Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 24.07.2002 р. N 219 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2002 р. за N 680/6968 Правила роботи закладів підприємств громадського харчування МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Н А К А З 17.05.2006 N 170 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 р. за N 624/12498 Про внесення змін до Правил роботи закладів підприємств громадського харчування З метою забезпечення реалізації основних напрямів державної політики щодо попередження і зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення та відповідно до статті 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" Н А К А З У Ю: 1. Пункт 3.10 Правил роботи закладів підприємств громадського харчування затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 N 219 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за N 680/6968 викласти в такій редакції: "3.10. Забороняється куріння тютюнових виробів у торговельних приміщеннях закладів підприємств громадського харчування незалежно від типу і класу за винятком спеціально відведених для цього місць. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний відвести спеціальні місця для куріння обладнані витяжною вентиляцією або іншими засобами для видалення тютюнового диму а також розмістити в куточку споживача наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів". 2. Директору департаменту регуляторної політики Жовтусі В.О. довести цей наказ Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям для врахування в роботі. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Ігнащенка В.А. Міністр економіки України А.Яценюк ПОГОДЖЕНО:     Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва  А.В.Дашкевич   Перший заступник Міністра охорони здоров'я України Головний державний санітарний лікар України  С.П.Бережнов   В.о. Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики  Б.Р.Ахіджанов   Перший заступник Голови правління Центральної спілки споживчих товариств України  М.В.Людвічук 1. Загальні положення 1.1. Цими Правилами регламентуються основні вимоги щодо роботи суб'єктів господарської діяльності закладів підприємств усіх форм власності що здійснюють діяльність на території України у сфері громадського харчування. 1.2. У своїй діяльності суб'єкти господарської діяльності керуються актами законодавства України якими регулюється діяльність у сфері громадського харчування. 1.3. У Правилах вживаються терміни в такому значенні: громадське харчування - сфера виробничо-торговельної діяльності в якій виробляють і продають продукцію власного виробництва та закупні товари як правило призначені для споживання на місці з організацією дозвілля або без нього; заклад громадського харчування - організаційно-структурна статистична одиниця у сфері громадського харчування яка виробляє доготовляє та продає кулінарну продукцію булочні борошняні кондитерські вироби та закупні товари. Заклад громадського харчування може розміщуватись в окремій капітальній будівлі або в спеціально обладнаному для продажу їжі приміщенні іншої капітальної будівлі або у вагонах залізничного салонах авіа- авто- та водного пасажирського транспорту; підприємство громадського харчування - заклад /сукупність закладів/ який є самостійним статутним суб'єктом господарської діяльності має права юридичної особи і здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку; тип закладу громадського харчування - категорія закладів громадського харчування об'єднаних за характерними ознаками асортименту кулінарної продукції контингентом споживачів та формами організації їх обслуговування; клас закладу громадського харчування - сукупність відмінних ознак закладу певного типу яка характеризує ступінь надаваних споживачам зручностей рівень та умови продажу їжі призначеної для споживання на місці; технологічний процес закладу громадського харчування - сукупність операцій які забезпечують виробництво кулінарної продукції булочних і борошняних кондитерських виробів та їх продаж; продукція власного виробництва - продукція яку виробляють заклади громадського харчування і продають як кулінарну продукцію булочні та борошняні кондитерські вироби /далі - продукція/; страва - кулінарний виріб або харчовий продукт у натуральному вигляді готовий до вживання порціонований та оформлений для подавання споживачам; кулінарний виріб - харчовий продукт сукупність харчових продуктів доведений до кулінарної готовності але може вимагати незначного додаткового оброблення охолодження розігрівання порціювання та оформлення ; кулінарний напівфабрикат - харчовий продукт сукупність харчових продуктів кулінарно оброблений але не доведений до кулінарної готовності який використовується для подальшого виготовлення кулінарних виробів; кулінарна продукція - сукупність страв кулінарних виробів та кулінарних напівфабрикатів; закупний товар - товар що його купує суб'єкт господарської діяльності сфери громадського харчування для подальшого перепродажу споживачам без видозмінення порціювання нарізання додаткового оформлення ; фірмова страва - страва кулінарний борошняний кондитерський виріб що її готують у конкретному закладі підприємстві громадського харчування за оригінальною авторською рецептурою із присвоєнням їй фірмової назви на яку розповсюджується право захисту інтелектуальної власності; продовольча сировина - продукція рослинного тваринного мінерального синтетичного чи біотехнологічного походження що використовується для виробництва харчових продуктів. 