Положення про Східну міжрегіональну інспекцію державного нагляду на виробництвах нафтогазового комплексу

П О Л О Ж Е Н Н Я про Східну міжрегіональну інспекцію державного нагляду на виробництвах нафтогазового комплексу 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Східна міжрегіональна інспекція державного нагляду на виробництвах нафтогазового комплексу далі Східна міжрегіональна інспекція створюється в системі Держнаглядохоронпраці на виконання Указу Президента України від 13 липня 2001 р. № 515/2001 "Про невідкладні заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням" і доручення Прем'єр-міністра України від 26.07.2001 р. № 9854/1 згідно з пунктом 9 Плану заходів щодо реалізації даного Указу та з метою посилення державного нагляду на виробництвах нафтогазового комплексу. 1.2. Східна міжрегіональна інспекція є спеціалізованим структурним підрозділом Держнаглядохоронпраці України. 1.3. По колу питань пов‘язаних з здійсненням державного нагляду за промисловою безпекою нафтогазовидобувних виробництв та магістральних трубопровідних систем Східна міжрегіональна інспекція підпорядковується безпосередньо Управлінню організації державного нагляду в нафтогазовому та хімічному комплексах центрального апарату Держнаглядохоронпраці України. 1.4. По колу питань пов‘язаних з охороною надр в нафтогазовидобутку Східна інспекція підпорядковується Управлінню організації державного нагляду за охороною надр геолого-маркшейдерськими роботами і переробкою корисних копалин. 1.5. По колу загальних питань пов‘язаних з: • прийманням та звільненням з роботи працівників Східної міжрегіональної інспекції за поданням начальника інспекції; • виплати їм зарплати з встановленими надбавками та витрат на відрядження згідно з кошторисом витрат на утримання міжрегіональної інспекції; • забезпеченням транспортними засобами та паливно-мастильними матеріалами • забезпечення засобами зв‘язку в т.ч. мобільного ; • забезпеченням та утриманням службових приміщень; • забезпеченням оргтехнікою меблями Східна міжрегіональна інспекція підпорядковується територіальному управлінню Держнаглядохоронпраці України по Полтавській області. 1.6. Очолює Східну міжрегіональну інспекцію начальник який призначається та звільняється з посади Головою Держнаглядохоронпраці України. 1.7. Посадові особи Східної міжрегіональної інспекції та посадові особи територіальних управлінь які залучаються до роботи Східної міжрегіональної інспекції призначаються з числа найбільш кваліфікованих державних інспекторів нагляду в нафтогазовидобутку охорони надр газового та хімічного нагляду що мають досвід здійснення державного нагляду на технологічних об‘єктах нафтогазовидобувних виробництв та магістральних трубопровідних системах та інших об‘єктах нафтогазового комплексу. Склад структура Східної міжрегіональної інспекції та перелік підконтрольних підприємств затверджується наказом Держнаглядохоронпраці України. Перелік підконтрольних технологічних об‘єктів нафтогазового комплексу що розташовані на територіях Харківської Луганської Дніпропетровської та Донецької областей погоджуються начальником Східної міжрегіональної інспекції з відповідними територіальними управліннями. 1.8. Державні інспектори та посадові особи територіальних управлінь що залучаються до роботи Східної міжрегіональної інспекції числяться в штаті відповідних територіальних управлінь і оперативно по колу питань що відносяться до компетенції Східної міжрегіональної інспекції підпорядковуються начальнику Східної міжрегіональної інспекції і поєднують роботу в Східній міжрегіональній інспекції та у відповідних ДІОП тер. управлінь. 1.8. За Східною міжрегіональною інспекцією закріплюються конкретні газовидобувні нафтовидобувні газотранспортні нафтотранспортні геологорозвідувальні та інші виробництва нафтогазового комплексу що розташовані у підконтрольних відповідним територіальним управлінням регіонах. 1.9. Спеціалізовані ЕТЦ Держнаглядохоронпраці по нафтогазовій галузі ДП „Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу” та Карпатський ЕТЦ та інші спеціалізовані ЕТЦ забезпечують здійснення науково-технічної підтримки наглядової діяльності Східної міжрегіональної інспекції шляхом надання експертної оцінки стану безпеки підконтрольних технологічних об‘єктів. 1.10. Східна міжрегіональна інспекція в межах своєї компетенції реалізує державну політику в сфері промислової безпеки охорони праці і здійснює державний нагляд за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та державний нагляд за станом промислової безпеки наступних виробництв і об‘єктів нафтогазового комплексу: • газових нафтогазових та нафтових промислів включаючи фонд свердловин ; • магістральних газопроводів включаючи підземні сховища газу ; • магістральних нафтопроводів; • магістральних нафтопродуктопроводів; • нафтобаз та АЗС; • виробництв що здійснюють буріння випробування дослідження експлуатацію та капітальний ремонт фонду нафтових та газових свердловин; • системах газопостачання споживачів Полтавської області природним та зрідженим газом. 