СУОП-00-00

СУОП-00-00 Положення про систему управління охороною праці у ВАТ "Укртелеком"

  Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" Положення про систему управління охороною праці   у ВАТ "Укртелеком" Київ 2000 Відповідно до ст.17 Закону України "Про охорону праці" та на виконання   плану   заходів щодо усунення   недоліків   виявлених   під час перевірки підприємства "Укртелеком" Управлінням   по нагляду за   охороною   праці  в зв'язку  Комітету "Держнаглядохоронпраці" НВП   "Протек" разом з залученням фахівців з охорони праці Товариства розробили   та узгодили   з Комітетом "Держнаглядохоронпраці" Мінпраці   та соціальної політики   України Положення   про Систему управління охороною праці   ВАТ "Укртелеком". Система управління охороною праці направлена на виконання правових соціально-економічних організаційно-технічних санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці при додержані принципу пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності Товариства. Система управління охороною праці ВАТ "Укртелеком" включає : - СУОП-00-00. Положення про систему управління охороною праці у ВАТ "Укртелеком"; - СУОП-01-00. Положення про навчання з питань охорони праці працівників ВАТ "Укртелеком"; - СУОП-02-00. Положення про розподіл обов'язків з питань охорони праці у ВАТ "Укртелеком"; - СУОП-03-00. Положення про організацію і проведення оперативного контролю за станом охорони праці у ВАТ "Укртелеком"; - СУОП-04-00. Положення про порядок оцінки стану охорони праці у ВАТ "Укртелеком"; - СУОП-05-00. Положення про стимулювання роботи з охорони праці у ВАТ "Укртелеком"; - СУОП-06-00. Положення про порядок видачі і вилучення талонів попередження за порушення вимог нормативних актів і посадових обов'язків з охорони праці у ВАТ "Укртелеком"; - СУОП-07-00. Положення про кабінет охорони праці у ВАТ "Укртелеком"; - СУОП-08-00. Положення про відділ охорони   праці; - СУОП-09-00. Положення   про службу охорони   праці ВАТ "Укртелеком". Головною метою впровадження та додержання вимог Положення про систему управління охороною праці являється підвищення ефективності роботи з охорони праці та зниження рівня виробничого травматизму в Товаристві. Матеріали викладені в Положенні можуть бути використані при навчанні та підготовці працівників ВАТ "Укртелеком" до атестації з питань охорони праці. В підготовці та виданні Положення про Систему управління охороною   праці    ВАТ "Укртелеком" приймали участь: Полянський С.А.   -   начальник управління Комітету Держнаглядохоронпраці; Горбатюк М.І.    -  директор з питань безпеки та забезпечення життєдіяльності ВАТ "Укртелеком"; Бєлан С.О.            -  начальник      відділу      охорони      праці ВАТ "Укртелеком"; Гриценко В.М.   -  начальник служби охорони   праці Донецької дирекції; Дубинець Н.Є.    - начальник служби охорони   праці Черкаської дирекції; Жихарєв Є. Г.     - начальник служби охорони   праці Запорізької дирекції; Полуектов О.М. -  начальник служби охорони   праці Дніпропетровської дирекції; Симонов О.О.     - начальник служби охорони   праці Харківської дирекції; Шутов В.Г            - начальник служби охорони   праці Миколаївської дирекції; Фролов В.Д.        - начальник служби охорони  праці Кримської дирекції.   НАКАЗ Київ 26.07.2000                                                                                                       №173       Про введення в дію Положення про систему управління охороною праці у ВАТ "Укртелеком"   Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону праці" і на виконання Галузевої програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища Державного Комітету зв'язку та інформатизації України на 1997-2000 роки   НАКАЗУЮ:   1. Ввести в дію Положення про систему управління охороною праці у ВАТ "Укртелеком" СУОП -00-00 з 1 жовтня 2000 року. 2. Керівникам всіх структурних підрозділів Укртелекому забезпечити: 2.1. Доведення зазначеного Положення до працівників всіх структурних підрозділів Укртелекому. 2.2. Організацію вивчення працівниками зазначеного Положення і перевірку знань з проведенням заліку та оформлення результатів протоколом. 2.3.Внесення в Положення про структурні підрозділи Укртелекому посадові інструкції всіх працівників обов'язки з охорони праці відповідно до Положення про розподіл обов'язків з питань охорони праці у ВАТ "Укртелеком" СУОП-02-00 . 2.4.Організацію і проведення навчання працівників з охорони праці відповідно до Положення про навчання з питань охорони праці працівників ВАТ "Укртелеком" СУОП -01-00 . 3.Відповідальність за впровадження та додержання вимог Положення про систему управління охороною праці у ВАТ "Укртелеком" покласти на керівників структурних підрозділів Укртелекому 4. Начальнику відділу охорони праці Бєлану С.О. і керівникам служб охорони праці філій Укртелекому взяти під контроль впровадження і додержання вимог зазначеного Положення. 5.Контроль за виконанням наказу покласти на Директора з питань безпеки та забезпечення життєдіяльності Горбатюка М.І.   Заступник Генерального директора з питань технічної експлуатації                         О.П.Проживальський   ЗМІСТ  СУОП-00-00 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ У ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ"................9 СУОП-01-00 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ"....................29 СУОП-02-00 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ"............................81 СУОП-03-00 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ".......................................................................................................119 СУОП-04-00 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОЦІНКИ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ"................................131 СУОП-05-00 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИМУЛЮВАННЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ"............................141 СУОП-06-00 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ І ВИЛУЧЕННЯ ТАЛОНІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ АКТІВ І ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" .....................149 СУОП-07-00 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАБІНЕТ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ".........................159 СУОП-08-00 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ................................................................................................170 СУОП-09-00 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ"............................180   Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"   УЗГОДЖЕНО Начальник Управління по нагляду в машинобудуванні на транспорті та у зв'язку Комітету по нагляду за охороною праці України                                               С А Полянський 10.01.2000 р   ЗАТВЕРДЖЕНО Голова правління ВАТ "Укртелеком" Л І Нетудихата 10.01.2000 р   СУОП-00-00 Положення про систему управління охороною праці у ВАТ "Укртелеком"   ПЕРЕДМОВА 1.    РОЗРОБЛЕНО:       Науково-виробничим підприємством "ПРОТЕК" за умовами Технічного завдання затвердженого 30 липня 1999 р. 2.    ВНЕСЕНО:   Відкритим акціонерним товариством "Укртелеком" 3.    ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ: Наказом ВАТ "Укртелеком" від 26.07.2000 р. №173   4.    ВВЕДЕНО:   Вперше   ЗМІСТ   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ....................................................................……13 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ................................................................…..13 3. ВИЗНАЧЕННЯ .........................................................................................…….18 4. СКОРОЧЕННЯ.........................................................................................…….19 5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.......................................................................…..19 6. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ І МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ...……..21    6.1. Основні завдання управління охороною праці................................……...21    6.2. Методи і шляхи вирішення завдань управлінняохороною прац......……….22 7. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ЇХ .РЕАЛІЗАЦІЯ.……25 7.1. Організація і координація робіт з охорони праці .............................………25 7.2. Планування і фінансування робіт з охорони праці..........................……….25 7.3. Контроль за станом охорони праці ...................................................……….26 7.4. Облік аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці .........................……….27 7.5. Стимулювання роботи з охорони праці............................................……….27     1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ      6.1.    Положення про систему управління охороною праці у ВАТ "Укртелеком" далі Положення регламентує основні напрямки створення і функціонування системи управління охороною праці у Відкритому акціонерному товаристві "Укртелеком" далі Товариство .    6.2.    Дія цього Положення поширюється на всі філії відокремлені структурні підрозділи центри та інші структурні підрозділи Товариства.    6.3.    Вимоги даного Положення є обов'язковими для всіх працівників Товариства при організації та виконанні робіт з:         - організації контролю за умовами і безпекою праці рівнем безпеки виробництва;         -  експлуатації ремонту та обслуговування об'єктів зв'язку;         -   проектування будівництва нових об'єктів зв'язку;         -   проектування будівництва реконструкції будівель і споруд;         - технічного переоснащення експлуатації та ремонту наземних і підземних комунікацій;         - проектування виготовлення монтажу експлуатації та ремонту устаткування машин і механізмів;         -   проектування і впровадження нових технологічних процесів.   2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ   У даному Положенні використані такі чинні в Україні законодавчі і нормативні акти: № п/п   Позначення законодавчого нормативного акта   Назва   Ким коли затверджено реєстрація в Мінюсті   1       Кодекс законів про працю України   Введено в дію постановою Верховної Ради УРСР від 10.12.71 № 322-VIII станом на 01.12.98   2       Закон України "Про охорону праці"   Введено в дію постановою Верховної Ради України від 14 10.92 №2695-ХІІ   3       Закон України "Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення"   Введено в дію постановою Верховної Ради України від 24.02.94   4       Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"   Введено в дію постановою Верховної Ради України від 25.06.91   5       Положення про відповідальність власника за порушення вимог охорони праці   Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.93 №754   6   ДНАОП 0.05-4.01-90   Положення про державну експертизу умов праці   Затверджено постановою Ради Міністрів України від 01. 12.90 №357   7   ДНАОП 0.05-8 04-92   Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці   Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01. 08.92 №442   8   ДНАОП 0.00-4.20-94   Положення про порядок проведення державної експертизи перевірки проектної документації на будівництво і реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність її нормативним актам про охорону праці   Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 №431   9   ДНАОП 0.00-4.02-92   Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення   Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.92 № 449 з доповненнями затвердженими постановою від 06.1 2.93 №90   10   ДНАОП 0.00-4.03-98   Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях   В редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.98 №923   11   ДНАОП 0.00-4.04-93   Положення про порядок накладення штрафів на підприємство установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці   Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.93 №754   12   ДНАОП 0.00-4.07-93   Положення про державний галузеві регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств   Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.93 №838   13   ДНАОП 0.00-4.08-9   Про порядок опрацювання прийняття перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці   Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.94 №135   14       Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення   Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 № 1238   15   ДНАОП 0.03-4.02-94   Положення про медичний огляд працівників певних категорій   Затверджено наказом Мінохорони здоров'я України від 31 .03.94 №45   16       Типове положення про державну інспекцію охорони праці Держна-глядохоронпраці   Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.06.95 № 92   17   ДНАОП 0.00-4.21-93   Типове положення про службу охорони праці   Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.08.93 № 73. Зареєстровано в Мінюсті 30.09.93 за № 140   18   ДНАОП 0.00-4.09-93   Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства   Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.08.93 № 72 із змінами затвердженими наказом від 03.02.94 № 8   19   ДНАОП 0.00-4.11-93   Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці   Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 28.12.93 № 135. Зареєстровано в Мінюсті України 30.12.94 за №18/227   20   ДНАОП 0.00-4.12-99   Типове положення про навчання з питань охорони праці   Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 № 27. Зареєстровано в Мінюсті України 21.04.99 за № 248 /3541   21   ДНАОП 0.00-4.15-98     Положення про розробку інструкцій з охорони праці   Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01 .98 № 9. Зареєстровано в Мінюсті України 07. 04. 98 за № 226/2666   22   ДНАОП 0.00-8.01-93   Перепік посадових осіб що зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці   Затверджено наказом ДержнаглядохоронпрацІ України від 11 10.93 № 94. Зареєстровано в Мінюсті України 20 10.93 за №154   23   ДНАОП 0.00-8.02-93   Перелік робіт з підвищеною небезпекою   Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123. Зареєстровано в Мінюсті України 23.12.93 за №1   24       Перелік робіт де є потреба у професійному доборі   Затверджено наказом Мінохорони здоров'я України і Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 №263/121   25   ДНАОП 0.00-8.03-93   Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють в Товаристві   Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 21. 12 93 № 132. Зареєстровано в Мінюсті України 07.02.94 за № 20 /229   26       Порядок організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоро-нпраці   Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 31.05.95 № 82. Зареєстровано в Мінюсті України 1 1 .07.95 за    №211/747                                 27   ДНАОП 0.00-8.05-94   Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці   Затверджено наказом             Держнаглядохоронпраці України від 31 .03.94    № 27                                        28   ДНАОП 0.00-5.13-94   Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці   Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94 № 133. Зареєстровано в Мінюсті України 05.01 95 за № 3 /539   29   ДНАОП 0.00-6.02-93   Загальні рекомендації державних органів і профспілок щодо формування розділу "Охорона праці" у колективному договорі угоді трудовому договорі   Затверджено Держнаглядохоронпраці України 26.11.93   ЗО   ДНАОП 0.03-8.03-97   Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища важкості та напруженості трудового процесу   Затверджено наказом Мінохорони здоров'я України від 31.12.97 №382   31   ДНАОП 0.00-4. 26-96   Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту   Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України 29. 10.96 №170   32   ДНАОП 0.05-1 .01-77   Правила безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчування   Затверджено Держкомпраці СРСР 07.01 .77   33   ДК 003-95   Державний класифікатор професій України   Затверджено наказом Держстандарту України від 27.07.95 № 257   34   ДСТУ 21 56-93 ССБП   Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення       35   ДСТУ 2293-99 ССБП   Охорона праці. Терміни і визначення основних понять       36   ДСТУ 1.5-93   Загальні вимоги до побудови викладу оформлення змісту стандартів       37   ВДОП 5.2.00-3.03-97   Положення про систему управління охороною праці на підприємствах в організаціях і об'єднаннях Міністерства зв'язку України   Затверджено наказом Мінзв'язку України від 24.02.97 № 25   38   ВДОП 5.2.00.4.01-95   Положення про організацію роботи з охорони праці на підприємстві в організаціях Мінзв'язку України   Затверджено наказом Мінзв'язку України від 07.07.95 № 99   39   ВДОП 5.2.00-4.02-95   Положення про порядок навчання інструктажу і перевірки знань працівників зв'язку з питань охорони праці   Затверджено наказом Мінзв'язку України від 07.07.95 № 98     3. ВИЗНАЧЕННЯ - Виконавець робіт працівник який незалежно від посади яку обіймає безпосередньо виконує завдання керівника робіт. - Карта умов праці документ в якому містяться кількісні та якісні характеристики факторів виробничого середовища і трудового процесу гігієнічна оцінка умов праці рекомендації щодо їх поліпшення запропоновані пільги і компенсації. - Керівник робіт працівник який незалежно від посади яку посідає безпосередньо видає завдання виконавцю робіт. - Нормативні акти про охорону праці державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці і нормативні акти про охорону праці Товариства. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про  охорону  праці     це   правила    стандарти    норми    положення інструкції та інші документи яким надано чинність правових норм обов'язкових для виконання. Нормативні акти про охорону праці Товариства і затверджуються власником або уповноваженим ним органом спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і  нешкідливих умов праці встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території Товариства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках   робочих місцях  відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. - Об'єкт зв'язку комплекс споруд чи окрема споруда обладнані засобами електричного зв'язку з територією на якій розміщені ці споруди споруда . - Товариство Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком” . - Посадова особа особа яка обіймає постійно чи тимчасово в Товаристві посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків або яка виконує такі обов'язки за спеціальним повноваженням. - Роботодавець керівник наділений правом прийому на роботу.   - Структурний підрозділ організаційний підрозділ Товариства  в відповідності з його установчими і іншими внутрішніми документами.     - Умови праці сукупність факторів виробничого середовища які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.           4. СКОРОЧЕННЯ   ЗІЗ засоби індивідуального захисту. ЗКЗ засоби колективного захисту. НВФ небезпечний виробничий фактор. СУОП система управління охороною праці. ШВФ шкідливий виробничий фактор.   5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   5.1. Це Положення визначає єдину систему управління охороною праці в Товаристві з урахуванням функцій управління охороною праці з боку державних органів і громадських організацій. 5.2. СУОП в Товаристві це сукупність взаємопов'язаних правових соціально-економічних організаційно-технічних санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і управлінських рішень спрямованих на запобігання аваріям нещасним випадкам професійним захворюванням і створення безпечних умов праці на виробництві. 5.3. СУОП є цільовою підсистемою загальної системи управління Товариством. Ця система повинна при організації і функціонуванні виробничих процесів забезпечувати підготовку прийняття й реалізацію організаційних технічних санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів спрямованих на збереження здоров'я і працездатності працівників у процесі праці на виробництві. 5.4. Об'єктом управління охороною праці є умови і стан охорони праці на робочих місцях. 5.5. Метою впровадження СУОП є забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці для працівників на всіх стадіях виробничого процесу; умов за ;яких забезпечується не тільки своєчасне усунення будь-яких порушень норм з охорони праці але й попередження можливості їх виникнення. 5.6. Основними принципами функціонування СУОП є:       - визнання і забезпечення пріоритету життя і здоров'я працівників Товариства відносно результатів виробничої діяльності;       - єдиноначальність і повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці; -         комплексність управління і координація діяльності всіх суб'єктів управління з метою вирішення завдань охорони праці;         -         відповідність заходів і засобів спрямованих на охорону праці рівню потенційної небезпеки виробничих об'єктів і фактичному стану УМОВ праці на зазначених об'єктах;        - економічна    зацікавленість    роботодавця    і    працівників    у Постійному поліпшенні умов і безпеки праці. 5.7. Організаційна структура СУОП формується на базі діючої організаційної структури управління Товариством підпорядковується всім притаманним їй принципам управління. 5.8. Управління охороною праці здійснюють: - в Товаристві в цілому і в Генеральній дирекції Голова правління Генеральний директор ВАТ "Укртелеком"; - у філії директор філії; - у центрі начальник центру; - у цеху начальник цеху; - у іншому структурному підрозділі керівник структурного підрозділу; - на робочому місці безпосередній керівник робіт. 5.9. В управлінні охороною праці беруть участь представники трудових колективів громадські організації відповідно до колективного договору. 5.10. Для проведення організаційно-методичної роботи з управління охороною праці та координації діяльності всіх структурних підрозділів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві для контролю за дотриманням законодавчих і нормативних актів про охорону праці і виконанням посадових обов'язків в Товаристві відповідно до Типового положення затвердженого Держнаглядохоронпраці України створюється служба охорони праці. Свою діяльність служба охорони праці здійснює згідно з СУОП - 09-00 Положенням про службу охорони праці у ВАТ "Укртелеком". 5.11. На кожному рівні організаційної структури Товариства реалізуються завдання управління охороною праці з використанням типових елементів управлінського циклу планування організація оперативне керівництво і координація контроль облік аналіз та оцінка стимулювання . 5.12. Основною інформацією що використовується в СУОП для прийняття управлінських рішень в Товаристві є: - Закони України; - Укази Президента України; - постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; - рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності і населення при Кабінеті Міністрів України; - накази органів державного нагляду за охороною праці; - накази і розпорядження Голови правління Генерального директора ВАТ "Укртелеком"; - матеріали статистичної звітності; - колективні договори і угоди з питань охорони праці; - приписи наглядових органів; - матеріали перевірок стану охорони праці; - комплексні заходи щодо поліпшення стану охорони праці; - матеріали розслідування нещасних випадків і професійних захворювань. 5.13. Підготовку управлінських рішень з питань охорони праці здійснюють: - в Товаристві в цілому і в Генеральній дирекції відділ охорони праці у вигляді наказів розпоряджень Голови правління Генерального директора ВАТ "Укртелеком"; - у філії служба охорони праці у вигляді наказів розпоряджень директора філії; - у центрі група охорони праці у вигляді наказів розпоряджень начальника центру; - в інших підрозділах спеціаліст з охорони праці у вигляді наказів розпоряджень керівника структурного підрозділу. 5.14. Нормативною основою СУОП є: Конституція України Закон України "Про охорону праці" Кодекс законів України про працю законодавчі акти Верховної Ради України укази і розпорядження Президента України постанови розпорядження Кабінету Міністрів України накази органів державного управління охороною праці державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці і нормативні акти про охорону праці Товариства. 5.15. Це Положення передбачає опрацювання і затвердження окремих нормативних документів положень та інструкцій з конкретних питань охорони праці що є обов'язковими для виконання в Товаристві. У разі зміни структури Товариства чи умов праці в Товаристві у зазначені документи можуть бути внесені доповнення і зміни в установленому порядку.   6. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ І МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ   6.1. Основні завдання управління охороною праці 6.1.1. Головним завданням СУОП є систематизація роботи з охорони праці що проводиться в Товаристві підвищення її ефективності та цілеспрямованості шляхом раціонального і планомірного використання всіх технічних організаційних та економічних можливостей Товариства. 6.1.2. На кожному рівні управління охороною праці вирішуються такі основні завдання: - навчання безпечним методам праці й пропаганда питань охорони праці; - забезпечення безпеки устаткування що застосовується; - забезпечення безпеки виробничих процесів; - забезпечення безпеки будівель і споруд; - нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; - забезпечення працівників ЗІЗ і ЗКЗ; - забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку; - організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників; - забезпечення санітарно-побутового обслуговування працівників; -забезпечення профдобору за окремими спеціальностями. 6.1.3. Для вирішення цих завдань передбачаються: - формування організаційної структури управління охороною праці; - встановлення єдиного порядку планування організації та координації роботи з охорони праці; - організація контролю за умовами і безпекою праці рівнем безпеки виробництва; - організація контролю за дотриманням працівниками технологічних норм правил експлуатації машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва використанням ЗІЗ і ЗКЗ виконанням робіт відповідно до вимог чинних нормативних актів про охорону праці; - організація збирання інформації про фактичний стан охорони праці її обліку аналізу та оцінки за прийнятими показниками на базі комп'ютерних технологій; - систематичне інформування працівників Товариства про стан умов праці на робочих місцях про причини аварій нещасних випадків і професійних захворювань про результати профілактичної роботи; - використання засобів обчислювальної техніки ведення баз даних про стан охорони праці для підвищення ефективності праці керівників і спеціалістів; - використання економічних методів для підвищення зацікавленості працівників у впровадженні у виробництво безпечної техніки і технології в дотриманні вимог правил норм та інструкцій у підвищенні ефективності функціонування СУОП в Товаристві; - вжиття заходів впливу спрямованих на підвищення персональної відповідальності керівників і спеціалістів за забезпечення безпеки праці і виробництва а робітників за дотримання вимог інструкцій на робочих місцях і інструкцій за видами виконуваних робіт. 6.2. Методи і шляхи вирішення завдань управління охороною праці 6.2.1. Навчання інструктажі і перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюються відповідно до СУОП-01-00 Положення про навчання з питань охорони праці працівників ВАТ "Укртелеком". Передбачається також безперервне підвищення знань і навиків безпечного виконання робіт. 6.2.2. Пропаганда питань охорони праці включає різноманітні форми роботи: - проведення Днів охорони праці; - створення кабінетів охорони праці відповідно до СУОП-07-00 Положення про кабінет охорони праці у ВАТ "Укртелеком" куточків охорони праці; - оформлення інформаційних стендів виставок; - вивчення і впровадження позитивного вітчизняного і зарубіжного досвіду з охорони праці; - демонстрацію кіно- і відеофільмів читання лекцій проведення бесід; - проведення оглядів семінарів; - випуск бюлетенів інформаційних листків плакатів публікацію статей у пресі виступи по радіо і на телебаченні. 6.2.3. Для забезпечення безпеки устаткування засобів зв'язку електротехнічних і вентиляційних установок систем тепло- водо- і газопостачання будівельної техніки транспортних засобів що застосовуються або вводяться в експлуатацію здійснюються: - призначення осіб відповідальних за утримання устаткування в безпечному стані; - попередній вхідний контроль одержаного устаткування на відповідність вимогам норм і правил з охорони праці та наявність сертифіката безпеки а в необхідних випадках заміна його безпечним; - попереднє вивчення проектної технічної документації та визначення заходів безпечної експлуатації устаткування в інструкціях за видами робіт; - установлення порядку введення в експлуатацію новозмонтова-ного устаткування устаткування що пройшло ремонт і відпрацювало амортизаційний термін; - навчання персоналу який обслуговує устаткування; - організація своєчасного проведення ремонту і випробувань устаткування згідно з встановленими або розрахунковими нормативами. Для устаткування підвищеної небезпеки встановлюється порядок введення в експлуатацію організації нагляду підтримки у справному і безпечному стані. Виробниче устаткування і транспортні засоби що вводяться в дію після реконструкції повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. 6.2.4. Безпека виробничого процесу забезпечується при проектуванні технічному переоснащенні експлуатації шляхом зміни технології робіт. Проекти на будівництво реконструкцію технічне переозброєння в розділі "Охорона праці" повинні містити вимоги щодо безпеки виробничих процесів і передбачати усунення безпосереднього контакту з НВФ або ШВФ. Безпека виробничого процесу забезпечується: - вибором застосовуваних технологічних процесів; -вибором виробничих площ;   - вибором матеріалів способом їх зберігання і транспортування; - вибором і розміщенням виробничого устаткування; -навчанням персоналу який бере участь у технологічних процесах;   - застосуванням 313 і ЗКЗ; - вибором оптимальних режимів праці та відпочинку; - включенням вимог охорони праці в інструкції або в технологічні карти.    6.2.5. Виробничі будівлі споруди інженерні мережі що вводяться в дію після будівництва чи реконструкції повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.   Проектна документація на будівництво будівель і споруд повинна містити розділ "Охорона праці" і проходити експертизу на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці і пожежної безпеки.   При введенні в експлуатацію об'єктів замовником опрацьовується і затверджується паспорт будівлі споруди. Безпечна експлуатація будівель споруд та інженерних мереж забезпечується: - призначенням осіб відповідальних за експлуатацію; - встановленням спостереження за технічним станом; - призначенням осіб відповідальних за утримання будівель споруд та інженерних мереж у справному і безпечному стані; - організацією періодичного обстеження і планово-попереджувального ремонту. 6.2.6. Доведення санітарно-гігієнічних умов праці на робочих місцях у відповідність до нормативів встановлених Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством праці і соціальної політики України здійснюється за результатами атестації робочих місць і паспортизації їхнього санітарно-технічного стану. Оцінка фактичного стану умов праці за ступенем шкідливості і небезпечності проводиться на основі Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості і небезпечності факторів виробничого середовища важкості і напруженості трудового процесу. Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці досягається усуненням причин виникнення НВФ і ШВФ на робочих місцях і застосуванням ефективних засобів захисту; раціоналізацією і вдосконаленням устаткування; механізацією та автоматизацією виробничих процесів; правильним утриманням та експлуатацією вентиляційних систем кондиціонерів систем опалення освітлення. 6.2.7. Забезпечення працівників засобами захисту здійснюється  відповідно до Типових галузевих норм безкоштовної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановленого порядку їх видачі зберігання і користування а також  інших нормативних актів. 6.2.8. Оптимальні режими праці і відпочинку для працівників встановлюються з урахуванням специфіки їхньої праці в першу чергу на роботах з підвищеними фізичними і нервово-емоційними навантаженнями в умовах монотонності впливу НВФ і ШВФ. Надання працівникам пільгових режимів праці і відпочинку згідно з нормативами встановленими Міністерством праці і соціальної політиків України передбачається колективним договором. 6.2.9. Лікувально-профілактичне обслуговування працівників зайнятих постійно виконанням робіт із застосуванням речовин 1-4-го класів небезпеки проводиться відповідно до чинних нормативних актів про охорону праці. 6.2.10. Організація санітарно-побутового обслуговування повинна передбачати забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями відповідно до норм за групами виробничих процесів.   7. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ   7.1. Організація і координація робіт з охорони праці 7.1.1. Функціонування СУОП реалізується через комплекс організаційних заходів що передбачають: - створення служби охорони праці і призначення посадових осіб які забезпечують вирішення конкретних завдань охорони праці і здійснюють організаційне технічне оперативне і методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів у рамках СУОП; - встановлення функціональних зв'язків між структурними підрозділами і порядку їх взаємодії розподіл обов'язків прав і відповідальності роботодавця керівників і спеціалістів структурних підрозділів згідно з СУОП-02-00 Положення про розподіл обов'язків з питань охорони праці у ВАТ "Укртелеком". Відображення обов'язків прав і відповідальності роботодавця керівників і спеціалістів структурних підрозділів у відповідних положеннях про структурні підрозділи в посадових положеннях у посадових інструкціях та в інструкціях за видами робіт; - підготовку відповідних наказів розпоряджень вжиття оперативних заходів для забезпечення функціонування СУОП; - визначення переліку державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці що поширюють свою чинність на господарську діяльність Товариства; - організацію розробки і затвердження стандартів положень інструкцій та інших нормативних актів про охорону праці що чинні у межах Товариства і встановлюють правила безпечного виконання робіт і поведінки працівників в Товаристві а також формування в цілому правової та нормативно-методичної бази з охорони праці котра відповідає специфіці та умовам роботи Товариства; - взаємодію з громадськими організаціями уповноваженими представниками трудових колективів з питань охорони праці; - здійснення зв'язків з медичними закладами для проведення медичних і наркологічних оглядів та лікувально-профілактичного обслуговування працівників. 7.2. Планування і фінансування робіт з охорони праці 7.2.1. Робота з охорони праці здійснюється відповідно до перспективних і поточних планів створення безпечних і нешкідливих умов праці в яких визначаються завдання філіям центрам та іншим структурним підрозділам а також окремим керівникам і спеціалістам. 