Положення про Західну міжрегіональну інспекцію державного нагляду на магістральних трубопровідних системах та нафтогазо-видобувних виробництвах нафтогазового комплексу

П О Л О Ж Е Н Н Я про Західну міжрегіональну інспекцію державного нагляду на магістральних трубопровідних системах та нафтогазо-видобувних виробництвах нафтогазового комплексу 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Західна міжрегіональна інспекція державного нагляду на магістральних трубопровідних системах та нафтогазовидобувних виробництвах нафтогазового комплексу далі Західна міжрегіональна інспекція створюється в системі Держнаглядохоронпраці на виконання Указу Президента України від 13 липня 2001 р. № 515/2001 "Про невідкладні заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням" і доручення Прем'єр-міністра України від 26.07.2001 р. № 9854/1 згідно з пунктом 9 Плану заходів щодо реалізації даного Указу та з метою посилення нагляду за охороною праці на виробництвах нафтогазового комплексу. 1.2. Західна міжрегіональна інспекція є спеціалізованим структурним підрозділом Держнаглядохоронпраці України. 1.3. По колу питань пов‘язаних з здійсненням державного нагляду за промисловою безпекою нафтогазовидобувних виробництв та магістральних трубопровідних систем Західна міжрегіональна інспекція підпорядковується безпосередньо Управлінню організації державного нагляду в нафтогазовому та хімічному комплексах центрального апарату Держнаглядохоронпраці України. 1.4. По колу загальних питань пов‘язаних з: • прийманням та звільненням з роботи працівників Західної міжрегіональної інспекції; • виплати їм зарплати з встановленими надбавками; • витратами на відрядження; • забезпеченням транспортними засобами та паливно-мастильними матеріалами • забезпечення засобами зв‘язку в т.ч. мобільного ; • забезпеченням та утриманням службових приміщень; • забезпеченням оргтехнікою меблями Західна міжрегіональна інспекція підпорядковується територіальному управлінню Держнаглядохоронпраці України по Львівській області. 1.5. Очолює Західну міжрегіональну інспекцію начальник який призначається та звільняється з посади Головою Держнаглядохоронпраці. 1.6. Посадові особи Західної міжрегіональної інспекції та посадові особи територіальних управлінь які залучаються до роботи Західної міжрегіональної інспекції призначаються з числа найбільш кваліфікованих державних інспекторів газового нагляду та нагляду в нафтогазовидобутку що мають досвід здійснення державного нагляду на технологічних об‘єктах магістральних трубопровідних систем нафтогазового комплексу та нафтогазовидобувних виробництв. Склад та структура Західної міжрегіональної інспекції затверджується наказом Держнаглядохоронпраці України . Перелік підконтрольних технологічних об‘єктів нафтогазового комплексу що розташовані на територіях Івано-Франківської Тернопільської Хмельницької Житомирської Закарпатської Волинської Рівненської та Вінницької областей погоджуються начальником Західної міжрегіональної інспекції з відповідними територіальними управліннями. 1.7. Державні інспектори та посадові особи територіальних управлінь що залучаються до роботи Західної міжрегіональної інспекції числяться в штаті відповідних територіальних управлінь оперативно по колу питань що відносяться до компетенції Західної міжрегіональної інспекції підпорядковуються начальнику Західної міжрегіональної інспекції і поєднують роботу в Західній міжрегіональній інспекції та у відповідних ДІОП тер. управлінь. 1.8. За Західною міжрегіональною інспекцією закріплюються конкретні газовидобувні нафтовидобувні газотранспортні нафтотранспортні геологорозвідувальні та інші виробництва нафтогазового комплексу що розташовані у підконтрольних відповідним територіальним управлінням регіонах. 1.9. Головні спеціалізовані ЕТЦ Держнаглядохоронпраці по нафтогазовій галузі ДП „Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу” та Карпатський ЕТЦ та інші спеціалізовані ЕТЦ забезпечують здійснення експертної підтримки наглядової діяльності Західної міжрегіональної інспекції шляхом надання експертної оцінки стану безпеки підконтрольних технологічних об‘єктів. 1.10. Західна міжрегіональна інспекція в межах своєї компетенції реалізує державну політику в сфері промислової безпеки та охорони праці і здійснює державний нагляд за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та державний нагляд за станом промислової безпеки наступних виробництв і об‘єктів підвищеної небезпеки нафтогазового комплексу: • газових нафтогазових та нафтових промислів • магістральних газопроводів включаючи підземні сховища газу ; • магістральних нафтопроводів; • магістральних нафтопродуктопроводів; • виробництв що здійснюють буріння випробування дослідження експлуатацію та капітальний ремонт фонду нафтових та газових свердловин; • систем газопостачання природним та зрідженим газом промислових та побутових споживачів м. Дрогобича і району міст Борислава та Трускавця. 1.11. Окрім основних виробництв газотранспортних нафтотранспортних газовидобувних та нафтовидобувних підприємств Західна міжрегіональна інспекція здійснює нагляд на їх допоміжних виробництвах вузлах технологічного зв‘язку будівельних ремонтних автотранспортних підрозділах підсобних господарствах тощо залучаючи до їх перевірок в разі необхідності інші спеціалізовані нагляди територіальних управлінь. 