ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93)

ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93) Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия

ДСТУ 3211 95 ГОСТ 1639 93 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ БРУХТ І ВІДХОДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ Загальні технічні умови ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ Общие технические условия NON-FERROUS METALS AND ALLOYS SCRAP AND WASTE General specifications Чинний від 1997 07 01 ПОПРАВКИ ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ 77. МЕТАЛУРГІЯ 77.120 В57 Місце поправки Надруковано Повинно бути С.4 Продовження таблиці 1 клас А номер групи VII у графі «Масова частка хімічних елементів які характеризують групу сплавів % не більше» 0 9 - заліза не менше 0 5 - нікелю 0 9 - заліза 0 5 - нікелю не менше у графі «Марки сплавів» Ак21М2 5 WI 5 ВКЖЛС-2 АК21М2 5Н2 5 ВКЖЛС-2 ЗМІНА ДО МІЖДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ РОЗРОБЛЕНОГО В УКРАЇНІ ТА ПРИЙНЯТОГО МІЖДЕРЖАВНОЮ РАДОЮ 13. ДОВКІЛЛЯ. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ. БЕЗПЕКА 77. МЕТАЛУРГІЯ 13.030.10; 77.120.01 В57 ЗМІНА № 1 ДСТУ 3211-95 ГОСТ 1639-93 Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 23.04.2001 № 180 Чинна від 01.08.2001 Принято Межгосударственным советом по стандартизации метрологии и сертификации протокол № 20-2001 от 1 ноября 2001 г. Зарегистрировано МГС № 3944 Дата введения 2002-05-01 За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование национального органа стандартизации Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Республика Узбекистан Украина Азгосстандарт Армгосстандарт Госстандарт Республики Беларусь Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Таджикстандарт Узгосстандарт Госстандарт Украины Розділ 2. Замінити посилання: ГОСТ 12.2.007.4-75 на ДСТУ 3335-96 ГОСТ 12.2.007.4-96 Система стандартів безпеки праці. Шафи негерметизованих комплектних розподільних пристроїв та комплектних трансформаторних підстанцій. Вимоги безпеки; ГОСТ 12.2.007.6-93 на ДСТУ 2817-94 ГОСТ 12.2.007.6-93 Система стандартів безпеки праці. Апарати електричні комутаційні на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки; ГОСТ 12.2.007.7-83 на ГОСТ 22789-94 МЭК 439-1-85 Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ 12.2.007.9-93 на ГОСТ 12.2.007.9-88 ССБТ. Оборудование электротехническое. Требования безопасности; ГОСТ 1583-93 на ДСТУ 2839-94 ГОСТ 1583-93 Сплави алюмінієві ливарні. Технічні мови; ГОСТ 4784-74 на ГОСТ 4784-97; ГОСТ 14192-77 на ГОСТ 14192-96. Пункт 3.1.1.1 Таблиця 1 примітка 1. Замінити посилання: ГОСТ 1583 на ДСТУ 2839 ГОСТ 1583 . Пункт 3.1.1.11. Таблиця 60. Графа «Норма». Сорт 2. Замінити норму: 85 на 80. Сорт 3. Замінити норму: 80 на 75. Таблица 61. Графа «Норма» Сорт 1. Заменить норму: 80 на 70. Сорт 2. Заменить норму: 70 на 60. Сорт 3. Заменить норму: 65 на 55. Таблица 61. Заменить слово: « Примечание» на «Примечания 1». Дополнить примечанием 2. « 2. По соглашению сторон устанавливается норма остаточного электролита в ломе и отходах свинцовых аккумуляторных батарей не более 5% для сортов 1 2 и 3». Пункт 3.1.10.9. Заменить ссылки: ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.14 на ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 12.2.007.8 ГОСТ 12.2.007.14 ГОСТ 22789 МЭК 439-1-85 . Пункт 6.1.1 дополнить словами: «и в соответствии с требованиями технических условий размещения и крепления грузов на соответствующих видах транспорта утвержденных в установленном порядке». ІПС № 12-2001 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Донецьким державним інститутом кольорових металі МТК 107 2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 19 вересня 1995 р. № 315 І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 6 грудня 1996 р. № 511 3 НА ЗАМІНУ ГОСТ 1639 78 4 РОЗРОБНИКИ: В. І. Гель канд. техн. наук В. Г. Левицький канд. техн. наук Р. П. Петрова Е. М. Микало Н. І. Абросимова О. О. Кулешова В. І. Петров С. П. Захарова 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт поширюється на брухт та відходи кольорових металів і сплавів призначені для виробництва кольорових металів і їх сплавів та інших видів продукції. Вимоги розділів 3.1.10 та 3.1.11 цього стандарту є обов'язковими. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі стандарти: ГОСТ 8.010 90 ГСИ. Методики выполнения измерений ГОСТ 12.1.004 91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.005 88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.007 76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 12.1.010 76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.016 79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ ГОСТ 12.2.007.0 75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.007.1 75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности ГОСТ 12.2.007.2 75 ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности ГОСТ 12.2.007.3 75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности ГОСТ 12.2.007.4 75 ССБТ. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности ГОСТ 12.2.007.5 75 Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности ГОСТ 12.2.007.6 93 ССБТ. Аппараты электрические коммутационные на напряжение до 1000 В. Требования безопасности ГОСТ 12.2.007.7 83 ССБТ. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности ГОСТ 12.2.007.8 75 ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности ГОСТ 12.2.007.9 93 ССБТ. Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования ГОСТ 12.2.007.10 87 ССБТ. Установки генераторы и нагреватели индукционные для электротермии установки и генераторы ультразвуковые. Требования безопасности ГОСТ 12.2.007.11 75 ССБТ. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности ГОСТ 12.2.007.12 88 ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности ГОСТ 12.2.007.13 88 ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности ГОСТ 12.2.007.14 75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности ГОСТ 12.4.004 74 Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия ГОСТ 12.4.009 83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание ГОСТ 12.4.010 75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия ГОСТ 12.4.013 85Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия ГОСТ 12.4.021 75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 12.4.026 76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности ГОСТ 12.4.028 76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия ГОСТ 12.4.029 76 Фартуки специальные. Технические условия ГОСТ 12.4.068 79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования ГОСТ 1583 93 Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия ГОСТ 2171 90 Детали изделия полуфабрикаты и заготовки из цветных металлов и сплавов. Обозначение марки ГОСТ 2226 88 ИСО 6590-1 83 ИСО 7023 83 Мешки бумажные. Технические условия ГОСТ 2874 82 Вода питьевая. Гигиенические технические требования и контроль за качеством ГОСТ 2991 85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия ГОСТ 4388 72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди ГОСТ 4658 73 Ртуть. Технические условия ГОСТ 4784 74 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки ГОСТ 5044 79 Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов ГОСТ 5959 80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия ГОСТ 6247 79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия ГОСТ 10354 82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия ГОСТ 14113 78 Сплавы алюминиевые антифрикционные. Марки ГОСТ 14192 77 Маркировка грузов ГОСТ 17366 80 Бочки стальные сварные толстостенные для химических продуктов. Технические условия ГОСТ 17811 78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия ГОСТ 18165 89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации алюминия ГОСТ 18293 72 Вода питьевая. Методы определения содержания свинца цинка серебра ГОСТ 18308 72 Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена ГОСТ 18477 79 Контейнеры универсальные. Типы основные параметры и размеры ГОСТ 19433 88 Грузы опасные. Классификация и маркировка ГОСТ 21130 75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры ГОСТ 26653 90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования ГОСТ 28053 89 Стружка цветных металлов и сплавов. Методы отбора подготовки проб и методы испытаний ГОСТ 28192 89 Отходы цветных металлов и сплавов. Методы отбора подготовки проб и методы испытаний З ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 3.1 Характеристики 3.1.1 Брухт і відходи кольорових металів і сплавів поділяють за найменуванням металів; за фізичними ознаками на класи; за хімічним складом на групи та марки сплавів; за показниками якості на сорти згідно з таблицями 1 78. 3.1.1.1 Алюміній та алюмінієві сплави Таблиця 1 Клас Номер групи Сорт Найменування групи Масова частка хімічних елементів які характеризують групу сплавів % не більше Марки сплавів А Б I 1 2 2а 3 2 3 4 5 Алюміній нелегований 0 5 кремнію 0 05 міді 0 5 заліза 0 1 цинку А999 А99 А995 А97 А95 А85 А8 А5 А5Е АО АДО АД1 АДОО А7 А7Е А6 А Б II 1 2 2а 2 3 4 5 Сплави алюмінієві деформовані з низьким вмістом магнію 0 3 цинку 0 9 магнію 0 7 кремнію 4 8 міді 0 7 заліза Д1 В65 Д18 Д1П АД31 АД A Б III 1 2 2a 2 3 4 5 Сплави алюмінієві деформовані з підвищеним вмістом магнію 0 3 цинку 1 8 магнію 0 5 кремнію 4 9 міді 0 5 заліза Д16 АМг1 Д16П Д16ч 1 Д19 Д19ч М40 1163 A Б IV 1 2 2a 2 3 4 5 Сплави алюмінієві системи алюміній мідь 0 5 цинку 0 8 кремнію 6 5 міді 1 0 заліза АМ4 5Кд АМ5 A Б V 1 2 2a 2 3 4 5 Сплави алюмінієві системи алюміній кремній магній 1 5 міді 0 5 цинку 0 6 магнію 13 0 кремнію 1 5 заліза АК12 АЛ2 АК9 АК9ч АЛ4 АК9пч АЛ4-1 АК7 АК7ч АЛ9 АК7пч АЛ9-1 АК13 АК9с АК9Т A Б VI 1 2 2a 2 3 4 5 Сплави алюмінієві системи алюміній кремній мідь 1 4 магнію 13 0 кремнію 1 5 цинку 1 5 заліза 8 0 міді АК5М АЛ5 АК5Мч АП5-1 АК5М2 АК5М7 АК6М2 АК8М АЛ32 АК5М4 АК8МЗ АК8МЗч ВАЛ8 АК9М2 АК12М2 АК12ММгН АЛ30 АК12М2МгН АЛ25 A Б VII 1 2 2a 2 3 4 5 Сплави алюмінієві леговані нікелем поршневі 3 0 міді 0 5 цинку 0 9 заліза не менше 0 5 нікелю АК18 Ак2Ш2 5 Н2 5 ВКЖЛС-2 A Б VIII 1 2 2a 2 3 4 5 Сплави алюмінієві деформовані з високим вмістом магнію 0 2 цинку 0 8 кремнію 0 5 заліза 6 8 магнію 0 1 міді АМг2 АМгЗ АМг4 АМг5 АМг5п АМгб 1561 A Б IX 1 2 2a 2 3 4 5 Сплави алюмінієві ливарні з високим вмістом магнію 0 2 цинку 1 5 заліза 1 7 кремнію 0 7 міді 13 0 магнію АМг4К1 5М АМг4К1 5М АМг5К АЛ13 АМг7 АЛ29 АМг5Мц АЛ28 АМг6Л АЛ23 АМг6лч АЛ23-1 Амг10 АЛ27 Амг11 АЛ22 A Б X 1 2 2а 2 3 4 5 Сплави алюмінієві деформовані з високим вмістом цинку 0 7 кремнію 0 7 заліза 2 6 міді 3 0 магнію 9 0 цинку В93пч В95 1960 В95оч В95пч 1965 1915 В96ц1 1925 1973 АЦМ К48-2 В95п A Б XI 1 2 2а 2 3 4 5 Сплави алюмінієві ливарні з високим вмістом цинку 12 0 цинку 1 5 заліза 13 0 кремнію 5 0 міді 0 9 магнію АК9Ц6 АК12М2 АЦ4Мг АЛ24 Г XII 3 Сплави алюмінієві з вмістом цинку не більше як 0 6 % 1 0 заліза в домішці 2 0 заліза в домішці Г XIII 3 Сплави алюмінієві з вмістом цинку більше як 0 6 % 10 0 заліза в домішці Примітка 1. Збирання і заготівля брухту і кускових відходів сплавів АД35 АВ АМц АМцС АД33 АК6 АК8 ММ Д12 за ГОСТ 4784 ACM за ГОСТ 14ПЗ АКІОСу за ГОСТ 1583 проводиться тільки за марками. Примітка 2. Збирання і заготівлю брухту та кускових відходів сплавів АК4 АК4-1 АК4-1ч допускається проводити в одній групі за ГОСТ 4784. Клас А. Брухт і кускові відходи алюмінію та алюмінієвих сплавів Групи І XI Таблиця 2 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами Вміст металу % не менше 96 Розміри кусків в одному з вимірів мм не більше 1000 Розміри пакетів мм не більше 400x400x700 Розміри бухт мм не більше 400x700 Кускові відходи товщиною не менше як 3 мм У пакетах пачках стосах Кабельний брухт і провідники струму вивільнені від ізоляції подрібнені Розсипом Кабельний лом 1-ї групи У в'язках бухтах стосах пакетах Листові відходи товщиною від 1 мм до 2мм Без лаку фарби і паперу У пакетах пачках стосах 2 Брухт і кускові відходи вказані у 1-му сорті але такі що не відповідають вимогам 1-го сорту Кабельний лом 1-ї групи Провідники струму у паперовій ба вовняній і шовковій ізоляції Великогабаритний брухт у тому числі: брухт планерів літаків вертольотів Вміст металу % не менше Засміченість чорними металами % не більше Такі що не пакуються Рублений різаний на куски розміром мм не більше 75 10 500x1000x1000 2a Брухт і кускові відходи що не відповідають вимогам 1-та 2-го сортів Вміст металу % не менше 50 Кабельний брухт 1-ї групи Провідники струму в капроновій лавсановій поліхлорвініловій поліетиленовій ізоляції Фольга і туби листові відходи Товщиною мм не більше 1 Без лаку фарби і паперу Стрічка Лакована Металургійний вихід % не менше 50 3 Фольга і туби Пофарбована каширована лакована Металургійний вихід % не менше 40 Клас Б. Стружка алюмінію та алюмінієвих сплавів Групи І XI Таблиця 3 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Стружка сипка Однієї марки сплаву Металургійний вихід % не менше 90 Засміченість чорними металами % не більше 0 1 Вміст вологи та масла % не більше 3 3 Стружка сипка Одніє групи сплавів Металургійний вихід % не менше 75 Засміченість чорними металами % не більше 5 Вміст вологи та масла % не більше 12 4 Стружка в'юнка Металургійний вихід % не менше 60 Засміченість чорними металами % не більше 5 Вміст вологи та масла % не більше 15 У пакетах 5 Стружка в'юнка Металургійний вихід % не менше 50 Засміченість чорними металами % не більше 5 Вміст вологи та масла % не більше 20 Клас Г. Решта відходів алюмінію та алюмінієвих сплавів Група XII Таблиця 4 Сорт Характеристика Вимоги Норма 3 Зйоми шлаки та інші відходи алюмінієвих сплавів не засмічені ін- Металургійний вихід % не менше 40 шими металами і сплавами цеглою графітом тощо без порошкового Розміри кусків мм не більше 500x1000 роздрібу Вміст заліза % не більше 1 0 4 Зйоми шлаки та інші відходи алюмінієвих сплавів які не відповідають Металургійний вихід % не менше 25 вимогам 3-го сорту та з порошковим роздрібом Розміри кусків мм не більше 500x1000 Вміст заліза % не більше 2 0 Група XIII Таблиця 5 Сорт Характеристика Вимоги Норма 3 Зйоми шлаки та інші відходи алюмінієвих сплавів не засмічені іншими металами і сплавами цеглою графітом тощо без порошкового роздрібу Металургійний вихід % не менше Розміри кусків мм не більше Вміст заліза % не більше 40 500x1000 10 Примітка до таблиць 4 і 5. Збирання і заготівлю брухту та відходів які містять літій відходів порошкової і гранульної металургії проводять за згодою із споживачем. 