Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Н А К А З 17.07.2003 N 545 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 р. за N 353/8952 Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства З метою забезпечення безпеки судноплавства та відповідно до статті 90 Кодексу торговельного мореплавства України постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.98 N 2098 "Питання безпеки судноплавства України" Положення про капітана морського торговельного порту України затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 18.10.2000 N 573 та зареєстрованого в Мін'юсті України 02.11.2000 за N 774/4995 Положення про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 18.10.2000 р. N 574 та зареєстрованого в Мін'юсті України 02.11.2000 за N 775/4996 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства додаються . 2. Державному департаменту морського і річкового транспорту Скворцов Г.П. забезпечити подання вказаних Правил на державну реєстрацію. 3. Наказ Міністерства транспорту України від 11.02.2002 N 77 "Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства" вважати таким що не набрав чинності. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Кроля С.С. Міністр Г.Кірпа ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту України 17.07.2003 N 545 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 р. за N 353/8952 ПРАВИЛА контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства 1. Загальні положення 1.1. Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства далі - Правила розроблені для встановлення порядку державного контролю в портах за дотриманням на суднах вимог Міжнародних конвенцій Кодексу торговельного мореплавства України законодавчих актів України з безпеки мореплавства та запобігання забрудненню довкілля. 1.2. Правила поширюються на морські судна та річкові судна які мають право прямувати морськими шляхами незалежно від прапора і форми власності що перебувають у портах і на внутрішніх водних шляхах України Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства надалі - Держфлотінспекція України Державну інспекцію з безпеки мореплавства флоту рибного господарства надалі - Держрибфлотінспекція капітанів морських портів України та інспекції державного портового нагляду надалі - ІДПН . Ці Правила не поширюються на: - маломірні малі судна; - річкові судна які не перебувають на внутрішніх морських шляхах; - військові кораблі та судна; - кораблі та судна Держкомкордону; - риболовні судна що не підлягають нагляду класифікаційного товариства. 1.3. Правила розроблені відповідно до: Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року; Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню із суден 1973 року із змінами внесеними Протоколом 1978 року до неї; Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року; Міжнародної конвенції про стандарти підготовки сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року; Міжнародної конвенції про обмірювання суден 1969 року; Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року; Конвенції про мінімальні норми на торговельних суднах N 147 Міжнародної організації праці; Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі 1972 року; Міжнародного кодексу з управління безпекою МКУБ прийнятого Резолюцією Міжнародної морської організації надалі - IMO А.741 18 із поправками прийнятими резолюцією IMO MSC.104 73 ; Процедур контролю суден державою порту прийнятих Резолюцією IMO А.787 19 із поправками прийнятими резолюцією IMO А.882 21 ; Переглянутого керівництва з імплементації Міжнародного кодексу з управління безпекою МКУБ Адміністраціями прийнятого резолюцією IMO А.913 22 ; Керівництва з надання допомоги державам прапора в імплементації документів ІМО прийнятого резолюцією IMO А.847 20 ; Меморандуму про порозуміння щодо контролю суден державою порту в Чорноморському регіоні далі - Чорноморський меморандум . Кодексу торговельного мореплавства України; Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 204; Закону України "Про страхування"; Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів"; Положення про Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.98 N 2098 із змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1758; Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 N 733 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів"; Положення про капітана морського торговельного порту України затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 18.10.2000 N 573 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2000 за N 774/4995; Положення про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 18.10.2000 N 574 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2000 за N 775/4996; Положення про Державну інспекцію з безпеки мореплавства флоту рибного господарства затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 8 січня 2002 року N 2 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за N 63/6351 ; Положення про капітана морського рибного порту затвердженого наказом Державного комітету рибного господарства України від 24 вересня 1998 року N 130 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 1998 року за N 654/3094 ; Положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України затвердженого наказом Державного комітету рибного господарства України від 24 вересня 1998 року N 131 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 1998 року за N 655/3095 . 1.4. У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: Державний інспектор - посадова особа Держфлотінспекції України Держрибфлотінспекції або Інспекції державного портового нагляду морського порту України яка має відповідну кваліфікацію і атестована в установленому порядку для здійснення контролю і державного нагляду за дотриманням на суднах чинного законодавства правил мореплавства та вимог міжнародних конвенцій стороною яких є Україна далі - міжнародні конвенції України і для визначення готовності суден до виходу в море. Державними інспекторами є: ІКДП - інспектор контролю державою порту ІДПН - інспектор державного портового нагляду ІДП - інспектор держави прапора. Інспектор контролю - державний інспектор Держфлотінспекції державою порту України якого атестовано в установленому ІКДП порядку для здійснення контролю за дотриманням на іноземних суднах міжнародних конвенцій України. Інспектор держави - державний інспектор Держфлотінспекції прапора ІДП України Держрибфлотінспекції який має відповідну кваліфікацію і якого атестовано в установленому порядку для здійснення контролю за дотриманням на українських суднах законодавчих актів і міжнародних конвенцій України. Перевірка - відвідання судна для перевірки дійсності відповідних свідоцтв та інших документів а також загального стану судна його устаткування і екіпажу. Явні підстави - докази того що стан судна чи його обладнання в значній мірі не відповідають відомостям що містяться у суднових свідоцтвах чи того що капітан чи екіпаж не знайомі з важливішими судновими процедурами. Більш детальна - перевірка що виконується якщо судно не перевірка має діючих свідоцтв або коли є явні підстави вважати що стан судна чи його обладнання в значній мірі не відповідають відомостям що містяться у суднових свідоцтвах чи того що капітан чи екіпаж не знайомі з найважливішими судновими процедурами. Судно яке не - судно у якого корпус механізми виконує вимог обладнання і постачання або далі - експлуатаційна безпека суттєво нижче субстандартне стандартів які вимагаються відповідною судно конвенцією або екіпаж якого не відповідає документу про безпечний склад екіпажу. Затримання - заборона виходу судна з порту яка здійснюється капітаном порту згідно з законодавством коли стан судна або його екіпаж в істотній мірі не відповідають чинним вимогам. Міжнародний рейс - рейс з порту України до порту за межами України. Адміністрація - уряд держави під прапором якої плаває держави прапора судно або уповноважений урядовий орган. 1.5. З метою забезпечення безпеки мореплавства та запобігання забрудненню із суден усі судна що перебувають в українських морських портах підлягають обов'язковому контролю державними інспекторами Інспекцій державного портового нагляду морських портів України і вибірковому контролю Держфлотінспекцією України Держрибфлотінспекцією . 1.6. Для виконання державними інспекторами обов'язків щодо контролю держав прапора та контролю державою порту морські порти забезпечують їх приміщеннями і створюють для них нормальні умови для роботи. 