МР 10.10.4.10.4.3-161-2009

МР 10.10.4.10.4.3-161-2009 Визначення віруліцидної дії дезінфікуючих засобів. Методичні рекомендації

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 27.01.2005 N 21 Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі споруди приміщення м. " " 200 р. Робоча комісія утворена назва розпорядчого документа назва організації замовника що утворив комісію від " " 200 р. N У складі: голови - представника замовника П.І.Б. посада Членів комісії - представників: Генерального підрядника П.І.Б. посада Субпідрядних організацій П.І.Б. посада Генерального проектувальника автор проекту П.І.Б. посада Експлуатаційної організації П.І.Б. посада Органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду П.І.Б. посада Органу державного пожежного нагляду П.І.Б. посада Органу державного нагляду з охорони праці П.І.Б. посада Органу охорони навколишнього природного середовища П.І.Б. посада Органу державної інспекції з енергозбереження П.І.Б. посада Професійних спілок на об'єктах виробничого призначення П.І.Б. посада Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1243 ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації пред'явлено до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом назва будівлі споруди приміщення який входить до складу назва об'єкта 2. Будівництво виконано на підставі рішення постанови розпорядження наказу від " " 200 р. N назва органу який виніс рішення 3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником який виконав види робіт та субпідрядними організаціями які виконали назва організацій та види виконаних робіт 4. Проектна документація на будівництво розроблена проектними організаціями назва організацій 5. Проектна документація затверджена назва організації яка затвердила проектну документацію " " 200 р. N 6. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни: початок робіт ; закінчення робіт місяць і рік місяць і рік при тривалості будівництва місяців: за нормою або за проектом організації будівництва ; фактично ; 7. Робочій комісії надана така документація: виконавча документація затверджена наказом Держбуду України від 27.01.2005 N 21 8. Представлена до прийняття в експлуатацію будівля споруда приміщення має такі основні показники: потужність продуктивність виробнича площа протяжність місткість тощо 9. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по будівлі споруди приміщення характеризуються такими даними: стислі технічні характеристики з планування кількість поверхів основні матеріали та конструкції інженерне та технологічне устаткування 10. Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування комісіями перелік актів наведений у додатку до цього акта у кількості: згідно з проектом одиниць; фактично одиниць. 11. Заходи з охорони праці забезпечення вибухонебезпеки пожежонебезпеки охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання Характеристика заходів додається до акта. 12. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання каналізації теплопостачання газопостачання енергозабезпечення та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію будівлі споруди приміщення та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій додається до акта. 13. Виявлені недоробки та дефекти повинні бути усунені в терміни указані в додатку до цього акта. 14. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною документацією: усього тис.грн. у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи тис. грн. машини обладнання та інвентар тис. грн. 15. Вартість основних фондів які приймаються в експлуатацію тис.грн. у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи тис.грн. машини обладнання та інвентар тис.грн. Рішення робочої комісії Представлене до прийняття назва будівлі споруди приміщення ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Н А К А З 27.01.2005 N 21 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2005 р. за N 236/10516 Про затвердження форм Aктів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити: 1.1. форми актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів акти комісій про прийняття устаткування після індивідуального та комплексного випробувань що додаються. 1.2. Перелік виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів що додається. 1.3. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб що додається. 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції України Ліванідов В.А. Юридичному сектору Сюр М.Г. у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Заступнику Голови Держбуду України Бондаренку О.М. Державній архітектурно-будівельній інспекції України Ліванідов В.А. забезпечити доведення цього наказу до Міністерства архітектури та будівельної політики АР Крим управлінь містобудування та архітектури обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю. 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення аппарату Григор А.Ф. забезпечити опублікування наказу та затверджених форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб в "Інформаційному бюлетені" Держбуду України. 5. Узяти до керівництва що житлові будинки в яких квартири побудовані за кошти державного бюджету республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевих бюджетів для соціально не захищених верств населення інваліди учасники Великої Вітчизняної війни багатодітні сім'ї громадяни що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі згідно з діючими будівельними нормами і правилами та затвердженою в установленому порядку проектною документацією. 6. Цей наказ набирає чинності з 1 березня 2005 року. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Бондаренка О.М. Голова Комітету В.І.Череп