ВБН В.2.8-218-046:2006

ВБН В.2.8-218-046:2006 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент РІЧНІ ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОРОЖНІХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА І РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ВБН В.2.8-218-046:2006 на заміну ВБН В.2.8-218-046-2001 Державна служба автомобільних доріг України Укравтодор Київ 2006 ПЕРЕДМОВА РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Мінбуду України Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія" РОЗРОБНИКИ: А. Безуглий В. Вернигора канд. техн. наук В. Висоцький керівник теми Г.Жучко В. Нагайчук канд. техн. наук В. Поспішний ВНЕСЕНО: Управлінням науково-технічної політики та Фінансово-економічного Департаменту Державної служби автомобільних доріг України Укравтодор ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Державної служби автомобільних доріг України Укравтодор № 547 від "20" листопада 2006 р. ВВЕДЕНО НА ЗАМІНУ: ВБН В.2.8-218-046-2001 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг" зі змінами № 1  № 2  № 3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ УКРАВТОДОР НАКАЗ 20.11.06 м. Київ № 547 Про затвердження ВБН В.2.8218046:2006 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг" У зв'язку із завершенням теми «Переробити та доповнити ВБН В.2.8-218-046-2001 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг"» згідно з договором № 37-06 від 24.02.2006 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити ВБН В.2.8-218-046:2006 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг" та ввести у дію з 1 січня 2007 року додаються . 2.УДВТП "Укрдортехнологія" Нагайчук В.М. у І кварталі 2007 року забезпечити тиражування та розповсюдження документа дорожнім підприємствам та організаціям з компенсацією витрат на договірній основі. 3.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Укравтодору Веригіна Л.М. Голова В.Ф.Демішкан ЗМІСТ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 5 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 5 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 5 4 ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНИХ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН 6 ДОДАТОК А Технологічні періоди використання машин 11 ДОДАТОК Б Тривалість робочих періодів експлуатації машин 18 ДОДАТОК В Середньобагаторічна кількість днів з опадами більше 1 мм 20 ДОДАТОК Г Вихідні дані для визначення середньої тривалості перебазування машини 24 ДОДАТОК Д Визначення тривалості перебазування машини на протязі робочого періоду року 26 ДОДАТОК Е Середні показники питомої тривалості технічних обслуговувань та ремонтів в машино-годині роботи машин в робочому періоді року 32 ДОДАТОК Ж Середній коефіцієнт змінності 36 ДОДАТОК И Приклад розрахунку річних термінів експлуатації дорожньо-ремонтної машини Patchmatic STR 1008 в дорожньо-кліматичній зоні V-II України 40 ДОДАТОК К Середні річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів 43 ДОДАТОК Л Визначення середніх річних термінів експлуатації будівельних машин та механізмів при будівництві та ремонті автомобільних доріг 48 ДОДАТОК М Робоча таблиця розрахунку річних термінів експлуатації машин 50 ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент ВБН В.2.8-218-046:2006 Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг Введено на заміну ВБН В.2.82180462001 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Ці Норми встановлюють порядок розрахунку річних термінів експлуатації дорожніх машин та механізмів надалі – машин . Вимоги цих Норм є обов'язковими для організацій і підприємств підпорядкованих Державній службі автомобільних доріг України Укравтодор та призначені для планування технічної експлуатації і використання при складанні ресурсних кошторисних норм. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ Б А.1.1-65-95 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Терміни та визначення ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин. Общие требования Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги ДБН В.2.3-4-2000 Автомобільні дороги ДБН В.2.8-3-95 Технічна експлуатація будівельних машин ДБН В.2.8-4-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги ВБН В.2.8-218-009-97 Правила технічної експлуатації дорожньої техніки ВБН В.2.8-218-046-2001 Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг ІНУВ В.3.2-218-051-95 Інструкція по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах ДНАОП 5.1.14-1.01-96 Правила охорони праці при будівництві ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ Нижче подано терміни вжиті в цьому нормативному документі та визначення позначених ними понять. 3.1 Річні терміни експлуатації – розрахункові величини наробітку машини на протязі року які застосовуються для планування виробничої діяльності підприємства. 3.2 Робочий період року – розрахунковий інтервал часу який обмежує період експлуатації машин вимогами технології виконання робіт кліматичними погодними природними умовами та місцезнаходженням робіт що виконуються. 3.3 Технологічні періоди використання машин – інтервал часу який обмежується технологією виконання даного виду робіт температурними та вологісними параметрами повітря. 3.4 Ремонтний цикл – інтервал часу або наробіток з початку експлуатації машини до першого капітального ремонту або між двома послідовними капітальними ремонтами. 3.5 Підготовчо-заключні роботи – комплекс заходів які забезпечують підготовку об'єкта для виконання дорожніх робіт безпеку дорожнього руху в місцях проведення робіт та охорону навколишнього природного середовища. 3.6 Коефіцієнт внутрішньозмінного використання – коефіцієнт який враховує завантаження машини у часі та за потужністю протягом робочого часу. 3.7 Коефіцієнт використання двигуна за часом – відношення наробітку машин в мото-год. до тривалості робочого часу на протязі якого його було досягнуто в маш.-год. . 3.8 Коефіцієнт використання потужності двигуна – ступінь завантаження двигуна машини на протязі її наробітку. 4 ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНИХ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН 4.1 Річні терміни експлуатації машин розроблені відповідно до конкретних умов експлуатації з урахуванням технології виконання робіт тривалості робочого періоду на протязі року та перерв у роботі. Технологією виробництва передбачається використання комплекту машин для виконання певного виду робіт. Річні терміни експлуатації машин які входять в комплект встановлюють на однаковому рівні. 4.2 Річні терміни експлуатації машин визначають в днях добах змінах та годинах робочого часу мото-год. маш.-год. . Річні терміни експлуатації машин визначені в мото-год. використовують для планування технічної експлуатації машин а визначені в маш.-год.  – для планування та обліку тривалості роботи машин. 4.3 Річні терміни експлуатації машин TN зміни в загальному вигляді визначають за формулою: TN=TR-TР 1 де TR – тривалість робочого періоду на протязі року зміни; Тр – тривалість перерв в роботі зміни. 4.4 Тривалість робочого періоду на протязі року визначають для кожної конкретної групи марки типу машин з урахуванням технології виконання робіт кліматичних природних погодних умов та місцезнаходження робіт що виконуються. Машини універсального призначення та базові машини які використовуються для навішування змінного робочого обладнання використовуються за можливістю протягом року. Спеціалізовані машини – на протязі сезону відповідно до технології виконання робіт. Технологічні періоди використання машин у відповідності з технологією виконання робіт ДБН В.2.3-4 наведені в додатку А. 4.5 Технологією виконання робіт визначені температурні та вологісні параметри повітря а також тривалість виконання даного виду робіт яка повинна знаходитись в межах інтервалу часу що обмежений допустимими температурними та вологісними параметрами. 4.6 Тривалість робочого періоду на протязі року визначають для конкретного регіону з урахуванням даних Українського гідрометеорологічного центру. Тривалість робочих періодів експлуатації машин у відповідності з технологією виконання робіт ДБН В.2.3-4 наведена в додатку Б. 4.7 Дорожньо-кліматичне районування та районування території України за кліматичними умовами стосовно використання машин в залежності від характеристик дорожнього покриття типів та марок асфальто- і дьогтебетонів прийнято у відповідності з даними ДБН В.2.3-4. 4.8 Перерви в роботі включають в себе святкові та вихідні дні простої за кліматичних умов дощ перебазування машин очікування ремонту та доставки машин на ремонтне підприємство і назад та знаходження машин в періодичному технічному обслуговуванні та ремонті на протязі робочого періоду року. 4.9 Перерви в роботі ТР дні визначають за формулою: Тр=Тв+Тк+Тпер+То+Трем 2 де Тв – кількість святкових та вихідних днів які припадають на робочий період року дні; Тк – тривалість простоїв машин через кліматичні умови дні; Тпер – тривалість перебазування машин на протязі робочого періоду року дні; То – тривалість очікування ремонту та доставки машин на ремонтне підприємство та назад на протязі робочого періоду року дні; Трем – тривалість знаходження машин у періодичному технічному обслуговуванні та ремонті на протязі робочого періоду року дні. 4.10 Перерви в роботі враховують тільки на протязі робочого періоду року. Тривалість перерв у роботі які співпадають з неробочим періодом з розрахунку виключають. Перерви в роботі які є результатом порушення організації або технології виконання робіт порушення трудової дисципліни перебої в постачанні матеріалами та енергоресурсами непланові ремонти викликані несвоєчасним та неякісним виконанням періодичних технічних обслуговувань та ремонтів в розрахунок не включають. 4.11 Кількість святкових та вихідних днів які припадають на робочий період року приймають за календарем. 4.12 Тривалість простоїв машин через кліматичні умови визначають на основі даних Українського гідрометеорологічного центру додаток В . При цьому враховують середню тривалість дощу на протязі дня та технологічні особливості застосування конкретних марок машин час висихання поверхні після дощу для можливості подальшої експлуатації деяких типів машин . Застосовуємо зменшуючий коефіцієнт який в середньому становить 0 5. 4.13 Тривалість перебазування машин на протязі робочого періоду року визначають на підставі даних щодо кількості та територіального розміщення об'єктів що будуються та тривалості їх будівництва. Середні швидкості перевезення та пересування машин для визначення тривалості їх перебазувань наведені в додатку Г. Середню тривалість перебазувань машин Тпер дні визначають за формулою: 3 де L – середня відстань транспортування км; Nnep – кількість перебазувань на протязі робочого періоду року; V – середня швидкість перебазувань км/год.; Тсм – тривалість зміни год.; Nсм – коефіцієнт змінності при перебазуванні машин. Розрахунок тривалості перебазувань різних типів машин з урахуванням середніх величин складових частин наведено в додатку Д. 4.14 Тривалість щоденних перебазувань самохідних колісних машин які мають постійну стоянку на експлуатаційній базі будівельної організації враховують в складі змінного робочого часу. 4.15 Тривалість очікування ремонту і доставки машин на ремонтне підприємство і назад на протязі робочого періоду року визначають на підставі даних щодо фактичних витрат часу на ці операції які припадають на одну середньоспискову машину. 