ВДОП 5.2.00-5.03-97

ВДОП 5.2.00-5.03-97 Типова інструкція з охорони праці при роботах з ручним інструментом

Нормативний документ про охорону праці Міністерства зв'язку України УЗГОДЖЕНО Генеральний директор УОЕЗ "Укртелеком" Г.Г.Бутенко 14.12.1996 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Мінзв'язку України від 15.01.97 № 5 В Д О П 5.2.00.5.03-97 Типова інструкція з охорони праці при роботах з ручним інструментом Київ 1. Загальні положення 1.1. Типова інструкція з охорони праці при роботах з ручним інструментом встановлює вимоги безпеки яких необхідно дотримуватися при роботах з ручним інструментом на підприємствах зв'язку. 1.2. Типова інструкція є обов'язковою для усіх підприємств зв'язку незалежно від організаційно-правової структури форми власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві зв'язку наказом власника підприємства. 1.3. Залежно від умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство зв'язку може розроблювати відповідну інструкцію якій надається чинності наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити вимоги безпеки яких необхідно дотримуватися при роботах з ручним інструментом на підприємстві. Вимоги такої інструкції не можуть протирічити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства. 1.4. Типова або розроблена на підприємстві інструкція надається всім хто працює з ручним інструментом під розпис. Працівник повинен постійно мати інструкцію у себе при роботі з ручним інструментом. 1.4. За порушення вимог типової або розробленої на підприємстві інструкції провинні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 1.5. Роботу необхідно виконувати тільки ту яка доручена безпосереднім керівником та проводити її справним інструментом використовуючи його тільки за прямим призначенням. 2. Обов'язкові вимоги до персоналу що працює з ручним інструментом 2.1. До роботи з ручним інструментом допускаються особи якi пройшли навчання безпечним методам працi перевiрку знань з питань охорони праці одержали відповідне посвідчення мають необхідну квалiфiкацiю та практичні навики роботи з ручним інструментом. 2.2. Працівники повинні знати: - заходи надання першої допомоги потерпілим; - типову або розроблену на підприємстві інструкцію з охорони праці при роботах з ручним інструментом. 3. Загальні вимоги до ручного інструмента 3.1. До ручного інструмента відносяться молотки зубила гайкові ключі торцеві ключі пробивачі кернери напилки викрутки гострозубці плоскогубці лопати пилки термокліщі тощо. 3.2. Рукоятки молоткiв кувалд ковальських зубил та iншого iнструмента ударної дiї необхiдно виготовляти з сухої деревини твердих та в'язких порiд кизилу бука берези тощо без сучкiв та косих шарiв з гладкою поверхнею. Використання рукояток з м'яких та великошарих порiд деревини ялини сосни та iнших не дозволяється. Рукоятки повиннi бути прямими а у поперечному перерiзi мати овальну форму. До вiльного кiнця рукоятки повиннi дещо потовщуватися крiм рукояток кувалд щоб при змахах та ударах рукоятка не висковзувала з рук. У кувалд рукоятка до вiльного кiнця повинна дещо звужуватися. Вiсь рукоятки повинна бути перпендикулярною поздовжній осi інструмента. Закрiплення інструмента на рукоятцi необхідно проводити зайоршеними клинами з м'якої сталi. 3.3. Рукоятки насадженi на загостренi хвостовi кiнцi інструмента повиннi мати бандажнi кiльця. 3.4. Ударний iнструмент зубило кернер просiчувач долото стамеска тощо повинен мати гладку неробочу поверхню без трiщин задирок укосiв а на його робочому кiнцi не повинно бути пошкоджень. 3.5. Довжина зубила повинна бути не менше 150 мм довжина його вiдтягнутої частини повинна бути 60-70 мм. Лезо зубила повинно заточуватися пiд кутом 65-70 градусiв рiжуча кромка повинна бути прямою чи трохи випуклою бiчнi гранi зубила в мiсцях їх захоплення рукою не повиннi мати гострих ребер. 3.6. Полотна лопат повинні мати ріжучу кромку. Кут загострення ріжучої кромки - не більше 200 товщина ріжучої кромки - не більше 0 5 мм. На ріжучих кромках лопат не допускаються хвилястість зазубні викришені місця тощо. 3.7. Дежаки лопат повинні щільно без просвіту входити в гнізда полотен і закріплюватися заклепками або шурупами діаметром не менше 4 мм. На держаках не допускаються тріщини сколи відщепи тощо. 3.8. Ломи повиннi бути прямi з вiдтягненими та загостреними кiнцями. Бійки кувалд та молоткiв повиннi мати гладку дещо випуклу поверхню без вибоїв трiщин задирiв тощо. Робочi поверхнi ключiв повиннi бути паралельнi та не мати збитих укосiв а їх рукоятки не повиннi мати задирок. 