Порядок проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання

Про затвердження Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання Наказ Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 28 вересня 1999 року N 235 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 р. за N 863/4156 На виконання п. 12 окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30.07.99 N 17290/96 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання далі - Порядок що додається. 2. Управлінню економіки житлово-комунального господарства Держбуду України Білянський довести Порядок до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держбуду України М. В. Руля. Голова Комітету В. М. Гусаков ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра економіки України О. С. Яременко Заступник Міністра фінансів України Г. К. Антоньєв Заступник Міністра енергетики України В. А. Дарчук Заступник Міністра праці та соціальної політики України М. П. Нощенко ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного Комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 28 вересня 1999 р. N 235 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 р. за N 863/4156 Порядок проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання 1. Загальні положення 1.1. Порядок розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання далі - Порядок розроблено згідно Законом України “Про електроенергетику” постановою Кабінету Міністрів України “Про удосканалення системи державного регулювання розміру квартирної плати і плати за утримання будинків та прибудинкових територій” від 22.06.98 № 939 Типовими нормами часу і нормами обслуговування для робітників і виробничого персоналу зайнятих утриманням житлового фонду затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу від 04.08.97 N 59 та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.07.99 N 17290/96 "Про порядок розрахунків по відшкодуванню витрат житлово-експлуатаційним підприємствам що обслуговують внутрішньобудинкові системи електричного обладнання". 1.2. Порядок визначає взаємовідносини між житловими організаціями та підприємствами - постачальниками електроенергії під час укладання договорів додаток 1 на обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання і призначений для здійснення розрахунків за виконані роботи. 1.3. Обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання - це технічне обслуговування далі - ТО внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання що являє собою комплекс робіт спрямованих на підтримку їх справності. Технічне обслуговування передбачає загальні непередбачені та профілактичні огляди стану електромереж та електрообладнання ліквідацію незначних несправностей електричних пристроїв заміну або ремонт вимикачів заміну запобіжників автоматичних вимикачів пакетних перемикачів увідно-розподільних пристроїв щитів та ін. дрібний ремонт електромереж згідно з переліком та графіком проведення робіт додатки 1 і 2 до договору . 1.4. Технічне обслуговування здійснюється електромонтерами з ремонту та обслуговування електроустаткування відповідної кваліфікації нормативна чисельність яких визначається згідно з додатком 2. 1.5. Витрати на ТО внутрішньобудинкових мереж та обладнання від увідного пристрою автоматичного вимикача вводу до щитків лічильників які призначені для електроживлення квартир* відшкодовуються житлово-експлуатаційним організаціям далі - ЖЕО за їх розрахунками відповідно до цього Порядку в обсягах визначених договором. 1.6. Норми витрат матеріалів необхідних для технічного обслуговування електромереж та електрообладнання розраховано на 100 м електромереж що обслуговуються. 1.7. Протяжність електромереж в однолінійному обчисленні та кількість електрообладнання яке призначене для електроживлення тільки квартир визначається спільно комісією представників ЖЕО і підприємства - постачальника електроенергії. * Технічне обслуговування і поточний ремонт електромереж та електрообладнання у квартирах виконуються за рахунок коштів власників квартир наймачів . 