ДСТУ 4281:2004

ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Українська академія зовнішньої торгівлі РОЗРОБНИКИ: Р. Андрющенко канд. екон. наук керівник розробки ; Л. Кондратенко канд. екон. наук; А. Мазаракі д-р екон. наук; М. Пересічний д-р техн. наук; Г. П'ятницька канд. екон. наук; Ю. Родіонов; О. Шалимінов 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні ГОСТ 30389-95 ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Класифікація закладів ресторанного господарства 5 Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства 6 Характеристика структурно-функційних параметрів закладів ресторанного господарства різних типів і класів Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток ? Бібліографія ДСТУ 4281:2004 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Заклади ресторанного господарства Класифікація УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА Классификация ESTABLISHMENTS OF THE CATERING TRADE Classification Чинний від 2004-07-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт поширюється на сферу ресторанного господарства далі РГ . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі стандарти: ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями СанПиН № 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия сроки хранения особо скоропортящихся продуктов СанПиН № 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятия общественного питания включая кондитерские цехи и предприятия вырабатывающие мягкое мороженое ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення. 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цьому стандарті терміни та визначення вжито у такому значенні: 3.1 ресторанне господарство; РГ Вид економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо надавання послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього. Примітка. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють діяльність у ресторанному господарстві через заклади РГ ДСТУ 3862 3.2 заклад РГ Організаційно-структурна одиниця у сфері РГ яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і або доготовляє продає і організує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів може організувати дозвілля споживачів. Примітка. Заклад РГ розміщується в окремій капітальній будівлі або спеціально обладнаному приміщенні іншої капітальної або некапітальної споруди виробничих підприємств установ навчальних лікувальних оздоровчих закладів готелів магазинів закладів культури або у вагонах залізничного салонах авіа- авто- та водного транспорту тощо ДСТУ 3862 3.3 тип закладу РГ Сукупність загальних характерних ознак виробничо-торговельної діяльності закладу РГ ДСТУ 3862 3.4 клас закладу РГ Сукупність відмінних ознак закладу РГ певного типу яка характеризує рівень вимог до продукції власного виробництва і закупних товарів умов їх споживання організування обслуговування та дозвілля споживачів. Примітка. За ступенем комфорту рівнем обслуговування і обсягом надаваних послуг ресторани і бари поділяють на три класи: люкс вищий і перший ДСТУ 3862 3.5 повносервісний заклад РГ Різновид закладу РГ з обслуговуванням офіціантами та значною часткою фірмових та замовних страв і або напоїв у продукції власного виробництва. Примітка. Повносервісними можуть бути як правило ресторани бари кафе 3.6 заклад швидкого обслуговування РГ Різновид закладу РГ де застосовують метод самообслуговування і пропонують обмежений асортимент продукції що прискорює процес обслуговування 3.7 майдан харчування РГ Комплекс закладів РГ швидкого обслуговування що мають загальну торговельну залу 3.8 заклад РГ-клуб Різновид закладу РГ на базі якого працює клуб що об'єднує споживачів за інтересами та особливостями смаків. Примітка. Заклади РГ клуби: клуб любителів чаю тощо 3.9 загальнодоступний заклад РГ Заклад РГ продукцію та послуги в якому може одержати будь-який споживач 3.10 закритий заклад РГ Заклад РГ продукцію та послуги в якому може одержати певний контингент споживачів. Примітка. Закриті заклади РГ можуть організувати харчування особистого складу збройних сил у вищих професійно-технічних загальноосвітніх навчальних закладах на промислових підприємствах тощо 3.11 ресторан Заклад РГ з різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і закупних товарів високим рівнем обслуговування і комфорту у поєднанні з організуванням відпочинку і дозвілля споживачів. Примітка. «Ресторан» від франц. «restorantes» укріплювальний відновлювальний. За часом обслуговування ресторани поділяють на: швидкого обслуговування і звичайні; за