Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів

Про затвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Наказ Міністерства транспорту України від 21 жовтня 1999 року N 507 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2000 р. за N 160/4381 З метою впровадження єдиного порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту а також враховуючи специфіку будівництва об'єктів залізничного транспорту та метрополітенів НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів додається . 2. Державній адміністрації залізничного транспорту України А. В. Слободян : 2.1. Зареєструвати зазначене Положення у Міністерстві юстиції України в установленому порядку. 2.2. Забезпечити на залізницях об'єднаннях та підприємствах залізничного транспорту виконання цього Положення. 3. Вважати такими що втратили чинність на території України "Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожного транспорта и метрополитенов" затверджені Міністерством шляхів сполучень СРСР ГУКБ/4007 від 11.09.81 р. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту України Демиденка А. Ф. Міністр Л. Костюченко ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Голови Держбуду України Г. І. Онищук ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства транспорту України від 21 жовтня 1999 р. N 507 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 березня 2000 р. за N 160/4381 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів 1. Загальні положення 1.1. Закінчені будівництвом реконструкцією розширенням капітальним ремонтом технічним переозброєнням відповідно до затвердженого проекту і підготовлені до експлуатації залізничні лінії другі колії ділянки залізниць переведені на електричну тягу метрополітени вузли й станції мости й тунелі лінії зв'язку облаштування автоматики й телемеханіки автоматизовані системи управління і обчислювальні центри заводи залізничного транспорту службово-технічні інші будови й спорудження виробничого призначення далі - об'єкти як на новопобудованих залізничних лініях так і на діючих мережах залізниць метрополітенах територіальних об'єднаннях промислового залізничного транспорту й інших підприємствах які входять до складу Укрзалізниці підлягають уведенню в експлуатацію в порядку який встановлений цим Положенням. 1.2. Об'єкти можуть бути введені в експлуатацію тільки при виконанні вимог проекту щодо дотримання санітарно-гігієнічних протипожежних радіаційних екологічних міцнісних та архітектурних вимог Ошибка! Закладка не определена. Правил технічної експлуатації метрополітенів. 1.3. Прийняття в експлуатацію об'єктів державного замовлення здійснюється відповідно до Положення затвердженого Ошибка! Закладка не определена.. 1.4. Нові лінії залізничні напрямки й ділянки на яких проводились роботи щодо підсилення чи реконструкції другі колії електрифіковані залізничні ділянки метрополітени автоблокування диспетчерська централізація напівавтоматичне блокування розвиток вузлів і станцій заводи залізничного транспорту й другі об'єкти виробничого призначення приймаються в експлуатацію за окремими чергами комплексами ділянками перегонами парками чи коліями вузлів станцій і цехів якщо це передбачено затвердженим проектом чи пусковим комплексом і титульним списком будови. При цьому прийняття в експлуатацію останньої черги об'єкта перегону парку групи колій і останнього цеху здійснюється одночасно з прийняттям об'єкта в цілому чи його останньої черги. 1.5. Не допускається прийняття в експлуатацію об'єктів щодо яких з порушенням установленого порядку внесені зміни до складу передбачених проектом пускових комплексів. У виняткових випадках до призначення державних приймальних комісій органом що затвердив проект можуть уноситись зміни до складу пускових комплексів. При цьому зі складу таких комплексів не повинні вилучатися будівлі й споруди які призначені для санітарно-побутового обслуговування забезпечення здорових та безпечних умов праці працівників очищення знешкодження і виловлювання шкідливих викидів у довкілля скидів у воду та ґрунт а також під'їзні колії з фронтами навантаження і розвантаження лінії зв'язку меліоративні заходи системи забезпечення пожежної безпеки. 2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту 2.1. Закінчені будівництвом та підготовлені до експлуатації об'єкти залізничного транспорту підлягають прийняттю державними приймальними комісіями. 2.2. Для пред'явлення об'єктів залізничного транспорту державним приймальним комісіям створюються робочі комісії які призначені замовником забудовником і які повинні перевіряти відповідність об'єктів і змонтованого устаткування проектам; відповідність виконання будівельно-монтажних робіт обов'язковим вимогам будівельних норм; результати комплексного випробування устаткування; підготовленість об'єктів до експлуатації; виконання заходів щодо забезпечення безпечних умов праці й виробничої санітарії захисту довкілля пожежної і радіаційної безпеки. 2.3. Прийняття робочими комісіями об'єктів і устаткування оформляється відповідними актами додатки 1 2 3 які передаються на розгляд державній приймальній комісії. 2.4. Закінчені будівництвом будівлі споруди й приміщення виробничого допоміжного призначення які входять до складу об'єкта у разі потреби введення їх в експлуатацію у процесі будівництва приймаються робочими комісіями з наступним пред'явленням державній приймальній комісії що приймає об'єкт у цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата підписання акта робочою комісією додаток 4 . 2.5. Робочі комісії затверджуються наказом постановою начальника залізниці метрополітену територіального об'єднання промислового залізничного транспорту керівниками підприємств яке встановлює за погодженням з генеральним підрядником порядок їх роботи. Робочі комісії створюються не пізніше ніж у п'ятиденний термін після отримання письмового повідомлення генерального підрядника про готовність об'єкта чи устаткування до здавання. 2.6. До складу робочої комісії включаються представники замовника забудовника генерального підрядника субпідрядних організацій експлуатаційної організації генерального проектувальника органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду на залізничному транспорті органів воєнізованої пожежної охорони Укрзалізниці Державної екологічного інспекції та Держнагляду охорони праці на залізничному транспорті Державної інспекції з енергозбереження на підконтрольних об'єктах представників профспілкових організацій замовника або експлуатаційної організації. Головою робочої комісії призначається представник замовника забудовника . 2.7. Генеральний підрядник подає робочим комісіям таку документацію: перелік організацій які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників відповідальних за їх виконання; комплект робочих креслень за якими здійснювалося будівництво об'єкта що приймається з унесеними в них у процесі будівництва змінами в установленому порядку; документи що свідчать про якість матеріалів конструкцій і виробів які застосовувалися при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на приховані роботи й акти про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; акти про випробування змонтованого устаткування акти про випробування технологічних трубопроводів внутрішніх систем холодного й гарячого водопостачання каналізації і вентиляції зовнішніх мереж водопостачання каналізації теплопостачання газопостачання та спорудження дренажу акти про ущільнення герметизацію вводів і випуску інженерних комунікацій в місцях їх проходження крізь стіни підвалів; акти про випробування внутрішніх і зовнішніх електроустановок і електромереж; акти про випробування обладнання телефонізації радіофікації телебачення сигналізації і автоматизації; акти про випробування обладнання пожежобезпеки вибухобезпеки блискавкозахисту; акти радіаційного обстеження об'єкта; акти про виконання протисейсмічних заходів передбачених проектом для будівництва в сейсмічних районах; акти про виконання заходів при будівництві на територіях з ґрунтами що просідають підземними виробками карстами; журнали виконання робіт авторського нагляду матеріалів перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва. 2.8. Робочі комісії мають право виділяти при потребі спеціалізовані комісії за видами робіт земляне полотно штучні спорудження верхня будова колії контактна мережа тягові підстанції зв'язок депо метрополітени тунельні споруди електротехнічні пристрої із системами телеуправління санітарно-технічні пристрої й ескалатори із системами телеуправління організації руху економіки будівництва пожежної безпеки підкомісії з перевірки готовності окремих будівель і споруд пристроїв і облаштувань. Порядок роботи спеціалізованих комісій визначається головою робочої комісії. 2.9. Замовник забудовник і генеральний підрядник зобов'язані надати робочій приймальній комісії документацію що викладена в розділі 3. Уся документація після закінчення роботи робочої комісії передається замовнику забудовнику . Не допускається приймання в експлуатацію об'єктів за відсутності належної технічної документації. 2.10. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту здійснюється державними приймальними комісіями які призначаються органами що затвердили проектно-кошторисну документацію. Призначення державних приймальних комісій провадяться не пізніше ніж за 2 місяця до встановленого терміну введення в експлуатацію при прийнятті об'єктів виробничого характеру. 2.11. До складу державної приймальної комісії входять представники замовника забудовника експлуатаційної організації генерального підрядника генерального проектувальника органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду на залізничному транспорті органів Державного пожежного нагляду на залізничному транспорті Державної екологічної інспекції та органів охорони праці на залізничному транспорті органів ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на території яких розташовано побудовані об'єкти. При прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів залізничного транспорту до складу державної приймальної комісії включається представник профспілкової організації замовника або експлуатаційної організації. Державні приймальні комісії призначаються: Міністерством транспорту України на найбільш великих і важливих об'єктах проектно-кошторисна документація яких затверджена Міністерством транспорту України. Перелік таких об'єктів визначається в річних планах економічного й соціального розвитку залізничного транспорту на будовах виробничого призначення які знову розпочинаються а також перехідних будов що фінансуються із залученням коштів Державного бюджету і бюджетних позичок. Державною адміністрацією залізничного транспорту України на будовах виробничого призначення які знову розпочинаються а також перехідних будов що фінансуються за рахунок фонду інвестиційних ресурсів Укрзалізниці та власних коштів державних підприємств розрахунковою кошторисною вартістю понад 5 млн. грн. до 5 млн. грн. - начальниками залізниць та промислових об'єднань залізничного транспорту. Головами державних приймальних комісій призначаються начальники головних управлінь Укрзалізниці або їхні заступники керівники залізниць керівники підприємств-замовників. 