1.4. Суб'єктами господарської діяльності здійснюється діяльність у сфері громадського харчування після їх державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Роздрібна торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами в закладах підприємствах громадського харчування здійснюється суб'єктами господарської діяльності за наявності відповідних ліцензій. 1.5. Заклади підприємства громадського харчування поділяються за типами: фабрики-кухні фабрики-заготівельні ресторани бари кафе їдальні закусочні буфети магазини кулінарних виробів кафетерії а ресторани та бари - також на класи перший вищий люкс . Вибір типу закладу підприємства громадського харчування та класу ресторану або бару здійснюється суб'єктом господарської діяльності самостійно з урахуванням вимог законодавства України. Суб'єкти підприємницької діяльності у сфері громадського харчування для заняття торговельною діяльністю можуть мати також дрібнороздрібну торговельну мережу. Абзац третій підпункту 1.5 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 303 z1021-03 від 03.11.2003 1.6. Суб'єкти господарської діяльності у сфері громадського харчування при облаштуванні закладу підприємства згідно з обраним типом класом повинні мати необхідні виробничі торговельні та побутові приміщення а також обладнання для приготування та продажу продукції. Вимоги що пред'являються до виробничих торговельних та побутових приміщень закладів підприємств громадського харчування обладнання інвентарю переліку послуг технологічних режимів виробництва продукції встановлюються законодавством України. Відкриття закладу підприємства громадського харчування узгоджується з органами місцевого самоврядування установами державної санітарно-епідеміологічної служби в установленому законодавством порядку. 1.7. На фасаді приміщення закладу підприємства громадського харчування повинна розміщуватися вивіска із зазначенням його типу /класу/ назви найменування суб'єкта господарської діяльності та режиму робіт. Режим роботи закладів підприємств громадського харчування встановлюється суб'єктом господарської діяльності за погодженням з органами місцевого самоврядування у випадках передбачених законом а для закладів підприємств громадського харчування які обслуговують споживачів на виробничих підприємствах в установах навчальних лікувальних і оздоровчих закладах - за домовленістю з адміністрацією виробничих підприємств установ навчальних закладів. Режим роботи повинен додержуватися закладами підприємствами громадського харчування всіх форм власності. Суб'єктами господарської діяльності повинен забезпечуватися належний санітарний стан виробничих торговельних і складських приміщень відповідно до вимог Санітарних правил для підприємств громадського харчування затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР та Міністерством торгівлі СРСР від 19.03.91 N 5777-91 n0001400-91 далі - Санітарні правила а також прилеглої до підприємства території упорядкування та озеленіння. У закладах підприємствах громадського харчування повинні використовуватися мийні і дезінфікувальні засоби що дозволені Міністерством охорони здоров'я України згідно з інструкцією затвердженою в установленому порядку. 1.8. Засоби вимірювальної техніки що використовуються в громадському харчуванні повинні бути у справному стані та мати чіткий відбиток перевірочного тавра і проходити перевірку в установленому законодавством порядку. На торговельно-технологічне обладнання інвентар та посуд що підлягають обов'язковій сертифікації суб'єкт господарської діяльності повинен мати сертифікат відповідності а ті їх види що не підлягають сертифікації повинні бути виготовлені з матеріалів дозволених Головним державним санітарним лікарем України. 1.9. Працівники які займаються виробництвом зберіганням а також продажем харчових продуктів і продовольчої сировини зобов'язані мати професійну спеціальну освіту /підготовку/. Усі працівники зайняті в громадському харчуванні проходять медичне обстеження в установленому законодавством порядку результати якого відображаються в їх особових медичних книжках. Особова медична книжка пред'являється для контролю на вимогу представників установ державної санітарно-епідеміологічної служби. Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані мати Правила роботи закладів підприємств громадського харчування Санітарні правила n0001400-91 санітарний журнал особові медичні книжки працівників журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та реєстрації інструктажів з питань охорони праці а також книгу відгуків та пропозицій. Суб'єкти господарської діяльності можуть мати також журнал реєстрації перевірок. 1.10. Вимоги щодо якості продовольчої сировини закупних товарів харчових продуктів та напівфабрикатів їх упаковки маркування транспортування приймання умов реалізації строків придатності до споживання чи дат закінчення строків придатності до споживання методів лабораторного контролю регламентуються законодавством України. 