Технічний регламент підприємства з безпечного виконання робіт у колодязях, камерах, колекторах, інших підземних спорудах та замкнутих просторах у МКП «Кам'янець-Подільськтеплокомуненерго»

Технічний регламент підприємства з безпечного виконання робіт у колодязях камерах колекторах інших підземних спорудах та замкнутих просторах у МКП «Кам'янець-Подільськтеплокомуненерго» Затверджено наказом МКП «Кам'янець-Подільськтеплокомуненерго» від 18.03.2004р. №49-г Погоджено рішенням технічної ради Хмельницької інспекції державного нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки протокол № 3/1 від 18.03.2004 р. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Роботи в колодязях камерах колекторах інших замкнутих просторах належать до категорії робіт з підвищеною небезпекою. Керівники робіт та працівники які виконують такі роботи повинні проходити професійний добір а суб'єкт господарської діяльності який має намір розпочати продовжити виконання цих робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 повинен отримати відповідний дозвіл в органах Держнагляд-охоронпраці України. 1.2. Технічний регламент спрямований на підвищення рівня промислової безпеки усунення технічних організаційних і психологічних причин нещасних випадків під час виконання вказаного виду робіт розроблений відповідно до вимог Закону «Про охорону праці» підзаконних актів та нормативних документів з питань охорони праці є обов'язковим для вивчення і виконання як керівниками та спеціалістами підприємства так і безпосередніми виконавцями робіт та персоналом який перебуває у відрядженні і працює під керівництвом посадових осіб підприємства незалежно від технічних характеристик стану будівельної частини призначення обладнання що знаходиться в цих спо- рудах видута обсягів робіт які потрібно у них виконувати. Вищевказані відмінності та особливості враховуються під час розробки технологічної карти на виконання конкретних видів робіт додається . 1.3. Терміни та визначення. 1.3.1. Теплова камера елемент зовнішньої теплової мережі що використовується для установлення трубопровідної арматури приладів улаштувань приєднань тощо; один із видів замкнутих просторів. 1.3.2. Каналізація комплекс інженерних споруд трубопроводів насосних станцій очисних споруд і обладнання санітарних приладів стояків тощо що забезпечують прийом збір і відведення стічних вод з території населених пунктів промислових підприємств та інших об'єктів. 1.3.3. Роботи в колодязях камерах роботи для виконання яких робітник спускається в колодязь камеру незалежно від глибини спускання. 1.3.4. Технічний глибокий огляд колодязя камери -огляд будівельної частини та обладнання із спусканням в колодязь камеру один із видів робіт у колодязях камерах. 1.3.5. Відповідальний керівник робіт особа з числа керівників та спеціалістів підприємства лише в присутності та під керівництвом якої за нарядом-допуском виконуються роботи в колодязях камерах підготовка робочого місця допуск до роботи нагляд під час роботи дії бригади та залученого персоналу в аварійних ситуаціях та ін. призначається особою яка видає наряд-допуск. В окремих випадках відповідальний керівник робіт за сумісництвом може видавати наряд-допуск. Перелік осіб які мають право видавати наряд-допуск бути відповідальними керівниками робіт у відповідних структурних підрозділах на об'єктах затверджується наказом по підприємству їхні обов'язки і права визначаються посадовими інструкціями та цим Технічним регламентом. 1.4. Аналіз показує що переважна більшість до 90% смертельних групових нещасних випадків стається в колодязях внаслідок отруєння газами блискавичної гіпоксії кисневого голодування через недостатній вміст та за повної відсутності кисню в газі що вдихається та асфіксії удушення внаслідок гіпоксії спазмів різкого скорочення дихальних шляхів . Такі нещасні випадки траплялися навіть в сухих колодязях глибиною 1 1 7 м. Характерно і надзвичайно важливо для уявлення про небезпеку те що керівники та й самі потерпілі аж до настання нещасного випадку не підозрювали що на дні таких на перший погляд безпечних колодязів може накопичуватися у високій концентрації небезпечний для життя людини газ. У ряді таких випадків не було встановлено склад газу оскільки після підняття потерпілого потерпілих назовні газ у колодязі під час аналізу взятих проб не проявлявся і не з'являвся протягом тривалого часу і в подальшому. 