Сборник цен на проектные работы для строительства (СЦПРс). Раздел 5. Угольная промышленность (с изменениями и дополнениями)

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР МІНІСТЕРСТВО МОНТАЖНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ СРСР ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства вугільної промисловості СРСР від 25 березня 1987 р. N 52 наказом Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР від 31 березня 1987 р. N 122 УЗГОДЖЕНО листом Держбуду СРСР від 25 лютого 1987 р. N АЧ-929-6/5 листом Держбуду СРСР від 27 лютого 1987 р. N АЧ-997-6/5 Введено в дію з 1 квітня 1987 р.  ЗБІРНИК цін на проектні роботи для будівництва Із змінами і доповненнями внесеними  наказом Міністерства вугільної промисловості СРСР  від 9 серпня 1988 року N 172 Розділ 5 Вугільна промисловість із змінами та доповненнями Замість розділу 6 "Вугільна промисловість" Збірника цін на проектні та вишукувальні роботи для будівництва із змінами та доповненнями до нього   ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЦІН 1. У даному розділі наведено ціни на розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств і окремих об'єктів вугільної і сланцевої промисловості а в частині об'єктів проходки шахтних стволів їх сполучень і спорудження котлованів спеціальними способами - по всіх галузях промисловості. 2. Цінами розділу крім робіт обумовлених Загальними вказівками Збірника не враховано вартість проектування: заводів вугільного машинобудування і підприємств з виконання середнього і капітального ремонту устаткування; наново створюваних або розширюваних потужностей бази будівельної індустрії для видобутку і виробництва гравію щебеню піску глини асфальту бітуму цементу залізобетонних і металевих конструкцій сантехнічної та електротехнічної арматури та інших будівельних матеріалів і виробів; підприємств і окремих виробництв з видобутку і первинної обробки вихідної сировини для забезпечення підприємств вугільної і сланцевої промисловості в інертних закладальних замулювальних фільтрувальних профілактичних та інших експлуатаційних матеріалах; підприємств і окремих виробництв з первинної обробки і переробки в корисну народногосподарську продукцію твердих рідких і газоподібних побіжних компонентів видобутку і відходів переробки вугілля і пального сланцю; міст селищ або окремих об'єктів житлового комунально-побутового і культурного будівництва: житлових будинків гуртожитків санаторіїв будинків відпочинку пансіонатів будинків культури тощо; об'єктів а також таких що розташовуються на майданчику будівництва столових пральних з хімчисткою універсальних залів зборів з кіноустановкою об'єктів охорони здоров'я фізкультурно-спортивних споруд об'єктів місцевої промисловості і малих архітектурних форм; об'єктів підсобного господарства: теплиць ферм тощо; електропідстанцій напругою 35 кВ і вище; ЛЕП; розподільних пристроїв напругою 6 - 10 кВ; мереж споруд і пристроїв електрифікації та зовнішнього електроосвітлення промислового транспорту незалежно від місця їх розташування і відомчої належності ; котельних зовнішніх золошлаковідвалів приймальних пристроїв ємнісних споруд насосних розподільних і перевантажувальних станцій привізного твердого і рідкого палива а також об'єктів газопостачання природним газом незалежно від місця їх розташування ; компресорних станцій стисненого повітря; об'єктів промислового залізничного транспорту включаючи СЦБ і транспортний зв'язок незалежно від місця їх розташування і відомчої належності крім об'єктів внутрішньокар'єрного залізничного транспорту ; об'єктів під'їзних і міжмайданчикових виробничих службових і патрульних автомобільних доріг; міжмайданчикових кар'єр-виробництво на відособленому майданчику технологічних постійних і службових кар'єрних автомобільних доріг і внутрішніх автомобільних доріг що підлягають у перспективі включенню до складу мережі доріг загального користування включаючи об'єкти служб експлуатації і технічного обслуговування автотранспортних засобів; об'єктів гідравлічного напірного і безнапірного промислового транспорту гідротранспорту для переміщення гідросуміші пульпи розроблених корисних копалин і продуктів їх збагачення і магістральні міжмайданчикові кар'єрні і внутрішньомайданчикові зовнішні і розподільні ділянки пульпопроводу головні і перекачувальні станції систему оборотного водопостачання гідротранспорту; мости естакади і т. п. елементи перетинань; систему управління автоматизації і зв'язку; засоби боротьби з гідравлічними ударами теплоізоляцію крім споруд і пристроїв для видобутку одержання і готування гідросуміші укладання або складування матеріалу що транспортується ; об'єктів вантажних підвісних одноканатних і двоканатних доріг ВПКД з кільцевим і маятниковим рухом вагонеток включаючи пункт механізованого очищення вагонеток від налиплих вантажів; об'єктів магістрального міжмайданчикового і міжцехового конвеєрного транспорту сипучих і тарно-штучних вантажів включаючи конвеєрні лінії і необхідні споруди та пристрої: галереї естакади тунелі перевантажувальні станції і пункти; систем трубопровідного контейнерного пневмотранспорту КПТ для транспортування корисних копалин сировини готової продукції відходів виробництва сипучих і подібних матеріалів на території підприємств включаючи внутрішньоцехове транспортування і між підприємствами виробництвами на відособлених майданчиках; автозаправних станцій споруд і пристроїв для транспорту і зберігання нафтопродуктів включаючи міжмайданчикові та міжцехові трубопроводи а також для навантаження і розвантаження вантажів з плавучих засобів морського і річкового транспорту; абзац сімнадцятий пункту 2 у редакції наказу  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 водозабірних водоочисних і водопідготовчих споруд у тому числі призначених для демінералізації підземних і нейтралізації кислих вод у системах водопостачання промислового підприємства виробництва із підземних або поверхневих природних джерел а також у системах оборотного водопостачання незалежно від місця їх розташування ; позамайданчикових мереж головних і перекачувальних насосних станцій та інших споруд водопроводу; позамайданчикових мереж насосних станцій очисних та інших споруд каналізації зливових виробничих і побутових стоків а також водовідведення шахтних кар'єрних дренажних і шламових вод; спеціальних відвідних захисних і огороджувальних споруд при осушуванні території будівництва: фільтрувальних і огороджувальних дамб захисних дренажів штучних русел водовідвідних каналів та інших гідротехнічних споруд; спеціальних способів захисту гірничих робіт і гірничих виробіток від води дренаж бараж водозниження осушування родовища і відведення шахтних і кар'єрних вод за межі зони впливу дренажної системи; спеціальних робіт з інженерної підготовки основ під фундаменти спеціальних способів теплоізоляції і теплового супроводження включаючи нагрівальний кабель а також антикорозійного захисту будівельних конструкцій виробів трубопроводів і устаткування; абзаци двадцять другий і двадцять третій пункту 2 замінено  абзацом двадцять другим згідно з наказом Міністерства вугільної  промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 систем оперативно-диспетчерського управління СОДУ промислового телебачення телефонних станцій; пристроїв кондиціонування повітря крім шахтного повітря; спеціальних захисних споруд ИТМ ГО в гірничих виробітках і робіт зі стійкості об'єктів; біологічної рекультивації земель і охорони тваринного світу; експериментальних лабораторій дослідних цехів і стендів для виготовлення дослідження відпрацювання та випробування нової техніки устаткування матеріалів і виробів для будівництва об'єкта зі складною і неосвоєною технологією виробництва; пожежних постів; гірничорятувальних станцій; базисних і видаткових складів ВМ на поверхні; об'єктів озеленення і благоустрою санітарно-захисної зони підприємства виробництва . пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 Вартість перелічених вище проектних робіт визначається за відповідними розділами Збірника або в порядку установленому Загальними вказівками додатково до цін на розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств виробництв і окремих об'єктів даного розділу. 3. Ціни передбачають: а розташування на майданчику будівництва підприємств виробництв одного профілю. При розташуванні на одному майданчику будівництва підприємств або окремих виробництв різних профілів загальна вартість проектних робіт визначається шляхом підсумовування вартостей проектування по всіх профільних об'єктах при цьому вартість проектування загальних однофункціональних об'єктів витрати на проектування яких не ввійшли в комплексну вартість підприємств виробництв визначається за сумарною величиною основного показника об'єкта проектування; б розташування об'єкта проектування на одному майданчику будівництва. При розташуванні окремих виробництв на відособлених майданчиках будівництва загальна вартість проектування визначається підсумовуванням вартостей проектних робіт з усіх виробництв на відособлених майданчиках з вартостями проектних робіт по всіх міжмайданчикових позамайданчикових технологічних транспортних енергетичних та інших комунікаціях спорудах пристроях та інженерних мережах при цьому їх ділянки від межі майданчика до місця примикання вводу виводу до внутрішньомайданчикових об'єктів слід відносити до позамайданчикових зовнішніх об'єктів будівництва; в розташування промислових об'єктів позасельбищної території. При розташуванні промислового об'єкта в межі житлового поселення до загальної вартості його проектування застосовуються коефіцієнти: на стадії "проект" - 1 1 і на стадії "робочий проект" - 1 02; г будівництво підприємств будівель і споруд на майданчику з горизонтальним або слабопохилим рельєфом місцевості. При будівництві в умовах гірського рельєфу до вартості проектування об'єктів будівництва розділів і видів проектних робіт розроблення яких ускладнюється застосовується коефіцієнт 1 1; д застосування різних методів організації праці при будівництві та експлуатації підприємства крім вузлового і комплектно-блокового методів будівництва і монтажу. При вузловому методі будівництва або комплектно-блоковому методі монтажу до вартості проектування об'єктів будівництва розділів і видів проектних робіт розроблення яких ускладнюється застосовується коефіцієнт 1 1 за кожний фактор окремо; абзац другий підпункту "д" пункту 3 у редакції наказу  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 е розроблення виробничих будівель і споруд різного архітектурного об'ємно-планувального і конструкторського рішення розрахованих у цілому на категорію виробництва В Г і Д за СНиП II-90-81. При проектуванні будівель і споруд з категоріями виробництва А Б і Е до вартості проектування об'єктів будівництва розділів і видів проектних робіт розроблення яких ускладнюється застосовується коефіцієнт 1 1; ж застосування стаціонарної технології виробництва в проектованих об'єктах будівництва. При проектуванні об'єкта з технологією виробництва що часто змінюється якщо це обумовлено в завданні на проектування до вартості його проектування застосовується коефіцієнт 1 2. 