4.16 Тривалість знаходження машин в періодичному технічному обслуговуванні та ремонті на протязі робочого періоду року Трем дні визначають за формулою: 4 де Тп – питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів в машино-годині роботи машини год./маш.-год.; Кзм – коефіцієнт змінності кількість змін роботи машини за добу ; Тзм – тривалість зміни год. 4.17 Питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів на протязі машино-години роботи машини Тп год./маш.-год. визначається за формулою: 5 де Тто – тривалість періодичного технічного обслуговування ТО-1 ТО-2 ТО-3 та ремонту П К відповідного виду год.; Nто – кількість технічних обслуговувань та ремонтів кожного виду машин в одному ремонтному циклі; Ц – тривалість ремонтного циклу мото-год.; Кзм.то – коефіцієнт змінності проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту; КІ.ТО – імовірнісний коефіцієнт знаходження машини на технічному обслуговуванні та ремонті в робочому періоді року; Кп – коефіцієнт внутрішньозмінного використання коефіцієнт переходу від змінного робочого часу до наробітку машини в мото-год. . 4.18 Середні показники питомої тривалості періодичних технічних обслуговувань та ремонтів в одній машино-годині роботи деяких груп машин в робочому періоді року наведені в додатку Е. При відсутності даних розрахунок здійснюється на підставі показників які наведені в експлуатаційній документації заводів-виробників та фактичних відомостей по аналогічних машинах. 4.19 Тривалість одного періодичного технічного обслуговування та ремонту визначають з урахуванням одночасності або послідовності виконання робіт різними спеціалістами та їх нормативної трудомісткості. 4.20 Імовірний коефіцієнт перебування машини на технічному обслуговуванні та ремонті визначає ступінь імовірності виконання відповідного технічного обслуговування та ремонту в робочому періоді року. Якщо машина знаходиться в експлуатації тільки на протязі сезону який обмежено технологією виконання робіт то максимальна тривалість робіт з технічного обслуговування та ремонту повинна припадати на неробочий період року. 4.21 Коефіцієнт внутрішньозмінного використання Км визначають за формулою: Км=Кдв . Кдп 6 де Кдв – коефіцієнт використання двигуна за часом; Кдп – коефіцієнт використання потужності двигуна. 4.22 Коефіцієнт використання двигуна за часом Кдв визначають за формулою: 7 де N – наробіток машин мото-год. мото-дні або відсотки від тривалості робочого часу; Т – тривалість робочого часу маш.-год. маш.-дні або відсотки; Тщо – тривалість щозмінного технічного обслуговування дні або відсотки від тривалості робочого часу; Тпзр – тривалість підготовчо-заключних робіт на протязі робочого періоду року дні або відсотки від тривалості робочого часу; Тх – тривалість роботи машини вхолосту дні або відсотки від тривалості робочого часу; Тп – тривалість періодичних перерв на протязі робочого періоду року дні або відсотки від тривалості робочого часу. 4.23 Коефіцієнт використання потужності двигуна враховує середнє навантаження на двигун машини на протязі її наробітку. 4.24 Згідно з ДБН В.2.8-4 щозмінне технічне обслуговування включає контрольні операції з визначення стану агрегатів і систем які безпосередньо впливають на безпечну експлуатацію машин а також роботи з підтримки їх належного зовнішнього вигляду заправки паливом мастилами і іншими експлуатаційними матеріалами. Тривалість виконання операцій щозмінного технічного обслуговування складає 3 % від тривалості змінного часу. 4.25 Тривалість підготовчо-заключних робіт визначають на підставі карт трудових процесів та ІНУВ В.3.2-218-051. Тривалість підготовчо-заключних робіт складає 6 % від тривалості змінного часу. 4.26 Тривалість роботи машини вхолосту визначають на основі фотографій робочого дня. Тривалість допустимої роботи вхолосту складає до 15 % від тривалості змінного часу. 4.27 Тривалість періодичних перерв визначають виходячи з норм ДНАОП 5.1.14-1.01 в розмірі 10 % від тривалості робочого періоду року. 4.28 Технічну експлуатацію машин здійснюють у відповідності з ДБН В.2.8-3 ДБН В.2.8-4 та ВБН В.2.8-218-009. Якість технічної експлуатації машин має відповідати вимогам ГОСТ 25646. 4.29 Нормативи періодичності та тривалості технічного обслуговування та ремонту машин приймають у відповідності з даними ДБН В 2.8-3 та ВБН В.2.8-218-009. 4.30 Коефіцієнт змінності кількість змін роботи машини на добу визначають з урахуванням вимог проектів виконання робіт технології будівництва встановлених термінів робіт та фактично досягнутої змінності яка враховує конкретні умови експлуатації машини. Коефіцієнт змінності за місяцями для групи машин може бути величиною змінною яка враховує різну тривалість світлового дня. 4.31 Фактичний середній коефіцієнт змінності Кзм для групи машин розраховують виходячи з даних щодо кількості машин які працювали з різною змінністю на протязі робочого періоду року за формулою: 8 де Кзм.м – коефіцієнт змінності роботи окремих груп машин за добу; Тзм.м – кількість днів роботи даної групи машин з однаковою змінністю; NЗМ – середньоспискова кількість машин які працювали з однаковою змінністю; N – загальна середньоспискова кількість машин які працювали; Т – кількість днів відпрацьованих машинами у відповідному періоді за який визначається середній коефіцієнт змінності. 4.32 Тривалість зміни приймають згідно режиму який встановлено для даної організації у відповідності з діючим законодавством. 4.33 Річні терміни експлуатації машин TNг маш.-год. визначають за формулою: ТNг = ТN·Кзм·Тзм 9 За необхідності визначення річних термінів експлуатації машин в мото-год. формула 9 виглядатиме: ТNг = ТN·Кзм·Тзм ·Kп 10 Формула 9 може бути представлена у вигляді: 11 де TR – тривалість робочого періоду року дні; Тв – кількість святкових та вихідних днів на протязі робочого періоду року дні; Тк – тривалість простоїв машин через кліматичні умови згідно з таблицею Д.1 дні; Тпер – тривалість перебазувань машини на протязі робочого періоду року дні; То – тривалість очікування ремонту та доставки машини на ремонтне підприємство та назад на протязі робочого періоду року дні; Тп – питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів в одній машино-годині роботи машини год./маш.-год.; Кзм – коефіцієнт змінності кількість змін роботи машини на добу ; Тзм – тривалість зміни – 8 год. 4.34 Приклад розрахунку річних термінів експлуатації дорожньо-ремонтної машини Patchmatic STR 1008 в дорожньо-кліматичній зоні V-II України наведено в додатку И. 4.35 Середні показники річних термінів експлуатації дорожніх машин та механізмів наведені у додатку К. 4.36 Середні показники річних термінів експлуатації машин які використовуються на протязі року наведені в таблиці Л.1 в підсумованому вигляді. При цьому враховуються періоди року з температурою вищою 0°С та періоду року з температурою нижчою 0 °С у тому числі днів зі снігом таблиця М.1 . ДОДАТОК А довідковий Технологічні періоди використання машин Таблиця А.1 – Машини та механізми для будівництва і ремонту автомобільних доріг № п/п Найменування груп та марок машин Використання груп та марок машин при: температурі навколишнього повітря сніго-падах від +10°С восени і до +5°С навесні більше 0°С від +5°С навесні і до +10°С восени більше +15°С 1 2 3 4 5 6 7 1 Автогудронатори + 2 Машини для улаштування шорстких шарів поверхнева обробка "Сларі-Сіл" та ін. + 3 Машини для улаштування тонких шарів покриття "Мультимак" + 4 Шламорозподілювальна установка Schlammatic SHY фірми Breining + 5 Асфальтоукладачі + 6 Асфальтоукладач Titan-325 + 7 Асфальтозмішувачі + 8 Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-2500" + 9 Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-4200" + 10 Машина Wirtgen Rx-2500 для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу + 11 Термічна установка Wirtgen HM-2500 для розігріву асфальтобетонного покриття + 12 Машини з синхронного розподілення кам'яних матеріалів і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг Chipsiller 40 та ін + Продовження таблиці А.1 1 2 3 4 5 6 7 13 Екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типу УДС-114а + 14 Екскаватор САТ-315 М + 15 Навантажувач CAT 950 G + 16 Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е + 17 Бульдозер ДЗ-27С + 18 Автогрейдер ДЗ-122А + 19 Котки гладковальцьові + 20 Котки на пневмоходу + 21 Котки для ущільнення земполотна + 22 Змішувальна установка ДС-168 для приготування асфальтобетонних сумішей + 23 Пароперетворювач для одержання пари під час роботи асфальтобетонного заводу + 24 Бітумні насоси бітумоплавильних установок + 25 Мобільний дозатор бітуму „Крокус" для розподілення в'яжучого матеріалу + 26 Причіпний гудронатор для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг бітумом + 27 Дорожня машина ДН-008 з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг + 28 Дорожня машина Road Master 4000 фірми Sch?fer з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг + 29 Причіпний бітумізатор Б 400.02.ІЕ "Крокус" + 30 Установки для приготування бітумних емульсій типу Massenza + 31 Установки для приготування модифікованого бітуму + 32 Котли для підігріву бітуму пересувні + 33 Установка для приготування цементно-водної суспензії типу WM 1000 + Продовження таблиці A.1 1 2 3 4 5 6 7 34 Щебенерозподілювачі + 35 Цементорозподілювач RW 16000 S причіпний + 36 Трактор на пневмоколісному ходу К-701 у складі цементорозподілювача + 37 Автобітумовози + 38 Бетонозмішувальна установка МОВІ МІХ 3000 + 39 Грунтозмішувальна установка ДС-50 Б + 40 Машини для укладання цементобетону + 41 Бетоноукладальна машина Wirtgen SP 850 + 42 Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин ДС-105 + 43 Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 400 + 44 Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 508 + 45 Електротрамбівки + 46 Електростанція CAT 3412 + 47 Електростанція ЕСД-200 + 48 Електростанція ДГ-10 для освітлення в темний період доби + 49 Електростанція АБ-70 + 50 Машина для руйнування бетону ARROW D 500 + 51 Універсальна бурова машина для улаштування буронабивних паль BG-40 + + 52 Свердлильна установка 210 SRA + 53 Установка сушильна з двигуном ТМ-50 на тракторі Т-150 + 54 Установка для забивання стояків бар'єрного огородження на автомобільних дорогах + Таблиця А.2 – Машини та механізми для поточного ремонту автомобільних доріг № п/п Найменування груп та марок машин Використання груп та марок машин при: температурі навколишнього повітря снігопадах від +10°С восени і до +5°С навесні більше 0°С від +5°С навесні і до +10°С восени більше +15°С 1 2 3 4 5 6 7 1 Дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг + 2 Машина Patchmatic STR 1008 для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за пневмоструменевою технологією + 3 Дорожня машина ДН-011 для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією + 4 Дорожня машина KSF 0358 фірми Sch?fer для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією + 5 Дорожня машина BLOW PATCHER тип HT-D для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією + 6 Дорожньо-ремонтна машина ФСИТ42 БЕЛТА для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією + 7 Універсальна дорожня машина Unimog + 8 Машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 + 9 Укладальна дорожня колона ДН-014 виробництва ДП „Дормаш" для влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів + 10 Нарізувач швів типу CF-12.1B + 11 Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDІMA CF-360 CF-6000 + Продовження таблиці А.2 1 2 3 4 5 6 7 12 Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-33.1D + 13 Машина для нарізання конусоподібної фаски CEDIMA CF-167 + 14 Машина для прочищення швів в цементобетонному покритті CEDIMA СВМ-12В + 15 Барова установка БМ-271 для нарізання щілин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті + 16 Установка Crafco PC-200 для обробки тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті + 17 Установка STOW CD-609 НМ для очищення швів в асфальтобетонному та цементобетонному покритті + 18 Машина плавильно-заливальна LS600/500 + 19 Плавильно-заливальна установка Crafco Super Chot 125 DC RC + 20 Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів + 21 Універсальний навантажувач гусеничний з навісною фрезою для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття + 22 Комбіновані дорожні машини типу "SCH?FER" + 23 Комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів зимове утримання автомобільних доріг + 24 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі + + Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С для використання у весняний-літній-осінній періоди + Продовження таблиці А.2 1 2 3 4 5 6 7 25 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнанням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі + + Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 для використання у весняний-літній-осінній періоди + 26 Шнекороторні снігоочищувачі + 27 Роторний снігоочисник ДЕ-226 на базі автомобіля УРАЛ 43-20 для очищення автомобільних доріг від снігу + 28 Обладнання Ferri TXV-60 що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів скошування трав миття огорож + Базова машина обладнання Ferri TXV60 – трактор МТЗ-82 для використання у зимовий період + 29 Універсальні малогабаритні машини на базі мотоблока для снігоочищення тротуарів майданчиків відпочинку тощо + 30 Машини для роботи на базах протиожеледних матеріалів + 31 Машини для встановлення бар'єрних огороджень + 32 Машини для миття бар'єрних огороджень + 33 Машини для очищення і профілювання канав і кюветів + 34 Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 + 35 Машини для скошування трави у смузі відводу на роздільних смугах узбіччях і укосах + 36 Машини для зрізування кущів і дрібнолісся у смузі відводу на роздільній смузі узбіччях і укосах + 37 Машини для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом + 38 Машина „Вольтерс" W-50-8 Бельгія для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом + Кінець таблиці А.2 1 2 3 4 5 6 7 39 Універсальне обладнання для експлуатації автомобільних доріг TPTSE-TXV з навісними модулями CS150 BD4 FF45-0 45 м FF60-0 60 м + 40 Поливально-мийні машини + 41 Поливально-мийна машина КО-002 на шасі автомобіля ЗІЛ-130 + ДОДАТОК Б довідковий Таблиця Б.1 – Тривалість робочих періодів експлуатації машин Найменування областей Період плюсових температур Період від +5°С навесні до +10°С восени Період від +15°С і вище Період снігопадів дні Місяці рік дати дати дати І ІІ ІІІ IV X XI XII Весна 0°С Осінь 0°С Тривалість періоду дні Весна-осінь +5°-+10°С Тривалість періоду дні Весна-літо Тривалість періоду дні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Дорожньо-кліматична зона V-І північна Львівська 10.03 02.12 268 02.04-07.10 187 01.06-07.09 99 10 10 7 1 2 7 37 Волинська 10.03 01.12 267 03.04-03.10 184 29.05-07.09 102 10 9 6 1 2 7 35 Рівненська 12.03 29.11 263 06.04-03.10 182 24.05-07.09 107 11 10 7 1 3 8 40 Житомирська 15.03 26.11 257 06.04-02.10 181 24.05-04.09 104 11 10 8 1 1 3 8 42 Київська 16.03 27.11 257 05.04-04.10 183 19.05-10.09 115 10 9 7 1 4 7 38 Чернігівська 20.03 21.11 247 07.04-01.10 177 21.05-04.09 107 14 11 8 1 4 10 48 Сумська 21.03 23.11 248 08.04-30.09 175 18.05-04.09 110 11 9 7 1 1 3 8 40 Дорожньо-кліматична зона V-ІІ центральна Івано-Франківська 12.03 01.12 265 02.04-07.10 187 06.06-05.09 92 10 10 7 1 3 7 38 Тернопільська 14.03 28.11 260 03.04-04.10 185 31.05-03.09 96 10 9 7 1 3 7 37 Хмельницька 14.03 28.11 260 03.04-07.10 186 27.05-10.09 107 10 9 6 1 3 7 36 Вінницька 13.03 27.11 260 02.04-06.10 186 19.05-12.09 117 10 10 7 1 4 8 40 Черкаська 15.03 29.11 260 03.04-04.10 185 15.05-11.09 120 10 9 6 1 3 8 37 Кіровоградська 15.03 29.11 260 02.04-09.10 189 17.05-16.09 123 8 7 5 1 2 5 28 Полтавська 15.03 27.11 258 03.04-03.10 184 14.05-13.09 123 9 9 8 2 3 7 38 Харківська 19.03 27.11 254 05.04-02.10 182 13.05-12.09 123 11 9 7 1 1 3 7 39 Чернівецька 12.03 29.11 263 30.03-11.10 196 23.05-15.09 116 9 9 6 1 2 6 33 Кінець таблиці Б.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Дорожньо-кліматична зона V – III південна Одеська 07.03 07.12 276 27.03-17.10 205 14.05-22.09 132 6 4 3 1 4 18 Миколаївська 08.03 11.12 280 28.03-15.10 201 11.05-23.09 136 5 4 3 1 4 17 Запорізька 09.03 07.12 274 31.03-14.10 198 11.05-24.09 137 5 5 3 1 3 17 Херсонська 05.03 09.12 279 28.03-17.10 204 11.05-25.09 138 4 4 3 1 3 15 Донецька 16.03 29.11 259 03.04-08.10 189 14.05-19.09 129 8 9 6 1 2 7 33 Луганська 15.03 28.11 259 01.04-05.10 188 09.05-16.09 131 9 7 6 1 3 6 32 Дніпропетровська 14.03 04.12 266 01.04-10.10 191 12.05-19.09 131 8 7 5 1 2 6 29 Дорожньо-кліматична зона V-IV гірська АР Крим 24.02 16.12 296 23.03-20.10 212 16.05-28.09 130 6 5 4 1 2 18 Закарпатська 25.02 04.12 283 21.03-15.10 209 10.05-17.09 131 12 9 5 1 3 7 37 Примітка. Показники наведені на підставі даних багаторічних спостережень Українського гідрометеорологічного центру. ДОДАТОК В довідковий Таблиця В.1 – Середня багаторічна кількість днів з опадами більше 1 мм Адміністративні зони області Місяці Рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СТЕП Автономна Республіка Крим 7 7 6 5 5 5 4 3 4 5 6 7 64 Дніпропетровська 6 6 6 6 7 7 6 5 4 6 6 6 71 Донецька 8 8 7 6 7 6 6 5 4 6 7 7 77 Запорізька 7 6 6 6 6 6 5 4 4 5 6 7 68 Кіровоградська 7 7 6 6 8 8 7 6 5 6 6 7 79 Луганська 6 6 6 6 7 7 6 6 4 6 6 7 73 Миколаївська 6 5 5 5 6 6 5 4 4 4 5 6 61 Одеська 5 5 4 5 6 7 5 5 3 4 6 6 61 Херсонська 6 5 4 5 5 6 4 4 4 4 5 6 58 ЛІСОСТЕП Вінницька 6 7 6 8 9 8 9 8 6 6 7 7 87 Київська 7 7 6 7 8 8 9 8 6 6 7 7 86 Полтавська 7 6 6 7 7 8 8 7 6 6 7 7 82 Сумська 8 7 7 7 8 8 9 8 7 8 8 8 93 Тернопільська 7 8 7 8 10 10 10 9 8 7 8 8 100 Харківська 8 7 7 7 7 8 8 7 5 7 7 8 86 Хмельницька 6 7 7 7 9 10 10 9 6 7 8 7 93 Черкаська 7 6 5 7 8 8 8 7 5 6 7 7 81 Чернівецька 7 7 7 8 10 12 11 9 7 6 6 7 97 ПОЛІССЯ Волинська 7 8 7 7 8 9 10 9 9 7 8 8 97 Житомирська 7 7 7 7 8 9 10 9 7 7 8 8 94 Івано-Франківська 7 7 7 8 8 12 11 10 8 7 8 7 100 Львівська 8 9 8 9 11 12 11 10 8 8 9 9 112 Рівненська 7 8 7 7 9 9 10 9 8 7 8 8 97 Чернігівська 7 7 7 7 8 8 9 8 7 7 8 8 91 Закарпатська 11 10 8 9 11 12 11 9 8 8 11 12 120 Примітка. Показники наведені на підставі даних багаторічних спостережень Українського гідрометеорологічного центру. Таблиця В.2 – Добові температурні режими Адміністративні зони області Дати переходу середньодобових температур через межі весною восени 0° 5° 10° 15° 15° 10° 5° 0° СТЕП Автономна Республіка Крим 24.02 23.03 16.04 16.05 22.09 20.10 25.11 16.12 Дніпропетровська 14.03 1.04 18.04 12.05 19.09 10.10 4.11 4.12 Донецька 16.03 3.04 19.04 14.05 19.09 8.10 1.11 29.11 Запорізька 9.03 31.03 17.04 11.05 24.09 14.10 9.11 7.12 Кіровоградська 15.03 2.04 19.04 17.05 16.09 9.10 3.11 29.11 Луганська 15.03 1.04 17.04 9.05 16.09 5.10 29.10 28.11 Миколаївська 8.03 28.03 18.04 11.05 23.09 15.10 10.11 11.12 Одеська 7.03 27.03 18.04 14.05 22.09 17.10 12.11 7.12 Херсонська 5.03 28.03 17.04 11.05 25.09 17.10 15.11 9.12 ЛІСОСТЕП Вінницька 13.03 2.04 24.04 19.05 12.09 6.10 4.11 27.11 Київська 16.03 5.04 25.04 19.05 10.09 4.10 1.11 27.11 Полтавська 15.03 3.04 20.05 14.05 13.09 3.10 30.10 27.11 Сумська 21.03 8.04 25.04 18.05 4.09 30.09 26.10 23.11 Тернопільська 14.03 3.04 29.04 31.05 3.09 4.10 3.11 28.11 Харківська 19.03 5.04 20.04 13.05 12.09 2.10 28.10 27.11 Хмельницька 14.03 3.04 28.04 27.05 10.09 7.10 4.11 28.11 Черкаська 15.03 3.04 22.04 15.05 11.09 4.10 3.11 29.11 Чернівецька 12.03 30.03 24.04 23.05 15.09 11.10 7.11 29.11 ПОЛІССЯ Волинська 10.03 3.04 30.04 29.05 7.09 3.10 5.11 1.12 Житомирська 15.03 6.04 27.04 24.05 4.09 2.10 2.11 26.11 Івано-Франківська 12.03 2.04 2.05 6.06 5.09 7.10 6.11 1.12 Львівська 10.03 2.04 29.04 1.06 7.09 7.10 8.11 2.12 Рівненська 12.03 6.04 28.04 24.05 7.09 3.10 4.11 29.11 Чернігівська 20.03 7.04 26.04 21.05 4.09 1.10 28.10 21.11 Закарпатська 25.02 21.03 18.04 10.05 17.09 15.10 12.11 4.12 Таблиця В.3 – Тривалість періоду від дати переходу температури повітря через +5 весною до дати переходу через +10° восени та середні багаторічні дати утворення стійкого снігового покриву Адміністративні зони області Тривалість періоду дні Дата утворення снігового покрову СТЕП Автономна Республіка Крим 211 * Дніпропетровська 192 29.12-9.01 Донецька 188 20-26.12 Запорізька 197 1.01-11.01 Кіровоградська 190 27.12-4.01 Луганська 187 22-27.12 Миколаївська 201 * Одеська 204 * Херсонська 203 * ЛІСОСТЕП Вінницька 187 20.12-2.01 Київська 182 19.12-1.01 Полтавська 183 19-27.12 Сумська 175 14-19.12 Тернопільська 184 16-29.12 Харківська 180 19-27.12 Хмельницька 187 18-22.12 Черкаська 184 12-24.12 Чернівецька 195 22-26.12 ПОЛІССЯ Волинська 183 24-27.12 Житомирська 179 19-23.12 Івано-Франківська 188 16-19.12 Львівська 188 14-25.12 Рівненська 180 25-27.12 Чернігівська 177 14-20.12 Закарпатська 208 20.12-1.01 * Примітка. У більшості років стійкий сніговий покрив не спостерігався. Таблиця В.4 – Середня багаторічна кількість днів зі снігом Адміністративні зони області Кількість днів зі снігом січень лютий березень квітень жовтень листопад грудень рік СТЕП Автономна Республіка Крим 6 5 4 1 2 18 Дніпропетровська 8 7 5 1 2 6 29 Донецька 8 9 6 1 2 7 33 Запорізька 5 5 3 1 3 17 Кіровоградська 8 7 5 1 2 5 28 Луганська 9 7 6 1 3 6 32 Миколаївська 5 4 3 1 4 17 Одеська 6 4 3 1 4 18 Херсонська 4 4 3 1 3 15 ЛІСОСТЕП Вінницька 10 10 7 1 4 8 40 Київська 10 9 7 1 4 7 38 Полтавська 9 9 8 2 3 7 38 Сумська 11 9 7 1 1 3 8 40 Тернопільська 10 9 7 1 3 7 37 Харківська 11 9 7 1 1 3 7 39 Хмельницька 10 9 6 1 3 7 36 Черкаська 10 9 6 1 3 8 37 Чернівецька 9 9 6 1 2 6 33 ПОЛІССЯ Волинська 10 9 6 1 2 7 35 Житомирська 11 10 8 1 1 3 8 42 Івано-Франківська 10 10 7 1 3 7 38 Львівська 10 10 7 1 2 7 37 Рівненська 11 10 7 1 3 8 40 Чернігівська 14 11 8 1 4 10 48 Закарпатська 12 9 5 1 3 7 37 ДОДАТОК Г довідковий Вихідні дані для визначення середньої тривалості перебазування машини Таблиця Г.1 – Середні швидкості перевезення машин на трайлері Група доріг Тип дорожнього покриття Швидкість перевезення км/год. В місті 9 2 За містом І Дороги з удосконаленим покриттям асфальтобетонні цементобетонні брусчаті гудроновані клінкерні 15 II Дороги з твердим покриттям булижні щебеневі гравійні ґрунтові поліпшені 11 5 III Дороги ґрунтові природні 9 6 Таблиця Г.2 – Середні швидкості пересування пневмоколісних машин які буксируються автотягачами Група доріг Швидкість при буксируванні км/год. 1-а група машин 2-а група машин В місті 15 22 5 За містом І 18 27 II 13 7 20 5 III 11 7 17 6 Примітка. Здійснюється буксирування таких типів машин: екскаватори 3-4 розмірних груп машини мотоблоки для снігоочищення тротуарів машини для улаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних сумішей технологія "Сларі-Сіл" мультимак щебенерозподілювачі. Таблиця Г.3 – Середні швидкості пересування самохідних машин Група доріг Середня швидкість км/год. 1-а група машин 2-а група машин В місті 22 5 18 За містом І 40 25 II 25 19 III 20 15 Примітка. 