2. Розрахунок вартості витрат житлових організацій підприємств на обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання 2.1. До витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання які підлягають відшкодуванню житлово-експлуатаційним організаціям належать: Таблиця 1 N з/п Назва статей витрат Обґрунтування 1 2 3 1 Витрати на оплату праці електромонтерів: Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу зайнятих утриманням житлового фонду. Наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59. Інструкція з планування обліку і калькулювання собівартості робіт послуг на підприємствах і в організаціях ЖКГ. Наказ ДЖКГ від 31.03.97 N 24 а нормативна чисельність електромонтерів; б середня заробітна плата електромонтерів; в нарахування на заробітну плату 2 Витрати на матеріали запасні частини Синягин Н. Н. Афанасьев Н. А. Новиков С. А. Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики. М.- Энергоатомиздат 1984. Одобрено ГГН по надзору Минэнерго СССР 3 Витрати на транспортні послуги Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей. Постановление ГКТ и ВЦСПС от 13.03.87 N 153/6-142 4 Витрати на спецодяг Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям ЖКГ які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах паросилового та енергетичного господарства. Держкомпраці СРСР від 12.02.81. Зміни: 1985 1986 ДНАОП 0.05-3.04-81 5 Витрати на інструмент та швидкозношувані предмети 6 Витрати на заходи з охорони праці техніки безпеки та санітарно-гігієнічні потреби Про затвердження Переліку заходів спрямованих на доведення умов праці до нормативних вимог охорони праці на виробництві виконання яких може здійснюватись за рахунок коштів охорони праці. Наказ Держкомітету по нагляду за охороною праці від 19.08.96 N 138. Відповідно до колективного договору 7 Податки збори та інші обов'язкові платежі а відрахування на будівництво реконструкцію ремонт і утримання автомобільних доріг; Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державне фінансування дорожнього господарства україни” б відрахування до Державного інноваційного фонду Постанова КМ України від 18.02.92 № 77”Про створення Державного інноваціонного фонду” в податок на додану вартість Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 № 168/97-ВР Вартість матеріальних цінностей у розрахунку витрат за пунктами 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 приймається за цінами їх придбання без ПДВ. 2.2. Витрати на оплату праці електромонтерів визначаються виходячи з їх нормативної чисельності тарифних ставок надбавок і доплат згідно з колективним договором. Нормативна чисельність електромонтерів які здійснюють технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання визначається кількістю квартир що їх обслуговує один електромонтер відповідно до нормативу додаток 2 . Для визначення чисельності електромонтерів необхідних для обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання для електроживлення квартир до розрахованої нормативної чисельності застосовують коефіцієнти Ккв = 0 5. У разі наявності в ЖЕО аварійно-диспетчерської служби нормативна чисельність електромонтерів збільшується на 1 особу. 2.3. Визначення кількості основних матеріалів на рік для технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання здійснюється на основі наведених у додатку 3 норм витрат матеріалів та комплектувальних виробів. На ті види матеріалів на які норм немає підприємства розробляють та затверджують свої норми витрат. Розрахунок вартості матеріалів і комплектувальних виробів Вм : Таблиця 2 N з/п Назва Один. виміру Ціна за одиницю з ПДВ грн. Кількість одиниць на рік Вартість матеріалів на рік з ПДВ грн. 1 2 3 4 5 6 1 Електропровід установний м 2 Дріт бандажний кг 3 Кріпильний матеріал болти гвинти гайки та ін. кг 4 Припай олов'яно-свинцевий кг 5 Стрічка ізоляційна кг 6 Трубки вінілхлоридні кг 7 Електроди кг 8 Запобіжники шт. 9 Вимикачі автоматичні шт. 10 Вимикачі та перемикачі пакетні шт. 11 Пускачі електромагнітні шт. 12 Рубильники шт. 13 Колодки клемні шт. 14 Контакти рухомі і нерухомі шт. 15 Котушки відмикальні шт. 16 Пружини відмикальні шт. Разом: Вартість матеріалів з ПДВ для спискової чисельності Чсп електромонтерів становить: Вм = грн. Вартість матеріалів для спискової чисельності електромонтерів без ПДВ Вм В = ------ грн. 1 2 2.4. Розрахунок вартості інструментів