ДСТУ 3446-96 (ГОСТ 30461-97)

ДСТУ 3446-96 (ГОСТ 30461-97) Цистерни вкладні судові. Загальні технічні умови

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Українським державним науково-дослідним інститутом стандартизації і сертифікації у суднобудуванні ВНЕСЕНО Міністерством машинобудування військово-промислового комплексу та конверсії України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 28 жовтня 1996 р. № 450 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 5 грудня 1997 р. № 732 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ: Є. І. Ільянов керівник розробки; С. М. Лосев відповідальний виконавець ЗМІСТ 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Основні параметри і розміри 4 Загальні технічні вимоги 5 Вимоги безпеки 6 Сертифікаційні вимоги 7 Вимоги охорони навколишнього середовища 8 Правила приймання 9 Методи контролю 10 Транспортування і зберігання 11 Вказівки щодо експлуатації 12 Гарантії виробника ДСТУ 3446-96 ГОСТ 40461-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЦИСТЕРНИ ВКЛАДНІ СУДНОВІ Загальні технічні умови ЦИСТЕРНЫ ВКЛАДНЫЕ СУДОВЫЕ Общие технические условия SHIP'S INSERT TANKS General specifications Чинний від 1999 01 01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт поширюється на вкладні суднові зварні цистерни далі цистерни прямокутної форми що працюють під гідростатичним і надлишковим цистерни для спеціальних палив тиском і циліндричної форми що працюють під надлишковим тиском у складі суднових систем систем суднових енергетичних установок і систем заправлення і зберігання спеціальних палив надводних кораблів суден і плавзасобів. Стандарт не поширюється на цистерни із спеціальних сплавів. Обов'язкові вимоги викладено у розділах 3 5 7 9 12. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі стандарти: ДСТУ 2296 93 Національний знак відповідності. Форма розміри технічні вимоги та правила застосування ГОСТ 9.014 78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования ГОСТ 4784 74 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки ГОСТ 5264 80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы конструктивные элементы и размеры ГОСТ 5520 79 Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов работающих под давлением. Технические условия ГОСТ 5521 93 Прокат стальной для судостроения. Технические условия ГОСТ 5632 72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие жаростойкие и жаропрочные. Марки ГОСТ 6032 89 Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии ГОСТ 6533 78 Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и аппаратов. Основные размеры ГОСТ 6996 66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств ГОСТ 8713 79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы конструктивные элементы и размеры ГОСТ 12971 67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры ГОСТ 14192 77 Маркировка грузов ГОСТ 14249 89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность ГОСТ 14771 76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы конструктивные элементы и размеры ГОСТ 14806 80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы конструктивные элементы и размеры ГОСТ 15150 69 Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды ГОСТ 22161 76 Машины механизмы паровые котлы сосуды и аппараты судовые. Нормы и правила гидравлических и воздушных испытаний ГОСТ 23170 78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования ГОСТ 26421 90 Днища эллипсоидные отбортованные алюминиевые. Размеры 3 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ 3.1 Об'єм пробний тиск і основні розміри цистерн прямокутної форми повинні відповідати зазначеним на рисунку 1 і в таблиці 1. Рисунок 1 Цистерна прямокутної форми Таблиця 1 Основні розміри цистерн прямокутної форми Розміри у міліметрах Об'єм м3 Пробний тиск кПа L В H Площа внутрішньої поверхні м2 0 020 24 5 250 250 320 0 45 0 040 320 320 400 0 75 0 063 400 320 500 1 00 0 100 24 5; 39 2; 58 8 500 320 640 1 37 0 150 560 400 640 1 70 0 200 58 8; 98 0 640 400 800 1 80 0 250 24 5 640 500 800 2 45 0 315 24 5; 39 2; 58 8; 98 0 600 500 1000 2 80 0 400 24 5 800 500 1000 3 40 0 500 24 5; 39 2; 58 8; 98 0 800 640 1000 4 00 0 630 24 5; 98 0 800 640 1200 4 60 1 000 24 5; 39 2 58 8; 98 0 1000 800 1250 6 10 1 500 24 5; 39 2 58 8; 98 0 1200 800 1600 8 35 2 000 24 5; 58 8; 98 0 1250 1000 1600 9 70 3 150 58 8; 98 0 1250 1200 2000 12 80 3 500 58 8 1600 1200 1800 14 00 4 000 58 8; 98 0 1600 1250 2000 15 40 5 600 1800 1250 2500 19 70 8 000 2000 1600 2500 24 40 3.2 Значення розрахункового тиску для цистерн прямокутної форми належить визначати згідно з чинним нормативним документом. 3.3 Об'єм розрахунковий тиск і основні розміри цистерн циліндричної форми повинні відповідати зазначеним на рисунку 2 і в таблиці 2. Рисунок 2 Цистерна циліндричної форми Таблиця 2 Основні розміри цистерн циліндричної форми Розміри у міліметрах Об'єм м3 Розрахунковий тиск МПа D L I Площа внутрішньої поверхні м2 0 025 0 15; 1 20 250 566 390 0 50 300 415 215 0 65 0 040 250 855 688 0 75 350 476 250 0 60 0 063 710 484 0 86 400 550 300 0 78 0 100 850 600 1 15 450 705 430 1 13 0 160 500 900 600 1 56 550 766 440 1 40 0 200 0 15; 0 60; 1 20 500 1100 800 1 90 550 950 594 1 76 600 800 450 1 73 0 250 1 20 1000 650 2 10 0 400 0 60; 1 20 1550 1020 2 75 700 1150 750 2 85 0 500 0 60; 1 00; 1 20; 3 00; 6 00 600 1850 1500 3 71 800 1130 680 3 20 0 800 0 60; 1 00; 1 20 900 1400 900 4 68 1 000 0 60; 1 00; 1 20; 3 00 1750 1250 5 40 1 250 1 00; 1 20 1000 1750 1200 6 25 1 600 0 60; 1 20 1200 1650 1000 7 07 2 000 0 60; 1 00 1400 1530 750 7 76 2 500 1 20; 3 00 1880 1100 9 30 3 150 0 60; 1 20 2180 1400 10 80 4 000 1 20; 3 00 1600 2280 1400 12 80 6 3 00 1 20 2000 2330 1250 17 20 Примітка. Допускається в обгрунтованих випадках приймати інші параметри і розміри цистерн для спеціальних палив 3.4 Пробний тиск під час випробувань цистерн циліндричної форми згідно з ГОСТ 22161. 