Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу (ст. 32 Статуту)

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ N 542 від 20.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 р. за N 796/5987 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту України 20.08.2001 N 542 Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу ст. 32 Статуту Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 54 від 31.01.2004 1. У вагонах відкритого типу на платформах у напіввагонах і т.ін. допускається перевезення вантажів зазначених у додатку. Кам'яне вугілля кокс торф руда і рудні концентрати мінеральні будівельні матеріали глина щебінь тощо перевозяться як правило у напіввагонах. Вантажі не пойменовані в додатку до цих Правил можуть перевозитись на відкритому рухомому складі в універсальних або спеціальних контейнерах відправника одержувача . До перевезення у спеціальних контейнерах ці вантажі приймаються за умови якщо такий спосіб транспортування допускається стандартом або технічними умовами на цю продукцію. Перевезення у вагонах відкритого типу небезпечних вантажів допускається у випадках передбачених "Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам" n0001697-96 затвердженими 05.04.96 на п'ятнадцятому засіданні Ради залізничного транспорту державучасниць Співдружності. 2. На прохання відправника залізниця може дозволити перевезення у вагонах відкритого типу вантажів крім небезпечних не пойменованих у додатку до цих Правил за згодою одержувача на таке перевезення. У такому разі відправник зобов'язаний підготувати і завантажити вантаж так щоб забезпечувалась його схоронність при перевезенні. У графі накладної "Заяви і відмітки відправника" відправник повинен зробити відмітку: "Перевезення у відкритому вагоні з одержувачем узгоджено". 3. Перевезення у вагонах відкритого типу вантажів у тарі упаковці виготовленій із легкозаймистих матеріалів не допускається. 4. Можливість транспортування у вагонах відкритого типу вантажів зазначених у додатку які містять дрібні фракції частки розмір яких не перевищує 13 мм визначається відправником. 5. Перед навантаженням вантажів які містять дрібні фракції відправник зобов'язаний пересвідчитися що перевезення у наданому вагоні не призведе до втрати вантажу. Якщо втрата можлива через конструктивні зазори відправник зобов'язаний вжити додаткових заходів щодо їх ущільнення для чого йому залізницею надається безоплатний час користування вагонами до 30 хвилин на всю одночасно подану групу вагонів. 6. У разі навантаження у вагони відкритого типу вантажів які містять дрібні фракції відправник повинен вжити заходів щодо запобігання видуванню або просипанню дрібних часток вантажу під час перевезення особливо у випадках навантаження вище рівня бортів вагона із "шапкою" . Такі заходи розроблюються відправником окремо для кожного виду вантажу. Поверхня вантажу у всіх випадках розрівнюється і ущільнюється. Для розрівнювання і ущільнення вантажу відправник може використовувати механізовані установки та інші пристрої. З метою забезпечення збереженості вантажу на його поверхню може наноситися захисне маркування або застосовуватися покриття плівкою емульсією чи інше закріплення верхнього шару вантажу. 7. Конструкція відповідних пристроїв і установок порядок ущільнення вантажів застосування захисної плівки емульсії кріплення та маркування що забезпечують збереження і свідчать про відсутність втрати вантажу при перевезенні визначається інструкцією яка розробляється і затверджується відправником та узгоджується із залізницею в частині що стосується забезпечення збереженості вантажу і вагонів від пошкодження. 8. У разі навантаження у напіввагон вугілля яке містить дрібні фракції крім сортового рядового і брикетів призначенням на сортувальні установки і збагачувальні фабрики вище рівня його бортів відправник повинен здійснити ущільнення вантажу. У цьому разі "шапка" в поперечному розрізі повинна мати форму трапеції. Висота частини "шапки" над обв'язним брусом кузова напіввагона після ущільнення вугілля має бути не більше 300 мм а нижня її частина - міститися нижче обв'язного бруса. 