1-а група машин – гудронатори бітумовози дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 машини для ямкового ремонту Patchmatic STR 1008 машини з синхронного розподілення кам'яних і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг Чіпсіллер 40 та ін. шламорозподілювальна установка барова установка БМ-271 універсальні дорожні машини Unimog комбіновані дорожні машини для миття бар'єрних огороджень шнекороторні снігоочисники. 2-а група машин – екскаватори 1-2 розмірних груп автогрейдери скрепери навантажувачі одноківшеві машини для установки бар'єрних огороджень машини для розробки та заливання тріщин і швів машини для очищення і профілювання канав і кюветів машини для скошування трави у смузі відводу машини для зрізування кущів і дрібнолісся. Для умов бездоріжжя швидкості приймають за III групою доріг із зменшенням на 20 %. ДОДАТОК Д довідковий Таблиця Д.1 – Визначення тривалості перебазування машини на протязі робочого періоду року № Найменування груп та марок машин L Nnep V Тсм Nсм Тпер 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Автогудронатори 2·40 4 40 8 1 1 2 Машини для улаштування шорстких шарів поверхнева обробка "Сларі-Сіл" та ін. 2·40 4 40 8 2 0 5 3 Машини для улаштування тонких шарів покриття "Мультимак" 2·40 4 40 8 2 0 5 4 Шламорозподілювальна установка Schlammatic SHY фірми Breining 2·40 4 40 8 2 0 5 5 Асфальтоукладачі 2·50 7 15 8 2 2 9 6 Асфальтоукладачі Titan-325 2·50 7 15 8 2 2 9 7 Асфальтозмішувачі - - - - - - 8 Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-2500" 2·40 20 15 8 2 6 7 9 Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-4200" 2·50 7 15 8 2 2 9 10 Машина Wirtgen Rx-2500 для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу 2·50 7 15 8 2 2 9 11 Термічна установка Wirtgen HM-2500 для розігріву асфальтобетонного покриття 2·50 7 15 8 2 2 9 12 Машини з синхронного розподілення кам'яних матеріалів і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг Chipsiller 40 та ін 2·40 4 40 8 1 1 13 Екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типу УДС-114а – – – – – – 14 Екскаватор САТ-315 М 2·46 20 25 8 2 4 6 15 Завантажувач CAT 950 G 2·75 20 25 8 2 7 5 16 Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е для будівництва і ремонту автомобільних доріг 2·62 10 11 5 8 2 6 7 Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е для зимового утримання автомобільних доріг 2·62 10 11 5 8 2 6 7 17 Бульдозер ДЗ-27С для будівництва і ремонту автомобільних доріг 2·62 10 11 5 8 2 6 7 Бульдозер ДЗ-27С для зимового утримання автомобільних доріг 2·62 10 11 5 8 2 6 7 Продовження таблиці Д.1 1 2 3 4 5 6 7 8 18 Автогрейдер ДЗ-122А для будівництва і ремонту автомобільних доріг 2·75 20 25 8 2 7 5 Автогрейдер ДЗ-122А для зимового утримання автомобільних доріг 2·50 12 15 8 2 5 0 19 Котки гладковальцьові 2·60 6 15 8 2 3 0 20 Котки на пневмоходу 2·60 6 15 8 2 3 0 21 Котки для ущільнення земполотна 2·50 5 15 8 2 2 1 22 Змішувальна установка ДС-168 для приготування асфальтобетонних сумішей - - - - - - 23 Пароперетворювач для одержання пари під час роботи асфальтобетонного заводу - - - - - - 24 Бітумні насоси бітумоплавильних установок - - - - - - 25 Мобільний дозатор бітуму „Крокус" для розподілення в'яжучого матеріалу 2·40 40 27 8 2 7 4 26 Причіпний гудронатор для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг бітумом 2·40 40 27 8 2 7 4 27 Дорожня машина ДН-008 з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг 2·40 4 40 8 1 1 28 Дорожня машина Road Master 4000 фірми Sch?fer з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг 2·40 4 40 8 1 1 29 Причіпний бітумізатор Б 400.02.ІЕ "Крокус" 2·50 60 27 8 2 13 9 30 Установки для приготування бітумних емульсій типу Massenza - - - - - - 31 Установки для приготування модифікованого бітуму - - - - - - 32 Котли для підігріву бітуму пересувні 2·50 60 27 8 2 13 9 33 Установка для приготування цементно-водної суспензії типу WM 1000 2·40 20 15 8 2 6 7 34 Щебенерозподілювачі 2·50 54 27 8 1 25 35 Цементорозподілювач RW 16000 S причіпний 2·50 7 15 8 2 2 9 36 Трактор на пневмоколісному ходу К-701 у складі цементорозподілювача 2·50 7 15 8 2 2 9 37 Автобітумовози - - - - - - 38 Бетонозмішувальна установка МОВІ МІХ 3000 2·230 2 11 5 8 2 5 0 39 Грунтозмішувальна установка ДС-50 Б 2·230 2 11 5 8 2 5 0 40 Машини для укладання цементобетону 2·80 2 11 5 8 2 1 7 41 Бетоноукладальна машина Wirtgen SP 850 2·80 2 11 5 8 2 1 7 42 Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин ДС-105 2·80 2 11 5 8 2 1 7 Продовження таблиці Д.1 1 2 3 4 5 6 7 8 43 Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 400 2·50 18 27 8 2 4 2 44 Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 508 2·50 18 27 8 2 4 2 45 Електротрамбівки 2·50 100 40 8 2 15 6 46 Електростанція CAT 3412 2·53 4 11 5 8 2 2 3 47 Електростанція ЕСД-200 2·53 4 11 5 8 2 2 3 48 Електростанція ДГ-10 для освітлення в темний період доби 2·53 4 11 5 8 2 2 3 49 Електростанція АБ-70 2·53 4 11 5 8 2 2 3 50 Машина для руйнування бетону ARROW D 500 2·50 5 15 8 2 2 1 51 Універсальна бурова машина для улаштування буронабивних паль BG-40 2·50 25 15 8 1 8 11 6 52 Свердлильна установка 210 SRA 2·50 11 15 8 2 4 6 53 Установка сушильна з двигуном ТМ-50 на тракторі Т-150 2·50 4 25 8 2 1 54 Установка для забивання стояків бар'єрного огородження на автомобільних дорогах 2·50 20 25 8 2 5 55 Дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг 2·60 50 40 8 2 9 4 56 Машина Patchmatic STR 1008 для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за пневмоструменевою технологією 2·50 50 40 8 2 7 8 57 Дорожня машина ДН-011 для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 2·50 50 40 8 2 7 8 58 Дорожня машина KSF 0358 фірми Sch?fer для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 2·50 50 40 8 2 7 8 59 Дорожня машина BLOW PATCHER тип НT-D для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 2·50 50 40 8 2 7 8 60 Дорожньо-ремонтна машина ФСИТ-42 БЕЛТА для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 2·50 50 40 8 2 7 8 61 Універсальна дорожня машина Unimog без використання в зимовий період 2·50 50 40 8 2 7 8 Універсальна дорожня машина Unimog для використання в зимовий період 2·50 5 40 8 2 0 8 62 Машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 2·50 83 40 8 2 13 0 Продовження таблиці Д.1 1 2 3 4 5 6 7 8 63 Укладальна дорожня колона ДН-014 виробництва ДП „Дормаш" для влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів 2·40 4 40 8 1 1 64 Нарізувач швів типу CF-12.1B 2·60 50 40 8 2 9 4 65 Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-360 CF-6000 2·60 50 40 8 2 9 4 66 Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF33.1 D 2·60 50 40 8 2 9 4 67 Машина для нарізання конусоподібної фаски CEDIMA CF-167 2·60 50 40 8 2 9 4 68 Машина для прочищення швів в цементобетонному покритті CEDIMA CBM12B 2·60 50 40 8 2 9 4 69 Барона установка БМ-271 для нарізання щілин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 2·60 50 40 8 2 9 4 70 Установка Crafco PC-200 для обробки тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 2·60 50 40 8 2 9 4 71 Установка STOW CD-609 НМ для очищення швів в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 2·60 50 40 8 2 9 4 72 Машина плавильно-заливальна LS-600/500 2·60 50 40 8 2 9 4 73 Плавильно-заливальна установка Crafco Super Chot 125 DC RC 2·60 50 40 8 2 9 4 74 Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів 2·50 50 15 8 2 20 8 75 Універсальний навантажувач гусеничний з навісною фрезою для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття 2·50 50 15 8 2 20 8 76 Комбіновані дорожні машини типу "SCH?FER" 2·50 30 40 8 1 9 4 77 Комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів зимове утримання автомобільних доріг - - - - - - Продовження таблиці Д. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 78 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі в зимових умовах - - - - - - Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С для використання у весняний-літній-осінній періоди - - - - - - 79 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнанням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі в зимових умовах - - - - - - Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 для використання у весняний-літній-осінній періоди - - - - - - 80 Шнекороторні снігоочищувачі 2·30 10 20 8 1 3 8 81 Роторний снігоочисник ДЕ-226 на базі автомобіля УРАЛ 43-20 для очищення автомобільних доріг від снігу 2·30 10 20 8 1 3 8 82 Обладнання Ferri TXV-60 що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів скошування трав миття огорож 2·40 50 25 8 2 10 Базова машина обладнання Ferri TXV-60 трактор МТЗ-82 для використання у зимовий період - - - - - - 83 Універсальні малогабаритні машини на базі мотоблока для снігоочищення тротуарів майданчиків відпочинку тощо 2·20 22 27 8 1 4 1 84 Машини для роботи на базах протиожеледних матеріалів - - - - - - 85 Машини для встановлення бар'єрних огороджень 2·50 50 25 8 2 12 5 86 Машини для миття бар'єрних огороджень 2·50 50 25 8 2 12 5 87 Мащини для очищення і профілювання канав і кюветів 2·50 55 25 8 2 13 8 88 Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 без використання в зимовий період 2·40 50 40 8 2 6 3 Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 для використання в зимовий період 2·40 6 40 8 2 0 8 89 Машини для скошування трави у смузі відводу на роздільних смугах узбіччях і укосах. 2·40 50 25 8 2 10 0 Кінець таблиці Д.1 1 2 3 4 5 6 7 8 90 Машини для зрізування кущів і дрібнолісся у смузі відводу на роздільній смузі узбіччях і укосах 2·40 50 25 8 2 10 0 91 Машини для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом 2·60 30 25 8 2 9 0 92 Машина „Вольтерс" W-50-8 Бельгія для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом 2·60 30 25 8 2 9 0 93 Універсальне обладнання для експлуатації автомобільних доріг TP-TSE-TXV з навісними модулями CS150 BD4 FF45-0 45м РР60-0 60м 2·40 50 25 8 2 10 94 Поливально-мийні машини 2·50 50 40 8 2 7 8 95 Поливально-мийна машина КО-002 на шасі автомобіля ЗІЛ-130 2·50 50 40 8 2 7 8 Примітка 1. Позначення літер наведені в поясненнях до формули 3 . Примітка 2. Тривалість щоденних перебазувань самохідних колісних машин які мають постійну стоянку на експлуатаційній базі будівельної організації враховують у складі змінного робочого часу. До таких машин відносяться: екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типу УДС-114а автобітумовози дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів шнекороторні снігоочищувачі комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів зимове утримання автомобільних доріг . ДОДАТОК Е довідковий Таблиця Е.1 – Середні показники питомої тривалості технічних обслуговувань та ремонтів в машино-годині роботи машин в робочому періоді року № Найменування груп та марок машин Питома величина тривалості технічних обслуговувань та ремонтів в машино-годині роботи год. / маш.