ВДОП 5.2.00-5.02-97

ВДОП 5.2.00-5.02-97 Типова інструкція з охорони праці при роботах з пневмоінструментом

Нормативний документ про охорону праці Міністерства зв'язку України УЗГОДЖЕНО Генеральний директор УОЕЗ "Укртелеком" Г.Г.Бутенко 14.12.1996 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Мінзв'язку України від 15.01.97 № 5 ВДОП 5.2.00.5.02-97 ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТАХ З ПНЕВМОІНСТРУМЕНТОМ Київ 1. Загальні положення 1.1. Типова інструкція з охорони праці при роботах з пневмоінструментом встановлює вимоги безпеки яких необхідно дотримуватися при роботах з пневмоінструментом на підприємствах зв'язку. 1.2. Типова інструкція є обов'язковою для усіх підприємств зв'язку незалежно від організаційно-правової структури форм власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві зв'язку наказом власника підприємства. 1.3. Залежно від умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство зв'язку може розроблювати відповідну інструкцію якій надається чинності наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити вимоги безпеки яких необхідно дотримуватися при роботах з пневмоінструментом на підприємстві. Вимоги такої інструкції не можуть протирічити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства. 1.4. Типова або розроблена на підприємстві інструкція надається всім хто працює з пневмоінструментом під розпис. Працівник повинен постійно мати інструкцію у себе при роботі з пневмоінструментом. 1.5. За порушення вимог типової або розробленої на підприємстві інструкції провинні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 1.6. Дозволяється застосовувати тільки інструмент що відповідає вимогам нормативних документів на інструмент конкретного типу. 1.7. Необхідно виконувати роботу доручену безпосереднім керівником та проводити її справним інструментом використовуючи його за призначенням зазначеним в паспорті інструмента. 1.8. Свердлити отвори та пробивати борозни у конструкціях будівель у яких розташовані заховані електропроводка трубопроводи тощо слід тільки після зняття напруги з відповідних електромереж перекриття відповідних трубопроводів . Виконувати ці роботи необхідно по наряду-допуску у якому зазначені схеми розташування захованих електропроводки трубопроводів тощо а також необхідні додаткові заходи безпеки. 1.9. Час роботи з пневмоiнструментом вібраційної дії не повинен перевищувати 2/3 тривалостi робочого дня. В аварiйних випадках коли перерви в роботi неможливi роботу з пневмоiнструментом дозволяється проводити постiйно за умови змiни робiтникiв. 2. Обов'язкові вимоги до персоналу що працює з пневмоінструментом 2.1. До роботи з пневмоiнструментом допускаються особи не молодші 18 років якi пройшли медичний огляд згідно з специфікою праці навчання безпечним методам працi перевiрку знань з питань охорони праці одержали відповідне посвідчення мають необхідну квалiфiкацiю та практичні навики роботи з пневмоінструментом. 2.2. Для попередження вібраційних захворювань всі працівники зайняті на роботах з пневмоінструментом повинні проходити медичний огляд не рідше ніж 1 раз на рік. 2.3. Особи що працюють з пневмоінструментом повинні знати: - заходи надання першої допомоги потерпілим; - типову або розроблену на підприємстві інструкцію з охорони праці при роботах з пневмоінструментом. 3. Загальні вимоги до пневмоінструменту 3.1. До пневмоінструменту належить інструмент що одержує живлення від джерел стислого повітря: пневмомолоток пневмозубило пневмодриль пневморубанок пневмопила шліфувальна пневмомашина тощо. 3.2. Кожний пневмоiнструмент повинен мати паспорт у якому вказуються показники вiбрацiї рукоятки та корпусу iнструмента. 3.3. Весь пневмоінструмент підприємства повинен бути проінвентаризований мати на корпусі порядковий номер та бути записаним в спеціальному журналі в якому відзначаються періодичні його огляди. 3.4. Пневмоінструмент незалежно від справності та умов застосування слід не рідше одного разу на 6 місяців розбирати промивати змащувати а виявлені оглядом пошкоджені та зношені частини заміняти новими. 3.5. Повітряні шланги підлягають зовнішньому огляду не рідше одного разу на рік а також гідравлічним випробуванням перед першим введенням в експлуатацію тиском 1 25 робочого протягом 5 хвилин. При цьому не допускаються ознаки розриву шланга або течі рідини. Зберігати повітряні шланги слід в закритому приміщенні при плюсовій температурі повітря. 3.6. Клапани на рукоятках пневмоiнструментiв повиннi бути вiдрегульованi: легко вiдкриватися швидко закриватися та не пропускати повітря при припиненнi тиску на рукоятку керування. 