Перелік питань для перевірки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій та запрошення іноземних радників в Україну

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ? для перевірки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно професійного навчання державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування керівників підприємств установ і організацій та запрошення іноземних радників в Україну Перевірка здійснюється відповідно до пункту 10 Положення про Головне управління державної служби України затвердженого Указом Президента України від 2 жовтня 1999 року № 1272/99. РОЗДІЛ І. Загальні питання 1. Перелік указів розпоряджень Президента України постанов розпоряджень доручень Кабінету Міністрів України рекомендаційних листів Головдержслужби що регламентують питання професійного навчання державних службовців керівників державних підприємств установ і організацій та запрошення в Україну іноземних радників: Закони України * "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року № 3723; * "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 року № 356; * "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-12; * "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року № 2984; * "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 року №2493; * "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586; * "Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 19 червня 2003 р. № 976-ІУ; * "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 15 червня 2003 р. № 969-ІУ; * "Про внесення змін до статті 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 22 травня 2003 р. № 862-ІУ; * "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу"від 16 січня 2003 р. № 432-ІУ; * "Про Загальнодевжавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18. березня 2004 р. №1629 Укази Президента України ? "Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади з керівниками підприємств установ і організацій" від 19 травня 1995 року №381; ? "Про систему підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців" від 30 травня 1995 року № 398; ? "Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств установ та організацій" від 10 листопада 1995 року № 1035; ? "Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні" від 14 квітня 2000 року № 599; ? "Про Комплексну програму підготовки державних службовців" від 9 листопада 2000 року № 1212; ? "Питання Української Академії державного управління при Президентові України" від 21 вересня 2001 р. № 850; ? "Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2002 рік" від 19 листопада 2001 року № 1100; ? "Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2003 рік" від 24 грудня 2002 року № 1211; ? "Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами уповноваженими на виконання функцій держави" від 4 лютого 2003 р. №73/2003; ? "Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки" від 13 грудня 2003 р.; ? "Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу" від 5 березня 2004 р. № 278/2004; ? "Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2004 рік"від 5 січня 2004 р. № 4/2004. Постанови Кабінету Міністрів України * "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон" від 11 грудня 1992 року № 698; * "Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців органів державної виконавчої влади" від 28 липня 1995 року № 560; * "Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади" від 20 вересня 1995 року № 747; * "Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади органів місцевого самоврядування керівників державних підприємств установ й організацій" від 19 лютого 1996 року № 224; * "Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління" від 16 травня 1996 року № 533; * "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладім підготовка яких здійснювалась за державним замовленням" від 22 серпня 1996 р. № 992. затвердження Положення про систему підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств установ і організацій" від 8 лютого 1997 року № 167; * "Про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів які навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професіґшими програмами підготовки магістрів державного управління" від 1 вересня 1997 року №949; * "Про вдосконалення підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців" від 16 квітня 1998 року № 499; "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування" від 14 червня 1999 року № 1262; * "Про заходи щодо розвитку Української Академії державного управління при Президентові України в 2002 - 2004 роках" від 24 січня 2002 року № 70; * "Про Порядок погодження запрошення іноземних радників та звітування про результати їх роботи" від 18 лютого 1998 року № 200; * "Про створення єдиної системи залучення використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" від 15 лютого 2002 року № 153; * "Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення" від 13 травня 2004 р № 630; * "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" від 14 квітня 2004 р. № 485; * "Про затвердження положень про прийом стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України а також переліку органів де проводиться стажування слухачів Академії"" від 14 квітня 2004 р. № 468; * "Про додаткові заходи щодо посилення роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 31 березня 2004 р. № 417; * "Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади" від 11 березня 2004 р. № 311; "Про затвердження Порядку надання Головному управлінню державної служби інформації про направлення за кордон державних службовців з метою навчання" від 26 грудня 2003 р. № 2019; * "Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування створення умов для її професійного зростання" від 10 вересня 2003 р. № 1444; * "Про внесення змін до Положення про формування кадрового резерву для державної служби" від 10 вересня 2003 р. № 1431; * "Про ліцензування освітніх послуг" від 29 серпня 2003 р. № 1380; * "Про розширення переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів державної влади та ринкової економіки" від 17 липня 2003р. № 1113. Розпорядження Президента України ? "Про Програму організації навчання голів заступників голів керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників голів районних рад" від 9 січня 1999 року № 4/99-рп . Розпорядження Кабінету Міністрів України * "Про підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців за рахунок міжнародної технічної допомоги" від 3 квітня 1996 року № 252-р ; * "Про укладення угод про навчання підвищення кваліфікації та стажування за кордоном державних службовців" від 16 лютого 1995 року № 83-р; * "Про затвердження плану заходів щодо залучення на державну службу представників кримськотатарської молоді" від 14 травня 2002 року № 51-р.; * "Про заходи щодо виконання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні" від 13 березня 2002 року № 123-р.; * "Про заходи щодо інформаційного забезпечення процесу вступу України до Світової організації торгівлі" від 16 травня 2002 року № 248-р; * "Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно співробітництва у сфері державної служби та адміністративної реформи" БІД 31 березня 2004 року № 190-р; * "Про затвердження заходів щодо виконання у 2004 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки" від 26 березня 2004р. № 175-р; * "Деякі питання пов'язані з виконанням Державної програми підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки" від 24 березня 2004 р. № 165-р; * "Про проведення у червні 2005 р. XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службовців" від 18 грудня 2003 р. № 777-р. Нормативні акти центральних органів виконавчої влади ? наказ Головного управління державної служби України від 4 грудня 2001 року № 97 "Про затвердження Переліку заходів щодо забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців з питань інноваційної діяльності в Україні"; наказ Головного управління державної служби України Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2001 року № 96/799 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2001 року за № 1097/6288 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір талановитої молоді для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньої галузі "Державне управління" та професійними програмами функціональної спеціалізації "Державна служба"; ? наказ Головного управління державної служби України Міністерства освіти і науки України Української Академії державного управління при Президентові України від 30 жовтня 2002 року № 80/625/149 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2002 року за № 858/7146 "Про затвердження Порядку підбору на державну службу перспективних випускників вищих навчальних закладів IV рівня"; ? наказ Головдержслужби та Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2003 р. № 100/680 "Про встановлення нормативу чисельності слухачів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління"; ? наказ Головдержслужби від 14 травня 2004 р. № 72 "Про створення редакційної колегії видання "Бібліотека молодого державного службовця". Рекомендаційні листи Головдержслужби України * від 22 червня 1999 року № 52/3179 рекомендації щодо формування професійної програми підвищення кваліфікації керівників державних підприємств установ і організацій ; * від 30 грудня 1999 року № 52/6380 про ліцензування закладів післядипломної освіти в галузі "Державне управління" ; * від 8 лютого 2000 року №53/638 щодо погодження запрошення іноземних радників та звітування про результати їх роботи а також визначення відповідальних виконавців з цих питань ; * від 10 лютого 2000 року № 52/672 про планування підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств установ і організацій на 2000 та 2001 роки ; * від 3 березня 2000 року № 51/1183 про запровадження підготовки магістрів спеціальності "Державна служба" за спеціалізацією "Світова та Європейська інтеграція" ; * від 29 листопада 2001 року № 51/6635 Рекомендації щодо систематизації проблемних питань що порушуються слухачами в ході навчання та надсилання узагальнених матеріалів до Української Академії державного управління при Президентові України ; * від 24 грудня 2001 року № 53/7163 органам державної влади навчальним закладам щодо надання Головдержслужбі України щорічно до 25 червня та 25 грудня інформації про підвищення кваліфікації державних службовців з питань інноваційної діяльності в Україні ; * від 27 березня 2002 року № 52/1599 щодо планування підвищення кваліфікації державних службовців У-VII категорії посад на 2003-2007 р.