ВБН Д.2.2-218-045-2001

ВБН Д.2.2-218-045-2001 Ремонт автомобільних доріг та мостів. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми (ВРЕКН)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ “УКРАВТОДОР” УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРДОРТЕХНОЛОГІЯ” ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ Ремонт автомобільних доріг та мостів ВБН Д.2.2-218-045-2001 Директор Г.С. Мельничук Головний інженер Г.П. Жучко Начальник відділу І.П. Овсієнко Київ 2001 ПЕРЕДМОВА РОЗРОБЛЕНО: Державним виробничо-технологічним підприємством “Укрдортехнологія” Директор Г.С. Мельничук Головний інженер Г.П. Жучко Виконавці: І.П. Овсієнко В.А. Карпенко О.В. Сэріков Л.М. Паламаренко Л.Г. Матюшенко ВНЕСЕНО Управлінням автомобільних доріг Науково-технічним управлінням Державної корпорації “Укравтодор” УЗГОДЖЕНО Державним комітетом будівництва архітектури та житлової політики україни лист № 7/5 – 356 від 27 квітня 2001 р. 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Української державної корпорації “Укравтодор” від 26 27 квітня 2001 р. № 99 ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг та мостів ВБН Д.2.2-218-045-2001 Замість ВБН Г.1-218-045-1999 1. Загальні положення 1.1 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг та мостів розробленні на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2000 р. № 1685 про спрощений порядок визначення вартості будівництва. 1.2 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми призначені: - для визначення складу і потреби в ресурсах витрати труда робітників зайнятих на ремонтно-будівельних роботах робітників зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів будівельних матеріалів виробів і конструкцій . Необхідних при здійсненні ремонту автомобільних доріг і мостів; - для визначення прямих витрат і для розрахунків за виконані роботи. Отримані на підставі ресурсних елементних кошторисних норм дані при склад і обсяг ресурсів можуть бути використані для визначення тривалості робіт складання технологічної документації одиничних розцінок і визначення норм витрат і списання матеріалів. 1.3 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми врахавують специфічні умови виконання ремонтно-будівельних робіт організація робочих місць розосередженність обсягів робіт обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріалів у робочій зоні тощо . 1.4 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи є обов’язковими для робіт що здійснюються за рахунок бюджетних коштів або коштів підприємств. Установ і організацій державної власності. При здійсненні ремонту за рахунок інших джерел фінансування їх застосування обумовлюється контрактом. 1.5 Порядок розроблення викладання та оформлення відомчих елементних кошторисних норм відповідають вимогам ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України та ДБН А.1.1-2-93 “Порядок розробки вимоги до побудови викладу та оформлення нормативних документів”. 1.6 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми розроблено в складі восьми збірників найменування і порядкові номери яких новедено нижче: 1. Земляне полотно 2. Дорожній одяг 3. Безпека руху 4. Зимове утримання доріг 5. Озеленення 6. Штучні споруди мости і труби 7. Обстановка доріг 8. Навантажувально-розвантажувальні роботи 1.7 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми об'єднано в групи. Опис складу робіт і одиниці виміру наведено для групи в цілому. Номер зашифровано трьома числами через тире де: перше число – номер збірника відомчих ресурсних елементних кошторисних норм; друге число – номер групи до якої включено норму; третє число – номер норми. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми містять такі показники: - витрати труда робітників зайнятих на ремонтно-будівельних роботах люд-год.; - середній розряд робіт. визначений для ланки робітників зайнятих на ремонтно-будівельних роботах; - витрати труда машиністів люд-год.; - час експлуатації та перелік будівельних машин механізмів механізованного виробничого знаряддя механізованного інструменту маш-год.; - норми витрат матеріалів виробів і конструкцій у фізичних одиницях виміру. 1.8 Норми витрат труда робітників зайнятих на ремонтно-будівельних роботах машиністів і часу експлуатації будівельних машин у відомчих елементних кошторисних нормах на ремонт автомобільних доріг визначено на підставі діючих технологій будівельного виробництва і технологічних карт виробничих процесів з урахуванням додаткових витрат труда робітників зайнятих на ремонтно-будівельних роботах ненормовані роботи розосередженість обсягів робіт багаторазова організація робочих місць додаткові переходи в процесі труда багаторазова заміна інструментів і пристосувань підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріалів у робочій зоні обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації тощо пов'язані з організацією комплексного процесу що нормується. 1.9 Норми витрат матеріальних ресурсів визначено на підставі загальних виробничих норм витрати матеріалів технологічних карт та іншої технологічної документації а також з урахуванням мінімальних норм втрат і відходів матеріалів. 1.10 Опис складу робіт передбачених нормами містить перелік основних процесів виконання робіт. Виконання дрібних допоміжних і супутних операцій нормами враховано але в описі складу робіт їх як правило не згадано. 1.11 Нормами враховано роботи з розвантаження будівельних матеріалів виробів і конструкцій на приоб'єктному складі витрати на транспортування матеріалів виробів і конструкцій від приоб'єктного складу до місця установки укладки або монтажу внутрішньобудівельний транспорт а також витрати на транспортування матеріалів і сміття одержуваних у процесі виконання ремонтних робіт до місця їх складування на будівельному майданчику за винятком випадків застережених технічною частиною до збірників. 1.12 Норми не враховують вивезення будівельного сміття. 1.13 Нормами передбачено виконання ремонтно-будівельних робіт з використанням готових розчинів і бетонних сумішей за винятком випадків обумовлених у технічній частині або описах складу робіт. 1.14 Час використання механізованого виробничого інсрументу включено в норми трудовитрат робітників зайнятих на ремонтно-будівельних роботах і наведено в нормах збірників довідково в дужках . Амортизаційні відрахування витрати на їх ремонт і переміщення враховуються у складі накладних витрат. Час експлуатації механізованого виробничого інсрументу використовується для визначення витрат енергоносіїв вартість яких включається до складу прямих витрат на матеріальні ресурси. 1.15 Норми на окремі види робіт і конструкції не охоплені збірниками слід розробляти додатково і затверджувати в складі проекту робочого проекту у встановленому порядку. 1.16 На підставі потреби в матеріально-технічних і трудових ресурсах визначеної за відомчими елементними кошторисними нормами і вартості ресурсів у поточних цінах обчислюються прямі витрати. Правила визначення прямих витрат за складовими накладних витрат кошторисного прибутку та інших витрат наведені в ВБН Д.1.1-218-1-2001. ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг загалььного користування і мостів ВБН Д.2.2-218-045-2001 Замість ВБН Г.1-218-045-1999 1. Технічна частина до збірників з 1 по 8 1.1 Галузь застосування Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт по ремонту автомобільних доріг загального користування і мостів. 1.2 Загальні вказівки 1.2.1 Цими нормами враховано роботи з ремонту та улаштування автомобільних доріг загального користування роботи що виконуються при ремонті мостів та інших спруд роботи по догляду за покриттям проїздної частини доріг роботи по благоустрою та озелененню автомобільних доріг. 1.2.2 Роботи що виконуються з порушенням вимог техничних умов вважаються браком. 1.2.3 Доставка до місця робіт бетону бітуму бітумної емульсії асфальтобетону готових бітумно-грунтових і цементно-грунтових сумішей чорних кам'яних матеріалів та протиожеледних матеріалів нормами не врахована. Витрати на виконання цих робіт слід передбачити додатково. 1.2.4 При доставці 100 т бітуму і бітумної емульсії належить додавати гудронатори 3500 л в кількості 3 6 маш-год на кожний кілометр доставки. 1.2.5 Доставка води урахована нормами на середню відстань 5 км. При відстані більшій 5 км на кожний кілометр доставки 100 м3 води додати до норм машино-годин поливально-мийних машин 2 8 маш-год. 1.2.6 При проведенні робіт на одній половині проїжджої частини дороги при систематичному русі транспорту по другій до норм витрат праці робітників машиністів часу експлуатації будівельних машин і механізмів застосовується коефіцієнт 1 2. 1.2.7 При виконанні ремонтно-будівельних робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруги застосовується коефіцієнт 1 2. 1.2.8 При виконанні ремонтно-будівельних робіт з обмеженими умовами складування матеріалів або неможливості їх складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць застосовується коефіцієнт 1 1. 1.2.9 При виконанні ремонтно-будівельних робіт у важких і шкідливих умовах праці застосовується коефіцієнт 1 12 до витрат труда робітників машиністів для урахування впливу умов виконання робіт згідно з Державним реєстром міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці реєстр ДНАОП 0.00-8.02-93 “Перелік робіт з підвищеною небезпекою” затверджений Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 р. наказ № 123 і зареєстрований в Мінюсті України від 23.12.93 р. № 196. 1.2.10 При прогріванніта просушуванні основ розігрівачами перед укладанням асфальтобетонних сумішей у вологий та холодний період року до витрат ресурсів норм на улаштування 100 м2 покриття слід додавати на експлуатацію розігрівачів асфальтобетону: - при щебеневих або гравійних основах – 2 2 маш-год; - при бетонних основах – 1 7 маш-год; - при булижних бруківках – 1 1 маш-год. 1.2.11 Витрати ресурсів на укладання вирівнювального шару покриття не змінюються незалежно від того які асфальтобетонні суміші використовуються – гарячі чи холодні. 1.2.12 До норм витрат матеріалів при застосуванні дьогтів замість бітуму приймаємо коефіцієнт 1 2. 1.2.13 У нормах робота компресора не передбачена і нормується окремо. Для машин і механізмів які працюють на стисненому повітрі витрати стисненного повітря не враховуються. 1.2.14 Переміщення машин самохідних причіпних або на платформах від місця стоянки до місця робіт і назад нормується окремо. 1.2.15 У нормах груп 2 3 збірника 1 при роботі з укісником приймати вимірник на 1 км канави а норму часу залишати без зміни. 1.2.16 Переміщення бітумного котла до місця робіт нормами не враховано і нормується окремо. 1.2.17 У нормах груп 17 18 21 збірника 3 вартість дорожнього знака не врахована і нормується окремо. 1.2.18 У нормі групи 40 збірника 2 при ремонті вибоїн глибиною до 30 мм із складу робіт виключити роботи по укладанню другого шару – розлив в'яжучого розсипання щебеню трамбування. 1.2.19 У нормі групи 41 збірника 2 при ремонті вибоїн глибиною до 30 мм із складу робіт виключити роботи по укладанню другого шару – розсипання щебеню трамбування. 1.2.20 У нормі групи 42 збірника 2 улаштування земляного ящика не враховано і нормується окремо за нормою групи 42. 1.2.21 У нормах груп 63 64 збірника 3 перевезення подрібненного асфальтобетону для КОМЗ нормами не передбачено і нормується окремо. 1.2.22 У нормі групи 47 збірника 6 передбачено що хворост заздалегіть піднесений і укладений уздовж ряду козерків на відстані 0 7 –1 0 м прикоренями. 1.3 Правила обчислення обсягів робіт 1.3.1 Об'єм робіт з улаштування підстильних та вирівнювальних шарів піску гравію щебеню та інших матеріалів належить визначити за проектними профілями в ущільненому стані. 1.3.2 Об'єм робіт по улаштуванню дорожніх покриттів та основ належить визначити за площею кожного конструктивного шару. 1.3.3 У разі. Коли товщина конструктивних шарів дорожніх одягів відрізняється від урахованих в нормах. Витрати матеріальних ресурсів корегуються пропорційно товщині шару на одиницю зміни товщини. 2 НОРМИ Збірник 1. Земляне полотно Група 1 Очищення водовідвідних канав від грязі та сміття Склад робіт: Викидання лопатою грязі та сміття з водовідвідних канав. Планування дна та укосів з перевіркою профілю шаблоном. Розрівнювання викинутого грунту на обрізі. Вимірник: 1 м канави Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 1-1-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 136 2 Середній розряд робіт 2 Група 2 Відновлення профілю водовідвідних канав причіпним грейдером ДЗ-1 з трактором Склад робіт: Установка агрегату в робоче положення. Перестановка ножа при роботі без укісника . Установлення та знімання укісника при роботі з укісником . Відновлення профілю канав з розворотами в кінці ділянки. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 1-2-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 02 Машини та механізми 212-0301 Грейдери причіпні середнього типу маш-год 0 51 215-2202 Грейдери гусеничні потужністю 96 кВт [130 к.с] маш-год 0 51 Група 3 Відновлення профілю водовідвідних канав автогрейдером Д-61 А Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Перестановка ножа при роботі без укісника. Установлення та зняття укісника при роботі з укісником . Відновлення профілю канав з розворотом машини в кінці ділянки. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 1-3-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 476 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 0 476 Група 4 Ремонтне планування узбіч автогрейдером ДЗ-40 Склад робіт: Приведення автогрейдера в робоче положення. Ремонтне планування із зрізуванням горбів та засипкою вибоїн. Виглажування узбіччя. Розвороти в кінці ділянки. Вимірник: 1 км проходу по одному сліду Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 1-4-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 578 Машини та механізми 212-0201 Автогрейдери легкого типу потужністю 66 2 кВт [90 к.с] маш-год 0 578 Група 5 Засипання промоїн і ям на укосах і бермах без трамбування Склад робіт: Засипання попередньо вибраним грунтом з розпушуванням грудок. Поливання водою при необхідності. Вимірник: 1 м3 грунта Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру група грунту I II III IV 1-5-1 1-5-2 1-5-3 1-5-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 884 1 003 1 309 1 698 2 Середній розряд робіт 2 5 2 5 2 5 2 5 Група 6 Планування укосів виїмок вручну на око грунт природної щільності І групи Склад робіт: Копання маячних борозд. Зрізання грунту поміж маяками. Відкидання грунту. Перевірка опланованої поверхні на око. Вимірник: 100 м2 спланованої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 1-6-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 10 863 2 Середній розряд робіт 3 Група 7 Копання в мерзлому грунті повітряних воронок розміром 30х30х40 см Склад робіт: Копання грунту т авикидання його на узбіччя. Зачистка стінки надання дну уклону по шаблону. Засипка воронок розпушеним грунтом. Пошарове трамбування гругту ручною трамбівкою. Вимірник: 1 м воронок Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 1-7-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 394 2 Середній розряд робіт 2 5 Група 8 Підписання узбіч вручну при розташуванні грунту ІІ групи наузбіччі в конусах товщина шару до 100 мм Склад робіт: Перекидання грунту з конусів. Розсип та розрівнювання грунту. Планування грунту з перевіркою профілю шаблоном. Ущільнення грунту трамбівкою. Вимірник: 100 м2 підсипаного узбіччя Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 1-8-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 18 734 2 Середній розряд робіт 3 Група 9 Ремонтне планування природного і насипного ущільненого грунту узбіч вручну Склад робіт: Натягування шнура. Відалення води і грязі з вибоїн. Зрізання горбів і нерівностей із засипанням заглиблень. Розрівнювання граблями і движком. Ущільнення ручною трамбівкою. Перевірка рофілю шаблоном або рейкою. Вимірник: 100 м2 узбіччя Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру група грунту I II III 1-9-1 1-9-2 1-9-3 1 2 3 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 27 49 35 55 42 55 2 Середній розряд робіт 2 5 2 5 2 5 Група 10 Ремонтне планування свіжонасипного і неущільненого грунту узбіч вручну Склад робіт: Натягування шнура. Відалення води і грязі з вибоїн. Зрізання горбів і нерівностей з засипанням заглиблень. Розрівнювання граблями і движком. Ущільнення ручною трамбівкою. Перевірка рофілю шаблоном або рейкою. Вимірник: 100 м2 узбіччя Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру група грунту I II III 1-10-1 1-10-2 1-10-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 21 37 24 51 26 10 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Група 11 Ущільнення грунту крім укосів крутіше 1:4 і місць стиснутих розпірками вручну Склад робіт: Ущільнення ручною трамбівкою. Вимірник: 100 м2 ущільненної поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина шару м До 0 1 Понад 0 1 до 0 2 Понад 0 2 до 0 3 група грунту I ІІ IIІ ІV I ІІ IIІ ІV I ІІ IIІ ІV 1-11-1 1-11-2 1-11-3 1-11-4 1-11-5 1-11-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 5 25 6 31 8 40 10 34 10 86 12 95 2 Середній розряд робіт 2 2 2 2 2 2 Група 12 Ущільнення грунту на укосах крутіше 1:4 і в місцях стиснутих розпірками вручну Склад робіт: Ущільнення грунту вручну крутіше 1:4 і в місцях стиснутих розпірками. Вимірник: 100 м2 ущільненної поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина шару м До 0 1 Понад 0 1 до 0 2 Понад 0 2 до 0 3 група грунту I ІІ IIІ ІV I ІІ IIІ ІV I ІІ IIІ ІV 1-12-1 1-12-2 1-12-3 1-12-4 1-12-5 1-12-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 31 7 56 10 08 12 39 13 02 15 56 2 Середній розряд робіт 2 2 2 2 2 2 Група 13 Відновлення профілю водовідвідних канав автогрейдером Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Перестановка ножа під час роботи без укісника . Установлення і зняття укісника під час роботи з укісником . Відновлення профілю канав з розворотом в кінці ділянки. Вимірник: 1 км проходу 1 км канави Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тип грейдера легкий середній 1-13-1 1-13-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 673 0 481 Машини та механізми 212-0201 Автогрейдери легкого типу потужністю 66 2 кВт [90 к.с] маш-год 0 673 - 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год - 0 481 Група 14 Повне відновлення профілю водовідвідних каналів вручну Склад робіт: Розбивка профілю канав з установленням маяків. Очищеннядрібної порослі. Розпушування грунту. Зрізування укосів. Викидання грунту. Планування дна укосів з перевіркою профілю шаблоном. Розрівнювання гвикинутого грунту на обрізі. Вимірник: 1 м3 грунтів природної щільності Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру група грунту I II III IV 1-14-1 1-14-2 1-14-3 1-14-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 28 3 67 5 25 8 76 2 Середній розряд робіт 2 5 2 5 2 5 2 5 Група 15 Часткове в межах 5 % відновлення профілю канав Склад робіт: Часткове в межах 5 % відновлення профілю канав вручну. Вимірник: 1 м канави Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру група грунту I II III IV 1-15-1 1-15-2 1-15-3 1-15-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 105 0 122 0 175 0 315 2 Середній розряд робіт 2 2 2 2 Група 16 Прочищення водовідвідних канав вручну для відведення води з узбіч Склад робіт: Прибирання сторонніх предметів. Розпушування грунту. Зрізування укосів канавок. Викидання грунту. Розрівнювання гвикинутого грунту на обрізі. Вимірник: 10 м канави Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 1-16-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 92 2 Середній розряд робіт 2 Група 17 Ремонтне планування узбіч автогрейдером середнього типу Склад робіт: Приведення автогрейдера в робоче положення. Ремонтне планування із зрізуванням горбів. Засипання вибоїн. Виглажування узбіччя. Розвороти в кінці ділянки. Вимірник: 1 км проходу по одному сліду Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 1-17-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 381 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу ДЗ-31 Д-557 маш-год 0 381 Група 18 Планування укосів бульдозерами обладнаними укісниками при робочому ході в одному напрямку Склад робіт: Планування укосів бульдозерами обладнаними укісниками при робочому ході в одному напрямку за 3-4 проходи. Вимірник: 1000 м2 спланованої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина укосу м 2 3 1-18-1 1-18-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 2 67 1 7 Машини та механізми 207-0149 Бульдозери потужністю 79 кВт [108 к.с.] маш-год 2 67 1 7 Група 19 Планування укосів бульдозерами обладнаними укісниками при робочому ході в двох напрямках Склад робіт: Планування укосів бульдозерами обладнаними укісниками при робочому ході в двох напрямках за 3-4 проходи. Вимірник: 1000 м2 поверхні укосу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина укосу м 2 3 1-19-1 1-19-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 65 1 11 Машини та механізми 207-0149 Бульдозери потужністю 79 кВт [108 к.с.] маш-год 1 65 1 11 Група 20 Планування укосів насипів автогрейдерами при робочому ході в одному напрямку Склад робіт: Приведення автогрейдера в робоче положення. Планування укосів довжиною 2 м при довжині прогону до 250 м автогрейдером із зрізанням грунту. Переміщення автогрейдера вхолосту по бермі. Розвороти автогрейдера через насип. Вимірник: 1000 м2 спланованої поверхні укосу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 1-20-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 09 Машини та механізми 212-0201 Автогрейдери легкого типу потужністю 66 2 кВт [90 к.с] маш-год 1 09 Група 21 Планування укосів насипів автогрейдерами при робочому ході в двох напрямках Склад робіт: Приведення автогрейдера в робоче положення. Планування укосів довжиною 3 м при довжині прогону до 200 м автогрейдером із зрізанням грунту. Розворот і планування укосу в зворотньому напрямку. Поворот автогрейдера з переїздом через насип. Перестановка ножа автогрейдера. Вимірник: 1000 м2 спланованої поверхні укосу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 1-21-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 99 Машини та механізми 212-0201 Автогрейдери легкого типу потужністю 66 2 кВт [90 к.с] маш-год 0 99 Група 22 Планування укосів земляного полотна універсальним екскаватором – планувальником УДС-114а Склад робіт: Планування укосів земляного полотна із зрізанням зайвого грунту Вимірник: 1000 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Довжина укосів м До 6 5 Більше 6 5 1-22-1 1-22-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 18 05 24 47 Машини та механізми Екскаватори – планувальники УДС-114а маш-год 9 03 12 24 Група 23 Укріплення узбіч щебенем при товщині шару до 14 см Склад робіт: Розрівнювання щебеню шаром до 14 см автогрейдером. Ущільнення узбіччя вібраційним самохідним катком. Вимірник: 100 м2 узбіччя Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина шару см 10 12 14 1-23-1 1-23-2 1-23-3 1 2 3 4 5 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 34 1 34 1 34 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 0 53 0 53 0 53 212-0901 Котки дорожні самохідні вібраційні легкі маш-год 0 82 0 82 0 82 Матеріали П Щебінь м3 12 8 15 3 17 9 Група 24 Улаштування водовідвідних канав при довжині ділянки до 400 м автогрейдером ДЗ-143 Склад робіт: Приведення автогрейдера в робоче положення. Улаштування канав глибиною до 0 6 м з плануванням укосу при довжині ділянки до 400 м. Розвороти в кінці ділянки. Вимірник: за обміром у природному стані на 100 м3 грунту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Група грунту 1 2 3 1-24-1 1-24-2 1-24-3 1 2 3 4 5 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 3 77 4 45 4 88 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 3 77 4 45 4 88 Група 25 Улаштування повітряних воронок у немерзлому грунті Склад робіт: Копання грунту з викиданням його на узбіччя. Засипка стінок надання дну ухилу за шаблоном. Засипання воронок розпушеним грунтом. Пошарове ущільнення грунту ручною трамбовкою. Вимірник: 1 м воронки Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина і глибина воронки см 30х40 30х60 1-25-3 1-25-4 1 2 3 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 68 0 98 2 Середній розряд робіт 2 2 Група 26 Засипання розмивів ям пазух грунтощебенем Склад робіт: Засипання розмитих місць грунтощебенем. Пошарове ущільнення грунтощебеню засипаного у розмив.. Вимірник: 1 м3 грунтощебеню по обміру у засипці Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина шару що підлягає ущільненню м 0 1 Понад 0 1 до 0 2 Понад 0 2 до 0 3 1-26-1 1-26-2 1-26-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 11 1 92 1 75 2 Середній розряд робіт 1 5 1 5 1 5 Матеріали П Щебінь м3 1 08 1 08 1 08 Група 27 Відкидання грунту вручну Склад робіт: Відкидання розпушеного грунту або неущільненого грунту що був викинутий раніше. Вимірник: 1 м3 грунту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру група грунту I II III 1-27-1 1-27-2 1-27-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 02 1 22 1 68 2 Середній розряд робіт 1 1 1 Збірник 2. Дорожній одяг Група 1 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття з розламуванням при площі ремонту до 1 м2 а/б щільн. 2 25 Склад робіт: Розламування та обрубка країв асфальтобетонного покриття на ушкоджених ділянках. Очищення основи. Змазування бітумом країв покриття та основи. Укладання та розрівнювання асфальтобетонної суміші. Видалення відходів. Установка та знімання огорожі. Розігрів бітуму з обслуговуванням жаровні. Перехід робочих на відстань до 50 м. Для котка. Приведення котка в робочий стан. Ущільнення асфальтобетонної суміші. Догляд за котком в процесі роботи. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина мм 50 70 2-1-1 2-1-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 27 1 82 2 Середній розряд робіт 2 7 2 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 014 0 014 Машини та механізми 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 6-7 т маш-год 0 014 0 014 Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні гарячі і теплі т 0 115 0 161 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 00052 0 00052 Група 2 Ямковий ремонт покриттів литими асфальтобетонними сумішами товщина шару 40 мм площа до 1 м2 Склад робіт: Розламування ушкодженніх ділянок. Обрубка країв з частковим виправленням. Очистка основи. Піднесення суміші на відстань до 20 м. Розрівнювання. Ущільнення суміші валком. Підсипка відремонтованних місць піском. Затирання райбовкою. Прибирання відходів. Установлення та знімання огорожі. Перехід робочих на відстань до 50 м. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-2-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 9 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні гарячі і теплі т 0 09 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 000412 Група 3 Ямковий ремонт покриттів литими асфальтобетонними сумішами площа до 3 м2 Склад робіт: Розламування ушкодженніх поверхонь. Обрубка обрізів з частковим виправленням. Очистка основи. Переміщення суміші на відстань до 20 м. Розрівнювання. Ущільнення суміші валком. Підсипка відремонтованних місць піском. Затирання райбовкою. Прибирання відходів. Встановлення і знімання огорожі. Перехід робочих на відстань до 50 м. Вимірник: 1 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина мм 24-40 50 2-3-1 2-3-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 76 1 14 2 Середній розряд робіт 3 3 Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні гарячі і теплі т 0 102 0 102 111-1561 Бітуми нафтові дорожні рідкі марка СГ т 0 000501 0 000501 Група 4 Ямковий ремонт покриттів обробленних в'яжучими матеріалами холодним способом Склад робіт: Киркування країв вибоїни глибше 30 мм яка ремонтується або незначна підрубка її країв при глибині до 50 мм. Ретельне очищення вибоїни від пилу грязі та зкиркованої маси. Розігрів бітуму в пересувних котлах. Наповнення лійок в'яжучим та переноска їх до місця ремонту. Змазування в'яжучими поверхні яка ремонтується. Розсип щебеню. Трамбування ручною трамбівкою. Розсип кам'яного дріб'язку. Трамбування. Перевірка профілю триметровою рейкою. Перехід робочих в процесі роботи на відстань до 30 м. Установлення та знімання знаків та огорожі. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Глибина вибоїн до мм 50 60 2-4-1 2-4-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 55 0 58 2 Середній розряд робіт 3 3 Матеріали 111-1561 Бітуми нафтові дорожні рідкі марка СГ т 0 000561 0 000561 1421-9926 Щебінь чорний холодний на бітумах для улаштування основ автомобільних доріг фракції 20-40 мм т 0 092 0 112 1421-9924 Клинець фракції 10-20 мм попередньо оброблений в’яжучим т 0 0129 0 0129 1421-9922 Дрібняк кам’яний фракції 3-10 мм попередньо оброблений в’яжучим т 0 0131 0 0131 Група 5 Ямковий ремонт покриттів обробленних в'яжучими матеріалами гарячим способом Склад робіт: Киркування країв вибоїни глибше 30 мм яка ремонтується або незначна підрубка її країв при глибині до 50 мм. Старанне очищення вибоїни від пилу грязі та зкиркованої маси. Розігрів бітуму в пересувних котлах. Наповнення лійок в'яжучим та переноска їх до місця ремонту. Змазування в'яжучими поверхні яка ремонтується. Розсип щебеню. Трамбування ручною трамбівкою. Розлив в’яжучого. Розсип щебеню. Трамбування. Розлив в’яжучого 2 3 . Розсип щебеню 2 3 . Трамбування 2 3 . Перевірка профілю триметровою рейкою. Перехід робочих в процесі роботи на відстань до 30 м. Установлення та знімання знаків та огорожі. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Глибина вибоїн до мм 30 50 60 2-5-1 2-5-2 2-5-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 34 0 45 0 5 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40 мм марка М1000 і більше т - 0 056 0 068 1421-9451 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 5-20 мм марка М1000 і більше т 0 039 0 008 0 0101 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 001952 0 002414 0 002678 Група 6 Ямковий ремонт гравійних покриттів глибина ямок які ремонтуються до 100 мм Склад робіт: Установка огорожі. Очищення від пилу та грязі. Розмітка місць ремонту. Розламування покриття. Просіювання матеріалів після розламування на грохоті. Розрівнювання гравію. Планування. Ущільнення ручною трамбівкою. Переміщення робочих з інструментом по ходу роботи. Знімання огорожі. Вимірник: 1 м2 фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Глибина вибоїн до мм 30 60 100 2-6-1 2-6-2 2-6-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 26 0 298 0 435 2 Середній розряд робіт 2 7 2 7 2 7 Матеріали 1421-9507 Гравій для будівельних робіт фракції 20-40 мм марка ДР8 м3 - 0 0853 0 142 1421-9506 Гравій для будівельних робіт фракції 10-20 мм марка ДР8 м3 0 042 - - Група 7 Ямковий ремонт булижної бруківки із заміною 10 % булижного каменю Склад робіт: Установлення огорожі. Очищення покриття від пилу та грязі. Розбирання бруківки з відкиданням каміння на відстань до 3 м і складання їх у конус. Сортування каміння. Видалення матеріалу підстилаючого шару з плануванням і ущільненням. Перевірка профілю рейкою або шаблоном. Мостіння бруківки із підбиранням каміння. Ущільнення бруківки. Розклинування і засипка піском і висівками. Вимірник: 1 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Повна заміна піщаного підстилаючого шару На кожний 1см зміни товщини каменю додавати або виключати Часткова 50 % заміна піщаного підстилаючо-го шару 2-7-1 2-7-2 2-7-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 18 - 0 93 2 Середній розряд робіт 3 5 - 3 5 Матеріали 1421-10430 Камінь булижний при товщині шару 14 см м3 0 014 0 00095 0 014 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40 мм марка М1000 і більше м3 0 0134 - 0 0134 1424-9450 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 5-20 мм марка М1000 і більше м3 0 0103 - 0 0103 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 1583 0 00114 0 09 Група 8 Укладання гарячої асфальтобетонної суміші при товщині шару 50 мм вручну Склад робіт: Установка упорних брусів і закріплення їх костилями. основи від забруднення в процесі укладання суміші. Укладання та розрівнювання суміші по очищеній основі з подаванням суміші з автомобілів-самоскидів. Очищення кузовів автомобілів-самоскидів від залишків суміші. Обрубка краю свіжеукладеної суміші зі змащуванням поверхонь примикання з бітумінозними матеріалами. Зашпарування раковин та усунення дефектів. Трамбування місць не доступних укоткуванню з перевіркою профілю рейкою та обробкою місць спайки. Розбирання упорних брусів з перенесенням їх на відстань до 50 м до нового місця установки. Розігрівання інструментів в жаровні з обслуговуванням її. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-8-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 11 61 2 Середній розряд робіт 3 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 029 Машини та механізми 212-0102 Автогудронатори місткістю 7000 л маш-год 0 0145 Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні гарячі і теплі т 12 14 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 0651 Група 9 Ремонт тріщин в цементнобетонному покритті з заповненням швів за допомогою лійки Склад робіт: Очищення швів та тріщин від пилу та грязі з застосуванням сталевіх крючків та щіток з продуванням ручним насосом. Вирівнювання обрубка країв швів та тріщин з видаленням залишків бетону та ретельним очищенням. Ретельна промивка вертикальних стінок швів та тріщин рідким бітумом за допомогою жорсткої щітки. Приготування мастики. Заповнення швів мастикою. Присипка поверхні шва мінпорошком. Установка та перестановка огорожі. Вимірник: 100 м шва Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тип швів стиснений повздовній розширений 2-9-1 2-9-2 2-9-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 15 44 15 44 15 44 2 Середній розряд робіт 2 5 2 5 2 5 Матеріали 111-1561 Бітуми нафтові дорожні рідкі марка СГ т 0 000211 0 000211 0 000211 1421-9940 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей активований т 0 00669 0 00669 0 00669 111-601 Мастики герметизувальні нетверднучі будівельні т 0 0297 0 0233 0 148 Група 10 Ремонт тріщин в цементнобетонному покритті з заповненням швів за допомогою пересувної воронки Склад робіт: Очищення швів та тріщин від пилу та грязі з застосуванням сталевіх крючків та щіток з продуванням ручним насосом. Вирівнювання обрубка країв швів та тріщин з видаленням залишків бетону та ретельним очищенням. Ретельна промивка вертикальних стінок швів та тріщин рідким бітумом за допомогою жорсткої щітки. Приготування мастики. Заповнення швів мастикою. Присипка поверхні шва мінпорошком. Установка та перестановка огорожі. Вимірник: 100 м шва Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тип швів стиснений повздовній розширений 2-10-1 2-10-2 2-10-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 13 12 13 12 13 12 2 Середній розряд робіт 2 5 2 5 2 5 Матеріали 111-1561 Бітуми нафтові дорожні рідкі марка СГ т 0 000211 0 000211 0 000211 1421-9940 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей активований т 0 00669 0 00669 0 00669 111-601 Мастики герметизувальні нетверднучі будівельні т 0 0297 0 0233 0 148 Група 11 Обробка тріщин з застосуванням ручного заливальника швів Склад робіт: Установка та перестановка огорожі. Очищення поверхні покриття та тріщин. Змазування тріщин і швів рідким бітумом. Закладання тріщин в асфальтобетонному покритті з заповненням бачка заливальника бітумом. Переміщення та підігрів бітуму в бачку. Переміщення заливальника в процесі роботи. Засипка тріщин піском або кам’яним дріб’язком. Приготування в’яжучих матеріалів. Вирубка бітуму в бітумосховищі. Виймання бітуму із бітумосховища з подрібненням кусків. Випаровування води з бітуму. Розігрів бітуму до температури 150 град. С в котлах місткістю 15000 л з підтримкою вогню в топці. Перекачування готового бітуму насосом в резервний котел чи розподільник. Вимірник: 100 м шва Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-11-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 68 2 Середній розряд робіт 2 7 Матеріали 1421-9450 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 5-20 мм марка М1000 і більше м3 0 032 111-1561 Бітуми нафтові дорожні рідкі марка СГ т 0 1032 Група 12 Улаштування одинарної поверхневої обробки методом змішування щебеню з в’яжучим на майданчику автогрейдером Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Наповнення цистерни автогудронатора в’яжучим матеріалом. Розлив в’яжучого з підгрунтовкою. Перемішування щебеню з в’яжучим автогрейдером з попереднім збиранням матеріалу у валок і розрівнюванням його під розлив. Підгортання суміші бульдозером після перемішування: приведення агрегату в робоче положення; переміщення щебеню з підніманням і опусканням відвалу бульдозера під час руху; повернення бульдозера порожняком. Навантаження чорного щебеню в автосамоскид: наповнення ковша; піднімання навантаженого ковша до 2 м ; переміщення навантажувача з грузом; вивантаження ковша; опускання порожнього ковша; повернення навантажувача. Поверхнева обробка чорним щебенем при розсипанні щебеню із автомобілів-самоскидів. Для машиністів: завантаження автомобілів-самоскидів чорним щебенем; встановлення та зняття з’ємного навісного обладнання на борт автомобілів-самоскидів для розсипання щебеню; розсипання щебеню на попередньо розлитий бітум; повертання і маневрування. Для робітників: встановлення та зняття з автомобілів-самоскидів з’ємного обладнання; розрівнювання і планування чорного щебеню; усунення дефектів. Укочення покриття котком. Установлення та зняття огорожі виправлення дефектів із засипанням пропусків щебенем з автомобіля що рухається. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид в’яжучого дьоготь складений дьоготь 2-12-1 2-12-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 35 77 37 34 2 Середній розряд робіт 2 5 2 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 39 85 41 38 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 8 98 8 98 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 1 53 1 53 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 3 61 3 61 212-1601 Машини поливально-мийні місткістю 6000 л маш-год 0 9 0 9 207-0149 Бульдозери потужністю 79 кВт [108 к.с] маш-год 0 145 0 145 215-2600 Навантажувачі одноковшові пневмоколісні маш-год 1 4 1 4 200-0004 Автомобілі-самоскиди ЗІЛ-585 маш-год 7 26 7 26 200-0002 Автомобілі ЗІЛ-130 маш-год 14 49 14 49 212-1001 Котли бітумні стаціонарні місткістю 15000 л маш-год - 1 53 212-1305 Конвеєри-перевантажувачі маш-год - 0 05 Матеріали 111-1570 Дьогті кам’яновугільні дорожні марки Д-6 т 2 28 1 69 111-1567 Дьогті кам’яновугільні дорожні марки Д-3 т - 0 57 111-791 Полістірол загального призначення марки ПСС-500 ПСС-501 ПСС-520 ПСС-550 т - 0 02 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 10-20 мм марка М1000 і більше м3 13 35 13 35 Група 13 Улаштування подвійної поверхневої обробки методом змішування щебеню з в’яжучим на майданчику автогрейдером Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Наповнення цистерни автогудронатора в’яжучим матеріалом. Розлив в’яжучого з підгрунтовкою. Перемішування щебеню з в’яжучим автогрейдером з попереднім збиранням матеріалу у валок і розрівнюванням його під розлив. Підгортання суміші бульдозером після перемішування: приведення агрегату в робоче положення; переміщення щебеню з підніманням і опусканням відвалу бульдозера під час руху; повернення бульдозера порожняком. Навантаження чорного щебеню в автосамоскид: наповнення ковша; піднімання навантаженого ковша до 2 м ; переміщення навантажувача з грузом; вивантаження ковша; опускання порожнього ковша; повернення навантажувача. Поверхнева обробка чорним щебенем при розсипанні щебеню із автомобілів-самоскидів. Для машиністів: завантаження автомобілів-самоскидів чорним щебенем; встановлення та зняття з’ємного навісного обладнання на борт автомобілів-самоскидів для розсипання щебеню; розсипання щебеню на попередньо розлитий бітум; повертання і маневрування. Для робітників: встановлення та зняття з автомобілів-самоскидів з’ємного обладнання; розрівнювання і планування чорного щебеню; усунення дефектів. Укочення покриття котком. Установлення та зняття огорожі виправлення дефектів із засипанням пропусків щебенем з автомобіля що рухається. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид в’яжучого дьоготь складений дьоготь 2-13-1 2-13-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 71 53 81 48 2 Середній розряд робіт 2 5 2 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 82 59 92 25 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 17 97 17 97 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 3 759 3 759 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 7 213 7 213 212-1601 Машини поливально-мийні місткістю 6000 л маш-год 0 9 0 9 207-0149 Бульдозери потужністю 79 кВт [108 к.с] маш-год 0 52 0 52 215-2600 Навантажувачі одноковшові пневмоколісні маш-год 4 97 4 97 200-0004 Автомобілі-самоскиди ЗІЛ-585 маш-год 14 52 14 52 200-0002 Автомобілі ЗІЛ-130 маш-год 28 98 28 98 212-1001 Котли бітумні стаціонарні місткістю 15000 л маш-год - 9 66 212-1305 Конвеєри-перевантажувачі маш-год - 0 27 Закінчення групи 13 1 2 3 4 5 Матеріали 111-1570 Дьогті кам’яновугільні дорожні марки Д-6 т 5 66 1 69 111-1567 Дьогті кам’яновугільні дорожні марки Д-3 т - 3 83 111-791 Полістірол загального призначення марки ПСС-500 ПСС-501 ПСС-520 ПСС-550 т - 0 14 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 10-20 мм марка М1000 і більше м3 14 38 14 38 1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40 мм марка М1000 і більше м3 32 87 32 87 Група 14 Улаштування одинарної поверхневої обробки методом змішування щебеню з в’яжучим складний дьоготь на дорозі автогрейдером Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Підгрунтовка поверхні. Розлив в’яжучих матеріалів з наповненням цистерн в’яжучими матеріалами. Змішування щебеню з в’яжучим. Переміщення чорного щебеню за вісь проїжджої частини. Розсип і розрівнювання щебеню по покриттю з частковим виправленням дефектів. Укочення покриття із щебеню обробленого в’яжучим самохідними котками з гладкими вальцями. Виправлення дефектів із засипанням раковин і пропусків. Установлення і перестановка огорожі. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-14-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 30 93 2 Середній розряд робіт 2 3 3 Витрати труда машиністів люд.-год 49 54 Машини та механізми 212-1001 Котли бітумні стаціонарні місткістю 15000 л маш-год 1 53 212-1305 Конвеєри-перевантажувачі маш-год 0 05 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 24 96 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 1 53 212-1601 Машини поливально-мийні місткістю 6000 л маш-год 0 45 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 5 06 200-0002 Автомобілі бортові вантажопідйомністю 5 т маш-год 14 49 Матеріали 111-1570 Дьогті кам’яновугільні дорожні марки Д-6 т 1 69 111-1567 Дьогті кам’яновугільні дорожні марки Д-3 т 0 57 111-791 Полістірол загального призначення марки ПСС-500 ПСС-501 ПСС-520 ПСС-550 т 0 02 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 10-20 мм марка М1000 і більше м3 13 35 Група 15 Улаштування подвійної поверхневої обробки методом змішування щебеню з в’яжучим складний дьоготь на дорозі автогрейдером Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Підгрунтовка поверхні. Розлив в’яжучих матеріалів автогудронатором з наповненням цистерн в’яжучими матеріалами. Змішування щебеню фракції 20-40 мм з в’яжучим. Переміщення чорного щебеню за вісь проїжджої частини. Розсип і розрівнювання щебеню по покриттю з частковим виправленням дефектів. Укочення покриття із щебеню обробленого в’яжучим самохідними котками з гладкими вальцями. Виправлення дефектів із засипанням раковин і пропусків. Другий розлив в’яжучих матеріалів автогудронатором. Змішування щебеню фракції 10-20 мм з в’яжучим. Укочення покриття із щебеню обробленого в’яжучим самохідними котками з гладкими вальцями. Виправлення дефектів із засипанням раковин і пропусків. Установлення і перестановка огорож. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-15-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 69 29 2 Середній розряд робіт 2 3 3 Витрати труда машиністів люд.-год 107 27 Машини та механізми 212-1001 Котли бітумні стаціонарні місткістю 15000 л маш-год 10 29 212-1305 Конвеєри-перевантажувачі маш-год 0 29 212-1601 Машини поливально-мийні місткістю 6000 л маш-год 0 45 Закінчення групи 15 1 2 3 4 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 3 77 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 49 91 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 10 11 200-0002 Автомобілі бортові вантажопідйомністю 5 т маш-год 28 98 Матеріали 111-1570 Дьогті кам’яновугільні дорожні марки Д-6 т 1 69 111-1567 Дьогті кам’яновугільні дорожні марки Д-3 т 3 83 111-791 Полістірол загального призначення марки ПСС-500 ПСС-501 ПСС-520 ПСС-550 т 0 14 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 10-20 мм марка М1000 і більше м3 14 38 1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40 мм марка М1000 і більше м3 32 87 Група 16 Улаштування одинарної поверхневої обробки методом змішування з в’яжучим бітум дьоготь на дорозі автогрейдером Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Підгрунтовка поверхні. Розлив в’яжучих матеріалів автогудронатором з наповненням цистерн в’яжучими матеріалами. Змішування щебеню з в’яжучим. Переміщення чорного щебеню за вісь проїжджої частини. Розсип і розрівнювання щебеню по покриттю з частковим виправленням дефектів. Укочення покриття із щебеню обробленого в’яжучим самохідними котками з гладкими вальцями. Виправлення дефектів із засипанням раковин і пропусків. Установлення і перестановка огорожі. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид в’яжучого бітум дьоготь 2-16-1 2-16-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 29 35 29 35 2 Середній розряд робіт 2 2 3 Витрати труда машиністів люд.-год 47 46 48 01 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 24 95 24 95 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 1 25 1 77 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 5 05 5 05 212-1601 Машини поливально-мийні місткістю 6000 л маш-год 0 45 0 45 200-0002 Автомобілі бортові вантажопідйомністю 5 т маш-год 14 49 14 49 Матеріали 111-1557 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-130/200 перший сорт т 1 903 - 111-1570 Дьогті кам’яновугільні дорожні марки Д-6 т - 2 28 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 10-20 мм марка М1000 і більше м3 13 35 13 35 Група 17 Улаштування подвійної поверхневої обробки методом змішування щебеню з в’яжучим бітум дьоготь на дорозі автогрейдером Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Підгрунтовка поверхні. Розлив в’яжучих матеріалів автогудронатором з наповненням цистерн в’яжучими матеріалами. Змішування щебеню фракції 20-40 мм з в’яжучим. Переміщення чорного щебеню за вісь проїжджої частини. Розсип і розрівнювання щебеню по покриттю з частковим виправленням дефектів. Укочення покриття із щебеню обробленого в’яжучим самохідними котками з гладкими вальцями. Виправлення дефектів із засипанням раковин і пропусків. Другий розлив в’яжучих матеріалів автогудронатором. Змішування щебеню фракції 10-20 мм з в’яжучим. Укочення покриття із щебеню обробленого в’яжучим самохідними котками з гладкими вальцями. Виправлення дефектів із засипанням раковин і пропусків. Установлення і перестановка огорож. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид в’яжучого бітум дьоготь 2-17-1 2-17-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 58 7 58 7 2 Середній розряд робіт 2 2 3 Витрати труда машиністів люд.-год 95 73 96 98 Закінчення групи 15 1 2 3 4 5 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 49 91 49 91 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 3 14 3 77 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 10 11 10 11 212-1601 Машини поливально-мийні місткістю 6000 л маш-год 0 45 0 45 200-0002 Автомобілі бортові вантажопідйомністю 5 т маш-год 28 98 28 98 Матеріали 111-1557 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-130/200 перший сорт т 4 727 - 111-1570 Дьогті кам’яновугільні дорожні марки Д-6 т - 5 66 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 10-20 мм марка М1000 і більше м3 14 38 14 38 1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40 мм марка М1000 і більше м3 32 87 32 87 Група 18 Розлив в’яжучих матеріалів автогудронатором Склад робіт: Наповнення цистерн в’яжучими матеріалами. Розташування автогудронатора на місці розливу. Установка розподільних труб на потрібну висоту. Встановлення додаткових розподільних труб при необхідності . Добір і встановлення сопел відповідно нормам розлива в’яжучого матеріалу. Підігрівання в’яжучого при необхідності . Включення і випробування системи розподілу в’яжучого. Виключення насоса. Зняття додаткових труб та прочищення труб і сопел. Вимірник: 1т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Без лолаткового підігріву передача редуктора З додатковим підігрівом передача редуктора I II I II 2-18-1 2-18-2 2-18-3 2-18-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 972 0 866 1 34 1 19 Машини та механізми 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 0 486 0 433 0 668 0 596 Група 19 Ущільнення покриттів із щебеневих або гравійних сумішей та з грунтів моторним котком 8 – 10 т Склад робіт: закоткування матеріалу укладеного і розрівняного при влаштуванні покриття обробленого в’яжучими. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Закоткування щебеневої або гравійної суміші число проходів 4 Закоткування грунту група I-ІІI IV-V Число проходів 4 6 2-18-1 2-18-2 2-18-3 1 2 3 4 5 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 386 0 419 0 628 Машини та механізми 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 0 386 0 419 0 628 Група 20 Ущільнення покриття із гарячої асфальтобетонної суміші котками з гладкими вальцями Склад робіт: Приведення котла в робоче положення. Ущільнення асфальтобетонного покриття. Догляд за котком в процесі роботи. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру При ширині смуги м 1 1 5 2 3 5 2-20-1 2-20-2 2-20-3 2-20-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 5 23 4 73 4 41 7 66 Машини та механізми 215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі масою 6-7 т кількість проходів 8 маш-год 1 45 1 3 1 16 2 46 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 8-10 т кількість проходів17 маш-год 3 78 3 43 3 25 5 2 Група 21 Розсипання вручну кам’яних відсівів або кам’яного дріб’язку на ділянки доріг при формуванні поверхневих обробок покриття Склад робіт: Піднесення відсівів на відстань до 5 м. Розсипання та розрівнювання мітлою. Переходи в робочій зоні. Установлення т азняття огорожі. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма розсипання матеріалів м3 0 2 0 3 2-21-1 2-21-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 216 0 338 2 Середній розряд робіт 1 5 1 5 Матеріали 1421-9550 Пісок із відсівів подрібнення підвищенної крупності крцпний середній дрібний марка виробу М1000 м3 0 21 0 31 Група 22 Розсипання щебенерозподільником кам’яних відсівів або кам’яного дріб’язку на ділянки доріг при формуванні поверхневих обробок покриття при нормі розсипання 0 3 м3 на 100 м2 Склад робіт: Прийом щебеню в бункер щебенерозподільника з автомобілів-самоскидів. Розсипання відсівів або кам’яного дріб’язку по поверхні покриття. Переміщення щебенерозподільника до місця завантаження та розсипання на відстань до 25 м. Установлення та зняття огорожі. Усунення дефектів. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-22-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 2 2 Середній розряд робіт 3 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 072 Машини та механізми 201-0410 Трактори пневмоколісні потужністю 59 кВт [80 к.с.] маш-год 0 072 Матеріали 1421-9550 Пісок із відсівів подрібнення підвищенної крупності крцпний середній дрібний марка виробу М1000 м3 0 31 Група 23 Очищення вручнущебеневого гравійного покриття і бруківки від грязі при товщині шару до 20 мм Склад робіт: Очищення основи від пилу і грязі перед укладанням асфальтобетонної суміші срубачками або лопатами. Підмітання основи мітлами і волосяними щітками. Вимірник: 100 м2 очищенної основи Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-23-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 16 2 Середній розряд робіт 1 Група 24 Ремонтне профілювання гравійних доріг причепним грейдером Дз-1 з трактором Т-100 Склад робіт: Зрізання горбів та засипання вибоїн. Поновлення поперечного профілю без додавання матеріалу . Розвороти в кінці ділянки. Вимірник: 1 км дороги Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина доріг м До 6 Понад 6-7 Понад 7 до 9 Понад 9-11 2-24-1 2-24-2 2-24-3 2-24-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 2 9 2 99 3 61 4 7 Машини та механізми 212-0301 Грейдери причіпні середнього типу маш-год 1 45 1 5 1 8 2 25 215-2202 Трактори гусеничні потужністью 96 кВт [130 к. с.] маш-год 1 45 1 5 1 8 2 35 Група 25 Остаточне планування піщаних і гравійно-піщаних основ і покриттів під укочування вручну Склад робіт: Остаточне планування піщаних і гравійно-піщаних основ і покриттів. Перевірка профілю дороги по шаблону. Вимірник: 100 м2 основи або покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-25-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 32 2 Середній розряд робіт 3 3 Група 26 Улаштування вирівнюючого шару товщиною до 4 см із асфальтобетону автогрейдером Склад робіт: Очищення покриття від грязі. Установлення автогудронатора на місці завантаження. Приєднання шлангу до штуцера прийомного трубопроводу або опускання в горловину цистерни. Включення насоса та наповнення цистерни в’яжучим матеріалом. Включення насоса. Зняття шланга. Встановлення автогудронатора на місце розливу. Встановлення розподільних труб на місце розливу. Встановлення розподільних труб на задану висоту. Встановлення додаткових розподільних труб при необхідності . Включення та випробування системи розподілення в’яжучого. Розлив в’яжучого. Виключення насоса. Зняття додаткових труб та прочистка труб та сопел. Розрівнювання матеріалів автогрейдером. Остаточне планування вирівнюючого шару. Підкочування та укочення матеріалу. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-26-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 25 21 2 Середній розряд робіт 2 8 3 Витрати труда машиністів люд.-год 33 09 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні місткістю 6000 л маш-год 0 55 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 2 7 212-0102 Автогудронатори місткістю 7000 л маш-год 0 22 212-0906 Котки дорожні самохідні гладкі масою 8 т маш-год 11 37 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 18 03 Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні дрібнозернисті т 96 13 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-60/90 перший сорт т 0 8 Група 27 Улаштування тонкошарових покриттів товщиною до 30 мм із дорожніх гарячих органомінеральних сумішей асфальтоукладальником Склад робіт: Установлення автогудронатора на місці розливу. Установлення розподільних труб на на задану висоту. Установлення додаткових розподільних труб при необхідності . Підбір та установлення сопел відповідно нормам розливу в’яжучого матеріалу. Підігрів в’яжучого при необхідності . Включення та випробування системи розподілу в’яжучого. Розлив в’яжучого. Виключення насоса. Зняття додаткових труб та прочистка труб та сопел. Очищення основи від забруднення в процесі укладання суміші. Приймання суміші та очищення кузовів автомобілів-самоскидів від залишків суміші. Укладання суміші товщиною до 30 мм розрівнювання ущільнення суміші та обробка поверхні покриття асфальтоукладальником. Обрубка кінців свіжоукладеної суміші із змазуванням бітумом місць приєднання. Перевірка равності то поперечного покриття обробка країв та швів загладжування дрібних дефектів та місць сполучення смуг. Вимірювання температури суміші. Підкочування та укочення матеріалу укладеного та розрівняного при улаштуванні покриття проїжджої частини дороги. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-27-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 9 2 Середній розряд робіт 3 1 3 Витрати труда машиністів люд.-год 2 83 Машини та механізми 212-2000 Укладальники асфальтобетону маш-год 0 45 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 0 02 215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі масою 5 т маш-год 0 56 Закінчення групи 27 1 2 3 4 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 1 8 Матеріали 111-1561 Бітуми нафтові дорожні марки СГ рідкий т 0 0661 П Суміші асфальтобетонні дорожні т 6 988 Група 28 Улаштування тонкошарових покриттів товщиною до 30 мм із дорожніх гарячих органомінеральних сумішей вручну Склад робіт: Наповнення розподілювача розігрітим в’яжучим матеріалом. Приєднання шлангів. Розлив матеріалу з його підігрівом при необхідності . Промивання шлангів. Установлення упорних брусків та закріплення їх костилями. Очищення основи від забруднення в процесі укладання суміші. Укладання та розрівнювання суміші товщиною до 30 мм по очищенній основі з прийманням суміші з автомобілів-самоскидів. Очищення кузовів автомобілів-самоскидів від залишків суміші. Обрубка кінців свіжоукладеної суміші із змазуванням місць приєднання бітумінозними матеріалами. Зашпаровування раковин та усунення дефектів. Трамбування місць не доступних коткуванню з перевіркою профілю рейкою та обробленням місць спайки. Розбирання упорних брусків з переноскою їх на відстань до 50 м до нового місця установки. Розігрівання інструментів в жаровні з обслуговуванням її. Укочення та підкочування матеріалу укладеного та розрівняного при улаштуванні покриття проїжджої частини дороги. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-28-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 8 55 2 Середній розряд робіт 2 9 3 Витрати труда машиністів люд.-год 2 95 Машини та механізми 215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі масою 5 т маш-год 1 14 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 1 8 Матеріали 111-1561 Бітуми нафтові дорожні марки СГ рідкий т 0 061 П Суміші асфальтобетонні дорожні т 6 988 Група 29 Ущільнення асфальтобетонної суміші ручним котком при ямковому ремонті покриття Склад робіт: Підкатка та ущільнення покриття ручним котком. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-29-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 74 2 Середній розряд робіт 3 Група 30 Відновлення профілю щебеневих покриттів з додаванням нового матеріалу Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Киркування поверхні киркувальником КП-4. Переміщення автогрейдером додаткового щебеневого матеріалу з узбіччя і розрівнювання по всій ширині покриття. Переміщення автогрейдером киркового і нового добавленого матеріалу в мірний вал. Розрівнювання і планування автогрейдером матеріалу із валу по всій ширині. Підкочування покриття самохідними котками масою 5 т. ущільнення покриття самохідними котками масою 10 т. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина покриття до 180 мм Виключати на кожні 10 мм зміни товщини менше 180 мм Ширина покриття До 6 м Понад 6 до 7 м 2-30-1 2-30-2 2-30-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 97 1 03 - 2 Середній розряд робіт 2 2 - 3 Витрати труда машиністів люд.-год 54 1 53 64 - Закінчення групи 30 1 2 3 4 5 6 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні місткістю 6000 л маш-год 3 43 3 43 - 201-0312 Трактори гусеничні потужністю 79 кВт [108 к.с] маш-год 1 05 1 11 - 212-0201 Автогрейдери середнього типу потужністю 66 2 кВт [90 к.с] маш-год 3 64 3 12 - 215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі масою 5 т маш-год 17 13 17 13 - 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 28 85 28 85 - Матеріали 1421-9454 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт М1000 фракції 40-70 мм м3 38 45 38 45 2 14 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт М1000 фракції 10-20 мм м3 11 81 11 81 - 1421-9450 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт М1000 фракції 5-10 мм м3 7 7 7 7 - 1421-9550 Пісок з відсівів подрібнення м3 15 41 15 41 - 142-10-2 Вода м3 20 20 - Група 31 Обрубка вручну країв основи та покриття улаштованих із матеріалів оброблених бітумом Склад робіт: Обрубка краївасфальтобетонного шару товщиною 70 мм. Прибирання обрублених кусків убік. Вимірник: 100 м краю основи або покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Спосіб виконання робіт Відбійним молотком Вручну Тип асфальтобетону Ущільнений крупнозернистий Ущільнений дрібнозернистий Свіжоукла-дений та неущільнений 2-31-1 2-31-2 2-31-3 2-31-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 8 29 15 76 11 95 4 81 2 Середній розряд робіт 2 5 2 0 2 0 2 0 Група 32 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття при площі ремонту до 1 м2 в одному місці без розламування старого покриття із застосуванням асфальтобетону щільністю 2 3-2 34 т/м3 з ущільненням котками Склад робіт: Очищення основи. Змазування бітумом країв покриття та основи. Укладання та розрівнювання асфальтобетонної суміші. Видалення відходів. Установлення та зняття огорожі. Розігрів бітуму з обслуговуванням жаровні. Перехід робочих на відстань до 50 м. Приведення котка у робочий стан. Ущільнення асфальтобетонной суміші за 17 проходів по одному сліду. Догляд за котком у процесі роботи. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина шару мм 50 70 2-32-1 2-32-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 72 0 9 2 Середній розряд робіт 2 7 2 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 05 0 05 Машини та механізми 212-0906 Котки дорожні самохідні гладкі масою 6-7 т число проходів 8 по одному сліду маш-год 0 01 0 01 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 8-10 т число проходів 17 по одному сліду маш-год 0 04 0 04 Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні т 0 12 0 161 111-1556 Бітум нафтовий дорожній БНД-60/90 БНД-90/130 перший сорт т 0 0008 0 0008 Група 33 Ямковий ремонт цементобетонного покриття глибиною вибоїн до 50 мм із застосуванням холодного асфальтобетону щільністю 2 1 т/м3 з ущільненням вручну Склад робіт: Розмічання контуру місць що ремонтуються. Обрубування ушкодженої ділянки дорожнього покриття вибоїни раковини у формі прямокутного обрису за допомогою пневмоінструментів під прямим кутом до дорожнього полотна з видаленням залишків бетону. Очищення раковин від пилу та грязі із застосуванням металевих щіток і продуванням стисненим повітрям. Змащування тонким шаром поверхні і стінок розрідженим бітумом. Заповнення вибоїн холодним асфальтобетоном і чорним щебенем для нижнього шару. Ущільнення ручною трамбівкою. Вирівнювання асфальтобетонної маси гладилками. Установка та знімання огорожі. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа ремонту покриття м2 До 0 5 Понад 0 5 до 1 Понад 1 до 3 Додати на кожний 1 м2 понад 3 2-33-1 2-33-2 2-33-3 2-33-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 0 1 26 1 0 0 76 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали 1421-9863 Суміш асфальтобетонна дорожня що застосовується у верхньому шарі покриття холодна дрібнозерниста тип БХ марка 1 т 0 106 0 106 0 106 0 106 111-1561 Бітум нафтовий дорожній СГ рідкий т 0 0003 0 0003 0 0003 0 0003 Група 34 Ямковий ремонт цементобетонного покриття глибиною вибоїн до 100 мм із застосуванням холодного асфальтобетону щільністю 2 1 т/м3 з ущільненням вручну Склад робіт: Розмічання контуру місць що ремонтуються. Обрубування ушкодженої ділянки дорожнього покриття вибоїни раковини у формі прямокутного обрису за допомогою пневмоінструментів під прямим кутом до дорожнього полотна з видаленням залишків бетону. Очищення раковин від пилу та грязі із застосуванням металевих щіток і продуванням стисненим повітрям. Змащування тонким шаром поверхні і стінок розрідженим бітумом. Заповнення вибоїн холодним асфальтобетоном і чорним щебенем для нижнього шару. Ущільнення ручною трамбівкою. Вирівнювання асфальтобетонної маси гладилками. Установка та знімання огорожі. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа ремонту покриття м2 До 0 5 Понад 0 5 до 1 Понад 1 до 3 Додати на кожний 1 м2 понад 3 2-34-1 2-34-2 2-34-3 2-34-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 16 2 32 1 53 1 14 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали 1421-9863 Суміш асфальтобетонна дорожня що застосовується у верхньому шарі покриття холодна дрібнозерниста тип БХ марка 1 т 0 21 0 21 0 21 0 21 111-1561 Бітум нафтовий дорожній СГ рідкий т 0 000501 0 000501 0 000501 0 000501 Група 35 Ямковий ремонт цементобетонного покриття глибиною вибоїн до 50 мм із застосуванням гарячого асфальтобетону щільністю 2 3-2 34 т/м3 з ущільненням вручну Склад робіт: Окреслення місць що ремонтуються. Обрубка вибоїн та раковин із застосуванням пневмоінструментів з надаванням прямокутного контуру та прямовисної форми ямок з видаленням залишків бетону. Очищення раковин від пилу та грязі із застосуванням металевих щіток і продуванням стисненим повітрям. Змазування тонким шаром поверхні і стінок розрідженим бітумом. Заповнення вибоїн гарячим асфальтобетоном до нижнього шару. Ущільнення ручною трамбівкою. Вирівнювання асфальтобетонної маси гладилками. Установка та знімання огорожі. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа ремонту покриття м2 До 0 5 Понад 0 5 до 1 Понад 1 до 3 Додати на кожний 1 м2 понад 3 2-35-1 2-35-2 2-35-3 2-35-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 16 1 47 1 11 0 84 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні т 0 12 0 12 0 12 0 12 111-1556 Бітум нафтовий дорожній БНД-60/90 БНД-90/130 перший сорт т 0 0008 0 0008 0 0008 0 0008 Група 36 Ямковий ремонт цементобетонного покриття глибиною вибоїн до 100 мм із застосуванням гарячого асфальтобетону щільністю 2 3-2 34 т/м3 з ущільненням вручну Склад робіт: Окреслення місць що ремонтуються. Обрубка вибоїн та раковин із застосуванням пневмоінструментів з надаванням прямокутного контуру та прямовисної форми країв ямок з видаленням залишків бетону. Очищення раковин від пилу та грязі із застосуванням металевих щіток і продуванням стисненим повітрям. Змазування тонким шаром поверхні і стінок розрідженим бітумом. Заповнення вибоїн гарячим асфальтобетоном до нижнього шару. Ущільнення ручною трамбівкою. Вирівнювання асфальтобетонної маси гладилками. Установка та знімання огорожі. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа ремонту покриття м2 До 0 5 Понад 0 5 до 1 Понад 1 до 3 Додати на кожний 1 м2 понад 3 2-36-1 2-36-2 2-36-3 2-36-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 32 2 5 1 61 1 16 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні т 0 24 0 24 0 24 0 24 111-1556 Бітум нафтовий дорожній БНД-60/90 БНД-90/130 перший сорт т 0 0008 0 0008 0 0008 0 0008 Група 37 Ремонт цементобетонного покриття глибиною вибоїн до 50 мм при загальній площі ремонту до 42 м2 із застосуванням бетону Склад робіт: Розмічання контуру місць що підлягають ремонту. Обрубування країв ушкодженої ділянки у формі прямокутного обрису за допомогою пневмоінструментів під прямим кутом до дорожнього полотна з видаленням залишків бетону. Очищення місця ремонту від пилу та грязі із застосуванням металевих щіток і продуванням стисненим повітрям. Зволоження стінок вирубаного заглиблення водою. Приготування цементного розчину. Нанесення цементного розчину щіткою на поверхню місця що ремонтується. Укладання бетонної суміші вручну. Ущільнення укладеної суміші вібруванням або штикуавнням з остаточним викінченням поверхні. Засипання місць що ремонтуються шаром піску товщиною 5-6 см. Очищення покриття від піску з підгортанням його у купки на узбіччях і підмітання поверхні покриття мітлами. Установлення і зняття огорожі. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа ремонту покриття м2 До 0 5 Понад 0 5 до 1 Понад 1 до 3 Додати на кожний 1 м2 понад 3 2-37-1 2-37-2 2-37-3 2-37-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 32 1 48 1 26 1 4 2 Середній розряд робіт 2 3 2 3 2 3 2 3 Матеріали 1421-11627 Суміші бетонні готові важкі крупність заповнювача більше 10 мм до 20 мм включно марка М500 м3 0 0515 0 0515 0 0515 0 0515 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дрібний природний м3 0 06 0 06 0 06 0 06 Група 38 Ремонт цементобетонного покриття глибиною вибоїн до 100 мм при загальній площі ремонту до 42 м2 із застосуванням бетону Склад робіт: Розмічання контуру місць що підлягають ремонту. Обрубування країв ушкодженої ділянки у формі прямокутного обрису за допомогою пневмоінструментів під прямим кутом до дорожнього полотна з видаленням залишків бетону. Очищення місця ремонту від пилу та грязі металевими щітками з продуванням стисненим повітрям. Зволоження стінок вирубаного заглиблення водою. Приготування цементного розчину. Нанесення цементного розчину щіткою на поверхню місця що ремонтується. Укладання бетонної суміші вручну. Ущільнення укладеної суміші вібруванням або штикуавнням з остаточним викінченням поверхні. Засипання місць що ремонтуються шаром піску товщиною 5-6 см. Очищення покриття від піску з підгортанням його у купки на узбіччях і підмітання поверхні покриття мітлами. Установлення і зняття огорожі. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа ремонту покриття м2 До 0 5 Понад 0 5 до 1 Понад 1 до 3 Додати на кожний 1 м2 понад 3 2-38-1 2-38-2 2-38-3 2-38-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 46 2 0 1 59 1 27 2 Середній розряд робіт 2 3 2 3 2 3 2 3 Матеріали 1421-11627 Суміші бетонні готові важкі крупність заповнювача більше 10 мм до 20 мм включно марка М500 м3 0 103 0 103 0 103 0 103 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дрібний природний м3 0 06 0 06 0 06 0 06 Група 39 Ямковий ремонт щебеневих покриттів з ущільненням вручну Склад робіт: Установлення огорожі. Очищення покриття від пилу та грязі. Розмічання місць ремонту. Розламування покриття. Просіювання матеріалів на грохоті після розламування. Укладання та розрівнювання щебеню. Планування. Ущільнення ручною трамбівкою. Переміщення робочих з інструментом по ходу роботи. Зняття огорожі. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Глибина вибоїн мм до 30 60 100 2-39-1 2-39-2 2-39-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 27 0 42 0 58 2 Середній розряд робіт 2 3 2 3 2 3 Матеріали 1421-9452 Щебінь із природного каменю фракції 10-20 мм м3 0 042 - - 1424-9453 Щебінь із природного каменю фракції 20-40 мм м3 - 0 084 0 14 Група 40 Ямковий ремонт покриттів способом просочення вручну Склад робіт: Киркування країв вибоїн більше 30 мм які ремонтуються або незначна підрубка їх країв при глибині до 50 мм. Старанне очищення вибоїн від пилу грязі та зкиркованої маси. Розігрів бітуму в пересувних котлах. Наповнення лійок в’яжучими та перенесення їх до місця ремонту. Змазування в’яжучими площі яка ремонтується. Розсипання щебеню. Трамбування ручною трамбівкою. Розлив в’яжучого. Розсипання кам’яного дріб’язку. Трамбування. Розлив в’яжучого. Розсипання щебеню. Трамбування. Перевірка профілю триметровою рейкою. Перехід робочих в процесі роботи на відстань до 30 м. Установлення та зняття огорожі. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Глибина вибоїн мм до 30 60 100 2-40-1 2-40-2 2-40-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 34 0 45 0 5 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Машини та механізми 270-0030 Котли бітумні пересувні місткістю 1000 л маш-год 0 11 0 14 0 161 Матеріали 1424-9453 Щебінь із природного каменю фракції 10-20 мм м3 - 0 0513 0 062 1421-9452 Щебінь із природного каменю фракції 20-40 мм м3 0 036 0 0077 0 0092 1421-9450 Щебінь із природного каменю фракції 5-10 мм м3 0 0072 0 0077 0 0092 111-1556 Бітум нафтовий дорожній БНД-60/90 БНД-90/130 перший сорт т 0 0036 0 00601 0 0072 Група 41 Ямковий ремонт покриттів матеріалами що попередньо оброблені в’яжучим холодним способом вручну Склад робіт: Киркування країв вибоїн більше 30 мм які ремонтуються або незначна підрубка їх країв при глибині до 30 мм. Старанне очищення вибоїн від пилу грязі та зкиркованої маси. Розігрів бітуму в пересувних котлах. Наповнення лійок в’яжучими та перенесення їх до місця ремонту. Змазування в’яжучими площі яка ремонтується. Розсипання щебеню. Трамбування ручною трамбівкою. Розсипання кам’яного дріб’язку. Трамбування. Розсипання щебеню. Трамбування. Перевірка профілю триметровою рейкою. Перехід робочих в процесі роботи на відстань до 30 м. Установлення та зняття знаків та огорожі. Вимірник: 1 м2 площі фактичного ремонту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Глибина вибоїн мм до 30 60 100 2-41-1 2-41-2 2-41-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 45 0 55 0 58 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Машини та механізми 270-0030 Котли бітумні пересувні місткістю 1000 л маш-год 0 11 0 18 0 19 Матеріали 1424-9932 Щебінь чорний холодний на бітумах для улаштування покриттів фракції 20-40 мм м3 - 0 0926 0 112 1421-9930 Щебінь чорний холодний на бітумах для улаштування покриттів фракції 10-20 мм м3 0 062 0 0129 0 0129 1421-9928 Щебінь чорний холодний на бітумах для улаштування покриттів фракції 3-10 мм м3 0 0066 0 0131 0 0131 111-1561 Бітум нафтовий дорожній марки МГ рідкий т 0 00028 0 00056 0 00056 Група 42 Улаштування автогрейдером земляного ящика для установлення бортових каменів Склад робіт: Установлення і закріплення навісного обладнання. Викопування земляного ящика плуговим відвалом. Вимірник: 100 м земляного ящика Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-42-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 25 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 0 25 Група 43 Установлення прямолінійних і криволінійних бетонних бортових каменів вручну без улаштування земляного ящика Склад робіт: Улаштування основи з установленням і зніманням опалубки. Установлення бортового каменю на основу з підтісуванням при необхідності. Заливання швів цементним розчином та їх розшивання. Перенесення бортових каменів на відстань до 3 м а їнших матеріалів - до 20 м. Вимірник: 1 м бортового каменю Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина борту зверху мм До 150 Більше 150 2-43-1 2-43-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 03 1 18 2 Середній розряд робіт 2 7 2 7 Матеріали П Розчин цементний м3 П П П Камінь бортовий м3 П П Група 44 Установлення прямолінійних і криволінійних бетонних бортових каменів з улаштування земляного ящика Склад робіт: Улаштування земляного ящика для установки бортових каменів. Улаштуваня основи з установленням і зніманням опалубки. Установлення бортового каменю на основу з підтісуванням при необхідності. Заливання швів цементним розчином та їх розшивання. Перенесення бортових каменів на відстань до 3 м а їнших матеріалів - до 20 м. Вимірник: 1 м бортового каменю Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина борту зверху мм До 150 Більше 150 2-44-1 2-44-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 18 1 33 2 Середній розряд робіт 2 6 2 6 Матеріали П Розчин цементний м3 П П П Камінь бортовий м3 П П Група 45 Поливання водою щебеню перед укоченням при улаштуванні щебеневих основ або покриттів автополивально-мийною машиною при витраті води на 100 м2 основи і покриття 2 м3 в другий період укочення і 1 1 м3 - в третій період укочення Склад робіт: Наповнення цистерн водою з прикріпленням і прибиранням шланга та включенням насоса при наповненні із водойми . Поливання через розпилювальні сопла або з допомогою шланга. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Період укочення Другий Третій Спосіб поливання Розпилювальними соплами Із шланга Розпилювальними соплами Із шланга 2-45-1 2-45-2 2-45-3 2-45-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год - 0 77 - 0 43 2 Середній розряд робіт - 1 - 1 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 29 0 85 0 16 0 47 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 29 0 85 0 16 0 47 Матеріали 142-10-2 Вода м3 2 2 1 1 1 1 Група 46 Поливання водою автополивально-мийною машиною гравію перед укоченням при улаштуванні гравійних основ або покриттів при витраті води на 100 м2 0 9 м3 Склад робіт: Наповнення цистерн водою з прикріпленням і прибиранням шланга та включенням насоса при наповненні із водойми . Поливання через розпилювальні сопла або з допомогою шланга. Вимірник: 100 м2 основ або покриттів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Спосіб поливання Розпилювальними соплами Із шланга 2-46-1 2-46-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год - 0 35 2 Середній розряд робіт - 1 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 13 0 38 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 13 0 38 Матеріали 142-10-2 Вода м3 0 9 0 9 Група 47 Поливання водою основ і покриттів автополивально-мийною машиною з додатковою витратою води 1 м3 понад предбачених нормами 45 і 46 Склад робіт: Наповнення цистерн водою з прикріпленням і прибиранням шланга і з включенням насоса при наповненні із водойми . Поливання через розпилювальні сопла або при допомозі шланга. Вимірник: 100 м2 основ або покриттів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Спосіб поливання Розпилювальними соплами Із шланга 2-47-1 2-47-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год - 0 4 2 Середній розряд робіт - 1 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 14 0 43 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 14 0 43 Матеріали 142-10-2 Вода м3 1 1 Група 48 Намітання кам’яних висівок або кам’яного дріб’язку на період формування механічною щіткою за допомогою автополивальної машини Склад робіт: Намітання матеріалів. Розвороти в кінці ділянки. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-48-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 11 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 11 Група 49 Розсипання і намітання кам’яних висівок вручну з узбіч на покриття в період формування Склад робіт: Перенесення висівок на відстань до 5 м. Розсипання і розрівнювання мітлою. Переходи в робочій зоні. Установлення і зняття огорожі. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма розсипу матеріалів м3 До 0 2 Понад 0 2 до 0 3 2-49-1 2-49-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 23 0 34 2 Середній розряд робіт 1 5 1 5 Група 50 Вирубування зразків із асфальтобетонного покриття та закладання місць вирубування Склад робіт: Вирубування зразків розміром 25х250 мм із асфальтобетонного покриття. Закладання місць вирубування асфальтобетонною сумішшю. Вимірник: 1 місце Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-50-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 87 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні т 0 0105 Група 51 Ремонтне профілювання грунтових та покращених грунтових догір автогрейдером ДЗ-99 Склад робіт: Зрізування горбів і засипка вибоїн. Відновлення поперечного профілю без додавання нового матеріалу . Розвороти в кінці ділянки. Вимірник: 1 км запрофільованої дороги Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шириною до м 6 7 2-51-1 2-51-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 32 1 71 Машини та механізми 212-0201 Автогрейдери легкого типу потужністю 66 2 кВт [90 к.