2. Організація виробництва та продаж продукції 2.1. Суб'єктами господарської діяльності у сфері громадського харчування здійснюється діяльність згідно з асортиментом продукції затвердженим відповідно до типу та класу даного закладу підприємства керівником підприємства та погодженим з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби а також забезпечується наявність продукції зазначеної у меню прейскуранті протягом усього робочого дня або періоду визначеного для їх продажу сніданок обід вечеря . Погодження асортиментну продукції з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби проводиться лише при відкритті закладу підприємства та при зміні технологічних процесів закладу. 2.2. Суб'єкти господарської діяльності при виготовленні продукції власного виробництва повинні додержуватися технологічних режимів виробництва продукції сумісність продуктів їх взаємозаміна режим холодного й теплового оброблення сировини тощо визначених нормативною документацією збірниками рецептур страв кулінарних борошняних кондитерських і булочних виробів затвердженими в установленому порядку державними стандартами технічними умовами а також Санітарними правилами n0001400-91 . Суб'єкти господарської діяльності при користуванні збірниками рецептур страв та кулінарних виробів мають право: заміняти виключати у рецептурах відсутні види продовольчої сировини та харчових продуктів крім основних складників страви або додатково включати їх у необхідних кількостях не погіршуючи смакових властивостей страв виробів при цьому не допускати порушення Санітарних правил n0001400-91 технологічного режиму виробництва продукції погіршення споживних властивостей та якості страв виробів . Зміни до рецептур в обов'язковому порядку вносяться в технологічні і калькуляційні карти; з урахуванням попиту споживачів змінювати норми відпускання страв виробів у тому числі соусів та гарнірів там де дозволяє технологія приготування. Суб'єкти господарської діяльності можуть самостійно розробляти та затверджувати фірмові страви та вироби з урахуванням вимог нормативно-правових актів. 2.3. Кухарі та кондитери повинні бути забезпечені на робочих місцях технологічними картами із зазначенням норм закладки продовольчої сировини та харчових продуктів на страви або вироби та технології їх приготування. 2.4. Партії страв виготовлюються в таких обсягах щоб забезпечити їх реалізацію в терміни визначені нормативною документацією. 2.5. Продаж Продукції за межами закладів підприємств здійснюється у спеціально відведених для цього місцях з дозволу місцевих органів виконавчої влади установ державної санітарно-епідеміологічної служби та за умови додержання встановлених для цієї продукції вимог законодавства України. 2.6. Кожна партія продукції яка продається поза торговельною залою повинна мати посвідчення про якість із зазначенням найменування підприємства-виробника його адреси нормативного документа відповідно до якого вона виготовлена найменування продукції дати виготовлення терміну придатності до споживання чи дати закінчення його умов реалізації і зберігання маси одиниці розфасування /упаковки/ і ціни за одиницю розфасування або ваги продукції. 2.7. У разі коли продукція може завдати шкоди життю або здоров'ю споживача суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний негайно припинити її продаж і виробництво до усунення причин які можуть зашкодити. У разі коли причини які можуть зашкодити неможливо усунути суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію відкликати її від споживачів. Виробник зобов'язаний відшкодувати в повному обсязі завдані споживачам збитки пов'язані відкликанням продукції. 3. Організація обслуговування споживачів 3.1. У закладах підприємствах громадського харчування використовуються такі методи обслуговування як самообслуговування обслуговування офіціантами комбінований тощо. При всіх методах обслуговування здійснюється попереднє сервірування столів залежно від типу класу підприємства. 3.2. Розрахунки за продукцію й надані послуги в закладах підприємствах громадського харчування здійснюються за готівку та/або в безготівковій формі платіжні картки платіжні чеки тощо із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій електронний контрольно-касовий апарат електронний контрольно-касовий реєстратор комп'ютерно-касова система тощо або зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок. 3.3. У закладах підприємствах самообслуговування й магазинах кулінарних виробів розрахунковий документ касовий чек розрахункова квитанція тощо видається споживачеві після оплати вартості продукції готівкою. У закладах підприємствах з обслуговуванням офіціантами оплата вартості продукції здійснюється споживачем безпосередньо офіціанту відповідно до рахунка який виписується на бланку встановленої форми. Після розрахунку офіціантом споживачеві надається розрахунковий документ касовий чек розрахункова квитанція . 3.4. У меню зазначається перелік страв кулінарних борошняних кондитерських булочних виробів та напоїв власного виробництва вихід і ціна однієї порції. У прейскуранті зазначається перелік алкогольних і безалкогольних напоїв пива тютюнових кондитерських виробів та інших закупних товарів маса об'єм і ціна на відповідну одиницю продукту крім того для алкогольних напоїв - ємність пляшки ціна за пляшку за 50 та 100 мілілітрів. Меню і прейскурант мають бути підписані керівником бухгалтером калькулятором та матеріально-відповідальною особою завідувач виробництва бригадир буфетник бармен тощо і скріплені печаткою суб'єкта господарської діяльності. 