3.1.1.2 Вольфрам хімічні сполуки що містять вольфрам сплави вольфраму Таблиця 6 Клас Номер групи Сорт Найменування групи А Б В І 1 2 1 2 1 2 3 Вольфрам металевий А Б В II 1 2 3 4 5 5а 1 2 1 2 3 Сплави на основі вольфраму А III 2 3 Тантало-вольфрамо-кобальтові сплави А IV 2 3 4 4а Брухт шарошечних доліт В V 1 2 Хімічні сполуки що містять вольфрам Г І 2 Відходи і розібраний брухт Г II 2 3 4 5 Пилоподібні відходи вольфраму від заточки твердосплавного інструменту Клас А. Брухт і кускові відходи Група І. Вольфрам металевий Таблиця 7 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами неокислені у тому числі: труби стрижні дротики пластини брак штабиків обріз стрічки фольги вирубки гарячої штамповки Вміст вольфраму % не менше Маса окремих кусків г не менше 99 10 2 Брухт і кускові відходи вказані у 1-му сорті окислені не засмічені іншими металами і сплавами Вміст вольфраму % не менше Маса окремих кусків г не менше 90 10 Група II. Сплави на основі вольфраму Таблиця 8 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами Вміст сплаву % не менше Маса кусків г не менше 98 10 2 Брухт і кускові відходи вольфрамо-кобальто-вих твердих сплавів не засмічені іншими кольоровими металами і сплавами допускається наявність припою Вміст сплаву % не менше Засміченість безвольфрамовими твердими сплавами % не більше 97 0 5 3 Брухт і кускові відходи титано-вольфрамо-кобальтових сплавів не засмічені іншими кольоровими металами і сплавами допускається наявність припою Вміст сплаву % не менше Засміченість безвольфрамовими твердими сплавами % не більше 97 0 5 4 Брухт і кускові відходи титано-тантало-воль-фрамо -кобальтових сплавів не засмічені іншими кольоровими металами і сплавами допускаєтсья наявність припою Вміст сплаву % не менше Засміченість безвольфрамовими твердими сплавами % не більше 97 0 5 5 Брухт і кускові відходи твердих сплавів що не відповідають вимогам 2- 3- 4-го сортів допускається наявність припою Вміст сплаву % не менше 67 5а Брухт і кускові відходи сплавів на основі вольфраму допускається наявність припою що не відповідають вимогам 1- 2- 3- 4- 5-го сортів Вміст сплаву % не менше 50 Група ІІІ. Тантало-вольфрамо-кобальтові сплави Таблиця 9 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами Вміст вольфраму % не менше 90 Вміст танталу % не менше 10 3 Брухт і кускові відходи вказані у 2-му сорті але які не відповідають вимогам 2-сорту Вміст вольфраму % не менше Вміст танталу % не менше 63 7 Група IV. Брухт шарошечних доліт Таблиця 10 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Брухт шарошечних штирьових і напівшти-рьових доліт без сторонніх предметів Відокремлені від корпусу долота допускається наявність у шарошках тіл кочення 3 Брухт тришарошечних штирьових доліт без сторонніх предметів Нерозібраний 4 Брухт тришарошечних півштирьових доліт без сторонніх предметів » 4а Брухт одношарошечних доліт без сторонніх предметів » Клас Б. Стружка плутаний дріт дрібний брухт вольфраму та сплавів на основі вольфраму Групи І II Таблиця 11 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Стружка плутаний дріт дрібний брухт не засмічені іншими металами і сплавами Вміст вольфраму % не менше 90 2 Стружка плутаний дріт дрібний брухт що не відповідають вимогам 1 -го сорту Вміст вольфраму % не менше 85 Засміченість вуглецевою сталлю % не більше 15 Клас В. Порошкоподібні відходи вольфраму та сплавів на основі вольфраму Групи І II Таблиця 12 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Порошок вишкребки висівки паста не засмічені іншими металами та сплавами Вміст вольфраму % не менше 95 2 Порошок вишкребки висівки паста не засмічені іншими металами та сплавами Вміст вольфраму % не менше 65 3 Порошкоподібні відходи від пластифікованих заготовок під час виробництва твердих сплавів Вміст вольфраму % не менше 50 Група V. Хімічні сполуки що містять вольфрам Таблиця 13 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Паста порошок вишкребки висівки хімічних сполук без механічної засміченості Вміст вольфраму % не менше 75 2 Відходи вказані у 1-му сорті але які не відповідають вимогам 1-го сорту Вміст вольфраму % не менше 65 Клас Г. Решта відходів вольфраму та сплавів на основі вольфраму Брухт і відходи які не відповідають вимогам таблиць 7 13 Група І. Відходи і розібраний брухт Таблиця 14 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Відходи і розібраний брухт Вміст вольфраму % не менше 20 Група II. Пилоподібні відходи вольфраму від заточки твердосплавного інструменту Таблиця 15 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Пилоподібні відходи від алмазної за-точки інструменту оснащеного твердими сплавами Вміст вольфраму % не менше Не допускається механічна засміченість кусками інших металів і неметалевими предметами 15 3 Пилоподібні відходи від заточки інструменту оснащеного твердими сплавами Вміст вольфраму % не менше Не допускається механічна засміченість кусками інших металів та сплавів і металевими предметами 5 4 Пилоподібні відходи твердих сплавів від заточки різального інструменту Вміст вольфраму % не менше Не допускається механічна засміченість кусками інших металів та сплавів і неметалевими предметами 3 5 Окалина і Пилоподібні відходи швидкорізальної сталі Вміст вольфраму % не менше Не допускається механічна засміченість кусками інших металів та сплавів і неметалевими предметами 3 3.1.1.3 Кадмій Клас А. Брухт та кускові відходи Група І. Кадмій чистий нелегований Марки: Кд-0 Кд-1 Кд-2 Кд-00 Кд-000 Кд-ОА Таблиця 16 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт та кускові відходи кадмію не засмічені іншими металами та сплавами у тому числі: брак обрізки та обсмокти анодних пластин чушки неліквідів інші чисті кадмієві куски Вміст кадмію % не менше Вміст масла вологи та інших неметалевих матеріалів % не більше 99 1 2 Брухт та кускові відходи кадмію вказані в 1-му сорті але які не відповідають вимогам 1-го сорту у тому числі: зйоми і сплески від розливання кадмію катодні гачки і сітки покриті кадмієм з ванн для кадміювання та інші відходи Вміст кадмію % не менше 5 2а Кадмій-нікелеві акумулятори Розсортовані нерозібрані в сталевих баках без електроліту За згодою із спэживачем 3.1.1.4 Кобальт його сполуки і сплави Клас А. Брухт та кускові відходи кобальту його сполук і сплавів Таблиця 17 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт та кускові відходи кобальту і його сплавів Вміст кобальту % не менше 0 5 Клас В. Відходи кобальту його сполук і сплавів Таблиця 18 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Відходи порошкоподібні що містять кобальт від заточки різального інструменту у тому числі: шлаки жаростійких сплавів що містять кобальт і нікель Вміст кобальту % не менше 0 5 Клас Г. Відходи що містять кобальт від переробки брухту кускових порошкоподібних відходів Таблиця 19 Сорт Характеристика Вимоги Норма Відходи що містять кобальт від переробки брухту кускові порошкоподібні відходи Вміст кобальту % не менше Вміст вологи % не більше 20 0 5 3.1.1.5 Магній та магнієві сплави Таблиця 20 Клас Номер групи Сорт Найменування групи Масова частка хімічних елементів які характеризують групу. %. не більше Марки сплавів А І 1 2 Сплави магшєво-алю-мінієві деформовані та магній усіх марок 0 7 марганцю 1 5 цинку 9 0 алюмінію МА2 МА5 МА2-1пч МА2-2 МА2-1 А II 1 2 Сплави магнієві що містять літій деформовані 5 0 алюмінію 5 0 кадмію 3 5 цинку 11 5 літію 0 1 марганцю 0 1 церію МА21 та ін. А III 1 2 Сплави магнієві деформовані і магній усіх марок що не ввійшли до І II груп 2 0 марганцю 2 0 цинку 0 9 церію МА8 МА8пч МА17 МА19 ММ2 ММ2ч МГ A IV 1 2 Сплави магнієві деформовані і магній усіх марок вказані у групах І та III 2 0 марганцю 7 0 цинку 9 0 алюмінію 2 0 неодиму 2 0 кадмію 0 7 цирконію 0 5 церію МА2 МА8 МА2-1 МА2-2 МА15 МА8пч МА14 МГ МА17 МА19 ВМ1 МА20 МДЗ-3 A V 1 2 Сплави магнієво-алюмінієві ливарні 10 2 алюмінію 2 5 марганцю 3 0 цинку МЛ2 МЛЗ МЛ4 МЛ5 МЛ4пч МЛ5пч МЛ5он МЛ6 A VI 1 2 Сплави магнієві ливарні що містять літій A VII 1 2 Сплави магнієві ливарні і магній усіх марок що не входять до V та VI груп 6 6 цинку 1 1 цирконію 0 8 кадмію МЛ8 МЛ12-1 МЛ9 МЛ15 МЛ10 МЛИ МЛ12 A VIII 1 Сплави магнієві ливарні та магній усіх марок вказані у групах V та VII 10 2 алюмінію 2 5 марганцю 6 6 цинку 1 1 цирконію 0 8 кадмію МЛ2 МЛЗ МЛ4 МЛ4пч МЛ5 МЛ5пч МЛ6 МЛ5оп МЛ15 МЛ8 МЛ12-1 МЛ9 МЛ10 МЛ11 МЛ12 A IX 1 Сплави магнієві і магній груп І III IV V VII VIII Б IX 2 Сплави магнієві і магній груп І IX Г За згодою із споживачем Клас А. Брухт і кускові відходи магнію та магнієвих сплавів Групи І III V VII Таблиця 21 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт та кускові відходи не Однієї марки сплаву засмічені іншими металами і сплавами у тому числі: Вміст неметалевих матеріалів % не більше Розмір куска мм не більше: 2 брухт литих кованих пресова- довжина 1000 них деталей зливки переплавів ширина діаметр 600 2 Кускові відходи не засмічені інши ми кольоровими металами і сплавами а також вказані у 1-му сорті але які не відповідають вимогам 1-го сорту Однієї групи сплаву Вміст магнію та магнієвих сплавів % не менше Засміченість % не більше: 85 сталлю 10 неметалевими матеріалами 5 Розмір куска мм не більше: довжина 1000 ширина діаметр 600 Групи І V III VII Таблиця 22 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт не засмічений іншими металами і сплавами а також вказаний у 1-му сорті І ІІІ V VII груп але який не відповідає вимогам 1-го сорту І III V VII груп Однієї групи сплавів Вміст магнію та магнієвих сплавів % не менше Засміченість % не більше: сталлю неметалевими матеріалами Розмір куска мм не більше: довжина ширина діаметр 85 10 5 1000 600 2 Брухт та кускові відходи не засмі- Однієї групи сплавів чені іншими кольоровими металами та сплавами вказані у 1-му сор- Вміст магнію та магнієвих сплавів % не менше Засміченість % не більше: 70 ті але які не відповідають вимо- сталлю 20 гам 1- і 2-го сортів груп І III V неметалевими матеріалами 10 VII Розмір куска мм не більше: довжина 1000 ширина діаметр 600 Група IX. Магній та магнієві сплави груп І III IV V VII VIII Таблиця 23 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи групи IV і такі що не відповідають вимогам 1- 2-го сортів груп І III V VII VIII Вміст магнію і Дрібний обріз або у тарі магнієвих сплавів % не менше і висічка постачається в пакетах 50 Клас Б. Стружка магнію та магнієвих сплавів Таблиця 24 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Брикети стружки магнію та магнієвих сплавів груп І III IV V VII VIII Вміст магнію та магнієвих сплавів % не менше Вміст вологи і масла % не більше у тому числі вологи % не більше 50 0 5 0 1 Клас Г. Решта відходів магнію та магнієвих сплавів Таблиця 25 Сорт Характеристика Вимоги Норма Шлаки в кусках Вміст металевого магнію % не менше 50 3.1.1.6 Мідь та сплави на мідній основі Таблиця 26 Клас Номер групи Сорт Найменування групи Масова частка хімічних елементів які характеризують групу сплавів % Марки сплавів А Б І 1 1а 2 2а 3 3а 1 