Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З N 227 від 13.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 27 жовтня 2000 р. за N 755/4976 Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 21.07.2000 N 12640/1 до Указу Президента України від 15.07.2000 N 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності що додаються. 2. Начальнику управління містобудівної політики Економову А.О. забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності". 3. Начальнику управління містобудівної політики Економову А.О. у 20-денний термін після державної реєстрації даного наказу в Міністерстві юстиції підготувати Типові правила для публікації з метою використання місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування під час вирішення питань щодо розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Присяжнюка В.Ф. Голова Комітету В.М. Гусаков Про скасування спільного наказу від 28.11.01 № 214/201/144 про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності Спільний наказ Держбуду Держкомзему та Держпідприємництва від 26 грудня 2001 р. № 230/215/158 У зв’язку з відмовою Міністерства юстиції України в державній реєстрації спільного наказу Держбуду Держкомзему Держпідприємництва від 28.11.01 № 214/201/144 “Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності” наказуємо: 1. Скасувати спільний наказ Держбуду Держкомзему Держпідприємництва від 28.11.01 № 214/201/144 “Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”. 2. Начальнику Управління містобудівної політики Держбуду України А.Економову підготувати листа до Міністерства юстиції України з інформацією про скасування наказу від 28.11.01 № 214/201/144 “Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держбуду В.Присяжнюка заступника голови Держкомзему К.Радченка заступника голови Держпідприємництва Г.Білоуса. ГОЛОВА ДЕРЖБУДУ УКРАЇНИ ГОЛОВА ДЕРЖКОМЗЕМУ ГОЛОВА ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВА В.ЧЕРЕП А.ДАНИЛЕНКО О.КУЖЕЛЬ Затверджено Наказ Держбуду 13.10.2000 р. N 227 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2000 р. за N 755/4976 Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності Зміни до Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності приведені нижче Наказ Держбуду України від 16 жовтня 2002 року № 59 затверджені і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2003 року за № 102/7423 Загальні положення 1. Типові Правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності далі - Правила визначають порядок розміщення малих архітектурних форм незалежно від форми власності для здійснення підприємницької діяльності на території України і не розповсюджуються на визначення процедур розміщення інших малих архітектурних форм. Місцеві ради обласні районні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації Рада міністрів Автономної Республіки Крим використовують Правила для розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності. 2. У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності далі - мала архітектурна форма - невелика споруда яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів; дозвіл на розміщення малої архітектурної форми далі - дозвіл виданий за рішенням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування визначає право суб'єкта підприємницької діяльності на розміщення малої архітектурної форми; паспорт прив'язки малої архітектурної форми далі - паспорт включає план прив'язки малої архітектурної форми на топографо-геодезичній основі текстові та графічні матеріали щодо естетичного кольорового вирішення та інженерного забезпечення об'єкта; пересувна мала архітектурна форма - споруда яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей - торговельне обладнання низькотемпературний прилавок лоток ємність торговельний автомат інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності; стаціонарна мала архітектурна форма - одноповерхова споруда яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей площею до 30 кв. м. - кіоск одноповерховий павільйон тощо; місце розміщення малої архітектурної форми далі - місце розміщення - визначений майданчик що надається в тимчасове користування для установлення об'єкта. Порядок надання дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм 3. Для отримання дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної форми суб'єкту підприємницької діяльності необхідно подати до районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації виконавчого органу сільської селищної міської ради районної в місті ради такі документи; письмова заява за формою згідно з додатком 1 у якій зазначаються бажане місце та термін розміщення функціональне призначення і характеристика об'єкта; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в Україні; копія свідоцтва реєстрації платника ПДВ при потребі ; нотаріально засвідчена письмова згода власника земельної ділянки на розміщення малої архітектурної форми якщо зазначена ділянка перебуває у приватній власності ; для іноземного суб'єкта підприємницької діяльності - документи що свідчать про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в країні її місцезнаходження. 