4. Вартість розроблення проектно-кошторисної документації підприємств малої потужності визначається в порядку установленому Загальними вказівками щодо застосування Збірника цін на проектні роботи для умов реконструкції при цьому вартість розроблення проектно-кошторисної документації в умовах коли величина основного показника об'єкта не досягає значень більше половини мінімальних наведених у таблицях розділу визначається екстраполяцією відповідно до порядку викладеного у додатку 2 Загальних вказівок щодо застосування Збірника цін на проектні роботи для будівництва з застосуванням до отриманої розрахункової величини вартості проектування коефіцієнта 0 85. пункт 4 у редакції наказу Міністерства  вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 5. Вартість проектних робіт з вибору майданчика для будівництва об'єктів якщо вибір майданчика здійснюється при розробленні робочого проекту проекту визначається за цінами даного розділу з застосуванням коефіцієнта 0 05 від вартості проекту. пункт 5 у редакції наказу Міністерства  вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 6. Цінами Загальної частини таблиць відносної вартості гр. 4 враховано виконання окремих робіт у розмірі: а на стадії проекту робочого проекту : загальна пояснювальна записка з техніко-економічними показниками  - 50 %;  паспорт проекту робочого проекту   - 5 %;  збірників специфікацій і відомостей устаткування збірників вихідних вимог до конструювання  -10 %;  устаткування індивідуального виготовлення  - 3 %;  демонстраційних креслень схем таблиць  - 2 %;  інших загальнопроектних робіт  - 30 %;  б на стадії розроблення робочої документації:     збірників специфікацій устаткування з опитувальними листами і габаритними кресленнями  - 80 %;  зведених відомостей і розрахунків потреби в матеріалах  - 5 %;  зведених переліків креслень збірників вихідних вимог до конструювання устаткуванню індивідуального виготовлення та інших загальних матеріалів - 15 %.  розділ доповнено новим пунктом 6 згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 у зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7   7. При користуванні даним розділом необхідно також керуватися Загальними вказівками щодо застосування Збірника цін на проектні роботи для будівництва. ЦІНИ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГЛАВА 1. ПІДЗЕМНИЙ СПОСІБ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ ВУГІЛЛЯ І ПАЛЬНОГО СЛАНЦЮ 1. У даній главі наведено ціни на розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво гірничодобувних підприємств - вугільних і сланцевих шахт гідрошахт і окремих виробництв підземного способу розробки родовищ механічними або гідромеханічними засобами табл. 5-1 а також окремих об'єктів для позакомплексного проектування табл. 5-2 . 2. Цінами глави крім об'єктів і видів робіт обумовлених Загальними вказівками Збірника і Вказівками щодо застосування цін даного розділу не враховано витрати на проектування: виробництв з первинної обробки і розсортування гірничої маси та отримання товарного вугілля сланцю а також виробництв з зневоднювання гідросуміші і первинної обробки вугілля гідрошахт; збагачувальних і брикетних фабрик і виробництв; вантажно-складських комплексів готової продукції для усіх видів промислового транспорту крім навантажувальних пристроїв розміщених у надшахтових будівлях і спорудах; об'єктів поточного ремонтно-технічного обслуговування і матеріально-технічного постачання шахт та інших виробництв даної глави; об'єктів з утилізації метано-повітряної суміші: газозахисних станцій підвищувальних насосних станцій трубопровідних систем тощо; об'єктів систем охолодження оборотної води дегазаційного комплексу шахти блоку і комплексу кондиціонування шахтного повітря: градирень насосних станцій резервуарів і мереж трубопроводів тощо; обгрунтовувальної документації для оформлення дозволу на надання гірничого відводу для розроблення родовища проект гірничого відводу ; проходки стволів та їх сполучень з навколостволовими дворами спеціальними способами; пункт 2 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 гірничотехнічної рекультивації земель порушених гірничими роботами. пункт 2 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 Вартість перелічених проектних робіт визначається додатково за відповідними главами даного розділу або розділами Збірника або в порядку установленому Загальними вказівками щодо застосування Збірника цін на проектні роботи для будівництва. 3. Ціни передбачають: а будівництво об'єктів у складних гірничо-геологічних і гідрогеологічних умовах родовища: з глибиною розробки до 600 м включно; з наявністю одного шару або світи шарів будь-якої потужності при різних кутах падіння і тектонічній побудові поля; із значними порушеннями або дрібноамплітудним порушенням шарів і з різними вміщуючими породами; з відсутністю небезпеки по динамічних явищах - гірських ударах раптових викидах вугілля породи і газу; з відсутністю небезпеки самозаймання шарів і з відсутністю нафтопроявлень. При будівництві в простих гірничо-геологічних і гідрогеологічних умовах із сукупністю таких факторів: розробка одного шару; відсутність значних тектонічних порушень або дрібноамплітудного порушення; відсутність змін кута падіння шару з переходом від положистого до похилого або крутого; відсутність грунтів що здуваються карстових та інших обводнених зон і пливунів до цін поз. 1 - 3 табл. 5-1 і цін табл. 5-2 застосовується коефіцієнт 0 7. При будівництві в особливо складних гірничо-геологічних і гідрогеологічних умовах - складних умовах з одним з таких ускладнювальних факторів: глибина розробки більше 600 м; наявність гірських ударів; наявність раптових викидів вугілля породи і газу; наявність небезпеки самозаймання шарів; наявність нафтопроявлень; необхідність застосування спеціальних засобів зміцнення вміщуючих порід до цін поз. 1 - 8 табл. 5-1 і цін табл. 5-2 застосовується за кожний фактор коефіцієнт 1 1; б проектування шахти індивідуального не блокового типу. При блоковому способі розкриття шахтного поля поля або при розкриванні фланговими стволами до вартості проектування шахти поз. 1 табл. 5-1 додаються визначені за цінами поз. 2 3 і 4 табл. 5-1 вартості проектування відповідних комплексів флангових допоміжних стволів шурфів що включають територію відособленого майданчика будівництва будівлі і споруди різного призначення мережі та інші інженерні комунікації в межах даної території а також підземні гірничі виробітки: ствол навколостволовий двір і сполучення стволу з горизонтами виробітками гірничо-технічними спорудами і вантажопередачею в навколостволовий двір. абзац перший підпункту "б" пункту 3 глави 1 із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 Цінами враховано стволи що не мають вентиляторних і калориферних установок. Якщо при проектуванні блоків шахти розробляється декілька ідентичних за складом і призначенням комплексів флангових допоміжних стволів то вартість проектування другого і наступних стволів визначається з застосуванням коефіцієнтів до цін поз. 2 3 і 4 табл. 5-1; на стадії "проект" - 0 8 на стадії "робочий проект" - 0 7 і на стадії "робоча документація" - 0 5; в проектування шахти з різними системами розробки без закладання або замулювання виробленого простору. При застосуванні гідравлічного закладання замулювання до вартості проектування шахти додається визначена за ціною поз. 5 табл. 5-1 вартість проектування комплексу гідравлічного закладання замулювання що включає будівлі і споруди приймання і складування вихідної сировини підготування і готування закладного замулювального матеріалу його транспортування на поверхні та у гірничих виробітках укладання у вироблений простір водовідділення і видалення відпрацьованої води будівництво закладних перемичок. При проектуванні інших видів закладання до ціни поз. 5 табл. 5-1 застосовуються коефіцієнти: для самопливного закладання - 0 8; для пневмозакладання - 0 9 і для комбінованого гідропневмозакладання - 1 5. Технологія закладання замулювання передбачає використання в якості вихідної сировини для готування закладного замулювального матеріалу шахтної породи котельних шлаків і за наявності збагачувальної фабрики - відходів збагачення. При використанні для закладання замулювання матеріалів що добуваються в спеціальних кар'єрах вартість проектних робіт по спеціальних кар'єрах і заводах з первинної обробки вихідної сировини додається до вартості проектування шахти; г проектування шахти з вибухонебезпечними властивостями вугільних шарів і метанорясністю шахти що не потребує проведення робіт з дегазації. При виконанні робіт з дегазації до вартості проектування шахти додається визначена за ціною поз. 6 табл. 5-1 вартість проектування дегазаційного комплексу шахти блоку що включає вакуум-насосну станцію дегазаційні свердловини; спеціальні гірничі виробітки і мережі дегазаційних трубопроводів у межах шахти або блоку за винятком об'єктів системи охолодження оборотної води: градирні насосної станції резервуарів і мережі трубопроводів ; д проектування шахти з різними способами і засобами провітрювання шахти і дотримання теплового режиму без застосування кондиціонування шахтного повітря. За необхідності кондиціонування шахтного повітря до вартості проектування шахти додається визначена за ціною поз. 7 табл. 5-1 вартість проектування комплексу кондиціонування шахтного повітря різного типу: з розташуванням холодильної станції і повітроохолоджувачів на поверхні з розташуванням повітроохолоджувачів у шахті. До складу комплексу у загальному випадку входить будівля споруда гірнича виробітка станції холодильних машин і повітроохолоджувачів і циркуляційної мережі системи холодопостачання за винятком градирні насосної станції резервуарів і мережі трубопроводів оборотної води системи охолодження компресорів; е проектування шахти з різними механічними засобами відбивання і витягування на поверхню корисної копалини. При проектуванні шахти з застосуванням засобів гідромеханізації-гідрошахти до ціни поз. 1 табл. 5-1 застосовується коефіцієнт 1 3. При застосуванні засобів що використовують стиснене повітря до вартості проектування шахти додається визначена за ціною поз. 8 табл. 5-1 вартість проектування мережі стисненого повітря в шахті а також визначена за відповідним розділом Збірника цін вартість проектування компресорної станції; ж проектування шахти з різними засобами і схемами внутрішньошахтного транспорту крім гідравлічного що забезпечує доставку підземне транспортування відкатку піднімання і відкатку на поверхні корисної копалини і шахтної породи спускання і піднімання людей устаткування і матеріалів у тому числі пакетно-контейнерним способом; з проектування шахти при витягуванні на поверхню однієї марки корисної копалини однієї шахтовидачі . При одночасному витягуванні двох і більше марок шахтовидач корисної копалини до ціни поз. 1 табл. 5-1 застосовується за кожну марку шахтовидачу окремо коефіцієнт 1 2; и проектування шахти з одноканатними піднімальними установками і з металевими А-подібними чотиристійковими або шатровими копрами. При проектуванні шахти з багатоканатними піднімальними установками і баштовими копрами до вартості видів робіт проектно-кошторисної документації: гірничомеханічна архітектурно-будівельна; силове електроустаткування електроосвітлення опалення і вентиляція внутрішні водопостачання і каналізація організація будівництва і кошторисна документація застосовується коефіцієнт 1 2; к проектування шахти з різними засобами і схемами водовідливу шахтної води що неорганізоване надходить з гірничих виробіток і водовідведення її до насосної станції перекачування або інших пристроїв у межах території промислового майданчика. При проведенні спеціальних заходів щодо осушування шахтного поля вартість проектування