НПАОП 0.00-3.09-05

НПАОП 0.00-3.09-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці України 01.11.2004 № 241 НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ Про внесення змін до Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 2 жовтня 2007 року N 234 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2007 р. за N 1151/14418 З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Унести зміни до Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01.11.2004 N 241 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.12.2004 за N 1663/10262 далі - Норми а саме: у пункті 1.3 Норм слова та цифри "Класифікатору професій ДК 003-95 затвердженому наказом Держстандарту України від 27.07.95 N 257" замінити словами та цифрами "Національному класифікатору ДК 003:2005 "Класифікатор професій" затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375"; у назві другої графи таблиці розділу 2 Норм слова та цифри "Код згідно з Класифікатором професій ДК 003-95" замінити словами та цифрами "Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2005". 2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.   Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду         Г. М. Суслов  ПОГОДЖЕНО:     Заступник Міністра України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи        В. Романченко  Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України      С. П. Бережнов  Заступник Міністра праці та соціальної політики України    М. Солдатенко  Перший заступник Міністра промислової політики України    Д. В. Колєсніков  Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України        Ю. Мельников  Голова Центрального комітету Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України        С. С. Шишов  Голова Центральної Ради Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України      В. Погорілий  Голова Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України      В. О. Матов  Перший заступник директора Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці        М. О. Лисюк  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Ці Норми розроблено відповідно до Закону України “Про охорону праці” постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки” від 08.08.2001 №952 зведеного плану розроблення перегляду нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004 №77. 1.2 Ці Норми поширюються на організації та підприємства незалежно від форм власності та підпорядкування що виконують підрядним або господарським способом роботи з експлуатації ремонту наладки електростанцій теплових та електричних мереж обслуговування споживачів. 1.3 Ці Норми розроблено для професій працівників підприємств електроенергетичної галузі перелік яких повністю відповідає класифікатору професій ДК 003-95 затвердженому наказом Держстандарту України від 27.07.95 №257 з урахуванням змін і доповнень до нього. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту далі – ЗІЗ у залежності від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 “Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация” додаток 1 . 1.4 Крім цих Норм працівники організацій і підприємств електроенергетичної галузі які виконують роботи що відносяться до інших видів економічної діяльності повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з “Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств” затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 № 47/П-2 із змінами а також згідно з чинними Нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим у відповідних галузях економіки. 1.5 Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту а також порядок їх утримання та зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 №170 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за №667/1692 далі – ДНАОП 0.00-4.26-96 . Згідно із цим Положенням власник або уповноважений ним орган зобов`язаний забезпечити працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту що відповідають вимогам чинних нормативних актів додатки 2; 3 . Діелектричні засоби захисту видаються працівникам лише у разі якщо вони пройшли випробування згідно з нормами та у відповідні строки. 1.6 Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи державного нагляду за охороною праці профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств. 1.7 Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників а в разі відсутності професійної спілки – уповноважена найманими працівниками особа. 1.8 При постійній роботі у населених пунктах яким надано статус гірських відповідно до законодавства України терміни носіння зимового спеціального одягу та спеціального взуття зменшуються на 12 місяців. 2 Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі 2.1 ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ № з/п Код згідно з классифи-катором професій ДК 003-95 Професійна назва роботи Найменування спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту Термін носіння місяці Позначення захисних властивостей тип марка ЗІЗ 1 2 3 4 5 6 1. 