7.2.2. Планування робіт з охорони праці здійснюють: - на рівні Генеральної дирекції і в цілому в Товаристві відділ охорони праці; -  на рівні філії служба охорони праці філії; -  на рівні центру група охорони праці центру; -  на рівні цеху спеціаліст з охорони праці відповідальний 7.2.3. Планування робіт з охорони праці здійснюється на основі: - комплексних заходів що забезпечують досягнення встановлених нормативів безпеки праці гігієни праці і виробничого середовища; - заходів з охорони праці передбачених у розділах "Охорона праці" Генеральної угоди галузевої угоди і колективних договорів структурних підрозділів; - заходів для усунення недоліків і виконання приписів органів державного нагляду; - заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці запропонованих органами державного нагляду громадськими організаціями комісіями з охорони праці та уповноваженими трудових колективів з охорони праці; - заходів для усунення недоліків виявлених при розслідуванні нещасних випадків і аварій; - заходів з охорони праці намічених після перевірок стану охорони праці і робочих місць а також за критичними зауваженнями і пропозиціями працівників; - перспективних і поточних планів створення безпечних і нешкідливих умов праці. 7.2.4. Фінансування заходів з охорони праці що забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці в Товаристві здійснюється за рахунок коштів господарської діяльності фонду охорони праці Товариства. 7.3. Контроль за станом охорони праці 7.3.1. Контроль за станом охорони праці включає в себе: - оцінку рівня НВФ і ШВФ; - виявлення порушень вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці; - перевірку усунення раніше виявлених порушень вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці; - перевірку виконання працівниками обов'язків з охорони праці - перевірку виконання планових завдань з охорони праці; - перевірку забезпеченості працівників ЗІЗ і ЗКЗ; - перевірку своєчасності випробувань засобів індивідуального захисту. 7.3.2. Основні види контролю за станом охорони праці: - контроль з боку органів державного нагляду; - контроль з боку служб охорони праці відповідно до планів робіт служб охорони праці; - оперативний контроль з боку керівників та інших посадових осіб відповідно до СУОП-03-00 Положення про організацію і проведення оперативного контролю за станом охорони праці у ВАТ "Укртелеком"; - адміністративно-громадський контроль згідно з положеннями колективного договору; - контроль спеціально призначеними комісіями Товариства уповноваженими трудових колективів з охорони праці та профспілковими органами. 7.4. Облік аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці 7.4.1. Оцінка стану охорони праці і результатів профілактичної роботи здійснюється відповідно до СУОП-04-00 Положення про порядок оцінки стану охорони праці у ВАТ "Укртелеком" за прийнятими в Товаристві показниками що формуються на базі показників статистичної звітності з охорони праці встановлених Єдиною державною системою показників обліку умов і безпеки праці з урахуванням поставлених перед СУОП завдань. 7.4.2. Як джерело вихідної інформації використовуються: - акти про нещасні випадки і звіти про виробничий травматизм; - акти звіти про загальну і професійну захворюваність; - паспорти санітарно-технічного стану умов праці і карти умов праці на робочих місцях матеріали атестації робочих місць; - журнали оперативного контролю за станом охорони праці структурних підрозділів; - акти і приписи за підсумками комплексних і цільових перевірок стану охорони праці. 7.4.3. Узагальнені дані про стан охорони праці і результати профілактичної роботи в структурних підрозділах і в цілому в Товаристві підготовлені відділом охорони праці підлягають обов'язковому розгляду та аналізу на всіх рівнях управління виробництвом. 7.5. Стимулювання роботи з охорони праці 7.5.1. Стимулювання роботи з охорони праці спрямовано на підвищення зацікавленості працівників у забезпеченні безпечних умов праці на робочих місцях і здійснюється відповідно до СУОП-05-00 Положення про стимулювання роботи з охорони праці у ВАТ "Укртелеком". 7.5.2. Конкретні показники умови види і форми стимулювання працівників за активну участь та ініціативу в реалізації заходів щодо підвищення безпеки і за роботу без порушень правил безпеки а також заходи впливу на порушників визначаються колективним договором і СУОП-05-00 Положення про стимулювання роботи з охорони праці у ВАТ "Укртелеком". 7.5.3. Для підвищення відповідальності працівників за дотримання вимог нормативних актів про охорону праці використовуються талони попередженню видача і вилучення яких здійснюються відповідно до СУОП-06-00 Положення про порядок видачі і вилучення талонів попередження за порушення вимог нормативних актів і посадових обов'язків з охорони праці у ВАТ "Укртелеком"       Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"        УЗГОДЖЕНО Начальник Управління по нагляду в машинобудуванні на транспорті та у зв'язку Комітету по нагляду за охороною праці України                     Л.І.Нетудихата                                                              10.01.2000р.   ЗАТВЕРДЖЕНО Голова правління ВАТ "Укртелеком"                      С.А.Полянський                            10.01.2000р.     СУОП-01-00 Положення про навчання з питань охорони праці працівників ВАТ "Укртелеком"   Київ 2000 ПЕРЕДМОВА   5.    РОЗРОБЛЕНО:       Науково-виробничим підприємством "ПРОТЕК" за умовами Технічного завдання затвердженого 30 липня 1999 р   6.    ВНЕСЕНО:     Відкритим акціонерним товариством "Укртелеком" 7.    ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ: Наказом ВАТ "Укртелеком" від  26.07.2000 р. № 173  8.    ВВЕДЕНО: Вперше   ЗМІСТ І. ВСТУП.......................................................................................................………33 2. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ....................................................................…….33 3. ПОЗНАЧЕННЯ.........................................................................................………33 4. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ .................................................................…..34 5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.......................................................................……35 6. НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ І В ПРОЦЕСІ РОБОТИ....…37 6.1.   Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників...................………...37 6 2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів...….……..38 7. ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ....................................…..41 7.1.   Види інструктажів..............................................................................…………41 7.2.   Порядок проведення інструктажів ..................................................…………42 8. СТАЖУВАННЯ ТА ДОПУСК ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ ...............….44 9. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.........………..45 ДОДАТОК 1. Форма протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці…………..47 ДОДАТОК 2. Форма посвідчення про перевірку знаньз питань охорони праці....... …………..49 ДОДАТОК 3. Типова форма контрольного листка проходження навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу ..........................................................................…………..57 ДОДАТОК 4. Перелік робіт з підвищеною небезпекою......................……………59 ДОДАТОК 5. Перелік посад професій працівників які проходять певні форми інструктажів та навчання з питань охорони праці…….61 ДОДАТОК 6. Перелік робіт що потребують професійного добору. ………...65 ДОДАТОК 7. Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці 66 ДОДАТОК 8. Приблизний перелік професій та посад працівників які звільняються від первинного повторного та позапланового інструктажі…….77 ДОДАТОК 9. Перелік питань вступного інструктажу для працівників……..78 ДОДАТОК 10. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці . …...79 ДОДАТОК 11. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці……..…80   1. ВСТУП      Існуюче Положення про порядок навчання інструктажу та перевірки знань працівників зв'язку з питань охорони праці ВДОП 5.2.00-4 затверджене наказом Державного комітету зв'язку України від 11.12.97 № 44 не відповідає сучасним вимогам Товариства. Воно повинно відповідати вимогам державного нормативного акту з охорони праці ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці. Це стало підставою для розробки даного Положення.   2. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ    2.1. Положення про навчання з питань охорони праці працівників Товариства встановлює порядок зміст і обсяги навчання з питань охорони праці працівників ВАТ "Укртелеком".    2.2. Вимоги цього Положення є обов'язковими для виконання всіма структурними підрозділами Товариства.   3. ПОЗНАЧЕННЯ - Виконавець робіт працівник який незалежно від посади яку обіймає безпосередньо виконує завдання керівника робіт. - Карта умов праці документ в якому містяться кількісні та якісні характеристики факторів виробничого середовища і трудового процесу гігієнічна оцінка умов праці рекомендації щодо їх поліпшення запропоновані пільги і компенсації. - Керівник робіт працівник який незалежно від посади яку посідає безпосередньо видає завдання виконавцю робіт. - Нормативні акти про охорону праці державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці і нормативні акти про охорону праці Товариства. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці це правила стандарти норми положення інструкції та інші документи яким надано чинність правових норм обов'язкових для виконання. Нормативні акти про охорону праці Товариства затверджуються власником або уповноваженим ним органом спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території Товариства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. - Об'єкт зв'язку комплекс споруд чи окрема споруда обладнані засобами електричного зв'язку з територією на якій розміщені ці споруди споруда . - Товариство Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком". - Посадова особа особа яка обіймає постійно чи тимчасово в Товаристві посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків або яка виконує такі обов'язки за спеціальним повноваженням. - Роботодавець керівник наділений правом прийому на роботу. - Спеціальні роботи роботи до яких ставлять додаткові підвищені вимоги щодо безпеки праці; до таких робіт допускаються особи які пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з безпечних методів і прийомів виконання спеціальних робіт і мають у кваліфікаційному посвідченні відповідний запис. - Структурний підрозділ організаційний підрозділ Товариства в відповідності з його установчими і іншими внутрішніми документами. - Умови праці сукупність факторів виробничого середовища які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. - ПТЕЕС ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. - ПБЕЕС ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.   4. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ   4.1. Закон України "Про охорону праці" введений в дію постановою Верховної Ради України від 14.10.92 № 2695-ХІІ. 4.2. ДНАОП 0.00-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 №27 зареєстровано в Мінюсті України 21.04.99 за №248/3541. 4.3. ДСТУ 1.5-93. Загальні вимоги до побудови викладення оформлення змісту стандартів. 4.4. ДСТУ 1.0-93. Основні положення. 4.5. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють в підприємстві. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 №132 зареєстровано в Мінюсті України 07.02.94 за № 20/229. 4.6. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 №123 зареєстровано в Мінюсті України 23.12.93 за № 196. 4.7. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 № 94 зареєстровано в Мінюсті України 20.10.93 за № 154. 4.8. ДНАОП 0.00-4.24-94. Положення про навчання неповнолітніх професіям пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України  від 30.12.94   №130 зареєстровано в Мінюсті України 20.01.95 за №14/550. 4.9. Наказ Міносвіти України від 02.12.98 № 420 "Про вдосконалення навчання з охорони праці і безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України" зареєстровано в Мінюсті України 03.02.99 за № 59/3352. 4.10. ДНАОП 0.00-4-13-94. Положення про порядок побудови викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці. Затверджено наказом Держохоронпраці України від 01.03.94 № 16 . 4.11. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 №4 зареєстровано в Мінюсті України 10.02.98 за № 93/2533.   5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   5.1. Положення про навчання з питань охорони праці працівників Товариства далі - Положення спрямоване на реалізацію в Товаристві безперервного навчання з питань охорони праці яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності і поширюється на всі структурні підрозділи Товариства. 5.2. Положення встановлює порядок і види навчання форми перевірки знань з питань охорони праці працівників структурних підрозділів Товариства а також порядок навчання у навчальних закладах: головному навчальному центрі ГНЦ регіональних навчальних центрах РНЦ та бюро з підготовки робітничих кадрів. 5.3. У Генеральній дирекції Товариства філіях центрах цехах що мають виробничі підрозділи та навчальних закладах формуються плани-графіки проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці з якими повинні бути ознайомлені працівники. 5.4. Особи які суміщають професії проходять навчання та інструктажі з охорони праці як з основних професій так і з професій за сумісництвом. 5.5. Працівники Товариства при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи а вихованці учні і студенти під час навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами цього Положення. 5.6. Допуск до роботи виконання навчальних практичних завдань без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється. 5.7. Навчання з питань охорони праці та відповідна перевірка знань можуть проводитись як традиційними методами так і з використанням сучасних технічних засобів навчання: аудіовізуальних засобів комп'ютерних навчально-контрольних систем автоекзаменаторів комп'ютерних тренажерів тощо . 5.8. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за тими нормативними актами про охорону праці додержання якихвходить до їхніх службових обов'язків і вимагається при виконанні певних видів робіт. 5.9. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит який проводиться шляхом тестування на автоекзаменаторі з наступним усним опитуванням. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформлюються протоколом додаток 1 . 5.10. Особам які при перевірці знань з питань охорони праці виявили задовільні результати видається посвідчення додаток 2 яке дає право на виконання робіт зазначених у посвідченні. У даному посвідченні можуть бути додаткові вкладки про обов'язкові медичні огляди працівника право виконання ним спеціальних робіт та ін. Посвідчення повинно бути зроблено за єдиним зразком див. додаток 2 . 5.11. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник протягом одного місяця повинен пройти повторне навчання та повторну перевірку знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством. 5.12. Відповідальність за організацію і здійснення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця в структурних підрозділах - на керівників цих підрозділів а контроль - на службу охорони праці. 5.13. При проведенні навчання у навчальних закладах відповідальність за дотримання навчальних планів і програм навчання з питань охорони праці використання в повному обсязі відведеного для цього навчального часу та якість навчання несуть керівники відповідних навчальних закладів. 5.14. Навчання працівників з питань охорони праці повинно проводитися у робочий час з відривом або без відриву від виробництва. 5.15. Проходження працівниками навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу реєструється у контрольних листках працівників додаток 3 . Контроль за своєчасним і правильним оформленням Контрольних листків покладається на відділ службу кадрів спеціаліста по кадрах . Видача і повернення Контрольних листків фіксується у спеціальному журналі довільної форми. Контрольні листки зберігаються у відділі службі кадрів спеціаліста по кадрах у тому числі Контрольні листки посадових осіб і спеціалістів -у їхніх особистих справах. 5.16. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюють працівники служби охорони праці.   6. НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ І В ПРОЦЕСІ РОБОТИ   6.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників 6.1.1. Організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників при підготовці перепідготовці підвищенні кваліфікації в Товаристві здійснюють працівники управління персоналом і працівники відділу служби кадрів. 6.1.2. Підготовка працівників за професіями здійснюється через бюро з підготовки робітничих кадрів. 6.1.3. При виконанні спеціальних видів робіт непередбачених основною діяльністю за професією посадою працівник повинен пройти навчання і перевірку знань з цих видів робіт. 6.1.4. Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою та спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці проводяться у навчальних закладах. Допускається навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників у структурних підрозділах Товариства як Товариства яке має ліцензію та дозвіл на проведення такого навчання одержаними у встановленому порядку. 6.1.5. При підготовці та перепідготовці працівників для робіт з підвищеною небезпекою додаток 4 дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається в обсязі не менше 30 годин а специфічні питання охорони праці пов'язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою вивчаються в курсах спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва. 6.1.6. Для решти робіт при підготовці перепідготовці працівників за професіями дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається в обсязі не менше 20 годин. Перелік працівників які проходять навчання та певні форми інструктажів з питань охорони праці наведені в додатку 5. 6.1.7. Робочі навчальні плани і програми підготовки перепідготовки підвищення кваліфікації працівників розробляються ГНЦ на основі типових навчальних планів і програм затверджених Міносвіти України. 6.1.8. Навчальні плани та програми підготовки та перепідготовки працівників повинні передбачати теоретичне і практичне виробниче навчання з курсу "Охорона праці". 6.1.9. Працівники які приймаються на роботи з підвищеною небезпекою див. додаток 4 і роботи де є потреба у професійному доборі додаток 6 проходять попередні спеціальні навчання і перевірку знань в тому числі з питань охорони праці стосовно конкретних робіт які вони будуть виконувати. Таке навчання і перевірка знань проводяться одноразово перед початком самостійної роботи а також у разі перерви в роботі понад один рік. Періодичні перевірки знань працівників цієї категорії з питань охорони праці проводяться один раз на рік. 6.1.10. У Генеральній дирекції філіях центрах і цехах для перевірки знань з питань охорони праці працівників наказом розпорядженням керівника створюються постійно діючі комісії. 6.1.11. Головою комісії у залежності від її рівня призначається у Генеральній дирекції - Директор з питань безпеки та забезпечення життєдіяльності у філії центру цеху - Перший керівник. Заступником Голови комісії призначається у Генеральній дирекції -начальник відділу охорони праці Товариства у філії центру цеху - заступник директора з технічних питань або керівник служб охорони праці. Всі члени комісії в установленому цим Положенням порядку повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 6.1.12. До складу комісій входять спеціалісти служби охорони праці юридичної виробничої технічної та інших служб представники органів державного нагляду за охороною праці та профспілок. 6.1.13. Комісія вважається правочинною якщо до її складу входять не менше трьох осіб. 6.1.14. При перевірці знань безпосередніх керівників і виконавців робіт з підвищеною небезпекою необхідна участь у роботі комісії спеціалістів служби охорони праці юридичної виробничих і технічних служб та представників державного нагляду за охороною праці. У разі відсутності в Товаристві будь-якої із зазначених служб чи профспілки комісія вважається правочинною якщо до її складу входять не менше трьох осіб. 6.1.15. Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці роботодавець і навчальні заклади організовують заняття згідно із затвердженими програмами навчання. 6.1.16. Для підвищення ефективності навчання рекомендується застосування автоекзаменатора комп'ютерних тренажерів інших технічних засобів. 6.1.17. Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці узгоджує служба охорони праці і затверджує роботодавець. Перелік питань для перевірки знань працівників  у навчальних закладах розробляє навчальний заклад і узгоджують усі  члени комісії. 6.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів 6.2.1. Усі посадові особи і спеціалісти згідно з "Переліком..." див. додаток 5 перед початком виконання своїх обов'язків а також періодично один раз на три роки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 6.2.2. Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці цієї категорії працівників наведені у додатку 7 цього Положення. 6.2.3. Голова правління - Генеральний директор заступник Генерального директора з питань технічної експлуатації директор з питань безпеки та забезпечення життєдіяльності начальник відділу охорони праці директор ГНЦ члени комісії з перевірки знань з охорони праці Товариства проходять навчання у Національному науково-дослідному інституті охорони праці. 6.2.4. Заступники Генерального директора директори за напрямками діяльності начальники відділів служб Генеральної дирекції їхні заступники та інші керівники Генеральної дирекції які організовують виробничі процеси директори філій їхні заступники з технічних питань та будівництва начальники служби з охорони праці філій начальник бюро з підготовки робітничих кадрів філії особи в філії які відповідають за електрогосподарство члени комісії з перевірки знань з охорони праці філії проходять навчання в ГНЦ. Інші заступники директора філії крім напрямків з технічних питань та будівництва начальники і спеціалісти відділів експлуатації мереж філії планування й розвитку технічного відділу групи енергетики групи комп'ютерних технологій відділу будівництва служби безпеки дорожнього руху на транспорті відділу матеріально-технічного постачання адміністративно-господарського відділу проектно-конструктоського відділу філії працівники бюро з підготовки кадрів філії проходять навчання в РНЦ або у філії. 6.2.5. Для перевірки знань працівників які навчаються у навчальних закладах формуються комісії наказом керівника навчального закладу при формуванні учбової групи. Склад такої комісії узгоджується з Генеральною дирекцією філією роботодавцем. Залежно від складу групи може створюватися декілька комісій з перевірки знань. До складу комісії залучаються також представники органів державного нагляду за охороною праці і викладачі навчального закладу. 6.2.6. Навчання працівників може здійснюватися в порядку самостійного бажано на автоекзаменаторі навчання за тематичними планами і програмами розробленими ГНЦ і затвердженими дирекцією з питань управління персоналом. Перевірка знань за результатами такого навчання здійснюється відповідними комісіями утвореними навчальними закладами при формуванні учбових груп відповідно до п.6.2.5 цього Положення. 6.2.7. Посадові особи і спеціалісти які при перевірці знань виявили незадовільні знання повинні протягом одного місяця пройти повторне навчання та повторну перевірку знань з питань охорони праці. 6.2.8. Позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці проводяться:    при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці;    при введенні в експлуатацію нового обладнання або при впровадженні нових технологічних процесів;     при переведенні працівника на іншу роботу або при призначенні його на іншу посаду що потребує додаткових знань з питань охорони праці;    на вимогу працівника державного нагляду за охороною праці місцевого органу виконавчої влади якщо виявлено незнання посадовою особою спеціалістом нормативних актів про охорону праці. Керівники філій центрів а також посадові особи цехів інших структурних підрозділів де сталася техногенна аварія катастрофа чи нещасний випадок з смертельним наслідком з вини Товариства повинні протягом місяця пройти позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 6.2.9. Посадові особи службові обов'язки яких пов'язані з керівництвом чи контролем виконання робіт з підвищеною небезпекою ДНАОП 0.00-8.02-93 або монтажем налагодженням ремонтом реконструкцією і експлуатацією відповідного обладнання та підготовкою персоналу для обслуговування відповідного обладнання і ведення відповідних технологічних процесів крім навчання і перевірки знань згідно з п.6.2.1 цього Положення зобов'язані в строки встановлені державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами але не рідше одного разу на три роки проходити перевірку знань щодо безпечного ведення відповідних робіт з підвищеною небезпекою. 6.2.10. Посадові особи і спеціалісти в службові обов'язки яких входить безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки ДНАОП 0 00-8.02-93 та робіт що потребують професійного добору див. додаток 6 при прийнятті на роботу проходять в Товаристві попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних виробничих умов а надалі - періодичні перевірки знань у строки встановлені відповідними нормативними актами про охорону праці але не рідше одного разу на рік. Програми попереднього спеціального навчання розробляються  ГНЦ із зазначенням конкретних виробничих умов і відповідних їм чинних  нормативних актів про охорону праці і затверджуються в установленому  порядку.   7. ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ   7.1. Види інструктажів За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний первинний повторний позаплановий та цільовий. 7.1.1. Вступний інструктаж проводиться: - з усіма працівниками які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їхньої освіти стажу роботи та посади; - з працівниками інших організацій які прибули в Товариство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для Товариства; - з учнями та студентами які прибули в Товариство для проходження виробничої практики; -  з усіма учнями що навчаються у навчальних центрах. 7.1.2. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником: -  новоприйнятим постійно чи тимчасово в Товариство; -  який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; -  який буде виконувати нову для нього роботу; - відрядженим працівником який бере безпосередню участь у виробничому процесі в Товаристві. Проводиться з учнями навчальних центрів: -  перед поселенням у гуртожитки; - перед початком занять і при проведенні заходів за межами території навчального центру; - перед виконанням кожного навчального завдання пов'язаного з використанням різних механізмів інструменту матеріалів тощо. 7.1.3. Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в терміни визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником Товариства з урахуванням конкретних умов праці але не рідше: -   на роботах з підвищеною небезпекою - одного разу на 3 місяці; -  для решти робіт - одного разу на 6 місяців. 7.1.4. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці: - при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці а також при внесенні змін та доповнень до них; - при зміні технологічного процесу заміні або модернізації устаткування приладів та інструментів вихідної сировини матеріалів та інших факторів що впливають на стан охорони праці; - при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці що можуть призвести або призвели до травм аварій пожеж тощо; - при виявленні особами які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці незнання вимог безпеки стосовно робіт що виконуються працівником; - при перерві в роботі виконавця робіт більш як на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою а для решти робіт - понад 60 днів З вихованцями учнями студентами - в кабінетах лабораторіях   майстернях тощо при порушеннях ними вимог нормативних актів про охорону праці що можуть призвести або призвели до травм аварій пожеж тощо. Від первинного повторного позапланового інструктажів звільняються працівники перелік яких наведено в додатку 8. 7.1.5. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: - при виконанні разових робіт непередбачених посадовими таї професійними обов'язками; -   при ліквідації аварії стихійного лиха; -   при проведенні робіт на які оформлюється наряд-допуск. Проводиться з працівниками в разі організації масових заходів екскурсії походи спортивні заходи тощо . 7.2. Порядок проведення інструктажів 7.2.1. Усі працівники які приймаються на постійну або тимчасову  роботу і при подальшій роботі повинні проходити в Товаристві певні види інструктажів з питань охорони праці див. додаток 5 щодо надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій пожеж і стихійних лих. 7.2.2. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом з охорони праці а в разі відсутності у роботодавця такої служби - іншим спеціалістом на якого наказом розпорядженням покладено ці обов'язки і який у встановленому цим Положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні яке спеціально для цього обладнано з використанням сучасних технічних засобів навчання навчальних та наочних посібників за програмою розробленою відділом службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються роботодавцем. Орієнтовний перелік питань для складання програми вступного інструктажу додається додаток 9 . Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці додаток 10 . який зберігається в службі охорони праці або у працівника який відповідає за проведення вступного інструктажу а також у контрольному листку  див. додаток 3 . 7.2.3. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими у роботодавця інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт а також з урахуванням вимог орієнтовного переліку питань первинного інструктажу для робітників. 7.2.4. Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників які виконують однотипні роботи за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. 7.2.5. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин що спричинили потребу його проведення. 7.2.6. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від характеру та особливостей робіт що ними виконуватимуться. Особа яка направляється на роботу непередбачену робочою інструкцією без проведення цільового інструктажу вважається такою що не навчена для виконання цієї роботи. 7.2.7. Первинний повторний позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт начальник цеху виробничого підрозділу та ін. . 7.2.8. Первинний повторний позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного повторного чи позапланового інструктажів для працівника на протязі 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань первинного повторного та позапланового інструктажів питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством. При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється. 7.2.9. Працівники які суміщають професії в тому числі працівники комплексних бригад проходять інструктажі як з їхніх основних професій так і з професій за сумісництвом. 7.2.10. Про проведення первинного повторного позапланового та цільового інструктажів та про допуск до роботи особою якою проводився інструктаж вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці додаток 11 . При цьому обов'язкові підписи як того кого інструктували так і того хто інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані журнали прошнуровані і скріплені печаткою. У разі виконання робіт що потребують оформлення наряду-допуску цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску а також в журналі реєстрації інструктажів. Запис про первинний інструктаж також вноситься у контрольний  листок див. додаток 3 . 7.2.11. Перелік професій та посад працівників які звільняються від  первинного повторного та позапланового інструктажів затверджується роботодавцем за узгодженням з державним інспектором з нагляду  за охороною праці. До цього переліку можуть бути зараховані працівники участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням обладнання застосуванням приладів та інструменту   збереженням або переробкою сировини матеріалів тощо.   8. СТАЖУВАННЯ ТА ДОПУСК ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ   8.1. Новоприйняті працівники після первинного інструктажу на робочому місці перед початком самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених кваліфікованих спеціалістів пройти стажування. Тривалість стажування установлює роботодавець залежно від небезпеки виконуваних робіт стажу і кваліфікації працівника і повинна становити не менше двох і не більше 15 змін. 8.2. Допуск до стажування оформлюється наказом розпорядженням роботодавця в якому визначаються тривалість стажування та прізвище відповідального працівника. 8.3. Особи молодші 18 років до виконання самостійної роботи з підвищеною небезпекою не допускаються. 8.4. Перелік посад і професій працівників які повинні проходити стажування з урахуванням термінів стажування в залежності від місцевих умов затверджується роботодавцем. 8.5. Роботодавцю надається право своїм наказом розпорядженням звільняти від проходження стажування працівника який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного цеху до іншого де характер його роботи та тип обладнання на якому він працюватиме не змінюються. 8.6. Стажування проводиться за програмами які розробляються керівником структурного підрозділу і затверджуються роботодавцем. 8.7. Стажування проводиться на робочих місцях. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи які за складністю характером вимогами безпеки відповідають роботам що передбачаються функціональними обов'язками цих працівників. 8.8. У процесі стажування працівник повинен: - поповнити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці; - оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних та аварійних умовах; - засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси й обладнання та методи безаварійного керування ними з метою виконання вимог охорони праці. 8.10. Запис про проведення стажування здійснюється безпосереднім керівником робіт у відповідну графу журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці див. додаток 11 . 8.11. Якщо в процесі стажування працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку за результатами протиаварійних і протипожежних тренувань то стажування новим наказом розпорядженням може бути продовжено на термін що не перевищує двох змін. 8.12. Після закінчення стажування та оформлення "Контрольного листка..." див. додаток 3 працівник наказом роботодавця керівника структурного підрозділу допускається до самостійної роботи.   9. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ   9.1. Навчання в ГНЦ РНЦ і бюро з підготовки робітничих кадрів проводиться згідно з Положенням про ці підрозділи та ліцензією Міносвіти України одержаною Товариством. 