Типові правила проведення занять у плавальних басейнах

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ. У   СПРАВАХ   МОЛОДІ  І СПОРТУ  НАКАЗ 3 грудня 1992р.                                                                                                                                           №       2471 Про затвердження Типових правил проведення занять у плавальних басейнах З метою поліпшення роботи спортивних споруд гарантування безпеки та запобігання нещасних випадків під час проведення учбово-тренувальних занять на спортивних спорудах-                                                            НАКАЗУЮ:  І. Затвердити Типові правила проведення занять у плавальних басейнах відповідно до додатку. 2. Контроль за виконанням наказу покласти на сектор по використанню і розвитку матеріально-технічної бази /т.Булах І.А./.  Заступник Міністра  Л.А.ПУСТОВОЙТОВ  Типові правила проведення занять у плавальних басейнах    І. Дані правила розроблені для забезпечення ритмічної ефективної роботи плавальних басейнів та поширюються на всі плавальні басейни незалежно від їх відомчої приналежності.    На підставі цих типових правил у кожному плавальному об”єкті розробляються Правила проведення занять у плавальному басейні з урахуванням особистостей даної спортивної споруди.    Правила проведення занять у плавальних басейнах вивішуються на видному місці.    2. Вся учбово-спортивна і оздоровча робота в плавальних басейнах повинна проводитись на підставі розкладу занять затвердженому директором плавального басейну. У розкладі занять вказуються прізвища тренерів /інструкторів; які проводять заняття. Заміна тренерів /інструкторів/ не допускається без под повідомлення про це завідуючого учбовою частиною або чергового  інструктора.    3. Адміністрація плавального басейну разом з медичним персоналом повинна щорічно призначити практичні заняття та прийом з правил проведення занять у плавальних басейнах рятуванн чих та надання їм першої медичної допомоги з тренерським та  інструкторським складом плавального басейну.    Особи які не склали заліків з правил проведення занятть рятування утопаючих та надання їм першої медичної допомоги до ведення занять не допускаються.    4. До занять у групах зі спортивного плавання стрибків синхронного плавання водного поло /далі групи спортивного та в групи фізкультурно-оздоровчого плавання допускаються особи що пройшли медичний огляд та подали довідку медичної установи про право даній особі займатися плаванням.    5. Групи спортивного та фізкультурно-оздоровчого плавання комплектуються тільки з числа осіб які вміють плавати.Вказане   ло? повинно бути доведено до відома тих хто відвідує басейн напідставі придбаного абонемента. Особи які не вміють плаватипройти курс початкового навчання. 6. Максимальний віковий ценз для тих хто займається   у групах фізкультурно-оздоровчого плавання   - 70 років.  Особи старшого віку до занять фізкультурно-оздоровчого плавання допускаються після пред"явлення направлень медичних установ з обов'язковим контролем за їх заняттями з боку медичної служби плавального басейну В групах спортивного плавання дозволяється займатися дітям шкільного віку. Діти дошкільного віку займаються в підготовчих абонементних групах у спеціалізованих ваннах плавальних басейнів. Мінімальний вік дітей яких можна приймати в групи навчання плаванню - 2 роки. Комплектування груп здійснюється на перших заняттях з урахуванням віку стану здоров"я та ступеню підготовленості тих хто виявив бажання займатися плаванням. 7. Плавальні басейни повинні відповідати чинним санітарним нормам і правилам. 8. Вхід відвідувачів до споруди плавального басейну дозволяється як мінімум за 15 хвилин до початку занять на воді. При собі треба мати: мило мочалку рушник плавальні засоби. 9. Для усунення зустрічних потоків у гардеробі та інших побутових приміщеннях відвідувачі басейну повинні прийняти душ не більше 5 хвилин і за 5 хвилин до початку занять пройти візуальний огляд у лікаря або медичної сестри. Після закінчення занять ті хто займається плаванням користуються душем /до 5 хвилин/ і повинні звільнити роздягальню через 15 хвилин. 10. У разі відсутності тренера /інструктора/ вхід окремих осіб або груп до плавального басейну та тренувального залу заборонено. 11. Навчання плаванню всього контингенту відвідувачів дозволяється проводити на мілководній частині ванни плавального басейну або в спеціально обладнаних для цього ваннах. Якщо заняття проводиться на мілководній частині ванни її необхідно відокремити від глибоководної частини відокремлювальним шнуром з поплавками. Навчання плаванню в глибоких ваннах /на глибокій частині ванни/ дозволяється тільки із застосуванням засобів і методів що запобігають нещасним випадкам. Місце для навчання плаванню в обов'язковому порядку повинно бути забезпечено справним інвентарем /рятувальні круги жердини і ін./. Стрибки з стартових тумб і бортика ванни дозволено тільки для груп спортивного плавання або навчальних груп вищих учбових закладів якщо включено до навчального плану. 