2.12. Замовник забудовник подає державним приймальним комісіям документацію перелічену в пункті 2.7 а також: довідку про усунення недоробок які виявлені робочими комісіями; затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об'єкта що приймається в експлуатацію; перелік проектних наукових та інших організацій які брали участь у проектуванні об'єкта що приймається в експлуатацію; документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт; документи на геодезичну розбивну основу для будівництва а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва які виконані замовником; документи про геологію і гідрогеологію будівельного майданчика про результати випробувань ґрунту та аналізу ґрунтових вод; геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж; паспорти на устаткування та механізми; акти на прийняття будівель споруд і приміщень змонтованого устаткування які складені робочими комісіями додатки 1 2 3 ; акти на прийняття будівель споруд і приміщень зазначених у пункті 2.4; довідки місцевих та залізничних експлуатаційних організацій про те що зовнішні комунікації холодного й гарячого водопостачання каналізації теплопостачання газопостачання енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію об'єкта і прийняті ними на обслуговування; довідку про відповідність потужностей що вводяться для початкового періоду освоєння проектних потужностей тим потужностям які передбачені проектом; довідку про фактичну вартість будівництва підписану замовником і підрядником; узагальнені матеріали робочої комісії про готовність об'єкта до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією. 2.13. При прийнятті об'єкта залізничного транспорту із специфічними умовами виробництв державна приймальна комісія має право вимагати додаткові документи щодо специфіки експлуатації об'єкта який приймається в експлуатацію. 2.14. Державні приймальні комісії перевіряють усунення недоробок виявлених робочими комісіями і готовність об'єкта до прийняття в експлуатацію. 2.15. Передача замовником побудованих у повному обсязі узгодженого проекту об'єктів зовнішнього залізничного транспорту на баланс залізниці якщо це передбачено проектом оформляється підприємством-замовником і управлінням залізниці через Укрзалізницю в установленому порядку. 2.16. При прийманні в експлуатацію об'єктів державна комісія має право незалежно від проведених раніше досліджень призначити додаткові дослідження окремих споруд і конструкцій а також установленого обладнання для перевірки їх якості надійності стійкості і міцності. 2.17. Прийняття державними приймальними комісіями закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію оформляється актом додаток 5 . Акт державної приймальної комісії про прийняття об'єктів в експлуатацію підписується головою та всіма членами комісії. За наявності в членів комісії заперечень останні повинні бути розглянуті за участю органу який вони представляють. Розгляд акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію об'єкта прийняття рішення за результатами розгляду заперечень окремих членів комісії і затвердження акта органом який призначив комісію здійснюються в термін що не перевищує місяця після підписання акта щодо об'єктів виробничого призначення. Без підписання акта представниками органів державного нагляду введення в експлуатацію об'єкта не дозволяється. Датою введення об'єкта в експлуатацію є дата підписання акта державною приймальною комісією. У звітність про введення в дію об'єктів виробничого призначення включаються тільки об'єкти за якими затверджені акти державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію за наявності гарантійного паспорта-сертифіката об'єкта який видається генеральним підрядником. 2.18. Державна приймальна комісія при виявленні непридатності об'єкта до експлуатації подає мотивований висновок про це в орган який призначив комісію копії направляє замовнику і генеральному підряднику. 2.19. Голова державної приймальної комісії повинен подати в орган який призначив комісію: акт про прийняття об'єкта в експлуатацію; проект рішення на затвердження акта про прийняття об'єкта в експлуатацію. 2.20. Повноваження державної приймальної комісії припиняються з моменту затвердження акта про прийняття об'єкта в експлуатацію. 2.21. Голови та члени державних приймальних комісій несуть відповідальність за свої дії при прийняті об'єктів в експлуатацію згідно з чинним законодавством. 2.22. Документацію указану в пункті 2.7 після прийняття об'єкта в експлуатацію слід зберігати в замовника забудовника або в експлуатаційній організації протягом усього терміну експлуатації. 2.23. При прийнятті об'єктів в експлуатацію акти державних приймальних комісій які призначаються керівництвом Укрзалізниці складаються в семи примірниках а комісій які призначаються залізницями метрополітенами територіальними об'єднаннями промислового залізничного транспорту відокремленими підприємствами - у шести. 3. Документація що надається генеральним підрядником робочій комісії 3.1. Щодо всіх об'єктів будівництва 3.1.1. Перелік організацій які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників безпосередньо відповідальних за виконання цих робіт. 3.1.2. Комплект робочих креслень на будівництво об'єкта розроблених проектними організаціями з написами про відповідність виконаних у натурі робіт кресленням або внесеним у них змінам розробленим особами відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт. Зазначений комплект робочих креслень є виконавчою документацією. 3.1.3. Акти огляду прихованих робіт і акти проміжного прийняття окремих відповідальних конструкцій опор і прогінових споруд мостів арок склепінь підпірних стін несучих металевих і збірних залізобетонних конструкцій . 3.1.4. Загальний і спеціальні журнали виконання робіт та журнал авторського нагляду матеріали обстежень і перевірок органами державного й відомчого нагляду. 3.1.5. Сертифікати технічні паспорти або інші документи які засвідчують якість матеріалів конструкцій деталей що застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт. 3.1.6. Акти випробування обладнання яке забезпечує вибухобезпеку пожежобезпеку і блискавкозахист. 3.1.7. Відомості перевірки габаритності обладнання і споруд. 3.1.8. Опис підготовлених генеральним підрядником документів і виконавчої документації для передачі замовнику забудовнику 3.2. Щодо залізничного земляного полотна 3.2.1. Акти здавання земляного полотна під укладання колії з відомістю контрольної зйомки по осі і бровках земляного полотна заміри ширини земляного полотна по верху нахилів зливної призми і крутизни укосів актів перевірки ступеня ущільнення ґрунтів у насипу. 3.2.2. Відомість виконання напірних і водовідвідних канав лотків і інших водовідвідних пристроїв додаток 6 . 3.2.3. Покілометрова відомість укріплень укосів земляного полотна і водовідвідних споруд додаток 7 . 3.2.4. Поперечні профілі насипів і виїмок які споруджуються за індивідуальними проектами з нанесенням геологічної будови і характеристикою ґрунтів методів відсипки і ущільнення насипів. 3.2.5. Відомість стану автомобільних шляхів що приймаються в смузі відведення їх розташування щодо осі колії ширина і тип одягу. 3.2.6. Відомість додаткових постійних реперів установлених генпідрядником із зазначенням їх місцезнаходження і позначок додаток 8 . 3.2.7. Відомість баластових і кам'яних кар'єрів які передаються залізниці із зазначенням потужності і характеристики видобувних матеріалів додаток 9 . 3.2.8. Акти про лабораторне випробування ґрунтів використаних для спорудження земляного полотна акти про підготовку основ насипів щодо заміни ґрунтів. 3.2.9. Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій підпірних стін протизавальних стін і галерей хвилевідбійних стінок. 3.2.10. Акти про рекультивацію 3.3. Щодо верхньої будови колії 3.3.1. Відомість укладального матеріалу по головній колії із зазначенням типу кількості марки бетону породи деревини а також року укладення шпал; типу довжини року прокату рейок; типу і кількості скріплень додаток 10 . 3.3.2. Відомість характеристики безстикової колії і обліку температур закріплення зварних плітей додаток 11 . 3.3.3. Постанційна відомість укладених матеріалів верхньої будови колії із зазначенням призначення і номера колії типу кількості скріплень додаток 12 . 3.3.4. Відомість покілометрового запасу укладальних матеріалів. 3.3.5. Відомість баласту на перегонах і роздільних пунктах укладеного в колію із зазначенням роду баласту і його кубатури для піщаної подушки і основного шару з попікетною відомістю заміру ширини піщаної подушки і баластної призми і їх товщини під шпалою додаток 13 . Товщина шару баласту повинна промірятися: а для одноколійних ліній: у прямих - по осі рейки; у кривих - по осі рейки внутрішньої нитки; б для двохколійних і багатоколійних ділянок: у прямих - по осях рейок міжколійних ниток; у кривих - по осях рейок внутрішніх ниток; в у тунелях - по кінцях шпал на кожному кінці або через 10 м довжини тунелю. 3.3.6. Відомість промірів положення кривих в плані основні параметри проектні і фактичні стріли прогину . 3.3.7. Відомість підвищення зовнішньої рейки у кривих. 3.3.8. Відомість бальної оцінки стану колії за даними проходу колієвимірювального вагона. 3.3.9. Виконавчі плани всіх станцій і інших роздільних пунктів у масштабі 1:1000 із зазначенням розподільних базисів реперів попікетних поміток голівок рейок розташування всіх будівель і споруд у межах смуги відведення; колій і стрілочних переводів з координатами їх центрів основних елементів кривих ширини міжколій на всіх пікетах водовідвідних і штучних споруд водопровідних і каналізаційних мереж гідроколонок сигналів постів центрального управління та іншого станційного обладнання. 3.3.10. Відомість колійних і сигнальних знаків додаток 14 . 3.3.11. Відомість переїздів із зазначенням місця їх розташування типу що охороняється не охороняється ширини переїзду через скільки колій типу настилу на переїзді типу дорожнього одягу на підходах типу шлагбаумів автоматичні електричні кнопочні механізовані типу сигналізації автоматична світлофорна оповіщувальна наявності загороджувальної сигналізації і обладнання для перекриття найближчих світлофорів автоблокування знаків "Бережись поїзда!" "Гудок" наявності погоджень водовідвідних і водопропускних споруд габаритних воріт додаток 15 . 3.3.12. Відомість снігових щитів і інших захисних засобів які передаються додаток 16 . 3.4. Щодо штучних споруд мости і водопропускні труби 3.4.1. Зведена відомість штучних споруд додаток 17 . 3.4.2. Виконавча документація щодо штучних споруд і укріплень. 3.4.3. Акти огляду прихованих робіт: огляд котлованів підвалин і фундаментів; дренажів до засипки ґрунтів; монтажу арматури залізобетонних конструкцій; стиків збірних залізобетонних елементів - до їх омонолічування; гідроізоляцій прогінних споруд опор і водопропускних труб а також стиків ланок труб і температурних швів; засипка опор водопропускних труб і ін. 3.4.4. Виробничі журнали: загальний бетонних і кам'яних робіт монтажу збірних бетонних і залізобетонних конструкцій забивання паль під опори; опускання буріння та заповнення оболонок і фундаментів опор; опускання колодязів і інші журнали фактичних способів і послідовності монтажу прогінних споруд і обладнання опор. 3.4.5. Генеральний план споруд із нанесенням результатів контрольної інструментальної перевірки. 3.4.6. Акти й журнали лабораторних випробувань зразків і документи які характеризують якість застосованих матеріалів і робіт у тому числі: бетону розчину цементу води заповнювачів і добавок для бетону і розчину; каміння для бутової кладки і облицювання; сталі для арматури мостового металу; електродів; лісоматеріалів для дерев'яних мостів; бітумів тканин і інших матеріалів для ізоляцій і водовідводів; оліфи і фарб для фарбування; випробування ґрунту і паль; випробування зварювальних стиків арматури; паспорти які характеризують збірні бетонні й залізобетонні елементи та результати огляду після транспортування їх на місце збирання або до їх занурення паль паль оболонок оболонок ; акти технічного прийняття металевих і залізобетонних конструкцій штучних споруд заводською інспекцією Головмостобуду; акти про прийняття збирання сталевих прогінних споруд; огляд бетонної і кам'яної кладки опорних частин пофарбування сталевих мостових конструкцій колій на мосту і оглядових пристроїв; графік середньодобових температур; результати лабораторної перевірки агресивності ґрунтових і поверхневих вод. 3.4.7. Виконавчі геологічні розрізи в підвалах споруд. 3.4.8. Акти випробування споруд. 3.4.9. Акти про розчищення русла річок укріплення конусів дна водотоку і регуляційних споруд графіки проміру русла. 3.4.10. Матеріали спостереження за режимом річок біля великих і середніх мостів за час їх будівництва. 3.4.11. Результати зйомок профілю і плану прогінних споруд і рейкової колії на мостах. 