1.5. На основі багаторічного досвіду аналізу обставин та причин смертельних групових нещасних випадків встановлено такі можливі шляхи проникнення утворення газу в колодязях: 1.5.1. Поява болотного газу в тому числі разова з грунту в місці розташування колодязя інтенсивність газовиділення залежно від глибини та району місця вивчається ; 1.5.2. Вільне перетікання газу з інших колодязів; 1.5.3. Надходження небезпечного газу з інших місць по каналах інженерних мереж характерне для теплових кабельних та інших мереж прокладених у трубах лотках з утеплювачем ; 1.5.4. Виділення газу в тому числі миттєве з каналізаційної речовини миттєве виділення досить часто проявляється під час прочищання мережі ; 1.5.5. Виділення газу з речовин що застосовуються під час виконання робіт лаки фарби розчинники смоли мастики та ін. ; 1.5.6. Накопичення газу в процесі виконання робіт під час розігрівання зварювання тощо . Слід мати на увазі що в реальних умовах не виключається комбінування та різновидність указаних шляхів проникнення утворення газу як наприклад поява болотного газу в приямках артезіанських колодязів через: надходження газу з глибини внаслідок нещільності грунту та утеплювача навколо обсадної труби; виділення газу з води внаслідок кавітації порушення однорідності потоку рідини через утворення в ньому проміжків з газом що виділився з рідини в результаті гідродинамічних процесів . 1.6. Поглиблений аналіз обставин та причин смертель- них групових нещасних випадків що сталися під час виконання робіт у колодязях свідчить що такі нещасні випадки стаються як правило: 1.6.1. Під час виконання робіт бригадою робітників у період відсутності відповідального керівника робіт. У таких обставинах проявляється на перший погляд логічне намагання робітників виконати роботу з найменшими фізичними затратами зекономити матеріали час. Перемагає ілюзорне бачення ними можливості «безпечного миттєвого» виконання робіт в першу чергу за рахунок безпідставного нехтування технічними засобами безпеки. 1.6.2. На дільницях та в бригадах де встановилося пряме підпорядкування згори донизу керівник виробничого підрозділу майстер керівник робіт бригадир члени бригади близьких родичів членів сімей батько син брати та ін. . Проявляється безпідставна сліпа віра в авторитет кровно близької людини взаємна безпечність та поблажливість. Ці взаємини підсилюються відсутністю на робочому місці керівника робіт. 1.6.3. При намаганні надати потерпілому допомогу і витягти його з колодязя ємкості без застосування технічних засобів захисту що призводить до групових нещасних випадків. Рішення приймалися працівниками в екстремальних умовах без жодних гарантій на успіх з надією лише на удачу невиправданий ризик . У таких випадках підсвідоме відчуття вини обов'язку підсилює уявне бачення безпечності дій. 1.6.4. У літній період в спекотні дні в зв'язку з активізацією газовиділення з стічних вод та підвищенням імовірності накопичення небезпечних газів у колодязях. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2.1. У процесі експлуатації проводяться огляди колодязів теплових камер у т. ч. технічні глибокі та їх технічне обслуговування ТО . 2.1.1. Огляди проводяться персоналом диспетчерської служби ДС членами ремонтних бригад дільниць водопровідних мереж і водовідведення та районів теплових мереж. 2.1.2. З метою визначення стану будівельної частини колодязів обладнання що знаходиться в них технічні глибокі огляди можуть проводитися інженерно-технічними працівниками підприємства підготовленим персоналом інших підприємств. 