2111.2 2145.2 Інженер з управління блоком атомної станції. Інженер з управління реактором атомної станції Інженер з управління турбіною атомної станції Костюм бавовняний Напівкомбінезон із сорочкою блузкою Черевики шкіряні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 18 12 12 36 Ми Ми Мп Тн 2. 2146.2 8154.1 Інженер-технолог з водоочищення атомної станції Апаратник блочної знесолювальної установки атомної електростанції Костюм бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Ковпак бавовняний Окуляри захисні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці 12 чер. 12 3 1 6 до зн. 36 36 Ми В В Ву Ми Ми Зп Тн Тн 3. 8161.2 Оператор спецводоочищення Костюм бавовняний Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Ковпак бавовняний Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці 12 чер. 12 3 1 6 36 36 Ми В В Ву Ми Ми Тн Тн 4. 7233.1 Слюсар з ремонту реакторно-турбінного обладнання Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані 12 12 1 Ми Мп Мп 1 2 3 4 5 6 Чоботи гумові Окуляри захисні Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці чер. до зн. до зн. 36 В Зп ПШН-Б Тн 5. 8161.1 Машиніст блочного щита керування агрегатами парогене-ратор-турбіна Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 до зн. 36 Ми Мп Ми ПШН-Б Тн 6. 8163.3 Машиніст берегових насосних станцій Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані На вологих роботах додатково: Костюм прогумований Шолом під каску Чоботи гумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці 12 12 6 1 6 12 12 36 36 Ми Мп Ву Ми Вн В Тн Тн 7. 2149.2 2143.2 2144.2 Інженер з експлуата-ції устаткування атомної станції; інженер з розрахунків та режимів атомні реактори Інженер з ремонту і налагодження елект-роенергетичного устаткування атомної станції Інженер з ремонту та обслуговування авто-матики та засобів ви-мірювання атомної електростанції Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 до зн. 36 Ми Мп Мп ПШН-Б Тн Роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань 1 2 3 4 5 6 1. 8322.2 Водій автотранспорт-них засобів спецавтомобіля при одночасному виконанні обов?язків дозиметриста Комбінезон бавовняний Білизна натільна Рушник Берет бавовняний Шкарпетки бавовняні Рукавички гумові Черевики Чоботи гумові Комбінезон пластикатовий Нарукавники пластикатові Респіратор пилозахисний Водію автомобіля зайнятому водінням спецмашини з неопалюваною кабіною узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці 6 6 1 6 1 6 6 12 чер. чер. до зн. 36 36 Рз Рз Рз Рз Рз Вн Рз Рз Вн Ри Ри Тн Тн 2. 7242.1 Працівники безпосередньо зайняті на переносних установках для гама-дефектоскопії Дефектоскопіст рентгено- гамагра-фування Костюм бавовняний Черевики шкіряні Берет бавовняний Рукавиці бавовняні Ручний захват для ампул Респіратор пилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці 12 6 12 3 до зн. до зн. 36 36 Рз Рз Рз Рз Тн Тн 3. 7242.1 Працівники безпосередньо зайняті на стаціонарних установках для рентгено- та гамадефектоскопії Дефектоскопіст рентгено- гамагра-фування Халат бавовняний Берет бавовняний Рукавиці бавовняні Ручний захват для ампул Респіратор пилозахисний 12 12 3 до зн. до зн. Рз Рз Рз 1 2 3 4 5 6 7243.2 Лаборант рентгено-спектрального аналізу 4. 8121.2 7241.1 8159.1 7241.1 2149.2 2111.2 2113.2 7243.1 8290.3 Працівники безпосе-редньо зайняті виконанням лабораторних або промислових робіт із застосуванням відкритих радіоактивних речовин загальною активністю до10 милікюрі і більше Лаборант спектраль-ного аналізу Лаборант-радіомет-рист Лаборант хімічного аналізу Слюсар з контрольно-вимірювальних при-ладів та автоматики Інженер-технолог Інженер-радіолог Інженер-радіохімік Дозиметрист Пробовідбірник Костюм бавовняний Білизна натільна Берет бавовняний Шкарпетки бавовняні Рушник Напівкомбінезон пластикатовий Фартух пластикатовий Нарукавники пластикатові Рукавички гумові Черевики Чоботи гумові Респіратор пилозахисний 3 6 3 1 1 чер. чер. чер. 6 12 чер. до зн. Рз Рз Рз Рз Ри Ри Ри Рз Вн Рз Рз Вн 5. 7233.2 7134.2 Працівники безпосередньо зайняті ремонтом забрудне-ного радіоактивними речовинами устаткування витяжних шаф боксів спецвентиляції Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання Ізолювальник з термоізоляції Костюм бавовняний Білизна натільна Берет бавовняний Шкарпетки бавовняні Рушник Чоботи гумові або Черевики Рукавички гумові Напівкомбінезон пластикатовий Фартух пластикатовий Нарукавники пластикатові Респіратор пилозахисний 3 6 3 1 1 3 6 6 чер. чер. чер. до зн. Рз Рз Рз Рз Рз Вн Рз Рз Вн Ри Ри Ри 1 2 3 4 5 6 7233.1 1222.2 Cлюсар-ремонтник Майстер 6. 7231 Працівники безпоредньо зайняті ремонтом забруднено-го радіоактивними речовинами обладнання спецканалі-зації а також безпо-середньо зайняті на аварійних роботах Слюсар аварійно- Костюм бавовняний Білизна натільна Берет бавовняний Шкарпетки бавовняні Рушник Чоботи гумові або Черевики Рукавички гумові Напівкомбінезон пластикатовий 3 6 3 1 1 3 6 6 чер. Р3 Р3 Р3 Р3 Рз Вн Рз Р3 Вн Ри 7136.2 1222.2 відновлювальних робіт Монтажник санітарно-технічного устаткування Майстер Фартух пластикатовий Нарукавники пластикатові Респіратор пилозахисний чер. чер. до зн. Ри Ри 7. 