1.11. Окрім основних виробництв газотранспортних нафтотранспортних газовидобувних та нафтовидобувних підприємств Східна міжрегіональна інспекція здійснює нагляд на їх допоміжних виробництвах вузлах технологічного зв‘язку будівельних ремонтних автотранспортних підрозділах підсобних господарствах тощо залучаючи до їх перевірок в разі необхідності інші спеціалізовані нагляди територіальних управлінь. 1.12. Східна міжрегіональна інспекція приймає участь у здійсненні державного нагляду за охороною надр в нафтогазовому комплексі . 1.13. Східна міжрегіональна інспекція у своїй діяльності керується діючими законодавчими актами України актами Президента України та Кабінету Міністрів України Положенням про Державний Комітет України по нагляду за охороною праці нормативними актами з безпеки виробництв керівними та розпоряджувальними документами Держнаглядохоронпраці України та даним Положенням. 1.14. Посадові обов‘язки права та відповідальність працівників Східної міжрегіональної інспекції визначаються посадовими інструкціями що затверджуються начальником Східної міжрегіональної інспекції та узгоджуються з начальниками відповідних територіальних управлінь. 1.15. Робота Східної міжрегіональної інспекції здійснюється у відповідності з піврічним планом який затверджується заступником Голови Комітету. Начальники відповідних територіальних управлінь та директори головних спеціалізованих ЕТЦ вносять до своїх річних планів роботи питання передбачені планом роботи Східної міжрегіональної інспекції. 1.16. Начальник Східної міжрегіональної інспекції зобов‘язаний інформувати начальників відповідних територіальних управлінь про терміни перевірок та результати наглядової діяльності на об‘єктах нафтогазового комплексу що знаходяться на території області надаючи в територіальні управління копії приписів інформацію про заборону експлуатації об‘єктів та штрафні санкції та інші показники наглядової діяльності. 1.17. Відповідні територіальні управління мають право контролю виконання приписів Східної міжрегіональної інспекції. 1.18. Начальник Східної міжрегіональної інспекції щомісячно надає в Держнаглядохоронпраці України звіт про наглядову діяльність на об‘єктах нафтогазового комплексу та двічі на рік надає Комітету узагальнену інформацію про стан безпеки на підконтрольних об‘єктів нафтогазового комплексу. 1.19. Працівникам включеним до складу Східної міжрегіональної інспекції встановлюються персональні надбавки до 50% від посадових окладів. 1.20. Начальники територіальних управлінь зобов‘язані планувати та своєчасно забезпечувати виплату працівникам територіального управління що залучаються до роботи Східної міжрегіональної інспекції коштів на відрядження за межі області пов‘язані з виконанні робіт передбачених планом роботи Східної міжрегіональної інспекції та даним Положенням. 1.21. Східна міжрегіональна інспекція забезпечуються транспортними засобами пальним засобами зв‘язку в т.ч. відомчого технологічного та мобільного та оргтехнікою необхідними для виконання покладених на неї завдань. 1.22. Східна міжрегіональна інспекція має круглу печатку з своїм найменуванням. 1.23. Нещасні випадки що сталися на виробництвах підконтрольних Східній міжрегіональній інспекції розслідуються у встановленому порядку за участю працівників Східної міжрегіональної інспекції та беруться на облік відповідним територіальним управлінням. 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СХІДНОЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ 2.1. Здійснення державного нагляду за забезпеченням безпечного функціонування виробництв та об‘єктів нафтогазового комплексу мінімізації ризиків для виробничого персоналу та довкілля. 2.2. Здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавчих актів та інших нормативно-правових актів з безпеки виробництв та охорони праці на підконтрольних підприємствах установах і в організаціях нафтогазового комплексу. 3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ‘ЯЗКИ 3.1. Здійснює державного нагляду за: • за станом безпеки та безпечною експлуатацією діючих об‘єктів нафтогазового комплексу. • якістю спорудження ремонту реконструкції налагодження випробування та діагностики підконтрольних об‘єктів нафтогазового комплексу. • виконанням вимог вибухонебезпеки технологічних процесів при експлуатації об‘єктів нафтогазового комплексу . • станом та готовністю протиаварійних служб та воєнізованих формувань на підконтрольних об‘єктах нафтогазового комплексу. • дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки гігієни праці виробничого середовища; • дотриманням у процесі трудової діяльності вимог законодавства державних міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів з безпеки виробництв та охорони праці; • своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених нормативів; • функціонуванням систем управління охороною праці на підприємствах; • роботою служб охорони праці підприємств; • своєчасною сплатою штрафів накладених на підприємства. 