1.7. Здійснюючи перевірки суден державні інспектори повинні керуватись чинним законодавством України та міжнародними договорами з безпеки судноплавства стороною яких є Україна. Дії державних інспекторів не повинні заважати нормальній роботі суден що перевіряються або перебувають поряд та не наражати їх своїми діями на небезпеку. У разі виявлення порушень установлених вимог з безпеки судноплавства з боку судна і судновласника капітан порту посадові особи Держфлотінспекції України Держрибфлотінспекції та ІДПН повинні вжити усіх заходів передбачених чинним законодавством. 2. Типи контролю 2.1. Контроль суден інспекціями державного портового нагляду 2.1.1. Під час стоянки в порту для отримання дозволу капітана порту на вихід усі судна підлягають огляду інспекторами ІДПН. При цьому перевіряються: - суднові документи і свідоцтва та інші документи в залежності від типу судна призначення району плавання і прапора за переліком наведеним у додатку 1; - стан корпусу судна його механізмів обладнання та пристроїв; - дотримання екіпажем правил експлуатації щодо безпеки мореплавства та запобігання забрудненню із судна; - підготовленість екіпажу у відповідності до методів особистого виживання протипожежної безпеки та боротьби з пожежею а також компетентність у питаннях особистої безпеки та громадських обов'язків. 2.1.2. Під час перевірки суднових документів і свідоцтв інспектор ІДПН зобов'язаний переконатися у тому що: - термін дії свідоцтв додатків і переліків до них не закінчився; - журнали ведуться відповідно до встановлених правил; - вантажні документи оформлені відповідно до встановлених правил. 2.1.3. Для встановлення морехідного стану судна і готовності до виходу його в море інспектор ІДПН зобов'язаний перевірити: - укомплектованість екіпажу відповідно до суднової ролі та свідоцтва про мінімальний склад екіпажу; - стан рятувальних засобів і знання екіпажем процедур із суднових тривог; - укомплектованість та забезпеченість судна аварійними і протипожежними засобами і всіма видами суднового постачання відповідно до чинних норм; - укомплектованість судна навігаційним устаткуванням і приладами; - наявність на судні навігаційних керівництв і посібників на рейс який має відбутися відкоригованих на дату виходу; - відповідність завантаження розміщення закріплення сепарації вантажу судна вимогам суднових документів і нормативних документів що стосуються безпечного перевезення вантажів; - наявність та правильність укладання відправниками перевізниками одержувачами договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів морського перевезення небезпечних вантажів у водах під юрисдикцією України на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів; - розрахунки остійності і якщо це вимагається типом судна розрахунки загальної міцності на час ведення вантажних операцій і на рейс; - кріплення палубного великовагового і великогабаритного вантажу відповідно до Порадника з кріплення генеральних вантажів на морських суднах; - відповідність кількості пасажирів пасажирському свідоцтву та кількості рятувальних засобів на судні; - наявність та дотримання встановленого порядку радіозв'язку між судном та судновласником наявність та справність суднових аварійних засобів зв'язку; - попередню прокладку рейсовий план маршрут переходу для українських суден обмеженого району плавання. 2.1.4. Перевірку судна слід проводити у присутності капітана і старшого механіка або осіб що їх заміщують чи осіб визначених капітаном або старшим механіком таким чином щоб не заважати нормальній роботі судна й екіпажу. 2.1.5. Якщо перевіркою встановлені наявність необхідних суднових документів і належний порядок їх ведення відсутні повідомлення про вчинені судном заборонені скидання а загальне враження про судно та екіпаж є позитивним то перевірка на цьому має бути закінчена. 2.1.6. Якщо перевіркою судна встановлено що: - є повідомлення про забруднення судном довкілля; - судно має ознаки субстандартного; - є інші явні підстави для висновку про невідповідність судна встановленим вимогам то повинна бути проведена більш детальна перевірка. 2.1.7. Більш детальна перевірка судна повинна бути проведена також за таких обставин: - якщо є докази що вантажні операції проводяться з порушеннями технології розміщення сепарації або кріплення вантажів на судні; - якщо в результаті спостережень за проведенням навчальної пожежної тривоги і навчальної тривоги для залишення судна виявлено що члени екіпажу не знайомі з процедурами дій у надзвичайних ситуаціях; - якщо виявлено що розклад з тривог не відповідає чинним вимогам; - якщо є докази що особи командного складу не в змозі повноцінно спілкуватися один з одним або з іншими членами екіпажу. 2.1.8. За результатами перевірки відповідно до п. 2.1 - 2.8 складаються акти перевірки за формою А додаток 2 та формою В додаток 3 українською або англійською мовами форма В складається у разі необхідності . 2.1.9. Більш детальна перевірка українських суден здійснюється із залученням державних інспекторів Держфлотінспекції України Держрибфлотінспекції і якщо це потрібно фахівців класифікаційного товариства наукових і проектно-конструкторських організацій морського транспорту тощо. Порядок залучення державних інспекторів і фахівців для більш детальної перевірки встановлюється Держфлотінспекцією України Держрибфлотінспекцією . Більш детальна перевірка іноземних суден здійснюється відповідно до підрозділу 2.2. цих Правил. 2.1.10. Якщо в результаті перевірки судна виявлені і занесені у форму В дані про серйозну невідповідність судна вимогам чинного законодавства правил мореплавства та міжнародних конвенцій України капітан порту повинен у встановленому порядку відмовити у видачі дозволу на вихід судна в море до усунення виявлених недоліків. Явні недоліки перелічені в акті за формою В що стосуються корпусу судна його механізмів обладнання або пристроїв мають фотографуватися. Плівки зберігатися у справах а фотографії на запитання надсилатися зацікавленим урядовим органам. 2.2. Контроль державою порту контроль іноземних суден 2.2.1. Іноземні судна під час перебування в українських портах підлягають контролю державою порту який здійснюється ІКДП. Організація роботи ІКДП здійснюється Держфлотінспекцією України. 2.2.2. Огляд суден ІКДП здійснюється в таких випадках: - вибірково в плановому порядку беручи до уваги що щорічною загальною кількістю перевірок мають охоплюватись принаймні не менш як 15 відсотків загальної кількості іноземних торговельних суден що відвідують порти України; - на підставі інформації ІДПН про необхідність здійснення більш детальної перевірки; - при отриманні повідомлення від іноземної ІКДП про слідування в український порт субстандартного судна або судна на якому недоліки виявлені ІКДП не були усунені в попередньому порту; - при отриманні інформації від членів екіпажу або інших осіб про невідповідність судна вимогам міжнародних конвенцій про забруднення судном довкілля або про порушення умов перевезення вантажів і пасажирів тощо. 2.2.3. Перевірка суден здійснюється відповідно до рекомендацій Комітету Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту в Чорноморському регіоні пропонованих до виконання резолюцією ІМО А.787 19 з поправками затвердженими резолюцією А.882 21 . Надання відповідної інформації пов'язаної із здійсненням контролю державою порту Міжнародній морській організації та органам Чорноморського меморандуму здійснюється Держфлотінспекцією України. 2.2.4. Перевірка судна проводиться у присутності капітана і старшого механіка або осіб що їх заміщують або осіб визначених капітаном чи старшим механіком таким чином щоб не заважати нормальній роботі судна і праці екіпажу. 2.2.5. За результатами огляду судна ІКДП складається акт за формою А додаток 4 та у разі необхідності формою В додаток 5 . 2.2.6. Під час оформлення акта за формою В необхідно чітко вказувати назву номер правила пункту або підпункту нормативного документа вимоги якого порушені. Явні недоліки перелічені в акті за формою В що стосуються корпусу судна його механізмів обладнання або пристроїв мають фотографуватися. Плівки зберігатися у справах а фотографії на запитання надсилатися зацікавленим урядовим органам України або держави прапора. 2.2.7. Витрати пов'язані з повторним відвідуванням судна інспектором контролю державою порту з метою перевірки виконання заходів спрямованих на усунення недоліків що стали причиною затримання судна відшкодовуються судновласником. 2.2.8. Капітан порту не повинен надавати дозвіл на вихід судна в море доки судновласником не буде сплачено за повторну перевірку судна або не буде надана відповідна гарантія про відшкодування. 