2149.2 7233.1 8161.2 3152 1222.2 Працівники безпосередньо зайняті на роботах з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань на ядерних реакторах спецскладах Інженер-технолог Слюсар-ремонтник Оператор транспортно-технологічного устаткування Інженер-інспектор Майстер Костюм бавовняний Білизна натільна Берет бавовняний Шкарпетки бавовняні Рушник Рукавиці брезентові Рукавички гумові Черевики Чоботи гумові Фартух пластикатовий Нарукавники пластикатові Респіратор пилозахисний 6 6 3 1 1 чер. 6 12 чер. чер. чер. до зн. Рз Рз Рз Рз Рз Рз Вн Рз Рз Вн Ри Ри 8. Працівники дозиметричних служб зайняті на роботах з радіоактивними речовинами і джерела-ми онізуючих випромінювань Костюм бавовняний Білизна натільна Берет бавовняний Шкарпетки бавовняні Рушник Рукавиці брезентові Рукавички гумові 6 6 3 1 1 чер. 6 Рз Рз Рз Рз Рз Рз Вн 1 2 3 4 5 6 2111.2 7243.1 3111 Інженер-радіолог Дозиметрист Технік-дозиметрист Чоботи гумові Фартух пластикатовий Нарукавники пластикатові Респіратор пилозахисний чер. чер. чер. до зн. Р 3 Вн Ри Ри 9. Працівники безпосередньо зайняті обслуговуванням обладнання в зоні що контролюється Костюм бавовняний Білизна натільна Берет бавовняний Шкарпетки бавовняні Рушник 3 6 3 1 1 Р3 Р3 Р3 Р3 7241.1 7241.2 7241.1 7241.1 8161.2 Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики Оператор реакторного відділення Чоботи гумові або Черевики Рукавички гумові Напівкомбінезон пластикатовий Фартух пластикатовий Нарукавники пластикатові Респіратор пилозахисний 3 6 6 чер. чер. чер. до зн. Рз Вн Рз Рз Вн Ри Ри Ри 10. 8154.2 1222.2 8264.2 8264.2 7136.2 7233.1 9133 Працівники спецпралень Дезактиваторник Майстер Оператор пральних машин Машиніст із прання та ремонту спецодягу Слюсар-сантехнік Слюсар-ремонтник Комплектувальник білизни Костюм бавовняний Берет бавовняний Шкарпетки бавовняні Рушник Чоботи гумові Рукавички гумові Фартух пластикатовий Нарукавники пластикатові Респіратор пилозахисний 6 6 1 1 3 6 чер. чер. до зн Рз Рз Рз Рз Вн Рз Вн Ри Ри 1 2 3 4 5 6 11. 2149.2 8159.2 1222.2 Працівники зайняті переробкою та похо- ванням радіоактивних речовин Інженер-технолог Переробник радіоактивних відходів Майстер переробка та поховання радіоактивного брухту Комбінезон бавовняний Білизна натільна Рушник Шкарпетки бавовняні Берет бавовняний Рукавиці комбіновані Чоботи гумові Рукавички гумові Пневмокостюм Лг або 6 6 1 1 6 3 чер. 6 чер. Рз Рз Рз Рз Рз Рз Вн Рз Вн Ри Комбінезон пластикатовий Респіратор пилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені Шапка зимова до зн. 36 36 48 36 Тн Тн Тн20 Тн 12. 4190 8333.2 9411 Табельник Ліфтер Комірник зайнятий у цеховій коморі - усі працівники у виробни-чих приміщеннях з радіоактивними речо-винами і джерелами іонізуючих випромі-нювань Халат бавовняний Берет бавовняний Тапочки Галоші гумові Респіратор пилозахисний 12 12 12 чер. до зн. Рз Рз Рз Рз Вн 13. 9132 Прибиральник вироб-ничих приміщень пос-тійно зайнятий приби-ранням приміщень в яких проводиться робо-та з радіоактивними речовинами поза залежності від загаль-ної активності Халат бавовняний Рушник Черевики Чоботи гумові Рукавички гумові Фартух пластикатовий Нарукавники пластикатові Респіратор пилозахисний 6 1 12 12 6 чер. чер. до зн. Рз Рз Рз Вн Рз Вн Ри Ри 2.1.1 При роботі в мокрому ґрунті і воді видаються додатково: чоботи гумові або галоші гумові - чергові якщо вони не передбачені цими Нормами. 2.1.2 Весь спеціальний одяг передбачений для роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань виносити з підприємства не дозволяється. 2.1.3 Працівники що тимчасово залучаються до роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань а також відвідувачі виробничих приміщень у яких застосовуються радіоактивні речовини забезпечуються на час роботи і на час перебування в зазначених виробничих приміщеннях тим же спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту що й постійно працюючі для чого мають бути в наявності чергові комплекти спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. 2.1.4 У разі неможливості проведення дезактивації спеціального одягу та засобів індивідуального захисту потребується негайна їх заміна новими незалежно від термінів носіння. 2.1.5 На час дезактивації спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту працівникам видається запасний комплект. 2.1.6 Спеціальний одяг спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту що видаються працівникам зайнятим з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді повинні мати спеціальний пізнавальний знак. 2.1.7 Білизна натільна і шкарпетки бавовняні передбачені цими Нормами видаються за умови якщо потрібно обов'язкове проходження через санпропускник. Усім працівникам для яких установлений обов'язковий режим санпропускника видається крім спеціального одягу передбачена цими Нормами носова хустка з марлі разова а жінкам окрім того бюстгальтер на 12 місяців. 2.1.8 Працівникам що виконують роботу з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань на відкритому повітрі додатково видаються куртка бавовняна на утепленій підкладці та штани бавовняні на утепленій підкладці в холодний період року. 2.1.9 Бавовняні костюми комбінезони халати берети мають виготовлятися з нефарбованого молескіну або молескіну з спеціальною пропиткою натільна білизна - з нефарбованої бязі халати мають застібатися ззаду. 