9.2. Навчання з питань охорони праці робітничих кадрів в тому числі зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою може проводитись в бюро з підготовки кадрів за згодою роботодавця. 9.3. Навчальні плани інші документи що регламентують перелік навчальних дисциплін їхні обсяги у годинах види занять і форми контролю знань у навчальних центрах бюро з підготовки робітничих кадрів повинні передбачати вивчення питань з охорони праці. 9.4. Зміст і обсяги навчання з питань охорони праці у навчальних центрах регламентуються типовими навчальними планами і типовими навчальними програмами або навчальними програмами нормативних дисциплін з питань охорони праці які затверджуються Міносвіти України за узгодженням з Держнаглядохоронпраці України. 9.5. У підручниках навчальних посібниках методичних матеріалах дидактичних посібниках і т.ін. із спеціальних дисциплін повинні передбачатися розділи з охорони праці за відповідною тематикою. 9.6. При підготовці працівників за професіями специфічні питання охорони праці для конкретних професій повинні вивчатися в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін - з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з питань охорони праці а робочі навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні питання охорони праці. 9.7. Про вивчення передбачених у робочих навчальних програмах питань охорони праці як з дисципліни "Охорона праці" так і зі спеціальних і загальнотехнічних дисциплін викладачі та майстри виробничого навчання роблять відповідні записи в журналах обліку теоретичного і виробничого навчання. 9.8. При підготовці працівників за професіями що застосовуються і на роботах зі шкідливими небезпечними і важкими умовами праці і навчання проводиться з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.24-94 Положення про навчання неповнолітніх професіям пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими та небезпечними умовами праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94 І №130 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.01.95 за І № 14/550. 9.9. У ГНЦ РНЦ і бюро з підготовки робітничих кадрів незалежно  від освітньо-кваліфікаційного рівня слухачів навчальні плани повинні передбачати вивчення дисциплін з питань охорони праці. 9.10. Крім того робочі навчальні програми профілюючих дисциплін  повинні передбачати вивчення питань охорони праці пов'язаних з тематикою цих дисциплін. 9.11. Перелік навчальних дисциплін з питань охорони праці їхні обсяги у годинах і види навчальних занять при розробці робочих навчальних планів перепідготовки і підвищення кваліфікації визначаються ГНЦ з  урахуванням небезпеки технологічних процесів що застосовуються в  Товаристві та чинних нормативно-правових актів затверджених Міносвіти України. 9.12. Формою підсумкового контролю знань після вивчення дисциплін з охорони праці в ГНЦ і РНЦ є іспит.                                                            Додаток 1 ФОРМА ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ                       повна назва Товариства і його структурного підрозділу   ПРОТОКОЛ № засідання комісії із перевірки знань з питань охорони праці "          "                                     м. р.           Комісія у складі: Голови     прізвище ініціали посада   і членів комісії прізвище ініціали посада створена на підставі наказу від " " р. № перевірила знання        позначення нормативних актів про охорону праці за якими проводилася перевірка знань   № п/п   Прізвище ім'я та по батькові працівника   Посада профе-сія розряд   Цех чи виробничий підрозділ   Знає / Не знає   Підпис особи яка проходить перевірку знань   Примітки   1   2   3   4   5   6   7   Голова комісії:                                                                              підпис                                                        посада прізвище ініціали Члени комісії:                                                                               підпис                                                                   посада прізвище ініціали                                                                                                                   підпис                                                                   посада прізвище ініціали                                                                                                                 підпис                                                                   посада прізвище ініціали Примітка.При виконанні спеціальних робіт у гр. 7 робиться запис: "Допущений до роботи в ”. Такий запис може робитися в окремому рядку під кожною особою яка перевіряється. повна назва Товариства і його структурного підрозділу   ПРОТОКОЛ № перевірки знань з питань електробезпеки "      "                                                                  м р Комісія у складі: Голови прізвище ініціали посада і членів комісії      прізвище ініціали посада створена на підставі наказу від " " р № перевірила знання        позначення нормативних актів про охорону праці за якими проводилася перевірка знань   № п/п   Прізвище ім'я та по батькові посада спеціальність і стаж роботи на цій посаді за спеціальністю   Дата попередньої перевірки група з електробезпеки   Дата і причина перевірки група з електробезпеки   Тема перевірки ПТЕЕС ПБЕЕС - згідно з програмою   Рішення КОМІСІЇ знає не знає   Дата наступної перевірки знань   Підпис особи що проходить перевірку знань   1   2   3   4   5   6   7   8     Голова комісії                                                                   підпис                                                              посада прізвище ініціали Члени комісії                                                                     підпис                                                              посада прізвище ініціали                                                                                            підпис                                                              посада прізвище ініціали                                                                                            підпис                                                              посада прізвище ініціали   Додаток 2   ФОРМА ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ   Обкладинка                   ПОСВІДЧЕННЯ     2 сторінка   Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" ПОСВІДЧЕННЯ № Видано                          прізвище ім'я та по батькові Посада фах     Філія    Центр  Цех                                    Керівник М. п.                             Дата     3 сторінка   1. Про перевірку знань з питань охорони праці пройшов ла навчання і виявив ла прізвище та ініціали потрібні знання                         позначення нормативних актів про охорону праці                          за якими проводилась перевірка знань Підстава: Протокол засідання комісії з перевіркизнань від " " р. № Голова комісії     М.п                        підпис                                  прізвище     4 сторінка   1.1    Відомості про періодичну перевірку знань з питань охорони праці   Дата перевірки Причина перевірки Рішення комісії з питань перевірки № протоколу Підпис голови комісії                                                                 5 сторінка 2. Про перевірку знань з електробезпеки допущений до                                                     прізвище та ініціали роботи в електроустановках напругою до           В в якості        Група з електробезпеки     Підстава: протокол Від                         №    Голова комісії                                                                                               підпис                                                                     прізвище М.п.   6 сторінка    2.1. Відомості про періодичну перевірку знань з електробезпеки   Дата перевірки   Причина перевірки   Група з електробезпеки   Рішення комісії знає не знає   Дата наступної перевірки   № протоколу   Підпис голови комісії                                                                                                                                                                             7 сторінка   3. Про перевірку знань вимог Правил будови і безпечної експлуатації кранів ліфтів допущений до                  прізвище та ініціали роботи на кранах ліфтах в якості Підстава: протокол від      №  Голова комісії                                        підпис                       прізвище  М.п.     8 сторінка   3.1.Відомості про періодичну перевірку знань вимог Правил будови і безпечної експлуатації кранів ліфтів Дата перевірки   Причина перевірки   Рішення комісії знає не знає   Дата наступної перевірки   № протоколу   Підпис голови комісії                                                                                                                                         9 сторінка   4. Про перевірку знань вимог Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів посудин що працюють під тиском допущений до                             прізвище та ініціали роботи з паровими та водогрійними котлами посудинами  в якості Підстава: протокол від             № Голова комісії                                        підпис                                      прізвище М.п.     10 сторінка   4.1. Про перевірку знань вимог Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів посудин що працюють під тиском   Дата перевірки   Причина перевірки   Рішення комісії знає не знає   Дата наступної перевірки   №про-токолу   Підпис голови комісії                                                                                                                               11 сторінка   5. Про перевірку знань вимог Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води допущений до            прізвище та ініціали роботи з трубопроводами пари і гарячої води  в якості Підстава: протокол від        № Голова комісії                                     підпис                       прізвище М.п.     12 сторінка   5.1.Відомості про періодичну перевірку знань вимог Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води Дата перевірки   Причина перевірки   Рішення комісії знає не знає   Дата наступної перевірки   № протоколу   Підпис голови комісії                                                                                                                                                     13 сторінка   6. Про перевірку знань вимог Правил безпеки систем газопостачання БНІПів та інших нормативних актів допущений до              прізвище та ініціали роботи в газопостачанні в якості Підстава: протокол від      № Голова комісії                                      підпис                         прізвище М.п.     14 сторінка   6.1.Про перевірку знань вимог Правил безпеки систем газопостачання БНІПів та інших нормативних актів Дата перевірки   Причина перевірки   Рішення комісії знає не знає   Дата наступної перевірки   № протоколу   Підпис голови Комісії                                                                                                                                                     15 сторінка   7. Про перевірку знань вимог Правил ДНАОП при роботі з використанням порохових інструментів допущений до              прізвище та ініціали роботи з використанням порохових інструментів в якості Підстава: протокол від         №  Голова комісії                                      підпис                       прізвище  М.п.     16 сторінка   7.1.Про перевірку знань вимог Правил ДНАОП при роботі з використанням порохових інструментів Дата перевірки   Причина перевірки   Рішення комісії знає не знає   Дата наступної перевірки   № протоколу   Підпис голови комісії                                                                                                                                                     17 сторінка   8. Про перевірку знань вимог Правил ДНАОП при виконанні спеціальних робіт допущений до              прізвище та ініціали виконання спеціальних робіт 1. 2. 3. 4. 5. в якості Підстава: протокол від       №  Голова комісії                                     підпис                          прізвище  М.п.     18 сторінка   8.1.Про перевірку знань вимог Правил ДНАОП при виконанні спеціальних робіт     Дата перевірки   Причина перевірки   Рішення комісії знає не знає   Дата наступної перевірки   № протоколу   Підпис голови комісії                                                                                                                                                     19-36 сторінки   Талон попередження №№ 1 2 3 про порушення вимог ДНАОП інструкцій з питань охорони праці                   короткий виклад порушення     посада прізвище та ініціали особи що вилучила талон                 підпис                                  дата вилучення талону                                 Лінія     відрізу .......................................................................................................................................................         Корінець талону попередження №№ 1 2 3                       прізвище та ініціали порушника Посвідчення № від Посада фах  Дата порушення     Зворотня сторінка корінця талону попередження №1.2. 3                                    Лінія     відрізу ………………………………………………………………... Порушені вимоги ДНАОП інструкцій з питань охорони праці                       короткий виклад порушення      посада прізвище та ініціали особи що вилучила талон           підпис                                                 дата вилучення     37 сторінка                        4. Результати медичного та наркологічного огляду   Дата Висновки лікаря   Підпис особи відповідальної за огляд                                                                             38 сторінка   Пам'ятка Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати це посвідчення з собою. За відсутності цього посвідчення або наявності його з простроченим терміном перевірки знань працівник до роботи не допускається. У разі порушення нормативних актів з охорони праці посвідчення може бути вилучене.     39-40 сторінки для приміток   Додаток З ТИПОВА ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТКА ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ   КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТОК проходження навчання безпечним методам праці Прізвище ім'я по батькові Вік Загальний стаж роботи Стаж роботи за професією на яку приймається Цех виробничий підрозділ Посада на яку приймається   1. Вступний інструктаж Дата проведення Кількість годин Посада прізвище ініціали особи яка провела інструктаж Підпис особи яка провела інструктаж  Підпис особи яка одержала інструктаж 2. Первинний інструктаж Дата проведення Місце проведення Кількість годин Посада прізвище ініціали особи яка провела інструктаж Підпис особи яка провела інструктаж Підпис особи яка одержала інструктаж 3. Освоєння безпечних навичок і прийомів праці стажування Місце проведення Кількість годин Дата закінчення Посада прізвище ініціали особи яка керувала навчанням Підпис особи яка керувала навчанням Підпис особи яка пройшла навчання 4. Перевірка знань правил безпеки Нормативні акти знання яких перевірялося Дата перевірки Оцінка знань Підпис голови комісії 5. Допуск до роботи прізвище ім'я по батькові допустити до роботи як посада фах Підпис керівника який оформив допуск                                                                                                      підпис посада прізвище ініціали   Додаток 4   ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ   Роботи з підвищеною небезпекою - це роботи де можливий безпосередній контакт з небезпечним або шкідливим виробничим фактором. Перелік робіт з підвищеною небезпекою визначається наказом по Товариству філії центру згідно з даним Переліком залежно від безпосередніх умов праці в Товаристві у філії центру та ін. .    1. Обладнання переобладнання і ремонт перетину ліній зв'язку проводового мовлення з лініями електропередачі будь-якої напруги контактними проводами трамваїв і тролейбусів електрифікованої залізниці а також фідерними лініями проводового мовлення першого класу.    2. Обладнання переобладнання і ремонт перетину ліній зв'язку та проводового мовлення із залізничним полотном та автомагістралями.    3. Підвішування і регулювання проводів ліній проводового мовлення на опорах електропередачі.    4. Робота в місцях зближення повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення з повітряними лініями електропередачі будь-якої напруги.    5. Робота в зоні дії повітряних ліній електропередачі та на лініях що знаходяться під дією повітряних ліній електропередачі.    6. Підвішування та демонтаж кабелів і проводів на повітряних лініях зв'язку та проводового мовлення що знаходяться під дією електрифікованої залізниці.    7. Установлення та заміна опор підвішування і демонтаж ліній зв'язку та проводового мовлення в населених пунктах.    8. Робота біля стояків встановлених на крутих і необгороджених дахах при відсутності люків трапів і тросового підходу біля стояків на дахах будівель вище 1 3 метра а також на покрівлях вкритих снігом та льодом.    9. Обслуговування ремонт та налагодження електрозварювального обладнання.    10. Транспортування зберігання експлуатація балонів із стисненими зрідженими вибухонебезпечними та інертними газами.    11. Обслуговування агрегатів і котлів що працюють на газі і рідкому паливі.    12. Роботи пов'язані з обслуговуванням експлуатацією та ремонтом компресорних і холодильних установок.    13. Роботи з використанням інертних газів.    14. Вулканізаційні роботи.    15. Технічне обслуговування експлуатація та ремонт підйомних установок.    16. Робота будівельних і вантажопідйомних машин біля ліній електропередачі. 17. Обладнання мачтових переходів заміна кінцевих кутових кабельних та інших важких опор. 18. Вирубування просік заготівля вирубання та перенесення лісу навантаження і розвантаження опор із залізничних платформ та автомобілів. 19. Навантаження і розвантаження залізобетонних опор та приставок. 20. Копання ям для встановлення опор біля місць проходження силових кабелів трубопроводів та інших підземних комунікацій. 21. Прокладання кабелю кабелеукладачем. 22. Усі роботи в кабельних колодязях та приміщеннях вводу кабелів. 23. Робота на антенно-щоглових спорудах. 24. Демонтаж великогабаритного обладнання зв'язку. 25. Робота в електроустановках зі зняттям та без зняття напруги на струмоведучих частинах та поряд з ними. 26. Електрозварювальні та газозварювальні роботи. 27. Роботи з використанням електро- і пневмомашин та інструментів. 28. Робота на металообробному деревообробному та слюсарному обладнанні. 29. Транспортування зберігання експлуатація посудин що працюють під тиском. 30. Злив очищення та нейтралізація резервуарів та інших ємностей де зберігались нафтопродукти. 31. Нанесення лаків фарб ґрунтовок на основі нітро- та полімерних композицій. 32. Монтаж демонтаж накачування шин автотранспортних засобів 33. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згоряння. 34. Управління транспортними засобами і самохідним технологічним обладнанням. 35. Обслуговування та ремонт акумуляторних батарей. 36. Робота на копіювальних і множильних машинах. 37. Ремонт ліфтів та підйомників. 38. Ремонт вентиляційних каналізаційних водопровідних та інших інженерних систем. 39. Робота на висоті 1 5 м та вище рівня підлоги. Примітки: 1. Роботи наведені в пп. 1-8; 16-25; ЗО; 37-39 виконуються за на-рядом-допуском згідно з правилами ПТЕЕС та ПБЕЕС або за наряд-допуском для робіт з підвищеною небезпекою або за розпорядженням. 2. Перелік робіт може бути доповнений залежно від безпосередніх умов праці в структурному підрозділі Товариства.   Додаток 5   ПЕРЕЛІК ПОСАД ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ПЕВНІ ФОРМИ ІНСТРУКТАЖІВ ТА НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ   № п/п   Найменування посади професії   Вид інструктажу періодичність   Навчання перевірка знань періодичність   1   Генеральна дирекція. - Голова правління - Генеральний директор заступник генерального директора з питань технічної експлуатації директор з питань безпеки та забезпечення життєдіяльності начальник відділу охорони праці директор ГНЦ члени комісії перевірки знань з охорони праці Товариства   Вступний -при прийнятті на роботу   Національний науково-дослідний інститут охорони праці -попередня та періодична один раз на три роки   2   Генеральна дирекція - заступники генерального директора директори з напрямку діяльності їхні заступники начальники відділів служб їхні заступники та інші керівники які організовують виробничі процеси   Вступний -при прийнятті на роботу   ГНЦ - попередня та періодична один раз на три роки   3   Філія: - директор заступник директора з технічних питань заступник директора з питань будівництва начальники служби охорони праці начальник відділу експлуатації мереж начальники бюро з підготовки робітничих кадрів особи які відповідають за електрогосподарство філії члени комісії з перевірки знань з охорони праці філії   Вступний -при прийнятті на роботу   ГНЦ - попередня та періодична один раз на три роки   4   Філія: -         інші заступники директора з напрямків діяльності; начальники та фахівці відділів: - планування та розвитку   - технічного -         будівництва -        матеріально - технічного постачання -          адміністративно-господарського -          проектно-конструкторського проектування - -         інших які організовують виробничі процеси; начальники відділів: -          організації нормування та оплати праці - -         обліку аналізу прогнозу та руху кадрів фахівці: -          відділу експлуатації мереж -          служби охорони праці -          служби пожежної безпеки -         - служби групи механізації та транспорту; -          групи енергетики.   Вступний -при прийнятті на роботу     ГНЦ РНЦ філія - попередня та періодична один раз на три роки   5   Центри і цехи: - начальники їх заступники з технічних питань фахівці з питань охорони праці пожежної безпеки та безпеки руху особи які відповідають за електрогосподарство члени комісії з перевірки знань з охорони праці центрів   Вступний -при прийнятті на роботу   ГНЦ РНЦ філія - попередня та періодична один раз на три роки   6   Безпосередні керівники робіт: - начальник дільниці майстер виконроб бригадир відповідальні за переміщення вантажів відповідальні за енергогосподарство відповідальні за утримання вантажопідйомних пристроїв у справному стані відповідальні за експлуатацію та обслуговування вантажопідйомних кранів відповідальні за технічний стан та експлуатацію посудин що працюють під тиском відповідальні за справний стан та безпечну дію посудин що працюють під тиском відповідальні за безпечну експлуатацію ліфтів відповідальні за безпечну експлуатацію парових та водогрійних котлів відповідальні за безпечну експлуатацію та справний стан трубопроводів гарячої води і пари відповідальні за газове господарство та ін.   Вступний первинний повторний -здин раз на півроку; цільовий позаплановий - за необхідністю   Навчальні заклади філія - попередня та періодична один раз на рік   7   Виконавці робіт: - працівники які безпосередньо обслуговують пристрої електроживлення лінійне та станційне обладнання зв'язку або виконують будівельно-монтажні ремонтні налагоджувальні та профілактичні роботи на цьому обладнанні; телефоністи та телеграфісти що суміщають роботу з обслуговуванням обладнання; радіооператори фотооператори; антенщики-щогловики; кабельники-спаювальники; машиністи мотористи електростанцій з двигунами внутрішнього згорання; дизелісти; монтажники будівельних конструкцій; водії всіх видів автотранспорту та самохідних установок; працівники з обслуговування та ремонту вентиляційних каналізаційних водопровідних та опалювальних систем; монтажники і слюсарі сантехнічних систем; столяри маляри; паркетники; склярі; теслярі; робітники майстерень; робітники які працюють на верстатах; оператори копіювальних та множильних машин; працівники що виконують роботи з профілактичного обслуговування налагодження і ремонту ЕОМ при включеному живленні; електро - та газозварники; працівники які обслуговують котельні теплові пункти ліфти вантажопідйомні механізми посудини підтиском газове устаткування; стропальники та ін.   Вступний первинний повторний -один раз на три місяці; цільовий позаплановий - за необхідністю   Навчальні заклади філія - попередня та періодична один раз на рік   8   Виконавці робіт: - телефоністи телеграфісти; оператори зв'язку; друкарки; працівники постачання; прибиральники виробничих приміщень територій вулиць та ін.   Вступний первинний повторний -один раз на півроку; цільовий позаплановий - за необхідністю   Не проводиться    9   Керівники і виконавці робіт посадові особи у яких виконання посадових обов'язків не пов'язано з прийняттям рішень з охорони праці ; фахівці відділів: -         організації нормування та оплати праці -         обліку аналізу прогнозу та руху кадрів -         планування та економічного аналізу -          бухгалтерського обліку та касири   Вступний первинний позаплановий та цільовий - за обставинами   Не проводиться   10   Оператори та користувачі ПЕОМ незалежно від займаної посади   Вступний первинний повторний -один раз на півроку цільовий позаплановий - за необхідністю   Не проводиться     Примітка Перелік посад професій може змінюватись залежно від конкретних умов праці в Товаристві та ін. структурних підрозділах за узгодженням з держінспекцією охорони праці.   Додаток 6   ПЕРЕЛІК РОБІТ ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ПРОФЕСІЙНОГО ДОБОРУ   № п/ п   Види робіт   Психофізіологічні показники для профвідбору   1   Усі види підземних робіт   1 . Сенсомоторні реакції 2. Увага 3. Пам'ять зорова і слухова 4. Емоційна стійкість і почуття тривоги  5. Стійкість до впливу стресів 6. Орієнтація в замкнутому просторі 7. Недбалість   2   Водолазні роботи   1 . Сенсомоторні реакції 2. Увага 3. Реакція на об'єкт що рухається 4. Швидкість переключення пам'яті 5. Пам'ять зорова та слухова 6. Емоційна стійкість і почуття тривоги  7. Орієнтація в замкнутому просторі 8. Стомлюваність   3   Роботи на висоті верхолазні роботи роботи пов'язані з підйомом на висоту   1 . Сенсомоторні реакції 2. Увага 3. Пам'ять зорова і слухова 4. Емоційна стійкість і почуття тривоги  5. Стійкість до впливу стресів 6. Орієнтація у просторі 7. Здатність до адаптації 8. Стомлюваність   4   Роботи з обслуговування електроустановок напругою до і більш як 1000 В і виконання в них оперативних перемикань налагоджувальних монтажних робіт і високовольтних випробувань; роботи під напругою в електроустановках до і більш як 1000 В роботи пов'язані з діючим енергетичним обладнанням   1 . Сенсомоторні реакції 2. Увага 3. Швидкість переключення уваги 4. Пам'ять зорова і слухова 5. Емоційна стійкість і почуття тривоги 6. Стомлюваність 7. Недбалість   5   Роботи виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї   1 . Сенсомоторні реакції 2. Реакція на об'єкт що рухається 3. Увага 4. Швидкість переключення уваги 5. Емоційна стійкість 6. Агресивність 7. Втомлюваність   6   Роботи пов'язані з управлінням наземним та водним транспортом   1 . Сенсомоторні реакції 2. Увага 3. Реакція на об'єкт що рухається 4. Швидкість переключення пам'яті 5. Пам'ять зорова та слухова 6. Емоційна стійкість і почуття тривоги 7. Орієнтація в замкнутому просторі 8. Стомлюваність 9. Стійкість до впливу стресів     Додаток7   ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ І СПЕЦІАЛІСТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ   ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 1   Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Тема 2. Законодавство України про працю. Тема 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. Тема 4. Виробниче обладнання. Виробничі процеси. Загальні вимоги безпеки. Вимоги галузевих нормативних актів. Тема 5. Будівлі і споруди. Загальні вимоги безпеки. Вимоги галузевих нормативних актів. Тема 6. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. Тема 7. Електробезпека. Тема 8. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди. Профвідбір. Тема 9. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Тема   10. Організаційно-технічні   заходи   щодо  профілактики    попередження локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій та катастроф.   ПРОГРАМА   ТЕМА1.   ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ"   Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці" Кодекс законів про працю Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" Закон України "Про пожежну безпеку" Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційний захист". Основні положення Закону України "Про охорону праці". Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи в Товаристві. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я відшкодування моральної шкоди. Обов'язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов'язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці. Положення про навчання з питань охорони праці. Перелік посадових осіб які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці Інструктажі з питань охорони праці: види періодичність зміст. Фінансування охорони праці. Фонди охорони праці: в Товаристві регіональний галузевий державний; їх призначення порядок формування і витрачання коштів. Служба охорони праці. Положення про службу основні завдання Функціональні обов'язки та права. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні будівництві виготовленні та реконструкції підприємств об'єктів і засобів виробництва. Попередня експертиза перевірка проектної документації. Авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з боку проектних організацій. Сертифікація машин механізмів устаткування транспортних засобів і технологічних процесів. Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів. Дозвіл на початок роботи Товариства. Основні вимоги положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві. Типове положення про комісію з питань охорони праці Товариства: порядок створення обов'язки та права комісії. Інформація та звітність про стан охорони праці. Добровільні об'єднання громадян з охорони праці. Стимулювання охорони праці. Заохочення працівників за активну участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці. Відшкодування Товариствам громадянам і державі збитків завданих порушенням вимог охорони праці. Штрафні санкції до підприємств установ і організацій за порушення нормативних актів про охорону праці невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. Опрацювання прийняття та скасування державних нормативних актів. Припинення чинності державних нормативних актів. Забезпечення працівників нормативними актами про охорону праці. Інструкції та інші нормативні акти про охорону праці що діють у межах Товариства основні вимоги до них і порядок їх розроблення. Державне управління охороною праці. Органи державного управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження Державного департаменту з нагляду за охороною праці. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Повноваження місцевих державних адміністрацій та рад народних депутатів у галузі охорони праці. Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища: національна галузеві регіональні. Комплексні заходи підприємств для досягнення встановлених нормативів з охорони праці Організація наукових досліджень з проблем охорони праці. Національний науково-дослідний інститут охорони праці. Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці їх основні обов'язки і права. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці. Повноваження і права професійних спілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. Дисциплінарна адміністративна матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці за створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.   ТЕМА 2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ   Закон України "Про колективні договори". Розробка укладення та виконання договору угоди відповідно до "Спільних рекомендацій державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці" у колективному договорі угоді трудовому договорі ". Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження понаднормових робіт. Заборона залучення до понаднормових робіт. Забезпечення здорових і безпечних умов праці відповідно до Закону України "Про охорону праці". Праця жінок. Роботи на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок які мають дітей. Праця інвалідів. Порядок працевлаштування інвалідів у тому числі по зору та слуху надання пільг та компенсацій обмеження використання їх праці у нічний час та на понаднормових роботах. Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Вік. з якого допускається прийняття на роботу. Роботи на яких забороняється застосування праці осіб молодших за вісімнадцять років. Медичні огляди. Індивідуальні трудові спори. Органи що розглядають трудові спори. Строки звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття заяв. Порядок і строки розгляду трудових спорів. Відповідальність за порушення законодавства про працю.   ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ   Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу безумовні та умовні рефлекси їх вплив на безпеку праці . Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці почуття сприймання увага пам'ять уява емоції та їх вплив на безпеку праці. Роль трудового колективу у забезпеченні безпеки праці взаємозв'язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересами виробництва та особистими інтересами працівника необережність її причини та бороть6а з нею . Психофізичні фактори умов праці промислова естетика ритм і темп роботи виробнича гімнастика кімнати психологічного розвантаження та їх вплив на безпеку праці. Зв'язок "людина-машина" ергономічні вимоги відповідність устаткування та упорядження робочого місця до анатомо-фізіологічних можливостей людини . Алкоголізм і безпека праці вплив алкоголю на основні психічні процеси підвищена схильність до скоєння нещасного випадку . Методи пропаганди та агітації з охорони праці куточки стінгазети радіомовлення плакати кінофільми виставки тощо . Охорона праці як об'єкт управління. Система управління охороною праці. Мета і завдання управління. Структурно-функціональна схема управління охороною праці. Аналіз та прогнозування стану охорони праці травматизму проф«в сійних та загальних захворювань на виробництві. Планування роботи з охорони праці: перспективне поточне та оперативне. Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції встановлення обов'язків прав і відповідальності виробничо-технічних служб посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці а також вимог з охорони праці. Оперативне керівництво і координація роботіл з охорони праці. Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці. Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці виконанням працівниками своїх обов'язків правил норм та інструкцій з охорони праці за станом охорони праці на робочих місцях. Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів обладнання будівель і споруд. Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами. Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії.   