НПАОП 02.0-3.03-05

НПАОП 02.0-3.03-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Н А К А З 25.04.2005 N 65 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 р. за N 539/10819 Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства Відповідно до Закону України "Про охорону праці" Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства далі - Норми що додаються. 1.1.Вважати такими що не застосовуються на території України "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работающим и служащим лесозаготовительных лесосплавных лесоперевалочных лесохозяйственных предприятий и химлесхозов" затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 23.09.80 N 296/П-10 зі змінами ДНАОП 3.0.00-3.01-80 . 2. Управлінню організації державного нагляду в АПК машинобудуванні на транспорті та у зв'язку Держнаглядохоронпраці України Маціяшко В.А. подати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України Норми. 3. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення вимог Норм державними інспекторами іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці України забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Норм. 4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І.Г. включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України. 5. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" Баженов О.К. забезпечити: видання і розповсюдження Норм; вивчення Норм посадовими особами Держнаглядохоронпраці України центральних і місцевих органів виконавчої влади організацій та лісових господарств під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці. 6. Відділу документального забезпечення та контролю Дєньгін А.П. у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади територіальних управлінь експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України. 7. Головному редактору журналу "Технополіс" Спірін В.Ф. опублікувати наказ в черговому номері журналу. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семка О.П. Перший заступник Голови Комітету В.Радченко Про внесення змін до Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 7 листопада 2007 року N 258 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2007 р. за N 1277/14544 З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Унести до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 25.04.2005 N 65 "Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства" зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.05.2005 за N 539/10819 такі зміни: 1.1 у преамбулі наказу слова та цифри "Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29" вилучити. 2. Унести до Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 25.04.2005 N 65 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.05.2005 за N 539/10819 далі - Норми такі зміни: 2.1 перше речення пункту 1.3 розділу 1 викласти в новій редакції: "1.3. Норми розроблено для професій працівників зайнятих у лісовому господарстві згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 із змінами та доповненнями "; 2.2 у назвах колонок 2 таблиць розділів 2 3 4 5 6 та 7 слова та цифри "Код згідно з Класифікатором професій ДК 003-95 " замінити словами та цифрами "Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2005 "; 2.3 у назвах колонок 3 таблиць розділів 2 3 4 5 6 та 7 слова "Назва професії посади " замінити словами "Професійна назва роботи"; 2.4 у колонці 2 таблиці 2 розділу 2 "Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на лісовпорядних роботах" цифри "1222.2" замінити цифрами "1229.7". 3. Начальнику відділу організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Ткачову В. С. у визначеному порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо внесення цього наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 5. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О. І.   Голова Комітету  С. О. Сторчак  ПОГОДЖЕНО:   Голова ЦК профспілки працівників лісового господарства України    С. Й. Кривов'язий  Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи          В. Романченко  Перший заступник директора Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці        М. О. Лисюк  Заступник Міністра праці та соціальної політики України    М. Солдатенко  Перший заступник Міністра охорони здоров'я України Головний державний санітарний лікар України        С. П. Бережнов  Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України          Ю. Мельников  Заступник Голови Державного комітету лісового господарства України      В. Г. Лозицький  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці України 25.04.2005 N 65 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 р. за N 539/10819 НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 1. Загальні положення 1.1. Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства далі-Норми розроблені відповідно до Закону України "Про охорону праці" а також до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.11.96 за N 667/1692. 