2.1.10 Рукавички гумові видаються за потребою. Термін їхнього використання визначається характером роботи. 2.1.11 Працівникам що виконують роботу з радіоактивними речовинами залежно від характеру і тривалості проведених робіт додатково до рукавичок гумових можуть видаватися бавовняні рукавички-вкладиші. 2.2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ЕНЕРГІЇ 1 2 3 4 5 6 1. 8159.2 Оператор хіміч-ного цеху електро-станцій Костюм бавовняний з водовід-штовхувальним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички гумові 12 12 1 2 Вн Мп Мп Ву 1 2 3 4 5 6 Респіратор газозахисний Під час виконання робіт із хлорування додатково: Протигаз промисловий Фартух прогумований Чоботи гумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці до зн. до зн. 6 12 36 В В Тн 2. 8151.3 Апаратник з приготування хімреагентів Костюм прогумований Чоботи гумові Рукавички сукняні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 2 36 Кк В Вн Тн 3. 8163.2 Апаратник хімводоочищення електростанцій Костюм бавовняний з водовід-штовхувальним просоченням Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Рукавички гумові Респіратор газозахисний Під час виконання робіт із хлорування додатково: Протигаз промисловий Фартух прогумований Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 до зн. 6 до зн. чер. 6 36 Вн В Ми ЗП Ву В Тн 4. 8161.1 Машиніст блочної системи керування агрегатами котел-турбіна Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 36 Ми Мп Ми Тн 5. 8161.1 Машиніст газотурбінних установок Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 до зн. 36 Ми Мп Ми ПШН-Б Тн 1 2 3 4 5 6 6. 8161.1 Машиніст гідроагре-гатів Напівкомбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані Чоботи гумові Черевики шкіряні Плащ непромокальний Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 1 чер. 12 чер. до зн. 36 Ми Ми В Мп Вн ПШН-Б Тн 7. 8161.1 Машиніст енергобло-ка. Старший машиніст Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 до зн. 36 Ми Мп Ми ПШН-Б Тн 8. 8162.1 Машиніст котлів. Старший машиніст котельного устаткування Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Черевики шкіряні Навушники протишумові 12 1 до зн. 12 до зн. Ми Ми ЗП Мп ПШН-Б 9. 8162.2 Машиніст подавання палива Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Респіратор пилозахисний 12 1 12 до зн. Ми Мп Мп 10. 8162.1 Машиніст парових турбін. Старший машиніст турбінного відділення Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Навушники протишумові 12 1 12 до зн. Ми Ми Мп ПШН-Б 11. 8163.3 Машиніст рибопідій-мача Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 36 Ми Мп Ми Тн 12. 8162.1 Машиніст централь-ного теплового щита керування котлами Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані 12 12 1 Ми Мп Ми 13. 8162.1 Машиніст цент-рального теплового щита керування паровими турбінами Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані 12 12 1 Ми Мп Ми 1 2 3 4 5 6 14. 8162.2 Машиніст-обхідник з котельного устаткування Комбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані Костюм бавовняний Черевики шкіряні Окуляри захисні Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 1 12 12 до зн. до зн. 36 Ми Ми Тк Мп ЗП ПШН-Б Тн 15. 8162.2 Машиніст-обхідник з турбінного устаткування Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Навушники протишумові Черевики шкіряні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 1 до зн. 12 36 Ми Ми ПШН-Б Мп Тн 16. 8162.2 Моторист автоматизованого подавання палива Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці комбіновані Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 1 до зн. 36 Ми Мп Ми Ми ПШН-Б Тн 17. 8162.3 Моторист багерної шламової насосної Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Чоботи гумові Рукавички гумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці 12 12 1 12 3 36 36 Ми Мп Ми В Вн Тн Тн 18. 8163.3 Моторист водоскиду Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Чоботи гумові Рукавиці брезентові 12 12 1 Вн В Ми 1 2 3 4 5 6 19. 8161.3 Моторист з прибирання устаткування електростанцій Під час виконання робіт з прибирання пилу та попелу в котельних цехах: Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Навушники протишумові 12 12 1 до зн. Ми Мп Ми ПШН-Б 20. 8162.1 Старший машиніст котлотурбінного цеху Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 до зн. 36 Ми Мп Ми ПШН-Б Тн 21. 8262.3 Обхідник траси гідрозоло-вилучення та золовідвалів Костюм бавовняний Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці 12 12 1 до зн. 36 36 Тн В Мп ЗП Тн Тн 22. 8163.3 7241.2 Обхідник гідроспоруд пірометрист Костюм бавовняний з водовід-штовхувальним просоченням Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний з капюшоном Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені 12 12 12 1 36 36 36 48 Вн Ми В Ми Вн Тн Тн Тн20 23. 