9. При завантаженні вагона мінерально-будівельними вантажами вище його бортів основа "шапки" вантажу має міститися на 50 мм нижче рівня бортів. Висота верхньої частини "шапки" має бути не більше: для щебеню - 780 мм каменю будівельного - 700 мм інших мінерально-будівельних вантажів - 730 мм. 10. Після навантаження відправник зобов'язаний очистити зовнішню частину кузова та інші деталі вагона від забруднення. 11. У разі перевезення вантажів замкнутими кільцевими маршрутами у вагонах для яких неможливе завантаження до повної вантажопідйомності відправник одержувач може обладнати ці вагони нарощеними бортами. Платформи які використовуються для перевезення мінерально-будівельних матеріалів у кільцевих маршрутах можуть бути обладнані відправником одержувачем нарощеними бортами по периметру вагонів або торцевими щитами. Обладнання вагонів нарощеними бортами провадиться в межах габариту навантаження. Визначення міцності зазначених пристроїв і порядок кріплення їх до вагонів розробляється і затверджується відправником у відповідності до "Технический условий погрузки и крепления грузов" від 1988 року. 12. Повернення кільцевих маршрутів із вагонів парку залізниці оснащених нарощеними бортами або щитами на станцію відправлення на адресу відправника вантажу здійснюється за перевізними документами. У графі накладної "Найменування вантажу" одержувач повинен зазначити: "Порожні вагони обладнані щитами нарощеними бортами для перевезення вказується назва вантажу для перевезення якого призначені вагони ". Інші графи перевізних документів заповнюються у встановленому порядку. У разі потреби використання таких вагонів для перевезення інших вантажів або відправлення їх в ремонт відправник одержувач на вимогу залізниці повинен зняти щити з вагонів. Для повернення щитів у пункт навантаження залізниця в установленому порядку надає відправнику одержувачу необхідну кількість вагонів. 13. Після вивантаження одержувач повинен очистити вагон від залишків вантажу та зняти залишки захисної плівки емульсії . Начальник Департаменту транспортної політики Г.М.Легенький Додаток до пункту 1 Правил перевезення вантажів у вагонах відкритого типу ПЕРЕЛІК ВАНТАЖІВ перевезення яких допускається у вагонах відкритого типу найменування вантажів і їх коди зазначено у відповідності до Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів --------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Код || Найменування |Код | | вантажу | || вантажу | | |--------------------------+--------------||---------------------------+--------------| | А | ||Алюміній великогабаритні | 33101 | |Автобуси автомобілі | 38101-38111 ||алюмінієві чушки масою | | |вантажні легкові | 38113-38116 ||більше 1250 кг; | | |спеціальні | 38126 ||напівфабрикати з | | |Автодрезини що перево- | 39101 ||алюмінієвих сплавів | | |зяться не на своїх осях | ||довжиною більше 3 м | | |Автокари | 39102 ||масою більше 200 кг | | |Автоклави | 35127 ||Ангідрид шпат польовий | 23302 | |Автокрани | 35135 ||і шпат легкий у кусках | | |Автомати крім гральних | 35112-35114 ||Антрацити всіх марок | 16101-16108 | |та музикальних у тарі | 35119 35124 ||Апарати автогенозварю- | 35127 | | | 35134 ||вальні в тарі* | | |Автомотриси що | 39103 ||Апарати дезінфекційні в | 35130 | |перевозяться не на | ||тарі* | | |своїх осях | ||Апарати цукроварні в | 35112 | |Автонавантажувачі | 35135 ||тарі* | | |Автонапувалки | 36101 ||Апарати електрозварю- | 35129 | |Автозчеплення та їх | 41401 ||вальні в тарі* | | |частини | ||Апарати для приготування | 35112 | |Агальматоліт мінерал | 23201 ||тіста в тарі* | | |Агат технічний в ящиках | 24101 ||Апарати теплові | 35113 | |Агломерат | 14101 14102 ||харчоварні в тарі* | | | | 14201 15101 ||Апарати-повітрозволо- | 35139 | |Аглопоріт | 23202 ||жувачі в тарі* | | |Аглоруда руда залізна | 14113 ||Арагоніт | 23203 | |агломераційна | ||Арболіт пакетами | 26401 | |Агрегати в тарі* | 35102 35115 ||Арки бетонні цементні | 26402 | | | 35116 35119 ||та шлакові | | | | 35133 35144 ||Аскангель глина біла | 24105 | | | 35156 36102 ||Асфальт природний | 22301 | |Аеророзпилювачі | 39104 ||Асфальтит асфальт | 22302 | |Азбозурит | 26104 ||Асфальтобетон холодний | 26403 | |Алебастр гіпс у кусках | 23301 || суміш асфальтобетонна | | |шостої та сьомої груп | ||холодна | | | | || | | | Б | ||Блюмінги | 35127 | | | ||Блюмси | 31401 | |Бабіти