методами обслуговування обслуговування офіціантами і самообслуговування. Розрізняють спеціалізовані ресторани: рибний ресторан ресторан національної кухні тощо ДСТУ 3862 3.12 ресторан-бар Різновид ресторану до складу якого належить бар торговельна зала якого суміжна з торговельною залою ресторану або барна стойка розміщена в торговельній залі ресторану 3.13 кафе Заклад РГ із широким асортиментом страв нескладного готування кондитерських виробів і напоїв в якому застосовують самообслуговування або обслуговування офіціантами. Примітка. Розрізняють спеціалізовані кафе: кафе-кондитерська кафе-морозиво кафе-молочне тощо ДСТУ 3862 3.14 кав'ярня Різновид кафе з різноманітним асортиментом кави 3.15 кафе-бар Різновид кафе до складу якого входить бар торговельна зала якого суміжна з торговельною залою кафе або барна стойка розміщена в торговельній залі кафе 3.16 кафе-пекарня Різновид кафе відмінною ознакою якого є виробництво і продаж хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів на місці 3.17 чайний салон Різновид кафе з широким асортиментом чаю де можна продавати кондитерські булочні та борошняні кулінарні вироби 3.18 кафетерій Заклад РГ самообслуговування з асортиментом страв нескладного готування і напоїв торговельна зала якого обладнана торговельно-технологічним устаткованням призначеним для роздавання їжі. Примітка. У навчальних закладах установах промислових підприємствах об'єктах роздрібної торгівлі тощо кафетерій організує споживання як правило через кафетерійну стойку ДСТУ 3862 3.19 закусочна; шинок Заклад РГ самообслуговування де переважає асортимент гарячих і холодних закусок страв нескладного готування призначений для швидкого обслуговування споживачів. Примітка. Розрізняють спеціалізовані закусочні: «Галушки» «Куліш» «Деруни» «Сосиски» «Млинці» «Пиріжки» «Чебуреки» «Шашлики» «Вареники» «Пельмені» «Піцерія» тощо ДСТУ 3862 3.20 бар Заклад РГ в якому алкогольні безалкогольні змішані напої та страви до них і закупні товари продають через барну стойку. Примітка. Розрізняють спеціалізовані бари: винний пивний молочний вітамінний коктейль-бар тощо ДСТУ 3862 3.21 нічний клуб Різновид бару або ресторану який працює переважно в нічні години з організуванням різноманітних видовищ і розважально-танцювальних програм із музичним супроводом. Примітка. Розрізняють нічні клуби з послугами дозвілля: кабаре більярд диско тощо 3.22 пивна зала Різновид бару або ресторану з широким асортиментом пива 3.23 їдальня Заклад РГ для обслуговування певного контингенту споживачів із різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і закупних товарів в якому страви можуть надавати у вигляді скомплектованих раціонів харчування. Примітка. Функціює як правило за місцем роботи споживачів у навчальних закладах військових підрозділах лікувальних та оздоровчих закладах відділеннях лікарень закладах соціальної підтримки малозабезпечених верств населення тощо. В їдальнях можуть функціювати зали оздоровчої лікувальної та лікувально-профілактичної призначеності. В якості спеціалізованих їдалень розрізняють дієтичні їдальні ДСТУ 3862 3.24 буфет Заклад РГ із обмеженим асортиментом готових страв і напоїв розміщений у спеціально обладнаному приміщенні де їжу споживають як правило стоячи чи продають на винос ДСТУ 3862 3.25 фабрика-заготівельня Заклад РГ призначений для механізованого виробництва власної продукції та централізованого забезпечування нею інших закладів РГ та об'єктів роздрібної торгівлі 3.26 фабрика-кухня Заклад РГ призначений централізовано готувати і постачати готову до споживання їжу в різні місця 3.27 домова кухня Заклад РГ призначений виготовляти продукцію власного виробництва і продавати її домашнім господарствам. Примітка. Приймає від споживачів замовлення на кулінарну продукцію булочні і борошняні кондитерські вироби організує консультації з питань готування їжі може організувати споживання їжі на місці 3.28 ресторан за спеціальними замовленнями catering Заклад РГ призначений готувати і постачати готову їжу та організовувати обслуговування споживачів в інших місцях за спеціальними замовленнями. Примітка. Такі заклади можуть обслуговувати банкети фірмові прийоми ділові зустрічі весілля та інші свята у залах офісах на природі під тентами тощо. 4 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Класифікація закладів РГ базується на комплексі вимог до: асортименту продукції; рівня обслуговування і надаваних послуг. Заклади ресторанного господарства поділяють на такі групи: 4.1 Продаж їжі і напоїв як правило призначених для споживання