7241.1 Електромонтер головного щита керування електростанцією Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Узимку додатково: Куртка бавовняна на 12 1 12 чер. чер. 36 Ми Ми Мп Эв Эв Тн 1 2 3 4 5 6 утепленій підкладці 24. 7241.2 Електромонтер з обслуговування гідроагрегатів машинного залу Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Чоботи гумові Плащ прогумований Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені Рукавиці ватні 12 1 12 чер. до зн. 36 36 48 3 Ми Ми Ву Вн ПШН-Б Тн Тн Тн20 Тн 25. 7241.2 Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій Комбінезон бавовняний або Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні Окуляри захисні Плащ непромокальний Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 чер. до зн. чер. до зн. 36 Ми Мп Мп Эв ЗП Ву ПШН-Б Тн Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені 36 48 Тн Тн20 26. 7241.2 Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 чер. чер. 36 Ми Мп Ми Эв Эв Тн 27. 7241.1 Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні 12 1 12 Ми Мп Мп 1 2 3 4 5 6 28. 7241.1 Електромеханік з обслуговування і ремонту вітроенергетичної установки Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 1 12 36 Ми Ми Мп Тн 29. 7241.1 Електромонтер з випробувань та вимірювань Комбінезон бавовняний або Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Чоботи гумові Плащ прогумований Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені 12 12 1 24 36 36 36 48 Ми Мп Ми В Ву Тн Тн Тн20 30. 7241.1 Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 1 12 36 Ми Ми Мп Тн 31. 7233.2 Слюсар з обслуговування устаткування електростанціій Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Чоботи гумові Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці 12 12 1 12 до зн. 36 36 Ми Мп Ми В ПШН-Б Тн Тн 32. 7241.2 Електромонтер з експлуатації електролічильників Костюм бавовняний Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Окуляри захисні Чоботи гумові Черевики шкіряні 12 чер. чер. до зн 12 12 Ми Эв Эв Зн В Мп 1 2 3 4 5 6 Плащ непромокальний з капюшоном Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені чер. 36 36 48 Вн Тн Тн Тн20 33. 7241.2 Електромонтер з експлуатації розподільчих мереж Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Костюм брезентовий Напівплащ прогумований При виконанні робіт у заболоченій місцевості: Чоботи гумові Для бензопильників: Штани для захисту від ланцюгової пилки Окуляри захисні 12 1 12 чер. чер. 12 чер. до зн. Ми Ми Мп Ми Ву В Мп ЗП Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені 36 36 48 Тн Тн Тн20 34. 9322 Електромонтер з ескізування трас ліній електропередач Черевики шкіряні або чоботи кирзові Плащ непромокальний з капюшоном Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Чоботи утеплені 12 чер. 12 1 36 48 Мп Ву Ми Мп Тн Тн20 35. 9322 Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Плащ непромокальний з капюшоном Костюм бавовняний 12 чер. 12 Мп Ву Ми 1 2 3 4 5 6 Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені 36 36 48 Тн Тн Тн20 36. 7241.1 Електро-монтер з обслугову-вання підстанцій Костюм бавовняний або Комбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Пояс запобіжний 12 1 12 чер. чер. чер. Ми Ми Мп Эв Эв Плащ прогумований При виконанні робіт у заболоченій місцевості: Чоботи гумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені чер. 12 36 36 48 Вн В Тн Тн Тн20 37. 7241.1 Електро-монтер з оперативних перемикань у розпо-дільчих мережах Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Плащ прогумований Окуляри захисні Жилет сигнальний Пояс запобіжний Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені 12 12 1 24 до зн. чер. до зн. чер. чер. до зн. 36 36 48 Мп Мп Ми Вн ЗП Со Эв Эв ПШН-Б Тн Тн Тн20 38. 7241.2 Електро-монтер оперативно-виїзної бригади Комбінезон бавовняний із спеціальним просоченням Черевики шкіряні або чоботи кирзові Костюм бавовняний Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний з чер. 12 12 12 1 36 Вн Мп Ми В Ми Вн капюшоном 1 2 3 4 5 6 Окуляри захисні Пояс запобіжний Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені Рукавиці бавовняні теплі до зн. чер. чер. чер. 36 36 48 3 ЗП Эв Эв Тн Тн Тн20 Тн 39. 9153 Контролер енергонагляду Під час зняття показань електролічильників у сільській місцевості: Костюм бавовняний Плащ непромокальний з капюшоном Черевики шкіряні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені 12 чер. 12 36 36 48 Ми Вн Мп Тн Тн Тн20 40. 8161.1 Оператор головного щита управління вітроенергетичних станцій Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні 12 1 12 Ми Мп Ми 41. 8161.2 Оператор теплових мереж Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 36 Ми Ми Ми Тн 42. 7233.2 Слюсар з обслуговування теплових мереж Костюм бавовняний Чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Жилет сигнальний Пояс запобіжний Узимку додатково: 12 12 12 1 чер. 12 чер. Ми Мп В Мп Вн Со 1 2 3 4 5 6 Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці 36 36 Тн Тн 43. 