не поіменовані | 33103 ||Бойлери | 35139 | |в алфавіті у чушках | ||Болванки з чорних металів | 41107 | |Бавік сплав цинковий | 33104 || | | |Баки металеві | 41201 ||Борозники і | 36103 | |Баланси всяких порід | 08102-08104 ||жолоборобники | | |дерева | ||Борони пакетами | 36104 | |Баласт для залізниць | 23601 ||Борт камінь оброблений | 26405 | |всякий гравій пісок | ||Брикети асфальтові для | 26301 | |щебінь азбестові відходи | ||дорожнього покриття | | |Балки дерев'яні | 09101 ||Брикети буровугільні | 16110 | |Балки залізобетонні | 25401 ||Брикети залізної руди | 14103 | |Балки і швелери N 10-12 | 32201-32204 ||Брикети і напівфабрикати | 18101 | |14 16 18 20 і більше | ||торфові | | |Балки стальні несклепані | 32205 ||Брикети із відходів | 11102 | |не пойменовані в алфавіті | ||деревини | | |Балки стальні склепані | 37101 ||Брикети із сталевої | 31601 | |Балони стальні | 41202 ||стружки | | |Бандажі з чорних металів | 32401 ||Брикети із чавунної | 31602 | |Бані дезінфекційні | 35130 ||стружки | | |Барабани дерев'яні | 12502-12503 ||Брикети кам'яно-вугільні | 16109 | |Барабани з чорних металів | 41104 ||Брикети коксу і | 17101 | |Барит важкий шпат | 24201 ||напівкоксу | | |Башмаки гальмові стальні | 41402 ||Брикети кольорових руд | 15105 | |Башти водонапірні | 37102 ||Брикети марганцевої руди | 14202 | |Бентоніт | 26404 ||Брикети титано- | 15104 | |Бетонороздавачі | 35116 ||магнетитової руди | | |бетоноукладачі | ||Брикети хромітової руди | 14104 | |Бетонозмішувачі | 35104 ||Бруківка лита з | 26406 | |Бій вогнетривких | 24115 ||доменної жужелиці | | |виробів | ||Брус для стрілочних | 09201 09301 | |Бій графітовий | 24107 ||переводів | | |керамічний скляний | 24110 ||Брус мостовий для | 09202 09302 | | в т.ч. залишки скляного | 24112-24114 ||залізниць | | |виробництва фарфоровий | 24116-24119 ||Брухт вогнетривких виробів | 30106 | |та інший | ||Брухт чорних металів | 31603-3160 | |Біметали з основою із | 31301 ||Будинки збірно-розбірні | 25602-2560 | |чорних металів | ||Будинки стандартні і | 12104 | |Бітумен камінь | 22306 ||нестандартні щитові в | | |бітумінозний | ||розібраному вигляді із | | |Бітуми нафтові будівельні | 22207 ||захистом від | | |твердих марок | ||атмосферних опадів | | |БН 70/30 БН 90/10 у | ||Букси | 41404 | |тарі | ||Бульдозери | 35104 | |Блоки будівельні | 25101-25112 ||Бункери дерев'яні | 12504 | |Блоки з чорних металів | 41106 ||Бункери металеві | 41206 | |Блоки стрілочних | 41403 ||Буряки цукрові | 04400 | |переводів на шпалах | || | | | | || | | | В | ||Вироби андезитові | 30302 | | | ||Вироби асфальтові | 26303 | |Вагонетки-платформи | 39106 ||Вироби бетонні | 26415 26421 | |Вагони залізничні що | 39108 ||будівельні із природного | 26422 | |перевозяться не на | ||і штучного каменю | | |своїх осях | ||Вироби залізобетонні | 25403 25404 | |Вагоноштовхачі сталеві | 41405 ||Вироби цементні | 26425-26427 | |Вагони-будинки пересувні | 39107 ||цементнобетонні | | |Ваги автомобільні | 40501 ||шлакобетонні | | |вагонні великогабаритні | ||Вишки і укриття | 12506 | |товарні крім | ||дерев'яні для бурових | | |аналітичних | ||установок | | |Вакуум-преси | 35127 ||Вишки і щогли бурові і | 35108 | |Вали і валики з чорних | 41115 ||геологорозвідувальні | | |металів | ||Вібролотки | 36116 | |Вальці усіх видів | 35101 ||вібромайданчики | | |металеві | ||віброштампи | | |Ванни із чорних металів | 41108 ||Відсів гранітний або | 23228 | |у тарі | ||кам'яний | | |Вапняк для флюсування | 29103 ||Відходи азбестові крихта | 30408 | |Вапняк камінь вапняковий | 23216 ||Відходи азбошиферні | 23229 | |будівельний | ||та шиферні | | |Вапняк камінь | 24133 ||Відходи вапнякові | 24141-24143 | |вапняковий технологічний | ||різних виробництв | | |Вентилятори для очищення | 36105 ||Відходи деревні | 11112 | |зерна аспіратори в тарі | ||Візки різні | 39133 39135 | |Верстаки в тарі | 12505 ||Віялки | 36106 | |Верстати різні в тарі | 35107 35108 ||Водопідігрівачі | 35139 | | | 35114 35120 || економайзери | | | | 35123 35132 ||Водороздавачі в тарі* | 36107 | | | 35139 35140 ||Вози різні | 39126 69310 | |Вертольоти** | 39111 ||Волокуші тракторні | 36108 | |Виливниці форми | 41117 ||Вугілля буре кам'яне | 16114-16141 | |металеві для