3.4.12. Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій опор і прогінних споруд мостів. 3.4.13. Документація щодо експлуатаційного влаштування на великих мостах компресорні приміщення мостового майстра і ін 3.5. Гофровані водопропускні труби 3.5.1. Акти огляду прихованих робіт підвалин монтаж конструкцій будова додаткового захисного покриття і лотків ґрунтове обсипання труб . 3.5.2. Акт огляду труби в цілому. 3.6. Прогінні споруди мостів із з'єднаннями на високостійких болтах 3.6.1. Сертифікат який засвідчує відповідність високостійких болтів. 3.6.2. Журнал якості підготовки контактних поверхонь елементів. 3.6.3. Журнал постановки болтів і контролю натягання. 3.6.4. Акт огляду і прийняття натягнутих високостійких болтів. 3.7. Безбаластне мостове полотно на залізобетонних плитах 3.7.1. Поздовжній профіль колії на мосту. 3.7.2. Паспорти на залізобетонні плити. 3.7.3. Акт про огляд верхніх поясів балок ферм який дозволяє укладання залізобетонних плит. 3.7.4. Акт про установку й огляд високостійких шпильок. 3.7.5. Акт про підливання цементно-піщаного розчину між плитами і верхніми поясами балок а також про роботи з обладнання гідроізоляції бічних поверхонь армоцементних прокладок верхніх поверхонь цементно-піщаного розчину в овальних отворах плит і поперечних швах між плитами. 3.7.6. Акт про випробування цементно-піщаного розчину. 3.7.7. Акт про кінцеве підтягнення шпильок 3.7.7. Акт про кінцеве підтягнення шпильок після підливання розчину. 3.8. Мостові стовпчаті опори 3.8.1. Журнал буріння свердловин. 3.8.2. Акт огляду пробурених свердловин відмітка верху і дна свердловин глибина забурення у скельні ґрунти планове положення свердловини і ін. під установлення стовпів і фундаментних опор. 3.8.3. Журнал установлення стовпів у свердловину. Акт огляду і прийняття установлених стовпів із зазначенням марки бетону стовпчатих опор і відмітки верху стовпів. 3.8.4. Акт огляду заповнення свердловин цементно-піщаним розчином. 3.8.5. Акт огляду гідроізоляції засипаних поверхонь. 3.8.6. При зведенні споруд у районах вічної мерзлоти акт який затверджує вимоги проекту в частині підготовки основи під засипання температурного режиму засипання в залежності від принципу використання ґрунту основи. 3.9. Сталебетонні прогінні споруди мостів 3.9.1. Акт огляду й прийняття установленої опалубки при залізобетонній проїжджій частині з монолітного бетону . 3.9.2. Акт огляду й прийняття установленої арматури сертифікати арматурної сталі й акти випробування контрольних бетонних зразків при залізобетонній частині з монолітного бетону і стиків омонолічування. 3.9.3. Акт огляду й прийняття змонтованих збірних залізобетонних блоків при збірній проїжджій частині . 3.9.4. Акт про очищення стічних поверхонь металу верхніх поясів і листів-упорів. 3.9.5. Акти про встановлення високостійких болтів у монтажних з'єднаннях залізобетонного корита проїжджої частини з верхніми посадами прогінної споруди і контролю омонолічування. 3.9.6. Акт огляду і прийняття гідроізоляцій залізобетонного корита проїжджої частини. 3.10. Тунелі 3.10.1. Виконавча схема основної підземної полігонометрії і її примикань до пунктів наземної геодезичної розбивної основи в районі порталів постійних стволів а також каталоги координат дирекційних кутів і відміток основної підземної полігонометрії; виконавчий інженерно-геологічний профіль у масштабах: горизонтальний 1:500 і вертикальний 1:100 які включають у нижній частині тунелю такі дані: пікетаж початку й кінця тунелю; довжину кілець тип обробки кільця; інженерно-геологічну характеристику порід включаючи коефіцієнт міцності порід і кут внутрішнього тертя; гідрогеологічну характеристику порід; місця тектонічних порушень; тріщин і площин ковзання; пікетаж місць виходу води і дебіт її; фізико-механічні властивості ґрунту основні випробування зразків з кожного шару забою через 100 м тунелю. 3.10.2. Виконавчу документацію порталів: фасад план і розріз; водовідвідне обладнання над порталами і перед порталами; кріплення бокових укосів виїмки перед порталом і лобового укосу виїмки перед порталам; план профіль і абсолютна відмітка геодезичного репера на фасадній стінці порталу; конструкція підпірних стінок у передпортальних виїмках. 3.10.3. Виконавчу документацію тунелів: конструкція застосованих типів обробок і розташування їх за кільцями; розрізи тунелю; поздовжній з розбивкою на кільця а при монолітній обробці з температурними швами; поперечний з показаннями конструкцій водовідвідного лотка і дренажного обладнання; горизонтальний на рівні головок рейок з показанням розташування ніш і камер; поздовжній профіль лотків і дренажів; поперечні розрізи внутрішнього окреслення обшивки тунелю виміряні від осі проектного положення колії з урахуванням поширення в залежності від радіуса кривої і підвищення рейки; дані перевірки габариту тунелю пропуском габаритної рами або оптичним приладом. 3.10.4. Акти огляду прихованих робіт основи фундаменту його розміри а також товщина стін п'ят замка склепінь акти про прийняття прихованих робіт з укладання арматури кожного кільця обробки акти про прийняття прихованих робіт з оклеювальної гідроізоляції і ін. 3.10.5. Документи які характеризують якість застосованих матеріалів відповідність їх проекту і технічним умовам: марка і назва цементу; модуль крупності піску щебеню із зазначенням кар'єру; результати випробування бетонних кубиків для кладки стін склепіння і зворотного склепіння; чисельність відібраних проб на 1 м3 бетону; результати хімічного аналізу води; журнали виконання робіт: гірських чеканних з обладнання оклеювальної гідроізоляції бетонних і залізобетонних нагнітання розчину за обробку; графік обводненості тунелю за кожним кільцем. 3.10.6. З оповіщувальної і загороджувальної сигналізації освітлення і вентиляції - пояснювальні записки і виконавчу документацію оповіщувальної і загороджувальної сигналізації вентиляції і освітлення тунелю акти результатів перевірки роботи всього обладнання. З вентиляції - режим експлуатації складений проектною організацією разом з лікарсько-санітарною службою залізниці; результати випробувань і перевірки фактичного забруднення тунелю виконані дорожньою санітарно-епідеміологічною станцією. З колії в тунелі і на підходах - журнали нівелювання IV розряду колійних реперів у тунелі прямим і зворотним ходами відомість відмітки реперів на порталах і в стінах тунелю. 3.11. Щодо будівель 3.11.1. Відомість виробничих службово-технічних культурно-побутових житлових і цивільних будівель служб при них побутових і інших приміщень побудованих на станціях і роз'їздах додаток 18 . 3.11.2. Матеріали перевірки точності розбивних робіт при винесенні проектів будівель у натуру; випробування з паспортами будівельних матеріалів напівфабрикатів і готових виробів теплоізоляційних якостей огороджувальних конструкцій герметичності стиків і швів теплоізоляцій трубопроводів; випробування зразків контрольного зварювання гідравлічних випробувань і опробування систем внутрішнього водопроводу каналізації гарячого водопостачання газопостачання центрального опалення і котлів апаратури зовнішніх мереж теплопостачання газопостачання каналізації систем протипожежного устаткування і блискавкозахисту систем вентиляції обладнання автоматики внутрішніх і зовнішніх електроустановок і електромереж устроїв з телефонізації радіофікації і ін. Акти індивідуального випробування і аналізів запиленості і загазованості повітряного середовища на робочих місцях. 3.11.3. Акти огляду прихованих робіт котлованів основ фундаментів будівель улаштування гідроізоляції укладання прокладних плит у цегляних стовпах підфермових і підбалочних подушок влаштування розділок від печей і димоходів основ під печі розмірів опирання плит перекрить розрізів балок закладених у кладку опалубки перекрить з монолітних залізобетонних конструкцій зварювання закладних стержнів панелей стін і перекрить перед омонолічуванням з'єднань защемлення її кінців балок східцевих маршів несучих частин балконів еркерів і карнизів з великим винесенням; арматури залізобетонних конструкцій ступеня вологості лісоматеріалів у конструкціях замурованих і заштукатурених антисептування деревини схованої проводки водопровідних каналізаційних і опалювальних мереж гідроізоляції санвузлів і ін. 3.11.4. Перелік змонтованого технологічного силового і контрольно-вимірювального устаткування промислових будівель і споруд акти випробування цього устаткування. Паспорти на встановлене устаткування. 3.11.5. Відомість сертифікатів на метал несучих конструкцій із зазначенням властивостей металу даних про електроди і тощо. 3.12. Щодо водопостачання і каналізації 3.12.1. Дані дебіту й результати аналізів води джерела водопостачання виконаних у відповідності з вимогами до джерел централізованого господарсько-питного водопостачання. 3.12.2. Виконавчі креслення споруд водопостачання і каналізації: гідротехнічних споруд водозаборів насосних станцій із насосно-силовим устаткуванням і схемами автоматизації напірних і розвідних мереж з розміщенням оглядових колодязів арматури водорозбірних кранів і гідрантів водонапірних башт заземлених резервуарів і водоочисних установок; дані про горизонти води меженні льодоставу паводкових і низьких вод для відкритих джерел а також відмітки статистичних і динамічних горизонтів у свердловинах і колодязях; виконавчі креслення мереж каналізації і очисних споруд. 3.12.3. Акти про випробування: внутрішніх і зовнішніх систем комунікацій водопостачання каналізації теплопостачання електропостачання опалення вентиляцій і тощо ; електроустановок телефонного обладнання контрольно-вимірювальних приладів і автоматики сигналізації і т. ін.; обладнання яке забезпечує вибухобезпеку і грозозахист. Акти про огляд прихованих робіт: осадки будівель споруд фундаментів під устаткування; прихованих монтажних робіт; про зняття пломб з устаткування. Документи про результати випробування: будівельних матеріалів; арматури і ємкостей на щільність і міцність; устаткування вхолосту і під навантаженням. 3.12.4. Відомості споруджень водопостачання додаток 19 каналізаційних і теплофікаційних мереж додаток 20 . 3.13. Щодо належності вузлів станцій і роз'їздів 3.13.1. Відомість парків колій і їх призначення додаток 21 . 3.13.2. Дані про пневматичні пошти для пересилання вантажних документів і сортувальних листів. 3.13.3. Відомість устаткування станцій обладнання механізованого очищення стрілок від снігу. 3.13.4. Плани й профілі механізованих і автоматичних сортувальних гірок. 3.13.5. Відомість приналежностей що здається станцією: поворотних пристосувань трикутників габаритних воріт вагонних ваг вантажних дворів і ін. 3.14. Щодо зв'язку й обладнання автоматики і телемеханіки сигналізація централізація блокування 3.14.1. Виконавчі креслення обладнання зв'язку автоматики телемеханіки й контурів заземлень а також трас кабелів з оформленими документами які погоджують зміни у проекті. 3.14.2. Поперегінна відомість споруджень пристроїв лінії зв'язку і високовольтних ліній та відомість споруд і пристроїв СЦБ сигналізації централізації блокування додатки 22 23 . 3.14.3. Відомість обладнання станцій пристроями СЦБ сигналізації централізації блокування додаток 24 . 3.14.4. Відомість обладнання станцій пристроями зв'язку додаток 25 . 3.14.5. Акти технічних комісій щодо попереднього огляду і перевірки обладнання автоматики телемеханіки і зв'язку. 3.14.6. Акти на прийняття обладнання переданого в обслуговування стрілочних замків ізольованих стиків стикових з'єднань і ін. . 3.14.7. Акти огляду прихованих робіт виконаних під час будівництва. 3.14.8. Акти щодо вибору місця установлення сигналів сигнальних підстуків і консолей побудова постів релейних будов електричних станцій трансформаторних підстанцій і кіосків компресорних і інших споруд якщо ці матеріали не додані до проекту. 3.14.9. Акти вимірів кабелів дротів і всіх заземлень. 3.14.10. Креслення виконавчої траси кабельних мереж із зазначенням розташування з'єднувальних муфт довжини кабелю місць повороту акти про симетрування кабелю. 