р. ; від 11 травня 2002 року № 52/2498 щодо апробації нормативної частини професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців У-УП категорій посад ; * від 19 липня 2002 року № 52/4003 щодо переоформлення ліцензій центрами на право здійснення освітній діяльності в галузі "Державне управління" ; * від 25 липня 2002 року № 52/4096 щодо організації навчання державних службовців з питань організації інноваційної діяльності в Україні ; * від 25 липня 2002 року № 52/4097 щодо організації навчання посадових осіб місцевого самоврядування з питань організації інноваційної діяльності в Україні ; * від 22 серпня 2002 року № 53/4669 рекомендовано використовувати в роботі Положення "Про підготовку і захист магістерських робіт магістрів освітньої галузі "Державне управління" спеціальності "Державна служба" ; * від 11 грудня 2002 року № 52/6777; від 12 грудня 2002 р. № 52/6793 № 52/6794 органам державної влади органам місцевого самоврядування навчальним закладам щодо надання звітної інформації про підвищення кваліфікації кадрів за 2002 рік ; * від 12 березня 2004 року № 53/2143 органам державної влади органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2019 "Про затвердження Порядку надання Головному управлінню державної служби інформації про направлення за кордон державних службовців з метою навчання" . Наявність наказів розпоряджень керівництва органу державної влади рішень колегії органу державної влади з наступних питань: ? організації роботи з професійного навчання державних службовців відповідно до вимог Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства зазначених у розділі І; ? визначення відповідальних виконавців з питань організації підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та звітування про результати зазначеної роботи; ? розподіл функціональних обов'язків посадових осіб які здійснюють контроль за організацією роботи з професійного навчання державних службовців; ? аналіз посадових обов'язків керівників органу та його структурних підрозділів щодо організації роботи з професійного навчання державних службовців. Врахування результатів підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації під час прийняття на роботу та просування по службі державних службовців проходженні атестації тощо. Аналіз забезпеченості органу у професійно підготовлених фахівцях зокрема щодо кількості осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра у галузі "Державне управління" та проходять державну службу в органі за 5 років із зазначенням їх кар'єрного зростання в органі . РОЗДІЛ II. Організація підготовки державних службовців 1. Організація роботи з визначення потреб органу виконавчої влади у направленні осіб на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів а також до вищих навчальних закладів що здійснюють навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління". Указ Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212 "Про Комплексну 1 Ірограму підготовки державних службовців" постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств установ і організацій" . 2. Заходи здійснені органом державної влади'щодо направлення на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління" державних службовців та осіб з кадрового резерву для прийняття на державну службу. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. № 533 "Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління" . 3. Заходи здійснені органом державної влади на виконання Комплексної програми підготовки державних службовців затвердженої Указом Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212 наявність наказів розпоряджень рішень колегій органу щодо стану реалізації пунктів 2 9-16 21-23 30-35 Заходів на виконання Комплексної програми . 4. Заходи здійснені органом державної влади на виконання Стратегії реформування системи державної служби в Україні затвердженої Указом Президента України від 14 квітня 2000 р. № 599 та щорічних заходів з її реалізації накази розпорядження рішення колегій органу із зазначених питань . 5. Робота кадрових служб та керівництва органу щодо моніторингу підсумкових результатів навчання слухачів визначення актуальності тематики та практичної значущості магістерських робіт керівництва практичною підготовкою. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1997 р. № 949 "Про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів які навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління" . 