Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 1.01.2006 р., Індекси визначення кошторисної вартості до відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні та конструкторські роботи, що діють на території України, станом на 1.01.06 р., Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один люд.-день станом на 1.01.2006 р

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З 28.12.05 № 27 м. Київ Про уточнення індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт З метою достовірного визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та рекомендувати до застосування з 1 січня 2006 року уточнені індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт що додаються. 2. Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених індексів та показників до заінтересованих організацій. 3. Вважати таким що втратив чинність наказ Держбуду України від 10.11.2005 № 189 "Про уточнення індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А.В. Беркуту. Міністр П.С.Качур Підготовлено: Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Начальник П.І.Губень Погоджено: Перший заступник Міністра А.В.Беркута Директор департаменту організаційно-кадрової роботи Н.І.Олійник Начальник Управління технічного регулювання в будівництві Д.В.Барзилович Начальник Управління економіки та організації будівництва Т.О.Шарапова Головний спеціаліст Юридичного управління Т.М.Герасименко * * * ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 28.12.05 № 27 Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 1.01.2006 р. замість Додатка 1 до ДБН Д.1.1-7-2000 № п/п Вартість будівельно-монтажних робіт за главами 1-9 тис.грн.* Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт у відсотках за категоріями складності об'єктів Категорії складності об'єктів I II III IV V 1 До 20 0 3 89 4 56 5 46 6 25 7 00 2 20-100 3 89-3 77 4 56-4 53 5 46-5 31 6 25-6 08 7 00-6 79 3 100-250 3 77 -3 76 4 53-4 52 5 31-5 28 6 08-6 03 6 79-6 76 4 250-300 3 76-3 69 4 52-4 47 5 28-5 19 6 03-5 96 6 76-6 68 5 300-450 3 69-3 44 4 47-4 15 5 19-4 87 5 96-5 57 6 68-6 24 6 450-750 3 44-3 38 4 15-4 07 4 87-4 76 5 57-5 46 6 24-6 12 7 750-1000 3 38-3 11 4 07-3 73 4 76-4 37 5 46-4 94 6 12-5 59 8 1000-2000 3 11-2 98 3 73-3 58 4 37-4 21 4 94-4 78 5 59-5 34 9 2000-3000 2 98-2 93 3 58-3 52 4 21-4 13 4 78-4 70 5 34-5 28 10 3000-4000 2 93-2 88 3 52-3 48 4 13-4 08 4 70-4 66 5 28-5 22 11 4000-5000 2 88-2 41 3 48-2 86 4 08-3 33 4 66-3 85 5 22-4 33 12 5000-6000 2 41-2 32 2 86-2 84 3 33-3 26 3 85-3 77 4 33-4 17 13 6000-7000 2 32-2 19 2 84-2 69 3 26-3 11 3 77-3 51 4 17-3 98 14 7000-8000 2 19-2 10 2 69-2 54 3 11-3 01 3 51-3 44 3 98-3 85 15 8000-9000 2 10-1 96 2 54-2 36 3 01-2 79 3 44-3 40 3 85-3 58 16 9000-10000 1 96-1 94 2 36-2 32 2 79-2 72 3 40-3 38 3 58-3 47 17 10000-12000 1 94-1 78 2 32-2 14 2 72-2 41 3 38-2 84 3 47-3 28 18 12000-14000 1 78-1 66 2 14-1 98 2 41-2 34 2 84-2 57 3 28-2 84 19 14000-16000 1 66-1 57 1 98-1 93 2 34-2 19 2 57-2 52 2 84-2 82 20 16000-18000 1 57-1 51 1 93-1 81 2 19-2 12 2 52-2 48 2 82-2 81 21 18000-20000 1 51-1 48 1 81-1 75 2 12-2 08 2 48-2 36 2 81-2 66 22 20000-22000 1 48-1 45 1 75-1 72 2 08-2 06 2 36-2 34 2 66-2 54 23 22000-24000 1 45-1 38 1 72-1 69 2 06-1 94 2 34-2 28 2 54-2 52 24 24000-26000 1 38-1 32 1 69-1 58 1 94-1 84 2 28-2 21 2 52-2 50 25 26000-28000 1 32-1 29 1 58-1 55 1 84-1 75 2 21-2 06 2 50-2 34 26 28000-30000 1 29-1 26 1 55-1 54 1 75-1 70 2 06-1 95 2 34-2 22 27 30000-32000 1 26-1 22 1 54-1 50 1 70-1 64 1 95-1 93 2 22-2 18 28 32000-34000 1 22-1 21 1 50-1 47 1 64-1 60 1 93-1 91 2 18-2 13 29 34000-36000 1 21-1 19 1 47-1 44 1 60-1 59 1 91-1 85 2 13-2 07 30 36000-38000 1 19-1 15 1 44-1 37 1 59-1 58 1 85-1 83 2 07-2 04 31 38000-40000 1 15-1 10 1 37-1 32 1 58-1 56 1 83-1 79 2 04-2 02 32 Понад 40000 1 10 1 32 1 56 1 79 2 02 *Примітка: Проміжні значення визначаються методом інтерполяції. Начальник Управління П.І.