3.15. Щодо електрифікації залізниць 3.15.1. Виконавчі плани й схеми контактної мережі та станцій живлення секціонування контактної мережі ліній дистанційного управління роз'єднувачами контактної мережі ліній електропередач трансформаторних підстанцій і заземлень металевих і залізобетонних конструкцій. 3.15.2. Креслення нетипових опорних конструкцій контактної мережі креслення контактної підвіски в штучних спорудах і відомості прив'язок типових креслень з оформленими документами які погоджують зміни в проекті. 3.15.3. Акти про здавання службі колій сигналізації і зв'язку приварних стикових з'єднань джемперів міжрейкових з'єднань та ізолюючих стиків. 3.15.4. Відомість опор контактної мережі із зазначенням номерів і типів опор року встановлення марки сталі металевих опор типів і марки бетону бетонних фундаментів глибини їх закладення відміток ґрунтових вод і даних про їх агресивність категорії ґрунту характеристик захисного покриття фундаментної частини. У відомості зазначаються фактичні відстані опор від осі колії а для опор установлених у міжколіях - відстань від осей обох колій; заміри повинні виконуватися з участю представників експлуатаційного персоналу; зазначається тип і чисельність лежнів і опорних плит тип анкера і дані про відтяжки їх діаметр і число . 3.15.5. Відомість анкерних дільниць контактної мережі додаток 26 . 3.15.6. Відомість дротів контактної мережі і ліній електропередачі по анкерних ділянках із зазначенням їх марок номерів барабанів і сертифікатів. 3.15.7. Комплект креслень нетипових вузлів із зазначенням їх місця застосування. 3.15.8. Паспорти на збірні елементи опорних конструкцій контактної мережі і протоколи лабораторних випробувань зразків кубики бетонних і залізобетонних конструкцій споруджених на місці. 3.15.9. Відомість габаритів контактної мережі в штучних спорудах. Виконавчі креслення і документація на роботи з усунення негабаритності штучних споруд. 3.15.10. Виконавчі ситуаційні плани підстанцій і креслення підземного і надземного господарства: плани загальні вигляди і розрізи споруд без креслень деталей і вузлів. 3.15.11. Виконавчі креслення і електричні схеми первинної і вторинної комутацій автоматизації устаткування і телеуправління тяговими підстанціями а також об'єктами питного і технічного водопостачання. 3.15.12. Принципові однолінійні схеми підстанцій з унесеними змінами в процесі монтажу і налагодження. 3.15.13. Креслення і схеми обладнання зв'язку для телеуправління. 3.15.14. Звітний інвентарний опис електроустаткування відкритих і закритих частин тягових підстанцій. 3.15.15. Виконавчі кабельні журнали. 3.15.16. Протоколи випробування вентиляційної системи. 3.15.17. Відомість основних відхилень від проекту обладнання енергопостачання погоджених замовником. 3.15.18. Акти огляду прихованих робіт з усіх споруд в т. ч.: котлованів підготовлених для установлення фундаментів опор контактної мережі; фундаментної частини опор контактної мережі; котлованів відкритої і закритої частин тягових підстанцій. 3.15.19. Акти прийняття під монтаж установлених опор контактної мережі. 3.15.20. Акти перевірки розбивки споруджень відкритої і закритої частини тягових підстанцій. 3.15.21. Попередні акти про прийняття робіт з розширення підстанцій постачання і інших об'єктів що входять у комплекс постачання тягових підстанцій які виконуються за рахунок кошторису електрофікованих залізниць. 3.15.22. Акт прийняття під монтаж технологічного устаткування приміщень будівель тягової підстанції. 3.15.23. Акти прийняття під монтаж технологічного устаткування споруджень відкритої частини тягової підстанції. 3.15.24. Протоколи акти й журнали перевірки випробування вимірювання і наладки устаткування і обладнання при проведенні пусконалагоджувальних робіт. 3.15.25. Акт здавання на відповідне збереження змонтованого санітарно-технічного устаткування системи . 3.15.26. Відомість перетину з контактною мережею повітряних ліній і каліброваних мереж на дільниці додаток 27 . 3.16. Щодо енергетичного господарства 3.16.1. Перелік споруджень енергетичного господарства побудованих на кожній станції і кожному перегоні. 3.16.2. Відомість ліній електропередачі опори дроти . 3.16.3. Схеми електропостачання споживачів на кожній станції і живлення споживачів на кожному перегоні. 3.16.4. Акти налагодження і перевірки захисту устаткування електропідстанцій підстанцій і ліній електропередачі. 3.16.5. Перелік переходів ліній електропередач через залізничні колії силові лінії і інші споруди із зазначенням габаритів. 3.16.6. Акти перевірки і прийняття представниками котлонагляду Держміськтехнагляду котельних установок а також випробування і замірювань які визначають відповідність санітарно-технічних установок і вентиляцій діючим нормам і проекту. 3.16.7. Виконавча документація щодо обладнання електропостачання електростанцій підстанцій ліній електропередачі освітлювальних мереж прожекторних установок і ін. . 3.16.8. Акти документи необхідних погоджень з іншими організаціями щодо відпуску електроенергії підключення до мереж електросистеми і ін. . 3.16.9. Протоколи акти й журнали перевірки випробування вимірювання і налагоджування устаткування і обладнання при пусконалагоджувальних роботах. 3.16.10. Акти випробування трансформаторного мастила яким залиті силові і автоблокувальні трансформатори і мастильні вимикачі. Ця вимога не стосується до трансформаторів із заводською пломбою. 3.16.11. Акти перевірки і регулювання захисту на пунктах живлення. Щодо повітряних ліній 3.16.12. Виконавчий план траси а для ліній напругою 20 кВ і вище - профіль лінії. 3.16.13. Акти огляду прихованих робіт фундаментів і заземлень. 3.16.14. Трилінійну схему ліній електропередачі з нанесенням забарвлення фаз транспозиції дротів і номерів транспозиційних опор. 3.16.15. Монтажні таблиці дротів і тросів. 3.16.16. Протоколи вимірювань опору заземлення опор. 3.16.17. Акти огляду переходів і пересічень складені разом з представниками зацікавлених організацій щодо діючих переходів що не перебудовуються акти надає замовник . 3.16.18. Перелік відхилень від проекту погоджених замовником. 3.16.19. Паспорт ліній складений за встановленою формою складається разом підрядником і замовником . 3.16.20. Інвентарний опис ліній допоміжних споруд і аварійного резерву матеріалів що здаються. Щодо кабельних ліній 3.16.21. Виконавчий план траси. 3.16.22. Погодження з відповідними організаціями траси кабельної лінії. 3.16.23. Протоколи заводських випробувань. 3.16.24. Акти огляду прихованих робіт. 3.16.25. Акти випробування кабельних ліній після прокладання. 3.16.26. Протокол випробування мастики документація з розробки муфт. 3.17. Щодо промислових підприємств 3.17.1. Документи про проведені випробування і аналізи будівельних матеріалів. 3.17.2. Генеральний план об'єкта з нанесеними на ньому зведеними спорудами і будівлями підземними комунікаціями і зазначенням змін раніше затвердженого генерального плану. 3.17.3. Паспорти на устаткування в тому числі й на вентиляційне. 3.17.4. Акти проміжного прийняття окремих відповідальних конструкцій акти огляду прихованих робіт і випробування системи водопостачання каналізації теплопостачання електропостачання газопостачання опалення вентиляції. 3.17.5. Дозвіл відповідних органів на експлуатацію під'їзних залізничних колій при їх примиканні до колій загального користування. 3.17.6. Акт органів державного пожежного нагляду про перевірку протипожежного спеціального обладнання і приладдя. 3.17.7. Висновок Держнагляду охорони праці і санітарно-епідеміологічного нагляду про виконання заходів і робіт з метою забезпечення охорони праці безпечного ведення робіт і створення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці на об'єкті що вводиться в експлуатацію. Документація що надається додатково при будівництві в несприятливих умовах 3.18. Щодо об'єктів побудованих в умовах вирування і слабких просадних ґрунтів 3.18.1. Документація що відтворює захист ґрунтів основи від промерзання і вирування після зведення фундаментів і в період експлуатації споруд: засипання пазух котлованів невируючим ґрунтом; добавка у вируючі ґрунти які застосовуються для засипання пазух котлованів хімічних реагентів; утворення навкруг приміщень екранів із м'ятої глини теплоізоляційних панелей і гідроізоляційних покриттів; заходи які попереджають обводнювання ґрунтів біля фундаментів через витік води з підземних мереж які примикають до будівель. 3.18.2. Документація яка визначає закріплення ґрунтів основи: ущільнення ґрунту механічним трамбуванням вібруванням піщаними палями; штучне підсилення ґрунтів основи. 3.18.3. Конструктивні заходи: заміна ґрунтів в основі; регулювання поверхового водовідводу для запобігання зволоженню ґрунтів шляхом вертикального планування будівельного майданчика; осушення ґрунтів будівельного майданчика: пониження рівня ґрунтових вод глибокими дренажами напірними канавами водозбірними колодязями; оброблення поверхні фундаментів смолами лаками й іншими матеріалами для зменшення сил змерзання ґрунтів з фундаментами. 3.19. Щодо об'єктів побудованих на освоєних територіях або на територіях що освоюються 3.19.1. Документи з визначенням межі зони небезпечного впливу підземних виробок. 3.19.2. Розрахунки довготривалості процесу зрушень. 3.19.3. Заходи щодо охорони об'єктів від шкідливого впливу підземних виробок які залежать від розміру очікуваних зрушень земної поверхні а також від призначення і конструкції об'єктів: закладання виробленого простору; залишення запобіжливих ціликів необхідних розмірів; застосування будівельних і конструктивних заходів в опрацьовуваних об'єктах які зменшують шкідливий вплив гірських розробок і ін. 3.19.4. Матеріали систематичних інструментальних спостережень детальний опис деформацій тріщин перекосів і т. ін. . В акті державної комісії визначається ступінь ефективності вжитих заходів щодо охорони об'єктів. 3.20. Щодо об'єктів побудованих у сейсмічних районах 3.20.1. У виконавчій документації повинні бути відображені а в необхідних випадках підтверджені актами огляду прихованих робіт спеціальні конструктивні заходи щодо забезпечення сейсмостійкості будівель і споруд відповідно до вимог державних норм і правил. 3.20.2. Акти випробувань міцності щеплення розчину з цеглою у кладці несучих стін кам'яних будов. 4. Документація що надається генеральним підрядником при будівництві метрополітенів Генпідрядною організацією окрім документації передбаченої ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення" також СНиП III-44-77 "Тоннели железнодорожные автодорожные и гидротехнические. Метрополитены. ЦНИСТ" повинна бути додатково надана така документація: 4.1. Щодо споруд і архітектур 4.1.1. Попікетні відомості всіх тунельних споруд. 4.1.2. Робочі креслення повторний комплекс: конструктивні архітектурні оздоблювальні щодо кожної станції і перегонів з написами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або з унесеними в них змінами зробленими особами відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт; зазначений комплект робочих креслень є виконавчою документацією. 4.1.3. Звіт про інженерно-геологічні умови будівництва лінії метрополітену. 4.1.4. Відомість основних застосованих конструкцій за видами і призначенням спорудження об'єкта. 4.1.5. Відомість основних змін унесених у проект у процесі будівництва. 4.1.6. Сертифікати і паспорти які засвідчують якість застосованих матеріалів обладнання і виробів. 4.1.7. Показники міцності укладеного в конструкції монолітного і збірного бетону й залізобетону. 4.1.8. Геометрична точність укладених кілець і оздоблення тунелів. 4.1.9. Осідання поверхні в районі проходження траси ліній метрополітену. 4.1.10. Протоколи лабораторного аналізу хімічного складу ґрунтових вод. 4.1.11. Відомості про впровадження науково-дослідних робіт і вдосконалень унесених при спорудженні метрополітену. 4.2. Щодо колії і контактної рейки 4.2.1. Відомості загальної довжини колій з виділенням довжини головних колій з'єднувальних віток віток у депо колій у парках протяжності колій в тунелях на метромостах і на наземних дільницях. 