2.1.3. Технічне обслуговування колодязів теплових камер полягає у проведенні дрібних ремонтів будівельної частини виконанні ремонту і заміни обладнання що знаходиться в них прочищанні та обстеженні щодо вмісту в колодязях камерах небезпечних газів. 2.2. На основі паспортизації інженерних споруд та оперативних даних що вносяться в процесі експлуатації в технічні паспорти споруд у районах теплових мереж на дільницях водопровідних мереж та водовідведення в ДС і в цілому по підприємству відомості про основні технічні характеристики і технічний стан теплових камер водопровідних та каналізаційних колодязів заносяться в журнал за зразком табл. 1 . Таблиця 1 № з/п Найменування мереж диспетчерський номер колодязя камери Тип колодязя камери його діаметр розмір м Глибина м Наявність скоб металевих драбин для спускання Встановлене обладнання Технічний стан колодязя камери задовільний незадовільний аварійний 1 2 3 4 5 6 7 Теплові камери глибиною понад 3 м колодязі глибиною понад 5 м стан яких незадовільний чи аварійний виділяються в таблиці червоним кольором. Для колодязів та камер технічний стан яких незадовільний вказуються наявні пошкодження дефекти . 2.3. У процесі експлуатації не рідше одного разу на З роки проводяться обстеження колодязів камер щодо наявності в них небезпечних газів. Графік обстежень узгоджується з графіком огляду та ТО і коригується після проведення в колодязях позапланових робіт. Відомості про колодязі камери в яких виявлені небезпечні гази ДС районів та дільниць заносять у журнал за зразком табл. 2 . Таблиця 2 № з/п Найменування мереж диспетчерський номер колодязя камери Дата проведен- ня обстежень Виявлений газ Результати повторних обстежень Тип газоаналізатора прізвище ініціали та підпис особи яка проводила обстеження Через 1 год після природного провітрювання з відкриванням кришок двох сусідніх колодязів на самопливних трубопроводах водовід-ведення та теплових камерах Через 30 хв після примусової вентиляції тип вентиляційної установки та її продуктивність 1 2 3 4 5 6 7 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ВИКОНАННЯ РОБІТ 3.1. Загальні вимоги. 3.1.1. Роботи в колодязях камерах планові та аварійні виконуються за нарядами-допусками з дозволу керівника відповідного виробничого підрозділу дільниці району ДС та з відома змінного інженера ДС про що ним робиться запис в оперативному журналі вказується дата найменування мережі номер колодязя камери номер на-ряду-допуску прізвище та ініціали відповідального керівника робіт . Список осіб які мають право видавати наряди-допу-ски та бути відповідальними керівниками робіт відповідних виробничих підрозділів затверджується технічним директором підприємства за поданням погодженням керівників виробничих підрозділів. 3.1.2. На виконання конкретних видів робіт у колодязях камерах крім указаних у п. 3.1.4 розробляються технологічні карти з урахуванням технічних особливостей небезпечних та шкідливих виробничих факторів які можуть виникати під час виконання даної роботи та переліку психологічних аспектів що можуть бути причиною порушень вимог безпеки див. підрозділи 1.1 1.2 та 2.1 2.2 технологічної карти № 1 . 3.1.3. У спекотні дні при температурі повітря вище 20 25 °С виконання робіт у каналізаційних колодязях обмежується розпорядженням керівника виробничого підрозділу об'єкта . 3.1.4. Роботи в колодязях глибиною понад 5 м технічний стан яких незадовільний табл. 1 виконуються згідно з розробленими з урахуванням цих особливостей проектами виконання робіт ПВР . 3.1.5. Наряд-допуск на виконання робіт у колодязях камерах у яких раніше виявлявся небезпечний для життя людини газ табл. 2 вказаних у п. 3.1.4 та в спекотні дні видається керівником заступником керівника відповідного виробничого підрозділу або старшим за посадою керівником підприємства який має право видачі нарядів-допусків на даній дільниці відповідно до затвердженого списку. 3.1.6. Роботи в колодязях технічний стан яких визнано аварійним табл. 1 не проводяться до виведення їх з аварійного стану. 3.1.7. Під час формування бригад і змін враховуються застереження викладені в п. 1.6.2 щодо недопустимості прямого підпорядкування в процесі роботи близьких родичів та членів їхніх сімей. 