НПАОП 60.1-3.01-04

НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

Державний комітет України з нагляду за охороною праці Державний нормативно-правовий акт про охорону праці Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України Київ – 2004 Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21 січня 2004 року N 12 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2004 р. за N 169/8768 Відповідно до Закону України "Про охорону праці" Положення про Держнаглядохоронпраці України затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року N 29/2003 постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 1994 року N 43 "Про деякі питання забезпечення виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 року N 535 "Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України далі - Норми що додаються. 2. Наказ ввести в дію з 1 квітня 2004 року. 3. Відділу організації державного нагляду в машинобудуванні на транспорті та у зв'язку Гранкін В. Л. подати Норми на державну реєстрацію Міністерству юстиції України. 4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Норм. 5. Управлінню політики охорони праці Нефедченко Л. А. включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці. 6. Взяти до уваги що видання Норм у необхідному накладі та їх розповсюдження буде здійснене за рахунок Укрзалізниці за згодою у термін до 15.03.2004. 7. З введенням у дію цих Норм вважати такими що не застосовуються на території України "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим магистральных железных дорог Министерства путей сообщения" затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 20.02.80 N 43/П-2 та "Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам занятым на эксплуатации магистральных железных дорог" затверджені наказом МШС СРСР від 18.09.90 N 25-Ц. 8. ДП "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" Баженов О. К. забезпечити вивчення Норм посадовими особами Міністерства транспорту України Укрзалізниці та державними інспекторами передбачивши це у відповідних навчальних програмах. 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Мостового В. М.   Голова Комітету  С. Сторчак  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21 січня 2004 р. N 12 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2004 р. за N 169/8768  Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України 1 Загальні положення 1.1 Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці" постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 1994 року № 43 "Про деякі питання забезпечення виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 року № 535 "Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази". 1.2 Ці Норми встановлені для всіх підприємств та організацій залізничного транспорту які забезпечують будівництво ремонт та експлуатацію об’єктів залізничного транспорту: залізничної колії; штучних споруд; рухомого складу; пристроїв електропостачання сигналізації централізації блокування; засобів зв’язку тощо незалежно від підпорядкування та форми власності. 1.3 Ці Норми визначають види і строки використання спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту необхідних для виконання виробничого процесу працівниками залізничного транспорту далі - ЗІЗ . 1.4 Згідно з Нормами безплатно видаються спецодяг спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту працівникам підприємств та організацій залізничного транспорту які забезпечують будівництво ремонт та експлуатацію об’єктів залізничного транспорту незалежно від форм власності та підпорядкування. 1.5 Норми містять в собі згідно з Класифікатором професій затвердженим наказом Держстандарту України від 27.07.95 №257 перелік професій посад працівників підприємств і організацій залізничного транспорту перелік робіт перелік ЗІЗ та терміни його використання а також класифікацію за захисними властивостями відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация". 1.6 Крім цих Норм у відповідності до робіт що виконуються на підприємствах та в організаціях залізничного транспорту працівники повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств" затвердженими постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. №47/П-2 доповненими та зміненими постановами від 21 серпня 1985 р. №289/П-8 та від 6 листопада 1986 р. №476/П-12 а також Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту працівникам інших галузей економіки виробництва і видів робіт на залізничному транспорті: 1.6.1 машинобудівні і металообробні виробництва; 1.6.2 будівельні будівельно-монтажні і ремонтно-будівельні роботи; 1.6.3 деревообробні виробництва; 1.6.4 лісозаготівельні лісосплавні лісоперевалочні лісогосподарські виробництва; 1.6.5 електроенергетичне виробництво; 1.6.6 паросилове і енергетичне господарство крім виробництва електричної енергії ; 1.6.7 житлово-комунальне господарство; 1.6.8 харчове м’ясне і молочне виробництво; 1.6.9 виробництва легкої промисловості; 1.6.10 торговельні роботи; 1.6.11 геологічні топографо-геодезичні розвідувальні і землевпоряджувальні роботи; 1.6.12 електротехнічні виробництва; 1.6.13 автомобільний транспорт і шосейні дороги; 1.6.14 поліграфічні виробництва і книжкова торгівля; 1.6.15 будівництво метрополітенів тунелів і інших підземних споруд спеціального призначення; 1.6.16 гідрометеорологічна служба; 1.6.17 сільське і водне господарство; 1.6.18 вищі навчальні заклади; 1.6.19 організації зв’язку; 1.6.20 річковий транспорт; 1.6.21 медичні заклади; 1.6.22 промисловість будівельних матеріалів; 1.6.23 виробництво виробів з пластмаси і скловолокнистих матеріалів. Нормативно-правові акти які викладені в пункті 1.6 цих Норм застосовуються у межах що не суперечать чинному законодавству України. 1.7 Власник або вповноважений ним орган зобов’язаний забезпечити працівників спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту які відповідають вимогам нормативних актів згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 №170 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за №667/1692. 1.8 Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці профспілки служби охорони праці підприємств. 1.9 Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві уповноважена найманими працівниками особа. 1.10 При постійній роботі в населених пунктах яким надано статус гірських відповідно до чинного законодавства України термін носіння зимового спецодягу та спецвзуття зменшується на 12 місяців. 2 Загальні норми спецодягу спецвзуття та ЗІЗ № п/п Код згідно з класи-фікато-ром профе-сій ДК003-95 Професійна назва роботи Найменування спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту Позна-чення захисних властиво-стей тип марка ЗІЗ Строк носіння місяців 1 2 3 4 5 6 Локомотивне господарство 1 8151.2 8152.3 Апаратник приготування хімічних розчинів Емульсовар Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Черевики шкіряні Фартух прогумований Рукавички гумові Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті К20 См К20 К20 К20 Ми Вн ЗН 12 12 12 чергові 18 1 до зносу 2 7233.2 7214.2 7233.2 7241.2 7233.1 Бригадир звільнений підприємств залізничного транспорту Котельник який працює в депо Слюсар з ремонту рухомого складу зайнятий на роботах в депо Слюсар-елект-рик з ремонту електрооблад-нання зайнятий на пунктах технічного обслуговування Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування Костюм бавовняний з маслонафтозахисним просоченням Напівчоботи юхтові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті На періодичному огляді електрорухомого складу тепловозів дизель-поїздів і при ремонті електрообладнання локомотивів додатково: Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Килимки діелектричні При ремонті тягових двигунів дизелів газогенераторів та наливної апаратури тепловозів і дизель-поїздів додатково: Нарукавники із маслостійкого матеріалу Котельнику при роботі в котельні: Рукавиці брезентові замість рукавиць комбінованих Слюсарю пунктів технічного огляду на зовнішніх роботах додатково: Напівплащ із плащ-намету або прогумованої тканини Слюсарю з ремонту секцій холодильників додатково: Костюм бавовняний з кислото- захисним просоченням Чоботи кирзові Фартух прогумований Слюсарю зайнятому на роботах з консервації паровозів додатково: Костюм прогумований Чоботи гумові Слюсарю зайнятому обдуванням електрообладнання додатково: Респіратор протипиловий Замість: Костюма бавовняного з маслонафтозахисним просоченням – костюм бавовняний із пилонепроникної тканини Слюсарю з ремонту рухомого складу на роботі з розбирання промивання і просочення паливних масляних і повітряних фільтрів локомотивів і вагонів: Костюм лавсано-віскозний або бавовняний з маслонафтозахисним просоченням Фартух прогумований Чоботи гумові Нарукавники прогумовані Рукавиці брезентові Рукавички гумові Окуляри Слюсарю з ремонту рухомого складу на роботі з гідравлічного випробування котлів труб елементів пароперегрівачів радіаторів секцій холодильників і повітряних резервуарів: Костюм бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах і в приміщеннях з температурою не вище +5о взимку для ТО-2 і ТО-3: Теплозахисний костюм Чоботи кирзові утеплені Додатково всім: Каска з підшоломником Нм Нм Мп ЗП Эв Эн Нм Мп Вн К20 К20 К20 Вн Вн Пульс-М Пс Нм Нл Нм Нл Нл закриті Ву Вн Вн Ву Тн Тн20 12 12 1 до зносу чергові чергові чергові 6 1 36 12 12 9 черговий чергові до зносу 12 12 12 12 чергові 1 