4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 4.1 Характеристики 4.1.1 Параметри і конструкція цистерн повинні відповідати вимогам цього стандарту і документації яка затверджена в установленому порядку і схвалена органами нагляду. 4.1.2 Цистерни з надлишковим тиском понад 0 07 МПа установлювані на кораблях у яких добуток геометричного об'єму на тиск перевищує 0 02 МПа•м3 повинні відповідати «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением» Держгіртехнагляду. 4.1.3 Проектування виготовлення і випробування цистерн об'ємом 0 025 м3 більше з надлишковим тиском 0 07 МПа і вище у яких добуток геометричного об'єму на тиск становить 0 03 МПа•м3 і більше які установлюються на суднах що класифікуються Морським Регістром Судноплавства або Річковим Регістром повинно проводитися під їх технічним наглядом а цистерни повинні відповідати вимогам Правил Регістру. 4.1.4 Розрахунок на міцність цистерн циліндричної форми необхідно проводити згідно з ГОСТ 14249 і Правилами Регістру а цистерн прямокутної форми згідно з чинним нормативним документом. 4.1.5 Залежно від призначення цистерн і можливості розташування на них комплектувального обладнання стінки корпусів цистерн прямокутної форми можуть бути підкріплені внутрішніми або зовнішніми ребрами жорсткості внутрішніми бракетами або стрижньовими елементами або бути гофрованими. Примітка 1. Цистерни з підкріплювальними внутрішніми стрижньовими елементами є перспективною конструкцією і можуть використовуватися після надання чинності нормативному документу на методику їх розрахунку і порівняльних випробувань на міцність у тому числі до руйнування. Примітка 2. Допускається проводити дообладнання цистерн і корпусів контрольно-вимірювальними приладами арматурою тощо згідно з кресленнями проектанта. 4.1.6 Показники надійності повинні бути такими: середній термін служби цистерн до капітального ремонту 10 років; середній термін служби цистерн які виготовляються з алюмінієвих сплавів 15 років з мідного сплаву і сталі 25 років; середній термін служби цистерн які виготовляються з алюмінієвого сплаву 10 років з мідного сплаву і сталі 20 років з переконсервацією цистерн в разі необхідності після закінчення терміну дії консервації. Показники надійності комплектувальних виробів згідно з технічними умовами на їх постачання. 4.1.7 Цистерни та їх кріплення до фундаментів повинні відповідати вимогам ударостійкості і вібраційній стійкості відповідно до чинних нормативних документів. 4.1.8 Кліматичне виконання цистерн згідно з ГОСТ 15150: ОМ категорія 5 при температурі від 275 К до 328 К; ТМ категорія 5 для цистерн які постачаються на судна що експлуатуються в умовах тропічного клімату. Температура робочого середовища цистерн з обігрівом не більше ніж 353 К. 4.1.9 Питома маса корпусів цистерн з вуглецевої сталі без деталей кріплення і арматури повинна бути не більше ніж зазначена в таблиці 3 для цистерн прямокутної форми без підкріплювальних елементів в таблиці 4 для цистерн прямокутної форми з підкріплювальними елементами і в таблиці 5 для корпусів цистерн циліндричної форми. Примітка. Питому масу корпусів цистерн Мук кг/м3•кПа•рік визначають за формулою: 1 де Мк маса корпусу цистерни кг; V об'єм цистерни м3; Р пробний тиск кПа для цистерн прямокутної форми і розрахунковий тиск МПа для цистерн циліндричної форми; Т нормативний термін служби корпусу цистерни у експлуатації рік. Таблиця 3 Питома маса корпусу цистерни прямокутної форми без підкріплювальних елементів Об'єм цистерни м3 Питома маса корпусу цистерни кг/м3•кПа•рік при пробному тиску кПа 24 5 39 2 58 8 0 020 0 98 0 040 0 76 0 063 0 65 0 100 0 56 0 46 0 38 0 150 0 46 0 36 0 31 0 200 0 33 0 250 0 50 0 315 0 46 Таблиця 4 Питома маса корпусу цистерни прямокутної форми з підкріплювальними елементами Об'єм цистерни м3 Питома маса корпусу цистерни кг/м3•кПа•рік при пробному тиску кПа 24 5 39 2 58 8 98 0 Вид підкріплювальних елементів ребра стрижні ребра стрижні ребра стрижні ребра стрижні 0 200 0 21 0 20 0 315 0 33 0 31 0 20 0 19 0 400 0 50 0 48 0 500 0 50 0 44 0 31 0 28 0 26 0 23 0 19 0 17 0 630 0 46 0 40 0 18 0 16 1 000 0 39 0 33 0 30 0 26 0 37 0 32 0 16 0 13 1 500 0 49 0 38 0 31 0 24 0 20 0 16 0 14 0 12 2 000 0 43 0 33 0 18 0 14 0 14 0 11 3 150 0 16 0 12 0 11 0 09 3 500 0 16 0 12 4 000 0 16 0 12 0 12 0 09 5 600 0 20 0 15 0 12 0 09 8 000 0 20 0 15 0 12 0 09 Таблиця 5 Питома маса корпусу цистерни циліндричної форми Об'єм цистерни м3 Питома маса корпусу цистерни кг/м3•кПа•рік при розрахунковому тиску МПа 0 6 1 0 1 2 3 0 6 0 0 025 37 4 0 040 21 6 0 063 17 8 0 100 16 6 0 160 14 0 0 200 27 3 13 7 0 250 12 1 0 400 19 8 9 9 0 500 18 4 11 0 11 7 8 7 8 4 0 800 16 8 10 1 10 7 1 000 15 5 9 3 9 3 8 5 1 250 11 0 10 5 1 600 12 7 10 4 2 000 11 2 11 0 2 500 9 7 8 6 3 150 9 9 8 9 4 000 9 2 8 4 6 300 9 3 4.1.10 Допуск на масу корпусів цистерн у зібраному стані без комплектувального обладнання повинен бути не більше ніж: при товщині листів до 4 мм включно від 2 % до мінус 7 %; при товщині листів понад 4 мм від 2 % до мінус 6 %. 4.1.11 Конструкція цистерн повинна забезпечувати можливість виконання зварювальних робіт огляду очищення і фарбування внутрішніх поверхонь а також відповідати вимогам ремонтопридатності. 