Міжгалузеві норми питомих витрат електроенергії на виробництво продукції деревообробки

Про затвердження мiжгалузевих норм питомих витрат електроенергiї на виробництво продукцiї деревообробки Наказ Державного комiтету України з енергозбереження Держкоменергозбереження вiд 5 липня 1999 року N 58 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 6 серпня 1999 р. за N 539/3832 На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 року N 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсiв у суспiльному виробництвi" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та ввести в дiю з 1 вересня 1999 року мiжгалузевi норми питомих витрат електроенергiї на виробництво продукцiї деревообробки розробленi Українським науково-дослiдним iнститутом механiчної обробки деревини. 2. Управлiнню правового та адмiнiстративного забезпечення енергозбереження Яковенко В. I. в десятиденний термiн пiсля реєстрацiї наказу у Мiнiстерствi юстицiї довести до вiдома Державної iнспекцiї з енергозбереження заiнтересованих мiнiстерств вiдомств Ради Мiнiстрiв Автономної республiки Крим та обласних Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй про введення в дiю мiжгалузевих норм питомих витрат електроенергiї на виробництво продукцiї деревообробки. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови Держкоменергозбереження Жовтянського В. А. Голова Комiтету В. Т. Меркушов ПОГОДЖЕНО: Начальник Головного управлiння меблевої та деревообробної промисловостi В. О. Варениця ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комiтету України з енергозбереження вiд 5 липня 1999 р. N 58 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 6 серпня 1999 р. за N 539/3832 Мiжгалузевi норми питомих витрат електроенергiї на виробництво продукцiї деревообробки ----------------------------------------------------------------- | N |Найменування продукцiї |Одиниця вимiру| Питомi витрати | | п/п| | | квт.г на одиницю | |---------------------------------------------------------------| | 1 |Меблi | грн. | 0 400 | | 2 |Деревностружковi плити | куб. м | 161 4 | | 3 |Деревноволокнистi плити| кв. м | 1 8 | | 4 |Пиломатерiали | куб. м | 20 2 | | 5 |Шпон струганий | кв. м | 0 23 | | 6 |Паркет штучний | кв. м | 3 6 | | 7 |Фанера клеєна | куб. м | 92 2 | -----------------------------------------------------------------