на одного електромонтера В1 за нормами витрат додаток 4 : Таблиця 3 N з/п Назва Один. виміру Ціна за одиницю грн. Кількість одиниць Вартість інструменту з ПДВ грн. 1 Електрогострозубці шт. 2 Електровідкрутка шт. 3 Електроплоскогубці шт. 4 Прилад для визначення напруги шт. Разом: В1 = Вартість інструменту Ві з ПДВ для спискової чисельності електромонтерів становить: Ві = В1 х Чсп грн. Вартість інструменту для спискової чисельності електромонтерів без ПДВ: Ві В = ------ грн. 1 2 2.5. Розрахунок вартості спецодягу спецвзуття та засобів індивідуального захисту Во для електромонтера за нормами витрат додаток 5 : Таблиця 4 N з/п Назва Один. виміру Ціна за одиницю грн. Кількість одиниць Вартість з ПДВ грн. 1 Костюм бавовняний шт. 2 Рукавиці комбіновані шт. 3 Рукавиці діелектричні шт. 4 Калоші діелектричні шт. Разом: В1 = Вартість спецодягу з ПДВ для спискової чисельності електромонтерів становить: Во = В1 х Чсп грн. Вартість спецодягу для спискової чисельності електромонтерів без ПДВ: Во В = ------ грн. 1 2 2.6. Розрахунок вартості спеціальних мийних засобів Вм на одного електромонтера на рік відповідно до колективного договору додаток 6 : Таблиця 5 N з/п Назва Один. виміру Ціна за одиницю виміру грн. Кількість одиниць Вартість з ПДВ грн. 1 Спеціальне мило кг 2 Пральний порошок кг Разом: В1 = Вартість спеціальних мийних засобів з ПДВ для спискової чисельності електромонтерів становить: Ві = В1 х Чсп грн. Вартість спеціальних мийних засобів для спискової чисельності електромонтерів без ПДВ: Вм В = ------ грн. 1 2 3. Розрахунок житловими організаціями підприємствами загальної вартості витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж та обладнання на рік Таблиця 6 N з/п Статті витрат Сума без ПДВ грн. 1 2 3 1 Витрати на оплату праці 2 Відрахування на соціальні заходи 3 Матеріали табл. 2 4 Інструмент табл. 3 5 Спеціальний одяг табл. 4 6 Спеціальні мийні засоби табл. 5 7 Інші витрати 8 Підсумок витрат 9 Відрахування на утримання доріг 10 Інноваційний фонд 11 Всього витрат 12 Прибуток 13 Підсумок Вв 14 Загальна протяжність електромереж км 15 Витрати на 100 м електромереж без ПДВ на рік 16 Тариф на 100 м електромереж без ПДВ на місяць 3.1. Розмір тарифу на відшкодування ЖЕО витрат Тр на технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж і електрообладнання для електроживлення квартир визначається за формулою: Вв Тр = ------ грн. L де Тр - вартість витрат які відшкодовуються на 100 м загальної протяжності електромереж без ПДВ: L - протяжність електромереж км Розмір тарифу на один місяць Тм становитиме: Тр Тм = ------ грн. 12 Сума витрат на рік з урахуванням ПДВ становить: Взаг = Вв х 1 2 = грн. 4. УМОВНИЙ ПРИКЛАД розрахунку витрат ЖЕО на технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання для елекроживлення квартир житлового фонду які підлягають відшкодуванню електропостачальними підприємствами 1. Вихідні дані для розрахунку: кількість електромонтерів - 8 осіб протяжність електромереж км - 620 вартість матеріалів грн. - 14800 вартість інструменту грн. - 350 вартість спецодягу грн. - 960 вартість спеціальних мийних засобів грн. - 390 2. Розрахунок витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та обладнання на рік для м. Києва Таблиця 7 N з/п Статті витрат Сума грн. 1 2 3 1 Витрати на оплату праці 9600 2 Відрахування на соціальні заходи 37 5 % 3600 3 Матеріали 14800 4 Інструмент 350 5 Спеціальний одяг 960 6 Спеціальні мийні засоби 390 7 Підсумок витрат 29700 8 Відрахування на утримання доріг 1 2 % * 364 9 Інноваційний фонд 1 % ** 304 10 Усього витрат 30368 11 Прибуток 20 % 6074 12 Підсумок 36442 13 Витрати на 100 м без ПДВ на рік 5 88 14 Тариф на 100 м без ПДВ на місяць 0 5 Сума виплати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання на рік без ПДВ яку належить перерахувати житлово-експлуатаційним організаціям підприємствами Міненерго становить: В = 36442 грн. Сума виплат на рік з урахуванням ПДВ становить: Взаг = 36442 х 1 2 = 43730 грн. * Відрахування на утримання доріг: 29700 Вд = --------- х 0 012 = 364 грн. 0 978 ** Відрахування до інноваційного фонду: 29700 Ві = ------ х 0 01 = 304 грн. 0 978 Начальник управління економіки житлово-комунального господарства