Губень * * * ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 28.12.2005 № 27 Індекси визначення кошторисної вартості до відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні та конструкторські роботи що діють на території України станом на 1.01.06 р. № п/п Найменування збірника Ким затверджено Індекс для визначення вартості ПВР за відомчими збірниками 1 Цінник на розробку конструкторської документації нестандартизированого устаткування індивідуального виготовлення для чорної і кольорової металургії Міністерство металургії СРСР 1991 р. 3 42 2 Цінник "На виробництво польових і камеральних робіт із спостережень методом реєстрації природного імпульсного електромагнітного поля землі при вивченні небезпечних геологічних процесів" Наказом Держбуду України від 9.03.2000 р. №46 польові - 2 92 камеральні-3 26 3 Цінник "На виробництво польових і камеральних робіт із спостережень газо-еманаціоним методом при вивченні небезпечних геологічних процесів" Наказом Держбуду України від 9.03.2000 р. №46 польові - 2 92 камеральні-3 26 4 Збірник нормативів витрат праці і вартості розробки проектів виробництва монтажних і спеціальних будівельних робіт і іншої проектної документації Мінмонтажспецбудом СРСР 1990 р. 3 59 5 Відомчий збірник цін на розробку схем газопостачання Держбудом РРФСР 23.05.90 р. 3 59 6 Положення про визначення вартості робіт і послуг виконуваних при здійсненні функцій територіальних проектних організацій у промисловому будівництві на території України Наказом Держбуду України від 29.01.1992 р. №5 1 41 7 Цінник на розробку технічної документації на АСУ ТП Мінелектротехприлад СРСР 1991 р. 3 59 8 Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів ТЕС Протоколом Міністерства енергетики та електрифікації СРСР від 21.03.88 №107 Москва 1988 р. 3 59 9 Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів АЕС з реакторами ВВЕР-1000 Протоколом Мінатоменерго СРСР та Міненерго СРСР від 06.07.88 №194 Донецьк 1988 р. 3 59 10 Прейскурант на розробку ПВР з монтажу теплоенергетичного обладнання ТЕС. Розділ 9 Видавництво Москва 1985 р. 3 59 11 Прейскурант на розробку робочих креслень пилогазоповітропроводів котлів ТЕС і котелень. Розділ 12. Видавництво Москва 1987р. 3 59 12 Цінник на проектні роботи для будівництва. Роздів 13а. Машинобудівна промисловість. Погоджено Держбудом СРСР та введені в дію з1. 05. 1989 р. 3 59 13 Збірник цін на проектні роботи для будівництва підприємств будинків і споруд міністерства радіопромисловості СРСР. СЦ-29-89 Погоджено Держбудом СРСР введені в дію з1. 05. 1989 р. 3 59 14 Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Галузевий розділ-авиаційна промисловість Погоджено Держбудом СРСР введені в дію з1. 05. 1989 р. 3 59 15* Збірник цін на проектні та обстежувальні роботи для капітального ремонту штучних споруд Затверджено МШС СРСР 23.08.89 р. 3 59 16* Збірник цін на проектні та вишукувальні роботи для капітального ремонту колії Затверджено МШС СРСР 03.11.87 р. №ЦПЗУР-20 проектні - 3 59 вишукувальні - 4 07 17 Збірник цін та нормативів на проектні розробки проектів організації будівництва. СЦН ОТС-91 Видавництво Донецьк 1991 р. 3 59 18 Цінник "На виробництво водолазного обстеження гідротехнічних споруд і укладених трубопроводів Наказом Держбуду України від 09.03.00 №46 Польові-2 92 Камеральні-3 26 19 Розділ 22 "Машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів" Видавництво Москва 1987р. 3 59 20 Суднобудівна промисловість Рішення Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 31.03.87 №СП-21/578 зі змінами та доповненнями до нього Рішення від 21.06.90№РЮ-21/2560 3 59 * Примітка: До цін позначених Збірників застосовується поправочний коефіцієнт 1 19. Начальник Управління П.І.Губень * * * ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 28.12.05 № 27 Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один люд.-день станом на 1.01.2006 р. п/п Види робіт Індекси Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.-день грн. 1 Проектні роботи 3 59 164 0 2 Проектно-планувальні роботи 4 00 182 0 3 Вишукувальні роботи крім інженерно- геодезичних :       польові 4 85 254 0   камеральні 3 59 164 0 4 Інженерно-геодезичні роботи 4 07 212 0 Начальник Управління П.І.Губень