Лист N 3386/11/17-09 від 25.05.2009 р.

Лист N 3386/11/17-09 від 25.05.2009 р. Щодо надання роз'яснень: щодо застосування пільг з оплати за спожиту електричну енергію

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 27.01.2005 N 21 Форма акта заповнюється в разі прийняття в експлуатацію об'єкта виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50 або вартістю понад 5 млн. грн. а також об'єктів житлово-громадського призначення III IV і V категорій складності Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії від " " 200 р. повна адреса розташування об'єкта Код об'єкта назва об'єкта згідно з проектом згідно з ДК 018-2000 Робоча комісія утворена назва розпорядчого документа назва організації замовника що утворив комісію від " " 200 р. N за повідомленням генерального підрядника про закінчення будівництва від " " 200 р. У складі: ГОЛОВИ представник замовника П.І.Б. посада Членів комісії - представників Генерального підрядника П.І.Б. посада Субпідрядних організацій П.І.Б. посада назва організацій Генерального проектувальника автора проекту П.І.Б. посада назва організації Експлуатаційної організації П.І.Б. посада назва організації Інспекції державного архітектурно- будівельного контролю П.І.Б. посада Органу державного санітарно- епідеміологічного нагляду П.І.Б. посада Органу державного пожежного нагляду П.І.Б. посада Органу державного нагляду з охорони праці П.І.Б. посада Органу охорони навколишнього природного середовища П.І.Б. посада Органу державної інспекції з енергозбереження П.І.Б. посада Професійних спілок на новозбудованих та реконструйо- ваних виробничих об'єктах П.І.Б. посада Інші органи що здійснюють державний нагляд відповідно до призначення об'єкта Робоча комісія працювала згідно з порядком роботи погодженим генеральним підрядником Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1243 робоча комісія ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом назва об'єкта 2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником який виконав види робіт та субпідрядними організаціями які виконали назва організацій та види виконаних робіт 3. Проектна документація на будівництво розроблена проектними організаціями назви організацій 4. Проектна документація затверджена назва органу який затвердив проектну документацію на об'єкт " " 200 р. N 5. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни: початок робіт ; закінчення робіт місяць і рік місяць і рік 6. Робочій комісії пред'явлена документація виконавча документація затверджена наказом Держбуду від 27.01.2005 N 21 Указані документи є обов'язковим додатком до цього акта. 7. Об'єкт має такі показники: потужність продуктивність виробнича площа протяжність місткість тощо 8. Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування і прийняття його комісіями перелік актів наведений у додатку до цього акта в кількості: за проектом одиниць; фактично одиниць. 9. Заходи з охорони праці забезпечення вибухонебезпеки пожежонебезпеки охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання Характеристика заходів наведена в додатку до акта. 10. Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в терміни вказані в додатку до цього акта. 11. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною документацією: усього тис. грн. у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи тис.грн. машини обладнання та інвентар тис. грн. Рішення робочої комісії назва об'єкта згідно з проектом Об'єкт уважати прийнятим від генерального підрядника і готовим до представлення державній приймальній комісії. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи Примітка. Цей акт підлягає передачі Державній приймальній комісії ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Н А К А З 27.01.2005 N 21 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2005 р. за N 236/10516 Про затвердження форм Aктів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити: 1.1. форми актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів акти комісій про прийняття устаткування після індивідуального та комплексного випробувань що додаються. 1.2. Перелік виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів що додається. 1.3. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб що додається. 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції України Ліванідов В.А. Юридичному сектору Сюр М.Г. у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Заступнику Голови Держбуду України Бондаренку О.М. Державній архітектурно-будівельній інспекції України Ліванідов В.А. забезпечити доведення цього наказу до Міністерства архітектури та будівельної політики АР Крим управлінь містобудування та архітектури обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю. 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення аппарату Григор А.Ф. забезпечити опублікування наказу та затверджених форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб в "Інформаційному бюлетені" Держбуду України. 5. Узяти до керівництва що житлові будинки в яких квартири побудовані за кошти державного бюджету республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевих бюджетів для соціально не захищених верств населення інваліди учасники Великої Вітчизняної війни багатодітні сім'ї громадяни що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі згідно з діючими будівельними нормами і правилами та затвердженою в установленому порядку проектною документацією. 6. Цей наказ набирає чинності з 1 березня 2005 року. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Бондаренка О.М. Голова Комітету В.І.Череп