1.2. Ці норми поширюються на суб'єктів господарювання що здійснюють вирощування охорону лісу лісозаготівлі на працівників для яких є обов'язковим застосування під час виробничого процесу спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту далі - ЗІЗ . 1.3. Норми розроблено для професій працівників зайнятих у лісовому господарстві згідно Класифікатора професій ДК 003-95 затвердженого наказом Держстандарту України від 27.07.95 N 257 з урахуванням змін і доповнень до нього. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту в залежності від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация". 1.4. Працівникам що працюють за сумісництвом та зайняті допоміжними видами діяльності потреба в засобах індивідуального захисту визначається нормами безплатної видачі встановленими для відповідних видів діяльності. 1.5. Роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників засобами індивідуального захисту які відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці. 1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці служби охорони праці підприємств. 1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа. 2. Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на лісовпорядних роботах -------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з |Назва професії| Найменування | Позначення | Строк | |з/п |класифікатором | посади | спецодягу | захисних |носіння | | | професій | | спецвзуття та |властивостей | місяців | | | ДК003-95 | | інших ЗІЗ | ЗІЗ | | | | v257u217-95 | | | | | |----+---------------+--------------+------------------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------+--------------+------------------+-------------+---------| | 1 | 1222.2 |Начальник |При виконанні | | | | | |експедиції |польових робіт: | | | | | 1222.2 |Начальник |Костюм бавовняний | Ми З | 12 | | | |партії |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | 1229.7 |Головний |Плащ | | | | | |інженер |непромокальний | Вн | 24 | | | |експедиції |Взимку додатково: | | | | | 2213.2 |Інженер- |Куртка бавовняна | | | | | |таксатор |на утеплювальній | | | | | 3212 |Технік- |прокладці | Тн | 36 | | | |таксатор |Штани бавовняні | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |При виконанні | | | | | | |робіт на | | | | | | |територіях | | | | | | |природних | | | | | | |осередків | | | | | | |енцефаліту | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм | | | | | | |протиенцефалітний | Бн | 36 | | | | |При роботах в | | | | | | |районах масового | | | | | | |льоту гнусу і | | | | | | |комарів додатково:| | | | | | |Накомарник | Бн |До зносу | -------------------------------------------------------------------------------- Примітка. При виконанні польових робіт в лісах з щільністю забруднення ґрунту 5 Кі/км.кв і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше 2-х комплектів на рік. 3. Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на лісогосподарських роботах -------------------------------------------------------------------------------- |N | Код згідно з |Назва професії | Найменування | Позначення | Строк | |з/п |класифікатором | посади | спецодягу | захисних | носіння | | | професій | | спецвзуття та |властивостей | місяців | | | ДК003-95 | | інших ЗІЗ | ЗІЗ | | | | v257u217-95 | | | | | |----+---------------+---------------+----------------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------+---------------+----------------+-------------+----------| | | 6141 |Робітник на |При | | | | | |лісо- |лісопатологічних| | | | | |господарських |обстеженнях | | | | | |роботах |відводах | | | | | | |лісосік | | | | | | |лісовпорядних | | | | | | |ґрунтово- | | | | | | |лісотипологічних| | | | | | |та інших | | | | | | |польових | | | | | | |роботах | | | | | | |виготовленні та | | | | | | |розвішуванні | | | | | | |шпаківень | | | | | | |дуплянок | | | | | | |обгороджуванні | | | | | | |мурашників | | | | | | |розколюванні | | | | | | |дров | | | | | | |улаштуванні | | | | | | |протипожежних | | | | | | |мінералізованих | | | | | | |смуг ручним | | | | | | |способом: | | | | | | |Костюм | Ми 3 | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |При гасінні | | | | | | |лісових пожеж: | | | | | | |Взуття на | | | | | | |термостійкій | | | | | | |підошві | То |До зносу 2| | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу | | | | |Респіратор |Газозахисний |До зносу | | | | |Протигаз | |Черговий | | | | |При | | | | | | |механізованих | | | | | | |роботах з | | | | | | |садіння лісових | | | | | | |культур і | | | | | | |захисних | | | | | | |насаджень: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Ву |Черговий | | | | |Нарукавники | | | | | | |прогумовані | Ву |Чергові | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 2 | | | | |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |При роботах з | | | | | | |догляду за | | | | | | |лісовими | | | | | | |культурами | | | | | | |вручну та | | | | | | |гідролісомеліо- | | | | | | |ративних | | | | | | |роботах: | | | | | | |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водовідштовхува-| | | | | | |льним | | | | | | |просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |При укладанні | | | | | | |дерну: | | | | | | |Наколінники | Мп Ми | 6 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 2 | | | | |При роботах у | | | | | | |теплиці: | | | | | | |Халат | | | | | | |бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух | | | | | | |бавовняний | З | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 2 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Шолом бавовняний| З | 24 | | | | |При роботах | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | |навантаженням | | | | | | |перевезенням | | | | | | |розвантаженням | | | | | | |підготовкою | | | | | | |робочих розчинів| | | | | | |пестицидів і | | | | | | |агрохімікатів | | | | | | |на протруюванні | | | | | | |насіння ручних | | | | | | |роботах з | | | | | | |хімічної обробки| | | | | | |посівів культур| | | | | | |пестицидами і | | | | | | |агрохімікатами | | | | | | |та сигналізації | | | | | | |під час | | | | | | |авіаційної | | | | | | |обробки лісових | | | | | | |насаджень: | | | | | | |Комбінезон | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням | Яж | 12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Яж Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові | Яж В | 12 | | | | |Рукавички гумові| Яж Ву | 4 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 4 | | | | |Шолом бавовняний| Яж | 12 | | | | |Респіратор | Газопило- |Черговий | | | | | | захисний | | | | | |Окуляри захисні | Герметичні |Чергові | | | | |При роботах на | | | | | | |заготівлі | | | | | | |лісового | | | | | | |насіння плодів | | | | | | |ягід шишок | | | | | | |горіхів: | | | | | | |Фартух | | | | | | |бавовняний | З | 12 | | | | |Нарукавники | | | | | | |бавовняні | Ми З | 6 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 4 | | | | |При роботах в | | | | | | |шишкосушарці | | | | | | |додатково: | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті | Чергові | | | | |При роботах з | | | | | | |переробки | | | | | | |плодів ягід: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Ву | 12 | | | | |Рукавички гумові| Вн | 2 | | | | |При заготівлі | | | | | | |кори кілків | | | | | | |лози гілкового | | | | | | |корму деревної | | | | | | |зелені та | | | | | | |в'язанні мітел: | | | | | | |Фартух | | | | | | |бавовняний | Ми 3 | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 2 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При заготівлі | | | | | | |березового соку:| | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Ву | 12 | | | | |Нарукавники | | | | | | |бавовняні | З | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При виконанні | | | | | | |робіт на | | | | | | |територіях | | | | | | |природних | | | | | | |осередків | | | | | | |енцефаліту | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм проти- | | | | | | |енцефалітний | Бн | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При роботах в | | | | | | |районах масового| | | | | | |льоту гнусу і | | | | | | |комарів | | | | | | |додатково: | | | | | | |Накомарник | Бн | До зносу | -------------------------------------------------------------------------------- Примітка: 1. При виконанні робіт в лісах з щільністю забруднення ґрунту 5 Кі/км.кв і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше 2-х комплектів на рік. 2. Сезонним працівникам видаються рукавиці комбіновані строком носіння 3 місяці. 4. Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на лісозаготівельних роботах -------------------------------------------------------------------------------- |N | Код згідно з | Назва | Найменування | Позначення | Строк | |з/п |класифікатором | професії | спецодягу | захисних | носіння | | | професій | посади | спецвзуття та |властивостей | місяців | | | ДК003-95 | | інших ЗІЗ | ЗІЗ | | | | v257u217-95 | | | | | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 Лісосічні роботи та вивезення деревини | |------------------------------------------------------------------------------| |1 |9212 |Возій |При роботах | | | | | |продукції |пов'язаних з | | | | | |лісу |трелюванням і | | | | | | |вивезенням деревини| | | | | | |кіньми: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |наколінниками та | | | | | | |капюшоном з | | | | | | |водовідштовху- | | | | | | |вальним | | | | | | |просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові з | | | | | | |захисним підноском |Мун 100 См | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Жилет сигнальний | Со | 6 | | | | |При роботах під | | | | | | |наметом | | | | | | |дерево-станів | | | | | | |додатково: | | | | | | |Каска захисна | - |До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені із | | | | | | |захисним підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | | | | |Підшоломник зимовий| | | | | | | за необхідності | Тн | 12 | | | | |використовувати | | | | | | |каску | | | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |2 |9212 |Заготівник |Костюм бавовняний з| | | | | | лісозаготі-|капюшоном з | | | | | |вельні |водовідштовхуваль- | | | | | |роботи |ним | | | | | | |просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові | Ми | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Взимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка | | | | | | |бавовняна на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | | | | | | |із захисним | | | | | | |підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | | | | |Підшоломник зимовий| | | | | | | за необхідності | | | | | | |використовувати | Тн | 12 | | | | |каску | | | | | | |При роботах під | | | | | | |наметом дерево- | | | | | | |станів | | | | | | |додатково: | | | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Підшоломник | | | | | | |літній | - | 12 | | | | |Жилет сигнальний | Со | 6 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |3 |6141 |Контролер |При обмірі | | | | | |лісозаготі- |маркуванні та | | | | | |вельного |тавруванні | | | | | |виробництва |деревини: | | | | | | |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |капюшоном з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним | Ву | 12 | | | | |просоченням | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |з захисним | | | | | | |підноском |Мун 100 См | 24 | | | | |Жилет сигнальний | Со | 6 | | | | |Каска захисна | - |До зносу | | | | |Підшоломник | | | | | | |літній | - | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка | | | | | | |бавовняна на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | | | | | | |із захисним | | | | | | |підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | | | | |Підшоломник | | | | | | |зимовий | Тн | 12 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |4 |8331.2 |Лебідник на |При роботах з | | | | | |лісо- |трелювання | | | | | |заготівлях | спускання- | | | | | | |підіймання | | | | | | |навантажування та | | | | | | |вивантажування | | | | | | |лісопродукції її | | | | | | |штабелювання: | | | | | | |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |капюшоном з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |із захисним | | | | | | |підноском | Мун 100 См | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 1 | | | | |Жилет сигнальний | Со | 6 | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | | | | | | |із захисним | | | | | | |підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | | | | |При виконанні | | | | | | |ремонтних робіт | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух прогумований| | | | | | |з нагрудником | Нм | Черговий | | | | |Рукавички гумові | Нм | Чергові | | | | |Окуляри захисні | - | До зносу | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |5 |6141 |Лісоруб |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |капюшоном з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |із захисним | | | | | | |підноском |Мун 100 См | 24 | | | | | при роботі в | | | | | | |заболоченій | | | | | | |місцевості - чоботи| В | 24 | | | | |гумові | | | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Жилет сигнальний | Со | 6 | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | | | | | | |із захисним | | | | | | |підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | | | | |Рукавиці утеплені | Тн | 12 | | | | |При заточуванні і | | | | | | |правці інструменту | | | | | | |в польових умовах | | | | | | |додатково: | | | | | | |Окуляри захисні | - | До зносу | | | | |Додатково під | | | | | | |час поточних | | | | | | |ремонтів і | | | | | | |техобслуговування | | | | | | |пилки та | | | | | | |звалювального | | | | | | |гідроклина: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Нм | Черговий | | | | |Рукавиці гумові | Нм | До зносу | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |6 |6141 |Розмітник |Костюм бавовняний з| | | | | |хлистів |наколінниками | | | | | | |та капюшоном з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Ву | 16 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |із захисним | | | | | | |підноском | Мун100 См | 24 | | | | | при роботі у | | | | | | |заболоченій | | | | | | |місцевості - | | | | | | |чоботи гумові | В | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Каска захисна | - |До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Жилет сигнальний | Со | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці з | | | | | | |прогумованими | | | | | | |м'якими | | | | | | |наколінниками | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | | | | | | |із захисним | | | | | | |підноском |Мун 100 Тн 30| 48 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | | | | |Рукавиці утеплені | Тн | 12 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |7 |1222.2 |Майстер на |Костюм бавовняний з| | | | | |лісозаготі- |капюшоном з | | | | | |вельних |водовідштовхуваль- | | | | | |роботах |ним просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |з захисним | | | | | | |підноском | Мун 100 См | 24 | | | | | для роботи в | | | | | | |заболоченій | | | | | | |місцевості - | | | | | | |чоботи гумові | В | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Жилет сигнальний | Со | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | | | | | | |із захисним | | | | | | |підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |8 |8331.2 |Машиніст |Костюм бавовняний з| | | | | |лісозаготі- |водовідштовхуваль- | | | | | |вельної |ним просоченням | Ву | 12 | | | |машини |Чоботи кирзові | | | | | | |з захисним | | | | | | |підноском | Мун 100 См | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Каска захисна | - |До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | | | | | | |із захисним | | | | | | |підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | | | | |При виконанні | | | | | | |ремонтних робіт | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух прогумований| | | | | | |з нагрудником | Нм | Черговий | | | | |Рукавички гумові | Нм | Чергові | | | | |Окуляри захисні | - | До зносу | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |9 |7233.2 |Монтажник |При роботах з | | | | | |лісозаготі- |влаштування | | | | | |вельного |навантажувальних та| | | | | |устаткування|розвантажувальних | | | | | | |майданчиків | | | | | | |встановленні | | | | | | |пересувних лебідок | | | | | | |та електростанцій: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |капюшоном з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |з захисним | | | | | | |підноском | Мун 100 См | 24 | | | | | для роботи в | | | | | | |заболоченій | | | | | | |місцевості - | | | | | | |чоботи гумові | В | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | | | | | | |із захисним | | | | | | |підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |10 |6141 |Навальник- |При навантажуванні | | | | | |штабелюваль-|- вивантажуванні | | | | | |ник деревини|круглих | | | | | | |лісоматеріалів | | | | | | |тріски деревної | | | | | | |зелені | | | | | | |штабелюванні | | | | | | |деревини та готової| | | | | | |продукції монтажі | | | | | | |та демонтажі | | | | | | |навантажувального | | | | | | |устаткування | | | | | | |спусканні деревини | | | | | | |з гір: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |капюшоном з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |з захисним | | | | | | |підноском | Мун 100 См | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Жилет сигнальний | Со | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | | | | | | |із захисним | | | | | | |підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |11 |7233.2 |Слюсар з |Костюм бавовняний з| | | | | |ремонту |капюшоном з | | | | | |лісозаготі- |водовідштовхуваль- | | | | | |вельного |ним просоченням | Ву | 12 | | | |устаткування|Фартух прогумований| | | | | | |з нагрудником | Вн | Черговий | | | | |Чоботи кирзові з | | | | | | |захисним підноском | Мун 100 См | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Рукавиці гумові | Вн | Чергові | | | | |Окуляри захисні | - | До зносу | | | | |Респіратор | Газопило- | Черговий | | | | | | захисний | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені із | | | | | | |захисним підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |12 |7422.2 |Тесальник |Костюм бавовняний з| | | | | |спец- |капюшоном з | | | | | |сортиментів |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові з | | | | | | |захисним підноском |Мун 100 См | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені із | | | | | | |захисним підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |13 |8331.2 |Тракторист |Костюм бавовняний з| | | | | | лісозаготі-|водовідштовхуваль- | | | | | |вельні |ним просоченням | Ву | 12 | | | |роботи |Чоботи кирзові з | | | | | | |захисним підноском | Мун 100 См | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені із | | | | | | |захисним підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | | | | |При виконанні | | | | | | |ремонтних робіт | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух прогумований| | | | | | |з нагрудником | Нм | Черговий | | | | |Рукавички гумові | Нм | До зносу | | | | |Окуляри захисні | - | До зносу | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |14 |8331.2 |Трелювальник|При роботах | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | |трелюванням і | | | | | | |вивезенням деревини| | | | | | |кіньми: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням з | | | | | | |наколінниками | | | | | | |та капюшоном | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові з | | | | | | |захисним підноском | Мун 100 См | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Жилет сигнальний | Со | 6 | | | | |Каска захисна | - |До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені із | | | | | | |захисним підноском |Мун 100 Тн 30| 36 | | | | |Підшоломник зимовий| | | | | | | за необхідності | Тн | 12 | | | | |використовувати | | | | | | |каску | | | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |15 |6141 |Чокерівник |Костюм бавовняний з| | | | | | |капюшоном з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові з | | | | | | |захисним підноском | Мун 100 См | 24 | | | | | для роботи у | | | | | | |заболоченій | | | | | | |місцевості - | | | | | | |чоботи