Лист N 3140/11/17-09 від 12.05.2009 р.

Лист N 3140/11/17-09 від 12.05.2009 р. Щодо надання роз'яснень щодо приєднання до електричних мереж електроустановок масивів індивідуальної забудови в населених пунктах

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 27.01.2005 N 21 Державний Герб України УКРАЇНА "ЗАРЕЄСТРОВАНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО" назва інспекції державного назва розпорядчого документа архітектурно-будівельного та органу що затвердив акт контролю державної приймальної комісії від " " 200 р. N від " " 200 р. N П.І.Б. П.І.Б. підпис відповідальної особи підпис відповідальної особи М.П. М.П. Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від " " 200 р. повна адреса розташування об'єкта Код об'єкта назва об'єкта згідно з проектом характер згідно з будівництва нове реконструкція реставрація ДК 018-2000 технічне переоснащення тощо Державна приймальна комісія утворена назва розпорядчого документа та органу що утворив комісію N від " " 200 р. у складі: ГОЛОВИ представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування що утворив комісію П.І.Б. посада Членів комісії - представників: Виконавчого комітету місцевої ради П.І.Б. посада Замовника П.І.Б. посада назва організації Генерального підрядника П.І.Б. посада назва організації Генерального проектувальника автора проекту П.І.Б. посада назва організації Експлуатаційної організації П.І.Б. посада назва організації Інспекції державного архітектурно- будівельного контролю П.І.Б. посада Органу державного санітарно- епідеміологічного нагляду П.І.Б. посада Органу державного пожежного нагляду П.І.Б. посада Представників відповідних органів у випадках визначених законодавством : Мінприроди України П.І.Б. посада Мінпраці України П.І.Б. посада Держнаглядохоронпраці П.І.Б. посада Держкоменергозбереження П.І.Б. посада Держатомрегулювання П.І.Б. посада Державної автомобільної інспекції П.І.Б. посада Професійних спілок на новозбудованих та реконструйованих виробничих об'єктах П.І.Б. посада Державній приймальній комісії надано: Затверджену проектну документацію з унесеними в процесі будівництва в установленому порядку змінами та доповненнями Акт робочої комісії у разі прийняття в експлуатацію об'єкта виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50 або вартістю понад 5 млн.грн. а також об'єктів житлово-громадського призначення III IV і V категорій складності від " " 200 р. Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації від " " 200 р. Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації від " " 200 р. Виконавча документація згідно з переліком затвердженим наказом Держбуду від 27.01.2005 N 21 Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1243 державна приймальна комісія ВСТАНОВИЛА: 1. Будівництво здійснено на підставі рішення розпорядження тощо назва документа та органу який його виніс N від " " 200 р. 2. Будівництво здійснено генеральним підрядником назва організації який виконав види робіт та субпідрядними організаціями* назви організацій та види виконаних робіт * при кількості організацій більше трьох їх перелік та види виконаних робіт наводяться в додатку до акта 3. Проектна документація на будівництво розроблена: генеральним проектувальником назва організації який виконав назва частин або розділів документації та субпідрядними організаціями* назви організацій та види виконаних робіт * при кількості організацій більше трьох їх перелік та види виконаних робіт наводяться в додатку до акта 4. Проектна документація затверджена назва розпорядчого документа і органу організації який її затвердив N від " " 200 р. 5. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий П.І.Б. посада назва інспекції N від " " 200 р. Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни: 6. Початок робіт Закінчення робіт місяць рік місяць рік 7. Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт для всіх крім житлових будинків має такі основні показники потужність продуктивність виробнича площа протяжність місткість обсяг пропускна провізна здатність кількість робочих місць тощо заповнюється на всіх об'єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг : ------------------------------------------------------------------ | Основні | | За проектом | За архітектурно- | | показники | Одиниця| | технічним паспортом | | об'єкта | виміру |--------------------+---------------------| | | | | | | | | | |загальний| у тому | загальний| у тому | | | | | числі | | числі | | | | | пускового| |пускового | | | | | комплексу| |комплексу | | | | | або черги| |або черги | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Випуск продукції надання послуг яка передбачена проектом в обсязі що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу Пред'явлений до прийняття в експлуатацію житловий будинок має такі показники: Таблиця 1 ----------------------------------------------------------------- | Показники | Одиниця | За проектом| За | | | виміру | |архітектурно-| | | | | технічним | | | | | паспортом | |------------------------+-----------+------------+-------------| |Загальна площа квартир | кв.