2 3 Мідь без полуди і паяння 99 5 міді не менше МООк МОк М1к МОб М1 М1р МО М1ф М2 МОО М2р М3р М3 А Б II 1 1а 2 2а 3 3а 1 2 3 Мідь з полудою і паянням 92 міді не менше МООк МОк М1к МООб МОб МІ М1р М1ф М2р М3р М2 М3 А Б III 1 1а 2 2а 3 1 2 3 Латуні подвійні без полуди і паяння 60 0 міді не менше Л96 Л90 Л85 Л80 Л70 Л63 Л60 Л68 А Б IV 1 1а 2 2а 3 3а 1 2 3 Латуні олов'яні олов'яно-свинцеві латуні подвійні паяні і луджені 2 5 олова 3 0 свинцю не більше Л96 Л90 Л85 Л80 Л68 Л63 Л60 Л090-1 Л070-1 Л062-1 Л060-1 ЛМ25С2 А Б V 1 1а 2 2а 3 1 2 3 Латуні свинцеві 3 0 свинцю не більше ЛС74-3 ЛС63-3 ЛС59-3 ЛС64-2 ЛС63-2 ЛС60-1 ЛС60-2 ЛС59-1 ЛС59-1В ЛЦ40С А Б VI 1 1а 2 2а 3 1 2 3 Латуні кремнисті 4 5 кремнію не більше ЛК80-3 ЛЦ16К4 A Б VII 1 1a 2 2a 3 1 2 3 Латуні марганцевисті 4 0 марганцю не більше ЛЦ40Мц1 5 ЛЩОМцЗЖ ЛМц58-2 ЛЦ38Мц2С2 ЛЦ40МцЗА ЛЖМц59-1-1 A Б VIII 1 1a 2 2a 3 1 2 3 Латуні алюмінієві 7 0 алюмінію не більше ЛА77-2 ЛАЖ60-1-1 ЛАН59-3-2 ЛАНКМц75-2-2 5-0 5-0 5 ЛЦ23А6ЖЗМц ЛЦЗОАЗ ЛМцНЖА60-2-1-1-1 ЛМцКНС ЛМцАЖНК A Б IX 1 1a 2 2a 3 1 2 3 Бронзи низькооло-в'яні 4 0 олова не більше БрОФ4-0 25 БрОЦ4-3 БрОЗЦ7С5Н1 БрОЗЦ12С5 БрОФ2-0 25 БрОЮФ1 A Б X 1 1a 2 2a 1 2 3 Бронзи високооло-в'яні 4 0 олова не менше БрОФ8 0-0 3 БрОФ7-0 2 БрОФ6 5-0 4 БрОФ6 5-0 15 БрОЦС4-4-4 БрО4Ц7С5 Бр04Ц4С17 БрОЦ4-4-2 5 Бр05Ц5С5 БрОІОСЮ БрОбЦСЗ Бр05С25 БрО8Ц4 A Б XI 1 1a 2 2a 3 1 2 3 Бронзи алюмінієві з залізом та марганцем 4 0 заліза 3 0 марганцю не більше БрА10ЖЗМц2 БрА9Мц2Л БрА10Мц2Л БрА5 БрА7 БрАМц9-2 A Б XII 1 1a 2 2a 3 1 2 3 Бронзи безолов'яні спеціальні 0 25 олова не більше 1 5 цинку не більше БрАЖНЮ-4-4 БрКМцЗ-1 БрМц5 БрКН1-3 БрА10Ж4Н4Л БрАПЖбНб БрА9Ж4Н4Мц1 БрА7Мц15ЖЗ Н2Ц2 БрА9ЖЗ A Б XIII 1 1a 2 2а 3 1 2 3 Бронзи берилієві БрБ2 БрБНТ1 7 БрБНТ1 9 БрБНТ1 9-Мц A Б XIV 1 1a 2 2а 3 1 2 3 Бронзи свинцеві БрС-30 БрСуЗНЗ-ЦЗС2Ф Г 1 3 За згодою із споживачем Клас А. Брухт і кускові відходи міді та сплавів на мідній основі Групи І IV Таблиця 27 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи міді та сплавів на мідній основі не засмічені іншими металами і сплавами Однієї марки міді або сплаву Вміст металу % не менше 99 5 Засміченість неметалевими матеріалами % не більше 0 5 Розміри кусків в одному з вимірів мм не більше 1000 Розміри пакетів мм не більше 400x400x700 1а Брухт і кускові відходи міді та сплавів на мідній основі не засмічені іншими металами і сплавами Однієї марки міді або сплаву Вміст металу % не менше 97 Засміченість неметалевими матеріалами % не більше 3 Розміри кусків в одному з вимірів мм не більше 1000 Розміри пакетів мм не більше 400x400x700 Брухт і кускові відходи груп: І II III V VIII XI XII XIII XIV Без засміченості: іншими металами і сплавами IV алюмінієм кремнієм залізом VI алюмінієм та оловом VII оловом IX алюмінієм залізом сурмою X кремнієм Кабельний брухт і провідники струму після вивільнення від ізоляції подрібнені Розсипом 2 Брухт і кускові відходи міді та сплавів на мідній основі Однієї групи сплавів Вміст металу % не менше 97 Засміченість: чорними металами % не більше 0 5 неметалевими матеріалами не більше 2 5 Розміри кусків в одному з вимірів мм не більше 1000 Розміри пакетів мм не більше 400x400x700 Брухт і кускові відходи груп: І II III V VIII XI XII XIII XIV Без засміченості: іншими кольоровими металами і сплавами IV алюмінієм і кремнієм VI алюмінієм і оловом VII оловом IX алюмінієм залізом сурмою X кремнієм 2a Брухт і кускові відходи міді та сплавів на мідній основі Однієї групи сплавів Вміст металу % не менше 95 Засміченість чорними металами % не більше 0 5 Засміченість неметалевими матеріалами % за винятком хлорвінілу і гуми не більше 4 5 Брухт і кускові відходи груп: І II III IV VIII XI XII XIII XIV Без засміченості: іншими кольоровими металами і сплавами IV алюмінієм і кремнієм VI алюмінієм і оловом VII оловом IX алюмінієм залізом сурмою X оловом і кремнієм Радіатори група IV Розібрані 3 Брухт і кускові відходи які не відповідають вимогам сорту 2а Однієї групи сплавів Вміст металу % не менше 80 Вміст залізних приробок % не більше 5 Радіатори непакетовані група IV Засміченість: неметалевими матеріалами % не більше 6 чорними металами % не більше 1 Кабельний брухт груп І II Провідники струму у паперовій шовковій бавовняній ізоляції лаковані У в'язках розміри мм не більше 400x400x700 За Кабельний брухт груп І II Вміст металу % не менше 50 Провідники струму у капроновій лавсановій поліхлорвініловій поліетиленовій гумовій ізоляції У в'язках кусках Розміри в'язки мм не більше 400x400x700 Довжина куска мм не більше 1000 Радіатори побутових кондиціонерів група IV Без засміченості цинком свинцем кремнієм із злитою охолоджувальною рідиною Засміченість неметалевими матеріалами % не більше 5 Клас Б. Стружка міді та сплавів на мідній основі Групи І XIV Таблиця 28 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Стружка сипка і в'юнка в пакетах Однієї марки міді або сплаву Вміст металу % не менше 98 3 Вміст заліза % не більше 0 2 Вміст вологи і масла % не більше 1 5 2 Стружка сипка і в'юнка в пакетах що не відповідає вимогам 1 -го сорту Вміст металу % не менше Вміст заліза % не більше 89 5 Вміст вологи і масла % не більше 6 3 Стружка сипка і в'юнка що не відповідає вимогам 1- і 2-го сортів Вміст заліза % не більше Вміст вологи і масла % не більше 10 15 Клас Г. Решта відходів міді та сплавів на мідній основі Таблиця 29 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Шлаки що містять мідь козли Вміст металу % не менше 50 2 Решта відходів вказаних у 1-му сорті що не відповідають вимогам 1-го сорту Вміст металу % не менше 30 3 Решта відходів вказаних у 1- і 2-му сортах що не відповідають вимогам 1- і 2-го сортів Вміст металу % не менше 10 4 Шлаки шлами пічні виламки мідний і мідно-графітовий пил електродвигуни трансформатори пропиловка та інші відходи а також вказані в 1- 2- 3-му сортах що не відповідають вимогам 1- 2- 3-го сортів Вміст міді та мідних сплавів % не менше 3 Примітка. У решті відходів міді та сплавів на мідній основі вміст свинцю може становити не менше 0 1 % цинку не менше 0 2 % олова не менше 0 1 % нікелю не менше 1 %. 3.1.1.7 Молібден хімічні сполуки що містять молібден сплави молібдену Таблиця 30 Клас Номер групи Сорт Найменування групи А І 1 2 Молібден металевий Б І 1 2 Молібден металевий А Б II II 2 3 1 2 Сплави на основі молібдену Сплави на основі молібдену В І 1 2 Молібден та його сплави В II 1 2 Хімічні сполуки що містять молібден Г Клас А. Брухт і кускові відходи молібдену хімічних сполук що містять молібден сплавів молібдену Групи І II Таблиця 31 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи молібдену металевого не засмічені іншими металами і сплавами Вміст молібдену % не менше Маса окремих кусків г не менше 99 10 2 Брухт і кускові відходи молібдену металевого та сплавів на основі молібдену не засмічені іншими металами і сплавами які не відповідають вимогам 1-го сорту Вміст молібдену % не менше 90 3 Брухт і відходи сплавів на основі молібдену не засмічені іншими металами і сплавами які не відповідають вимогам 2-го сорту у тому числі сплави які містять 50 % молібдену і 50 % вольфраму Вміст молібдену % не менше 50 Клас Б. Стружка плутаний дріт молібдену хімічних сполук що містять молібден сплавів молібдену Групи І II Таблиця 32 Сорт Характеристика Вимоги Норма І Стружка плутаний дріт не засмічені іншими металами Наявність молібдену % не менше 90 2 Стружка плутаний дріт які не відповідають вимогам 1-го сорту Вміст молібдену % не менше 85 Засміченість вуглецевою сталлю % не більше 15 Клас В. Порошкоподібні відходи молібдену сполук що містять молібден сплавів молібдену Група І. Молібден і його сплави Таблиця 33 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Порошок вишкребки висівки не засмічені іншими металами і сплавами Вміст молібдену % не менше 95 2 Відходи вказані у 1-му сорті але які не відповідають вимогам 1-го сорту Вміст молібдену % не менше 85 Група II. Хімічні сполуки що містять молібден Таблиця 34 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Паста порошок вишкребки висівки хімічних сполук не засмічені іншими металами і сплавами Вміст молібдену % не менше 75 2 Відходи вказані у 1 -му сорті але які не відповідають вимогам 1 -го сорту Вміст молібдену % не менше 65 Клас Г. Решта відходів молібдену хімічних сполук що містять молібден сплавів молібдену Брухт і металеві кускові відходи які не відповідають таблицям 31 34 Таблиця 35 Сорт Характеристика Вимоги Норма Відходи і розібраний брухт Вміст молібдену % не менше 20 3.1.1.8 Нікель та нікелеві сплави Таблиця 36 Клас Номер групи Сорт Найменування групи Марки сплавів А Б І 1 2 3 1 2 Нікель чистий і нікель напів-фабрикатний Н-0 Н-ly Н-1 Н-2 Н-3 Н-4 НП1 НП2 НПЗ НП4 НПАН НПА1 НПА2 НПОЭви НП1Эв НП2Э А Б II 1 2 3 1 2 Сплави нікелеві НКО 2; НКО 2Э; НХ9; НМг; НКО 04; НМгОД; НМІ0.05; НИгО 368; НкаО 07; НКаО.13; НМц2 5; НМц5; НМцАК2-2-1;НХ9 5 А Б III 1 2 3 1 2 Сплави мідно-нікелеві МН16 МН19 МН25 МНМц43-0 5 МНМц40-15 МНЖМцЗО-1-1 МНЖМцЮ-1-1 МНМцЗ-12 МНМцАЖЗ-12-0 3-0 3 МНЖМц28-2 5-1 5 А Б IV 1 2 1 2 Нейзильбер МНЦ15-20 МНЦС16-29-1 8 А Б V 2 2 3 Сплави І IV груп А VI 2 3 Залізо-нікелеві акумулятори Г За згодою із споживачем Клас А. Брухт і кускові відходи нікелю та нікелевих сплавів Групи І IV Таблиця 37 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами Однієї марки металу або сплаву Вміст металу % не менше 98 У пакетах. Розміри пакета мм не більше 400x400x700 Відходи товщиною понад 3 мм Розсипом або в пакетах 2 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами які не відповідають вимогам 1-го сорту Вміст металу % не менше 90 3 Брухт і кускові відходи які не відповідають вимогам 1- і 2-го сортів Вміст металу % не менше 80 Засміченість іншими металами і сплавами % не більше 5 Група V. Сплави І IV груп Таблиця 38 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Брухт і кускові відходи Вміст металу % не менше 25 Максимальні розміри кусків мм не більше 1000x1000x1500 Клас Б. Стружка нікелю і нікелевих сплавів Групи І IV Таблиця 39 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Стружка не засмічена іншими металами і сплавами Вміст металу % не менше 97 2 Стружка яка не відповідає вимогам 1-го сорту Вміст металу % не менше 88 Група V. Сплави І IV груп Таблиця 40 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Стружка І III груп Вміст нікелю кобальту та міді в сумі % не менше 25 3 Стружка нейзильберу група IV Вміст нікелю кобальту та міді в сумі % не менше 25 Група VI. Залізо-нікелеві акумулятори Таблиця 41 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Залізо-нікелеві акумулятори Нерозібрані. Без електроліту за відсутності з'єднувальних шин гумових чохлів і пробок 3 Залізо-нікелеві акумулятори Нерозібрані. Нерозсортовані без електроліту за відсутності з'єднувальних шин гумових чохлів і пробок Клас Г. Решта відходів що містять нікель Таблиця 42 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Пічні виламки та подини печей катодні гачки на яких наріс нікель шлаки зйоми Вміст нікелю міді і кобальту в сумі % не менше 20 Маса куска кг не більше 100 3 Відходи які не відповідають вимогам 2-го сорту шлами солі пил відходи що містять нікель та кобальт каталізатори Вміст нікелю і кобальту в сумі % не менше Розміри кусків мм не більше 3 1000x1000x1500 Вологість % не більше 5 3.1.1.9 Олово і олов'яно-свинцеві сплави Таблиця 43 Клас Номер групи Сорт Найменування групи Марки сплавів А Б І 1 2 1 Олово і олов'яні сплави ОВ4-000 Оіпп О1 О2 ОЗ О4 Б88 Б83 Б83С А Б II 1 2 3 2 Олов'яно-свинцеві сплави Біб БН БС6 К2 Ш1 ПІ П2 ЛН Ге ШЗ Ш2 МНнЛнГ Нт У К1 припої А Б III 1 2 Сплави І і II груп АК І 1 2 2а 3 3а Відходи білої бляхи АК II 1 2 2а 3 3а Брухт лудженої тари АК III 1 2 3 4 Відходи білої бляхи і брухт лудженої тари І і II груп Г 2 3 4 За згодою із споживачем Клас А. Брухт і кускові відходи олова олов'яних та олов'яно-свинцевих сплавів Група І. Олово і олов'яні сплави Вміст свинцю не більше 3 0 % Таблиця 44 Сорт Характеристика Вимоги Вміст олова % не менше Норма 90 1 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами у тому числі: зливки переплавів олово губчасте й регенероване у брикетах висічка фольга припої ПОССу 95-5 Засміченість неметалевими матеріалами % не більше Розміри окремих кусків мм не більше 3 200 2 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами Вміст олова % не менше 80 які не відповідають вимогам 1-го сорту у тому числі: Засміченість неметалевими матеріалами % не більше 3 зливки переплавів брухт бабітів марок Б88 Б89 Б83С Розмір окремих кусків мм не більше 200 Група II. Олов'яно-свинцеві сплави Вміст олова не менше 1 8 % Таблиця 45 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами у тому числі: припої ПОС61М Вміст олова % не менше Засміченість неметалевими матеріалами % не більше 60 