4.2.2. Виконавчі плани наземних дільниць ліній з їх описом і короткою характеристикою конструкції земляного полотна верхньої будови колій і інженерно-геологічних умов будівництва. 4.2.3. Виконавчі креслення спорудження земляного полотна наземних дільниць. Відомість дренажів прорізів і інших улаштувань у земляному полотні. Відомість виконання укріплень земляного полотна і водовідвідних споруджень. 4.2.4. Акти здавання земляного полотна наземних ділянок під укладення колії або основи тунельної обробки під укладення колії з відомістю контрольного нівелювання по осі і бровках земляного полотна замірювань ширини земельного полотна поверхонь нахилів зливної призми і крутизни укосів. Акти лабораторного випробування ґрунтів використаних для спорудження земляного полотна. Акти перевірки ступеня ущільнення ґрунтів у насипах. 4.2.5. Відомість додаткових постійних реперів установлених генпідрядником із зазначенням їх місцеположення і відміток. 4.2.6. План і профіль колії із зазначенням зупинних пунктів колійного розвитку на станціях середніх і граничних ухилів та довжини кривих дільниць у процентному вираженні щодо загальної довжини із зазначенням найменшого радіусу кривих. 4.2.7. Відомість про конструкцію верхньої колії і контактної рейки до яких уносять характеристику основи типи шпал рейок довжина рейкових плітей і способів зварювання типи конструктивних елементів верхньої будови колії і контактної рейки. 4.2.8. Покілометрова і постанційна відомість укладених матеріалів верхньої будови колії із зазначенням призначення колій типу рейок кількості і марки бетону роду баласту породи і якості деревини шпал і року укладення їх довжини рейкових плітей року прокату і номера плавлення рейок числа скріплень за типами і видами типу марки і числа стрілочних переводів. 4.2.9. Покілометрова відомість баласту укладеного в колію. 4.2.10. Відомість покілометрового запасу матеріалів верхньої будови колії і контактної рейки що передається експлуатаційній організації. 4.2.11. Відомість установлених колійних і сигнальних знаків. 4.2.12. Сертифікати на елементи верхньої будови колії контактної рейки стрілочні переводи і на зварювання стиків рейкових плітей і плітей контактної рейки. 4.2.13. Відомість контрольних промірів положення рейкових ниток відносно реперів. Паспорти кривих ділянок з відомостями промірювань положення кривих у плані основні параметри проектні і фактичні стріли прогину . Відомість підвищення зовнішньої рейки в кривих. 4.2.14. Відомість захисних засобів: парканів живого захисту і т. ін. 4.2.15. Відомість бальної оцінки стану колії і контактної рейки за даними проходу колієвимірювального вагона або візка і катучого шаблону для контактної рейки. 4.3. Щодо ескалаторів 4.3.1. Технічний і реєстраційний паспорт ескалатора й інша технічна документація яка поставляється у комплекті з ескалаторами. 4.3.2. Акт про виконання налагодження електропривода і 48-годинного обкатування ескалатора згідно з правилами обладнання і безпеки експлуатації ескалаторів. 4.3.3. Акт про прийняття ескалатора представниками експлуатації. 4.3.4. Документація щодо реєстрації й огляду ескалаторів. 4.3.5. Акт випробування демонтажного обладнання. 4.3.6. Відомість запасних частин резервного технологічного устаткування яке передається експлуатаційній організації. 4.4. Щодо інженерно-технічного обладнання санітарно-технічного обладнання 4.4.1. Короткий опис що включається в акти приймальних комісій систем водопостачання вентиляцій опалення водовідливних і іншого санітарно-технічного обладнання із зазначенням типів основного устаткування. 4.4.2. Паспорти на інженерно-технічне і санітарно-технічне устаткування. 4.4.3. Акти про виконання налагоджувальних робіт і проведення випробування всіх систем інженерно-технічного обладнання із зазначенням організацій які виконали налагодження і випробування. 4.4.4. Акт здавання міським організаціям зовнішніх комунікацій уводів і дозволу на спуск каналізаційних і умовно чистих вод у міські мережі. 4.4.5. Акти випробування герметичності фекальних баків водовідливних установок і проведення гідравлічних випробувань комунікацій і ємкостей. 4.4.6. Акти перевірки захисту комунікацій від блукаючого струму. 4.4.7. Акти замірювання рівня шуму створюваного вентиляторами у вентильованих приміщеннях а для вентиляторів основної вентиляції - у тунелях і на поверхні. 4.4.8. Відомості про виконані заходи щодо зниження рівня шуму вентиляторів. 4.4.9. Акти випробування демонтажного обладнання. 4.4.10. Відомість запасних частин і резервного устаткування яке передається експлуатаційній організації. 4.5. Щодо електротехнічного обладнання 4.5.1. Короткий опис який включається в акти пр4.7. Щодо організації руху 4.5.1. Короткий опис який включається в акти приймальних комісій систем електропостачання змінним і постійним струмом і систем управління підстанціями та установками із зазначенням типів основного устаткування. 4.5.2. Паспорти на устаткування. 4.5.3. Документ про розмежування експлуатації живлення кабельних мереж між електропостачальними організаціями й метрополітеном. 4.5.4. Виконавча документація про здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в електроприміщеннях і захисту обслуговувального персоналу від ураження електричним струмом. 4.5.5. Виконавча документація про виконання заходів передбачених проектом щодо попередження попадання підземних вод на устаткування в електроприміщеннях. 4.5.6. Довідка про виконання заходів передбачених проектом щодо захисту від блукаючого струму і електрохімічної корозії. 4.5.7. Акт про проведення налагоджувальних робіт і випробування підвищеною напругою із зазначенням організацій які виконали налагоджування і випробування. 4.6. Щодо автоматики і телемеханіки для руху поїздів зв'язку і електрогодинників 4.6.1. Відомості які включаються в акти приймальних комісій щодо обладнання автоматики й телемеханіки для руху поїздів зв'язку і електрогодинників із зазначенням типів основного устаткування. 4.6.2. Паспорти на устаткування. 4.6.3. Акти про проведення налагоджувальних робіт і випробувань щодо устаткування автоматики телемеханіки для руху поїздів зв'язку й електрогодинників. 4.7. Щодо організації руху 4.7.1. До актів приймальних комісій замовником разом з генпідрядником додаються відомості про основні експлуатаційні характеристики ліній метрополітену які вводяться в експлуатацію швидкість руху основні дані про облаштування депо станцій перегонів камер з'їздів з'єднувальних віток віток в депо і ін. . 4.7.2. Акти щодо пропускання пробного поїзда і про обкатування рухомого складу колії і облаштувань. 4.7.3. Акти про виконання налагоджувальних робіт і перевірку роботи обладнання автоматичного ведення поїздів та автоматичних дверей станцій під час пробного руху поїздів. 4.8. Щодо пожежної безпеки 4.8.1. До актів приймальних комісій додаються відомості про системи гасіння пожеж на станціях тунелях притунельних спорудах електродепо і інших об'єктах метрополітенів. 4.8.2. Акти прийняття в експлуатацію систем гасіння пожеж. 4.9. Щодо економіки будівництва 4.9.1. Надаються відомості про основні рішення і методи виконання робіт на будівництві дані про досягнуті найбільш швидкісні проходки тунелів про застосування нових прогресивних методів проведення робіт конструкцій і матеріалів. 4.9.2. Відомість основних обсягів робіт виконаних у порівнянні із затвердженим проектом. 4.9.3. Документація про внесені в проект і кошторис зміни й доповнення затвердженні рішеннями відповідними інстанціями. 4.9.4. Довідка замовника і генерального підрядника про фактичні строки будівництва об'єкта в порівнянні із затвердженими нормами. иймальних комісій систем електропостачання змінним і постійним струмом і систем управління підстанціями та установками із зазначенням типів основного устаткування. 5. Перелік проектної виконавчої і виробничої документації що надається при прийманні об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів в експлуатацію Документація що надається державній приймальній комісії замовником забудовником : 5.1. Проектно-кошторисна документація затверджена в установленому порядку а також довідка основних техніко-економічних показників об'єкта що приймається в експлуатацію. 5.2. Відомість допущених при будівництві відхилень від затверджених проектів і кошторисів додаток 28 . 5.3. Список проектних науково-дослідницьких і вишукувальних організацій що брали участь у проектуванні об'єкта. 5.4. Загальний план усіх земель відведених для будівництва залізничних ліній споруд і підприємств з відповідними документами на право землекористування і відомість смуги відведення додаток 29 . 5.5. Документи на геодезичну розбивну основу для будівництва а також на геодезичну роботу в процесі будівництва виконані замовником. 5.6. Документи геології і гідрогеології будівельної площі за результатами випробувань і аналізу ґрунтових вод. 5.7. Дозвіл органів Держархбудконтролю на виробництво будівельно-монтажних робіт на об'єктах житлово-громадського призначення. 5.8. Склад затвердженого пускового комплексу для об'єкта виробничого призначення якщо це передбачено проектом і титульним списком. 5.9. Довідка про забезпечення об'єкта експлуатаційними кадрами санітарно-побутовими приміщеннями пунктами харчування і торгівлі житловими і громадськими будівлями. 5.10. Довідка про забезпечення об'єкта що приймається в експлуатацію матеріально-технічними ресурсами у тому числі сировиною електроенергією водою паром газом паливом стислим повітрям скиданням стічних вод і інш. 5.11. Документ на спеціальне водокористування. 5.12. Паспорт на обладнання і механізми. 5.13. Акти приймання будівель споруд змонтованого обладнання механізмів і комунікацій складені робочими комісіями. 5.14. Акт приймання в експлуатацію будівель споруд і приміщень указаний у п. 2.17 цього Положення. 5.15. Довідки місцевих експлуатаційних організацій щодо зовнішніх мереж холодного і гарячого водозабезпечення каналізації теплозабезпечення енергопостачання і зв'язку які забезпечують експлуатацію об'єктів і приймаються ними на обслуговування. 5.16. Довідка про відповідність потужностей які підлягають уведенню в дію за розрахунковою потужністю для початкового періоду освоєння проектних потужностей потужностям передбаченим проектом. 5.17. Документи про дозвіл на експлуатацію об'єктів і обладнання підконтрольних відповідним органам державного нагляду представники яких не ввійшли до складу державної приймальної комісії. 5.18. Відомості запропонованих робочою комісією додаткових робіт не передбачених проектом з необхідним техніко-економічним обґрунтуванням і зазначенням орієнтованих обсягів ціни і термінів виконання додаток 30 . 5.19. Відомість виконаних обсягів і вартість робіт за розділами кошторисів або кошторисно-фінансовими розрахунками підписану замовником підрядником і проектною організацією додаток 31 . 5.20. Довідка про усунення недоробок і дефектів установлених робочою комісією додаток 32 . 5.21. Довідка замовника і генерального підрядника про фактичну тривалість будівництва об'єкта в порівнянні із затвердженими нормами. 5.22. Довідка про розміри утворених замовником затрат із затвердженим кошторисом. 