2.2.9. Якщо прийняте рішення про затримання судна акти за формою А і В обов'язково надсилаються капітану порту в якому здійснювалася перевірка судна Держфлотінспекції України і Адміністрації держави прапора судна. 2.2.10. Дії капітана порту мають бути спрямовані на те щоб дозвіл на вихід судна в море був наданий після усунення всіх виявлених ІКДП недоліків які становлять явну загрозу для безпеки мореплавства і охорони довкілля. 2.2.11. Якщо недоліки що викликали затримання судна не можуть бути усунені в порту перевірки цьому судну може бути дозволено перейти до найближчого судноремонтного заводу або порту вибраного капітаном судна з дотриманням умов узгоджених з капітаном порту Держфлотінспекцією України і Адміністрацією держави прапора судна. 2.2.12. Для надання дозволу на вихід судна в море згідно з п.2.2.9 капітан порту повинен отримати згоду адміністрації судоремонтного заводу або порту куди йде судно для ремонту і впевнитись що на судні виконані необхідні заходи щодо забезпечення безпечного переходу. Повідомлення адміністрації судноремонтного заводу або порту до якого іде судно капітан порту надсилає за формами наведеними в додатку 6 або 7. 2.2.13. Адміністрація судноремонтного заводу або порту яка отримала таке повідомлення повинна інформувати капітана порту який надіслав повідомлення про вжиті заходи за формою додатків 8 або 9. 2.2.14. Якщо внаслідок огляду судна отримані дані про скидання судном шкідливих речовин у портах біля віддалених від берега терміналів або в територіальних морських водах України Держфлотінспекція України повідомляє про це компетентні органи Міністерства екології та природних ресурсів України для проведення ними розслідування та притягнення до відповідальності винних осіб згідно з чинним законодавством. 2.2.15. Обставини скидання забруднювальних речовин із суден викладаються у звіті за формою наведеною в додатку 10 яка в установленому порядку подається до ІМО. 2.3. Контроль держави прапора контроль українських суден Держфлотінспекцією України та Держрибфлотінспекцією 2.3.1. Українські судна згідно з Керівництвом щодо надання допомоги державам прапора в імплементації документів ІМО затвердженим резолюцією А.847 20 підлягають періодичному інспектуванню державними інспекторами Держфлотінспекції України Держрибфлотінспекції . 2.3.2. Інспектування українських суден Держфлотінспекцією України Держрибфлотінспекцією здійснюється для впевнення в тому що ці судна відповідають вимогам чинного законодавства правил мореплавства та міжнародних конвенцій України; суднові документи відповідають установленим вимогам та фактичному стану судна його обладнання постачання та системи управління безпекою. Держфлотінспекція України інспектує судна що плавають під Державним Прапором України; за винятком суден флоту рибного господарства. Держрибфлотінспекція інспектує українські судна флоту рибного господарства. 2.3.3. Інспектування українських суден здійснюється Держфлотінспекцією Держрибфлотінспекцією в таких випадках: - вибірково в плановому порядку за графіками затвердженими начальником Держфлотінспекції України начальником Держрибфлотінспекції ; - на підставі заяви судновласника; - якщо під час перевірки судноплавної компанії виявлені недоліки з питань управління безпечною експлуатацією суден; - на підставі інформації ІДПН про необхідність здійснення більш детальної перевірки; - при отриманні актів про затримку суден іноземними ІКДП; - при отриманні інформації від членів екіпажу або від інших осіб про невідповідність судна вимогам міжнародних конвенцій про забруднення судном довкілля або про порушення на ньому умов перевезення вантажів і пасажирів тощо. 2.3.4. Під час інспектування суден державні інспектори Держфлотінспекції України Держрибфлотінспекції повинні максимально застосовувати Процедури контролю суден державою порту затверджені резолюцією ІМО А.787 19 з поправками затвердженими резолюцією А.882 21 . У разі необхідності до інспектування залучаються державні інспектори ІДПН представники класифікаційного товариства наукових і проектно-конструкторських організацій морського транспорту тощо. 2.3.5. Перевірку судна слід проводити у присутності капітана і старшого механіка або осіб що їх заміщують або осіб визначених капітаном або старшим механіком таким чином щоб не заважати нормальній роботі судна і праці екіпажу. За витрати пов'язані з перевіркою суден судновласником сплачується плата на рахунок Держфлотінспекції України або Держрибфлотінспекції. 2.3.6. За результатами перевірки суден інспекторами Держфлотінспекції України Держрибфлотінспекції складається акт за формою А додаток 2 а у разі наявності недоліків які вимагають вжиття певних заходів - додатково акт за формою В додаток 3 . Під час складання акта за формою В необхідно чітко вказувати назву номер правила пункту або підпункту нормативного акта вимоги якого порушені. Явні недоліки перелічені в акті за формою В що стосуються корпусу судна його механізмів обладнання або пристроїв мають фотографуватися. Плівки зберігатися у справах а фотографії на запитання надсилатися зацікавленим урядовим органам України. 2.3.7. Якщо інспектором прийняте рішення про затримання судна акти за формою А і В обов'язково надсилають у копіях капітану порту в якому здійснювалася перевірка судна Держфлотінспекції України для всіх суден Держрибфлотінспекції для суден флоту рибного господарства судновласнику і класифікаційному товариству яке здійснює нагляд за виконанням вимог міжнародних конвенцій на судні. 2.3.8. Затримання українських суден надання дозволу на перехід суден до судноремонтного заводу або порту а також повідомлення про скидання шкідливих речовин із суден здійснюються Держфлотінспекцією України Держрибфлотінспекцією згідно з пунктами 2.2.7-2.2.15 цих Правил. 2.3.9. Після надходження актів перевірки у разі затримання українських суден інспекторами контролю державою порту в іноземних портах Держфлотінспекція України в установленому порядку див. п.2.2.3 надає в ІМО інформацію про заходи щодо усунення недоліків за формою додатка 11 для всіх суден . 2.4. Спеціальний контроль за риболовними суднами під прапором України які виходять у закордонне плавання або у виключну морську економічну зону України 2.4.1. Спеціальний контроль здійснюється додатково з метою забезпечення дотримання риболовними суднами під прапором України міжнародних Конвенцій щодо риболовства законодавства прибережних держав відносно регулювання рибного промислу національних правил риболовства відповідального риболовства та вимог безпеки мореплавства. 2.4.2. Перевірка готовності судна до виходу в рейс здійснюється Держрибфлотінспекцією в присутності капітана і старшого механіка згідно з чек-листом який розробляється і затверджується Укрдержрибгоспом. Чек-лист складається у двох примірниках один з яких передається капітану судна а другий залишається у Держрибфлотінспекції. 2.4.3. Результати перевірки та виявлені зауваження державний інспектор Держрибфлотінспекції відображає у чек-листі. Під час перевірки готовності судна до виходу у море державний інспектор Держрибфлотінспекції зобов'язаний перевірити судно і його екіпаж з будь-якого питання що пов'язане з веденням промислу та забезпеченням безпеки мореплавства. Обов'язковій перевірці підлягають: - наявність на борту судна правил рибальства прибережних держав; - відповідність знарядь лову вимогам правил рибальства для передбачених рейсовим завданням районів промислу; - справність гідроакустичного пошукового та контрольного устаткування знарядь лову; - справність технічних засобів контролю судна для роботи у виключних економічних морських зонах іноземних держав та зонах регульованого рибальства; - технічний і санітарний стан технологічного обладнання для обробки риби та збереження рибопродукції; - маркування суден та знарядь лову; - виявлення фактів ведення нерегульованого і непідзвітного промислу; У разі необхідності державний інспектор Держрибфлотінспекції має право залучати будь-яких фахівців галузі для встановлення готовності судна до плавання та ведення промислу. 2.4.4. До виходу судна у рейс судновласник зобов'язаний усунути зауваження що були виявлені при проведенні перевірки. 2.4.5. На суднах що заходять у морський порт портопункт з короткочасною стоянкою без припинення рейсу з метою поповнення запасів укриття від непогоди вивантаження риби та рибопродукції в проміжному порту без зміни екіпажу тощо перевірка Держрибфлотінспекцією не здійснюється але капітан судна зобов'язаний повідомити про це ІДПН. 3. Прикінцеві положення 3.1. Під час здійснення контролю суден слід уживати всіх необхідних заходів щоб уникнути необґрунтованого затримання або необґрунтованого відкладання виходу судна у море. Слід ураховувати що головною метою контролю суден є недопущення виходу судна у море якщо воно небезпечне або являє собою надмірну загрозу спричинення шкоди морському середовищу. Державний інспектор повинен використовувати професійні знання для того щоб визначити чи слід затримати судно до усунення недоліків чи дозволити йому вихід у море з наявністю певних недоліків з урахуванням конкретних умов запланованого рейсу. 