3.2. Організовує та здійснює в межах своєї компетенції: • координацію роботи відповідних територіальних управлінь місцевих державних адміністрацій та підконтрольних підприємств з питань що входять до компетенції Східної міжрегіональної інспекції. • розгляд технічних та технологічних питань пов‘язаним з безпекою технологічних об‘єктів підконтрольних виробництв та стану безпеки об‘єктів з залученням в разі необхідності експертних науково-дослідних і проектних організацій. • розгляд звернень з питань що відносяться до компетенції Східної міжрегіональної інспекції. • технічне розслідування обставин та причин промислових аварій групових та смертельних нещасних випадків розробляє пропозиції щодо їх попередження • інформаційну та роз‘яснювальну роботу в засобах масової інформації з питань що входять в компетенцію. • реєстрацію проектів об‘єктів підвищеної небезпеки нафтогазового комплексу; • аналіз категорійних та не категорійних аварій та нещасних випадків; • залучення до своєї роботи позаштатних інспекторів з нагляду за охороною праці • контроль за повнотою та своєчасністю виконання колективних договорів з питань охорони праці. 3.3. Бере участь: • у здійсненні державного нагляду за охороною надр в нафтогазовому комплексі • у розробці нормативних актів з питань безпечної експлуатації об‘єктів нафтогазового комплексу. • в розгляді питань щодо встановлення виключного порядку застосування нормативних актів та визначення строків та умов тимчасового припинення чинності нормативних актів. • в роботі державних та робочих комісій по прийманню в експлуатацію нових та реконструйованих об‘єктів нафтогазового комплексу; • в опрацюванні програм та погодженні комплексних заходів по досягненню нормативних показників безпеки підконтрольних об‘єктів нафтогазового комплексу; • в виробничих нарадах з питань безпеки підконтрольних виробництв та засіданнях комісій з охорони праці. 3.4. Вивчає узагальнює та поширює: • практику застосування законодавчих та нормативних актів на підконтрольних підприємствах нафтогазового комплексу надає пропозиції щодо її вдосконалення. • позитивний досвід роботи підприємств нафтогазового комплексу по створенню безпечних технологій і вирішенню конкретних питань пов‘язаних з підвищенням безпеки та надійності технологічних процесів. 4. ПРАВА Працівники Східної міжрегіональної інспекції як представники органу державного нагляду користуються правами передбаченими Законом України «Про охорону праці» і Положенням про Державний комітет України з нагляду за охороною праці. Крім того працівники Східної міжрегіональної інспекції мають право: 4.1. Одержувати безкоштовно від територіальних органів Держнаглядохоронпраці місцевих органів виконавчої влади ЕТЦ підприємств та організацій матеріали та інформацію необхідні для виконання покладених на Східну міжрегіональну інспекцію завдань. 4.2. Надавати консультації працівникам підприємств організацій окремим громадянам з питань що відносяться до компетенції Східної міжрегіональної інспекції. 4.3. Перевіряти дотримання встановленого порядку допуску працівників до роботи на виробництвах підвищеної небезпеки їх навчання інструктажів перевірки знань. 4.4. Начальник Східної міжрегіональної інспекції має право: •представляти за дорученням керівництва Держнаглядохоронпраці України в різних організаціях і установах; •заслуховувати звіти керівників підконтрольних підприємств і організацій з питань що входять до компетенції Східної міжрегіональної інспекції; •розглядати технічні та технологічні рішення пов‘язані з безпекою технологічних об‘єктів підконтрольних галузей та призначати в разі необхідності експертизи безпеки технологічних процесів обладнання та матеріалів що застосовуються на підконтрольних виробництвах; •ініціювати призупинку дії дозволів якщо не забезпечується дотримання умов їх дії; •вносити пропозиції щодо структури та чисельності Східної міжрегіональної інспекції; •вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Східної міжрегіональної інспекції; •залучати в необхідних випадках представників спеціалізованих ЕТЦ науково-дослідних проектно-конструкторських господарських організацій для консультацій з питань що входять до компетенції Східної міжрегіональної інспекції. • в межах своєї компетенції надавати працівникам інспекції письмові розпорядження та вказівки; • розглядати та врегульовувати в межах своєї компетенції спірні питання що виникають між власником та державним інспектором. 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 5.1. Начальник Східної міжрегіональної інспекції несе персональну відповідальність за виконання передбачених цим Положенням функцій та доручень керівництва Комітету. 5.2. Працівники Східної міжрегіональної інспекції несуть відповідальність за якісне і своєчасне виконання своїх посадових обов‘язків і доручень. Начальник Управління організації державного нагляду в нафтогазовому та хімічному комплексах Ю.М. Герасименко