1.12. Західна міжрегіональна інспекція приймає участь у здійсненні державного нагляду за охороною надр в нафтогазовому комплексі а саме: 1.12.1. При здійсненні наглядової діяльності за станом промислової безпеки технологічних об‘єктів видобутку нафти та газу в обов‘язковому порядку перевіряє наявність: • ліцензій на право розробки нафтових та газових родовищ; • гірничих відводів; • проектів дослідно промислової розробки родовищ якщо ведеться дослідно-промислова розробка та їх узгодження з органами Держнаглядохоронпраці України; • технологічних схем розробки родовищ. 1.12.2. Надає в разі потреби практичну допомогу державним інспекторам що здійснюють нагляд за охороною надр при здійсненні ними наглядової діяльності на виробництвах нафтогазового комплексу; 1.12.3. При виявленні порушень по колу питань пов‘язаних з охороною надр в нафтогазовому комплексі застосовує до порушників санкції передбачені ст.. 39 та ст.. 43 Закону України „Про охорону праці” та інформує про це Управління організації державного нагляду за охороною надр. 1.13. Західна міжрегіональна інспекція у своїй діяльності керується діючими законодавчими актами України актами Президента України та Кабінету Міністрів України Положенням про Державний Комітет України по нагляду за охороною праціі нормативними актами з безпеки виробництв керівними та розпоряджувальними документами Держнаглядохоронпраці України та даним Положенням. 1.14. Посадові обов‘язки права та відповідальність працівників Західної міжрегіональної інспекції визначаються посадовими інструкціями що затверджуються начальником Західної Міжрегіональної інспекції та узгоджуються з начальниками відповідних територіальних управлінь. 1.15. Робота Західної міжрегіональної інспекції здійснюється у відповідності з річним планом який розробляється за участю Управління організації державного нагляду в нафтогазовому та хімічному комплексах та затверджується заступником Голови Держнаглядохоронпраці України. Начальники відповідних територіальних управлінь та директори головних спеціалізованих ЕТЦ вносять до своїх річних планів роботи питання передбачені планом роботи Західної міжрегіональної інспекції. 1.16. Начальник Західної міжрегіональної інспекції зобов‘язаний інформувати начальників відповідних територіальних управлінь про терміни перевірок та результати наглядової діяльності на об‘єктах нафтогазового комплексу що знаходяться на території області надаючи в територіальні управління копії приписів інформацію про заборону експлуатації об‘єктів та штрафні санкції та інші показники наглядової діяльності. 1.17. Відповідні територіальні управління мають право контролю виконання приписів Західної міжрегіональної інспекції. 1.18. Начальник Західної міжрегіональної інспекції щомісячно надає в Деержнаглядохоронпраці України звіт про наглядову діяльність на об‘єктах нафтогазового комплексу та двічі на рік надає Комітету узагальнену інформацію про стан безпеки на підконтрольних об‘єктів нафтогазового комплексу. 1.19. Працівникам включеним до складу Західної міжрегіональної інспекції встановлюються персональні надбавки до 50% від посадових окладів. 1.20. Начальники територіальних управлінь зобов‘язані планувати та своєчасно забезпечувати виплату працівникам територіальних управлінь що залучаються до роботи Західної міжрегіональної інспекції коштів на відрядження за межі області пов‘язані з виконанні робіт передбачених планом роботи Західної міжрегіональної інспекції та даним Положенням. 1.21. Західна міжрегіональна інспекція забезпечуються транспортними засобами пальним засобами зв‘язку в т.ч. відомчого технологічного та мобільного та оргтехнікою необхідними для виконання покладених на неї завдань. 1.22. Західна міжрегіональна інспекція має круглу печатку з своїм найменуванням 1.23. Нещасні випадки що сталися на виробництвах підконтрольних Західній міжрегіональній інспекції розслідуються у встановленому порядку за участю працівників Західної міжрегіональної інспекції та беруться на облік відповідним територіальним управлінням 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗАХІДНОЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ 2.1. Здійснення державного нагляду за забезпеченням власниками безпечного функціонування виробництв та об‘єктів нафтогазового комплексу мінімізації ризиків для виробничого персоналу та довкілля. 2.2. Здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавчих актів та інших нормативно-правових актів з охорони праці на підприємствах установах і в організаціях нафтогазового комплексу. 3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ‘ЯЗКИ 3.1. Забезпечує здійснення державного нагляду за: • за станом безпеки та безпечною експлуатацією діючих об‘єктів нафтогазового комплексу. • якістю спорудження ремонту реконструкції налагодження випробування та діагностики підконтрольних об‘єктів нафтогазового комплексу. • виконанням вимог вибухонебезпеки технологічних процесів при експлуатації об‘єктів нафтогазового комплексу . • станом та готовністю протиаварійних служб та воєнізованих формувань на підконтрольних об‘єктах нафтогазового комплексу. • дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки гігієни праці виробничого середовища; • дотриманням у процесі трудової діяльності вимог законодавства державних міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів з охорони праці; • своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених нормативів; • функціонуванням систем управління охороною праці на підприємствах; • роботою служб охорони праці підприємств; • своєчасною сплатою штрафів накладених на підприємства. 