3.2. Слід усвідомлювати що будь-яке обладнання може вийти з ладу а одержання запасних частин або змінних деталей може бути утрудненим. У таких випадках вихід судна не повинен бути необґрунтовано відкладений якщо на думку інспектора вжиті альтернативні заходи безпеки. 3.3. Якщо судно необґрунтовано затримано або його вихід у море необґрунтовано відкладений воно має право на відшкодування будь-яких завданих у зв'язку з цим збитків або шкоди. 3.4. Судновласник або його представник мають право оскаржити затримання здійснене державним інспектором. Саме оскарження не може бути причиною скасування затримання. Державний інспектор повинен належним чином сповістити капітана судна про право оскарження. Директор Державного департаменту морського і річкового транспорту Г.Скворцов Додаток 1 до п. 2.1.1 Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства ПЕРЕЛІК свідоцтв і документів які перевіряються на суднах під усіма прапорами 1. Міжнародне міряльне свідоцтво. 2. Свідоцтво про безпеку пасажирського судна. 3. Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо конструкції. 4. Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо устаткування та постачання. 5. Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо радіоустаткування. 6. Свідоцтва про вилучення. 7. Свідоцтво про безпеку вантажного судна. 8. Документ про відповідність Правило II-2/54 СОЛАС 74 - для суден побудованих до 01.07.02. Правило II-2/19 СОЛАС 74 - для суден побудованих після 01.07.02 . 9. Спеціальний перелік або маніфест небезпечних вантажів або докладний план розміщення вантажів. 10. Міжнародне свідоцтво про придатність судна до перевезення скраплених газів наливом або Свідоцтво про придатність судна до перевезення скраплених газів наливом у залежності від обставин. 11. Міжнародне свідоцтво про придатність судна до перевезення небезпечних хімічних вантажів наливом або Свідоцтво про придатність судна для перевезення небезпечних хімічних вантажів наливом у залежності від обставин. 12. Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню нафтою. 13. Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню під час перевезення шкідливих рідких речовин наливом. 14. Міжнародне свідоцтво про вантажну марку. 15. Міжнародне свідоцтво про вилучення для вантажної марки. 16. Частини I та II журналу нафтових операцій. 17. Судновий план надзвичайних заходів з боротьби із забрудненням нафтою. 18. Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню стічними водами. 19. Журнал вантажних операцій. 20. Свідоцтво про мінімальний безпечний склад екіпажу судна. 21. Дипломи та кваліфікаційні свідоцтва згідно з ПДНВ 78/95. 22. Медичні свідоцтва членів екіпажу МОП N 73 . 23. Інформація з остійності. 24. Свідоцтво з управління безпекою або тимчасове свідоцтво з управління безпекою глава IX СОЛАС 74 . 25. Копія документа про відповідність або копія тимчасового документа про відповідність глава IX СОЛАС 74 . 26. Підшивки актів огляду для навалочних суден або нафтових танкерів відповідно до Резолюції А.744 18 . 27. Інформація про відношення А/Аmax для пасажирських суден "ро-ро" . 28. Документ про дозвіл на перевезення зерна. 29. Свідоцтво про безпеку судна спеціального призначення. 30. Свідоцтво про безпеку високошвидкісного судна і дозвіл на експлуатацію високошвидкісного судна. 31. Свідоцтво про безпеку морської пересувної бурової установки. 32. Дані системи автоматичного виміру реєстрації і управління за останній баластний рейс для нафтових танкерів . 33. Розклад з тривог схема протипожежного захисту і схема з боротьби за живучість. 34. Судновий вахтовий журнал який містить записи про іспити і навчання і журнал для записів перевірок і технічного обслуговування рятівних засобів і пристроїв. 35. Керівництво про методи та пристрої для танкерів-хімовозів . 36. Порадник з кріплення вантажу. 37. Свідоцтво про реєстрацію або інший документ з національності судна. 38. План управління ліквідацією сміття. 39. Журнал операцій зі сміттям. 40. Буклет навалочного судна правило 7 глави VI СОЛАС 74 . 41. Доповіді про попередні перевірки в рамках контролю суден державою порту. 42. Класифікаційні свідоцтва. 43. Міжнародне свідоцтво про безпеку риболовного судна*. 44. Міжнародне свідоцтво про вилучення для риболовного судна*. ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК свідоцтв і документів які перевіряються на суднах під українським прапором 1. Копія ліцензії судноплавної компанії на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим морським транспортом. 2. Свідоцтво на право плавання під державним прапором України. 3. Свідоцтво про право власності на судно. 4. Свідоцтво про придатність до плавання. 5. Суднове санітарне свідоцтво. 6. Ліцензія на право користування судновою радіостанцією. --------------- * Зазначені свідоцтва надаються риболовним суднам довжиною 24 і більше метрів окрім суден що використовуються виключно для обробки риби та інших ресурсів моря перевезення риби проведення досліджень і навчання. ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК документів які перевіряються на риболовних суднах під прапором України які виходять у закордонне плавання або у виключну морську зону України 1. Талон чи дозвіл на вилучення водних живих ресурсів в залежності від району та виду промислу . 2. Риболовний квиток. 3. Промисловий журнал. 4. Санітарний журнал. 5. Рейсове завдання. 6. Наявність на борту судна правил риболовства районів промислу згідно з рейсовим завданням. 7. Чек-лист Держрибфлотінспекції. 8. Акт водолазного огляду судна. Додаток 2 до п. 2.1.8 п. 2.3.6 Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства АКТ ПЕРЕВІРКИ СУДНА* Форма А Орган Копія: Капітану державного Судновласнику контролю Якщо судно що склав затримано копія: Капітану порту акт Держфлотінспекції України адреса Держрибфлотінспекції для телефон суден флоту рибного телефакс господарства Класифікаційному товариству якщо недоліки стосуються його компетенції 1 Назва органу державного контролю що склав акт ................................................. 2 Назва судна .................... 3 Прапор судна ............. 4 Тип судна .................................................... 5 Позивний сигнал ................ 6 Номер ІМО ................ 7 Валова місткість ............... 8 Дедвейт .................. 9 Рік побудови ................... 10 Дата проведення перевірки ................ 11 Місце проведення 12 Класифікаційне перевірки ...................... товариство ............... 13 Дата звільнення 14 Відомості від затримання** ............... про компанію ............. 15 Свідоцтва: ................................................... а Назва див. б Організація в Дата видачі на звороті що його видала та строк дії 1 ............ ................. ............... 2 ............ ................. ............... 3 ............ ................. ............... 4 ............ ................. ............... 5 ............ ................. ............... 6 ............ ................. ............... 7 ............ ................. ............... 8 ............ ................. ............... 9 ............ ................. ............... 10 ........... ................. ............... г Інформація про останній проміжний або щорічний огляд** Дата Організація що виконала огляд Місце 1 ...... .............................. ............... 2 ...... .............................. ............... 3 ...... .............................. ............... 4 ...... .............................. ............... 5 ...... .............................. ............... 6 ...... .............................. ............... 7 ...... .............................. ............... 8 ...... .............................. ............... 9 ...... .............................. ............... 10 ..... .............................. ............... --- --- 16 Недоліки | | немає | | є див. додану ФОРМУ В --- --- --- --- 17 Судно затримане | | ні | | так*** --- --- --- --- 18 Підтверджувальна | | немає | | є див. додаток документація --- --- Установа що видала акт ............ Прізвище ................... особи яка належним чином уповноважена органом державного контролю Телефон ............................ Телефакс ........................... Підпис ..................... Цей акт належить зберігати на судні протягом двох років і у будь-який час надавати державним інспекторам для ознайомлення. --------------- * Цей акт перевірки виданий тільки з метою інформування капітана та судновласника про те що перевірка виконана згідно з Правилами контролю суден з метою безпеки мореплавства. Акт перевірки не може тлумачитися як свідчення про придатність до плавання судна додатково до свідоцтв які повинно мати судно. ** Заповнюється у випадку затримання судна. *** Капітани та судновласник проінформовані про те що докладна інформація про затримку може бути у майбутньому опублікована. зворотний бік акта перевірки форми А СКОРОЧЕННЯ: ------------------------------------------------------------------ | Скорочення | Назва свідоцтв | |------------+---------------------------------------------------| |СП |Свідоцтво про безпеку пасажирського судна | |------------+---------------------------------------------------| |СК |Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо | | |конструкції | |------------+---------------------------------------------------| |СОП |Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо | | |устаткування та забезпечення | |------------+---------------------------------------------------| |СР |Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо | | |радіоустаткування | |------------+---------------------------------------------------| |СЗ |Свідоцтво про звільнення від вимог МК СОЛАС 74 | |------------+---------------------------------------------------| |ДВ Пр. |Документ про відповідність Правило II-2/54 МК | |II-2/54 |СОЛАС 74 спеціальні вимоги для суден що | | |перевозять небезпечні вантажі | |------------+---------------------------------------------------| |СПНВ |Свідоцтво про придатність судна для перевезення | | |навалочних вантажів | |------------+---------------------------------------------------| |СЗН |Свідоцтво про придатність судна для перевезення | | |зерна насипом | |------------+---------------------------------------------------| |ДВМКУБ |Документ про відповідність судноплавної компанії | | |вимогам МКУБ | |------------+---------------------------------------------------| |СУБ |Свідоцтво про управління безпекою | |------------+---------------------------------------------------| |МСВМ |Міжнародне свідоцтво про вантажну марку | |------------+---------------------------------------------------| |МСЗВМ |Міжнародне свідоцтво про звільнення для вантажної | | |марки | |------------+---------------------------------------------------| |ММС |Міжнародне міряльне свідоцтво | |------------+---------------------------------------------------| |МСЗН |Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню | | |нафтою Свідоцтво ІОРР | |------------+---------------------------------------------------| |МСНД |Доповнення до Свідоцтва ІОРР | |------------+---------------------------------------------------| |МССВ |Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню | | |стічними водами | |------------+---------------------------------------------------| |СЗЗС |Свідоцтво про запобігання забрудненню сміттям | |------------+---------------------------------------------------| |СМСЕ |Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна | |------------+---------------------------------------------------| |КС |Класифікаційне свідоцтво | |------------+---------------------------------------------------| |СДПУ |Свідоцтво про право плавання під державним прапором| | |України судновий патент | |------------+---------------------------------------------------| |СПВС |Свідоцтво про право власності на судно | |------------+---------------------------------------------------| |СПП |Свідоцтво про придатність до плавання | |------------+---------------------------------------------------| |ПС |Пасажирське свідоцтво | |------------+---------------------------------------------------| |СВМ |Свідоцтво про вантажну марку* | |------------+---------------------------------------------------| |СУЗ |Свідоцтво про устаткування та забезпечення* | |------------+---------------------------------------------------| |СЗНВС |Свідоцтво про запобігання забрудненню нафтою | | |стічними водами і сміттям* | |------------+---------------------------------------------------| |МС |Міряльне свідоцтво* | |------------+---------------------------------------------------| |МСРС |Міжнародне свідоцтво про безпеку риболовного судна | ------------------------------------------------------------------ --------------- * Обов'язкові документи для українських суден що не мають документів на виконання вимог міжнародних конвенцій. SHIP'S INSPECTION ACT* Form A Reporting Copy to: Master authority Owner address If ship is telephone detained copy to: Harbor master telefax Safety Shipping Inspectorate of Ukraine Recognized Organization if applicable 1 Name of reporting authority .................................. 2 Name of ship .................. 3 Flag of ship .............. 4 Type of ship ................................................. 5 Call sign ...................... 6 IMO number ................ 7 Gross tonnage .................. 8 Deadweight where applicable ........ 9 Year of build .................. 10 Date of inspection ....... 11 Place of inspection ............ 12 Classification society.... 13 Date of release 14 Particulars from detention** ............... of company ............... 15 Certificate s ............................................... a Title b Issuing authority c Dates of issue and expire 1 ........ .................... ............................. 2 ........ .................... ............................. 3 ........ .................... ............................. 4 ........ .................... ............................. 5 ........ .................... ............................. 6 ........ .................... ............................. 7 ........ .................... ............................. 8 ........ .................... ............................. d Information on last intermediate or annual survey** Date Surveying authority Place 1 .................. .............................. ......... 2 .................. .............................. ......... 3 .................. .............................. ......... 4 .................. .............................. ......... 5 .................. .............................. ......... 6 .................. .............................. ......... 7 .................. .............................. ......... 8 .................. .............................. ......... --- --- 16 Deficiencies | | no | | yes see attached FORM B --- --- --- --- 17 Ship detained | | no | | yes*** --- --- --- --- 18 Supporting documentation | | no | | yes see annex --- --- Issuing office ..................... Name ....................... duly authorized PSCO of reporting authority Telephone .......................... Telefax ............................ Signature .................. This report must be retained on board for a period of two years and must be available for consultation by Port State Control Officers at all times. --------------- * This inspection act has been issued solely for the purposes of informing the master and owner that an inspection has taken place according to Regulations on ships' control for shipping safety. This inspection act cannot be construed as a seaworthiness in excess of the certificates the ship is required to carry. ** To be completed in the event of a detention. *** Masters shipowners and/or operators are advised that detailed information on a detention may by subject to future publication. зворотний бік акта перевірки форми А ABBREVIATIONS: ------------------------------------------------------------------ |Abbreviations|Name of Document | |-------------+--------------------------------------------------| |Passenger |Passenger Ship Safety Certificate | |Safety | | |-------------+--------------------------------------------------| |Safety |Cargo Ship Safety Construction Certificate | |Construction | | |-------------+--------------------------------------------------| |Safety |Cargo Ship Safety Equipment Certificate | |Equipment | | |-------------+--------------------------------------------------| |Safety Radio |Cargo Ship Safety Radio Certificate | |-------------+--------------------------------------------------| |SOLAS |Exemption Certificate to SOLAS 74 | |Exemption | | |-------------+--------------------------------------------------| |DoC reg. |Document of Compliance SOLAS 74 regulation | |II-2/54 |II-2/54 | |-------------+--------------------------------------------------| |BC Document |Document of Fitness for the Carriage of Solid Bulk| | |Cargoes BC Code | |-------------+--------------------------------------------------| |Grain |Document of authorization | | |for the carriage of grain | |-------------+--------------------------------------------------| |DoC ISM |Copy of Document of Compliance SOLAS chapter IX | |-------------+--------------------------------------------------| |ISM |Safety Management Certificate | |-------------+--------------------------------------------------| |ILL |International Load Line Certificate | |-------------+--------------------------------------------------| |ILL |International Load Line Exemption Certificate | |Exemption | | |-------------+--------------------------------------------------| |Tonnage |International Tonnage Certificate | |-------------+--------------------------------------------------| |IOPP |International Oil Pollution Prevention Certificate| |-------------+--------------------------------------------------| |Supplement |Supplement to the International Oil Pollution | |IOPP |Prevention Certificate | |-------------+--------------------------------------------------| |ISPP |International Sewage Pollution Prevention | | |Certificate | |-------------+--------------------------------------------------| |GPP |Garbage Pollution Prevention Certificate | |-------------+--------------------------------------------------| |Safe Manning |Minimum Safe Manning Document | |-------------+--------------------------------------------------| |Class |Classification Certificate | ------------------------------------------------------------------ Додаток 3 до п. 2.1.8. та п. 2.3.6. Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства АКТ ПЕРЕВІРКИ СУДНА* Форма В Орган Копія: Капітану державного Судновласнику контролю Якщо судно затримано копія: Капітану порту що склав акт Держфлотінспекції України адреса Держрибфлотінспекції для суден флоту телефон рибного господарства телефакс Класифікаційному товариству якщо недоліки стосуються його компетенції 2 Назва судна .................... 6 Номер IMO ................ 10 Дата проведення 11 Місце проведення перевірки ...................... перевірки ................ ------------------------------------------------------------------ |19 Характер недоліків** | Посилання на |Приписи |20 Вжиті | | | Конвенції |державного | заходи***| | | |інспектора | | |------------------------+--------------+-----------+------------| | | | | | |------------------------+--------------+-----------+------------| | | | | | |------------------------+--------------+-----------+------------| | | | | | |------------------------+--------------+-----------+------------| | | | | | |------------------------+--------------+-----------+------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ Прізвище особи яка належним чином уповноважена органом державного контролю ................................................................. ................................................................. ................................................................. Підпис ................. --------------- * Цей акт перевірки виданий тільки з метою інформування капітана та судновласника про те що перевірка виконана згідно з Правилами контролю суден з метою безпеки мореплавства. Акт перевірки не може тлумачитися як свідчення про придатність до плавання судна додатково до свідоцтв які повинно мати судно. ** Ця перевірка не є повною і перелік недоліків може бути не вичерпаним. У випадку затримання рекомендується щоб була виконана повна перевірка і всі недоліки були усунуті до подачі заявки на проведення повторної перевірки. *** До вжитих заходів наприклад належать: судно затримане/звільнене Держфлотінспекція поінформована класифікаційне товариство поінформоване наступний порт заходу поінформований. зворотний бік акта перевірки форми В КОДИ для приписів ІДПН та прийнятих заходів 00 - не прийнято жодних заходів. 10 - недоліки усунені. 12 - усі недоліки усунені. 15 - усунути недоліки в наступному порту. 16 - усунути недоліки протягом 14 днів. 17 - капітан проінструктований щодо усунення недоліків до відходу судна. 18 - усунути невідповідності протягом 3 місяців. 19 - серйозні недоліки усунути до відходу судна. 20 - підстава для відстрочення відходу судна. 25 - судну дозволений відхід після відстрочення. 30 - підстава для затримання судна. 35 - судну дозволений відхід після затримання. 36 - судну дозволений відхід після усунення причин затримання. 40 - наступний український порт проінформований. 45 - наступний український порт проінформований про повторне затримання. 60 - українські порти попереджені. 70 - класифікаційне товариство проінформовано. 80 - тимчасова заміна устаткування. 85 - розслідування порушень положень МАРПОЛ 73/78. 95 - вручено письмове попередження. 96 - письмове попередження анульоване. 99 - інші заходи пишуться текстом . SHIP'S INSPECTION ACT* Form B Reporting authority Copy to: Master Owner address If ship is detained copy to: Harbor master telephone Safety Shipping telefax Inspectorate of Ukraine Recognized Organization if applicable 2 Name of ship ............... 6 IMO number ................... 10 Date of inspection ......... 11 Place of inspection .......... ------------------------------------------------------------------ |19 Nature of |Conventions |Instructions |20 Action taken***| | deficiencies** | |of inspector | | |------------------+------------+-------------+------------------| | | | | | |------------------+------------+-------------+------------------| | | | | | |------------------+------------+-------------+------------------| | | | | | |------------------+------------+-------------+------------------| | | | | | |------------------+------------+-------------+------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ Name duly authorized PSCO of issuing authority ................................................................. ................................................................. ................................................................. Signature ................. --------------- * This inspection act has been issued solely for the purposes of informing the master and owner that an inspection has taken place according to Regulations on ships' control for shipping safety. This inspection act cannot be construed as a seaworthiness in excess of the certificates the ship is required to carry. ** This inspection was not a full survey and deficiencies listed may not be exhaustive. In the event of a detention it is recommended that full survey is carried out and all deficiencies are rectified before an application for re-inspection is made. *** Action taken include i.e.: ship detained/released flag State informed classification society informed next port informed. зворотний бік акта перевірки форми В CODES for instructions of inspector and actions taken 00 - no action taken. 10 - deficiency rectified. 12 - all deficiencies rectified. 15 - rectify deficiencies at next port. 16 - rectify deficiencies within 14 days. 17 - master instructed to rectify deficiencies before departure. 18 - rectify non-conformity within 3 month. 19 - rectify major non-conformity before departure. 20 - foundation for delay of departure. 25 - ship allowed to sail a deferment. 30 - foundation for delay of vessel. 35 - ship allowed to sail after detention. 36 - ship allowed to sail after follow-up detention. 40 - next port of Ukraine informed. 45 - next port of Ukraine informed to re-detain. 60 - ports of Ukraine anticipated. 70 - classification society informed. 80 - temporary substitution of equipment. 85 - investigation of contravention of discharge provisions MARPOL . 95 - letter of warning issued. 96 - letter of warning withdrawn. 99 - other specify in clear text . Додаток 4 до п. 2.2.5 Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства Державний Герб України Ministry of Transport of Ukraine REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE WITH Shipping Safety PORT STATE CONTROL PROCEDURES* Inspectorate of Ukraine resolution IMO A.787 19 as amended by resolution IMO A.882 21 1 Lanzheronivska str. Odessa Ukraine Form A Tel: 380 482 21-94-11 Fax: 380 482 21-94-77 E-mail: Copy to: If ship is detained copy to: Harbor master Master Flag State IMO Head Office of Shipping Recognized Organization Safety Inspectorate of Ukraine if applicable PSCO 1 Name of reporting authority .................................. 