на місці з показуванням розважальних вистав або без них Ця група охоплює: 4.1.1 ресторан 4.1.1.1 ресторан-бар 4.1.2 кафе 4.1.2.1 кав'ярню 4.1.2.2 кафе-бар 4.1.2.3 кафе-пекарню 4.1.2.4 чайний салон 4.1.3 кафетерій 4.1.4 закусочну; шинок 4.2 Продаж напоїв і страв до них як правило призначених для споживання на місці з показуванням розважальних вистав або без них Ця група охоплює: 4.2.1 бар 4.2.1.1 нічний клуб 4.2.1.2 пивну залу 4.3 Продаж їжі і напоїв для споживачів об'єднаних за професійними ознаками Ця група охоплює: 4.3.1 їдальню 4.3.2 буфет 4.4 Постачання їжі приготованої централізовано для споживання в інших місцях Ця група охоплює: 4.4.1 фабрику-заготівельню 4.4.2 фабрику-кухню 4.4.3 домову кухню 4.4.4 ресторан за спеціальними замовленнями catering . 5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 5.1 Вимоги до закладів РГ визначають відповідно до таких основних характеристик: місце розташування закладу і стан прилеглої території; вид тип та особливості будівлі; комфортність зовнішній і внутрішній дизайн приміщення; рівень оснащеності закладів устаткованням меблями посудом столовими приборами столовою білизною; процес обслуговування; асортимент продукції та вимоги до оформлення меню прейскуранту і карти вин; освітньо-кваліфікаційний рівень персоналу; номенклатура додаткових послуг. 5.2 У всіх закладах РГ має бути передбачено відповідність вимогам щодо безпеки життя і здоров'я споживачів згідно з [1] [2] та ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.010 та ГОСТ 12.1.019. 5.3 У всіх закладах РГ має бути передбачено надання змоги інвалідам пересуватися у візках. 5.4 Відповідно до свого типу у закладах РГ має бути передбачено наявність необхідних виробничих торговельних та побутових приміщень згідно з СанПиН № 42-123-4117 СанПиН № 42-123-5777 ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.019 та ГОСТ 17.2.3.02. 5.5 Відповідно до типу в закладах РГ має бути передбачено наявність необхідного устатко-вання для готування та продажу їжі згідно з Рекомендованими нормами [3]. 5.6 Склад і площі приміщень закладів РГ передбачено привести у відповідність із вимогами передбаченими ДБН В.2.2-9; ДБН В.2.2-3. 5.7 Відповідно до типу і класу закладу РГ має бути передбачено наявність достатньої кількості столового посуду приборів та столової білизни згідно з СанПиН № 42-123-5777. 5.8 Професійно-кваліфікаційний склад працівників виробництва і обслуговувального персоналу має забезпечувати виконання вимог згідно з Довідником [4]. 5.9 Інформацію про тип і клас закладу належність режим його роботи треба розміщувати на фасаді приміщення. 6 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РІЗНИХ ТИПІВ І КЛАСІВ 6.1 Рекомендовані відмінні вимоги до закладів РГ основних типів наведено в таблиці 1. 6.2 Номенклатуру додаткових послуг що їх надають заклади РГ подано в таблиці 2. 6.3 Вимоги щодо складу приміщень для споживачів у закладах РГ основних типів і класів подано у додатку А. 6.4 Вимоги щодо норми мінімальної площі на одне місце в залі у деяких закладах РГ подано в додатку Б. 6.5 Різновиди закладів РГ що представлено у Міжнародному стандарті галузевої класифікації видів економічної діяльності ISIC ООН код 5520 [5] подано в додатку В. Таблиця 1 Рекомендовані відмінні вимоги до закладів ресторанного господарства основних типів і класів Показники що характеризують заклади ресторанного господарства Тип закладу РГ Ресторан Бар Кафе Кафетерій Закусочна їдальня Буфет люкс вищий перший люкс вищий перший 1 Місце розташування закладу і стану прилеглої території: самостійна будівля або будівля яка входить до складу торговельного центру готелю тощо побудована чи реконструйована за індивідуальним проектом X X X будівля побудована чи реконструйована за повторним або типовим проектом X X X X X X X під'їздні шляхи підходи до входу в заклад зручні забезпечені довідково-інформаційними покажчиками вся прилегла територія впорядкована декоративно оформлена озеленена добре обладнана ввечері штучно освітлена1 X X X X X X крита охоронна стоянка для легкових автомобілів відвідувачів із зоною обслуговування поряд із закладом X X стоянка для легкових автомобілів відвідувачів із зоною обслуговування розташована поряд із закладом X X паркування легкових автомобілів відвідувачів поряд із закладом X X X X X можливості для паркування автомобілів на незначній відстані від закладу X X 2 Вид тип та особливості будівлі: капітальна будівля X X X X X X X X X X капітальна або некапітальна будівля X будівля має унікальне сучасне або оригінальне архітектурно-планувальне