5.23. Узагальнений висновок робочої комісії про готовність об'єкта в цілому до приймання в експлуатацію державною приймальною комісією. Начальник Головного управління науково-технічної політики та безпеки Міністерства транспорту України О. Л. Петрашевський Додаток 1 до пункту 2.3 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів АКТ робочої комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування м. " " 200 р. Робоча комісія яка призначена назва організації-замовника забудовника яка призначила робочу комісію рішення від " " 200 р. N ускладі: голови - представника замовника забудовника прізвище ім'я та по батькові посада членів комісії - представників: генерального підрядника прізвище ім'я та по батькові посада субпідрядних монтажних організацій прізвище ім'я та по батькові посада експлуатаційної організації прізвище ім'я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного пожежного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада органів охорони праці прізвище ім'я та по батькові посада органів охорони довкілля прізвище ім'я та по батькові посада органів Державної інспекції ефективного використання газу прізвище ім'я та по батькові посада УСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації та її відомча належність пред'явлено для прийняття такого устаткування перелік устаткування та його коротка характеристика при потребі перелік указується в додатку змонтоване в назва будівлі споруди цеху який входить до складу назва підприємства його черги пускового комплексу 2. Монтажні роботи виконані назва монтажних організацій та їх відомча належність 3. Проектна документація розроблена назва проектних організацій та їх відомча належність номери креслень і дати їх складання 4. Дата початку монтажних робіт місяць і рік Дата закінчення монтажних робіт місяць і рік Робочою комісією проведені додаткові випробування устаткування крім випробувань які зафіксовані у виконавчій документації що подана генпідрядником : назва випробувань Рішення робочої комісії Роботи з монтажу пред'явленого устаткування виконані згідно з проектом стандартами будівельними нормами технічними умовами і відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування. Пред'явлене до прийняття устаткування указане в пункті 1 цього акта вважати прийнятим з " " 200 р. для комплексного випробування. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи ЗДАЛИ представники генерального підрядника і субпідрядних організацій підписи ПРИЙНЯЛИ представники замовника забудовник підписи Додаток 2 до пункту 2.3 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Акт робочої комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування м. " " 200 р. Робоча комісія яка призначена назва організації-замовника забудовника яка призначила робочу комісію рішення від" " 200 р. N у складі: голови - представника замовника забудовника прізвище ім'я та по батькові посада членів комісії - представників: генерального підрядника прізвище ім'я та по батькові посада субпідрядних монтажних організацій прізвище ім'я та по батькові посада експлуатаційної організації прізвище ім'я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного пожежного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада органів охорони праці прізвище ім'я та по батькові посада органів охорони довкілля прізвище ім'я та по батькові посада органів Державної інспекції ефективного використання газу прізвище ім'я та по батькові посада УСТАНОВИЛА: 1. Устаткування назва устаткування технологічної лінії установки агрегату при потребі вказуються в додатку до акта змонтоване в назва будівлі споруди цеху який входить до складу назва підприємства його черги пускового комплексу пройшло комплексне випробування включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями з " " 200 р. до " " 200 р. протягом дні або години у відповідності з установленим замовником порядком і за назва документа за яким здійснювалось комплексне випробування 2. Комплексне випробування включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи виконано назва організації-замовника пусконалагоджувальної організації 3. Дефекти проектування виготовлення і монтажу устаткування при потребі вказується в додатку до акта які виявлені в процесі комплексного випробування а також недоробки: усунені. 4. У процесі комплексного випробування виконані додаткові роботи вказані в додатку до цього акта. Рішення робочої комісії Устаткування яке пройшло комплексне випробування вважати готовим до експлуатації і випуску продукції надання послуг передбаченої проектом в обсязі що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період і прийнятої з " " 200 р. для пред'явлення державній приймальній комісії для прийняття в експлуатацію. Голова робочої комісії підписи Члени робочої комісії підписи Додаток 3 до пункту 2.3 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії м. " " 200 р. Робоча комісія яка призначена назва організації-замовника забудовника яка призначила робочу комісію рішення від " " 200 р. N ускладі: голови - представника замовника забудовника прізвище ім'я та по батькові посада членів комісії - представників: генерального підрядника прізвище ім'я та по батькові посада субпідрядних монтажних організацій прізвище ім'я та по батькові посада експлуатаційної організації прізвище ім'я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного пожежного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада органів охорони праці прізвище ім'я та по батькові посада органів Державної інспекції ефективного використання газу прізвище ім'я та по батькові посада органів охорони довкілля об'єктів промислового призначення прізвище ім'я та по батькові посада профспілкової організації прізвище ім'я та по батькові посада відповідно до ДБН А.3.1-3-94 УСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації та її відомча належність пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом назва об'єкта 2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником який виконав види робіт та його субпідрядними організаціями назва організацій та їх відомча належність які виконали види робіт 3. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена проектними організаціями назва організації та їх відомча належність 4. Будівництво здійснювалось за проектом номер проекту номер серії за типовими проектами 5. Проектно-кошторисна документація затверджена назва органу який затвердив документацію на об'єкт у цілому " " 200 р. N 6. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни: початок робіт ; місяць і рік закінчення робіт місяць і рік 7. Робочою комісією пред'явлена документація перелік документів згідно з п. 2.7 ДБН А.3.1.-3-94 8. Об'єкт має такі показники: потужність продуктивність виробнича площа протяжність місткість і т. ін. 9. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення щодо об'єкта характеризуються такими даними: короткі технічні характеристики з планування кількості поверхів основних матеріалів і конструкцій інженерного і технологічного устаткування 10. Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування і прийняття його робочими комісіями у кількості: за проектом одиниць; фактично одиниць. Перелік устаткування до цього акта додається додатково. 11. Заходи щодо охорони праці забезпечення вибухобезпеки пожежобезпеки охорони навколишнього природнього середовища і антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання Характеристика заходів наведена в додатку до акта. 12. Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в терміни зазначені в додатку до цього акта. 13. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією: усього тис. грн. у тому числі: будівельно-монтажних робіт тис. грн. устаткування інструменту інвентарю тис. грн. Рішення робочої комісії назва об'єкта УВАЖАТИ ПРИЙНЯТИМ від генерального підрядника і готовим до пред'явлення державній комісії. Голова робочої комісії підписи Члени робочої комісії підписи ЗДАЛИ представники генерального підрядника і субпідрядних організацій ПРИЙНЯЛИ представники замовника забудовник підписи підписи Додаток 4 до пункту 2.4 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів ЗАТВЕРДЖУЮ: прізвище ім'я та по батькові посада особи яка затвердила акт " " 200 р. Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі споруди приміщення м. " " 200 р. Робоча комісія яка призначена назва організації-замовника забудовника яка призначила робочу комісію рішення від " " 200 р. N ускладі: голови - представника замовника забудовника прізвище ім'я та по батькові посада членів комісії - представників: генерального підрядника прізвище ім'я та по батькові посада субпідрядних монтажних організацій прізвище ім'я та по батькові посада експлуатаційної організації прізвище ім'я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного пожежного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада органів охорони праці прізвище ім'я та по батькові посада органів Державної інспекції ефективного використання газу прізвище ім'я та по батькові посада органів охорони довкілля об'єктів промислового призначення прізвище ім'я та по батькові посада профспілкової організації прізвище ім'я та по батькові посада відповідно до ДБН А.3.1.-3-94 УСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації та її відомча належність пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом назва будівлі споруди приміщення який входить до складу назва об'єкта 2. Будівництво виконано на підставі рішення постанови розпорядження 3. наказу від " " 200 р. N назва органу який виніс рішення 3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником який виконав види робіт та субпідрядними організаціями назва організацій та їх відомча належність які виконали види робіт 4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена проектними організаціями назва проектних організацій та їх відомча належність 5. Будівництво здійснювалось за проектом номер проекту номер серії за типовими проектами 6. Проектно-кошторисна документація затверджена назва органу який затвердив проектно-кошторисну документацію на об'єкт у цілому " " 200 р. N 7. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни: початок ; місяць і рік закінчення місяць і рік при тривалості будівництва місяців : за нормою ; фактично . 8. Робочій комісії надана така документація: перелік документів відповідно до п. 2.7 ДБН А.3.1.-3-94 9. Подана до прийняття в експлуатацію будівля споруда приміщення має такі основні показники: потужність продуктивність виробнича площа протяжність місткість і т. ін. 10. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення щодо будівлі споруди приміщення характеризуються такими даними: стислі технічні характеристики з планування кількості поверхів основних матеріалів та конструкцій інженерного та технологічного устаткування 11. Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування робочими комісіями устаткування у кількості: за проектом одиниць; фактично одиниць. Перелік устаткування до цього акта додається додатково 12. Заходи щодо охорони праці забезпечення вибухобезпеки пожежобезпеки охорони довкілля та антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання 13. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання каналізації теплопостачання газопостачання енергозабезпечення та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію будівлі споруди приміщення та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій додається до акта. 14. Недоробки та дефекти усунені. 15. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією: усього тис. грн. у тому числі: будівельно-монтажних робіт тис. грн. устаткування інструменту та інвентарю тис. грн. 16. Кошторисна вартість основних фондів які приймаються в експлуатацію тис. грн. у тому числі: будівельно-монтажних робіт тис. грн. устаткування інструменту та інвентарю тис. грн. Рішення робочої комісії Пред'явлене до прийняття назва будівлі споруди приміщення ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ Голова робочої комісії підписи Члени робочої комісії підписи Додаток 5 до пункту 2.17 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів ЗАТВЕРДЖЕНО дата та номер рішення наказу постанови та ін. прізвище ім'я та по батькові і посада особи яка підписала рішення наказ постанова та ін. Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від " " 200 р. місцезнаходження об'єкта Державна приймальна комісія яка затверджена наказом постановою та ін. від" " 200 р.N назва органу який призначив комісію ускладі: голови членів комісії - представників: замовника забудовника прізвище ім'я та по батькові посада експлуатаційної організації прізвище ім'я та по батькові посада генерального підрядника прізвище ім'я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного архітектурно-будівельного контролю прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного пожежного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада органів охорони праці прізвище ім'я та по батькові посада органів Державної інспекції ефективного використання газу прізвище ім'я та по батькові посада органів охорони довкілля прізвище ім'я та по батькові посада органи виконавчої влади та місцевого самоврядування прізвище ім'я та по батькові посада профспілкової організації прізвище ім'я та по батькові посада банку який фінансує об'єкти промислового призначення прізвище ім'я та по батькові посада органів регулювання використання та охорони водоймищ об'єкти промислового призначення прізвище ім'я та по батькові посада відповідно ДБН А.3.1. - 3-94 УСТАНОВИЛА: 1. Замовником підрядником разом з замовником назва організації та її відомча належність пред'явлено для прийняття в експлуатацію назва об'єкта вид будівництва нове розширення реконструкція технічне переозброєння за адресою: область район населений пункт мікрорайон квартал вулиця номер будинку корпус 2. Будівництво здійснено на підставі рішення наказу постанови та ін. 3. від" " 200 р.N назва органу який виніс рішення згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт від" " 200 р.N назва органу Держархбудконтролю який видав дозвіл 3. Будівництво здійснено генеральним підрядником назва організації та її відомча належність який виконав види робіт та субпідрядними організаціями назва організацій та їх відомча належність види робіт які виконані кожною організацією при кількості організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку до цього акта 4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником назва організації та її відомча належність який виконав назва частин або розділів документації та субпідрядними організаціями назва організацій їх відомча належність та виконані частини і розділи документації при кількості організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку до цього акта 5. Вихідні дані для проектування видані назва науково-дослідних та вишукувальних організацій їх відомча належність тематика вихідних даних при кількості організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку до цього акта 6. Будівництво здійснювалось за проектом типовим індивідуальним повторного застосування номер проекту номер серії за типовими проектами для індивідуального проекту об'єктів житлово-цивільного призначення вказується назва органу який дозволив застосування такого проекту 7. Проектно-кошторисна документація затверджена назва органу який затвердив перезатвердив документацію на об'єкт чергу пусковий комплекс " " 200 р. N 8. Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни: початок ; місяць і рік закінчення місяць і рік при тривалості будівництва місяців : за нормою ; фактично . 9. Державній приймальній комісії представлена документація: перелік документів відповідно до пп. 2.7 2.10 ДБН А.3.1. - 3-94 Указані документи є обов'язковими до цього акта. 10. Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт для всіх об'єктів крім житлових будинків має такі основні показники потужності продуктивності виробничої площі протяжності місткості обсягу пропускної здатності провізної здатності кількості робочих місць і т. ін. заповнюється за всіма об'єктами в одиницях вимірювання відповідно до цільової продукції або основними видами послуг : Потужність продуктивність Одиниця виміру За проектом Фактично загальна з урахуванням раніше прийнятих у тому числі пускового комплексу або черги загальна з урахуванням раніше прийнятих у тому числі пускового комплексу або черги Випуск продукції надання послуг яка передбачена проектом в обсязі що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу 11. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення щодо проекту: короткі технічні характеристики особливостей його розміщення планування кількості поверхів основних матеріалів і конструкцій інженерного та технологічного устаткування 12. На об'єкті встановлено передбачене проектом устаткування в кількості згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування. Перелік устаткування до цього акта додається. 13. Заходи щодо охорони праці забезпечення вибухобезпеки пожежобезпеки охороні довкілля та антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання 14. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання каналізації теплопостачання газопостачання енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію об'єкта та прийнятні міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій додається до цього акта. 15. Недоробки та дефекти які виявлені робочою комісією ліквідовані. 16. Роботи з озеленення влаштування верхнього покриття під'їзних доріг до будівель тротуарів господарчих ігрових та спортивних майданчиків а також роботи з оздоровлення фасадів будівель повинні бути виконані: Види робіт Одиниця виміру Обсяг робіт Термін виконання 17. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією: усього тис. грн. у тому числі: базисна вартість будівельно-монтажних робіт тис. грн. устаткування інструменту та інвентарю тис. грн. 18. Вартість основних фондів які приймаються в експлуатацію тис. грн. у тому числі: вартість будівельно-монтажних робіт тис. грн. вартість устаткування інструменту та інвентарю тис. грн. Рішення державної приймальної комісії Пред'явлений до прийняття назва об'єкта ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ: Голова державної приймальної комісії підпис Члени державної приймальної комісії підписи Додаток 6 до пункту 3.2.2 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість нагірних і водовідвідних канав лотків і інших водовідвідних пристроїв N з/п Перегони Кілометри Пікети і плюси Водовідвідні і нагірні канави Кювети Дерев'яні лотки Залізобетонні лотки Поперечні прорізи Від До Дов- жина м Об'єм м3 Ухил Рід укріп- лення площа м2 Довжина м Об'єм м3 Рід укріп- лення Площа укріпле- ння м2 Довжина м Об'єм м3 Ухил Довжина м Об'єм м3 Ухил Рід дренува- льного матеріалу Об'єм м3 Виїмка або насип Попереч- ний профіль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 7 до пункту 3.2.3 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітену Покілометрова відомість укріплень укосів земляного полотна і водовідвідних споруд N з/п Кілометри Пікети і плюси Найменування перегонів і станцій Тип укріплення Одино- чна мостова м2 Подві- йна мостова м2 Кам'яний накид у плітях м3 Дернування Берми м2 Рисберми м2 Габіони м2 Інші засоби Суцільна м2 Хрестом м2 У стрічку м2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Підписи и Замовник Підрядник Додаток 8 до пункту 3.2.6 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість додаткових постійних реперів установлених генпідрядником N з/п Перегони Кілометри Пікети і плюси N репера Відмітка репера Відстань репера від осі лінії за кілометражем по прямій м Рід репера зруб укопаний стовп цоколь будівлі та інше праворуч ліворуч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 9 до пункту 3.2.7 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість баластних і кам'яних кар'єрів N з/п Найменування кар'єрів Кілометри Рід баласту Загальні запаси або залишки кількості баласту за групами Довжина під'їзних колій м Фронт навантаже- ння вагонів 1 2 3 4 5 6 7 Підписи: Підрядник Замовник Проектна організація Додаток 10 до пункту 3.3.1 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітену Відомість укладального матеріалу по головній колії Перегони Початок Кінець N голов- ної колії Рейки Кіломе- три Пікети Плюси Кіломе- три Пікети Плюси Тип Група Марка заводу Рік прокату Рік уклада- ння Нормальні Вкорочені і рубки Загаль- на довжи- на Число Число Дов- жи- на м Укладе- но в колію шт. Покіломе- тровий запас Дов- жина м Укладе- но в колію шт. Покіло- метровий запас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Продовження додатка Термо- обробка рейок Скріплення Противоугони Шпали Мостові бруси Ізольовані стики При- міт- ка Тип кріпле- ння марка Завод- виготов- лювач Рік виготов- лення Тип Кіль- кість шт. Залізо- бетонні Дерев'яні порода деревини Рід просо- чення Тип Кіль- кість шт. Рік укла- дання Епюра шт./км Поро- да дере- вини Рід просо- чення Переріз см2 Довжина м Кіль- кість шт. Рік укла- дан- ня Тип Кон- стру- кція Рід ізолюю- чого матері- алу Відс- тань до сигна- лу 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 11 до пункту 3.3.2 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітену Відомість характеристики безстикової колії і врахування температур закріплення зварних плітей Дата укла- дан- ня плі- тей Місце укладання Дов- жина плі- тей при -20 0C Характеристика плітей Розраху- нковий темпера- турний інтервал Фактична температура рейок при закріпленні 0C Довжина зрівнювальних рейок укладених з боку кінця подовжувальних рейок за рахунком кілометрів м Величи- на стико- вих зазорів при закріп- ленні мм Посада та прізви- ще відпові- дальної особи Термо- оброб- ка плітей і зрівню- валь- них рейок При- мітка Початок Кінець Тип скріплення N плітей спо-сіб зва-рю-ван-ня ви-ко-ну-вач зва-рю-ван-ня На початку У кінці Укладених у колію Укладених у покілометровий запас Кіло- метр Пікет Плюс Кіло- метр Пікет Плюс права нитка ліва нит-ка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 12 до пункту 3.3.3 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітену Відомість укладального матеріалу по станціях із скріпленням за нормами Стан- ція Укладено колій Переводи Рейки Пікетне значення стики рамної рейки вхідної стрілки N колії за пла- ном Довжина колії рахуючи від кореня гостряка Марка хресто- вини Стрілки Хрес- тови- на шт. Бруси переводні Тип Марка заводу Рік прокату Рік укла- дання N за пла- ном Тип Кіль- кість шт. Комп- лектів шт. Кількі- сть брусків у компл. шт. Просочені або непросочені Поро- да дерева Рік укла- дання Збоку Збоку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Закінчення додатка Рейки нормальні Рейки вкорочені і рубки Проти- угони шт. Шпали Мостові бруси При- мітка Залізобе- тонні Порода лісу Просочені або непросочені Тип Кількість на 1 км шт. Рік укла- дання Порода лісу Просочені або непросочені Переріз см2 Довжи- на м Кіль- кість шт. Рік укла- дання Дов- жина м Кіль- кість шт. Дов- жина м Кіль- кість шт. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Підписи: Підрядник Замовник Додаток 13 до пункту 3.3.5 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітену Відомість баласту укладеного в колію по перегонах/станціях Перегон станція N колії Кіло- метри Пікети і плюси Ширина баластної призми поверху м Ухил баластної призми Товщина піщаної подушки по осі колії Товщина щебінки під шпалою по осі рейки на двоколійних дільницях по міжколійній нитці на кривих по внутрішній нитці Товщина баластного шару під шпалою по осі колії і під кінцями шпал у тунелях Початок Кінець Піщана подушка Щебін- ка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Закінчення додатка Баластний шар Приміт- ка Подушка Шар під шпалою Піщаний кваліфікація за технічними вимогами Кар'єрний гравій Об'єм укладено за проектом м2 Фактично уладено колії м3 Щебень Сортува- льний гравій азбестовий баласт Кар'єрний гравій ракушник Об'єм укладання за проектом м3 Фактично укладено в колії м3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 14 до пункту 3.3.10 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітену Відомість колійних і сигнальних знаків постійних і тимчасових N з/п Місцезнаходження перегони км пк Найменування знаків Число за проектом фактичне 1 2 3 4 5 I. Постійні сигнали 1 Постійні диски зменшення швидкості II. Переносні сигнали 2 Переносні сигнали зупинки 3 Переносні сигнали зменшення швидкості III. Переносні сигнальні знаки 4 "Початок небезпечного місця" і "Кінець небезпечного місця" 5 "С" про подачу свистка IV. Постійні сигнальні знаки 6 "Увага! Струморозділ!" 7 Світловий покажчик "Опустити пантограф!" 8 "Підняти пантограф!" 