12. При одночасних заняттях кількох груп спортивного плава ння групи повинні займатися тільки на відведеному для них місці 13. В кожному плавальному басейні повинен бути обладнаний кабінет медичного контролю. До змісту роботи кабінету входять: - організація і забезпечення санітарного попереджувального поточного нагляду за місцями і умовами проведення учбово-тренув льних і фізкультурно-оздоровчих занять а також змагань; - контроль за станом здоров"я і фізичним розвитком всіх хто займається плаванням /здійснюється разом з працівниками медично-фізкультурних диспансерів/; - проведення медичних оглядів у групах спортивного плаванн або в групах фізкультурно-оздоровчого плавання; - участь у плануванні учбово-тренувального процесу та конт роль за проведенням учбово-оздоровчих заходів; - профілактика спортивного травматизму; - медично-санітарне забезпечення змагань; - надання швидкої та невідкладної медичної допомоги у всіх необхідних випадках а також проведення фізіотерапевтичного лікування і занять з лікувальної фізкультури в групах лікувально-оздоровчого плавання; - контроль за проведенням спортивного і лікувального масажу - санітарно-просвітня робота з членами груп спортивного і фізкультурно-оздоровчого плавання; - ведення документації про здійснену медичну роботу.  14. Вимоги щодо утримання плавальних ванн: - дно ванн повинно бути видно у всіх частинах басейну; - елементи поплавків розподілювальних доріжок не повинні мати гострих ріжучих граней; - не мати сколів облицювальних плиток. Використання басейну передбачає обов'язкову фізичну і хімічну обробку води з застосуванням очисних установок що включають в свою систему насоси пристрої для каогуляції води фільтри дезінфекційну апаратуру а також проведення аналізів води підтриманні відповідного теплового та повітряного режиму. Відповідальність за якість обробки води і проведення комплексу санітарно-протиепідемічних заходів покладається на адміністрацію і лікаря басейну.    15. Для проведення практичних занять на воді з обов"язками тренера /інструктора/ допускаються особи які мають спеціальну  фізкультурну освіту або плавальну підготовку здійснену на курсах семінарах а також студенти старших курсів інститутів і технікумів фізичної культури спортсмени які мають кваліфікацію не нижче першого  розряду з водних видів спорту та направлення відповідних комітетів по фізичній культурі і спорту.    16. Тренерсько-інструкторський склад який працює у плавальному басейні. повинен: - не допускати до занять осіб які не пройшли медичного огляду; - довести на першому занятті до відома тих хто займається  плаванням правила проведення занять і здійснювати постійний контроль за їх дотриманням; -входити до примішення ванни плавального басейну першим  і залишати його тільки після того як всі члени закріпленої за ним  групи покинуть приміщення ванни плавального басейну; -при здійсненні перших спроб у плаванні супроводжувати новачків вдовж бортика ванни плавального басейну. Перші пропливи допускати тільки по крайніх доріжках по одній особі;     - припинити зайняття та проконтролювати вихід всіх відвідувачів з ванни плавального басейну у разі будь-якої аварії чи наявності умов що перешкоджають проведенню занять або загрожують життю та здоров"ю тих хто займається плаванням; - повідомляти в учбову частину плавального басейну про травми та нещасні випадки інші випадки під час проведення занять; - проводити перед початком кожного заняття огляд спортивного обладнання та інвентаря.    16.При виявленні його несправності інформувати чергового інструктора плавального басейну і до її усунення занять не проводити.    17. Черговий інструктор плавального басейну зобов"язаний: - знаходитися на бортику ванни звертаючи увагу на дисципліну тих хто перебуває у воді особливо під час максимальної завантаженості плавального басейну; - контролювати дотримання правил проведення занять у плавальному басейні всіми співробітниками і відвідувачами впродовж дня.   Про всі порушення ставити до відома адміністрацію плавального басейну:    - здійснювати перевірку технічного стану плавального басейну та спортивного обладнання приймати басейн на початку чергування та здавати нічним сторожам після його закінчення. Про всі недоліки в роботі плавального басейну технічному стані устаткування  робити запис у книзі чергового яка зберігається у реєстратурі    18. Під час проведення занять у групах зі стрибків у воду тренувальні засоби /трампліни платформи батути акробатичні щити підвісні страхувальні системи та інші пристрої повинні мати надійні кріплення/    Технологічні пристрої /конструкції та вузли для підвішування та встановлення снарядів/ підлягають повному технічному огляду. Батути повинні відокремлюватися захисними сітками від інших тренувальних снарядів стінок вікон. Рами батутів мають бути захищені м"якими поролоновими матами а на підлозі по периметру  викладані гімнастичними матами.    Частини конструкцій снарядів що виступають повинні мати м"які захисні покриття.    Після закінчення занять дошки трамплінів піднімаються і закріплюються у вертикальному положенні.    Особи допущені до роботи з установкою "повітряна подушка” мають пройти спеціальний інструктаж і мати офіційний допуск.    19. Адміністрація плавального басейну зобов'язана слідкувати за суворим дотриманням правил проведення занять у плавальному  басейні його технічним та санітарним станом.    Особи що порушують правила проведення занять на підставі рішення адміністрації до занять не допускаються. Сектор по використанню та розвитку матеріально-технічної бази Міністерства України у  справах Молоді та спорту         Федерація плавання України