-год. 1 2 3 1 Автогудронатори 0 04 2 Машини для улаштування шорстких шарів поверхнева обробка "Сларі-Сіл" та ін. 0 04 3 Машини для улаштування тонких шарів покриття "Мультимак" 0 04 4 Шламорозподілювальна установка Schlammatic SHY фірми Breining 0 04 5 Асфальтоукладачі 0 05 6 Асфальтоукладач Titan-325 0 05 7 Асфальтозмішувачі 0 05 8 Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-2500" 0 05 9 Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-4200" 0 05 10 Машина Wirtgen Rx-2500 для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу 0 05 11 Термічна установка Wirtgen HM-2500 для розігріву асфальтобетонного покриття 0 05 12 Машини з синхронного розподілення кам'яних матеріалів і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг Chipsiller 40 та ін. 0 05 13 Екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типу УДС-114а 0 04 14 Екскаватор САТ-315 М 0 03 15 Навантажувач CAT 950 G 0 03 16 Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е 0 03 17 Бульдозер ДЗ-27С 0 03 18 Автогрейдер ДЗ-122А 0 03 19 Котки гладковальцьові 0 04 20 Котки на пневмоходу 0 04 21 Котки для ущільнення земполотна 0 03 Продовження таблиці Е.1 1 2 3 22 Змішувальна установка ДС-168 для приготування асфальтобетонних сумішей 0 05 23 Пароперетворювач для одержання пари під час роботи асфальтобетонного заводу 0 05 24 Бітумні насоси бітумоплавильних установок 0 05 25 Мобільний дозатор бітуму „Крокус" для розподілення в'яжучого матеріалу 0 04 26 Причіпний гудронатор для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг бітумом 0 05 27 Дорожня машина ДН-008 з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг 0 05 28 Дорожня машина Road Master 4000 фірми Sch?fer з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг 0 05 29 Причіпний бітумізатор Б 400.02.IE "Крокус" 0 03 30 Установки для приготування бітумних емульсій типу Massenza 0 07 31 Установки для приготування модифікованого бітуму 0 07 32 Котли для підігріву бітуму пересувні 0 03 33 Установка для приготування цементно-водної суспензії типу WM 1000 0 05 34 Щебенерозподілювачі 0 03 35 Цементорозподілювач RW 16000 S причіпний 0 05 36 Трактор на пневмоколісному ходу К-701 у складі цементорозподілювача 0 05 37 Автобітумовози 0 04 38 Бетонозмішувальна установка МОВІ МІХ 3000 0 04 39 Грунтозмішувальна установка ДС-50 Б 0 03 40 Машини для укладання цементобетону 0 04 41 Бетоноукладальна машина Wirtgen SP 850 0 04 42 Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин ДС-105 0 04 43 Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 400 0 04 44 Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 508 0 03 45 Електротрамбівки 0 03 46 Електростанція CAT 3412 0 03 47 Електростанція ЕСД-200 0 03 48 Електростанція ДГ-10 для освітлення в темний період доби 0 03 49 Електростанція АБ-70 0 03 50 Машина для руйнування бетону ARROW D 500 0 03 51 Універсальна бурова машина для улаштування буронабивних паль BG-40 0 02 52 Свердлильна установка 210 SRA 0 03 Продовження таблиці Е.1 1 2 3 53 Установка сушильна з двигуном ТМ-50 на тракторі Т-150 0 04 54 Установка для забивання стояків бар'єрного огородження на автомобільних дорогах 0 04 55 Дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг 0 04 56 Машина Patchmatic STR 1008 для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за пневмоструменевою технологією 0 04 57 Дорожня машина ДН-011 для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 0 04 58 Дорожня машина KSF 0358 фірми Sch?fer для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 0 04 59 Дорожня машина BLOW PATCHER тип HT-D для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 0 04 60 Дорожньо-ремонтна машина ФСИТ-42 БЕЛТА для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 0 04 61 Універсальна дорожня машина Unimog 0 03 62 Машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 0 04 63 Укладальна дорожня колона ДН-014 виробництва ДП „Дормаш" для влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів 0 05 64 Наріжчики швів типу CF-12.1B 0 03 65 Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-360 CF-6000 0 03 66 Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-33.1 D 0 03 67 Машина для нарізання конусоподібної фаски CEDIMA CF-167 0 03 68 Машина для прочищення швів в цементобетонному покритті CEDIMA СВМ-12В 0 03 69 Барова установка БМ-271 для нарізання щілин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 0 04 70 Установка Crafco PC-200 для обробки тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 0 03 71 Установка STOW CD-609 НМ для очищення швів в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 0 03 72 Машина плавильно-заливальна LS-600/500 0 03 73 Плавильно-заливальна установка Crafco Super Chot 125 DC RC 0 03 74 Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів 0 05 75 Універсальний навантажувач гусеничний з навісною фрезою для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття 0 05 76 Комбіновані дорожні машини типу "SCH?FER" 0 05 77 Комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів зимове утримання автомобільних доріг 0 03 Кінець таблиці Е.1 1 2 3 78 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі 0 03 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С для використання у весняний-літній-осінній періоди 0 03 79 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнанням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі 0 03 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 для використання у весняний-літній-осінній періоди 0 03 80 Шнекороторні снігоочищувачі 0 03 81 Роторний снігоочисник ДЕ-226 на базі автомобіля УРАЛ 43-20 для очищення автомобільних доріг від снігу 0 03 82 Обладнання Ferri TXV-60 що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів скошування трав миття огорож 0 03 Базова машина обладнання Ferri TXV-60 – трактор МТЗ-82 для використання у зимовий період 0 03 83 Універсальні малогабаритні машини на базі мотоблока для снігоочищення тротуарів майданчиків відпочинку тощо 0 03 84 Машини для роботи на базах протиожеледних матеріалів 0 03 85 Машини для встановлення бар'єрних огороджень 0 04 86 Машини для миття бар'єрних огороджень 0 04 87 Машини для очищення і профілювання канав і кюветів 0 03 88 Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 0 03 89 Машини для скошування трави у смузі відводу на роздільних смугах узбіччях і укосах 0 03 90 Машини для зрізування кущів і дрібнолісся у смузі відводу на роздільній смузі узбіччях і укосах 0 03 91 Машини для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом 0 04 92 Машина „Вольтерс" W-50-8 Бельгія для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом 0 04 93 Універсальне обладнання для експлуатації автомобільних доріг TPTSE-TXV з навісними модулями CS150 BD4 FF45-0 45м FF600 60M 0 03 94 Поливально-мийні машини 0 03 95 Поливально-мийна машина КО-002 на шасі автомобіля ЗІЛ-130 0 03 Додаток Ж довідковий Таблиця Ж.1 – Середній коефіцієнт змінності № Найменування груп та марок машин Середній коефіцієнт змінності 1 2 3 1 Автогудронатори 1 4 2 Машини для улаштування шорстких шарів поверхнева обробка "СларіСіл" та ін. 1 4 3 Машини для улаштування тонких шарів покриття "Мультимак" 1 4 4 Шламорозподілювальна установка Schlammatic SHY фірми Breining 1 4 5 Асфальтоукладачі 1 4 6 Асфальтоукладач Titan-325 1 4 7 Асфальтозмішувачі 1 4 8 Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-2500" 1 4 9 Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-4200" 1 4 10 Машина Wirtgen Rx-2500 для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу 1 4 11 Термічна установка Wirtgen HM-2500 для розігріву асфальтобетонного покриття 1 4 12 Машини з синхронного розподілення кам'яних матеріалів і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг Chipsiller 40 та ін 1 4 13 Екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типуУДС-114а 1 2 14 Екскаватор САТ-315 М 1 4 15 Навантажувач CAT 950 G 1 4 16 Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е 1 4 17 Бульдозер ДЗ-27С 1 4 18 Автогрейдер ДЗ-122А 1 4 19 Котки гладковальцьові 1 3 20 Котки на пневмоходу 1 3 21 Котки для ущільнення земполотна 1 2 22 Змішувальна установка ДС-168 для приготування асфальтобетонних сумішей 1 4 23 Пароперетворювач для одержання пари під час роботи асфальтобетонного заводу 1 4 24 Бітумні насоси бітумоплавильних установок 1 4 25 Мобільний дозатор бітуму „Крокус" для розподілення в'яжучого матеріалу 1 4 26 Причіпний гудронатор для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг бітумом 1 4 Продовження таблиці Ж.1 1 2 3 27 Дорожня машина ДН-008 з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг 1 4 28 Дорожня машина Road Master 4000 фірми Sch?fer з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг 1 4 29 Причіпний бітумізатор Б 400.02.ІЕ "Крокус" 1 4 ЗО Установки для приготування бітумних емульсій типу Massenza 1 4 31 Установки для приготування модифікованого бітуму 1 4 32 Котли для підігріву бітуму пересувні 1 4 33 Установка для приготування цементно-водної суспензії типу WM 1000 1 4 34 Щебенерозподілювачі 1 4 35 Цементорозподілювач RW 16000 S причіпний 1 4 36 Трактор на пневмоколісному ходу К-701 у складі цементорозподілювача 1 4 37 Автобітумовози 1 4 38 Бетонозмішувальна установка МОВІ МІХ 3000 1 3 39 Грунтозмішувальна установка ДС-50 Б 1 3 40 Машини для укладання цементобетону 1 2 41 Бетоноукладальна машина Wirtgen SP 850 1 2 42 Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин ДС105 1 2 43 Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 400 1 2 44 Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 508 1 2 45 Електротрамбівки 1 3 46 Електростанція CAT 3412 1 3 47 Електростанція ЕСД-200 1 3 48 Електростанція ДГ-10 для освітлення в темний період доби 1 3 49 Електростанція АБ-70 1 3 50 Машина для руйнування бетону ARROW D 500 1 2 51 Універсальна бурова машина для улаштування буронабивних паль BG-40 1 8 52 Свердлильна установка 210 SRA 1 4 53 Установка сушильна з двигуном ТМ-50 на тракторі Т-150 1 4 54 Установка для забивання стояків бар'єрного огородження на автомобільних дорогах 1 2 55 Дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг 1 4 56 Машина Patchmatic STR 1008 для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за пневмоструменевою технологією 1 4 57 Дорожня машина ДН-011 для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 1 4 Продовження таблиці Ж.1 1 2 3 58 Дорожня машина KSF 0358 фірми Sch?fer для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 1 4 59 Дорожня машина BLOW PATCHER тип HT-D для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 1 4 60 Дорожньо-ремонтна машина ФСИТ-42 БЕЛТА для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 1 4 61 Універсальна дорожня машина Unimog 1 3 62 Машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 1 4 63 Укладальна дорожня колона ДН-014 виробництва ДП „Дормаш" для влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів 1 4 64 Нарізувач швів типу CF-12.1B 1 4 65 Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF360 CF-6000 1 4 66 Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF33.1 D 1 4 67 Машина для