7233.2 Слюсар з обслуговування теплових пунктів Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Чоботи гумові Жилет сигнальний Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці 12 12 1 чер. чер. 12 36 36 Ми Мп Ми Ву В Со Тн Тн 44. 1222.2 Майстер виробничої дільниці Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Костюм бавовняний Плащ прогумований Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 1 12 чер. 36 Мп Ми Ми Ву Тн 45. 2143.2 Інженер з налагод-ження удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Костюм бавовняний Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 1 12 36 Мп Ми Ми Тн 46. 2143.2 Інженер з експлуата-ції протиаварійної автоматики електростанцій і мереж Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Костюм бавовняний Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 1 12 36 Мп Ми Ми Тн 2.2.1 Під час роботи на дерев'яних опорах просочених антисептиками видаються додатково: комбінезон бавовняний зі спецпросоченням на 12 місяців у зв'язку з цим термін носіння костюма бавовняного продовжиться до 24 місяців. 2.3 РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 1 2 3 4 5 6 1. 7241.1 Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 чер. чер. до зн. 36 Ми Мп Ми Эв Эв ПШН-Б Тн 2. 7241.2 Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 36 Ми Мп Мп Тн 3. 7241.2 Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 1 12 чер. чер. 36 Ми Ми Мп Эв Эв Тн 4.* 7241.2 Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередач Костюм бавовняний або віскозний Чоботи кирзові або Черевики із захисним підноском Рукавиці брезентові Напівплащ прогумований Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Пояс запобіжний Окуляри захисні Під час роботи в заболоченій місцевості: Чоботи гумові 12 12 1 48 чер. чер. чер. до зн. 12 Ми Мун50 Ми Вн Эв Эв ЗП В 2.3.1 *При роботі в зоні впливу високовольтних ліній електропередач напру-гою 110-750 Кв частотою 50 Гц видається індивідуальний екрануючий спеціа-льний одяг комлекту ЕП-О. 1 2 3 4 5 6 При виконанні робіт з розчищення трас за допомогою бензопил і кущорізів: Жилет сигнальний Щиток сітковий з кріпленням на касці Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна або віскозна на утепленій підкладці Штани бавовняні або віскозні на утепленій підкладці Чоботи утеплені Рукавиці бавовняні утеплені 24 до зн. до зн. 36 36 48 3 СО КС ПШН-Б Тн Тн Тн20 Тн 5. 7241.2 Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній Костюм бавовняний Рукавиці брезентові Черевики шкіряні Під час виконання робіт з ремонту кабельних мереж у траншеях тунелях колодязях додатково: Чоботи гумові або кирзові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені 12 3 12 12 36 36 48 Ми Мп Мп В Тн Тн Тн20 6. 7241.1 Електрослюсар з ремонту електричних машин Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Фартух прогумований Плащ брезентовий Рукавички кислостійкі 12 12 1 12 чер. 1 Ми Мп Ми В Вн Щ20 1 2 3 4 5 6 Окуляри захисні Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці до зн. до зн. 36 36 ЗП ПШН-Б Тн Тн 7. 7241.2 Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій Комбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний з капюшоном Черевики шкіряні Окуляри захисні Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені 12 1 чер. 12 чер. до зн. 36 36 48 Ми Мп Нм Мп ЗП ПШН-Б Тн Тн Тн20 8. 7241.1 Електрослюсар з ремонту устаткування розподільчих пристроїв Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавички діелектричні Пояс запобіжний Окуляри захисні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені 12 1 12 12 чер. чер. чер. 36 36 48 Ми Ми Мп Ми Эв ЗП Тн Тн Тн20 9. 7241.1 Електрослюсар з ремонту й обслуговування авто-матики та засобів вимірювань електростанцій Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Навушники протишумові Рукавички діелектричні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 до зн. до зн. чер. 36 Ми Мп Ми ЗП ПШН-Б Эв Тн 1 2 3 4 5 6 10. 7233.1 Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Чоботи гумові Окуляри захисні Черевики шкіряні Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці 12 1 чер. до зн. 12 до зн. 36 36 Ми Мп В ЗП Мп ПШН-Б Тн Тн 11. 7233.1 Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 1 12 до зн. 36 Ми Мп Мп ПШН-Б Тн 12. 7233.1 Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів Костюм сукняний[В.И.1] або бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Чоботи гумові Окуляри захисні Пояс запобіжний Респіратор пилозахисний Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 10 дн. 12 12 до зн. до зн. до зн. до зн. 36 Ми Мп Мп В ЗП ПШН-Б Тн 13. 7233.2 Слюсар з ремонту устаткування подавання палива Комбінезон бавовняний або Костюм Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 до зн. 36 Ми Мп Мп ЗП Тн 14. 7233.2 Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж Костюм бавовняний Чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці комбіновані 12 12 12 1 Ми Мп В Мп 1 2 3 4 5 6 Пояс запобіжний Жилет сигнальний Плащ непромокальний Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені чер. 12 24 36 36 48 Со Ву Тн Тн Тн20 15. 