водовідливу і водовідведення неорганізованої води у вартості проектування шахти зберігається; л проектування шахти з різними засобами і схемами приймання виробничих і побутових стічних вод у місцях їх утворення і відведення в межах промислового майданчика до скидного колодязя або насосної станції; м проектування шахти і комплексів флангових допоміжних стволів шурфів в умовах що не потребують розроблення заходів щодо охорони будівель споруд населених пунктів і природних об'єктів за межами проммайданчика від шкідливого впливу гірничих робіт і залишення охоронних ціликів під ріками населеними пунктами підприємствами та іншими об'єктами що знаходяться за межами проммайданчика. Вартість розроблення заходів щодо охорони об'єктів будівництва за межами проммайданчика від шкідливого впливу гірничих робіт складає 1718 карбованців за кожний окремо розташований відповідальний об'єкт: будівля споруда населений пункт ділянка лінійного об'єкта річки трубопроводу ЛЕП тощо і додається до вартості проекту робочого проекту шахти або комплексу флангового допоміжного ствола шурфу . Ділянка - частина лінійного об'єкта розташована на одному шахтному полі; абзац другий підпункту "м" пункту 3 глави 1 у редакції наказу  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 Вартість проектування охоронних ціликів складає 869 карбованців за кожний охоронний цілик і додається до вартості проекту робочого проекту шахти або комплексу флангового допоміжного ствола шурфу . н проектування шахти що передбачає відправлення споживачу необробленої і нерозсортованої гірської маси вугілля сланцю конвеєрним промисловим транспортом завантажувальні пристрої якого знаходяться в надшахтних будівлях і спорудах. При відправленні споживачу первинно обробленої і розсортованої гірської маси або товарного вугілля сланцю а також іншим видом промислового транспорту до вартості проектування шахти додається визначена за цінами табл. 5-5 глави 3 даного розділу вартість проектування відповідних комплексів приймання і підготування вихідної сировини і навантаження готової продукції в засоби промислового транспорту незалежно від місця їх розташування ; абзац другий підпункту "н" пункту 3 глави 1 із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 о проектування нагнітальної усмоктувальної нагнітально-усмоктувальної прямоточної зворотнострумової і комбінованої шахтної вентиляторної установки при фланговому допоміжному стволі шурфі що включає будівлю вентиляторів головний і обвідний канали дифузор пристрої для реверсування повітряного середовища і будівлю усмоктувальної будки; п проектування калориферної установки при фланговому допоміжному стволі шурфі умонтованої в будівлю шахтної вентиляторної установки. При проектуванні калориферної установки що стоїть окремо з будівлею калориферів і каналами для подання повітря в ствол до ціни поз. 10 табл. 5-1 застосовується коефіцієнт 1 1; р проектування шахти без включення до її комплексної вартості зовнішнього відвалу шахтної породи та адміністративно-побутового комплексу. Вартість проектування зовнішнього відвалу при доставці породи автомобільним і канатним підвісним промисловим транспортом визначається за ціною поз. 11 табл. 5-1. При доставці породи на відвал залізничним транспортом до ціни поз. 11 табл. 5-1 застосовується коефіцієнт 1 1 а при доставці конвеєрним транспортом - коефіцієнт 1 3. При доставці породи на відвал гідравлічним транспортом і створенні гідровідвалу з використанням природних умов або з застосуванням земляного обвалування вартість проектування зовнішнього гідровідвалу визначається за ціною поз. 11 табл. 5-1 без урахування вартості проектування розподільних ділянок пульпопроводу і системи оборотного водопостачання гідротранспорту включених до цін на проектування гідравлічного промислового транспорту . Вартість проектування фільтрувальних і огороджувальних дамб та інших спеціальних гідротехнічних споруд гідровідвалу визначається за відповідними розділами Збірника цін і додається до вартості його проектування. Вартість проектування адміністративно-побутового комплексу в складі адміністративного корпусу побутового корпусу лампової та галереї-ходка визначається за ціною поз. 12 табл. 5-1. Таблиця 5-1 Підприємства та окремі виробництва підземного способу розробки родовищ вугілля і пального сланцю N п/п  Об'єкт проектування  Основний показник об'єкта  Постійні величини вартості розроблення робочої документації тис. крб.  Відношення до вартості розроблення робочої документації  а  в  проекту К1  робочого проекту К2  1  2  3  4  5  6  7  1  Шахта вугільна сланцева потужністю по гірській масі від 2300 до 5220 тис. т на рік  тис. т/рік  107 3  0 2109  0 205  1 1  2  Комплекс флангового допоміжного ствола шурфу без технологічного піднімання  комплекс  33 6  -  0 195  1 038  3  Комплекс флангового допоміжного ствола шурфу з технологічним підніманням при глибині ствола до 600 м включно  - " -  59 6  -  0 279  1 055  4  Комплекс флангового допоміжного ствола шурфу з технологічним підніманням при глибині ствола понад 600 м  - " -  121 3  -  0 185  1 037  5  Комплекс гідравлічного закладання з кількістю закладного замулювального матеріалу від 1000 до 2000 т/добу  т/добу  4 55  0 0129  0 506  1 101  6  Дегазаційний комплекс шахти блоку з кількістю каптованої метано-повітряної суміші від 125 до 300 м3/хв.  м3/хв.  0 89  0 1584  0 442  1 091  7  Комплекс кондиціонування шахтного повітря з холодопродуктивністю від 8 до 14 МВт  МВт  74 84  5 247  0 28  1 051  8  Мережа стисненого повітря в шахті протяжністю від 5 до 33 км  км  0 416  0 1208  0 171  1 039  9  Шахтна вентиляторна установка флангового допоміжного ствола шурфу продуктивністю по повітрю від 340 до 540 м3/с  м3/с  13 56  0 0287  0 066  1 013  10  Калориферна установка при фланговому допоміжному стволі шурфі продуктивністю по повітрю від 140 до 285 м3/с  - " -  2 67  0 0218  0 171  1 122  11  Зовнішній відвал шахтної породи і відходів збагачення площею від 25 до 100 га  га  2 18  0 0743  0 188  1 038  12  Адміністративно-побутовий комплекс шахти з чисельністю трудящих від 1000 до 3200 осіб  люд.  40 39  0 0161  0 022  1 004  Примітки: 1. Ціну поз. 6 установлено для природної газорясності шахти q = 50 м3/хв. При проміжних значеннях газорясності в інтервалі від 50 до 15 м3/хв. до ціни поз. 6 застосовується коефіцієнт 1 2. 2. Ціну поз. 9 установлено при депресії вентилятора H = 200 даПа. При проміжних значеннях депресії в інтервалі від 200 до 550 даПа до ціни поз. 9 застосовується коефіцієнт до 1 6. 3. Ціну поз. 11 установлено при розташуванні відвалу на міцній основі. При слабкій основі до ціни поз. 11 застосовується коефіцієнт 1 1. У ціні враховано заходи щодо збору і очищення зливових стоків з відвалу і проектування нагірних канав. 4. Ціну поз. 4 установлено з урахуванням фактора глибини розробки більше 600 м наведеного в п. 3а даної глави. таблиця 5-1 глави 1 із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 Таблиця 5-2 Окремі об'єкти підземного способу розробки родовищ вугілля і пального сланцю для позакомплексного проектування N п/п  Об'єкт проектування  Основний показник об'єкта  Постійні величини вартості розроблення робочої документації тис. крб.  Відношення до вартості розроблення робочої документації  а  в  проекту К1  робочого проекту К2  1  2  3  4  5  6  7  1  Вентиляційна мережа шахти блоку   мережа шахти блоку   10 4  -  0 429  1 086  2  Протипожежний захист і комплексне знепилювання шахти при протяжності мережі від 30 до 80 км  км  0 89  1 189  0 066  1 013  Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни проектування об'єктів підземного способу розробки родовищ вугілля і пального сланцю Номер таблиці і позицій об'єктів  Об'єкт проектування  Стадія проек- тування  Зага- льна час- тина  Гене- ральний план і транс- порт  Геоло- гічна гірничо- техно-  логічна і гірничо- будіве- льна частини  Гірничо- меха- нічна і гірничо- транс- портна частини  Техно- логія виро- бництва на окремих об'єктах  Силове електро- устат- кування та електро- освіт- лення  Елек- тричні мережі внут- рішньо- майдан- чикові та у гірничих виробітках  Авто- мати- зація управ- ління уста- нов- ками та окре- мими меха- ніз- мами  Зв'язок і сигна- лізація  Наукова орга- нізація праці робіт- ників та служ- бовців. Управ- ління підп- риєм- ством  Архіте- ктурно- буді- вельна частина  Опа- лення і венти- ляція  Теплові внут- рішньо- майдан- чикові та внут- рішньо- цехові мережі  Внут- рішні водо- поста- чання і кана- лізація  Внут- рішньо- майдан- чикові мережі водо- поста- чання і кана- лізація  Орга- нізація будів- ництва  Охо- рона навко- лиш- нього при- род- ного сере- до- вища  Кошто- рисна доку- мен- тація без лока- льних кошто- рисів і кошто- рисних розра- хунків   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  5-1 1  Шахта вугільна сланцева   Проект  8 8  2 7  27 1  16 3  -  4 5  2 4  7 4  1 8  0 5  9 2  5 2  1 3  2 5  2 1  5  1 6  1 6  Роб. проект  5 4  1 5  31 5  18 9  -  7 4  3 6  5 5  1 2  0 1  11 9  4 7  1 2  1 2  3 3  0 1  1 1  1 4  Роб. документація  5 3  1 5  32 1  19 0  -  7 4  3 6  5 5  1 2  -  12  5  1 3  1 3  3 4  -  -  1 4  5-1 2  Комплекс флангового допоміжного ствола шурфу без технологічного піднімання  Проект  8 3  2 8  30 4  10 3  -  4 1  1 5  3 3  1 6  0 5  15  5 7  1 5  3 7  3  4 4  1 7  2 2  Роб. проект  5 5  1 6  37 6  10 2  -  3 2  0 8  2 5  1 1  0 1  25 5  2 6  1 5  2 8  2  0 2  1 1  1 7  Роб. документація  5 4  1 5  39  10 2  -  3 2  0 8  2 5  1 1  -  25 9  2 5  1 5  2 8  2  -  -  1 6  5-1 3 4  Комплекс флангового допоміжного ствола шурфу з технологічним підніманням  Проект  8 3  4 5  24 5  15 9  -  3 6  1 8  3 6  1 5  0 5  13 5  6 5  2 5  3 5  1 7  4 2  1 7  2 2  Роб. проект  5 5  1 7  24 2  15 3  -  5 1  1 6  5 9  2 5  0 1  25 2  3 6  1 6  2 7  2  0 2  1 1  1 7  Роб. документація  5 2  1 5  24 2  15 3  -  5 1  1 6  5 9  2 5  -  25 9  3 4  1 6  2 1  4  -  -  1 7  5-1 5  Комплекс гідравлічного закладання замулювання   Проект  8  6 8  22 7  7 6  20 8  3 4  0 5  3 3  0 6  1 5  7 4  2 9  1 4  3 4  1 4  2 9  3 2  2 2  Роб. проект  4 7  6 9  16  5 7  16 8  3  0 4  7 2  3  0 5  22 7  2 5  1 5  4 7  2 2  0 3  0 5  1 4  Роб. документація  5  6 9  15 3  5 5  16 3  3  0 4  7 6  3 2  -  24 3  2 5  1 5  4 9  2 3  -  -  1 3  5-1 6  Дегазаційний комплекс шахти блоку   Проект  8  0 2  34 1  25  9 2  4 3  -  3  0 2  1  4 8  6 4  -  1  -  1  0 8  1  Роб. проект  4 7  0 2  27 5  28  12  1 6  -  1 3  0 3  0 5  14 2  6 6  -  1  -  0 2  0 6  1 3  Роб. документація  5  0 2  27 7  29 1  11 6  1 4  -  1 5  0 5  -  14 5  6 7  -  0 6  -  -  -  1 2  5-1 7  Комплекс кондиціонування шахтного повітря  Проект  10  1  12 1  13 4  23 6  6  3  3  0 8  2  12  3 5  -  2 5  -  3  1 5  2 6  Роб. проект  8  0 7  7 1  11 2  23 4  11  3  4  0 6  1  15  5 5  -  4 5  -  2 4  1  1 6  Роб. документація  5  0 8  7  11 3  23 2  13  5  5  0 6  -  15  7 5  -  5 1  -  -  -  1 5  5-1 8  Мережа стисненого повітря в шахті  Проект  10  -  9 6  78  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 4  Роб. проект  5 8  -  9 4  82  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 8  Роб. документація  5 7  -  9 7  81 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 5  5-1 9  Шахтна вентиляторна установка флангового допоміжного ствола шурфу   Проект  9 2  -  -  -  37 4  12 7  -  12 2  1  1  15 5  5 7  -  2 3  -  1  1  1  Роб. проект  5  -  -  -  19 9  11 6  -  15  0 9  0 5  32 4  9 9  -  2 3  -  0 2  1  1 3  Роб. документація  