3.7. З'єднання повiтряних шлангiв з пневмоiнструментом та з пневмомагістралю а також мiж собою повинні бути щільними. Для крiплення шлангiв належить застосовувати кiльця та затискачi. 3.8. Пневмомагістраль повинна мати запірну арматуру. 3.9. Шліфувальні машини пили рубанки повинні мати захисне огородження робочої частини. 3.10. Ремонт пневмоінструмента слід проводити у спеціалізованих підприємствах підрозділах . 4. Вимоги безпеки перед початком робіт 4.1. До початку робіт необхідно: - одягнути робочий одяг; - при необхідності підготувати спеціальні віброзахисні рукавиці м'які рукавиці з подвійною прокладкою протишумні навушники захисні окуляри окуляри з небитким склом та запобіжний пояс; - оглянути робоче місце забрати речі які заважають роботі та звільнити проходи. 4.2. В залежності від характеру роботи необхідно: - отримати наряд-допуск на виконання робіт зазначених у п. 1.8.; - одягнути захисні окуляри а також спеціальні віброзахисні рукавиці при роботі з пневмоінструментом ударної дії; - застебнути обшлаги рукавів та забрати кінці одягу що зависають при роботі з інструментом який має частини що обертаються; - підготувати та одягнути запобіжний пояс при роботі на висоті більше 1 5 м; - одягнути наколінники та налокотники при роботі лежачи; - одягнути протишумні навушники при роботі усередині будь-яких посудин з проведенням технологічних операцій зі значним шумом. 4.3. Переконатися в достатньому освітленні робочого місця в разі необхідності застосувати переносний електричний свiтильник який повинен оснащуватися запобiжною сiткою з рефлектором та гачком для пiдвiшування перевіривши справність його проводу. В примiщеннях з пiдвищеною небезпекою допускається застосовувати переноснi електричнi свiтильники напругою не бiльше 42 В а в примiщеннях особливо небезпечних та поза примiщеннями - не бiльше 12 В. 4.4. Перевірити та переконатися у тому що: - повітряні гумові шланги без пошкоджень надійно закріплені на штуцері штуцер має справні грані та різьби що забезпечує міцне та щільне приєднання шлангу до пневмоінструмента та пневмомагістралі; - приєднання шлангів до пневмоінструмента та з'єднання шлангів між собою достатньо міцне та здійснюється тільки за допомогою штуцерів чи ніпелей з справними різьбами і стяжними хомутами; - повітряні шланги для живлення пневмоінструмента не натягнуті не мають перегинів заплутань перехрещень з тросами електрокабелями ацетиленовими чи кисневими шлангами; - виключена можливість наїзду на шланги транспорту чи проходу по ним працівників; - пневмозубило-молоток має пристрій який виключає зворотний виліт робочого інструмента; - пневмоінструмент змащений; його корпус не має тріщин чи інших пошкоджень; клапани легко вiдкриваються та закриваються і не пропускають повітря в закритому положенні; конус шпинделя свердлильного приладу не має вибоїв; абразивний круг на шліфувальному приладу надійно огороджений захисним кожухом; - вставний робочий інструмент свердла викрутки ключі тощо правильно загострений і не має тріщин та інших пошкоджень щільно припасований та правильно відцентрований; хвостовик вставного робочого інструменту ударної дії зубило обтискач тощо має чіткі грані та входить в буксу молотка; набір вставних інструментів зберігається в переносному ящику. 4.5. Перед приєднанням шлангу до пневмоінструмента спустити конденсат з пневмомагістралі. Короткочасним незначним тиском продути шланг стислим повітрям заздалегідь приєднавши шланг до пневмомагістралі і надійно закріпивши на штуцері. Струмінь повітря слід направляти тільки вверх. Приєднання роз'єднання шлангiв до пневмомагістралі та пневмоінструмента дозволяється тiльки пiсля повного припинення подачі повiтря шляхом закриття вентилю на пневмомагістралі. 5. Вимоги безпеки під час роботи 5.1. Робоче включення повітря проводити тільки після встановлення інструменту у робоче положення. Натиск робочого інструменту здійснювати плавним поступовим натисненням. 5.2. Уважно стежити за тим щоб не було витоку повітря в місцях приєднання шлангу. 5.3. У випадку обриву шлангу припинення подачі повітря а також перевірки чи заміні вставного робочого інструмента перекрити вентиль на пневмомагістралі. 5.4. При перенесенні пневмоінструмента тримати його за рукоять корпусу а шланг тримати скрученим в кільце. 5.5. При перерві в роботі навіть на короткий час перекрити вентиль на пневмомагістралі та вийняти вставний робочий інструмент а на пневмодрилі крім цього перевести пускову муфту в неробоче положення. 5.6. При рубанні клепанні та інших подібних роботах при яких можливий відліт частин металу користуватися захисними окулярами та встановлювати переносні щити для обгороджування щоб люди які працюють чи проходять біля місця проведення робіт не одержали травми. 