Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у системі Держпромпрнагляду

Затверджено наказом Держпромгірнагляду від 29.06.2006 р. № 107 Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у системі Держпромпрнагляду 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у системі Держпромгірнагляду. 1.2. Особистий прийом громадян у системі Держпромгірнагляду проводиться відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» в установленому ним порядку. 1.3. Особистий прийом громадян проводиться у громадській приймальні Держпромгірнагляду в установлені графіком дні головою Держпромгірнагляду першим заступником та заступниками голови Держпромгірнагляду. 1.4. Особистий прийом громадян начальниками управлінь та самостійних відділів Департаменту проводиться в їхніх службових кабінетах кожного робочого дня. 1.5. Прийом Героїв Радянського Союзу Героїв України Героїв Соціалістичної Праці інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово. 1.6. Вхід громадян до громадської приймальні Департаменту забезпечується працівниками відділу кадрового забезпечення діловодства та спецроботи за разовими перепустками виданими бюро перепусток та документами що посвідчують особу в порядку пропуску та перебування в адміністративному будинку. 1.7. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян головою Держпромгірнагляду першим заступником заступниками голови Держпромгірнагляду начальниками управлінь та самостійних відділів Департаменту публікується у журналі «Охорона праці» розміщується на веб-сайті Департаменту а також у І та II приймальних керівників Департаменту та в доступних для вільного огляду місцях. 1.8. Персональна відповідальність за організацію особистого прийому громадян у територіальних управліннях Держпромгірнагляду покладається на начальників відповідних територіальних управлінь які затверджують графіки особистого прийому громадян що розміщуються у регіональних та місцевих засобах масової інформації та в доступному для вільного огляду місці в адміністративному будинку управління. 2. Організація особистого прийому громадян 2.1. Посадові особи Держпромгірнагляду які проводять особистий прийом громадян у своїй діяльності керуються Конституцією України вимогами Законів України «Про звернення громадян» «Про державну службу» Указів Президента України від 19 березня 1997 р. № 241 «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення» від 13 серпня 2002 р. № 700 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» та від 14 квітня 2004 р. № 434 «Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів» іншими актами та цим Порядком. 2.2. Попередній запис на особистий прийом до голови Держпромгірнагляду його першого заступника та заступників проводиться працівниками відділу кадрового забезпечення діловодства та спецроботи. За дорученням керівництва Держпромгірнагляду до участі в записі громадян на особистий прийом до голови Держпромгірнагляду першого заступника та заступників голови Держпромгірнагляду можуть залучатися працівники відповідних структурних підрозділів Департаменту. Запис до начальників управлінь та самостійних відділів Департаменту відповідальними працівниками їхніх управлінь. 2.3. Особистий прийом громадян проводиться від імені Департаменту. Прийом починається з пропозиції відвідувачу назвати прізвище ім'я та по батькові місце проживання а також викласти суть питань з якими він звертається; вивчаються документи та інші матеріали що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв клопотань скарг або пропозицій зауважень . Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина що не стосуються його звернення. 2.4. У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання з'ясовуються причини що його викликали надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога. 2.5. Список громадян на особистий прийом до голови Держпромгірнагляду його першого заступника та заступників із зазначенням прізвища імені по батькові змісту порушених питань і стану їх вирішення керівниками відповідних структурних підрозділів Департаменту подається начальником відділу кадрового забезпечення діловодства та спецроботи керівництву Департаменту до 18.00 дня що передує дню прийому. 2.6. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники повноваження яких оформлені у встановленому порядку та особи які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається. 2.7. Особистий прийом іноземців то осіб без громадянства здійснюється у загальному порядку за потреби за участі перекладача. 2.8. Посадові особи Держпромгірнагляду начальники управлінь та самостійних відділів зобов'язані забезпечити особистий прийом усіх громадян у день їх звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Департаменту та визначеного графіком часу. Несвоєчасний початок особистого прийому та припинення його раніше встановленого строку неприпустимі. 2.9. У разі коли розв'язання питання з яким звернувся громадянин не належить до компетенції Держпромгірнагляду посадова особа пояснює громадянинові до якого органу державної влади підприємства організації чи установи необхідно звернутися і за можливості сприяє цьому надає адресу номер телефону тощо . 2.10. У разі коли порушене питання громадянином вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку встановленому законодавством для письмових звернень. Про результати розгляду звернення громадянину надається усна або письмова відповідь за його бажанням відповідними структурними підрозділами Департаменту. 2.11.3 урахуванням рішення прийнятого під час особистого прийому працівники відділу кадрового забезпечення діловодства та спецроботи відповідних структурних підрозділів Департаменту готують проекти доручень і за потреби подають їх на розгляд голові Держпромгірнагляду. 2.12. Повторний прийом громадян з питання яке вже розглядалося фахівцями Департаменту проводиться у разі коли питання порушене в попередньому обгрунтованому зверненні не було вирішене по суті. У разі повторного звернення вивчаються та беруться до уваги архівні матеріали з порушеного питання з'ясовуються причини що його викликали надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога. 2.13. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування об'єднаннях громадян в установах організаціях незалежно від форм власності у засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348. На кожного громадянина заводиться картка обліку де вказуються дані про громадянина короткий зміст питань та повна інформація посадової особи що веде прийом про результати розгляду яка засвідчує його особистим підписом та датою. Керівники Держпромгірнагляду та самостійних структурних підрозділів ведуть Журнал обліку особистого прийому громадян відповідно до вищезазначеної Інструкції. 2.14. Відділ кадрового забезпечення діловодства та спецроботи здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі щокварталу інформує про це керівництво Держпромгірнагляду не рідше ніж один раз на рік колегію Держпромгірнагляду. Начальник відділу кадрового забезпечення діловодства та спецроботи А. ДЄНЬГІН ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КЕРІВНИЦТВОМ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ Затверджено наказом Держпромгірнагляду від 29.06.2006 р. № 107 Прізвище ім'я по батькові Посада Дні прийому громадян Саварин Михайло Васильович Голова Держпромгірнагляду Понеділок з 14.00 до 18.00 Кужель Сергій Вікторович Перший заступник голови Держпромгірнагляду Середа з 14.00 до 18.00 Плетньов В'ячеслав Андрійович Заступник голови Держпромгірнагляду Вівторок з 15.00 до 18.00 Семко Олександр Платонович Заступник голови Держпромгірнагляду Четвер з 14.00 до 18.00 Начальники управлінь та самостійних відділів Держпромгірнагляду Понеділок Вівторок Середа Четвер з 15.00 до 18.00 П'ятниця з 14.00 до 16.00