ТЕМА 4. ВИРОБНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ. ВИРОБНИЧИ ПРОЦЕСИ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. ВИМОГИ ГАЛУЗЕВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ   Загальні вимоги безпеки при виконанні окремих робіт . Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях. Правила безпеки при роботах на кабельних та повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення. Правила безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.   ТЕМА 5. БУДІВЛІ І СПОРУДИ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. ВИМОГИ ГАЛУЗЕВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ   Нормативні акти з охорони праці в галузі будівництва. Експертиза проектів і прийняття в експлуатацію нових об'єктів. Санітарне утримання приміщень території Товариства. Спостереження за технічним станом будівель і споруд. Розслідування аварій будівель і споруд.   ТЕМА 6. ВИБУХОНЕБЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА І ВИБУХОЗАХИСТ   Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій пов'язаних з викидами вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин що використовуються у технологічній системі. Основні положення Конвенції 174 від 2 червня 1993 р. Міжнародної організації праці "Про запобігання значним промисловим аваріям". Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Ламінарне дефлаграційне горіння і детонація в різних агрегатних станах: парогазових дисперсних середовищ сконденсованих вибухових речовин. Особливості горіння та вибуху в апаратурі виробничому приміщенні неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. Параметри і властивості що характеризують вибухонебезпеку середовища; фактори що характеризують небезпеку вибуху ГОСТ 12.1.010-76 "Взрывобезопасность. Общие требования". Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.   ТЕМА 7. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА   Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня. Електричний струм одиниці вимірювання струму напруги потужності опору частоти. Постійний та змінний струм їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму напруги. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії умов середовища метеорологічних факторів фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних полів засоби захисту від них. Будова промислових електроустановок та їх елементи: електричні станції підстанції розподільчі пристрої перетворювачі електроенергії; повітряні та кабельні лінії електропередач вище 1000 В; розподільче електромережі напругою до 1000 В. Розподіл електроустановок за класами напруги: 0 4 кВ; 6-10 кВ; ЗЯ кВ; 110-1150 кВ. Особливості будови та сфера застосування. Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі безпечні відстані до струмопровідних частин діючого обладнання що перебувають під напругою. Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом. і Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання зберігання та обліку. Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки що використовуються в електроустановках. Заземлення та занулення електроустановок їх захисна дія; найбільш допустимі величини опору від чого вони залежать. Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом зварювальними та понижувальними трансформаторами переносними світильниками тощо. Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих елек троустановках. Особливості виробництв з наявністю електротехнологій. Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні  та технічні заходи наряд-допуск до роботи інструктаж групи електробезпеки. Вимоги до персоналу який виконує роботи в діючих електроустановках. Особа відповідальна за стан електрогосподарства її статус кваліфікація група електробезпеки обов'язки та відповідальність.   ТЕМА 8. ГІГІЄНА ПРАЦІ І ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ. І МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ. ПРОФДОБІР                                   Поняття гігієни праці та виробничої санітарії. Нормативні акти з питань гігієни праці санітарні норми і правила гігієнічні нормативи стандарти тощо. Принципи закладені в показники оцінки умов праці на виробництві. Критерії оцінки умов праці класи умов і характеру праці на виробництві. Аналіз та оцінка захворюваності з тимчасовою втратою працездатності в Україні у галузі регіоні в Товаристві . Організація та здійснення контролю за факторами виробничого середовища і трудового процесу. Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища. Взаємодія різних служб Товариства з гігієни праці. Планування та організація робіт з охорони здоров'я працівників. Засоби індивідуального та колективного захисту працівників. Порядок забезпечення ними працівників. Класифікація засобів захисту. Вибір засобів колективного та індивідуального захисту. Основні шкідливі виробничі фактори шум вібрація інфразвук ультразвук іонізуючі та неіонізуючі випромінювання тощо характерні для даного виробництва джерела їх утворення класифікації граничне допустимі рівні можливий вплив на працівників. Шкідливі речовини джерела їх утворення класифікація приблизний перелік з 2 тисяч найменувань навести декілька найбільш поширених у виробництві . Організація гігієнічної оцінки нових технологічних виробництв обладнання хімічних речовин що впроваджуються у виробництво. Вибір технологічних процесів: безперервність замкнутість циклу в герметичній апаратурі з максимальним використанням самопливу використання технологічних параметрів тиск вакуум низька температура . Застосування дистанційних автоматичних засобів контролю управління і протиаварійного захисту тощо. Опалення вентиляція кондиціювання виробничих приміщень. Види вентиляції. Проектування монтаж прийняття та експлуатація вентиляційного устаткування обслуговування газопиловловлювального обладнання. Особливості гігієни праці при використанні праці жінок та неповнолітніх. Додержання норм підіймання і переміщення важких речей жінками-робітницями та неповнолітніми. Організація вивільнення жінок і неповнолітніх із шкідливих та важких робіт відповідно до чинних переліків важких робіт і робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці на яких забороняється використання праці жінок та праці неповнолітніх. Рекомендації щодо використання праці вагітних. Забезпечення нагляду за виробничим середовищем Гігієнічний лабораторний контроль виробничого середовища й основні методи фотометричний газохроматографічний полярографічний . Вимоги до методів вимірювань і досліджень. Організація лабораторного контролю на Товариствах. Санітарно-побутове забезпечення працівників. Основні нормативні акти. Конкретні приклади недоліків у санітарно-побутовому обслуговуванні. Медичні огляди - попередні та періодичні поняття медоглядів. Нормативні акти щодо їх організації та проведення. Види професійних захворювань. Застосування Положення про розслідування та облік нещасних випадків профзахворювань і аварій на Товариствах в установах та організаціях при розслідуванні профзахворювань. Реєстрація та облік профзахворювань. Визначення придатності працівника до даної роботи потреба переведення на іншу роботу відновлювання працездатності. Оцінка стану здоров'я працівників. Основні вимоги до складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці.   ТЕМА 9. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ   Стислі основи анатомії та фізіології людини. Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність доцільність дій швидкість рішучість спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі їх ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи джгута-закрутки. Способи реанімації підготовка потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Непрямий закритий масаж серця. Перша допомога при потопленні. Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок. Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила накладання пов'язок. Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу. Опіки їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах.   ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЙ ТА КАТАСТРОФ   Великі виробничі аварії їх типи причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. Законодавчі та інші нормативні акти світової спільноти та України щодо забезпечення контролю та захисту від основних видів виробничих небезпечних чинників. Класифікація виробничих небезпечних чинників різновиди вибухів пожеж; вибухи киплячих рідин що викидають пару викиди токсичних речовин; порушення цілісності інженерних споруд будівель тощо . Ідентифікація небезпечних промислових установок. Роль адміністрації Товариства в системах попередження аварій великих виробничих установок. Мета і методика виявлення небезпечних чинників виробничих аварій. Промислові установки - джерело великих аварій відповідно до директиви ЄС «Севізо». Визначення пріоритетів. Прогнозування аварій на виробництві. Методики оцінки можливостей виникнення аварій при виконанні окремих технологічних процесів. Роль адміністрації та керівників підрозділів Товариства у виявленні небезпечного промислового устаткування проведенні оцінки небезпечних промислових факторів розробці планів ліквідації аварій та аварійно-рятувальних заходів розробці заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва організації навчання та протиаварійних тренувань персоналу. Формування звітів про стан безпеки праці проведену протиаварійну роботу та про аварії що сталися. Роль місцевих органів виконавчої влади при вирішенні питань розміщення небезпечних промислових установок у наданні допомоги Товариствам проведенні інспекцій ліквідації наслідків аварій забезпеченні безпеки населення. Функціональна структура управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Взаємодія органів місцевої влади та керівників аварійно небезпечних виробництв щодо попередження аварій та ліквідації їх наслідків. Складання переліку промислових установок - джерел загрози великих виробничих аварій. Узгодження місць розташування виробництв. Проведення інспекцій. Комплекс інженерно-технічних заходів спрямованих на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об'єктів ПНО захист виробничого персоналу і населення зменшення збитків втрат і руйнувань у разі аварій великих пожеж. Розміщення нових виробництв на відстанях які унеможливлюють ініціювання аварій на сусідніх ПНО. Проектування оптимальних розмірів і виробничих потужностей підприємств технологічних ліній і окремих установок які забезпечують їх стійке і безпечне функціонування. Порядок проведення інспекцій. Планування заходів у разі надзвичайних ситуацій на виробництві. Мета планування оцінка небезпечних чинників та їх розподіл на категорії. Організа ція аварійних служб та формування планів їх роботи. Управління здійсненням заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Пункти управління. Порядок дії систем аварійної сигналізації та зв'язку призначенням персоналу та визначення його обов'язків. Центри управління та контро лю надзвичайних ситуацій.   Планування   послідовності   аварійного  відключення   обладнання. Проведення «штабних» навчань щодо реалізації планів ліквідації аварій. Оцінка планів та їх модернізація. Система попередження великих аварій та техногенних катастроф. Запобігання надзвичайним ситуаціям. Чинники підвищення техногенної безпеки. Основні напрямки профілактичної діяльності в сфері попередження виникнення надзвичайних ситуацій та зниження збитків від них. Особливості системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій. Режими функціонування цієї системи оперативний режим режим прогнозування і режим попередження . Комплекс заходів  організаційно-виробничого  спрямування    інженерно-технічного спрямування та інформаційного характеру. Правова і законодавча база   яка гарантує право об'єктів народного господарства на безпечне існу вання.  Комплекс заходів територіально-організаційного  спрямування. Особливості планування попереджувальних заходів. Організація контролю роботи небезпечних виробництв та використання отруйних вибухо- пожежонебезпечних та інших матеріалів і речовин. Вибір засобів контролю управління і протиаварійного захисту ПАЗ . Обгрунтування вибору енергозабезпечення енергостійкості системи контролю управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу та енергетичного потенціалу об'єкта. Створення та організація роботи групи експертів в Товаристві. Складання та затвердження контрольних списків виробничих небезпечних чинників. Надання інформації громадськості.   Додаток 8   ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ ТА ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ПЕРВИННОГО ПОВТОРНОГО ТА ПОЗАПЛАНОВОГО ІНСТРУКТАЖІВ   1. Голова правління - Генеральний директор. 2. Заступники Генерального директора директори з напрямків. 3. Директор філії і його заступники. 4. Начальники та заступники начальників центрів та цехів електрозв'язку і технічної експлуатації транспорту і механізації обслуговування споживачів та продажу послуг інформаційних технологій технічного забезпечення соціально-побутового призначення. 5. Керівники відділів і служб. 6. Спеціалісти служб охорони праці і пожежної безпеки. 7. Спеціалісти з організації оплати і нормування праці. 8. Інспектор-ревізор. 9. Спеціалісти І і IIвідділів. 10. Спеціалісти по кадрах. 11. Юрисконсульт. 12. Секретар. 13. Працівники які безпосередньо не зв'язані з проведенням робіт на виробничих дільницях які не здійснюють контроль за технічним станом машин механізмів будівель та споруд проведенням технологічних процесів зберіганням сировини і матеріалів.   Примітки: 1. Працівники які є користувачами ПЕОМ від первинного повторного та позапланового інструктажів не звільняються. 2. Перелік посад професій може змінюватись залежно від конкретних умов праці в структурному підрозділі Товариства.   Додаток 9   ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ   1. Загальні відомості про Товариство характерні особливості виробництва об'єкти підвищеної небезпеки. 2. Загальні правила поведінки працівників на території Товариства у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів служб допоміжних приміщень безпечний рух на території Товариства 3. Основні положення Закону України «Про охорону праці» Кодексу законів про працю та нормативних актів про охорону праці вирішення спірних питань між роботодавцем і працівником. 3.1. Трудовий договір робочий час та час відпочинку. Охорона праці жінок та осіб молодше 18 років. Колективний договір угода пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці порядок їх надання. 3.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства відповідальність за порушення цих правил. 3.3. Система управління охороною праці державний нагляд та громадський контроль за охороною праці в Товаристві: -   обов'язки власника або уповноваженого ним органа з охорони праці; -  обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці; -  права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди та під час роботи в Товаристві; - відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці; - попередні та періодичні медичні огляди; - соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань; - навчання з питань охорони праці. 4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори характерні для цього виробництва особливості їх дії на працівників. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням засоби індивідуального та колективного захисту знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту. Питання  електробезпеки. 5. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни. 6. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій які сталися в Товаристві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки. 7. Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків та професійних захворювань. 8. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам вибухам аваріям. Дії персоналу при їх виникненні. Чинні документи з питань пожежної безпеки. Виробничі дільниці найбільш небезпечні в пожежному відношенні. Протипожежний режим. Загальнооб'єктні та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежогасіння. 9. Перша допомога потерпілим. Дії працівників при виникненні нещасного випадку в Товаристві.   Додаток 10   ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ   Розпочато" " р. Закінчено" " р.   Формат А4 210х297     № п/п     Дата проведення інструктажу     Прізвище ім'я та по батькові особи яку Інструктують     Професія посада особи яку інструктують ії вік      Назва виробничого підрозділу до якого приймається особа яка інструктується     Прізвище ініціали посада особи яка інструктує             Підпис   особи яку інструктують   особи яка інструктує   1   2   3   4   5   6   7   8     Додаток 11 ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ         № п/п       Дата   Прі- звище ініціали особи яку інструктують   Професія посада особи яку інст-ру-ктують     Вид інструктажу первинний повторний позаплановий цільовий     Причина проведення позапланового та цільовогоіІнструктажу   Назва або по- значення нормативного акту за яким інструктують       Підпис        Стажування на        робочому місці     Знання перевірив допустив посада прізвище ініціали підпис   Особи яка інст-рук-тує   Особи яку інст-рукту-ють   Кількість змін з до дата   Стажування пройшов підпис працівника   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12       Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"   УЗГОДЖЕНО Начальник Управління по нагляду в машинобудуванні на транспорті та у зв'язку Комітету по нагляду за охороною праці України                               С.А. Полянський        “ ” 2000 р   ЗАТВЕРДЖЕНО Голова правління ВАТ "Укртелеком"     Л.І. Нетудихата “ ” 2000р     СУОП-02-00  Положення про розподіл обов'язків з питань охорони праці у ВАТ "Укртелеком"   Київ 2000   ПЕРЕДМОВА   9.    РОЗРОБЛЕНО:                                    Науково-виробничим підприємством                                                                     "ПРОТЕК"                                                                      за умовами Технічного завдання                                                                      затвердженого ЗО липня 1999 р.   10. ВНЕСЕНО:                                            Відкритим акціонерним товариством                                                                     "Укртелеком"   11. ЗАТВЕРДЖЕНО І                                 Наказом ВАТ "Укртелеком" ВВЕДЕНО В ДІЮ:                                      від 26.07.2000 р. №173   12. ВВЕДЕНО:                                             Вперше   ЗМІСТ   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ........................................................................................................................87 2. ВИЗНАЧЕННЯ............................................................................................................................................... 87 3. СКОРОЧЕННЯ .............................................................................................................................................. 88 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ............................................................................... ...........................................88 5. ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ - ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДИРЕКТОРА ФІЛІЇ КЕРІВНИКА ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ ТОВАРИСТВА................89 6. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ...........................................................................................91 6.1.  Загальні обов'язки з охорони праці заступників Генерального директора директорів за напрямками роботи Генеральної дирекції заступників директорів з напрямків філій заступників керівників відокремлених структурних підрозділів центрів .......... 91 6.2.  Загальні обов'язки з охорони праці керівників структурних підрозділів Генеральної дирекції філій відокремлених структурних підрозділів центрів ..........................................................................................................................91 6.3. Загальні обов'язки з охорони праці працівників Генеральної дирекції філій відокремлених структурних підрозділів центрів ....92 7. ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ................................................................................................................................93 7.1.  Обов'язки з охорони праці заступника Генерального директора з питань технічної експлуатації.......93 7.2. Обов'язки з охорони праці заступника Генерального директора з питань планування та будівництва мереж зв'язку.................................... .....................................................................................................................................93 7.3. Обов'язки з охорони праці заступника Генерального директора з питань фінансово-економічної діяльності......93 7.4. Обов'язки з охорони праці директора з питань безпеки та забезпечення життєдіяльності.....................94 7.5. Обов'язки з охорони праці директора з питань радіотехнологій ..............................................................94 7.6. Обов'язки з охорони праці директора з питань планування розвитку...................................95 7.7. Обов'язки з охорони праці директора з правових питань...............95 7.8.  Обов'язки з охорони праці начальника відділу мереж передачі даних.................95 7.9.  Обов'язки з охорони праці начальника відділу   експлуатації місцевих мереж........................95 7.10. Обов'язки з охорони праці начальника відділу експлуатації первинної мережі..........................................................96 7.11. Обов'язки з охорони праці начальника відділу транкінгового та пейджингового зв'язку стільникового зв'язку супутникового зв'язку .....................................................................................................................................96 7.12. Обов'язки з охорони праці начальника відділу енергозабезпечення............................. 97 7.13. Обов'язки з охорони праці начальника відділу експлуатації засобів транспорту та механізації........ 97 7.14. Обов'язки з охорони праці начальника відділу метрології стандартизації та сертифікації....... 98 7.15. Обов'язки з охорони праці начальника відділу організації будівництва................................ 98 7.16. Обов'язки з охорони праці начальника відділу планування вторинних мереж...............98 7.17. Обов'язки з охорони праці начальника відділу проектних робіт і експертизи проектів............. 99 7.18. Обов'язки з охорони праці начальника відділу структури організації та оплати праці.................................. 99 7.19. Обов'язки з охорони праці начальника відділу кадрів та соціального захисту...................................100 7.20. Обов'язки з охорони праці начальника відділу підготовки кадрів.......................................................100 7.21. Обов'язки з охорони праці начальника центру матеріально-технічного забезпечення..... 100 8. ФІЛІЯ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЦЕНТР ...... ..................................................101 8.1. Обов'язки з охорони праці заступника директора з технічних питань........................................101 8.2. Обов'язки з охорони праці заступника директора з питань економіки та фінансів..............................102 8.3. Обов'язки з охорони праці заступника директора з питань праці та персоналу...................... 103 8.4. Обов'язки з охорони праці заступника директора з питань будівництва..................................... 103 8.5. Обов'язки з охорони праці заступника директора з питань маркетингу та продажу послуг.......... 104 8.6. Обов'язки з охорони праці головного бухгалтера..............................................................................................104 8.7.  Обов'язки з охорони праці начальника відділу організації нормування та оплати праці............... 105 8.8. Обов'язки з охорони праці начальника відділу обліку аналізу прогнозу та руху кадрів.........................105 8.9.  Обов'язки з охорони праці керівника групи енергетики.................................................................................. 106 8.10. Обов'язки з охорони праці керівника відділу постачання.............................................................................. 107 8.11. Обов'язки з охорони праці начальника відділуексплуатації мереж....................................... 108 8.12. Обов'язки з охорони праці керівника групи механізації та транспорту...................... 109 8.13. Обов'язки з охорони праці начальника відділу будівництва......................................................................... 109 8.14. Обов'язки з охорони праці керівника групи комп'ютерних технологій.......................... 110 8.15. Обов'язки з охорони праці керівника відділу групи правового забезпечення............................ 110 9. ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДИРЕКТОРА ГОЛОВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ...................... 110 10.   ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ ІНШИХ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ......................111 11.   ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ ЩО НЕ МАЄ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ..............111 12.   ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ СЛУЖБИ ГРУПИ ОХОРОНИ ПРАЦІ....... 112 13. ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА РОБІТ....................113 14.   ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ.........................................................................114 15.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ДІЮЧИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ.................................................................117   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ   1.1. Положення про розподіл обов'язків з питань охорони праці у ВАТ "Укртелеком" далі Положення встановлює єдину систему організації робіт з охорони праці у Відкритому акціонерному товариств "Укртелеком" далі Товариство і визначає обов'язки посадових та ін ших осіб щодо забезпечення умов праці які відповідають вимогам збереження життя і здоров'я працівників у процесі їхньої трудової діяльності 1.2. Дія цього Положення поширюється на всі філії відокремлен структурні підрозділи та інші структурні підрозділи Товариства. 1.3. Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх працівників Товариства.   2. ВИЗНАЧЕННЯ   - Виконавець робіт працівник який незалежно від посади яку обіймає безпосередньо виконує завдання керівника робіт. - Карта умов праці документ в якому містяться кількісні та якісні характеристики факторів виробничого середовища і трудового процесу гігієнічна оцінка умов праці рекомендації щодо їх поліпшення запропоновані пільги і компенсації. - Керівник робіт працівник який незалежно від посади яку посідає безпосередньо видає завдання виконавцю робіт. - Нормативні акти про охорону праці державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці і нормативні акти про охорону праці Товариства. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці це правила стандарти норми положення інструкції та інші документи яким надано чинність правових норм обов'язкових для виконання. Нормативні акти про охорону праці Товариства затверджуються власником або уповноваженим ним органом спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території Товариства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. - Об'єкт зв'язку комплекс споруд чи окрема споруда обладнані засобами електричного зв'язку з територією на якій розміщені ці споруди споруда . - Товариство Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком". - Посадова особа особа яка обіймає постійно чи тимчасово в Товаристві посаду пов'язану з виконанням організаційно розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків або яка виконує такі обов'язки за спеціальним повноваженням. -  Роботодавець керівник наділений правом прийому на роботу. -  Структурний підрозділ організаційний підрозділ Товариства в відповідності з його установчими і іншими внутрішніми документами. -  Умови праці сукупність факторів виробничого середовища які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.   3. СКОРОЧЕННЯ   ГНЦ Головний навчальний центр. ЗІЗ засоби індивідуального захисту. ЗКЗ засоби колективного захисту. НВФ небезпечний виробничий фактор. ПЕОМ персональна електронно-обчислювальна машина. РНЦ регіональний навчальний центр. СУОП система управління охороною праці. ШВФ шкідливий виробничий фактор.   4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   4.1. Це Положення розроблено згідно із Законом України "Про охорону праці" Кодексом законів про працю України та іншими чинними нормативними актами про охорону праці і передбачає впровадження в практику основних принципів державної політики в галузі охорони праці. 4.2. Дане Положення ставить перед усіма керівниками і спеціалістами Товариства вимоги щодо обов'язкового забезпечення безпеки працівника пріоритету його життя і здоров'я відносно результатів виробничої діяльності і затверджує перехід у вирішенні проблем охорони праці від принципу "реагувати на випадок і виправляти становище" до принципу "передбачити і попередити випадок". 4.3. Організація роботи з охорони праці в Товаристві покладається на керівника Товариства який зобов'язаний створити умови праці згідно із законодавством про охорону праці і нести персональну відповідальність за забезпечення умов праці гігієни виробничого середовища і дотримання прав працівників гарантованих законодавством. 4.4. У структурних підрозділах робота із забезпечення безпечних умов праці і дотримання законодавства про охорону праці покладається на керівника структурного підрозділу Товариства. 4.5. Для організації виконання правових організаційно-технічних санітарно-гігієнічних соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам професійним захворюванням і аваріям у процесі праці в Товаристві створено службу охорони праці робота якої здійснюється згідно з СУОП - 09-00 Положенням про службу охорони праці. 4.6. Відповідно до організаційної структури і розподілу обов'язків між посадовими особами в конкретному структурному підрозділі переліки посадових обов'язків з охорони праці можуть бути відповідним чином доповнені. 4.7. Для окремих категорій працівників обов'язки з охорони праці складаються із загальних обов'язків розділ 6 та обов'язків які визначені специфікою виконуваної роботи згідно з посадою розділ 7 8 .   5. ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ -ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДИРЕКТОРА ФІЛІЇ КЕРІВНИКА ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ ТОВАРИСТВА   Голова правління - Генеральний директор директор філії керівник відокремленого структурного підрозділу центру зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів а також забезпечити дотримання прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці. Для вирішення цього завдання потрібно забезпечити функціонування системи управління охороною праці. З цією метою Голова правління - Генеральний директор директор філії керівник відокремленого структурного підрозділу згідно структури і штатного розпису: 5.1. Створює відповідні служби і призначає посадових осіб які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці затверджує Положення інструкції про їх обов'язки права і відповідальність за виконання покладених на них функцій. 5.2. Опрацьовує за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці впроваджує прогресивні технології здобутки науки і техніки засоби механізації та автоматизації виробництва вимоги ергономіки позитивний досвід з охорони праці тощо. 5.3. Забезпечує усунення причин що викликають нещасні випадки професійні захворювання і здійснення профілактичних заходів визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин. 5.4. Організовує проведення лабораторних досліджень умов праці атестації робочих місць на відповідність нормативним актам з охорони праці у порядку і терміни встановлені законодавством вживає за їхніми підсумками заходів для усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів. 5.5. Опрацьовує і затверджує положення інструкції інші нормативні акти про охорону праці які чинні в межах Товариства і встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території Товариства У виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці забезпечує безкоштовно працівників нормативними актами про охорону праці.  5.6. Здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів правил експлуатації машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва за використанням ЗІЗ і ЗКЗ виконанням робіт відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці. 5.7. Організовує навчання і пропаганду безпечних методів праці і співробітництво з працівниками в галузі охорони праці. 5.8. За відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог які потрібно виконати для створення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах вживає узгоджених з органами державного нагляду заходів які забезпечать безпеку працівників. 5.9. У разі виникнення в Товаристві надзвичайних ситуацій залучає при потребі професійні аварійно-рятувальні формування. 5.10. Визначає в посадових положеннях інструкціях обов'язки з охорони праці своїх заступників а також директорів за напрямками начальників відділів служб та інших безпосередньо підпорядкованих структурних підрозділів. 5.11. Керує роботою служби охорони праці і забезпечує умови для нормальної роботи не допускаючи залучення працівників цієї служби до виконання робіт що не входять до їхніх функціональних обов'язків. 5.12. Надає пропозиції у вищестоящий орган в Товаристві щодо створення фонду охорони праці кошти якого повинні використовуватися тільки на здійснення заходів що забезпечують доведення умов і безпеки праці або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві до нормативних вимог. 5.13. Оцінює діяльність посадових осіб структурних підрозділів щодо створення ними безпечних і здорових умов праці вживає заходів для усунення недоліків та економічного стимулювання керівників. 5.14. Забезпечує виконання приписів органів державного нагляду та інших органів з охорони праці з метою усунення існуючих недоліків. 5.15. Забезпечує опрацювання цільових перспективних і комплексних заходів з охорони праці. 5.16. Забезпечує впровадження і чітке функціонування СУОП відповідно до Закону України "Про охорону праці". 5.17. Забезпечує опрацювання і впровадження в Товаристві системи інформаційного забезпечення управління охороною праці для прийняття рішень спрямованих на створення безпечних умов праці в Товаристві.   6. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ   6.1. Загальні обов'язки з охорони праці заступників Генерального директора директорів за напрямками роботи Генеральної дирекції заступників директорів з напрямків філій заступників керівників відокремлених структурних підрозділів центрів Заступник Генерального директора директор за напрямком Генеральної дирекції заступник директора за напрямком філії заступник керівника відокремленого структурного підрозділу центру забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про дирекцію посадовим положенням і зобов'язаний: 6.1.1. Знати основи законодавства і нормативні акти про охорону праці що стосуються специфіки та умов роботи безпосередньо підпорядкованих структурних підрозділів. 