3.2. Порядок обліку колодязів камер результатів їх обстежень та інструктування персоналу. 3.2.1. Облік колодязів камер результатів їх обстежень забезпечується постійним веденням відомостей журналів табл. 1 і 2 . Аварійність колодязів і камер підтверджується відповідним актом. Термін виведення колодязя камери з аварійного стану визначається графіком. 3.2.2. Змінний інженер ДС одночасно вносить зміни в оперативну схему теплових водопровідних та каналізаційних мереж позначаючи аварійні та загазовані колодязі камери відповідними знаками. 3.2.3. Начальник ДС майстри відповідних дільниць та районів теплових мереж у яких виявлені загазовані та аварійні колодязі камери згідно з розпорядженням по підприємству проводять позаплановий інструктаж персоналу щодо заборони виконання робіт в аварійних та особливості виконання робіт у загазованих колодязях камерах звернувши особливу увагу на психологічні аспекти що можуть бути причиною в екстремальних умовах порушень вимог безпеки див. підрозділи 1.1 1.2 та 2.1 2.2 технологічної карти № 1 із роз'ясненням причин смертельних групових нещасних випадків що мали місце під час виконання робіт у колодязях камерах інших замкнутих просторах. 4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1. Автор Технічного регламенту адміністрація підприємства звертають увагу працівників на те що під час виконання робіт у колодязях камерах інших замкнутих просторах гинуть як безпосередні виконавці робіт так і інженерно-технічні працівники які здійснюють керівництво роботами. У ряді випадків вони не тільки потурають підлеглим а й самі провокують порушення вимог безпеки. 4.2. Для об'ємного цілісного уявлення небезпеки а відповідно свідомого додержання вимог безпеки в технологічній карті № 1 поряд з небезпечними та шкідливими виробничими факторами що можуть виникати під час виконання робіт в окремому розділі розкриваються психологічні аспекти що можуть бути причиною порушень вимог безпеки. 4.3.3 метою вдосконалення Технічного регламенту оп-тимізації вимог недопущення їх зниження та спростування повного врахування особливостей підприємства структу- ри технічної оснащеності якісного складу персоналу морально-психологічного клімату в колективі та ін. підприємством створюються умови та впроваджується Технічний регламент під методичним керівництвом його автора. 4.4. Технічний регламент впроваджується наказом по підприємству і діє в рамках підприємства. 4.5. На основі досвіду підприємства набутого під час виконання даного виду робіт підприємств галузі зарубіжного досвіду Технічний регламент може переглядатися автором з його ініціативи або з ініціативи підприємства. Регламент підписано його розробником начальником Хмельницької інспекції державного нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки П. Хропаком і узгоджено з технічним директором керівниками виробничо-технічного відділу диспетчерської служби служби охорони праці і підрозділу водопостачання та водовідведення. Додаток до Технічного регламенту підприємства з безпечного виконання робіт у колодязях камерах колекторах інших підземних спорудах та замкнутих просторах у МКП «Кам'янець-Подільськтеплокомуненерго» ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 1 на виконання робіт у теплових камерах і колодязях Затверджено технічним директором МКП «Кам'янець-Подільськтеплокомуненерго» П.І.Дорожем 18.03.2004р. Погоджено рішенням технічної ради Хмельницької інспекції державного нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки протокол № 3/1 від 18.03.2004 р. 1. ВИД РОБОТИ ВИРОБНИЧЕ ЗАВДАННЯ Технічний глибокий огляд оперування запірною арматурою із спусканням у теплову камеру колодязь 1.1. ОСНОВНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ ЩО МОЖУТЬ ВИНИКАТИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ 1.1.1. Загазованість колодязів камер і небезпека отруєння газами гострої блискавичної гіпоксії кисневого голодування через недостатній вміст та за повної відсутності кисню в газі що вдихається та асфіксії удушення внаслідок гіпоксії спазмів дихальних шляхів . Небезпека вибуху газу опіків персоналу. 