виливок | ||всіх марок | | |Вирізка шпальна | 09203 ||Вулканізатори-форматори | 35120 | |Вироби азбестоцементні | 26114 ||в тарі* | | | | || | | | Г | ||Глинобовтанка в тарі* | 35126 | | | ||Глинозмішувачі в тарі* | 35119 | |Габро мінерал | 23205 ||Горішок коксовий | 17111 | |Газгольдери | 41208 ||Горни ковальські в тарі* | 35134 | |Газоводоочисники в тарі | 35139 ||Граблі кінної і | 36110 | |Газогенератори в тарі | 35139 ||тракторної тяги | | |Галька камінь | 23206 ||Гравій різний | 23208-23211 | |Гартцинк гар цинку | 33301 ||Граніт | 23212 | |Гематит концентрат | 14109 ||Графіт в кусках | 24129 | |залізорудний | ||Грейдери | 35104 | |Генератори в тарі* | 35139 ||Грохоти | 35104 | |Гідродомкрати в тарі* | 35116 ||Гудрон асфальтовий | 22304 | |Гіпсомішалки в тарі | 35115 ||Гудронатори в тарі | 35104 | |Глієж земля | 24121 ||Гудрон кам'яно-вугільний | 22210 | |Глина різна крім | 23101 24105 ||Гудрон нафтовий | 22212 | |бентонітової | 24123-24127 ||Гумозмішувачі в тарі | 35120 | | | 30101 30102 || | | | | || | | | Ґ | || | | | | || | | |Грунт земля звичайна | 23102 || | | |Грунт торфовий | 18202 || | | | | || | | | Д | ||Дизелі дизельгенератори | 35139 | | | ||Димососи у тарі* | 35139 | |Двері металеві пакети | 41502 ||Доломіт усякий | 24130 29101 | |Двигуни мотори | 35129 || | 29102 30301 | |електричні в тарі* | ||Дорсіл щебінь штучний | 26409 | |Дезінтегратори в тарі* | 35119 ||Дошки азбестоцементні | 26410 | |Деревина дров'яна для | 10201 || пакетами | | |гідролізного | ||Дошки шпунтовані для | 12106 | |виробництва в пачках | ||підлоги пакети | | |Деревина дров'яна для | 10202 ||Драбини дерев'яні і | 12521 41511 | |технологічних потреб | ||металеві в пакетах | | |не поіменована в | ||Драги | 35108 | |алфавіті в пачках | ||Дрезини що перевозяться | 39112 | |Деревина екстрактована | 08105 ||не на своїх осях | | |в пачках | ||Дріб'язок коксовий | 17113 | |Деревина для | 08201 ||Дріт сталевий в тому | 32410 | |рудникових стояків | ||числі покритий | | |Дерен | 23103 ||іншими металами у бухтах | | |Деталі великоблокових | 25601 ||Дробарки | 35104 | |будинків | ||Дрова із різних порід | 10101 10102 | | | ||дерева | | | | || | | | Е | ||Електроди графітові та | 47306 | | | ||вугільні у пакетах | | |Економайзери | 35139 ||електродні та ніпельні | | | водопідігрівачі в тарі | ||заготовки діаметром від | | |Екскаватори | 35104 ||200 мм до 1200 мм | | |Елеватори ковшові у тарі | 35135 ||довжиною до 2 5 м | | |Електровізки | 35119 ||вагою до 6000 кг із | | |передавальні | ||захистом від | | |Електровози що | 39143 ||атмосферних опадів | | |перевозяться не на своїх | ||Електрокари | 13244 | |осях | ||Електрокорунд у кусках | 24309 | | | ||Електромолотки в тарі* | 35130 | | Ж | ||Електропечі для плавки | 35127 | | | ||металу | | |Жатки | 36111 ||Електростанції | 35129 | |Жердини та кілки | 08107 ||пересувні не на своїх | | |Живильники різні | 35115 35116 ||осях | | | | 35126 ||Ескалатори | 35135 | |Жолоби різні | 26411-26414 ||Етерніт плити | 25506 | | | ||азбесто-цементні | | | | || | | | З | ||Земля городня та садова | 69303 | | | ||Земля звичайна грунт | 23102 | |Заготовки з металу різні | 31402-31406 ||Земля інфузорна: | 24131 | |Заготовки дерев'яні | 09104-09106 ||діатоміт трепел | | |Залізняк різний | 14105-14107 ||опоки кізельгур тощо | | |Запарники-змішувачі в | 36112 ||Зерноподрібнювачі в | 35112 | |тарі* | ||тарі* | | |Заповнювач із | 23215 ||Зернонавантажувачі в | 35135 | |природного каменю | ||тарі | | |Засоби транспортування | 39130 ||Зерносушарка в тарі | 36113 | | візок ТТ-20 "Бухара" | ||Зливки стальні | 31202-31205 | |великоваговий та інші | ||Змійовики стальні | 32301 | |Затвори секторні | 35116 ||Змішувачі асфальтові в | 35104 | |Згарки залізних руд | 34102 ||тарі | | |Згарки колчеданні | 34103 ||Змішувачі в тарі | 35114 | | піритів | ||Змішувачі швидкохідні | 35126 | |Згарки сланцеві | 19104 ||та кранові в тарі | | |Згарки кольорових руд | 34104 ||Знижувачі гідравлічні в | 35119 | |Гар цинковий гартцинк | 33301 ||тарі* | | | | || | | | І | || | | | | || | | |Інжектори в тарі* | 35139 || | | |Інкубатори в тарі* | 36115 || | | |Інструменти до | 35108 || | | |бурового та нафтового | || | | |устаткування в тарі* | || | | | | || | | | К | ||Колчедан вуглистий | 15201 | | | ||Комбайни | 35108 36119 | |Кабелі різні | 41701 || | 36120 | | в барабанах | ||Комплект деталей для | 12109 | |Кабіни автомобільні | 38117 ||стандартних будинків із | | |Каландри в тарі* | 35120 ||захистом від | | |Калорифери металеві | 35139 ||атмосферних опадів | | |промислові в тарі* | ||Комплекти тари зворотної | 12402 | |Каміння різне | 22305 22306 ||Компресори в тарі* | 35139 | | | 23216-23220 ||Конвейєри | 35114 35117 | | | 24132-24134 || | 35135 | | | 25114-25116 ||Конструкції | 12517 25405 | | | 30313 || | 37105 | |Камені збірні бордюрні | 26428 ||Контейнери універсальні | 39115 69304 | |Канавокопач | 35104 ||спеціалізовані | 69305 | |Канати троси стальні | 41123 ||Концентрат баритовий | 24203 | |Каолін глина фарфорова | 24125 ||Концентрат вугільний | 16111 | |Каркаси з чорних металів | 37103 ||Концентрат залізорудний | 14109 14110 | |Каркаси сінажних башт | 37104 || гематит хромітової | | |сталеві | ||руди | | |Картоплекопачі | 36116 ||Концентрат марганцевої | 14203 | |Картоплесаджалки | 36117 ||руди | | |Катанка стальна в бухтах | 32403 ||Концентрат руд кольорових | 15100 | |Катери | 39113 ||металів олово цинк | | |Катки дорожні | 35104 ||мідь свинець нікель | | |Катки хліборобські | 36118 ||тощо в спеціалізованих | | |Качани кукурудзяні | 07106 ||контейнерах типу | | |обвалені | ||СК-2-3 2 5 | | |Кварцити бакальскі | 14108 ||Концентрат сірчаного | 15202 | |криворізькі і КМА | ||колчедану | | | залізорудна сировина | ||Копачі і підйомники | 36121 | |Кварцити крім | 30105 ||буряків та інших | | |бакальських криворізьких | ||корнеплодів | | |і КМА | ||Копри | 35104 | |Кеки відходи концентратів| 34101 ||Кора дубильна | 11104 11105 | |кольорових руд | ||фарбувальна** липова** | | |Керамзит | 23402 ||Коренемийки і | 35112 | |Кесони | 35102 ||коренедробарки в тарі* | | |Кіаніт мінерал | 23218 ||Корені пеньки | 10103 | |Ківш ливарний | 35127 ||Кормороздавачі в тарі* | 36122 | |Кіл сапонат | 23110 ||деревні** | | |Кільця із чорних металів | 41130 ||Корпуси суден | 39116 | |Кіоски торговельні | 25607 ||Корпуси цементних печей | 35126 | |Клінкер руд кольорових | 15107 ||Корунд природний | 24305 | |металів | ||Косарки | 36123 | |Клінкер цементний | 24500 ||Костилі металеві | 41408 | |Ковадла | 59306 ||Котли гіпсоварочні | 35115 35119 | |Кокс | 17102-17108 ||запарювальні парові | 35139 | | | 17110 19101 ||Котли металеві відкриті | 41210 | | | 22213 ||Крани вантажопідйомні | 35135 | |Коксик | 17112 ||крім тих що | | |Колеса вагонні та | 32404 ||перевозяться на своїх | | |локомотивні нові | ||осях | | |суцільнокатані | ||Крейда для флюсування | 29203 | |Колеса із чорних металів | 41126 41127 ||Кремній кристалічний | 31302 | |Колісні пари вагонні та | 41411 || феросплав | | |локомотивні | ||Кріплення механізоване | 35108 | |Колодки гальмові азбестові| 26210 ||Кришки чавунні | 41131 | |Колодки гальмові чавунні | 41407 ||Кубики для бруківки з | 26432 | |Колонки водогрійні в тарі | 35139 ||каменю | | |Колони з каменю штучного | 26429 ||Кузови вагонні | 39117 | |Колони з каменю | 26430 ||Кукерсит сланець горючий | 19102 | |природного | ||Кулі сталеві помольні | 32421 | |Колони металеві | 41128 || діаметром 40 мм та | | |Колосники | 41129 ||більше | | |Колчедан мідний руда | 15141 ||Культиватори | 36125 | |мідноколчеданна | || | | | | || | | | Л | ||Литво сталеве та чавунне | 41134 | | | ||Лоза рокитник пруття | 11107 | |Лапідит у кусках | 24138 ||вербове | | |Лебідки в тарі | 35135 ||Локомобілі | 35139 | |Лемеші пакетами | 36126 ||Локомотиви що | 39118 | |Лісоматеріали різних | 08108-08118 ||перевозяться не на своїх | | |порід | ||осях | | |Лісонавантажувачі | 35135 ||Луб льняний | 62109 | |Літаки** | 39128 ||Луб прядивний конопляний | 62110 | |Ліфти | 35135 ||Лущильники в тарі* | 36127 | |Листи азбестоцементні | 25501 ||Льонозбиралки в тарі | 36128 | |хвилясті та | ||Люки з чорних металів | 41135 | |напівхвилясті пакетами | ||пакетами | | | | || | | | | || | | | М | ||Металопласт | 32407 | | | ||Мідь зливки мідні | 33125 | |Мармур у кусках та брилах | 23223 ||пакетами масою більше | | |Маса анодна | 47303 ||1 5 т крім перевезення | | |Машини у тарі* | 35103 35104 ||на експорт | | | | 35108 ||Молотарки | 36137 | | | 35110 35111 ||Молоти ковальські | 35134 | | | 35114 35116 ||Мотовози що перевозяться | 39120 | | | 35121 ||не на своїх осях | | | | 35123-35125 ||Мотори двигуни | 35129 | | | 35128 ||електричні в тарі* | | | | 35130-35134 ||Мул | 23104 | | | 35137 ||Мульди стальні | 41211 | | | 36129-36136 ||М'ясорубки крім | 35112 | | | 42109 ||побутових у тарі* | | |Метали чорні вагою | 31501 || | | |одного виробу більше 1 т | || | | | | || | | | Н | ||Напівавтомати для | 35119 | | | ||різання цегли в тарі* | | |Накладки гальмові | 26217 26218 ||Напівантрацит | 16105 | |азбестові та | ||Напівкокс | 17112 | |азбобакелітові в пачках | ||Напівпричепи автомобільні | 38122 | |Накладки та підкладки | 41409 ||Напливи нарости | 11111 | |рейкові в пачках | ||різних порід дерев | | | | ||Насоси в тарі* | 35106 35126 | | | || | 35136 | | О | ||Обрізки чорних металів | 31608 | | | ||від прокатного виробництва | | |Обапіл | 09102 09109 ||Окалина кольорових металів | 33306 | |Обважнювачі для | 24152 ||Окалина чорних металів | 31609 | |бурових розчинів | ||Опори залізобетонні | 25407 | |Обладнання та запасні | 35107- 35139 ||Очерет | 07101 | |частини до нього в тарі* | || | | | | || | | | П | ||Пісок формувальний | 24147 | | | ||Пірит колчедан | 15203 | |Павільйони дерев'яні | 12112 ||сірчаний | | |Пакети із легковагових | 31610 ||Піроксиди піролюзити | 14205 | |сталевих відходів та | || руда марганцева | | |брухту | ||Портланд-цемент | 28102-28105 | |Палі металеві | 37107 ||будівельний у мішках | 28109-28111 | |Панелі різні | 25117 25118 ||сформованих у пакети із | | | | 25408 ||застосуванням | | |Паровози що перевозяться | 39124 ||термоусадочної плівки | | |не на своїх осях | ||Планери ** | 39125 | |Пароутворювачі для | 35139 ||Пластики деревні | 09401 | |обігрівання теплиць | ||шаруваті у ящиках | | | у тарі * | ||Плити азбестошлакові | 25121-25126 | |Пастеризатори машини для | 35112 ||бетонні гіпсові | 25506 26306 | |пастеризації молока в | ||гранітні азбоцементні | | |тарі* | || етерніт асфальтові | | |Пек кам'яновугільний | 22513 47112 ||Плити деревноволокнисті | 12201 12202 | |твердий нафтовий | ||та древностружкові | | |Переводи стрілочні | 41412 ||захищені від | | |Пересічення глухі з'їзди | 41413 ||атмосферних опадів | | |перехресні хрестовини | ||Плити діабазові | 30320 | |скріплення рейкові | ||вогнетривкі | | |Печі електричні | 35129 ||Плити залізобетонні | 25409-25414 | |промислові в тарі* | ||Плити із каменю | 25127-25129 | |Печі цементні що | 35126 ||природного і штучного | 25131 26138 | |обертаються | ||Плити торфові | 26144 | |Пиломатеріали для | 09110 ||теплоізоляційні** | | |обладнання вантажних | ||Плити чавунні | 41139 | |вагонів для перевезення | ||Плуги | 36141 | |людей | ||Пні корені деревні** | 10103 | |Пиломатеріали інші | 09111 ||Подрібнювачі грубих та | 36114 | |Піддони дерев'яні у | 12530 ||соковитих кормів у тарі | | |пакетах | ||Понтони | 39127 | |Піддони для виливниць | 41140 ||Преспідбирачі грубих | 36144 | |у пакетах | ||кормів | | |Підпірки дерев'яні | 08119 ||Преси різні в тарі* | 35112 35119 | | садові та виноградні у | || | 35120 35128 | |пакетах | || | 35131 35134 | |Підстанції трансформаторні| 35129 || | 36145 | |Підстилка торфова** | 18205 ||Прилавки холодильні | 35138 | |Підтоварник різних | 08120 ||в тарі* | | |порід дерев | ||Присад доменний | 31611 | | | ||Причепи автомобільні | 38123 | |Пісковик | 23232 ||Причепи тракторні | 36203 | |Пісок для пісочниць | 23602 ||Продукт польовошпатовий | 24151 | |локомотивів | ||Прокат чорних металів | 32411 | |Пісок будівельний | 23107 ||Прокладки залізничні | 12532 | |Пісок кварцевий крім | 24146 ||дерев'яні | | |будівельного | ||Промпродукт вугільний | 16113 | | | ||Пропси стояки рудникові | 08202 | | | ||Противаги із чорних | 41144 | | | ||металів | | | | ||Протиугони | 41414 | | | ||Профілі гнуті стальні | 32412 32413 | | | || | | | Р | ||Риштування трубчате | 41133 | | | ||металеве інвентарне | | |Радіатори чавунні | 41145 ||пакетами | | | пакетами | ||Розбирачі стоп шиферу | 35114 | |Рами лісопильні | 35107 ||в тарі* | | |Реактори бетонні | 35139 ||Розкидачі добрив | 36146 36147 | |Резервуари металеві | 41212 ||Розчинозмішувачі | 35104 | |Рейки