6.1.2. Забезпечити керівництво роботою з охорони праці в безпосередньо підпорядкованих йому структурних підрозділах. 6.1.3. Сприяти створенню в безпосередньо підпорядкованих структурних підрозділах і на робочих місцях умов праці згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці а також забезпечити дотримання прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці. 6.1.4. Визначити обов'язки з охорони праці керівників безпосередньо підпорядкованих структурних підрозділів і внести їх у посадові положення і положення про структурні підрозділи. 6.1.5. Нести відповідальність за невиконання вимог нормативних актів про охорону праці відповідно до чинного законодавства. 6.2. Загальні обов'язки з охорони праці керівників структурних підрозділів Генеральної дирекції філій відокремлених структурних підрозділів центрів Керівник структурного підрозділу Генеральної дирекції філії відокремленого структурного підрозділу центру забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених Положенням про структурний підрозділ і зобов'язаний: 6.2.1. Знати основи законодавства і нормативні акти про охорону праці що стосуються специфіки та умов роботи структурного підрозділу. 6.2.2. Сприяти створенню умов праці на робочих місцях безпосередньо підпорядкованих працівників відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці а також забезпечити дотримання прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці. 6.2.3. Контролювати дотримання працівниками вимог нормативних актів про охорону праці. 6.2.4. Своєчасно проводити з підлеглими працівниками всі необхідні інструктажі з охорони праці. 6.2.5. Опрацьовувати і своєчасно переглядати інструкції з охорони праці згідно діючих нормативних актів; забезпечувати працівників інструкціями з охорони праці. 6.2.6. Забезпечити внесення в посадові інструкції підлеглих працівників функцій і обов'язків з охорони праці. 6.2.7. Надавати пропозиції про відсторонення від роботи підлеглих працівників які порушують вимоги нормативних актів про охорону праці а також працівників які не пройшли медогляду і не знають інструкцій з охорони праці. 6.2.8. Повідомляти безпосереднього керівника і керівника служби охорони праці про кожний нещасний випадок що стався в структурному підрозділі. 6.2.9. Нести відповідальність за невиконання вимог нормативних актів про охорону праці відповідно до чинного законодавства. 6.3. Загальні обов'язки з охорони праці працівників Генеральної дирекції філій відокремлених структурних підрозділів центрів Працівник Генеральної дирекції дирекції філії відокремленого структурного підрозділу центру забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених його посадовою інструкцією і зобов'язаний: 6.3.1. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці. 6.3.2. Проходити попередній і періодичні медогляди згідно із затвердженим графіком. 6.3.3. Виконувати тільки ті роботи які визначені посадовою інструкцією або завданням розпорядженням безпосереднього керівника. 6.3.4. Знати прийоми надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків уміти користуватися засобами пожежогасіння. Знати і виконувати правила поведінки в аварійних і надзвичайних ситуаціях. 6.3.5. При нещасному випадку негайно надавати на місці першу допомогу потерпілому або собі якщо це необхідно і викликати невідкладну медичну допомогу будь-яким засобом зв'язку або через присутніх людей. 6.3.6. Повідомляти про небезпеку нещасний випадок безпосереднього керівника чи особу яка його заміщає. 6.3.7. Припинити роботу в разі виникнення аварійної ситуації і діяти згідно з вимогами інструкцій і затвердженими планами евакуації. 6.3.8. Нести персональну відповідальність за порушення вимог нормативних актів про охорону праці згідно з чинним законодавством.   7. ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ   7.1. Обов'язки з охорони праці заступника Генерального директора з питань технічної експлуатації Заступник Генерального директора з питань технічної експлуатації забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених його посадовим положенням і зобов'язаний: 7.1.1. Забезпечувати керівництво роботою з охорони праці в безпосередньо підпорядкованих структурних підрозділах. 7.1.2. Координувати роботу з опрацювання і впровадження технологічних процесів матеріалів устаткування оснащення інструменту технічної документації потрібних для безпечного виконання робіт. 7.1.3. Визначати і вносити в посадові положення директорів за напрямками діяльності обов'язки з охорони праці. 7.1.4. Затверджувати розроблені нормативи з охорони праці Товариства щодо питань технічної експлуатації. 7.2. Обов'язки з охорони праці заступника Генерального директора з питань планування та будівництва мереж зв'язку Заступник Генерального директора з питань планування та будівництва мереж зв'язку забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених його посадовим положенням і зобов'язаний: 7.2.1. Забезпечувати керівництво роботою з охорони праці в безпосередньо підпорядкованих структурних підрозділах. 7.2.2. Координувати роботу з опрацювання і впровадження технологічних процесів матеріалів устаткування оснащення інструменту технічної документації потрібних для безпечного виконання робіт. 7.2.3. Розглядати проекти будівництва і реконструкції об'єктів зв'язку і видавати щодо них висновки з питань охорони праці. 7.2.4. Брати участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію нових об'єктів зв'язку і тих що реконструюються. 7.2.5. Визначати і вносити в посадові положення директорів за напрямками діяльності обов'язки з охорони праці. 7.3. Обов'язки з охорони праці заступника Генерального директора з питань фінансово-економічної діяльності Заступник Генерального директора з питань фінансово-економічної діяльності забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених його посадовим положенням і зобов'язаний: 7.3.1. Забезпечувати своєчасне перерахування коштів що направляються на реалізацію заходів і виконання договорів з охорони праці. 7.3.2. Забезпечити своєчасне перерахування страхових внесків Товариства у фонд соціального страхування від нещасних випадків згідно Закону України "Про загальнообв'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які причинили втрату працездатності". 7.4. Обов'язки з охорони праці директора з питань безпеки та забезпечення життєдіяльності Директор з питань безпеки та забезпечення життєдіяльності забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про дирекцію і зобов'язаний: 7.4.1. Щоквартально проводити аналіз стану охорони праці у Товаристві та надавати пропозиції щодо заходів спрямованих на його покращення. 7.4.2. Організувати і координувати роботу з охорони праці в Товаристві і в його структурних підрозділах згідно з чинними СУОП-09-00 Положенням про службу охорони праці Товариства і СУОП-00-00 Положення про систему управління охороною праці у ВАТ "Укртелеком". 7.4.3. Координувати роботу з опрацювання й впровадження в Товаристві системи інформаційного забезпечення управління охороною праці для прийняття рішень спрямованих на забезпечення безперечних умов праці в Товаристві. 7.4.4. Затверджувати розроблені нормативи з охорони праці Товариства. 7.4.5. Затверджувати перспективні і поточні плани роботи відділу охорони праці Генеральної дирекції і контролювати їх виконання. 7.5. Обов'язки з охорони праці директора з питань радіо-технологій Директор з питань радіотехнологій забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про дирекцію і зобов'язаний: 7.5.1. При організації проектування будівництва та експлуатації радіотехнічних об'єктів об'єктів які випромінюють електромагнітну енергію керуватися діючими Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. 7.5.2. Забезпечувати застосування устаткування установок та пристроїв при умові виконання Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів. 7.5.3. Координувати роботи з опрацювання і впровадження технологічних процесів устаткування технічної документації необхідних для безпечного виконання робіт. 7.5.4. Брати участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію нових та реконструйованих об'єктів радіозв'язку. 7.6. Обов'язки з охорони праці директора з питань планування розвитку Директор з питань планування розвитку забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про дирекцію і зобов'язаний: 7.6.1. Забезпечувати безумовне виконання Закону України "Про охорону праці" стосовно проведення експертизи проектної документації в органах державного нагляду. 7.6.2. Забезпечувати застосування устаткування установок пристроїв вітчизняного і зарубіжного виробництва тільки за наявності сертифіката відповідності і дозволу Держнаглядохоронпраці. 7.7. Обов 'язки з охорони праці директора з правових питань Директор з правових питань забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених Положенням про дирекцію і зобов'язаний: 7.7.1. Здійснювати юридичне забезпечення роботи з питань охорони праці. 7.7.2. Організовувати захист інтересів Товариства у разі подання позовів до осіб винних у порушенні нормативів з охорони праці і заподіянні шкоди здоров'ю працівників. Представляти інтереси Товариства та його структурних підрозділів у судових інстанціях. 7.8. Обов'язки з охорони праці начальника відділу мереж передачі даних Начальник відділу мереж передачі даних забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 7.8.1. Брати участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів. 7.8.2. Координувати роботу і сприяти структурним підрозділам у виконанні завдань щодо заміни зношеного устаткування яке не відповідає вимогам діючих нормативних актів з охорони праці. 7.8.3. Координувати роботу із забезпечення стану вторинних мереж відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці. 7.9. Обов'язки з охорони праці начальника відділу експлуатації місцевих мереж Начальник відділу експлуатації місцевих мереж забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 7.9.1. Координувати роботу структурних підрозділів з контролю наявності на лініях зв'язку і проводового мовлення небезпечних пересічень  вільних підвісок з лініями електропередачі вживати необхідних заходів для приведення їх у відповідність до вимог діючих нормативних актів з охорони праці. 7.9.2. Брати участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів. 7.9.3. Координувати роботу і сприяти структурним підрозділам у виконанні завдань щодо заміни зношеного устаткування яке не відповідає вимогам діючих нормативних актів з охорони праці. 7.9.4. Координувати роботу структурних підрозділів щодо забезпечення стану повітряних і кабельних ліній зв'язку відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці. 7.10. Обов'язки з охорони праці начальника відділу експлуатації первинної мережі Начальник відділу експлуатації первинної мережі забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 7.10.1. Координувати роботу структурних підрозділів з контролю наявності на лініях зв'язку і проводового мовлення небезпечних пересічень і спільних підвісок з лініями електропередачі вживати необхідних заходів для приведення їх у відповідність до вимог діючих нормативних актів з охорони праці. 7.10.2. Брати участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів. 7.10.3. Координувати роботу і сприяти структурним підрозділам у виконанні завдань щодо заміни зношеного устаткування яке не відповідає вимогам діючих нормативних актів з охорони праці. 7.10.4. Координувати роботу структурних підрозділів щодо забезпечення стану повітряних і кабельних ліній зв'язку відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці. 7.11. Обов'язки з охорони праці начальника відділу тран-кінгового та пейджингового зв'язку стільникового зв'язку супутні/нового зв'язку 7.11.1. При організації проектування будівництва та експлуатації радіотехнічних об'єктів об'єктів які випромінюють електромагнітну енергію керуватися діючими Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. 7.11.2. Забезпечувати застосування устаткування установок та пристроїв при умові виконання Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів. 7.11.3. Координувати роботи з опрацювання і впровадження технологічних процесів устаткування технічної документації необхідних для безпечного виконання робіт. 7.11.4. Забезпечувати своєчасну паспортизацію об'єктів які випромінюють електромагнітну енергію та використання на цих об'єктах сертифікованого обладнання. 7.11.5. Брати участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію нових та реконструйованих об'єктів радіозв'язку 7.12. Обов'язки з охорони праці начальника відділу енергозабезпечення Начальник відділу енергозабезпечення забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 7.12.1. Сприяти забезпеченню безпечного стану електричних установок здійсненню контролю за їх безпечною експлуатацією відповідно до вимог діючих нормативних актів з охорони праці діючих нормативних актів з охорони праці. 7.12.2. Здійснювати контроль за своєчасною перевіркою захисного заземлення вимірювання опору ізоляції електроустановок відповідно до вимог діючих нормативних актів з охорони праці та за вживанням заходів щодо зняття статичної електрики. 7.12.3. Забезпечити контроль за своєчасними випробуваннями ЗІЗ що використовуються при обслуговуванні електроустановок. 7.12.4. Брати участь в опрацюванні інструкцій з охорони праці для працівників які обслуговують електричні і теплоенергетичні установки пристрої . 7.12.5. Забезпечити організацію навчання та перевірку знань з електробезпеки працівників Товариства. 7.12.6. Брати участь у виконанні приписів органів державного нагляду і служби охорони праці Товариства стосовно своїх посадових обов'язків. 7.12.7. Забороняти експлуатацію устаткування в разі невідповідності його вимогам діючих нормативних актів з охорони праці і вживати заходів для усунення причин. 7.13. Обов'язки з охорони праці начальника відділу експлуатації засобів транспорту та механізації Начальник відділу експлуатації засобів транспорту і механізації забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 7.13.1. Забезпечувати контроль за утримуванням у справному технічному стані проведенням планово-попереджувальних ремонтів технічним обслуговуванням і безпечною експлуатацією транспортних засобів. 7.13.2. Контролювати організацію роботи філій спільно з територіальними медичними закладами Міністерства охорони здоров'я України щодо проведення медичних оглядів водіїв. 7.13.3. Знати кількість і технічний стан усіх транспортних засобів що перебувають в експлуатації. 7.13.4. Опрацьовувати і впроваджувати заходи щодо попередження порушень правил безпеки при експлуатації транспортних засобів охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу транспортних засобів. 7.13.5. Проводити аналіз виробничого травматизму і нещасних випадків при експлуатації транспортних засобів порушенні Правил дорожнього руху опрацьовувати і впроваджувати заходи щодо їх попередження. 7.13.6. Брати участь у розслідуванні аварій і дорожньотранспортних пригод. 7.13.7. Нести відповідальність за рівень аварій дорожньотранспортних пригод і виробничого травматизму водіїв. 7.14. Обов'язки з охорони праці начальника відділу метрології стандартизації та сертифікації Начальник відділу метрології стандартизації та сертифікації забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 7.14.1. Забезпечувати проведення метрологічної експертизи проектної документації на об'єкти зв'язку що підлягають будівництву або реконструкції згідно з вимогами нормативних актів з охорони праці. 7.14.2. Забезпечувати проведення контролю по недопущенню експлуатації несертифікованого обладнання в підрозділах Товариства. 7.14.3. Забезпечувати участь разом із службою охорони праці в акредитації вимірювальних та випробувальних лабораторій. 7.14.4. Сприяти забезпеченню служби охорони праці необхідними державними галузевими та міжгалузевими стандартами з питань охорони праці. 7.15. Обов'язки з охорони праці начальника відділу організації будівництва Начальник відділу організації будівництва забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 7.15.1. Забезпечувати наявність у договорах з підрядними і субпідрядними організаціями що виконують роботи з будівництва мереж зв'язку вимог нормативних актів з охорони праці. 7.15.2. Забезпечувати використання устаткування установок і пристроїв вітчизняного і зарубіжного виробництва тільки за наявності сертифіката відповідності і дозволу Держнаглядохоронпраці. 7.16. Обов'язки з охорони праці начальника відділу планування вторинних мереж Начальник відділу планування вторинних мереж забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 7.16.1. Забезпечувати виконання Закону України "Про охорону праці" стосовно проведення експертизи проектно-кошторисної документації будівництва реконструкції та технічного переозброєння об'єктів електрозв'язку в органах Укрінвестекспертизи. 7.16.2. Забезпечувати використання устаткування установок і пристроїв вітчизняного і зарубіжного виробництва тільки за наявності сертифіката відповідності і дозволу Держнаглядохоронпраці. 7.16.3. Забезпечувати контроль проектної документації згідно з вимогами нормативних актів з охорони праці. 7.17. Обов'язки з охорони праці начальника відділу проектних робіт і експертизи проектів Начальник відділу проектних робіт і експертизи проектів забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 7.17.1. Забезпечувати виконання Закону України "Про охорону праці" стосовно проведення комплексної державної експертизи проектної документації в органах Укрінвестекспертизи. 7.17.2. Забезпечувати використання устаткування установок і пристроїв вітчизняного і зарубіжного виробництва тільки за наявності сертифіката відповідності і дозволу Держнаглядохоронпраці. 7.17.3. Забезпечувати контроль проектної документації згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці. 7.18. Обов'язки з охорони праці начальника відділу структури організації та оплати праці Начальник відділу структури організації та оплати праці забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 7.18.1. Координувати роботу з проведення атестації робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці в порядку і терміни визначені законодавством. За підсумками атестації робочих місць подавати пропозиції щодо усунення НВФ і ШВФ а також щодо встановлення чи зняття відповідних пільг і компенсацій працівникам. 7.18.2. Передбачати в колективному договорі надання працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні не нижче передбаченого законодавством. Контролювати виконання умов колективного договору. 7.18.3. Нести відповідальність за невиконання комплексних заходів з охорони праці передбачених колективним договором. 7.18.4. Опрацьовувати структуру і нормативи чисельності служби охорони праці Товариства. 7.18.5. Забезпечувати опрацювання і впровадження системи економічного стимулювання роботи з охорони праці в Товаристві. 7.19. Обоє 'язки з охорони праці начальника відділу кадрів і та соціального захисту Начальник відділу кадрів та соціального захисту забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 7.19.1. Забезпечувати дотримання прав працівника гарантованих законодавчими і нормативними актами про охорону праці при укладенні трудового договору з працівником і під час його роботи в Товаристві. Своєчасно і відповідно до ст. 6 Закону України "Про охорону праці" знайомити працівника з умовами праці на робочому місці пільгами і компенсаціями за роботу в шкідливих умовах праці. 7.19.2. Забезпечувати проведення попередніх і періодичних медичних і наркологічних медоглядів працівників Генеральної дирекції відповідно до вимог ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Забезпечити облік зберігання і ведення документації за результатами медичних оглядів. 7.19.3. Видавати працівникам при влаштуванні на роботу і одержувати від керівників структурних підрозділів Генеральної дирекції оформлені контрольні листки працівників і нести відповідальність за їхнє зберігання. 7.19.4. При укладенні контрактів з керівниками філій вносити в них обов'язки з охорони праці. 7.20. Обов'язки з охорони праці начальника відділу підготовки кадрів Начальник відділу підготовки кадрів забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 7.20.1. Забезпечувати контроль за своєчасним і якісним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці на основі затвердженого плана- графіка підвищення кваліфікації працівників електрозв'язку в ГНЦ РНЦ . 7.20.2. Передбачати в розроблюваних програмах підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів питання охорони праці згідно з чинними нормативними актами про охорону праці. 7.21. Обов'язки з охорони праці начальника центру матеріально-технічного забезпечення Начальник центру матеріально-технічного забезпечення забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених положенням про центр і зобов'язаний: 7.21.1. Організувати забезпечення структурних підрозділів Товариства доброякісними ЗІЗ і ЗКЗ а також милом мийними і знешкоджуючими засобами за встановленими нормами відповідно до заявок структурних підрозділів і умов колективного договору. 7.21.2. Організувати приймання зберігання та облік ЗІЗ згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 7.21.3. Забезпечити навчання працівників центру безпечним методам праці при вантажно-розвантажувальних роботах складуванні зберіганні та транспортуванні вантажів і матеріалів. 7.21.4. Нести відповідальність за несвоєчасне забезпечення Товариства матеріалами і засобами необхідними для створення безпечних умов праці   8. ФІЛІЯ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЦЕНТР   8.1.   Обов 'язки з охорони праці заступника директора з технічних питань Заступник директора з технічних питань забезпечує виконання функцій з охорони праці передбачених його посадовим положенням і зобов'язаний: 8.1.1. Керувати роботою забезпечення безпечного стану виробничих і технологічних процесів об'єктів електрозв'язку експлуатації устаткування відповідно до вимог діючих нормативних актів з охорони праці в структурних підрозділах філії. Вживати необхідні заходи щодо усунення невідповідності устаткування вимогам діючих нормативних актів з охорони праці. 8.1.2. Брати участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів експериментальних і дослідних установок вантажопідйомних механізмів компресорів посудин що працюють під тиском електричних і теплоенергетичних установок та іншого устаткування підвищеної небезпеки. 8.1.3. Керувати опрацюванням і впровадженням процесів матеріалів устаткування оснащення інструменту технічної документації потрібних для безпечного виконання робіт. 8.1.4. Брати участь в опрацюванні Переліку робіт з підвищеною небезпекою. 8.1.5. Організовувати впровадження нових технологій і устаткування що підвищують безпеку виробництва і покращують умови праці. 8.1.6. Встановлювати структурним підрозділам завдання щодо заміни зношеного устаткування яке не відповідає вимогам діючих нормативних актів з охорони праці. 8.1.7. Забезпечувати впровадження нормативних актів з охорони праці організовувати пропаганду і впровадження безпечних прийомів праці і передових методів роботи з охорони праці в безпосередньо підпорядкованих структурних підрозділах. 8.1.8. Забезпечувати контроль за наявністю сертифікатів безпеки виданих органами державного нагляду на устаткування що вводиться в  експлуатацію і на те що перебуває в експлуатації технологічні процеси Ізастосовувані матеріали пристрої і прилади вітчизняного та зарубіжного виробництва. 8.1.9. Контролювати і забезпечувати своєчасність і повноту обстеження та паспортизації устаткування виробничих процесів на предмет їх  безпечної експлуатації. 8.1.10. Контролювати наявність на лініях зв'язку і проводового мовлення небезпечних пересічень і спільних підвісок з лініями електропередачі вживати необхідних заходів для приведення їх у відповідність до діючих норм технічної експлуатації. 8.1.11. Контролювати своєчасність та якість проведення перевірок стану опор повітряних ліній зв'язку і проводового мовлення а також виконання графіків заміни і укріплення опор. 8.2.   Обоє 'язки з охорони праці заступника директора з питань економіки та фінансів Заступник директора з питань економіки та фінансів забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених його посадовим положенням і зобов'язаний: 8.2.1. Забезпечувати планування видатків і фінансування заходів з і питань охорони праці спрямованих на: - реалізацію комплексних заходів передбачених колективним договором; - надання пільг і компенсацій з охорони праці працівникам які  працюють у важких і шкідливих умовах праці; - здійснення заходів передбачених нормативними актами про охорону праці; - здійснення заходів для створення безпечних умов праці; - забезпечення працівників спецодягом спецвзуттям та іншими ЗІЗ милом мийними і знешкоджувальними засобами згідно з діючими нормами; - проведення попередніх періодичних медичних і наркологічних оглядів; - атестацію робочих місць за умовами праці; - пропаганду безпечних і нешкідливих умов і прийомів праці; - інші заходи з охорони праці за заявками структурних підрозділів філії; - придбання нормативних актів і технічної літератури засобів наочної   агітації   та   технічних   засобів   для   забезпечення   навчально-методичної роботи з охорони праці і обладнання кабінету охорони праці. 8.3.   Обоє 'язки з охорони праці заступника директора з питань праці та персоналу Заступник директора з питань праці та персоналу забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених його посадовим положенням і зобов'язаний: 8.3.1. Забезпечувати дотримання прав працівників гарантованих законодавчими і нормативними актами про охорону праці при укладенні трудового договору з працівником і під час його роботи у філії. Забезпечувати своєчасне ознайомлення працівника з умовами праці на робочому місці пільгами і компенсаціями за роботу в небезпечних важких і шкідливих умовах праці. 8.3.2. Забезпечувати прийом звільнення і переведення на іншу роботу працівників у суворій відповідності до чинного законодавства України про працю. Прийом осіб на роботу і переміщування по посаді професії виду робіт у зв'язку із зміною умов праці здійснювати згідно з вимогами нормативних актів з охорони праці з урахуванням стану здоров'я спеціальності кваліфікації ступеня підготовленості наявності відповідних документів тощо і забезпечувати підготовку відповідних документів. 8.3.3. Організовувати роботу з підготовки проекту колективного договору і передбачати в ньому забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні не нижче передбаченого законодавством. Контролювати виконання умов колективного договору. 8.3.4. Забезпечувати дотримання встановленого порядку проведення навчання з питань охорони праці з працівниками які щойно прийняті на роботу в процесі роботи а також професійної підготовки і перепідготовки працівників. 8.3.5. Організовувати контроль за наявністю в посадових положеннях інструкціях керівників і спеціалістів обов'язків з охорони праці. 8.4.   Обоє 'язки з охорони праці заступника директора з питань будівництва Заступник директора з питань будівництва забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених його посадовим положенням і зобов'язаний: 8.4.1. Забезпечувати розгляд проектів будівництва і реконструкції об'єктів зв'язку видачу висновків з питань охорони праці. Організовувати контроль за наявністю і повнотою заходів для забезпечення безпечних і здорових умов праці в проектах виробництв які зводяться заново реконструюються і розширюються в проектах виконання робіт і технологічних картах; брати участь у роботі комісій з приймання виробництв в експлуатацію. 8.4.2. Забезпечувати безумовне виконання Закону України "Про і охорону праці" стосовно проведення експертизи проектної документації  в органах державного нагляду. 8.4.3. Забезпечувати участь спеціалістів з охорони праці структурних підрозділів у прийманні в експлуатацію об'єктів капітального будівництва що заново вводяться реконструйованих і таких що пройшли капітальний ремонт. 8.4.4. Забезпечувати використання устаткування установок пристроїв вітчизняного і зарубіжного виробництва тільки за наявності сертифіката відповідності і дозволу Держнаглядохоронпраці. 8.4.5. Забезпечувати наявність у договорах з підрядними і субпідрядними організаціями що виконують роботи на території структурних  підрозділів вимог нормативних актів з охорони праці. 8.4.6. Забезпечувати утримання у справному технічному стані  транспортних засобів своєчасний їх планово-попереджувальний ремонт   технічне обслуговування і безпечну експлуатацію. 8.4.7. Брати участь у розслідуванні аварій і дорожньо-транспортних  пригод. 8.4.8. Забезпечувати контроль проектної документації силами проектно-конструкторської групи згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці. 8.4.9. Забезпечувати проведення паспортизації та експертизи будівель і споруд які перебувають в експлуатації. 8.5.   Обов'язки з охорони праці заступника директора з питань маркетингу та продажу послуг Заступник директора з питань маркетингу та продажу послуг забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених його посадовим положенням і зобов'язаний: 8.5.1. Брати участь у роботі із забезпечення структурних підрозділів пристроями приладами і устаткуванням для створення на робочих місцях безпечних і нешкідливих умов праці. 8.6.   Обоє 'язки з охорони праці головного бухгалтера Головний бухгалтер забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених його посадовим положенням і зобов'язаний: 8.6.1. Вести облік коштів що витрачаються на охорону праці за всіма джерелами фінансування. 8.6.2. Забезпечувати аналіз витрат на охорону праці і втрат від шкоди заподіяної внаслідок порушень працівниками вимог нормативних актів з охорони праці. 8.6.3. Своєчасно проводити операції по платежах на здійснення заходів з охорони праці. 8.6.4. Забезпечувати своєчасну підготовку економічних показників для включення у звіти і довідки за встановленими формами державної статистичної звітності. 8.6.5. Надавати службі охорони праці на її запит відомості про фінансування заходів з охорони праці. 8.6.6. Забезпечити контроль за витратами коштів на пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах праці 8.7.   Обоє 'язки з охорони праці начальника відділу організації нормування та оплати праці Начальник відділу організації нормування та оплати праці забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 8.7.1. Організовувати спільно з керівниками структурних підрозділів атестацію робочих місць на відповідність їх нормативним актам про охорону праці у порядку і терміни встановлені законодавством. За підсумками атестації надавати пропозиції щодо усунення НВФ і ШВФ а також встановлення чи зняття відповідних пільг і компенсацій працівникам. 8.7.2. Передбачати в колективному договорі надання працівникам соціальних гарантій з охорони праці на рівні не нижче передбаченого законодавством. Контролювати виконання умов колективного договору. 8.7.3. Брати участь в опрацюванні програм і планів підвищення безпеки і поліпшення умов праці удосконалення системи економічного стимулювання стану охорони праці. 8.7.4. Спільно з відділом аналізу прогнозу і руху кадрів та службою охорони праці опрацьовувати і подавати на затвердження пропозиції щодо штатної структури служби охорони праці. 8.7.5. Удосконалювати і впроваджувати різноманітні форми морального і матеріального стимулювання роботи з поліпшення умов і охорони праці показників виробничого травматизму і професійної захворюваності. 8.7.6. Забезпечити облік працівників зайнятих у важких і шкідливих умовах праці. 8.7.7. Розробляти та впроваджувати відповідні до вимог законодавства режими праці і відпочинку працівників. 8.7.8. Нести відповідальність за невиконання комплексних заходів з охорони праці передбачених колективним договором. 8.8.   Обоє 'язки з охорони праці начальника відділу обліку аналізу прогнозу та руху кадрів Начальник відділу обліку аналізу прогнозу та руху кадрів забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 8.8.1. Забезпечувати прийом звільнення і переведення на іншу роботу працівників у відповідності до чинного законодавства України. Прийом осіб на роботу і переміщування за посадою спеціальністю видом робіт у зв'язку із зміною умов праці проводить згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці з урахуванням стану здоров'я віку спеціальності кваліфікації ступеня підготовленості наявності відповідних документів тощо . 8.8.2. Забезпечувати дотримання прав працівників гарантованих законодавчими і нормативними актами про охорону праці при укладенні трудового договору з працівником і під час його роботи. Своєчасно згідно із ст. 6 Закону України "Про охорону праці" знайомити працівника з умовами праці на робочому місці пільгами і компенсаціями за роботу в небезпечних важких і шкідливих умовах праці. 8.8.3. Організовувати    підготовку    і    проведення    попередніх    і періодичних   медичних   і   наркологічних   оглядів   працівників   апарату управління і структурних підрозділів відповідно до вимог ДНАОП 0.03- 4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Забезпечувати облік зберігання і ведення документації за результатами  медичних оглядів.                        8.8.4. При опрацюванні програм підготовки кадрів і підвищення  кваліфікації працівників передбачати в них питання охорони праці. 8.8.5. Опрацьовувати і подавати на затвердження пропозиції щодо  штатної структури служби охорони праці. 8.8.6. Одержувати від керівників відділів служб груп апарату  управління оформлені контрольні листки і забезпечувати їх зберігання. 8.8.7. Забезпечувати проведення атестації робочих місць інвалідів  за умовами праці. 8.8.8. Забезпечувати видачу особам які приймаються на роботу і контрольних листків проходження навчання безпечним методам праці і одержання від керівників структурних підрозділів оформлених контрольних листків. Забезпечувати облік і зберігання контрольних листків. 8.8.9. Складати і в установлені терміни подавати звіт про кількість ; днів неявок працівників на роботу через тимчасову непрацездатність як в  апараті управління так і в цілому по філії. 8.8.10. Організовувати навчання працівників з питань охорони праці  в ГНЦ РНЦ і бюро підготовки кадрів контролювати графіки проведення навчання. 8.9.   Обов'язки з охорони праці керівника групи енергетики Керівник групи енергетики забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених положенням про групу або його посадовою  інструкцією і зобов'язаний: 8.9.1. Організовувати роботу із забезпечення безпечного стану та  експлуатації електричних і теплоенергетичних установок відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці. 8.9.2. Організовувати своєчасне проведення регламентних робіт з огляду стану безпеки електроустановок у структурних підрозділах. 8.9.3. Забезпечувати своєчасне виконання періодичних електричних вимірювань в електроустановках і електричних мережах відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці. 8.9.4. Брати участь в опрацюванні інструкцій з охорони праці для працівників які обслуговують електроустановки. 