с] маш-год 1 32 1 71 Група 52 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття при площі ремонту до 1 м2 в одному місці без розламування старого покриття із застосуванням асфальтобетону щільністю 2 3-2 34 т/м3 з ущільненням котками Склад робіт: Очищення основи від пилу та грязі. Улаштування упору з грунту по краях покриття. Розподіл щебеню не обробленного бітумом при товщині покриття 6 см автогрейдером ДЗ-31-1. Завершальне планування матеріалів вручну після розподілу і розрівнювання їх автогрейдером ДЗ-31-1. Ущільнення щебеню котками. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-52-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 8 04 2 Середній розряд робіт 2 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 28 Закінчення групи 52 1 2 3 4 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 0 24 215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі масою 5 т маш-год 0 24 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 0 64 Матеріали 1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40 мм марка виробу М1000 і більше м3 7 1 Група 53 Улаштування покриття або основи із щебеню способом просочування вручну після першого розливу бітуму Склад робіт: Розсип щебеню вручну після першого розливу бітуму або дьогтю. Укочення щебеню котком. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-53-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 99 2 Середній розряд робіт 3 2 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 64 Машини та механізми 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 0 64 Матеріали 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 10-20 мм марка виробу М1000 і більше м3 0 945 111-1556 Бітум нафтовий дорожній марки БНД-60/90 перший сорт т 0 671 Група 54 Улаштування покриття або основи із щебеню способом просочування після другого розливу бітуму Склад робіт: Розсип щебеню вручну після другого розливу бітуму. Укочення щебеню котком. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-54-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 99 2 Середній розряд робіт 3 2 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 35 Машини та механізми 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 0 35 Матеріали 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 10-20 мм марка виробу М1000 і більше м3 0 92 111-1556 Бітум нафтовий дорожній марки БНД-60/90 перший сорт т 0 67 Група 55 Очищення проїздної частини доріг біля бордюрів вручну від нанесеного грунту Склад робіт: Установка та перестановка огороджуючих знаків. Очищення проїздної частини від нанесеного грунту біля бордюрів. Завантаження нанесеного грунту в кузов автомобіля. Вимірник: 10 м очищення Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-55-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 47 2 Середній розряд робіт 2 Група 56 Очищення проїздної частини доріг автогрейдером ДЗ-61А від нанесеного грунту Склад робіт: Приведення агрегата в робоче положення. Очищення проїздної частини доріг від наносів грунту. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-56-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 497 Машини та механізми 212-0201 Автогрейдери легкого типу потужністю 66 2 кВт [90 к.с] маш-год 0 497 Група 57 Очищення покриття від пилу та грязі автополивальною машиною Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Розвороти механізма в кінці ділянки. Вимірник: 100 м2 очищення покриття проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-57-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 055 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 055 Група 58 Очищення проїздної частини доріг з твердим покриттям від грязі вручну Склад робіт: Очищення покриттів від пилу та грязі вручну мітлами скребачками та лопатами. Прибирання пилу та бруду на обріз. Установка та знімання огорожі. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-58-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 15 2 Середній розряд робіт 2 Група 59 Установка бортових каменів вручну Склад робіт: Установка бортового каменю на піщану гравійну або щебеневу основу ширина поверх борту більше 150 мм . Улаштування земляного ящика під бортові камені вручну. Заливання швів цементним розчином та їх розшивка. Піднесення бортових каменів на відстань до 3 м а інших матеріалів – до 20 м. Вимірник: 1 м 1 бортовий камінь довжиною 1 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-59-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 11 2 Середній розряд робіт 2 7 Матеріали 1425-11683 Розчин цементний М-100 м3 0 013 1426-11710 Камені бетонні бортові прямі рядові прямі в’їзні із бетону М-400 МРЗ-200 ГОСТ 6665-82 м3 0 052 Група 60 Приготування цементного розчину вручну Склад робіт: Дозування складових. Перемішування складових. Приготування цементного приску. Замішування складових водою і перемішування. Вимірник: 1 м3 розчину Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 1:1 1:2 1:3 2-60-1 2-60-2 2-60-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 478 3 478 3 478 2 Середній розряд робіт 2 2 2 Матеріали 111-1582 Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок марка М400 т 0 704 0 45 0 352 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 52 0 7 0 78 142-10-2 Вода м3 0 3 0 192 0 15 Група 61 Приготування чорного щебеню на майданчику Склад робіт: Наповнення цистерни автогудронатора в’яжучим матеріалом. Розлив в’яжучого з підгрунтовкою. Перемішування щебеню з в’яжучим автогрейдером з попереднім згортанням матеріалу у валок і розрівнювання його перед розливом. Підгортання: установка агрегату в робоче положення; переміщення щебеню з підніманням і опусканням відвалу бульдозера під час руху; повернення бульдозера порожняком. Завантаження чорного щебеню в навантажувач: наповнення ковша; піднімання навантаженого ковша до 2 м ; переміщення навантажувача з вантажем; вивантаження ковша; опускання порожнього ковша; повернення навантажувача. Вимірник: 100 м3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру При одинарній поверхневій обробці При подвійній поверхневій обробці 2-61-1 2-61-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 42 52 42 04 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 45 0 45 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 1 61 1 37 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 26 94 26 94 207-0149 Бульдозери потужністю 79 кВт [108 к.с] маш-год 1 09 1 09 203-0851 Навантажувачі одноковшові вантажопідйомністю 2 т маш-год 10 82 10 82 Матеріали 111-1561 Бітуми нафтові дорожні рідкі марка СГ т 2 039 1 718 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 10-20 мм марка М1000 і більше м3 100 30 4 1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40 мм марка М1000 і більше м3 - 69 6 Група 62 Приготування протиожеледного матеріалу Склад робіт: Дозування складових. Перемішування складових. Вимірник: 1 м3 матеріалу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-62-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 946 2 Середній розряд робіт 2 Група 63 Приготування асфальтобетонної суміші в пересувному асфальторозігрівачі КОМЗ Склад робіт: Підготовка компресора і пневмоінструмента до роботи приєднання і відокремлення шлангів між компресором і відбійними молотками . Розламування застиглої маси асфальтобетонної суміші пневматичними відбійними молотками. Обслуговування інструмента. Подрібнення шматків асфальтобетону на грудки розміром до 100 м. Відкидання подрібненного асфальтобетону докупи. Перенесення брикетів або грудокхолодного асфальтобетону до асфальторозігрівача на відстань до 15 м. Завантаження асфальторозігрівача асфальтобетонною сировиною вручну. Перенесення гарячого бітуму у відкритих ємкостях відрах на відстань до 20 м. Завантаження гарячого бітуму в асфальторозігрівач. Підготовка асфальторозігрівача до роботи. Приготування асфальтобетонної суміші обслуговування асфальторозігрівача в процесі роботи контроль технологічного режиму та якості виготовленої суміші і нагляд при завантаженні сировини та видачі готової суміші контроль за роботою трактора . Вимірник: 1 т суміші Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-63-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 198 2 Середній розряд робіт 1 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 9 757 Машини та механізми 205-0201 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиском 800 кПа [8 ат] подачею 10 м3/хв маш-год 0 877 Асфальторозігрівачі КОМЗ пересувні для приготування асфальтобетонної суміші маш-год 2 962 201-0410 Трактори пневмоколісні потужністю 59 кВт [80 к.с] маш-год 2 962 233-0803 Молотки відбійні пневматичні при роботі від пересувних компресорних станцій маш-год 0 877 Матеріали П Асфальтобетон брикети дорожній дрібнозернистий т П П Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т П Група 64 Приготування асфальтобетонної суміші в пересувному ремонтері-розігрівачі асфальтобетону КОМЗ Склад робіт: Подрібнення шматків асфальтобетону на грудки розміром до 100 мм. Відкидання подрібненного асфальтобетону докупи. Навантаження холодного асфальтобетону навантажувачем з переміщенням на 30 м. Завантаження ремонтера-розігрівача асфальтобетону асфальтобетонною сировиною вручну. Перенесення гарячого бітуму у відкритих ємкостях відрах на відстань до 20 м. Завантаження гарячого бітуму в ремонтрер-розігрівач. Підготовка ремонтера-розігрівача асфальтобетону КОМЗ до роботи. Приготування асфальтобетонної суміші в ремонтері-розігрівачі КОМЗ обслуговування ремонтера-розігрівача в процесі роботи контроль технологічного режиму та якості виготовленої суміші і нагляд при завантаженні ремонтера-розігрівача та видачі готової суміші контроль за роботою трактора . Вимірник: 1 т суміші Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-64-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 5 28 2 Середній розряд робіт 1 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 11 72 Машини та механізми 203-0851 Навантажувачі одноковшові вантажопідйомністю 2 т маш-год 0 03 Пересувні ремонтери-розігрівачі асфальтобетону КОМЗ для приготування асфальтобетонної суміші маш-год 3 896 201-0410 Трактори пневмоколісні потужністю до 59 кВт [80 к.с] маш-год 3 896 Матеріали П Асфальтобетон брикети дорожній дрібнозернистий т 0 985 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 015 111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0 00847 Група 65 Розігрівання бітуму при місткості котла 15000 л з жаровими трубами Склад робіт: Розпалювання котла. Розігрівання зневодненого бітуму до температури 170 град. С. Вимірник: 1 т бітуму Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-65-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 805 2 Середній розряд робіт 1 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 789 Машини та механізми 212-1001 Котли бітумні стаціонарні місткістю 15000 л маш-год 0 789 Група 66 Приготування бітуму в пересувному котлі з використанням технологічного автомобіля ЗІЛ-130 Склад робіт: Випарювання води із бітуму. Розігрівання бітуму до температури 150 град. С. Подача бітуму технологічним автомобілем. Вимірник: 1 т бітуму Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-66-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 64 2 Середній розряд робіт 2 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 2 53 Машини та механізми 200-0002 Автомобілі ЗІЛ-130 вантажопідйомністю 5 т маш-год 2 53 270-0030 Котли бітумні пересувні місткістю 1000 л маш-год 2 53 Матеріали 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 1 0015 Група 67 Приготування бітуму в пересувному котлі з використанням технологічного трактора МТЗ-80 Склад робіт: Випарювання води із бітуму. Розігрівання бітуму до температури 150 град. С. Подача бітуму технологічним трактором. Вимірник: 1 т бітуму Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-67-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 64 2 Середній розряд робіт 2 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 2 53 Закінчення групи 67 1 2 3 4 Машини та механізми 201-0410 Трактори МТЗ-80 пневмоколісні потужністю до 59 кВт [80 к.с] маш-год 2 53 270-0030 Котли бітумні пересувні місткістю 1000 л маш-год 2 53 Матеріали 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 1 00157 Група 68 Приготування бітуму в пересувному котлі з топленням на дизельному паливі Склад робіт: Перенесення заздалегить вирубаного і подрібненого на куски бітуму у малоємкій тарі на відстань до 10 м з завантаженням його у тару накидом і розвантаженням перевертанням. Завантаження кусків холодного бітуму в котел на дизельному паливі. Випарювання води із бітуму з підігрівання його до температури 150 град. С при підтримуванні вогню в топці і настпне перекачування готового бітуму в резервний котел або розподілювач. Вимірник: 1 т бітуму Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Транспортування котла автомобілем трактором 2-68-1 2-68-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 9 016 9 016 2 Середній розряд робіт 2 1 2 1 3 Витрати труда машиністів люд.-год 3 14 3 51 Машини та механізми Котли бітумні пересувні місткістю 1000 л на дизельному паливі маш-год 3 14 3 14 200-0002 Автомобілі бортові вантажопідйомністю до 5 т маш-год 3 14 - 201-0410 Трактори пневмоколісні потужністю 59 кВт [80 к.с] маш-год - 3 51 Матеріали 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 1 02 1 02 111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт топки котла т 0 024 0 024 Група 69 Приготування бітуму в пересувному котлі з топленням на дровах Склад робіт: Перенесення заздалегить вирубаного і подрібненого на куски бітуму у малоємкій тарі на відстань до 10 м з завантаженням його у тару накидом і розвантаженням перевертанням. Завантаження кусків холодного бітуму в котел. Перенесення дров для топлення котла на відстань до 10 м. Випарювання води із бітуму з підігрівання його до температури 150 град. С при підтримуванні вогню в топці і настпне перекачування готового бітуму в резервний котел або розподілювач. Вимірник: 1 т бітуму Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Транспортування котла автомобілем Трактором 2-69-1 2-69-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 9 161 9 161 2 Середній розряд робіт 2 2 3 Витрати труда машиністів люд.-год 3 14 3 51 Машини та механізми 270-0030 Котли бітумні пересувні місткістю 1000 л маш-год 3 14 3 14 200-0002 Автомобілі бортові вантажопідйомністю до 5 т маш-год 3 14 - 201-0410 Трактори пневмоколісні потужністю 59 кВт [80 к.с] маш-год - 3 51 Матеріали 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 1 02 1 02 Група 70 Знепилення та поліпшення зчеплення щебеневих матеріалів на окремо розташованому майданчику із матеріалів замовника Склад робіт: Установлення автогудронатора для завантаження. Приєднання шланга завантаження. Включення насоса та наповнення цистерни в’яжучим матеріалом. Виключення насоса та відокремлення шланга. Установлення автогудронатора на місці розливу. Установлення розподільних труб та сопел. Підігрів в’яжучого при необхідності . Розлив в’яжучого з підгрунтовкою. Перемішування щебеню з в’яжучим за допомогою автогрейдера з попереднім згортанням матеріалу у валок та розрівнювання його перед розливом. Підгортання у тому числі: уствнока агрегату в робоче положення переміщення щебеню з підніманням та опусканням відвалу бульдозера під час руху повернення бульдозера порожняком. Завантаження знепиленого щебеню в автосамоскид у тому числі: наповнення і піднімання ковша. Вимірник: 100 м3 щебеневих матеріалів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-70-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 42 49 Машини та механізми 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 1 812 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 26 935 207-0149 Бульдозери потужністю 79 кВт [108 к.с] маш-год 1 11 203-0851 Навантажувачі одноковшові вантажопідйомністю 2 т маш-год 10 82 Матеріали П Речовини органічні дьоготь гудрон смола рідка кубові залишки СЖК т 2 718 Група 71 Приготування чорного щебеню на майданчику з застосуванням бітуму із матеріалів замовника Склад робіт: Очищення покриття майданчику від пилу та грязі механічною щіткою. Установлення автогудронатора для завантаження. Приєднання шланга завантаження. Включення насоса та наповнення цистерни в’яжучим матеріалом. Виключення насоса та відокремлення шланга. Установлення автогудронатора на місці розливу. Установлення розподільних труб та сопел. Підігрів в’яжучого при необхідності . Розлив в’яжучого з підгрунтовкою. Перемішування щебеню з в’яжучим автогрейдера з попереднім згортанням матеріалу у валок та розрівнювання його перед розливом. Підгортання у тому числі: установка агрегату в робоче положення переміщення щебеню з підніманням та опусканням відвалу бульдозера під час руху повернення бульдозера порожняком. Навантаження чорного щебеню на навантажувач у тому числі: наповнення ковша піднімання навантаженного ковша до 2 м переміщення навантажувача з вантажем вивантаження ковша опускання порожнього ковша повернення навантажувача. Вимірник: 100 м3 чорного щебею Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тип поверхневої обробки одинарна подвійна 2-71-1 2-71-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 42 021 41 586 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 45 0 45 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 1 36 1 14 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 26 935 26 935 207-0149 Бульдозери потужністю 79 кВт [108 к.с] маш-год 1 09 1 09 203-0851 Навантажувачі одноковшові вантажопідйомністю 2 т маш-год 10 82 10 82 Група 72 Приготування чорного щебеню на майданчику з застосуванням дьогтю із матеріалів замовника Склад робіт: Очищення покриття майданчику від пилу та грязі механічною щіткою. Установлення автогудронатора для завантаження. Приєднання шланга завантаження. Включення насоса та наповнення цистерни в’яжучим матеріалом. Виключення насоса та відокремлення шланга. Установлення автогудронатора на місці розливу. Установлення розподільних труб та сопел. Підігрів в’яжучого при необхідності . Розлив в’яжучого з підгрунтовкою. Перемішування щебеню з в’яжучим автогрейдера з попереднім згортанням матеріалу у валок та розрівнювання його перед розливом. Підгортання у тому числі: установка агрегату в робоче положення переміщення щебеню з підніманням та опусканням відвалу бульдозера під час руху повернення бульдозера порожняком. Навантаження чорного щебеню на навантажувач у тому числі: наповнення ковша піднімання навантаженного ковша до 2 м переміщення навантажувача з вантажем вивантаження ковша опускання порожнього ковша повернення навантажувача. Вимірник: 100 м3 чорного щебею Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тип поверхневої обробки одинарна подвійна 2-72-1 2-72-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 42 552 42 037 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 45 0 45 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 1 626 1 368 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 26 935 26 935 207-0149 Бульдозери потужністю 79 кВт [108 к.с] маш-год 1 09 1 09 203-0851 Навантажувачі одноковшові вантажопідйомністю 2 т маш-год 10 82 10 82 Група 73 Вирубання бітуму в бітумосховищі в зимовий період Склад робіт: Вирубання бітуму в бітумосховищі в зимовий період. Виймання бітуму із бітумосховища з подрібненням кусків. Вимірник: 1 т бітуму Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина пласта мм До 300 Від 301 до 400 Від 401 до 600 Від 601 до 1000 2-73-1 2-73-2 2-73-3 3-73-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 34 1 88 2 24 2 87 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Група 74 Приготування модифікованого бітуму Склад робіт: Підготовка установки до роботи. Подача вихідних матеріалів в реактор. Перемішування модифікатора в суміші з бітумом та пластифікатором. Приготування модифікованого бітуму. Відкачування готового в’яжучого. Вимірник: 1 т бітуму Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-74-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 11 3 2 Середній розряд робіт 3 8 3 Витрати труда машиністів люд.-год 3 01 Машини та механізми 219-0101 Насосні станції електричні стаціонарні подачею 50 м3/год маш-год 0 68 Установки приготування модифікованого бітуму маш-год 0 83 Матеріали 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 9815 Добавки полімерні термопласта “Еlvalou АМ” т 0 02 Група 75 Виготовлення дерев’яного перехідного містка розміром 3 2х1 15 м Склад робіт: Заготівля деталей. Обстругування деталей. Вироблювання сполук. Вимірник: 1 місток Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-75-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 20 318 2 Середній розряд робіт 2 5 Матеріали 111-113 Дошки хвойних порід обрізні довжина 2 -3 75 м ширина 75-150 мм товщина 25 мм ІІІ сорт м3 0 17 111-190 Цвяхи круглі тарні 3 0х80 мм т 0 000773 Група 76 Приготування бітуму із гудрону в безкомпресорній установці Склад робіт: Попереднє підігрівання гудрону до температури 30-40 град. С. Перекачування гудрону з приямка сховища у котлі. Підігрівання і підтримування температури гудрону в котлах при його зневоджені. Перекачування зневодженного гудрону в безкомпресорну установку. Окислення гудрону. Перекачування готового бітуму і видатковий котел. Вимірник: 1 т бітуму Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Марка бітуму БНД 130/200 БНД 90/130 БНД 60/90 2-76-1 2-76-2 2-76-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 38 2 96 3 51 Машини та механізми 270-0086 Установка для приготування бітумної емульсії продуктивністю 3 т/год маш-год 1 19 1 48 1 75 Матеріали 111-237 Гудрон т 1 0316 1 0316 1 0316 Група 77 Приготування бітуму із гудрону в компресорній установці Склад робіт: Розпалювання форсунок. Розігрівання реактора. Перекачування гудрону в реактор. Зневодненнягудрону випарювання . Переробка гудрону в бітум окислення . Перекачування готового бітуму в бітумосховище. Вимірник: 1 т бітуму Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-77-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 54 Машини та механізми 270-0086 Установка для приготування бітумної емульсії продуктивністю 3 т/год маш-год 1 77 Матеріали 111-237 Гудрон т 1 0316 Група 78 Приготування дорожнього дьогтю в котлах Склад робіт: Навантаження і доставка безводного пеку і масла. Завантаження котла пеком і маслом. Розігрівання пеку і масла в котлі з підтримуванням вогню в топці. Розпалювання котла. Розігрівання дьогтю до температури 120 град. С з підтримуванням вогню в топці. Перемішування вмісту в котлі із змінюванням температури і додання пеку і масла в необхідних випадках. Вимірник: 1 т дьогтю Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Місткісь котла 3000 15000 2-78-1 2-78-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 7 13 3 96 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Витрати труда машиністів люд.-год - 4 31 Машини та механізми 212-1001 Котли місткістю 15000 л маш-год - 4 31 270-0030 Котли місткістю 3000 л маш-год 7 76 - Матеріали П Пек т П П П Дорожне кам’яновуглецеве масло т П П Група 79 Розігрівання дорожнього бітуму в котлі місткістю 3000 л Склад робіт: Розпалювання котла. Розігрівання бітуму до температури 150 град. С в котлі без жарових труб з підтримуванням вогню в топці. Розігрівання безводного бітуму до температури 170 град. С. Перемішування бітуму в котлі із змінами температури. Перекачування готового бітуму насосом в резервний котл\ел або розподілювач. Вимірник: 1 т бітуму Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-79-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 47 2 Середній розряд робіт 2 7 Машини та механізми 270-0030 Котли місткістю 3000 л маш-год 7 04 Група 80 Розігрівання бітуму у відкритих лотках з електропідігрівом Склад робіт: Підігрів бітуму в бітумосховищі. Перекачування бітуму насосом в верхню ємкість. Підігрів бітуму в ємкості електротермічним способом. Випарювання води із бітуму і розігрівання його до робочої температури в відкритих лотках. Зливання готового бітуму в робочу або резервну ємкість. Вимірник: 1 т бітуму Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-80-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 16 2 Середній розряд робіт 4 Група 81 Знепилення та поліпшення зчеплення щебеневих матеріалів на окремо розташованому майданчику Склад робіт: Очищення покриття майданчику від пилу та грязі механічною щіткою. Установлення автогудронатора для завантаження. Приєднання шланга завантаження. Включення насоса та наповнення цистерни в’яжучим матеріалом. Виключення насоса та відокремлення шланга. Установлення автогудронатора на місці розливу. Установлення розподільних труб та сопел. Підігрів в’яжучого при необхідності . Розлив в’яжучого з підгрунтовкою. Перемішування щебеню з в’яжучим автогрейдера з попереднім згортанням матеріалу у валок та розрівнювання його перед розливом. Підгортання у тому числі: установка агрегату в робоче положення переміщення щебеню з підніманням та опусканням відвалу бульдозера під час руху повернення бульдозера порожняком. Погрузка знепиленого щебеню в автосамоскид у тому числі: наповнення ковша піднімання навантаженного ковша до 2 м переміщення навантажувача з вантажем вивантаження ковша опускання порожнього ковша повернення навантажувача. Вимірник: 100 м3 щебеневих матеріалів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тип поверхневої обробки одинарна подвійна 2-81-1 2-81-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 42 94 42 86 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 45 0 45 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 1 81 1 77 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 26 94 26 94 207-0149 Бульдозери потужністю 79 кВт [108 к.с] маш-год 1 11 1 11 203-0851 Навантажувачі одноковшові вантажопідйомністю 2 т маш-год 10 82 10 82 Матеріали П Речовини органічні мазут дьоготь гудрон смола рідка кубові залишки СЖК т 2 718 2 656 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 10-20 мм м3 100 30 4 1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40 мм м3 - 69 6 Група 82 Приготування чорного щебеню на окремо розташованому майданчику з застосуванням дьогтю Склад робіт: Очищення покриття майданчику від пилу та грязі механічною щіткою. Установлення автогудронатора для завантаження. Приєднання шланга завантаження. Включення насоса та наповнення цистерни в’яжучим матеріалом. Виключення насоса та відокремлення шланга. Установлення автогудронатора на місці розливу. Установлення розподільних труб та сопел. Підігрів в’яжучого при необхідності . Розлив в’яжучого з підгрунтовкою. Перемішування щебеню з в’яжучим автогрейдера з попереднім згортанням матеріалу у валок та розрівнювання його перед розливом. Підгортання у тому числі: установка агрегату в робоче положення переміщення щебеню з підніманням та опусканням відвалу бульдозера під час руху повернення бульдозера порожняком. Навантаження чорного щебеню в автосамоскид у тому числі: наповнення ковша піднімання навантаженного ковша до 2 м переміщення навантажувача з вантажем вивантаження ковша опускання порожнього ковша повернення навантажувача. Вимірник: 100 м3 чорного щебеню Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тип поверхневої обробки одинарна подвійна 2-82-1 2-82-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 42 55 41 84 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 45 0 45 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 1 63 1 27 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 26 93 26 93 207-0149 Бульдозери потужністю 79 кВт [108 к.с] маш-год 1 09 1 09 203-0851 Навантажувачі одноковшові вантажопідйомністю 2 т маш-год 10 82 10 82 Матеріали П Дьоготь кам’яновугільний дорожній марки Д-6 т 2 447 2 066 1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 10-20 мм м3 100 30 4 1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40 мм м3 - 69 6 Група 83 Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику автогрейдером Склад робіт: Попереднє розрівнювання матеріалів пуіку солі з необхідним переміщенням. Перемішування піску і солі за чотири проходи по колу. Вимірник: 100 м3 протиожеледного матеріалу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-83-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 08 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 1 08 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дужедрібний природний м3 88 0 Сіль натрій хлористий т 19 7 05-07 п. 1-212 Домішки інгібітора до хлоридів суперфосфат т 0 79 Група 84 Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику із матеріалів замовника автогрейдером Склад робіт: Попереднє розрівнювання матеріалів пуіку солі з необхідним переміщенням. Перемішування піску і солі за чотири проходи по колу. Вимірник: 100 м3 протиожеледного матеріалу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-84-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 08 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с] маш-год 1 08 Група 85 Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику із матеріалів замовника бульдозером Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Переміщення - перемішування складових і підгортання. Вимірник: 100 м3 протиожеледного матеріалу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-85-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 44 Машини та механізми 207-0148 Бульдозери потужністю 59 кВт [80 к.с] маш-год 1 44 Група 86 Вирубання бітуму в бітумосховищі Склад робіт: Вирубання бітуму в бітумосховищі. Виймання бітуму із бітумосховища з подрібненням кусків. Вимірник: 1 т бітуму Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина льоду см До 300 Від 301 до 400 Від 401 до 600 Від 601 до 1000 2-86-1 2-86-2 2-86-3 3-86-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 48 3 48 4 15 5 31 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Група 87 Приготування асфальтобетонної суміші на заводах продуктивністю 25-30 т/год Склад робіт: Подача щебеню піску бульдозером до робочої площадки. Огляд і регулювання дозатори\ів щебеню піску. Подача щебеню піску в бункери постачальника навантажувачем. Контроль за роботою конвеєрів і дозаторів. Розігрів бітуму у сховищі. Випаровування води із бітуму. Підігрів безводного бітуму до температури 130-150 град. С. Перекачування бітуму. Очищення бітумних котлів. Підготовка асфальтобетонних установок: - огляд змащення окремих деталей; - заправлення форсунок; - прогрівання сушильного барабана; - прибирання робочого місця. Робота і управління установкою в процесі роботи. Обслуговування повітродуттьової установки і контроль температури просушування матеріалів. видача готової суміші в транспортні засоби. Вимірювання температури суміші і оформлення паспорту на суміш. Вимірник: 100 т суміші Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті крупнозернисті 2-87-1 2-87-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 72 249 61 572 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Витрати труда машиністів люд.-год 176 079 150 062 Машини та механізми 215-2600 Навантажувачі одноковшові пневмоколісні маш-год 2 05 2 05 207-0149 Бульдозери потужністю 79 кВт [108 к.с] маш-год 2 05 2 05 219-0101 Насосні станції електричні стаціонарні подачею 50 м3/год маш-год 2 43 2 43 212-1001 Котли бітумні стаціонарні місткістю 15000 л маш-год 1 48 1 48 Заводи асфальтобетонні продуктивністю 25-30 т/год маш-год 10 35 8 73 Матеріали 1421-9451 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 5-20 мм марка М1000 і більше м3 38 4 - 1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40 мм марка М1000 і більше м3 - 37 8 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 23 3 28 2 1421-9940 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей активований т 7 46 1 05 П Бітуми т 5 33 4 94 Група 88 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником “VOGELE SUPER 1804” Склад робіт: Очищення нижнього шару асфальтобетонного покриття механічною щіткою від пилу сухого сміття та грязі. Наповнення цистерни автогудронатора в’яжучим матеріалом. Розлив в’яжучого матеріалу без додаткового підігріву. Укладання асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником “VOGELE SUPER 1804”: прийом суміші та очищення кузовів автомобілів-самоскидів від залишків суміші; укладання розрівнювання ущільнення суміші та опорядження поверхні покриття асфальтоукладальником; обрубування країв свіжоукладеної суміші із змащенням бітумом місць прилягання; перевірка рівності та поперечного профілю покриття обробка кромок та швів зарівнювання дрібних дефектів та місць сполук смуг; вимірювання температури суміші; натягування та переставлення струни яка забезпечує напрямок руху асфальтоукладальника. Підкочування асфальтобетонної суміші самохідним гладковальцьовим котком ВW 200 масою 7 13 т за 3 проходи по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним гладковальцьовим котком ВW 160С масою 8-9 т за 3 проходи по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним котком комбінованої дії ВОМАG 161АС масою 8 8-9 9 т за 4 проходи по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші напівпричіпним котком на пневматичних шинах ДУ-16Г Д-551 масою 25 т за 6 проходів по одному сліду. Остаточне ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним тривальцьовим статичним котком ДУ-49А за 6 проходів по одному сліду. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина 5 см На кожні 0 5 см зміни товщини шару додавати або виключати 2-88-1 2-88-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 18 21 0 048 2 Середній розряд робіт 3 1 3 1 3 Витрати труда машиністів люд.-год 19 22 - Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 54 - 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 0 15 - Асфальтоукладальники “VOGELE SUPER 1804” маш-год 2 15 - 212-0906 Котки дорожні самохідні гладкі масою 8 т маш-год 5 41 - 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 2 33 - 212-0802 Котки напівпричіпні пневмоколісні з тягачем масою 25 т маш-год 2 34 - 212-0908 Котки дорожні самохідні гладкі масою 8 т маш-год 3 89 - Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні т 121 6 12 1 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 36 - Група 89 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником “VOGELE SUPER 2000” Склад робіт: Очищення нижнього шару асфальтобетонного покриття механічною щіткою від пилу сухого сміття та грязі. Наповнення цистерни автогудронатора в’яжучим матеріалом. Розлив в’яжучого матеріалу без додаткового підігріву. Укладання асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником “VOGELE SUPER 2000”: прийом суміші та очищення кузовів автомобілів-самоскидів від залишків суміші; укладання розрівнювання ущільнення суміші та опорядження поверхні покриття асфальтоукладальником; обрубування країв свіжоукладеної суміші із змащенням бітумом місць прилягання; перевірка рівності та поперечного профілю покриття обробка кромок та швів зарівнювання дрібних дефектів та місць сполук смуг; вимірювання температури суміші; натягування та переставлення струни яка забезпечує напрямок руху асфальтоукладальника. Підкочування асфальтобетонної суміші самохідним гладковальцьовим котком ДУ-47 масою 6-8 т за 5 проходів по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним котком на пневматичних шинах GRW-101 масою 9 т за 10 проходів по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним гладковальцьовим котком ДУ-48А масою 10-13 т за 18 проходів по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші напівпричіпним котком на пневматичних шинах ДУ-16Г Д-551 масою 25 т за 9 проходів по одному сліду. Остаточне ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним котком комбінованої дії ДУ-52 за 5 проходів по одному сліду. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина 5 см На кожні 0 5 см зміни товщини шару додавати або виключати 2-89-1 2-89-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 24 18 0 064 2 Середній розряд робіт 3 1 3 1 3 Витрати труда машиністів люд.-год 32 945 - Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 54 - 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 0 15 - Асфальтоукладальники “VOGELE SUPER 2000” маш-год 2 92 - 212-0906 Котки дорожні самохідні гладкі масою 8 т маш-год 5 625 - 212-0910 Котки дорожні самохідні гладкі масою 16 т маш-год 2 92 212-0907 Котки дорожні самохідні гладкі масою 13 т маш-год 14 93 - 212-0802 Котки напівпричіпні пневмоколісні масою 25 т маш-год 2 78 - Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні т 121 6 12 1 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 36 - Група 90 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником “VOGELE SUPER 2500” Склад робіт: Очищення нижнього шару асфальтобетонного покриття механічною щіткою від пилу сухого сміття та грязі. Наповнення цистерни автогудронатора в’яжучим матеріалом. Розлив в’яжучого матеріалу без додаткового підігріву. Укладання асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником “VOGELE SUPER 2500”: прийом суміші та очищення кузовів автомобілів-самоскидів від залишків суміші; укладання розрівнювання ущільнення суміші та опорядження поверхні покриття асфальтоукладальником; обрубування країв свіжоукладеної суміші із змащенням бітумом місць прилягання; перевірка рівності та поперечного профілю покриття обробка кромок та швів зарівнювання дрібних дефектів та місць сполук смуг; вимірювання температури суміші; натягування та переставлення струни яка забезпечує напрямок руху асфальтоукладальника. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним котком на пневматичних шинах GRW-101 масою 9 т за 14 проходів по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним гладковальцьовим котком ДУ-48А масою 10-13 т за 17 проходів по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші напівпричіпним котком на пневматичних шинах ДУ-16Г Д-551 масою 25 т за 15 проходів по одному сліду. Остаточне ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним котком комбінованої дії ДУ-52 за 3 проходи по одному сліду. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина 5 см На кожні 0 5 см зміни товщини шару додавати або виключати 2-90-1 2-90-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 14 47 0 039 2 Середній розряд робіт 3 1 3 1 3 Витрати труда машиністів люд.-год 15 199 - Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 54 - Закінчення групи 90 1 2 3 4 5 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 0 15 - Асфальтоукладальники “VOGELE SUPER 2500” маш-год 1 75 - 212-0910 Котки дорожні самохідні гладкі масою 16 т маш-год 3 5 212-0907 Котки дорожні самохідні гладкі масою 13 т маш-год 12 98 - 212-0802 Котки напівпричіпні пневмоколісні масою 25 т маш-год 3 64 - Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні т 121 6 12 1 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 36 - Група 91 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником “Тіtan 423” Склад робіт: Очищення нижнього шару асфальтобетонного покриття механічною щіткою від пилу сухого сміття та грязі. Наповнення цистерни автогудронатора в’яжучим матеріалом. Розлив в’яжучого матеріалу без додаткового підігріву. Укладання асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником “Тіtan 423”: прийом суміші та очищення кузовів автомобілів-самоскидів від залишків суміші; укладання розрівнювання ущільнення суміші та опорядження поверхні покриття асфальтоукладальником; обрубування країв свіжоукладеної суміші із змащенням бітумом місць прилягання; перевірка рівності та поперечного профілю покриття обробка кромок та швів зарівнювання дрібних дефектів та місць сполук смуг; вимірювання температури суміші; натягування та переставлення струни яка забезпечує напрямок руху асфальтоукладальника. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним гладковальцьовим котком БВ-160 масою 8-10 т за 3 проходи по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним котком на пневматичних шинах GRW-101 масою 9 т за 6 проходів по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним котком комбінованої дії К-12 масою 12 т за 4 проходи по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним гладковальцьовим котком ДУ-48А масою 10-13 т за 14 проходів по одному сліду. Ущільнення асфальтобетонної суміші напівпричіпним котком на пневматичних шинах ДУ-16Г Д-551 масою 25 т за 6 проходів по одному сліду. Остаточне ущільнення асфальтобетонної суміші важким гладковальцьовим котком ДУ-49 масою 11-18 т за 4 проходи по одному сліду. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина 5 см На кожні 0 5 см зміни товщини шару додавати або виключати 2-91-1 2-91-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 18 06 0 047 2 Середній розряд робіт 3 1 3 1 3 Витрати труда машиністів люд.-год 26 87 - Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 54 - 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 0 15 - Асфальтоукладальники “Тіtan 423” маш-год 2 18 - 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 14 37 - 212-0910 Котки дорожні самохідні гладкі масою 16 т маш-год 2 34 212-0802 Котки напівпричіпні пневмоколісні масою 25 т маш-год 2 34 - 212-0908 Котки дорожні самохідні гладкі масою 18 т маш-год 2 6 - Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні т 121 6 12 1 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 36 - Група 92 Улаштування одинарної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття із застосуванням дорожньої колони “SCHAFER” типу RZS 14000 на основі бітуму Склад робіт: Установка огорожі та дорожніх знаків. Очищення верхнього шару асфальтобетонного покриття механічною щіткою від пилу сухого сміття та грязі. Наповнення цистерни машини “SCHAFER” бітумом з автогудронатора: установка машини “SCHAFER” та автогудронатора на місці виконання робіт підключення шланга до штуцера приймального трубопровода включення насоса та наповнення цистерни в’яжучим матеріалом. Виключення насоса та очищення шланга від залишків бітуму та його укладання в належне місце. Улаштування поверхневої обробки машиною “SCHAFER”: приймання щебеню розподіл нагрітого до температури 170 град. С бітуму та щебеню по верхньому шару покриття та часткове ущільнення шару обробки. Остаточне ущільнення поверхневої обробки самохідним котком на пневматичних шинах ДУ-31А масою 8-16 т за 2 проходи по одному сліду. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-92-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 88 2 Середній розряд робіт 3 3 Витрати труда машиністів люд.-год 3 19 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 54 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 0 25 Машини дорожні комбіновані “SCHAFER” маш-год 0 685 212-0910 Котки дорожні самохідні гладкі масою 16 т маш-год 0 78 Матеріали 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 1 1421-9450 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 5-10 мм марка М1000 і більше м3 9 Група 93 Холодне фрезерування асфальтобетонних і чорнощебеневих покриттів машиною “Крокус-18/1” Склад робіт: Обслуговування машини “Крокус-18/1” до початку роботи перевірка систем заправка дизельним паливом водою заміна зубів фрези . Підготовка машини до роботи запуск прогрівання всіх агрегатів і гідравлічної системи . Холодне фрезерування асфальтобетонних і чорнощебеневих покриттів. Вимірник: 1 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-93-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 055 Машини та механізми Машини для холодного фрезування “Крокус-18/1” маш-год 0 027 Матеріали 142-10-2 Вода м3 0 0026 Група 94 Холодне фрезерування дорожнього покриття фрезерною машиною “Анкодор” Склад робіт: Обслуговування машини “Анкодор”. Підготовка фрезерної машини до роботи. Холодне фрезерування асфальтобетонних покриттів. Вимірник: 1 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Глибина фрезування мм 30 50 70 2-94-1 2-94-2 2-94-3 1 2 3 4 5 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 061 0 103 0 144 Машини та механізми Машини фрезерні “Анкодор” маш-год 0 031 0 052 0 072 Група 95 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези “Wirtgen DC 1000” Склад робіт: Підготовка машини до роботи. Зняття асфальтобетонного покриття. Заміна різців. Заправлення водою. Миття машини по закінченню робіт. транспортування машини до місця виконання робіт і назад. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Глибина фрезування мм На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати 4 8 2-95-1 2-95-2 2-95-3 1 2 3 4 5 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 81 1 114 55 8 37 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 26 87 37 92 2 77 Фрези “Wirtgen DC 1000” маш-год 27 11 38 32 2 8 Матеріали 142-10-2 Вода м3 3 61 7 22 0 9 Група 96 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези “Wirtgen 1000” Склад робіт: Підготовка машини до роботи. Зняття асфальтобетонного покриття. Заміна різців. Заправлення водою. Миття машини по закінченню робіт. транспортування машини до місця виконання робіт і назад. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Глибина фрезування мм На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати 4 8 2-96-1 2-96-2 2-96-3 1 2 3 4 5 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 81 1 114 55 8 37 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 26 87 37 92 2 77 Фрези “Wirtgen 1000” маш-год 27 11 38 32 2 8 Матеріали 142-10-2 Вода м3 9 3 13 1 0 95 Група 97 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези “Wirtgen 2100 DC ” Склад робіт: Підготовка машини до роботи. Зняття асфальтобетонного покриття. Заміна різців. Заправлення водою. Миття машини по закінченню робіт. транспортування машини до місця виконання робіт і назад. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Глибина фрезування мм На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати 4 8 2-97-1 2-97-2 2-97-3 1 2 3 4 5 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 16 88 25 41 2 846 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 27 0 53 0 085 Фрези “Wirtgen 2100 DC” маш-год 5 54 8 29 0 91 Матеріали 142-10-2 Вода м3 3 7 5 93 0 74 Група 98 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття з використанням наріжчика СF-12.1В. Склад робіт: Нарізання контурів “карт” наріжчиком СF-12.1В. Розламування покриття відбійним молотком. Ремонт гарячою асфальтобетонною дрібнозернистою сумішшю. Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним гладковальцовим котком ДУ-47А масою 6-8 т за 6 проходів по одному сліду. Остаточне ущільнення асфальтобетонної суміші самохідним гладковальцовим котком ДУ-48Б масою 9-12 т за 20 проходів по одному сліду. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа ділянки покриття яка ремонтується м2 До 0 5 До 1 Товщина покриття мм 50 70 50 70 2-98-1 2-98-2 2-98-3 2-98-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 115 11 135 01 108 13 128 03 2 Середній розряд робіт 2 7 2 7 2 7 2 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 72 09 75 31 56 86 60 08 Машини та механізми Нарфжчик швів СF-12.1В маш-год 26 0 26 0 18 39 18 39 201-0410 Трактори пневмоколісні потужністю 59 кВт [80 к.с.] маш-год 8 86 10 46 8 86 10 46 205-0201 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиском 800 кПа [8 ат] продуктивністю 10 м3/год маш-год 8 86 10 46 8 86 10 46 233-0803 Молотки відбійні пневматичні при роботі від пересувних компресорних станцій маш-год 8 86 10 46 8 86 10 46 212-0906 Котки дорожні самохідні гладкі масою 8 т маш-год 1 08 1 08 1 08 1 08 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 1 3 1 3 1 3 1 3 Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні т 12 16 17 00 12 16 17 00 Продовження групи 98 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа ділянки покриття яка ремонтується м2 До 2 До 3 Товщина покриття мм 50 70 50 70 2-98-3 2-98-6 2-98-7 2-98-8 1 2 3 8 9 10 11 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 93 24 106 5 82 74 87 71 2 Середній розряд робіт 2 7 2 7 2 7 2 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 46 13 49 35 41 33 44 55 Машини та механізми Нарфжчик швів СF-12.1В маш-год 13 02 13 02 10 62 10 62 201-0410 Трактори пневмоколісні потужністю 59 кВт [80 к.с.] маш-год 8 86 10 46 8 86 10 46 205-0201 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиском 800 кПа [8 ат] продуктивністю 10 м3/год маш-год 8 86 10 46 8 86 10 46 233-0803 Молотки відбійні пневматичні при роботі від пересувних компресорних станцій маш-год 8 86 10 46 8 86 10 46 212-0906 Котки дорожні самохідні гладкі масою 8 т маш-год 1 08 1 08 1 08 1 08 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 1 3 1 3 1 3 1 3 Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні т 12 16 17 00 12 16 17 00 Закінчення групи 98 норми з 9 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа ділянки покриття яка ремонтується м2 До 10 Товщина покриття мм 50 70 2-98-9 2-98-10 1 2 3 12 13 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 53 43 63 4 2 Середній розряд робіт 2 7 2 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 31 75 34 97 Машини та механізми Наріжчик швів СF-12.1В маш-год 5 83 5 83 201-0410 Трактори пневмоколісні потужністю 59 кВт [80 к.с.] маш-год 8 86 10 46 205-0201 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиском 800 кПа [8 ат] продуктивністю 10 м3/год маш-год 8 86 10 46 233-0803 Молотки відбійні пневматичні при роботі від пересувних компресорних станцій маш-год 8 86 10 46 212-0906 Котки дорожні самохідні гладкі масою 8 т маш-год 1 08 1 08 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 1 3 1 3 Матеріали П Суміші асфальтобетонні дорожні т 12 16 17 00 Група 99 Ямковий ремонт забивання тріщин та просадка асфальтобетонного покриття за допомогою дорожньо-ремонтної машини SAVALCO SR 800 Склад робіт: Огородження ділянки виконання робіт. розташування дорожньої машини на місці виконання робіт. прочистка вибоїн стисненим повітрям водою. Підгрунтовка вибоїн бітумною емульсією. Посипання поверхні щебенем необробленим бітумною емульсією. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина шару покриття мм На кожні 5 мм зміни товщини додавати або виключати 20 50 2-99-1 2-99-2 2-99-3 1 2 3 4 5 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 14 03 25 85 1 97 Машини та механізми 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 0 09 0 22 0 02 203-0850 Навантажувачі одноківшові вантажопідйомністю 1 т маш-год 0 13 0 34 0 03 Машини дорожньо-ремонтні SAVALCO SR 800 маш-год 6 86 12 53 0 95 Матеріали 1610-1097 Емульсія дорожньо-бітумна т 0 352 0 882 0 088 1421-9450 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 5-10 мм марка М1000 і більше м3 2 52 6 3 0 63 Група 100 Обрубка країв покриття при ямковому ремонті відбійним молотком Склад робіт: Обрубка країв асфальтобетонного шару товщиною до 70 мм. Прибирання обрублених кусків убік. Вимірник: 100 м краю покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 2-100-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 8 29 2 Середній розряд робіт 2 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 8 05 Машини та механізми 200-0002 Автомобілі бортові вантажопідйомністю до 5 т маш-год 4 02 205-0201 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиском 800 кПа [8 ат] продуктивністю 10 м3/год маш-год 4 02 233-0803 Молотки відбійні пневматичні при роботі від пересувних компресорних станцій маш-год 4 02 Збірник 3. Безпека руху Група 1 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 універсальною машиною Д-348 на асфальтобетонне покриття Склад робіт: Установлення огорожі. Відбивання лінії шнуром з розмічанням. Нанесення лінії безпеки безперервної руху на асфальтобетонне покриття. Зняття огорожі. Вимірник: 1 км Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру На покриття Без поверхневої обробки З поверхневою обробкою 3-1-1 3-1-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 5 01 5 01 2 Середній розряд робіт 3 2 3 2 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 36 1 36 Машини та механізми 212-1400 Машини маркірувальні Д-348 маш-год 1 36 1 36 Матеріали 1113-215 Емаль т 0 0367 0 0491 Група 2 Нанесення безперервної лінії безпеки руху на асфальтобетонне покриття фарфоровою крихтою на бітумі Склад робіт: Установлення огорожі. Очищення осі проїжджої частини від пилу та грязі. Відбивання лінії шнуром. Змазування покриття гарячим бітумом по трафарету. Розсип фарфорового бою вручну та перенесення шаблону. Закотковування фарфорового бою ручним котком за 7 проходів. Зняття огорожі. Вимірник: 100 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-2-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 18 68 2 Середній розряд робіт 3 2 Матеріали 1110-41 Фарфор електротехнічний фракції 10-15 мм 100 шт т 3 65 0 115 111-1582 Активатор цемент М-400 т 0 0041 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 009415 Група 3 Улаштування лінії розмітки 1.1; 1.5; 1.6 по ДСТУ 2587-94 фарфоровим боєм методом удавлювання середнім моторним котком Склад робіт: Для дорожніх робітників: установлення переносних огорож і знаків. Розмітка проїжджої частини при допомозі шнура і рулетки. Змащування асфальтобетонного покриття гарячим бітумом по шаблону щіткою вручну. Укладання розсип фарфорового бою електротехнічного на асфальтобетонне покриття змащування гарячим бітумом установка фішок. Зняття огорожі знаків фішок. Для машиністів: закотковування фарфорового електротехнічного бою середнім моторним котком за три проходи по одному сліду. Вимірник: 1000 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Лінія 1.1 1.5 1.6 3-3-1 3-3-2 3-3-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 89 43 33 38 70 99 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 10 72 4 33 8 62 Машини та механізми 215-3102 Котки дорожні самохідні гладкі масою 10 т маш-год 10 72 4 33 8 62 Матеріали 1110-41 Фарфор електротехнічний фракції 10-15 мм 100 шт т 36 51 1 15 9 31 0 29 27 38 0 8625 111-1582 Активатор цемент М-400 т 0 041 0 0103 0 03075 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 09415 0 023737 0 07061 Група 4 Нанесення безперервної лінії 1.1 дорожньої розмітки на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” фарбою “Пластирут” НS 8 Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Нанесення безперервної лінії дорожньої розмітки фарбою “Пластирут” НS 8 маркувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” . Зливання фарби у робочу місткість розмічальної машини. Підготовка машини до нанесення ліній розмітки. Укладання фарби “Пластирут” НS 8. Маневрування під час роботи. Переїзди маркірувальної машини від місця нічної стоянки до ділянки укладання та назад. Вимірник: 1000 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-4-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 11 01 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 Машини маркірувальні фірми “Гофман” маш-год 4 98 Матеріали Фарба “Пластирут” т 0 09114 Склокульки т 0 03005 Розчинники л 2 5 Група 5 Нанесення переривчастої пунктирної лінії 3.9 і 9.3 дорожньої розмітки на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” фарбою “Пластирут” НS 8 Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Нанесення переривчастої лінії дорожньої розмітки на проїжджу частину автодоріг маркувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” фарбою “Пластирут” НS 8. Зливання фарби у робочу місткість розмічальної машини. Підготовка машини до нанесення ліній розмітки. Укладання фарби “Пластирут” НS 8. Маневрування під час роботи. Переїзди маркірувальної машини від місця нічної стоянки до ділянки укладання та назад. Вимірник: 1000 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Лінія 3.9 9.3 3-5-1 3-5-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 5 54 9 15 Машини та механізми Машини маркірувальні фірми “Гофман” маш-год 2 25 4 05 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 Матеріали Фарба “Пластирут” т 0 02404 0 07011 Склокульки т 0 00801 0 02404 Розчинники л 2 5 2 5 Група 6 Нанесення безперервної лінії 1.1 дорожньої розмітки на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” фарбою “SICO” #618-111 Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Нанесення безперервної лінії дорожньої розмітки фарбою “SICO” #618-111 маркувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” . Зливання фарби у робочу місткість розмічальної машини. Підготовка машини до нанесення ліній розмітки. Укладання фарби “SICO” #618-111. Маневрування під час роботи. Переїзди маркірувальної машини від місця нічної стоянки до ділянки укладання та назад. Вимірник: 1000 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-6-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 11 01 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 Машини маркірувальні фірми “Гофман” маш-год 4 98 Матеріали Фарба “SICO” #618-111 т 0 07511 Склокульки т 0 01803 111-070 Розчинники т 0 00176 Група 7 Нанесення переривчастої пунктирної лінії 3:9 і 9:3 дорожньої розмітки на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” фарбою “SICO” #618-111 Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Нанесення переривчастої лінії дорожньої розмітки на проїжджу частину автодоріг маркувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” фарбою “SICO” #618-111. Зливання фарби у робочу місткість розмічальної машини. Підготовка машини до нанесення ліній розмітки. Укладання фарби “SICO” #618-111. Маневрування під час роботи. Переїзди маркірувальної машини від місця нічної стоянки до ділянки укладання та назад. Вимірник: 1000 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Лінія 3.9 9.3 3-7-1 3-7-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 5 54 9 15 Машини та механізми Машини маркірувальні фірми “Гофман” маш-год 2 25 4 05 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 Матеріали Фарба “SICO” #618-111 т 0 01903 0 05709 Склокульки т 0 00501 0 01402 111-070 Розчинники т 0 00176 0 00176 Група 8 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на проїжджу частину автодоріг фарфоровою крихтою маркірувальною машиною КОМЗ модель 4146 на базы пневмоколысного трактора потужныстю до 59 кВт Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Розбивальні роботи. Розхставлення та перестановлення тимчасових огорож та дорожніх знаків. Регулювання руху автотранспорту. Приведення агрегату в робочий стан. Розігрів бітуму у котлі маркірувальної машини. Нанесення лінії маркувальною машиною. Усунення дефектів. Вимірник: 1000 м розмічання Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Лінія 1.1 1.5 1.6 3-8-1 3-8-2 3-8-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 85 3 5 4 52 2 Середній розряд робіт 2 5 2 5 2 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 6 33 4 85 3 98 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 1 05 201-0410 Машини маркірувальні на базі пневмоколісного трактора потужністю до 59 кВт маш-год 2 64 1 9 2 46 Матеріали 1110-41 Фарфор електротехнічний фракції 10-15 мм 100 шт т 36 56 1 152 9 21 0 29 27 64 0 871 1493-276 Пропан-бутан технічний м3 0 8 0 58 0 75 1493-201 Нітроемаль т 0 0021 0 0021 0 0021 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 09415 0 02373 0 07118 Група 9 Нанесення лінії безпеки руху 1.14.1 “Пішохідний перехід” “Зебра” вручну на асфальтобетонне покриття фарфоровою крихтою фаянсових заводів на бітумі Склад робіт: Очищення асфальтобетонного покриття від пилу та грязі вручну. Установлення огорожі. Відбивання лінії шнуром. Змазування покриття гарячим бітумом по трафарету. Розсипання фарфорової крихти вручну та перенесення шаблону. Прикочування фарфорової крихти ручним котком за 7 проходів. Зняття огорожі. Вимірник: 100 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-9-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 56 82 2 Середній розряд робіт 2 7 Матеріали 1423-11296 Фарфор побутовий фракції 5-15 мм м3 0 16 111-1582 Активатор цемент М-400 т 0 007843 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 024939 Група 10 Нанесення безперервної лінії 1.1 горизонтальної розмітки безпеки руху на асфальтобетонне покриття фарфоровою крихтою фаянсових заводів на бітумі Склад робіт: Розігрів бітуму в пересувному котлі: завантаження бітуму в котел; розігрів бітуму в котлі; обслуговування топлення котла. Установлення огорожі і знаків. Очищення осі проїжджої частини від пилу та грязі. Відбивання лінії шнуром. Змащування покриття гарячим бітумом по трафарету. Розсипання фарфорової крихти вручну та перенесення шаблону. Прикочування фарфорової крихти ручним котком за 7 проходів. Зняття огорожі і знаків. Вимірник: 100 м розмітки 10 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-10-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 18 87 2 Середній розряд робіт 3 1 Матеріали 1423-11296 Фарфор побутовий фракції 5-15 мм м3 0 054 111-1582 Активатор цемент М-400 т 0 00261 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 00831 Група 11 Нанесення переривчастої пунктирної лінії горизонтальної розмітки безпеки руху на асфальтобетонне покриття вручну фарфоровою крихтою фаянсових заводів на бітумі Склад робіт: Розігрів бітуму в пересувному котлі: завантаження бітуму в котел; розігрів бітуму в котлі; обслуговування топлення котла. Установлення огорожі і знаків. Очищення осі проїжджої частини від пилу та грязі. Відбивання лінії шнуром. Змащування покриття гарячим бітумом по трафарету. Розсипання фарфорової крихти вручну та перенесення шаблону. Прикочування фарфорової крихти ручним котком за 7 проходів. Зняття огорожі і знаків. Вимірник: 100 м розмітки Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Лінія 1.5 1:3 1.6 3:1 3-11-1 3-11-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 10 24 17 22 2 Середній розряд робіт 3 1 3 1 Матеріали 1423-11296 Фарфор побутовий фракції 5-15 мм м3 0 013 0 04 111-1582 Активатор цемент М-400 т 0 00065 0 00196 111-1556 Бітуми нафтові дорожні марки БНД-90/130 перший сорт т 0 0021 0 00621 Група 12 Нанесення безперервної лінії безпеки руху термопластиком маркірувальною машиною ДЕ-21 Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Приведення машини в робочий стан. Нагрівання котлів до робочої температури. Подрібнення сухого термопластику. Завантаження термопластику у котли партіями. Плавленні термопластику з перемішуванням. Контроль за процессом плавлення з регулюванням температури. Підготовка машини до укладання термопластику. Вирівнювання температурного режиму у котлі маркірувальної машини. Нанесення безперервної лінії безпеки руху термопластиком маркірувальною машиною ДЕ-21. Маневрування під час роботи. Усунення дефектів укладання. Вимірник: 1000 м розмітки Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Без застосування фрези По поверхневій обробці Без поверхневої обробки 3-12-1 3-12-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 29 63 25 61 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 212-1400 Машини маркірувальні маш-год 14 29 12 28 Матеріали 05-06-90 п. 13-122 Термопластик т 1 2 1 0 Склокульки т - 0 011 Група 13 Нанесення переривчастої пунктирної лінії безпеки руху термопластиком маркірувальною машиною ДЕ-21 Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Приведення машини в робочий стан. Нагрівання котлів до робочої температури. Подрібнення сухого термопластику. Завантаження термопластику у котли партіями. Плавленні термопластику з перемішуванням. Контроль за процессом плавлення з регулюванням температури. Підготовка машини до укладання термопластику. Вирівнювання температурного режиму у котлі маркірувальної машини. Нанесення переривчастої пунктирної лінії безпеки руху термопластиком маркірувальною машиною ДЕ-21. Маневрування під час роботи. Усунення дефектів укладання. Вимірник: 1000 м розмітки Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру По поверхневій обробці без застосування фрези лінія Без поверхневої обробки без застосування фрези лінія 3:9 4:12 9:3 12:4 3:9 4:12 9:3 12:4 3-13-1 3-13-2 3-13-3 3-13-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 9 97 23 66 8 96 20 65 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 1 05 1 05 212-1400 Машини маркірувальні маш-год 4 46 11 3 3 96 9 8 Матеріали 05-06-90 п. 13-122 Термопластик т 0 3024 0 9072 0 252 0 756 Склокульки т - - 0 0028 0 0083 Група 14 Нанесення горизонтальної розмітки 1.1; 1.2; 1.4 по ДСТУ 2587-94 фарбою “Пластирут” НS 8 маркірувальною машиною ДЕ-21 Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Установлення тимчасових дорожніх знаків та конусів. Розбивальні роботи. Приведення машини ДЕ-21 до робочого стану. Нанесення ліній розмітки фарбою “Пластирут” НS 8 згідно зі схемою. Посипання склокульк вручну. Зняття та перенесення конусів зняття тимчасових дорожніх знаків. Вимірник: 1000 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Лінія 1.1; 1.4 1.2 Товщина шару 0 6 мм 3-14-1 3-14-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 3 88 3 88 Машини та механізми 212-1400 Машини маркірувальні маш-год 1 41 1 41 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 Матеріали Фарба “Пластирут” т 0 09114 0 18227 Склокульки т 0 03005 0 06009 Розчинники л 2 5 5 01 Група 15 Нанесення ліній горизонтальної розмітки 1.5; 1.6 по ДСТУ 2587-94 фарбою “Пластирут” НS 8 маркірувальною машиною ДЕ-21 Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Установлення тимчасових дорожніх знаків та конусів. Розбивальні роботи. Приведення машини ДЕ-21 до робочого стану. Нанесення ліній розмітки фарбою “Пластирут” НS 8 згідно зі схемою. Посипання склокульк вручну. Зняття та перенесення конусів зняття тимчасових дорожніх знаків. Вимірник: 1000 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Лінія 1.5 1.6 Товщина шару 0 6 мм 3-15-1 3-15-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 2 84 3 75 Машини та механізми 212-1400 Машини маркірувальні маш-год 0 89 1 35 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 Матеріали Фарба “Пластирут” т 0 02404 0 07011 Склокульки т 0 00801 0 02404 Розчинники л 2 5 2 5 Група 16 Написання букв або цифр по трафарету Склад робіт: Розмічання та написання букв або цифр по підготовленій поверхні. Фарбування букв або цифр емалевою фарбою за 2 рази. Вимірник: 100 букв Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Висота букв 100 мм На кожні 10 мм зміни висоти букв або цифр 3-16-1 3-16-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 18 0 124 2 Середній розряд робіт 5 5 Матеріали 111-410 Емаль біла т 0 00048 0 000048 Група 17 Заміна щитів дорожніх знаків на одному стояку Склад робіт: Зняття кріплення болтів . Зняття щита знака. Установлення щита знака. Кріплення щита до стояка знака. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру односторонніх двусторонніх 3-17-1 3-17-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 275 0 33 2 Середній розряд робіт 2 2 Група 18 Заміна щитів інформаційно-вказівних односторонніх дорожніх знаків на двох стояках Склад робіт: Зняття кріплення болтів . Зняття щита знака. Установлення щита знака. Кріплення щита до стояка. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-18-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 49 2 Середній розряд робіт 2 Група 19 Очищення дорожніх знаків від бруду вручну Склад робіт: Очищення від бруду дорожніх знаків вручну. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-19-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 3 2 Середній розряд робіт 1 Група 20 Фарбування реставрованих катафотних металевих щитків кілометрових дорожніх знаків за 2 рази Склад робіт: Очищення знаків від пилу грязі та старої фарби. Знежирення поверхні знака та підгрунтовка. Розмічання та фарбування знака з нанесенням облямівки та смуг та приготування суміші. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-20-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 99 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали Емаль і нітрофарби: 111-410 Біла т 0 000004 111-407 Синя блакитна т 0 000048 111-226 Грунтовка т 0 000016 111-843 Розчинник т 0 000006 Група 21 Заміна дорожніх знаків на одному стояку Склад робіт: Зняття щита знака. Викопування опор стояків вручну. Зачищення ям. Кріплення щита знака до опори стояка . Установлення знака засипання ями грунтом з пошаровим трамбуванням та перевіркою правильності установлення. Улаштування берми. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-21-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 14 2 Середній розряд робіт 2 Матеріали 1416-8701 Залізобетонні стовпчики 1900х160х160 мм м3 0 06 П Щит знака шт 1 Група 22 Фарбування металевих щитків вказівних дорожніх знаків площею 1 5 м2 за 2 рази Склад робіт: Очищення знаків від пилу грязі іржі та старої фарби. Знежирення та підгрунтовка. Розмічання та фарбування знака за 2 рази з нанесенням облямівки та смуг та приготування суміші. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-22-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 24 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали Емаль і нітрофарби: 111-406 Сіра т 0 000324 111-410 Біла т 0 000022 111-407 Синя блакитна т 0 000648 111-226 Грунтовка т 0 000489 111-843 Розчинник т 0 000162 Група 23 Фарбування залізобетонних двосекційних стовпів дорожніх знаків з нанесенням смуг Склад робіт: Очищення поверхні стовпа від пилу та грязі. Розмітка та фарбування з нанесенням смуг. Доставка і прибирання фарб і інструментів в похідний ящик. Вимірник: 1 стовп Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-23-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 88 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 111-424 Білило цинкове МА-15 т 0 00086 1113-236 Емаль чорна т 0 00055 Група 24 Заміна старих залізобетонних сигнальних стовпчиків ІІ група грунту Склад робіт: Викопування і видалення старих стовпчиків. Установка нових стовпчиків. Засипка ям з пошаровим трамбуванням грунту та перевіркою правильності установки стовпчиків. Вимірник: 1 стовпчик Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-24-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 95 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 1416-8701 Залізобетонні стовпчики 1900х160х160 мм м3 0 06 Група 25 Улаштування бар’єрної огорожі із збірних металевих криволінійних брусів Склад робіт: Підчистка дна ями. Рідсипка щебеню товщиною 10 см з трамбуванням до проектної познички. Установлення залізобетонних стовпів автокраном. Перехід робочих уздовж фронту роботи. Розмітка місць для просвердлювання. Улаштування отвору газозварюванням. Установка бруса автокраном. Остаточна вивірка бар’єрної огорожі. Закріплення бруса болтами та гайками. Приймання цементобетонної суміші. Розподіл суміші товщиною 50-60 см по ямам з трамбуванням. Обслуговування і переміщення автокрана уздовж фронту робіт. Обслуговування і переміщення газозварювального апарата по ділянці робіт. очищення кузова автомобіля-самоскида від бетону. Вимірник: 100 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-25-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 54 65 2 Середній розряд робіт 2 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 13 82 Машини та механізми 202-1140 Крани на автомобільному ходу вантажопідйомністю 6 3 т маш-год 13 82 Матеріали 1416-8701 Залізобетонні стовпчики 1800х250х200 мм м3 2 44 111-1133 Конструкції металеві розміром 4000х312х40 мм т 1 664 111-088 Кріпильні елементи т 0 0564 1424-11620 Суміші бетонні готові важкі крупність заповнювача більше 10 мм до 20 мм марка М-150 клас бетону В10 м3 3 822 Група 26 Установлення вручну збірного залізобетонного криволінійного бруса з закріпленням з’єднувальними болтами Склад робіт: Підчистка ямок до проектної відмітки. Установлення стовпів з перевіркою правильності їх установлення. Установлення брусів на стовпах. Закріплення брусів до стовпів болтами накладеною стяжкою. Вирівнювання брусів. Засипання ям грунтом з ущільненням. Закручування гайок та контргайок. Вимірник: 100 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Довжина бруса 2 м 2 5 м 3-26-1 3-26-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 140 69 118 05 2 Середній розряд робіт 2 8 2 8 Матеріали 1416-8701 Залізобетонні стовпчики 1800х250х200 мм м3 4 59 3 69 1415-8305 стосовно Залізобетонні стовпчики 2490х300х200 мм м3 3 4 3 4 111-088 Кріпильні елементи т 0 16 0 128 Група 27 Прибирання грунту біля колесовідбійного бруса вручну Склад робіт: Установлення та переставлення огороджуючих знаків. Очищення проїжджої частини від нанесеного грунту біля колесовідбійного бруса вручну. Завантаження нанесеного грунту в кузов автомобіля. Вимірник: 10 м очищення Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-27-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 46 2 Середній розряд робіт 1 Група 28 Очищення металевого бруса від пилу та грязі щітками Склад робіт: Очищення металевого бруса від пилу та грязі щітками. Вимірник: 100 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-28-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 18 2 Середній розряд робіт 1 Група 29 Очищення металевого бруса від пилу та грязі ганчір’ям Склад робіт: Очищення металевого бруса від пилу та грязі ганчір’ям. Вимірник: 100 м огорожі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-29-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 26 2 Середній розряд робіт 2 Група 30 Очищення від грязі елементів огорожі Склад робіт: Очищення від грязі елементів тросової огорожі. Вимірник: 10 м тросової огорожі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-30-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 74 2 Середній розряд робіт 1 Група 31 Фарбування огороджуючих криволінійних залізобетонних брусів Склад робіт: Очищення брусів від пилу та грязі перед фарбуванням. Фарбування брусів та стовпів за один раз з приготуванням розчину. Вимірник: 1 м пофарбованого бруса Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-31-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 14 2 Середній розряд робіт 2 5 Матеріали 111-485 Фарби перхлорвінілові т 0 00072 111-843 Розчинник т 0 0001 Група 32 Фарбування тросової огорожі з довжиною середньої ділянки 100 м за 2 рази Склад робіт: Відкривання банок з фарбою і розмішування фарби. Очищення від пилу грязі та іржі тросової огорожі. Фарбування. Переходи. Вимірник: 100 м огорожі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Огорожа з довжиною середньої ділянки 100 м При зміні довжини середньої ділянки на кожні 5 м огорожі додавати або виключати 3-32-1 3-32-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 26 99 1 133 2 Середній розряд робіт 3 3 Матеріали 111-485 Двошарове фарбування перхлорвініловими фарбами т 0 013 0 00052 111-843 Розчиннини № 645 т 0 0018 0 000071 Група 33 Фарбування металевої бар’єрної огорожі Склад робіт: Очищення поверхні бруса від пилу та грязі ганчір’ям. Розмітка місць фарбування бруса шаблоном. Фарбування металевого бруса: фарбування лицьового боку бруса білою фарбою за 1 раз; фарбування лицьового боку бруса чорною смугою 1 м за 1 раз; фарбування тильного боку бруса сірою фарбою за 1 раз. Наклеювання світловідбиваючої плівки. Вимірник: 100 м огорожі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-33-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 23 31 2 Середній розряд робіт 2 5 Матеріали Емаль і нітрофарби: 1113-229 Біла т 0 0194 1113-236 Чорна т 0 0134 1113-229 Сіра т 0 0355 111-1579 Плівка світловідбиваюча з покриттям зворотного боку клеєвою сумішшю м2 0 128 Група 34 Наклеювання світлоповертальної плівки на металевий брус огорожі Склад робіт: Наклеювання світлоповертальної плівки на металевий брус огорожі. Вимірник: 100 м огорожі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-34-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 16 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 111-1579 Плівка світловідбиваюча з покриттям зворотного боку клеєвою сумішшю м2 0 128 Група 35 Розмітка точкування нітроемаллю проїздної частини перед нанесенням розмічальної лінії Склад робіт: Розмітка точкування нітроемаллю проїздної частини перед нанесенням розмічальної лінії. Вимірник: 1 км лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-35-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 88 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 1421-201 Нітроемаль т 0 002 Група 36 Нанесення безперервної лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною КОМЗ на базі пневмоколісного трактора потужністю до 59 кВт з приготуванням термопластика у котлі маркірувальної машини Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Приготування плавлення термопластика безпосередньо у котлі маркірувальної машини. Розбивальні роботи. Установлення перенесення зняття огорож та тимчасових дорожніх знаків. Регулювання руху автотранспорту. Укладання термопластика маркірувальною машиною. Усунення дефектів укладання. Вимірник: 1000 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Без поверхневої обробки і застосування фрези По поверхневій обробці без застосування фрези 3-36-1 3-36-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 37 74 37 74 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Витрати труда машиністів люд.-год 14 73 14 73 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 201-0410 Машини маркірувальні на базі пневмоколісного трактора потужністю 59 кВт [80 к.с.] маш-год 13 67 13 67 Матеріали 05-02-90 п. 13-123 Термопластик т 1 007 1 208 Склокульки т 0 11 - 1493-276 Пропан-бутан технічний м3 4 15 4 15 Група 37 Нанесення переривчастої лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною КОМЗ на базі пневмоколісного трактора потужністю до 59 кВт з приготуванням термопластика у котлі маркірувальної машини Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Приготування плавлення термопластика безпосередньо у котлі маркірувальної машини. Розбивальні роботи. Установлення перенесення зняття огорож та тимчасових дорожніх знаків. Регулювання руху автотранспорту. Укладання термопластика маркірувальною машиною. Усунення дефектів укладання. Вимірник: 1000 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Без поверхневої обробки без застосування фрези По поверхневій обробці без застосування фрези Вид розмітки лінія 3:9 лінія 9:3 лінія 3:9 лінія 9:3 3-37-1 3-37-2 3-37-3 3-37-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 22 31 32 89 22 31 32 89 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 3 Витрати труда машиністів люд.-год 9 14 12 97 9 14 12 97 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 1 05 1 05 201-0410 Машини маркірувальні на базі пневмо-колісного трактора потужністю 59 кВт [80 к.с.] маш-год 8 09 11 92 8 09 11 92 Матеріали 05-02-90 п. 13-123 Термопластик т 0 254 0 761 0 305 0 914 Склокульки т 0 0028 0 0083 - - 1493-276 Пропан-бутан технічний м3 2 45 3 61 2 45 3 61 Група 38 Нанесення безперервної лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною КОМЗ на базі пневмоколісного трактора потужністю до 59 кВт з приготуванням термопластика у пересувному котлі Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Приготування плавлення термопластика безпосередньо у пересувному котлі. Зливання термопластичної маси з пересувного котла у робочу місткість маркірувальної машини. Розбивальні роботи. Установлення перенесення зняття огорож та тимчасових дорожніх знаків. Регулювання руху автотранспорту. Укладання термопластика маркірувальною машиною. Усунення дефектів укладання. Вимірник: 1000 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Без поверхневої обробки і застосування фрези По поверхневій обробці без застосування фрези 3-38-1 3-38-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 40 24 40 24 2 Середній розряд робіт 3 2 3 2 3 Витрати труда машиністів люд.