4.1.12 Підготовку поверхонь корпусів і деталей цистерн для нанесення металевого і лакофарбового покриттів їх нанесення вибір системи і виду покриття необхідно проводити відповідно до чинних нормативних документів. Дробоструминне оброблення поверхні корозієстійкої сталі не допускається. 4.1.13 У разі установлення на цистерни арматури і контрольно-вимірювальних приладів матеріал корпусу яких відрізняється від матеріалу корпусу цистерни слід передбачати міри захисту від контактної корозії відповідно до вимог технічної документації затвердженої в установленому порядку. 4.1.14 Цистерни з вуглецевої сталі і алюмінієвого сплаву для систем гасіння хладоном з метою виключення корозії внутрішніх поверхонь необхідно обладнати вологовбиральним патроном. 4.1.15 Цистерни об'ємом більше ніж 3 м3 повинні мати дві горловини розташування яких має бути за можливості у протилежних частинах цистерни розмір однієї з горловин повинен бути не менше ніж 600 ? 400 мм або діаметром не менше ніж 500 мм. 4.1.16 Цистерни об'ємом більше ніж 3 м3 усередині яких під час експлуатації можна проводити ремонтні роботи і які мають горловини на висоті більше ніж 1 м від нижньої стінки повинні мати на внутрішній стінці скоб-трап. Скоби останнього необхідно виготовляти з квадратного прутка поставленого на ребро і належним чином зігнутого для запобігання зісковзування ноги зі скоби. 4.1.17 Приймально-наливні труби цистерн для спеціальних палив необхідно установлювати на висоті 10 50 мм від нижньої частини цистерни зачисні труби до 30 мм від днища відстійника. Зачисні труби повинні установлювати на відстані не менше ніж 300 мм від приймально-наливних труб в самій нижній частині цистерни. Ухил нижньої стінки цистерни прямокутної форми повинен бути не більше ніж 5°. 4.1.18 Додаткові конструктивні вимоги до цистерн для спеціальних палив повинні ураховуватись розробником відповідно до чинних нормативних документів. 4.1.19 Розмічання деталей з корозієстійкої сталі алюмінієвих і мідних сплавів слід проводити на стелажах з дерев'яним настилом. Методи що застосовуються під час розмічання не повинні ушкоджувати робочі поверхні деталей. 4.1.20 Під час розмічання деталей слід ураховувати припуски на механічне оброблення витягання під час штампування і усадку під час зварювання які не повинні перевищувати величин наведених в таблиці 6. Таблиця 6 Припуски на оброблення У міліметрах Спосіб різання матеріалу Припуск на оброблення при товщині матеріалу 3-6 8 12 14 16 18 20 21 25 26 28 29 31 Механічний 3 4 5 5 5 5 5 Тепловий 3 5 6 7 8 9 10 4.1.21 Під час різання заготовок ножницями скіс поверхні зрізу не повинен бути більше ніж 10 % товщини листа. 4.1.22 Граничні відхилення розмірів механічно оброблюваних поверхонь деталей повинні відповідати: отворів H14 валів h14 інших Граничні відхилення розмірів деталей після гнуття і зварювання повинні відповідати 4.1.23 Вимоги до виготовлення корпусів цистерн прямокутної форми 4.1.23.1 Стінки цистерн прямокутної форми допускається виготовляти з декількох частин. В цьому випадку повинно бути враховано розташування зварних швів залежно від місць установлення штуцерів фланців горловин і т. ін. Зварні шви з'єднуваних частин повинні бути тільки стиковими. 4.1.23.2 Зміщення крайок стінок які стикуються для цистерн із сталей не повинно перевищувати 10 % від номінальної їх товщини плюс 1 мм але не більше 4 мм. Зміщення крайок стінок які стикуються для цистерн із алюмінієвих сплавів не повинно перевищувати значень наведених в таблиці 7. Таблиця 7 Допустиме зміщення крайок У міліметрах Товщина стінки Допустиме зміщення крайок До 5 включ. Не більше ніж 0 5 Понад 5 до 10 включ. Не більше ніж 1 0 » 10 10 % товщини стінки але не більше ніж 3 0 4.1.23.3 Вибоїни місцеві заглиблення на базі менше ніж 100 мм на поверхні стінок корпусів не повинні перевищувати 0 5 мм. 4.1.23.4 Після складання і зварювання корпус цистерни повинен відповідати таким вимогам: допустима величина стрілок прогинів бухтин на стінках корпусів не повинна перевищувати 8 мм на базі 1000 мм; відхилення від перпендикулярності бокових стінок і перегородок до верхньої стінки не повинно перевищувати 2 мм на 1000 мм висоти стінки або перегородки; граничні відхилення розмірів 4.1.23.5 Зварювання стінок цистернповинно виконуватися двобічним зварним швом. Якщо внутрішній шов виконати неможливо не забезпечено доступ у середину цистерни для цієї мети то зварювання однобічним швом У4 згідно з ГОСТ 5264 з зовнішньої сторони повинно виконуватися тільки для однієї із стінок цистерни замикальної . 4.1.24 Вимоги до виготовлення корпусів цистерн циліндричної форми 4.1.24.1 Обичайки цистерн діаметром до 1000 мм включно повинні мати один стиковий зварний шов. Для цистерн діаметром більше ніж 1000 мм допускається виготовлення обичайки з декількох листів зварених у стик. В цьому випадку ширина замикальної вставки повинна бути не менше ніж 400 мм а листи за довжиною повинні бути розташовані по периметру рисунок 3 . Ширина листів між поперечними швами повинна бути не менше ніж 800 мм. У суміжних листах допускаються поздовжні шви за умови їх зміщення не менше ніж на 100 мм. У разі автоматичного зварювання листів обичайки до гнуття допускається суміщення поздовжніх швів в одну лінію. 