2 Name of ship .................. 3 Flag of ship 4 Type of ship ................................................. 5 Call sign ..................... 6 IMO number ................. 7 Gross tonnage ................. 8 Deadweight where applicable ......... 9 Year of build ................ 10 Date of inspection ......... 11 Place of inspection 12 Classification society .................... 13 Date of release 14 Particulars from detention** ............. of company** ............... 15 Relevant certificate s :** a Title b Issuing authority c Dates of issue and expire 1 ........ ...................... ............................. 2 ........ ...................... ............................. 3 ........ ...................... ............................. 4 ........ ...................... ............................. 5 ........ ...................... ............................. 6 ........ ...................... ............................. 7 ........ ...................... ............................. 8 ........ ...................... ............................. d Information on last intermediate or annual survey** Date Surveying authority Place 1 .......... ................................ ................. 2 .......... ................................ ................. 3 .......... ................................ ................. 4 .......... ................................ ................. 5 .......... ................................ ................. 6 .......... ................................ ................. 7 .......... ................................ ................. 8 .......... ................................ ................. --- --- 16 Deficiencies | | no | | yes see attached FORM B --- --- --- --- 17 Ship detained | | no | | yes*** --- --- --- --- 18 Supporting documentation | | no | | yes see annex --- --- Issuing office .................. Name ......................... duly authorized PSCO of reporting authority Telephone ....................... Telefax ......................... Signature .................... This report must be retained on board for a period of two years and must be available for consultation by Port State Control Officers at all times. --------------- * This inspection report has been issued solely for the purposes of informing the master and other port States that an inspection by the port State mentioned in the heading has taken place. This inspection report cannot be construed as a seaworthiness in excess of the certificates the ship is required to carry. ** To be completed in the event of a detention. *** Masters shipowners and/or operators are advised that detailed information on a detention may by subject to future publication. WHITE: Master's YELLOW: PSC Officer's PINK: Head Copy Copy Office's of Shipping Safety Ispectorate of Ukraine Copy Додаток 5 до п. 2.2.5 Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства Державний Герб України Ministry of Transport REPORT OF INSPECTION of Ukraine IN ACCORDANCE WITH PORT STATE CONTROL PROCEDURES* Shipping Safety Inspectorate of resolution IMO A.787 19 as amended Ukraine by resolution IMO A.882 21 1 Lanzheronivska str. Form B Odessa Ukraine Tel: 380 482 21-94-11 Fax: 380 482 21-94-77 E-mail: Copy to: If ship is detained copy to: Harbor master Master Flag State Head Office of Shipping IMO Safety Inspectorate of Ukraine Recognized PSCO Organization if applicable 2 Name of ship ............... 6 IMO number ................... 10 Date of inspection ......... 11 Place of inspection ......... 19 Nature of Convention*** 20 Action taken**** deficiencies** .. .................. .................. .................... .. .................. .................. .................... .. .................. .................. .................... .. .................. .................. .................... .. .................. .................. .................... Name duly authorized PSCO of issuing authority ................................................................. ................................................................. ................................................................. Signature .............. --------------- * This inspection report has been issued solely for the purposes of informing the master and other port States that an inspection by the port State mentioned in the heading has taken place. This inspection report cannot be construed as a seaworthiness in excess of the certificates the ship is required to carry. ** This inspection was not a full survey and deficiencies listed may not be exhaustive. In the event of a detention it is recommended that full survey is carried out and all deficiencies are rectified before an application for re-inspection is made. *** To be completed in event of a detention. **** Action taken include i.e.: ship detained/released flag State informed classification society informed next port informed. WHITE: Master's YELLOW: PSC Officer's PINK: Head Office's Copy Copy of Shipping Safety Inspectorate of Ukraine Copy Додаток 6 до п. 2.2.12 Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства Державний Герб України Міністерство транспорту України ДОПОВІДЬ ПРО НЕДОЛІКИ ЩО УСУНЕНІ НЕПОВНІСТЮ АБО ВИПРАВЛЕНІ Головна державна ТІЛЬКИ ТИМЧАСОВО інспекція України з безпеки судноплавства Україна м. Одеса вул. Ланжеронівська 1 Тел: 380 482 21-94-11 Факс: 380 482 21-94-77 E-mail: Відповідно до положень пункту 4.7.3 Процедур контролю суден державою порту резолюція ІМО A.787 19 змінена резолюцією ІМО А.882 21 Копія: морській адміністрації наступного порту заходу адміністрації прапора або інший визнаній організації в залежності від обставин 1 Із країна/район .......... 2 Порт ......................... 3 До країна/район .......... 4 Порт ......................... 5 Назва судна ................ 6 Дата виходу .................. 7 Очікуване місце і час приходу ................................................. 8 Номер ІМО .................. 9 Прапор судна і порт реєстрації ............ 10 Тип судна .................. 11 Позивний сигнал .............. 12 Валова місткість ........... 13 Рік побудови ................. 14 Організація що видала відповідне свідоцтво свідоцтва ............................. 15 Характер недоліків які мають бути усунуті ................... ................................................................. ................................................................. ................................................................. 16 Запропоновані заходи включаючи заходи у наступному порту заходу ................................................................. ................................................................. ................................................................. 17 Вжиті заходи ................................................................. ................................................................. ................................................................. Орган державного контролю що склав доповідь ............................................ Установа .......... Прізвище ................................... телефакс факс .... особи яка належним чином уповноважена органом державного контролю Будь ласка надайте нам інформацію про прийняті Вами заходи щодо вищезгаданого відповідно до вимог пункту 4.7.3 резолюції A.882 21 Підпис ............................. Дата ...................... Додаток 7 до п. 2.2.12 Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства Державний Герб України Ministry of Transport REPORT OF DEFICIENCIES NOT of Ukraine FULLY RECTIFIED OR ONLY PROVISIONALLY REPAIRED Shipping Safety Inspectorate of Ukraine 1 Lanzheronivska str. Odessa Ukraine Tel: 380 482 21-94-11 Fax: 380 482 21-94-77 E-mail: In accordance with the provision of paragraph 4.7.3 of IMO Port State Control Procedures resolution A.787 19 as amended by resolution A.882 21 Copy to maritime Authority of next port of call flag administration or other certifying authority as appropriate 1 From country/region ........... 2 Port ..................... 3 To country/region ............. 4 Port ..................... 5 Name of ship ................... 6 Date departed ............ 7 Estimated place and time of arrival .......................... 