-год 11 99 11 99 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 201-0410 Машини маркірувальні на базі пневмоколісного трактора потужністю 59 кВт [80 к.с.] маш-год 10 94 10 94 270-0029 Котли бітумні пересувні місткість 800 л маш-год 10 94 10 94 Матеріали 05-02-90 п. 13-123 Термопластик т 1 007 1 208 Склокульки т 0 011 - 1493-276 Пропан-бутан технічний м3 3 32 3 32 Група 39 Нанесення переривчастої лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною КОМЗ на базі пневмоколісного трактора потужністю до 59 кВт з приготуванням термопластика у пересувному котлі Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Приготування плавлення термопластика безпосередньо у пересувному котлі. Зливання термопластичної маси з пересувного котла у робочу місткість маркірувальної машини. Розбивальні роботи. Установлення перенесення зняття огорож та тимчасових дорожніх знаків. Регулювання руху автотранспорту. Укладання термопластика маркірувальною машиною. Усунення дефектів укладання. Вимірник: 1000 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Без поверхневої обробки без застосування фрези По поверхневій обробці без застосування фрези Вид розмітки лінія 3:9 лінія 9:3 лінія 3:9 лінія 9:3 3-39-1 3-39-2 3-39-3 3-39-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 23 8 37 15 23 8 37 15 2 Середній розряд робіт 3 2 3 2 3 2 3 2 3 Витрати труда машиністів люд.-год 7 52 10 58 7 52 10 58 Закінчення групи 39 1 2 3 4 5 6 7 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 1 05 1 05 201-0410 Машини маркірувальні на базі пневмо-колісного трактора потужністю 59 кВт [80 к.с.] маш-год 270-0029 Котли бітумні пересувні місткість 800 л маш-год 6 47 9 53 6 47 9 53 Матеріали 05-02-90 п. 13-123 Термопластик т 0 254 0 761 0 305 0 914 Склокульки т 0 0028 0 0083 - - 1493-276 Пропан-бутан технічний м3 1 96 2 89 1 96 2 89 Група 40 Нанесення безперервної лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” при приготуванні термопластика у стаціонарному котлі Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Переїзд розмічальної машини від місця нічної стоянки до місця завантаження термопластиком. Зливання розплавленого термопластика із стаціонарного котла у робочу місткість маркірувальної машини. Вирівнювання температерного режиму у котлі. Підготовка машини до укладання. Укладання термопластика. Маневрування під час укладання. Переїзд розмічальної машини від ділянки укладання до місця завантаження термопластиком та назад. Вимірник: 1000 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Без поверхневої обробки і застосування фрези По поверхневій обробці без застосування фрези 3-40-1 3-40-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 13 49 13 49 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 Машини маркірувальні фірми “Гофман” маш-год 6 22 6 22 Матеріали 05-02-90 п. 13-123 Термопластик т 1 007 1 208 Склокульки т 0 011 - Група 41 Нанесення переривчастої лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” при приготуванні термопластика у стаціонарному котлі Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Переїзд розмічальної машини від місця нічної стоянки до місця завантаження термопластиком. Зливання розплавленого термопластика із стаціонарного котла у робочу місткість маркірувальної машини. Вирівнювання температерного режиму у котлі. Підготовка машини до укладання. Укладання термопластика. Маневрування під час укладання. Переїзд розмічальної машини від ділянки укладання до місця завантаження термопластиком та назад. Вимірник: 1000 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Без поверхневої обробки без застосування фрези По поверхневій обробці без застосування фрези Вид розмітки лінія 3:9 лінія 9:3 лінія 3:9 лінія 9:3 3-41-1 3-41-2 3-41-3 3-41-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 6 67 11 19 6 67 11 19 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 1 05 1 05 Машини маркірувальні фірми “Гофман” маш-год 2 81 5 07 2 81 5 07 Матеріали 05-02-90 п. 13-123 Термопластик т 0 254 0 761 0 305 0 914 Склокульки т 0 0028 0 0083 - - Група 42 Нанесення безперервної лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” при приготуванні термопластика у пересувному котлі Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Зливання розплавленого термопластика з пересувного котла у робочу місткість маркірувальної машини. Вирівнювання температерного режиму у котлі. Підготовка машини до укладання. Укладання термопластика. Маневрування під час укладання. Переїзд розмічальної машини від місця нічної стоянки до ділянки укладання та назад. Вимірник: 1000 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Без поверхневої обробки і застосування фрези По поверхневій обробці без застосування фрези 3-42-1 3-42-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 11 01 11 01 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 Машини маркірувальні фірми “Гофман” маш-год 4 98 4 98 Матеріали 05-02-90 п. 13-123 Термопластик т 1 007 1 208 Склокульки т 0 011 - Група 43 Нанесення переривчастої лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” при приготуванні термопластика у пересувному котлі Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі механічною щіткою. Зливання розплавленого термопластика з пересувного котла у робочу місткість маркірувальної машини. Вирівнювання температерного режиму у котлі. Підготовка машини до укладання. Укладання термопластика. Маневрування під час укладання. Переїзд розмічальної машини від місця нічної стоянки до ділянки укладання та назад. Вимірник: 1000 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Без поверхневої обробки без застосування фрези По поверхневій обробці без застосування фрези Вид розмітки лінія 3:9 лінія 9:3 лінія 3:9 лінія 9:3 3-43-1 3-43-2 3-43-3 3-43-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 5 54 9 15 5 54 9 15 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 1 05 1 05 1 05 1 05 Машини маркірувальні фірми “Гофман” маш-год 2 25 4 05 2 25 4 05 Матеріали 05-02-90 п. 13-123 Термопластик т 0 254 0 761 0 305 0 914 Склокульки т 0 0028 0 0083 - - Група 44 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 “Пішохідний перехід” або “Зебра” на асфальтобетонні покриття нітрофарбою маркірувальною машиною фірми “Гофман” Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Розворот машини в кінці ділянки. Установлення тимчасових огорож та знаків. Розбивальні роботи з застосуванням рулетки та шнура. Установлення трафарету шаблону та нанесення нітрофарби. Установлення фішок. Приведення агрегату в робочий стан. Регулювання машини під час нанесення нітрофарби. Зняття огорож знаків та фішок. Вимірник: 100 м2 розмічання Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Довжина штриха м 2 5 4 3-44-1 3-44-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 95 2 26 2 Середній розряд робіт 4 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 27 1 41 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні міскістью 6000 л маш-год 0 22 0 19 Машини маркірувальні фірми “Гофман” маш-год 1 05 1 22 Матеріали П Фарба т 0 036755 0 036755 Група 45 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 суцільна лінія на асфальтобетонне покриття нітрофарбою вручну Склад робіт: Очищення асфальтобетонного покриття від пилу та грязі вручну мітлами скребками та лопатами. Прибирання пилу та грязі за межі дорожнього полотна. Установлення огорожі. Відбивання ліній шнуром з розмічанням. Нанесення по трафарету ліній безпеки руху. Зняття огорожі. Вимірник: 100 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина лінії 100 мм Додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини пряма крива пряма крива 3-45-1 3-45-2 3-45-3 3-45-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 06 6 71 2 45 2 83 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали П Нітрофарба т 0 0045 0 0045 0 0023 0 0023 Група 46 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 суцільна лінія на асфальтобетонне покриття фарбою “Пластирут” НS-5 вручну Склад робіт: Очищення асфальтобетонного покриття від пилу та грязі вручну мітлами скребками та лопатами. Прибирання пилу та грязі за межі дорожнього полотна. Установлення огорожі. Відбивання ліній шнуром з розмічанням. Нанесення по трафарету ліній безпеки руху. Зняття огорожі. Вимірник: 100 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина лінії 100 мм Додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини пряма крива пряма крива 3-46-1 3-46-2 3-46-3 3-46-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 06 6 71 2 45 2 83 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали Фарба “Пластирут” НS-5 т 0 00841 0 00841 0 004206 0 004206 Розчинники т 0 0002403 0 0002403 0 00012 0 00012 Склокульки т 0 0025236 0 0025236 0 0012618 0 0012618 Група 47 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 суцільна лінія на асфальтобетонне покриття фарбою “SICO 618-111” вручну Склад робіт: Очищення асфальтобетонного покриття від пилу та грязі вручну мітлами скребками та лопатами. Прибирання пилу та грязі за межі дорожнього полотна. Установлення огорожі. Відбивання ліній шнуром з розмічанням. Нанесення по трафарету ліній безпеки руху. Зняття огорожі. Вимірник: 100 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина лінії 100 мм Додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини пряма крива пряма крива 3-47-1 3-47-2 3-47-3 3-47-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 06 6 7 2 46 2 83 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали Фарба “SICO 618-111” т 0 007886 0 007886 0 003943 0 003943 Склокульки т 0 002727 0 002727 0 000946 0 000946 Група 48 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 і 1.6 пряма переривчаста лінія на асфальтобетонне покриття нітрофарбою вручну Склад робіт: Очищення асфальтобетонного покриття від пилу та грязі вручну мітлами скребками та лопатами. Прибирання пилу та грязі за межі дорожнього полотна. Установлення огорожі. Відбивання ліній шнуром з розмічанням. Нанесення по трафарету пунктирних ліній безпеки руху. Зняття огорожі. Вимірник: 100 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина лінії 100 мм Додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини лінія 1.5 лінія 1.6 лінія 1.5 лінія 1.6 3-48-1 3-48-2 3-48-3 3-48-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 0 5 42 0 69 2 09 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали П Нітрофарба т 0 00113 0 0034 0 00057 0 0017 Група 49 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 і 1.6 пряма переривчаста лінія на асфальтобетонне покриття фарбою “Пластирут” НS-5 вручну Склад робіт: Очищення асфальтобетонного покриття від пилу та грязі вручну мітлами скребками та лопатами. Прибирання пилу та грязі за межі дорожнього полотна. Установлення огорожі. Відбивання ліній шнуром з розмічанням. Нанесення по трафарету пунктирних ліній безпеки руху. Зняття огорожі. Вимірник: 100 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина лінії 100 мм Додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини лінія 1.5 лінія 1.6 лінія 1.5 лінія 1.6 3-49-1 3-49-2 3-49-3 3-49-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 5 42 5 42 2 09 2 09 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали Фарба “Пластирут” НS-5 т 0 002103 0 006309 0 001052 0 003155 Розчинники т 0 00006 0 00018 0 00003 0 00009 Склокульки т 0 000631 0 001893 0 000315 0 000946 Група 50 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 і 1.6 пряма переривчаста лінія на асфальтобетонне покриття фарбою “SICO 618-111” вручну Склад робіт: Очищення асфальтобетонного покриття від пилу та грязі вручну мітлами скребками та лопатами. Прибирання пилу та грязі за межі дорожнього полотна. Установлення огорожі. Відбивання ліній шнуром з розмічанням. Нанесення по трафарету пунктирних ліній безпеки руху. Зняття огорожі. Вимірник: 100 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина лінії 100 мм Додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини лінія 1.5 лінія 1.6 лінія 1.5 лінія 1.6 3-50-1 3-50-2 3-50-3 3-50-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 5 42 5 42 2 09 2 09 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали Фарба “SICO 618-111” т 0 001978 0 005994 0 000999 0 002997 Склокульки т 0 000526 0 001472 0 000263 0 000736 Група 51 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 і 1.6 крива переривчаста лінія на асфальтобетонне покриття нітрофарбою вручну Склад робіт: Очищення асфальтобетонного покриття від пилу та грязі вручну мітлами скребками та лопатами. Прибирання пилу та грязі за межі дорожнього полотна. Установлення огорожі. Відбивання ліній шнуром з розмічанням. Нанесення по трафарету пунктирних ліній безпеки руху. Зняття огорожі. Вимірник: 100 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина лінії 100 мм Додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини лінія 1.5 лінія 1.6 лінія 1.5 лінія 1.6 3-51-1 3-51-2 3-51-3 3-51-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 17 5 97 0 8 2 4 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали П Нітрофарба т 0 00113 0 0034 0 00057 0 0017 Група 52 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 і 1.6 криволінійна переривчаста лінія на асфальтобетонне покриття фарбою “Пластирут” НS-5 вручну Склад робіт: Очищення асфальтобетонного покриття від пилу та грязі вручну мітлами скребками та лопатами. Прибирання пилу та грязі за межі дорожнього полотна. Установлення та переставлення огорожі. Відбивання ліній шнуром з розмічанням. Нанесення по трафарету пунктирних ліній безпеки руху. Зняття огорожі. Вимірник: 100 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина лінії 100 мм Додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини лінія 1.5 лінія 1.6 лінія 1.5 лінія 1.6 3-52-1 3-52-2 3-52-3 3-52-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 5 97 5 97 2 4 2 4 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали Фарба “Пластирут” НS-5 т 0 002103 0 006309 0 001052 0 003155 Розчинники т 0 00006 0 00018 0 00003 0 00009 Склокульки т 0 000631 0 001893 0 000315 0 000946 Група 53 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 і 1.6 криволінійна переривчаста лінія на асфальтобетонне покриття фарбою “SICO 618-111” вручну Склад робіт: Очищення асфальтобетонного покриття від пилу та грязі вручну мітлами скребками та лопатами. Прибирання пилу та грязі за межі дорожнього полотна. Установлення та переставлення огорожі. Відбивання ліній шнуром з розмічанням. Нанесення по трафарету пунктирних ліній безпеки руху. Зняття огорожі. Вимірник: 100 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ширина лінії 100 мм Додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини лінія 1.5 лінія 1.6 лінія 1.5 лінія 1.6 3-53-1 3-53-2 3-53-3 3-53-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 5 97 5 97 2 4 2 4 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали Фарба “SICO 618-111” т 0 001978 0 005994 0 000999 0 002997 Склокульки т 0 000526 0 001472 0 000263 0 000736 Група 54 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.3 “Пішохідний перехід” “Зебра” на асфальтобетонні покриття фарбою вручну Склад робіт: Очищення покриття від пилу та грязі вручну мітлами скребками та лопатами. Прибирання пилу та грязі за межі дорожнього полотна. Установлення та переставлення огорожі. Розмічання ліній. Очищення інструментів. Перемішування фарби. Нанесення переривчастої лінії безпеки руху. Вимірник: 100 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-54-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 36 71 2 Середній розряд робіт 2 7 Матеріали П Фарба т 0 057546 Група 55 Нанесення напису “СТОП” буквами висотою 1 6 м на асфальтобетонне покриття Склад робіт: Очищення асфальтобетонного покриття від пилу та грязі вручну мітлами скребками та лопатами. Прибирання пилу та грязі за межі дорожнього полотна. Установлення та переставлення огорожі. Відбивання ліній шнуром з розмічанням. Нанесення букв фарбою. Зняття огорожі. Вимірник: 1 напис Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тип фарби нітроемаль “Пластирут” НS-5 “SIСО 618-111” 3-55-1 3-55-2 3-55-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 83 3 83 3 83 2 Середній розряд робіт 2 7 2 7 2 7 Матеріали П Нітрофарба т 0 00063 - - Фарба “Пластирут” НS-5 т - 0 001169 - Фарба “SICO 618-111” т - - 0 001096 Розчинники для фарби “Пластирут” НS-5 т - 0 000033 - Склокульки т - 0 000353 0 0002632 Група 56 Установлення спрямовуючих стовпчиків із пластмаси Склад робіт: Улаштування основи готовою бетонною сумішшю. Установлення пластмасових стовпчиків. Засипання ям із трамбуванням грунту та перевіркою правильності установлення стовпчиків. Вимірник: 1 стовпчик Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-56-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 18 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 1424-11611 Суміш бетонна готова М 150 м3 0 048 Стовпчик із пластмаси шт 1 Група 57 Установлення залізобетонних стовпів огорожі у готові ями Склад робіт: Установлення залізобетонного стовпа у готову яму з вивірянням положення стовпа та розклинювання його основи. Приготування цементобетонної суміші та омонолічування стовпа. Засипання котлована грунтом з пошаровим трамбуванням. Вимірник: 1 стовп Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-57-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 03 2 Середній розряд робіт 2 5 Матеріали Залізобетонні стовпи м3 П 1424-11624 Цементобетонна суміш М 350 м3 0 097 1421-9454 Щебінь з природного каменю для будівельних робіт фракції 40-70 мм м3 0 1 Група 58 Установлення залізобетонних стовпів для дорожніх знаків Склад робіт: Копання ям. Бетонування фундамента. Установлення стовпів. Засипання ям з трамбуванням грунту і перевіркою установлення. Вимірник: 1 стовп Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Група грунту І ІІ ІІІ 3-58-1 3-58-2 3-58-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 51 1 95 2 43 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали Залізобетонні стовпи м3 П П П 1424-11612 Суміші бетонні важкі М 200 крупність заповнювача більш 20 до 40 мм вкл. м3 0 182 0 182 0 182 1421-9454 Щебенева підготовка щебінь з природного каменю для будівельних робіт фракції 40-70 мм м3 0 049 0 049 0 049 Група 59 Установлення трубчастих сталевих стояків для дорожніх знаків в грунти І-ІІІ груп Склад робіт: Копання ям. Бетонування фундаментів і цоколів з приготуванням бетонної суміші при улаштуванні на місці фундаментів для сталевих трубчастих стійок. Установлення готових бетонних фундаментів і сталевих трубчастих стійок з заливанням цементним розчином і приготуванням його. Засипання ям s трамбуванням грунту p перевіркою установлення стійки. Вимірник: 1 стійка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Спосіб встановлення Із застосуванням готових бетонних фундаментів З улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів 3-59-1 3-59-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 95 2 43 2 Середній розряд робіт 3 3 Матеріали Металеві стійки опор ОМ-1 м П П Фундаменти м3 П П Розчин цементний м3 П П Група 60 Вирівнювання похилених стояків дорожніх знаків та спрямовуючих стовпчиків Склад робіт: Викопування та видалення старих стовпчиків. Установлення нових стовпчиків. Засипка ям з пошаровим ущільненням грунту та перевіркою правильності установлення стовпчиків. Вимірник: 1 стояк чи стовпчик Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Група грунту І ІІ ІІІ 3-60-1 3-60-2 3-60-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 59 1 95 2 1 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Група 61 Встановлення і натягування троса при влаштуванні тросової огорожі Склад робіт: Розмотування троса і і запасовка його в отвір компенсатора. Установка затискачів на тросі і натягування троса стяжками. Переходи під час виконання робіт. Вимірник: 1 ділянка довжиною 100 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру На 1 ділянку Додавати або виключати на кожні 5 м зміни довжини ділянки 3-61-1 3-61-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 8 73 - 2 Середній розряд робіт 4 - Матеріали 1537-11 Трос діаметром 19 5 м м 209 10 Група 62 Виправлення пошкоджень та фарбування стовпчиків перерізом 0 35х0 2 м і висотою 0 8 м залізобетонної бар’єрної огорожі Склад робіт: Очищення основи стовпчиків від грязі. Ремонт основи стовпчика. Додавання каменю. Планування і підправлення контурів основи. Прибирання залишків матеріалів. штукатурення пошкоджених місць залізобетонного бруса 30 % від загальної поверхні . Фарбування обштукатурених місць бруса за один раз щіткою. Повторне фарбування всієї поверхні бруса бар’єрної огорожі щіткою. Вимірник: 1 стовпчик Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-62-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 68 2 Середній розряд робіт 2 8 Матеріали 1421-9466 Щебінь з природного каменю для будівельних робіт фракції 40-70 мм м3 0 019 1425-11681 Розчин цементний М 50 м3 0 0144 111-485 Фарба перхлорвінільна фасадна т 0 00087 1113-156 Розчинник Р-4 т 0 000121 Група 63 Заміна пошкоджених елементів тросової огорожі Склад робіт: Викопування та видалення пошкоджених стовпчиків. Встановлення нових стовпчиків. Засипання ям з пошаровим трамбуванням грунту і перевіркою правильності встановлення стовпчиків. Складання пристрою для натагування троса огорожі. Установлення та натягування троса. Грунтування надземної частини стовпчика. Фарбування надземної частини стовпчика. Вимірник: 5 м огорожі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-63-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 96 2 Середній розряд робіт 3 7 Матеріали 1416-8701 Бетонний стовпчик бетон М 400 м3 0 093 111-485 Фарба перхлорвінілова т 0 00071 111-838 Розчинник Р-4 т 0 000098 Група 64 Виправлення пошкоджень та фарбування стовпчиків тросової огорожі Склад робіт: Очищення основи стовпчиків від грязі. Ремонт основи стовпчика. Добавка каменю. Планування і підправлення контурів основи. Прибирання залишків матеріалів. штукатурення пошкоджених місць залізобетонного стовпчика із розрахунку 30 % надземної поверхні . Перше фарбування обштукатуренної поверхні щіткою. Фарбування надземної частини стовпчика щіткою за один раз. Вимірник: 1 стовпчик Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-64-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 56 2 Середній розряд робіт 2 8 Матеріали 1421-9466 Щебінь з природного каменю для будівельних робіт фракції 40-70 мм м3 0 02 1425-11681 Розчин цементний М 50 м3 0 005 111-485 Фарба перхлорвінілова фасадна т 0 00046 1113-156 Розчинник Р-4 т 0 000065 Група 65 Заміна окремих секцій довжиною 3 м бар’єрної огорожі з металевого криволінійного бруса вручну Склад робіт: Розбирання болтового з’єднання кінців секцій біля стовпчика. Знімання пошкоджених секцій. Розкладання нових секцій по довжині ділянки. Навішування секцій і з’єднування за допомогою болтів місць сполуки. Перевірка правильності навішування секцій. Перехід під час виконання робіт. Вимірник: 1 секція огорожі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-65-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 49 2 Середній розряд робіт 3 5 Матеріали 121-9012 Металеві конструкції індивідуальні т 0 04485 1610-1146 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0 00051 Група 66 Фарбування залізобетонних опор тросової огорожі сталевих стояків дорожніх знаків та залізобетонних сигнальних стовпчиків Склад робіт: Очищення поверхні від пилу та бруду вручну. Грунтування поверхні. Фарбування з нанесенням смуг. Вимірник: 100 м лінії Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Залізобетонні опори огорожі перер. 200х150 мм висотою до 0 95 м Сталеві стійки діам. 76 мм висотою до 2 4 м Сталеві стійки діам. 100 мм висотою до 2 4 м Залізобетонні сигнальні стовпчики перер. 160х160 мм висотою до 0 9 м 3-66-1 3-66-2 3-66-3 3-66-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 69 0 6 0 6 0 6 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали 111-424 Білило цинкове МА-15 т 0 00018 0 00009 0 00012 0 000167 1113-236 Емаль чорна т 0 000009 0 00002 0 00003 0 0000068 Група 67 Фарбування тросової огорожі мазутом Склад робіт: Очищення тросової огорожі від пилу грязі та іржі. Фарбування огорожі. Переходи під час виконання роботи. Вимірник: 100 м огорожі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-67-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 21 2 Середній розряд робіт 4 Матеріали 111-581 Мазут топковий кам’яновугільний т П Група 68 Нанесення зображення на знаки із світлоповертальної плівки Склад робіт: Фарбування зображення за трафаретом за один раз. Нарізання зображення за трафаретом із плівки. Наклеювання зображення. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Складність зображення проста середня складна 3-68-1 3-68-2 3-68-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 46 0 85 0 94 2 Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали П Плівка для дорожніх знаків з покриттям зворотнього боку клеєвою сумішшю 1000 м2 - П - П Фарба для нанесення символів на світоповертальній плівці т - П - Група 69 Фарбування зворотньої сторони металевих щитків дорожніх знаків вручну Склад робіт: Очищення тросової огорожі від пилу бруду та іржі. Нанесення грунтовки за 1 раз. Нанесення емалі сірої за 1 раз із зворотньої сторони знаків. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Діаметр щитка мм 600 700 900 3-69-1 3-69-2 3-69-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 29 0 4 0 49 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 111-840 Розчинник Р-5 т 0 000014 0 00002 0 000032 111-234 Грунтовка т 0 0000425 0 00006 0 0000965 111-416 Емаль сіра т 0 000057 0 000076 0 000127 Група 70 Фарбування зворотньої сторони сталевих щитків кілометрових знаків укріплених на стояках Склад робіт: Очищення поверхні від пилу грязі та іржі. Прооліфлення та підгрунтовка поверхні. Фарбування знака із зворотньої сторони за один раз сірою емаллю. Вимірник: 1 щиток площею 0 016 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-70-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 42 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 111-840 Розчинник Р-5 для лако-фарбових робіт т 0 0000008 111-234 Грунтовка ФП-ОЗЖ т 0 0000024 111-416 Фарба сіра густотерта для зовнішніх робіт т 0 0000016 Група 71 Фарбування зворотньої сторони сталевих щитків вказівних знаків укріплених на стояках Склад робіт: Очищення поверхні від пилу грязі та іржі. Прооліфлення та підгрунтовка поверхні. Фарбування зворотньої сторони знака. Вимірник: 1 м2 поверхні щитка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа фарбування м2 До 0 5 Понад 0 5 до 1 5 Понад 1 5 до 5 3-71-1 3-71-2 3-71-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 14 1 84 1 55 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 111-840 Розчинник Р-5 для лако-фарбових робіт т 0 000049 0 000049 0 000049 111-234 Грунтовка ФП-ОЗЖ т 0 000151 0 000151 0 000151 111-416 Фарба сіра густотерта для зовнішніх робіт т 0 000098 0 000098 0 000098 Група 72 Фарбування по старій фарбі лицьового боку бар’єрної огорожі Склад робіт: Очищення поверхні бруса від пилу та грязі ганчір’ям. Фарбування металевого бруса: а фарбування лицевого боку бруса білою фарбою за 1 раз; за 2 рази. б фарбування лицевого боку бруса чорною смугою 1 м за 1 раз. Вимірник: 100 м огорожі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру За 1 раз За 2 рази 3-72-1 3-72-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 8 31 10 6 2 Середній розряд робіт 2 5 2 5 Матеріали 1113-229 Емаль біла т 0 01943 0 0388 1113-236 Емаль чорна т 0 01342 0 0134 Група 73 Фарбування по старій фарбі тильного боку бар’єрної огорожі Склад робіт: Очищення поверхні бруса від пилу та грязі ганчір’ям. Фарбування тильного боку бруса сірою фарбою за 1 раз. Вимірник: 100 м огорожі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-73-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 8 34 2 Середній розряд робіт 2 5 Матеріали 1113-236 Емаль сіра т 0 03555 Група 74 Фарбування лицьової сторони металевих щитків дорожніх знаків у формі рівностороннього трикутника вручну Склад робіт: Очищення поверхні від пилу грязі та іржі. Нанесення грунтовки за 1 раз. Нанесення фарби за 2 рази на лицьову сторону знака. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Сторона трикутника мм 700 900 1200 3-74-1 3-74-2 3-74-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 59 0 97 1 05 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 111-840 Розчинник Р-5 т 0 000011 0 000018 0 000031 111-234 Грунтовка т 0 000032 0 000054 0 000094 1113-229 Емаль біла т 0 000058 0 000097 0 000172 1113-232 Емаль червона т 0 000026 0 000044 0 000078 Група 75 Фарбування зворотньої сторони металевих щитків дорожніх знаків у формі рівностороннього трикутника Склад робіт: Очищення поверхні від пилу грязі та іржі. Нанесення грунтовки за 1 раз. Нанесення фарби за 1 раз із зворотньої сторони знака. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Сторона трикутника мм 700 900 1200 3-75-1 3-75-2 3-75-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 29 0 49 0 52 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 111-840 Розчинник Р-5 т 0 000011 0 000018 0 000031 111-234 Грунтовка т 0 000032 0 000054 0 000094 111-416 Емаль сіра т 0 000042 0 000071 0 000125 Група 76 Фарбування зворотньої сторони знаків трикутної форми за 1 раз по старій фарбі Склад робіт: Очищення від грязі дорожніх знаків вручну. Фарбування зворотньої сторони за 1 раз. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Сторона трикутника мм 700 900 1200 3-76-1 3-76-2 3-76-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 18 0 18 0 18 2 Середній розряд робіт 2 3 2 3 2 3 Матеріали 1113-229 Емаль сіра т 0 000042 0 000071 0 00013 Група 77 Фарбування лицьової сторони металевих щитків дорожніх знаків круглої форми Склад робіт: Очищення поверхні щитка дорожнього знаку круглої форми від пилу грязі та іржі. Нанесення грунтовки за 1 раз. Нанесення фарби за 2 рази на лицьову сторону знака. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Діаметр щитка мм 600 700 900 3-77-1 3-77-2 3-77-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 59 0 8 0 97 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 111-840 Розчинник Р-5 т 0 000014 0 000002 0 000032 111-234 Грунтовка т 0 000043 0 00006 0 000097 1113-229 Емаль біла т 0 000069 0 000094 0 000115 1113-232 Емаль червона т 0 000044 0 00006 0 0001 Група 78 Фарбування зворотньої сторони металевих щитків дорожніх знаків по старій фарбі вручну Склад робіт: Очищення поверхні від пилу грязі та іржі. Нанесення емалі сірої за 1 раз із зворотньої сторони. Вимірник: 1 знак Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Діаметр щитка мм До 0 5 До 1 5 До 5 3-78-1 3-78-2 3-78-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 18 0 2 0 21 2 Середній розряд робіт 2 3 2 3 2 3 Матеріали 111-840 Розчинник Р-5 т 0 000014 0 00002 0 000032 111-416 Емаль сіра т 0 000057 0 000078 0 000127 Група 79 Фарбування зворотньої сторони сталевих щитків вказівних знаків укріплених на стояках Склад робіт: Очищення поверхні від пилу грязі та іржі. Фарбування сірою емалю зворотньої сторони знака за 1 раз по старій фарбі. Вимірник: 1 м2 поверхні щитка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа фарбування м2 До 0 5 До 1 5 До 5 3-79-1 3-79-2 3-79-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 27 0 235 0 23 2 Середній розряд робіт 2 3 2 3 2 3 Матеріали 111-840 Розчинник Р-5 для лакофарбових робіт т 0 000049 0 000049 0 000049 111-416 Фарба сіра густотерта для зовнішніх робіт т 0 000196 0 000196 0 000196 Група 80 Фарбування зворотньої сторони щитків кілометрових знаків укріплених на стояках Склад робіт: Очищення поверхні від пилу грязі та іржі. Фарбування сірою емалью зворотньої сторони знака за 1 раз по старій фарбі. Вимірник: 1 щиток площею 0 016 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-80-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 19 2 Середній розряд робіт 2 3 Матеріали 111-840 Розчинник Р-5 для лакофарбових робіт т 0 0000008 111-416 Фарба сіра густотерта для зовнішніх робіт т 0 000003 Збірник 4. Зимове утримання доріг Група 1 Очищення доріг від снігу товщиною шару до 0 5 м навісним плужним снігоочисником на тракторі Т-150 К Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення дороги від снігу з товщиною шару до 0 5 м із зсуванням його на обочину. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-1-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 2 Машини та механізми 215-2304 Трактори пневмоколісні потужністю 108 кВт [145 к.с.] маш-год 0 2 Група 2 Очищення доріг від снігу снігоочисником Д-389 сніг який щойно випав шар до 500 мм Склад робіт: Очищення доріг від снігу снігоочисником Д-389. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-2-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 28 Машини та механізми 201-0312 Снігоочисники Д-389 маш-год 0 28 Група 3 Очищення доріг від ущільненого снігу автогрейдером Д-144 ДЗ-2 Склад робіт: Приведення грейдера в робоче положення. Очищення дороги від ущільненого снігу з товщиною шару до 0 1 м. Підіймання та опускання ножа. Маневрування в кінці ділянки. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-3-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 31 Машини та механізми 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с.] маш-год 0 31 Група 4 Очищення доріг від снігу який щойно випав автогрейдером Д-265 Склад робіт: Приведення грейдера в робоче положення. Очищення дороги від снігу. Підіймання та опускання ножа. Маневрування в кінці ділянки. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-4-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 19 Машини та механізми 212-0201 Автогрейдери легкого типу потужністю 66 2 кВт [90 к.с.] маш-год 0 19 Група 5 Очищення доріг від снігу плужним снігоочисником Д-229 і Д-151 на базі автомобіля товщиною снігу 300 мм Склад робіт: Очищення осі проїжджої частини від снігу за перший прохід снігоочисника. Очищення дороги від снігу із зсуванням його на обидва боки за наступними проходами снігоочисника. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-5-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 09 Машини та механізми 212-1901 Снігоочисники плужні на автомобілі маш-год 0 09 Група 6 Очищення доріг від снігу роторним снігоочисником Д-204 Склад робіт: Приведення снігоочищувального агрегату із транспортного положення в робочий стан. Розкидання снігового валу. Керування фрезерно-роторним агрегатом під час руху. Догляд за механізмом під час роботи. Розвороти в кінці ділянки. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина шару мм 400 500 700 4-6-1 4-6-2 4-6-3 1 2 3 4 5 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 79 1 3 2 84 Машини та механізми 212-1902 Снігоочисники шнекороторні на автомобілі маш-год 0 79 1 3 2 84 Група 7 Очищення доріг від снігу вручну при товщині снігового покрову до 0 25 м Склад робіт: Очищення проїжджої частини і узбіччя від снігу вручну з відкиданням снігу на відстань до 3 м при товщині снігового покрову до 0 25 м. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-7-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 17 2 Середній розряд робіт 1 Група 8 Розсипання протиожеледного матеріалу комбінованою дорожньою машиною Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Розсипання протиожеледного матеріалу Вимірник: 1 км проходу 10000 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог прямі небезпечні Температура повітря зовні град. С до 10 12 10 20 4-8-1 4-8-2 4-8-3 4-8-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 24 0 24 0 24 0 24 Машини та механізми 200-0002 Автомобілі ЗІЛ 133 ГЯ маш-год 0 24 0 24 0 24 0 24 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 2 07 2 07 4 14 4 14 111-1571 Кальцій хлористий технічний сорт 1 т 0 26 0 32 0 52 0 64 05-07 п. 1-212 Суперфосфат т 0 0156 0 0192 0 0312 0 038 Група 9 Посипання покриття протиожеледним матеріалом вручну Склад робіт: Установлення огороджуючих знаків. Розбивання обмерзлих грудок. Розсипання протиожеледного матеріалу вручну. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог Прямі з поздовжнім ухилом до 20 % Аварійно-небезпечні 4-9-1 4-9-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 83 0 83 2 Середній розряд робіт 1 1 Матеріали 05-07 п. 1-406 стосовно Хлориди т 0 0016 0 0032 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 021 0 041 Група 10 Очищення доріг від снігу при товщині шару до 1000 мм фрезерно-роторним снігоочисником на базі трактора Т-150 Склад робіт: Приведення снігоочищувального агрегату із транспортного положення в робочий стан. Розкидання снігового валу. Керування фрезерно-роторним агрегатом під час ходу. Догляд за механізмом під час роботи. Розвороти в кінці ділянки. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-10-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 37 Машини та механізми 215-2304 Фрезерно-роторний снігоочищувач на базі пневмоколіаного трактора потужністю до 108 кВт [145 к.с.] маш-год 1 37 Група 11 Очищення доріг від ущільненого снігу тракторами обладнаними плужними відвалами Склад робіт: Установлення трактора в робоче положення. Очищення дороги від снігу. Розвороти в кінці ділянки. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-11-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 44 Машини та механізми 215-2302 Трактори пневмоколісні потужністю 40 кВт [55 к.с.] маш-год 0 44 Група 12 Розсипання протиожеледного матеріалу з використанням хлористого кальцію комбінованою дорожньою машиною КДМ-130 Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Розсипання протиожеледного матеріалу Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог прямі небезпечні Температура повітря зовні град. С до - 10 - 12 - 10 - 12 4-12-1 4-12-2 4-12-3 4-12-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 1 0 1 0 1 0 1 Машини та механізми 200-0002 Автомобілі ЗІЛ-130 маш-год 0 1 0 1 0 1 0 1 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 2 0 2 0 2 0 2 111-1571 Кальцій хлористий технічний сорт 1 т 0 026 0 032 0 052 0 064 05-07 п. 1-212 Суперфосфат т 0 00156 0 00192 0 00312 0 00384 Група 13 Розсипання протиожеледного матеріалу комбінованою дорожньою машиною КДМ-130 з використанням хлористого натрію Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Розсипання протиожеледного матеріалу Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог прямі Температура повітря зовні град. С до - 2 - 4 - 10 - 12 4-13-1 4-13-2 4-13-3 4-13-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 1 0 1 0 1 0 1 Машини та механізми 200-0002 Автомобілі ЗІЛ-130 маш-год 0 1 0 1 0 1 0 1 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 15 0 15 0 2 0 2 Хлористий натрій сіль т 0 006 0 0075 0 016 0 017 05-07 п. 1-212 Суперфосфат т 0 00024 0 0003 0 00064 0 00068 Закінчення групи 13 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог небезпечні Температура повітря зовні град. С до - 2 - 4 - 10 - 12 4-13-5 4-13-6 4-13-7 4-13-8 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 1 0 1 0 1 0 1 Машини та механізми 200-0002 Автомобілі ЗІЛ-130 маш-год 0 1 0 1 0 1 0 1 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 35 0 35 0 4 0 4 Хлористий натрій сіль т 0 014 0 0175 0 032 0 034 05-07 п. 1-212 Суперфосфат т 0 00056 0 0007 0 00128 0 00136 Група 14 Розсипання протиожеледного матеріалу комбінованою машиною з використанням хлористого натрію Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Розсипання протиожеледного матеріалу. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог прямі Температура повітря зовні град. С до - 2 - 4 - 10 - 12 4-14-1 4-14-2 4-14-3 4-14-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 236 0 236 0 236 0 236 Машини та механізми 200-0002 Автомобілі ЗІЛ-133 ГЯ маш-год 0 236 0 236 0 236 0 236 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 1 5 1 5 2 0 2 0 Хлористий натрій сіль т 0 06 0 075 0 16 0 17 05-07 п. 1-212 Суперфосфат т 0 0024 0 003 0 0064 0 0068 Закінчення групи 14 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог небезпечні Температура повітря зовні град. С до - 2 - 4 - 10 - 12 4-14-5 4-14-6 4-14-7 4-14-8 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 236 0 236 0 236 0 236 Машини та механізми 200-0002 Автомобілі ЗІЛ-133 ГЯ маш-год 0 236 0 236 0 236 0 236 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 3 5 3 5 3 5 3 5 Хлористий натрій сіль т 0 14 0 175 0 32 0 34 05-07 п. 1-212 Суперфосфат т 0 0056 0 007 0 0128 0 0136 Група 15 Розсипання протиожеледного матеріалу з використанням чистої технічної солі комбінованою машиною КДМ-130 Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Розсипання протиожеледного матеріалу. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Температура повітря зовні град. С до Від 0 до - 6 Від – 7 до - 10 Від – 11 до - 20 4-15-1 4-15-2 4-15-3 1 2 3 4 5 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 1 0 1 0 1 Машини та механізми 200-0002 Автомобілі ЗІЛ-130 маш-год 0 1 0 1 - Матеріали Хлористий натрій сіль т 0 03 0 05 0 25 Група 16 Розсипання протиожеледного матеріалу розподілювачем РУМ-3 у зчепі з трактором Т-150К з використанням хлористого натрію Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Розсипання протиожеледного матеріалу. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог прямі Температура повітря зовні град. С до - 2 - 4 - 10 - 12 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 12 0 12 0 12 0 12 Машини та механізми 215-2304 Трактори Т-150К пневмоколісні потужністю 121 кВт маш-год 0 12 0 12 0 12 0 12 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 15 0 15 0 2 0 2 Хлористий натрій сіль т 0 0006 0 0075 0 016 0 017 05-07 п. 1-212 Суперфосфат т 0 0024 0 0003 0 00064 0 00068 Закінчення групи 16 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог небезпечні Температура повітря зовні град. С до - 2 - 4 - 10 - 12 4-16-5 4-16-6 4-16-7 4-16-8 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 12 0 12 0 12 0 12 Машини та механізми 215-2304 Трактори Т-150К пневмоколісні потужністю 121 кВт маш-год 0 12 0 12 0 12 0 12 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 35 0 35 0 4 0 4 Хлористий натрій сіль т 0 014 0 0175 0 032 0 034 05-07 п. 1-212 Суперфосфат т 0 00056 0 0007 0 00128 0 00136 Група 17 Розсипання протиожеледного матеріалу з використанням розчину хлоридно-натрієвого Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Розсипання протиожеледного матеріалу. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид сніжно-льодового відкладення на покриття лід сніжно-льодовий накат розсипчастий сніг Температура повітря зовні град. С до від 0 до - 5 від -5 до -10 від 0 до - 5 від -5 до -10 від 0 до - 5 від -5 до -10 4-17-1 4-17-2 4-17-3 4-17-4 4-17-5 4-17-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Машини та механізми 200-005 Автомобілі бортові вантажопідйомністю 15 т маш-год 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Матеріали Розчин хлоридно-натрієвого складу 25 % концентрації розсоли природні пластові води розсоли соляних озер відходи виробництва т 0 12 0 12 0 1 0 15 0 1 0 12 Група 18 Розсипання протиожеледного матеріалу з використанням хлористого кальцію розподілювачем РУМ-3 у зчепі з трактором МТЗ-50 Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Розсипання протиожеледного матеріалу Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог прямі небезпечні Температура повітря зовні град. С до - 10 - 12 - 10 - 12 4-18-1 4-18-2 4-18-3 4-18-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 12 0 12 0 12 0 12 Машини та механізми 201-0409 Трактори пневмоколісні потужністю 40 кВт [55 к.с.] маш-год 0 12 0 12 0 12 0 12 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 2 0 2 0 2 0 2 111-1571 Кальцій хлористий технічний сорт 1 т 0 026 0 032 0 052 0 064 05-07п. 1-212 Суперфосфат т 0 00156 0 00192 0 00312 0 00384 Група 19 Розсипання протиожеледного матеріалу з використанням хлористого кальцію розподілювачем на базі автомобіля КРАЗ Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Розсипання протиожеледного матеріалу Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог прямі небезпечні Температура повітря зовні град. С до - 10 - 12 - 10 - 12 4-19-1 4-19-2 4-19-3 4-19-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 1 0 1 0 1 0 1 Машини та механізми 200-0005 Автомобілі КРАЗ вантажопідйомністю до 15 т маш-год 0 1 0 1 0 1 0 1 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 2 0 2 0 4 0 4 111-1571 Кальцій хлористий технічний сорт 1 т 0 026 0 032 0 052 0 064 05-07п. 1-212 Суперфосфат т 0 00156 0 00192 0 00312 0 00384 Група 20 Розсипання протиожеледного матеріалу з використанням хлористого натрію розподілювачем на базі автомобіля КРАЗ Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Розсипання протиожеледного матеріалу. Вимірник: 1000 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог прямі Температура повітря зовні град. С до - 2 - 4 - 10 - 12 4-20-1 4-20-2 4-20-3 4-20-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 1 0 1 0 1 0 1 Машини та механізми 200-0005 Автомобілі КРАЗ вантажопідйомністю до 15 т маш-год 0 1 0 1 0 1 0 1 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 15 0 15 0 2 0 2 Хлористий натрій сіль т 0 0006 0 0075 0 016 0 017 05-07п. 1-212 Суперфосфат т 0 0024 0 0003 0 00064 0 00068 Закінчення групи 20 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Характеристика ділянок дорог небезпечні Температура повітря зовні град. С до - 2 - 4 - 10 - 12 4-20-5 4-20-6 4-20-7 4-20-8 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 1 0 1 0 1 0 1 Машини та механізми 200-0005 Автомобілі КРАЗ вантажопідйомністю до 15 т маш-год 0 1 0 1 0 1 0 1 Матеріали 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 35 0 35 0 4 0 4 Хлористий натрій сіль т 0 014 0 0175 0 032 0 034 05-07п. 1-212 Суперфосфат т 0 00056 0 0007 0 00128 0 00136 Група 21 Установлення кілків Склад робіт: Розмічання і пробивання ямок. Установлення кілків з перенесенням на відстань до 50 м забивання кілків в ямки та ущільнення грунту навколо кілків. Вимірник: 100 кілків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-21-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 7 77 2 Середній розряд робіт 1 5 Група 22 Установлення снігозахисних щитків на заздалегідь установлених кілках Склад робіт: Установлення щитків з перенесенням на відстань до 50 м і прив’язування їх до кілків. Вимірник: 100 щитків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид щитків планкові хворостяні 4-22-1 4-22-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 8 16 8 42 2 Середній розряд робіт 1 5 1 5 Матеріали 11-9898 Дріт сталевий діам. 2 мм низьковуглецевий загального призначення кг 4 92 5 9 Група 23 Установлення снігозахисних щитків на заздалегідь установлених кілках Склад робіт: Установлення щитків з перенесенням на відстань до 50 м і прив’язування їх до кілків. Вимірник: 100 щитків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид щитків планкові хворостяні 4-23-1 4-23-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 5 86 7 6 2 Середній розряд робіт 1 5 1 5 Матеріали 11-9898 Дріт сталевий діам. 2 мм низьковуглецевий загального призначення кг 0 985 1 6 Група 24 Збирання снігозахисних щитків Склад робіт: Збирання щитків з попереднім відв’язування їх від кілків з перенесенням на відстань до 50 м. Укладання щитків у штабелі з сортуванням і укріпленням штабеля. Вимірник: 100 щитків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-24-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 5 23 2 Середній розряд робіт 1 5 Група 25 Укладання хворосту шаром 100-150 мм на місця здимання дорожнього покриття Склад робіт: Укладання хворосту на місце здимання дорожнього покриття при товщині хворостяного шару 100-150 мм. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-25-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 5 54 2 Середній розряд робіт 1 5 Матеріали П Хворост діаметр 20 мм довжина 2500 мм м3 15 Група 26 Зняття хворосту з місць здимання дорожнього покриття Склад робіт: Зняття хворосту з місць здимання дорожнього покриття з перенесенням його на обріз укладанням в штабелі і очищенням дороги від залишків хворосту. Вимірник: 100 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-26-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 5 23 2 Середній розряд робіт 1 5 Група 27 Виготовлення планкових снігозахисних щитків Склад робіт: Підбирання діагональних планок. Підношення планок на відстань до 10 мз укладанням їх на станок. Збивання щита цвяхами і загиняння цвяхів. Перенесення готових щитів і укладання їх в штабель. Вимірник: 1 щит Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розмір щитів м 1 5х2 2х2 4-27-1 4-27-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 24 0 24 2 Середній розряд робіт 2 2 Матеріали 1610-2006 Планки з хвойних неантисептованих порід м3 0 0323 0 040 111-179 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою т 0 00006 0 000076 Група 28 Виготовлення снігозахисних щитків розміром1 5х2 м на цвяхах Склад робіт: Підбирання жердин з поперечним перепилюванням. Укладання жердин на станок. Скріплення каркаса цвяхами. Перенесення хворосту на відстань до 10 м. Перенесення готових щитів в штабель на відстань до 10 м. Вимірник: 1 щит Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-28-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 88 2 Середній розряд робіт 2 Матеріали 112-22 Жердини діаметр 70 мм м3 0 0214 П Хворост діаметр 40 мм довжина 2000 мм м3 0 16 111-179 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою т 0 000222 Група 29 Ремонт планкових щитів на лінії Склад робіт: Вибір щитів із штабеля. Ремонт щитів з додаванням до 25 % нових планок. Перенесення відремонтованих щитів на відстань 10 м і укладання їх в штабелі. Вимірник: 1 щит Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розмір щитів м 1 5х2 2х2 4-29-1 4-29-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 19 0 19 2 Середній розряд робіт 2 2 Матеріали 1610-2006 Планки з хвойних неантисептованих порід м3 0 0084 0 011 111-179 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою т 0 000015 0 000019 Група 30 Заготівля хворосту Склад робіт: Рубання хворосту з обрубуванням сучків і загостренням прикорня. Збирання нарубаного хворосту з перенесенням на відстань до 30 м. Укладання в штабелі. Вимірник: 1 м3 хворосту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Температура повітря зовні град. С до Від 0 до - 6 Від – 7 до - 10 Від – 11 до - 20 4-15-1 4-15-2 4-15-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 91 1 16 1 49 2 Середній розряд робіт 1 1 1 Матеріали П Хворост м3 1 1 1 Група 31 Заготівля жердин Склад робіт: Рубання жердин з обрубуванням верхівок і сучків. Перенесення жердин на відстань до 20 м з укладанням їх в штабелі. Збирання верхівок і сучків до купи. Вимірник: 100 шт Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Спосіб рубання дерев суцільне на вибір Твердість деревини М’яка середня Тверда М’яка середня Тверда 4-31-1 4-31-2 4-31-3 4-31-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 5 8 01 9 09 11 32 2 Середній розряд робіт 1 5 1 5 1 5 1 5 Матеріали 112-22 Жердини діаметр 70 мм довжина 2250 мм із м’яких і середніх порід м3 шт 0 441 100 - - 0 441 100 - - 112-244 Жердини діаметр 70 мм довжина 2250 мм із твердих порід дерев м3 шт - - 0 441 100 - - 0 441 100 Група 32 Заготівка кілків Склад робіт: Обкорування жердин. Перепилювання жердин на кілки із загостренням кінців. Перенесення кілків до місця укладання на відстань до 50 м з укладанням в штабелі. Вимірник: 100 шт Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Твердість деревини М’яка середня Тверда 4-32-1 4-32-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 5 8 09 2 Середній розряд робіт 1 5 1 5 Матеріали 112-22 Кілки діаметр 70 мм довжина 1200 мм із м’яких і середніх порід дерев м3 шт 0 47 100 - - 112-244 Кілки діаметр 70 мм довжина 1200 мм із твердих порід дерев м3 шт - - 0 47 100 Група 33 Очищення доріг від снігу бульдозером Д-606 ДЗ-42 на базі трактора ДТ-75 Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Очищення дороги від снігу при товщині снігового покрову до 1000 мм з переміщенням його. Піднімання і опускання відвала під час руху. Розворот та повернення вхолосту. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-33-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 64 Машини та механізми 207-0148 Бульдозери на базі гусеничних тракторів потужністю до 59 кВт [80 к.с.] маш-год 0 64 Група 34 Очищення доріг від ущільненого снігу причіпним грейдером у зчепі з трактором Т-150К Склад робіт: Приведення грейдера в робочий стан. Очищення дороги від снігу при товщині шару до 0 1 м. Підіймання і опускання ножа. Розворот в кінці проходу. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 4-34-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 53 Машини та механізми 212-0302 Грейдери причіпні СД-105 важкі маш-год 0 26 207-0148 Трактори пневмоколісні потужністю 108 кВт [145 к.с.] маш-год 0 26 Група 35 Очищення доріг від ущільненого снігу снігоочисником на базі автомобіля КРАЗ Склад робіт: Очищення осі проїжджої частини від снігу за перший прохід снігоочисника. Очищення дороги від снігу із зсуванням його на обидва боки за наступними проходами снігоочисника. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина шару 300 мм 500 мм 4-35-1 4-35-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 09 0 17 Машини та механізми Снігоочисники на базі автомобіля КРАЗ маш-год 0 09 0 17 Збірник 5. Озеленення Група 1 Скошування трав сінокосаркою з трактором МТЗ-50 Склад робіт: Прибирання каміння і сторонніх предметів. Скошування трави на узбіччях і роздільній смузі. Згрібання трави граблями. Відкидання трави на узбіччя і складання в купи. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-1-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 2 2 Середній розряд робіт 1 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 31 Машини та механізми 201-0409 Трактори пневмоколісні потужністю 40 кВт [55 к.с.] маш-год 0 31 Група 2 Скошування трав вручну Склад робіт: Прибирання каміння і сторонніх предметів. Скошування трав біля оголовків труб вручну. Згрібання трави граблями. Відкидання трави і складання в купи. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Біля оголовків труби На узбіччях і обрізах 5-2-1 5-2-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 11 0 91 2 Середній розряд робіт 1 1 Група 3 Очищення доріг від снігу бульдозером Д-606 ДЗ-42 на базі трактора ДТ-75 Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Очищення дороги від снігу при товщині снігового покрову до 1000 мм з переміщенням його. Піднімання і опускання відвала під час руху. Розворот та повернення вхолосту. Вимірник: 1 дерево Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Число зрізів до 5 15 20 5 15 20 Діаметр дерев до мм 350 350 350 500 500 500 5-3-1 5-3-2 5-3-3 5-3-4 5-3-5 5-3-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 5 0 89 1 62 0 72 1 05 2 2 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Група 4 Підстригання живих огорож з землі Склад робіт: Підстригання живих огорож з трьох сторін вручну. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-4-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 54 2 Середній розряд робіт 3 5 Група 5 Видалення дерев вручну Склад робіт: Улаштування затісок на межі просіки. Прибирання хмизу вітролому. Вируб чагарника і підліска який заважає вирубу. Валяння дерев в заданому напрямі з застосуванням вилки для валяння або лопатки. Перехід від одного дерева до іншого. Вимірник: 10 дерев Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру При діаметрі прикорня см Від 12 до 16 Від 16 до 20 5-5-1 5-5-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 8 0 97 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 Група 6 Видалення чагарника вручну Склад робіт: Спуск або підіймання робочого по укосу. Видалення чагарника з відкиданням гілок убік. Вимірник: 100 кущів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Одиничні чагарники при діаметрі 0 5 м При обрізування колючих чагарників 5-6-1 5-6-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 95 2 53 2 Середній розряд робіт 5 5 Група 7 Збір зрізаних гілок Склад робіт: Збір зрізаних гілок після видаження дерев і чагарника з перенесенням на відстань до 50 м і укладанням в купи. Вимірник: 100 м2 площі яка прибирається Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Листяні породи Хвойні листяні при наявності колючок 5-7-1 5-7-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 5 0 66 2 Середній розряд робіт 2 2 Група 8 Прополка квітників і розпушування грунту в горщиках вкопаних в грунт Склад робіт: Прополка квітників з перенесенням трави на відстань до 50 м. Розпушування грунту в горщиках вкопаних в грунт. Підстригання живих огорож з трьох сторін вручну. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-8-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 11 3 2 Середній розряд робіт 2 Група 9 Окопування дерев грунт немерзлий І групи Склад робіт: Улаштування траншеї шириною до 0 6 м по периметру прикорня. Вимірник: 1 м3 вийнятого грунту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-9-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 95 2 Середній розряд робіт 5 Група 10 Обрізування і проріджування крон дерев Склад робіт: Установка драбин. Вирізка зайвих сучків зламаних пагінців і сушняку. Зачистка зрізів при діаметрі більше 30 мм. Обрізування крон дерев по даному профілю. Перестановка драбин по ходу роботи. Вимірник: 1 дерево Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Діаметр стовбура мм 100 150 200 250 400 Більше 400 5-10-1 5-10-2 5-10-3 5-10-4 5-10-5 5-10-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 38 0 63 0 82 1 15 1 54 2 1 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Група 11 Вирізка порослі кущів кущорізом Склад робіт: Вирізка порослі кущів кущорізом. Змазування та регулювання кущоріза в процесі роботи. Вимірник: 100 м2 обстриженої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Кущі м’яколистяних порід Кущі твердолистяних порід Кущі при наявності колючок 5-11-1 5-11-2 5-11-3 1 2 3 4 5 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 2 638 3 344 3 658 Машини та механізми 209-0501 Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.] маш-год 2 638 3 344 3 658 Група 12 Вирізка порослі дерев вручну Склад робіт: Обрізка гілок з відкиданням убік. Вимірник: 100 дерев Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тополь верба Всі окрім тополя та верби 5-12-1 5-12-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 139 1 947 2 Середній розряд робіт 3 3 Група 13 Видалення хвойних окрім модрин і м’яколистяних порід дерев бензомоторними пилами Склад робіт: Улаштування затісок на межі просіки. Прибирання сушняку. Вирубування чагарника і підліску який заважає роботі. Підрізування дерев бензомоторними пилами і звалювання їх у заданому напрямі із застосуванням звалювальної вилки або лопатки. Перехід від одного дерева до іншого. Вимірник: 10 дерев Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Діаметр прикорня см Понад 20 до 24 Понад 24 до 28 Понад 28 до 32 Понад 32 до 40 5-13-1 5-13-2 5-13-3 5-13-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 25 1 46 1 95 2 9 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 Машини та механізми 270-0107 Бензопилки маш-год 0 959 1 12 1 5 2 224 Матеріали 111-0070 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 “Екстра” АИ-93 т 0 00048 0 00056 0 00075 0 001112 111-585 Масла дизельні моторні М-10ДМ т 0 00001 0 00001 0 00002 0 00002 Група 14 Розкряжування хлистів хвойних окрім модрини і м’яколистяних порід дерев бензомоторними пилами на сортаменти довжиною до 2 м Склад робіт: Розмітка хлистів. Розкряжування хлистів на сортаменти довжиною до 2 м. Розклинування і підтримування хлиста важелем при затисканні пили. Вимірник: 10 щільних м3 заготовленої деревини Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Діаметр прикорня см до 16 Понад 16 до 24 Понад 24 до 32 Понад 32 5-14-1 5-14-2 5-14-3 5-14-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 56 2 75 2 26 1 55 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Машини та механізми 270-0107 Бензопилка маш-год 2 73 2 109 1 733 1 189 Матеріали 111-0070 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 “Екстра” АИ-93 т 0 00137 0 00105 0 00087 0 000594 111-585 Масла дизельні моторні М-10ДМ т 0 00003 0 00002 0 00002 0 000012 Група 15 Розкряжування хлистів хвойних окрім модрини і м’яколистяних порід дерев бензомоторними пилами на сортаменти довжиною понад 2 м Склад робіт: Розмітка хлистів. Розкряжування хлистів на сортаменти довжиною понад 2 м. Розклинювання і підтримування хлиста важелем при затисканні пили. Вимірник: 10 щільних м3 заготовленої деревини Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Діаметр прикорня см до 16 Понад 16 до 24 Понад 24 до 32 Понад 32 5-15-1 5-15-2 5-15-3 5-15-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 26 1 6 1 21 0 95 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Машини та механізми 270-0107 Бензопилка маш-год 1 733 1 227 0 928 0 729 Матеріали 111-0070 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 “Екстра” АИ-93 т 0 00087 0 00061 0 00046 0 000364 111-585 Масла дизельні моторні М-10ДМ т 0 00002 0 00001 0 00001 0 0000073 Група 16 Корчування пеньків великих діаметрів гусеничним трактором потужністю до 79 кВт з ручним обкопуванням і з переміщенням на відстань до 20 м Склад робіт: Розчищення місця підрізки. Підрізка коренів. Обкопування пенька вручну. Строповка пенька. Корчування. Відтягування викорчованого пенька троктором і переміщення на відстань до 20 м. Розстроповка. Вимірник: 1 пеньок Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Діаметр пенька см Від 40 до 60 Понад 60 до 80 Понад 80 до 120 5-16-1 5-16-2 5-16-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 18 2 99 4 6 2 Середній розряд робіт 2 2 2 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 08 0 08 0 08 Машини та механізми 201-0312 Трактори гусеничні потужністю 79 кВт [108 к.с.] маш-год 0 08 0 08 0 08 Група 17 Очищення вручну траси від залишків порубки без спалювання Склад робіт: Збирання докупи сучків та інших залишків порубки. Вимірник: 10 щільних м3 заготовленої деревини Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Породи деревини Хвойні і м’яколистяні крім модрини Твердолистяні і модрини 5-17-1 5-17-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 37 2 26 2 Середній розряд робіт 2 2 Група 18 Спалювання залишків порубки при очищенні траси Склад робіт: Заготівля матеріалів для розпалювання. Спалювання. Вимірник: 10 щільних м3 заготовленої деревини Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Породи деревини Хвойні і м’яколистяні крім модрини Твердолистяні і модрини 5-18-1 5-18-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 63 0 97 2 Середній розряд робіт 2 2 Група 19 Заготівля шпичок довжиною від 0 25 до 0 35 м із цурок або дров Склад робіт: Заготівля шпичок довжиною від 0 25 до 0 35 м із дров цурок або дошок з поперечним перепилюванням і розколюванням. Загострення шпичок. Зв’язування шпичок в пучки. Вимірник: 100 шпичок Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Породи деревини Без перепилювання З перепилюванням 5-19-1 5-19-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 42 0 5 2 Середній розряд робіт 2 2 Матеріали 112-243 Дрова оброблені довжина 1 5 – 2 м м3 0 018 0 018 Група 20 Зв’язування чагарникових рослин у горстку для транспортування Склад робіт: Піднесення і заготівля шпагату. Зв’язування кущів з притискуванням гілок. Вимірник: 100 кущів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-20-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 05 2 Середній розряд робіт 2 Матеріали 111-114 Мотузка технічна із прядив’яного волокна т 0 0024 Група 21 Розв’язування чагарникових рослин після транспортування Склад робіт: Розв’язування або розрязання шпагату. Розправлення гілок. Вимірник: 100 кущів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-21-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 6 2 Середній розряд робіт 2 Група 22 Рознесення кілків при садінні дерев Склад робіт: Рознесення кілків до місць установлення на відстань до 50 м. Вимірник: 100 кілків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-22-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 19 2 Середній розряд робіт 2 Група 23 Установлення кілків при садінні дерев Склад робіт: Улаштування ямок за допомогою лома. Установлення кілків. Ущільнення грунту після установлення кілків. Вимірник: 100 кілків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Спосіб встановлення суцільний вибірковий 5-23-1 5-23-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 36 5 5 2 Середній розряд робіт 2 2 Група 24 Прибирання кілків при садінні дерев Склад робіт: Видалення кілків із землі. Перенесення кілків на відстань до 50 м. Укладання кілків у штабелі. Вимірник: 100 кілків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-24-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 41 2 Середній розряд робіт 2 Група 25 Побілка стовбурів дерев діаметром 40-45 см на висоту до 1 2 м вапняним розчином вручну Склад робіт: Приготування вапняного розчину вручну. Побілка дерев. Перехід від одного дерева до другого. Вимірник: 10 дерев Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-25-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 68 2 Середній розряд робіт 1 Матеріали 111-253 Вапно будівельне негашене грудкове т 0 00127 142-10-2 Вода м3 0 0073 Група 26 Скошування трави у водовідвідних канавах і на обрізах сінокосаркою КС-2.1 з тягою трактором Т-40 Склад робіт: Приведення агрегату в робочий стан. Скошування трави в канавах і на обрізах. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-26-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 44 Машини та механізми 201-0402 Трактори пневмоколісні потужністю до 29 кВт [40 к.с.] маш-год 0 44 Група 27 Скошування трави на укосах водовідвідних канава косаркою ЕД-101 на базі трактора “Белорусь” ЮМЗ-6АЛ Склад робіт: Приведення косарки в робочий стан. Скошування трави. Вимірник: 1 км проходу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-27-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 44 Машини та механізми 201-0403 Трактори пневмоколісні потужністю до 40 кВт [55 к.с.] маш-год 0 44 Група 28 Викошування суцільних газонів ручними газонокосарками КСФ-1 і Розант з бензиновим двигуном Склад робіт: Перевірка справності газонокосарки і заправка пальним. Викошування газонів з обслуговуванням косарки під час роботи. Вимірник: 100 м2 газону Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-28-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 55 2 Середній розряд робіт 3 Машини та механізми 270-0194 Газонокосарка моторна маш-год 0 349 Матеріали 111-0070 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 “Екстра” АИ-93 т 0 0007 111-585 Масла дизельні моторні М-10ДМ т 0 000014 Група 29 Викошування газонів ручними газонокосарками Дружба-0.4 і Аллен з бензиновим двигуном Склад робіт: Перевірка справності газонокосарки і заправка пальним. Викошування газонів з обслуговуванням косарки під час роботи. Вимірник: 100 м2 газону Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тип газону суцільний комбінований 5-29-1 5-29-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 63 0 8 2 Середній розряд робіт 3 3 Машини та механізми 270-0194 Газонокосарка моторна маш-год 0 4 0 51 Матеріали 111-0070 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 “Екстра” АИ-93 т 0 0008 0 00102 111-585 Масла дизельні моторні М-10ДМ т 0 000016 0 00002 Група 30 Викошування газонів ручними газонокосарками ГКР-0.4 з бензиновим двигуном Склад робіт: Перевірка справності газонокосарки і заправка пальним. Викошування газонів з обслуговуванням косарки під час роботи. Вимірник: 100 м2 газону Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тип газону суцільний комбінований 5-30-1 5-30-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 316 0 46 2 Середній розряд робіт 3 3 Машини та механізми 270-0194 Газонокосарка моторна маш-год 0 2 0 29 Матеріали 111-0070 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 “Екстра” АИ-93 т 0 0004 0 00058 111-585 Масла дизельні моторні М-10ДМ т 0 000008 0 000012 Група 31 Викошування газонів вручну Склад робіт: Підготовка коси до роботи. Косіння трави з укладанням її в рядок. Загострення коси в процесі роботи. Вимірник: 100 м2 газону Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тип газону суцільний комбінований 5-31-1 5-31-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 58 0 74 2 Середній розряд робіт 3 3 Група 32 Викошування газонних бордюрів шпалерними ножицями Склад робіт: Викошування газонних бордюрів шпалерними ножицями. Вимірник: 100 м2 газонних бордюрів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 5-32-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 9 53 2 Середній розряд робіт 4 Група 33 Згрібання скошенної трави вручну Склад робіт: Згрібання скошенної трави граблями. Перенесення трави на відстань до 30 м з укладанням в копиці. Вимірник: 100 м2 газону Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Після скошування газонокосаркою Після скошування вручну 5-33-1 5-33-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 26 0 39 2 Середній розряд робіт 2 2 Група 34 Розрівнювання грунту граблями з вибиранням каміння і коренів Склад робіт: Розрівнювання і розпушування верхнього шару грунту граблями. Розбивання грудок. Вибирання і перенесення за межі ділянки каміння коренів та інших рослинних залишків які зустрічаються у шарі грунту що обробляється. Вимірник: 100 м2 поверхні грунту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Група грунта І ІІ ІІІ 5-34-1 5-34-2 5-34-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 03 6 8 10 03 2 Середній розряд робіт 2 2 2 Збірник 6. Штучні споруди Група 1 Відновлення бетонної поверхні транспортних споруд методом “сухого” торкретування із застосуванням торкретбетону або полімерторкретбетону Склад робіт: Улаштування інвентарних підвісних риштувань. Обрубка слабких місць і напливів бетону відбійним молотком. Піскострумна обрубка поверхні з сушкою та просіюванням піску. Підготовка поверхні під торерктування з продуванням стисненим повітрям і промиванням. Приготування сухої бетонної суміші. Приготування розчину полімерної добавки. Нанесення торкретбетону торкретпушкою. Вирівнювання заторкретованої поверхні. Догляд за свіжонанесеним торкретбетоном шляхом періодичного змочування водою 3 рази в добу на протязі 5 діб або нанесення плівкоутворюючих матеріалів. Вимірник: 1 м2 поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру На інвентарних підвісних риштуваннях При товщині шару до 20 мм Додається на кожні 5 мм торкретбетон полімерторкретбетон торкретбетон полімерторкретбетон 6-1-1 6-1-2 6-1-3 6-1-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 94 3 94 0 15 0 15 2 Середній розряд робіт 2 9 2 9 2 9 2 9 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 228 1 228 0 307 0 307 Машини та механізми 200-0052 Апарати піскоструменеві маш-год 0 297 0 297 0 074 0 074 270-0002 Цемент-пушка для усіх видів будівництва крім будівництва тунелів маш-год 0 353 0 353 0 089 0 089 205-0102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиском до 686 кПа 7 ат подачею 5 м3/хв маш-год 0 627 0 627 0 157 0 157 211-0811 Бетонозмішувачі примусової дії пересувні місткістю 250 л маш-год 0 25 0 25 0 061 0 061 233-0802 Молотки відбійні пневматичні маш-год 1 57 1 57 - - Матеріали 111-1306 Портландцемент загальнобудівельного призначення марка М-500 т 0 0232 0 0232 0 00494 0 00494 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 0284 0 0284 0 00535 0 00535 1421-9450 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 5-10 мм марка виробу М1000 і більше м3 0 0446 0 0446 0 0105 0 0105 1421-9550 Пісок із відсівів подрібнення підвищеної крупності крупний середній дрібний м3 0 016 0 016 0 0035 0 0035 142-10-2 Вода м3 0 0146 0 0146 0 0037 0 0037 1610-1049 Латекс марка СКС-65 ГП т - 0 00186 - 0 00046 Закінчення групи 1 норми з 5 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру на автопідіймачах при товщині шару до 20 мм торкретбетон полімерторкретбетон 6-1-5 6-1-6 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 97 2 97 2 Середній розряд робіт 3 4 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 3 891 3 891 Машини та механізми 203-1003 Автопідіймачі висотою підняття 22 м маш-год 2 663 2 663 200-0052 Апарати піскоструменеві маш-год 0 297 0 297 270-0002 Цемент-пушка для усіх видів будівництва крім будівництва тунелів маш-год 0 353 0 353 205-0102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиском до 686 кПа 7 ат подачею 5 м3/хв маш-год 0 627 0 627 211-0811 Бетонозмішувачі примусової дії пересувні місткістю 250 л маш-год 0 25 0 25 233-0802 Молотки відбійні пневматичні маш-год 1 57 1 57 Матеріали 111-1306 Портландцемент загальнобудівельного призначення марка М-500 т 0 0232 0 0232 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 0284 0 0284 1421-9450 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракції 5-10 мм марка виробу М1000 і більше м3 0 0446 0 0446 1421-9550 Пісок із відсівів подрібнення підвищеної крупності крупний середній дрібний м3 0 016 0 016 142-10-2 Вода м3 0 0146 0 0146 1610-1049 Латекс марка СКС-65 ГП т - 0 00186 Група 2 Фарбування перил мостів олійною фарбою вручну за 2 рази Склад робіт: Очищення від іржі сталевою щіткою поверхні перил. Грунтування перил олійною фарбою. Фарбування перил олійною фарбою за 2 рази. Вимірник: 10 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-2-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 15 97 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 111-424 Білило цинкове МА-15 т 0 006 111-469 Фарба олійна т 0 0015 111-629 Оліфа комбінована К-4 т 0 0027 Група 3 Виготовлення стояка перильної огорожі Склад робіт: Заготівля арматури. В’язання арматурних каркасів. Виготовлення дерев’яної опалубки. Складання і установка форм опалубки стояків перильної огорожі. Кріплення і вивіряння форм опалубки. Змащування внутрішньої поверхні опалубки. Установка форми готових арматурних каркасів /стояків/ і закладних частин. Укладання і ущільнення бетонної суміші. Загладжування відкритих поверхонь. Розбирання форм опалубки. Затирання раковин. Виправлення ребер граней стояків. Виготовлення цементного розчину для затирання раковин. Очищення форм опалубки від бетону. Вимірник: 1 штука Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-3-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 9 37 2 Середній розряд робіт 2 6 Матеріали 111-1148 Арматура СТ-3 діаметром 6 мм т 0 0005 111-1150 Арматура СТ-3 діаметром 10 мм т 0 0037 112-234 Дошки товщиною 40 мм і довжиною 2 м м3 0 005 1424-11612 Суміші бетонні готові важкі крупність заповнювача більше 20 мм до 40 мм марка М-200 клас бетону В 15 м3 0 06 Група 4 Фарбування металевих перильних огорож пістолетом-розпилювачем СО-71 Склад робіт: Зачистка поверхні елементів прольотної будови щітками та скребачками. Фарбування елементів прольотних будов пістолетом-розпилювачем за 2 рази з приготуванням фарби. Вимірник: 1 т конструкцій Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру При прольоті 45-87 6 м 109 2-158 4 м 6-4-1 6-4-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 29 5 1 2 Середній розряд робіт 4 4 Матеріали 111-629 Оліфа комбінована К-4 т 0 0018 0 0015 111-424 Білило цинкове МА-15 т 0 0046 0 0038 111-472 Фарби порошкові П-ВЛ-212 різних кольорів т 0 0005 0 0004 Група 5 Очищення від бруду елементів моста вручну прогонів анкерів насадок та інших елементів які лежать нижче настилу Склад робіт: Очищення від грязі елементів моста. Вимірник: 1 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-5-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 5 2 Середній розряд робіт 1 Група 6 Обштукатурювання бетонної поверхні перильної огорожі Склад робіт: Зрубка напливів. Нанесення грунта з розрівнюванням. Нанесення накривного шару. Затирання і заглажування поверхні. Вимірник: 1 м2 обштукатуреної поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-6-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 56 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 1425-11701 Розчини готові опоряджувальні цементні 1:1 м3 0 006 1425-11701 Розчини готові опоряджувальні цементні 1:2 м3 0 006 Група 7 Очищення залізобетонних тумб від бруду Склад робіт: Суха очистка залізобетонних тумб металевою щіткою віником. Вимірник: 100 тумб Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-7-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 27 2 Середній розряд робіт 1 Група 8 Фарбування тумб залізобетонних Склад робіт: Очищення поверхні від пилу та грязі. Розмітка і фарбування залізобетонних тумб. Вимірник: 1 штука Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-8-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 233 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 111-424 Білило цинкове МА-15 т 0 00017 111-404 Фарби олійні густотерті чорні для зовнішніх робіт т 0 0000115 Група 9 Побілка залізобетонних тумб Склад робіт: Приготування вапняного розчину вручну. Побілка залізобетонних тумб раніш очищенних від грязі та пилу. Вимірник: 100 тумб Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-9-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 11 22 2 Середній розряд робіт 1 Матеріали 111-253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 013 Група 10 Ремонт суцільної одерновки на укосах крутіше подвійного Склад робіт: Забивання кілочків і натягування по ним шнурів на відстані рівній ширині стрічки. Нарізка штучного дерну товщиною 60-90 мм різаком або лопатою. Нарізка стрічок. Укладання нарізаного дерну в штабель. Заготівля шпичок довжиною від 0 25 до 0 35 м з дошок з поперечним перепилюванням. Загострення шпичок. Зв’язування шпичок в пучки. Розбирання обдернування з витяганням шпичок. Відкидання непридатних деревин в купи. Підчищення і планування постелі. Розбивка місць укладання шнурами. Спускання дерну по укосу. Зрізування країв дернин ножем навкіс. Укладання дерну шпичками. Обрізання дернин по шнуру. Збирання залишків докупи. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-10-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 47 93 2 Середній розряд робіт 2 2 Матеріали 1429-105 Дерен червоний з грудкою розміром 0 25х0 4 м шт 460 112-74 Дрова дошки м3 0 46 Група 11 Укладання плит при укріпленні укосів біля мостів Склад робіт: Укладання плит вручну на заздалегіть підготовлену основу з заливанням швів цементним розчином. Вимірник: 1 м2 площі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-11-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 3 2 Середній розряд робіт 2 7 Матеріали 1426-11785 Плити бетонні тротуарня крім фігурних товщина 50-100 мм із бетону марки М300 [МРЗ 150] клас бетону В22 5 м3 0 078 1425-11701 Розчини готові опоряджувальні цементні 1:2 м3 0 002 Група 12 Електрозварювання монтажних стиків при укріпленні укосів біля мостів Склад робіт: Електрозварювання монтажних стиків при укріпленні укосів біля мостів. Вимірник: 1 плита Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-12-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 18 2 Середній розряд робіт 4 Матеріали 111-1513 Електроди діаметром 4 мм марка Э 42 т 0 000191 111-497 Кам’яновугільний лак марки А т 0 00965 Група 13 Укладання плит з перенесенням на конусах біля мостів Склад робіт: Укладання плит з піднесенням. Вимірник: 1 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-13-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 73 2 Середній розряд робіт 2 7 Матеріали 1426-11785 Плити бетонні тротуарня крім фігурних товщина 50-100 мм із бетону марки М300 [МРЗ 150] клас бетону В22 5 м3 0 08 Група 14 Заливання швів в плитах розміром 50х50х8 см з приготуванням цементного розчину Склад робіт: Заливання швів з приготуванням цементного розчину. Вимірник: 1 м2 площі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-14-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 56 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 1425-11701 Розчини готові опоряджувальні цементні 1:2 м3 0 002 Група 15 Ремонт верхнього дощатого настилу на мостах Склад робіт: Ремонт верхнього дощатого настилу з очищенням від грязі поверхні нижнього настилу . Вимірник: 1 м2 поверхні верхнього настилу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-15-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 59 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 112-165 Дошки необрізні довжина 4-6 5 м товщина 40 мм сорт І м3 0 15 111-174 Цвяхи будівельні з конічною головкою 3 5х90 мм т 0 00035 Група 16 Розшивка швів кам’яної кладки при сімарній довжині швів до 3 м на 1 м2 поверхні Склад робіт: Розчистка швів. Приготування розчину вручну. Змочування швів водою. Розшивка швів кладки по заданому профілю. Видалення зайвого розчину. Вимірник: 1 м2 поверхні яка розшивається Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-16-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 4 2 Середній розряд робіт 4 Матеріали 1425-11700 Розчини готові опоряджувальні цементні 1:3 м3 0 0328 Група 17 Ремонт бутової кладки стін окремими місцями об’ємом до 1 м3 Склад робіт: Розчистка ділянок стін в місцях кладки. Розстилання і розрівнювання розчину. Кладка стін з розщебенюванням порожнин. Вимірник: 1 м3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-17-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 15 46 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 1421-9554 Камінь бутовий розмір кусків не менше 150 мм і не більше 500 мм марка М800-1400 м3 1 022 1425-11685 Розчини готові кладкові важкі цементні марка М200 м3 0 12 1425-11702 Розчини готові опоряджувальні цементно-вапнякові 1:1:6 м3 0 26 Група 18 Побілка оголовків труб Склад робіт: Приготування вапняного розчину. Побілка оголовків попередньо очищенних від грязі та пилу. Вимірник: 1 м2 поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-18-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 195 2 Середній розряд робіт 1 Матеріали 111-253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт І т 0 000193 Група 19 Очищення отворів водопопускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну Склад робіт: Очищення отворів водопопускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну. Відкидання бруду на відстань до 3 м. Перехід на другий бік споруди. Вимірник: 1 м довжини споруди Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-19-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 51 2 Середній розряд робіт 1 Група 20 Прибирання підземних переходів Склад робіт: Очищення підземних переходів від бруду з винесенням сміття за межі. Очищення від сухого сміття мітлою. Приєднання та від’єднання шланга до поливально-мийної машини. Очищення поверхні стін підземного переходу віником. Змивання бруду із стін водою за допомогою шланга. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-20-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 72 2 Середній розряд робіт 1 Група 21 Встановлення вказівних віх восени Склад робіт: Пробивання ямок. Навантаження віх на трактор з переміщенням до місця робіт та назад. Установлення віх з переміщенням по робочій зоні. Вимірник: 100 штук Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-21-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 07 2 Середній розряд робіт 1 5 Група 22 Встановлення вказівних віх взимку Склад робіт: Навантаження віх на трактор з переміщенням до місця робіт та назад. Установлення віх в сніг з переміщенням по робочій зоні. Вимірник: 100 штук Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-22-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 52 2 Середній розряд робіт 1 5 Група 23 Заготівля віх Склад робіт: Рубка віх з обрубкою сучків і загостренням прикорня. Збір нарубаних віх з піднесенням на відстань до 30 м. Укладання в штабелі. Вимірник: 100 штук Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-23-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 05 2 Середній розряд робіт 1 Група 24 Розкидання снігових валів біля тумб мостів з відкиданням пухкого снігу вручну Склад робіт: Розрівнювання снігових валів біля тумб мостів з відкиданням снігу на відстань до 3 м. Вимірник: 10 м3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-24-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 92 2 Середній розряд робіт 1 Група 25 Розкидання снігових валів біля тумб мостів вручну з відкиданням щільного снігу Склад робіт: Розкидання снігових валів біля тумб мостів вручну з відкиданням щільного снігу на відстань до 3 м. Вимірник: 10 м3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-25-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 65 2 Середній розряд робіт 1 Група 26 Очищення створів малих мостів та труб від снігу та льоду Склад робіт: Очищення створів малих мостів та труб від снігу та льоду з відкиданням снігу на відстань до 3 м та переходом на інший бік споруди. Вимірник: 1 м отвору моста або труби Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-26-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 27 2 Середній розряд робіт 1 Група 27 Закриття отворів мосту розміром 2-5 м2 Склад робіт: Закриття отворів мосту розміром 2-5 м2 з піднесенням матеріалів очищення отворів від снігу та укріплення з двох сторін споруди. Вимірник: 1 споруда Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-27-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 27 2 Середній розряд робіт 1 Група 28 Відкриття отворів мосту розміром 2-5 м2 при товщині снігу більше 1 м Склад робіт: Відкриття отворів мосту розміром 2-5 м2 при товщині снігу більше 1 м. Вимірник: 1 споруда Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-28-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 5 2 Середній розряд робіт 1 Група 29 Заміна перил дерев’яних мостів з запобіжними смугами Склад робіт: Розбирання перил захистної смуги кобилок і скріплень. Маркування елементів з відкладанням їх убік. Установлення раніш знятих частин перил із застосуванням металевих кріпильних деталей. Вимірник: 100 м перил Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру З притискувальним брусом З підкосами 6-29-1 6-29-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 114 53 145 12 2 Середній розряд робіт 2 2 Матеріали П Перила м3 П П П Брус запобіжної смуги м3 П П 1610-1146 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0 26649 0 23066 111-177 Цвяхи будівельні з конічною головкою 6х150 мм т 0 00996 0 0166 111-178 Цвяхи будівельні з конічною головкою 6х250 мм т 0 00982 0 0196 Група 30 Заміна перил і настилу тротуарів дерев’яних мостів з тротуарами шириною 0 75 м Склад робіт: Розбирання перил і настилу тротуарів. Маркування елементів з відкладанням їх убік. Установлення раніш знятих частин перил і тротуарів із застосуванням металевих скріплень. Вимірник: 100 м перил Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-30-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 120 66 2 Середній розряд робіт 2 Матеріали П Перила м3 П П Настил тротуарів м3 П 1610-1146 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0 23066 111-177 Цвяхи будівельні з конічною головкою 6х150 мм т 0 04316 111-178 Цвяхи будівельні з конічною головкою 6х250 мм т 0 0196 П Охоронний брус м3 П Група 31 Заміна старих дерев’яних кінцевих поручневих тумб новими що заздалегідь виготовлені Склад робіт: Викопування старої тумби. Встановлення нової тумби у викопану яму з попереднім антисептуванням нижньої частини тумби. Засипання ям і трамбування грунту. Вимірник: 1 тумба Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Глибина ями м до 1 1 5 Група грунту І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 6-31-1 6-31-2 6-31-3 6-31-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 91 3 07 3 66 5 4 2 Середній розряд робіт 2 2 2 2 Матеріали 111-589 Антисептик-креозотове масло т 0 00015 0 00015 0 000225 0 000225 П Тумби шт П П П П Група 32 Побілка залізобетонних перил мостів вручну Склад робіт: Приготування вапняного розчину вручну. Очищення перил від пилу і грязі. Побілка перил вапняним розчином за 1 раз. Вимірник: 1 м2 поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-32-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 12 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 111-253 Вапно негашене грудкове сорт 1 т 0 00009 142-10-2 Вода м3 0 0005 Група 33 Сколювання льоду біля паль Склад робіт: Очищення снігу навколо паль з відкиданням його на відстань до 3 м. Сколювання льоду біля паль на ширину 0 5 м з відкиданням скалок убік. Очищення лунок від залишків льоду. Вимірник: 1 паля Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина льоду см 25 50 75 100 6-33-1 6-33-2 3-33-3 6-33-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 41 0 77 1 42 1 67 2 Середній розряд робіт 1 1 1 1 Група 34 Закривання отворів малих мостів і труб Склад робіт: Закривання отворів моста або труби. Підношування щитів. Очищення отворів від снігу. Укріплення з обох боків споруди. Вимірник: 1 споруда Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа отворів м2 До 1 Від 1 до 2 6-34-1 6-34-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 36 0 63 2 Середній розряд робіт 1 1 Група 35 Відкривання отворів малих мостів і труб при товщині снігу до 1 м Склад робіт: Відкривання отворів моста або труби. Очищення отворів від снігу та льоду. Перенесення щитів убік зі складуванням у штабелі. Вимірник: 1 споруда Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Товщина снігу м до 05 1 Площа отворів м2 1 понад 1 до 2 понад 2 до 5 1 понад 1 до 2 понад 2 до 5 6-35-1 6-35-2 6-35-3 6-35-4 6-35-5 6-35-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 66 1 07 1 75 0 86 1 4 2 84 2 Середній розряд робіт 1 1 1 1 1 1 Група 36 Відкривання отворів малих мостів і труб при товщині снігу більше 1 м Склад робіт: Відкривання отворів моста або труби. Очищення отворів від снігу та льоду. Перенесення щитів убік зі складуванням у штабелі. Вимірник: 1 споруда Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа отворів м2 До 1 Від 1 до 2 6-36-1 6-36-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 24 1 75 2 Середній розряд робіт 1 1 Група 37 Укладання фашин в споруди без привантаження Склад робіт: Підношення фашин канатів і кілків на відстань до 30 м. Укладання фашин. Укладання канатів з хворосту на фашини з інтервалом 0 8 – 1 м. Прибивання канатів кілками. Вимірник: 100 фашин Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру З одним прикоренем З двома прикоренями 6-37-1 6-37-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 11 22 15 97 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 Матеріали 111-22 Кілки діаметром 70 мм довжиною 1300 мм м3 шт 0 21 80 - 111-22 Кілки діаметром 70 мм довжиною 1750 мм м3 шт - 0 55 160 П Хворост діаметром 20 мм довжиною 2500 мм м3 25 2 67 2 111-823 Дріт сталевий низковуглецевий загального призначення діаметром 3 мм кг м 61 15 2496 163 07 6656 Група 38 Укладання фашин в споруди з привантаження Склад робіт: Підношення фашин канатів і кілків на відстань до 30 м. Укладання фашин. Укладання канатів з хворосту на фашини з інтервалом 0 8 – 1 м. Прибивання канатів кілками. Копання піску у випадку привантаження піском. Переміщення піска або щебеня на відстань до 20 м. Привантаження споруди піском або щебенем з розрівнюванням. Вимірник: 100 фашин Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру З одним прикоренем З двома прикоренями Вид привантаження щебенем піском щебенем піском 6-38-1 6-38-2 6-38-3 6-38-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 25 49 32 29 32 29 39 95 2 Середній розряд робіт 2 7 2 7 2 7 2 7 Матеріали 111-22 Кілки діаметром 70 мм довжиною 1300 мм м3 0 21 0 21 - - 111-22 Кілки діаметром 70 мм довжиною 1750 мм м3 - - 0 55 0 55 П Хворост діаметром 20 мм довжиною 2500 мм м3 25 2 25 2 67 2 67 2 111-9898 Дріт сталевий низковуглецевий загального призначення діаметром 2 мм кг 61 15 61 15 163 07 163 07 1421-9473 Щебень з природного каменю для будівельних робіт фракції 70-120 мм марка М400 м3 145 8 - 285 12 - 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 - 135 - 264 Група 39 Виготовлення легких фашин на козлах Склад робіт: Підношення хворосту і перев’язок. Укладання хворосту на козли. Зтягування стискачем укладенного на козли хворосту. Зв’язування укладеного і стиснутого хворосту перев’язками через кожні 1 2 м. Відпилювання прикоренів фашин. Перенесення фашин з укладанням в штабелі. Вимірник: 100 фашин Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру З одним прикоренем З двома прикоренями довжина 2 5 м товщина 0 25 м довжина 3 м товщина 0 3 м довжина 3 5 м товщина 0 25 м довжина 4 5 м товщина 0 4 м 6-39-1 6-39-2 6-39-3 6-39-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 17 94 17 94 27 7 27 7 2 Середній розряд робіт 2 2 2 2 Матеріали П Хворост діаметром 20 мм довжиною 2500 мм м3 16 6 28 5 23 6 76 8 111-823 Дріт сталевий низковуглецевий загального призначення діаметром 3 мм т 0 0168 300 0 0203 363 0 0371 662 0 0512 914 Група 40 Виготовлення легких фашин на верстаку Склад робіт: Підношення хворосту і перев’язок. Укладання хворосту на верстак. Пересування верстака уздовж штабеля. Відпилювання прикоренів фашин. Перенесення фашин з укладанням в штабелі. Вимірник: 100 фашин Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру З одним прикоренем З двома прикоренями довжина 2 5 м товщина 0 25 м довжина 3 м товщина 0 3 м довжина 3 5 м товщина 0 25 м довжина 4 5 м товщина 0 4 м 6-40-1 6-40-2 6-40-3 6-40-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 10 11 10 11 13 25 13 25 2 Середній розряд робіт 2 2 2 2 Матеріали П Хворост діаметром 20 мм довжиною 2500 мм м3 16 6 28 5 23 6 76 8 111-823 Дріт сталевий низковуглецевий загального призначення діаметром 3 мм т 0 0168 300 0 0203 363 0 0371 662 0 0512 914 Група 41 Улаштування тину на суші висотою 0 2 м в клітину з довжиною кілків 750 мм на укосах крутизною від 1:1 5 до 1:3 Склад робіт: Підношення хворосту і кілків на відстань до 20 м. Розмічання місць для забивання кілків по шнуру. Забивання кілків довжиною 750 мм через 0 33 м один від одного на глибину 0 4 м. Заплітання хворосту на кілках. Осаджування тину по шнуру або рівню. Вимірник: 1 м тину Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Висота тину м 0 2 Додавати на кожні наступні 0 1 м висоти тину Група грунту І ІІ-ІІІ І ІІ-ІІІ 6-41-1 6-41-2 6-41-3 6-41-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 19 0 26 0 03 0 05 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали 112-22 Кілки діаметром 70 мм довжиною 750 мм м3 0 0039 0 0039 - - П Хворост діаметром 40 мм довжиною 2000 мм м3 0 0303 0 0303 0 0152 0 0152 Група 42 Улаштування тину на суші висотою 0 2 м в клітину з довжиною кілків 1200 мм на укосах крутизною від 1:1 5 до 1:3 Склад робіт: Підношення хворосту і кілків на відстань до 20 м. Розмічання місць для забивання кілків по шнуру. Забивання кілків довжиною 1200 мм через 0 33 м один від одного на глибину 0 75 м. Заплітання хворосту на кілках. Осаджування тину по шнуру або рівню. Вимірник: 1 м тину Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Висота тину м 0 2 Додавати на кожні наступні 0 1 м висоти тину Група грунту І ІІ-ІІІ І ІІ-ІІІ 6-42-1 6-42-2 6-42-3 6-42-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 19 0 26 0 03 0 05 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали 112-22 Кілки діаметром 70 мм довжиною 1200 мм м3 0 0062 0 0062 - - П Хворост діаметром 40 мм довжиною 2000 мм м3 0 0303 0 0303 0 0152 0 0152 Група 43 Забивання кілків довжиною 1300 мм в грунт фашинну кладку на суші Склад робіт: Перенесення кілків на відстань до 20 м. Пробивання отворів для кілків на глибину до 15 см при забиванні в грунт . Забивання кілків на глибину до 0 75 м. Вимірник: 100 кілків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Група грунту І ІІ ІІІ 6-43-1 6-43-2 6-43-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 75 6 63 11 06 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 112-22 Кілки діаметром 70 мм довжиною 1300 мм м3 0 26 0 26 0 26 Група 44 Забивання кілків довжиною 1500 мм в грунт фашинну кладку на суші Склад робіт: Перенесення кілків на відстань до 20 м. Пробивання отворів для кілків на глибину до 15 см при забиванні в грунт . Забивання кілків на глибину до 0 75 м. Вимірник: 100 кілків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Група грунту І ІІ ІІІ 6-44-1 6-44-2 6-44-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 75 6 63 11 06 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 112-22 Кілки діаметром 70 мм довжиною 1500 мм м3 0 3 0 3 0 3 Група 45 Забивання кілків довжиною 1750 мм в грунт фашинну кладку на суші Склад робіт: Перенесення кілків на відстань до 20 м. Пробивання отворів для кілків на глибину до 15 см при забиванні в грунт . Забивання кілків на глибину до 0 75 м. Вимірник: 100 кілків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Група грунту І ІІ ІІІ 6-45-1 6-45-2 6-45-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 75 6 63 11 06 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 112-22 Кілки діаметром 70 мм довжиною 1750 мм м3 0 35 0 35 0 35 Група 46 Забивання кілків довжиною 1750 мм в грунт І групи фашинну кладку на воді вбрід Склад робіт: Перенесення кілків на відстань до 20 м. Забивання кілків на глибину до 1 5 м. Перехід під час виконання робіт. Вимірник: 100 кілків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-46-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 18 69 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 112-22 Кілки діаметром 70 мм довжиною 1750 мм м3 0 35 Група 47 Виготовлення хворостяних канатів Склад робіт: Підношування перев’язок на відстань до 10 м. Укладання хворосту на готові козли. Стягування стискувачем покладеного на козли хворосту. Зв’язування перев’язками стиснутого стискачами каната діаметром 130-140 мм. Перенесення готового каната в штабелі на відстань до 10 м. Вимірник: 100 м каната Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 6-47-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 29 2 Середній розряд робіт 1 5 Матеріали П Хворост діаметром 20 мм довжиною 2500 мм м3 4 2 111-822 Дріт сталевий низковуглецевий загального призначення діаметром 2 мм т 0 01019 Збірник 7. Обстанока шляху Група 1 Прибирання автопавільйонів від сміття влітку Склад робіт: Очищення автопавільйонів від грязі з винесенням сміття за межі автопавільйона. Очищення від сухого сміття мітлою. Вимірник: 10 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 7-1-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 39 2 Середній розряд робіт 1 Група 2 Прибирання автопавільйонів в зимовий період Склад робіт: Очищення від сміття та снігу. Сколювання льоду з площадки та підлоги автопавільйону. Збирання сміття та льоду з виносом за межі дороги. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 7-2-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 5 15 2 Середній розряд робіт 1 Група 3 Ремонт дерев’яного настилу лав довжиною 2 5 м Вимірник: 1 лава Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 7-3-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 6 63 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 112-118 Дошки обрізні довжиною 2-3 75 м шириною 75-150 мм товщиною 32 40 мм сорт 1 м3 0 023 Група 4 Прибирання альтанок від сміття Склад робіт: Прибирання сміття в бесідках площею до 16 м2 металевим скребком та лопатою. Прибирання сміття біля альтанок. Вимірник: 1 альтанка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 7-4-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 4 2 Середній розряд робіт 1 Група 5 Прибирання туалетів загального користування площею підлоги до 10 м2 Склад робіт: Очищення туалетів загального користування. Очищення від сухого сміття мітлою. Приєднання та від’єднання шланга до поливально-мийної машини. Очищення поверхні стін віником з внутрішнього та зовнішнього боків. Змивання бруду з стін туалету водою за допомогою шланга. Вимірник: 1 туалет Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 7-5-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 75 2 Середній розряд робіт 1 Група 6 Фарбування і побілка криниць Склад робіт: Очищення стінок від бруду. Приготування розчину. Фарбування кришки та металевих стояків. Побілка стояків. Вимірник: 1 криниця 26 9 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 7-6-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 82 2 Середній розряд робіт 2 Матеріали 111-253 Вапно негашене грудкове сорт І т 0 0128 111-408 Фарба олійна т 0 008166 111-627 Оліфа комбінована т 0 001074 Група 7 Прибирання зупинок автобусів від сміття Склад робіт: Прибирання сміття на зупинках автобусів площею до 50 м2 металевим скребком та лопатою. Прибирання сміття біля зупинок автобусів. Вимірник: 1 зупинка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 7-7-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 31 2 Середній розряд робіт 1 Група 8 Побілка бордюрного каменю біля зупинок автобусів Склад робіт: Очищення від бруду та пилу. Приготування розчину. Побілка бордюрного каменю. Вимірник: 100 м Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 7-8-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 99 2 Середній розряд робіт 1 Матеріали 1425-11703 Розчин готовий кладковий легкий вапняковий 1:3 м3 0 003 Група 9 Прибирання площадок відпочинку оглядових відстою автотранспорта та інше Склад робіт: Прибирання сміття металевим скребком та лопатою. Прибирання сміття біля площадки. Зволоження водою площадки. Вимірник: 100 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 7-9-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 8 84 2 Середній розряд робіт 1 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 43 Машини та механізми 212-1601 Машини поливально-мийні місткістю 6000 л маш-год 0 43 Матеріали 142-10-2 Вода м3 1 Група 10 Штукатурення тріщин та раковин залізобетонних лотків розміром 0 5х0 2х1 м Склад робіт: Приготування цементного розчину. Очищення тріщин та раковин залізобетонних лотків від пилу та бруду. Штукатурення тріщин та раковин цементним розчином. Вимірник: 100 м лотка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 7-10-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 17 24 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 1425-11701 Розчин цементний м3 0 05 Група 11 Побілка павільйонів в місцях зупинок автотранспорту розчином вапняковим вручну Склад робіт: Очищення окремих місць поверхні розчищення від відшарованого набілу. Підмазування тріщин та раковин шпатлівкою. Грунтування очищених та шпатльованих місць. Нанесення вапна на поверхню автопавільйону по штукатурці і бетону за два рази . Вимірник: 100 м2 побіленої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Спосіб виконання робіт щіткою ручним фарборозпилювачем 7-11-1 7-11-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 16 08 12 93 2 Середній розряд робіт 1 5 1 5 Матеріали 111-253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт І т 0 0176 0 0176 142-10-2 Вода м3 0 101 0 101 Група 12 Ремонт сходів окремими місцями площею до 1 м2 Склад робіт: Розчищення в сходинах тріщин або вибитих місць. Промивання розчищенних місць. Приготування розчину. Закладання розчином місць ремонту. Затирання і залізнення. Вимірник: 1 місце Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тріщини та дрібні вибоїни Відбиті місця 7-12-1 7-12-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 74 1 43 2 Середній розряд робіт 3 3 Матеріали 111-1306 Цемент марки 500 т 0 002 0 0047 1421-10634 Пісок для будівельних робіт дуже дрібний природний м3 0 002 0 0047 142-10-2 Вода м3 0 0012 0 0028 Група 13 Установлення дерев’яного перехідного містка Склад робіт: Розвантаження містка з приборів переміщення. Копання канавок під лаги містка. Установлення містка з частковим засипанням канавок грунтом. Вимірник: 1 місток Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Група грунта І ІІ ІІІ 7-11-1 7-11-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 43 1 63 2 Середній розряд робіт 1 3 1 3 Група 14 Очищення від сміття та догляд за колодязями Склад робіт: Очищення дна та стінок колодязя. Приготування цементного розчину та зашпаровування тріщин в середині колодязя. Прибирання сміття біля колодязя. Заміна старої мотузки та відра. Вимірник: 1 м3 колодязя Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 7-14-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 15 2 Середній розряд робіт 1 Матеріали 1425-11701 Розчин цементний м3 0 041 Збірник 8. Навантажувально-розвантажувальні та інші роботи Група 1 Навантаження піску автонавантажувачем при його переміщенні до 30 м Склад робіт: Заповнення ковша. Піднімання завантаженого ковша до 2 м . Переміщення навантажувача з вантажем. Вивантаження ковша. Опускання порожнього ковша. Повернення навантажувача. Вимірник: 100 м3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 8-1-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 14 34 Машини та механізми 203-1811 Навантажувачі одноковшові універсальні фронтальні пневмоколісні вантажопідйомністю 2 т маш-год 14 34 Група 2 Навантаження сипких матеріалів пісок щебінь шлак екскаватором Склад робіт: Установка екскаватора в робоче положення. Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби з очищенням ковша. Відсування ковшом негабаритних брил убік при навантаженні мерзлих матеріалів. Переміщення екскаватора у робочій зоні. Розчищення навантажувального шляху. Вимірник: 100 м3 сипких матеріалів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ємність ковша до м3 0 25 0 5 8-2-1 8-2-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 6 45 4 48 Машини та механізми 206-0337 Екскаватори одноковшові дизельні пневмоколісні місткістю ковша 0 25 м3 маш-год 6 45 - 206-0339 Екскаватори одноковшові дизельні пневмоколісні місткістю ковша 0 5 м3 маш-год - 4 48 Група 3 Перенесення пилуватих матеріалів цемент вапно та інші в малоємких засобах переміщення Склад робіт: Навантаження матеріалів навалюванням чи укладанням. Перенесення вантажу на кожні наступні 10 м. Розвантаження перекиданням навалюванням чи укладанням. Повернення. Вимірник: 1 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 8-3-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 15 2 Середній розряд робіт 1 Група 4 Навантажування сипких матеріалів одноковшовим універсальним фронтальним пневмоколісним навантажувачем з місткістю ковша 1 м3 2 т Склад робіт: Навантажування ковша. Піднімання завантаженого ковша. Переміщення навантажувача з матеріалами на відстань до 10 м. Розвантажування матеріалів. Опускання порожнього ковша. Зворотнє переміщення навантажувача. Вимірник: 100 м3 сипких матеріалів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шлак кам’яний дрібняк сухий пісок сухі розпушені грунти Щебінь гравій глинисті та піщанисті грунти природної вологості Глина та глинисті грунти у вологому стані Додавати на кожні наступні 10 м переміщення зверху перших 10 м для всіх видів матеріалів 8-4-1 8-4-2 8-4-3 8-4-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 4 84 6 1 7 36 1 76 Машини та механізми 203-1811 Навантажувачі одноковшові універсальні фронтальні пневмоколісні вантажопідйомністю 2 т маш-год 4 84 6 1 7 36 1 76 Група 5 Навантажування сипких матеріалів одноковшовим універсальним фронтальним пневмоколісним навантажувачем з місткістю ковша 1 5 м3 3 т Склад робіт: Навантажування ковша. Піднімання завантаженого ковша. Переміщення навантажувача з матеріалами на відстань до 10 м. Розвантажування матеріалів. Опускання порожнього ковша. Зворотнє переміщення навантажувача. Вимірник: 100 м3 сипких матеріалів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шлак кам’яний дрібняк сухий пісок сухі розпушені грунти Щебінь гравій глинисті та піщанисті грунти природної вологості Глина та глинисті грунти у вологому стані Додавати на кожні наступні 10 м переміщення зверху перших 10 м для всіх видів матеріалів 8-5-1 8-5-2 8-5-3 8-5-4 1 2 3 4 5 6 7 3 Витрати труда машиністів люд.-год 4 0 5 38 6 45 1 62 Машини та механізми 203-1812 Навантажувачі одноковшові універсальні фронтальні пневмоколісні вантажопідйомністю 2 т маш-год 4 0 5 38 6 45 1 62 Група 6 Навантаження сипких матеріалів щебінь гравій пісок глинясті та піщані грунти одноковшовим пневмоколісним навантажувачем з місткістю ковша 1 м3 Склад робіт: Навантажування ковша. Піднімання наповненого ковша. Переміщення навантажувача з матеріалами на відстань до 10 м. Розвантажування матеріалів. Опускання порожнього ковша. Повернення навантажувача. Вимірник: 100 м3 сипких матеріалів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру На перші 10 м На кожні наступні 10 м 8-6-1 8-6-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 6 1 1 76 Машини та механізми 215-2600 Навантажувачі одноковшові пневмоколісні маш-год 6 1 1 76 Група 7 Навантаження сипких матеріалів щебінь гравій пісок глинясті та піщані грунти одноковшовим пневмоколісним навантажувачем з місткістю ковша 1 5 м3 Склад робіт: Навантажування ковша. Піднімання наповненого ковша. Переміщення навантажувача з матеріалами на відстань до 10 м. Розвантажування матеріалів. Опускання порожнього ковша. Повернення навантажувача. Вимірник: 100 м3 сипких матеріалів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру На перші 10 м На кожні наступні 10 м 8-7-1 8-7-2 1 2 3 4 5 3 Витрати труда машиністів люд.-год 5 38 1 62 Машини та механізми 215-2600 Навантажувачі одноковшові пневмоколісні маш-год 5 38 1 62 Група 8 Навантаження в транспортні засоби сипких матеріалів піску щебіню гравійної суміші шлаку екскаваторами одноковшовими обладнаними прямою і оберненою лопатою з місткістю ковша 0 4 м3 Склад робіт: Установка екскаватора в робоче положення. Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби з очищенням ковша. Відсування ковшом негабаритних брил убік при навантаженні мерзлих матеріалів. Переміщення екскаватора в межах робочого місця. Розчищення навантажувального шляху. Вимірник: 100 м3 сипких матеріалів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 8-8-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 4 83 Машини та механізми 206-0338 Екскаватори одноковшові дизельні пневмоколісні місткістю ковша 0 4 м3 маш-год 4 83 Група 9 Навантаження в транспортні засоби сипких матеріалів піску щебіню гравійної суміші шлаку екскаваторами одноковшовими обладнаними прямою і оберненою лопатою з місткістю ковша 0 65 м3 Склад робіт: Установка екскаватора в робоче положення. Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби з очищенням ковша. Відсування ковшом негабаритних брил убік при навантаженні мерзлих матеріалів. Переміщення екскаватора в межах робочого місця. Розчищення навантажувального шляху. Вимірник: 100 м3 сипких матеріалів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 8-9-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 3 23 Машини та механізми 206-0340 Екскаватори одноковшові дизельні пневмоколісні місткістю ковша 0 65 м3 маш-год 3 23 Група 10 Навантажування матеріалів на транспортні засоби вручну Склад робіт: Установлення транспортних засобів під навантажування. Навантажування матеріалів з укладанням при необхідності . Установлення і приймання приладдя. Вимірник: 1 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Зручні і накідні вантажі Незручні вантажі Бетонні суміші розчини з бойка в малоємкі пристрої переміщення 8-10-1 8-10-2 8-10-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 86 1 1 0 74 2 Середній розряд робіт 1 1 1 Група 11 Розвантажування матеріалів з транспортних засобів вручну Склад робіт: Установлення транспортних засобів під розвантажування. Розвантажування матеріалів з укладанням в штабелі при необхідності . Установлення і приймання приладдя. Вимірник: 1 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру На перші 10 м На кожні наступні 10 м 8-11-1 8-11-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 72 0 84 2 Середній розряд робіт 1 1 Група 12 Перевезення матеріалів ручними візками Склад робіт: Установлення візка під навантажування. Навантажування матеріалів. Переміщення завантаженних візків на відстань до 30 м. Установлення під розвантажування. Розвантажування матеріалів. Вимірник: 1 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Навантаження накладанням і розвантажування складанням Навантаження накладанням і розвантажування перевертанням Навантаження із бункера і розвантажування перевертанням 8-12-1 8-12-2 8-12-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 46 1 26 0 74 2 Середній розряд робіт 2 2 2 Група 13 Перенесення матеріалів на носилках або в іншій малоємкій тарі Склад робіт: Навантажування матеріалів накидом або накладанням. Перенесення вантажів. Розвантажування переверненням накидом або із складанням. Повернення. Вимірник: 1 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру З перенесенням на перші 10 м Додавати на кожні наступні 10 м 8-13-1 8-13-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 81 0 59 2 Середній розряд робіт 1 1 Група 14 Перенесення зручних матеріалів безпосередньо на собі Склад робіт: Узяття вантажів із штабеля або з землі. Піднімання вантажа. Переміщення з вантажем. Скидання або опускання вантажів на землю із складуванням. Повернення. Вимірник: 1 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру З перенесенням на перші 10 м Додавати на кожні наступні 10 м 8-14-1 8-14-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 98 0 64 2 Середній розряд робіт 1 1 Група 15 Перенесення незручних вантажів матеріалів Склад робіт: Узяття вантажів із штабеля або з землі. Піднімання вантажа. Переміщення з вантажем. Скидання або опускання вантажів на землю із складуванням. Повернення. Вимірник: 1 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру З перенесенням на перші 10 м Додавати на кожні наступні 10 м 8-15-1 8-15-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 2 48 0 93 2 Середній розряд робіт 1 1 Група 16 Перенесення дошок брусків брусів безпосередньо на собі Склад робіт: Узяття вантажів із штабеля або з землі. Піднімання вантажа. Переміщення з вантажем. Скидання або опускання вантажів на землю із складуванням. Повернення. Вимірник: 1 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру З перенесенням на перші 10 м Додавати на кожні наступні 10 м 8-16-1 8-16-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 06 0 31 2 Середній розряд робіт 1 1 Група 17 Перенесення колод безпосередньо на собі Склад робіт: Узяття вантажів із штабеля або з землі. Піднімання вантажа. Переміщення з вантажем. Скидання або опускання вантажів на землю із складуванням. Повернення. Вимірник: 1 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру З перенесенням на перші 10 м Додавати на кожні наступні 10 м 8-17-1 8-17-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 37 0 41 2 Середній розряд робіт 1 1 Група 18 Зливання бітуму із залізничних цистерн обладнаних паровими оболонками Склад робіт: Підготовка сховища до прийому бітуму. Встановлення закріплення зливного жолоба та підключення системи паропроводів. Подання пари та розігрівання бітуму. Відкривання люка та відгвинчування засувки зливного отвору цистерни. Зливання бітуму в сховище. Зняття паропроводів і жолоба після зливання. Вимірник: 1 цистерна бітуму 60 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Температура навколишнього середовища град. ?С Нижче 0 Від 0 до +15 Вище +15 8-18-1 8-18-2 8-18-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 28 77 28 17 13 86 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 Матеріали 1493-245 Пара Гкал. 4 704 3 452 1 546 Група 19 Зливання бітуму із залізничних цистерн не обладнаних паровими оболонками Склад робіт: Підготовка сховища до прийому бітуму. Встановлення закріплення зливного жолоба та підключення системи паропроводів. Введення нагрівальних елементів регістрів в цистерну. Подання пари та розігрівання бітуму. Відкривання люка та відгвинчування засувки зливного отвору цистерни. Зливання бітуму в сховище. Зняття паропроводів регістрів і жолоба після зливання. Вимірник: 1 цистерна бітуму 60 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Температура навколишнього середовища град. ?С Нижче 0 Від 0 до +15 Вище +15 8-19-1 8-19-2 8-19-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 265 33 257 58 116 18 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 Матеріали 1493-245 Пара Гкал. 3 558 3 453 1 546 Група 20 Зливання гудрону із залізничних цистерн вантажопідйомністю 60 т Склад робіт: Підготовка сховища до прийому гудрону. Встановлення закріплення зливного жолоба та підключення системи паропроводів. Подання пари та розігрівання гудрону. Відкривання верхнього люка та відгвинчування засувки цистерни. Зливання гудрону в сховище. Зняття паропроводів і жолоба після зливання. Вимірник: 1 цистерна гудрону 60 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Температура навколишнього середовища град. ?С Нижче 0 Від 0 до +15 Вище +15 8-20-1 8-20-2 8-20-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 23 73 20 27 15 81 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 Матеріали 1493-245 Пара Гкал. 2 338 1 963 1 418 Група 21 Навантаження або розвантаження колод та пнів на транспортні засоби і з них автокраном Склад робіт: Переміщення крана і встановлення його в робоче положення зачеплення вантажу. Навантаження або вивантаження з підніманням опусканням до 4 м і поворотом стріли крана. Відчеплення вантажу. Сигналізування машиністу крана. Вимірник: 100 т Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Загальна маса вантажа що підіймається т 0 3 1 0 1 5 2 0 8-21-1 8-21-2 8-21-3 8-21-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 36 26 19 78 14 5 11 87 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 3 Витрати труда машиністів люд.-год 13 2 7 32 5 28 4 32 Машини та механізми 202-1140 Крани повноповоротні на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 6 3 т маш-год 13 2 7 32 5 28 4 32 Група 22 Штабелювання колод вручну Склад робіт: Підкочування колод. Укладання на підкладки в штабелі. Вимірник: 10 щільних м3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Підкочування на перші 10 м Діаметр у верхньому зрізі см До 18 Понад 18 до 26 Понад 26 до 34 Понад 34 8-22-1 8-22-2 8-22-3 8-22-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 94 4 13 3 95 3 3 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Закінчення групи 22 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Додавати на кожні наступні 10 м Діаметр у верхньому зрізі см До 18 Понад 18 до 26 Понад 26 до 34 Понад 34 8-22-1 8-22-2 8-22-3 8-22-4 1 2 3 4 5 6 7 1 81 1 47 1 33 1 17 Група 23 Навантаження планочних снігозахисних щитів і кілків на транспортні засоби Склад робіт: Навантаження планочних снігозахисних щитів і кілків. Вимірник: 100 щитів або кілків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Навантажування щитів Кілків 8-23-1 8-23-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 4 13 1 1 2 Середній розряд робіт 1 3 1 3 Група 24 Розвантаження планочних снігозахисних щитів і кілків із транспортних засобів Склад робіт: Розвантаження планочних снігозахисних щитів і кілків з перенесенням їх на відстань до 5 м. Вимірник: 100 щитів або кілків Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Навантажування щитів Кілків 8-24-1 8-24-2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 3 63 0 54 2 Середній розряд робіт 1 7 1 7 Група 25 Навантаження матеріалів стрічковим конвеєром пісок шлак гравій та щебінь з накиданням на стрічку лопатами Склад робіт: Навантаження матеріалів на стрічку конвеєра і піднесення до 2 м. Переміщення матеріалу конвеєром і висипання його за призначенням або зняттю штучних вантажів цегла шлакоблоки та ін. звіднесенням до 2 м. Очищення бункера. Вимірник: 100 м3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 8-25-1 1 2 3 4 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 79 1 2 Середній розряд робіт 1 3 Витрати труда машиністів люд.