4. Відповідний орган містобудування та архітектури готує матеріали для розгляду на засіданні комісії з розміщення малих архітектурних форм далі - комісія районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації виконавчого органу районної у містах рад за участю суб'єкта підприємницької діяльності із залученням при потребі необхідних органів державного нагляду не пізніше як у місячний термін. 5. На підставі позитивного рішення комісії відповідний орган містобудування та архітектури готує схему прив'язки об'єкта на топографо-геодезичній основі в М 1:500 і видає суб'єкту підприємницької діяльності дозвіл на розміщення малої архітектурної форми за формою згідно з додатком 2 у триденний термін. Місцем розміщення пересувної малої архітектурної форми є визначений дозволом та погоджений з власником земельної ділянки майданчик. 6. У селах селищах суб'єкт підприємницької діяльності отримує дозвіл за рішенням виконавчого органу місцевої ради на підставі схеми розміщення малих архітектурних форм погодженої і затвердженої в установленому порядку. 7. У разі відмови в наданні дозволу орган містобудування та архітектури надсилає суб'єкту підприємницької діяльності мотивоване повідомлення за підписом керівника органу виконавчої влади з посиланням на конкретні підстави. Порядок надання дозволу на розміщення стаціонарних малих архітектурних форм 8. Для отримання дозволу на розміщення стаціонарної малої архітектурної форми суб'єкту підприємницької діяльності необхідно подати до Київської Севастопольської міських державних адміністрацій виконавчого органу сільської селищної міської ради документи визначені в пункті 3 Правил. 9. Відповідний орган містобудування та архітектури готує матеріали для розгляду на засіданні комісії районної Київської Севастопольської міських державних адміністрацій виконавчого органу міської ради для міст обласного значення відповідно до пункту 4 Правил і надсилає їх членам комісії не пізніше трьох робочих днів до дати засідання. До матеріалів крім визначених у пункті 3 цих Правил додається топографо-геодезичний план місця розміщення малої архітектурної форми в М 1:500 із визначенням існуючих інженерних мереж. 10. Орган містобудування та архітектури видає суб'єкту підприємницької діяльності копію протоколу засідання комісії за участю уповноважених представників структурних підрозділів районної Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій виконавчого органу міської ради в містах обласного значення районних державних адміністрацій в містах Києві та Севастополі виконавчих органів районних у містах сільських селищних рад суб'єкта підприємницької діяльності а також залученням при потребі уповноважених представників відповідних органів державного нагляду служб та експлуатуючих організацій не пізніше як у місячний термін з дня подачі заяви. 11. У протоколі комісії органом містобудування та архітектури визначаються висновки та вимоги щодо прив'язки місця розміщення малої архітектурної форми до існуючих споруд проїжджої частини вулиць підключення до інженерних мереж а також при потребі вимоги щодо погодження паспорта або розроблення проектної документації за замовленням суб'єкта підприємницької діяльності та погодження її в установленому порядку. 12. На підставі позитивного висновку протоколу комісії суб'єкт підприємницької діяльності забезпечує розроблення паспорта прив'язки малої архітектурної форми. На замовлення суб'єкта підприємницької діяльності здійснюється розроблення паспорта відповідними підприємствами установами організаціями. 13. У складі паспорта виготовляється план прив'язки малої архітектурної форми та благоустрою майданчика на топографо-геодезичній основі у М 1:500 креслення фасадів об'єкта з кольоровим вирішенням у М 1:200 креслення вузлів підключення до інженерних мереж у М 1:100 при потребі . У разі розміщення групи малих архітектурних форм виконується схема їх розміщення на топографо-геодезичній основі з прив'язкою кожного окремого об'єкта відображенням благоустрою та інженерного забезпечення майданчика в М 1:500. 14. Орган містобудування та архітектури районної Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій виконавчого органу міської ради для міст обласного значення у триденний термін перевіряє відповідність паспорта вимогам визначеним у протоколі комісії державним будівельним нормам і готує проект розпорядження Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій рішення виконавчого органу сільської селищної міської ради про видачу дозволу на розміщення малої архітектурної форми. 15. Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми видається суб'єкту підприємницької діяльності органом містобудування та архітектури на підставі рішення виконкому міської селищної сільської ради Київської Севастопольської міських державних адміністрацій у дводенний термін після його прийняття. 16. Загальний термін надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми не повинен перевищувати двох місяців із дня звернення суб'єкта підприємницької діяльності за винятком терміну необхідного для виготовлення паспорта прив'язки який визначається угодою між суб'єктом підприємницької діяльності та виконавцем . 