металеві нові та | 31612 ||Роштейн кольорових руд | 15130 | |старі | 32101-32105 ||Руда чорних кольорових | 14113-14118 | |Ресори стальні вагонні | 41415 ||металів та неметалева | 14205 14206 | |та локомотивні | || | 15132-15142 | |Рефрижератори | 35138 || | 15144-15156 | |Решітка колійна ланки | 32106 || | 15301 | |верхньої будови | || | 24204-24210 | |залізничної колії на | || | 43105 43106 | |шпалах | || | | | | || | | | С | ||Сплави барію непірофорні | 15157 | | | ||Сталь "сріблянка" | 31503 | |Самоскиди | 38126 ||Сталь листова | 32416 | |Сапонат кил | 23110 ||Сталь смугова смуга | 32408 | |Свинець блоки вагою | 33140 ||стальна | | |1т та більше | ||Сталь сортова | 32418 | |Світлофори щогли | 37108 ||Сталь тонколистова | 32419 | |Семафори | 37109 ||Статори в тарі | 35129 | |Сепаратори магнітні в | 35127 ||Стовпи дерев'яні | 08121 | |тарі | ||Стогоклади | 36154 | |Сепаратори молочні в тарі | 36149 ||Стояки вагонні | 09112 | |Сепаратори цементні | 35126 ||дерев'яні | | |Силікат-брила содова | 24601 ||Стояки рудникові пропси | 08202 | |содосульфатна сульфатна | ||Стояки рудникові | 32420 | |Силумін сплав алюмінію | 33143 ||металеві | | |із кременем у | ||Стрічка стальна | 32405 32406 | |великогабаритних чушках | || | 32408 | |масою більше 200 кг | ||Стронціаніт природний | 15158 | |Сівалки | 36150 ||Стружка деревна усяка | 10306 | |Сієніт мінерал | 23236 ||крім пакувальної | | |Сіль комова брикети | 53102 ||пресованої в брикетах** | | |брили солеблоки | ||Стружка доменна | 31613 | |Сіль технічна сіль | 53106 ||мартенівська | | |кам'яна | ||Стружка кольорових | 33308 | |Сіно пресоване ** | 07107 ||металів та їх сплавів у | | |Сінокосарки | 36148 ||пакетах | | |Скло листове у | 26712 ||Стружка чорних металів | 31614 31615 | |спеціальних контейнерах | ||Судна | 39131 | |Скло технічне та будівель-| 26714 ||Суміш асфальтова | 26403 | |не в спеціалізованих | ||холодна асфальтобетон | | |контейнерах | ||холодний | | |Склопластик листовий | 46144 ||Суміш гірських порід із | 23111 | |у ящиках | ||азбестовими відходами | | |Скрепери | 35104 ||Суміш золошлакова | 23506 | |Сланці горючі | 19102 19105 ||теплових електростанцій | | |Сляби заготовки стальні | 31407 || із дотриманням умов | | |Смола газова та | 47106 ||захисту навколишнього | | |кам'яновугільна в бочках | ||середовища | | |Снігоочисники які | 39129 ||Суміш піщаногравійна | 23112 | |перевозяться не на | ||Сутунка заготовка | 31408 | |своїх осях | ||стальна | | |Снопов'язалки | 36151 ||Сходини із каменю | 26437 | |Солома пресована ** | 07109 ||штучного у пакетах | | |Соломопідйомники | 36152 || | | |Сортувальники зерна | 36153 || | | | гірки змійки в тарі | || | | | | || | | | Т | ||Трансмісії в тарі* | 35141 | | | ||Транспортери в тарі* | 35135 | |Талі в тарі* | 35135 ||Трансформатори в тарі* | 35129 | |Тальк у грудках | 23220 ||Трас камінь природний | 23238 | | камінь тальковий | ||Трейлери причепи | 38127 | |Танки ємкості металеві | 41214 ||Трієри машини для | 36155 | |Тара дерев'яна нова та | 12304 ||обробки зерна в тарі* | | |зворотна пакетами із | 12403 ||Тріски крім покрівельної | 10307 | |захистом від атмосферних | ||стружки із накриттям | | |опадів | ||брезентом | | |Тарани гідравлічні в тарі | 35108 ||Троси канати стальні в | 41123 | |Тендери що перевозяться | 39136 ||бухтах | | |не на своїх осях | ||Трубоукладачі | 35135 | |Тепловози що перевозяться| 39137 ||Труби різні та їх частини | 12541 25416 | |не на своїх осях | || | 25417 26438 | |Термоантрацит кокс | 17117 || | 26439 26501 | |Термоблоки камінь | 30331 || | 26502 32302 | |цементнодіатоміто- | || | 32304 32305 | |шлаковий | || | 32307-32309 | |Термозит щебінь із | 23405 ||Турбіни | 46227 | |шлакової пемзи | ||Турбобури в тарі* | 35139 | |Тирса деревна в | 10304 ||Турбогенератори в тарі* | 35108 | |брикетах ** | ||Турбомотори в тарі* | 35139 | |Торф різний і | 18104-18106 ||Туф крім вапнякового у | 35129 | |торфовироби ** | 18206-18210 ||спеціалізованих контейнерах| 23240 | |Траверси | 09113 ||Тюбінги | 41156 | |Трактори | 36205 ||Тягачі тракторні | 36206 | | | || | | | У | || | | | | || | | |Установки різні | 35108 35112 || | | | | 35115 || | | | | 35126-13128 || | | | | 35130 35132 || | | | | 36156 || | | | | || | | | Ф | ||Флюси зварювальні | 24153 | | | ||для автоматичного | | |Ферми металеві та їх | 37110 37111 ||електрозварювання | | |частини | ||Флюси каніфольні | 47525 | |Феросплави крім | 31303-31305 ||Флюси інші | 29105 | |небезпечних | 31308 ||Форми виливниці | 41117 | |Фільтри для обезводнювання| 35126 ||металеві для виливок | | |стиснутого повітря в тарі*| ||Фосфогіпс гранульований | 43514 | |Фітінги із чорних металів | 41158 ||Фосфорити руда | 43106 | |Флюорит руда флюоритова | 24209 ||фосфоритна | | |шпат плавиковий | || | | |концентрат флюоритовий | || | | | | || | | | Х | || | | | | || Ц | | |Халцедон технічний в | 24154 || | | |ящиках | ||Цегла всяка | 24156 | |Хмиз ** | 10104 || | 25300-25310 | |Хвости флотаційних піритів| 15303 || | 25312-25314 | |Хлисти деревні | 08122 || | 26703 30201 | |Хром металічний | 31308 ||Целестин мінерал | 24155 | |Хроміт | 14107 ||Цемент різний в тарі | 28000 | | залізняк хромистий | ||сформований у пакети із | 28114-28119 | | | ||застосуванням | 35104 | | | ||термоусадочної плівки | | | | ||Цем'янка цегла молота | 24156 | | | ||товчена | | | | ||Центрифуги в тарі* | 35130 | | | ||Цинк масою в блоку | 33155 | | | ||більше 1 т | | | | || | | | Ч | ||Частини запасні у тарі* | 36157 36207 | | | || | 36208 39140 | |Чавун ливарний переробний | 31102-31108 || | 39142 40503 | |Чани металеві | 41216 ||Черепашник | 23235 | |Частини деталі | 35141 ||Черепашка морська та | 23108 | |машини механізмів та | ||річкова | | |обладнання у тарі* | ||Човни крім гумових | 39119 | |Частини верхньої | 41416 ||Чураки | 08123 | |будови колії не | || | | |пойменовані в алфавітному | || | | |переліку | || | | | | || | | | Ш | ||Шнеки | 35112 | | | ||Шпали дерев'яні | 09204 09205 | |Шамот грудковий | 30109 || | 09303 09304 | |Шатуни частини машин | 35141 ||Шпали залізобетонні | 25415 | |у тарі* | ||Шпат важкий барит | 24201 | |Шашка із каменю | 26444 ||Шпат вапняний | 23238 | |грубоколотого | ||Шпат легкий польовий | 23302 | |Шихта вугільна | 16142 || ангідрід у кусках | | |Шлаки різні | 23507-23509 ||Шпат плавиковий | 24209 | | | 27100 31616 || флюорит руда | | | | 34105-34109 ||флюоритова концентрат | | |Шлакоблоки блоки | 25111 ||флюоритовий | | |шлакові | ||Шпунти металеві | 32422 | |Шлам алюмозалізистий | 15160 ||Штахетник у пакетах | 09114 | |Шлам вугільний | 16143 ||Штейн мідний нікелевий | 15164 15165 | |Шлам селенистий | 15161 ||свинцевий у | 15166 | |Шлам сірчаний | 48618 ||спеціалізованих | | |Шлам кольорових | 15162 ||контейнерах | | |металів та їх руд | ||Штовхачі в тарі | 35119 | |Шліх кольорових руд | 15163 ||Штрипси листові сортові | 32423 | | промита та подрібнена | ||Штиб | 16144 | |руда | ||Шунгизит | 23406 | | | || | | | Щ | || Я | | | | || | | |Щебінь різний | 23242-23247 ||Ялина резонансна кругла | 08106 | | | 23249 ||Ялина резонансна пиляна | 09103 | | | 23405 ||Якорі | 41168 | | | 23603 26409 ||Ящики дерев'яні нові і ті | 12306 12404 | |Щебінь не пойменований | 23248 ||що підлягають поверненню в | | |в алфавітному переліку | ||пакетах | | |Щити дерев'яні в тому | 12546 ||Ящики металеві в пакетах | 41219 | |числі снігові | || | | |Щогли залізобетонні та | 25406 || | | |металеві | 37106 || | | --------------------------------------------------------------------------------------- * Допускаються до перевезення вантажі масою одного місця більше 500 кг довгомірні та громіздкі які за своїми розмірами не можуть бути завантажені в критий вагон. Ці вантажі мають бути упаковані відповідно до вимог статті 27 Статуту залізниць. ** У верхній частині накладної на ці вантажі відправник проставляє штемпелі червоного кольору "Легкогорючий" "Прикриття 3/0-0-1-0". У вагонному листі такі штемпелі проставляються станцією відправлення. У теплий період року з 1 квітня до 1 жовтня при навантаженні цих вантажів у вагони відкритого типу відправник повинен накрити вантаж брезентом дошками щитами або іншими нелегкозаймистими матеріалами які захищають вантаж від попадання іскор запобігають забрудненню навколишнього середовища та засмічуванню території. Планери літаки та вертольоти перевозяться в упаковці або під укриттям незалежно від пори року. Додаток із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 54 від 31.01.2004