-год 21 5 Машини та механізми 270-0058 Конвеєри стрічкові пересувні довжиною 15 м маш-год 21 5 Група 26 Чергування при зимовому утриманні доріг Вимірник: 1 година Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Робітники 2-го розряду 3-го розряду 4-го розряду 8-26-1 8-26-2 8-26-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 03 1 03 1 03 2 Середній розряд робіт 2 3 4 Продовження групи 26 з норми 4 по 9 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Машиністи навантажувача бульдозера грейдера з виїздом без виїзда з виїздом без виїзда з виїздом без виїзда 8-26-4 8-26-5 8-26-6 8-26-7 8-26-8 8-26-9 1 2 3 7 8 9 10 11 12 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 07 1 07 1 12 1 12 1 12 1 12 Машини та механізми 203-0851 Навантажувачі одноковшові вантажопідйомністю 2 т маш-год 1 07 - - - - - 207-0149 Булдозери потужністю 79 кВт [108 к.с.] маш-год - - 1 12 - - - 212-0202 Автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт [135 к.с.] маш-год - - - - 1 12 - Продовження групи 26 з норми 10 по 13 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Машиніст автомобіля КДМ Тракторист трактора МТЗ-80 з виїздом без виїзда з виїздом без виїзда 8-26-10 8-26-11 8-26-12 8-26-13 1 2 3 13 14 15 16 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 12 1 12 1 12 1 12 Машини та механізми 212-1601 Автомобілі КДМ вантажопідйомністю 5 т маш-год 1 12 - - - 201-0410 201-0710 Трактори МТЗ-80 пневмоколісні потужністю 59 кВт [80 к.с.] з РУМ маш-год - - 1 12 - Продовження групи 26 з норми 14 по 17 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Тракторист трактора Т-150 Машиніст екскаватора з виїздом без виїзда з виїздом без виїзда 8-26-14 8-26-15 8-26-16 8-26-17 1 2 3 17 18 19 20 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 12 1 12 1 12 1 12 Машини та механізми 201-0410 201-0710 Трактори Т-150 пневмоколісні потужністю 121 кВт з РУМ маш-год 1 12 - - - 206-0337 Екскаватори одноковшові пневмоколісні місткість ковша 0 25 м3 маш-год - - 1 12 - Група 27 пробіг автогудронатора від місця наповнення до місця розливу в’яжучих і назад Вимірник: 1 км Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид покриття Асфальтобетонне цементобетонне бруківка Гравійне булижне щебеневе і поліпшене грунтове Грунтове природне 8-27-1 8-27-2 8-27-3 1 2 3 4 5 6 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 06 0 08 0 12 Машини та механізми 212-0101 Автогудронатори місткістю 3500 л маш-год 0 03 0 04 0 06 Група 28 Переміщення робітників на автомобілі Вимірник: 1 км Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Робітники 1-го розряду 2-го розряду 3-го розряду 8-28-1 8-28-2 8-28-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 05 0 05 0 05 2 Середній розряд робіт 1 2 3 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 05 0 05 0 05 Машини та механізми 200-0001 Автомобілі бортові вантажопідйомністю до 3 т маш-год 0 05 0 05 0 05 Група 29 Переміщення робітників пішки Вимірник: 1 км Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Робітники 1-го розряду 2-го розряду 3-го розряду 4-го розряду 8-29-1 8-29-2 8-29-3 8-29-4 1 2 3 4 5 6 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 0 25 0 25 0 25 0 25 2 Середній розряд робіт 1 2 3 4 Група 30 Періодичний нагляд за станом дороги та її елементів огляд дороги Вимірник: 1 км Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Нагляд за дорогою Огляд дороги пішки на автомобілі пішки на автомобілі 8-30-1 8-30-2 8-30-3 8-30-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год 1 08 0 2 0 24 0 024 2 Середній розряд робіт 5 5 2 2 3 Витрати труда машиністів люд.-год - 0 2 - 0 024 Машини та механізми 200-0001 Автомобілі бортові вантажопідйомністю до 3 т маш-год - 0 2 - 0 024 Група 31 Перевезення робітників автобусами Вимірник: 1 година Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 8-31-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 1 Машини та механізми 200-0001 Автомобілі бортові вантажопідйомністю до 3 т маш-год 1 Група 32 Покілометрова оплата за 1 км пробігу автобуса при перевезенні інструмента дорожніх знаків огороджень Вимірник: 1 км Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 8-32-1 1 2 3 4 3 Витрати труда машиністів люд.-год 0 04 Машини та механізми 200-0001 Автомобілі бортові вантажопідйомністю до 3 т маш-год 0 04 ЗМІСТ Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг та мостів 3 1. Загальні положення 3 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг загалььного користування і мостів 5 1. ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА 5 1.1 Галузь застосування 5 1.2 Загальні вказівки 5 1.3 Правила обчислення обсягів робіт 6 2 НОРМИ 7 ЗБІРНИК 1. ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО 7 Група 1 Очищення водовідвідних канав від грязі та сміття 7 Група 2 Відновлення профілю водовідвідних канав причіпним грейдером ДЗ-1 з трактором 7 Група 3 Відновлення профілю водовідвідних канав автогрейдером Д-61 А 7 Група 4 Ремонтне планування узбіч автогрейдером ДЗ-40 7 Група 5 Засипання промоїн і ям на укосах і бермах без трамбування 7 Група 6 Планування укосів виїмок вручну на око грунт природної щільності І групи 8 Група 7 Копання в мерзлому грунті повітряних воронок розміром 30х30х40 см 8 Група 8 Підписання узбіч вручну при розташуванні грунту ІІ групи наузбіччі в конусах товщина шару до 100 мм 8 Група 9 Ремонтне планування природного і насипного ущільненого грунту узбіч вручну 8 Група 10 Ремонтне планування свіжонасипного і неущільненого грунту узбіч вручну 8 Група 11 Ущільнення грунту крім укосів крутіше 1:4 і місць стиснутих розпірками вручну 9 Група 12 Ущільнення грунту на укосах крутіше 1:4 і в місцях стиснутих розпірками вручну 9 Група 13 Відновлення профілю водовідвідних канав автогрейдером 9 Група 14 Повне відновлення профілю водовідвідних каналів вручну 9 Група 15 Часткове в межах 5 % відновлення профілю канав 9 Група 16 Прочищення водовідвідних канав вручну для відведення води з узбіч 10 Група 17 Ремонтне планування узбіч автогрейдером середнього типу 10 Група 18 Планування укосів бульдозерами обладнаними укісниками при робочому ході в одному напрямку 10 Група 19 Планування укосів бульдозерами обладнаними укісниками при робочому ході в двох напрямках 10 Група 20 Планування укосів насипів автогрейдерами при робочому ході в одному напрямку 10 Група 21 Планування укосів насипів автогрейдерами при робочому ході в двох напрямках 11 Група 22 Планування укосів земляного полотна універсальним екскаватором – планувальником УДС-114а 11 Група 23 Укріплення узбіч щебенем при товщині шару до 14 см 11 Група 24 Улаштування водовідвідних канав при довжині ділянки до 400 м автогрейдером ДЗ-143 11 Група 25 Улаштування повітряних воронок у немерзлому грунті 12 Група 26 Засипання розмивів ям пазух грунтощебенем 12 Група 27 Відкидання грунту вручну 12 ЗБІРНИК 2. ДОРОЖНІЙ ОДЯГ 13 Група 1 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття з розламуванням при площі ремонту до 1 м2 а/б щільн. 2 25 13 Група 2 Ямковий ремонт покриттів литими асфальтобетонними сумішами товщина шару 40 мм площа до 1 м2 13 Група 3 Ямковий ремонт покриттів литими асфальтобетонними сумішами площа до 3 м2 13 Група 4 Ямковий ремонт покриттів обробленних в'яжучими матеріалами холодним способом 14 Група 5 Ямковий ремонт покриттів обробленних в'яжучими матеріалами гарячим способом 14 Група 6 Ямковий ремонт гравійних покриттів глибина ямок які ремонтуються до 100 мм 14 Група 7 Ямковий ремонт булижної бруківки із заміною 10 % булижного каменю 15 Група 8 Укладання гарячої асфальтобетонної суміші при товщині шару 50 мм вручну 15 Група 9 Ремонт тріщин в цементнобетонному покритті з заповненням швів за допомогою лійки 15 Група 10 Ремонт тріщин в цементнобетонному покритті з заповненням швів за допомогою пересувної воронки 16 Група 11 Обробка тріщин з застосуванням ручного заливальника швів 16 Група 12 Улаштування одинарної поверхневої обробки методом змішування щебеню з в’яжучим на майданчику автогрейдером 16 Група 13 Улаштування подвійної поверхневої обробки методом змішування щебеню з в’яжучим на майданчику автогрейдером 17 Група 14 Улаштування одинарної поверхневої обробки методом змішування щебеню з в’яжучим складний дьоготь на дорозі автогрейдером 18 Група 15 Улаштування подвійної поверхневої обробки методом змішування щебеню з в’яжучим складний дьоготь на дорозі автогрейдером 18 Група 16 Улаштування одинарної поверхневої обробки методом змішування з в’яжучим бітум дьоготь на дорозі автогрейдером 19 Група 17 Улаштування подвійної поверхневої обробки методом змішування щебеню з в’яжучим бітум дьоготь на дорозі автогрейдером 19 Група 18 Розлив в’яжучих матеріалів автогудронатором 20 Група 19 Ущільнення покриттів із щебеневих або гравійних сумішей та з грунтів моторним котком 8 – 10 т 20 Група 20 Ущільнення покриття із гарячої асфальтобетонної суміші котками з гладкими вальцями 20 Група 21 Розсипання вручну кам’яних відсівів або кам’яного дріб’язку на ділянки доріг при формуванні поверхневих обробок покриття 21 Група 22 Розсипання щебенерозподільником кам’яних відсівів або кам’яного дріб’язку на ділянки доріг при формуванні поверхневих обробок покриття при нормі розсипання 0 3 м3 на 100 м2 21 Група 23 Очищення вручнущебеневого гравійного покриття і бруківки від грязі при товщині шару до 20 мм 21 Група 24 Ремонтне профілювання гравійних доріг причепним грейдером Дз-1 з трактором Т-100 21 Група 25 Остаточне планування піщаних і гравійно-піщаних основ і покриттів під укочування вручну 22 Група 26 Улаштування вирівнюючого шару товщиною до 4 см із асфальтобетону автогрейдером 22 Група 27 Улаштування тонкошарових покриттів товщиною до 30 мм із дорожніх гарячих органомінеральних сумішей асфальтоукладальником 22 Група 28 Улаштування тонкошарових покриттів товщиною до 30 мм із дорожніх гарячих органомінеральних сумішей вручну 23 Група 29 Ущільнення асфальтобетонної суміші ручним котком при ямковому ремонті покриття 23 Група 30 Відновлення профілю щебеневих покриттів з додаванням нового матеріалу 23 Група 31 Обрубка вручну країв основи та покриття улаштованих із матеріалів оброблених бітумом 24 Група 32 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття при площі ремонту до 1 м2 в одному місці без розламування старого покриття із застосуванням асфальтобетону щільністю 2 3-2 34 т/м3 з ущільненням котками 24 Група 33 Ямковий ремонт цементобетонного покриття глибиною вибоїн до 50 мм із застосуванням холодного асфальтобетону щільністю 2 1 т/м3 з ущільненням вручну 24 Група 34 Ямковий ремонт цементобетонного покриття глибиною вибоїн до 100 мм із застосуванням холодного асфальтобетону щільністю 2 1 т/м3 з ущільненням вручну 25 Група 35 Ямковий ремонт цементобетонного покриття глибиною вибоїн до 50 мм із застосуванням гарячого асфальтобетону щільністю 2 3-2 34 т/м3 з ущільненням вручну 25 Група 36 Ямковий ремонт цементобетонного покриття глибиною вибоїн до 100 мм із застосуванням гарячого асфальтобетону щільністю 2 3-2 34 т/м3 з ущільненням вручну 26 Група 37 Ремонт цементобетонного покриття глибиною вибоїн до 50 мм при загальній площі ремонту до 42 м2 із застосуванням бетону 26 Група 38 Ремонт цементобетонного покриття глибиною вибоїн до 100 мм при загальній площі ремонту до 42 м2 із застосуванням бетону 26 Група 39 Ямковий ремонт щебеневих покриттів з ущільненням вручну 27 Група 40 Ямковий ремонт покриттів способом просочення вручну 27 Група 41 Ямковий ремонт покриттів матеріалами що попередньо оброблені в’яжучим холодним способом вручну 27 Група 42 Улаштування автогрейдером земляного ящика для установлення бортових каменів 28 Група 43 Установлення прямолінійних і криволінійних бетонних бортових каменів вручну без улаштування земляного ящика 28 Група 44 Установлення прямолінійних і криволінійних бетонних бортових каменів з улаштування земляного ящика 28 Група 45 Поливання водою щебеню перед укоченням при улаштуванні щебеневих основ або покриттів автополивально-мийною машиною при витраті води на 100 м2 основи і покриття 2 м3 в другий період укочення і 1 1 м3 - в третій період укочення 29 Група 46 Поливання водою автополивально-мийною машиною гравію перед укоченням при улаштуванні гравійних основ або покриттів при витраті води на 100 м2 0 9 м3 29 Група 47 Поливання водою основ і покриттів автополивально-мийною машиною з додатковою витратою води 1 м3 понад предбачених нормами 45 і 46 29 Група 48 Намітання кам’яних висівок або кам’яного дріб’язку на період формування механічною щіткою за допомогою автополивальної машини 29 Група 49 Розсипання і намітання кам’яних висівок вручну з узбіч на покриття в період формування 30 Група 50 Вирубування зразків із асфальтобетонного покриття та закладання місць вирубування 30 Група 51 Ремонтне профілювання грунтових та покращених грунтових догір автогрейдером ДЗ-99 30 Група 52 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття при площі ремонту до 1 м2 в одному місці без розламування старого покриття із застосуванням асфальтобетону щільністю 2 3-2 34 т/м3 з ущільненням котками 30 Група 53 Улаштування покриття або основи із щебеню способом просочування вручну після першого розливу бітуму 31 Група 54 Улаштування покриття або основи із щебеню способом просочування після другого розливу бітуму 31 Група 55 Очищення проїздної частини доріг біля бордюрів вручну від нанесеного грунту 31 Група 56 Очищення проїздної частини доріг автогрейдером ДЗ-61А від нанесеного грунту 31 Група 57 Очищення покриття від пилу та грязі автополивальною машиною 32 Група 58 Очищення проїздної частини доріг з твердим покриттям від грязі вручну 32 Група 59 Установка бортових каменів вручну 32 Група 60 Приготування цементного розчину вручну 32 Група 61 Приготування чорного щебеню на майданчику 32 Група 62 Приготування протиожеледного матеріалу 33 Група 63 Приготування асфальтобетонної суміші в пересувному асфальторозігрівачі КОМЗ 33 Група 64 Приготування асфальтобетонної суміші в пересувному ремонтері-розігрівачі асфальтобетону КОМЗ 33 Група 65 Розігрівання бітуму при місткості котла 15000 л з жаровими трубами 34 Група 66 Приготування бітуму в пересувному котлі з використанням технологічного автомобіля ЗІЛ-130 34 Група 67 Приготування бітуму в пересувному котлі з використанням технологічного трактора МТЗ-80 34 Група 68 Приготування бітуму в пересувному котлі з топленням на дизельному паливі 35 Група 69 Приготування бітуму в пересувному котлі з топленням на дровах 35 Група 70 Знепилення та поліпшення зчеплення щебеневих матеріалів на окремо розташованому майданчику із матеріалів замовника 35 Група 71 Приготування чорного щебеню на майданчику з застосуванням бітуму із матеріалів замовника 36 Група 72 Приготування чорного щебеню на майданчику з застосуванням дьогтю із матеріалів замовника 36 Група 73 Вирубання бітуму в бітумосховищі в зимовий період 37 Група 74 Приготування модифікованого бітуму 37 Група 75 Виготовлення дерев’яного перехідного містка розміром 3 2х1 15 м 37 Група 76 Приготування бітуму із гудрону в безкомпресорній установці 37 Група 77 Приготування бітуму із гудрону в компресорній установці 37 Група 78 Приготування дорожнього дьогтю в котлах 38 Група 79 Розігрівання дорожнього бітуму в котлі місткістю 3000 л 38 Група 80 Розігрівання бітуму у відкритих лотках з електропідігрівом 38 Група 81 Знепилення та поліпшення зчеплення щебеневих матеріалів на окремо розташованому майданчику 38 Група 82 Приготування чорного щебеню на окремо розташованому майданчику з застосуванням дьогтю 39 Група 83 Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику автогрейдером 39 Група 84 Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику із матеріалів замовника автогрейдером 40 Група 85 Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику із матеріалів замовника бульдозером 40 Група 86 Вирубання бітуму в бітумосховищі 40 Група 87 Приготування асфальтобетонної суміші на заводах продуктивністю 25-30 т/год 40 Група 88 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником “VOGELE SUPER 1804” 41 Група 89 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником “VOGELE SUPER 2000” 41 Група 90 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником “VOGELE SUPER 2500” 42 Група 91 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником “Тіtan 423” 43 Група 92 Улаштування одинарної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття із застосуванням дорожньої колони “SCHAFER” типу RZS 14000 на основі бітуму 43 Група 93 Холодне фрезерування асфальтобетонних і чорнощебеневих покриттів машиною “Крокус-18/1” 44 Група 94 Холодне фрезерування дорожнього покриття фрезерною машиною “Анкодор” 44 Група 95 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези “Wirtgen DC 1000” 44 Група 96 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези “Wirtgen 1000” 45 Група 97 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези “Wirtgen 2100 DC ” 45 Група 98 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття з використанням наріжчика СF-12.1В. 45 Група 99 Ямковий ремонт забивання тріщин та просадка асфальтобетонного покриття за допомогою дорожньо-ремонтної машини SAVALCO SR 800 46 Група 100 Обрубка країв покриття при ямковому ремонті відбійним молотком 47 ЗБІРНИК 3. БЕЗПЕКА РУХУ 48 Група 1 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 універсальною машиною Д-348 на асфальтобетонне покриття 48 Група 2 Нанесення безперервної лінії безпеки руху на асфальтобетонне покриття фарфоровою крихтою на бітумі 48 Група 3 Улаштування лінії розмітки 1.1; 1.5; 1.6 по ДСТУ 2587-94 фарфоровим боєм методом удавлювання середнім моторним котком 48 Група 4 Нанесення безперервної лінії 1.1 дорожньої розмітки на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” фарбою “Пластирут” НS 8 49 Група 5 Нанесення переривчастої пунктирної лінії 3.9 і 9.3 дорожньої розмітки на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” фарбою “Пластирут” НS 8 49 Група 6 Нанесення безперервної лінії 1.1 дорожньої розмітки на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” фарбою “SICO” #618-111 49 Група 7 Нанесення переривчастої пунктирної лінії 3:9 і 9:3 дорожньої розмітки на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” фарбою “SICO” #618-111 50 Група 8 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на проїжджу частину автодоріг фарфоровою крихтою маркірувальною машиною КОМЗ модель 4146 на базы пневмоколысного трактора потужныстю до 59 кВт 50 Група 9 Нанесення лінії безпеки руху 1.14.1 “Пішохідний перехід” “Зебра” вручну на асфальтобетонне покриття фарфоровою крихтою фаянсових заводів на бітумі 50 Група 10 Нанесення безперервної лінії 1.1 горизонтальної розмітки безпеки руху на асфальтобетонне покриття фарфоровою крихтою фаянсових заводів на бітумі 51 Група 11 Нанесення переривчастої пунктирної лінії горизонтальної розмітки безпеки руху на асфальтобетонне покриття вручну фарфоровою крихтою фаянсових заводів на бітумі 51 Група 12 Нанесення безперервної лінії безпеки руху термопластиком маркірувальною машиною ДЕ-21 51 Група 13 Нанесення переривчастої пунктирної лінії безпеки руху термопластиком маркірувальною машиною ДЕ-21 52 Група 14 Нанесення горизонтальної розмітки 1.1; 1.2; 1.4 по ДСТУ 2587-94 фарбою “Пластирут” НS 8 маркірувальною машиною ДЕ-21 52 Група 15 Нанесення ліній горизонтальної розмітки 1.5; 1.6 по ДСТУ 2587-94 фарбою “Пластирут” НS 8 маркірувальною машиною ДЕ-21 52 Група 16 Написання букв або цифр по трафарету 53 Група 17 Заміна щитів дорожніх знаків на одному стояку 53 Група 18 Заміна щитів інформаційно-вказівних односторонніх дорожніх знаків на двох стояках 53 Група 19 Очищення дорожніх знаків від бруду вручну 53 Група 20 Фарбування реставрованих катафотних металевих щитків кілометрових дорожніх знаків за 2 рази 53 Група 21 Заміна дорожніх знаків на одному стояку 54 Група 22 Фарбування металевих щитків вказівних дорожніх знаків площею 1 5 м2 за 2 рази 54 Група 23 Фарбування залізобетонних двосекційних стовпів дорожніх знаків з нанесенням смуг 54 Група 24 Заміна старих залізобетонних сигнальних стовпчиків ІІ група грунту 54 Група 25 Улаштування бар’єрної огорожі із збірних металевих криволінійних брусів 54 Група 26 Установлення вручну збірного залізобетонного криволінійного бруса з закріпленням з’єднувальними болтами 55 Група 27 Прибирання грунту біля колесовідбійного бруса вручну 55 Група 28 Очищення металевого бруса від пилу та грязі щітками 55 Група 29 Очищення металевого бруса від пилу та грязі ганчір’ям 55 Група 30 Очищення від грязі елементів огорожі 56 Група 31 Фарбування огороджуючих криволінійних залізобетонних брусів 56 Група 32 Фарбування тросової огорожі з довжиною середньої ділянки 100 м за 2 рази 56 Група 33 Фарбування металевої бар’єрної огорожі 56 Група 34 Наклеювання світлоповертальної плівки на металевий брус огорожі 56 Група 35 Розмітка точкування нітроемаллю проїздної частини перед нанесенням розмічальної лінії 57 Група 36 Нанесення безперервної лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною КОМЗ на базі пневмоколісного трактора потужністю до 59 кВт з приготуванням термопластика у котлі маркірувальної машини 57 Група 37 Нанесення переривчастої лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною КОМЗ на базі пневмоколісного трактора потужністю до 59 кВт з приготуванням термопластика у котлі маркірувальної машини 57 Група 38 Нанесення безперервної лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною КОМЗ на базі пневмоколісного трактора потужністю до 59 кВт з приготуванням термопластика у пересувному котлі 58 Група 39 Нанесення переривчастої лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною КОМЗ на базі пневмоколісного трактора потужністю до 59 кВт з приготуванням термопластика у пересувному котлі 58 Група 40 Нанесення безперервної лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” при приготуванні термопластика у стаціонарному котлі 59 Група 41 Нанесення переривчастої лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” при приготуванні термопластика у стаціонарному котлі 59 Група 42 Нанесення безперервної лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” при приготуванні термопластика у пересувному котлі 59 Група 43 Нанесення переривчастої лінії безпеки руху на проїжджу частину автодоріг маркірувальною машиною Н-33Д фірми “Гофман” при приготуванні термопластика у пересувному котлі 60 Група 44 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 “Пішохідний перехід” або “Зебра” на асфальтобетонні покриття нітрофарбою маркірувальною машиною фірми “Гофман” 60 Група 45 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 суцільна лінія на асфальтобетонне покриття нітрофарбою вручну 61 Група 46 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 суцільна лінія на асфальтобетонне покриття фарбою “Пластирут” НS-5 вручну 61 Група 47 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 суцільна лінія на асфальтобетонне покриття фарбою “SICO 618-111” вручну 61 Група 48 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 і 1.6 пряма переривчаста лінія на асфальтобетонне покриття нітрофарбою вручну 61 Група 49 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 і 1.6 пряма переривчаста лінія на асфальтобетонне покриття фарбою “Пластирут” НS-5 вручну 62 Група 50 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 і 1.6 пряма переривчаста лінія на асфальтобетонне покриття фарбою “SICO 618-111” вручну 62 Група 51 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 і 1.6 крива переривчаста лінія на асфальтобетонне покриття нітрофарбою вручну 62 Група 52 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 і 1.6 криволінійна переривчаста лінія на асфальтобетонне покриття фарбою “Пластирут” НS-5 вручну 63 Група 53 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 і 1.6 криволінійна переривчаста лінія на асфальтобетонне покриття фарбою “SICO 618-111” вручну 63 Група 54 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.3 “Пішохідний перехід” “Зебра” на асфальтобетонні покриття фарбою вручну 63 Група 55 Нанесення напису “СТОП” буквами висотою 1 6 м на асфальтобетонне покриття 64 Група 56 Установлення спрямовуючих стовпчиків із пластмаси 64 Група 57 Установлення залізобетонних стовпів огорожі у готові ями 64 Група 58 Установлення залізобетонних стовпів для дорожніх знаків 64 Група 59 Установлення трубчастих сталевих стояків для дорожніх знаків в грунти І-ІІІ груп 65 Група 60 Вирівнювання похилених стояків дорожніх знаків та спрямовуючих стовпчиків 65 Група 61 Встановлення і натягування троса при влаштуванні тросової огорожі 65 Група 62 Виправлення пошкоджень та фарбування стовпчиків перерізом 0 35х0 2 м і висотою 0 8 м залізобетонної бар’єрної огорожі 65 Група 63 Заміна пошкоджених елементів тросової огорожі 66 Група 64 Виправлення пошкоджень та фарбування стовпчиків тросової огорожі 66 Група 65 Заміна окремих секцій довжиною 3 м бар’єрної огорожі з металевого криволінійного бруса вручну 66 Група 66 Фарбування залізобетонних опор тросової огорожі сталевих стояків дорожніх знаків та залізобетонних сигнальних стовпчиків 66 Група 67 Фарбування тросової огорожі мазутом 67 Група 68 Нанесення зображення на знаки із світлоповертальної плівки 67 Група 69 Фарбування зворотньої сторони металевих щитків дорожніх знаків вручну 67 Група 70 Фарбування зворотньої сторони сталевих щитків кілометрових знаків укріплених на стояках 67 Група 71 Фарбування зворотньої сторони сталевих щитків вказівних знаків укріплених на стояках 67 Група 72 Фарбування по старій фарбі лицьового боку бар’єрної огорожі 68 Група 73 Фарбування по старій фарбі тильного боку бар’єрної огорожі 68 Група 74 Фарбування лицьової сторони металевих щитків дорожніх знаків у формі рівностороннього трикутника вручну 68 Група 75 Фарбування зворотньої сторони металевих щитків дорожніх знаків у формі рівностороннього трикутника 68 Група 76 Фарбування зворотньої сторони знаків трикутної форми за 1 раз по старій фарбі 69 Група 77 Фарбування лицьової сторони металевих щитків дорожніх знаків круглої форми 69 Група 78 Фарбування зворотньої сторони металевих щитків дорожніх знаків по старій фарбі вручну 69 Група 79 Фарбування зворотньої сторони сталевих щитків вказівних знаків укріплених на стояках 70 Група 80 Фарбування зворотньої сторони щитків кілометрових знаків укріплених на стояках 70 ЗБІРНИК 4. ЗИМОВЕ УТРИМАННЯ ДОРІГ 71 Група 1 Очищення доріг від снігу товщиною шару до 0 5 м навісним плужним снігоочисником на тракторі Т-150 К 71 Група 2 Очищення доріг від снігу снігоочисником Д-389 сніг який щойно випав шар до 500 мм 71 Група 3 Очищення доріг від ущільненого снігу автогрейдером Д-144 ДЗ-2 71 Група 4 Очищення доріг від снігу який щойно випав автогрейдером Д-265 71 Група 5 Очищення доріг від снігу плужним снігоочисником Д-229 і Д-151 на базі автомобіля товщиною снігу 300 мм 71 Група 6 Очищення доріг від снігу роторним снігоочисником Д-204 72 Група 7 Очищення доріг від снігу вручну при товщині снігового покрову до 0 25 м 72 Група 8 Розсипання протиожеледного матеріалу комбінованою дорожньою машиною 72 Група 9 Посипання покриття протиожеледним матеріалом вручну 72 Група 10 Очищення доріг від снігу при товщині шару до 1000 мм фрезерно-роторним снігоочисником на базі трактора Т-150 72 Група 11 Очищення доріг від ущільненого снігу тракторами обладнаними плужними відвалами 73 Група 12 Розсипання протиожеледного матеріалу з використанням хлористого кальцію комбінованою дорожньою машиною КДМ-130 73 Група 13 Розсипання протиожеледного матеріалу комбінованою дорожньою машиною КДМ-130 з використанням хлористого натрію 73 Група 14 Розсипання протиожеледного матеріалу комбінованою машиною з використанням хлористого натрію 74 Група 15 Розсипання протиожеледного матеріалу з використанням чистої технічної солі комбінованою машиною КДМ-130 74 Група 16 Розсипання протиожеледного матеріалу розподілювачем РУМ-3 у зчепі з трактором Т-150К з використанням хлористого натрію 75 Група 17 Розсипання протиожеледного матеріалу з використанням розчину хлоридно-натрієвого 75 Група 18 Розсипання протиожеледного матеріалу з використанням хлористого кальцію розподілювачем РУМ-3 у зчепі з трактором МТЗ-50 75 Група 19 Розсипання протиожеледного матеріалу з використанням хлористого кальцію розподілювачем на базі автомобіля КРАЗ 76 Група 20 Розсипання протиожеледного матеріалу з використанням хлористого натрію розподілювачем на базі автомобіля КРАЗ 76 Група 21 Установлення кілків 77 Група 22 Установлення снігозахисних щитків на заздалегідь установлених кілках 77 Група 23 Установлення снігозахисних щитків на заздалегідь установлених кілках 77 Група 24 Збирання снігозахисних щитків 77 Група 25 Укладання хворосту шаром 100-150 мм на місця здимання дорожнього покриття 77 Група 26 Зняття хворосту з місць здимання дорожнього покриття 77 Група 27 Виготовлення планкових снігозахисних щитків 78 Група 28 Виготовлення снігозахисних щитків розміром1 5х2 м на цвяхах 78 Група 29 Ремонт планкових щитів на лінії 78 Група 30 Заготівля хворосту 78 Група 31 Заготівля жердин 78 Група 32 Заготівка кілків 79 Група 33 Очищення доріг від снігу бульдозером Д-606 ДЗ-42 на базі трактора ДТ-75 79 Група 34 Очищення доріг від ущільненого снігу причіпним грейдером у зчепі з трактором Т-150К 79 Група 35 Очищення доріг від ущільненого снігу снігоочисником на базі автомобіля КРАЗ 79 ЗБІРНИК 5. ОЗЕЛЕНЕННЯ 80 Група 1 Скошування трав сінокосаркою з трактором МТЗ-50 80 Група 2 Скошування трав вручну 80 Група 3 Очищення доріг від снігу бульдозером Д-606 ДЗ-42 на базі трактора ДТ-75 80 Група 4 Підстригання живих огорож з землі 80 Група 5 Видалення дерев вручну 80 Група 6 Видалення чагарника вручну 81 Група 7 Збір зрізаних гілок 81 Група 8 Прополка квітників і розпушування грунту в горщиках вкопаних в грунт 81 Група 9 Окопування дерев грунт немерзлий І групи 81 Група 10 Обрізування і проріджування крон дерев 81 Група 11 Вирізка порослі кущів кущорізом 81 Група 12 Вирізка порослі дерев вручну 82 Група 13 Видалення хвойних окрім модрин і м’яколистяних порід дерев бензомоторними пилами 82 Група 14 Розкряжування хлистів хвойних окрім модрини і м’яколистяних порід дерев бензомоторними пилами на сортаменти довжиною до 2 м 82 Група 15 Розкряжування хлистів хвойних окрім модрини і м’яколистяних порід дерев бензомоторними пилами на сортаменти довжиною понад 2 м 82 Група 16 Корчування пеньків великих діаметрів гусеничним трактором потужністю до 79 кВт з ручним обкопуванням і з переміщенням на відстань до 20 м 83 Група 17 Очищення вручну траси від залишків порубки без спалювання 83 Група 18 Спалювання залишків порубки при очищенні траси 83 Група 19 Заготівля шпичок довжиною від 0 25 до 0 35 м із цурок або дров 83 Група 20 Зв’язування чагарникових рослин у горстку для транспортування 83 Група 21 Розв’язування чагарникових рослин після транспортування 84 Група 22 Рознесення кілків при садінні дерев 84 Група 23 Установлення кілків при садінні дерев 84 Група 24 Прибирання кілків при садінні дерев 84 Група 25 Побілка стовбурів дерев діаметром 40-45 см на висоту до 1 2 м вапняним розчином вручну 84 Група 26 Скошування трави у водовідвідних канавах і на обрізах сінокосаркою КС-2.1 з тягою трактором Т-40 84 Група 27 Скошування трави на укосах водовідвідних канава косаркою ЕД-101 на базі трактора “Белорусь” ЮМЗ-6АЛ 85 Група 28 Викошування суцільних газонів ручними газонокосарками КСФ-1 і Розант з бензиновим двигуном 85 Група 29 Викошування газонів ручними газонокосарками Дружба-0.4 і Аллен з бензиновим двигуном 85 Група 30 Викошування газонів ручними газонокосарками ГКР-0.4 з бензиновим двигуном 85 Група 31 Викошування газонів вручну 86 Група 32 Викошування газонних бордюрів шпалерними ножицями 86 Група 33 Згрібання скошенної трави вручну 86 Група 34 Розрівнювання грунту граблями з вибиранням каміння і коренів 86 ЗБІРНИК 6. ШТУЧНІ СПОРУДИ 87 Група 1 Відновлення бетонної поверхні транспортних споруд методом “сухого” торкретування із застосуванням торкретбетону або полімерторкретбетону 87 Група 2 Фарбування перил мостів олійною фарбою вручну за 2 рази 88 Група 3 Виготовлення стояка перильної огорожі 88 Група 4 Фарбування металевих перильних огорож пістолетом-розпилювачем СО-71 88 Група 5 Очищення від бруду елементів моста вручну прогонів анкерів насадок та інших елементів які лежать нижче настилу 88 Група 6 Обштукатурювання бетонної поверхні перильної огорожі 88 Група 7 Очищення залізобетонних тумб від бруду 89 Група 8 Фарбування тумб залізобетонних 89 Група 9 Побілка залізобетонних тумб 89 Група 10 Ремонт суцільної одерновки на укосах крутіше подвійного 89 Група 11 Укладання плит при укріпленні укосів біля мостів 89 Група 12 Електрозварювання монтажних стиків при укріпленні укосів біля мостів 90 Група 13 Укладання плит з перенесенням на конусах біля мостів 90 Група 14 Заливання швів в плитах розміром 50х50х8 см з приготуванням цементного розчину 90 Група 15 Ремонт верхнього дощатого настилу на мостах 90 Група 16 Розшивка швів кам’яної кладки при сімарній довжині швів до 3 м на 1 м2 поверхні 90 Група 17 Ремонт бутової кладки стін окремими місцями об’ємом до 1 м3 91 Група 18 Побілка оголовків труб 91 Група 19 Очищення отворів водопопускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну 91 Група 20 Прибирання підземних переходів 91 Група 21 Встановлення вказівних віх восени 91 Група 22 Встановлення вказівних віх взимку 92 Група 23 Заготівля віх 92 Група 24 Розкидання снігових валів біля тумб мостів з відкиданням пухкого снігу вручну 92 Група 25 Розкидання снігових валів біля тумб мостів вручну з відкиданням щільного снігу 92 Група 26 Очищення створів малих мостів та труб від снігу та льоду 92 Група 27 Закриття отворів мосту розміром 2-5 м2 92 Група 28 Відкриття отворів мосту розміром 2-5 м2 при товщині снігу більше 1 м 92 Група 29 Заміна перил дерев’яних мостів з запобіжними смугами 93 Група 30 Заміна перил і настилу тротуарів дерев’яних мостів з тротуарами шириною 0 75 м 93 Група 31 Заміна старих дерев’яних кінцевих поручневих тумб новими що заздалегідь виготовлені 93 Група 32 Побілка залізобетонних перил мостів вручну 93 Група 33 Сколювання льоду біля паль 94 Група 34 Закривання отворів малих мостів і труб 94 Група 35 Відкривання отворів малих мостів і труб при товщині снігу до 1 м 94 Група 36 Відкривання отворів малих мостів і труб при товщині снігу більше 1 м 94 Група 37 Укладання фашин в споруди без привантаження 94 Група 38 Укладання фашин в споруди з привантаження 95 Група 39 Виготовлення легких фашин на козлах 95 Група 40 Виготовлення легких фашин на верстаку 95 Група 41 Улаштування тину на суші висотою 0 2 м в клітину з довжиною кілків 750 мм на укосах крутизною від 1:1 5 до 1:3 96 Група 42 Улаштування тину на суші висотою 0 2 м в клітину з довжиною кілків 1200 мм на укосах крутизною від 1:1 5 до 1:3 96 Група 43 Забивання кілків довжиною 1300 мм в грунт фашинну кладку на суші 96 Група 44 Забивання кілків довжиною 1500 мм в грунт фашинну кладку на суші 97 Група 45 Забивання кілків довжиною 1750 мм в грунт фашинну кладку на суші 97 Група 46 Забивання кілків довжиною 1750 мм в грунт І групи фашинну кладку на воді вбрід 97 Група 47 Виготовлення хворостяних канатів 97 ЗБІРНИК 7. ОБСТАНОКА ШЛЯХУ 98 Група 1 Прибирання автопавільйонів від сміття влітку 98 Група 2 Прибирання автопавільйонів в зимовий період 98 Група 3 Ремонт дерев’яного настилу лав довжиною 2 5 м 98 Група 4 Прибирання альтанок від сміття 98 Група 5 Прибирання туалетів загального користування площею підлоги до 10 м2 98 Група 6 Фарбування і побілка криниць 98 Група 7 Прибирання зупинок автобусів від сміття 99 Група 8 Побілка бордюрного каменю біля зупинок автобусів 99 Група 9 Прибирання площадок відпочинку оглядових відстою автотранспорта та інше 99 Група 10 Штукатурення тріщин та раковин залізобетонних лотків розміром 0 5х0 2х1 м 99 Група 11 Побілка павільйонів в місцях зупинок автотранспорту розчином вапняковим вручну 99 Група 12 Ремонт сходів окремими місцями площею до 1 м2 100 Група 13 Установлення дерев’яного перехідного містка 100 Група 14 Очищення від сміття та догляд за колодязями 100 ЗБІРНИК 8. НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ТА ІНШІ РОБОТИ 101 Група 1 Навантаження піску автонавантажувачем при його переміщенні до 30 м 101 Група 2 Навантаження сипких матеріалів пісок щебінь шлак екскаватором 101 Група 3 Перенесення пилуватих матеріалів цемент вапно та інші в малоємких засобах переміщення 101 Група 4 Навантажування сипких матеріалів одноковшовим універсальним фронтальним пневмоколісним навантажувачем з місткістю ковша 1 м3 2 т 101 Група 5 Навантажування сипких матеріалів одноковшовим універсальним фронтальним пневмоколісним навантажувачем з місткістю ковша 1 5 м3 3 т 102 Група 6 Навантаження сипких матеріалів щебінь гравій пісок глинясті та піщані грунти одноковшовим пневмоколісним навантажувачем з місткістю ковша 1 м3 102 Група 7 Навантаження сипких матеріалів щебінь гравій пісок глинясті та піщані грунти одноковшовим пневмоколісним навантажувачем з місткістю ковша 1 5 м3 102 Група 8 Навантаження в транспортні засоби сипких матеріалів піску щебіню гравійної суміші шлаку екскаваторами одноковшовими обладнаними прямою і оберненою лопатою з місткістю ковша 0 4 м3 102 Група 9 Навантаження в транспортні засоби сипких матеріалів піску щебіню гравійної суміші шлаку екскаваторами одноковшовими обладнаними прямою і оберненою лопатою з місткістю ковша 0 65 м3 103 Група 10 Навантажування матеріалів на транспортні засоби вручну 103 Група 11 Розвантажування матеріалів з транспортних засобів вручну 103 Група 12 Перевезення матеріалів ручними візками 103 Група 13 Перенесення матеріалів на носилках або в іншій малоємкій тарі 103 Група 14 Перенесення зручних матеріалів безпосередньо на собі 104 Група 15 Перенесення незручних вантажів матеріалів 104 Група 16 Перенесення дошок брусків брусів безпосередньо на собі 104 Група 17 Перенесення колод безпосередньо на собі 104 Група 18 Зливання бітуму із залізничних цистерн обладнаних паровими оболонками 104 Група 19 Зливання бітуму із залізничних цистерн не обладнаних паровими оболонками 104 Група 20 Зливання гудрону із залізничних цистерн вантажопідйомністю 60 т 105 Група 21 Навантаження або розвантаження колод та пнів на транспортні засоби і з них автокраном 105 Група 22 Штабелювання колод вручну 105 Група 23 Навантаження планочних снігозахисних щитів і кілків на транспортні засоби 106 Група 24 Розвантаження планочних снігозахисних щитів і кілків із транспортних засобів 106 Група 25 Навантаження матеріалів стрічковим конвеєром пісок шлак гравій та щебінь з накиданням на стрічку лопатами 106 Група 26 Чергування при зимовому утриманні доріг 106 Група 27 пробіг автогудронатора від місця наповнення до місця розливу в’яжучих і назад 107 Група 28 Переміщення робітників на автомобілі 107 Група 29 Переміщення робітників пішки 107 Група 30 Періодичний нагляд за станом дороги та її елементів огляд дороги 108 Група 31 Перевезення робітників автобусами 108 Група 32 Покілометрова оплата за 1 км пробігу автобуса при перевезенні інструмента дорожніх знаків огороджень 108 ЗМІСТ 109 ВБН Д.2.2-218-045-2001.С. 117