3 Розмір окремих кусків мм не більше 200 2 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами які не відповідають вимогам 1-го сорту Вміст олова % не менше Засміченість неметалевими матеріалами % не більше 30 3 Розмір окремих кусків мм не більше 200 3 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами Вміст олова % не менше 1 8 у тому числі: переплав і брухт бабітів Засміченість неметалевими матеріалами % не більше 3 друкарських сплавів припої Розмір окремих кусків мм не більше 200 Група III. Сплави І і II груп Таблиця 46 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи Вміст олова % не менше 1 8 Клас АК. Відходи білої бляхи і брухт лудженої тари Група І. Відходи білої бляхи Група II. Брухт лудженої тари Таблиця 47 Сорт 1 Характеристика Вимоги Норма Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами у тому числі: Вміст олова % не менше Нелаковані 3 відходи білої бляхи вироби з білої бляхи У в'язках розсипом максимальний розмір куска мм Наліт іржі % від загальної поверхні не більше 2000 15 Брухт консервних банок та інша луджена тара Нелаковані. Навалом або в паках кг не більше Наліт іржі % від загальної поверхні не більше 30 15 2 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами вказані у 1-му сорті але які не відповідають вимогам 1-го сорту Нелаковані. Вміст олова % не менше Наліт іржі % від загальної поверхні не більше 1 20 2а Брухт і кускові відходи не засмічені іншими кольоровими металами і сплавами Лаковані. Вміст олова % не менше Наліт іржі % від загальної поверхні не більше 1 20 3 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами Нелаковані Вміст олова % не менше Наліт іржі % від загальної поверхні не більше 0 4 30 За Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами Лаковані. Вміст олова % не менше Наліт іржі % від загальної поверхні не більше 0 4 30 Примітки до таблиць 46 47 Примітка 1. Засміченість папером ганчірками деревиною залишками харчових продуктів тощо не більше 5 %. Примітка 2. Засміченість залишками олійної фарби нафтою та іншими водонерозчинними матеріалами не допускається. Група III. Відходи білої бляхи і брухт лудженої тари які не відповідають вимогам І II груп Таблиця 48 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Відходи білої бляхи які не відповідають вимогам всіх сортів І групи Вміст олова % не менше 0 3 2 Брухт лудженої тари який не відповідає вимогам усіх сортів II групи Вміст олова % не менше 0 3 3 Відходи білої бляхи які не відповідають вимогам 1-го сорту Вміст олова % не менше 0 3 4 Брухт лудженої тари який не відповідає вимогам 2-го сорту Вміст олова % не менше 0 3 Клас Б. Стружка олова і олов'яно-свинцевих сплавів Група І Таблиця 49 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Стружка олова і олов'яних сплавів не засмічена іншими металами і сплавами Вміст олова % не менше 80 Група II Таблиця 50 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Стружка олов'яно-свинцевих сплавів не засмічена іншими кольоровими металами і сплавами Вміст олова % не менше Механічні домішки % не більше у тому числі : 1 8 5 стружка чорних металів % не більше 1 5 Група III. Стружка олова і олов'яно-свинцевих сплавів І і II груп Таблиця 51 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Стружка яка не відповідає вимогам сортів І і II груп Вміст олова % не менше 1 8 Клас Г. Решта відходів що містять олово Таблиця 52 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Окалина зйоми зола порошки з припоїв Вміст олова % не менше Вміст масла вологи та інших неметалевих матеріалів % не більше 60 5 3 Відходи вказані у 2-му сорті але які не відповідають вимогам 2-го сорту Вміст олова % не менше Вміст масла вологи та інших неметалевих матеріалів % не більше 40 10 За Відходи вказані у 2- і 3-му сортах але які не відповідають вимогам 2-і 3-го сортів Вміст олова % не менше Вміст масла вологи та інших неметалевих матеріалів % не більше 20 10 4 Відходи вказані у 2- і 3-му сортах але які не відповідають вимогам 2-і 3-го сортів у тому числі: шлам шлаки та інші відходи що містять олово Вміст масла вологи та інших неметалевих матеріалів % не більше Вміст олова % не менше 15 1 3.1.1.10 Ртуть та її сполуки Таблиця 53 Клас Сорт д 1 2 Е 1 2 Г 2 3 Клас Д. Ртуть відпрацьована Таблиця 54 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Ртуть металева вилита з випрямлячів та приладів що вийшли з експлуатації Вміст ртуті % не менше Забрудненість розчиненими металами органічними сполуками та механічними домішками % не більше 95 5 2 Ртуть металева у приладах що вийшли з ужитку відходи хімічних та інших виробництв Вміст ртуті % не менше Вміст металевих забруднень % не більше 70 30 Клас Е. Відходи тверді що містять ртуть Таблиця 55 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Відходи фармацевтичних та хімічних виробництв з включенням забрудненої металевої ртуті Вміст ртуті % не менше 20 2 Кускові відходи тверді машинобудівного електротехнічного та інших виробництв ртутно-окисні елементи Вміст ртуті % не менше 2 Клас Г. Решта відходів ртуті та її сполук Таблиця 56 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Шлами що містять ртуть різних виробництв які містять металеву ртуть і ртуть у вигляді сполук а Вміст ртуті % не менше Тверді однорідні за крупністю 0 5 також виламки підлог стш та Інших елементів будинків і споруд футеровка і деталі технологічного обладнання Вміст вологи % не більше 30 3 Лампи з ртутним наповненням. Відходи які не відповідають вимогам всіх сортів класів Д Е та інші відходи що містять ртуть Вміст ртуті % не менше Вміст вологи % не більше 0 3 30 3.1.1.11 Свинець та свинцеві сплави Таблиця 57 Клас Номер групи Сорт Найменування групи Марки сплавів А Б І 1 2 3 1 Свинець чистий СОООО СООО СОО СО СІ СІС С2 С2С СЗС СЗ А Б II 1 2 3 1 2 Свинець сурм'янистий ССу8 ССуЮ УС ССуА ССуІ ССу2 ССуЗ МШ1 МІП2 МШЗ МП1 МСМ1 МЛн1 АЛ І 1 1а 2 3 4 4а Свинець акумуляторних батарей АЛ II 1 2 3 4 5 Брухт нерозібраних свинцевих акумуляторних батарей А Б III 2 3 2 Бабіти кальцієві БКА БК2 БК2ПІ А Б IV 4 3 Свинець і свинцеві сплави Г 1 2 3 4 За згодою із споживачем Клас А. Брухт і кускові відходи свинцю та свинцевих сплавів Групи І III Таблиця 58 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи І і II груп не засмічені іншими металами і сплавами брухт кабельної оболонки без бавовняного обплетення і бітумної ізоляції Вміст металу % не менше У сплаві вісмуту % не більше 95 0 03 2 Брухт і кускові відходи І II груп які не відповідають вимогам 1-го сорту Вміст металу % не менше У сплаві вісмуту % не більше 90 0 06 2а Брухт і кускові відходи III групи Вміст металу % не менше У сплаві вісмуту % не більше 90 0 20 3 Брухт і кускові відходи І III груп які не відповідають вимогам 1- та 2-го сортів Вміст металу % не менше У сплаві вісмуту % не більше 85 0 25 Засміченість сторонніми металами % не більше 10 4 Брухт і кускові відходи IV групи які не відповідають вимогам 1 3-го сортів Вміст металу % не менше У сплаві вісмуту % не більше 75 0 25 Примітка. Засміченість сторонніми металами наявність у брухті та відходах свинцю і свинцевих сплавів механічних домішок чорних та кольорових металів у вигляді окремих деталей кусків або приробок. Клас Б. Стружка свинцю та свинцевих сплавів Таблиця 59 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Стружка І II груп не засмічена іншими металами і сплавами Вміст металу % не менше Вміст у сплаві: свинцю вісмуту і сурми в сумі % не менше вісмуту % не більше 95 99 3 0 05 2 Стружка II III груп не засмічена іншими металами і сплавами Вміст металу % не менше Вміст у сплаві: свинцю сурми кальцію натрію та олова в сумі % не менше вісмуту % не більше 95 99 3 0 20 3 Стружка IV групи Вміст металу % не менше 50 Клас АЛ. Брухт і кускові відходи свинцевих акумуляторних батарей Група І. Свинець акумуляторних батарей Таблиця 60 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами у тому числі: брак ґрат струмо-відводів прутків клем Вміст металу свинець і свинцевосурм'янисті сплави у сумі % не менше 95 1а Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами у тому числі: брак електродів Вміст металу свинець і свинцевосурм'янисті сплави у сумі % не менше 90 2 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами які не відповідають вимогам 1-го сорту у тому числі: батареї акумуляторні свинцеві без моноблоків кришок і сепараторів Вміст металу свинець і свинцевосурм'янисті сплави у сумі % не менше 85 3 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами які не відповідають вимогам 1-і 2-го сортів у тому числі: батареї акумуляторні свинцеві без моноблоків та кришок Вміст металу свинець і свинцевосурм'янисті сплави мідь та її сплави в сумі % не менше 80 4 Брухт батарей акумуляторних свинцевих з мідними пластинами не засмічений іншими металами і сплавами без моноблоків кришок і змійовиків Вміст металу свинець і свинцевосурм'янисті сплави мідь та її сплави в сумі % не менше 75 4a Брухт акумуляторних батарей які містять срібло Нерозібраний 75 Група II. Брухт нерозібраних свинцевих акумуляторних батарей Таблиця 61 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Акумуляторні батареї у поліпропіленових моноблоках Із злитим електролітом Вміст металу свинець і свинцевосурм'янисті сплави в сумі % не менше 80 2 Акумуляторні батареї у поліетиленових моноблоках Із злитим електролітом Вміст металу свинець і свинцевосурм'янисті сплави в сумі % не менше 70 3 Акумуляторні батареї в ебонітових моноблоках Із злитим електролітом Вміст металу свинець і свинцевосурм'янисті сплави в сумі % не менше 65 4 Акумуляторні батареї морські з мідними пластинами Із злитим електролітом Вміст металу свинець і свинцевосурм'янисті сплави мідь та її сплави в сумі % не менше 50 5 Акумуляторні батареї усіх типів моноблоків Із електролітом Вміст металу свинець і свинцевосурм'янисті сплави в сумі % не менше 50 Примітка. Під час здачі і приймання брухту акумуляторних батарей змішаних за типами моноблоків кількість свинцю свинцевосурм'янистого сплаву встановлюють за групою яка містить найменше свинцю. Клас Г. Решта відходів свинцю та свинцевих сплавів Таблиця 62 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Окалина зйоми паста шлами кришка Вміст свинцю і сурми у сумі % не менше Вологи % не більше 80 10 Вісмуту у сплаві % не більше 0 05 2 Окалина зйоми паста шлами кришка Вміст свинцю і сурми у сумі % не менше Вологи % не більше 60 10 Вісмуту у сплаві % не більше 0 05 3 Окалина зйоми паста шлами кришка шлаки глет Вміст свинцю і сурми у сумі % не менше Вологи % не більше 40 10 Вісмуту у сплаві % не більше 0 05 4 Окалина зйоми паста шлами кришка шлаки глет тирові землі Вміст свинцю % не менше Вологи % не більше 10 15 Вісмуту у сплаві % не більше 0 05 Примітка до таблиць 60 61 62. Брухт та відходи свинцевих акумуляторних батарей постачають без зазначення вмісту вісмуту. 3.1.1.12 Титан і титанові сплави Таблиця 63 Клас Номер групи Сорт Найменування групи Марки сплавів А І 1 1а 2 3 4 Титан чистий нелегований ВТ 1-00 ВТ 1-0 Б 1 1а 2 3 З 1 2 2а 2б 3 4 А II 1 1а 2 3 4 Сплави титанові леговані компонентами крім олова ВТ5 ВТ6 ВТ8 ВТЗ-1 ВТ9 ВТ14 ВТ16 ВТ20 ВТ22 ПТШ ПТЗВ ЗМ40 5В 37 ОТ4-0 ОТ4 ВТ23 АТЗ АТ6 ЭТ5 2В ТС6 ОТ4-1 ВТ18 19 14 ЭТ2 ЭТЗ ЭТ7 Б 1 1а 2 3 3 1 2 2а 2б 3 4 A Ill 1 1a 2 3 4 Сплави титанові леговані оловом ВТ5-1 ТС5 ВТ25 ВТ18У Б 1 1a 2 3 3 1 2 2a 2б 3 4 Г 3 Клас А. Брухт і кускові відходи титану і титанових сплавів Групи І ІІІ Таблиця 64 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами кускові відходи одержані в процесі виготовлення напівфабрикатів і деталей крім прес-залишків одержаних під час пресування напівфабрикатів із заготовок нагрітих у хлорбарієвих ваннах або із застосуванням змазок Однієї марки сплаву Поверхня повинна бути не окисленою без кольорів мінливості та окалини без візуально помітних тріщин надривів і розшарувань без слідів вогневого різу Розібрані Маса куска облою прутка г 100 1000 Розмір куска мм не більше 60x60x60 Найбільший розмір забракованих деталей і нерозібраного облою мм не більше 140 Розмір куска мм не більше: діаметр довжина 40 140 1а Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами кускові відходи одержані в процесі виготовлення напівфабрикатів і деталей вказані в 1-му сорті але які не відповідають вимогам 1-го сорту Однієї марки сплаву Без візуально помітних тріщин надривів і розшарувань без слідів вогневого різу Розібрані Маса куска облою прутка г 100 1000 Розмір куска мм не більше 60x60x60 Найбільший розмір забракованих деталей і нерозібраного облою мм не більше Розмір прутка мм не більше: діаметр довжина 140 40 140 2 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими металами і сплавами одержані в процесі виготовлення напівфабрикатів і деталей вказані у 1-му сорті Однієї марки сплаву Розібрані Маса куска: г не менше кг не більше 1000 250 3 Брухт і кускові відходи які не відповідають вимогам 1- 1а- 2-го сортів Однієї марки сплаву Розібрані 4 Відходи які утворюються від переробки відходів при доведенні їх якості і розмірів до технічних вимог що пред'явлються до 1-го сорту класу А і які не відповідають вимогам 1- 1а- 2- 3-го сортів Однієї групи сплавів Примітка 1. У брухті та кускових відходах сортів 1 1а 2.