чергові до зносу 12 18 12 1 36 36 до зносу 3 9151 Викликач локомотивних та поїзних бригад Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Черевики шкіряні Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Вн Тн Тн Тн20 36 12 36 36 36 4 7221.2 Коваль ручного кування Костюм брезентовий Черевики шкіряні Фартух брезентовий Окуляри Рукавиці брезентові Навушники протишумні То Мун 50 Тр Зн Мв 12 9 6 до зносу 1 до зносу 5 8311.2 8311.2 8311.2 8311.2 8324.2 8324.2 8311.2 3119 3119.13 8311.2 8311.2 8311 Машиніст локомотива Машиніст електро- та дизельпоїзда Помічник машиніста локомотива Помічник машиніста електро- та дизельпоїзда Машиніст автомотриси зайнятий перевезенням пасажирів Помічник машиніста автомотриси зайнятий перевезенням пасажирів Машиніст-інструктор локомотивних бригад Черговий по локомотивному депо Помічник чергового локомотивного депо Кочегар паровоза Кочегар паровоза в депо Машиніст-інструктор локомотивних бригад Костюм бавовняний Машиністу при роботі одного помічнику машиніста - костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Черевики шкіряні Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” Чоботи кирзові утеплені На тунельних дільницях додатково: Протигаз На кожен локомотив додатково: Дві пари діелектричних рукавичок Два діелектричних килимки Два жилети сигнальні із світловідбивальними накладками Нм Нм Нм Нм ЗП Нм Тн20 Тн20 типу ПМГ Эв Эн Со 24 12 12 1 до зносу 12 48 24 до зносу чергові чергові чергові 6 8163.2 Машиніст насосних установок При роботі на складах палива і мастильного господарства: Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані При виконанні роботи кочегара на твердому паливі додатково: Черевики шкіряні Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Нл Нл Мут 3 Нл 12 1 9 36 7 8290.2 Машиніст піскодавальної установки Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Респіратор протипиловий Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Пм Нм Пк ЗП Пульс-М Тн Тн Тн20 12 9 1 до зносу до зносу 36 36 36 8 8333.3 8153.3 8162.2 8163.3 Моторист поворотного круга Моторист теплої промивки котлів паровозів Моторист шлакоприби-ральної установки Моторист електродвигу-нів зайнятий на естакадах і на складах палива Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Мотористу поворотного круга додатково: Рукавички діелектричні Жилет сигнальний Мотористу теплої промивки котлів паровозів додатково: Рукавички гумові Мотористу шлакоприбиральної установки додатково: Нарукавники прогумовані Рукавички діелектричні 3 Нм Ми Тн Тн Тн20 Эн Со Щ20 Нв Эн 12 12 1 36 36 36 чергові 6 чергові 6 чергові 9 7122.2 Вогнетривник При виконанні роботи з ремонту арок і топок паровозів: Костюм сукняний з налокотниками і наколінниками Рукавиці сукняні Валянки Калоші на валянки Шолом сукняний Окуляри захисні закриті Тп100 Тп100 Тп100 ЗП 12 1 24 24 черговий до зносу 10 9322 8333.1 Підсобний транспортний робітник зайнятий виван- теженням палива із вагона Машиніст крана кранівник зайнятий подачею палива на паровози Напівплащ із брезенту Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини Чоботи юхтові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи кирзові утеплені Ву Пс Нл Нм ЗН Тн Тн20 36 12 12 1 до зносу 36 36 11 9322 Пробивальник-продувальник труб Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини Черевики шкіряні Рукавиці сукняні Окуляри захисні закриті Респіратор протипиловий При очищенні труб гідравлічним способом: Костюм брезентовий замість костюма бавовняного із пилонепроникної тканини Пс Мун5 Тн ЗП Пульс-М Ву 12 12 1 до зносу до зносу 12 12 5112 Провідник із супроводження локомотивів і пасажирських вагонів у неробочому стані Кожушок Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Валянки Калоші на валянки Рукавиці комбіновані Тн Тн Тн Тхп черговий чергова чергові чергові чергові 1 13 9322 Промивальник котлів паровозів Костюм брезентовий Чоботи гумові Рукавиці брезентові Шолом бавовняний Окуляри захисні закриті При роботі з їдкими розчинами додатково: Рукавички гумові Ву Ву Вн ЗП Щ20 12 12 1 черговий до зносу чергові 14 7233.2 7233.2 Слюсар з ремонту перевантажу-вальних машин зайнятий ремонтом кранів на залізничному ходу Слюсар-ремонтник зайнятий на ремонті екіпірувального облаштування Костюм лавсано-віскозний або бавовняний з масло-нафтозахисним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Нл Нм Мп Нм ЗН Нл Нл Тн20 12 9 1 до зносу 36 36 36 15 8290.2 Зливальник-розливальник зайнятий на зливанні-розливанні нафтопродуктів мастил і інших їдких речовин Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Фартух прогумований Плащ із плащ-намету або із прогумованої тканини На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені При зачистці цистерн додатково: Чоботи юхтові вибухобезпечні Протигаз шланговий Запобіжний пояс Нл Нл Нм Нл Вн Нл Нл Тн20 Нм ПШ-2 ПЛ-2 18 9 1 12 36 36 36 36 чергові черговий черговий 16 3119 Технік При роботі із замірювання бандажів і деталей рухомого складу: Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Нм Нм Мп Нм Нм 12 12 1 36 17 8211.2 Токар-фрезеру-вальник На роботі з обточування колісних пар з-під рухомого складу: Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Каска з підшоломником Взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи кирзові утеплені Нм Мп Мп ЗП Нм Тн20 12 9 1 до зносу до зносу 36 36 18 9132 Прибиральник виробничих приміщень На роботі з прибирання оглядових канав у локомотивних депо: Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Нм Нм Нм Нм Нм Тн20 12 12 1 36 36 36 19 8121.2 Шлакувальник Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Окуляри захисні закриті Респіратор При виконанні робіт з очищення топок і піддувал паровозів: Костюм брезентовий замість костюма бавовняного Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Ти Тр То ЗП Пульс-М То Тн Тн Тн20 12 12 1 до зносу до зносу 12 36 36 36 20 9322 Екіпірувальник При виконанні роботи із заправки мастилом локомотивів: Костюм лавсано-віскозний або бавовняний з масло- нафтозахисним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Фартух прогумований з нагрудником При виконанні роботи із сушіння і подачі піску на локомотиви: Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Респіратор протипиловий Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини При виконанні робіт із заповнення охолоджувальною водою дизелів тепловозів і дизель-поїздів а також заливання антинакипіну: Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Черевики шкіряні Фартух прогумований Рукавички гумові Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Екіпірувальнику зайнятому подаванням палива на паровози: Напівплащ із брезенту Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини Чоботи юхтові з укороченими халявами і пряжкою Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Екіпірувальнику зайнятому подачею рідкого палива на локомотив: Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Фартух прогумований Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Взимку всім додатково: Теплозахисний костюм Чоботи кирзові утеплені Нм Нм Нм Нм Пс Мн Мн ЗП Пульс-М Вн К20 К20 Ми К20 К20 К20 Вн ЗН Ву Пс Нм Ми ЗН Нл Нм Нм Нм Нм Нл Тн20 12 9 1 12 12 9 1 до зносу до зносу 36 12 12 12 чергові 12 1 до зносу 36 12 12 1 до зносу 18 9 1 12 36 36 36 21 3119 8290 Працівники хіміко-технологічних лабораторій Пробовідбірник Халат бавовняний Рукавиці кислотозахисні КР Напівчеревики жіночі Черевики шкіряні для чоловіків При відборі проб взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені К50 Кк Нм Нм К20 Тн20 12 2 12 12 чергова чергові 22 8229.3 Працівники цехів з виготовлення консистентних мастил і хімічного піногасника Костюм бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумові литі Нарукавники прогумовані Окуляри захисні закриті При роботі в цеху з виготовлення мастил: Черевики шкіряні замість чобіт гумових литих Рукавиці КР При роботі в цеху виготовлення піногасника додатково: Рукавички гумові Респіратор Електрослюсарю додатково: Калоші діелектричні Рукавички діелектричні На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Нм Нм Нм Нм ЗН Нм Кк Нл Пульс-М Эн Эн Нм Нм Тн20 12 12 12 чергові до зносу 6 3 чергові до зносу чергові чергові 36 36 36 23 1226.2 4133 Майстер і старший майстер зайняті на планових видах ремонту локомотивів Працівники з приймання локомотивів приймальники Костюм бавовняний Плащ із плащ-намету або брезенту Взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи кирзові утеплені З Ву Тн Тн20 12 36 36 36 24 1226.2 Майстер локомотивного депо на реостатних випробуваннях тепловозів Черевики шкіряні Костюм бавовняний Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Навушники протишумові Рукавиці комбіновані Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Нм Нм Эн Эн Н-2А Ми Нм Тн20 12 12 чергові чергові чергові 3 36 36 25 2145.2 Інженер-тех-нолог головний технолог зай-няті на поточ-ному ремонті і технічному обслуговуванні локомотивів; працівники динамометрич-них вагонів Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи кирзові утеплені Нм Нм Нм Тн Тн20 12 12 1 36 36 Господарства: перевезень пасажирське сигналізації і зв’язку обчислювальної техніки 26 4133 Черговий по парках Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Жилет сигнальний із світловідбивальними накладками Рукавиці комбіновані Чоботи юхтові на поліуретановій підошві Черевики юхтові на поліуретановій підошві чоловічі