5  -  -  -  20 3  11 7  -  15  0 8  -  33 7  9 9  -  2 3  -  -  -  1 3  5-1 10  Калориферна установка при фланговому допоміжному стволі шурфі   Проект  9 5  0 5  -  -  38 2  9 9  -  10 7  1  1  22 7  1 8  -  2 2  -  1  -  1 5  Роб. проект  4 3  0 8  -  -  38 9  7 7  -  11 9  0 8  0 5  29 3  3  -  1 3  -  0 2  -  1 3  Роб. документація  5 3  0 8  -  -  38 9  7 5  -  11 8  0 8  -  29 4  3 1  -  1 1  -  -  -  1 3  5-1 11  Зовнішній відвал шахтної породи відходів збагачення   Проект  4 2  6 2  -  -  60  2 6  2  2  0 7  1  9 1  3  1 1  2 2  0 5  1  1  3 4  Роб. проект  4 8  6 1  -  -  59  2 9  2  2 5  0 5  0 5  9 4  4  1 2  2 5  0 5  0 5  0 5  3 1  Роб. документація  5  5  -  -  58 9  2 9  2  2 5  0 5  -  9 8  6  1 3  2 6  0 5  -  -  3  5-1 12  Адміністративно- побутовий комплекс шахти  Проект  8 8  1 3  -  -  0 8  2  1  6 9  3 9  0 5  57 1  5  4 4  3 5  1 5  0 5  0 5  2 3  Роб. проект  6  0 4  -  -  3 7  3 4  1 7  4  1 5  0 2  52 2  11 5  5 7  5 8  1 7  0 4  0 3  1 5  Роб. документація  6  0 4  -  -  3 8  3 5  1 8  4  1 7  -  52 1  11 6  5 8  6  1 8  -  -  1 5  5-2 1  Вентиляційна мережа шахти блоку   Проект  10  -  73  8 4  -  0 9  0 3  1 9  0 5  0 5  1 5  1 2  -  -  0 1  0 8  0 4  0 5  Роб. проект  5 8  -  75 8  8 8  -  1  0 4  2 2  0 6  0 3  1 7  1 3  -  -  0 2  0 5  0 3  1 1  Роб. документація  5  -  76 8  8 7  -  1 1  0 5  2 3  0 7  -  1 8  1 6  -  -  0 3  -  -  1 2  5-2 2  Протипожежний захист і комплексне знепилювання шахти  Проект  10  0 6  50 5  19 5  -  1 8  0 4  2  -  1  7  0 2  -  2  4  0 2  0 5  0 3  Роб. проект  5  1  25 5  29 5  -  3  1  3  -  0 6  10 4  2  -  6  11  0 1  0 4  1 5  Роб. документація  4 8  0 9  21 6  33  -  3 1  1 2  2 8  -  -  14 5  1 9  -  5  10  -  -  1 2  Примітки: 1. До гр. 4 входить розроблення загальнопроектних матеріалів залежно від стадії проектування : загальної пояснювальної записки техніко-економічних обгрунтувань зведених відомостей збірників специфікацій і вихідних вимог на розроблення устаткування демонстраційних креслень та інших подібних матеріалів їх часткове співвідношення приймається за п. 6 Вказівок щодо застосування цін. 2. У гр. 6 ціни поз. 7 наведено відносну вартість розроблення технології виробництва при розташуванні станції холодильних машин як на поверхні так і в шахті. 3. Вартість розроблення локальних кошторисів і кошторисних розрахунків враховано в цінах відповідних розділів і видів проектних робіт і складає від 5 до 12 відсотків їх вартості проектування. Вартість розроблення кошторисів на загальношахтні витрати враховано в гр. 19. 4. На стадії розроблення робочої документації вартість проектування об'єктів охорони навколишнього середовища крім окремо обумовлених враховано в цінах відповідних розділів і видів проектних робіт. 5. У гр. 5 співвідношення генерального плану і транспорту складає 90 % і 10 % відповідно. 6. У гр. 7 співвідношення гірничомеханічної і гірничотранспортної частини для шахти поз.1 табл. 5-1 складає для проекту - 56 % і 44 % для робочого проекту і робочої документації - 67 % і 33 % відповідно. таблиця глави 1 із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 ГЛАВА 2. ВІДКРИТИЙ СПОСІБ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ ВУГІЛЛЯ І ПАЛЬНОГО СЛАНЦЮ 1. У даній главі наведено ціни на розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво гірничодобувних підприємств - вугільних і сланцевих розрізів і окремих виробництв відкритого способу розробки родовищ табл. 5-3 а також окремих об'єктів для позакомплексного проектування табл. 5-4 . 2. Цінами глави крім об'єктів і видів робіт обумовлених Загальними вказівками Збірника і Вказівками щодо застосування цін даного розділу не враховано витрати на проектування: робіт з розробки розкривних порід способом гідромеханізації; виробництв з первинної обробки і розсортування гірничої маси та отримання товарного вугілля сланцю і вантажно-складських комплексів промислового транспорту крім внутрішньокар'єрного ; збагачувальних і брикетних фабрик і виробництв; об'єктів поточного ремонтно-технічного обслуговування і матеріально-технічного постачання розрізів та інших виробництв даної глави; обгрунтовувальної документації для оформлення дозволу на надання гірничого відводу для розробки родовища проект гірничого відводу ; складу нафтопродуктів для внутрішньокар'єрного транспорту; автобази допоміжних машин розрізу. Вартість перелічених проектних робіт визначається додатково за відповідними главами даного розділу або розділами Збірника або в порядку установленому Загальними вказівками щодо застосування Збірника цін на проектні роботи для будівництва. 3. Ціни передбачають: а будівництво об'єктів відкритого способу розробки в складних гірничо-геологічних і гідрогеологічних умовах родовища: при глибині розрізу до 250 м включно; при числі шарів не більше 5 з мінливою потужністю і складною внутрішньою побудовою або порушеним заляганням за другою групою геологічних ознак ; з перепадом позначок поверхні до 100 м. При будівництві розрізу в простих гірничо-геологічних і гідрогеологічних умовах з сукупністю таких факторів: розробка одного шару витриманої потужності з непорушеним або слабкопорушеним заляганням рівнинний рельєф поверхні поля що розкривається глибина розрізу менше 100 м до цін поз. 1 і 2 табл. 5-3 і цін табл. 5-4 застосовується коефіцієнт 0 85. При будівництві розрізу в особливо складних гірничо-геологічних і гідрогеологічних умовах - складних умовах з одним з таких ускладнювальних факторів: глибина розрізу більше 250 м; різка мінливість потужності і внутрішньої побудови шарів або інтенсивно порушене їх залягання; перепад позначок поверхні поля що розкривається більше 100 м; наявність карстових вод пухких прошарків пливунів міцних включень у слабких породах; наявність шарів частково відпрацьованих підземним способом або шарів різної якості - коксівного та енергетичного вугілля; наявність ендогенних пожеж до цін поз. 1 і 2 табл. 5-3 і цін табл. 5-4 застосовується за кожний фактор коефіцієнт 1 2. При кількості шарів більше п'яти до вартості геологічної гірничо-технологічної і гірничомеханічної частин проектно-кошторисної документації визначених за цінами поз. 1 і 2 табл. 5-3 і табл. 5-4 за таблицею відносної вартості застосовуються коефіцієнти: при кількості шарів від 6 до 10  - 1 2;  при кількості шарів від 11 до 20  - 1 4;  при кількості шарів більше 20  - 1 6;  б проектування розрізу при транспортній системі розробки з застосуванням спеціалізованого автомобільного або конвеєрного внутрішньокар'єрного промислового транспорту. При застосуванні простої безтранспортної системи з екскаваторним перевалюванням розкривних порід у внутрішній відвал до цін поз. 1 і 2 табл. 5-3 застосовується коефіцієнт 0 8. При застосуванні ускладненої безтранспортної транспортно-відвальної і комбінованої системи розробки а також транспортної системи з застосуванням залізничного або комбінованого внутрішньокар'єрного промислового транспорту включаючи циклічно-потокову технологію до цін поз. 1 і 2 табл. 5-3 застосовується коефіцієнт 1 2. При використанні циклічно-потокової технології до вартості проектування розрізу додаються визначені за ціною поз. 3 табл. 5-3 вартості проектування дробильно-перевантажувальних пунктів ДПП . У випадку розробки декількох ідентичних за складом і призначенням ДПП вартість проектування другого і наступних ДПП визначається з застосуванням коефіцієнта 0 35 до ціни поз. 3 табл. 5-3; в проектування розрізу з середнім коефіцієнтом розкривання 1 6 - 2 5 м3/т. При інших коефіцієнтах розкривання до цін поз. 1 і 2 табл. 5-3 на стадіях проекту робочого проекту застосовуються коефіцієнти: 0 95  - при середньому коефіцієнті розкривання до 1 5 м3/т;  1 15  - при середньому коефіцієнті розкривання від 2 6 до 4 0 м3/т;  1 2  - при середньому коефіцієнті розкривання від 4 1 до 6 0 м3/т;  1 25  - при середньому коефіцієнті розкривання більше 6 0 м3/т;  г проектування розрізу з розташуванням розкривних порід у внутрішньому відвалі. При розташуванні розкривних порід на зовнішньому відвалі до вартості проектування розрізу додається визначена за ціною поз. 4 табл. 5-3 вартість проектування зовнішнього відвалу розкривних порід що вивозяться спеціалізованим автомобільним внутрішньокар'єрним транспортом бульдозерні відвали . При доставці розкривних порід внутрішньокар'єрним залізничним екскаваторні відвали або конвеєрним промисловим транспортом до ціни поз. 4 табл. 5-3 застосовується коефіцієнт 1 2; д проектування розрізу з природним провітрюванням. За необхідності примусового провітрювання розрізу до цін поз. 1 і 2 табл. 5-3 застосовується коефіцієнт 1 05; е проектування розрізу з різними засобами і схемами водовідливу кар'єрної води і поверхневого водовідводу в межах поля розрізу; ж проектування розрізу без урахування витрат на гірничотехнічну рекультивацію земель порушених гірничими роботами. Вартість проектування гірничотехнічної рекультивації визначається за ціною поз. 5 табл. 5-3 з урахуванням таких умов: порівняно рівна поверхня порушених земель; відсутність можливості заболочування майданчика; відсутність токсичних грунтів; наявність не більше 2-х ділянок або відособлених площ. За наявності ускладнювальних факторів: відвалів з перепадом позначок більше 5 м; площ з позначками поверхні після планування нижче початкового рівня водоносного горизонту; токсичних грунтів; трьох і більше відособлених ділянок площ ; наявності на майданчику будівництва діючих таких що реконструюються відпрацьованих розрізів до ціни поз. 5 застосовується за кожний фактор коефіцієнт 1 14; з проектування розрізу що передбачає відправлення споживачу необробленої і нерозсортованої гірської маси вугілля сланцю безпосередньо засобами внутрішньокар'єрного транспорту. При відправленні споживачу первинно обробленої і розсортованої гірської маси або товарного вугілля сланцю а також іншим видом промислового транспорту до вартості проектування розрізу додається визначена за цінами табл. 5-5 вартість проектування відповідних комплексів приймання і підготування вихідної сировини і навантаження готової продукції в засоби промислового транспорту; и проектування розрізу без включення до його комплексної вартості адміністративно-побутового комплексу в складі: адміністративного корпусу побутового корпусу і галереї-ходка вартість проектування якого визначається додатково за ціною поз. 6 табл. 5-3. Таблиця 5-3 Підприємства та окремі виробництва відкритого способу розробки родовищ вугілля і пального сланцю N п/п  Об'єкт проектування  Основний показник об'єкта  Постійні величини вартості розроблення робочої документації тис. крб.  Відношення до вартості розроблення робочої документації  а  в  проекту К1  робочого проекту К2  1  2  3  4  5  6  7    Розріз вугільний сланцевий потужністю по гірській масі млн. т/рік:            1  Від 1 до 15  млн. т/рік  219 19  6 534  0 257  1 051  2  Від 15 до 50  те саме  252 55  4 31  0 257  1 051  3  Дробильно-перевантажувальний пункт ДПП продуктивністю від 600 до 1300 м3/год.  м3/год.  3 56  0 0109  0 143  1 03  4  Зовнішній відвал розкривних порід з обсягом розкривних робіт від 10 до 50 млн. м3/год.  