8.9.5. Забезпечити організацію навчання та перевірку знань з електробезпеки працівників філії. 8.9.6. Вживати заходів для призупинення експлуатації устаткування електроустановок у разі його невідповідності вимогам нормативних актів з охорони праці. 8.9.7. Брати участь у виконанні приписів органів державного нагляду і служби охорони праці стосовно своїх посадових обов'язків. 8.9.8. Контролювати спільно зі службою охорони праці дотримання вимог нормативних актів з охорони праці при експлуатації енергоустановок. 8.10. Обов'язки з охорони праці керівника відділу постачання Керівник відділу постачання забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 8.10.1. Забезпечувати своєчасне постачання структурним підрозділам за їхніми заявками устаткування матеріалів інструменту спецодягу спецвзуття та інших ЗІЗ і ЗКЗ. 8.10.2. Організовувати приймання зберігання і видачу спецодягу спецвзуття та інших ЗІЗ і ЗКЗ відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці. 8.10.3. Проводити перевірку товарів і виробів на відповідність сертифікатам якості і в разі виявлення дефектів своєчасно направляти виробникам рекламації на неякісні товари і вироби. 8.10.4. Забезпечувати роботу комісії з приймання одержаних на склад нових спецодягу і спецвзуття інших ЗІЗ і ЗКЗ та їх списання після закінчення терміну використання. Своєчасно направляти виробникам рекламації на неякісні спецодяг спецвзуття та інші ЗІЗ і ЗКЗ. 8.10.5. Організовувати своєчасне і правильне складання структурними підрозділами заявок на матеріальні засоби спецодяг спецвзуття ЗІЗ і ЗКЗ. 8.10.6. Організовувати своєчасне прання знешкоджування хімчистку відновлення просочення і ремонт спецодягу. 8.10.7. Організовувати і забезпечувати безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт у складських приміщеннях на території складів і баз матеріально-технічного постачання. 8.10.8. Нести відповідальність за несвоєчасне забезпечення структурних підрозділів спецодягом спецвзуттям ЗІЗ і ЗКЗ матеріалами пристроями і приладами для безпечної роботи. 8.10.9. Забезпечити навчання працівників відділу безпечним методам праці при вантажно-розвантажувальних роботах складуванні зберіганні і транспортуванні вантажів і матеріалів. 8.11. Обов'язки з охорони праці начальника відділу експлуатації мереж Начальник відділу експлуатації мереж забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 8.11.1. Організовувати роботу із забезпечення безпеки виробничих і технологічних процесів об'єктів електрозв'язку експлуатації устаткування лінійних споруд у структурних підрозділах відповідно до вимог діючих нормативних актів з охорони праці і вживати необхідні заходи для усунення невідповідностей діючим нормативним актам з охорони праці. 8.11.2. Розробляти заходи для створення безпечних умов праці зниження рівнів шуму і вібрації запиленості і загазованості повітря робочої зони електромагнітних випромінювань тощо. 8.11.3. Брати участь у роботі комісії з атестації робочих місць за умовами праці. 8.11.4. Забороняти призупиняти роботу технологічного устаткування виконання технологічних процесів у випадках виявлення порушень що являють собою загрозу для здоров'я і життя працівників. 8.11.5. Періодично перевіряти і стежити за дотриманням вимог нормативних актів про охорону праці встановлених технічною документацією з експлуатації устаткування і виконання технологічних процесів. 8.11.6. Організовувати роботу щодо контролю за своєчасністю і повнотою обстеження й утримання опор повітряних ліній зв'язку і проводового мовлення відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці. 8.11.7. Організовувати роботу щодо контролю й обліку небезпечних пересічень повітряних ліній зв'язку і проводового мовлення з лініями електропередачі. Керувати роботою з ліквідації зазначених пересічень або приведення їх у відповідність до вимог діючих норм технічної експлуатації. 8.11.8. Брати участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію нових виробничих об'єктів та об'єктів що реконструюються експериментальних і дослідних установок вантажопідйомних механізмів компресорів посудин що працюють під тиском енергетичних і електричних установок та іншого устаткування підвищеної небезпеки. 8.11.9. Брати участь в опрацюванні Переліку робіт з підвищеною небезпекою. 8.11.10. Організовувати впровадження нових технологій і устаткування які підвищують безпеку виробництва і покращують умови праці. 8.11.11. Установлювати структурним підрозділам завдання щодо заміни зношеного устаткування яке не відповідає вимогам діючих нормативних актів з охорони праці. 8.12. Обов'язки з охорони праці керівника групи механізації та транспорту Керівник підрозділу групи механізації та транспорту забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених його посадовою Інструкцією і зобов'язаний: 8.12.1. Вести облік транспортних засобів у структурних підрозділах. 8.12.2. Перевіряти технічний стан транспортних засобів. 8.12.3. Контролювати виконання вимог екологічної безпеки і охорони навколишнього середовища. 8.12.4. Опрацьовувати і впроваджувати методи безпечної експлуатації транспортних засобів. 8.12.5. Проводити аналіз виробничого травматизму і нещасних випадків при експлуатації транспортних засобів і розробляти заходи щодо їх попередження. 8.12.6. Брати участь у розслідуванні аварій і дорожньо-транспортних пригод. 8.12.7. Організовувати контроль за проведенням періодичного і передрейсового медичного і наркологічного оглядів водіїв і ремонтного складу. 8.12.8. Здійснювати контроль за організацією навчання і перевірки знань вимог Правил дорожнього руху та інших нормативних актів про охорону праці працівниками автотранспортних підрозділів. 8.12.9. Здійснювати контроль за обладнанням і функціонуванням кабінетів дорожнього руху структурних підрозділів. 8.12.10. Здійснювати контроль за роботою комісій з безпеки дорожнього руху структурних підрозділів. 8.13.  Обоє 'язки з охорони праці начальника відділу будівництва Начальник відділу будівництва забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених положенням про відділ і зобов'язаний: 8.13.1. Забезпечувати розгляд проектів будівництва реконструкції і капітального ремонту стосовно охорони праці спільно із службами охорони праці структурних підрозділів. 8.13.2. Забезпечувати виконання Закону України "Про охорону праці" та інших нормативних актів про охорону праці стосовно проведення експертизи проектної документації в органах державного нагляду. 8.13.3. Забезпечувати участь фахівців з охорони праці структурних підрозділів у прийманні в експлуатацію об'єктів капітального будівництва реконструкції і капітального ремонту що вводяться. 8.13.4. Забезпечувати використання устаткування установок пристроїв вітчизняного і зарубіжного виробництва тільки за наявності сертифіката відповідності і дозволу Держнаглядохоронпраці. 8.13.5. Забезпечувати в договорах з підрядними і субпідрядними організаціями які проводять роботи на території структурних підрозділів наявність вимог нормативних актів про охорону праці. 8.14.  Обоє 'язки з охорони праці керівника групи комп 'ютерних технологій Керівник групи комп'ютерних технологій забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених його посадовою інструкцією і зобов'язаний: 8.14.1. Забезпечувати контроль наявності відповідних сертифікатів на устаткування що заново вводиться і устаткування що перебуває в експлуатації технологічні процеси застосовувані матеріали пристрої і прилади вітчизняного і зарубіжного виробництва. 8.14.2. Забезпечити приведення робочих місць користувачів ПЕОМ у відповідність до вимог ДСанПіН 3.3.2 007 1998 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ і ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. 8.15. Обов'язки з охорони праці керівника відділу групи   правового забезпечення Керівник відділу групи правового забезпечення забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених положенням про відділ посадовою інструкцією і зобов'язаний: 8.15.1. Здійснювати юридичне забезпечення роботи з питань охорони праці. 8.15.2. Організовувати захист інтересів Товариства у разі подання позовів до осіб винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці та ушкодженні здоров'я працівників. Представляти інтереси Товариства та його структурних підрозділів у судових інстанціях.   9. ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДИРЕКТОРА ГОЛОВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ   Директор ГНЦ забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених положенням про ГНЦ і зобов'язаний: 9.1. Організувати і проводити якісне навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників Товариства згідно із затвердженими планами-графіками. 9.2. Організувати опрацювання програм навчання з питань охорони праці на основі позитивного досвіду і діючих нормативних актів з охорони праці. 9.3. Надавати структурним підрозділам Товариства методичну допомогу і консультативні послуги з питань охорони праці. 9.4. Інформувати РНЦ та інші структурні підрозділи про зміни і доповнення внесені в діючи нормативні акти з охорони праці. 9.5. Передбачати в програмах навчання працівників з питань охорони праці теоретичні і практичні заняття. 9.6. Використовувати сучасні технічні засоби навчання і перевірки знань комп'ютерні тренажери автоекзаменатори та ін. для підвищення рівня підготовки працівників з питань охорони праці.   10.    ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ ІНШИХ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ   Обов'язки з охорони праці начальника цеху його заступників інших керівників і спеціалістів аналогічні обов'язкам відповідних керівників і спеціалістів філії відокремленого структурного підрозділу центру .   11.    ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ ЩО НЕ МАЄ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ   Начальник цеху що не має виробничих підрозділів забезпечує виконання робіт з охорони праці передбачених положенням про цех і зобов'язаний: 11.1. Організовувати і контролювати виконання роботи з охорони праці безпосередньо підлеглими йому працівниками. 11.2. Здійснювати опрацювання узгодження і затвердження інструкцій з охорони праці забезпечувати ними працівників. 11.3. Виконувати обов'язки відповідального за переміщування вантажів експлуатацію ремонт об'єктів зв'язку електроустановок устаткування будівель споруд та інших виробничих об'єктів. 11.4. Організовувати забезпечення працівників спецодягом спецв-зуттям ЗІЗ і ЗКЗ запобіжними пристроями. 11.5. Забезпечувати умови і безпеку праці на робочих місцях відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці. 11.6. Забезпечувати працівників нормативно-технічною і проектною документацією з опрацюванням питань безпеки при виконанні робіт. 11.7. Здійснювати постійний контроль за станом охорони праці в цеху; брати участь у перевірках стану охорони праці на робочих місцях. 11.8. Брати участь в атестації робочих місць за умовами праці. 11.9. Забезпечувати своєчасне та якісне проведення навчання та інструктажів крім вступного з охорони праці. 11.10. Контролювати своєчасне проходження працівниками періодичних медоглядів. 11.11. Підтримувати устаткування в стані який забезпечує його безпечне обслуговування; готувати рекламації на устаткування що не відповідає вимогам безпеки і подавати їх головним спеціалістам за напрямками робіт начальникові центру. 11.12. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків що сталися з працівниками цеху. 11.13. Забезпечувати утримання виробничих приміщень відповідно до вимог санітарних норм не допускати захаращеності робочих місць. 11.14. Своєчасно доводити до працівників цеху накази розпорядження рішення і вказівки керівників центру філії Товариства з питань охорони праці. 11.15. Повідомляти керівників центру філії Товариства про кожний нещасний випадок що стався в цеху. Брати участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків і здійсненні заходів для усунення причин що спричинили нещасний випадок.   12. ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ СЛУЖБИ ГРУПИ ОХОРОНИ ПРАЦІ   Керівник відділу служби групи охорони праці організовує і координує роботу з охорони праці в Товаристві та його структурних підрозділах згідно з Положенням про відділ службу групу охорони праці затвердженим керівником Товариства філії центру і зобов'язаний: 12.1. Розробляти і відпрацьовувати ефективну цілісну систему управління охороною праці Товариства сприяти удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу Товариства і кожної посадової особи. 12.2. Проводити оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці. 12.3. Проводити для усіх працівників Товариства вступний інструктаж з питань охорони праці. 12.4. Організовувати: а забезпечення працюючих в усіх структурних підрозділах Товариства правилами стандартами нормами положеннями та іншими нормативними актами з питань охорони праці; б паспортизацію цехів дільниць робочих місць Товариства щодо відповідності їх вимогам охорони праці; в облік аналіз нещасних випадків професійних захворювань і аварій а також визначення розміру шкоди завданої ними; г підготовку статистичних звітів Товариства з питань охорони праці; д роботу кабінету охорони праці пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці; створення нових навчальних відеофільмів з питань охорони праці створення і розповсюдження засобів наочної агітації для кабінетів кутків та стендів з охорони праці структурних підрозділів Товариства; підготовку пропозицій щодо фінансування зазначених робіт; е допомогу комісії з питань охорони праці Товариства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; ж перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці; з розробку планів Товариства щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. 12.5. Приймати участь у: а розслідуванні нещасних випадків та аварій у Товаристві; б розробці положень інструкцій інших нормативних актів про охорону праці що діють у межах Товариства; в роботі комісії з питань охорони праці Товариства; г роботі комісій Товариства з введення в дію закінчених будівництвом реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення відремонтованого або модернізованого устаткування; д роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці. 12.6. Сприяти впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки у тому числі ергономіки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих захисту населення і навколишнього середовища.   13.   ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА РОБІТ   Керівник робіт забезпечує безпечне виконання робіт контролює дотримання виконавцем вимог нормативних актів про охорону праці в процесі виробництва і зобов'язаний: 13.1. Перед початком роботи особисто перевіряти стан умов праці на робочих місцях наявність і справність засобів безпеки праці технічний стан устаткування інструменту будівель і споруд вживати заходів для усунення виявлених недоліків. 13.2. Організовувати: - безпечне виконання робіт утримання робочих місць устаткування і приміщень відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці дотримання виконавцем робіт технологічної дисципліни; - безпечне транспортування зберігання і застосування шкідливих речовин; - безпечне проведення вогневих робіт; - безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт транспортування правильне складування і зберігання матеріалів інструменту приладів; - зберігання на робочих місцях матеріалів не більше змінного запасу аби уникнути захаращення проходів проїздів; - видачу завдань виконавцю робіт із зазначенням складу робіт місця і порядку їх проведення у відповідності до технологічних регламентів нарядів-допусків інструкцій за видами робіт; - розстановку виконавців робіт згідно з технологічним процесом нарядом-допуском; - дотримання виконавцем робіт трудової дисципліни режимів праці і відпочинку встановлених законодавством колективним договором угодою і правилами внутрішнього трудового розпорядку; - лікувально-профілактичне обслуговування підлеглих працівників; - здійснення в установлені терміни заходів приписів з охорони праці; - створення оптимальних і допустимих умов праці. 13.3. Не допускати експлуатації машин механізмів устаткування що знаходяться в несправному стані. 13.4. Проводити з працівниками первинні повторні позапланові і цільові інструктажі з питань охорони праці з реєстрацією в спеціальних журналах. 13.5. Брати участь у роботі комісій з перевірки знань працівників для допуску до самостійної роботи. 13.6. Стежити за своєчасним проходженням працівниками навчання та перевірки знань з питань охорони праці. 13.7. Вживати заходів для утримання устаткування пристроїв та інструменту на своїй дільниці відповідно до вимог дормативних актів з охорони праці. 13.8. Постійно контролювати застосування працівниками спецодягу спецвзуття та інших ЗІЗ у процесі виконання робіт. 13.9. Здійснювати функції відповідальної особи за проведення робіт з підвищеною небезпекою за нарядами-допусками і контролювати виконання таких робіт. 13.10. Надавати пропозиції про відсторонення від роботи працівників які допустили порушення вимог нормативних актів про охорону праці показали незнання інструкцій з охорони праці при повторному цільовому інструктажах а також працівників які перебувають на робочих місцях у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 13.11. Знайомити працівників з НВФ і ШВФ які є або можуть виникнути на робочих місцях. 13.12. Брати участь у проведенні Днів охорони праці.   14.   ОБОВ'ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ   14.1. До початку виконання своїх обов'язків виконавець робіт повинен: -пройти попередній медогляд при цьому повідомити медичну і комісію про всі дані щодо стану свого здоров'я; -пройти при прийомі на роботу пов'язану з підвищеною небезпекою чи з відповідальністю за безпеку спеціальне наркологічне обстеження; -розпочати виконання своїх обов'язків тільки за наявності позитивного висновку медичної комісії; -ознайомитися з умовами праці і пройти інструктажі з безпеки виробництва робіт: вступний у працівника служби охорони праці і первинний на робочому місці з реєстрацією в спеціальних журналах і контрольному листку під розпис особи яка проводить інструктаж і виконавця робіт; -одержати на руки під розпис посадову інструкцію інструкції з охорони праці за своєю спеціальністю і за видами виконуваних робіт та інші нормативні акти про охорону праці; -пройти навчання та перевірку знань інструкцій та нормативних актів з охорони праці за своєю спеціальністю і за видами робіт що доручаються; одержати посвідчення з результатами перевірки знань; -пройти в необхідних випадках до початку самостійної роботи стажування за своєю спеціальністю або за видами робіт що доручаються; -пройти спеціальну підготовку з надання першої допомоги при нещасних випадках на виробництві; -при укладенні трудового договору ознайомитися під розпис з НВФ і ШВФ які можуть виникнути або є під час виконання робіт; -перевірити перед початком роботи на своєму робочому місці наявність комплектність і справність необхідних засобів захисту пристроїв захисних приладів інструменту приладів контролю і безпеки; -повідомити свого безпосереднього керівника про існуючі недоліки з охорони праці. 14.2. Виконавець не повинен приступати до роботи якщо; -не виконаний хоч би один з попередніх пунктів; -не одержано розпорядження про початок роботи від безпосереднього керівника; -робоче місце непідготовлене з точки зору безпеки відсутні огорожі небезпечних зон блокування захисні засоби інструмент пристрої прилади контролю тощо не оформлено наряду-допуску немає технічної документації наприклад технологічної карти чи проекту виконання робіт не одержано дозволу від безпосереднього керівника на початок роботи і т.п. ; -технологія виконання робіт запропонована безпосереднім керівником суперечить вимогам безпеки; -створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей що його оточують і природного середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістами з охорони праці за участю представника профспілки та уповноваженого трудового колективу а в разі виникнення конфлікту представниками органів державного нагляду за участю представника профспілки. 14.3. У процесі роботи виконавець зобов'язаний: суворо дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку; -дотримуватися вимог інструкцій з охорони праці а при виконанні робіт з підвищеною небезпекою вимог інструкцій та діючих нормативних актів з охорони праці; -виконувати тільки ті роботи і тільки в такому обсязі які визначені  завданням розпорядженням безпосереднього керівника; -виконувати розпорядження тільки свого безпосередньогої керівника; -використовувати тільки за призначенням видані йому засоби захисту пристрої інструмент прилади контролю і безпеки; не користуватися засобами захисту тощо одержаними або взятими на стороні; -берегти і зберігати як майно що належить Товариству видані  засоби захисту інструмент пристрої прилади контролю і безпеки; -повідомляти свого безпосереднього керівника про вихід з ладу  або про відсутність засобів захисту інструменту пристроїв і т. п.; -повідомляти свого безпосереднього керівника про всі випадки а несправності устаткування порушення інструкцій з охорони праці   аварійні ситуації спалахування і пожежі нещасні випадки і захворювання в процесі виробництва; - при виникненні пожежі за допомогою будь-якого чи встановленого засобу зв'язку або через присутніх людей негайно повідомити про це  пожежну службу; вжити по можливості заходів для гасіння пожежі; - при нещасному випадку негайно надати на місці першу допомогу  потерпілому або собі якщо це потрібно і викликати "швидку допомогу" будь-яким засобом зв'язку або через присутніх людей; - припинити роботу в разі виникнення аварійної ситуації небезпеки ушкодження свого здоров'я чи здоров'я оточуючих людей або їх загибелі. 14.4. Після закінчення роботи виконавець зобов'язаний: -прибрати робоче місце від сторонніх предметів відходів непотрібних матеріалів; відновити огорожі небезпечних зон захисту блокування    закрити   на   замки   устаткування   підвищеної   небезпеки    в необхідних випадках вивісити попереджувальні написи і плакати; здати в комору засоби захисту інструмент пристрої прилади контролю матеріали; доповісти про закінчення робіт і про те що зроблено безпосередньому керівнику.   15.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ДІЮЧИХ НОМАТИВНИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ   15.1. Працівник Товариства відповідно до законодавства України несе дисциплінарну матеріальну адміністративну і кримінальну відповідальність за невиконання обов'язків з охорони праці. 15.2. Конкретні види відповідальності за невиконання певних посадових і функціональних обов'язків з охорони праці з посиланнями на відповідні статті законодавчих та інших нормативно-правових актів визначаються в правилах внутрішнього трудового розпорядку договорах контрактах положеннях та інструкціях що опрацьовуються роботодавцем. 15.3. Підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є: -приписи органів державного нагляду; - подання та приписи працівників служби охорони праці; - подання керівників структурних підрозділів; - постанова рішення суду -рішення комісії з охорони праці; - рішення комісії з трудових спорів. 15.4. Накладення на працівників дисциплінарного стягнення за порушення нормативних актів з охорони праці проводиться згідно з діючим законодавством. 15.5 Приписи працівників служби охорони праці Товариства видаються згідно з діючим законодавством та нормативними актами з охорони праці.   Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"      УЗГОДЖЕНО Начальник Управління по нагляду в машинобудуванні на транспорті та у зв'язку Комітету по нагляду за охороною праці України                      С.А.Полянський 10.01.2000р   ЗАТВЕРДЖЕНО Голова правління        ВАТ "Укртелеком"         Л.І. Нетудихата       10.01.2000р   СУОП-03-00  Положення про організацію і проведення оперативного контролю за станом охорони праці у ВАТ "Укртелеком"   Київ 2000   ПЕРЕДМОВА 13. РОЗРОБЛЕНО:       Науково-виробничим підприємством "ПРОТЕК" за умовами Технічного завдання затвердженого 30 липня 1999 р.   14. ВНЕСЕНО:     Відкритим акціонерним товариством "Укртелеком"   15. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ:   Наказом ВАТ "Укртелеком" від 26.07.2000 р. №173   16. ВВЕДЕНО:   Вперше   ЗМІСТ   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ...................................................................123 2. ВИЗНАЧЕННЯ .........................................................................................123 3. СКОРОЧЕННЯ..........................................................................................124 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ......................................................................124 5. СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ................124 5.1. Комісія з оперативного контролю...........................................................124 5 2. Перший ступінь оперативного контролю...............................................125 5 3 Другий ступінь оперативного контролю............................................ ....126 5.4. Третій ступінь оперативного контролю..................................................127 5 5. Четвертий ступінь оперативного контролю ..........................................128 5.6. П'ятий ступінь оперативного контролю ............................................ ....129 ДОДАТОК. Журнал оперативного контролю за станом охорони праці..................................................................................................130   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ   1.1. Положення про організацію і проведення оперативного контролю за станом охорони праці у ВАТ "Укртелеком" далі Положення визначає принципи організації і порядок проведення контролю за станом охорони праці у Відкритому акціонерному товаристві "Укртелеком" далі Товариство . 1.2. Дія цього Положення поширюється на всі філії відокремлені структурні підрозділи центри та інші структурні підрозділи Товариства. 1.3. Вимоги даного Положення є обов'язковими для всіх працівників Товариства.   2. ВИЗНАЧЕННЯ   - Нормативні акти про охорону праці державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці і нормативні акти про охорону праці Товариства. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці це правила стандарти норми положення інструкції та інші документи яким надано чинність правових норм обов'язкових для виконання. Нормативні акти про охорону праці Товариства затверджуються власником або уповноваженим ним органом спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території Товариства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. - Об'єкт зв'язку комплекс споруд чи окрема споруда обладнані засобами електричного зв'язку з територією на якій розміщені ці споруди споруда . - Товариство Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком". - Посадова особа особа яка обіймає постійно чи тимчасово в Товаристві посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків або яка виконує такі обов'язки за спеціальним повноваженням. - Структурний підрозділ організаційний підрозділ Товариства в відповідності з його установчими і іншими внутрішніми документами. - Умови праці сукупність факторів виробничого середовища які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.   3. СКОРОЧЕННЯ   3І3 засоби індивідуального захисту. ЗКЗ засоби колективного захисту. НВФ небезпечний виробничий фактор. ШВФ шкідливий виробничий фактор.   4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   4.1. Оперативний контроль є складовою частиною системи управління охороною праці в Товаристві і призначений для вирішення таких завдань: - встановлення безперервного контролю за станом умов і безпеки праці; -  залучення до контролю за станом охорони праці керівників фахівців і представників трудового колективу через спеціально створені. комісії; : - встановлення контролю за виконанням керівницьких рішень з  питань охорони праці; - суворе дотримання термінів проведення перевірок з питань охорони праці; - встановлення колегіальності при обговоренні прийнятті рішень за результатами контролю за станом умов і безпеки праці. 4.2. Оперативний контроль вводиться з метою підвищення уваги керівників спеціалістів і громадських організацій профспілковий комітетів трудовий колектив до питань охорони праці екологічної безпеки а та- кож підвищення їхньої особистої відповідальності за забезпечення і підтримку здорових і безпечних умов праці на виробництві. 4.3. Об'єктом контролю є сукупність будівель споруд устаткуванням і технологічних процесів що являють собою засоби виробничої діяльності працівників і самі працівники як виконавці вимог законодавчих і нормативних актів про охорону праці незалежно від стану умов і безпеки праці. 4.4. Оперативний контроль за станом охорони праці повинен бути планованим процесом. 4.5. Система оперативного контролю не виключає громадського контролю з боку трудового колективу в тому числі громадських організацій.   5. СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ   5.1. Комісія з оперативного контролю 5.1.1. В Товаристві здійснюється п'ятиступінчатий контроль за станом охорони праці. Для проведення оперативного контролю в структурних підрозділах створюються комісії під головуванням першого керівника. Заступником голови комісії призначається заступник першого керівника з технічних питань. Склад комісії затверджується наказом. 5.2. Перший ступінь оперативного контролю 5.2.1. Щодня перед початком роботи безпосередній керівник робіт керівник зміни групи бригадир майстер та ін. спільно з уповноваженим представником трудового колективу з охорони праці в виробничому підрозділі перевіряють: -  умови і безпеку праці на робочих місцях; -  готовність працівників до виконання робіт; -  справність устаткування інструменту і пристроїв; - наявність ЗІЗ і ЗКЗ їх справність і відповідність термінам випробувань; -  наявність і справність огорож небезпечних зон; -  наявність та укомплектованість аптечок; -  наявність та укомплектованість протипожежного інвентаря; -  знання працівниками інструкцій правил і норм з охорони праці; - здійснення заходів для усунення недоліків і порушень виявлених при попередніх перевірках; - ведення журналу оперативного контролю за станом охорони праці. 5.2.2. За наявності робіт з підвищеною небезпекою на лініях зв'язку і проводового мовлення у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях у приміщеннях вводу кабелів в акумуляторних дизель-електростанціях і т.д. проводяться: - перевірка працездатності і готовності окремих працівників до виконання завдань; - перевірка наявності у працівників посвідчень з охорони праці і талонів попередження; - перевірка наявності і правильності оформлення наряду-допуску на проведення робіт; - перевірка якості проведення інструктажів з безпечного ведення робіт в умовах підвищеної небезпеки. 5.2.3. Виявлені недоліки і порушення усуваються в оперативному порядку. В журналі оперативного контролю за станом охорони праці робиться відповідний запис із зазначенням виконавця і термінів виконання. Форма журналу наведена в додатку. 5.2.4. Про недоліки і порушення усунення яких не входить до повноважень керівника робіт доповідається керівникові виробничого підрозділу. В журналі оперативного контролю за станом охорони праці робиться відповідний запис із зазначенням дати і посадової особи якій доповідається про виявлені недоліки і порушення і про прийняте рішення для їх усунення. 5.3. Другий ступінь оперативного контролю 5.3.1. Один раз на 15 днів керівник виробничого підрозділу станційна дільниця лінійно-кабельна дільниця дільниця проводового мовлення дільниця зв'язку сільського зв'язку і т.д. спільно із уповноваженим трудового колективу з охорони праці або профгрупоргом проводять детальну перевірку стану охорони праці за програмою першого ступеня оперативного контролю. 5.3.2. Зазначена перевірка проводиться перед початком роботи шляхом обходу й огляду робочих місць виробничих і допоміжних приміщень території закріпленої за підрозділом. Метою огляду є виявлення НВФ і ШВФ та інших відхилень від норм умов і безпеки праці встановлених нормативними актами про охорону праці. 5.3.3. У структурних підрозділах з великою територіальною віддаленістю виробничих підрозділів станційна дільниця лінійно-кабельна дільниця дільниця проводового мовлення дільниця зв'язку сільського зв'язку і т.д. оперативний контроль проводиться за графіком але з урахуванням того щоб протягом місяця всі об'єкти були оглянуті. 5.3.4. Під час проведенні оглядів особлива увага звертається на: -  справність устаткування інструменту пристроїв; -  стан електроустановок і приладів захисного заземлення; -  стан транспортних і вантажопідйомних засобів; -  стан запобіжних засобів; -  правильну організацію робіт і робочих місць; -   безпеку вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування вантажів; - забезпеченість працівників спецодягом спецвзуттям та іншими ЗІЗ і ЗКЗ; -  дотримання термінів перевірок і випробувань ЗІЗ і ЗКЗ; -  наявність засобів пожежогасіння; -  навчання безпечним методам праці і проведення інструктажів; -  стан виробничих і допоміжних приміщень; -  справну роботу вентиляційних і санітарно-побутових приладів; - здійснення заходів для усунення недоліків і порушень виявлених під час попередніх перевірок; -  ведення журналів оперативного контролю за станом охорони праці. 5.3.5. Виявлені недоліки і порушення усуваються в оперативному порядку. В журналі оперативного контролю за станом охорони праці робиться відповідний запис із зазначенням виконавця і термінів виконання. 5.3.6. Про недоліки і порушення усунення яких не входить до повноважень керівника виробничого підрозділу доповідається керівникові цеху. В журналі оперативного контролю за станом охорони праці робиться відповідний запис із зазначенням дати і посадової особи якій доповідається про виявлені недоліки і порушення і про прийняте рішення для їх усунення. 5.3.7. В виробничому підрозділі що не має в своєму складі бригад змін і т.д. оперативний контроль проводиться одночасно за програмами першого і другого ступенів щодня. 5.3.8. У виробничих підрозділах в яких згідно із штатним розписом відсутні посади майстра бригадира начальника зміни і т.д. перший і другий ступені оперативного контролю поєднуються. 5.4. Третій ступінь оперативного контролю 5.4.1. Один раз на місяць комісія з оперативного контролю в складі керівника центру цеху спеціаліста з охорони праці спеціалістів центру цеху голови профспілкового комітету чи уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці проводить вибіркову перевірку стану умов і безпеки праці в структурних виробничих підрозділах цехах дільницях за програмами першого і другого ступенів оперативного контролю. При цьому особлива увага звертається на: -   якість оперативного контролю за програмами першого і другого ступенів; - наявність інструкцій з охорони праці за спеціальностями і видами робіт; -  рівень навчання і перевірки знань; - відповідність машин устаткування транспортних засобів механізмів пристроїв і приладів вимогам діючих нормативних актів з охорони праці; - відповідність вантажопідйомних механізмів посудин під тиском опалювальних систем вимогам безпеки; - дотримання термінів перевірки і випробувань засобів захисту запобіжних та інших пристроїв і приладів вантажопідйомних пристроїв котлів посудин під тиском; - своєчасність випробувань драбин-приступок замірювань захисного заземлення опору ізоляції електропроводки метрологічних держ-перевірок вимірювальних приладів для визначення наявності і вимірювання рівня НВФ і ШВФ; -  наявність знаків безпеки і відповідність їх застосування; - наявність санітарно-технічного паспорту і відповідність умов праці санітарно-гігієнічним нормам; - наявність схем і документації планів ліквідації ліній зв'язку і проводового мовлення що мають небезпечні пересічення і спільні підвіски з лініями електропередачі; - роботу з контролю за утриманням дерев'яних опор повітряних ліній зв'язку і проводового мовлення; -  інші питання охорони праці та санітарно-гігієнічних умов. 5.4.2. Результати перевірки відображаються в довідці про стан охорони праці. 