О. М. Білянський Додаток 1 до Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного Комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 28 вересня 1999 р. N 235 ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про розрахунок житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання м. " " р. назва підприємства постачальника електроенергії що іменується надалі Замовник в особі посада прізвище ім'я та по батькові що діє на підставі з одного боку і назва житлово-експлуатаційної організації що іменується надалі Виконавець в особі посада прізвище ім'я та по батькові що діє на підставі Статуту з іншого боку уклали цей договір про нижченаведене: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Замовник доручає а Виконавець приймає на себе надійну передачу електричної енергії яку постачає Замовник у квартири та інші приміщення житлового фонду Виконавця по його внутрішньобудинкових електромережах від межі розподілу електромереж між ними до електролічильника споживача та виконує комплекс робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж і електрообладнання згідно з додатками 1 і 2 цього договору. 1.2. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання здійснюється Виконавцем згідно з чинним законодавством і нормативними документами. 2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1. Вартість робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж взятих на себе Виконавцем відповідно до договору становить грн. ПДВ 20 % грн. разом грн. що визначається згідно з Порядком проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання затвердженим наказом Держбуду України від 28.09.99 N 235. 2.2. Вартість технічного обслуговування може переглядатись за умов: прийняття нових законодавчих актів і нормативних документів що впливають на вартість робіт; зміни обсягів і термінів виконання робіт за згодою Сторін або за приписом уповноваженого представника Замовника. 2.3. Підставою для оплати є підписаний уповноваженим представником Замовника акт додаток 3 про виконання технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання який подається Виконавцем щомісяця. 2.4. Оплата за виконані роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж та електрообладнання здійснюється Замовником щомісяця не пізніше 20 числа наступного за звітним місяця або шляхом проведення взаємозаліків за використану Виконавцем електроенергію за згодою Сторін. 3. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН 3.1. Права Замовника: 3.1.1. Здійснювати контроль і технічний нагляд через своїх працівників за відповідністю якості і дотримання термінів технічного обслуговування згідно з переліком робіт і графіком ТО. 3.1.2. Брати участь у роботі яку здійснює Виконавець щодо виявлення безоблікового користування електроенергією споживачами. 3.1.3. Здійснювати ознайомлення з виконавчою документацією ходом виконання технічного обслуговування технічним станом внутрішньобудинкових електромереж. 3.2. Зобов'язання Замовника: 3.2.1. Забезпечувати фінансування та своєчасно проводити розрахунки за виконані роботи з технічного обслуговування у тому числі за згодою Сторін шляхом взаємозаліків за спожиту Виконавцем електроенергію. 3.2.2. Надавати кваліфіковану технічну допомогу Виконавцю. 3.2.3. Щомісяця приймати від Виконавця та протягом 3 днів оформляти документи на обсяги виконаних робіт за звітний період. 3.3. Права Виконавця: 3.3.1. Вимагати від Замовника своєчасного розгляду і підписання акту про відшкодування фактичних витрат на ТО та оплату робіт в установлений договором строк. 3.3.2. Не допускати безоблікового користування електроенергією від електромереж що знаходяться на балансі Виконавця. 3.4. Зобов'язання Виконавця: 3.4.1. Забезпечити сталу передачу електроенергії споживачам по внутрішньобудинкових електромережах що знаходяться на балансі Виконавця згідно з п. 1.1 договору і актом розмежувань балансової належності електромереж. 3.4.2. Здійснювати технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж згідно з нормативними документами в терміни передбачені узгодженими із Замовником графіками. 3.4.3. Утримувати внутрішньобудинкові електромережі в справному технічному стані своєчасно проводити їх технічне обслуговування. 