м | | | |------------------------+-----------+------------+-------------| |Кількість поверхів | поверх | | | |------------------------+-----------+------------+-------------| |Загальний будівельний | куб.м | | | |об'єм | | | | |------------------------+-----------+------------+-------------| |у тому числі підземної | куб.м | | | |частини | | | | |------------------------+-----------+------------+-------------| |Площа вбудованих | кв.м | | | |вбудовано-прибудованих | | | | |та прибудованих | | | | |приміщень | | | | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ |Типи квартир | За проектом |За архітектурно-технічним| | | | паспортом | | |------------------------+-------------------------| | |кіль- | Площа квартир |кіль- | Площа квартир | | |кість | кв.м |кість | кв.м | | |квартир|----------------|квартир |----------------| | | |загальна|житлова| |загальна|житлова| |-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------| |однокімнатні | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------| |двокімнатні | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------| |трикімнатні | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------| |чотирикімнат-| | | | | | | |ні і більше | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------| | Усього | | | | | | | | квартир | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 8. На об'єкті виконані згідно з державними будівельними нормами всі роботи передбачені проектною документацією змонтоване і випробуване обладнання проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом створені безпечні умови для праці виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці пожежної безпеки екологічних та санітарних норм може бути наведена інформація про виконання інших передбачених проектною документацією заходів 9. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання каналізації теплопостачання газопостачання енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію об'єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений у додатку до акта. 10. Недоробки та дефекти виявлені робочою комісією акт від " " 200 р. N додається ліквідовані. 11. Перелік видів робіт строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови будуть виконані: ------------------------------------------------------------------ |Перелік робіт | Строки | Організація- | Підпис | | | виконання | виконавець | | | | | П.І.Б. | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ 12. Інвестиційна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією: усього тис. грн. у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи тис. грн. машини обладнання та інвентар тис. грн. 13. Вартість основних фондів які приймаються в експлуатацію тис. грн. у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи тис. грн. витрати на машини обладнання та інвентар тис. грн. РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ Пред'явлений державній приймальній комісії назва об'єкта згідно з проектом ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ Голова державної приймальної комісії підпис П.І.Б. Члени державної приймальної комісії підпис П.І.Б. Примітка. Згідно з пунктом 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1243 Акт державної приймальної комісії підлягає затверженню у 15-денний строк та реєструється в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Н А К А З 27.01.2005 N 21 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2005 р. за N 236/10516 Про затвердження форм Aктів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити: 1.1. форми актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів акти комісій про прийняття устаткування після індивідуального та комплексного випробувань що додаються. 1.2. Перелік виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів що додається. 1.3. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб що додається. 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції України Ліванідов В.А. Юридичному сектору Сюр М.Г. у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Заступнику Голови Держбуду України Бондаренку О.М. Державній архітектурно-будівельній інспекції України Ліванідов В.А. забезпечити доведення цього наказу до Міністерства архітектури та будівельної політики АР Крим управлінь містобудування та архітектури обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю. 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення аппарату Григор А.Ф. забезпечити опублікування наказу та затверджених форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб в "Інформаційному бюлетені" Держбуду України. 5. Узяти до керівництва що житлові будинки в яких квартири побудовані за кошти державного бюджету республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевих бюджетів для соціально не захищених верств населення інваліди учасники Великої Вітчизняної війни багатодітні сім'ї громадяни що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі згідно з діючими будівельними нормами і правилами та затвердженою в установленому порядку проектною документацією. 6. Цей наказ набирає чинності з 1 березня 2005 року. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Бондаренка О.М. Голова Комітету В.І.Череп