Технічний регламент підприємства з безпечного виконання робіт щодо усунення дефектів на роз'єднувачах у розподільних мережах ВАТ «ЕК «Хмепьницькобленерго»

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ підприємства з безпечного виконання робіт щодо усунення дефектів на роз'єднувачах у розподільних мережах ВАТ «ЕК «Хмепьницькобленерго» Затверджено наказом ВАТ «ЕК «Хмельницькобленерго» № 96 від 20.02.2003 р. Погоджено рішенням технічної ради Хмельницької інспекції державного нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки протокол № 2 від 20.02.2003 р. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Аналіз показує що 70% нещасних випадків скоюється в розподільних мережах при виконанні робіт на несправних роз'єднувачах 10 кВ в екстремальних умовах з технічних організаційних та психологічних причин. Технічний регламент ТР розроблений з метою недопущення нещасних випадків при виконанні робіт на несправних роз'єднувачах складений відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» Правил безпечної експлуатації електроустановок Правил технічної експлуатації електростанцій і мереж Правил улаштування електроустановок на основі багаторічного досвіду виконання даного виду робіт поширюється на виконавчу дирекцію та райони електромереж ВАТ «ЕК «Хмельницькобленерго» і визначає порядок безпечного виконання робіт з усунення дефектів на роз'єднувачах у розподільних мережах. 1.2. ТР є обов'язковим до виконання керівниками відособлених структурних підрозділів майстрами черговими диспетчерами інженерами з організації експлуатації електромонтерами оперативно-виїзних та ремонтних бригад районів електромереж. 1.3. У ТР використовуються такі визначення: 1.3.1. Технічне обслуговування ТО комплекс заходів щодо підтримання роботоздатності роз'єднувачів запобігання їх передчасному спрацюванню що досягається оглядами виконанням профілактичних перевірок і вимірювань та окремих видів робіт із заміною спрацьованих деталей та елементів усуненням пошкоджень. 1.3.2. Аварійно-відновлювальні роботи непланові роботи які викликані ліквідацією аварійного стану і спрямовані на відновлення роботоздатності роз'єднувачів. 1.3.3. Капітальний ремонт ремонт який здійснюється для відновлення справності та поновлення ресурсу роз'єднувача в тому числі заміна фізично зношених та морально застарілих. 1.3.4. Огляд контроль без виведення об'єкта з дії який здійснюється в межах сенсорних можливостей людини візуально . 1.3.5. Випробування роз'єднувачів -- проводиться згідно з системою випробування роз'єднувачів після огляду і полягає у проведенні операцій щодо вимкнення і ввімкнення під напругою та робочим струмом до 15 А за розпорядженням чергового диспетчера. 1.3.6. Обмінний фонд нові або завчасно відремонтовані роз'єднувачі чи їх складові частини які встановлюються на заміну аналогічних що потребують ремонту. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2.1. Ремонт роз'єднувачів проводиться відповідно до річного плану ремонту повітряних ліній 10 кВ. Згідно з цим планом проводиться також заміна фізично зношених та морально застарілих роз'єднувачів. 2.2. Технічне обслуговування роз'єднувачів полягає у проведенні оглядів електромонтерами з експлуатації розподільних мереж та інженерно-технічними працівниками ІТП РЕМ відповідно до річного плану ТО повітряних ліній ПЛ -10 кВ та у проведенні випробування роз'єднувачів 1 раз на рік відповідно до річного графіка випробування. Графік випробування роз'єднувачів узгоджується з графіками ремонтів і ТО ПЛ-10 кВ. 2.3. Випробування роз'єднувачів проводять персонал оперативно-виїзних бригад ОВБ ІТП електромонтери з експлуатації розподільних мереж які мають оперативні права за розпорядженнями та з дозволу чергового диспетчера РЕМ. 2.4. У кожному РЕМ створюється резервний обмінний фонд роз'єднувачів та комплектуючих до них частин у кількості не менше 5% від наявних у мережі роз'єднувачів. В майстернях РЕМ нові роз'єднувачі розконсервовують регулюють випробовують комплектують приводом і тягою трубою відповідної довжини з отвором для штифта у верхньому кінці та привареним фланцем з нижнього кінця ошиновують шляхом приєднання до контактів роз'єднувача відрізків проводу відповідної довжини через апаратні затискачі. 