Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій

Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств інших центральних органів державної виконавчої влади підприємств їх об’єднань установ і організацій Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 227 1. Робота щодо забезпечення безпеки дорожнього руху запобігання дорожньо-транспортним пригодам у міністерствах інших центральних органах державної виконавчої влади на підприємствах в їх об’єднаннях установах і організаціях що мають транспорті засоби ведеться залежно від чисельності працівників зайнятих експлуатацією цих засобів відповідним структурним підрозділом – службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань далі – служба безпеки дорожнього руху . 2. Служба безпеки дорожнього руху міністерств інших центральних органів державної виконавчої влади підпорядковується безпосередньо їх керівникам або за рішенням керівника – одному з його заступників. Служба безпеки дорожнього руху підприємства об’єднань підприємств установи організації підпорядковується безпосередньо їх керівникам. Служба безпеки дорожнього руху прирівнюється до основних виробничо-технічних служб і в своїй діяльності взаємодіє з відповідними підрозділами Державтоінспекції МВС та іншими органами діяльність яких пов’язана з безпекою дорожнього руху. 3. Усі документи що розробляються структурними підрозділами міністерств інших центральних органів державної виконавчої влади підприємств їх об’єднань установ і організацій погоджуються із службою безпеки дорожнього руху з питань її повноважень. 4. Основними завданнями служби безпеки дорожнього руху є: проведення заходів спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху; здійснення контролю за додержанням працівниками вимог актів законодавства та інших нормативних документів з безпеки дорожнього руху; аналіз стану аварійності та фактів порушення вимог з безпеки дорожнього руху розроблення разом з відповідними структурними підрозділами заходів щодо запобігання їм і контроль за проведенням цих заходів; облік і подання в установленому порядку органам державної виконавчої влади і організаціям звітної інформації про дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки. 5. Відповідно до основних завдань служба безпеки дорожнього руху проводить таку роботу: а у міністерствах інших центральних органах державної виконавчої влади: здійснює методичне забезпечення діяльності пов’язаної із запобіганням дорожньо-транспортним пригодам до яких причетні транспортні засоби підприємств їх об’єднань установ і організацій що входять до їх сфери управління далі підприємства й організації ; бере участь у розробленні державних і галузевих програм у сфері дорожнього руху та здійснює контроль за їх виконанням; організує проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з безпеки дорожнього руху; вживає заходів до вивчення працівниками відповідного міністерства іншого центрального органу державної виконавчої влади підприємств й організацій актів законодавства правил норм і стандартів що стосуються безпеки дорожнього руху а також перевірки одержаних знань; забезпечує підвищення кваліфікації працівників служб безпеки дорожнього руху підприємств й організацій вивчення і поширення передового досвіду роботи в цьому напрямі видає відповідні інформаційно-пропагандистські матеріали; дає суміжним підрозділам а також службам безпеки дорожнього руху підприємств й організацій обов’язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам; проводить наради семінари конференції та конкурси щодо удосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів; перевіряє діяльність підприємств й організацій з безпеки дорожнього руху; за розпорядженням керівника міністерства іншого центрального органу державної виконавчої влади або його заступників організує та бере участь у службовому розслідуванні дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками для виявлення причин і обставин їх виникнення подає в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції; готує проекти законодавчих та інших нормативних актів правила стандарти і довідки з питань безпеки дорожнього руху; б в об’єднаннях підприємств у межах повноважень передбачених установчими документами : надає практичну та методичну допомогу підприємствам установам і організаціям що входять до їх складу далі –підприємства у вирішенні питань безпеки дорожнього руху; розробляє та погоджує в установленому порядку документи пов’язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху; надає допомогу у впровадженні на підприємствах досягнень науки і техніки позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху; проводить наради семінари конференції конкурси та інші заходи щодо удосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів; розробляє заходи пов’язані із вивченням керівниками і фахівцями підприємств актів законодавства правил норм і стандартів що стосуються безпеки дорожнього руху а також перевіркою їх знань; здійснює контроль за додержанням підприємствами правил норм і стандартів що стосуються безпеки дорожнього руху; дає суміжним підрозділам а також службам безпеки дорожнього руху підприємств обов’язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам; за розпорядженням керівника об’єднання організує та бере участь у службовому розслідуванні дорожньо-транспортних пригод для виявлення причин і обставин їх виникнення подає в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції; з дозволу слідчих органів органів дізнання внутрішніх справ або прокуратури бере участь в установленому порядку в огляді місць дорожньо-транспортних пригод і причетних до них транспортних засобів підприємств а також у відтворенні обставин цих пригод: бере участь у роботі комісій з обстеження автомобільних доріг вулиць і залізничних переїздів на маршрутах роботи транспортних засобів підприємств; готує пропозиції щодо поліпшення організації та умов дорожнього руху а також закриття руху транспортних засобів підприємств на автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в їх утриманні недоліків що загрожують безпеці дорожнього руху; розробляє і узагальнює пропозиції щодо включення заходів з безпеки дорожнього руху до плану науково-дослідних робіт; щомісячно звіряє у відповідних територіальних органах Державтоінспекції відомості про дорожньо-транспортні пригоди до яких причетні транспортні засоби підприємств і