1 шов поперечний; 2 шов поздовжній; 3 лист; 4 вставка замикальна Рисунок 3 Схема розміщення листів і зварних швів для обичайки з декількох листів 4.1.24.2 Для цистерн з вуглецевої і корозієстійких сталей аустенітного класу зміщення кромок поздовжніх і поперечних зварних швів обичайок не повинно бути більше ніж 10 % товщини листів але не більше ніж 3 мм; для цистерн з алюмінієвих сплавів відповідно до вимог 4.1.23.3 таблиця 7 . Відхилення по периметру виготовлених обичайок не повинні перевищувати значень наведених в таблиці 8. Таблиця 8 Значення відхилень по периметру У міліметрах Товщина стінки обичайки Допустиме відхилення Матеріал обичайки Сталь Алюмінієвий сплав вуглецева і котельна корозієстійка До 14 включ. ±3 ±3 ±3 Понад 10 до 18 включ. ±5 » 18 » 24 » ±7 » 24 » 28 » ±9 ±5 ±4 4.1.24.3 Місцевий прогин обичайки fm на довжині 1000 мм рисунок 4 не повинен перевищувати мм: ±2 при внутрішньому діаметрі від 200 до 700 включ.; ±3 » понад 700 » 1200 » ±4 » » 1200 » 3200 » Рисунок 4 Місцевий прогин обичайки 4.1.24.4 Допуск циліндричності і глибина окремих ум'ятин обичайки Smax повинні бути не більше ніж половина граничного відхилення на діаметр днища таблиця 9 але не більше ніж 5 мм рисунок 5а де DН зовнішній діаметр. Допуск круглості у районі поздовжніх зварних швів обичайки повинен бути не більше ніж 10 % товщини листа плюс 3 мм але не більше ніж 5 мм рисунки 56 і 5в . а б в Рисунок 5 Види і допуски відхилень від геометричної форми обичайки Таблиця 9 Допуски циліндричності Внутрішній діаметр D Граничне відхилення Торцеве биття f Угнутість і опуклість С рисунок 6б не більше ніж діаметра ?D висоти днища ?H Від 200 до 700 включ. ±2 ±4 2 2 Понад 700 » 1200 » ±3 ±6 4 3 » 1200 » 1600 » ±4 ±8 4 4 » 1600 » 2200 » ±5 ±12 5 5 » 2200 » 3200 » ±6 ±16 8 8 4.1.24.5 Допуск крутості обичайки в будь-якому поперечному перерізі не повинен перевищувати 0 5 % від внутрішнього діаметра але не більше ніж ±12 мм. 4.1.25.6 Технічні вимоги на еліпсоїдні алюмінієві днища згідно з ГОСТ 26421. 4.1.24.7 Конструкція і основні розміри сталевих еліптичних днищ згідно з ГОСТ 6533 і Правилами Регістру. Відхилення основних розмірів сталевих днищ не повинні виходити за границі допусків зазначених в таблиці 9 і на рисунку 6. 4.1.24.8 Місцеве стоншення ?S відштампованого днища не повинно бути більше ніж 10 % товщини листа і не повинно виводити товщину листа за границю розрахункової рисунок 6а . 4.1.24.9 Місцеві прогини на циліндричній частині днища не повинні бути більше ніж 2 мм рисунок 6в . Рисунок 6 Види і допуски відхилень від геометричної форми днищ 4.1.24.10 Сталеві днища виготовлені методом гарячого штампування схильні до міжкриста-літної корозії повинні бути термооброблені при температурі 1323 1373 К. 4.1.24.11 Заготовки днищ повинні виготовлятися з одного листа або декількох частин зварених у стик до штампування з розміщенням швів зварних з'єднань як зазначено на рисунках 1а і 16. У разі виготовлення днищ з частин відстань зварного шва t у міліметрах від осі днища повинна бути не менше ніж 100 мм і не більше ніж 0 2 внутрішнього діаметра днища. Заготовки днищ діаметром більше ніж 1500 мм допускається зварювати з листів як зазначено на рисунку 7в. В цьому випадку окремі частини заготовки можуть бути відштамповані до зварювання днища. а б в Рисунок 7 Схема розміщення зварних швів для днищ циліндричної форми 4.1.24.12 Круговий зварний шов повинен розміщуватися на відстані від центра не більше ніж чверть внутрішнього діаметра. Найменша відстань по колу між меридіональними швами в місцях примикання до центрального кругового шва повинна бути не більше ніж п'ятикратна товщина днища але не менше ніж 100 мм. 4.1.23.13 Під час складання обичайок з днищами суміжні зварні шви повинні бути зміщені стосовно один до одного на розмір трикратної товщини найтовщого листа що стикується але не менше ніж 100 мм між осями зварного шва. 4.1.24.14 Зміщення крайок днища і обичайки що стикуються в разі їх товщини до 20 мм не повинно перевищувати 10 % товщини найтоншого листа плюс 1 мм а у разі їх товщини понад 20 мм 15 % номінальної товщини найтоншого листа але не більше ніж 5 мм. 4.1.24.15 Поздовжній зварний шов обичайки в цистернах які установлюються горизонтально слід розташовувати поза центральним кутом 140 ° нижньої частини корпусу рисунок 8 якщо ця частина недоступна для огляду. Рисунок 8 Зона цистерни в якій недопустимі зварні шви 4.1.24.16 Зварювання корпусів цистерн з вуглецевих і низьколегованих сталей які працюють під надлишковим тиском слід проводити при температурі навколишнього повітря не нижче ніж 268 К. При температурі навколишнього повітря нижче ніж 268 К перед зварюванням необхідно робити підігрівання деталей уздовж крайок що стикуються на ширині 75 мм до температури не нижче ніж 293 К. 4.1.24.17 Зварювання корпусів з корозієстійких сталей допускається проводити при температурі навколишнього повітря не нижче ніж 263 К. 4.1.24.18 Під час зварювання деталей з вуглецевих низьколегованих корозієстійких сталей і кольорових сплавів повинні бути очищені і знежирені торці а також поверхні уздовж крайок шириною 15 20 мм. 4.1.24.19 У разі підкріпленні отворів патрубками і штуцерами приварювання їх до стінки цистерни повинно бути двобічним. Допускається однобічне зварювання у разі недоступності з внутрішньої частини цистерни із застосуванням після зварювання підкладних кілець які видаляються та інших засобів які забезпечують належне проварювання корня шва. Для отворів які не потребують підкріплення зварювання установленої на них арматури повинно бути двобічним. 4.1.24.20 Після зварювання і усунення дефектів повинно бути проведено у разі необхідності термічне оброблення цистерн відповідно до чинних Правил Регістру або Річкового Регістру а цистерн які установлюються на кораблях відповідно до «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением». 4.2 Вимоги до сировини матеріалів покупних виробів 4.2.1 Матеріал корпусів цистерн залежно від робочого середовища повинен відповідати зазначеному в таблиці 10 для цистерн прямокутної форми і в таблиці 11 для цистерн циліндричної форми. 