17. У разі відмови в наданні дозволу орган містобудування та архітектури надсилає суб'єкту підприємницької діяльності мотивоване повідомлення за підписом керівника органу виконавчої влади з посиланням на конкретні підстави. Вимоги до розміщення малих архітектурних форм 18. Малі архітектурні форми повинні розміщуватися з дотриманням вимог актів законодавства державних стандартів і норм регіональних та місцевих правил забудови. Під час їх розміщення на територіях прилеглих до об'єктів зовнішнього транспорту у межах червоних ліній вулиць і доріг у разі невідповідності їх параметрів та розташування наявної забудови вимогам державних стандартів норм і правил визначаються умови щодо блокування малих архітектурних форм із павільйонами зупинок громадського транспорту існуючими спорудами прив'язки до лінії існуючої забудови в курдонерах між будинками та інші умови. 19. Органи містобудування та архітектури визначають відповідні умови під час розміщення малих архітектурних форм у випадках згаданих у пункті 18 на підставі схеми розміщення малих архітектурних форм розробленої з урахуванням безпеки транспортного і пішохідного руху розташування існуючої забудови. 20. Відповідний орган містобудування та архітектури організовує розроблення схеми розміщення малих архітектурних форм за рахунок коштів суб'єктів підприємницької діяльності і подає її на затвердження органу виконавчої влади за погодженням з відповідними органами державного нагляду. 21. Місця розміщення малих архітектурних форм на території ринка визначаються на основі затвердженої проектної документації ринка. 22. Розміщення об'єктів на платформах інженерних споруд у середині приміщень здійснюється на частині їх площі за погодженням відповідних органів державного нагляду в залежності від функціонального призначення на підставі договору оренди з власником приміщення або уповноваженою ним особою. Прийняття до експлуатації малої архітектурної форми 23. Стаціонарна мала архітектурна форма приймається до експлуатації комісією за участю суб'єкта підприємницької діяльності уповноваженого представника органу містобудування та архітектури а також у залежності від функціонального призначення представників відповідних служб з розглядом на місці відповідності об'єкта паспорту прив'язки. 24. Після прийняття об'єкта до експлуатації здійснюється його реєстрація органом містобудування та архітектури районної Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій виконавчого органу міської ради. Переоформлення паспорта під час перереєстрації дозволу та внесення змін 25. Переоформлення паспорта прив'язки при закінченні терміну дії дозволу здійснюється під час його перереєстрації у разі змін у державних будівельних нормах місцевих правилах забудови розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності. Після завершення дії дозволу він може бути перереєстрований з подовженням терміну дії без переоформлення паспорта прив'язки на підставі позитивного висновку комісії відповідно до порядку визначеного в пунктах 8-17 цих Правил. Перереєстрація дозволів здійснюється на безоплатній основі при закінченні дії дозволу на землях державної і комунальної власності. 26. При зміні естетичного вирішення малої архітектурної форми з ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності суб'єкт звертається до відповідного органу містобудування та архітектури з письмовою заявою та пропозиціями. Відповідний орган містобудування та архітектури розглядає пропозиції і вносить зміни до паспорта прив'язки. 27. При зміні функціонального призначення малої архітектурної форми з ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності суб'єкт звертається до відповідного органу виконавчої влади з письмовою заявою та пропозиціями. Орган містобудування та архітектури готує зміни до дозволу на підставі позитивного висновку комісії. 28. У разі виникнення нагальної потреби в реконструкції або ремонту існуючих інженерних мереж вулиць і доріг будинків і споруд та в пов'язаному з цим тимчасовому перенесенні малої архітектурної форми без припинення дозволу відповідний орган містобудування та архітектури за розпорядженням місцевої виконавчої влади надсилає власнику повідомлення з визначенням нового місця для тимчасового розміщення об'єкта на період здійснення зазначеного ремонту. Це повідомлення є підставою для тимчасового розміщення малої архітектурної форми на період здійснення ремонту або реконструкції. Плата за послуги щодо підготовки матеріалів для отримання дозволу 29. Плата за видачу дозволу на розміщення малої архітектурної форми не справляється. 30. При підготовці матеріалів необхідних для отримання дозволу плата справляється за виготовлення топографо-геодезичних матеріалів знімання місцевості місця розміщення ксерокопій топографо-геодезичних матеріалів розроблення плану прив'язки об'єкта та благоустрою майданчика креслень фасадів із кольоровим вирішенням вузлів підключення до інженерних мереж при потребі схем розміщення малих архітектурних форм із прив'язкою місця розміщення окремих об'єктів у випадках передбачених пунктами 13 18 Правил надання при потребі вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розміщення об'єкта з індивідуальним архітектурним вирішенням або в складних містобудівних умовах. 