Черевики полегшені жіночі Взимку додатково: Теплозахисний костюм Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Чоботи кирзові утеплені Вн Со Мп Мп Мп Тн Вн Тн Тн20 черговий 6 3 24 24 24 36 36 36 27 3119 Черговий по станції при виконанні обов’язків чергового стрілочного поста або сигналіста Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Жилет сигнальний із світло- відбивальними накладками Рукавиці комбіновані Чоботи юхтові на поліуретановій підошві Черевики юхтові на поліуретановій підошві чоловічі Черевики полегшені жіночі Взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені Рукавиці ватяні Вн Со Нм Ми Ми Ми Тн Тн20 Тн черговий 6 3 24 24 24 36 36 12 28 8312.2 8312.2 8312.2 Черговий стрілочного поста; старший черговий стрілочного поста Оператор поста централізації Сигналіст Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Костюм бавовняний Жилет сигнальний із світловідбивальними накладками Літній головний убір Рукавиці комбіновані Чоботи юхтові Черевики юхтові чоловічі Черевики полегшені жіночі Взимку додатково: Теплозахисний костюм У високогірних районах додатково: Кожушок замість теплозахисного костюма Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці На сортувальних станціях: Кожушок Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Всім взимку додатково: Чоботи утеплені Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Рукавиці ватяні При роботі в морських і річкових портах на пристанях і прикордонних станціях: Замість теплозахисного костюма видається теплозахисний костюм типу “Гудок” Вн Ми Со Нм Ми Ми Ми Тн Тн Ми Ми Тн Ми Ми Тн20 Вн Тн Тн Тн 36 12 6 12 1 24 24 24 36 60 21 24 60 24 24 24 36 36 12 48 29 9151 Постачальник поїзних документів Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Костюм бавовняний Жилет сигнальний із світло- відбивальними накладками Рукавиці комбіновані Чоботи юхтові на поліуретановій підошві Черевики юхтові чоловічі Черевики полегшені жіночі Взимку додатково: Теплозахисний костюм Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Чоботи утеплені Вн Ми Со Ми Ми Ми Ми Тн Тн Вн Тн20 36 12 6 3 24 24 24 36 36 36 30 4133 4133 Оператор на станції; старший оператор станційного технологічного центру обробки поїзної інформації і перевізних документів Оператор станційного технологічного центру Халат бавовняний Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Рукавиці комбіновані Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Ми Вн Ми Со Тн 12 черговий 3 6 чергова 31 4133 Оператор на станції при роботі на коліях станції Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Костюм бавовняний Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Літній головний убір Рукавиці комбіновані Черевики юхтові чоловічі Черевики полегшені жіночі Чоботи гумові Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Чоботи утеплені Вн З Со Ми Ми Ми Тн Тн Вн Тн Тн20 36 12 6 12 2 12 12 24 36 36 12 36 32 8312.2 8312.2 5112 Регулювальник швидкості руху вагонів; старший регулювальник швидкості руху вагонів Складач поїздів; помічник складача поїздів Кондуктор вантажних поїздів Комплект водозахисного спецодягу для працівників сортувальних станцій Костюм бавовняний Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Літній головний убір Рукавиці комбіновані Чоботи юхтові Черевики юхтові Кондуктору додатково: Окуляри захисні закриті На станціях навантаження вивантаження нафтопродуктів додатково: Чоботи гумові Взимку додатково: Кожушок Брюки бавовняній на утеплювальній прокладці Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Чоботи кирзові утеплені Рукавиці ватяні При роботі в морських і річкових портах на пристанях і прикордонних станціях замість куртки бавовняної на утеплювальній прокладці видається теплозахисний костюм типу “Гудок” Вн Ми Со Ми Мун15 Мун15 ЗН Нм Тн Тн Тн Вн Тн Тн20 Тн 36 12 6 12 1 12 12 до зносу 12 72 36 48 36 36 12 48 33 9151 Носій Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Напівчеревики шкіряні Плащ із прогумованої тканини На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені При перенесенні ручної поклажі пасажирів: Напівпальто суконне або куртка фірмова замість теплозахисного костюма Додатково: Тужурка чоловіча і брюки шерстяні покращеної якості Кашкет літній Шапка зимова Ми Ми Ми Вн Тн Тн20 Тн Ми Тн Вн 12 1 12 36 36 36 36 24 12 24 34 4212 Касир зайнятий збиранням станційних надходжень; інкасатор Халат бавовняний На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Ми Тн 12 36 35 4131 8333.3 9133 Кастелянша; робітник зайнятий на видачі сортуванні і збиранні білизни пасажирських вагонів Транспортува-льник білизни Комплектува-льник білизни Халат бавовняний Рукавички гумові З Вн 12 чергові 36 4131 Комірник При обслуговуванні камери схову ручного багажу: Халат бавовняний Рукавиці комбіновані При обслуговуванні пересувних камер схову ручного багажу і камер схову ручного багажу без опалювання взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені На видаванні білизни пасажирських вагонів: Халат бавовняний Рукавички гумові Ми Ми Тн Тн20 З Вн 12 1 36 36 12 чергові 37 7241.1 Інженер старший електромеханік; електромеханік; електромонтер СЦБ; електромонтер зв’язку дистанції сигналізації і зв’язку дорож-ніх лабораторій автоматики телемеханіки та зв’язку При виконанні робіт з обслуговування і ремонту обладнання і апаратури автоматики телемеханіки і зв’язку в приміщенні: Халат бавовняний Капці Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Ми Ми Эн Эн 12 12 чергові чергові 38 2131.2 Інженерно-технічні працівники обчислюваль-них центрів і лабораторій обчислювальної техніки При роботі в машинному залі: Халат бавовняний білий Капці на прогумованій підошві Ми У Ми 12 12 39 4114 Оператори ЕОМ ОМ Халат бавовняний білий При роботі в машинному залі додатково: Капці З Ми Ми У 12 12 40 7242.2 Інженери; електромеханіки і електро-монтери з обслугову-вання електро- механічних пристроїв ЕОМ термінального обладнання трансформатор-них підстанцій обладнання кондиціювання вентиляції енерго-постачання обчислюваль-них центрів Халат бавовняний темний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені При обслуговуванні термінального обладнання при переміщенні по території станції додатково: Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами З Ми Ми Эн Эн Тн Тн20 Со 12 1 12 чергові чергові 3 36 24 41 7241.1 Старший електромеханік; електромеханік; електромонтер СЦБ які працюють на механізованих сортувальних гірках; слюсар механо- збиральних робіт зайнятий ремонтом обладнання гірки Костюм лавсано-віскозний Напівплащ із прогумованої тканини Напівчоботи юхтові з підвищеними берцями нафто- масложирозахисні чоловічі Черевики жіночі облегшені Наколінники брезентові на ваті Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Жилет сигнальний літній із світ-ловідбивальними смугами Жилет сигнальний зимовий із світловідбивальними смугами Головний убір літній Пояс запобіжний Рукавички діелектричні Захисна каска Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Чоботи утеплені Ми Вн Нм Нм Ми Ми ЗП Со Со Пм-Нц Эн “Труд” Тн Тн Вн Тн Тн20 12 36 12 12 чергові 1 до зносу 6 6 12 черговий чергові до зносу 48 36 36 36 42 7241.1 Старший електромеханік; електромеханік; електромонтер СЦБ; електромонтер зв’язку в т.ч. радіозв’язку При виконанні робіт з обслуговування і ремонту пристроїв автоматики телемеханіки і зв’язку обладнання ПОНАБ розміщених на відкритому повітрі на станціях перегонах і рухомому складі: Костюм бавовняний Напівплащ із прогумованої тканини Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Літній головний убір Жилет сигнальний літній із світловідбивальними смугами Жилет сигнальний зимовий із світловідбивальними смугами Захисна каска Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Рукавиці ватяні Чоботи кирзові утеплені При роботі на стовпах просочених антисептиками додатково: Костюм захисний від антисептиків або брезентовий Рукавиці брезентові При роботі в болотистій місцевості додатково: Чоботи гумові Ми Вн Ми Ми Со Со “Труд” Тн Тн Тн Вн Тн Тн20 Нж Нм Нм В 9 36 12 1 12 6 6 до зносу 48 36 36 1 36 черговий 3 чергові 43 7241.1 Старший електромеханік; електромеханік; електромонтер зв’язку При роботі на автоматизованих пристроях з обслуговування пасажирів пристроях пожежо-охоронної сигналізації годинникового господарства: Костюм для прийомоздавальників вантажу і багажу жінкам Костюм бавовняний чоловікам Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Пояс запобіжний Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Ми Ми Вн Ми Ми Пм-Нк Эн Эн Тн Тн Тн20 12 12 36 9 1 черговий чергові чергові 48 36 36 44 1210.1 1222.1 1237.1 1226.2 1226.2 Начальник дистанції сигналізації і зв’язку Заступник начальника дистанції Головний інженер дистанції Начальник виробничої дільниці Начальник механізованої гірки При виїзді на лінію для перевірки стану обладнання автоматики телемеханіки і зв’язку при виконанні робіт з усунення пошкоджень: Плащ із прогумованої тканини Чоботи кирзові Теплозахисний костюм типу “Гудок” Рукавиці ватяні Чоботи кирзові утеплені Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Начальнику механізованої гірки додатково: Костюм бавовняний Вн Мп Тн Тн Тн20 Со Ми 36 24 48 12 36 12 12 45 2144.2 Інженер старший електромеханік; електромеханік дорожньої лабораторії автоматики телемеханіки і зв’язку; ремонтно-технологічних дільниць дистанцій сигналізації і зв’язку контрольно-вимірювальних пунктів – КВП