2149.2 Інженер з ремонту При виконанні робіт з ремонту обладнання: Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 до зн. 36 Ми Мп Ми ПШН-Б Тн 16. 1222.2 Майстер з ремонту устаткування Костюм бавовняний Чоботи гумові Напівплащ прогумований Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Навушники протишумові Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені 12 12 чер. 12 1 до зн. 36 36 48 Ми В Ву Мп Ми ПШН-Б Тн Тн Тн20 2.4 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ 1 2 3 4 5 6 1. 7241.1 Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці 12 12 1 до зн. 36 Ми Мп Ми ЗП Тн 2. 7241.2 Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги і контактної мережі Під час виконання робіт на повітряних лініях і контактних мережах: Комбінезон бавовняний Напівплащ прогумований Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Під час виконання робіт на стовпах просочених антисептиками: Костюм брезентовий замість комбінезона бавовняного На інших роботах: Комбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Чоботи утеплені 12 чер. 12 1 24 12 1 36 36 48 Мп Вн Мп Ми Мп Ми Мп Тн Тн Тн20 3. 8282.2 Обмотувальник елементів електричних машин Напівкомбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні 12 1 12 Ми Ми Мп 1 2 3 4 5 6 4. 7341.1 Слюсар з контроль-но-вимірювальних приладів і автомати-ки електромеханіка Фартух прогумований з нагрудником або Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні 12 12 1 12 В Ми Ми Мп 2.5 Типовий перелік професій і посад працівників електроенергетики які потребують обов'язкового використання захисних касок № з/п Найменування професій і посад Роботи що виконуються Найменування запобіжних засобів Строк носін- ня в місяцях 1 2 3 4 5 1. Електромонтери електрослюсарі Експлуатація наладка та ремонт обладнання атом-них теплових електростан-цій гідроелектростанцій теплових електричних мереж Каска індивідуаль- на до знош. 2. Машиністи блочної системи керування старші машиністи машиністи котлів турбін машиністи подавання палива машиністи-обхідники котельного турбін-ного устаткування машиністи гідроагрегатів. Мотористи автома-тизованого подавання палива мотористи прибирання обладнання електростанцій Експлуатація обладнан- ня атомних теплових електростанцій гідроелектростанцій Каска індивідуаль- на до знош. 3. Апаратники оператори хімічного цеху електростанцій Приготування хімреагентів хімводоочищення експ-луатація обладнання хім-цехів Каска індивідуаль- на до знош. 4. Обхідники траси гідрозоловилучення та золовідвалів Каска індивідуаль- на до знош. 5. Дефектоскопісти Робота в цехах Каска чергова до знош. 1 2 3 4 5 6. Столяри Робота на висоті Каска чергова до знош. 7. Машиністи крана Робота на висоті Каска індивідуаль- на до знош. 8. Майстри старші майстри Експлуатація ремонт нала-годження обладнання атом-них теплових електростан-цій гідроелектростанцій теплових електричних мереж Каска індивідуаль- на до знош. 9. Керівники професіонали фахівці Експлуатація ремонт нала-годження обладнання атом-них теплових електростан-цій гідроелектростанцій теплових електричних ме-реж Каска індивідуаль- на до знош. 2.5.1 Видача захисних касок здійснюється відповідно до розділу 3 ДНАОП 0.00-426-96. 2.5.2 У зимовий період видаються захисні каски "Труд" з утепленими підшоломниками. З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………………. 2 2. Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття... та інших засобів індивідуального захисту для працівників………… підприємств електроенергетичної галузі…………………………….. 3 2.1 ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ АТОМНИХ…………….. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ…………………………………………….. 3 2.2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ …… ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ……………………... ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ЕНЕРГІЇ……………… 10 2.3 РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ……………... ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ……………………… 21 2.4 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ………………………………………... 26 2.5 Типовий перелік професій і посад працівників…………… електроенергетики які потребують обов`язкового……… використання захисних касок……………………………….….. 28 Додаток 1 до пункту 1.3 Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захис-ту для працівників підприємств електроенергетичної галузі ПОЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РУК Витяг з ГОСТ 12.4.103-83 Наймену-вання групи Найменування підгрупи Позначення для спеціаль- спеціаль- засобів ного одягу ного взуття захисту рук 1 2 3 4 5 Від механічних дій Ввід проколів порізів Мп Мп Мп Від стирання Ми Ми Ми Від вібрацій - Нв Нв Від ударів у носочній частині енергією 200 Дж - Мун 200 - Від ударів у носочній частині енергією 100 Дж - Мун 100 - Від ударів у носочній частині енергією 50 Дж - Мун 50 - Від ударів у носочній частині енергією 25 Дж - Мун 25 - Від ударів у носочній частині енергією 15 Дж - Мун 15 - Від ударів у носочній частині енергією 5 Дж - Мун 5 - Від ударів у тильній частині енергією 3 Дж - Мут 3 - Від ударів у щиколотці енергією 2 Дж - Мул 2 - Від ударів у підйомній