3.4.4. Відшкодувати збитки завдані Замовнику в разі виявлення безоблікового користування електроенергією від електромереж Виконавця. 3.4.5. Забезпечувати збереження розрахункових електролічильників що враховують спожиту електроенергію на загальнобудинкові потреби а також поквартирних приладів обліку встановлених в електрощитових Виконавця на сходових клітках та пломб на них відповідно до п. 11 "Правил користування електричною енергією для населення" затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357. 3.4.6. Забезпечувати присутність представника власника будинку під час робіт на електролічильниках установлених на розподільних щитках у загальнодоступних місцях та підписання акта приймання електролічильників та пломб на них на збереження. 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1. За недотримання термінів технічного обслуговування передбачених узгодженими графіками Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0 05 % але не більше облікової ставки НБУ від його вартості затрат на ТО за кожний день затримки. 4.2. За недотримання термінів розрахунків більше 10 днів за виконані роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0 05 % але не більше облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день затримки. 5. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ 5.1. Зміна умов договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою Сторін. 5.2. Усі зміни та доповнення до договору здійснюються лише у письмовій формі. 5.3. У разі невиконання умов договору він може бути достроково розірваний за спільною згодою Сторін. 5.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права чи обов'язки за цим договором третій Стороні без попереднього погодження з іншою Стороною цього договору. 6. ДОДАТКОВІ УМОВИ 6.1. Спірні питання що виникають під час виконання умов договору розв'язуються Сторонами шляхом переговорів. 6.2. Сторони погоджуються що всі можливі претензії які виникають з умов цього договору повинні бути розглянуті Сторонами не пізніше тридцяти днів з моменту отримання претензії. 6.3. У разі недосягнення згоди між Сторонами спірне питання передається на розгляд відповідного арбітражного суду. 6.4. Додатки 1 2 3 є невід'ємною частиною цього договору. 7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 7.1. Цей договір укладається на і набирає чинності з дня його підписання тав важа- років ється продовженим на рік якщо за місяць до закінчення терміну його дії жодна з Сторін не попередила про розірвання договору. 7.2. Цей договір складено у двох примірниках які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника другий - у Виконавця. 8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН Замовник: Адреса телефон Розрахунковий рахунок Виконавець: Адреса телефон Розрахунковий рахунок Замовник підпис прізвище ініціали Виконавець підпис прізвище ініціали М. П. М. П. Додаток 1 до Примірного договору ПЕРЕЛІК робіт що виконуються під час технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж N з/п Назва робіт Термін проведення Примітка 1 2 3 4 1 Огляди: 1.1 Проведення чергових технічних оглядів електропроводки силових установок пускових апаратів вимірювальних приладів автоматичних вимикачів електроосвітлення та запобіжних пунктів перехідних коробок і установочної арматури 2 рази на рік під час загального огляду будинку 1.2 Перевірка протипожежного стану електромережі в зонах можливих пожеж Під час огляду внутрішньобудинкових електромереж 1.3 Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Не менше 1 разу на 3 роки 1.4 Вибірковий огляд що виконується інженером майстром організації у віданні якої перебуває будинок Не менше 1 разу на рік 1.5 Позачерговий огляд після відключення більш ніж двох квартир від електромережі У разі звернень мешканців будинку 1.6 Нічний огляд У разі потреби 2 Профілактичні перевірки і вимірювання: 2.1 Вимірювання опору ізоляції електропроводок У терміни встановлені Замовником. В особливо небезпечних приміщеннях вологих і спекотних - щорічно Відповідно до п. 3 Положення про порядок перевірки технічного стану внутрішньобудинкових електричних мереж у приватних будинках на відповідність вимогам ПУЕ 2.2 Перевірка