31. Вартість надання зазначених послуг визначається з урахуванням положень Порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва що здійснюються на території України ДБН 1V-16-96 частина III на підставі відповідних пунктів таблиці 40-15 Збірника цін на проектні роботи для будівництва розділ 40 "Районне планування. Планування та забудова населених пунктів" та Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва. Начальник Управління містобудівної політики А.О.Економов Додаток 1 до пункту 3 Типових правил розміщення малої архітектурної форми Керівнику місцевого органу виконавчої влади виконавчого органу ради р. N Заявка на надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми Суб'єкт підприємницької діяльності прізвище ім'я та по батькові Адреса суб'єкта підприємницької діяльності Ідентифікаційний код номер Індивідуальний податковий номер суб'єкта підприємницької діяльності Телефон телефакс Прошу надати дозвіл на розміщення малої архітектурної форми за адресою адреса або приблизне місце розміщення малої архітектурної форми функціональне призначення малої архітектурної форми торгівля швидке харчування тощо характеристика павільйон кіоск тимчасовий пристрій для сезонної торгівлі інше згідно з пунктом 2 Правил розміри площа місця розміщення термін при розміщенні малої архітектурної форми на землях державної та комунальної власності М. П. підпис прізвище ім'я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи Перелік документів що додаються: нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як суб'єкта підприємницької діяльності в Україні; копія свідоцтва реєстрації платника податку на додану вартість при потребі ; нотаріально засвідчена письмова згода власника земельної ділянки на розміщення малої архітектурної форми при розміщенні на землях приватної власності . Додаток 2 до пункту 5 Типових правил розміщення малої архітектурної форми Дозвіл N на розміщення малої архітектурної форми Виданий р. на підставі рішення Київська та Севастопольська міські державні адміністрації районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації виконавчий орган сільської селищної міської районної в містах ради дата і номер рішення кому повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності адреса телефон телефакс банківські реквізити ідентифікаційний код номер індивідуальний податковий номер суб'єкта підприємницької діяльності Адреса місця розміщення малої архітектурної форми Функціональне призначення малої архітектурної форми торгівля швидке харчування тощо Характеристика павільйон кіоск тимчасовий пристрій для сезонної торгівлі тощо згідно з пунктом 2 Правил розміри площа місця розміщення Термін користування місцем розміщення малої архітектурної форми при розміщенні малої архітектурної форми на землях державної та комунальної власності Підпис уповноваженої особи : Дата М. П. Наказом Держбуду України від 16 жовтня 2002 року № 59 затверджені і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2003 року за № 102/7423 зміни до Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності. ТЕКСТ ЗМІН Пункт 1 доповнити таким абзацом: "Суб'єкти підприємницької діяльності набувають права на земельну ділянку на підставі і в порядку передбаченими чинним земельним законодавством України а в разі подання декількох заявок на одне й те саме місце розташування - шляхом проведення конкурсу або аукціону згідно із Законом України "Про аренду землі". Абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: "дозвіл на розміщення малої архітектурної форми далі - дозвіл складений за формою згідно з додатком 2 - документ що дає право суб'єкту підприємницької діяльності на розміщення малої архітектурної форми який видається органом містобудування та архітектури за умови виникнення права на земельну ділянку форма дозволу додається ". Абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції: "стаціонарна мала архітектурна форма - одноповерхова споруда площею до 30 кв. м яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей - кіоск одноповерховий павільйон тощо". Абзац сьомий пункту 2 викласти в такій редакції: "місце розташування малої архітектурної форми далі - місце розташування - земельна ділянка несільськогосподарського призначення право на яку набувається суб'єктами підприємницької діяльності відповідно до земельного законодавства". Абзац п'ятий пункту 3 та останній абзац додатка 1 до пункту 3 викласти в такій редакції: "документ що посвідчує право на земельну ділянку". Пункт 4 виключити. Пункт 5 викласти в такій редакції: "Відповідний орган містобудування та архітектури готує схему прив'язки установки об'єкта на топографо-геодезичній основі в М 1 : 500 і видає суб'єкту підприємницької діяльності дозвіл на розміщення малої архітектурної форми за формою згідно з додатком 2 у тижневий термін після подання до органу містобудування та архітектури документів зазначених у пункті 3 Типових правил". * Повний текст "Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності" опублікований в журналі "Будівництво і стандартизація" № 1 за 2001 рік прим. ред. . Див. наказ Держбуду України N 227 від 13.10.2000 ІДС «Зодчий» прим. адмін. бази даних Пункт 6 викласти в такій редакції: "Суб'єкт підприємницької діяльності отримує дозвіл на підставі документа що посвідчує право на земельну ділянку а також інших документів зазначених у пункті 3 Типових правил". Пункт 7 викласти в такій редакції: "Відсутність одного з документів для отримання дозволу на розміщення малої архітектурної форми зазначених у пункті 3 Типових правил є підставою для відмови в наданні такого дозволу. У разі відмови в наданні дозволу орган містобудування та архітектури надсилає суб'єкту підприємницької діяльності мотивоване повідомлення за підписом керівника органу виконавчої влади з посиланням на конкретні підстави". Пункти 9 10 11 виключити. Перше речення пункту 12 виключити. Пункт 14 викласти в такій редакції: "Орган містобудування та архітектури перевіряє відповідність паспорта прив'язки малої архітектурної форми державним будівельним нормам і видає суб'єкту підприємницької діяльності дозвіл на розміщення малої архітектурної форми в тижневий термін після подання до органу містобудування та архітектури документів визначених у пункті 3". Пункт 15 виключити. Пункт 23 доповнити таким реченням: "За результатами розгляду складається акт технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми в експлуатацію складений за формою згідно з додатком 3 рекомендований ". У пункті 25 слова "позитивного висновку комісії" замінити на слова "документа що посвідчує право на земельну ділянку". У першому абзаці пункту 27 слово "призначення" замінити на слово "використання". Другий абзац пункту 27 викласти в такій редакції: "Орган містобудування та архітектури готує у термін не менше 30 днів зміни до дозволу на підставі висновку місцевого державного органу земельних ресурсів щодо відповідності використання земельної ділянки цільовому призначенню при потребі висновків інших служб а також відповідного рішення органу виконавчої влади". Перше речення пункту 28 викласти в такій редакції: "Якщо відповідно до земельного законодавства на використання земельної ділянки встановлено обмеження обтяження та в разі виникнення нагальної потреби в реконструкції або ремонту існуючих інженерних мереж вулиць і доріг будинків і споруд та в пов'язаному з цим тимчасовому перенесенні малої архітектурної форми без припинення дозволу відповідний орган містобудування та архітектури за розпорядженням місцевої виконавчої влади надсилає власнику повідомлення з визначенням нового місця для тимчасового розміщення об'єкта на період здійснення зазначеного ремонту". У пункті 30 після слова "пунктами" додати цифру "5". Додаток 2 до пункту 5 викласти в новій редакції додається . Додаток 2 до пункту 5 Типових правил Форма ДОЗВІЛ № на розміщення малої архітектурної форми Виданий " " 200 р. на підставі документа що засвідчує право на земельну ділянку кому повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності адреса телефон/телефакс/ банківські реквізити ідентифікаційний код /номер/ індивідуальний податковий номер суб'єкта підприємницької діяльності Адреса місця розміщення малої архітектурної форми Функціональне призначення малої архітектурної форми торгівля швидке харчування тощо Характеристика павільйон кіоск тимчасовий пристрій для сезонної торгівлі тощо згідно з пунктом 2 Правил розміри Підпис уповноваженої особи підпис прізвище ініціали Дата М.П. Додаток 3 до пункту 23 Типових правил рекомендований Форма АКТ технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми в експлуатацію “ “ 200 p. місцезнаходження малої архітектурної форми Технічна комісія призначена назва органу який призначає технічну комісію рішенням від " " 200 p. № на підставі пункту 23 Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у складі: голови – посада прізвище ім 'я та по батькові членів комісії - представників: забудовника замовника посада прізвище їм 'я та по батькові проектувальника автора проекту /за необхідності/ посада прізвище їм 'я та по батькові організації яка виконувала спорудження установлення /за необхідності/ ; посада прізвище їм 'я та по батькові органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ; посада прізвище ім 'я та по батькові органів Державного пожежного нагляду ; посада прізвище ім 'я та по батькові Державної інспекції з енергозбереження /за необхідності/ ; посада прізвище ім 'я та по батькові В С Т А Н О В И Л А: 1. Технічній комісії пред'явлена стаціонарна мала архітектурна форма назва та належність об 'єкта встановлена згідно з паспортом прив'язки виданим назва органу який видав паспорт прив 'язки від " " 200 p. № посада прізвище їм 'я та по батькові 2. Унаслідок огляду об'єкта встановлено що стаціонарна мала архітектурна форма встановлена згідно з паспортом прив'язки та виданими технічними умовами на проектування. 3. Об'єкт має такі показники: потужність продуктивність площа тощо Рішення технічної комісії 1. назва об'єкта прийняти в експлуатацію. 2. Цей акт є підставою для оформлення права власності на об'єкт та включення його до державної статистичної звітності. Голова технічної комісії підпис прізвище ініціали Члени технічної комісії: підпис прізвище ініціали Надруковано: “Будівництво і стандартизація” N2 2003 рік