нарізання конусоподібної фаски CEDIMA CF-167 1 4 68 Машина для прочищення швів в цементобетонному покритті CEDIMA CBM-12B 1 4 69 Барова установка БМ-271 для нарізання щілин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 1 4 70 Установка Crafco PC-200 для обробки тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 1 4 71 Установка STOW CD-609 НМ для очищення швів в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 1 4 72 Машина плавильно-заливальна LS-600/500 1 4 73 Плавильно-заливальна установка Crafco Super Chot 125 DC RC 1 4 74 Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів 1 4 75 Універсальний навантажувач гусеничний з навісною фрезою для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття 1 4 76 Комбіновані дорожні машини типу "SCH?FER" 1 4 77 Комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів зимове утримання автомобільних доріг 1 5 78 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі 1 5 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С для використання у весняний-літній-осінній періоди 1 5 79 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнанням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі 1 5 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 для використання у весняний-літній-осінній періоди 1 5 80 Шнекороторні снігоочищувачі 1 5 Кінець таблиці Ж.1 1 2 3 81 Роторний снігоочисник ДЕ-226 на базі автомобіля УРАЛ 43-20 для очищення автомобільних доріг від снігу 1 5 82 Обладнання Ferri TXV-60 що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів скошування трав миття огорож 1 3 Базова машина обладнання Ferri TXV-60 – трактор МТЗ-82 для використання у зимовий період 1 3 83 Універсальні малогабаритні машини на базі мотоблока для снігоочищення тротуарів майданчиків відпочинку тощо 1 5 84 Машини для роботи на базах протиожеледних матеріалів 1 5 85 Машини для встановлення бар'єрних огороджень 1 2 86 Машини для миття бар'єрних огороджень 1 2 87 Машини для очищення і профілювання канав і кюветів 1 2 88 Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 1 4 89 Машини для скошування трави у смузі відводу на роздільних смугах узбіччях і укосах 1 4 90 Машини для зрізування кущів і дрібнолісся у смузі відводу на роздільній смузі узбіччях і укосах 1 4 91 Машини для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом 1 3 92 Машина „Вольтерс" W-50-8 Бельгія для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом 1 3 93 Універсальне обладнання для експлуатації автомобільних доріг TPTSETXV з навісними модулями CS150 BD4 FF45-0 45м FF60-0 60м 1 3 94 Поливально-мийні машини 1 3 95 Поливально-мийна машина КО-002 на шасі автомобіля ЗІЛ-130 1 3 ДОДАТОК И довідковий Приклад розрахунку річних термінів експлуатації дорожньо-ремонтної машини Patchmatic STR 1008 в дорожньо-кліматичній зоні V-II України И.1 Визначаємо тривалість робочого періоду за рік з урахуванням технології виконання робіт кліматичних природних погодних умов та місцезнаходження робіт що виконуються. Машина відноситься до категорії "спеціалізованих машин" тобто експлуатується на протязі сезону обмеженого технологією виконання робіт. Машина використовується для ямкового ремонту заливання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття з використанням бітумних емульсій. Згідно з п. 15.34.1 ДБН В.2.3-4 покриття та основи з асфальтобетонних дьогтебетонних та дьогтеполімербетонних сумішей мають влаштовуватись в суху погоду. Укладання холодних та гарячих сумішей слід проводити при температурі повітря навесні та влітку не нижче 5 °С восени – не нижче 10°С. Технологічні періоди експлуатації дорожніх машин за кліматичними зонами України наведені в додатку Б. Для дорожньо-кліматичної зони V-II робочий період триває з 01.02 по 09.10. Тривалість робочого періоду року становить для цієї зони 190 календарних днів. И.2 Визначаємо кількість святкових та вихідних днів на протязі робочого періоду року з урахуванням можливого використання в конкретній будівельній організації гнучкого графіка роботи машиністів. При двох вихідних днях на тиждень кількість святкових та вихідних днів на протязі робочого періоду року для нашого випадку становить 60 днів. И.З Визначаємо тривалість простоїв машин через кліматичні умови на основі даних Українського гідрометеорологічного центру додаток Б . На робочий період з 01.04 по 09.10 припадає 43 дні з дощем. При цьому враховуємо тривалість дощу на протязі робочої зміни та технологічні особливості застосування дорожньо-ремонтної машини Patchmatic STR 1008 час висихання поверхні після дощу для можливості подальшої експлуатації машини . Тривалість враховуємо з додатковим понижуючим коефіцієнтом К=0 4. И.4 Визначаємо тривалість перебазувань машини на протязі робочого періоду року. За таблицею Д.1 приймаємо середню тривалість перебазувань машини на рік – 7 8 днів. И.5 Визначаємо тривалість очікування ремонту та доставки машини на ремонтне підприємство і назад на протязі робочого періоду року на підставі даних щодо фактичних витрат часу на ці операції які припадають на одну середньооблікову машину. При цьому враховуємо можливу зміну в плановому періоді кількості ремонтів та місці їх проведення. Для даної машини доставка її на ремонтне підприємство та назад на протязі робочого періоду року не передбачається. И.6 Визначаємо питому тривалість технічних обслуговувань та ремонтів в машино-годині роботи машини додаток Е . Для даної машини ця тривалість дорівнює 0 04 год./маш.год. И.7 Визначаємо середній коефіцієнт змінності кількість змін роботи машини на добу . Коефіцієнт визначається з урахуванням вимог проектів виконання робіт технології будівництва встановленого терміну роботи та фактично досягнутої змінності яка враховує конкретні умови експлуатації машини. Коефіцієнт може бути величиною змінною яка враховує різну тривалість світлового дня на протязі робочого періоду року. Для даної машини приймаємо 1 4. И.8 Тривалість зміни приймаємо згідно з режимом встановленим у відповідності з діючим законодавством. Вона дорівнює 8 годинам. И.9 Визначаємо річний термін експлуатації машини за формулою 11 : де TR- тривалість робочого періоду року – 190 днів; Тв – кількість святкових та вихідних днів на протязі робочого періоду року становить 60 днів; Тк – тривалість простоїв машин через кліматичні умови згідно з таблицею Д.1 складає 43 дні. З урахуванням зменшуючого коефіцієнту який в середньому становить 0 4 тривалість простоїв складе 43х 0 4=17 2 днів. Тпер – тривалість перебазувань машини на протязі робочого періоду року дорівнює 7 8 дням; То – тривалість очікування ремонту та доставки машини на ремонтне підприємство та назад на протязі робочого періоду року не планується; Тп – питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів в одній машино-годині роботи машини складає 0 04 год./маш.-год.; Кзм – коефіцієнт змінності кількість змін роботи машини на добу приймаємо 1 4; Тзм – тривалість зміни – 8 год. Тоді: Приймаємо 810 маш.-год. И.10 За необхідності визначення річного терміну експлуатації машини в мото-год. визначений показник помножується на коефіцієнт внутрішньозмінного використання Км. И.11 Визначаємо тривалість операцій щозмінного технічного обслуговування. Вона складає 3 % від тривалості змінного часу. И.12 Визначаємо тривалість підготовчо-заключних робіт на підставі карт трудових процесів та ІНУВ В.3.2-218-051. Тривалість підготовчо-заключних робіт складає 6% від тривалості змінного часу. И.13 Визначаємо тривалість роботи машини вхолосту дні або % від тривалості робочого часу приймаємо 15%. И.14 Визначаємо тривалість періодичних перерв виходячи з норм ДНАОП 5.1.14-1.01. Вона складе 10% від тривалості робочого періоду року. И.15 Визначаємо коефіцієнт внутрішньозмінного використання Км за формулою 6 : Км= Кдв · Кдп де Кдв – коефіцієнт використання двигуна за часом; Кдп – коефіцієнт використання потужності двигуна. Коефіцієнт використання двигуна за часом визначаємо за формулою: де N – наробіток машин мото-год. мото-дні або відсотки від тривалості робочого часу; Т – тривалість робочого часу маш.-год. маш.-дні або відсотки приймаємо рівною 100 %; Тщо – тривалість щозмінного технічного обслуговування дні або відсотки від тривалості робочого часу приймаємо рівною 3 %; Тпзр – тривалість підготовчо-заключних робіт протягом робочого періоду року дні або відсотки від тривалості робочого часу приймаємо рівною 6 %; Тх – тривалість роботи машини вхолосту дні або відсотки від тривалості робочого часу приймаємо рівною 15 %; Тп – тривалість періодичних перерв протягом робочого періоду року дні або відсотки від тривалості робочого часу приймаємо рівною 10 %. Тоді: Приймаємо коефіцієнт використання потужності двигуна Кдп – 0 8. Коефіцієнт внутрішньозмінного використання Км=Кдв · Кдп=0 66 · 0 8 = 0 528 И.16 Визначаємо річний термін експлуатації машини у мото-годинах ТNгод=812 маш-год. · 0 528 = 428 7 мото-год. Додаток К обов'язковий Таблиця К.1 – Середні річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів № Найменування груп та марок машин Середній річний термін експлуатації машини машгод 1 2 3 1 Автогудронатори 510 2 Машини для улаштування шорстких шарів поверхнева обробка "Сларі-Сіл" та ін. 510 3 Машини для улаштування тонких шарів покриття "Мультимак" 510 4 Шламорозподілювальна установка Schlammatic SHY фірми Breining 510 5 Асфальтоукладачі 760 6 Асфальтоукладач Titan-325 760 7 Асфальтозмішувачі 760 8 Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-2500" 760 9 Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-4200" 760 10 Машина Wirtgen Rx-2500 для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу 760 11 Термічна установка Wirtgen HM-2500 для розігріву асфальтобетонного покриття 760 12 Машини з синхронного розподілення кам'яних матеріалів і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг Chipsiller 40 та ін. 480 13 Екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типуУДС-114а 1060 14 Екскаватор САТ-315 М 1350 15 Навантажувач CAT 950 G 1320 16 Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е 1580 17 Бульдозер ДЗ-27С 1580 18 Автогрейдер ДЗ-122А 1430 19 Котки гладковальцьові 780 20 Котки на пневмоходу 780 21 Котки для ущільнення земполотна 1000 22 Змішувальна установка ДС-168 для приготування асфальтобетонних сумішей 760 23 Пароперетворювач для одержання пари під час роботи асфальтобетонного заводу 760 24 Бітумні насоси бітумоплавильних установок 760 25 Мобільний дозатор бітуму „Крокус" для розподілення в'яжучого матеріалу 460 Продовження таблиці К.1 1 2 3 26 Причіпний гудронатор для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг бітумом 430 27 Дорожня машина ДН-008 з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг 480 28 Дорожня машина Road Master 4000 фірми Sch?fer з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг 480 29 Причіпний бітумізатор Б 400.02.