не допускаються масла емульсії сторонні предмети технологічні змазки відходи чорних і кольорових металів нетитанові приробки. Примітка 2. Прес-залишки від пресування одержані під час виготовлення напівфабрикатів із заготовок нагрітих у хлорбаріє-вих ваннах або із застосуванням змазок збирають і заготовляють за згодою із споживачем. Клас Б. Стружка титану і титанових сплавів Групи І III Таблиця 65 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Стружка сипка не засмічена іншими металами і сплавами Однієї марки сплаву без кольорів мінливості Довжина витка мм 20 70 Стружка не повинна бути забруднена маслом емульсією сторонніми предметами уламками різців які не мають магнітних властивостей не повинна бути гофрованою волосоподібною рулоноподібною Насипна маса стружки т/м не менше 0 25 1а Стружка сипка не засмічена іншими металами і сплавами яка не відповідає вимогам 1-го сорту Однієї марки сплаву без кольорів мінливості Довжина витка мм 20 70 Стружка не повинна бути забруднена маслом емульсією сторонніми предметами уламками різців які не мають магнітних властивостей не повинна бути гофрованою волосоподібною рулоноподібною Насипна маса стружки т/м не менше 0 15 0 25 2 Стружка не засмічена іншими металами і сплавами яка не відповідає вимогам 1- la-го сортів Подрібнена Однієї групи сплавів Допускаються помітні кольори мінливості Стружка не повинна бути засмічена сторонніми предметами відходами чорних і кольорових металів 3 Стружка відсіви які утворилися від переробки стружки при доведенні її якості і розмірів до технічних вимог і норм що пред'явлються до відходів 1- la-го сортів і які не відповідають вимогам 1- 1а- 2-го сортів Допускаються кольори мінливості сліди емульсії Клас 3. Листовий обріз титану і титанових сплавів Групи І III Таблиця 66 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Листовий обріз і висічка не засмічені іншими металами і сплавами Однієї марки сплаву Поверхня має бути не окисленою без кольорів мінливості і окалини без візуально помітних тріщин надривів і розшарувань без слідів вогневого різу Розібрані Розмір обрізу і висічки мм не більше 60x60x60 2 Листовий обріз у вигляді смужок і кінців листів не засмічений іншими металами і сплавами який не відповідає вимогам 1 -го сорту Однієї марки сплаву Без грубих візуально помітних надривів і розшарувань без слідів вогневого різу Товщина мм 5 15 Стріла прогину на 1 м лінійного розміру мм не більше 150 Довжина мм не більше 2200 2а Листовий обріз у вигляді смужок і кінців листів не засмічений іншими металами і сплавами який не відповідає вимогам 1- і 2-го сортів Однієї марки сплаву Без грубих візуально помітних тріщин надривів і розшарувань без слідів вогневого різу Товщина мм не більше 5 Стріла прогину на 1 м лінійного розміру мм не більше 150 Довжина мм не більше 2200 26 Листовий обріз у вигляді смужок і кінців плит не засмічений іншими металами і сплавами який не відповідає вимогам 1- 2- 2а-го сортів Однієї марки сплаву Без грубих візуально помітних тріщин надривів і розшарувань Товщина мм не більше 15 3 Листовий обріз висічка грати відходи листопрокатного виробництва не засмічені іншими металами і сплавами які не відповідають вимогам 1 - 2- 2а- 26-го сортів Однієї марки сплаву Розміри пакета або куска мм не більше 300x300x600 4 Відходи листового обрізу висічки ґрат плит які утворилися від переробки відходів при доведенні їх до якості і розмірів що пред'явлються до 1-го сорту класу 3 і які не відповідають вимогам 1- 2- 2а- 26- 3-го сортів Однієї групи сплавів Примітка. У листовому обрізі висічці фатах плитах не допускаються масло емульсія сторонні предмети відходи чорних га кольорових металів. Клас Г. Шлаки та інші відходи титану і титанових сплавів Таблиця 67 Сорт Характеристика Вимоги Норма 3 Шлаки від вогневого оброблення продукції виробництва і споживання відходи одержані від плавки різки зачистки напівфабрикатів із титанових сплавів окалина «корони» ливарного виробництва відсіви стружки титану і титанових сплавів Без упаковки і тари Засміченість % не більше Масова частка титану % не менше Маса окремого куска кг не більше ЗО 50 500 Примітка. У відходах класу Г допускається наявність окремих відходів інших класів. 3.1.1.12.1 Для металургійних підприємств що виготовляють зливки титанових сплавів які оброблюються тиском призначені: а клас А брухт та кускові відходи титану і титанових сплавів сорти 1 1а 2 3; б клас В стружка титану і титанових сплавів сорти 1 1а; в клас 3 листовий обріз титану і титанових сплавів сорти 1 2 2а 2б 3. 3.1.1.13 Цинк та цинкові сплави Таблиця 68 Клас Номер групи Сорт Найменування групи Марки сплавів А І 1 2 Цинк чистий ЦВОО ЦВО ЦВ Ц02 ЦО Ц1С ЦІ Ц2 Ц2С ЦЗ ЦЗС Б 2 3 A II 1 2 3 Сплави цинкові ЦА4о ЦА4 ЦАМ9-1 ЦАМ4м1о ЦА4МЗ ЦА4МЗо ЦАМ9-1 5л ЦАМ10-5л ЦАМ10-5 ЦАМ27-1 ЦАМ9-1 5ч ЦАМ10-5ч Б 2 3 Г I 1 2 3 Окалина цинкова і гартцинк Г II 1 2 Окалина цинково-свинцева Г III Відходи різного хімічного складу Клас А. Брухт І кускові відходи цинку та цинкових сплавів Групи І II Таблиця 69 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими кольоровими металами і сплавами Вміст металу % не менше Розміри кусків у максимальному вимірі мм не більше 97 1000 2 Брухт і кускові відходи не засмічені іншими кольоровими металами і сплавами Вміст металу % не менше Засміченість чорними металами % не більше 85 5 3 Брухт і кускові відходи які не відповідають вимогам 1- та 2-го сортів Вміст металу % не менше 45 Клас Б. Стружка цинку та цинкових сплавів Групи І II Таблиця 70 Сорт Характеристика Вимоги Норма 2 Стружка цинку та цинкових сплавів Вміст металу % не менше 85 Механічні домішки стружки чорних металів % не більше 3 3 Стружка яка не відповідає вимогам 2-го сорту Вміст металу % не менше 65 Клас Г. Решта відходів що містять цинк і гартцинк Група І. Окалина цинкова і гартцинк Таблиця 71 Сорт 1 Характеристика Гартцинк не засмічений механічними домішками заліза Вимоги Вміст %: цинку не менше хімічного заліза не більше землі масла вологи та інших неметалевих матеріалів не більше Розібраний Маса куска кг не більше Норма 90 5 0 5 100 2 Окалина цинкова Вміст %: цинку не менше свинцю не більше алюмінію не більше заліза не більше хлору не більше землі масла вологи та інших неметалевих матеріалів крім деревного вугілля та азбесту не більше Подрібнена Розмір куска у поперечнику мм не більше 65 0 6 1 5 1 5 3 5 1 0 300 Гартцинк який не відповідає вимогам 1-го сорту Маса куска кг не більше 300 3 Окалина цинкова і зйоми які не відповідають вимогам 2-го сорту Вміст %: цинку не менше свинцю не більше хлору не більше вологи не більше 40 20 20 6 0 Група II. Окалина цинково-свинцева Таблиця 72 Сорт Характеристика Вимоги Норма 1 Окалина цинково-свинцева Вміст %: цинку не менше свинцю не менше хлору не більше фтору не більше органічних домішок не більше механічних домішок не більше 30 10 0 5 0 01 0 5 1 0 2 Окалина цинково-свинцева яка не відповідає вимогам 1 -го сорту Вміст %: цинку не менше свинцю не менше хлору не більше фтору не більше механічних домішок не більше 30 20 1 5 0 15 3 0 Група III. Відходи різного хімічного складу Таблиця 73 Сорт Характеристика Вимоги Норма Відходи які не відповідають вимогам сортів І II груп у тому числі: пілами які містять цинк та інші відходи які містять цинк Вміст %: цинку не менше хлору не більше фтору не більше вологи не більше органічних сполук не більше 20 0 1 0 01 20 10 Примітка. На вимогу споживача у шламах які містять цинк проводять визначення вмісту свинцю кадмію сірки загальної та миш'яку. 3.1.1.14 Брухт складний що складається з двох або більше кольорових металів кусковий Клас Ж. Кабелі Таблиця 74 Номер групи Характеристика Вимоги Норма І Освинцьований кабель і проводи з алюмінієвою жилою Сорт 2 Силові з паперовою поясною ізоляцією у в'язках або кусках Довжина м не більше 1 5 І Сорт 3 Те саме броньовані у в'язках або кусках Довжина м не більше 1 5 Сорт 4 Те саме броньовані із зовнішнім захисним покривом у в'язках або кусках Довжина м не більше 1 5 II Освинцьований кабель з мідною жилою Сорт 2 В'язки з кардельно-полістирольною ізоляцією обмотані папером; телефонні з паперовою ізоляцією силові з паперовою ізоляцією поясною ізоляцією; контрольні з гумовою ізоляцією у в'язках або кусках Довжина м не більше 1 5 Сорт3 Те саме броньовані у в'язках або кусках Довжина м не більше 1 5 Сорт 4 Те саме броньовані із зовнішнім захисним покривом у в'язках або кусках Довжина м не більше 1 5 III Кабель з алюмінієвою оболонкою і мідною жилою Сорт 2 Дальнього зв'язку з полістирольною ізоляцією у поліетиленовому шлангу у в'язках або кусках Довжина м не більше 1 5 Сорт 3 Те саме броньовані у в'язках або кусках Довжина м не більше 1 5 Сорт 4 Те саме броньовані із зовнішнім покривом у в'язках або кусках Довжина м не більше 1 5 Клас І. Решта брухту складного Таблиця 75 Номер групи Характеристика Вимоги Норма І Кулі свинцеві з мельхіоровою або біметалевою оболонкою Сорт 2 Розсортовані Упаковані Маса одного місця кг не менше 40 Сорт 3 Такі що не відповідають вимогам 2-го сорту II Алюмінієвий брухт і відходи після зняття селену Вміст селену % не більше 0 05 III Гальванічні марганцево-цинкові елементи у цинкових корпусах Розсортовані Упаковані Маса одного місця кг не менше 40 IV Гальванічні елементи марганцево-цинкові у стальних нікельованих корпусах Розсортовані Упаковані Маса одного місця кг не менше 40 Клас Л. Біметали Таблиця 76 Номер групи Характеристика Вимоги Норма І На основі сталі заліза плакувальний шар: алюміній та його сплави мідь та її сплави нікель та його сплави Розсипом у пакетах рулонах бухтах пучках Товщина пакета мм не більше 6 II На основі алюмінію та його сплавів плакувальний шар: титан мідь алюміній силумін сталь Розсипом у пакетах бухтах пучках Товщина пакета мм не більше 6 III На основі міді та її сплавів плакувальний шар: сталь нікель Розсипом у пакетах бухтах пучках Товщина пакета мм не більше 6 IV На основі нікелю плакувальний шар: алюміній та його сплави Розсипом у пакетах бухтах пучках Товщина пакета мм не більше 6 V На основі свинцю плакувальний шар: олово та його сплави Розсипом у пакетах бухтах пучках Товщина пакета мм не більше 6 VI На основі інших металів Розсипом у пакетах бухтах пучках Клас М. Брухт і відходи алюмінію вкриті селеном Таблиця 77 Номер групи Характеристика Вимоги Норма І Браковані селенові елементи ABC із шоопсплавом Упаковані Маса одного місця кг не більше Вміст селену % не більше 40 0 05 II Висічка і браковані селенові елементи ТВС Упаковані Маса одного місця кг не більше Вміст селену % не більше 40 0 05 III Браковані селенові карти та елементи на алюмінієвій основі товщиною 0 1 2 мм Упаковані Маса одного місця кг не більше Вміст селену % не більше 40 0 05 IV Висічка обріз смужки пластини різної конфігурації на алюмінієвій основі товщиною 0 12 мм Упаковані Маса одного місця кг не більше Вміст селену % не більше 40 0 05 V Висічка обріз смужки пластини різної конфігурації на алюмінієвій основі товщиною 0 8 мм Упаковані Маса одного місця кг не більше Вміст селену % не більше 40 0 05 VI Відпрацьовані елементи і відходи виробництва випрямлячів розміром 30x30 мм Упаковані Маса одного місця кг не більше Вміст селену % не більше 40 0 05 Примітка 1. Брухт та відходи алюмінію покриті селеном не повинні містити відходів покритих емаллю брухту і відходів алюмінію без наявності селену а також інших сторонніх домішок. Примітка 2. За згодою виробника із споживачем допускаються брухт та відходи алюмінію покриті селеном розміром 30Х30 мм і на фольговій основі товщиною 0 12 мм. Примітка 3. Допускаються відходи алюмінію покриті селеном у вигляді обрізу в пучках масою не більше 20 кг. 3.1.1.14.1 У брухті та відходах алюмінію покритого селеном селен має бути видалений до залишкового вмісту 0 05 % на місці брухтоутворення. 3.1.1.15 Брухт побутовий брухт виробів побутового призначення який одержують від населення Таблиця 78 Група Найменування І Алюміній і сплави на алюмінієвій основі II Магній і сплави на магнієвій основі III Мідь і сплави на мідній основі IV Нікель і сплави на нікелевій основі V Олово свинець і сплави на їх основі VI Цинк і сплави на цинковій основі VII Брухт свинцевих акумуляторів від легкових автомобілів які здаються населенням організаціям автотехобслуговування нерозібраний VIII Брухт алюмінієвої консервної тари IX Брухт консервної тари з білої бляхи Примітка 1. Допускаються жири залишки харчових продуктів не більше 5 %. Примітка 2. Забрудненість олійною фарбою смолою нафтою папером та іншими водонерозчинними матеріалами не допускається. 