стану заземлювальних пристроїв із замірюванням контуру заземлення У терміни встановлені Замовником Відповідно до п. 1.7.46 ПУЕ виданих у 1985 р. 2.3 Позачергова перевірка і вимірювання опору ізоляції У разі потреби ліквідації місця замикання на землю 2.4 Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Під час перевірки 3 Окремі види робіт: 3.1 Ремонт зовнішньої та внутрішньої електропроводки крім квартирної У разі потреби 3.2 Пошук місць ушкоджень внутрішньобудинкових електромереж та їх усунення Під час оглядів та в разі повідомлень мешканців будинку 1 2 3 4 3.3 Обладнання електропроводкою для освітлення місць загального користування і заміна пошкоджених проводів в окремих прогонах електропроводки У разі потреби 3.4 Дрібний ремонт силових електроустановок ізоляційних обмоток установлення кутиків для захисту кабелів та інше Під час оглядів 3.5 Дрібний ремонт заміна групових розподільних та запобіжних щитків і перехідних коробок з частковою заміною зношених деталей і елементів та відновлення написів розфарбовування номерів фаз і знаків Під час оглядів 3.6 Установлення та заміна вимикачів запобіжників дрібний ремонт пускової апаратури Під час оглядів та в разі повідомлень мешканців будинку 3.7 Установлення або ремонт замків на розподільних щитках якщо електролічильники змонтовані в загальнодоступних місцях Під час оглядів та в разі повідомлень мешканців будинку 3.8 Вирубування окремих дерев кущів що належать власнику будинку і ростуть в охоронній зоні ЛЕП Замовника обрізування гілок За приписами Замовника 3.9 Забезпечення присутності представника власника будинку під час робіт на електролічильниках установлених на розподільних щитках у загальнодоступних місцях та підписання акта приймання електролічильників та пломб на них на збереження Під час установки перевірки чи заміни електролічильників працівником електропостачальника Пункт 11 Правил користування електричною енергією для населення затверджених постановою КМУ від 26.07.99 N 1357 Замовник посада прізвище ініціали підпис " " р. Виконавець посада прізвище ініціали підпис " " р. Додаток 2 до Примірного договору "Погоджено" Керівник місцевого електропостачання підпис ініціали прізвище " " року "Затверджую" Керівник організації-виконавця підпис ініціали прізвище " " року ГРАФІК технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж житлового фонду що знаходиться у віданні у році назва організації N з/п Адреса будинків Кіль-кість квар-тир Тип внутр. буд. електромережі Довжина внутр. буд. ел. мереж у метрах Нормативний час на техобслуг. Терміни виконання техобслуговування Перше обслуговув. Друге обслуговув Початок Кінець Початок Кінець 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Приклад заповнення: 1 Київська 3 50 Прихована 1000 Гр. 3 х Др ----------- = 1450 50 х 260 ---------- = 1450 = 8 96 ~ 9 днів 10.04. 5 днів 14.04. 08.10. 4 дні 11.04 Разом 9 днів 2 Зелена 100 50 Відкрита 500 50 х 260 ----------- = 950 = 13 68 ~ 14 днів 07.03. 7 днів 13.03 10.11. 7 днів 16.11. Разом 14 днів Примітки: 1. У графі 5: Довжина електромережі від межі розподілу з електропостачальником до електролічильника споживача в однолінійному обчисленні. 2. У графі 6: Гр. 3 - третя графа Др - кількість робочих днів у році. Представник Замовника посада підпис ініціали прізвище " " р. Представник Виконавця посада підпис ініціали прізвище " " р. Додаток 3 до Примірного договору АКТ про відшкодування фактичних витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання у місяць рік житлових ого будинків у що перебувають у власності віданні назва організації N з/п Адреса будинку Загальна довжина внутр. буд. електромереж у метрах Розрахункова вартість техобслуговування 100 м загальної довжини ел. мереж Тр грн. Загальна вартість фактичних витрат на техобслуговування В тис. грн. 1 ххххх хх ххх ххххх 2 ххххх Разом ПДВ % Усього до оплати хх ххх ххххх ххххх ххх ххххх Замовник посада прізвище ініціали підпис " " р. Виконавець посада прізвище ініціали підпис " " р. Додаток 2 до Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання Норми обслуговування на роботи з експлуатації і ремонту електромереж та електрообладнання на 1 електромонтера Таблиця 8 N Електротехнічне