2.5. Демонтовані роз'єднувачі в майстерні розбирають придатні деталі ремонтують і на базі придатної попередньо пофарбованої рами монтують роз'єднувач виконують роботи вказані в п. 2.4 ТР і поновлюють резервний фонд роз'єднувачів. 2.6. При заміні ремонті підстанційних роз'єднувачів передбачається установка роз'єднувача із заземлюючими ножами в бік трансформатора. Роботи виконуються з дотриманням вимог пп. 1 3 розділу IX технологічної карти № 1 додаток № 1 . 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ НЕСПРАВНИХ РОЗ'ЄДНУВАЧІВ 3.1. Загальні вимоги. 3.1.1. Під час експлуатації роз'єднувачів на ПЛ-10 кВ найчастіше трапляються такі дефекти: відгорання шлейфів від проводів ПЛ до контактів роз'єднувача; механічне пошкодження та електричне перекриття окремих ізоляторів; вигорання контактної поверхні ножів роз'єднувача; розчленування тяги приводу роз'єднувача поворотної тяги у вузлах з'єднання; роз'єднувач не вимикається недовмикається тощо. 3.1.2. Роботи щодо усунення дефектів на роз'єднувачах проводяться відповідно до дозволених заявок планових чи аварійних за нарядами-допусками з відключенням та заземленням відповідної ділянки ПЛ-10 кВ. 3.1.3. Роботи щодо усунення дефектів проводяться: персоналом оперативно-виїзної бригади; персоналом виробничих дільниць. 3.1.4. Персонал ОВБ проводить: поновлення шлейфів які відгоріли; зачищення контактної поверхні рухомих та нерухомих контактів та їх змащування; заміну окремих пошкоджених ізоляторів ножів роз'єднувача та заземлюючих полюсів роз'єднувача; ремонт приводу. Роботи виконуються як із застосуванням телескопічної вишки гідропідйомника так і без них з дотриманням вимог безпеки вказаних у розділі VII пп. 1 9 і розділі VIII пп.1 7 технологічної карти № 1 на заміну ремонт лінійного підстанційного роз'єднувача на залізобетонній опорі ПЛ-10 кВ вручну додаток № 1 . 3.1.5. Персонал виробничих дільниць крім робіт указаних у п. 3.1.4 проводить демонтаж пошкоджених та монтаж нових роз'єднувачів згідно з технологічною картою № 1 на заміну ремонт лінійного підстанційного роз'єднувача на залізобетонних опорах ПЛ-10 кВ вручну додаток № 1 . 3.2. Порядок обліку несправних роз'єднувачів та інструктування персоналу. 3.2.1. Несправні роз'єднувачі виявляють під час проведення ними оперативних перемикань у плановому і в аварійному порядку під час проведення оглядів і випробувань за заявами сторонніх осіб. 3.2.2. Дефекти виявлені під час огляду чи випробування заносяться до журналів дефектів ПЛ-10 кВ і ТП-10/0 4кВ які знаходяться в майстрів дільниць. Дефекти що потребують термінового усунення заносяться до журналу дефектів який знаходиться в оперативно-диспетчерській групі ОДГ . 3.2.3. При виявленні «неоперативного» роз'єднувача не вимикається недовмикається відсутні приводи начальник РЕМ головний інженер у журналі дефектів обладнання ОДГ визначає термін і відповідальних осіб за усунення дефектів. Інші дефекти роз'єднувачів майстри дільниць включають у плани робіт з капремонту та ТО ПЛ-10 кВ і ТП-10/0 4 кВ. 3.2.4. Одночасно черговий диспетчер ОДГ вносить зміни в оперативну схему ПЛ-10 кВ у відповідну поопор-ну схему ПЛ-10 кВ та однолінійну схему ТП-10/0 4 кВ. Аналогічні зміни в схеми вносять майстри віддалених виробничих дільниць. 3.2.5. Черговий диспетчер ОДГ та майстри виробничих дільниць після випробування роз'єднувачів заносять результати випробувань у спеціальну відомість. 