8 IMO number ..................... 9 Flag of ship & POR ....... 10 Type of ship ................... 11 Call sign ................ 12 Gross tonnage .................. 13 Year of build ............ 14 Issuing authority of relevant certificate s ................. 15 Nature of deficiencies to be rectified ................................................................. ................................................................. ................................................................. 16 Suggested action including at next port of call ................................................................. ................................................................. ................................................................. 17 Action taken ................................................................. ................................................................. ................................................................. Reporting Authority ................... Office ................. Name .................................. Telefax fax ........... duly authorized PSC officer of reporting authority Please let us have your action taken on the above as provided by item 4.7.3 of resolution A.882 21 Signature ............................. Date ................... Додаток 8 до п. 2.2.13 Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства ДОПОВІДЬ ДО ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ПРО НЕДОЛІКИ ПРО ВЖИТІ ЗАХОДИ Відповідно до положень пункту 4.7.3 Процедур контролю суден державою порту резолюція ІМО A.787 19 змінена резолюцією ІМО А.882 21 надсилається за допомогою факсимільного зв'язку і/або поштою 1 До кого Прізвище ........................................... Посада ............................................. Орган влади ........................................ Телефон ...................... Телефакс .............. Дата ................................................. 2 Від кого Прізвище ........................................... Посада ............................................. Орган державного контролю .......................... Телефон .................... Телефакс ................ 3 Назва судна ................................................... 4 Позивний сигнал ..................... 5 Номер ІМО ............. 6 Порт у якому проводилася перевірка ........................... 7 Дата проведення перевірки ..................................... 8 Вжиті заходи .................................................. a Недоліки b Вжиті заходи ................................ .............................. ................................ .............................. ................................ .............................. ................................ .............................. ................................ .............................. 9 Наступний порт .............. Дата ....................... --- --- 10 Підтверджуючі документи | | Немає | | Є Див. додаток --- --- Підпис .......................................................... Додаток 9 до п. 2.2.13 Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства REPORT OF ACTION TAKEN TO THE NOTIFYING AUTHORITY In accordance with the provision of paragraph 4.7.3 of IMO Port State Control Procedures resolution A.787 19 as amended by resolution A.882 21 by Facsimile and/or Mail 1. To: Name ................................................. Position ............................................. Authority ............................................ Telephone: ..................... Telefax: .............. Date: .................................................. 2. From: Name ................................................. Position ............................................. Authority ............................................ Telephone: ..................... Telefax: .............. 3. Name of ship ................................................. 4. Call sign: ........................ 5. IMO number: ........... 6. Port of inspection: .......................................... 7. Date of inspection: .......................................... 8. Action taken: ................................................ a Deficiencies b Action taken ................................ ............................... ................................ ............................... ................................ ............................... ................................ ............................... ................................ ............................... 9. Next port: ................. Date : ....................... --- --- 10. Supporting documentation | | No | | Yes See attached --- --- Signature ....................................................... Додаток 10 до п. 2.2.15 Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства Державний Герб України Ministry of Transport of Ukraine REPORT OF CONTRAVENTION OF MARPOL 73/78 article 6 Shipping Safety IMO PORT STATE CONTROL PROCEDURES Inspectorate of Ukraine Resolution IMO A.787 19 1 Lanzheronivska str. Odessa Ukraine Tel: 380 482 21-94-11 Fax: 380 482 21-94-77 E-mail: Copy to: Master 1 Reporting country ............................................ 2 Name of ship ................... 3 Flag of ship ............. 4 Type of ship ................... 5 Call sign ...................... 6 IMO number ............... 7 Gross tonnage .................. 8 Deadweight where appropriate ...... 9 Year of build .................. 10 Classification society ... 11 Date of incident ............... 12 Place of incident ........ 13 Date of investigation ........................................ 14 In case of contravention of discharge provisions a report may be completed in addition to port State report on deficiencies. This report should be in accordance with parts 2 and 3 of appendix 2 and/or parts 2 and 3 of appendix 3 as applicable and should be supplemented by documents such as: 14.1 a statement by the observer of the pollution; 14.2 the appropriate information listed under section 1 of part 3 of appendices 2 and 3 to the Procedures the statement should include considerations which lead the observer to conclude that none of any other possible pollution sources is in fact a source; 14.3 statements concerning the sampling procedures both of the slick and on board. These should include location of and time when samples were taken identify of person s taking the samples and receipts identifying the persons having custody and receiving transfer of the samples; 14.4 reports of analyses of samples taken of the slick and on board; the reports should include the results of the analyses a description of the method employed reference to or copies of scientific documentation attesting to the accuracy and validity of the method employed and names of persons performing the analyses and their experience; 14.5 if applicable a statement by the PSCO on board together with the PSCO's rank and organization; 14.6 statements by persons being questioned; 14.7 statements by witnesses; 14.8 photographs of the slick; 14.9 copies of relevant pages of Oil/Cargo Record Books log-books discharge recordings etc. Name and Title duly authorized Contravention investigating official ................................................................. ................................................................. ................................................................. Signature ................ Додаток 11 до п. 2.3.9 Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства Державний Герб України Ministry of Transport COMMENTS BY FLAG STATE of Ukraine ON DEFICIENCY REPORT Shipping Safety Inspectorate Resolution ІМО A.787 19 of Ukraine 1 Lanzheronivska str. Odessa Ukraine Tel: 380 482 21-94-11 Fax: 380 482 21-94-77 E-mail: Name of ship .................................................... IMO number/call sign ............................................ Flag State ...................................................... Gross tonnage ................................................... Deadweight where appropriate .................................. Date of inspection .............................................. Report by ....................................................... Classification Society or Recognized Organization involved ............................. ................................................................. Brief note on action taken ...................................... ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................