Положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління МОЗ України

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 січня 2007 р. N 48  Положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління МОЗ України 1. Положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління МОЗ України далі - Положення розроблене відповідно до Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об'єднань державних підприємств затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 25.11.2005 N 390/851/457 з метою посилення матеріальної зацікавленості керівників державних підприємств сфери управління МОЗ України в ефективному управлінні державним майном а також для удосконалення умов оплати праці та залучення до роботи на державні підприємства висококваліфікованих та сумлінних керівників. 2. Виплата матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств далі - винагороди згідно з цим Положенням повинна здійснюватись з урахуванням затвердженого на підприємстві порядку розподілу частини чистого прибутку та у прямій залежності розміру винагороди від приросту чистого прибутку отриманого від провадження господарської діяльності. 3. Виплата винагороди проводиться за результатами виконання основних показників господарської діяльності підприємства фінансового плану з метою зацікавлення керівників в ефективному виконанні завдань з управління державним майном у кінцевих результатах діяльності підприємства та отриманні максимальних прибутків. 4. Винагорода виплачується при виконанні Показників та розмірів матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном та умов її виплати керівникам державних підприємств затверджених першим заступником Міністра охорони здоров'я України 06.10.2006 за погодженням з Міністерством економіки України і Міністерством праці та соціальної політики України додаток 1 . 5. Виплата винагороди не повинна здійснюватись за рахунок зменшення соціальних гарантій працівникам підприємства визначених у колективному договорі. 6. Винагорода встановлюється диференційовано від розміру чистого прибутку що залишається в розпорядженні підприємства. 7. Винагорода виплачується один раз на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі даних бухгалтерської та статистичної звітності за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України. 8. Керівник державного підприємства у двомісячний термін по закінченні року подає Міністерству охорони здоров'я звіт про результати виконання показників додаток 2 передбачених пунктом 4 цього Положення. Разом із звітом подаються копії документів: - форма 1 "Баланс підприємства" станом на 01.01.200 р.; - форма 2 "Звіт про фінансові результати" за 200 р.; - форма 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість"; - звіт з праці 1-ПВ термінова - місячна форма N 1-ПВ ; - витяг із колективного договору про встановлення розмірів тарифної ставки першого розряду робітника та з штатного розпису мінімальний посадовий оклад ставка працівника основної професії ; - витяг з протоколу засідання профкому про виконання колективного договору з соціальних питань. 9. Розмір винагороди призначається по кожному з показників окремо загальна сума якої не може перевищувати розміру 10 посадових окладів керівника на час призначення винагороди. 10. У випадку невиконання умов та показників передбачених у контракті допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства наявності заборгованості із заробітної плати працівникам невиконання наказів Міністерства охорони здоров'я України погіршення показників роботи підприємства у порівнянні з попереднім періодом винагорода керівнику не виплачується.  Директор Департаменту економіки фінансів та майнових відносин Л. І. Карамушка  Директор Департаменту кадрової політики освіти та науки  І. І. Фещенко    ЗАТВЕРДЖЕНО Перший заступник Міністра охорони здоров'я України  О. М. Орда Додаток N 1 до Положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління МОЗ України  Показники та розміри матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном та умов її виплати керівникам державних підприємств N з/п  Показники  Розміри матеріальної винагороди  Умови виплати  1  Зменшення дебіторської заборгованості  100 % посадового окладу  Зменшення дебіторської заборгованості не менше ніж на 25 0 % у порівнянні з попереднім роком  2  Зменшення кредиторської заборгованості  100 % посадового окладу  Зменшення кредиторської заборгованості не менше ніж на 25 0 % у порівнянні з попереднім роком  3  Випереджаюче зростання розміру тарифної ставки робітника I розряду основного виробництва по відношенню до законодавчо встановлених темпів зростання мінімальної заробітної плати на відповідний рік  50 % посадового окладу  При випереджаючому зростанні розміру тарифної ставки робітника I розряду основного виробництва по відношенню до законодавчо встановлених темпів зростання мінімальної заробітної плати не менше ніж на 20 0 % і за кожні 20 0 % зростання - 10 0 % посадового окладу  4  Забезпечення зростання середньої заробітної плати робітників  50 % посадового окладу  При забезпеченні зростання середньої заробітної плати працівників не менше ніж на 20 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року  5  Зростання рентабельності підприємства  100 % посадового окладу  При зростанні рентабельності підприємства: до 1 0 % застосовувати коефіцієнт 1 до 5 0 % - 2 до 10 0 % - 3 більше 10 0 % - 4  6  Залучення фінансових інвестицій  20 % посадового окладу  У разі залучення інвестицій в розмірі не менше ніж 10 0 % оборотних коштів та виконання умов інвестування протягом звітного періоду  7  Виконання програми соціального розвитку колективу  10 % посадового окладу  При направленні на соціальний розвиток колективу не менше ніж 5 % чистого прибутку  8  Управління необоротними активами вартістю понад 1 млн. грн.  10 % посадового окладу  за кожен 1 млн. гривень  9  Управління доходами від реалізації робіт послуг   10 % посадового окладу  за кожен 1 млн. гривень  Розмір винагороди не може перевищувати 10 посадових окладів керівника визначених у контракті та в межах розміру чистого прибутку що залишаються в розпорядженні підприємства для матеріального заохочення керівника підприємства   ПОГОДЖЕНО:  Міністерство економіки України Л. Мусіна  Міністерство праці та соціальної політики України М. Солдатенко    Додаток 2 до Положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління МОЗ України затвердженого наказом МОЗ України від 30 січня 2007 р. N 48   ЗВІТ керівника державного підприємства сфери управління МОЗ України про результати виконання показників та розміри матеріальної винагороди передбачених Положенням про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном Загальні відомості Директор                                                                                                                 прізвище ім'я по батькові Державне підприємство                                                                                                                   назва юридична адреса Номер контракту дата та термін його дії Звітний період   N з/п  Найменування передбачених Положенням показників  Одиниці виміру  на початок року  на кінець року  зростання / зменшення у %  обумовлений розмір винагороди  1  2  3  4  5  б  7  1  Зменшення дебіторської заборгованості  тис. грн.              2  Зменшення кредиторської заборгованості  тис. грн.              3  Випереджаюче зростання розміру тарифної ставки робітника I розряду основного виробництва по відношенню до законодавчо встановлених темпів зростання мінімальної заробітної плати на відповідний рік  %              4  Забезпечення зростання середньої заробітної плати  %              5  Зростання рентабельності підприємства  %              6  Залучення фінансових інвестицій  тис. грн.              7  Виконання програми соціального розвитку колективу                 8  Управління необоротними активами вартістю понад 1 млн. грн.  млн. грн.              9  Управління доходами від реалізації робіт послуг   млн. грн.              Керівник підприємства    підпис    ініціали та прізвище   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ від 30 січня 2007 року N 48  Про деякі питання оплати праці керівників підприємств заснованих на державній власності На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 N 542 "Деякі питання оплати праці керівників підприємств заснованих на державній комунальній власності та об'єднань державних підприємств" спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства фінансів України Міністерства економіки України від 25.11.2005 N 390/851/457 "Про затвердження Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об'єднань державних підприємств" наказую: 1. Затвердити Положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління МОЗ України що додається. 2. Департаменту кадрової політики освіти та науки у місячний строк внести пропозиції щодо змін до контрактів з керівниками підприємств сфери управління МОЗ України згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 N 542. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  Перший заступник Міністра О. М. Орда