НАПБ Б.07.010-2004

НАПБ Б.07.010-2004 Порядок перерахування і використання коштів, що надходять від сплати вартості проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва у складі комплексної державної експертизи

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 23.11.2004 N 186 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2004 р. за N 1516/10115 Порядок перерахування і використання коштів що надходять від сплати вартості проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва у складі комплексної державної експертизи   1. У  відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 483 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій за погодженням з Міністерством фінансів України визначає такий порядок унесення і використання коштів за роботи пов'язані з проведенням державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва у складі комплексної державної експертизи.        2. Кошти  за  проведення державної експертизи перераховуються на рахунки  Управління  забезпечення  апарату  далі  -  УЗА   МНС України   головних  управлінь управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим   областях   містах Києві та Севастополі  далі  - територіальні  органи  управління  МНС України шляхом попередньої оплати згідно з законодавством.        3. Кошти   отримані   від   сплати   за   послуги   державної експертизи розподіляються та використовуються в такому порядку:        3.1. При  проведенні  державної  експертизи Держпожбезпеки та УЗА МНС кошти перераховуються на рахунок  Управління  забезпечення апарату МНС України і використовуються в такому порядку:      * 50 відсотків  спрямовуються   на   утримання   та   зміцнення матеріально-технічної бази Держпожбезпеки МНС;   * 50 відсотків  спрямовуються   на   утримання   та   зміцнення матеріально-технічної бази УЗА МНС.        3.2. При   проведенні  державної  експертизи  територіальними органами управління МНС України кошти перераховуються  на  рахунки цих  органів   залишаються  в  їх розпорядженні   направляються на утримання   структурних   і   підпорядкованих    підрозділів    та використовуються згідно із законодавством.        4. Цей  Порядок  погоджено  з  Міністерством  економіки  та з питань європейської  інтеграції  України   Міністерством  фінансів України   та   Державним   комітетом   України  з  будівництва  та архітектури. Перший заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС України І.Я.Кріса