4.2.2 Сировина матеріали і покупні вироби повинні відповідати вимогам стандартів і або технічних умов і супроводжуватися відповідною документацією на їх постачання з зазначенням гарантійних термінів і висновком про їх придатність. Таблиця 10 Матеріал корпусів цистерн прямокутної форми Марка матеріалу корпусу і нормативний документ Робоче середовище А32 А В ГОСТ 5521 Палива і мастила для кораблів і суден крім гідравлічних рідин ; відходи палива; вода прісна живильна стічна; кислотно-лужні розчини з концентрацією сульфамінової і соляної кислот а також хлористоводневого гідразину не більше ніж 5 % їдкого і фтористого натрію не більше ніж 4 %; розчини систем спеціального оброблення морських суден; спеціальні палива 08Х22Н6Т ГОСТ 5632 Кислотно-лужні розчини з концентрацією сульфамінової і соляної кислот а також хлористоводневого гідразину більше ніж 5 % їдкого і фтористого натрію більше ніж 4 %; масла систем гідравліки 12Х18Н9Т 12X18Н10Т 08X18Н10Т ГОСТ 5632 Гідравлічні рідини; прісна дистильована вода; спеціальні палива 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 Розчин бромистого літію при щільності 1 65 кг/л Таблиця 11 Матеріал корпусів цистерн циліндричної форми Марка матеріалу корпусу і нормативний документ Робоче середовище АМг5 ГОСТ 4784; 1561 згідно з чинними нормативними доку- ментами Палива і мастила для кораблів і суден; спеціальні палива; хладон; масла систем гідравліки; вода прісна А32 А В ГОСТ 5521; 15К 20К ГОСТ 5520 Вода прісна і забортна; повітря з робочим тиском не більше ніж 3 МПа; піноутворювач систем пінного пожежогасіння; хладон; спеціальні палива 20К ГОСТ 5520 Повітря з робочим тиском від 1 до 6 МПа включно 08Х22Н6Т ГОСТ 5632 Хладон 12X18Н10Т ГОСТ 5632 Спеціальні палива; вода прісна Мідний сплав МНЖ5-1 згідно з чинними нормативними документами Вода забортна 4.2.3 Мідний сплав корозієстійкі сталі для виготовлення корпусів цистерн допускається застосовувати у випадках обгрунтованих спеціальними вимогами. Цистерни для зберігання спеціальних палив рекомендується виготовляти: об'ємом до 10м3 включно із корозієстійких сталей; понад 10 м3 з вуглецевих сталей і алюмінієвих сплавів. 4.2.4 Для виготовлення сталевих цистерн які працюють під надлишковим тиском повинна застосовуватися сталь яка виплавляється у мартенівських або електричних печах 4.2.5 На поверхнях заготовок з прокату не повинно бути забруднень корозії задирок і напливів після різання. 4.2.6 На заготовках виготовлених штамповкою не допускаються тріщини і надриви. 4.2.7 У процесі правлення і гнуття заготовок з листа допускаються сліди від інструменту які не погіршують товарного виду з глибиною яка не перевищує граничне мінусове відхилення по товщині листа. Для заготовок з алюмінієвих сплавів сліди від інструмента не допускаються. 4.2.8 Підчеканення і зварювання дефектів на прокатаних поверхнях не допускається. 4.2.9 Вимоги до матеріапів заготовок деталей зварювальних матеріалів і зварювання -згідно з чинними нормативними документами. Вимоги до зварювальних матеріалів і зварювання для цистерн які постачаються на кораблі -згідно з «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением». Типи конструктивні елементи і розміри зварних з'єднань корпусів цистерн повинні відповідати ГОСТ 5264 ГОСТ 8713 ГОСТ 14771 ГОСТ 14806 і чинним нормативним документам. 4.2.10 У зварних швах не допускаються тріщини напливи підрізи пропали непровари неза-варені кратери пористості і інші технологічні дефекти. Глибина підрізів не повинна бути більше ніж 0 5 мм. Лускатість горбистість і міжвалкові западання не повинні перевищувати 1 5 мм і виходити за границі підсилення зварних швів. 4.2.11 Після зварювання всі напливи патьоки бризки металу окалина шлак і залишки флюсу повинні бути видалені механічним способом. Глибина зачищення не повинна виводити шви за границі мінімального відхилення. 4.3 Комплектність 4.3.1 До комплекту постачання цистерни входять: цистерна у зібраному виді за спеціфікацією складального креслення; одиночний комплект запасних частин; паспорт для цистерн на які розповсюджуються вимоги 4.1.2 і 4.1.3 ; експлуатаційна документація на вироби які комплектують цистерну. 4.3.2 На цистерни які працюють під надлишковим тиском і перебувають під наглядом Морського Регістру Судноплавства або Річкового Регістру повинні бути видані відповідні документи Регістру або Річкового Регістру які засвідчують що цистерни виготовлені під їх наглядом. 4.4 Маркування 4.4.1 Цистерна повинна мати відмітну табличку згідно з ГОСТ 12971 закріплену на доступному і добре видному місці. 4.4.2 Відмітна табличка повинна містити такі дані: назву або товарний знак заводу-виробника; позначення креслення цистерни; -об'єм цистерни м3; розрахунковий і пробний тиск кПа для цистерн циліндричної форми ; пробний тиск кПа для цистерн прямокутної форми ; масу кг; допустиму температуру стінок для цистерн з обігрівом К; заводський номер і рік виготовлення; клеймо технічного контролю; клеймо Регістру для повітрозберігачів ; клеймо Замовника для цистерн які відповідають вимогам 4.1.2 ; знак відповідності згідно з ДСТУ 2296. 4.4.3 Висота знаків і літер марковання повинна бути не менше ніж 5 мм одиниць виміру - 3 мм. 4.4.4 На поверхнях деталей крім дрібних цистерн які не контактують з робочим середовищем повинно бути нанесено марковання яке містить ; позначення креслення; марку матеріалу; номер плавки для відповідальних деталей . Марковання необхідно наносити: ударним способом для деталей з вуглецевої і корозієстійких сталей при товщині металу 6 мм і фарбою для виробів з кольорових сплавів а також із сталей при товщині металу до 6 мм. Правильність перенесення марковання з листа який пройшов вхідний контроль на заготовку засвідчується клеймом відділу технічного контролю. 