млн. м3/рік  5 84  1 94  0 19  1 04  5  Гірничотехнічна рекультивація земель порушених гірничими роботами на площі від 100 до 5000 га  100 га  44 15  0 683  0 27  1 055  6  Адміністративно-побутовий комплекс розрізу збагачувальної або брикетної фабрики з чисельністю трудящих від 1000 до 3200 осіб  люд.  30 1  0 0119  0 07  1 016  Примітка. Ціну поз. 4 установлено при розташуванні зовнішнього відвалу на міцній основі. При слабкій основі до ціни поз. 4 застосовується коефіцієнт 1 1. Таблиця 5-4 Окремі об'єкти відкритого способу розробки родовищ вугілля і пального сланцю для позакомплексного проектування N п/п  Об'єкт проектування  Основний показник об'єкта  Постійні величини вартості розроблення робочої документації тис. крб.  Відношення до вартості розроблення робочої документації  а  в  проекту К1  робочого проекту К2  1  2  3  4  5  6  7  1  Розкривання розрізу потужністю по гірській масі від 1 до 15 млн. т/рік  млн. т/рік  139 39  3 782  0 18  1 03  2  Внутрішньокар'єрний водовідлив розрізу потужністю по гірській масі від 1 до 50 млн. т/рік  те саме  8 64  0 2079  0 17  1 034  Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни проектування об'єктів відкритого способу розробки родовищ вугілля і пального сланцю Номер таблиці і позицій об'єктів  Об'єкт проектування  Стадія проек- тування  Зага- льна час- тина  Гене- раль- ний план і тран- спорт  Геоло- гічна і гірничо- техно- логічна частина  Гір- ничо- меха- нічна час- тина  Внутріш- ньо- кар'єрний транспорт і відвальне госпо- дарство  Тех- нологія виро- бництва на окремих об'єктах  Електро- поста- чання гірничих робіт силове електро- устат- кування та електро- освіт- лення  Авто- матизація упра- вління уста- новками та окремими меха- нізмами  Зв'язок і сигна- лізація  Наукова орга- нізація праці робіт- ників та служ- бовців. Упра- вління підприє- мством  Архі- тектурно- буді- вельна частина  Опа- лення і венти- ляція  Теплові внут- рішньо- майдан- чикові та внут- рішньо- цехові мережі  Внут- рішні водопос- тачання і кана- лізація  Внут- рішньо- майдан- чикові мережі водопос- тачання і кана- лізації  Орга- нізація будів- ництва  Охо- рона навко- лиш- нього при- род- ного сере- до- вища  Кошто- рисна доку- мен- тація без лока- льних кошто- рисів і кошто- рисних розра- хунків   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  5-3 1 2  Розріз вугільний сланцевий   Проект  10 5  1 1  42 2  3 1  15 5  -  4 5  3 3  1 9  3  2 6  0 1  1 8  0 5  1 3  3 4  3 7  1 5  Роб. проект  5  1 9  34 8  3 9  30 3  -  13 4  2 1  0 7  0 2  3 2  0 1  1  0 1  1 5  0 2  0 3  1 3  Роб. документація  5  2  34 5  4 0  30 6  -  13 9  1 6  0 3  -  3 5  0 9  0 8  0 2  1 4  -  -  1 3  5-3 3  Дробильно- перевантажувальний пункт ДПП   Проект  12 6  -  8 2  -  -  41  3 3  11 7  1  0 5  10 4  1 8  -  1  -  5 6  1  1 9  Роб. проект  5  -  0 3  -  -  29  3 5  7  1 5  0 3  36 2  12 8  -  2  -  0 5  0 5  1 4  Роб. документація  5  -  -  -  -  28 7  3 5  8  1 5  -  36 9  13  -  2  -  -  -  1 4  5-3 4  Зовнішній відвал розкривних порід  Проект  10 4  0 8  22  -  40 8  -  5 3  3  1 7  2 5  1 3  1 7  -  1  1 3  2 7  4 2  1 3  Роб. проект  4 6  1 8  20 4  -  44 6  -  13 9  3 2  2  0 1  3  2  -  0 5  2  0 1  0 3  1 5  Роб. документація  4 9  1 8  20 3  -  44 8  -  14 1  3 3  1 9  -  3 1  1 8  -  0 5  2  -  -  1 5  5-3 5  Гірничомеханічна рекультивація земель порушених гірничими роботами  Проект  13 5  1 5  40  2 5  22  -  3  1 5  1 5  1 5  1  1  -  -  1  3 5  5  1 5  Роб. проект  5 4  2 2  39 4  3  24 8  -  5 8  2  2  0 1  1 5  1  -  -  1 5  0 2  9 6  1 5  Роб. документація  5  2 2  47 3  3  25  -  6  2  2  -  3 5  1  -  -  1 5  -  -  1 5  5-3 6  Адміністративно- побутовий комплекс розрізу збагачувальної або брикетної фабрики   Проект  14  2 3  -  -  -  0 8  3 1  8 7  4 7  0 5  45 6  4 6  0 5  4 6  0 5  3 9  0 5  5 7  Роб. проект  8 1  0 4  -  -  -  3 7  5 3  3 1  0 7  0 2  51 7  5 7  5 7  5  2 7  0 3  5 7  1 7  Роб. документація  8  0 4           3 7  5 3  3  0 7  -  52 1  11 5  5 8  5  2 8  -  -  1 7  5-4 1  Розкривання розрізу  Проект  10 6  0 9  47 8  4 5  19 6  -  3 1  2 1  1 1  1  1  0 1  -  -  0 1  1 1  6 1  0 9  Роб. проект  5 2  1 2  44 3  3 7  30 5  -  7 5  1 7  0 4  0 5  1 8  0 8  -  -  1 3  0 1  0 3  0 7  Роб. документація  5  1 2  48  9 1  21 9  -  7 6  1 6  0 5  -  1 9  0 9  -  -  1 3  -  -  1  5-4 2  Внутрішньокар'єрний водовідлив  Проект  10 2  -  42  17 6  -  -  1 2  16 9  -  0 5  5  -  -  -  -  4 1  -  2 5  Роб. проект  5 1  -  48 2  23 4  -  -  5 6  2 4  -  0 2  14  -  -  -  -  0 1  -  1  Роб. документація  5  -  48 5  23 7  -  -  5 7  1 9  -  -  14 2  -  -  -  -  -  -  1  Примітки: 1. До гр. 4 входить розроблення загальнопроектних матеріалів залежно від стадії проектування : загальної пояснювальної записки; техніко-економічних обгрунтувань; зведених відомостей; збірників специфікацій і вихідних вимог на розроблення устаткування; демонстраційних креслень та інших подібних матеріалів їх часткове співвідношення приймається за п. 6 Вказівок щодо застосування цін.. 2. Вартість розроблення локальних кошторисів і кошторисних розрахунків враховано в цінах відповідних розділів і видів проектних робіт і складає від 5 до 12 відсотків їх вартості проектування. 3. На стадії розроблення робочої документації вартість проектування об'єктів охорони навколишнього середовища крім окремо обумовлених враховано в цінах відповідних розділів і видів проектних робіт. таблиця глави 2 із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 ГЛАВА 3. ЗБАГАЧЕННЯ І БРИКЕТУВАННЯ ВУГІЛЛЯ І ПАЛЬНОГО СЛАНЦЮ 1. Уданій главі наведено ціни на розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво гірничоперероблювальних підприємств - вугільних і сланцевих збагачувальних і вуглебрикетних фабрик і окремих виробництв що доповнюють склад фабрик залежно від конкретних умов будівництва та експлуатації табл. 5-5 а також окремих об'єктів для позакомплексного проектування табл. 5-6 . 2. Цінами глави крім об'єктів і видів робіт обумовлених Загальними вказівками Збірника і Вказівками щодо застосування цін даного розділу не враховано витрати на проектування: виробництв з сухим збагаченням вугілля сланцю в електричному магнітному термомагнітному радіо- і рентгенометричному полі; із збагаченням вугілля сланцю за формою тертям або об'ємною міцністю; масляної і плівкової флотації; сушіння продуктів збагачення в конфузорно-дифузійних апаратах і апаратах з киплячим шаром сушіння з одночасною класифікацією термоаерокласифікація ; фільтрування високозольних шламів або відходів флотації у фільтр-пресах; без'ємкісних приймальних пристроїв для насипних вантажів із застосуванням конвеєрних або пневматичних відбірних трактів з продуктивністю що відповідає обсягу єдиночасного надходження; приймальних пристроїв для вугілля сланцю із засобами механічного або пневматичного розвантаження насипного вантажу із залізничних вагонів: грейферами вивантажувачами пневморозвантажувальними пристроями тощо; приймально-складських споруд для тарно-штучних вантажів крім складу реагентів при доставці залізничним транспортом; приймальних і розподільних пристроїв для вугілля сланцю при доставці його вантажним канатним підвісним або трубопровідним контейнерним пневматичним промисловим транспортом; усереднювальних складів з використанням спеціальних усереднювальних машин пристроїв і установок; пристроїв для відновлення сипкості вантажів що змерзлися і злежалися: механічних розпушників комбінованих пристроїв що виконують механічне розпушування і розігрівання вантажу а також теплових пристроїв-тепляків; окремо стоячих пристроїв: для очищення поїзда від залишків вантажів вагонних ваг пристроїв для профілактики проти змерзання і примерзання вантажів випробовувальних пунктів та інших установок розташованих на спеціально призначеній колії; зливно-наливних пристроїв рідких продуктів що перевозяться у спеціалізованому рухомому складі автомобільного і залізничного промислового транспорту; термобрикетних і термовугільних фабрик; виробництв з термоаерокласифікації високовологих бурих вугіль; споруд і установок пов'язаних із застосуванням лігносульфонатів і нафтобітумів при брикетуванні; складських споруд брикету обладнаних спеціальними штабелеукладальниками і штабеленавантажувачами; центральних групових вантажно-складських комплексів для вугілля сланцю і брикетів; об'єктів поточного ремонтно-технічного обслуговування і матеріально-технічного постачання фабрик та інших виробництв даної глави; об'єктів для відвантаження продуктів збагачення на місцеві потреби; спорудження котлованів спеціальними способами. пункт 2 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 Вартість перелічених проектних робіт визначається додатково за відповідними главами даного розділу або розділами Збірника або в порядку установленому Загальними вказівками щодо застосування Збірника цін на проектні роботи для будівництва. 3. Ціни передбачають: а проектування об'єктів табл. 5-5 за наявності в переробці однієї марки вугілля сланцю . При одночасному обертанні у виробництві двох і більше марок вугілля сланцю до цін табл. 5-5 застосовується коефіцієнт 1 3 окремо за кожну марку; б проектування збагачувальної фабрики до складу якої входять такі основні виробничі комплекси процеси та операції: при глибині мокрого збагачення до 0 мм - підготовча класифікація у тому числі гідравлічна ; збагачення в гравітаційних важкосередовищних сепараторах гідроциклонах і відсадкових машинах; пінна флотація в механічних машинах; зневоднювання продуктів збагачення в елеваторах на гуркотах у бункерах на дренажних майданчиках центрифугуванням і фільтруванням на дискових і стрічкових вакуум-фільтрах; згущення шламів і освітлення шламових вод у радіальних згущувачах згущувачах з осадоущільнювачами секційних механізованих шламових відстійниках і шламових басейнах розташованих у межах промислового майданчика; флокуляція шламів; остаточна класифікація продуктів збагачення; накопичення і навантаження в транспортні засоби твердих відходів збагачення; відведення рідких відходів збагачення шламових виробничих і побутових стічних вод до насосних станцій або збірних колодязів у межах промислового майданчика; контроль і випробування кількості і якості сировини і продуктів збагачення; при глибині мокрого збагачення 13 25 мм - той самий склад що для фабрики мокрого збагачення з глибиною до 0 мм за винятком збагачення дрібного класу у важкосередовищних гідроциклонах і пінній флотації; при сухому збагаченні - підготовча класифікація збагачення в пневматичних сепараторах або в пневматичних відсадкових машинах остаточна класифікація продуктів збагачення накопичення і навантаження в транспортні засоби відходів збагачення відведення виробничих і побутових стічних вод до насосних станцій або збірних колодязів у межах промислового майданчика контроль і випробування якості і кількості сировини і продуктів збагачення; в проектування збагачувальної фабрики що отримує вихідну сировину в первинно обробленому виді - очищену від сторонніх предметів і піддану контрольному роздрібненню. При надходженні сировини у вигляді необробленої гірської маси до вартості проектування ЗФ додається визначена за цінами поз. 4 5 і 6 табл. 5-5 вартість проектування комплексу приймання і підготовки сировини до складу якого входить: приймання сировини з транспортних засобів попередня класифікація; видалення сторонніх предметів і за необхідності крупної породи з крупних класів ручним або механізованим способом з використанням машин виборчого роздрібнення або спеціальних породовиборчих апаратів; роздрібнення негабаритних шматків вугілля сланцю ; розсортування корисної копалини на машинні класи; акумуляція і за необхідності шихтування вихідного продукту перед збагаченням; об'ємне або вагове завантаження вугілля сланцю у засоби конвеєрного транспорту; накопичення