6. Організація роботи керівництва органу та кадрових служб по працевлаштуванню та проходженню державної служби особами які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра у галузі "Державне управління" забезпечення відповідних зобов'язань визначених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468 "Про затвердження положень про прийом стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України а також переліку органів де проводиться стажування слухачів Академії" та угодою-направленням магістратур укладеною між органом та його працівником або особою зарахованою до кадрового резерву цього органу. Постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1997 р. № 949 "Про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів які навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління" . РОЗДІЛ III. Організація підвищення кваліфікації державних службовців 1. Перевірка стану проведення організаційних заходів: * з вивчення потреб з підвищення кваліфікації державних службовців керівників державних підприємств установ і організацій за видами навчання професійними програмами підвищення кваліфікації; програмами тематичних семінарів; програмами стажування самоосвіти ; * дотримання вимог чинного законодавства з питань підвищення кваліфікації державних службовців під час формування контингенту слухачів на підвищення кваліфікації; * формування державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців. Постанови Кабінету Міністрів України: від 8 лютого 1997 р. № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств установ і організацій" та від 14 червня 1999 р. № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" . 2. Перевірка наявності та аналіз плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців на поточний рік та попередні роки погодженого в установленому порядку: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств установ і організацій" . 3. Перевірка наявності відповідних записів про підвищення кваліфікації в особових картках працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств установ і організацій" . 4. Перевірка наявності звітної інформації про підвищення кваліфікації державних службовців керівників державних підприємств установ і організацій: Вимоги державної статистичної звітності - форма 9-ДС розділ ПІ . 5. Співпраця з навчальними закладами що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців галузі сфери діяльності . Перевірка наявності і відповідності у цих навчальних закладів ліцензії на право здійснення підвищення кваліфікації державних службовців керівників державних підприємств установ і організацій у галузі "Державне управління". 6. Участь у формуванні змісту програм з підвищення кваліфікації державних службовців керівників державних підприємств установ і організацій: професійних програм програм тематичних постійно діючих та короткотермінових семінарів тощо. Актуалізація змісту підвищення кваліфікації державних службовців. Щорічні рекомендаційні листи Головдержслужби у тому числі від 11 червня 2003 р. № 52/3887 щодо актуалізації змісту навчання кадрів на 2003 - 2004 роки . 7. Стан діяльності органу щодо виконання Комплексної програми підготовки державних службовців затвердженої Указом Президента України від 9 листопада 2000р. Наявність щорічного планування органом вказаної діяльності наказів розпоряджень рішень колегій органу щодо результатів роботи на виконання зазначеної програми . 8. Стан підвищення кваліфікації державних службовців з питань інноваційної діяльності в Україні. 9. Апробація нормативної частини професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців. 10. Фінансове забезпечення професійного навчання державних службовців. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 1999 р. № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" . 10.1. Фінансове обґрунтування державного замовлення за професійними програмами підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів програмами стажування самоосвіти. 10.2. Розподіл державного замовлення визначення умов та процедур проведення органами виконавчої влади замовниками навчання конкурсного відбору торгів серед навчальних закладів що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців за державним замовленням Закон України "Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 р. № 1490 - III; постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1469 накази Міністерства економіки України від 9 жовтня 2000 р. № 215; від 17 жовтня 2000 р. № 224; від 4 грудня 2000 р. № 264; від 7 грудня 2000 р. № 268; від 26 грудня 2000 р. № 280 . 11. Робота галузевої регіональної ради по роботі з кадрами з питань підвищення кваліфікації державних службовців керівників державних підприємств установ і організацій протоколи засідань та ін. з питань: * формування змісту навчання; * перевірки наявності погоджених програм з підвищення кваліфікації за видами а саме: за професійними програмами підвищення кваліфікації; за програмами тематичних семінарів; програмами стажування самоосвіти. РОЗДІЛ IV. Організація навчання державних службовців за кордоном 1. Організація виконання пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва з питань професійного навчання державних службовців відповідність навчання за кордоном пріоритетним напрямам аналіз використання результатів зазначеного навчання. Указ Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212 "Про Комплексну програму підготовки державних службовців" . 