рішення X X X X 3 Комфортність внутрішнього і зовнішнього дизайну приміщень: над входом вивіска з оригінальними декоративними елементами оформлення з емблемою закладу вказівкою типу і назви закладу X X X X центральний вхід забезпечує одночасний рух зустрічних потоків відвідувачів і має повітряно-тепловий захист X X X X X X X X Показники що характеризують заклади ресторанного господарства Тип закладу РГ Ресторан Бар Кафе Кафетерій Закусочна їдальня Буфет люкс вищий перший люкс вищий перший кондиціювання повітря з автоматичним X X X X X підтримуванням оптимальних режимів температури та вологості1 системи вентилювання X X X X X X X архітектурно-художнє оформлення приміщень закладу X X X X X X X X X унікальний внутрішній і зовнішній дизайн приміщення X X високо функційні торговельні та виробничі приміщення X X X X створення зручностей і затишку на основі виділення окремих зон за допомогою архітектурно-конструкторських і декоративних елементів інтер'єру X X X X створення атмосфери сприятливої для дозвілля і відпочинку за допомогою декоративного озеленення художніх композицій кольорової гами освітлювання тощо X X X X X X X наявність естрадного і або танцювального майданчика X X X X декоративне озеленення X X 4 Оснащеність закладу устаткованням меблями посудом столовими приборами білизною: автоматизована система керування закладом X X сучасне технологічне устатковання X X X X меблі з вишуканим дизайном X X меблі підвищеної комфортності відповідають інтер’єру приміщень X X X X меблі стандартні та зручні відповідають інтер’єру приміщень X X X X X X X високоякісні столовий посуд і прибори X X X X столова білизна скатерки і серветки виготовлена на замовлення X X X X 5 Процес обслуговування: обслуговування офіціантами2 X X X X X X X X самообслуговування X X X X X X X накривання столів за попереднім замовленням3 X X X X X Показники що характеризують заклади ресторанного господарства Тип закладу РГ Ресторан Бар Кафе Кафетерій Закусочна їдальня Буфет люкс вищий пер- ший люкс вищий пер- ший чітке дотримування стильової єдності сервування столів X X X впровадження дисконтних передоплат-них пластикових карт Інтернет-технології X X X X рівень сервісу: «відмінний» X X «вище доброго» X X X «добрий» X X X X X X X наявність живої музики X X 7 Асортимент продукції та вимог до оформлення меню прейскуранту і карти вин: асортимент широкий різноманітний X X асортимент обмежений специфічний X X меню і карта вин або меню і прейскурант художньо оформлені1 X X X X X X меню складено: українською та декількома іноземними мовами X X українською та англійською мовами1 X X X українською або українською і російською мовами X X X X X X X наявність карти вин4 X X X X 8 Освітньо-кваліфікаційний рівень персоналу: досконале володіння правилами і технікою обслуговування X X X X знання порядку розраховування за кредитними картками та іноземною валютою X X знання і дотримування правил міжнародного етикету техніки і специфіки обслуговування іноземних споживачів володіння кількома іноземними мовами в обсягах необхідних для виконування своїх обов'язків X X знання особливостей технології готування оформлювання та подавання національних фірмових і замовних страв іноземних кухонь X X X X 1 У тих закладах РГ типу «кафе» де використовують метод обслуговування офіціантами. 2 Обслуговувати офіціантами можна у закладах РГ типу «їдальня» для офіцерського складу збройних сил професорсько-викладацьких колективів у вищих навчальних закладах тощо. 3 У тих ресторанах першого класу і кафе де використовують метод обслуговування офіціантами. 4 У закладах РГ що продають і організують споживання алкогольних напоїв. Таблиця 2 Номенклатура додаткових послуг які надають заклади ресторанного господарства Додаткові послуги Тип закладу РГ Ресторан Бар Кафе Кафетерій Закусочна їдальня Буфет Бронювання місць X X X Банкомати X X Пункти обміну валют X X Розраховування за кредитними картками X X Дисконтні картки X X Міські телефони-автомати X X X X X X Міжміські телефони-автомати X X Супутникове телебачення X X X Інтернет X X X Факс X Продаж сувенірів преси аудіокасет тощо X Продаж живих і штучних квітів X X Комплектування і пакування сувенірів квітів тощо X Виклик таксі і або транспортні послуги закладу автопостачання X X Чищення одягу X X Дрібне лагодження одягу : X Чищення взуття X X Лагодження взуття X Камера схову X Сейф X X Медичні послуги медичний пункт X X X Фотопослуги X Ігрові автомати азартні ігри X X Більярд дартс боулінг міні-гольф тощо X X X Організування видовищ X X Дискотека X X X