і навантаження в автомобільний транспорт сторонніх предметів і відібраної крупної породи. За відсутності акумулювальних шихтувальних ємкостей у складі комплексів приймання і підготовки вихідної сировини їх вартість визначається з урахуванням примітки 1 до табл. 5-5; г проектування збагачувальної фабрики з відправленням товарної продукції зовнішньому споживачу конвеєрним промисловим транспортом завантажувальні пристрої якого знаходяться в будівлях ЗФ. При відправленні товарної продукції залізничним промисловим транспортом до вартості проектування ЗФ додається визначена за ціною поз. 7 табл. 5-5 вартість проектування залізничного вантажно-складського комплексу до складу якого входить: попереднє та остаточне розсортування за необхідності ; накопичувальні ємкості різного об'ємно-планувального і конструктивного рішення; об'ємне або вагове навантаження з темпом до 1000 т/год. на одну колію; а також технологічні засоби забезпечення навантаження - маневрові пристрої пристрої з укочуванню вугілля або сланцю в залізничних вагонах пристрої з нанесення захисної плівки і контролю якості крім аналогічних засобів розташованих на окремих залізничних коліях . При високопродуктивному навантаженні з темпом більше 1000 т/год. на одну колію до ціни поз. 7 табл. 5-5 застосовується коефіцієнт 1 2. Вартість проектування вантажно-складського комплексу при відправленні товарної продукції автомобільним промисловим транспортом визначається з застосуванням коефіцієнта 0 7 до вартості проектування залізничного вантажно-складського комплексу. Вартість проектування навантажувальних і складських пристроїв при відправленні товарної продукції гідравлічним трубопровідним контейнерним пневматичним вантажним канатним підвісним промисловим транспортом а також водним транспортом визначається за відповідними розділами Збірника цін або в порядку установленому Загальними вказівками щодо застосування Збірника цін; д проектування збагачувальної фабрики з технологією виробництва що не потребує термічного сушіння продуктів збагачення. При застосуванні термічного сушіння до вартості проектування збагачувальної фабрики додаються: визначена за ціною поз. 8 табл. 5-5 вартість проектування комплексу сушіння з відділенням барабанних або трубчастих сушильних установок топковим відділенням для виробітку сушильного агента і спорудами для транспортування і навантаження золи і шлаку в засоби промислового транспорту; визначена за відповідним розділом Збірника вартість проектування відділення газоочисних і пилоуловлювальних споруд; визначена за відповідними розділами Збірника або в порядку установленому Загальними вказівками щодо застосування цін вартість проектування приймальних пристроїв ємнісних споруд насосних розподільних і перевантажувальних станцій привізного твердого рідкого і газоподібного палива; е проектування збагачувальної фабрики без включення до її комплексної вартості зовнішнього відвалу відходів збагачення та адміністративно-побутового комплексу. Вартість проектування зовнішнього відвалу відходів збагачення визначається в порядку установленому главою 1 для визначення вартості зовнішнього відвалу шахтної породи. Вартість проектування адміністративно-побутового комплексу визначається за ціною поз. 6 табл. 5-3. абзац третій підпункту "е" пункту 3 глави 3 із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 4. Вартість проектування збагачувальної фабрики з глибиною мокрого збагачення до 0 5 мм а також з глибиною збагачення 6 - 13 25 мм з регенерацією шламових вод флотацією визначається за ціною поз. 1 табл. 5-5. пункт 4 глави 3 із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 5. Вартість проектування вуглебрикетних фабрик визначається в порядку установленому для визначення вартості проектування фабрики сухого пневматичного збагачення з застосуванням до ціни поз. 3 табл. 5-5 коефіцієнтів: для вуглебрикетної фабрики без зв'язувального - 1 6 і зі зв'язувальним - 1 4. 6. Вартість проектування збагачувальної фабрики що складається з виробництв з різними глибинами і методами збагачення визначається за цінами поз. 1 - 3 табл. 5-5 пропорційно частці участі цих виробництв в основному показнику об'єкта з застосуванням до загальної вартості проектування коефіцієнта 0 85. главу 3 доповнено пунктом 6 згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 Таблиця 5-5 Підприємства та окремі виробництва збагачення і брикетування вугілля і пального сланцю N п/п  Об'єкт проектування  Основний показник об'єкта  Постійні величини вартості розроблення робочої документації тис. крб.  Відношення до вартості розроблення робочої документації  а  в  проекту К1  робочого проекту К2  1  2  3  4  5  6  7  1  Фабрика виробництво мокрого збагачення вугілля сланцю при глибині збагачення 0 мм з продуктивністю по вихідній сировині від 500 до 1250 т/год.  т/год.  82 17  0 1396  0 37  1 074  2  Фабрика виробництво мокрого збагачення вугілля сланцю при глибині збагачення 13 25 мм з продуктивністю по вихідній сировині від 660 до 1350 т/год.  - " -  72 27  0 097  0 34  1 07  3  Фабрика виробництво сухого пневматичного збагачення з продуктивністю по вихідній сировині від 250 125 до 400 300 т/год.  - " -  47 52  0 101  0 4  1 081  4  Комплекс приймання і підготовки сировини при конвеєрній доставці з продуктивністю по вихідному продукту від 500 200 до 1500 700 т/год.  - " -  15 35  0 0861  0 33  1 065  5  Комплекс приймання і підготовки сировини при залізничній доставці з продуктивністю по вихідному продукту від 500 200 до 1500 700 т/год.  т/год.  17 33  0 1168  0 35  1 07  6  Комплекс приймання і підготовки сировини при автомобільній доставці з числом ліній роздрібнення від однієї до трьох  1 лінія роздрібнення  36 63  26 928  0 58  1 117  7  Вантажно-складський комплекс залізничного транспорту на річний обсяг навантаження від 3000 500 до 9000 3000 тис. т/рік  тис. т/рік  14 85  0 0346  0 209  1 042  8  Комплекс сушіння з продуктивністю по вихідному продукту від 300 до 1000 т/год.  т/год.  22 47  0 096  0 065  1 013  Примітки: 1. У цінах позицій 4 - 6 враховано проектування у відсотках: приймальних пристроїв  -15;  підготовки сировини  - 20;  акумулювання шихтування рядового вугілля сланцю   - 65 %.  2. У гр. 2 у дужках дані діапазони основних показників для вуглебрикетних фабрик які також можна використовувати для розрахунку комплексів поз. 4 5 і 7 підприємств малої потужності. 3. У ціні поз. 7 враховано проектування у відсотках: розсортування  -10;  ємнісних споруд або відкритих або закритих складів вугілля сланцю брикету   - 60;  навантажувальних пристроїв  - 20;  технологічних засобів забезпечення навантаження  - 10.  таблиця 5-5 глави 3 із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 Таблиця 5-6 Окремі об'єкти із збагачення і брикетування вугілля і пальних сланців для позакомплексного проектування N п/п  Об'єкт проектування  Основний показник об'єкта  Постійні величини вартості розроблення робочої документації тис. крб.  Відношення до вартості розроблення робочої документації  а  в  проекту К1  робочого проекту К2  1  2  3  4  5  6  7  1  Корпус приймання магнетиту і готування свіжої суспензії  корпус  5 54  -  0 55  1 11  2  Корпус приймання зберігання і підготовки реагентів  - " -  7.43  -  0 41  1 08  3  Шламовий басейн  басейн  8.94  -  0 144  1 028  Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни проектування об'єктів збагачення і брикетування вугілля і пального сланцю Номери таблиць і позицій об'єктів  Об'єкт проектування  Стадія проектування  Загальна частина  Генеральний план і транспорт  Технологічна механотехно- логічна і водно- шламова частини  Силове електроустат- кування  Електро- освітлення  Електричні внутрішньо- майданчикові мережі  Автоматизація управління установками та окремими механізмами  Зв'язок і сигналізація  Наукова організація праці робітників та службовців. Управління підприємством  Архітектурно- будівельна частина  Опалення і вентиляція  Теплові внутрішньо- майданчикові та внутрішньо- цехові мережі  Внутрішні водопоста- чання і каналізація  Внутрішньо- майданчикові мережі водопостачання і каналізації  Організація будівництва  Охорона навколиш- нього природного середовища  Кошторисна документація без локальних кошторисів і кошторисних розрахунків   1  2  3   4  5 6  7  8  9  10  11  12  13 14  15 16 17 18 19 20 5-5 1  Фабрика виробництво мокрого збагачення вугілля сланцю при глибині збагачення 0 мм  Проект  10  1 5  43 1  3 6  2 4  1  4  0 5  1  15 4  2 5  0 8  0 5  1 8  3 4  7  1 5  Роб. проект  3  1 3  27 4  7 1  6  2 1  4 3  1 1  0 5  37 5  3 2  1 7  0 9  2 6  0 2  0 5  0 6  Робоча документація  3 8  1 3  26 1  7 3  6 3  2 2  4 4  1 2  -  38 7  3  1 8  0 9  2 5  -  -  0 5  5-5 2  Фабрика виробництво мокрого збагачення вугілля сланцю при глибині збагачення 13 25 мм  Проект  11  2 5  44 2  2 7  1 9  0 8  4 2  0 8  1  15 1  3  0 5  0 4  0 9  3 5  6  1 5  Роб. проект  3 3  1 2  29 8  7 8  4 5  2 4  4  1 6  0 5  36 3  4 4  0 8  1 2  1 0  0 2  0 5  0 5  Робоча документація  3 7  1 3  29 2  8 2  4 6  2 5  4 6  1 7  -  37  3 9  0 8  1 2  0 9  -  -  0 4  5-5 3  Фабрика виробництво сухого пневматичного збагачення брикетна фабрика   Проект  10  2 4  44 9  3 2  1 8  1 4  4  0 9  1  16 5  1 1  0 6  0 4  1 6  4 6  4  1 6  Роб. проект  3 8  1 3  32 2  6 1  5 2  1 9  4 4  1 2  0 5  38 2  2 6  0 1  0 6  0 4  0 3  0 5  0 7  Робоча документація  4 2  1 3  32 4  6 3  5 5  1 9  4 5  1 3  -  38 6  2 6  0 1  0 4  0 3  -  -  0 6  5-5 4  Комплекс приймання і підготовки сировини при конвеєрній доставці  Проект  14 7  2 2  39 5  5 3  3  1 5  3  0 7  1 3  12 4  6 6  0 3  1 7  1 2  3 5  1 3  1 6  Роб. проект  5 3  1 8  30 3  5 9  4  2 9  4 3  1 4  0 1  36 6  4 2  0 3  1  0 4  0 2  0 3  1  Робоча документація  3  1 6  30 7  6 3  4 2  2 9  4 4  1 5  -  38 3  4 3  0 4  1  0 4  -  -  1  5-5 5  Комплекс приймання і підготовки сировини при залізничній доставці  Проект  11 3  2 3  43  5 5  3 4  1 6  4 2  1  1 4  15  1 7  0 3  0 8  1 2  4 5  1 2  1 1  Роб. проект  5  1 3  26 2  6 1  4 3  2 3  4 4  1 3  0 1  39 2  4 2  1 2  1 3  1 4  0 3  0 4  1  Робоча документація  2 5  1 2  26 6  6 2  4 4  2 4  4 5  1 4  -  41 4  4 4  1 3  1 3  1 4  -  -  1  5-5 6  Комплекс приймання і підготовки сировини при автомобільній доставці  Проект  11 7  2 1  43  5 1  3 1  1 5  3  0 7  1 5  11  2  0 5  1 7  1 2  3 8  6 5  1 6  Роб. проект  5 1  1 5  26 4  7 7  5 1  2 3  4  1 3  0 2  36 3  4 4  1 2  1 4  1 4  0 2  0 4  1 1  Робоча документація  3  1 4  25 6  8  5 4  2 4  4 1  1 5  -  39 5  4  1 3  1 4  1 4  -  -  1  5-5 7  Навантажувально-складський комплекс при залізничному відправленні готової продукції  Проект  12 2  2 4  34  2 1  1 4  0 7  5  1 2  0 2  19  9 2  0 7  2 7  0 7  4 7  0 4  3 4  Роб. проект  3 9  1 3  25 1  8 5  5 4  2 5  5 1  1 4  0 1  35  4 7  1.1  2 2  1 1  0 2  0 2  2 2  Робоча документація  2 7  1 2  25 8  8 7  5 5  2 6  5 2  1 5  -  35 5  4 7  1 1  2 2  1 2  -  -  2 1  5-5 8  Комплекс сушіння вугілля сланцю   Проект  11 9  1 8  27 2  6 7  4 6  2  4  0 7  4 1  11 8  2 1  1 8  3 1  0 4  4 4  12  1 4  Роб. проект  3 3  1 1  27 8  9 3  6 6  2 8  4 1  1 3  0 5  38 4  1 6  0 8  1  0 5  0 1  0 1  0 7  Робоча документація  3 4  1 1  28 4  9 1  6 7  2 8  4 2  1 4  -  38 6  1 4  0 8  1  0 5  -  -  0 6  5-6 1  Корпус приймання магнетиту і готування свіжої суспензії  Проект  10  1 7  38 8  6 1  4 3  1 8  3  0 6  1 7  15 6  2 6  1 5  1 7  1 8  5 9  1 2  1 7  Роб. проект  5 1  1 5  29 6  8 3  7 7  2 4  3 1  1 4  0 2  30 7  3 1  1 8  1 1  2 7  0 5  -0 2  0 6  Робоча документація  2 6  1 5  30 4  8 4  8 1  2 5  3 1  1 6  -  32 3  3 3  1 9  1  2 8  -  -  0 5  5-6 2  Корпус приймання зберігання і підготовки реагентів  Проект  10  1 7  35 1  6 1  4 2  1 8  2 6  0 6  5 7  16  1 5  1 5  1 7  1 8  5 9  2 1  1 7  Роб. проект  5 3  1 4  28 7  7 9  8 1  2 4  2 5  0 5  0 4  32 8  3 1  1 9  1  2 8  0 4  0 2  0 6  Робоча документація  3 8  1.5  29 1  8 1  8 5  2 5  2 7  0 7  -  33 7  3 3  1 8  1  2 8  -  -  0 5  5-6 3  Шламовий басейн  Проект  10  3 7  29  8 1  4 1  -  3  0 4  5 5  18 7  1 6  -  0 7  -  9  3 4  2 8  Роб. проект  5 6  2  25 5  7 1  8 8  -  4 7  0 2  0 1  39 2  0 9  -  3 8  -  0 2  0 5  1 4  Робоча документація  3 7  2  27 8  7 2  9  -  4 7  0 2  -  39 5  0 8  -  3 6  -  -  -  1 5  Примітки: 1. До гр. 4 входить розроблення загальнопроектних матеріалів залежно від стадії проектування : загальної пояснювальної записки техніко-економічних обгрунтувань зведених відомостей збірників специфікацій і вихідних вимог на розроблення устаткування демонстраційних креслень та інших подібних матеріалів. Їх часткове співвідношення приймається за п. 6 Вказівок щодо застосування цін. 2. Вартість розроблення локальних кошторисів і кошторисних розрахунків враховано в цінах відповідних розділів і видів проектних робіт і складає від 5 до 12 відсотків їх вартості проектування. 