2. Формування та подання до Головдержслужби України щорічної інформації про потребу і пріоритетні напрями підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств установ і організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва. Распорядження Кабінету Міністрін України від 3 квітня 1996 року 252-р 3. Ведення обліку та наявність погоджень з Головдержслужбою України проектів угод договорів про підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств установ організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва. Постанови Кабінету Міністрів України від 20 вересня 1995 року № 747 п.17 від 15 лютого 2002 року № 153 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1995 року № 83-р та від 3 квітня 1996 року № 252-р п.З . 4. Ведення обліку та наявність погоджень з Головдержслужбою України відряджень державних службовців за кордон з метою навчання підвищення кваліфікації та стажування. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2019 "Про затвердження Порядку надання Головному управлінню державної служби інформації про направлення за кордон державних службовців з метою навчання" . 5. Подання Головдержслужбі України щоквартальної інформації про результати використання міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва для підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців зокрема інформації про впровадження результатів навчання в практику а також письмових звітів державних службовців про закордонні відрядження з метою навчання з відповідними висновками. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року № 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон" розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1995 року № 83-р та від 3 квітня 1996 року № 252-р п.4 рекомендаційні листи Головдержслужби України від 11 серпня 1999 року № 53/4129 від 29 листопада 2002 року № 53/6619 . 6. Ведення обліку та наявність погоджень з Головдержслужбою України .апрошень в Україну іноземних радників для надання консультаційної допомоги у розробленні державних регіональних та галузевих програм ринкових перетворень розвитку самоврядування координації роботи з виконання міжнародних проектів тощо. Постанова Кабінету Міністрів від 18 лютого 1998 року № 200 п.2 . 7. Подання Головдержслужбі України щоквартальних та підсумкових звітів про результати роботи іноземних радників. Постанова Кабінету Міністрів від 18 лютого 1998 року № 200 п.З рекомендаційний лист Головдержслужби України від 8 лютого 2000 року №53/638 . 8. Впровадження в практику діяльності органу державної влади результатів навчання державних службовців за рахунок міжнародної технічної допомоги нших форм міжнародного співробітництва та роботи іноземних радників. Постанова Кабінету Міністрів від 18 лютого 1998 року № 200 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1995 року № 83-р та від З квітня 1996 року № 252-р . 9. Отримання та результативність використання в роботі методичних Матеріалів посібників програм тематичних короткотермінових семінарів з Проектом Тасіс "Інституційне удосконалення державної служби та організація професійного навчання державних службовців в Україні". Примітка. Матеріали для перевірки надаються органом державної влади за останні 5 років. С П И С О К рекомендованих законодавчих і нормативно-правових актів 1. Конституція України прийнята Верховною Радою України 28.06.96р. 2. Закон України „Про державні місцеві адміністрації. 3. „Про систему центральних органів виконавчої влади”. Указ Президента України від 15.12.99 №1572/99. 4. „Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні”. Указ Президента України від 22.07.98 №810. 5. Кодекс законів про працю України. 6. Закон України „Про колективні договори та угоди”. 7. Закон України „Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності”. 8. Закон України “Про державну службу” зі змінами від 16.01.2003 р. 9. Закон України “Про боротьбу з корупцією” зі змінами від 11.07.2002 р. та від 12.09.2002 р. 10. Закон України “Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”. Від 21.11.2002. 11. Закон України “Про підприємства в Україні”. 12. Закон України “Про підприємництво”. 13. Закон України “Про звернення громадян”. Постанова ВР від 02.10.96 №394/96-ВР. 14. „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”. Указ Президента України від 13.08.02 №700/2002. 15. Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-96. 16. „Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби України на 2003 рік. Указ Президента України від 24.12.2002 №1211. 17. „Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами уповноваженими на виконання функцій держави”. Указ Президента України від 4.02.03 №73/2003. 18. „Положення про систему підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” та „Положення про єдиний порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств установ і організацій”. Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.97 №167. 19. Про затвердження примірної інструкції з діловодства у міністерствах інших центральних органах виконавчої влади Ради Міністрів Автономної республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських та місцевих органів виконавчої влади. Постанова КМУ від 17.10.97р. № 1153 20. ДСТУ 2732-94. Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення. 21. Закон України „Про прокуратуру” 1991 р. 22. Цивільний процесуальний кодекс України. 23. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 24. Кримінальний кодекс України. 25. Арбітражно - процесуальний кодекс України. 26. Закон України “Про охорону праці” зі змінами внесеними Верховною Радою України 21.11.2002 р. 27. Практичний коментар до нової редакції Закону України “Про охорону праці”. 28. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності”. 29. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності”. 30. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності”. Від 3 квітня 2003 р. 31. Положення про службу страхових експертів з охорони праці профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 32. Перелік заходів та засобів з охорони праці витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.03 р. №994. 33. Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення. Законодавство України про охорону праці; т.4 стор.4-11. 34. ДНАОП 0.00-4.01-03. Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці. 35. ДНАОП 0.00-8.09-95. Порядок організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці. 36. ДНАОП 0.00-4.25-93. Типове положення про територіальне управління Держнаглядохоронпраці. 37. Типове положення про державну інспекцію охорони праці Держнаглядохоронпраці України. Законодавство України про охорону праці; т.4. 38. Перелік прав посадових осіб державних інспекторів системи Держнаглядохоронпраці України. Законодавство України про охорону праці; т.4. 39. Типова посадова інструкція державного інспектора державної інспекції територіального управління Держнаглядохоронпраці. Законодавство України про охорону праці; т.4. 40. Методичні рекомендації щодо організації планування обліку та контролю роботи органів Держнаглядохоронпраці. 41. ДНАОП 0.00-4.30-98. Положення про позаштатного інспектора по нагляду за охороною праці. 42. СУОП на різних рівнях управління. 43. ДНАОП 0.00-4.12-93. Типове положення про службу охорони праці. 44. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці . 45. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою . 46. ДНАОП 0.00-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони праці. 47. ДНАОП 0.00-4.24-04. Положення про навчання неповнолітніх професіям пов’язаним з важкими роботами і роботами із шкідливими або небезпечними умовами праці. 48. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9. 49. ДНАОП 0.00-4.29-97. Типове положення про кабінет охорони праці. 50. ДНАОП 0.00-4.09-93. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. 51. ДНАОП 0.00-4.11-93. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 52. ДНАОП 0.00-6.02-93. Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо формування розділу “Охорона праці” у колективному договорі угоді трудовому договорі . 53. ДНАОП 0.00-4.03-01. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві. 54. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Затверджено Постановою КМУ від 22 березня 2001р. № 270. 55. Закон України “Про об`єкти підвищеної небезпеки”. Від 18.01.2001 р. 56. Постанова Кабінету Міністрів України “Про ідентифікацію та декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки”. Від 11.07.2002 р. №956 . 57. ДНАОП 0.00-1.03-02. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. 58. ДНАОП 0.00-1.02-98. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. 59. НПАОП 0.00-1.1.36-03. Правила будови і безпечної експлуатації підйомників. 60. ДНАОП 0.00-1.01-74. Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг. 61. ДНАОП 0.00-1.04-97. Правила будови і безпечної експлуатації вантажних підвісних канатних доріг. 62. ДНАОП 0.00-1.05-54. Правила будови утримання та огляду похилих рейко-канатних підйомників фунікулерів . 63. ДНАОП 0.00-1.06-77. Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів. 64. ДНАОП 0.00-5.01-92 0.00-5.02-95 0.00-5.03-95 0.00-5.04-95 0.00-5.06-95 0.00.-5.07-95 0.00-5.08-96 0.00-5.09-86. вивчаються з урахуванням місцевих умов здійснення нагляду . 65. ДНАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів. 66. ДНАОП 0.00-1.26-96. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0 07МПа 0 7кГс/см2 водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150С. 67. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском. 68. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. 69. ДНАОП 0.00-1.15-71. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих токсичних і зріджених газів. 70. ДНАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України. 71. ДНАОП 0.00-1.12-84. Правила вибухобезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках. 72. ДНАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт. 73. ГОСТ 12.2.003-91.ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. 74. ГОСТ 12.3.002-75*.ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. 75. ГОСТ 12.4. 026-76 ССБТ. «Цвета сигнальные и знаки безопасности». 76. ДСТУ 2156-93.ССБТ. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення. 77. ДНАОП 0.00-5.12-01. Інструкція з безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах. 78. ДНАОП 0.00-5.25-01. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами. 79. ДНАОП 1.1.10-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів. 80. ДНАОП 0.00-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. 81. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 82. ДНАОП 1.1.10-1.01-97. Правила безпечної експлуатації електроустановок. 83. Правила технічної експлуатації електроустановок. 84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. 85. ДНАОП 0.00-8.20-99. Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів. 86. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. 87. Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.03 №1631. 88. Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. Затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.01.04 №13. 89. ДНАОП 0.00-4.02-92. Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення. 90. ДНАОП 0.00-4.04-93. Положення про порядок накладання штрафів на підприємства установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці. 91. ДНАОП 0.00-5.17-94. Інструкція щодо застосування Положення про порядок накладання штрафів на підприємства установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці. 92. ДНАОП 0.00-6.03-94. Методика проведення державної експертизи перевірки проектної документації на будівництво реконструкцію технічне переоснащення виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці . 93. ДНАОП 0.00-5.13-94. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці . 94. Закон України “Про пожежну безпеку”. 95. ДНАОП 0.01-1.01-95. Правила пожежної безпеки в Україні 96. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 97. ГОСТ 12.1.011-78* ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний 98. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывоопасность статического электричества. 99. ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ*. Пожарная безопасность. Термины и определения. 100. ГОСТ 12.1.041-83* ССБТ. Пожаровзрывоопасность горючих пылей. Общие требования. 101. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. 102. ОНТП 24-86. „Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности». 103. ДБН В.1.1-7-2002 „Пожежна безпека об`єктів будівництва”. 104. Закон України “Про дорожній рух”. 105. ДНАОП 0.00-1.19-97. Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом. 106. ДНАОП 0.00-1.28-97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. 107. ДНАОП 0.00-1.25-73. Правила безпечного транспортування радіоактивних речовин. 108. Закон України “Про охорону здоров’я”. 109. Закон України “Про санітарне та епідемічне благополуччя населення”. 110. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційний захист”. 111. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища важкості та напруженості трудового процесу. 112. Санітарні норми проектування виробничих підприємств. СН 245-71. 113. Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях. №3223-85. 114. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. №4088-86. 115. Санітарні норми вібрації робочих місць. №3044-84. 116. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці жінок. ДНАОП 0.03-8.08-93. 117. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. ДНАОП 0.03-8.07-94. 118. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками. ДНАОП 0.03-3.28-93. 119. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми. ДНАОП 0.03-3.29-96. 120. ДНАОП 0.05-8.04-92. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442. 121. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці. Постанова № 41 від 01.09.92р. Мінпраці України. 122. СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания и сооружения. 123. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 124. ДНАОП 0.03-8.09-97. Показники та критерії умов праці за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам зайнятим на роботах пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів. 125. ДНАОП 0.05-8.05-97. Список виробництв цехів професій і посад з шкідливими і важкими умовами праці зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку. 126. Про порядок безплатної видачі молока та інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці. Постанова Держкомпраці СРСР та ВЦРПС від 16.12.87 р. №731/П-13. 127. Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. ДНАОП 0.03-4.02-94. 128. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт де є потреба у професійному доборі. 129. Положення про систему професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки. Постанова КМ України від 2004р. 130. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. 131. Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій. Постанова КМУ № 1099 від 15.07.1998р. 132. Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Постанова КМУ № 1198 від 03.08.1998р. 133. ДНАОП 0.00-4.33-99. Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. ? Питання системотизовані по папках “Закони” Закони України “Укази” Укази і распорядження Президента України “КМУ” постанови Кабінету Міністрів України “Днаоп” документи “Дернаглядохоронпраці” “Вик. влада” нормативні акти центральних органів виконавчої влади. ?? ?? ?? ?? 1 2