При виконанні пусконалагоджувальних робіт комплексній заміні приладів: Плащ прогумований Костюм бавовняний чоловічий Халат бавовняний жінкам Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Захисна каска Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” Чоботи утеплені Вн Ми Ми Ми Ми “Труд” Тн Тн20 36 12 12 12 1 до зносу 48 36 46 1226.2 Начальник дорожньої лабораторії автоматики телемеханіки і зв’язку; інженер; старший електромеханік; електромеханік вагона-лабо-раторії дорож-ньої лабораторії автоматики телемеханіки і зв’язку; старший електромеханік; електромеханік ремонтно-технологічної дільниці контрольно-вимірювального пункту – КВП ; спеціалісти метрологічної групи При виконанні вимірювальних робіт з виїздом на лінію в тому числі вагоном-лабораторією: Костюм бавовняний чоловікам Халат бавовняний жінкам Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені Ми Ми Ми Ми Тн Тн Тн20 12 12 12 1 48 36 36 Колійне господарство 47 7233.2 7129.2 Бригадир звільнений з поточного утримання і ремонту колії і штучних споруд Монтер колії; електромеханік зайнятий на утриманні рейкових ланцюгів кіл Костюм бавовняний оранжевого кольору Черевики шкіряні на підошві із нафтостійкої гуми або чоботи кирзові Напівчеревики жіночі Куртка із плащ-намету оранжевого кольору Комплект водозахисного спецодягу із плащового полотна або бавовняної прогумованої тканини оранжевого кольору Рукавиці комбіновані Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами літній зимовий Окуляри захисні закриті При роботі з електроінструментом: Рукавички діелектричні Чоботи гумові При виконанні робіт з водоборотьби і очищення підкюветних дренажів прорізів галерей штолень лотків і ремонті колії на пунктах вантаження солі додатково: Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Каска захисна Чоботи гумові При роботі в тунелях: Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини замість куртки із плащ-намету Каска захисна Взимку додатково: Теплозахисний костюм “Колійник” Чоботи утеплені Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Рукавиці ватяні При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт додатково: Каска захисна Рукавиці комбіновані Ми Нм Нм Нм Вн Вн Ми Со ЗП Эн В Вн “Труд” В Вн “Труд” Тн Нм Тн Вн Тн “Труд” Ми 12 12 12 12 24 24 1 6 6 до зносу чергові 12 36 до зносу чергові 36 до зносу 36 36 36 12 до зносу 1 48 8312.2 Черговий по переїзду Костюм бавовняний оранжевого кольору Плащ із прогумованої тканини Черевики шкіряні напівчеревики жіночі Рукавиці комбіновані Жилети сигнальні із світловідбивальними смугами літній зимовий Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Колійник” Чоботи утеплені Шапка із звукопровідними вставками З Вн Ми Ми Со Тн Нм Тн Вн 12 24 12 1 6 6 36 36 36 49 8312.2 1222.1 1222.1 Начальник дистанції колії Заступник начальника Головний інженер дистанції колії; начальник дистанції захисних лісонасаджень; начальник колійної машинної станції Черевики шкіряні Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Колійник” Чоботи кирзові утеплені Ми Со Тн Тн20 12 12 36 36 50 3119 8290.2 Технік Розподілювач робіт Костюм бавовняний оранжевого кольору Черевики шкіряні Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Колійник” Чоботи утеплені Шапка-вушанка із звукопровідними вставками З Ми Со Тн Тн20 Вн Тн 12 12 12 36 36 36 51 7241.1 7243.1 Дефектоскопіст з ультрозву-кового контролю Дефектоскопіст з магнітного контролю При роботі в рейкозварювальних поїздах: Халат бавовняний Рукавиці комбіновані Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Черевики шкіряні На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені Ми Ми Эн Эн Нм Тн Нл Нл Тн Нл Тн20 12 1 чергові чергові 12 36 36 36 52 7233.2 Комплекту-вальник виробів і інструментів При виконанні роботи із сортування і комплектування рейок для зварювання: Костюм брезентовий Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені Нм Нм Мун100 Нт Нм Нм Мун100 12 1 12 36 36 36 53 8332.2 7223.1 7233.2 8113.2 Машиністи колійних машин і механізмів усіх найменувань і їх помічники; машиністи хопер-дозаторів і їх помічники; машиністи думпкарів і їх помічники Наладчик колій-них машин і механізмів Слюсар з ремонту колійних машин і механізмів Машиніст пересувних компресорних установок; машиніст пересувних електростанцій; машиніст пересувних зварювальних агрегатів з двигунами внутрішнього згорання; майстер колійної машини; інженер-технолог колійної машини; начальник колійної машини; машиністи колійних машин і їх помічники Костюм бавовняний Напівплащ із плащ-намету оранжевого кольору Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Окуляри захисні закриті Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Колійник” Чоботи кирзові утеплені Шапка-вушанка із звукопровідними вставками При виконанні налагоджувальних робіт: Комбінезон замість костюма бавовняного Ми Вн Мп Ми Эн Эн ЗП Со Тн Тн20 Вн Тн Нм 9 36 12 1 чергові чергові до зносу 12 36 36 36 12 54 8332.1 Машиніст екскаваторів одноковшових; машиніст бульдозера Комбінезон бавовняний із пилонепроникної тканини Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Респіратор Чоботи кирзові Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Колійник” Чоботи кирзові утеплені Пм Ми ЗП Пульс-М Ми Тн Тн20 12 1 5 до зносу до зносу 12 36 36 55 7111.2 Оббирач гірничих виробок При виконанні роботи з нагляду за станом скель та із зрізання відкосів скельних виїмок: Костюм брезентовий Черевики альпіністські з триконями Наколінники брезентові на ваті Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені При роботі на висоті додатково: Пояс запобіжний тип "ВМ" Вн Мп Ми Ми ЗП Тн Тн Тн20 Вм 24 12 чергові 1 до зносу 36 36 36 черговий 56 8231.3 8123.2 8211.2 Обрубувач Терміст Шліфувальник При виконанні роботи з обрубки рейок: Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені При роботі на коліях додатково: Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Нм Мун100 Нм Г Тн Тн Тн20 Со 12 12 1 до зносу 36 36 36 12 57 7129.2 Обхідник колій та штучних споруд Костюм бавовняний оранжевого кольору Чоботи кирзові Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Жилети сигнальні із світловідбивальними смугами: літній зимовий Взимку додатково: Кожушок Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Рукавиці ватяні Ми Ми Вн Ми ЗП Со Тн Тн Тн Тн20 Вн Тн Тн 12 36 24 1 до зносу 6 6 78 36 36 36 36 12 58 8290.2 Оператор з колійних вимірювань; оператор дефектоскоп-ного візка; помічник оператора дефектоскоп-ного візка Костюм бавовняний оранжевого кольору Чоботи кирзові Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Рукавиці комбіновані Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Напівчеревики шкіряні Взимку додатково: Кожушок Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Рукавиці ватяні Ми Нм Ми Вн Ми Со Нм Тн Тн Тн Тн20 Тн Вн Тн 12 12 36 1 6 12 78 36 36 36 36 12 59 6141 6141 8331 6141 6141 6141 1221.2 Робітник зеленого будівництва Робітник лісового господарства Робітник що обслуговує лісогосподар-ські установки Обрубувач сучків Лісоруб Вальник лісу Майстер лісу З урахуванням НАОП 3.0.00-3.01-80 При виконанні роботи із стрижки живої огорожі і при рубці захисних лісонасаджень: Костюм бавовняний Куртка брезентова Нарукавники брезентові Рукавиці комбіновані Плащ із плащ-намету Чоботи кирзові Каска захисна Окуляри захисні закриті При роботі в оранжереї-теплиці: Халат бавовняний При виконанні в зимовий період роботи з рубки прочистки і проріджування захисних лісонасаджень і догляду за ними а також на роботах з очищення колій і стрілочних переводів від снігу: Теплозахисний костюм типу “Колійник” Валянки Калоші на валянки Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Рукавиці ватяні Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Ву Вн Вн Ми Вн Ми Мун5 “Труд” ЗП З Тн Тн В Вн Тн Тн Со 12 24 чергові 1 36 12 до зносу до зносу 12 36 48 24 36 12 12 60 Робітники зайняті на ремонті штучних споруд Комбінезон бавовняний оранжевого кольору Напівплащ із плащ-намету або прогумованої тканини Чоботи кирзові Чуні вірьовочні або повстяні Рукавиці комбіновані Захисна каска Окуляри захисні закриті Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Взимку додатково: Теплозахисний костюм “Колійник” Чоботи кирзові утеплені Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Рукавиці ватяні При роботі на висоті додатково: Пояс запобіжний При виконанні робіт з водоборотьби очистки люків підкюветів дренажів прорізів галерей штолень та тунелів додатково: Чоботи гумові Ми Вн Ми Ми Ми “Труд” ЗП Со Тн Тн20 Вн Тн Тн Вм В 12 36 12 12 1 до зносу до зносу 6 36 36 36 12 черговий 12 61 7233.2 Слюсар-ремонтник зайнятий на ремонті стрілок стрілочних замків шлагбаумів; слюсар-ремонтник електромонтер зайнятий на ремонті облад-нання пневмо-обдувки та електрообігріву Костюм бавовняний Наколінники брезентові оранжеві на ваті Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Плащ із плащ-намету Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Колійник” Чоботи кирзові утеплені Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Ми Ми Ми Ми ЗП Вн Со Тн Тн20 Тн Вн 12 чергові 12 1 до зносу 36 12 36 36 36 62 1226.2 1226.2 1222.2 1226.2 Колійний шляховий майстер з поточного утримання колії земляного полотна і штучних споруд; колійний шляховий майстер колійної машинної станції Тунельний майстер Майстер з ремонту колійних машин і механізмів; виконавець робіт дистанції колії; виконавець робіт колійної