1.1.2. Небезпека падіння персоналу під час відкривання і закривання кришок люків і під час спускання в колодязь камеру. 1.1.3. Можливість падіння різних предметів у відкриті люки на працюючих. 1.1.4. Небезпека наїзду транспортних засобів під час роботи на вулиці. 1.2. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПРИЧИНОЮ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ БЕЗПЕКИ 1.2.1. Незначний обсяг робіт ілюзорне бачення швидкого завершення роботи без витрат часу на підготовку робочого місця обстеження колодязя щодо вмісту в ньому небезпечних газів незастосування засобів індивідуального захисту. 1.2.2. Відсутність будь-яких ознак наявності небезпечних газів під час відкривання кришки люка та спускання в колодязь камеру при накопиченні газів у нижній частині споруди замкнутого простору . 1.2.3. Самозаспокоєність і втрата пильності після вдалого виконання робіт в аналогічних спорудах з порушенням вимог безпеки уявна впевненість у безпечності дій. 1.2.4. Шок у момент настання нещасного випадку намагання евакуювати потерпілого з небезпечної зони назовні без застосування засобів захисту. 1.3. СКЛАД БРИГАДИ 1.3.1. Відповідальний керівник робіт із числа ІТП 1 чол. 1.3.2. Виконавець робіт бригадир 1 чол. 1.3.3. Слюсарі-ремонтники 2 чол. 1.3.4. Водій автомобіля слюсар-ремонтник за сумісництвом 1 чол. Всього в бригаді 4 чол. 1.4. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРИЛАДИ ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕНТАР 1.4.1. Шланговий протигаз ПШ-1 або ПШ-2 2 шт. 1.4.2. Пояс запобіжний лямковий 2ПЛ або 2ПЛ-К з сигнально-рятувальною мотузкою 2 компл. 1.4.3. Спецодяг рукавиці брезентові чоботи гумові сигнальна жилетка каска захисна взуття на латунних цвяхах для кожного робітника. 1.4.4. Газоаналізатор 1 шт. 1.4.5. Акумуляторний ліхтар у вибухобезпечному виконанні 1 шт. 1.4.6. Переносна драбина огородження переносні дорожні знаки спеціальний гак для відкривання кришки люка за місцевими умовами. 1.4.7. Аптечка медична 1 компл. 1.4.8. Термос з водою 1 шт. 1.4.9. Мило господарське 1 шматок. 1.4.10. Рушник особистий 4 шт. 1.5. ТРАНСПОРТ МЕХАНІЗМИ 1.5.1. Автомобіль. 1.5.2. Вентиляційна установка. 1.6. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ 1.6.1. Роботи виконуються за нарядом-допуском. Відповідальний керівник робіт отримавши видавши наряд-до-пуск забезпечує контролює забезпечення працівників засобами індивідуального захисту приладами інструментом інвентарем згідно з пп. 1.4.1 1.4.10. Виконавець робіт під контролем відповідального керівника робіт проводить цільовий інструктаж з членами бригади визначає обов'язки кожного члена бригади щодо виконання роботи уточнює єдину систему сигналізації за допомогою сигнально-рятувальної мотузки і порядок взаємодії працюючого дублера спостерігача. 1.6.2. Освітлення теплових камер і колодязів далі -ТК здійснюється переносним акумуляторним ліхтарем у вибухозахищеному виконанні або освітлювачем напругою не вище 12 В. 1.6.3. У разі розташування люка ТК на проїжджій частині в обох напрямках руху транспорту на відстані 10 15 м від люків ТК встановити застережні знаки. Місце проведення робіт огородити. Взимку огороджену зону слід очищати від снігу льоду і посипати піском. У нічний час і в разі недостатньої видимості дорожні знаки і місце проведення робіт освітити лампами напругою до 42 В. Робітники які проводять роботи на проїжджій частині повинні бути одягнені в сигнальні жилети. 1.6.4. Під час виконання робіт у ТК розташованих поза межами проїжджої частини дороги як огородження використовувати переносні триноги встановлені над кожним відкритим люком. 1.6.5. Відкривати люки ТК за допомогою спеціальних гаків густо змащених мастилом. Під час відкривання люка слід стояти спиною до напряму вітру. Забезпечити природну вентиляцію протягом 30 хв шляхом відкривання не менше двох люків теплової камери двох сусідніх колодязів на самопливних трубопроводах водовідведення . 