ІЕ "Крокус" 790 30 Установки для приготування бітумних емульсій типу Massenza 820 31 Установки для приготування модифікованого бітуму 820 32 Котли для підігріву бітуму пересувні 790 33 Установка для приготування цементно-водної суспензії типу WM 1000 760 34 Щебенерозподілювачі 770 35 Цементорозподілювач RW 16000 S причіпний 760 36 Трактор на пневмоколісному ходу К-701 у складі цементорозподілювача 760 37 Автобітумовози 840 38 Бетонозмішувальна установка МОВІ МІХ 3000 1180 39 Грунтозмішувальна установка ДС-50 Б 1180 40 Машини для укладання цементобетону 740 41 Бетоноукладальна машина Wirtgen SP 850 740 42 Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин ДС 105 740 43 Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 400 760 44 Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 508 760 45 Електротрамбівки 1090 46 Електростанція CAT 3412 1200 47 Електростанція ЕСД-200 1200 48 Електростанція ДГ-10 для освітлення в темний період доби 1200 49 Електростанція АБ-70 1200 50 Машина для руйнування бетону ARROW D 500 1000 51 Універсальна бурова машина для улаштування буронабивних паль BG-40 2390 52 Свердлильна установка 210 SRA 1490 53 Установка сушильна з двигуном ТМ-50 на тракторі Т-150 770 54 Установка для забивання стояків бар'єрного огородження на автомобільних дорогах 1200 55 Дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг 740 56 Машина Patchmatic STR 1008 для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за пневмоструменевою технологією 810 Продовження таблиці К.1 1 2 3 57 Дорожня машина ДН-011 для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 810 58 Дорожня машина KSF 0358 фірми Sch?fer для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 810 59 Дорожня машина BLOW PATCHER тип HT-D для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 810 60 Дорожньо-ремонтна машина ФСИТ-42 БЕЛТА для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 810 61 Універсальна дорожня машина Unimog 1620 62 Машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 810 63 Укладальна дорожня колона ДН-014 виробництва ДП „Дормаш" для влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів 480 64 Нарізувач швів типу CF-12.1B 760 65 Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-360 CF-6000 760 66 Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-33.1 D 760 67 Машина для нарізання конусоподібної фаски CEDIMA CF-167 760 68 Машина для прочищення швів в цементобетонному покритті CEDIMA CBM-12B 760 69 Барова установка БМ-271 для нарізання щілин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 870 70 Установка Crafco РС-200 для обробки тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 760 71 Установка STOW CD-609 НМ для очищення швів в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 760 72 Машина плавильно-заливальна LS-600/500 760 73 Плавильно-заливальна установка Crafco Super Chot 125 DC RC 760 74 Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів 750 75 Універсальний навантажувач гусеничний з навісною фрезою для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття 750 76 Комбіновані дорожні машини типу "SCH?FER" 410 77 Комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів зимове утримання автомобільних доріг 220 Продовження таблиці К.1 1 2 3 78 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі Всього: в тому числі: 1740 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі 220 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С для використання у весняний-літній-осінній періоди 1520 79 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнанням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі Всього: в тому числі: 1740 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнанням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі 220 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 для використання у весняний-літній-осінній періоди 1520 80 Шнекороторні снігоочищувачі 230 81 Роторний снігоочисник ДЕ-226 на базі автомобіля УРАЛ 43-20 для очищення автомобільних доріг від снігу 230 82 Обладнання Ferri TXV-60 що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів скошування трав миття огорож Всього: в тому числі: 1910 Обладнання Ferri TXV-60 що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів скошування трав миття огорож 1370 Базова машина обладнання Ferri TXV-60 – трактор МТЗ-82 для використання у зимовий період 540 83 Універсальні малогабаритні машини на базі мотоблока для снігоочищення тротуарів майданчиків відпочинку тощо 180 84 Машини для роботи на базах протиожеледних матеріалів 270 85 Машини для встановлення бар'єрних огороджень 1030 86 Машини для миття бар'єрних огороджень 770 87 Машини для очищення і профілювання канав і кюветів 1040 88 Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 1630 89 Машини для скошування трави у смузі відводу на роздільних смугах узбіччях і укосах 340 90 Машини для зрізування кущів і дрібнолісся у смузі відводу на роздільній смузі узбіччях і укосах 390 91 Машини для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом 600 Кінець таблиці К.1 1 2 3 92 Машина „Вольтерс" W-50-8 Бельгія для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом 600 93 Універсальне обладнання для експлуатації автомобільних доріг TPTSE-TXV з навісними модулями CS150 BD4 FF45-0 45м FF600 60м 1370 94 Поливально-мийні машини 1390 95 Поливально-мийна машина КО-002 на шасі автомобіля ЗІЛ-130 1390 Додаток Л обов'язковий Визначення середніх річних термінів експлуатації будівельних машин та механізмів при будівництві та ремонті автомобільних доріг Л.1 Середні річні терміни експлуатації будівельних машин та механізмів визначаються виходячи з необхідності їх використання в технологічному процесі при будівництві та ремонті автомобільних доріг. Л.2 Згідно з ДБН В.2.3-4 будівельні машини в зимовий період року обмежені виконанням таких видів земляних робіт: - розробка виїмок та резервів у зневоднених пісках гравійно-галькових та скельних ґрунтах; - спорудження насипів із зв'язних ґрунтів з числом пластичності Ір12 при вологості ?= 0 49-0 62?L ; - розробка виїмок в тих же ґрунтах глибиною понад 3 м; - спорудження земляного полотна з використанням піщаних ґрунтів на болотах; - виторфовування; - укріплення укосів насипів регуляційних споруд та русел рік кам'яною відсипкою бетонними плитами тощо; - влаштування глибоких дренажних прорізів. Л.3 Технологічні особливості використання будівельних машин при будівництві та ремонті автомобільних доріг визначаються такими факторами що наведені в ДБН В.2.3-4: - необхідністю використання при будівництві та ремонті автомобільних доріг будівельних машин та механізмів у відповідності з існуючою технологією виконання робіт; - необхідністю ув'язки будівельних машин в складі ланки з ведучою дорожньою машиною; - обмеженістю використання будівельних машин в технологічному процесі будівництва та ремонту автомобільних доріг; - обмеженістю робочого часу спеціалізованих дорожніх машин технологією виконання робіт кліматичними та метеорологічними умовами; - обмеженістю використання будівельних машин в зимовий період року; - необхідністю використання будівельних машин на протязі світлового відрізку доби; - обмеженістю використання будівельних машин пов'язаною з лінійним характером робіт; - необхідністю підготовки основи під насип винятково в теплий період року; - необхідністю ущільнення ґрунтів до потрібної щільності до їх замерзання; - необхідністю спорудження насипів тільки з талих ґрунтів. Таблиця Л.1 – Середні річні терміни експлуатації будівельних машин та механізмів при будівництві та ремонті автомобільних доріг Найменування груп машин Середній річний термін експлуатації машини маш.-год. 1 2 Екскаватори одноківшеві 1350 Навантажувачі одноківшеві 1320 Бульдозери 1580 Скрепери самохідні 1270 Автогрейдери 1430 Компресори пересувні 1490 Електростанції пересувні 1200 Крани автомобільні 1490 Крани на пневмоходу 1510 Крани на гусеничному ходу 1520 Електрозварювальні агрегати пересувні 1130 Бетономішалки на пневмоходу пересувні 1180 Цемент-пушки 1190 Автогідропідйомники на пневмоходу пересувні 1190 Копри на будівництві штучних споруд 1330 Примітка. Середні річні терміни експлуатації машин наведені з урахуванням їх сумісної роботи в складі технологічного комплекту машин Ключові слова: дорожні машини та механізми експлуатація річні терміни експлуатації машин розрахунок. Додаток М довідковий Таблиця М.1 – Робоча таблиця розрахунку річних термінів експлуатації машин № Найменування груп та марок машин ТR Тв Тк Тпер TR* множник ** ТNгод розра-хункова ТNгод прийня-та 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Автогудронатор 118 36 15 1 0 66 0 7 735 510 510 2 Машини для улаштування шорстких шарів поверхнева обробка "Сларі-Сіл" та ін. 118 36 30•0 5=15 0 5 66 5 7 735 514 510 3 Машини для улаштування тонких шарів покриття "Мультимак" 118 36 30•0 5=15 0 5 66 5 7 735 514 510 4 Шламорозподілювальна установка Schlammatic SHY фірми Breining 118 36 30•0 5=15 0 5 66 5 7 735 514 510 5 Асфальтоукладачі 190 60 43•0 5=21 5 2 9 105 6 7 179 758 760 6 Асфальтоукладач "Titan 423" 190 60 43•0 5=21 5 2 9 105 6 7 179 758 760 7 Асфальтозмішувачі 190 60 43•0 55=23 7 - 106 3 7 179 763 760 8 Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-2500" 190 60 43•0 4=17 2 6 7 106 1 7 179 762 760 9 Машина для відновлення дорожніх одягів з використанням технології холодного ресайклінгу типу "Ресайклер WR-4200" 190 60 43•0 5=21 5 2 9 105 6 7 179 758 760 10 Машина Wirtgen Rx-2500 для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу 190 60 43•0 5=21 5 2 9 105 6 7 179 758 760 11 Термічна установка Wirtgen HM-2500 для розігріву асфальтобетонного покриття 190 60 43•0 5=21 5 2 9 105 6 7 179 758 760 12 Машини з синхронного розподілення кам'яних матеріалів і в'яжучих матеріалів при улаштуванні поверхневої обробки покриття дорожнього одягу автомобільних доріг Chipsiller 40 та ін. 118 36 30•0 5=15 1 0 66 7 179 474 480 Продовження таблиці М.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 Екскаватори-планувальники для планування та ущільнення укосів типу УДС114а 265 82 59•0 5=29 5 - 153 5 6 936 1064 1060 14 Екскаватор САТ-315 М для будівництва і ремонту автомобільних доріг 265 82 59•0 72=42 48 4 6 135 9 8 383 1139 1140 Екскаватор САТ-315 М для зимового утримання автомобільних доріг 40 10 - 4 6 25 4 8 383 213 210 15 Навантажувач CAT 950 G для будівництва і ремонту автомобільних доріг 265 82 59•0 7=41 3 7 5 134 2 8 383 1125 1130 Навантажувач CAT 950 G для зимового утримання автомобільних доріг 40 10 - 7 5 22 5 8 383 189 190 16 Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е для будівництва і ремонту автомобільних доріг 265 82 59•0 2=11 8 6 7 164 5 8 383 1379 1380 Бульдозер Б 10 М.1111-1 Е для зимового утримання автомобільних доріг 40 10 - 6 7 23 3 8 383 195 200 17 Бульдозер ДЗ-27С для будівництва і ремонту автомобільних доріг 265 82 59•0 2=11 8 6 7 164 5 8 383 1379 1380 Бульдозер ДЗ-27С для зимового утримання автомобільних доріг 40 10 - 6 7 23 3 8 383 195 200 18 Автогрейдер ДЗ-122А для будівництва і ремонту автомобільних доріг 265 82 59•0 5=29 5 7 5 146 0 8 383 1224 1220 Автогрейдер ДЗ-122А для зимового утримання автомобільних доріг 40 10 - 5 0 25 0 8 383 210 210 19 Котки гладковальцьові 190 60 43•0 5=21 5 3 0 105 5 7 345 775 780 20 Котки на пневмоходу 190 60 43•0 5=21 5 3 0 105 5 7 345 775 780 21 Котки для ущільнення земполотна 265 82 59•0 8=47 2 2 1 133 7 7 453 997 1000 22 Змішувальна установка ДС168 для приготування асфальтобетонних сумішей 190 60 43•0 55=23 7 - 106 3 7 179 763 760 23 Пароперетворювач для одержання пари під час роботи асфальтобетонного заводу 190 60 43•0 55=23 7 - 106 3 7 179 763 760 Продовження таблиці М.