обладнання Одиниця виміру Норма 1 Прихована проводка 1 квартира 1450 2 Відкрита проводка 1 квартира 950 Оскільки електромонтери чисельність яких обчислено за даним нормативом виконують роботи як з поточного ремонту так і з технічного обслуговування електромереж та електрообладнання то їх нормативна чисельність лише для ТО приймається такою що дорівнює половині від обчисленої за нормативом. Додаток 3 до Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання Норми витрати матеріалів і комплектувальних виробів для виконання технічного обслуговування ТО внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання 1. Норми витрат матеріалів для технічного обслуговування ТО внутрішньобудинкових електромереж розраховано на 100 м в однолінійному обчисленні. 2. Вихідними даними для розрахунку норм витрат матеріалів на ТО є норми витрати матеріалів для виконання поточного ремонту ПР на 100 людино-годин його трудомісткості. Трудомісткість ПР 100 м електромереж становить 10 люд.-год. а трудомісткість ТО електромереж та електрообладнання становить 10 % трудомісткості ПР. Матеріали на 100 м електромереж Таблиця 9 N з/п Назва Одиниця виміру Норма витрат на 100 люд.-год. трудомісткості ремонту і ТО Норма ТО 100 м електромереж 1 Провід установний м 25 0 25 2 Дріт бандажний кг 0 6 0 006 3 Болти гайки шайби метизи кг 0 08 0 0008 4 Трубки вінілхлоридні кг 0 07 0 0007 5 Стрічка ізоляційна кг 0 2 0 002 6 Електроди кг 0 08 0 0008 7 Припай олов'яно-свинцевий кг 0 2 0 002 Комплектувальні вироби Таблиця 10 N з/п Назва Норма для виконання ПР і ТО у % до 50 шт. 51 - 500 шт. 501 шт. і більше 1 Рубильники і перемикачі 6 3 2 2 Вимикачі автоматичні 5 3 2 3 Пускачі магнітні 8 4 2 4 Вимикачі і перемикачі пакетні 5 4 3 5 Контактори 6 4 2 6 Барабанні перемикачі 5 3 2 Кількість одиниць комплектувальних елементів для ТО приймається у розмірі 10 % від кількості обчисленої за нормативом. Додаток 4 до Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання Перелік потрібного інструменту для роботи електромонтера 1. Електричні гострозубці - 1 шт. 2. Електровідкрутка - 1 шт. 3. Електроплоскогубці - 1 шт. 4. Прилад для визначення напруги - 1 шт. Додаток 5 до Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання Типові норми безплатної видачі електромонтерам спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту Таблиця 11 Професія Назва Термін носіння місяців Електромонтер з обслуговування і ремонту електроустаткування Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Рукавиці діелектричні Калоші діелектричні 12 3 чергові чергові Додаток 6 до Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання Норми безплатної видачі електромонтеру мийних засобів на місяць відповідно до колективного договору Таблиця 12 Професія Назва Одиниця виміру Норма Електромонтер з обслуговування і ремонту електроустаткування Мило кг 0 2 Пральний порошок кг 0 5 ЗМІСТ 1. Загальні положення 2. Розрахунок вартості витрат житлових організацій підприємств на обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання 3. Розрахунок загальної вартості витрат житлових організацій підприємствами на технічне обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж та електрообладнання на рік 4. Умовний приклад розрахунку витрат ЖЕО на технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання для елекроживлення квартир житлового фонду які підлягають відшкодуванню електропостачальними підприємствами 5. Додаток 1 до Порядку. Типова форма договору про розрахунок житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання 6. Додаток 2 до Порядку. Норми обслуговування на роботи з експлуатації і ремонту електромереж та електрообладнання на 1 електромонтера 7. Додаток 3 до Порядку. Норми витрати матеріалів і комплектуючих виробів для виконання технічного обслуговування ТО внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання 8. Додаток 4 до Порядку. Перелік необхідного інструменту для роботи електромонтера 9. Додаток 5 до Порядку. Типові норми безплатної видачі електромонтерам спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 10. Додаток 6 до Порядку. Норми безплатної видачі електромонтеру миючих засобів на місяць відповідно до колективного договору Зміст