3.1.2 Сплави які не ввійшли у встановлені групи належать до тієї групи до якої вони підходять за вмістом основних компонентів та домішок. 3.1.3 Брухт та відходи кольорових металів і сплавів перших сортів є сировиною підготовленою до металургійного перероблення яка не потребує первинної обробки. Брухт та відходи кольорових металів і сплавів одного металу одного виду класу однієї групи і марки сплаву одного сорту не допускається змішувати з брухтом та відходами кольорових металів і сплавів іншого металу іншого класу іншої групи марки чи сорту. 3.1.4 Віднесення брухту та відходів кольорових металів і сплавів до класів проводять візуально за зовнішніми ознаками до груп і сортів за маркуванням деталей і виробів за ГОСТ 2171 або аналізом проведеним спектральним або хімічним методом. 3.1.5 Збирання брухту та відходів кольорових металів і сплавів має проводитися відповідно до порядку наведеного в додатку 1. 3.1.6 Брухт та відходи кольорових металів і сплавів у вигляді хромованих нікельованих кадмійованих чи покритих іншим гальванічним покриттям деталей та кусків а також деталей та кусків покритих або легованих сріблом приймають за тими самими групами але сортом нижче ніж аналогічні вироби і куски без металопокриття. 3.1.7 Допускається за згодою із споживачем приймати змішаний брухт та відходи за винятком брухту та відходів титану і титанових сплавів. При змішуванні брухту та відходів одного найменування але різних класів груп та сортів брухт і відходи відносять до нижчого класу групи чи сорту. 3.1.8 Сипка стружка всіх кольорових металів і сплавів повинна мати довжину витка не більше 100 мм. Допускається за згодою із споживачем брикетування стружки. 3.1.9 За згодою із споживачем допускається здача брухту і відходів окремих кусків пакетів бухт які відрізняються за розмірами від указаних у таблицях 1 77. 3.1.10 Вимоги безпеки 3.1.10.1 Всі види відходів що містять ртуть повинні бути без сполук які мають бризантні та радіоактивні властивості. Відходи що містять ртуть і отруйні речовини фтористі хлористі миш'яковисті та ін. повинні піддаватися нейтралізації підприєм-ством-постачальником. Шлами що містять ртуть сірчанокислотних виробництв не допускаються. 3.1.10.2 Не допускаються збирання заготівля та перероблення радіоактивних брухту та відходів кольорових металів і сплавів. 3.1.10.3 Ступінь впливу на організм людини шкідливих речовин що виділяються і утворюються у процесі заготівлі і перероблення брухту та відходів кольорових металів і сплавів клас небезпеки та їх гранично допустима концентрація ГДК у повітрі робочої зони і питній воді встановлені ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 2874 і вказані у таблиці 79. Таблиця 79 Найменування металу Характер дії на організм людини Шляхи проникнення Клас небезпе-ки ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони мг/м3 ГДК шкідливих речовин у питній воді мг/дм3 Алюміній Пил викликає подразнення слизової оболонки очей носа рота ураження легенів алюміноз легенів Органи дихання III 2 0 5 Вольфрам Пил оксид викликають порушення діяльності шлунково-кишкового тракту подразнення верхніх та глибоких дихальних шляхів. Уколи дроту важко загоюються Те саме III 6 Кадмій Пил оксид викликають ураження центральної нервової системи внутрішніх органів порушення фосфорно-кальцієвого обміну ураження шлунково-кишкового тракту » І 0 05 Магній Пил оксид викликають процеси гнійного запалення шкіряного покриву Шкіряний покрив II 1 0 Кобальт Пил викликає порушення вуглеводного обміну зміну будови і функції щитовидної залози ураження серцево-судинної системи травного тракту. Порошкоподібні відходи викликають виникнення гострого дерматиту Органи дихання Шкіряний покрив II 0 5 Мідь Пил оксид викликають подразнення верхніх дихальних шляхів шлунково-кишкового тракту функціональний розлад нервової системи Органи дихання шлунково-кишковий тракт II 1 0 1 0 Молібден Пил оксид викликають функціональні порушення нервової системи порушення обмінних процесів Те саме НІ 3 0 0 25 Нікель Пил завдає токсичної дії викликаючи порушення центральної нервової системи зниження кров'яного тиску викликає алергійні захворювання шкіри. Пари електролітів солі завдають канцерогенної дії бронхіальний рак рак носа легенів шлунка . Солі завдають токсичної дії: ураження шкіри «нікелева екзема» «нікелева короста» Органи дихання шкіряний покрив І 0 05 Олово Пил оксид викликають захворювання легенів хронічний бронхіт дихальну недостатність Органи дихання Селен Сполуки отруйні викликають ураження печінки нирок та центральної нервової системи; солі викликають опіки та дерматити Шлунково-кишковий тракт шкіряний покрив III 2 0 01 Свинець Оксид свинцю викликає порушення обмінних процесів ураження нервової системи недокрів'я виразкові хвороби порушення енергетичного балансу клітини Органи дихання травний тракт І 0 01 0 03 Титан Пил викликає подразнення органів дихання Органи дихання IV 10 Цинк Пил оксид викликають захворювання верхніх дихальних шляхів зміни у шлунково-кишковому тракті Органи дихання шлунково-кишковий тракт III 0 5 5 0 Ртуть Пари викликають порушення кальцієвого обміну зміни крові зниження захисних функцій організму ураження центральної нервової системи травного тракту Органи дихання шлунково-кишковий тракт слизові оболонки шкіряний покрив І 0 01 3.1.10.4 Пожежовибухонебезпечні властивості речовин указані в таблиці 80. Таблиця 80 Найменування металу Вид пожежо-вибухонебезпечних речовин Температура спалаху °С Нижня межа вибуховості г/м3 Засоби гасіння Алюміній Пил 550 35 Пісок попіл Вольфрам » Кадмій » Кобальт » Магній Пил порошок стружка тонкі листи 520 20 Пісок графіт Мідь Пил порошок Молібден » Нікель » Олово Пил 630 190 Пісок Титан Пил стружка дрібна 330 45 Графіт тальк Цинк Пил 600 480 Вода вапно Ртуть Водневі сполуки 3.1.10.5 Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони проводять згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005 та ГОСТ 12.1.007. Аналіз проб повітря проводять за нормативною документацією затвердженою Міністерством охорони здоров'я на методи визначення шкідливих речовин у повітрі або за методичними вказівками на методи визначення і методиками розробленими згідно з ГОСТ 12.1.016 ГОСТ 8.010. 3.1.10.6 Виробничі приміщення і місця зберігання вибухонебезпечних і пожежоне-безпечних речовин повинні відповідати вимогам пожежної безпеки за ГОСТ 12.1.004 вибухобезпеки за ГОСТ 12.1.010 і повинні бути обладнані знаками пожежонебезпеки за ГОСТ 12.4.026 засобами тушіння пожежі за ГОСТ 12.4.009 і пожежною сигналізацією. 3.1.10.7 Виробничі приміщення в місцях утворення шкідливих речовин вибухонебезпечного пилу і пожежонебезпечних речовин повинні бути обладнані вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021 відокремлені від джерел загоряння вибуху і відкритого вогню із забезпеченням: санітарно-гігієнічних вимог до повітря робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005 герметизації апаратури і комунікацій. 3.1.10.8 Повітропроводи для видалення пилу титану і магнію повинні мати гладкі внутрішні поверхні без карманів і заглиблень. 3.1.10.9 Для зняття статичної електрики пилоприймальники і повітропроводи вентиляційних установок повинні мати заземлення виконане і позначене згідно з ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.14 і ГОСТ 21130. 3.1.10.10 Аналіз питної води на вміст алюмінію міді молібдену повинен проводитися за ГОСТ 18165 ГОСТ 4388 ГОСТ 18308 відповідно на вміст свинцю та цинку -за ГОСТ 18293. 3.1.10.11 Всі роботи з відходами що містять ртуть проводять згідно з «Санітарними правилами при роботі із ртуттю її сполуками і приладами із ртутним заповненням № 4607 88». ЗЛ.10.12 При зберіганні і транспортуванні брухту та відходів кольорових металів і сплавів повинні бути вжиті заходи щодо попередження просипання утворення і розливу токсичних і вибухонебезпечних речовин. 3.1.10.13 Утилізація знешкодження і знищення шкідливих речовин повинні проводитися згідно з правилами затвердженими у встановленому порядку. 3.1.10.14 Під час роботи з брухтом та відходами кольорових металів і сплавів які мають токсичний вплив на організм людини необхідно застосовувати респіратор типу «Лепесток» за ГОСТ 12.4.028. 3.1.10.15 Під час роботи з відходами що містять ртуть і утворюють пил необхідно користуватися фільтрувальним протигазовим респіратором марки РПГ-67 або марки Г за ГОСТ 12.4.004 та респіратором «Лепесток» Г за діючою нормативною документацією. При цьому респіратори повинні періодично піддаватися демеркуризації і промивці. 3.1.10.16 Для запобігання попадання пилу твердих частинок на слизову оболонку очей необхідно користуватися захисними окулярами типу ПО-2 ПО-3 згідно з ГОСТ 12.4.013. 3.1.10.17 Під час роботи з відходами вольфраму кобальту магнію нікелю які викликають алергію необхідно користуватися рукавицями за ГОСТ 12.4.010 дерматологічними захисними засобами профілактичні мазі пасти тощо за ГОСТ 12.4.068. Допускається застосовувати інші профілактичні пасти і мазі за рекомендацією органів державного санітарного нагляду. Під час роботи з відходами кадмію необхідно користуватися гумовими рукавицями за нормативною документацією та фартухами за ГОСТ 12.4.029. 3.1.10.18 Засоби індивідуального захисту працюючих з брухтом та відходами кольорових металів і сплавів повинні відповідати Типовим галузевим нормам безкоштовної видачі робітникам і службовцям металургійної промисловості та металургійних виробництв. 3.1.10.19 Приміщення у місцях вивантаження і завантаження брухту та відходів які шкідливо впливають на організм людини повинні бути обладнані місцевими відсмокту-вачами згідно з ГОСТ 12.4.021. 3.1.10.20 Забороняється проводити зварювальні та вогневі роботи поблизу місць зберігання стружки магнію та магнієвих сплавів стружки титану і титанових сплавів. 3.1.10.21 Виробничі приміщення повинні відповідати вимогам «Санітарних норм проектування промислових підприємств СН 245 71». 3.1.10.22 Метеорологічні умови виробничих приміщень повинні відповідати санітарним нормам проектування промислових підприємств за ГОСТ 12.1.005. 3.1.10.23 Вимоги безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування брухту та відходів кольорових металів і сплавів повинні відповідати ГОСТ 12.3.009. 3.1.11 Вимоги щодо забезпечення вибухобезпеки 3.1.11.1 Підприємства і організації які заготовляють переробляють і переплавляють брухт та відходи кольорових металів і сплавів а також ті що відвантажують або перевантажують у портах та інших пунктах повинні перевіряти весь брухт та відходи кольорових металів і сплавів на вибухобезпеку і видаляти з них всі предмети які містять вибухонебезпечні горючі і легкозаймисті речовини. Вибіркова перевірка брухту і відходів кольорових металів і сплавів на вибухобезпеку не допускається. 3.1.11.2 Контроль за вибухобезпекою брухту та відходів кольорових металів і сплавів здійснюється під час: відвантаження; розкривання вагонів контейнерів огляду брухту та відходів які доставляються будь-яким видом транспорту; сортування на лініях столах площадках; пакетування; завантаження обладнання яке переробляє брухт; вогневого і механічного розбирання; завантаження в мульди і печі. 3.1.11.3 Під час передачі шихти з брухту і відходів кольорових металів і сплавів на металургійне перероблення робиться позначка контролера про вибухобезпеку в документах на дану партію. 3.1.11.4 Видалення вибухонебезпечних предметів повинні виконувати робітники які пройшли спеціальне навчання і які перед початком робіт повинні бути проінструктовані у встановленому порядку про застережні заходи під час проведення цих робіт. 3.1.11.5 Брухт та відходи кольорових металів і сплавів та знешкоджені предмети повинні відповідати таким вимогам: 1 вибухові пристрої та засоби підривання повинні бути в розібраному вигляді і не повинні мати зарядів запальників детонаторів порохової набивки та інших вибухонебезпечних предметів; 2 артилерійські гільзи та гільзи стрілецького озброєння повинні бути без капсульних і гальваноударних втулок і не повинні мати непрострілених капсулів та залишків пороху; : 3 літаковий брухт і брухт військової техніки повинні бути вивільнені від горючо-змащувальних матеріалів рідин боєприпасів порожнистих предметів вибухонебезпечних агрегатів вузлів і деталей амортизаторів тощо; 4 ракетні двигуни порохові газогенератори і порохові акумулятори тиску повинні бути вивільнені від піропатронів порохових зарядів запальників та інших вибухонебезпечних елементів; 5 металеві масиви і козли піддані вибуховому подрібненню не повинні мати шпурів. Всі шпури повинні бути розірвані і пропалені або пробиті наскрізь; 6 посудини всіх типів і розмірів балони бочки тощо повинні бути очищені від вмісту а взимку від криги і снігу і доступні для огляду внутрішньої поверхні. Горловини балонів повинні бути відкритими а на їхньому корпусі повинен бути прорізаний другий отвір. Кришки і днища бочок та інших ємкостей мають бути відкриті; 7 банки цистерни і резервуари з-під кислот і горючих речових повинні бути промиті водою або спеціальними лужними розчинами. 