3.2.6. Керівник ОДГ черговий диспетчер ОДГ та майстри виробничих дільниць згідно з розпорядженням начальника РЕМ проводять позачерговий інструктаж персоналу ОДГ ОВБ та оперативно-виробничого персоналу про заборону оперування даним роз'єднувачем звернувши особливу увагу при проведенні інструктажу на те що намагання безпечно доввімкнути роз'єднувачі поворотного типу за допомогою оперативної штанги без наближення на небезпечну відстань до струмовідних частин технічно неможливе наводяться обставини нещасних випадків що мали місце при виконанні цієї операції . В розпорядженні вказуються також комутаційні апарати на ПЛ-10 кВ якими виводяться в ремонт дільниці ПЛ для усунення дефектів на роз'єднувачах. 3.3. Загальні організаційні заходи. 3.3.1. Особи призначені керівниками РЕМ для усунення дефектів несправних роз'єднувачів подають заявки в ОДГ на виведення в ремонт відповідної дільниці ПЛ-10 кВ та за необхідності заявки на вантажопідйомні механізми ВПМ якщо це потрібно. 3.3.2. Після прийняття заявки вказані особи виписують наряди-допуски та передають їх в ОДГ для уточнення передбачених заходів щодо відключення та заземлення ділянок ПЛ які виводяться в ремонт можливості їх виконання та інших небезпечних факторів у зоні робочого місця. 3.3.3. Особи які готуватимуть робоче місце і здійснюватимуть допуск до роботи спілкуються з черговим диспетчером ОДГ особисто або через засоби зв'язку з питань оперативних перемикань встановлення заземлень ведення оперативних переговорів і оперативної документації одержують від нього відповідний інструктаж і виконують підготовку робочого місця і допуск за його розпорядженнями під наглядом керівника робіт з V гр. 3.3.4. Допуск до роботи здійснює допускач визначений нарядом-допуском після встановлення необхідної кількості заземлень на робочому місці та проведення інструктажу. Бригаду також інструктує керівник робіт безпечне їх проведення використання інструментів механізмів та ВПМ про що робиться відповідний запис у таблиці 3 наряду-допуску. 3.3.5. Після допуску до роботи нагляд за членами бригади щодо виконання вимог безпеки здійснює керівник робіт. Роботи виконуються згідно з технологічною картою № 1 на заміну ремонт лінійного підстанційного роз'єднувача на залізобетонній опорі 10 кВ вручну додаток № 1 . Керівник робіт повинен невідступна перебувати на робочому місці. У разі необхідності тимчасово залишити робоче місце він повинен вивести бригаду з робочого місця. Додаток № 1 до Технічного регламенту підприємств з безпечного виконання робіт щодо усунення дефектів на роз'єднувачах у розподільних мережах ВАТ «ЕК «Хмельницькобленерго» Затверджую Виконавчий технічний директор ВАТ «ЕК «Хмельницькобленерго» Я. П. Гловацький 20.02.2003 р. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 1 на заміну ремонт лінійного підстанційного роз'єднувача на залізобетонній опорі ПЛ-10 кВ вручну І. СКЛАД БРИГАДИ 1. Керівник робіт V гр. допуску 1 чол. 2. Електромонтер III гр. 2 чол. 3. Електромонтер-водій II гр. 1 чол. 4. Стропопьник-електромонтер III гр. за сумісництвом 5. Машиніст телескопічної вишки 1 чол. Всього 5 чол. II. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 1. Покажчик напруги на 10 кВ 2 шт. 2. Переносне заземлення для робочого місця 2 шт. 3. Переносне заземлення для заземлення ділянки ПЛ у місці відключення за місцевими умовами 4. Оперативна штанга на 10 кВ 1 шт. 5. Рукавиці діелектричні 2 пари 6. Боти діелектричні 1 пара 7. Плакати переносні комплект 8. Каска захисна 5 шт. 9. Пояс запобіжний 2 шт. 10. Рукавиці брезентові 4 пари 11. Аптечка медична 1 комплект ІІІ. ПРИСТОСУВАННЯ ІНВЕНТАР ІНСТРУМЕНТ 1. Монтажний блок з пристроєм для закріплення на опорі 1 шт. 2. Лебідка ручна вантажопідйомністю 0 5 т 1 шт. 3. Лази для піднімання на опору 2 пари 4. Строп УСК-1 довжиною 1 м 1 шт. 5. Канат бавовняний капроновий діаметром 12 5 мм довжиною 15 м 2 шт. 6. Набір монтерського інструменту 1 комплект 7. Ножівка по металу 1 шт. 8. Лопата 1 шт. 9. Затискач монтажний клиновий 1 шт. 10. Термос для води 1 шт. 11. Мило господарське 1 шматок 12. Рушник особистий 5 шт. IV. ТРАНСПОРТ МЕХАНІЗМИ 1. Бригадна автомашина 2. Телескопічна вишка ТВГ-12 АГП гідропідйомник ОПТ 9195 V. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАНТАЖУ Роз'єднувач РЛНД-10 маса 80 кг VI. КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ТА МАТЕРІАЛИ 1. Роз'єднувач РЛНД-10 1 шт. 2. Привід роз'єднувача 1 шт. для РКТП 2 шт. 3. Тяга приводу труба діаметром 25 5 мм довжиною 5 5 м - 1 шт. 2 4. Штифт конічний 6?35 1 шт. 2 VII. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ 1. Роботи проводяться за нарядом-допуском на відключеній і заземленій ділянці ліній 10 кВ після здійснення допуску допускачем із застосуванням телескопічної вишки або на лазах. 2. Підніматись на опору і виконувати на ній роботи дозволяється особам які мають запис у посвідченні про право на виконання верхолазних робіт. 3. При підніманні і роботі на А-подібній опорі користуватись двостропним запобіжним поясом. 4. Підніматись на опору і проводити роботи на ній дозволяється тільки тоді коли є повна впевненість у її міцності та стійкості. 5. Забороняється при підніманні або опусканні вантажу з опори перебувати під вантажем. 6. Роботу виконувати в спецодязі спецвзутті із застосуванням захисної каски. 7. Перед початком роботи телескопічної вишки та гідропідйомника необхідно перевірити в дії висувну та підйомну частини а в телескопічних вишок крім того підйомну частину слід встановити вертикально і зафіксувати в такому положенні. 8. Під час проведення робіт з телескопічної вишки гідропідйомника повинен бути візуальний зв'язок між членом бригади який перебуває в корзині і водієм. У разі відсутності такого зв'язку біля вишки повинен перебувати член бригади який передає водієві команду піднімати або опускати корзину. 9. Працювати з телескопічної вишки гідропідйомника слід стоячи на дні корзини закріпившись стропом запобіжного пояса. Перехід з корзини на опору і назад допускається тільки з дозволу керівника робіт. VIII. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ 1. Після проведення вимкнень ділянки ПЛ та встановлення переносних заземлень у місцях вимкнень взяти дозвіл у чергового диспетчера на встановлення переносних захисних заземлень ПЗЗ на робочому місці та допуск бригади до роботи. 2. Провести випробування телескопічної вишки. 3. Телескопічну вишку встановити біля А-подібної опори таким чином щоб можна було встановити ПЗЗ з обох боків від роз'єднувача без переїзду і заземлити її. 4. Підготувати два переносних заземлення і приєднати до контуру заземлення попередньо переконавшись у його цілісності. 5. Допускачу піднятись у корзину телескопічної вишки корзину підняти до проводів лінії на відстань не менше 1 м і за допомогою бавовняного каната підняти в корзину покажчик напруги і 2 ПЗЗ. 6. Перевірити за допомогою покажчика відсутність напруги знизу доверху починаючи знизу. За відсутності напруги встановити ПЗЗ з обох боків роз'єднувача; перевірку відсутності напруги і встановлення ПЗЗ виконувати в діелектричних рукавицях. Керівник робіт контролює дії допускача. У випадку коли керівник робіт суміщає обов'язки допускача він встановлює переносне заземлення на робочому місці з членом бригади з групою III причому один із працівників старший за посадою повинен перебувати на землі і вести спостереження за іншим. 7. Допускачу опуститись на землю разом з керівником робіт провести цільовий інструктаж з членами бригади розписавшись у таблиці 3 наряду-допуску. 8. Оформити допуск бригади до роботи у відповідних рядках і таблицях наряду-допуску. 9. Електромонтеру піднятися в корзину телескопічної вишки підняти в корзину монтажний блок і бавовняний капроновий канат. 10. Дати команду машиністу телескопічної вишки підняти корзину до верху опори. 11. Установити монтажний блок на опорі на відстані вище 1 м від рами роз'єднувача. 12. Установити лебідку на підкосі опори на висоті 1 м від землі. 13. Подати канатом трос лебідки електромонтеру в корзину телескопічної вишки. Заправити трос лебідки в монтажний блок. 14. Дати команду машиністу телескопічної вишки опустити корзину на рівень рами роз'єднувача. 15. Провести обв'язку роз'єднувача стропом за раму роз'єднувача і навісити петлю стропа на гак троса лебідки. 