3.9. Корпуси та інші литі деталі домкратів не повинні мати трiщин відламаних частин та задирок. Зубці зубчатих колес та рейки різьба гвинта храповик собачка тріскачка гвинтових та рейкових домкратів не повинні мати механічних пошкоджень. 3.10. Гвинтовi та рейковi домкрати повиннi мати пристрої якi перешкоджали б повному виходу гвинта чи рейки. Важільно-рейкові домкрати повинні мати пристрої які перешкоджали б мимовільному опусканню вантажу при знятті навантаження з важеля або рукоятки. 3.11. В з'єднаннях гідравлічних домкратів не допускається витікання рідини з робочого циліндра. 3.12. На корпусі домкрата повинні бути нанесені його номер вантажопідйомність та термін чергового випробування. Домкрати підлягають технічному огляду та випробуванню не рідше одного разу на рік. 3.13. Iнструмент з iзолюючими рукоятками повинен мати інвентарний номер та зберiгатися в закритих примiщеннях на полицях чи стелажах не торкатися засобів опалювання та бути захищеним вiд сонячних променiв i вологи. В навколишньому середовищi не повинно бути парів кислот лугів та iнших агресивних речовин. 3.14. Ізоляційне покриття рукояток повинно щільно прилягати до металевих частин повністю ізолювати частину яка під час роботи знаходиться у руці працівника та мати упори що запобігають зісковзуванню руки працівника з ізольованої частини інструмента. Тріщини злами та інші механічні пошкодження ізоляційного покриття не допускаються. Довжина ізолюючих рукояток повинна бути не менше 100 мм. 3.15. Випробування iнструмента з iзолюючими рукоятками необхідно проводити не рідше одного разу на рік. 3.16. При перенесеннi та перевезеннi iнструмент з iзолюючими рукоятками необхідно захистити вiд забруднення зволоження та механiчних пошкоджень. Гострi частини ручного iнструмента при перенесеннi та перевезеннi належить захищати чохлом. 3.17. Термiтнi сiрники необхідно зберiгати в окремих коробках. Кожний сiрник повинен бути обгорнений папером i всi сiрники акуратно укладенi в коробку. 3.18. Пiд час перевезення термопатрони необхiдно щiльно укласти в ящик аналогiчно заводськiй укладцi. При перекладеннi та перенесеннi ящикiв з термопатронами не слiд допускати сильного їх струшування кидкiв. 4. Вимоги безпеки перед початком робіт 4.1. До початку робіт необхідно: - одягнути робочий одяг - підготувати захисні окуляри окуляри з небитким склом віброзахисні рукавиці запобіжний пояс наколінники та налокотники протишумні навушники; - оглянути робоче місце забрати речі які заважають роботі та звільнити проходи; - переконатися в справностi інструмента та його відповідності вимогам наведеним в розділі 3 цієї інструкції; - при роботі з інструментом з ізолюючими рукоятками переконатися у відсутності механічних пошкоджень ізоляційного покриття та у своєчасності проведення випробувань інструмента; - при роботі з домкратами перевiрити їх вантажопідйомність своєчасність випробувань і роботу на холостому ходу; домкрати повинні діяти плавно без шуму і стукоту. 4.2. Залежно від характеру роботи необхідно: - одягнути захисні окуляри а також віброзахисні рукавиці при роботі з ручним інструментом ударної дії; - підготувати та одягнути запобіжний пояс при роботі на висоті більше 1 3 м; - одягнути наколінники та налокотники при роботі лежачи; - одягнути протишумні навушники при роботі усередині будь-яких посудин з проведенням технологічних операцій зі значним шумом; - при зварюванні проводів запаснi термiтнi патрони в металевiй коробцi покласти в робочу сумку окремо вiд термiтних сiрникiв. 4.3. Переконатися в достатньому освітленні робочого місця та при необхідності застосувати переносний електричний свiтильник який повинен бути оснащений запобiжною сiткою з рефлектором та гачком для пiдвiшування перевіривши справність його дроту. В примiщеннях з пiдвищеною небезпекою дозволяється застосовувати переноснi електричнi свiтильники напругою не бiльше 42 В а в примiщеннях особливо небезпечних та поза примiщень - не бiльше 12 В. 5. Вимоги безпеки під час роботи 5.1. При роботі положення ручного інструмента на робочому мiсцi не повинно допускати можливiсть його скочування чи падiння. 