машинної станції Майстер цеху дефектоскопії Костюм бавовняний Плащ із плащ-намету або брезенту Чоботи кирзові Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Рукавиці ватяні Чоботи кирзові утеплені З Ву Ми Со Тн Вн Тн Тн Тн20 12 36 12 12 36 36 12 36 63 7421.2 Працівники шпалопросочу-вальних підприємств майстерень дільниць Костюм брезентовий Черевики жіночі полегшені нафтомасложиростійкі жінкам Напівчоботи юхтові з підвищеними берцями нафтомасложиростійкі чоловікам Рукавиці кислотостійкі КР Рукавички гумові Нарукавники прогумовані Окуляри захисні закриті На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені При виконанні роботи з варіння антисептичної пасти і гідроізоляційних покриттів додатково: Костюм суконний замість брезентового Білизна натільна 2 пари Фартух брезентовий При виконанні роботи із зливання антисептиків додатково: Два костюми брезентових замість одного Костюм типу протиіпритного Чоботи юхтові вибухобезпечні замість напівчобіт Чоботи гумові Рукавиці брезентові Протигаз шланговий Пояс запобіжний Нм Нм Нм Кк Нм Нм ЗН Тн Тн Нм Нм Нм Нм Нм Нл Нм Нм Нм Нм ПШ-2 ПЛ-2К 12 12 12 1 чергові чергові до зносу 36 36 36 12 12 12 24 черговий 12 чергові 3 черговий черговий Господарство електрифікації та електропостачання 64 7241.2 3113 3113 7241.2 7241.2 3113 1210.1 1222.1 1222.1 Майстер старший майстер Старший електромеханік Електромеханік Електромонтер контактної мережі включаючи сигналіста Електромонтер який обслуговує високовольтні і низьковольтні лінії що живлять пристрої СЦБ освітлення лінії повздовжнього електропоста-чання в тому числі і на неелектри-фікованих ділянках залізниць Електромеханік електромонтер РРД які обслуговують дистанційне управління щогловими роз’єднувачами Начальник дистанції електропоста-чання Заступник начальника дистанції Головний інженер дистанції Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини для працівників ЛЕП і ТП Напівплащ або плащ із плащ- намету або із прогумованої тканини для працівників контактної мережі Костюм для електромонтерів Рукавиці брезентові Черевики жіночі полегшені нафтомасложиростійкі Напівчоботи юхтові з підвищеними берцями нафтомасложиростійкі або чоботи кирзові чоловікам Чоботи гумові Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Пояс запобіжний Жилет сигнальний із світовідбивальними смугами Каска текстолітова або поліетиленова Рукавички бавовняні Взимку додатково: Теплозахисний костюм для електромонтера контактної мережі типу “Енергетик” Чоботи утеплені Рукавиці хутряні або рукавички двопалі утеплені Шапка-вушанка із звукопровідними вставками При роботі на стовпах просочених антисептиками додатково: Костюм брезентовий При роботі взимку: Теплозахисний костюм для електропостачання контактної мережі типу “Енергетик” Чоботи кирзові утеплені Рукавиці хутряні або рукавички двопалі утеплені Шапка-вушанка із звукопровідними вставками При виїзді на лінію для перевірки стану обладнання при виконанні робіт з усунення пошкоджень: Плащ із прогумованої тканини Чоботи кирзові Теплозахисний костюм "Енергетик" Рукавиці ватяні Чоботи кирзові утеплені Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Вн Вн Ми Ми Нм Нм В Эв Эв ПМ-Нл Со “Труд” Ми Тн Тн20 Тн Вн Тн Нм Тн Тн20 Тн Вн Тн Вн Мп Тн ТН Тн20 Со 36 36 12 1 12 36 чергові чергові чергові черговий 6 до зносу 6 36 24 12 36 черговий 36 36 12 36 36 24 48 12 36 12 65 3113 3113 7241.2 3113 7241.2 1222.2 Старший електромеханік Електромеханік крім чергового Електромонтер тягової підстанції Старший електромеханік; електромеханік Електромонтер ремонтно-ревізійного цеху дистанцій Начальник тягової підстанції При виконанні роботи на тяговій підстанції: Костюм електромонтера Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Пояс запобіжний Черевики На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм для електромонтера контактної мережі “Енергетик” Чоботи утеплені Рукавички бавовняні Рукавиці двопалі Ми Вн Ми Эв Эв ПМ-Нл Ми Тн Тн20 Ми Тн 12 36 1 чергові чергові черговий 12 36 36 6 12 66 3113 3113 7241.2 Старший електромеханік Електромеханік Електромонтер всіх найменувань ; начальник РРД При виконанні робіт в дорожній електротехнічній лабораторії і вагонах з перевірки стану контактної мережі: Напівплащ із плащ-намету або брезенту Костюм електромонтера На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм для електромонтера контактної мережі типу “Енергетик” Чоботи утеплені Ву Ми Тн Тн20 36 12 36 36 67 9132 Прибиральник виробничих приміщень При роботі на тягових підстанціях: Халат бавовняний Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Головний убір бавовняний Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці З В Вн Ми З Тн 12 12 чергові 1 5 24 36 68 3113 Електромеханік черговий тягових підстанцій Костюм електромонтера Плащ із прогумованої тканини Рукавиці комбіновані Калоші діелектричні Чоботи кирзові Рукавички діелектричні На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Рукавиці двопалі Ми Вн Ми Эв Ми Эв Тн Тн Тн20 Тн 12 черговий 2 пл. на підст. 1 чергові 24 чергові чергові по 2 компл. на підст. 36 12 Вантажно-розвантажувальні роботи 69 8334.2 8334.2 8321.2 Водій навантажувача Водій електро- і автовізка Водій мото-транспортних засобів Костюм бавовняний Плащ із плащ-намету або брезенту Рукавиці комбіновані Чоботи кирзові На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи кирзові утеплені Пм Ву Ми Ми Тн Тн20 9 36 1 12 36 36 70 9333 Вантажник При виконанні робіт з навантаження і вивантаження вантажів і багажу із залізничного рухомого складу і автотранспорту: Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим носком Наплічники бавовняні Наколінники бавовняні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах додатково: Напівплащ із плащ-намету або брезенту На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи кирзові утеплені При навантаженні і вивантаженні вантажів які пилять: Комбінезон бавовняний з капюшоном із пилонепроникної тканини замість костюма бавовняного Окуляри захисні закриті Респіратор При навантаженні і вивантаженні вугільних брикетів із вмістом пеку і виробів покритих масою яка містить пек: Капелюх бавовняний із широкими полями Рукавиці брезентові Окуляри захисні закриті При навантаженні і вивантаженні шкір сировини волосся в м’якій тарі і без тари: Костюм брезентовий замість костюма бавовняного Калоші гумові Рукавиці брезентові Шолом бавовняний При навантаженні і вивантаженні кислот і інших їдких і шкідливих речовин: Костюм суконний замість костюма бавовняного Чоботи гумові Рукавиці суконні Шолом бавовняний Окуляри захисні закриті Респіратор При роботі з рідкими отрутохімікатами додатково: Комбінезон і шолом бавовняний з кислотостійким просоченням Фартух прогумований з нагрудником Рукавички гумові технічні Чоботи гумові Нарукавники прогумовані При роботі з отрутохімікатами які пилять сипучими і твердими додатково: Комбінезон і шолом бавовняний із пилонепроникної тканини Рукавиці комбіновані Чоботи гумові Панчохи ватяні прострочені Капюшон бавовняний Пм Мун100 Ми Ми Ми Ву Тн Тн20 Пм Г Пульс-М З Нт Г Бм Бм В Ву Бм К80 Кк К80 З Г Пульс-М Яж Яж Яж Яж Яж Яа Пм Пм Ят Пм Пм 9 12 чергові чергові 1 36 36 36 12 до зносу до зносу черговий 2 до зносу 12 чергові 2 черговий 12 чергові чергові черговий до зносу до зносу 12 черговий 6 чергові чергові 12 1 чергові 6 12 71 1226.2 1222.2 Майстер навантажуваль-но-розвантажу- вальних робіт Змінні майстри з приймання і здавання вантажів на припортових і прикордонних станціях Костюм бавовняний Плащ із плащ-намету Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” Чоботи кирзові утеплені Ми Ву Тн Тн20 12 36 48 36 72 8333.1 8311.2 8333.3 8111.2 8340.2 Машиніст крана кранівник Помічник машиніста самохідного залізничного крана Лебідник Машиніст конвейєра Моторист всіх найменувань Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” Чоботи кирзові утеплені На електрифікованих агрегатах додатково: Рукавички діелектричні Ми Ми Ми Тн Тн20 Эн 12 12 1 48 48 чергові 73 4133 4133 4133 7233.2 3422 Прийомозда-вальник вантажу та багажу Прийомозда-вальник вантажу і багажу в поїздах Приймальник поїздів Бригадир звільнений підприємств залізничного транспорту який працює на пункті комер-ційного огляду Старші агенти і агенти з пере-дачі вантажів на портових і прикордонних станціях Костюм бавовняний Плащ із плащ-намету або брезенту при виконанні вантажних операцій на відкритому повітрі Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Напівчеревики жіночі Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами На зовнішніх роботах додатково: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені Приймальникам поїздів прийомоздавальникам вантажу і багажу взимку: в морських і річних портах на пристанях і на прикордонних станціях замість теплозахисного костюма - костюм типу “Гудок” На пунктах зливання і наливання нафтопродуктів: Костюм бавовняний з масложиростійким просоченням замість костюма бавовняного Черевики шкіряні на підошві із нафтостійкої гуми замість черевиків шкіряних На пунктах зливання і наливання етилованого бензину додатково: Фартух прогумований Нарукавники прогумовані Рукавички гумові Протигаз шланговий Під час приймання і здавання сипучих вантажів які пилять отрутохімікатів кислот і інших шкідливих речовин: Комбінезон бавовняний із пилонепроникної тканини замість костюма бавовняного Чоботи гумові Окуляри захисні закриті Респіратор Ми Ву Ми Ми Ми Со Тн Тн20 Тн Нл Нл Нл Нл