Лист N 14-17-6/3351 від 01.04.2009 р.

Лист N 14-17-6/3351 від 01.04.2009 р. Щодо оформлення права користування земельною ділянкою

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 27.01.2005 N 21 Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування м. " " 200 р. Комісія утворена назва розпорядчого документа назва організації замовника що утворив комісію N від " " 200 р. У складі: ГОЛОВИ представник замовника П.І.Б. посада Членів комісії - представників Генерального підрядника П.І.Б. посада назва організації Субпідрядних організацій П.І.Б. посади назви організації Генерального проектувальника автора проекту посада П.І.Б. назва організації Експлуатаційної організації П.І.Б. посада назва організації Органу державного санітарно- епідеміологічного нагляду П.І.Б. посада Органу державного пожежного нагляду П.І.Б. посада Органу державного нагляду з охорони праці П.І.Б. посада Органу охорони навколишнього природного середовища П.І.Б. посада Органу державної інспекції з енергозбереження П.І.Б. посада ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації пред'явлено для прийняття устаткування перелік устаткування та його коротка характеристика при необхідності інформація наводиться в додатку змонтоване в назва будівлі споруди цеху який входить до складу назва підприємства його черги пускового комплексу 2. Монтажні роботи виконані назва організацій які виконували монтажні роботи 3. Проектна документація розроблена назва проектних організацій номери креслень і дати їх складання 4. Дата початку монтажних робіт місяць і рік Дата закінчення монтажних робіт місяць і рік Робочою комісією проведені додаткові випробування устаткування крім випробувань які зафіксовані у виконавчій документації що подана генпідрядником : назва випробувань Рішення комісії Роботи з монтажу пред'явленого устаткування виконані згідно з проектом стандартами будівельними нормами технічними умовами і відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування. Представлене до прийняття устаткування указане в пункті 1 цього акта вважати прийнятим з " " 200 р. для комплексного випробування. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи ЗДАЛИ ПРИЙНЯЛИ Представники генерального представники замовника підрядника і субпідрядних організацій підписи підписи ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Н А К А З 27.01.2005 N 21 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2005 р. за N 236/10516 Про затвердження форм Aктів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити: 1.1. форми актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів акти комісій про прийняття устаткування після індивідуального та комплексного випробувань що додаються. 1.2. Перелік виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів що додається. 1.3. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб що додається. 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції України Ліванідов В.А. Юридичному сектору Сюр М.Г. у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Заступнику Голови Держбуду України Бондаренку О.М. Державній архітектурно-будівельній інспекції України Ліванідов В.А. забезпечити доведення цього наказу до Міністерства архітектури та будівельної політики АР Крим управлінь містобудування та архітектури обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю. 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення аппарату Григор А.Ф. забезпечити опублікування наказу та затверджених форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб в "Інформаційному бюлетені" Держбуду України. 5. Узяти до керівництва що житлові будинки в яких квартири побудовані за кошти державного бюджету республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевих бюджетів для соціально не захищених верств населення інваліди учасники Великої Вітчизняної війни багатодітні сім'ї громадяни що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі згідно з діючими будівельними нормами і правилами та затвердженою в установленому порядку проектною документацією. 6. Цей наказ набирає чинності з 1 березня 2005 року. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Бондаренка О.М. Голова Комітету В.І.Череп