Положення про головну організацію з питань розробки нових видів засобів індивідуального захисту

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці України від 27.08.98 р. № 167 ПОЛОЖЕННЯ про головну організацію з питань розробки нових видів засобів індивідуального захисту Положення про головну організацію з питань розробки нових видів засобів індивідуального захисту Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 27 серпня 1998 р. № 167 1. Основні положення 1.1. Головна організація у вирішенні питань розробки нових видів засобів індивідуального захисту далі - головна організація керується в своїй діяльності чинним законодавством наказами та рішеннями колегії Держнаглядохоронпраці власним статутом а також цим Положенням. 1.2. Головна організація діє під безпосереднім керівництвом Держнаглядохоронпраці і у взаємодії з науково-технічним управлінням Держнаглядохоронпраці. 2. Функції головної організації 2.1. До функцій головної організації відносяться: координація роботи науково-дослідних організацій які є базовими щодо розробки нових видів засобів індивідуального захисту а також інших організацій - виконавців науково-технічних робіт спрямованих на розроблення такої науково-технічної продукції; методична допомога розробникам нових видів засобів індивідуального захисту; безпосереднє виконання науково-технічних робіт з питань розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази. 3. Завдання головної організації 3.1. Основним завданням головної організації є виконання в повній мірі своїх функцій з метою наукового забезпечення виробництва засобів індивідуального захисту працюючих підвищення їх захисних властивостей якості і конкурентоспроможності подання пропозицій відносно їх удосконалення формування проектів перспективних і річних планів щодо їх розробки. 3.2. До завдань головної організації відносяться: 3.2.1. В сфері методичної діяльності: надання методичної допомоги зацікавленим сторонам в процесі створення розширення удосконалення мережі випробувальних центрів лабораторій для сертифікації засобів індивідуального захисту; підготовка і надання матеріалів для здійснення гармонізації актів законодавства та інших нормативних актів про охорону праці що стосуються засобів індивідуального захисту з законодавством Європейського Союзу; аналіз та проведення експертизи нормативної бази з метою опрацювання чи перегляду нормативних актів про охорону праці стосовно засобів індивідуального захисту. 3.2.2. В сфері координаційної діяльності: взаємодія з відповідними технічними комітетами зі стандартизації випробувальними центрами та органами з сертифікації з метою погодження взаємодії щодо розробки і виробництва нових видів засобів індивідуального захисту; формування проектів планів та програм виробництва засобів індивідуального захисту на основі дослідження потреб і стану забезпечення ними працівників; подання пропозицій до міністерств щодо визначення та змін переліку базових організацій з розробки нових видів засобів індивідуального захисту підготовка проектів наказів та інших нормативних документів щодо організації роботи головної та базових організацій. 3.2.3. В сфері науково-дослідницької діяльності: аналіз і підготовка висновків щодо тенденцій і пріоритетів науково-дослідних дослідно-конструкторських робіт по створенню засобів індивідуального захисту та супровідних тем що розробляються в Україні і за рубежем; безпосереднє виконання науково-дослідних робіт стосовно засобів індивідуального захисту працівників; проведення випробувань нових видів засобів індивідуального захисту та матеріалів для їх виготовлення. 4. Організація діяльності головної організації 4.1. Організація діяльності головної організації покладається на керівника організації. 4.2. Виконання завдань головної організації здійснюється працівниками спеціалізованого підрозділу із залученням в разі потреби працівників інших підрозділів або спеціалістів інших організацій згідно з планами робіт узгоджених з науково-технічним управлінням чи разовими дорученнями Держнаглядохоронпраці. 4.3. Співробітництво головної організації із спеціалістами або організаціями в Україні чи інших держав для вирішення покладених на неї завдань здійснюється за власною ініціативою або за дорученнями Держнаглядохоронпраці. 4.4. Фінансування витрат на проведення діяльності головної організації здійснюється за рахунок власних коштів коштів замовника договірних робіт госпдоговірні кошти бюджетного фінансування. 5. Відповідальність головної організації 5.1. Головна організація несе відповідальність за повноту і якість виконання покладених на неї згідно з цим Положенням завдань і відповідно до чинного законодавства. 6. Права головної організації Головна організація має право: подавати запити на необхідні інформацію і матеріали до міністерств інших центральних органів виконавчої влади підприємств установ організацій а також місцевих органів державного нагляду за охороною праці з питань розробки нових видів засобів індивідуального захисту працівників; представляти Держнаглядохоронпраці за його дорученням в інших органах та організаціях а також на нарадах конференціях тощо з питань розробки нових видів засобів індивідуального захисту; направляти в разі необхідності своїх працівників до місцевих органів нагляду розробників виробників і користувачів засобів індивідуального захисту з питань що пов'язані з виконанням функцій головної організації.