3.1.11.6 Під час огляду брухту військової техніки який доставляється автомашиною і виявленні в ньому незнешкоджених вибухонебезпечних предметів брухт споживачем не приймається про що доводиться до відома представника підприємства-брухтозда-вача який супроводжує даний транспорт і який зобов'язаний викликати спеціалістів військової частини для їх видалення з партії доставленого брухту. При виявленні незнешкоджених боєприпасів у брухті військової техніки який прибув залізничним транспортом підприємство-споживач викликає представника військової частини для їх видалення і знешкодження. 3.1.11.7 У разі виявлення незнешкоджених корпусів у військових боєприпасах під час розвантаження і підготовки до перероблення брухту та відходів кольорових металів і сплавів подальшу роботу з цією партією припиняють місце виявлення боєприпасів обгороджують беруть під охорону підприємства встановлюють попереджувальний знак а для їх видалення або знищення викликають представника військової частини. 3.1.11.8 Знешкодження балонів з-під газів та рідин невідомого походження проводять представники військової частини у встановленому порядку. 3.1.11.9 Розбирання літакового брухту і брухту військової техніки а також знешкодження вибухонебезпечних предметів проводять окремо від решти брухту кольорових металів і сплавів після видачі особам відповідальним за піротехнічний контроль наряду-допуску на провадження робіт. Наряд-допуск повинен бути оформлений згідно з додатком 2. 3.1.11.10 На ділянці підготовки і переробки брухту та відходів кольорових металів і сплавів слід організувати і обладнати спеціальні стенди із зразками знешкоджених вибухонебезпечних предметів схемами пакетами і описом безпечних прийомів роботи. 3.1.11.11 Всі роботи щодо перевірки брухту та відходів кольорових металів і сплавів та їх знешкодження проводять при освітленні не менше ЗО лк. 3.1.11.12 У разі виявлення в партії брухту та відходів кольорових металів і сплавів вибухонебезпечних предметів споживач складає акт згідно з додатком 3. Акт складається в чотирьох примірниках і направляється з копією посвідчення про вибухобезпечність брухту та відходів кольорових металів і сплавів відправнику технічному інспектору праці профспілки який обслуговує дане підприємство споживачеві прокуратурі. 3.1.11.13 Брухт та відходи кольорових металів і сплавів які не пройшли перевірку на вибухобезпечність не повинні змішуватися з тими що пройшли перевірку. 3.1.11.14 Всі виявлені незнешкоджені вибухонебезпечні предмети повинні бути зареєстровані у книзі обліку незнешкоджених предметів згідно з додатком 4. 3.1.11.15 Перевірку брухту та відходів кольорових металів і сплавів що їх здають школи та лікарні проводять підприємства-споживачі. 3.1.11.16 Вивантаження і перевірка брухту та відходів кольорових металів і сплавів що надійшли на підприємство на вибухобезпечність видалення з них вибухонебезпечних предметів крім незнешкоджених боєприпасів повинні проводитися під керівництвом піротехніка або контролера брухту та відходів кольорових металів які пройшли спеціальне навчання і мають відповідне посвідчення. 3.1.11.17 Літаковий брухт та брухт військової техніки повинен транспортуватися і складуватися окремо від решти брухту. Пакети з цього брухту повинні транспортуватися і зберігатися окремо за партіями. Змішування цього лому не допускається. 3.1.11.18 Транспортування вибухонебезпечних предметів повинне проводитися під керівництвом піротехніка згідно з вимогами «Єдиних правил безпеки при вибухових роботах» затверджених Держгіртехнаглядом. 3.1.11.19 Виявлені артилерійські гільзи та гільзи стрілецької зброї обладнані засобами займання капсульні втулки гальванічні і гальваноударні трубки тощо і залишкиі пороху відбирають у присутності піротехніка контролера направляють на тимчасове зберігання і знешкодження забезпечуючи їх охорону. 3.1.11.20 Зберігають вказані гільзи в обладнаних для цього закритих металевих ящиках на відкритих майданчиках які обгороджують колючим дротом або суцільним^ неспалимим парканом висотою не менше 2 м. 3.1.11.21 Майданчики повинні бути забезпечені протипожежним інвентарем згідно з діючими протипожежними нормами а їх розташування встановлюється місцевими органами пожежного нагляду. 3.1.11.22 Ніякі роботи крім перенесення укладання і зовнішнього огляду вибухонебезпечних предметів на спеціальних майданчиках не проводяться про що повинні попереджувати відповідні плакати та знаки безпеки за ГОСТ 12.4.026. 3.1.11.23 Допуск людей на майданчики дозволяється тільки у присутності піро-' техніка контролера . 3.1.11.24 Зберігати вибухонебезпечні предмети дозволяється не більше 15 діб протягом яких вони повинні бути знешкоджені або знищені представниками військової] частини у встановленому порядку. 3.1.11.25 Виявлені у партії брухту та відходів кольорових металів і сплавів вибухонебезпечні предмети трубки змійовики посудини резервуари балони амортизатори бочки тощо повинні бути перенесені під наглядом піротехніка контролера на відведену ділянку для знешкодження. 3.2 Транспортне маркування брухту та відходів кольорових металів і сплавів за ГОСТ 14192 з обов'язковою вказівкою класу небезпеки за ГОСТ 19433. 3.3 Пакування 3.3.1 Брухт та відходи кольорових металів і сплавів у бухтах рулонах в'язках повинні бути ув'язані. Кількість обв'язок та їх переріз повинні відповідати вимогам ГОСТ 26653. 3.3.2 Брухт і відходи вольфраму та його сполук класу В груп І II класу Г групи II кадмію групи І кобальту класу В молібдену класу В груп І II брухт та відходи алюмінію покриті селеном пакують у щільну тару за ГОСТ 2991 ГОСТ 5959. Пилеподібні відходи які містять вольфрам пакують у поліетиленові мішки із завареними горловинами за ГОСТ 17811. 3.3.3 Відходи що містять ртуть пакують у герметичну тару за ГОСТ 17366 і ГОСТ 5044 та за нормативною документацією. Матеріал тари повинен бути інертним щодо всіх складових відходів. Застосування скляної тари допускається за дотримання вимог ГОСТ 4658. Упаковка ртутних випрямлячів приладів і ламп повинна виключати механічні ушкодження при їх транспортуванні. 3.3.4 Маса партії шилоподібних відходів та стружки що містять вольфрам повинна бути не менше 1 т. 3.3.5 Тара у якій транспортувалися відходи що містять ртуть повинна піддаватися демеркуризації тара від відходів що містять свинець знешкодженню. 3.3.6 Порошкоподібні відходи кадмію кобальту молібдену вольфраму та їх сполук а також брухт і кускові відходи твердих сплавів пакують у паперові мішки за ГОСТ 2226 або мішки з поліетиленової плівки за ГОСТ 10354 потім пакують у дерев'яні ящики за ГОСТ 2991 ГОСТ 5959. Допускається пакування в бочки за ГОСТ 6247 барабани сталеві БКПБ-50 за ГОСТ 5044 у м'які і спеціалізовані контейнери МКР-1 СК-2-5 за діючою нормативною документацією. Допускається пакування відходів кольорових металів в іншу тару за згодою із споживачем. 4 ПРИЙМАННЯ 4.1 Брухт та відходи кольорових металів і сплавів приймають партіями. Партія повинна складатися з брухту та відходів одного найменування металу металу одного виду класу однієї групи чи марки сплаву одного сорту який відправляється на одну адресу^ і повинна супроводжуватися одним документом про якість паспортом згідно з додатком 5 посвідченням про вибухобезпечність згідно з додатком 6 яке оформляють у чотирьох примірниках: два направляють транспортному відомству один з яких закріплюють на видному місці у транспортному засобі; третій примірник направляють споживачеві четвертий залишається на підприємстві яке відправляє брухт та відходи кольорових металів і сплавів та посвідченням про дезактивацію і знешкодження від шкідливих речовин згідно з додатком 7 для партії брухту та відходів які надходять з підприємств що використовують у виробничому процесі радіоактивні та шкідливі речовини. 4.2 Під час перевірки партії на вибухобезпечність проводять суцільний контроль. 4.3 Згідно з вимогами основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань служби підприємства-поста-чальника проводять радіаційний контроль. 4.4 Для перевірки брухту та відходів кольорових металів і сплавів класів Б і Г на відповідність вимогам цього стандарту відбирають вибірку за ГОСТ 28053 ГОСТ 28192 для решти класів за нормативною документацією. 4.5 У разі наявності в партії брухту та відходів у пакетованому вигляді осипу масова частка якого становить більше 5 % а у брикетованому вигляді більше 10 % всю партію приймають як поставлену розсипом. \/Л.6 Приймання брухту та відходів кольорових металів і сплавів усіх класів груп і сортів проводять за масою нетто металу. \Х/4.7 Маса нетто металу сплаву у брухті та відходах кольорових металів і сплавів різниця між масою брутто і масою транспортного засобу тари і засміченості. Для алюмінію магнію і титану наявність оксидів цих металів є засміченістю. 4.7.1 Під час приймання брухту та відходів перелічених нижче масою нетто яка визначається за ГОСТ 28053 ГОСТ 28192 є: для стружки зйомів шлаків пропиловки фольги і порошків алюмінію та його сплавів стружка фольга брухт та відходи класу Г брухту відходів стружки зйомів шлаків пропиловки фольги та порошків магнію маса обчислена за металургійним виходом на підставі лабораторної проби; для зйомів і сплесків кадмію маса кадмію який у них міститься; для сміття та металургійних відходів міді та мідних сплавів маса наявних у них міді при її вмісті не менше 3 % цинку при його вмісті не менше 5 % олова при його вмісті не менше 0 5 % свинцю при його вмісті не менше 1 % нікелю при його вмісті не менше 1 % ; для відходів нікелю та нікелевих сплавів V групи класів А і Б відходів класу Г маса наявних у них нікелю кобальту і міді; для решти відходів олова олов'яних олов'яно-свинцевих сплавів класу Г маса наявних у них олова сурми свинцю; для шламів і відходів свинцю класу Г і його сплавів маса наявних у них свинцю олова сурми міді; для цинку і відходів цинкових сплавів класу Г маса наявних у них цинку алюмінію міді; для свинцево-цинкової окалини маса наявних у ній цинку і свинцю; для сполук які містять вольфрам або молібден для пилоподпібних порошкоподібних відходів твердих сплавів стружки маса наявних у них вольфраму і молібдену при вмісті молібдену не більше 0 5 % . 5 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 5.1 Випробування брухту та відходів кольорових металів і сплавів проводять за ГОСТ 28053 ГОСТ 28192 з такими доповненнями: перевірку належності до класів груп і сортів проводять візуально і за маркуванням деталей та виробів за ГОСТ 2171 або за допомогою краплинних реакцій або спектральними методами аналізу хімічними методами аналізу за нормативною документацією. 5.2 Випробування брухту та відходів кольорових металів і сплавів на вибухобез-печність проводять візуально згідно з вимогами вказаними в 3.1.11. 5.3 Визначення маси і розмірів брухту та відходів проводять зважуванням і вимірюванням. 5.4 Випробування брухту та відходів кольорових металів і сплавів на забруднення радіоактивними речовинами проводяться дозиметричними приладами СРП 68-01 ДП-5В або іншими приладами згідно з «Основними санітарними правилами роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань» ОСП 72/87 та «Нормами радіаційної безпеки» НРБ-76/87 а також Методичними рекомендаціями щодо організації робіт у галузі радіаційної безпеки на підприємствах кольорової металургії. 5.5 Перевірку правильності належності брухту та відходів кольорових металів і сплавів до класу групи або марки і сорту проводять візуально або в лабораторії споживача; результати випробувань служать підставою для приймання і розрахунків. У разі виникнення розбіжностей щодо оцінки якості брухту та відходів кольорових металів і сплавів оцінку проводять за пробою відібраною у присутності представника постачальника у лабораторії незацікавленої організації. 6 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 6.1 Транспортування 6.1.1 Брухт і відходи кольорових металів і сплавів транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами які діють на кожному виді транспорту. 6.1.2 Транспортування брухту та відходів кольорових металів і сплавів залізничним транспортом здійснюють у напіввагонах згідно з вимогами технічних умов навантаження і кріплення вантажів затверджених у встановленому порядку. За згодою сторін допускається транспортування брухту та відходів у критих вагонах. 6.1.3 Допускається транспортування брухту та відходів кольорових металів і сплавів в універсальних контейнерах за ГОСТ 18477 за згодою сторін. 