Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг

Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ вiд 29.12.1992 № 20-92 Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі громадського харчування та сфери послуг Додатково див. Лист КМ 18 5-94-р від 15.03.94 З метою забезпечення стабільної роботи підприємств і організацій торгівлі громадського харчування та сфери послуг у період їх комерціалізації відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. N 10-92 "Про заходи щодо завершення комерціалізації ідприємств і організацій державної торгівлі громадського харчування та сфери послуг" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Державним підприємствам і організаціям - орендодавцям приміщень в яких розміщені структурні підрозділи торгів трестів об'єднань фірм управлінь комбінатів та інших аналогічних їм підприємств і організацій що ліквідуються укласти до 1 березня 1993 року за вимогою створюваних у процесі комерціалізації підприємств державної торгівлі громадського харчування та сфери послуг договори оренди приміщень які вони займають відповідно до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій". До затвердження Кабінетом Міністрів України методики розрахунку орендної плати та її граничних розмірів зберегти розміри орендної плати за користування вказаними приміщеннями на рівні встановленому договорами оренди укладеними з торгами трестами об'єднаннями фірмами управліннями комбінатами та іншими аналогічними їм підприємствами й організаціями що ліквідуються в процесі комерціалізації. 2. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування. Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ м. Київ 29 грудня 1992 року N 20-92 Опубліковано: "Голос України" 12.01.93 ]