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 Бітумні насоси бітумоплавильних установок 190 60 43•0 55=23 7 - 106 3 7 179 763 760 25 Мобільний дозатор бітуму „Крокус" для розподілення в'яжучого матеріалу 118 36 30•0 5=15 7 4 59 6 7 735 461 460 26 Причіпний гудронатор для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг бітумом 118 36 30•0 5=15 7 4 59 6 7 179 428 430 27 Дорожня машина ДН-008 з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг 118 36 30•0 5=15 1 0 66 7 179 474 480 28 Дорожня машина Road Master 4000 фірми Sch?fer з синхронного розподілення щебеню та в'яжучих матеріалів для улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг 118 36 30•0 5=15 1 0 66 7 179 474 480 29 Причіпний бітумізатор Б 400.02.ІЕ "Крокус" 190 60 43•0 5=21 5 13 9 94 6 8 383 793 790 30 Установки для приготування бітумних емульсій типу Мassenza 190 60 - - 130 6 278 816 820 31 Установки для приготування модифікованого бітуму 190 60 - - 130 6 278 816 820 32 Котли для підігріву бітуму пересувні 190 60 43•0 5=21 5 13 9 94 6 8 383 793 790 33 Установка для приготування цементно-водної суспензії типу WM 1000 190 60 43•0 4=17 2 6 7 106 1 7 179 762 760 34 Щебенерозподілювачі 190 60 43•0 3=12 9 25 92 1 8 383 772 770 35 Цементорозподілювач RW 16000 S причіпний 190 60 43•0 5=21 5 2 9 105 6 7 179 758 760 36 Трактор на пневмоколісному ходу К-701 у складі цементорозподілювача 190 60 43•0 5=21 5 2 9 105 6 7 179 758 760 37 Автобітумовози 190 60 43•0 5=21 5 - 108 5 7 735 839 840 38 Бетонозмішувальна установка МОВІ МІХ 3000 265 82 59•0 5=29 5 5 0 148 5 7 927 1177 1180 39 Грунтозмішувальна установка ДС-50 Б 265 82 59•0 5=29 5 5 0 148 5 7 927 1177 1180 Продовження таблиці М.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 Машини для укладання цементобетону 190 60 43•0 5=21 5 1 7 106 8 6 936 741 740 41 Бетоноукладальна машина Wirtgen SP 850 190 60 43•0 5=21 5 1 7 106 8 6 936 741 740 42 Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин ДС-105 190 60 43•0 5=21 5 1 7 106 8 6 936 741 740 43 Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 400 190 60 43•0 4=17 4 2 108 8 6 936 755 760 44 Лабораторна причіпна установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриття BW 508 190 60 43•0 55=23 7 4 2 102 1 7 453 761 760 45 Електротрамбівки 265 82 59•0 5=29 5 15 6 137 9 7 927 1093 1090 46 Електростанція CAT 3412 265 82 59•0 5=29 5 2 3 151 2 7 927 1199 1200 47 Електростанція ЕСД-200 265 82 59•0 5=29 5 2 3 151 2 7 927 1199 1200 48 Електростанція ДГ-10 для освітлення в темний період доби 265 82 59•0 5=29 5 2 3 151 2 7 927 1199 1200 49 Електростанція АБ-70 265 82 59•0 5=29 5 2 3 151 2 7 927 1199 1200 50 Машина для руйнування бетону ARROW D 500 265 82 59•0 8=47 2 2 1 133 7 7 453 997 1000 51 Універсальна бурова машина для улаштування буронабивних паль BG-40 365 114 86•0 3=26 11 6 213 4 11 18 2386 2390 52 Свердлильна установка 210 SRA 265 82 - 4 6 178 4 8 383 1494 1490 53 Установка сушильна з двигуном ТМ-50 на тракторі Т150 175 54 40•0 5=20 1 0 100 7 735 774 770 54 Установка для забивання стояків бар'єрного огородження на автомобільних дорогах 265 82 59•0 1=5 9 5 172 1 6 936 1194 1200 55 Дорожні машини для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг 190 60 43•0 8=34 4 - 95 6 7 73 739 740 Продовження таблиці M.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 56 Машина Patchmatic STR 100 для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за пневмоструменевою технологією 190 60 43•0 4=17 2 7 8 105 7 735 812 810 57 Дорожня машина ДН-011 для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 190 60 43•0 4=17 2 7 8 105 7 735 812 810 58 Дорожня машина KSF 0358 фірми Sch?fer для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 190 60 43•0 4=17 2 7 8 105 7 735 812 810 59 Дорожня машина BLOW PATCHER тип HT-D для ямкового ремонту автомобільних доріг за пневмоструменевою технологією 190 60 43•0 4=17 2 7 8 105 7 735 812 810 60 Дорожньо-ремонтна машина ФСИТ-42 БЕЛТА для ямкового ремонту автомобі-льних доріг за пневмо-струменевою технологією 190 60 43•0 4=17 2 7 8 105 7 735 812 810 61 Універсальна дорожня ма-шина Unimog на будівництві і ремонті автомобільних доріг без використання в зимовий період 265 82 - 7 8 175 2 7 927 1389 1390 Універсальна дорожня машина Unimog для використання в зимовий період 40 10 - 0 8 29 2 7 927 231 230 62 Машини дорожньо-ремонтні типу SAVALCO SR-800 190 60 43•0 5=21 5 3 8 104 7 7 73 809 810 63 Укладальна дорожня колона ДН-014 виробництва ДП "Дормаш" для влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів 118 36 30•0 5=15 1 0 66 7 179 474 480 64 Нарізувач швів типу CF-12.1B 190 60 43•0 7=30 1 9 4 90 5 8 383 759 760 Продовження таблиці М.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 65 Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-360 CF-6000 190 60 43•0 7=30 1 9 4 90 5 8 383 759 760 66 Машина для нарізання швів в цементобетонному покритті CEDIMA CF-33.1 D 190 60 43•0 7=30 1 9 4 90 5 8 383 759 760 67 Машина для нарізання конусоподібної фаски CEDIMA CF-167 190 60 43•0 7=30 1 9 4 90 5 8 383 759 760 68 Машина для прочищення швів в цементобетонному покритті CEDIMA CBM-12B 190 60 43•0 7=30 1 9 4 90 5 8 383 759 760 69 Барова установка БМ-271 для нарізання щілин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 190 60 43•0 2=8 6 9 4 112 7 735 866 870 70 Установка Crafco РС-200 для обробки тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 190 60 43•0 7=30 1 9 4 90 5 8 383 759 760 71 Установка STOW CD-609 НМ для очищення швів в асфальтобетонному та цементобетонному покритті 190 60 43•0 7=30 1 9 4 90 5 8 383 759 760 72 Машина плавильно-заливальна LS-600/500 190 60 43•0 7=30 1 9 4 90 5 8 383 759 760 73 Плавильно-заливальна установка Crafco Super Chot 125 DC RC 190 60 43•0 7=30 1 9 4 90 5 8 383 759 760 74 Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів 190 60 43•0 1=4 3 20 8 104 9 7 179 753 750 75 Універсальний навантажувач гусеничний з навісною фрезою для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття 190 60 43•0 1=4 3 20 8 104 9 7 179 753 750 76 Комбіновані дорожні машини типу "SCH?FER" 118 36 30•0 5=15 9 4 57 6 7 179 414 410 77 Комбіновані машини для очищення доріг від снігу і розподілення протиожеледних матеріалів зимове утримання автомобільних доріг 40 15 - - 25 8 824 221 220 Продовження таблиці M.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 78 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солероз-подільним обладнанням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілен-ня зволоженої технічної солі Всього: в тому числі: 1740 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С з солерозподільним обладнан-ням STRATOS В 90-42 VALN5Z фірми Schmidt для розподілення зволоженої технічної солі 40 15 - - 25 8 824 221 220 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг Scania Т 124С для використання у весняний-літній-осінній періоди 325 99 90•0 6=54 - 172 8 824 1518 1520 79 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладнан-ням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої технічної солі Всього: в тому числі: 1740 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 з солерозподільним обладна-нням 90.00.000 РЕ для розподілення зволоженої тех-нічної солі в зимових умовах 40 15 - - 25 8 824 221 220 Дорожня машина для зимового утримання автомобільних доріг МАЗ СДК 555102 для використання у весняний-літній-осінній періоди 325 99 90•0 6=54 - 172 8 824 1518 1520 80 Шнекороторні снігоочищувачі 40 10 - 3 8 26 2 8 824 231 230 81 Роторний снігоочисник ДЕ-226 на базі автомобіля УРАЛ 43-20 для очищення автомобільних доріг від снігу 40 10 - 3 8 26 2 8 824 231 230 Продовження таблиці М.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 82 Обладнання Ferri TXV-60 що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів скошування трав миття огорож Всього: в тому числі: 1910 Обладнання Ferri TXV-60 що змонтоване на базі трактора МТЗ-82 для вирізання порослі кущів скошування трав миття огорож 265 82 - 10 173 7 927 1371 1370 Базова машина обладнання Ferri TXV-60 – трактор МТЗ82 для використання у зимовий період 100 32 - - 68 7 927 539 540 83 Універсальні малогабаритні машини на базі мотоблока для снігоочищення тротуарів майданчиків відпочинку тощо 40 15 4 1 - 20 9 8 824 184 180 84 Машини для роботи на базах протиожеледних матеріалів 40 10 - - 30 8 824 265 270 85 Машини для встановлення бар'єрних огороджень 265 82 59•0 37=21 8 12 5 148 7 6 936 1031 1030 86 Машини для миття бар'єрних огороджень 265 82 59 12 5 111 5 6 936 773 770 87 Машини для очищення і профілювання канав і кюветів 265 82 59•0 5=29 5 13 8 139 7 7 453 1041 1040 88 Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 без використання в зимовий період 265 82 59•0 2=11 8 6 3 164 9 8 383 1382 1380 Установка для розпилювання пнів LASKI FS 450 для використання в зимовий період 40 10 - 0 8 29 2 8 383 245 250 89 Машини для скошування трави у смузі відводу на роздільних смугах узбіччях і укосах 90 28 30•0 4=12 10 0 40 8 383 335 340 90 Машини для зрізування кущів дрібнолісся у смузі відводу на роздільній смузі узбіччях і укосах 90 28 5 9 10 0 46 1 8 383 386 390 91 Машини для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом 190 60 43•0 9=38 7 9 0 82 3 7 345 604 600 Кінець таблиці M.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 92 Машина „Вольтерс" W-50-8 Бельгія для розмітки автомобільних доріг фарбою або термопластом 190 60 43•0 9=38 7 9 0 82 3 7 345 604 600 93 Універсальне обладнання для експлуатації автомобільних доріг TP-TSE-TXV з навісними модулями CS150 BD4 FF45-0 45м FF60-0 60м 265 82 - 10 173 7 927 1371 1370 94 Поливально-мийні машини 265 82 - 7 8 175 2 7 927 1389 1390 95 Поливально-мийна машина КО-002 на шасі автомобіля ЗІЛ-130 265 82 - 7 8 175 2 7 927 1389 1390 96 Екскаватори одноківшеві 265 82 59•0 3=17 7 4 6 160 7 8 383 1347 1350 97 Навантажувачі одноківшеві 265 82 59•0 3=17 7 7 5 157 8 8 383 1323 1320 98 Бульдозери на будівництві і ремонті автомобільних доріг 265 82 59•0 2=11 8 6 7 164 5 8 383 1379 1380 Бульдозери на зимовому утриманні автомобільних доріг 40 10 - 6 7 23 3 8 383 195 200 99 Скрепери самохідні 265 82 59•0 5=29 5 2 5 151 0 8 383 1266 1270 100 Автогрейдери на будівництві і ремонті автомобільних доріг 265 82 59•0 5=29 5 7 5 146 0 8 383 1224 1220 Автогрейдери на зимовому утриманні автомобільних доріг 40 10 - 5 0 25 0 8 383 210 210 101 Компресори пересувні 265 82 - 4 6 178 4 8 383 1494 1490 102 Електростанції пересувні 265 82 59•0 5=29 5 2 3 151 2 7 927 1199 1200 103 Крани автомобільні 265 82 - 4 7 178 3 8 383 1494 1490 104 Крани на пневмоходу 265 82 - 2 3 180 7 8 383 1514 1510 105 Крани на гусеничному ходу 265 82 2 1 180 9 8 383 1516 1520 106 Електрозварювальні агрегати пересувні 265 82 59•0 5=29 5 11 6 141 9 7 927 1125 1130 107 Котли для підігрівання бітуму пересувні 190 60 43•0 5=21 5 13 9 94 6 8 383 793 790 108 Бетономішалки на пневмоходу пересувні 265 82 59•0 5=29 5 5 148 5 7 927 1177 1180 109 Електротрамбівки 265 82 59•0 5=29 5 15 6 137 9 7 927 1093 1090 110 Цемент-пушки 265 82 59•0 5=29 5 3 8 149 7 7 927 1187 1190 111 Автогідропідйомники на пневмоходу пересувні 265 82 59•0 5=29 5 3 8 149 7 7 927 1187 1190 112 Копри на будівництві штучних споруд 265 82 59•0 2=11 8 3 4 167 8 7 927 1330 1330 М.1 М.2 ВБН В.2.8-218-046:2006 1