4.4.5 Маркування транспортне згідно з ГОСТ 14192. 4.5 Пакування 4.5.1 Перед пакуванням цистерн необхідно: зняти контрольно-вимірювальні прилади; провести часткову консервацію відповідно до вимог ГОСТ 9.014 варіант захисту ВЗ-2 а для цистерн систем гасіння хладоном ВЗ-10 для групи виробів 1 3; закрити пробками або заглушками усі партубки штуцери і отвори цистерн і за наявності вказівки в конструкторській документації опломбувати. 4.5.2 Консервації повинні підлягати усі непофарбовані поверхні цистерн які виготовлені з вуглецевої і низьколегованої сталі у тому числі і поверхні які мають металеві або неметалеві неорганічні покриття. 4.5.3 Законсервована цистерна і контрольно-вимірювальні прилади повинні бути упаковані в міцну тару прийнятої на заводі-виробнику конструкції яка виключає ушкодження їх від механічних і атмосферних впливів під час транспортування і зберігання. 4.5.4 Цистерни виготовлені підприємством для суден власного будування після виконання вимог 4.5.1 повинні зберігатися відповідно до вимог 10.3. 4.5.5 Решта вимог до паковання згідно з ГОСТ 23170. 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 5.1 Цистерни циліндричної форми які працюють під надлишковим тиском повинні бути обладнані запобіжними пристроями і контрольно-вимірювальними приладами. 5.2 Цистерни масою більше 20 кг повинні мати такелажні обухи. 5.3 Цистерна з обігрівом повинна мати ізоляцію температура поверхні якої повинна бути не більше ніж 328 К. 5.4 Витратний клапан паливних цистерн з обігрівом належить розташовувати над змійовиками або повинні бути вжиті інші заходи безпеки які виключають можливість огоління змійовиків. 6 СЕРТИФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ Сертифікаційні випробування повинні проводитися відповідно до вимог розділів 8 і 9. 7 ВИМОГИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 7.1 Під час проектування цистерн повинні бути дотримані вимоги Міжнародної конвенції щодо запобігання забруднення моря з суден МАРПОЛ 73/78. 7.2 Паливні і мастильні цистерни слід споряджати піддонами із стічними трубами. Документацію на піддони та їх кріплення до цистерн розробляє розробник документації на цистерни. У разі неможливості забезпечити стаціонарний злив від піддонів вони повинні бути обладнані зливними пробками для подальшого спорожнення в переносну тару. 8 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 8.1 Приймання цистерн повинно здійснюватися відділом технічного контролю підприємства-виробника і у разі необхідності споживачем замовником на його вимогу. Пред'явлення цистерн до приймання замовником необхідно здійснювати згідно з номенклатурою вимог обумовленою під час замовлення. 8.2 Перед прийманням цистерни повинні бути пред'явлені цей стандарт комплект конструкторської документації і документи на повірку засобів вимірювань. 8.3 Відповідність цистерни вимогам цього стандарту і комплекту конструкторської документації слід перевіряти під час проведення поопераційного контролю в процесі виготовлення і за результатами приймально-здавальних випробувань. 8.4 Приймально-здавальні випробування кожної цистерни проводять в об'ємі і послідовності які зазначено в таблиці 12. Таблиця 12 Склад приймально-здавальних випробувань Склад приймально-здавальних випробувань Пункт стандарту який визначає метод випробування Контроль зовнішнього вигляду зовнішніх і внутрішніх поверхонь габаритних установочних приєднувальних розмірів і марки матеріалу 9.1; 9.2; 9.3; 9.4 Контроль якості зварних з'єднань 9.5; 9.6 Гідравлічні випробування цистерн прямокутної форми 9.5.4 Гідравлічні і повітряні випробування цистерн циліндричної форми 9.6.9 8.5 В разі невідповідності принаймні одній з вимог цього стандарту цистерна повинна бути повернена для усунення дефектів. Після усунення дефектів цистерну пред'являють для повторних випробувань. Результати повторних випробувань вважати остаточними якщо цистерна після усунення дефектів відповідає всім вимогам цього стандарту. 9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 9.1 Під час проведення приймально-здавальних випробувань цистерн необхідно використовувати стандартні засоби вимірювань з класом точності або розрядом не нижче ніж другий. 9.2 Вигляд зовнішніх і внутрішніх поверхонь слід перевіряти зовнішнім оглядом. Габаритні установочні і приєднувальні розміри перевіряють вимірювальними інструментами і звіряються з креслярськими. 9.3 Відповідність матеріалу деталей корпусу цистерн вимогам 4.2.1 необхідно перевіряти за сертифікатами. 9.4 Методика проведення візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань згідно з чинною нормативною документацією. 9.5 Контроль якості зварних з'єднань цистерн прямокутної форми 9.5.1 Контроль якості зварних з'єднань цистерн прямокутної форми слід проводити зовнішнім оглядом і вимірюванням згідно з чинним нормативним документом радіографічним методом в об'ємі не менше нід 10 % загальної їх довжини а вузлів з'єднання підкріплювальних стрижневих елементів в об'ємі 100 %. 