Нл ПШ-2 Ят Пм Ят В Г Пульс-М 12 36 1 12 12 6 36 36 48 12 12 черговий чергові чергові черговий 12 чергові до зносу до зносу 74 9322 Станційний робітник Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Напівчеревики шкіряні Плащ із прогумованої тканини На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені Станційним робітникам зайнятим усуненням комерційних несправностей Черевики шкіряні замість напівчеревиків При обслуговуванні водогрійного котла на станції додатково: Окуляри захисні закриті При виконанні роботи із заправлення і обслуговування гасових ліхтарів і сигналів додатково: Фартух прогумований Нарукавники прогумовані Ми Ми Ми Вн Тн Тн20 Ми ЗП Нл Нл 12 1 12 36 36 36 12 до зносу 6 чергові 75 7215.2 7215.2 Стропальник Такелажник Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Черевики шкіряні з металевими носками Рукавиці комбіновані Каска захисна На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені Стропальнику додатково: Напівплащ із плащ-намету або брезенту Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Стропальникам і робітникам комплексних бригад які переважно виконують функції стропальників механізованих дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт дозволяється: Замість напівплащів із плащ-намету або брезенту видавати: напівплащі із прогумованої тканини Ву Мун 100 Ми “Труд” Тн Тн20 Ву Со Вн 9 12 1 до зносу 36 36 24 6 24 76 7241.1 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики Костюм бавовняний Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні На зовнішніх роботах додатково: Напівплащ із плащ-намету або брезенту На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Зима” Чоботи утеплені Ми В Ми Ми Ву Тн Тн20 12 чергові 1 12 36 36 36 Вагонне і пасажирське господарства 77 7241.2 Акумуляторник При виконанні роботи з перевірки і ремонту акумуляторних батарей пасажирських вагонів у поїздах і на коліях станцій: Костюм бавовняний із кислотозахисним просоченням або Костюм грубошерстний Напівплащ із плащ-намету або прогумованої тканини Черевики шкіряні Чоботи гумові Фартух прогумований з нагрудником Нарукавники прогумовані Рукавички гумові кислотостійкі Рукавиці кислотозахисні КР Окуляри захисні закриті На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені К20 К20 Вн К20 К20 К20 К20 К20 Кк Г Тн Тн20 6 12 36 12 24 12 чергові чергові 1 до зносу 36 36 78 7221.2 Бандажник штампувальник При виконанні роботи із знімання і насадки бандажів колісних пар: Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевими носками Рукавиці брезентові Окуляри захисні закриті Тт Мун100 Тп100 ЗП 12 9 1 до зносу 79 7233.2 Робітники які працюють на ремонті і обслуговуванні обладнання на коліях: пунктів підготовки вагонів під навантаження; пунктів перестановки вагонів; на спеціально виділених коліях відчеп-лювального ремонту вагонів і ремонту кон-тейнерів; пунктів технологічного обслуговування; депо Костюм бавовняний Напівплащ із плащ-намету або прогумованої тканини Рукавиці комбіновані Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Черевики шкіряні Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи кирзові утеплені Ми Вн Ми Эн Эн Ми Со Тн Тн20 9 36 1 чергові чергові 9 6 36 36 80 7241.1 7243.1 Дефектоскопіст з магнітного контролю Дефектоскопіст із ультразвуко-вого контролю При виконанні роботи з огляду колісних пар і інших частин деталей рухомого складу: Черевики шкіряні Костюм бавовняний Фартух прогумований Рукавиці комбіновані Нарукавники прогумовані Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Жилет сигнальний Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Нм Нл Нл Нл Нл Эн Эн Со Тн 12 9 12 1 чергові чергові чергові 6 36 81 8122.2 Заливальник свинцево-олов’янистих сплавів Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні Фартух брезентовий з нагрудником Рукавиці брезентові Окуляри захисні закриті Тр Тп Тр Тр Тр ЗН 6 6 6 15 дн. до зносу 82 8151.3 7141.2 Фарботерник Маляр зайнятий фарбуванням рухомого складу; оздоблювач Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шолом бавовняний Окуляри захисні закриті Фарботерникам додатково: Нарукавники прогумовані При роботі пульверизатором додатково: Респіратор При роботі із шкідливодіючими фарбами додатково: Рукавички гумові При фарбуванні низу кузова і ходових частин: Комбінезон бавовняний із капюшоном із пилонепроникної тканини замість костюма бавовняного Наколінники брезентові на ваті На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Пм Ми Пм Пм Г Пм Пульс-М Яж Пм Ву Тн 9 9 1 12 до зносу чергові до зносу 6 12 чергові 36 83 8290.2 8152.2 Машиніст мийної установки; мийник зайнятий промиванням і виваркою в лузі деталей в ваннах і мийних машинах Машиніст мийних машин Костюм бавовняний Чоботи гумові Нарукавники прогумовані Рукавички гумові Фартух прогумований Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті На зовнішніх роботах додатково: Напівплащ із прогумованої тканини На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені Щ20 Щ20 Щ20 Щ20 Щ20 Щ20 Г Вн Тн Тн20 9 12 чергові 12 6 1 до зносу 24 36 36 84 8113.2 Машиніст промивально-пропарювальної станції При виконанні роботи з обслуговування машинного і вакуумного відділення очищувальної і бойлерної установок: Комбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані При роботі в машинному відділенні додатково: Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Щ20 Щ20 Эн Эн 12 1 чергові чергові 85 3115 Механік і начальник рефрижератор-ної секції вагонів-транспортерів Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Респіратор Фартух кислотостійкий Рукавички кислотостійкі Окуляри захисні закриті Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” Чоботи кирзові утеплені Ми Ми Ми Эн Эн Пульс-М К50 К50 ЗП Тн Тн20 12 1 12 чергові чергові до зносу черговий чергові до зносу 36 24 86 8223.2 Мийник При виконанні роботи з очищення і миття роликових підшипників рухомого складу: Костюм бавовняний Фартух прогумований Рукавиці комбіновані Рукавички кислотолугостійкі Нарукавники прогумовані Напівчоботи юхтові з підвищеними берцями нафтомасложиростійкі чоловікам Черевики жіночі полегшені нафтомасложиростійкі Нм Щ20 Нм К20 Щ20 К20 Нм Нм 9 6 1 2 чергові 12 12 87 9142 Мийник-прибиральник рухомого складу При виконанні робіт з обслуговування локомотивів моторвагонного рухомого складу пасажирських і вантажних вагонів: Комплект водовідштовхувального одягу Костюм бавовняний або: Замість комплекту водовідштовхувального одягу: Мийнику – костюм брезентовий Прибиральникам – костюм бавовняний Окуляри захисні закриті При внутрішньому прибиранні рухомого складу митті підлог і місць загального користування додатково: Калоші гумові Рукавички гумові Фартух прогумований з нагрудником На зовнішній обмивці додатково: Чоботи гумові Фартух прогумований з нагрудником Рукавиці кислотостійкі КР На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені При виконанні роботи з очищення і обмивки вантажних вагонів: Комплект водовідштовхувального одягу для мийників-прибираль-ників рухомого складу або: Замість комплекту водовідштовхувального одягу: мийникам – костюм брезентовий прибиральникам – костюм бавовняний Костюм бавовняний Білизна натільна Чоботи гумові Берет суконний Рукавички гумові Калоші гумові Респіратор При виконанні роботи з очищення і промивання вагонів з-під отрутохімікатів і мінеральних добрив додатково: Фартух прогумований з нагрудником Рукавички гумові Калоші гумові Берет суконний Нарукавники прогумовані Фільтруючий протигаз Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Вн Ми Ву Ми ЗП В Вн Вн В Вн К20 Тн Тн20 Вн Вн Ми Ми В Пм Вн В Пульс-М Яж Яж Яж Яж Яж ПМГ Тн Тн Тн20 24 9 12 9 до зносу чергові чергові 6 12 12 3 36 36 12 9 9 12 12 24 12 12 до зносу 12 6 24 24 чергові до зносу 36 36 36 88 9322 Підсобний транспортний робітник На роботі з транспортування колісних пар: Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Напівплащ із прогумованої тканини На зовнішніх роботах додатково: Теплозахисний костюм Чоботи кирзові утеплені Ми Ми Мун100 Вн Тн Тн20 12 15 днів 9 36 36 36 89 7241.2 Поїзний електромонтер; поїзний електромеханік Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Напівчеревики шкіряні Напівплащ із прогумованої тканини Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу "Гудок" Чоботи кирзові утеплені Ми Ми Эв Эв Ми Вн Тн Тн20 12 1 чергові чергові 24 36 48 36 90 5112 Провідник пасажирського вагона Халат бавовняний два Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Напівплащ із прогумованої тканини Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені При виконанні роботи з опалення вагонів що перебувають у відстої і ремонті: Костюм бавовняний Рукавиці брезентові Окуляри захисні закриті Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені Ми Ми Вн К20 Вн Тн Тн20 Ми Ми ЗП Тн Тн20 12 1 6 36 36 36 12 3 до зносу 36 36 91 5112 Провідник службово-технічного вагона Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Валянки Калоші на валянки Ми Ми Вн К20 Ми Тн Тн В 12 12 чергові 1 36 48 24 92 8290.2 7233.2 Промивальник-пропарюваль-ник цистерн Слюсар з ремонту рухомого складу зайнятий на заміні і заправці клапанів зливних приладів цистерн Костюм брезентовий Костюм бавовняний Білизна натільна Рукавиці брезентові Протигаз шланговий Пояс запобіжний Чоботи юхтові вибухобезпечні Взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи юхтові утеплені вибухобезпечні При виконанні роботи з очищення