3.2. Організовує та здійснює в межах своєї компетенції: • координацію роботи відповідних територіальних управлінь місцевих державних адміністрацій та підконтрольних підприємств з питань що входять до компетенції Західної міжрегіональної інспекції. • розгляд технічних та технологічних питань пов‘язаним з безпекою технологічних об‘єктів підконтрольних виробництв та стану безпеки об‘єктів з залученням в разі необхідності експертних науково-дослідних і проектних організацій. • розгляд звернень з питань що відносяться до компетенції Західної міжрегіональної інспекції. • технічне розслідування обставин та причин промислових аварій групових та смертельних нещасних випадків розробляє пропозиції щодо їх попередження • інформаційну та роз‘яснювальну роботу в засобах масової інформації з питань що входять в компетенцію. • реєстрацію проектів об‘єктів підвищеної небезпеки нафтогазового комплексу; • аналіз категорійних та не категорійних аварій та нещасних випадків; • залучення до своєї роботи позаштатних інспекторів з нагляду за охороною праці • контроль за повнотою та своєчасністю виконання колективних договорів з питань охорони праці. 3.3. Бере участь: • у розробці нормативних актів з питань безпечної експлуатації об‘єктів нафтогазового комплексу. • в проведенні сертифікації машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів та робіт стандарти на які містять вимоги щодо забезпечення безпеки праці; • в розгляді питань щодо встановлення виключного порядку застосування нормативних актів та визначення строків та умов тимчасового припинення чинності нормативних актів. • в роботі державних та робочих комісій по прийманню в експлуатацію нових та реконструйованих об‘єктів нафтогазового комплексу; • в опрацюванні програм та погодженні комплексних заходів по досягненню нормативних показників безпеки підконтрольних об‘єктів нафтогазового комплексу; • в виробничих нарадах з питань безпеки підконтрольних виробництв та засіданнях комісій з охорони праці. 3.4. Вивчає узагальнює та поширює: • практику застосування законодавчих та нормативних актів на підконтрольних підприємствах нафтогазового комплексу надає пропозиції щодо її вдосконалення. • позитивний досвід роботи підприємств нафтогазового комплексу по створенню безпечних технологій і вирішенню конкретних питань пов‘язаних з підвищенням безпеки та надійності технологічних процесів. 4. ПРАВА Працівники Західної міжрегіональної інспекції як представники органу державного нагляду користуються правами передбаченими Законом України «Про охорону праці» і Положенням про Державний комітет України з нагляду за охороною праці. Крім того працівники Західної міжрегіональної інспекції мають право: 4.1. Одержувати безкоштовно від територіальних органів Держнаглядохоронпраці місцевих органів виконавчої влади ЕТЦ підприємств та організацій матеріали та інформацію необхідні для виконання покладених на Західну міжрегіональну інспекцію завдань. 4.2. Надавати консультації працівникам підприємств організацій окремим громадянам з питань що відносяться до компетенції Західної міжрегіональної інспекції. 4.3. Перевіряти дотримання встановленого порядку допуску працівників до роботи на виробництвах підвищеної небезпеки їх навчання інструктажів перевірки знань. 4.4. Начальник Західної міжрегіональної інспекції має право: •представляти за дорученням керівництва Держнаглядохоронпраці України в різних організаціях і установах; •заслуховувати звіти керівників підконтрольних підприємств і організацій з питань що входять до компетенції Західної міжрегіональної інспекції; •розглядати технічні та технологічні рішення пов‘язані з безпекою технологічних об‘єктів підконтрольних галузей та призначати в разі необхідності експертизи безпеки технологічних процесів обладнання та матеріалів що застосовуються на підконтрольних виробництвах; •ініціювати призупинку дії дозволів якщо не забезпечується дотримання умов їх дії; •вносити пропозиції щодо структури та чисельності Західної міжрегіональної інспекції; •вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Західної міжрегіональної інспекції; •залучати в необхідних випадках представників спеціалізованих ЕТЦ науково-дослідних проектно-конструкторських господарських організацій для консультацій з питань що входять до компетенції Західної міжрегіональної інспекції. • в межах своєї компетенції надавати працівникам інспекції письмові розпорядження та вказівки; • розглядати та врегульовувати в межах своєї компетенції спірні питання що виникають між власником та державним інспектором 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 5.1. Начальник Західної міжрегіональної інспекції несе персональну відповідальність за виконання передбачених цим Положенням функцій та доручень керівництва Комітету. 5.2. Працівники Західної міжрегіональної інспекції несуть відповідальність за якісне і своєчасне виконання своїх посадових обов‘язків і доручень. Начальник Управління організації державного нагляду в нафтогазовому та хімічному комплексах Ю.М. Герасименко