3. На стадії розроблення робочої документації вартість проектування об'єктів охорони навколишнього середовища крім окремо обумовлених враховано в цінах відповідних розділів і видів проектних робіт. таблиця глави 3 із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 ГЛАВА 4. ПОТОЧНЕ РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ВИРОБНИЦТВ 1. У даній главі наведено ціни на розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво виробничих комплексів господарств майстерень баз складів тощо з поточного ремонтно-технічного обслуговування і матеріально-технічного постачання підприємств і виробництв даного розділу а також окремих об'єктів проектування що доповнюють склад виробничих комплексів залежно від конкретних умов будівництва табл. 5-7 . 2. Цінами глави крім об'єктів і видів робіт обумовлених Загальними вказівками Збірника і Вказівками щодо застосування цін даного розділу не враховано витрати на проектування цехів і дільниць з налагодження електроустаткування і систем автоматизації а також на розроблення технологічних карт ремонту і технологічного обслуговування устаткування гірничих підприємств. Вартість перелічених проектних робіт визначається додатково за відповідними розділами Збірника цін на проектні роботи для будівництва. 3. Ціни передбачають: а сумісне з проектованим підприємством або виробництвом енергопостачання водопостачання газопостачання транспортне забезпечення зв'язок сигналізацію автоматизацію і управління каналізацію адміністративно-побутове та інше обслуговування об'єктів даної глави. За необхідності будівництва для вищезгаданих цілей індивідуальних об'єктів вартість їх визначається в порядку установленому Загальними вказівками Збірника і додається до вартості проектування об'єктів даної глави; б проектування комплексу ремонтно-механічних майстерень і складів шахти для будь-якого виду внутрішньошахтного транспорту крім колісного дизельного. При застосуванні колісного дизельного транспорту до ціни поз. 1 табл. 5-7 застосовується коефіцієнт 1 5; в проектування комплексу ремонтно-механічних майстерень і складів шахти без відділення ремонту і формування акумуляторних батарей шахтних електровозів. При введенні відділення до ціни поз. 1 табл. 5-7 застосовується коефіцієнт 1 3; г проектування комплексу ремонтно-механічних майстерень і складів шахти без включення до його комплексної вартості автобульдозерного господарства складу лісових і кріпильних матеріалів і гірничошахтного устаткування відкритого зберігання а також комплексу підземних депо вартість проектування яких визначається за цінами поз. 8 11 і 14 табл. 5-7; д проектування ремонтно-механічних майстерень і складів збагачувальних або брикетних фабрик без включення до їх комплексної вартості автобульдозерного господарства вартість проектування якого визначається окремо за ціною поз. 8 табл. 5-7; е проектування складу лісових і кріпильних матеріалів і гірничошахтного устаткування відкритого зберігання з лісообробним цехом і з спусканням матеріалів через шахтні стволи. При спусканні лісу та інших матеріалів по спеціальній свердловині безпосередньо зі складу до ціни поз. 11 табл. 5-7 застосовується коефіцієнт 1 15. За відсутності лісообробного цеху до ціни поз. 11 табл. 5-7 застосовується коефіцієнт 1 2; ж проектування бульдозерної бази розрізу та автобази великовантажних автосамоскидів без відділення капітального ремонту на базі готових вузлів. При введенні відділення до цін поз. 4 5 6 і 7 табл. 5-7 застосовується коефіцієнт 1 2. 4. Проектування дільниць ремонтних служб устаткування лампової враховано у вартості проектування адміністративно-побутового комплексу шахти. 5. Проектування експлуатаційно-монтажних дільниць збагачувальних і брикетних фабрик враховано у вартості відповідних об'єктів. 6. Пункт 6 глави 4 виключено згідно з наказом Міністерства вугільної  промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 Таблиця 5-7 Виробничі комплекси та окремі об'єкти поточного ремонтно-технічного обслуговування і матеріально-технічного постачання підприємств і виробництв N п/п  Об'єкт проектування  Основний показник об'єкта  Постійні величини вартості розроблення робочої документації тис. крб.  Відношення до вартості розроблення робочої документації  а  в  проекту К1  робочого проекту К2  1  2  3  4  5  6  7  1  Комплекс ремонтно-механічних майстерень РММ і складів шахти на кількість встановленого устаткування шахти від 10000 до 21000 тонн  1000 т  5 94  1 653  0 2  1 04  2  Ремонтно-механічні майстерні РММ розрізу на кількість встановленого устаткування розрізу від 7300 до 19000 тонн  - " -  23 36  0 634  0 19  1 037  3  Комплекс ремонтно-механічних майстерень РММ і складів збагачувальної або брикетної фабрики на кількість встановленого устаткування фабрики від 6600 до 19000 тонн  - " -  34 55  0 604  0 18  1 04  4  Бульдозерна база розрізу при числі бульдозерів від 25 до 50 шт.  1 бульдозер  22 18  0 238  0 2  1 04  5  Автобаза великовантажних автосамоскидів розрізу вантажопідйомністю до 50 т при числі машин від 20 до 70 шт.  1 автосамоскид  15 44  0 386  0 2  1 04  6  Автобаза великовантажних автосамоскидів розрізу вантажопідйомністю від 75 до 180 т при числі машин в шт.:            до 100 включно  - " -  19 4  0 93  0 2  1 04  7  понад 100  - " -  86 7 0 257  0 2  1 04  8  Автобульдозерне господарство шахти або збагачувальної фабрики при числі машин від 5 до 35 шт.  1 машина  12 18  0 366  0 21  1 04  9  Комплекс локомотиво-вагонного і колійного господарства внутрішньокар'єрного транспорту при числі умовних одиниць рухомого складу 1 локомотив або 10 вагонів від 70 до 220 шт.  1 умовна одиниця  81 08  0 228  0 2  1 04  10  Склад устаткування і матеріалів розрізу на ємність від 620 до 3100 т  1000 т  17 52  4 0  0 2  1 04  11  Склад лісових і кріпильних матеріалів і гірничошахтного устаткування відкритого зберігання при витраті лісу від 50 до 65 м на добу  м3 лісу/добу  3 07  0 089  0 21  1 04  12  Майданчик для монтажу екскаваторів при величині екскаваторів. що одночасно монтуються від 1600 до 12500 т  1000 т  8 42  5 28  0 22  1 04  13  Комплекс для знепилювання доріг у розрізі  Комплекс  13 17  -  0 2  1 04  14  Комплекс підземних депо і майстерень шахти при числі локомотивів від 9 до 30 шт.  1 локомотив  2 38  0 634  0 19  1 04  Примітки: 1. Для поз. 11 добову витрату кріпильного лісу м3 приймати за наведеним значенням з урахуванням інших кріпильних матеріалів. 2. Вартість проектування комплексної автобази великовантажних автосамоскидів різної вантажопідйомності визначається за цінами позицій 5 - 7 пропорційно їх частці в складі об'єкта із застосуванням до загальної вартості проектування коефіцієнта 0 85. таблиця 5-7 глави 4 із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни проектування об'єктів поточного ремонтно-технічного обслуговування і матеріально-технічного постачання підприємств і виробництв Номер таблиць і позицій об'єктів  Об'єкт проектування  Стадії проек- тування  Зага- льна час- тина  Гене- ральний план і тран- спорт  Гео- логічна гірничо- техно- логічна і гірничо- буді- вельна частина  Техно- логія вироб- ництва  Силове елект- роустат- кування  Елек- тро- освіт- лення  Елек- тричні мережі внут- рішньо- майдан- чикові та у гірни- чих виро- бітках  Авто- мати- зація управ- ління уста- нов- ками та окре- мими меха- нізмами  Зв'язок і сигна- лізація  Наукова орга- нізація праці робіт- ників та служ- бовців. Управ- ління підп- риєм- ством  Архі- тек- турно- буді- вельна час- тина  Опа- лення і венти- ляція  Теплові внут- рішньо- майдан- чикові та внут- рішньо- цехові мережі  Внут- рішні водо- поста- чання і кана- лізація  Внут- рішньо- майдан- чикові мережі водо- поста- чання і кана- лізації  Орга- нізація будів- ництва  Охо- рона навко- лиш- нього при- род- ного сере- до- вища  Кош- то- рисна доку- мен- тація без лока- льних кош- то- рисів і кош- тори- сних роз- раху- нків   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  5-7 1  Комплекс РММ і складів шахти  Проект  10  2 6  -  38 7  4 1  2 7  0 9  2 7  1 6  0 5  17 3  4 4  3 5  3 6  0 8  3  0 6  3  Роб. проект  5  1 5  -  26 4  6 8  3 8  1 5  2 3  1 1  0 1  35 0  8 9  2 5  2 5  1 1  0 1  0 3  1 1  Роб. документація  4 5  1 4  -  25 9  6 9  3 9  1 5  2 2  1 1  -  35 7  9 8  2 5  2 5  1 1  -  -  1  5-7 2  РММ розрізу  Проект  11  2 5  -  34 9  4 1  2 6  0 9  2 7  1 6  0 5  19 2  4 6  3 5  4 2  0 7  3 7  0 7  2 6  Роб. проект  5  0 8  -  19 1  4 6  2 6  0 9  2 2  1 1  0 4  42 7  11 1  2 5  4 1  0 9  0 1  0 6  1 2  Роб. документація  5 7  0 8  -  18 6  4 6  2 6  0 9  2 3  1 1  -  43 5  11 3  2 5  4 1  0 9  -  -  1 1  5-7 3  Комплекс РММ и складів ЗФ БФ   Проект  9  2 5  -  39  0 9  4 2  0 9  2 7  2 8  0 7  17 4  4 4  3 5  3 7  0 8  3  0 8  3  Роб. проект  5  1 4  -  26  6 8  3 7  1 4  2 2  1 1  0 1  35 9  8 9  2 5  2 6  1 1  0 1  0 1  1 1  Роб. документація  5  1 4  -  25 5  6 9  3 8  1 4  2 2  1 1  -  36 6  9 1  2 5  2 5  1 1  -  -  0 9  5-7 4  Бульдозерна база розрізу  Проект  11  2 6  -  33  4 1  2 6  0 9  2 8  1 6  0 6  19 3  5  3 7  4 4  0 8  4  0 8  2 8  Роб. проект  5  0 9  -  18 6  4 4  2 4  1  2 2  1 1  0 2  43 3  11 2  2 7  4 2  1  0 2  0 4  1 2  Роб. документація  5 3  0 8  -  18 0  4 4  2 4  1  2 2  1 1  -  44 2  11 5  2 7  4 3  1  -  -  1 1  5-7 5  Автобаза великовантажних автосамоскидів розрізу в/п до 50 т  Проект  11  2 7  -  33 9  4 1  2 6  1  2 9  1 6  0 4  18 9  4 8  3 7  4 5  0 8  3 9  0 6  2 6  Роб. проект  5  0 9  -  18 6  4 5  2 5  1  2 3  1 1  0 3  42 9  11 3  2 6  4 2  1  0 2  0 5  1 1  Роб. документація  5 5  0 8  -  18 0  4 6  2 6  0 9  2 2  1 1  -  43 9  11 6  2 6  4 2  0 9  -  -  1 1  5-7 6 і 7  Автобаза великовантажних автосамоскидів розрізу в/п від 75 до 180 т  Проект  11  2 6  -  34 5  4 2  2 7  0 9  2 8  1 6  0 5  19 2  4 6  3 5  4 2  0 7  3 7  0 7  2 6  Роб. проект  5  0 8  -  19 2  4 6  2 6  0 9  2 2  1 1  0 4  42 5  11  2 6  4 1  0 9  0 3  0 6  1 1  Роб. документація  5 7  0 7  -  18 6  4 7  2 6  0 9  2 3  1 1  -  43 5  11 3  2 5  4 1  0 9  -  -  1 1  5-7 8  Автобульдозерне господарство шахти збагачувальної фабрики   Проект  