цистерн з-під їдких речовин і етильованого бензину додатково: Чоботи гумові Костюм типу протиіпритного Замість костюма брезентового і білизни натільної терміном носіння 6 місяців видаються: Одночасно два костюма брезентових і дві пари білизни натільної на строк носіння 8 місяців При наявності на промивально-пропарювальній станції обладнання для застосування пневмокостюмів слід видавати замість передбачених двох костюмів брезентових Костюм брезентовий Пневмокостюм Промивальнику-пропарювачу цистерн при виконанні робіт із зливання і збирання нафтових залишків: Костюм із плащ-намету Черевики Чоботи на поліуретановій підошві Рукавиці брезентові Окуляри захисні закриті Взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені Ву Нм Ву Щ20 ПШ-2 ПЛ-2 Нм Тн Тн20 Яж Яж Вн Ву Нл Нм Нм Нм Г Тн Тн20 6 6 6 1 до зносу черговий 6 36 12 6 черговий 8 12 12 12 24 24 1 до зносу 36 36 93 7233.2 7233.2 Робітники зайняті на ремонті вантажних пасажирських і рефрижератор-них вагонів і контейнерів в депо на пунктах технічного обслуговування і перестановки вагонів на пунктах підготовки вагонів Слюсар з ремонту рухомого складу зайнятий на автоконтроль-них пунктах Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Черевики шкіряні Напівчеревики шкіряні жінкам На зовнішніх роботах додатково: Напівплащ з капюшоном із плащ-намету або прогумованої тканини Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” з подовженою курткою згідно з ОСТ 17-328-74 або: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені На пунктах навантаження солі додатково: Чоботи гумові Слюсарю з ремонту обладнання пасажирських вагонів додатково: Рукавички діелектричні При виконанні покрівельних робіт додатково: Чуні повстяні Наколінники брезентові на ваті При виконанні котельних і клепальних робіт: Рукавиці антивібраційні Ми Ми ЗП Ми Ми Вн Тн Тн Тн20 В Эн Ми Ми Мв 9 1 до зносу 12 12 36 48 36 36 12 чергові чергові чергові 1 94 8153.3 Регенераторник відпрацьова-ного масла Халат бавовняний жінкам Костюм бавовняний чоловікам Напівчоботи юхтові з підвищеними берцями нафто- масложиростійкі чоловікам Черевики жіночі полегшені нафтомасложиростійкі Фартух прогумований Рукавиці комбіновані Рукавички гумові На сортуванні матеріалів додатково: Респіратор Нм Нм Нм Нм Нм Нм Нм Пульс-М 12 12 12 12 черговий 1 чергові до зносу 95 7221.2 Ресорник на обробці гарячого металу При виконанні роботи з ремонту ресор і пружин рухомого складу: Костюм бавовняний з вогнезахисним просочуванням Фартух брезентовий з нагрудником Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Окуляри захисні закриті Тр Тр Мун50 Тр Г 12 12 12 15 до зносу 96 7233.1 Слюсар-ремонтник При виконанні роботи з продування вентиляційних каналів цільнометалевих пасажирських вагонів: Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Респіратор При виконанні робіт з обслуговування вентилів на відкритих естакадах промивально-пропарювальних станцій: Комбінезон бавовняний Чоботи кирзові Рукавиці брезентові Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені При виконанні роботи з ремонту обладнання естакад і трубопроводів промивально-пропарювальних станцій пунктів і поїздів: Комбінезон бавовняний з водо- відштовхувальним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці брезентові На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені Пн Пм Г Пульс-М Ми Ми Ву Тн Тн Тн20 Ву Ми Ву Тн Тн Тн20 12 1 до зносу до зносу 9 12 1 36 36 36 6 12 3 36 36 36 97 7233.2 Слюсар з ремонту рухомого складу При виконанні роботи з розбирання ремонту і монтажу роликових букс: Костюм бавовняний Фартух прогумований Рукавиці кислотозахисні КР Черевики шкіряні Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Нм Нм К20 Нм Тн 9 6 1 12 36 98 7233.2 7233.2 7233.2 3115 7233.2 71242 7422.2 Старший оглядач вагонів Оглядач вагонів Оглядач-ремонтник вагонів Механік Слюсар з ремонту рухомого складу Тесляр Столяр зайнятий на пунктах технічного обслуговування вагонів до перевезень пунктах перестановки вагонів Костюм бавовняний Напівплащ із плащ-намету або прогумованої тканини Чоботи на поліуретановій підошві чоловікам Черевики жіночі полегшені нафтомасложиростійкі Літній головний убір Рукавиці комбіновані Захисна каска На пунктах навантаження солі додатково: Чоботи гумові При виконанні роботи з огляду вагонів на нафтоналивних і промивально-пропарювальних станціях і пунктах додатково: Костюм брезентовий Взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені При виконанні робіт з огляду внутрішнього обладнання пасажирських вагонів видаються тільки: Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Каска захисна Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Ми Вн Нм Нм 3 Нм “Труд” В Нм Тн Тн20 Ми Ми Ми “Труд” Тн 9 24 12 12 12 1 до зносу 12 12 36 36 12 1 18 до зносу 36 99 8171.2 Оператор пункту технічного обслуговування вагонів Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Ми Ми Со Тн 12 3 12 36 100 8162.2 Чистильники При виконанні роботи з промивання трафаретів цистерн на нафтоналивних і промивально-пропарювальних станціях і пунктах: Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні або: Чоботи кирзові Фартух прогумований Рукавички гумові Нарукавники брезентові На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені При виконанні роботи з очищення рухомого складу виробів деталей вузлів від бруду іржі вручну і хімічним способом: Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Фартух брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені При виконанні роботи з їдкими речовинами лугами гасом ацетоном тощо додатково: Рукавички гумові Нарукавники прогумовані Нм Нм Нм Нм Нм Нм Тн Тн Тн20 К20 К20 К20 К20 Г Тн Тн20 Щ20 Щ20 9 12 18 6 6 6 36 36 36 12 6 12 1 до зносу 36 36 чергові чергові 101 9322 Екіпірувальник При виконанні роботи з обслуговування пасажирських і рефрижераторних вагонів: Костюм бавовняний Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Рукавиці брезентові Черевики шкіряні Взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи утеплені Екіпірувальникам водою і вугіллям замість костюма бавовняного видавати: Комплект водовідштовхувального спецодягу При виконанні роботи з екіпірування водою додатково: Чоботи гумові При виконанні роботи з екіпірування пасажирських і рефрижераторних вагонів паливом: Черевики шкіряні з металевим носком Ми Вн Ми Ми Тн Тн20 Вн В Мун 25 9 36 1 12 36 36 24 12 12 102 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електрооблад-нання Костюм бавовняний Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені Ми Ми Эн Эн Тн Тн Тн20 12 12 чергові чергові 36 36 36 103 1226.2 1226.2 4133 3439 1226.2 Майстер і стар-ший майстер які зайняті на планових видах ремонту вагонів Майстер зайнятий на пункті підготовки вагонів під навантаження Працівник з приймання приймальник вагонів Інструктор вагонного депо Майстер зайнятий на пункті технічного обслуговування вагонів Костюм бавовняний Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини Черевики шкіряні Взимку додатково: Чоботи утеплені Теплозахисний костюм Ми Вн Ми Тн20 Тн 12 36 12 36 36 104 1226.2 7233.2 Майстер і бригадир звільнений підприємств залізничного транспорту які зайняті на промивці цистерни На промивально-пропарювальних станціях пунктах і в поїздах: Костюм брезентовий Чоботи юхтові вибухобезпечні Рукавиці брезентові На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм Чоботи юхтові утеплені вибухобезпечні Вн Мн Мн Тн Тн20 24 24 1 36 48 Залізничні водопостачання і каналізація 105 8163.2 Машиніст залізничного водопостачання Костюм бавовняний Костюм брезентовий Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Калоші діелектричні Рукавички діелектричні При обслуговуванні хлораторної установки на водокачці видаються по одному комплекту: Рукавички гумові Протигаз Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Ми Вн Ми В Ми ЗП Эн Эн Яж ПМГ В Тн Тн20 12 черговий 12 чергові 1 до зносу чергові чергові чергові черговий 36 36 106 8163.2 Машиніст насосних установок При виконанні роботи з перекачки фекальних вод: Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Вн Бм Ми Бм В Ми Эн Эн Тн Тн20 12 12 чергові 1 чергові чергові 36 36 107 4133 Провідник із супроводження вантажів При обслуговуванні у водопоїзді і вагоні-баці: Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Черевики шкіряні Плащ із брезенту Рукавиці комбіновані Взимку додатково: Куртка на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Вн Ми Ву Ми Тн Тн Тн20 21 12 48 1 48 36 36 108 7233.2 Слюсар аварійно-відбудовних робіт При виконанні роботи з очищення промивання цистерн і резервуарів для перевезення і зберігання питної води: Комбінезон бавовняний із водовідштовхувальним просоченням Чоботи гумові Рукавички гумові Черевики шкіряні При виконанні роботи з ремонту обладнання і споруд залізничного водовідведення додатково: Гідрокостюм Протигаз Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Вн В Вн Ми Вн ПМГ В Тн Тн Тн20 12 чергові чергові 12 черговий черговий 36 36 36 109 7233.1 1226.2 Слюсар-ремонтник Майстер старший майстер дистанції водопостачання і санітарно-технічних споруд які обслуговують мережі і споруди водопостачання При виконанні роботи з обслуговування і ремонту обладнання і споруд залізничного водопостачання: Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Рукавиці брезентові Окуляри захисні закриті Черевики шкіряні При роботі в мокрому ґрунті додатково: Чоботи гумові рибальські