3.5. Поруч з основною діяльністю закладами підприємствами громадського харчування можуть надаватися додаткові послуги перелік і вартість яких визначаються суб'єктом господарської діяльності та указуються в прейскуранті на послуги. Під час обслуговування в закладах підприємствах громадського харчування за бажанням споживачів кулінарна продукція та закупні товари у тому числі алкогольні напої можуть бути продані на винос у відповідній упаковці. 3.6. Споживачам надаються можливості: ознайомитися з меню прейскурантами алкогольних і безалкогольних напоїв кондитерських і тютюнових виробів фруктів додаткових послуг що надаються до початку обслуговування; перевірити об'єм вагу та ціну продукції що підлягає продажу послуги що надається відповідність її якості вимогам нормативних документів. 3.7. При виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг недоважування або обрахунку суб'єкти господарської діяльності на вибір споживача зобов'язані: безкоштовно усунути виявлені недоліки; зменшити розмір оплати за продукцію або послугу; замінити на аналогічну продукцію належної якості або вдруге надати послугу; повністю відшкодувати витрати споживача пов'язані з придбанням неякісної продукції або наданої послуги. 3.8. При прийманні попереднього замовлення на обслуговування суб'єкти господарської діяльності зобов'язані гарантувати виконання його замовлення в узгоджені із замовником строки. У разі відмови замовника від обслуговування в день проведення заходу він зобов'язаний викупити замовлену продукцію яка не може бути продана іншим споживачам. У разі коли суб'єкт господарської діяльності не може виконати замовлення споживача він зобов'язаний повідомити про це замовника не пізніше ніж за п'ять днів. Замовнику забороняється приносити до закладу підприємства громадського харчування продовольчу сировину харчові продукти у тому числі алкогольні та безалкогольні напої а також залучати сторонніх осіб до приготування страв. 3.9. Забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення й пропонувати споживачу обов'язковий асортимент продукції. 3.10. У торговельних приміщеннях закладів підприємств громадського харчування незалежно від типу та класу не дозволяється паління без дозволу суб'єкта господарської діяльності. Суб'єкт господарської діяльності вирішує це питання виходячи з архітектурно-планувальних рішень свого закладу підприємства і визначає спеціальне місце для паління. 3.11. Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані забезпечити збереження речей споживачів у гардеробі. За зникнення речей з гардероба суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством. 3.12. Книга відгуків і пропозицій установленого зразка повинна знаходитися на видному та доступному для споживачів місці. Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані обладнати на видному місці Куточок споживача де вміщується інформація для споживачів. 4. Ціни і ціноутворення 4.1. Продаж продукції суб'єктами господарської діяльності у сфері громадського харчування здійснюється за цінами що встановлюються відповідно до законодавства. 5. Контроль за роботою суб'єктів господарської діяльності 5.1. Контроль за якістю і безпекою продукції додержанням норм і правил установлених для закладів підприємств громадського харчування а також цих Правил здійснюється органами місцевого самоврядування а також іншими органами в межах їх компетенції наданої законодавством. 5.2. За відмову пред'явити контролюючим особам продукцію яка підлягає перевірці суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством. Суб'єкти господарської діяльності повинні безкоштовно надавати для лабораторного контролю зразки сировини та готової продукції в кількості передбаченій нормативно-правовими актами. 5.3. За порушення санітарного законодавства або реалізацію недоброякісної продукції суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством. 5.4. Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані здійснювати контроль за додержанням підлеглими цих Правил. У разі порушення Правил винні несуть відповідальність згідно із законодавством. Начальник управління громадського харчування та побутових послуг О.Шалимінов МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Н А К А З N 219 від 24.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 20 серпня 2002 р. за N 680/6968 Про затвердження Правил роботи закладів підприємств громадського харчування Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 303 від 03.11.2003 Відповідно до Указів Президента України від 15.12.99 N 1573/99 від 21.08.2001 N 724/2001 та пункту 42 Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 108 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Правила роботи закладів підприємств громадського харчування що додаються. 2. Визнати таким що втратив чинність наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 03.07.95 N 129 z0230-95 "Про затвердження Правил роботи підприємств громадського харчування" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.07.95 за N 230/766. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О. Міністр О.Шлапак