частині енергією 15 Дж - Мул 15 - Від ударів у гомілковій частині енергією 1 Дж - Муб 1 - Продовження додатка 1 1 2 3 4 5 Від слизькості Від слизькості на зажирених поверхнях - Сж - Від слизькості на обмерзлих поверхнях - Сп - Від слизькості на мокрих забруднених і інших поверхнях - См - Від підвищених температур Від підвищених температур обумовлених кліматом Гк Тк - Від теплового випромінювання Ти Ти Ти Від відкритого полум`я То То* То Від іскор бризок розплавленного металу окалини Тр Тр Тр Від контакту з поверхнями нагрітими вище 450С - Тп - Від контакту з поверхнями нагрітими від 400 до 1000С Тп 100 - Тп 100 Від контакту з поверхнями нагрітими від 1000 до 4000С Тп 400 - Тп 400 Від контакту з поверхнями нагрітими вище 4000С Тв - Тв Від конвенційного тепла Тт - - Від знижених температур Від знижених температур повітря Тн - Тн Від температур до мінус 200С - Тн 20 - Від температур до мінус 300С - Тн 30 - Від температур до мінус 400С - Тн 40 - Від знижених температур повітря і вітру Тнв - - Від контакту з охолодженими поверхнями - - Тхп Продовження додатка 1 1 2 3 4 5 Від радіо-активних забруднень і рентгенів-ських вип-ромінювань Від радіоактивних забруднень Рз Рз Рз Від рентгенівських випромінювань Ри - Ри Від елект-ричного ст-руму елек-тростатич-них зарядів і полів електрич-них елект-ромагніт-них полів Від електричного струму напругою до 1000 В - Эн Эн Від електростатичних зарядів полів Эп Эп Эп Від електромагнітних полів Эм Эм Эм Від нетоксич-ного пилу - Пн Пн - Від пилу скловолокна азбесту Пс Пс Пс Від дрібнодисперсного пилу Пм - Пм Від вибухонебезпечного пилу - Пв - Від токсичних речовин Від твердих токсичних речовин Яг Яг Яг Від рідких токсичних речовин Як Як Як Від аерозолей токсичних речовин Яа - - Від газоподібних токсичних речовин - - Я- Продовження додатка 1 1 2 3 4 5 Від води і розчинів нетоксич-них речо-вин - - В - Водонепроникна Вн - Вн Водостійка Ву - Ву Від розчинів поверхнево-активних речовин Вп - - Від розчинів кислот Від кислот концентрацією вище 80% щодо сірчаної кислоти Ка Кк* Кк Від кислот концентрацією від 50до 80% щодо сірчаної кислоти К 80 К 80* К 80 Від кислот концентрацією від 20 до 50% щодо сірчаної кислоти К 50 К 50* К 50 Від кислот концентрацією до 20% щодо сірчаної кислоти К 20 К 20 К 20 Від розчинів лугів Від розчинів лугів Щр - Щр Від розчинів лугів концентрацією вище 20% щодо гідроокису натрію Щ 50 Щ 50* Щ 50 Від розчинів лугів концентрацією до 20% щодо гідроокису натрію Щ 20 Щ 20 Щ 20 Від органічних розчинни-ків у т.ч. лаків та фарб на їх основі - О О** - Від ароматичних речовин - Оа* Оа Від неароматичних речовин - Он* Он Від хлорованих вуглеводів - - Ох Продовження додатка 1 1 2 3 4 5 Від нафти нафтопро-дуктів мас-ла та жирів Від сирої нафти Нс Нс Нс Від продуктів сирої фракції Нл - - Від нафтових мастил і продуктів важких фракцій Нм Нм Нм Від рослинних і тваринних масел і жирів Нж Нж Нж Від твердих нафтопродуктів - Нт Нт Від загальних виробничих забруднень З З - Від шкідливих біологічних факторів Від мікроорганізмів Бм Бм Бм Від комах Бн Бн Бн Від статичних наванта-жень утоми - - У - Сигнальні - Со - Со *Тільки для взуття з полімерних матеріалів. **Тільки для шкіряного взуття. Додаток 2 до пункту 1.5 Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі Типова форма № МШ-7 Підприємство організація Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код УКУД ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИДАЧІ ПОВЕРНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ЗАПОБІЖНИХ ПРИСТРОЇВ Номер доку-мента Місяць рік Код виду опера-ції Цех відділ дільниця Поряд-ковий номер Прізви-ще ім`я по бать-кові Табель-ний номер Спеціальний одяг спеціальне взуття та запобіжні пристрої Одиниця виміру Кіль-кість Дата над-ход-жен-ня в експ-луа-та-цію Строк служ-би Підпис в одер-жанні повер-ненні най-ме-ну-ван-ня но-менк-латур-ний номер код най-ме-ну-ван-ня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Матеріально відповідальна особа Друкувати із зворотом без заголовної частини. Підпис друкувати на звороті Формат А 4 Додаток 3 до пункту 1.5 Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі Лицьовий бік особової картки Підприємство організація ОСОБОВА КАРТКА ОБЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ № Прізвище Стать Ім`я по батькові Зріст Табельний № Розмір: Цех дільниця Одягу Професія Взуття Дата прийняття на роботу Головного убору Передбачено за затвердженими нормами Найменування спеціаль-ного одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту Параграф норм Одиниця виміру Кількість Строк ношен-ня Позначення захисних властивос-тей тип марка Начальник цеху дільниці Керівник служби охорони праці Ст. бухгалтер бухгалтер Продовження додатка 3 Зворотний бік особової картки Видача і повернення спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту Наймену-вання спеціаль-ного одягу спеціаль-ного взуття та інших ЗІЗ Код номенкла-турний № Видано Повернуто дата кіль-кість % при-датності розписка в одержанні дата кіль-кість % при-датності розписка про повернення розписка комірника в одержанні Стр: 24 [В.И.1] 1 2