6.1.4 Допускається транспортування в одному вагоні двох партій одного виду металу за умов що виключають їх змішування. Транспортування у вагоні більше двох партій брухту та відходів проводиться за згодою із споживачем. У контейнері транспортують одну партію. 6.1.5 Відходи що містять ртуть транспортують у критих вагонах або напіввагонах у герметичній тарі. 6.1.6 Брухт і відходи кольорових металів і сплавів у вигляді хромованих нікельованих кадмійованих або покритих іншим гальванічним покриттям деталей і кусків а також деталей і кусків покритих або легованих сріблом постачають окремими партіями із зазначенням матеріалу покриття. 6.1.7 У зв'язку з вибухо- і пожежонебезпечністю брикети стружки магнію і магнієвих сплавів транспортують у герметичній упаковці яка виключає зволоження брикетів у критих вагонах контейнерах. 6.1.8 Брухт військової техніки транспортують окремо. 6.1.9 Порошкоподібні відходи алюмінію та його сплавів транспортують у гумово-кордових або металевих контейнерах за згодою сторін у напіввагонах. 6.1.10 Брухт та відходи кольорових металів і сплавів річковим транспортом перевозять в універсальних контейнерах спеціальних або транспортними пакетами. 6.1.11 Не допускається завантаження брухту і відходів кольорових металів і сплавів у транспортні засоби із залишками вантажів які перевозилися раніше руда щебінь тощо . 6.2 Зберігання 6.2.1 Брухт та відходи кольорових металів і сплавів які підлягають первинній обробці зберігають нарізно за видами металів класами групами і сортами згідно з встановленою класифікацією у коробках бункерах відсіках і на спеціально обладнаних майданчиках з твердим покриттям яке виключає можливість засміченості брухту та відходів кольорових металів і сплавів. 6.2.2 Стружку порошкоподібні відходи і шлаки алюмінію окалини які містять цинк або свинець і які пройшли первинне оброблення зберігають за умов які виключають потрапляння вологи. 6.2.3 Стружку магнію і магнієвих сплавів зберігають у спеціально обладнаних складах розташованих в ізольованих і вогнестійких приміщеннях. 6.2.4 Відходи що утворюються при обробленні сплавів які містять берилій зберігають у закритих ємкостях або в закритій тарі. 6.2.5 Шлами що містять цинк або свинець та окалини зберігають за умов що виключають потрапляння атмосферних опадів. 6.2.6 Порошкоподібні відходи що містять кобальт вольфрам або молібден зберігають за умов що виключають потрапляння вологи та активних хімічних речовин. 6.2.7 Відходи що містять ртуть зберігають у спеціальних ємкостях які закриваються герметично. 6.2.8 Брухт свинцевих акумуляторів зберігають у відсіках або тарі на окремо розташованих майданчиках. і 6.2.9 Стружку титану і титанових сплавів зберігають у спеціальній тарі. Стружку титану і титанових сплавів з кольорами мінливості зберігають окремо від неокисленої стружки. 6.2.10 Брухт та відходи кольорових металів і сплавів які підлягають первинній обробці а також козли пічні виламки літаковий та інший негабаритний брухт зберігають на відкритих майданчиках. 6.2.11 Допускається зберігання брухту та відходів за винятком зазначених у 6.2.2 6.2.9 на відкритих майданчиках терміном не більше 10 діб. 6.2.12 Побутовий брухт зберігається у закритих приміщеннях. 6.2.13 Брухт військової техніки зберігається окремо. ДОДАТОК 1 обов'язковий ПОРЯДОК ЗБИРАННЯ БРУХТУ ТА ВІДХОДІВ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ НА МІСЦЯХ БРУХТОУТВОРЕННЯ 1 Брухт та відходи кольорових металів і сплавів збирають згідно з вимогами таблиць 1 78. 2 У місцях утворення брухту і відходів кольорових металів і сплавів передбачають заходи щодо забезпечення повноти їх збирання і попередження їх змішування засміченості чорними металами неметалевими домішками кольоровими металами і сплавами інших марок. 3 Підприємства та організації на яких утворюються брухт та відходи і які мають річний обсяг здачі брухту та відходів 100 т і вище повинні забезпечувати: приведення до габаритного стану згідно з вимогами до якісного брухту і відходів таблиці 1 78 ; пакетування ув'язку в бухти в'язки і пучки тонколистових і дротових відходів різку і розбирання складного брухту освинцьованих кабелів і проводів з мідними і алюмінієвими жилами кабелів з алюмінієвою оболонкою і мідною жилою згідно з таблицями 1 79; видалення хлорвінілової і поліетиленової ізоляції з провідників струму; сушіння і просіювання пилоподібних відходів через сито із розміром отворів З мм для видалення сторонніх включень. Підприємства та організації на яких утворюються брухт та відходи обсягом менше ніж 100 т на рік здають брухт та відходи регіональним організаціям Вторколірмету для укрупнення партії та приведення брухту та відходів у відповідність з вимогами цього стандарту. 4 Підприємства та організації на яких утворюються брухт та відходи що мають річний обсяг здачі в'юнкої стружки 100 т і більше для алюмінієвої і титанової стружки 50 т і більше повинні забезпечити її пакетування або подрібнення. 5 Цехи та дільниці повинні мати необхідну кількість металозбірників і тари для роздільного збирання брухту та відходів кольорових металів і сплавів. 6 Підлога в місцях металооброблення повинна мати покриття яке виключає втоптування відходів. 7 Робочі місця на яких обробляють деталі з кольорових металів і сплавів різних марок обладнують необхідною кількістю металозбірників для роздільного збирання брухту та відходів. При обробленні деталей які складаються з двох і більше кольорових металів і сплавів відходи збирають в окремі металозбірники. 8 Верстати металозбірники і підлогу біля робочих місць при переході в процесі оброблення від одного кольорового металу або марки сплаву до іншого кольорового металу або марки сплаву вивільняють від нагромаджених відходів. 9 Верстати молоти преси і решта обладнання інші робочі місця на яких обробляють кольорові металі і сплави обладнують загороджувальними пристосуваннями для попередження розкидання відходів. 10 Прокатні стани кольорових металів і сплавів і легованих сталей обладнують для вловлювання окалини вловлювачами-збірниками. 11 Наждачні й заточні верстати для обробки напівфабрикатів і лиття заточування твердосплавного інструменту обладнують для збирання пилу який містить кольорові метали і сплави індивідуальними пиловловлювачами з роздільним збиранням пилу кож- ного металу і сплаву. Групові пиловловлювачі застосовують якщо на всіх верстатах даної групи обробляють вироби або заточують інструменти з одного металу або сплаву. При збиранні пилоподібних відходів що містять вольфрам менше ніж 100 кг на рік відвантаження їх відбувається один раз на рік при збиранні від 100 кг до 500 кг на рік один раз на півріччя при збиранні від 500 кг і вище на рік один раз на квартал. 12 В'юнку стружку збирають окремо від сипкої. Стружку забруднену маслом та емульсією збирають в окремі металозбірники що мають отвори для їх стоку. 13 Відходи що утворюються під час механічного оброблення кускові відходи висічка обріз штамповка пропиловка стружка тощо у металургійних ливарних ковальських металопрокатних та інших цехах шлак плени окалини тощо у травильних загартовувальних електролітних і гальванічних ваннах шлами катодні гачки дендрити обсмокти тощо збирають окремо за кожним металом і маркою сплаву. Збирання цих відходів за групами сплавів проводять за згодою із споживачем. 14 Зняті з поверхні розплавлених металів і сплавів шлаки плени окалини сплески та корольки металів і сплавів металеві відсіви кольорових металів і сплавів під час регенерації формувальних земель козли пічні виламки уламки тиглів та інше сміття які містять кольорові метали і сплави збирають окремо і видаляють з цехів в міру їх нагромадження. 15 Кольорові метали які містяться у відпрацьованих розчинах видобувають з них за умови економічної доцільності. Загартовувальні і травильні ванни обладнують фільтрами-вловлювачами для вловлювання шламу. 16 Промивання свинцевих акумуляторів і зливання електроліту проводять із застосуванням уловлювачів-відстійників для вловлювання шламу. 17 Брухт гальванічних елементів і батарей марганцево-цинкової системи збирають за групами з сольовим І лужним електролітом. 18 Брухт побутовий збирають за найменуванням металів з вмістом у ньому алюмінію свинцю міді міді і свинцю і за типами ізоляції без ізоляції емальовані й лаковані у паперовій бавовняній та шовковій ізоляції в капроновій лавсановій поліхлоридній та поліетиленовій ізоляції в гумовій ізоляції у зовнішніх захисних покриттях і в броні . 19 Стружку та інші відходи магнію і магнієвих сплавів збирають у металозбірники з кришками що закриваються згідно з діючими правилами безпеки та протипожежного захисту. 20 Стружку та інші відходи титану і титанових сплавів збирають за марками сплавів. Стружку з кольорами мінливості збирають окремо від неокисленої стружки. 21 Шлаки формувальні землі та інші види брухту і відходів у яких вміст кольорових металів і сплавів нижчий за встановлений цим стандартом або які не відповідають його вимогам за іншими показниками якості збирають за винятком магнію та його сплавів у відвали що зберігаються окремо за кожним кольоровим металом. ДОДАТОК 2 обов'язковий міністерство відомство найменування підприємства НАРЯД-ДОПУСК № на виконання робіт з розбору брухту та відходів кольорових металів і сплавів « » 19 р. Дільниця Виданий виконавцю робіт посада прізвище ініціали З бригадою у складі перелічити кожного за прізвищем заходи безпеки при виконанні робіт роботу розпочато год хв « » 19 р. роботу закінчено год хв « » 19 р. Інструктаж з безпечних методів роботи на робочому місці одержали: Наряд-допуск видав підпис ініціали прізвище Виконавець робіт підпис ініціали прізвище ДОДАТОК З обов'язковий міністерство відомство найменування підприємства-споживача АКТ№ « » 19 р. ЗАТВЕРДЖУЮ Головний інженер « » 19 р. Виявлення вибухонебезпечних предметів під час перевірки брухту та відходів кольорових металів і сплавів Відправник Найменування Партія № Маса Номер транспортного засобу вагон контейнер тощо від « » 19 р. Перевіркою встановлено детальний опис кожного вибухонебезпечного предмета Представник адміністрації підприємства-споживача підпис посада ініціали прізвище Піротехнік контролер брухту та відходів кольорових металів і плавів підпис ініціали прізвище ДОДАТОК 4 обов'язковий КНИГА ОБЛІКУ НЕЗНЕШКОДЖЕНИХ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ ЩО НАДІЙШЛИ Номер Найменування і адреса підприємства-постачаль-ника Транспортний засіб номер вагона контейнера автомашини Номер посвідчення про вибухо-безпеку Стислий опис виявлених вибухонебезпечних предметів та їх кількість Дата виявлення Прізвище ім'я по батькові того хто здійснював перевірку Підпис ДОДАТОК 5 обов'язковий ПАСПОРТ « » 19 р. найменування підприємства-постачальника Вагон № контейнер автомашина Найменування металу Найменування брухту та відходів Клас індекс Група номер Марка сплаву і позначення стандарту або технічних умов Сорт Продовження Хімічний склад % Засміченість Металургійний вихід % Відомості про використання радіоактивних та шкідливих речовин Сталь чавун Волога масло Земля Інші домішки Представник адміністрації постачальника підпис ініціали прізвище Печатка або штамп Штамп технічного контролю Примітка:1. Марку сплаву і позначення нормативної документації вказують тільки в разі відвантаження брухту та відходів за маркою сплаву. Примітка:2. Хімічний склад вказують тільки для марок сплавів які виготовляються за нормативною документацією. Примітка:3. Засміченість і металургійний вихід вказують для брухту і відходів якщо вони передбачені вимогами таблиць 1 79. ДОДАТОК 6 обов'язковий міністерство відомство найменування підприємства-постачальника ПОСВІДЧЕННЯ № про вибухобезпечність брухту та відходів кольорових металів і сплавів « » 19 р. Одержувач Найменування Партія № Маса Номер транспортного засобу вагон контейнер тощо Брухт та відходи кольорових металів і сплавів що відвантажуються відповідають вимогам ДСТУ 3211 ГОСТ 1639 Представник адміністрації підприємства-постачальника підпис посада ініціали прізвище ПІРОТЕХНІК контролер брухту та відходів кольорових металів підпис ініціали прізвище Печатка підприємства-постачальника ДОДАТОК 7 обов'язковий міністерство відомство найменування підприємства-постачальника ПОСВІДЧЕННЯ № про дезактивацію та знешкодження від шкідливих речовин « » 19 р. Одержувач Найменування Партія № Маса Номер транспортного засобу вагон контейнер тощо Брухт та відходи кольорових металів і сплавів які відвантажуються відповідають ДСТУ 3211 ГОСТ 1639 Представник адміністрації підприємства-постачальника підпис посада ініціали прізвище Печатка підприємства-постачальника УДК 669.2/8.002.68:006.354 77.120 В57 Ключові слова: брухт відходи кольорові метали характеристики вимоги норми