Перелік нормативно-правових актів з питань організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки

Перелік нормативно-правових актів з питань організації професійної підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки 1. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням" від 13.07.2001 №515. 2. Закон "Про охорону праці". 3. Закон "Про загальнообов1 язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності". 4. Закон „Про вищу освіту". 5. Закон "Про освіту". 6. Закон "Про професійно-технічну освіту". 7. Типове положення про навчання з питань охорони праці затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27. 8. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 № 123. 9. Перелік робіт де є потреба у професійному доборі затверджене спільним наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23. 09.94 № 263/121. 11. Положення про навчання неповнолітніх професіям пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від ЗОЛ2.94 №130. Є Аск^С Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям пов 'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці а також з роботами підвищеної небезпеки затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.12.2003 № 244. 12. Про ліцензування освітніх послуг затверджено постановою КМУ від 29.08.2003 №1380. Про ліцензування атестацію та акредитацію закладів освіти затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.96 № 200 частина „про ліцензування" втратила чинність . 13. Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.03 № 1631. 14. Порядок надання робочих місць для проходження учнями слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики затверджене постановою КМУ від 07.06.1999 № 992. 15. Положення про професійно-технічний навчальний заклад затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240. 16. Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах затверджене наказом МОН від 18.05.98 №181. 18. Типове положення про навчально-курсовий комбінат центр пункт професійного навчання робітників затверджене спільним наказом МОН і Мінпраці від 20.05.1993 №148/32. 19. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві" від 24.01.2001 № 13-р. 20. Положення про професійне навчання кадрів на виробництві затверджене спільним наказом Мінпраці та Міносвіти від 26.03.2001 р. № 127/151. 21. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні ступеневу освіту затверджене постановою КМУ від 20.01.1998 № 65 . 22. Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам які здобувають професійно-технічну освіту затверджене спільним наказом Мінпраці та МОН від 31.12 98 № 201/469 . ЛІТЕРАТУРА. Конституція України Закони України: 1. Про охорону праці від 21.11.2002 стаття 18 . 2. Про загальнобов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності від 23.09.1999 стаття 22 23 25 . 3. Про освіту. 4. Про вищу освіту. 5.Про професійно-технічну освіту. Укази Президента України 1. „Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці" від 16.01.2003 видає дозволи на навчання з питань охорони праці . Постанови КМУ І.Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами від 15 жовтня 2003 року № 1631. 2. Про ліцензування освітніх послуг від 29 серпня 2003 року № 1380. З.Про ліцензування атестацію та акредитацію закладів освіти затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.96 № 200 Положення про ліцензування навчальних закладів втратило чинність на підставі Постанови КМУ № 1380 від 29.08.2003 чинне у частині: Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів . Накази Держнаглядохоронпраці України Мінпраці та МОН. 1. Типове положення про навчання з питань охорони праці затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27. 2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 № 123. 3. Перелік робіт де є потреба у професійному доборі затверджене спільним наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23. 09.94 № 263/121. 4. Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці а також з роботами підвищеної небезпеки затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 № 130 зміни затв. наказом № 244 від 15.12.2003 . 5. Методичні рекомендації щодо розроблення та оформлення висновків експертизи для видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями затв. наказами від 14.04.2004 №98 99. 6. Положення про професійно-технічний навчальний заклад затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 240. 7. Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах затверджене наказом МОН від 18.05.98 №181. 8. Типове положення про навчально-курсовий комбінат центр пункт професійного навчання робітників затверджене спільним наказом МОН і Мінпраці від 20.05.1993 №148/32. 9. Положення про професійне навчання кадрів на виробництві затверджене спільним наказом Мінпраці та Міносвіти від 26.03.2001 №127/151. 10. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні ступеневу освіту затверджене постановою КМУ від 20.01.1998 № 65 . 11. Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам які здобувають професійно-технічну освіту затверджене спільним наказом Мінпраці та МОН від 31.12 98 № 201/469. 12. Про затвердження опису зразків документів про професійно-технічну освіту затверджене наказом МОН від 06.12.2001 № 788. Перелік нормативно-правових актів з питань організації професійної підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки 1. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням" від 13.07.01 № 515. 2. Закон "Про охорону праці". - постанова КМУ від 27.06.03 № 994 „Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат". 3. Закон "Про загальнообов' язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності". 4. Закон "Про освіту". 5. Закон "Про професійно-технічну освіту". 6. Типове положення про навчання з питань охорони праці затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27. 7. Порядок видачі дозволів Держнаглядохоронпраці та його територіальними органами затверджений постановою КМУ від 15.10.2003 № 1631. 8. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 №123. 9. Перелік робіт де є потреба у професійному доборі затверджене спільним наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23. 09.94 № 263/121. 10. Положення про навчання неповнолітніх професіям пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 №130. Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці а також з роботами підвищеної небезпеки затв. Наказом Держнаглядохоронпраці від 15.12 2003 № 244 11. Про ліцензування освітніх послуг затверджене постановою КМУ від 291 8.03 № 1380. Про ліцензування атестацію та акредитацію закладів освіти затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.96 № 200 втратила чинність окрім акредитації . 12. Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах затверджене наказом МОН від 18.05.98 № 181. 13. Положення про професійно-технічний навчальний заклад затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 №1240. 14. Типове положення про навчально-курсовий комбінат центр пункт професійного навчання робітників затверджене спільним наказом МОН і Мінпраці від 20.05.93 № 148/32. 15. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві" від 24.01.01 № 13-р. 16. Положення про професійне навчання кадрів на виробництві затверджене спільним наказом Мінпраці та Міносвіти від 26.03.01 № 127/151. 17. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні ступеневу освіту затверджене постановою КМУ від 20.01.98 №65. 18. Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам які здобувають професійно-технічну освіту затверджене спільним наказом Мінпраці та МОН від 31.12 98 №201/469.