5.7. При роботі з важким пневматичним молотом шліфувальною машиною чи іншими інструментами масою більше 10 кг підвішувати їх на пружинному балансирі чи спеціальному підвісі. 5.8. Вироби що обробляються встановлювати та закріплювати таким чином щоб виключити їх зміщення під час роботи. 6. Вимоги безпеки після закінчення роботи 6.1. Закрити вентиль на пневмомагістралі вийняти робочий інструмент з пневмоінструмента та від'єднати шланг від пневмомагістралі та пневмоінструменту. 6.2. Ретельно протерти та змастити пневматичний та робочий інструменти і за необхідності підтягнути кріпильні деталі. 6.3. Шланги скрутити в акуратні кільця. 6.4. Привести в порядок робоче місце. 6.5. Здати пневмоінструмент та шланги чи забрати у відведене для зберігання місце. 7. При роботі з пневмоінструментом ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: - працювати у вибухонебезпечних приміщеннях; - виконувати без наряду-допуску роботи зазначені у п. 1.8.; - виконувати понаднормовані роботи; - працювати з пневмоінструментом на відкритому повітрі під час грози сильного снігопаду дощу туману та при вітрі силою в 6 балів і більше; - направляти струмінь повітря під час продування шлангу на людей підлогу чи обладнання; - працювати пневмоінструментом з невідрегульованими клапанами; - працювати з пневмоінструментом ударної дії що не має пристосування для виключення виліту бойка; - при роботі тримати пневмоінструмент за робочу частину; - регулювати та заміняти робочий інструмент при наявності у шлангах стислого повітря; - ремонтувати пневмоiнструмент на мiсцi проведення робiт; - працювати з пневмоінструментом на приставнiй драбинi; - припиняти подачу повiтря шляхом перегинання шлангiв чи зав'язування їх вузлом; - крiпити шланги дротом; - кидати інструмент чи піддавати його ударам; - доторкатися до ріжучих частин інструмента чи частин що обертаються; - пiд час роботи виймати стружку чи тирсу руками; - залишати інструмент без нагляду; - переносити пневмоінструмент за шланг чи вставний робочий інструмент; - працювати в рукавицях зі свердлильним та іншим інструментом що обертається; - допускати до робочого місця осіб що не мають відношення до роботи що виконується та передавати пневмоінструмент навіть короткочасно iншим особам без дозволу керівника робіт; - при роботі пневмоінструментом на висоті обробляти ріжучим інструментом вироби що знаходяться в підвішеному стані та складати інструмент над головами працюючих. 8. Дії в аварійних ситуаціях 8.1. При роботі з пневмоінструментом можливими є такі аварійні ситуації: - розрив повітряного шланга; - пошкодження захованої електропроводки з можливим коротким замиканням і загоранням; - пошкодження захованих трубопроводів з можливим викиданням небезпечних рідин парів газів; - ураження працівника електричним струмом; - ураження працівника небезпечними рідинами парами газами; - інші аварійні ситуації не пов'язані безпосередньо з роботою пневмоінструментом. 8.2. Кожний робітник що першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації повинен негайно припинити роботу та подати команду "СТОП!". 8.3. Команду "СТОП!" подану будь-яким працівником повинні негайно виконати усі працівники що її почули. 8.4. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити керівника робіт безпосереднього керівника . 8.5. При розриві повітряного шланга припинити роботу і закрити вентиль на пневмомагістралі. Наближатися до пошкодженого шланга до припинення подачі повітря забороняється. 8.6. При пошкодженні захованої електропроводки негайно припинити роботу і відключити електромережу у випадку загорання електропроводки приступити до гасіння пожежі вуглекислотним вогнегасником. Застосовувати для гасіння електропроводки пінні вогнегасники забороняється. 8.7. При пошкодженні захованих трубопроводів припинити роботу по можливості перекрити пошкоджені трубопроводи і залишити небезпечну зону. 8.8. При ураженні працівника електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму: відключити електромережу; відділити потерпілого від струмопровідних частин з застосуванням діелектричних захисних засобів або інших ізолюючих речей і предметів суіхого одягу сухої жердини прогумованого матеріалу тощо ; перерізати або перерубати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою. 8.9. При ураженні працівника небезпечними рідинами парами газами необхідно вивести винести потерпілого в безпечне місце. 8.10. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря а до його прибуття надати потерпілому першу медичну допомогу. 8.11. При загрозі виникнення або виникненні інших аварійних ситуацій не пов'язаних безпосередньо з роботою пневмоінструментом діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Планом ліквідації аварій. 2