порушення Правил дорожнього руху водіями підприємств; в на підприємствах в установах та організаціях далі –підприємства : організує вивчення працівниками підприємства актів законодавства правил норм і стандартів що стосуються безпеки дорожнього руху а також перевірку їх знань; організує вивчення та впровадження наукових розробок і позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху; бере участь у роботі атестаційної та кваліфікаційної комісій; організує і проводить інструктажі для водіїв з безпеки дорожнього руху; забезпечує постійне функціонування кабінету класу безпеки дорожнього руху інформує працівників про стан аварійності причини і обставини виникнення дорожньо-транспортних пригод порушення Правил дорожнього руху; забезпечує роботу спецмедпунктів і разом з відділом кадрів контроль за періодичним медичним оглядом водіїв; організує стажування водіїв і контроль за роботою транспортних засобів додержанням ними режиму праці і відпочинку вимог Правил дорожнього руху; дає суміжним підрозділам обов’язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам; щорічно перевіряє роботу всіх служб і підрозділів підприємства діяльність яких пов’язана з експлуатацією транспортних засобів щодо виконання ними вимог нормативних документів з безпеки дорожнього руху; проводить службове розслідування дорожньо-транспортних пригод вчинених з участю водіїв підприємства для виявлення причин і обставин їх виникнення подає в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції; з дозволу слідчих органів органів дізнання внутрішніх справ або прокуратури бере участь в установленому порядку в огляді місць дорожньо-транспортних пригод і причетних до них транспортних засобів підприємства а також у відтворенні обставин цих пригод; бере участь у роботі комісій з обстеження автомобільних доріг вулиць і залізничних переїздів на маршрутах роботи транспортних засобів підприємства; готує для відповідних органів державної виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення організації та умов дорожнього руху а також закриття руху транспортних засобів підприємства на автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в їх утриманні недоліків що загрожують безпеці дорожнього руху; щомісячно звіряє у місцевих органах Державтоінспекції відомості про дорожньо-транспортні пригоди до яких причетні транспортні засоби підприємства і порушення Правил дорожнього руху водіями підприємства. 6. Служба безпеки дорожнього руху має право: вимагати від посадових осіб відповідного рівня і водіїв письмових пояснень та інших матеріалів щодо порушення правил норм і стандартів що стосуються безпеки дорожнього руху; забороняти експлуатацію транспортних засобів якщо їх технічний стан загрожує безпеці дорожнього руху життю та здоров’ю людей; робити в дорожніх маршрутних листах записи про порушення водіями Правил дорожнього руху; складати висновки за проектами документів підготовлених іншими підрозділами в частині що стосується безпеки дорожнього руху; з дозволу керівництва відповідного структурного підрозділу залучати фахівців до проведення службового розслідування дорожньо-транспортних пригод пов’язаних з безпекою дорожнього руху; представляти інтереси підприємств їх об’єднань установ і організацій у міністерствах інших центральних та місцевих органах державної виконавчої влади з питань безпеки дорожнього руху; вносити пропозиції керівництву про заохочення; а також притягнення до відповідальності працівників за невиконання правил норм і стандартів що стосуються безпеки дорожнього руху. 7. Служба безпеки дорожнього руху для виконання покладених на неї функцій забезпечується спеціальним автомобілем. Підприємство установа організація виділяє приміщення для кабінету класу з безпеки дорожнього руху і для проведення медичного огляду водіїв й кошти для обладнання цих приміщень. 8. Структура служб безпеки дорожнього руху міністерств інших центральних органів державної виконавчої влади підприємств їх об’єднань установ та організацій і чисельний склад їх фахівців визначаються згідно з додатками № 1–3. Для визначення кількості фахівців служби безпеки дорожнього руху підприємств їх об’єднань установ і організацій слід виходити із збільшеної в 1 4 раза середньо-облікової чисельності водіїв зайнятих на пасажирських перевезеннях. Додаток № 1 до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств інших центральних органів державної виконавчої влади підприємств їх об’єднань установ і організацій СТРУКТУРА служби безпеки дорожнього руху міністерства іншого центрального органу державної виконавчої влади Середньооблікова чисельність водіїв підприємств установ і організацій Створюваний підрозділ в центральному апараті міністерства іншого центрального органу державної виконавчої влади До 50 тисяч Від 50 до 200 тисяч Понад 200 тисяч група відділ управління Додаток № 2 до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств інших центральних органів державної виконавчої влади підприємств їх об’єднань установ і організацій ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД служби безпеки дорожнього руху об’єднання підприємств Кількість підприємств установ і організацій Середньооблікова чисельність водіїв підприємств установ і організацій до 5000 від 5001 до 10000 від 10001 до 20000 понад 20000 До 10 Від 11 до 25 Від 26 до 50 Понад 50 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 Примітка: 1. В об’єднаннях що мають понад 10000 водіїв вводиться посада заступника начальника об’єднання з безпеки дорожнього руху. 2. В об’єднаннях що мають понад 20000 водіїв на кожні додаткові 10000 чоловік у службі безпеки дорожнього руху вводиться додаткова посада фахівця з безпеки дорожнього руху. Додаток № 3 до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств інших центральних органів державної виконавчої влади підприємств їх об’єднань установ і організацій ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД служби безпеки дорожнього руху підприємства установи організації Середньооблікова чисельність водіїв Чисельність фахівців з безпеки дорожнього руху До 50 Від 51 до 250 Від 251 до 500 Від 501 до 1000 Понад 1000 за сумісництвом 1 2 3 4 Примітка: У підприємствах установах організаціях що мають понад 250 водіїв вводиться посада заступника керівника з безпеки дорожнього руху. На кожних додаткових 500 водіїв понад 1000 вводиться додатково посада фахівця з безпеки дорожнього руху.