гумові | В | 24 | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Жилет сигнальний | Со | 6 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 0 5 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн З | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн З | 36 | | | | |Чоботи утеплені із | Мун 100 См | | | | | |захисним підноском | Тн 30 | 36 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | |------------------------------------------------------------------------------| | 4.2 Лісоскладські роботи | |------------------------------------------------------------------------------| |16 |8240.2 |Верстатник |Костюм бавовняний | Пн | 12 | | | |корувального|Рукавиці | | | | | |верстата |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Чоботи кирзові із | | | | | | |захисним підноском |Мун 100 См | 12 | | | | |Окуляри захисні | - | До зносу | | | | |Берет бавовняний | - | До зносу | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах взимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн 30 | 48 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |17 |8333.3 |Лебідник |На роботах з | | | | | | |штабелювання | | | | | | |навантажування та | | | | | | |розвантажування | | | | | | |лісопродукції: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові із | | | | | | |захисним підноском | Мун 100 См | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Плащ | | | | | | |непромокальний | Вн | Черговий | | | | |Взимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Тн Вн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням на | | | | | | |утеплювальній | Тн Вн | 36 | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн 30 | 48 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |18 |1222.2 1222.2 |Майстер |Костюм бавовняний з| | | | |1222.2 |Майстер |водовідштовхуваль- | | | | | |дільниці |ним просоченням | Ву | 12 | | | |Майстер |Рукавиці | | | | | |зміни |комбіновані | Ми | 3 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Плащ | | | | | | |непромокальний | Вн | Черговий | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |19 |1226.2 |Майстер |Костюм бавовняний з| | | | | |навантажу- |водовідштовхуваль- | | | | | |вально- |ним просоченням | Ву | 16 | | | |розвантажу- |Чоботи кирзові із | | | | | |вальних |захисним підноском | Мун 100 См | 24 | | | |робіт |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Жилет сигнальний | Со | 6 | | | | |Плащ | | | | | | |непромокальний | Вн | Черговий | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн Вн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн Вн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |20 |8290.2 |Маркувальник|Костюм бавовняний з| | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Ву | 16 | | | | |Чоботи кирзові із | | | | | | |захисним підноском | Мун 100 См | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 3 | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Жилет сигнальний | Со | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн 30 | 48 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |21 |8333.2 |Машиніст |Костюм бавовняний | Пн | 12 | | | |штабелефор- |Рукавиці | | | | | |мувальної |комбіновані | Ми | 2 | | | |машини |Чоботи кирзові | См | 12 | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |22 |7223.1 7423.1 |Налагоджува-|Комбінезон | | | | | |льник |бавовняний | Ми | 12 | | | |верстатів і |Рукавиці | | | | | |маніпуля- |комбіновані | Ми | 3 | | | |торів з |Чоботи кирзові | См | 12 | | | |програмним |Взимку додатково: | | | | | |керуванням |Куртка бавовняна на| | | | | |Налагоджу- |утеплювальній | | | | | |вальник |прокладці | Тн | 36 | | | |деревооброб-| | | | | | |ного | | | | | | |устаткування| | | | | | | корувальних| | | | | | |верстатів | | | | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |23 |1222.2 1221.1 |Начальник |Костюм бавовняний | Ми 3 | 18 | | | |лісопункту |Рукавиці | | | | | |Начальник |комбіновані | Ми | 2 | | | |нижнього |Чоботи кирзові | См | 12 | | | |складу |Плащ | | | | | | |непромокальний | Вн | Черговий | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 6 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |24 |8331.2 |Оператор |Костюм бавовняний | 3 | 12 | | | |лісозаготі- |Рукавиці | | | | | |вельного |комбіновані | Ми | 2 | | | |устаткування|Чоботи кирзові | См | 12 | | | | |Костюм брезентовий | Вн | Черговий | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |На роботах з | | | | | | |розкряжовування | | | | | | |деревини | | | | | | |електро- та | | | | | | |бензопилами і | | | | | | |роботах з | | | | | | |механізованого | | | | | | |обрізання сучків: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові із | | | | | | |захисним підноском | Мун100 См | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | - | До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Каска захисна | - | До зносу | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням на | | | | | | |утепленій | | | | | | |прокладці | Тн Вн | 36 | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн Вн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | |----+---------------+------------+-------------------+-------------+----------| |25 |1222.2 |Технологіч- |Костюм бавовняний | Ми | 18 | | | |ний керівник|Рукавиці бавовняні | Ми | 2 | | | | лісопункту |Чоботи кирзові | Мп | 12 | | | |лісопромис- |Взимку додатково: | | | | | |лового |Куртка бавовняна на| | | | | |комплексу |утеплювальній | | | | | |цеху |прокладці | Тн | 36 | | | |нижнього |Штани бавовняні на | | | | | |складу |утеплювальній | | | | | |лісозаготі- |прокладці | Тн | 36 | | | |вельної |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | |дільниці | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Працівникам які зайняті на роботах де є небезпека травмування голови видається каска - до зносу підшоломник бавовняний - 12 місяців. 2. При розкряжуванні хлистів електропилами додатково видаються діелектричні рукавиці. 3. До введення спеціальної захисної лісогосподарської каски допускається використовувати окремо каску захисну окуляри або щиток захисний протишумові навушники та підшоломник літній чи зимовий . 4. В гірських умовах працівників необхідно забезпечувати взуттям з підковками чи іншими засобами проти сковзання. 5. При виконанні робіт в лісах з щільністю забруднення ґрунту 5 Кі/км.кв і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше 2-х комплектів на рік. 5. Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підсочці лісу і в малій лісохімії -------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з |Назва професії| Найменування | Позначення | Строк | |з/п |класифікатором | посади | спецодягу | захисних | носіння | | | професій | |спецвзуття та інших|властивостей| місяців | | | ДК003-95 | | ЗІЗ | ЗІЗ | | | | v257u217-95 | | | | | |----+---------------+--------------+-------------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------+--------------+-------------------+------------+---------| |1 |8159.2 |Апаратник |При виконанні робіт| | | | | |лісохімічного |з завантаження і | | | | | |устаткування |розвантаження | | | | | | |продукції | | | | | | |подрібненні хвойної| | | | | | |зелені та ін. | | | | | | |робіт: | | | | | | |Костюм бавовняний | Ми | 12 | | | | |Чоботи кирзові | Мп | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |При виконанні робіт| | | | | | |з розмелювання і | | | | | | |сушіння вапна: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини | Пн | 12 | | | | |Чоботи кирзові | З | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 2 | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини | Пм |До зносу | | | | |Респіратор |Пилозахисний|Черговий | | | | |Окуляри захисні | Закриті | Чергові | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах взимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Мп Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн 30 | 36 | |----+---------------+--------------+-------------------+------------+---------| |2 |7112.2 |Вибуховик на |Комбінезон | З | 12 | | | |лісових |бавовняний | | | | | |роботах |Чоботи кирзові | Мун50 | 12 | | | | | | Мул2 | | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | З | 2 | | | | |Протишумові | | | | | | |вкладиші | - |До зносу | | | | |Каска захисна | - |До зносу | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах взимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 36 | |----+---------------+--------------+-------------------+------------+---------| |3 |9212 |Випалювач |При виконанні | | | | | |деревного |робіт пов'язаних з| | | | | |вугілля |випалюванням | | | | | | |деревного вугілля: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | То | 12 | | | | |Черевики шкіряні | З | 12 | | | | |Рукавиці брезентові| То З | 2 | | | | |При виконанні робіт| | | | | | |з сортування і | | | | | | |пакування деревного| | | | | | |вугілля: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини | Пн | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Респіратор |Пилозахисний|Черговий | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах взимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 36 | |----+---------------+--------------+-------------------+------------+---------| |4 |6142 |Здіймальник |Костюм бавовняний з| | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові* | З | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |З хімічним | | | | | | |задіянням: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням | К20 | 12 | | | | |Чоботи кирзові | К20 | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Рукавички гумові | К20 В |До зносу | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | |----+---------------+--------------+-------------------+------------+---------| |5 |9212 |Збирач живиці |Костюм бавовняний з| | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | З | 12 | | | | |Чоботи кирзові | З | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- Примітка. При роботі в заболочених місцях замість чобіт кирзових можуть видаватися чоботи гумові із терміном носіння 12 місяців. 6. Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для загальних професій працівників лісового господарства -------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з |Назва професії | Найменування |Позначення | Строк | |з/п |класифікатором | посади | спецодягу | захисних |носіння | | | професій | |спецвзуття та інших|властивос- | місяців | | | ДК000-95 | | ЗІЗ | тей ЗІЗ | | | | v257u217-95 | | | | | |----+---------------+---------------+-------------------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------+---------------+-------------------+-----------+---------| | 1 |9333 |Вантажник |Комбінезон | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |капюшоном із | | | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини | Пн | 12 | | | | |Чоботи кирзові | Пн | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |брезентові | Пм | 1 | | | | |Плащ | | | | | | |непромокальний з | | | | | | |капюшоном | Вн |Черговий | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |----+---------------+---------------+-------------------+-----------+---------| | 2 |8334.2 |Водій |Костюм бавовняний з| | | | | |навантажувача |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Вн | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Каска захисна | - |До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | |----+---------------+---------------+-------------------+-----------+---------| | 3 |9311 |Завантажувач |Костюм бавовняний з| | | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини | Пн | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Чоботи кирзові | Пн | 12 | | | | |Каска захисна | - | До зносу| | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах взимку: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 24 | | | | |Чоботи утеплені із | Тн30 | | | | | |захисним підноском | Мун100 | 36 | |----+---------------+---------------+-------------------+-----------+---------| | 4 |9322 |Здавач |Халат бавовняний | Ми | 12 | | | |готової |Рукавиці | | | | | |продукції |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | |----+---------------+---------------+-------------------+-----------+---------| | 5 |8139.3 |Машиніст |Комбінезон | | | | | |тельфера |бавовняний | 3 | 12 | | | | |Калоші діелектричні| Эп | Чергові | | | | |Рукавички | | | | | | |діелектричні | Эп | Чергові | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Чоботи кирзові | См | 12 | | | | |Підшоломник | | | | | | |бавовняний | - | 12 | | | | |Каска захисна | - |До зносу | -------------------------------------------------------------------------------- 7. Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на заготівлі та переробленні очерету ------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з |Назва професії| Найменування | Позначення | Строк | |з/п |класифікатором | посади |спецодягу спец - | захисних |носіння | | | професій | | взуття та інших |властивостей| місяців | | | ДК003-95 | | ЗІЗ | ЗІЗ | | | | v257u217-95 | | | | | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |1 |8331.2 |Водій |Костюм бавовняний | | | | | |всюдихода |з водовідштовху- | | | | | | |вальним | | | | | | |просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові | 3 | 18 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |2 |8331.2 |Машиніст машин|Куртка брезентова | Ми 3 | 12 | | | |для заготівлі |Штани брезентові | Ми 3 | 12 | | | |очерету |Чоботи кирзові | Ми 3 | 18 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |3 |9212 |Заготівник |При косінні | | | | | |очерету |очерету та рогози | | | | | | |в перезволожених | | | | | | |місцях: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При збиранні | | | | | | |очерету та рогози | | | | | | |виготовленні | | | | | | |джгутів для | | | | | | |в'язання снопів | | | | | | |в'язанні снопів: | | | | | | |Фартух брезентовий| Ми | 9 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |При укладанні | | | | | | |снопів та | | | | | | |незв'язаного | | | | | | |очерету у копи | | | | | | |штабелі скирти: | | | | | | |Фартух брезентовий| Ми 3 | 9 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |4 |7424.2 |Пресувальник |Фартух брезентовий| Ми 3 | 9 | | | |плит з очерету|Нарукавники | 3 | 3 | | | | |бавовняні | | | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |5 |9212 |Об'їжджувач |Плащ бавовняний з | Ву |Черговий | | | | |водовідштовхуваль-| | | | | | |ним просоченням | | | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |6 |6141 |Робітник на |При завантаженні і| | | | | |лісогосподар- |вивантаженні | | | | | |ських роботах |очерету: | | | | | | |Куртка брезентова | Ми 3 | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Плащ брезентовий | Ми 3 | Черговий| | | | |Взимку додатково:| | | | | | |Куртка бавовняна | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |7 |8333.3 |Транспорту- |Фартух брезентовий| Ми | 9 | | | |вальник |Рукавиці | | | | | | обслуговуван-|комбіновані | Ми | 2 | | | |ня механізмів |Окуляри захисні | Закриті | Чергові | -------------------------------------------------------------------------------