На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Зима” Чоботи кирзові утеплені Ву Вн ЗП Ми В Тн Тн20 12 4 до зносу 12 12 36 36 110 9322 Екіпірувальник При виконанні роботи з обслуговування гідроколонок: Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Плащ з капюшоном із брезенту Рукавиці брезентові Чоботи гумові Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Ву Ву Ву В Тн Тн Тн20 12 36 3 12 36 36 36 Загальні професії транспорту 111 8324.2 8324.2 8324.2 8311.2 8311.2 Водій дрезини Машиніст мотовоза Машиніст автомотриси Помічник машиніста мотовоза Помічник машиніста автомотриси Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” або Теплозахисний костюм типу “Зима” Чоботи кирзові утеплені Ми Ми ЗП Тн Тн Тн20 12 1 до зносу 48 36 36 112 7231.1 Випробувач двигунів При роботі на експериментальних випробуваннях дизелів і газогенераторів у приміщеннях: Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Навушники протишумові тип ЗМ Нл Нм Нл 12 12 1 до зносу 113 9411 Комірник При видаванні із складів підприємства інструменту запасних частин лакофарбових виробів паливномастильних матеріалів: Халат лавсано-віскозний Фартух прогумований з нагрудником Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Нарукавники При роботі на відкритому повітрі і в неопалюваних приміщеннях взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені Нл Нм Нм Нм Нм Тн Тн Тн20 12 12 1 5 чергові 6 36 36 36 114 8290.2 4223 Оператор ЕОМ Телефоністка Халат бавовняний світлого кольору Капці на прогумованій підошві З Ми У 12 12 115 7215.2 1226.2 1222.2 Робітники Майстри відбудовних поїздів залізниць постійний штат Начальники відбудовних поїздів і їх заступники Чоботи кирзові Комплект спецодягу для працівників сортувальних станцій костюм типу “Башмачник” Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Взимку додатково: Кожушок Теплозахисний костюм типу “Гудок” Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Рукавиці ватяні Валянки Калоші на валянки Шлемофон з ларингофоном Ми Вн Ми Ми Тн Тн Вн Тн Тн Тн В 24 12 1 78 48 36 2 48 24 черговий 116 7215.2 Робітники які зайняті на полігонних експеримента-льних випробу-ваннях заліз-ничної техніки Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті На зовнішніх роботах взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені Ми Ми ЗП Тн Тн Тн20 12 1 5 до зносу 36 36 36 117 8163.2 Роздавальник нафтопродуктів Комбінезон бавовняний Фартух прогумований Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Чоботи утеплені Нл Нл Нл Нм Тн Тн Тн20 12 9 1 12 36 36 36 118 7215.2 Робітники які зайняті зарядкою і ремонтом вогнегасників Костюм бавовняний з кислотостійким просоченням Рукавиці КР Черевики шкіряні К20 К20 К20 12 1 9 119 3119 Працівники теплотехнічних лабораторій Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові Фартух прогумований Респіратор Навушники протишумові тип ЗМ Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Зима” Чоботи утеплені Нл Ми Нм Нм Нм Нм Пульс-М Тн Тн20 12 12 1 12 чергові черговий до зносу чергові 36 36 120 7233.1 Слюсар-ремонтник При виконанні робіт з ремонту підіймальних кранів механізмів обладнання і інструментів: Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах додатково: Плащ із плащ-намету На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Зима” Чоботи утеплені Ми Нм Нм Ву Тн Тн20 12 12 1 36 36 36 121 9322 Станційний робітник Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Напівчеревики шкіряні Плащ із прогумованої тканини На зовнішніх роботах додатково: Плащ із плащ-намету На зовнішніх роботах взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Зима” Чоботи утеплені Ми Ми Ми Вн Ву Тн Тн20 12 1 12 6 36 36 36 122 3152. Начальник відділу охорони праці; начальник сектору охорони праці; інженер з охорони праці Костюм бавовняний Чоботи Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу “Гудок” На підприємствах пов’язаних з рухом поїздів: Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами Ми Ми Тн Со 12 24 48 12 123 1222.2 2149.2 2429 3113 Начальник відділу Центру технічної діагностики ЦТД та експертно-електротехніч-ного центру ЕЕТЦ Інженер-технолог ЦТД та ЕЕТЦ Експерт ЦТД та ЕЕТЦ Електромеханік Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні закриті Взимку додатково: Теплозахисний костюм типу "Гудок" Чоботи кирзові утеплені При роботах на об’єктах з виділенням пилу: Респіратор При роботах на об’єктах з підвищеним рівнем шуму: Навушники протишумові З Ми Ми Ми Тн Тн20 Пульс-М типу Н-А2 12 12 3 До зносу 48 36 До зносу До зносу 124 7243.1 Дефектоскопіст Центру технічної діагностики та ЕЕТЦ; дефектоскопіст центру атестації зварників Костюм бавовняний Черевики шкіряні Фартух прогумований Рукавиці комбіновані Нарукавники прогумовані Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Взимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Чоботи кирзові утеплені Нл Нм Нл Нм Нм Нм Эн Эн Тн Тн20 12 12 12 1 чергові чергові чергові 36 36 3 Норми спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту які видаються на об’єкти як інвентар № п/п Назва спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту Одиниця виміру Норма на об’єкт Термін носіння в місяцях 1 2 3 4 5 Відновлювальні поїзди 1 Куртки бавовняні на утеплювальній прокладці шт. 50 36 2 Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці шт. 50 36 3 Валянки Калоші на валянки пар пар 60 60 48 24 4 Рукавиці комбіновані пар 60 12 5 Рукавиці брезентові пар 100 12 6 Кожушки шт. 40 72 7 Шапки-вушанки шт. 60 36 8 Костюми брезентові шт. 20 48 9 Плащі брезентові або із тканини з однобічним гумуванням дозволяється напівплащі замість плащів – 50% шт. 30 72 10 Чоботи кирзові пар 60 36 11 Чоботи гумові пар 30 24 12 Окуляри захисні шт. 20 до зносу 13 Респіратори "Пульс-М" шт. 40 до зносу 14 Костюми бавовняні компл. 60 24 15 Рукавички гумові технічні пар 20 12 16 Рукавички діелектричні пар 20 12 17 Ізолювальний протигаз ІП-4 з регенеративними патронами і пусковими брикетами шт. 10 до зносу 18 Каски захисні шт. 40 до зносу 19 Сигнальні жилети із світловідбивальними смугами шт. 40 24 20 Костюми захисні шт. 30 36 21 Окуляри для газозварника шт. 2 до зносу 22 Маски або щитки для електрозварника шт. 2 до зносу 23 Протигази фільтрувальні ГП-4 шт. 30 До зносу Снігоочисники струги снігоприбирачі 24 Кожушки шт. 5 72 25 Валянки пар 5 48 26 Калоші на валянки пар 5 24 27 Шапки-вушанки шт. 5 36 28 Рукавиці брезентові пар 5 12 Дистанції колії для вивантаження шпал просочених антисептиками 29 Костюми брезентові компл. 30 24 30 Черевики шкіряні пар 30 24 31 Рукавиці брезентові пар 30 6 32 Шоломи шт. 30 24 33 Наплічники шт. 30 24 Колійні машинні станції для вивантаження шпал просочених антисептиками 34 Костюми брезентові компл. 20 24 35 Черевики шкіряні пар 20 24 36 Рукавиці брезентові пар 20 6 37 Шоломи шт. 20 24 38 Наплічники шт. 20 24 Дистанції колії для виконання періодичних оглядів колії і встановлення чергування на дільницях де немає обхідників колії на колійну бригаду 39 Кожушки шт. 2 66 40 Плащі з водовідштовхувальним просоченням шт. 2 36 41 Чоботи гумові шт. 2 24 Монтажно-відбудовні автодрезини і автолетючки на район контактної мережі 42 Кожушки шт. 15 72 Ремонтно-відбудовчі летючки які обслуговують повітряно-кабельні лінії зв’язку і СЦБ 43 Калоші діелектричні пар 20 чергові 44 Рукавички діелектричні пар 20 чергові 45 Чоботи гумові пар 20 чергові 46 Костюми брезентові компл. 20 чергові 47 Жилети сигнальні із світловідбивальними смугами шт. 20 чергові 48 Рукавиці брезентові пар 20 чергові Геофізичні станції і їх філії лабораторії з контролю за забрудненням атмосфери повітря для виконання робіт на лінії . На геофізичну станцію філіал або лабораторію 49 Костюм бавовняний з водостійким просоченням компл. 3 12 50 Плащі водонепроникні шт. 3 48 51 Чоботи геологічні або кирзові пар 3 24 На зовнішніх роботах взимку додатково: 52 Куртки бавовняні на утеплювальній прокладці шт. 3 36 53 Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці шт. 3 36 54 Валянки пар 3 48 55 Калоші на валянки пар 3 24 Колієвимірювальні вагони і вагони-дефектоскопи 56 Кожушок куртка бавовняна на утеплювальній прокладці для Автономної Республіки Крим шт. 2 чергові 57 Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці шт 2 чергові 58 Валянки чоботи кирзові утеплені для Автономної Республіки Крим пар 2 чергові 59 Калоші на валянки пар 2 24 Ревізорський апарат з безпеки руху ревізори з безпеки руху залізниць під час перебування на лінії 60 Напівплащ із прогумованої тканини шт. 3 36 61 Чоботи кирзові пар 3 24 Взимку додатково: 62 Кожушок для Автономної Республіки Крим – теплозахисний костюм типу “Гудок” шт. 3 60 48 Для служб охорони праці залізниць для спеціалістів з охорони праці служб охорони праці під час перебування на лінії 63 Напівплащ із прогумованої тканини шт. 3 36 64 Чоботи кирзові пар 3 24 65 Кожушок шт. 3 60 Заступник начальника відділу організації державного нагляду в машинобудуванні на транспорті та у зв'язку Держнаглядохоронпраці України          В. Л. Гранкін  ПОГОДЖЕНО:     Т. в. о. Міністра транспорту України    В. В. Корнієнко  Голова Федерації транспортників України Голова Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України        В. М. Ткачов  Головний державний санітарний лікар Міністерства охорони здоров'я України на залізничному транспорті      В. В. Анашкін  Перший заступник Міністра праці та соціальної політики України    М. Солдатенко  1