Музика X X X X X X Доглядання дітей X X Доглядання домашніх тварин X " Обслуговування в автомобілях X X X Організування проведення конференцій семінарів тощо конференц-зал X Додаткові послуги Тип закладу РГ Ресторан Бар Кафе Кафетерій Закусочна їдальня Буфет Організування бізнес-ланчів X X Постачання їжі напоїв з обслуговуванням X X X Організування бенкетів X X X X Продаж продукції на винос X X X X X X X Організування відкритого майданчика для харчування X X X X X ДОДАТОК А обов'язковий Таблиця А.1 · Вимоги до складу приміщень для споживачів у закладах ресторанного господарства основних типів і класів Приміщення для споживачів Типи закладів РГ Ресторан Бар Кафе їдальня Закусочна кафетерій Клас люкс вищий перший люкс вищий перший Вестибюль О О О О О НО но * О НО Гардероб О О но О но но но * но но Облаштоване місце для зберігання верхнього одягу О О О О О О Зала О О О О О О О О О Банкетна зала О но но но но Чоловіча туалетна кімната з приміщенням для миття рук О О О О О но но* О но Жіноча туалетна кімната з приміщенням для миття рук О О О О о но но* О но Туалетна кімната з приміщенням для миття рук О О О Примітка: О - наявність приміщення обов'язкова; НО - наявність приміщення не обов'язкова; - згідно з нормами наявність приміщення не передбачена у закладі РГ даного типу і класу але не заборонена; * - у закладах РГ типу «кафе» де застосовано метод обслуговування офіціантами наявність приміщення обов'язкова. У закладах РГ інших типів незалежно від місткості наявність туалетів обов'язкова. У закладах РГ місткістю до 50 місць можлива наявність в одному приміщенні чоловічого і жіночого туалетів. У разі дотримання санітарно-гігієнічних норм дозволено користуватися туалетом персоналові і споживачам. ДОДАТОК Б обов'язковий Таблиця Б.1 Вимоги щодо норми мінімальної площі на одне місце в залі у деяких закладах ресторанного господарства при навчальних закладах Тип закладу РГ Площа на одне місце не менше м2 1 їдальні загальноосвітніх навчальних закладів 2 їдальні професійних навчальних закладів 3 їдальні вищих навчальних закладів 4 Спеціалізовані заклади швидкого обслуговування буфети 1 0 1 3 1 6 1 2 ДОДАТОК В довідковий Подані нижче різновиди закладів РГ представлено у Міжнародному стандарті галузевої класифікації видів економічної діяльності ISIC ООН [5] код 5520 і окремо не визначено вище: В.1 ресторан на замовлення carry-out restaurants Різновид ресторану що в якості основної послуги пропонує продаж виробленої ним продукції на винос. Примітка. У ресторанах на замовлення передбачено постачання їжі в інші місця В.2 ресторан-їдальня commissary restaurants Різновид ресторану що організує харчування працівників в організаціях В.3 вагон-ресторан Різновид ресторану що організує харчування споживачів послуг залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту В.4 пивні садки brasseries; beer gardens Різновид бару що продає і організує споживання різноманітного асортименту пива і має озеленену торговельну залу В.5 пивна pub Різновид бару що продає і організує споживання алкогольних або безалкогольних напоїв. Примітка. Як правило основним напоєм у пивній є пиво В.6 пивоварний бар brew pub Різновид бару у якому варять продають і організують споживання пива на місці В.7 бар-закусочна snack bar Різновид бару із спеціалізацією за асортиментом на закусках та сендвічах закритих бутербродах В.8 бар ресторан напоїв за спеціальними замовленнями bartending Різновид бару ресторану за спеціальними замовленнями в обслуговуванні якого задіяні бармени що організують споживання напоїв В.9 бістро bistrot; eating places Різновид закладу РГ швидкого обслуговування що продає і організує споживання їжі і або напоїв В.10 таверна Різновид кафе з асортиментом страв інших країн відмінною ознакою якого є широкий асортимент алкогольних напоїв. ДОДАТОК Г довідковий БІБЛІОГРАФІЯ 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №108 «Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення». 2 Наказ МЗЕЗторгу України від 24.07.2002 р. № 219 «Про затвердження Правил роботи закладів підприємств громадського харчування». 3 Наказ Мінекономіки від 03.01.2003 р. № 2 «Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчування». 4 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування. К. 1999 162 с. 5 ISIC Rev.З code 5520 Restaurants bars and canteens Міжнародний стандарт галузевої класифікації видів економічної діяльності ISIC ООН. Ключові слова: ресторанне господарство класифікація заклад ресторанного господарства ресторан бар кафе їдальня закусочна кафетерій буфет.