5.4.3. У призначений день але не пізніше як сім днів після закінчення перевірки комісія з оперативного контролю розглядає результати перевірки стану умов і безпеки праці в структурних підрозділах центру цеху заслуховує звіти керівників структурних підрозділів. На засідання комісії запрошуються представники профспілкового комітету уповноважені трудових колективів з питань охорони праці та фахів- ці з охорони праці структурних підрозділів. На засіданні комісії розглядається хід виконання комплексного пла- ну поліпшення умов праці оргтехзаходів з охорони праці. 5.4.4. Засідання комісії оформляється протоколом. За результатами засідання приймаються рішення видаються відповідні доручення керівникам і спеціалістам опрацьовуються заходи а в разі потреби видаються накази по структурному підрозділу. Зазначені документи доводяться до керівників виробничих підрозділів. Виконання прийнятих рішень розглядається на наступному засіданні комісії. Питання вирішення яких не входить до повноважень комісії і керівників структурних підрозділів у письмовому вигляді передаються в комісію з оперативного контролю вищого структурного підрозділу. 5.5. Четвертий ступінь оперативного контролю 5.5.1. Один раз на квартал комісія з оперативного контролю в і складі директора філії заступника директора філії з технічних питань і начальника відділу експлуатації мереж начальника служби охорони і праці начальника технічного відділу голови профспілкового комітету  філії за узгодженням проводить вибіркову перевірку стану охорони  праці в структурних підрозділах центрах цехах дільницях та ін за програмами першого другого і третього ступенів оперативного контролю. 5.5.2. У структурних підрозділах перевіряються: - наявність організаційно-розпорядчих документів з охорони праці  законодавчі і нормативні акти накази положення посадові інструкції і  інструкції з охорони праці ; - правильність використання фінансових коштів на заходи з охорони праці; - стан і якість планування робіт з охорони праці і поліпшення  санітарно-гігієнічних умов; -  контроль та підсумки виконання планових робіт вимог нормативних актів про охорону праці впровадження ССБП; -  доведення до працівників інформації з питань охорони праці; -   стан    паспортизації   технічних    засобів    безпеки     санітарно-побутових умов; -  стан та організація роботи з обліку зберігання і перевірки 313; -  стан обліку і звітності про виробничий травматизм; -  виконання приписів органів державного нагляду служби охорони праці Товариства філії; -   наявність і робота кабінетів охорони праці; - стан території центру цеху будівель місць стоянки транспортних засобів надвірних споруд; -  забезпеченість санітарно-побутовими приміщеннями. 5.5.3. Результати перевірки відбиваються в довідці про стан охорони праці. 5.5.4. У призначений день але не пізніше як 10 днів після закінчення перевірки комісія з оперативного контролю розглядає результати перевірки стану умов і безпеки праці в структурних підрозділах філії заслуховує звіти керівників структурних підрозділів з питань охорони праці. На засідання комісії запрошуються представники профспілкового комітету уповноважені трудових колективів з питань охорони праці та фахівці з охорони праці структурних підрозділів. На засіданні комісії розглядається хід виконання комплексного плану поліпшення умов праці оргтехзаходів і угод з охорони праці в колективному договорі. 5.5.5. Засідання комісії оформляється протоколом. За результатами засідання приймаються конкретні рішення видаються відповідні доручення посадовим особам опрацьовуються заходи а в разі потреби видаються накази по філії. Зазначені документи доводяться до керівників центрів цехів та інших виробничих підрозділів для виконання. Виконання прийнятих рішень розглядається на черговому засіданні комісії. 5.6. П'ятий ступінь оперативного контролю 5.6.1. Не рідше одного разу на рік керівництво Товариства спільно з відділом охорони праці Генеральної дирекції проводить вибіркову перевірку стану умов і безпеки праці в структурних підрозділах Товариства за затвердженим графіком.   Додаток   ЖУРНАЛ  ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ назва структурного підрозділу   Дата проведення оперативного контролю   Виявлені недоліки і порушення чинних нормативних актів про охорону праці   Заходи для усунення недоліків і порушень   Відповідальний за виконання прізвище ім'я по-батькові посада   Термін виконання   Особи що перевіряють прізвище ім'я по батькові посада підпис   Відмітка про виконання дата підпис відповідального за усунення недоліків   1   2   3   4   5   6   7       Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"      УЗГОДЖЕНО Начальник Управління по нагляду в машинобудуванні на транспорті та у зв'язку Комітету по нагляду за охороною праці України                      С.А.Полянський 10.01.2000р       ЗАТВЕРДЖЕНО Голова правління          ВАТ "Укртелеком"          Л. І. Нетудихата     10.01.2000р     СУОП-04-00 Положення про порядок оцінки стану охорони праці у ВАТ "Укртелеком"   Київ 2000   ПЕРЕДМОВА     17. РОЗРОБЛЕНО:    Науково-виробничим підприємством "ПРОТЕК" за умовами Технічного завдання затвердженого 30 липня 1999 р. 18. ВНЕСЕНО:                           Відкритим акціонерним товариством "Укртелеком" 19. ЗАТВЕРДЖЕНО І  ВВЕДЕНО В ДІЮ:                          Наказом ВАТ "Укртелеком" від 26.07.2000 р. №173 20. ВВЕДЕНО:                         Вперше   ЗМІСТ   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ.....................................................................135 2. ВИЗНАЧЕННЯ ......................................................................................... 135 3. СКОРОЧЕННЯ......................................................................................... 135 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.......................................................................136 5. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТА РІВНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ..........136 ДОДАТОК. РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТА РІВНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ................ 137   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ   1.1. Положення про порядок оцінки стану охорони праці у ВАТ "Укртелеком" далі Положення встановлює методику і показники кількісної оцінки безпеки праці які використовуються для матеріального стимулювання працівників за стан охорони праці у Відкритому акціонерному товаристві "Укртелеком" далі Товариство . 1.2. Дія цього Положення поширюється на всі філії відокремлені структурні підрозділи центри та інші структурні підрозділи Товариства 1.3. Вимоги даного Положення є обов'язковими для всіх працівників Товариства.   2. ВИЗНАЧЕННЯ   - Нормативні акти про охорону праці державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці і нормативні акти про охорону праці Товариства. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці це правила стандарти норми положення інструкції та інші документи яким надано чинність правових норм обов'язкових для виконання. Нормативні акти про охорону праці Товариства затверджуються власником або уповноваженим ним органом спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території Товариства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. - Об'єкт зв'язку комплекс споруд чи окрема споруда обладнані засобами електричного зв'язку з територією на якій розміщені ці споруди споруда . -  Товариство Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком". - Структурний підрозділ організаційний підрозділ Товариства в відповідності з його установчими і іншими внутрішніми документами. - Умови праці сукупність факторів виробничого середовища які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.   3. СКОРОЧЕННЯ   3І3 засоби індивідуального захисту. ЗКЗ засоби колективного захисту. СУОП система управління охороною праці.   4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   4.1. Кількісна оцінка стану охорони праці в структурному підрозділі визначається значенням коефіцієнта рівня охорони праці Коп . 4.2. Розрахунок коефіцієнта рівня охорони праці Коп цехів та інших прирівняних до них структурних підрозділів здійснюється щомісяця фахівцями групи охорони праці центру за результатами перевірок. 4.3. Розрахунок коефіцієнта рівня охорони праці Коп центрів та інших прирівняних до них структурних підрозділів здійснюється щоквартально фахівцями служби охорони праці філії за результатами перевірок. 4.4. Розрахунок коефіцієнта рівня охорони праці Коп проводиться відповідно до методики і відбивається у формі наведеній у додатку. 4.5. Стан і оцінка рівня охорони праці структурних підрозділів розглядаються на засіданні комісії з оперативного контролю чи на селекторній нараді. За результатами складається протокол із зазначенням коефіцієнта рівня охорони праці Коп по кожному структурному підрозділу. Протокол є підставою для прийняття рішення про преміювання керівників і працівників структурних підрозділів.   5. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТА РІВНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ   Коефіцієнт рівня охорони праці К0п визначається за формулою Коп=1 - К3 + КП 1 де К3 загальна величина зниження за всіма показниками зниження Коп  Кп      загальна    величина    підвищення    за    всіма    показникам підвищення Коп 5.1. Загальна величина зниження Кз за всіма показниками зниження Коп визначається за формулою                                                                                     n Кз =  ? Рзі                     2                                                                                     i де РЗ величина зниження за і-им показником; i  показник зниження i = 1 2 .. .n . 5.2. Загальна   величина   підвищення   Кп  за   всіма   показникам підвищення К0п визначається за формулою                                                                                                                 m Kn=?Pnj               3                                                                                                                  j де     Рnj величина підвищення за j-им показником; j    показник підвищення j=1 2 ...m .   ДОДАТОК   РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТА РІВНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ                                             назва структурного підрозділу                                                                         за р. місяць квартал 1. Загальна величина зниження К3 № п/п   Показник зниження оцінки стану охорони праці   Норматив зниження   Позначка про наявність випадків що оцінюються показником   Величина зниження Рз   Примітка   1    Наявність випадків виробничого травматизму з вини Товариства: 1.1. Зі смертельним наслідком 1.2. Групових 1.3. Інших      1 0  1 0 0 5             2   Наявність випадків невиконання працівниками приписів наказів розпоряджень з питань охорони праці   0 05               3   Наявність робочих місць не обладнаних відповідно до правил безпечної експлуатації та санітарних норм   0 1               4   Наявність випадків експлуатації устаткування машин і механізмів з порушенням діючих нормативних актів з охорони праці   0 05               5   Наявність випадків допуску новоприйнятих працівників до самостійної роботи без перевірки знань з питань охорони праці   0 1               6   Наявність випадків порушення періодичності проведення інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці   0 02               7   Відсутність у працівників посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці і талонів попередження   0 1                 8   Наявність випадків невикористання працівниками при виконанні робіт необхідних захисних засобів запобіжних пристроїв спецодягу спецвзутгя   0 1                 9   Наявність випадків використання працівниками діелектричних захисних засобів запобіжних пристроїв монтерських кігтів і поясів з простроченими термінами випробувань   0 05                 10   Наявність випадків порушення працівниками вимог нормативних актів про охорону праці при організації і виконанні робіт з підвищеною небезпекою   0 05                 11   Наявність зафіксованих актами довідками приписами випадків порушення працівниками вимог нормативних актів з охорони праці   0 1                 12   Несвоєчасне проходження працівниками медоглядів   0 02                 13   Незадовільне утримання чи несвоєчасна перевірка засобів пожежогасіння   0 02                 14   Недотримання термінів чи формальне проведення оперативного контролю за станом охорони праці   0 03                 15   Невиконання у встановлені строки комплексних заходів з охорони праці і обов'язків по розділу "Охорона праці" колективного договору   0 1                 Разом:    K3                       =          2. Загальна величина підвищення Кп   № п/п   Показник підвищення оцінки стану охорони праці   Норматив підвищенн я   Позначка про наявність випадків що оцінюються показником  Величина підвищення Рп   Примітка   1   Відсутність нещасних випадків на виробництві  0 2               2   100 %-на забезпеченість працівників спецодягом спецвзут-тям та іншими ЗІЗ  0 1               3   100 %-на забезпеченість об'єктів зв'язку ЗКЗ  0 1               4   100 %-на забезпеченість санітарно-побутовими приміщеннями  0 1               5   Наявність та обладнання кабінету охорони праці згідно із СУОП-07-00  0 05                 Разoм       Кп =   3. Коефіцієнт рівня охорони праці КОП   Коп   = 1 Кз + Кп =1 + =   Посада фахівця служби групи охорони праці                                                                                          підпис                                        прізвище ініціали     Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"   УЗГОДЖЕНО Начальник Управління по нагляду в машинобудуванні на транспорті та у зв'язку Комітету по нагляду за охороною праці України                    С.А.Полянський 10.01.2000р    ЗАТВЕРДЖЕНО Голова правління              ВАТ "Укртелеком'             Л.І.Нетудихата 10.01.2000р       СУОП-05-00  Положення про стимулювання  роботи з охорони праці у ВАТ "Укртелеком" Київ 2000   ПЕРЕДМОВА 21. РОЗРОБЛЕНО:       Науково-виробничим підприємством "ПРОТЕК" за умовами Технічного завдання затвердженого 30 липня 1999 р.   22. ВНЕСЕНО:     Відкритим акціонерним товариством "Укртелеком"   23. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ:   Наказом ВАТ "Укртелеком" від 26.07.2000 р. №173   24. ВВЕДЕНО:     Вперше     ЗМІСТ   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ.....................................................................145 2. ВИЗНАЧЕННЯ ...........................................................................................145 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.......................................................................145 4. ПОРЯДОК СТИМУЛЮВАННЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ......146   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ   1.1. Положення про стимулювання роботи з охорони праці у ВАТ "Укртелеком" далі Положення встановлює міри морального і матеріального впливу на працівників Товариства з метою підвищення рівня охорони праці у Відкритому акціонерному товаристві "Укртелеком" далі Товариство . 1.2. Дія цього Положення поширюється на всі філії відокремлені структурні підрозділи центри та інші структурні підрозділи Товариства. 1.3. Вимоги даного Положення є обов'язковими для всіх працівників Товариства.   2. ВИЗНАЧЕННЯ   - Нормативні акти про охорону праці державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці і нормативні акти про охорону праці Товариства. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці це правила стандарти норми положення інструкції та інші документи яким надано чинність правових норм обов'язкових для виконання. Нормативні акти про охорону праці Товариства затверджуються власником або уповноваженим ним органом спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території Товариства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. -  Товариство Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком". - Структурний підрозділ організаційний підрозділ Товариства в відповідності з його установчими і іншими внутрішніми документами. - Умови праці сукупність факторів виробничого середовища які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.   3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   3.1. Дане Положення розроблене відповідно до вимог ст. 29 Закону України "Про охорону праці". 3.2. Стимулювання роботи з питань охорони праці передбачає заходи морального і матеріального впливу для зацікавленості працівників у створенні здорових і безпечних умов праці на робочих місцях в усіх структурних підрозділах Товариства. 3.3. Моральне і матеріальне стимулювання здійснюється на основі об'єктивної оцінки стану охорони праці на робочих місцях і в підрозділах з урахуванням коефіцієнта рівня охорони праці. Розрахунок коефіцієнта рівня охорони праці проводиться відповідно до СУОП-04-00 Положення я про порядок оцінки стану охорони праці у ВАТ "Укртелеком".   4. ПОРЯДОК СТИМУЛЮВАННЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ   4.1. Мірами морального заохочення окремих працівників за досягнення високого рівня охорони праці є: нагородження почесною грамотою грамотою оголошення подяки. 4.2. Пропозиції щодо конкретних мір морального стимулювання окремих працівників за досягнутий рівень охорони праці розглядаються на засіданні комісії з охорони праці з урахуванням оцінки стану охорони праці результатів комплексних перевірок і підсумків роботи структурного підрозділу за квартал рік. 4.3. Пропозиції щодо конкретних мір морального стимулювання керівників і спеціалістів з охорони праці структурних підрозділів розглядаються на засіданні комісії з охорони праці структурного підрозділу Товариства. 4.4. Згідно з рішенням комісії з охорони праці структурного підрозділу керівник філії центру видає відповідний наказ. 4.5. Відповідно до діючого положення "Про преміювання працівників філії за основні результати господарської діяльності" керівнику структурного підрозділу Товариство премія за основні результати господарської діяльності не нараховується: 4.5.1. У разі допущення в структурному підрозділі смертельного або  групового нещасного випадку з вини Товариства. 4.5.2. За поданням службових осіб органів Державного нагляду за  охороною праці у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці. 4.6. У разі допущення в структурному підрозділі нещасного випадку пов'язаного з виробництвом питання преміювання працівників цього підрозділу вирішується: 4.6.1. Керівнику структурного підрозділу де стався нещасний випадок - вищестоящим керівником. 4.6.2. Іншим працівникам - керівником підрозділу де стався нещасний випадок. Підставою для зменшення або ненарахування премії вищевказаним категоріям працівників є матеріали розслідування такого нещасного випадку з урахуванням вини працівників. Величина зменшення премії працівникам визначається у відповідному наказі. 4.7.Зменшення премії за основними результатами господарської діяльності керівникам структурних підрозділів табл. 1 здійснюються залежно від значення коефіцієнта рівня охорони праці Коп структурного підрозділу який визначається відповідно до СУОП -04-00 Положення про порядок оцінки стану охорони праці у ВАТ "Укртелеком"                                                                                                                                                                   табл.1 Значення Коп   Розмір зменшення премії %   0 80 - 0 99     0 75 - 0 79   10   0 71 - 0 74   20   0 51 - 0 70   50   0 5 і менше   100     Працівникам у яких у звітному періоді було вилучено талони попередження за порушення вимог нормативних актів і посадових обов'язків з охорони праці відповідно до СУОП - 06 -00 Положення про порядок видачі і вилучення талонів попередження за порушення вимог нормативних актів і посадових обов'язків з охорони праці у ВАТ "Укртелеком" розмір премії за основними результатами господарської діяльності зменшується: за вилучення талону №1 - на 20%; за вилучення талону №2 - на 30%; за вилучення талону №3 - на 50%. 4.8. Підставою для зменшення розміру премії є матеріали які підготовлені у відповідності до вимог ст. 149 КЗпП України.     Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"  УЗГОДЖЕНО Начальник Управління по нагляду в машинобудуванні на транспорті та у зв'язку Комітету по нагляду за охороною праці України                      С .А .Полянський 10.01.2000р   ЗАТВЕРДЖЕНО          Голова правління          ВАТ "Укртелеком"          Л.І. Нетудихата 10.01.2000р   СУОП-06-00 Положення про порядок видачі і вилучення талонів попередження за порушення вимог нормативних актів і посадових обов'язків з охорони праці у ВАТ "Укртелеком"   Київ 2000   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ   1.1. Положення про порядок видачі і вилучення талонів попередження за порушення вимог нормативних актів і посадових обов'язків з охорони праці у ВАТ "Укртелеком" далі Положення встановлює порядок видачі і вилучення талонів попередження за порушення вимог нормативних актів і посадових обов'язків з охорони праці далі талони попередження у Відкритому акціонерному товаристві "Укртелеком" далі Товариство . 1.2. Дія цього Положення поширюється на всі філії відокремлені структурні підрозділи центри та інші структурні підрозділи Товариства. 1.3. Вимоги даного Положення є обов'язковими для всіх працівників Товариства.   2. ВИЗНАЧЕННЯ   - Нормативні акти про охорону праці державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці і нормативні акти про охорону праці Товариства. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці це правила стандарти норми положення інструкції та інші документи яким надано чинність правових норм обов'язкових для виконання. Нормативні акти про охорону праці Товариства затверджуються власником або уповноваженим ним органом спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території Товариства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. -  Товариство Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком". - Структурний підрозділ організаційний підрозділ Товариства в відповідності з його установчими і іншими внутрішніми документами. - Умови праці сукупність факторів виробничого середовища які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці 3. СКОРОЧЕННЯ СУОП - система управління охороною праці.   4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   Використання талонів попередження є однією з форм контролю за забезпеченням дотримання працівниками безпечного виконання робіт і мірою матеріального впливу спрямованою на попередження порушень вимог нормативних актів про охорону праці.   5. ФОРМА ТАЛОНІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ   5.1. Талони попередження виготовляються друкарським або іншим способом і мають нумерацію: талон № 1 талон № 2 талон № 3. 5.2. Форма талонів попередження наведена в додатку 1.   6. ВИДАЧА ТАЛОНІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ   6.1. Талони попередження видаються працівникам комісією з перевірки знань разом з посвідченням. 1 6.2. Поповнення вилучених талонів здійснюється під час чергової або позачергової перевірки знань з питань охорони праці. 7. ВИЛУЧЕННЯ ТАЛОНІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ   7.1. Талони попередження вилучаються у працівників за порушення ними вимог нормативних актів про охорону праці а у керівників і спеціалістів з охорони праці також за незадовільну організацію роботи з охорони праці і в разі порушень в їх присутності підлеглими працівниками вимог нормативних актів про охорону праці. 7.2. Талони попередження вилучаються у порядку черговості номерів або всі одночасно залежно від порушення. 7.3. При порушенні вимог нормативних актів про охорону праці внаслідок якого стався нещасний випадок на виробництві зі смертельним наслідком або груповий нещасний випадок у порушників вилучаються одночасно талони № 1 № 2 і № 3. 7.4. Талони попередження мають право вилучати: - у працівників структурних підрозділів керівники і фахівці з охорони праці цих підрозділів а також керівники і фахівці з охорони праці вищих структурних підрозділів; - у керівників структурних підрозділів керівники і фахівці з охорони праці вищих структурних підрозділів. 7.5. Вилучені талони здаються в службу охорони праці фахівцю з  охорони праці структурного підрозділу для реєстрації в журналі обліку  вилучення талонів попередження і для зберігання до чергової перевірки  знань з питань охорони праці працівників. Форма журналу обліку вилучення талонів попередження наведена в додатку 2. 7.6. Про факт вилучення талону попередження повідомляється для  вжиття заходів безпосередньому керівникові працівника в якого було  вилучено талон.   8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ВИЛУЧЕННЯ ТАЛОНІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ   8.1. Вилучення у працівника одного або більше талонів попередження розглядається як порушення ним трудової дисципліни і тягне за собою зменшення розміру премії за результатами виробничої діяльності відповідно до СУОП-05-00 Положення про стимулювання роботи з охорони праці у ВАТ "Укртелеком". 8.2. У разі вилучення талона попередження № 3 працівник відсторонюється від самостійної роботи до проходження додаткового навчання безпечним методам праці і підтвердження знань з питань охорони праці під час позачергової перевірки.  Додаток 1 ТАЛОН ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ АКТІВ  І ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Лицьовий бік Талон попередження № про порушення правил ДНАОП                                                                             інструкцій                                                                стислий виклад порушення                                      Посада                                                                           прізвище та ініціали особи яка вилучила талон                                                                підпис                                             дата  ...............................................................................................                                       Лінія відриву     Корінець талона попередження№             прізвище та ініціали порушника посвідчення№ посада фах    Дата        Додаток 1   ТАЛОН ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ АКТІВ І ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Зворотний бік Порушено правила  ДНАОП інструкції Посада прізвище та ініціали особи що вилучила талон підпис          дата   Додаток 2   ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИЛУЧЕННЯ ТАЛОНІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ АКТІВ І ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ   № п/п   Працівник у якого вилучено талон попередження   Дата вилу- чення талона попередження   Номер вилученого талона попередження   Причина вилучення   Працівник який вилучив талон попередження   При- мітка   Прізвище ім'я по батькові   Посада професія   Прізвище ім'я по батькові   Посада   Підпис   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"    УЗГОДЖЕНО  Начальник Управління по нагляду в машинобудуванні на транспорті та у зв'язку Комітету по нагляду за охороною праці України                     С.А. Полянський 10.01.2000р     ЗАТВЕРДЖЕНО Голова правління ВАТ "Укртелеком" Л.І. Нетудихата 10.01.2000р     СУОП-07-00 Положення про кабінет охорони праці у ВАТ "Укртелеком"   Київ 2000   ПЕРЕДМОВА    29. РОЗРОБЛЕНО:       Науково-виробничим підприємством "ПРОТЕК"  за умовами Технічного завдання затвердженого 30 липня 1999 р.   30. ВНЕСЕНО:   Відкритим акціонерним товариством "Укртелеком"   31. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ: Наказом ВАТ "Укртелеком" від 26.07.2000 р. №173 32. ВВЕДЕНО: Вперше       ЗМІСТ   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ..................................................................... 163 2. ВИЗНАЧЕННЯ............................................................................................163 3. СКОРОЧЕННЯ............................................................................................163 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ....................................................................... 163 5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ.......................164 6. ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ...................................165 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ....................166 ДОДАТОК. Перелік оргтехніки для обладнання кабінету охорони праці................... 167   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ   1.1. Положення про кабінет охорони праці у ВАТ "Укртелеком" далі Положення визначає основні завдання порядок створення та організації роботи кабінетів охорони праці у Відкритому акціонерному товаристві "Укртелеком" далі Товариство встановлює загальні вимоги до їх оснащення і змісту роботи. 1.2. Дія цього Положення поширюється на всі філії відокремлені структурні підрозділи центри та інші структурні підрозділи Товариства. 1.3. Вимоги даного Положення є обов'язковими для всіх працівників Товариства.   2. ВИЗНАЧЕННЯ   - Нормативні акти про охорону праці державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці і нормативні акти про охорону праці Товариства. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці це правила стандарти норми положення інструкції та інші документи яким надано чинність правових норм обов'язкових для виконання. Нормативні акти про охорону праці Товариства затверджуються власником або уповноваженим ним органом спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території Товариства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. - Товариство Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком". - Структурний підрозділ організаційний підрозділ Товариства в відповідності з його установчими і іншими внутрішніми документами. - Умови праці сукупність факторів виробничого середовища які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.   3. СКОРОЧЕННЯ   ЗІЗ засоби індивідуального захисту. ЗКЗ засоби колективного захисту.   4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   4.1. Кабінет охорони праці є організаційним і навчально-методичним центром пропаганди знань з питань охорони праці серед працівників. 4.2. Кабінет охорони праці створюється у філії центрі цеху з обліковою чисельністю 300 працівників і більше наказом розпорядженням власника чи уповноваженої ним особи. У філії центрі цеху з обліковою чисельністю до 300 працівників кабінет охорони праці може бути суміщений з приміщенням для навчальних занять. 4.3. Діяльність кабінету охорони праці здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону праці" інших діючих законодавчих актів про охорону праці наказів і розпоряджень Держнаглядохоронпраці України з питань навчання і пропаганди охорони праці а також СУОП-01-00 Положення про навчання з питань охорони праці працівників ВАТ "Укртелеком" і цього Положення.   5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ   5.1. Основними завданнями кабінету охорони праці є проведення організаційної та методичної роботи щодо навчання працівників з питань охорони праці пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці і позитивного досвіду з профілактики аварій виробничого травматизму і професійних захворювань. 5.2. Відповідно до основних завдань кабінетом охорони праці здійснюється: 5.2.1. Організація проведення навчання перевірки знань та інструктажу працівників з питань охорони праці надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків правил поведінки у разі виникнення аварій а також спеціального навчання атестації та переатестації з питань безпеки праці працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою там де є потреба в професійному доборі надання відповідної організаційної методичної і практичної допомоги керівникам структурних підрозділів. 5.2.2. Організація проведення тематичних занять лекцій семінарів і консультацій для працівників перед перевіркою знань з питань охорони праці. 5.2.3. Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці з усіма працівниками новоприйнятими на постійну чи тимчасову роботу а також з працівниками які відряджені в Товариство і безпосередньо беруть участь у виробничому процесі з водіями транспортних засобів котрі вперше в'їжджають на територію Товариства а також зі студентами учнями і вихованцями закладів освіти що прибули в Товариство для проходження виробничої практики а в закладах освіти перед початком їхнього трудового і професійного навчання в навчальних лабораторіях майстернях на полігонах дільницях і т. п. 5.2.4. Проведення з працівниками в разі потреби позапланового інструктажу з питань охорони праці. 5.2.5. Організація пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці здійснюється шляхом проведення лекцій бесід консультацій оглядів конкурсів переглядів кіно- і відеофільмів поширення засобів друкованої і наочної агітації оформлення інформаційних стендів і т.п. що пропагують позитивний досвід роботи з профілактики аварій виробничого травматизму і професійних захворювань. 5.2.6. Сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки в тому числі ергономіки прогресивних технологій сучасних 3І3 і ЗКЗ шляхом організації відвідання працівниками Товариства спеціалізованих виставок вивчення відповідних тем при навчанні надання допомоги керівникам структурних підрозділів в оформленні й оснащенні відповідних стендів у цехах та інших виробничих підрозділах. 5.2.7. Здійснення зв'язку із закладами освіти науковими установами та іншими організаціями з питань навчання і пропаганди охорони праці організація впровадження відповідних рекомендацій.   6. ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ   6.1. Кабінет охорони праці обладнується з урахуванням специфіки виробництва структурного підрозділу. 6.2. Для обладнання кабінету охорони праці виділяється спеціальне приміщення площа якого відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87 Административные й бытовые здания визначається залежно від облікової чисельності працівників Товариства:   до 1 000 людей -   24 м2; Від     1 001 до 3 000 людей -   48 м2; Від     3 001 до 5 000 людей -   72 м2; Від     5001 до 10 000 людей -100м2; Від     10001 до 20 000 людей -150м2;   більше 20 000 людей - 200 м2. 