9 "Граничний стовпчик" 10 "Щити оповіщення" 11 "Межа станції" 12 "Провідник" 13 "Межа під'їзної колії" 14 "Початок небезпечного місця" і "Кінець небезпечного місця" V. Постійні попереджувальні сигнальні знаки 15 "С" про подачу свистка 16 "Початок штовхання" і "Кінець штовхання" 17 "Зупинка локомотива" 18 "Відімкнути струм" 19 "Відімкнути струм на електровозі" 20 "Відімкнути струм на моторвагонному поїзді" 21 "Кінець контактної підвіски" 22 "Зупинка першого вагона" VI. Колійні знаки 23 Кілометрові 24 Пікетні 25 Уклоновказівні VII. Шляхові знаки особливі 26 Межі залізничної смуги відведення 27 Найвищий горизонт води і максимальна висота хвилі 28 Приховані споруди земляного полотна N з/п Місцезнаходження перегони км пк Найменування знаків Число за проектом фактичне 1 2 3 4 5 29 Репери початку і кінця кругових кривих 30 Осі пасажирської будівлі 31 Знаки на лінейних коолійних будівлях: кілометровий вказівний номер кілометра на якому знаходиться будівля; покажчик наявності телефону 32 Покажчик номера стрілок VIII. Попереджувальні сигнальні знаки біля переїздів 33 "Бережись поїзда!" біля переїзду що не охороняється без шлагбаумів 34 "Бережись поїзда!" біля переїзду що охроняється зі шлагбаумами 35 "Увага! Автоматичний шлагбаум!" IX. Колійні упори і поворотні бруски 36 Поворотні упори 37 Поворотні бруски Підписи: Замовник Підрядник Додаток 15 до пункту 3.3.11 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітену Відомість переїздів N з/п Кіло- метри Пікети і плюси Тип переїзду Шири- на переї- зду м Через скільки колій Катего- рія переїзду Тип настилу залізобето- ний дерев'яний Тип одягу на переїз- дах Тип шлагбаумів автоматичні кнопочні механізовані електричні Тип сигналізації автоматична світлофорна сповіщальна Наявність загороджуваль- ної сигналізації Наявність пристроїв до перекриття найближчих світлофорів автоблокування охоро- нний неохо- ронний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Закінчення додатка Спосіб улаштування жолобів за допомогою контррейок Габаритні ворота Знаки "Бережись поїзда!" Стовпчики поручні огорожа Труби й мости під переїздами Кут перетину залізниць і автомобільних доріг Висота Відстань від найближ- чої колії Труби Мости Отвір м Матеріал Довжина м Матеріал Довжина м 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 16 до пункту 3.3.12 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітену Відомість снігових щитів і інших захисних засобів які передаються Кіло- мерти Пікети і плюси Протяжність частин лінії які зазнають дії снігових і піщаних заносів Сніго- ві щити м Кілки шт. Постійна огорожа Захисні лісові смуги Вік років При- мітка Від До Мате- ріал Протяж- ність м Протяж- ність м Пло- ща га 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 17 до пункту 3.4.1 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Звітна відомість штучних споруд N з/п Кіло- метр Пікет Плюс Рід збудованої споруди Назва водостоку або перетинальної дороги для тунелів їх назва Загальні дані Кіль- кість колій Кількість і значення розрахункових прогонів або відводів для труб для тунелів габарит Повна довжина між задніми гранями устроїв оголовками труб порталами тунелів Висота від підошви рейки горизонту меженних вод або до нижньої крапки логу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Продовження додатка Характеристики Погінні споруди мостів Опор труб тунелів N опор кілець оправи тунелів Тип балочний арочний з суцільною стінкою наскрізна ферма Під'їзди зверху знизу Матеріал Висота від головки рейки до низу конструк- ції Розра- хунко- ві норми Рік і місяць закін- чення будівни- цтва установ- ки N опор кілець оправи тунелів Матеріал Рід ґрунту в основі для тунелів перетнуті породи Тип основи Розра- хунко- ві норми Рік і місяць закін- чення споруд у тунелях Тип водовід- ведних споруд у тунелях Рід Маса т або об'єм м3 Рід Об'єм м3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Продовження додатка 17 Характеристики Погінні споруди мостів Опор труб тунелів N опор кілець оправи тунелів Тип балочний арочний з суцільною стінкою наскрізна ферма Під'їзди зверху знизу Матеріал Висота від головки рейки до низу конструк- ції Розра- хунко- ві норми Рік і місяць закін- чення будівни- цтва установ- ки N опор кілець оправи тунелів Матеріал Рід ґрунту в основі для тунелів перетнуті породи Тип основи Розра- хунко- ві норми Рік і місяць закін- чення споруд у тунелях Тип водовід- ведних споруд у тунелях Рід Маса т або об'єм м3 Рід Об'єм м3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Підписи: Замовник Генпідрядник Підрядник Додаток 18 до пункту 3.11.1 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість побудованих виробничих службово-технічних культурно-побутових житлових і цивільних споруд на залізницях N з/п Вузол станція роз'їзд на перегоні км пк плюс найменування будівель їх призначення N серій типових проектів Будіве- льний об'єм м3 Площа Характеристика будівель Корис- на Житло- ва Кіль- кість повер- хів Фунда- мент Стіни Покрів- ля Міжпо- верхові перекри- ття Підлога Внутрішнє та зовнішнє оздоблення Теле- баче- ння Раді- офіка- ція 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Продовження додатка 18 Надвірні будівлі й огорожа Телефо- нізація Опале- ння Водо- гін Гаряче водо- поста- чання Газ Ка- на- ліза- ція Елект- ро- освітле- ння Протипоже- жне обладнання й інвентар Корівник з сінником шт./м3 Сарай для дров шт./м3 Помийні ями шт. Кількість льодників шт. об'ємом м3 Убиральні шт./очок Штахе- тні огоро- жі м Кількість колодязів глибиною м шт. Кількість Резерву- арів м3 шт. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 19 до пункту 3.12.4 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість споруд водопостачання Найменува- ння пунктів водопоста- чання Джерела водопостачання Водозабір з відкритого джерела Наймену- вання джерел Дебіт м3/діб. Якість води джерела Тип водоза- біру Самотечні лінії Усмоктувальні лінії Жорсткі- сть мг екв/л Лужність мг екв/л Хлориди мг/л Сухий залишок мг/л Прозо- рість за хрестом Колі-титр Інші показни- ки Кіль- кість/ мате- ріали Діа- метр мм Довжи- на м Кіль- кість/ мате- ріали Діа- метр мм Дов- жина м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Закінчення додатку 19 Заземлені резервуари Водорозбірні гідранти й крани Фільтрувальні або водопом'якшувальні установки Гідроколонки Водорозбірні колонки Пожежні крани Най- мену- вання тип уста- новки Відстійники освітлювачі Фільтри Насосно- силове обладнання Внутрішнє водопостачання Тип і мате- ріал Розміри Житлові культурно-побутові й службово-технічні будівлі Примітка Тип і при- зна- чен- ня Мате- ріал Міс- ткі- сть м3 Мі- сце уста- нов- ки При- зна- че- ння Кіль- кість шт. По- дача м3/хв. При- зна- чен- ня Тип Кіль- кість шт. Пода- ча від … до … л/хв. Тип Кіль- кість Пода- ча від … до … л/хв. Тип і мате- ріал Роз- міри в плані Ко- рис- ний об'єм м3 У плані Висо- та Найме- нування обладна- ння Харак- терис- тика Кількість точок шт. Довжина труб м Діаметр труб мм 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 20 до пункту 3.12.4 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість каналізаційних і теплофікаційних мереж на залізничній лінії Вузол станція роз'їзд на перегон км пк плюс Каналізаційна мережа Теплофікаційна мережа Зовнішні мережі Очисні споруди Трубопроводи Непрохідні тунелі Дов- жина м Діа- метр мм Матеріал труб Число колодязів шт. Харак- терис- тика Міст- кість м3 Дов- жина м Діа- метр мм Дов- жина м Пере- різ м2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 21 до пункту 3.13.1 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість парків колій і їх призначення Наймену- вання парків або груп колій N колій Най- мену- вання колії Стрілки що обмежують корисну довжину колії За проектом Фактично виконано Наявність колій Повна довжи- на м Корис- на довжи- на м Повна довжи- на м Корис- на довжи- на м Елект- ричної ізоляції Контакт- ної мережі Примітка Від N До N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 22 до пункту 3.14.2 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Поперегінна відомість пристроїв ліній зв'язку і високовольтних ліній Найменування перегону Довжина перегону Клас лінії Тип лінії Рік установ- лення Відомість про опори Відомість про проводи Число опор Дерев'яних установлених у ґрунті Дерев'яних установлених у залізо- бетонних приставках Залізобетонних Усього N ланцюгів та їх при- значення Рік підвішу- вання Матеріал Діаметр Просочу- ваних Непросо- чуваних 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 23 до пункту 3.14.2 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Поперегінна відомість споруд і пристроїв СЦБ сигналізації централізації блокування Перегін Довжина перегону Система автоблокування N перегін- них точок Кількість установленого обладнання за типами Світ- лофо- ри Дро- селі Акуму- лято- ри Реле Вип- рям- лювачі Релей- ні шафи Бата- рейні шафи Інше обладнання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 24 до пункту 3.14.3 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість обладнання станції пристроями СЦБ сигналізація централізація блокування Станція Система централізації Кількість централізованих стрілок Кількість стрілок обладнання електрозамками або ключовою залежністю Місцезнаходження пульту Кількість релейних будок або постів Кількість обладнання за типом Світло- фори Елек- тро- приво- ди Дро- селі Акуму- лятори Релей- ні шафи Бата- рейні шафи Реле Вип- рям- ляч Транс- фор- мато- ри Інше обладнання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 25 до пункту 3.14.4 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість обладнання станції пристроями зв'язку Найменування станції Кількість обладнання за типами Найменування обладнання Підписи: Замовник Підрядник Додаток 26 до пункту 3.15.5 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість анкерних дільниць контактної мережі перегонів і станцій залізниці Несучий трос Контактний провід N анкерних дільниць Довжина анкерних дільниць м Марка проводів N бараба- нів Завод - поста- чальник N анкер- них дільниць Довжина анкерних дільниць м Марка проводів N бара- банів Завод – поста- чальник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 27 до пункту 3.15.26 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість перетину з контактною мережею повітряних ліній і каліброваних мереж на дільниці залізниці Місце перетину км пк плюс Характеристика перетину мереж або кабельної лінії Відстань мінімальна від проводів до контактної мережі м Примітка 1 2 3 4 Підписи: Замовник Підрядник Додаток 28 до пункту 5.2 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість допущених при будівництві відхилень від затверджених проектів і кошторисів Найменування об'єктів N проектів Характер і розмір відхилень Причини відхилень Ким коли і яким документом санкціоновані 1 2 3 4 5 Підписи: Замовник Підрядник Проектна організація Додаток 29 до пункту 5.4 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість смуги відведення Кілометри Пікети Плюси Найменування перегонів або станцій Ширина смуги відведення від осі головної колії м Примітка уліво управо 1 2 3 4 5 6 7 Підписи: Замовник Проектна організація Додаток 30 до пункту 5.18 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість додаткових робіт не передбачених затвердженим проектом і кошторисом але необхідних за умовами експлуатації N з/п Місцезнаходження і найменування робіт Одиниця Кількість одиниць На суму грн. Мотиви потреби виконання робіт 1 2 3 4 5 6 Підписи: Голова робочої комісії Члени робочої комісії Додаток 31 до пункту 5.19 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Відомість виконаних обсягів і вартість робіт за розділами кошторисів або кошторисно-фінансовими розрахунками на 200 р. N з/п Найменування робіт Одиниця Передбачено проектом Фактично виконано обсяги на суму за загальною кількістю у порівнянні з проектом за обсягом на суму за обсягом на суму більше менше більше менше 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Підписи: Замовник Підрядник Проектна організація Додаток 32 до пункту 5.20 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів Довідка про усунення недоробок і дефектів установлених робочою комісією за станом на 200 р. N з/п Найменування недоробок і дефектів Одиниця Кількість одиниць На суму грн. Виконавець робіт Дата усунення 1 2 3 4 5 6 7 Підписи: Замовник Підрядник