Лист N 1485/5/15-0716 від 15.02.2007 р.

Лист N 1485/5/15-0716 від 15.02.2007 р. Про оренду землі

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 15.02.2007 р. N 1485/5/15-0716 Про оренду землі Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо правильності визначення розміру орендної плати за землю та повідомляє наступне. Земельні відносини регулюються Конституцією України Земельним кодексом України а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Прикінцевими положеннями Закону України від 06.10.98 р. N 161-XIV "Про оренду землі" зі змінами та доповненнями далі - Закон N 161-XIV встановлено що до розмежування відповідно до закону земель державної і комунальної власності орендодавцями земельних ділянок у межах населених пунктів крім земель переданих у приватну власність є відповідні сільські селищні міські ради а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади в межах повноважень визначених Земельним кодексом України. Відповідно до ст. 13 Закону N 161-XIV договір оренди землі - це договір за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. N 1724 "Деякі питання оренди земель" внесено зміни до Типового договору оренди землі та затверджено розрахунки розміру орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності грошова оцінка яких проведена та не проведена. Розмір форма і строки внесення орендної плати за землю як визначено ст. 21 Закону N 161-XIV встановлюються за згодою сторін у договорі оренди крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності які визначені відповідно до Закону України від 03.07.92 р. N 2535-XII "Про плату за землю" зі змінами та доповненнями далі - Закон N 2535-XII . Річна орендна плата за земельні ділянки які перебувають у державній або комунальній власності надходить до відповідних бюджетів розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою за розмір земельного податку що встановлюється Законом N 2535-XII та перевищувати 10 відсотків їх нормативної грошової оцінки. У разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати. Отже розмір орендної плати за землю залежить як від правильності визначення суми земельного податку так і від розміру нормативної грошової оцінки землі. Щодо правильності визначення розміру земельного податку то відповідно до частини першої ст. 7 Закону N 2535-XII ставки земельного податку в межах населених пунктів грошову оцінку яких встановлено визначені у розмірі одного відсотка від їх грошової оцінки а податок за водойми в межах населених пунктів надані для виробництва рибної продукції справляється у розмірі 25 відсотків суми земельного податку обчисленого відповідно до частин першої та другої цієї статті. Згідно зі ст. 11 Закону N 2535-XII за межами населених пунктів податок за земельні ділянки надані на землях водного фонду за винятком земельних ділянок зазначених у частині другій ст. 6 Закону N 2535-XII справляється у розмірі 0 3 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. Щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки то як встановлено ст. 23 Закону N 2535-XII вона проводиться Державним комітетом України по земельних ресурсах за методикою затвердженою Кабінетом Міністрів України. Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення крім земель населених пунктів в тому числі земель водного фонду затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.97 р. N 525 зі змінами та доповненнями а Порядок нормативної грошової оцінки зазначених земель - спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах Міністерства аграрної політики України Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Державного комітету лісового господарства України Державного комітету України по водному господарству Української академії аграрних наук від 27.01.2006 р. N 19/16/22/11/17/12 зареєстровано в Мін'юсті України 05.04.2006 р. за N 389/12263 . При цьому відповідно до ст. 24 Закону України від 11.12.2003 р. N 1378-IV "Про оцінку земель" зі змінами та доповненнями фінансування робіт з оцінки земель та земельних ділянок може проводитися за рахунок коштів Державного бюджету України місцевих бюджетів коштів землевласників і землекористувачів та інших джерел не заборонених законом. Разом з тим повідомляємо що підставою для нарахування орендної плати за землю як встановлено ст. 13 Закону N 2535-XII є договір оренди землі а відповідно до ст. 30 Закону N 161-XIV зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.   Заступник Голови Л. Є. Боєнко    Надруковано: "Вісник податкової служби України" N 9 лютий 2007 р.