6.3. Планування приміщення призначеного для обладнання кабінету охорони праці і розміщення в ньому навчальних місць і устаткування здійснюються згідно з вимогами СНиП 2.08.02-89 Общественные здания й сооружения ДСанПіН 3.3.2 007 1998 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. 6.4. Кабінет охорони праці повинен бути оснащений: 6.4.1. Законодавчими актами державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці методичною і довідковою літературою навчальними програмами програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів директивними інструктивними та іншими матеріалами необхідними для проведення навчання інструктажів і консультування працівників з питань трудового законодавства безпеки праці виробничої санітарії пожежної безпеки. 6.4.2. Підручниками навчальними і наочними посібниками і приладдям плакати стенди схеми макети моделі кіно- відео- та діафільми інші наочні засоби навчання та інструктажу з безпеки праці виробничої санітарії й пожежної безпеки . 6.4.3. Технічними засобами навчання проекційна аудіо- і відеоапаратура контрольно-навчальні машини тренажери комп'ютери контрольно-вимірювальні прилади і т.п. рекомендований перелік яких наведено в додатку і навчальним інвентарем натуральні зразки 3І3 і ЗКЗ прилади і пристрої безпеки тощо .   7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ   7.1. Робота кабінету охорони праці здійснюється згідно з перспективним річним і поточними місячними або квартальними планами затвердженими керівником структурного підрозділу. 7.2. Відповідальність за створення і обладнання кабінету охорони праці а також контроль за його роботою покладаються на керівника структурного підрозділу чи на уповноважену ним особу. 7.3. Організація роботи кабінету охорони праці відповідно до Положення про службу охорони праці і Рекомендацій щодо структури і чисельності служби охорони праці керівником структурного підрозділу чи уповноваженою ним особою покладається на керівника служби охорони праці структурного підрозділу а в структурних підрозділах з чисельністю понад 400 працівників на фахівця служби охорони праці або на Іншого підлеглого цьому керівникові спеціально призначеного працівника який має відповідну професійну підготовку і в установленому порядку пройшов перевірку знань з питань охорони праці. 7.4. Особа відповідальна за організацію роботи кабінету охорони праці: - готує перспективний і поточні плани роботи кабінету з реалізації завдань зазначених у розділі 5 цього Положення і подає їх на узгодження і затвердження в установленому порядку; - організовує і контролює хід виконання робіт передбачених планами роботи кабінету; - сприяє забезпеченню високої ефективності навчально-методичної діяльності кабінету впровадженню та ефективному використанню в його роботі навчально-наочних і методичних посібників довідково-інформаційних матеріалів сучасних технічних засобів навчання і контролю знань і т.п.; - готує проекти наказів розпоряджень і пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи й оснащення кабінету -  забезпечує справний стан обладнання кабінету; - сприяє створенню і оснащенню куточків стендів з охорони праці у виробничих підрозділах засобами друкованої і наочної пропаганди питань охорони праці.   Додаток   ПЕРЕЛІК ОРГТЕХНІКИ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ   № п/п   Найменування устаткування   Мінімальна кількість шт.   Електронно-обчислювальна техніка   1   ПЭОМ не нижче РІІІ-500/64/10 2/16Мb SVGА-15"/CD/SВ Операційна система Windows 98   2 компл   2   Лазерний принтер   1   3   Сканер   1   4   Модем   1   5   Комплект сітьового устаткування   1 компл   Аудіовізуальна техніка 6   Телевізор розмір діагоналі не менше 20"   1   7   Вiдеомагнітофон   1   8   Вiдеокамера з відповідними адаптерами до відеомагнітофону   1   9   Фотоапарат   1   10   Диктофон   1   Проекційне устаткування   11   Проектор що підключається до ПЕОМ чи до відеомагнітофону   1   12   Люмінісцентний екран 1 5x3 м   1   Оргтехніка   13   Факсимільний апарат   1   14   Копіювальний апарат   1       Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"   Погоджено Директор з питань безпеки та забезпечення життєдіяльності М.І.Горбатюк 25 липня 2000р                     Затверджую                   Заступник Генерального                   директора з питань технічної експлуатації О.П.Проживальський 26.07.2000р       СУОП-08-00  Положення про відділ охорони праці   Київ 2000   ЗМІСТ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ....................................................................... 171 2. ЗАВДАННЯ ..................................................................................................171 3.СТРУКТУРА..................................................................................................171 4. ФУНКЦІЇ...................................................................................................... 172 5. ПРАВА...................................................................................................... .....175 6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ................................................................................176 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.............................................................................. ..176 ДОДАТОК 1. Структура відділу охорони праці...........................................178   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1. Відділ охорони праці є самостійним структурним підрозділом Генеральної дирекції ВАТ "Укртелеком". 1.2. У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством про працю Законами України "Про охорону праці" "Про зв'язок " "Про державну таємницю" документами вищестоящих організацій Статутом Товариства іншими документами та цим Положенням. Відділ охорони праці очолює начальник який безпосередньо підпорядковується директору з питань безпеки та забезпечення життєдіяльності. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з неї наказом Голови правління -Генерального директора Товариства за поданням заступника Генерального директора з питань технічної експлуатації. В період відсутності начальника відділу його обов'язки виконує провідний інженер з охорони праці.   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ   Начальник відділу повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр післядипломну освіту в галузі управління та стаж роботи за професією : для магістра або спеціаліста - не менше 2 років бакалавра - не менше З років. Кваліфікаційні вимоги для працівників відділу визначаються їх посадовими інструкціями у відповідності до нормативних документів.   2. ЗАВДАННЯ   2.1. Забезпечення безпеки виробничих процесів устаткування будівель та споруд а також людей в процесі праці. 2.2. Контроль за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці працівниками ВАТ "Укртелеком" далі Товариства .   3. СТРУКТУРА   3.1. Структура відділу затверджується заступником Генерального директора з питань технічної експлуатації і визначається штатним розписом який затверджує за рішенням Спостережної ради Голова правління ВАТ "Укртелеком" з урахуванням обсягів роботи та її особливостей. Структура відділу додається додаток 1 . 3.2. Розподіл завдань та обов'язків між працівниками відділу здійснюються згідно з їх посадовими інструкціями.   4. ФУНКЦІЇ   4.1. Опрацювання системи управління охороною праці сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи. 4.2. Проведення оперативно-методичного керівництва роботою з охорони праці. 4.3. Формування розділу "Охорона праці" у колективному договорі Товариства. Проведення з працівниками Генеральної дирекції Товариства вступного інструктажу з питань охорони праці. Опрацювання і своєчасний перегляд інструкцій з охорони праці. Розробка рекомендацій спрямованих на підвищення рівня безпеки гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища Товариства. Організовує паспортизацію цехів дільниць робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці. 4.7. Забезпечення працюючих правилами стандартами нормами положеннями інструкціями та іншими нормативними актами з питань охорони праці. 4.8.3абезпечення Товариства інформацією з питань охорони праці у тому числі про причини аварій і нещасних випадків підготовку пропозицій щодо їх запобігання. 4.9. Ведення обліку та проведення аналізу нещасних випадків професійних захворювань і аварій а також визначає рівень шкоди від цих подій. 4.10.Підготовка статистичних звітів Товариства з питань охорони праці за формами 1-УБ звіт про стан умов та безпеки праці 1-ПВ умови праці та 7-ТНВ звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки . 4.11.Розробка перспективних та поточних планів роботи Товариства щодо створення безпечних та не шкідливих умов праці. 4.12.Забезпечення роботи методичного кабінету охорони праці пропаганди безпечних та не шкідливих умов праці шляхом проведення консультацій оглядів конкурсів бесід лекцій розповсюдження засобів наочної агітації оформлення інформаційних стендів тощо. 4.13. Забезпечення допомоги комісій з питань охорони праці Товариства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій 4.14. Надання допомоги філіям Товариства в вирішенні питань використання вітчизняного та зарубіжного досвіду охорони праці та пропаганді безпечних і не шкідливих умов праці. 4.15.Приймає участь у: 4.15.1.Розслідуванні нещасних випадків та аварій. 4.15.2.Формуванні фонду охорони праці Товариства і розподілі його коштів. 4.15.3.Роботі комісії з питань охорони праці Генеральної дирекції ВАТ "Укртелеком". 4.15.4.Роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництв реконструкцій або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення відремонтованого або модернізованого устаткування. 4.15.5. Розгляд і листів заяв та скарг працюючих з питань охорони праці. 4.15.6.Сприянні впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки у тому числі ергономіки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих захисту населення і навколишнього середовища 4.16.Опрацювання і своєчасний перегляд положень інструкцій інших нормативних актів з питань охорони праці. 4.17.Участь в роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці. 4.18.3абезпечення методичної допомоги керівникам структурних підрозділів Товариства в розробленні заходів з охорони праці. 4.19.Підготовка проектів наказів та розпоряджень з питань охорони праці загальних для Товариства. 4.20.Розгляд фактів наявності виробничих ситуацій небезпечних для життя чи здоров'я працівників або для людей які їх оточують і навколишнього природного середовища у випадку відмовлення з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи. 4.21.Контроль за дотриманням чинного законодавства міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів виконанням працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці. 4.22.Контроль за виконанням приписів Державного нагляду пропозицій та подань уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. Контроль використання за призначенням коштів фонду охорони праці. 4.23. Контроль за відповідністю нормативним актам з охорони праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів індивідуального захисту працюючих наявність технологічної документації на робочих місцях. 4.24.Контроль за своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб які виконують роботи підвищеної небезпеки а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт. 4.25.Контроль за забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями; організацію питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці. 4.26.Контроль за використанням праці неповнолітніх жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством. 4.27.Контроль за проходженням попереднього при прийнятті на роботу і періодичних протягом трудової діяльності медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є необхідність у професійному доборі; проходження щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року. 4.28. Здійснення зв'язку з медичними закладами науковими та іншими організаціями з питань охорони праці організує впровадження їх рекомендацій. 4.29.Організація підготовки обліку та збереження договорів які готує відділ. 4.30. Забезпечує виконання рішень і розпоряджень керівництва документів у встановлені строки. 4.31.Начальник відділу охорони праці: 4.31.1.Забезпечує керівництво працівниками відділу; виконання завдань і функцій покладених на відділ. 4.31.2.Створює належні умови для високопродуктивної праці працівників відділу забезпечує додержання законодавства про працю. Забезпечує створення умов праці на робочих місцях безпосередньо підпорядкованих працівників відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці а також дотримання прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці. 4.31.3. Контролює дотримання працівниками вимог нормативних актів про охорону праці. 4.31.4. Своєчасно проводить з підлеглими працівниками всі необхідні інструктажі з охорони праці. 4.31.5. Опрацьовує і своєчасно переглядає та забезпечує робітників інструкціями з охорони праці. 4.31.6. Забезпечує внесення в посадові інструкції підлеглих працівників функції та обов'язки з охорони праці. 4.31.7. Відстороняє від роботи підлеглих працівників які порушують вимоги нормативних актів про охорону праці а також працівників які не пройшли медогляду та не знають інструкцій з охорони праці. 4.31.8. Повідомляє безпосереднього керівника про кожний нещасний випадок що стався в структурному підрозділі.   ПОВИНЕН ЗНАТИ   Закон України "Про охорону праці" розпорядження накази постанови правила стандарти норми положення інструкції та інші документи з охорони праці і виробничої санітарії; виробничу і організаційну структуру Товариства; основні технологічні процеси та режими виробництва; устаткування Товариства і принципи його роботи; методи вивчення умов праці на робочих місцях ; організацію роботи з охорони праці і виробничої санітарії; систему стандартів безпеки праці ; психофізіологічні вимоги до працівників виходячи з категорії важкості робіт обмеження застосування праці жінок підлітків робітників переведених на легку працю; правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони праці; методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці ; порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці та виробничої санітарії; основи економіки організації виробництва і управління; основи трудового законодавства. Перелік спеціальних завдань які висуваються перед працівниками відділу визначаються їх посадовими інструкціями.   5. ПРАВА   Начальник відділу охорони праці має право: 5.1.Залучати спеціалістів структурних підрозділів Товариства до підготовки проектів документів за дорученням керівництва. 5.2.Безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти структурні підрозділи Товариства зупиняти роботу виробництв дільниць машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості документи пояснення письмово чи усно з питань охорони праці. 5.3.Перевіряти стан безпеки гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах Товариства видавати керівникам перевірених структурних підрозділів Товариства та об'єктів виробництва обов'язковий до виконання припис щодо усунення наявних недоліків. Припис фахівця з охорони праці у тому числі про зупинення робіт може скасувати в письмовій формі лише посадова особа якій підпорядкований відділ охорони праці. 5.4.Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичного огляду навчання інструктажу перевірки знань з охорони праці не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці. 5.5.Надсилати Голові правління Товариства подання про притягнення до відповідальності працівників які порушують вимоги щодо охорони праці; порушувати клопотання про заохочення працівників котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці 5.6.Перевіряти роботу служб охорони праці філій та інших структурних підрозділів Товариства. Залучати спеціалістів з охорони праці філій із дозволу їх керівників до перевірок додержання законодавства про охорону праці. 5.7.Вести службові міжнародні міжміські переговори та телеграфне і факсимільне листування з питань охорони праці Товариства. 5.8.Брати участь в засіданнях нарадах які проводить керівництво Товариства. 5.9.Надавати пропозиції щодо прийому звільнення добору і переміщення працівників відділу. 5.10.Вносити пропозиції щодо заохочення працівників накладання на них дисциплінарних стягнень відповідно до існуючого трудового законодавства Статуту про дисципліну працівників зв'язку   6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ   6.1.Начальник відділу охорони праці за характером діяльності взаємодіє: - з керівниками структурних підрозділів Товариства що належать до сфери його управління - з питань охорони праці. - з юридичним відділом - з правових питань пов'язаних з підготовкою документів; - з кадровими підрозділами Товариства та відділом структури організації та оплати праці - з питань підвищення кваліфікації посадових осіб у роботі з документами; преміювання і посадових інструкцій працівників; - з адміністративно-господарчим відділом - з питань забезпечення - працівників відділу бланками документів канцелярським приладдям з питань побутового обслуговування та інш 6.2. Начальник відділу охорони праці в межах своєї компетенції взаємодіє з керівниками інших підприємств з питань охорони праці.   7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ   Начальник відділу охорони праці несе персональну відповідальність за: 7.1. Якість і своєчасність виконання завдань і функцій покладених на відділ достовірність відомостей та інших матеріалів які готує. 7.2. Дотримання чинного законодавства. 7.3. Створення належних умов для високопродуктивної праці раціональну розстановку правильне використання працівників відділу організацію підвищення їх ділової кваліфікації. 7.4. Дотримання правил трудової і виробничої дисципліни у відділі нормативних актів правил та норм охорони праці пожежної безпеки; норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. 7.5. Якість проведеного розслідування нещасних випадків на виробництві. 7.6. Збереження державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом згідно із законодавством працівниками відділу. 7.7. Виконання рішень і розпоряджень вищого керівництва. Правильну підготовку у встановлені строки зміст і оформлення службових документів які готує відділ. 7.8. Забезпечення використання закріпленої техніки виключно у виробничих цілях. Організацію роботи на розмножувальній техніці. 7.9. Облік та зберігання договорів які готує відділ. 7.10.Відсутність посадових інструкцій працівників відділу. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється їх посадовими інструкціями.   Начальник відділу     охорони праці       С.О.Бєлан   Узгоджено: Начальник ВСООП                       О.Г.Козак Начальник ВКСЗ                           М.Г.Жорняк Директор з правових питань        О.П.Рєчкалов    Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"     Погоджено Директор з питань безпеки та забезпечення життєдіяльності М.І.Горбатюк 25 липня 2000р.                  Затверджую                  Заступник Генерального                  директора з питань технічної експлуатації О.П.Проживальський 26.07.2000р                                                                                                                           СУОП-09-00 Положення про службу охорони праці відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"   Київ 2000 ЗМІСТ   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ....................................................................... 181 2. ЗАВДАННЯ .............................................................................................. 182 3. СТРУКТУРА..............................................................................................182 4. ФУНКЦІЇ....................................................................................................182 5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ.............................................................................185 6. ПРАВА...................................................................................................... 186 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.............................................................................. 187 ДОДАТОК до Положення про службу охорони праці ВАТ "Укртелеком"....... 189  Додаток 1 Погоджено                                                                Затверджую Директор з питань безпеки та                        Заступник Генерального забезпечення життєдіяльності                        директора з питань технічної                                                                           експлуатації                               М.І.Горбатюк                                   О.П.Проживальський 25 липня 2000р                                                26.07.2000р . СТРУКТУРА відділу охорони праці              Начальник відділу               С.О.Бєлан охорони праці Начальник ВСООП              О.Г.Козак   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1. Служба охорони праці ВАТ "Укртелеком" далі Товариства є невід'ємною частиною його організаційної структури та будується за вертикальним принципом управління. 1.2. У своїй діяльності служба охорони праці керується чинним законодавством законодавством про працю Законами України "Про охорону праці" "Про зв'язок" міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці Типовим положенням про службу охорони праці Положенням про систему управління охороною праці в Товаристві Статутом Товариства та цим Положенням. 1.3. Служба охорони праці створюється згідно із Законом України "Про охорону праці" для організації виконання правових організаційно-технічних соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам професійним захворюванням і аваріям в процесі праці. 1.4. Відділ охорони праці Генеральної дирекції Товариства та службу охорони праці філій очолює начальник групу охорони праці центрів -спеціаліст відповідної кваліфікації. 1.5. Відділ охорони праці Генеральної дирекції Товариства безпосередньо підпорядковується директору з питань безпеки та забезпечення життєдіяльності служби охорони праці філій та групи охорони праці відокремлених підрозділів центрів - безпосередньо їх керівникам. 1.6. Керівники підрозділів служби охорони праці будь-якого рівня призначаються на посаду та звільнюються з неї наказом керівника Товариства філії центру в установленому порядку. 1.7. Перелік функціональних обов'язків повноважень відповідальності заміщення під час відсутності керівників підрозділів служби охорони праці Товариства визначаються відповідними положеннями про підрозділи розробленими на підставі цього Положення працівників служби - посадовими інструкціями. 1.8. Ліквідація служби охорони праці Товариства допускається тільки в разі ліквідації Товариства. 1.9. Працівники служби охорони праці не можуть притягатися до виконання функцій не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим Положенням. І 1.10. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці працівники служби охорони праці прирівнюються до працівників основних виробничо-технічних підрозділів Товариства.   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ   Служба охорони праці комплектується в установленому порядку спеціалістами які пройшли перевірку знань з питань охорони праці мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва визначений нормативними документами відповідно до кваліфікації.   2. ЗАВДАННЯ   2.1. Забезпечення безпеки виробничих процесів устаткування будівель і споруд. 2.2. Забезпечення працюючих Товариства необхідними засобами індивідуального та колективного захисту. 2.3. Контроль за додержанням законодавчих та інших нормативних правових актів з охорони праці працівниками Товариства. 2.4. Вирішення питань професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці пропаганди безпечних методів праці. 2.5. Вибір оптимальних режимів праці і відпочинку працівників. 2.6. Вирішення питань професійного добору виконавців для певних видів робіт у товаристві за спеціально розробленими психограмами.   3. СТРУКТУРА   3.1. Структура служби охорони праці розподіляється на 3 рівня додається : -  - 1-й рівень - відділ охорони праці Генеральної дирекції; -  - 2-й рівень - служба охорони праці філії; - - 3-й рівень - група охорони праці відокремленого підрозділу центру виробництва. 3.2. Виконання обов'язків з охорони праці в цехах електрозв'язку закріплюється за центрами. В цехах призначаються відповідальні працівники обов'язки повноваження та відповідальність яких визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями.   4. ФУНКЦІЇ   4.1. Служба охорони праці всіх рівнів виконує такі основні функції: 4.1.1. Розробка і відпрацювання ефективної цілісної системи управління охороною праці Товариства сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу Товариства і кожної посадової особи. 4.1.2. Проведення оперативно-методичного керівництва роботою з охорони праці. 4.1.3. Проведення для усіх працівників Товариства вступного інструктажу з питань охорони праці. 4.1.4. Організація: а забезпечення працюючих в усіх структурних підрозділах товариства правилами стандартами нормами положеннями та іншими нормативними актами з питань охорони праці; б паспортизації цехів дільниць робочих місць Товариства щодо відповідності їх вимогам охорони праці; в обліку аналізу нещасних випадків професійних захворювань і аварій а також визначення розміру шкоди завданої ними; г підготовки статистичних звітів Товариства з питань охорони праці; д роботи кабінету охорони праці пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці; створення нових навчальних відеофільмів з питань охорони праці розроблювання створення і розповсюдження засобів наочної агітації для кабінетів кутків та стендів з охорони праці структурних підрозділів Товариства; підготовки пропозицій щодо фінансування зазначених робіт; е допомоги комісії з питань охорони праці Товариства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; ж перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці; з розробки планів Товариства щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. 4.1.5. Приймає участь у: а розслідуванні нещасних випадків та аварій у Товаристві; б розробці положень інструкцій інших нормативних актів про охорону праці що діють у межах Товариства; в роботі комісії з питань охорони праці Товариства; г роботі комісій Товариства з введення в дію закінчених будівництвом реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення відремонтованого або модернізованого устаткування; д роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці. 4.1.6. Сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки у тому числі ергономіки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих захисту населення і навколишнього середовища. 4.1.7. Розгляд листів заяв та скарг працюючих з питань охорони праці. 4.1.8. Надання методичної допомоги керівникам структурних підрозділів товариства у розробленні заходів з питань охорони праці. 4.1.9.Т Підготовка проектів наказів та розпоряджень з питань охорони праці. 4.1.10. Розгляд тих виробничих ситуацій коли працівники відмовляються від дорученого завдання через умови праці що можуть завдати шкоди їх життю і здоров'ю та небезпечні для оточуючих і навколишнього природного середовища. 4.1.11. Контроль за: а дотриманням чинного законодавства міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів виконанням працівниками посадових Інструкцій з питань охорони праці; б виконанням приписів органів державного нагляду пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці; в відповідністю нормативним актам про охорону праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиаварійного колективного та індивідуального захисту працюючих; наявністю технологічної документації на робочих місцях. г своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та тих хто виконує роботи підвищеної небезпеки а також дотриманням вимог безпеки при виконанні цих робіт; д забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями; організацією питного режиму; наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці; е використанням праці неповнолітніх жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством; ж проходженням попереднього при прийнятті на роботу і періодичних протягом трудової діяльності медичних оглядів працівниками зайнятими на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є необхідність у професійному відборі; проходженням щорічних медичних оглядів особами віком до 21 року; з виконанням заходів наказів розпоряджень з питань охорони праці а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій які визначені в актах розслідування 4.1.12. Організація підготовки обліку та збереження договорів які готує служба. 4.2. Відділ охорони праці Генеральної дирекції та служба охорони праці філії крім того виконують функції: 4.2.1. Забезпечення Товариства інформацією з питань охорони праці у тому числі про причини аварій і нещасних випадків підготовка пропозицій щодо запобігання їм. 4.2.2. Розробка рекомендацій спрямованих на підвищення рівня безпеки гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища на виробництві. 4.2.3. Контроль функціонування системи управління охороною праці. 4.2.4. Формування розділу "Охорона праці" у колективному договорі. 4.2.5. Організація підготовки пропозицій про внесення змін до списків виробництв робіт професій посад і показників що дають право на пільги і компенсації згідно з чинним законодавством. 4.2.6. Надання допомоги у використанні досвіду охорони праці. 4.2.7. Пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці. 4.2.8. Організація придбання державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці надання допомоги філіям. 4.3. Відділ охорони праці Генеральної дирекції крім того виконує функції. 4.3.1. Організація залучення науково-дослідних установ навчальних закладів та інших організацій до розробок з охорони праці. 4.3.2. Організація навчання працівників служби охорони праці проведення відповідних семінарів. 4.3.3. Координація роботи служби охорони праці Товариства та методичне керівництво нею. 4.4. Керівник підрозділу служби охорони праці забезпечує керівництво працівниками підрозділу; виконання завдань і функцій покладених на підрозділ.   ПОВИНЕН ЗНАТИ   Спеціалісти служби повинні знати: Закон України "Про охорону праці" розпорядження накази постанови правила стандарти норми положення інструкції та інші документи з охорони праці і виробничої санітарії; виробничу і організаційну структуру Товариства; основні технологічні процеси та режими виробництва; устаткування Товариства і принцип його роботи; методи вивчення умов праці на робочих місцях; організацію роботи з охорони праці і виробничої санітарії; систему стандартів безпеки праці; психофізіологічні вимоги до працівників виходячи з категорії важкості робіт; порядок обмеження застосування праці жінок підлітків робітників переведених на легку працю; правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони праці; методи і форми пропаганди знань з охорони праці; порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці та виробничої санітарії; основи економіки організації виробництва і управління; основи трудового законодавства.   5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ   5.1. Взаємодія підрозділу служби охорони праці із структурними підрозділами Генеральної дирекції філій відокремлених підрозділів визначається відповідними положеннями про відділ службу групу. 5.2. Служба охорони праці Товариства будує свої взаємовідносини у встановленому порядку із: 5.2.1.Службою охорони праці Державного комітету зв'язку та інформатизації України Департаментом по нагляду за охороною праці в Україні та його територіальними управліннями. 5.2.2.Загальнодержавними та регіональними статистичними управліннями. 5.2.3.Загальнодержавними та регіональними установами державної виконавчої влади. 5.2.4.Загальнодержавними та регіональними службами санепідемстанцій. 5.2.5.Міністерством охорони здоров'я України науково-дослідними інститутами охорони здоров'я лікувально-профілактичними закладами. 5.2.6.Товариствами фірмами установами та організаціями всіх форм власності які проводять розробку та виготовлення устаткування а також засобів колективного та індивідуального захисту розробку і видання нормативних актів навчальних відеофільмів альбомів плакатів тощо з питань охорони праці.   6. ПРАВА   Служба охорони праці Товариства має право: 6.1. Представляти інтереси Товариства філії відокремленого підрозділу в установленому порядку в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці. 6.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти структурні підрозділи Товариства зупиняти роботу виробництв дільниць машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості документи пояснення письмово чи усно з питань охорони праці. 6.3. Перевіряти стан безпеки гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах Товариства видавати керівникам перевіреної філії центру цеху об'єкта виробництва обов'язковий до виконання припис. Припис спеціаліста охорони праці в тому числі про зупинення робіт може скасувати в письмовій формі лише посадова особа якій підпорядкована служба охорони праці. І 6.4. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичного огляду навчання інструктажу перевірки  знань з охорони праці не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці. 6.5. Надсилати керівникові Товариства подання про притягнення до  відповідальності працівників які порушують вимоги щодо охорони праці; порушувати клопотання про заохочення працівників котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці. 6.6 Залучати спеціалістів Товариства з дозволу їх керівників до перевірок додержання законодавства про охорону праці. 6.7. Перевіряти роботу підзвітних підрозділів служби охорони праці. 6.8. Вести службові міжнародні міжміські переговори та телеграфне і факсимільне листування з питань охорони праці Товариства за визначенням.   7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ   Працівники служби охорони праці Товариства несуть персональну відповідальність за: 7.1. Відповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці. 7.2. Виконання своїх функціональних обов'язків передбачених Положенням про службу охорони праці та посадовими інструкціями. 7.3. Достовірність та своєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці. 7.4. Якість проведеного ними розслідування нещасних випадків на виробництві. 7.5. Своєчасне виконання рішень і розпоряджень керівництва. 7.6. Облік зберігання та контроль виконання договорів які готує служба.   Начальник відділу                    С.О.Бєлан  охорони праці           Погоджено:   Директор з питань безпеки та        забезпечення життєдіяльності        М.І.Горбатюк Начальник    ВСООП                      О.Г.Козак                                                         Начальник  ВКСЗ                            М.Г.Жорняк Директор з правових питань          О.П.Речкалов                                 Додаток до Положення про службу охорони праці ВАТ "Укртелеком" Структура служби охорони праці ВАТ "Укртелеком"