Методика обчислення розміру відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення

Про затвердження Методики обчислення розміру відшкодування збитків завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України НКРЕ від 22 листопада 1999 року N 1416 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 1999 р. за N 919/4212 На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 "Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ: Затвердити Методику обчислення розміру відшкодування збитків завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення додається . Голова Комісії О. Светелік ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 листопада 1999 р. N 1416 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 1999 р. за N 919/4212 Методика обчислення розміру відшкодування збитків завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення 1. Ця методика розроблена Національною комісією регулювання електроенергетики України відповідно до Правил користування електричною енергією для населення затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 далі - Правила і визначає обчислення розміру збитків завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил. 2. Методика застосовується у випадку виявлення порушень зазначених п. 48 Правил у частині: безоблікового споживання електричної енергії без дозволу електропостачальника самовільного підключення до мереж електропостачальника; пошкодження приладу обліку зриву пломби та дій споживача які призводять до заниження показань приладу обліку. 3. У разі своєчасного письмового повідомлення споживачем електропостачальника про пошкодження приладу обліку або зірвані пломби до виявлення порушення представником електропостачальної організації та за умови відсутності явних доказів навмисного пошкодження споживачем приладу обліку або зриву пломби ця методика не застосовується. 4. Розмір збитків завданих електропостачальнику розраховується відповідно до оформленого акта про виявлення порушення який укладається відповідно до п. 53 Правил. 5. Розрахунок завданих енергопостачальнику збитків здійснюється: за добовою величиною розрахункового споживання електричної енергії; за кількістю днів з дня останнього контрольного зняття представником електропостачальника показників приладу обліку чи його технічної перевірки до дня усунення порушення; за тарифами цінами для населення що діяли у період за який нараховується розмір збитків. При проведенні розрахунку збитків пільгові тарифи не застосовуються. 6. У разі виявлення у споживача електроприладу електрообладнання чи електропроводки підключених поза приладами обліку і за відсутності зовнішніх ознак пошкодження приладу обліку добова величина розрахункового споживання електричної енергії розраховується за формулою: Wдоб = P х T кВт х год 1 де P - пропускна здатність електромережі безпосередньо до якої був приєднаний електроприлад чи електроустановка споживача або пропускна здатність прихованої електропроводки які розраховуються за площею перерізу проводів; T - тривалість використання електроприладу електроустановки чи електропроводки підключених поза приладами обліку але не менше 8 годин на добу. 7. У разі виявлення порушень Правил у частині обліку споживання електричної енергії не передбачених пунктом 6 цієї методики добова величина розрахункового споживання електричної енергії Wдоб визначається за формулою: Wдоб = 24 год. х Pдог х Kсез х Kвик кВт х год 2 де Pдог - величина потужності електроустановок споживача передбачена договором про користування електричною енергією кВт; Kсез - коефіцієнт сезонності в період з 1 жовтня до 31 березня Kсез = 1; з 1 квітня до 30 вересня Kсез = 0 8 ; Kвик - коефіцієнт використання потужності таблиця 1 . Таблиця 1 Тип помешкання Kвик Квартира окремий будинок або інший об'єкт споживача не обладнаний ні електроопаленням ні стаціонарною електроплитою 0 5 Квартира окремий будинок або інший об'єкт споживача які обладнані стаціонарною електроплитою 0 3 Квартира окремий будинок або інший об'єкт споживача які обладнані електроопаленням 0 1 літній період 0 6 на період опалення який установлюється за розпорядженням місцевої влади Квартира окремий будинок або інший об'єкт споживача які обладнані електроопаленням та стаціонарною електроплитою 0 3 літній період 0 6 на період опалення який установлюється за розпорядженням місцевої влади 8. У разі відсутності між споживачем та електропостачальником договору про користування електричною енергією на перехідний період від дати введення в дію Правил - 13 серпня 1999 року і до укладання договору із споживачем при розрахунку Wдоб використовується номінальна величина потужності ввідних пристроїв споживача а у випадку відсутності таких - величина потужності передбачена технічними умовами або за відсутності технічних умов - величина потужності розрахована за площею загального перерізу електропроводів від вихідних клем лічильника. 9. День останнього контрольного зняття представником електропостачальника показань приладу обліку чи його технічної перевірки визначається задокументованими електропостачальником графіками проведення огляду та контрольного зняття показань приладів обліку у населення. 10. З рахунку що виписується споживачеві за порушення Правил що визначені п. 7 цієї методики виключаються платежі здійснені ним за період споживання електричної енергії за який були розраховані збитки завдані споживачем електропостачальній організації. У разі виявлення фактів безоблікового споживання електроенергії зазначених у п. 6 цієї методики споживачеві виписується рахунок на всю розраховану суму. У разі пошкодження втрати або неправильної роботи приладу обліку з вини споживача він додатково відшкодовує вартість позапланової перевірки ремонту або встановлення нового приладу обліку. Розрахунок вартості послуг визначається поелементно калькуляційним методом електропостачальною організацією та затверджується місцевими органами влади та самоврядування. 11. Приклади обчислення розміру завданих збитків. Приклад 1 Споживач який проживає у будинку без електроплити та електроопалення застосовував механічні засоби для заниження показань приладу обліку; порушення виявлено 15 березня; останній контрольний огляд здійснювався 15 грудня; за цей період сплачено 15 грн.; договірна величина потужності Pдог = 2 5 кВт. Розрахунок здійснюється за формулою 2 . Добова величина розрахункового споживання електричної енергії: 24 х 2 5 х 1 х 0 5 = 30 кВт х год . Кількість днів від дня останньої перевірки до дня виявлення порушення - 90. Сума збитків: 30 х 90 х 0 13 = 351 грн. . Сума до сплати: 351 - 15 = 336 грн. . Приклад 2 Споживач який проживає у будинку з електроплитою застосовував механічні засоби для заниження показань приладу обліку; порушення виявлено 15 березня; останній контрольний огляд здійснювався 15 грудня; за цей період сплачено 15 грн.; договірна величина потужності Pдог = 8 кВт. Розрахунок здійснюється за формулою 2 . Добова величина розрахункового споживання електричної енергії: 24 х 8 х 1 х 0 3 = 57 6 кВт х год . Кількість днів від дня останньої перевірки до дня виявлення порушення - 90. Сума збитків: 57 6 х 90 х 0 1 = 518 4 грн. . Сума до сплати: 518 4 - 15 = 503 4 грн. . Приклад 3 У споживача виявлено приховану однофазну електропроводку виконану алюмінієвим проводом перерізом 2 5 мм2. Довготривалий допустимий струм для провідника такого типу згідно ПУЕ - 19 А. Розрахунок здійснюється за формулою 1 . Номінальна пропускна потужність прихованої проводки: 220 х 19 = 4180 Вт . Добова величина розрахункового споживання: 4 18 х 8 = 33 44 кВт х год . Кількість днів від дня останньої перевірки до дня виявлення порушення - 90. Сума збитків: 33 44 х 90 х 0 13 = 391 248 грн. . Оплата спожитої електроенергії здійснена споживачем за вищезазначений період при цьому виді порушення не враховується. Начальник управління технічної політики Л. Симоненко