1.6.6. Перевірити газоаналізатором відсутність небезпечних і шкідливих речовин у повітрі робочої зони не спускаючись у ТК. У разі підтвердження відсутності небезпечних і шкідливих речовин допускається спускатися в ТК. 1.6.7. Перед спусканням у ТК перевірити надійність кріплення стаціонарних драбин або скоб. У разі відсутності скоб або стаціонарних драбин використовувати інвентарну випробувану дерев'яну драбину попередньо надійно закріпивши її в ТК. 1.6.8. Надіти запобіжний пояс з сигнально-рятувальною мотузкою і спуститися в ТК при цьому один з членів бригади спостерігач що стоїть зверху біля люка повинен тримати в руках кінець сигнально-рятувальної мотузки. 1.6.9. При температурі в ТК вище +33 °С з метою запобігання опікам роботи виконувати в теплому одязі а у разі наявності води в гумових чоботях. Забороняється перебування в ТК при температурі повітря понад +50 °С а також за наявності води з температурою вище +45 °С. Рівень води з температурою нижче +45 °С не повинен перевищувати 200 мм. 1.7. ОСОБЛИВОСТІ ДОПУСКУ ДО РОБОТИ УРАЗІ НАЯВНОСТІ В КАМЕРІ ЧИ КОЛОДЯЗІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГАЗІВ 1.7.1. У разі наявності в ТК газу або шкідливих речовин та пари і неможливості повного їх видалення вентилятором спускатися в ТК дозволяється лише в шланговому протигазі. Перед використанням протигаз і шланги перевірити на справність. Частину шланга довжиною не менше ніж 2 м що залишається на поверхні встановити проти напряму вітру для виключення можливості всмоктування газів які виходять з ТК. За робітником який працює в ТК та шлангом протигазу спостерігає виконавець робіт страхує дублер працівник бригади споряджений як і працюючий у ТК . Загальний нагляд за роботою бригади здійснює відповідальний керівник робіт. Працювати в шланговому протигазі дозволяється не більше 10 хв. 1.7.2. Взуття робітників повинно бути без стальних підківок і цвяхів або робітник повинен бути взутий у гумові калоші. 1.8. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ 1.8.1. Плановий періодичний огляд ТК та встановленого обладнання проводиться згідно із затвердженою програмою. 1.8.2. Позаплановий цільовий огляд може проводитися згідно із завданням керівника робіт. 1.8.3. Про результати обстеження технічного стану та випробувань щодо вмісту в ТК небезпечних газів відповідальний керівник робіт повідомляє змінному інженеру диспетчерської служби ДС . 1.8.4. Операції із запірною апаратурою виконуються в брезентових рукавицях згідно із завданням керівника робіт чи змінного інженера ДС. Послідовність операцій вказується у завданні. Про виконані операції відповідальний керівник робіт доповідає змінному інженеру ДС. 2. ВИД РОБОТИ ВИРОБНИЧЕ ЗАВДАННЯ Ремонт демонтаж монтаж запірної арматури 2.1. ОСНОВНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ додатково до вказаних у пп. 1.1.1 1.1.4 2.1.1. Дія підвищеної температури води чи пари під час дренажування гарячої води. 2.1.2. Травмування персоналу під час переміщення вантажу засувки за допомогою ручного талю чи автокрана. 2.2. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПРИЧИНОЮ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ БЕЗПЕКИ додатково до вказаних у пп. 1.2.1 1.2.4 2.2.1. Недооцінка небезпеки уявне виправдання небезпечних дій у разі неможливості повного дренажування гарячої води та пари через технічні причини недосконалість конструкції трубопроводів системи дренажування вихід з ладу засувки в закритому стані тощо та необхідність додаткових значних витрат часу і матеріалів на зняття теплоізоляції для природного охолодження заповнених трубопроводів та наступне її поновлення. 2.2.2. Надання переваги концентрація уваги на швидкому кваліфікованому виконанні основної роботи завдання недооцінка небезпеки під час виконання другорядних підготовчих робіт допуск непідготовлених працівників до виконання разових стропальних робіт та переміщення вантажу ручним талем чи краном. 