9.5.2 Контролювати слід зварні з'єднання у місцях спряження перетину зварних швів і в місцях зазначених відділом технічного контролю підприємства-виробника. Якість зварних з'єднань вважається задовільною в разі виконання таких вимог: - на радіограмах повинні бути відсутні зображення непроварів і тріщин; - ширина діаметр і довжина зображень пор і включень в тому числі пор і включень які входять у скупчення і довжина зображень скупчень а також кількість і сумарна довжина цих дефектів не повинні перевищувати значень які відповідають балу 2 і наведені в таблицях 13 і 14. Таблиця 13 Критерії оцінки стикових зварних з'єднань У міліметрах Мінімальна товщина зварюваних елементів Граничний розмір дефекту Гранична довжина допустимих скупчень і сумарна гранична довжина всіх допустимих дефектів в т.ч. скупчень для будь-якої ділянки радіограми довжиною 100 мм пори і включення . діаметр ширина довжина бал 3 бал 2 До 5 включ. 1 5 1 0 2 0 4 0 6 0 Понад 5 до 10 включ. 2 0 1 5 3 0 6 0 9 0 » 10 » 20 » 3 0 2 0 L 4 0 8 0 12 0 » 20 » 40 » 4 0 3 0 5 0 10 0 15 0 » 40 » 80 » 5 0 4 0 5 0 10 0 15 0 » 80 5 0 5 0 5 0 10 0 15 0 Таблиця 14 Критерії оцінки таврових зварних з'єднань У міліметрах Мінімальна товщина зварюваних елементів Граничний розмір дефекту Гранична довжина допустимих скупчень і сумарна гранична довжина всіх допустимих дефектів в т.ч. скупчень для будь-якої ділянки радіограми довжиною 100 мм пори і включення діаметр ширина довжина бал 3 бал 2 До 5 включ. 3 0 2 0 6 0 12 0 18 0 Понад 5 до 10 включ. 4 0 3 0 9 0 18 0 27 0 » 10 » 20 » 5 0 4 0 12 0 24 0 36 0 » 20 5 0 5 0 15 0 30 0 45 0 У разі виявлення недопустимих дефектів в зварному з'єднанні необхідно перевірити його радіографічним методом в обидва боки від місця дефекту до місць з задовільною оцінкою. Ділянки зварних швів на яких виявлено недопустимі дефекти повинні бути видалені і знову зварені. 9.5.3 Зварні з'єднання цистерн виготовлених із сталей аустенітного класу в разі наявності вимог в робочих кресленнях повинні бути випробувані на міжкристалітну корозію згідно з ГОСТ 6032. 9.5.4 Для перевірки міцності зварних з'єднань необхідно проводити гідравлічні випробування. Гідравлічні випробування цистерн проводять до нанесення лакофарбових покриттів після контролю згідно з 9.1 9.4 і 9.5.1 9.5.3 пробним тиском води зазначеним в складальному кресленні. Дефекти виявлені в процесі випробувань повинні бути усунені. Після усунення дефектів цистерну повторно випробують. Результати гідравлічного випробування повинні бути зареєстровані в журналі де відображено такі відомості: позначення креслення цистерни; метод випробування; температура зовнішнього повітря °С; дата випробування; результати випробувань і висновок; підпис представника ВТК і у разі необхідності представника органу нагляду. 9.6 Контроль якості зварних з'єднань цистерн циліндричної форми 9.6.1 Контроль якості зварних з'єднань цистерн циліндричної форми необхідно здійснювати: зовнішнім оглядом і вимірюванням; механічними випробуваннями; випробуваннями на міжкристалітну корозію; радіографічним методом; гідравлічними випробуваннями на міцність; випробуваннями на щільність. 9.6.2 Контроль якості зварних з'єднань зовнішнім оглядом і вимірюванням слід здійснювати згідно з чинним нормативним документом. Усі зварні з'єднання з товщиною стінки 6 мм і більше підлягають обов'язковому клеймуванню або іншому умовному позначенню яке дозволяє установити прізвище зварника який виконував зварювання. 9.6.3 Контроль якості зварних з'єднань механічними випробуваннями необхідно здійснювати для цистерн які відповідають вимогам 4.1.3 у разі: одиничного виробництва; серійного виробництва в умовах виготовлення нових конструкцій; застосування нових матеріалів і засобів зварювання; виконання зварювання знову залучуваним зварником тощо; для цистерн які відповідають вимогам 4.1.2 згідно з «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением». 9.6.4 Механічним випробуванням повинні підлягати стикові зварні з'єднання контрольної планки ідентичні виробничим зварним з'єднанням які контролюються за маркою матеріалу товщиною листа формою оброблення крайок методом зварювання зварювальними матеріалами що виконані в один і той самий період часу. Під час зварювання контрольну планку необхідно установити так щоб шов контрольної планки був продовженням шва цистерни. З цієї планки повинні бути виготовлені зразки зігдно з ГОСТ 6996 і випробувані: два поперечних зразки на статичне розтягування; два поперечних зразки на статичний вигин; три зразки на ударний вигин. Зразки повинні бути виготовлені у кількості необхідній для проведення можливих повторних випробувань. Результати випробувань зразків вважаються незадовільними за наявності у зломі шва зварного з'єднання або на його поверхні кристалізаційних або холодних тріщин. У разі одержання незадовільних результатів з будь-якого виду механічних випробувань дозволяється проведення повторних випробувань на зразках вирізаних з тієї самої контрольної планки. Повторні випробування проводять тільки з того виду механічних випробувань які дали незадовільні результати. Повторним випробуванням піддають подвоєну кількість зразків порівняно з наведеними вище у цьому пункті стандарту. У разі одержання незадовільних результатів під час повторних випробувань зварні з'єднання визнають непридатними. Зразки для цистерн класу III відповідно до Правил Регістру повинні виготовлятися на вимогу інспектора Регістру. Умови вирізки зразків з контрольних планок і проведення випробувань за Правилами Регістру. Випробування зварних з'єднань алюмінієвих сплавів слід проводити на зразках типу XXVI згідно з ГОСТ 6996. Ширина зразка повинна дорівнювати п'яти товщинам основного металу. Діаметр оправки слід приймати рівним не менше ніж шести товщинам. 9.6.5 Контроль якості зварних з'єднань випробуваннями на міжкристалітну корозію для цистерн виготовлених із сталей аустенітного класу слід проводити за наявності вимог у робочих кресленнях згідно з ГОСТ 6032. 