16. Обв'язати бавовняним канатом трубу приводу роз'єднувача у верхній частині і закріпити канат за корзину телескопічної вишки. 17. Розібрати вузол кріплення труби до роз'єднувача. 18. Розібрати вузол кріплення труби до приводу роз'єднувача. 19. Опустити трубу приводу за допомогою бавовняного каната на землю та віднести її вбік. 20. Закріпити бавовняний канат за раму роз'єднувача. 21. Від'єднати заземлюючий провідник на рамі роз'єднувача і відвести його вбік; від'єднати шлейфи від роз'єднувача та кріплення роз'єднувача до опорної конструкції. 22. Лебідкою підняти роз'єднувач одночасно бавовняним канатом відтягнути його вбік від вільного опускання на землю. Лебідкою опустити роз'єднувач на землю та віднести його вбік. Відв'язати бавовняний канат. 23. Демонтувати конструкцію кріплення приводу роз'єднувача і віднести його вбік. 24. Обв'язати стропом раму нового роз'єднувача і навісити петлю стропа на гак троса лебідки. 25. Закріпити кінець бавовняного каната за раму роз'єднувача. 26. Лебідкою підняти роз'єднувач вище опорної конструкції під роз'єднувач одночасно відтягувати його від опори і конструкції. 27. Опустити роз'єднувач на місце кріплення. Елек- тромонтер який перебуває в корзині телескопічної вишки регулює місце встановлення роз'єднувача і закріплює його до опорної конструкції. Від'єднати гак троса лебідки. 28. Відв'язати канат від рами роз'єднувача. Дати команду машиністу телескопічної вишки підняти корзину до верху опори. Закріпити канат за монтажний блок. Вивести трос лебідки з монтажного блока і опустили на землю. 29. Демонтувати монтажний блок і бавовняним канатом опустити на землю. 30. Демонтувати стару ошиновку роз'єднувача з проводів ПЛ 6 шт. . 31. Закріпити на зажимах нову ошиновку роз'єднувача до проводів ПЛ. 32. Опустити корзину телескопічної вишки на рівень роз'єднувача. 33. Закріпити заземлюючий провідник за раму роз'єднувача. 34. Закріпити на землі трубу приводу бавовняним канатом за верхній кінець підняти до роз'єднувача і закріпити канат за корзину телескопічної вишки. 35. З'єднати трубу приводу з валом поворотного ізолятора. Забити штифт. 36. Установити на опорі конструкцію під привід. Установити привід. Хомути кріплення конструкції повністю не затягувати. Відрегулювати установку приводу по висоті. Закріпити конструкцію хомутами. 37. Приєднати заземлюючий провідник до приводу. 38. Встановити ножі роз'єднувача і привід у положення «ввімкнено» і з'єднати привід з трубою. Провести випробування 2 3-кратним ввімкненням роз'єднувача. За необхідності відрегулювати. 39. Прибрати всі матеріали інструмент і пристосування і навантажити на автомашину. 40. Оформити наряд-допуск про повне закінчення роботи і передати його допускачу. IX. ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАМІНИ ПІДСТАНЦІЙНИХ РОЗ'ЄДНУВАЧІВ 1. При заміні підстанційних роз'єднувачів передбачати установку нового роз'єднувача із заземлюючими ножами 3Н в бік трансформатора. При цьому роз'єднувач комплектується спеціальним приводом з механічним блокуванням операцій із 3Н і з ножами роз'єднувача та додатковою тягою трубою діаметром 25 5 мм довжиною 5 5 м . 2. Монтаж тяги приводу заземлюючих ножів і з'єднання її з приводом та важелем 3Н проводиться аналогічно монтажу тяги роз'єднувача. 3. Перевірка дії блокувального пристрою проводиться в такій послідовності: ножі роз'єднувача і привід знаходяться у відключеному положенні ручка приводу фіксується у крайньому положенні; вмикаються заземлюючі ножі які повинні повністю заходити у нерухомі контакти розміщені на рухомих контактах роз'єднувача при цьому ручка приводу повинна фіксуватись у крайньому положенні «ввімкнено»; перевіряється можливість ввімкнення роз'єднувача блокування не повинно дати можливість проводити таку операцію ; вимикаються заземлюючі ножі вмикається роз'єднувач перевіряється можливість ввімкнути 3Н блокування не повинно дати можливість проводити таку операцію .