2.3. СКЛАД БРИГАДИ додатково до визначених у пп. 1.3.1 1.3.4 2.3.1. Машиніст крана 1 чол. 2.3.2. Стропальник слюсар-ремонтник за сумісництвом 1 чол. 2.3.3. Слюсар-ремонтник додатково під час виконання роботи в тепловій камері двома робітниками 1 чол. Всього 6 7 чол. 2.4. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРИЛАДИ ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕНТАР додатково до вказаних у пп. 1.4.1 1.4.10 2.4.1. Шланговий протигаз ПШ-1 або ПШ-2 - 2 шт. 2.4.2. Пояс запобіжний лямковий 2ПЛ або 2ПЛ-К з сигнально-рятувальною мотузкою 2 компл. 2.4.3. Рушник особистий 2 шт. 2.4.4. Набір інструментів 1 компл. 2.4.5. Підставка 1 шт. 2.5. ТРАНСПОРТ МЕХАНІЗМИ додатково до вказаних у пп. 1.5. 7 1.5.2 2.5.1. Таль ручний вантажопідйомністю 0 5 т або автокран. 2.6. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ 2.6.1. Перед початком робіт виконати вимоги вказані впп. 1.6.1-1.6.9. 2.6.2. Інструмент який використовується під час виконання робіт повинен виключати іскроутворення. Допускається використання інструменту виготовленого із сталі густо змащеного мастилом. 2.6.3. Інструмент і матеріали подавати способом який виключає їхнє падіння і травмування працюючих у ТК. 2.6.4. Перед виконанням робіт пов'язаних з ремонтом запірної арматури необхідно закрити запірну арматуру на трубопроводах. Відкривши дренажні пристрої випустити воду з магістральних трубопроводів. Під час відкривання дренажних пристроїв необхідно знаходитися збоку від струменів води. Впевнитися в повному дренажуванні води остерігатися повітряних парових пробок. У разі неможливості повного дренажування вжити додаткових заходів для прискорення охолодження трубопроводу. Температура води не повинна перевищувати +45 °С. 2.6.5. При температурі повітря в ТК вище +30 °С або за наявності шкідливих і газонебезпечних речовин необхідно підчас виконання робіт застосовувати примусову вентиляцію. Для створення примусової вентиляції використовувати вентилятор або компресор. Шланг вентилятора не повинен доходити до рівня низу ТК на 20 25 см. 2.6.6. Перевіряти газоаналізатором повітряне середовище не рідше одного разу на 30 хв. Якщо природна або примусова вентиляція не забезпечує повного видалення небезпечних або шкідливих речовин спускатись у ТК дозволяється лише у шланговому протигазі з дотриманням вимог безпеки вказаних у пп. 1.7.1 1.7.2. 2.7. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ 2.7.1. Встановити під засувку підставку. 2.7.2. Послідовно розкрутити болтові з'єднання на запірній арматурі і витягнути болти. 2.7.3. Зняти засувку і підняти її на поверхню. 2.7.4. У разі якщо маса засувки перевищує 50 кг для піднімання її на поверхню необхідно використовувати ручний таль або вантажопідйомний кран. Місце кріплення ручного талю визначає відповідальний керівник робіт. Стропування засувки повинне проводитись членом бригади який має посвідчення стропальника. 2.7.5. Під час встановлення засувки опустити її в ТК виконуючи всі заходи вказані в п. 2.7.4 перевірити співпа-дання болтових отворів спеціальною оправкою встановити прокладки болти і затягнути болтові з'єднання. 2.7.6. Закрити дренажні вентилі. 2.7.7. Прибрати з робочого місця інструмент і матеріали оглянути робоче місце. 2.7.8. Піднятись на поверхню. 2.7.9. Закрити всі люки кришками зняти огородження і застережні знаки. Запис про ремонт або заміну запірної арматури відповідальний керівник робіт майстер робить у журналі огляду мереж. 2.8. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ У ТК ДВОМА ПРАЦІВНИКАМИ 2.8.1. Під час проведення робіт усередині ТК двома працівниками відповідальний керівник робіт повинен вжити додаткових заходів: 2.8.2. Призначити двох спостерігачів. 2.8.3. Визначити порядок входу і евакуації працюючих зТК. 2.8.4. Вказати спостерігачам розміщення забірних патрубків протигазів сигнально-рятувальних мотузок. 2.9. ЕВАКУАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ 2.9.1. Якщо в ТК виникла ситуація що загрожує життю чи здоров'ю працюючого або виявлено ознаки його нездужання роботу слід припинити а працюючого евакуювати за необхідності надати першу допомогу.