9.6.6 Контроль якості зварних з'єднань радіографічним методом цистерн які установлюються на суднах і класифікуються Морським Регістром Судноплавства або Річковим Регістром слід проводити згідно з чинними нормативними документами в об'ємі зазначеному у таблиці 15 а для корпусів цистерн з хладоном в об'ємі 100 % довжини швів. 9.6.7 Контроль якості зварних з'єднань радіографічним методом цистерн які установлюються на кораблях слід проводити в об'ємі установленому «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением» а для корпусів цистерн з хладоном в об'ємі 100 % довжини швів. Таблиця 15 Об'єм просвічування зварних швів Характеристика зварної конструкції Об'єм просвічування від довжини швів % не менше ніж поздовжніх поперечних Цистерни з робочим тиском який перевищує 4 МПа 100 50 Цистерни з товщиною стінки понад 35 мм які працюють під тиском Цистерни які працюють підтиском понад 1 6 МПа але не більше ніж 4 МПа 25 25 Цистерни з товщиною стінки від 16 до 35 мм які працюють під тиском Інші цистерни 10 10 9.6.8 Контролювати слід зварні з'єднання у місцях спряження перетину зварних швів і в місцях зазначених відділами технічного контролю підприємства-виробника. Якість зварних з'єднань вважається задовільною в разі виконання таких вимог: на радіограмах повинні бути відсутні зображення непроварів і тріщин; ширина діаметр і довжина відображень пор і включень в тому числі пор і включень які входять в скупчення і довжина відображень скупчення а також кількість і сумарна довжина цих дефектів не повинні перевищувати значень які відповідають балу 3 і наведені в таблицях 13 і 14. В разі виявлення недопустимих дефектів у зварному з'єднанні необхідно перевірити його радіографічним методом в обидва боки від місця дефектів до місця з задовільною оцінкою. Ділянки зварних швів на яких виявлено недопустимі дефекти повинні бути видалені а місця дефектів знову заварені. 9.6.9 Норми і правила гідравлічних і повітряних випробувань згідно з ГОСТ 22161. 10 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 10.1 Транспортування цистерн допускається усіма видами транспорту в критих і відкритих транспортних засобах відповідно до правил перевозок вантажу чинних на кожному виді транспорту. 10.2 Умови транспортування цистерн 7 згідно з ГОСТ 15150. 10.3 Умови зберігання цистерн на складах виробника і споживача 2 згідно з ГОСТ 15150. 11 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 11.1 Цистерни повинні експлуатуватися в умовах зазначених у розділі 4 цього стандарту. 11.2 Цистерни які установлені на кораблях і відповідають вимогам 4.1.2 до передачі їх до експлуатації реєструють в установленому порядку. 11.3 Експлуатацію цистерн необхідно проводити відповідно до вимог Правил Морського Регістру Судноплавства експлуатаційної докумнтації і цього стандарту. 11.4 Періодичність і об'єм огляду цистерн для суден піднаглядних Морському Регістру Судноплавства згідно з Правилами Регістру. 11.5 Технічний огляд цистерн циліндричної форми установлених на кораблях повинен проводитися інспектором органу нагляду; внутрішній огляд не рідше ніж один раз в чотири роки особистим складом не рідше ніж через кожні два роки за винятком цистерн які працюють з середовищем що спричинює корозію металу і повинні підлягати внутрішньому огляду не рідше ніж через 12 місяців ; гідравлічні випробування з попереднім внутрішнім оглядом не рідше ніж один раз у вісім років; перевірка в дії щороку. Цистерни повинні підлягати достроковим технічним оглядам: після реконструкції і ремонту з застосуванням зварювання або пайки окремих частин цистерн які працюють під тиском; якщо цистерна перед пуском в роботу перебувала у недіянні більше ніж один рік за винятком складської консервації за якої огляд цистерн обов'язковий перед пуском в експлуатацію за умови зберігання понад три роки; якщо цистерну було демонтовано і установлено на новому місці; перед накладанням на стінки цистерни захисного покриття; якщо такий огляд необхідний на розсуд інспектора особи яка здійснює нагляд або особи яка відповідає за справний стан і безпечну експлуатацію цистерни. 11.6 Необхідність проведення капітального ремонту цистерн встановлюється за результа-тамиїтехнічного огляду за наявності дефектів які загрожують надійній і безпечній експлуатації. 11.7 Під час експлуатації цистерн циліндричної форми дотримуватися вимог безпеки які розповсюджуються на посудини що працюють під тиском. 11.8 Під час проведення гідравлічних випробувань необхідно керуватися ГОСТ 22161 і вказівками в експлуатаційній документації. 12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 12.1 Виробник гарантує відповідність якості цистерн вимогам цього стандарту у разі дотримання споживачем вимог і правил транспортування зберігання і експлуатації установлених цим стандартом. 12.2 Гарантійні терміни на цистерни які установлюються на судах і плавзасобах піднаглядних Регістру 12.2.1 Гарантійний термін зберігання 10 років від дня виготовлення. 12.2.2 Гарантійний термін експлуатації 14 місяців після підпису приймального акта на судно плавзасіб . 12.3 Гарантійні терміни на цистерни які установлюються на кораблях і плавзасобах 12.3.1 Гарантійний термін зберігання цистерни 10 років від дня виготовлення на підприємстві-виробнику. 12.3.2 Гарантійний термін експлуатації цистерн у складі корабля п'ять років у межах гарантійного терміну зберігання від дня підписання приймального акта на корабель. Ключові слова: кораблі суда плавзасоби системи вкладні зварні цистерни прямокутна форма циліндрична форма