5.2. При роботi клинами чи зубилами з використанням кувалди необхідно застосовувати клинотримачi з довжиною рукоятки не менше 0 7 м. 5.3. Коли при роботі є можливим відліт твердих частин металу бетону цегли і та ін. обов'язково користуватися захисними окулярами. 5.4. Лезо викрутки повинно входити без просвiту в прорiз голiвки гвинта. 5.5. Гайковi ключi повиннi точно вiдповiдати розмiрам гайок та голівок болтів. 5.6. Домкрати під вантажем встановлювати вертикально. Визволення домкратів та їх перестановлення дозволяються тільки після установки вантажу на надійну опору. 5.7. При підніманні вантажу собачку рейкового домкрата накинути на храповик. При утриманні вантажу у піднятому стані на гідравлічному домкраті під головку поршня між вантажем і циліндром домкрата встановити спеціальні сталеві півкільця. 5.8. Зварювання проводів необхiдно проводити в рукавицях та спецiальних захисних окулярах при цьому знаходитись вiд проводу що зварюється на вiдстанi не менше 0 5 м. 9.6.3. Незгорiлий термiтний сiрник класти в спецiальне коритце яке пiдвiшувати до одного з проводiв що не зварюються або крiпити до термозварювальних клiщiв. 9.6.4. Згорiлий патрон збивати з проводу в коритце у напрямку вiд себе тiльки пiсля його охолодження потемнiння . 6. Вимоги безпеки по закінченні роботи 6.1. Перевірити наявність інструмента що використовувався при роботах. 6.2. Привести в порядок робоче місце. 6.3. Забрати ручний інструмент у відведене для зберігання місце. 7. При роботі з ручним інструментом ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: - застосовувати інструмент термін чергового випробування якого вийшов; - класти iнструмент на поруччя чи на неогороджені краї площадок риштовань та пiдмостків; - застосовувати прокладки при наявностi просвiту мiж робочими поверхнями i голiвками болтiв та гайок; - вiдкручувати гайки та болти шляхом подовження гайкових ключів iншими ключами чи трубами; - користуватися iнструментом з iзолюючими рукоятками у якому дiелектричнi чохли чи покриття нещiльно прилягають до рукояток мають розшарування трiщини та iншi пошкодження; - при користуваннi iнструментом з iзолюючими рукоятками тримати його поза упорiв що запобiгають зiсковзуванню пальцiв у напрямку до металевих частин; - навантажувати домкрат бiльше його паспортної вантажопiдйомностi; - проводити роботу коли домкрат при пiдйомі вантажу здає донизу; - стояти проти запобiжної пробки гiдравлiчного домкрата; - торкатися та поправляти рукою неохололий термітний патрон. 8. Дії в аварійних ситуаціях 8.1. При роботі з ручним інструментом можливими є такі аварійні ситуації: - пошкодження захованої електропроводки з можливими коротким замиканням і ураженням працівника електричним струмом; - інші аварійні ситуації не пов'язані безпосередньо з роботою ручним інструментом. 8.2. Кожний робітник що першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації повинен негайно припинити роботу та подати команду "СТОП!". 8.3. Команду "СТОП!" подану будь-яким працівником повинні негайно виконати усі працівники що її почули. 8.4. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити керівника робіт безпосереднього керівника . 8.5. При пошкодженні захованої електропроводки негайно припинити роботу і відключити електромережу у випадку загорання електропроводки приступити до гасіння пожежі вуглекислотним вогнегасником. Застосовувати для гасіння електропроводки пінні вогнегасники забороняється. 8.6. При ураженні працівника електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму: відключити електромережу; відділити потерпілого від струмопровідних частин з застосуванням діелектричних захисних засобів або інших ізолюючих речей і предметів сухого одягу сухої жердини прогумованого матеріалу тощо ; перерізати або перерубати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою. 8.7. При всіх випадках до потерпілого викликати лікаря а до його прибуття надати потерпілому першу медичну допомогу. 8.8. При загрозі виникнення або виникненні інших аварійних ситуацій не пов'язаних безпосередньо з роботою ручним інструментом діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Планом ліквідації аварій.