11  2 6  -  35 2  4 1  2 6  1  2  1 2  0 4  19 7  4 8  3 7  3  0 8  3 9  0 6  3 4  Роб. проект  5  0 9  -  24 4  4 4  2 6  1 1  2 2  1 2  0 1  36 5  11 3  3  4 5  1 1  0 2  0 2  1 3  Роб. документація  5  0 8  -  24 0  4 4  2 6  1 1  2 3  1 2  -  37 2  11 6  2 9  4 6  1 1  -  -  1 2  5-7 9  Комплекс локомотиво-вагонного і колійного господарства внутрішньокар'єрного транспорту  Проект  11  2 5  -  34 5  4 2  2 7  0 9  2 7  1 6  0 5  20 1  4  3 5  3 8  0 8  3 7  0 7  2 6  Роб. проект  5  0 8  -  19 2  4 6  2 7  0 9  2 2  1 1  0 4  42 6  11  2 6  4 1  0 9  0 2  0 6  1 1  Роб. документація  5 7  0 8  -  18 6  4 6  2 6  0 9  2 2  1 1  -  43 5  11 3  2 5  4 1  1  -  -  1 1  5-7 10  Склад устаткування і матеріалів розрізу  Проект  11  2 8  -  34 2  4  2 6  0 9  2 7  1 6  0 3  19 8  4 6  3 6  3 9  0 8  3 8  0 5  2 9  Роб. проект  5  0 9  -  18 5  4 3  2 5  1 1  2 2  1 1  0 3  43 0  11 3  2 7  4 3  1  0 1  0 5  1 2  Роб. документація  5 5  0 8  -  17 9  4 3  2 5  1  2 2  1 1  -  44 0  11 6  2 7  4 3  1  -  -  1 1  5-7 11  Склад лісових і кріпильних матеріалів і гірничошахтного устаткування  Проект  10  2 8  -  39  4 1  2 7  0 9  2 9  1 7  0 4  16 8  4 1  3 6  3 7  0 8  3  0 6  3 1  Роб. проект  5  10 7  -  27 6  6 6  3 4  1 6  2 6  1 2  0 1  22 7  10  2 8  3  1 2  0 1  0 2  1 2  Роб. документація  5 1  11  -  27  6 7  3 5  1 6  2 6  1 2  -  23 0  10 3  2 8  2 9  1 2  -  -  1 1  5-7 12  Майданчик для монтажу екскаваторів  Проект  11  9 5  -  28 8  4 1  2 5  1  1 9  1 8  0 4  18 3  4 3  3 8  4  0 8  4  0 5  3 3  Роб. проект  5  11 2  -  18 3  4 2  2 6  1 1  2 2  1 2  0 2  33 3  10 3  2 9  4 6  1 1  0 2  0 3  1 3  Роб. документація  5 2  11 3  -  17 8  4 2  2 7  1 1  2 2  1 2  -  33 9  10 6  2 9  4 6  1 1  -  -  1 2  5-7 13  Комплекс для знепилювання доріг у розрізі  Проект  11  3  -  29 8  4 1  2 6  1  3  1 0  0 7  19 8  4 8  4  4 7  0 9  4 4  0 8  3 6  Роб. проект  5  1 8  -  17 6  3 6  2 4  1 5  2 3  2 3  0 2  37 8  11 6  5 6  4 5  2  0 2  0 3  1 3  Роб. документація  5  1 6  -  16 5  3 5  2 3  1 4  2 1  2 2  -  40 8  11 8  5 4  4 3  1 0  -  -  1 1  5-7 14  Комплекс підземних депо  Проект  12  -  39 8  16 5  17 5  1  -  2 6  2  0 6  -  -  -  -  -  4 4  -  3 6  Роб. проект  5  -  51 3  13 8  20 2  1 7  -  5  1 2  0 3  -  -  -  -  -  0 2  -  1 3  Роб. документація  5 1  -  51 7  13 7  20 3  1 6  -  5  1 2  -  -  -  -  -  -  -  -  1 2  Примітки: 1. До гр. 4 входить розроблення загальнопроектних матеріалів залежно від стадії проектування : загальної пояснювальної записки техніко-економічних обгрунтувань зведених відомостей збірників специфікацій і вихідних вимог на розроблення устаткування демонстраційних креслень та інших подібних матеріалів їх часткове співвідношення приймається за п. 6 Вказівок щодо застосування цін. 2. Вартість розроблення локальних кошторисів і кошторисних розрахунків враховано в цінах відповідних розділів і видів проектних робіт і складає від 5 до 12 відсотків їх вартості проектування. 3. На стадії розроблення робочої документації вартість проектування об'єктів охорони навколишнього середовища крім окремо обумовлених враховано в цінах відповідних розділів і видів проектних робіт. таблиця глави 4 із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 ГЛАВА 5. ПРОХОДКА СТВОЛІВ ШАХТ І РУДНИКІВ ТА ЇХ СПОЛУЧЕНЬ А ТАКОЖ СПОРУДЖЕННЯ КОТЛОВАНІВ СПЕЦІАЛЬНИМИ СПОСОБАМИ 1. У даній главі наведено ціни на розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво комплексів для проходки стволів шахт і рудників та їх сполучень з навколостволовими дворами для гірничодобувних та інших галузей промисловості освоєними спеціальними способами з попереднім заморожуванням або тампонажем порід з поверхні або із забою а також зі спеціальних робіт для спорудження котлованів. 2. Цінами глави крім об'єктів і видів робіт обумовлених Загальними вказівками Збірника і Вказівками щодо застосування цін даного розділу не враховано витрати на проектування: армування ствола і складання кошторисів на армування; кріплення постійного устя ствола і сполучень; прохідницьких пристроїв і пристосувань; електропідстанції трансформаторної підстанції ЛЕП бетоно-розчинового вузла адміністративно-побутового комбінату мехмайстерні котельної та інших об'єктів що не відносяться до комплексу проходки ствола спецспособом; прив'язки збірників одиничних розцінок на гірничопрохідницькі роботи і каталогів на спеціальні роботи до місцевих умов будівництва. Вартість перелічених вище проектних робіт визначається додатково за відповідними розділами Збірника або в порядку установленому Загальними вказівками щодо застосування Збірника цін на проектні роботи для будівництва. 3. Ціни передбачають: а проходку спеціальними способами одного ствола незалежно від його функціонального призначення і місця розташування. При розташуванні на одному майданчику будівництва декількох стволів вартість проектування кожного наступного ствола крім першого визначається з застосуванням до цін поз. 1 2 і 3 табл. 5-8 коефіцієнта 0 7 при однаковому діаметрі ствола і коефіцієнта 0 9 - при різних діаметрах; б різні традиційні типи кріплення ствола і сполучень матеріал кріплення - дерево бетон залізобетон чавунні тюбінги за винятком конструкції кріплень у якій є технічні заходи що забезпечують його вертикальну податливість а також кріплення стволів і сполучень з податливим шаром; За наявності просадкових явищ у процесі експлуатації ствола які потребують введення в конструкцію кріплення елементів податливості до цін поз. 1 2 і 3 табл. 5-8 застосовується коефіцієнт 1 15; в проходку стволів у таких гірничогеологічних і гідрогеологічних умовах: глибина протяжність ствола до 1000 м включно; відсутність шарів порід що потребують при їх перетинанні заходів щодо боротьби з гірськими ударами раптовими викидами вугілля породи і газу; відсутність нафтопроявлень і виділень сірководню; відсутність у світі порід що перетинаються стволом зон вічної мерзлоти і ділянок шарів що круто падають. При глибині протяжності ствола більше 1000 м до цін поз. 1 2 і 3 табл. 5-3 застосовується коефіцієнт 1 1. За наявності гірських ударів раптових викидів вугілля породи і газу наявності нафтопроявлень і виділень сірководню зон вічної мерзлоти і ділянок шарів що круто падають які перетинаються стволом до цін поз. 1 2 і 3 табл. 5-8 за кожний фактор застосовується коефіцієнт 1 4; г проходка стволів діаметром 7 м. При проходці стволів діаметром менше 7 м до цін поз. 1 2 і 3 табл. 5-8 застосовується коефіцієнт 0 95 а при проходці стволів більше 7 м - коефіцієнт 1 05; д технологічні схеми і засоби штучного заморожування гірських порід розроблені для умов: природна температура підземних вод не вище плюс 28° C; відсутність швидкостей руху підземних вод; мінералізація підземних вод до величин при яких температура замерзання їх не нижче мінус 5° C. При температурі підземних вод вище плюс 28° C швидкості руху підземних вод більше 0 1 м/добу наявності мінералізованих підземних вод з температурою замерзання нижче мінус 5° C до цін табл. 5-8 за кожний фактор застосовується коефіцієнт 1 4; е різні технологічні схеми виїмки породи і зведення кріплення стволів а також армування; ж будівлі і споруди склад яких забезпечує ведення робіт із спорудження ствола: прохідницьких підйомних установок і лебідок заморожувальної станції глинорозчинового і тампонажного комплексів матеріального складу вентиляторної складу аміачних балонів; з склад виробництва з внутрішньомайданчиковими і внутрішньооб'єктними інженерними мережами і комунікаціями водопостачання каналізації теплопостачання вентиляції від зовнішнього джерела підведеного до проммайданчика за винятком телефонізації водовідливом шахтної води неорганізованим збором і водовідведенням до меж проммайданчика; и різні схеми і засоби підйому шахтної породи підйому і спуску людей устаткування і матеріалів при спорудженні ствола способи і засоби вентиляції і водовідливу боротьби з пилом заходи з техніки безпеки промсанітарії та охорони навколишнього середовища пневмопостачання гірничошахтного устаткування та інструментів. 4. При проходці стволів і спорудженні котлованів у Північній будівельно-кліматичній зоні СНиП 2.01.01-82 і СНиП 3.01.01-85 до цін табл. 5-8 застосовується коефіцієнт 1 3. 5. При проектуванні комплектів проходки стволів шахт і рудників у яких не потрібно застосування спеціальних способів вартість визначається за цінами даної глави із знижувальним коефіцієнтом згідно з таблицею відносної вартості. главу 5 доповнено пунктом 5 згідно з наказом  Міністерства вугільної промисловості СРСР від 09.08.88 р. N 172 Таблиця 5-8 Комплекси та окремі виробництва з проходки стволів та їх сполучень і спорудження котлованів спеціальними способами N п/п  Об'єкт проектування  Основний показник об'єкта  Постійні величини вартості розроблення робочої документації тис. крб.  Відношення до вартості розроблення робочої документації  а  в  проекту К1  робочого проекту К2  1  2  3  4  5  6  7  1  Комплекс проходки вертикального ствола при глибині спецспособу до 250 м включно  Глибина ствола м  32 7  0 0082  0 35  1 17  2  Те саме при глибині спецспособу понад 250 м  - " -  25 7  0 0366  0 28  1 14  3  Комплекс проходки похилого ствола  Протяжність ствола м  21 8  0 0346  0 33  1 16  4  Заморожування порід для спорудження котлованів  Обсяг заморожених порід тис. м3  16 8  0 113  0 3  1.15  Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни проектування об'єктів проходки стволів та їх сполучень і спорудження котлованів спеціальними способами Номер таблиць і позицій об'єктів  Об'єкт проектування  Стадія проек- тування  Загальна частина  Гене- ральний план і тран- спорт  Гірнича частина  Гірни- чомеха- нічна частина  Кріп- лення ствола  Спе- ціальні роботи  Елект- ропос- тачання  Стис- нене повітря і венти- ляція ствола  Наукова орга- нізація праці робіт- ників та служ- бовців. Управ- ління вироб- ництвом  Техно- логічні будівлі і споруди об'єкта  Опа- лення і теплові мережі на пром- майдан- чику  Водо- поста- чання і кана- лізація  Орга- нізація будів- ництва  Кош- торисна доку- ментація  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  5-8 1  Комплекс проходки вертикального ствола при глибині спецспособу до 250 м включно  Проект  7  3  16 5  4  15  18  5  2  1 5  4  2  2  8  13  Роб. проект  16  2  16  5  12  14  5  1 5  1  5  2 5  2 5  6 5  11  Роб. документація  12  1 5  1 6  5 5  12  15  5  2  -  7  2 5  2 3  7  12  5-8 2  Те саме при глибині спецспособу понад 250 м  Проект  7  3  16  4  14  17  4  1 5  1 5  6  2  2  8  12  Роб. проект  11  2  16  6  11 5  14 5  5 5  1 5  1  7  2 5  2 5  7  12  Роб. документація  9  2  17  6  12  15  6  2  -  7  2 5  2 5  7  12  5-8 3  Комплекс проходки похилого ствола  Проект  8  4  16  5  14  15 5  5  1 5  1 5  6  2 5  2 5  8  12  Роб. проект  14  2  16  5 5  10  14 5  5  1 5  1 5  6  2 5  2 5  7  12  Роб. документація  11  2  16  6  11  15  6  2  -  7  2 5  2 5  7  12  5-8 4  Заморожування порід для спорудження котлованів  Проект  14  3  -  -  -  35  9  -  2  9  -  6  3  19  Роб. проект  7  1  -  -  -  58  5 5  -  1  5 5  -  5  2  15  Роб. документація  7  2  -  -  -  57  6  -  -  6  -  6  2  15  Примітка. До графи 4 входить розроблення загальнопроектних матеріалів залежно від стадії проектування : загальної пояснювальної записки техніко-економічних обгрунтувань зведених відомостей збірників специфікацій і вихідних вимог на розроблення устаткування демонстраційних креслень та інших подібних матеріалів.