Методичні рекомендації стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на земельних ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 27.01.2005 N 21 Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування м. " " 200 р. Комісія утворена назва розпорядчого документа назва організації замовника що утворив комісію N від " " 200 р. У складі: ГОЛОВИ представник замовника П.І.Б. посада Членів комісії - представників Генерального підрядника П.І.Б. посада назва організації Субпідрядних організацій П.І.Б. посади назви організації Генерального проектувальника автора проекту П.І.Б. посада назва організації Експлуатаційної організації П.І.Б. посада назва організації Органу державного санітарно- епідеміологічного нагляду П.І.Б. посада Органу державного пожежного нагляду П.І.Б. посада Органу державного нагляду з охорони праці П.І.Б. посада Органу охорони навколишнього природного середовища П.І.Б. посада Органу державної інспекції з енергозбереження П.І.Б. посада ВСТАНОВИЛА: 1. Устаткування назва устаткування технологічної лінії установки агрегата при необхідності вказується в додатку до акта змонтоване в назва будівлі споруди цеху який входить до складу назва підприємства його черги пускового комплексу пройшло комплексне випробування включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями з " " 200 р. протягом відповідно до встановленого замовником дні або години порядку і за назва документа за яким здійснювалось комплексне випробування 2. Комплексне випробування включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи виконано назва організації-замовника пусконалагоджувальної організації 3. Дефекти проектування виготовлення і монтажу устаткування при необхідності вказуються в додатку до акта які виявлені в процесі комплексного випробування а також недоробки: усунені. 4. У процесі комплексного випробування виконані додаткові роботи указані в додатку до акта. Рішення комісії: Устаткування яке пройшло комплексне випробування уважати готовим до експлуатації і випуску продукції надання послуг передбаченої проектом в обсязі що відповідає нормам освоєння проектних потужностей у початковий період і прийнятим з " " 200 р. для представлення державній приймальній робочій комісіям для прийняття в експлуатацію. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Н А К А З 27.01.2005 N 21 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2005 р. за N 236/10516 Про затвердження форм Aктів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити: 1.1. форми актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів акти комісій про прийняття устаткування після індивідуального та комплексного випробувань що додаються. 1.2. Перелік виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів що додається. 1.3. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб що додається. 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції України Ліванідов В.А. Юридичному сектору Сюр М.Г. у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Заступнику Голови Держбуду України Бондаренку О.М. Державній архітектурно-будівельній інспекції України Ліванідов В.А. забезпечити доведення цього наказу до Міністерства архітектури та будівельної політики АР Крим управлінь містобудування та архітектури обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю. 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення аппарату Григор А.Ф. забезпечити опублікування наказу та затверджених форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб в "Інформаційному бюлетені" Держбуду України. 5. Узяти до керівництва що житлові будинки в яких квартири побудовані за кошти державного бюджету республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевих бюджетів для соціально не захищених верств населення інваліди учасники Великої Вітчизняної війни багатодітні сім'ї громадяни що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі згідно з діючими будівельними нормами і правилами та затвердженою в установленому порядку проектною документацією. 6. Цей наказ набирає чинності з 1 березня 2005 року. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Бондаренка О.М. Голова Комітету В.І.Череп