ВДОП 5.2.00-5.06-97

ВДОП 5.2.00-5.06-97 Типова інструкція з охорони праці для кабельника-спаювальника міжміського зв'язку

Нормативний документ про охорону праці Міністерства зв'язку України УЗГОДЖЕНО Генеральний директор УОЕЗ "Укртелеком" Г.Г.Бутенко 14.12.1996 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Мінзв'язку України від 15.01.97 № 5 В Д О П 5.2.00.5.06-97 ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ КАБЕЛЬНИКА - СПАЮВАЛЬНИКА МІЖМІСЬКОГО ЗВ’ЯЗКУ Київ 1. Загальні положення 1.1. Типова інструкція з охорони праці для кабельника-спаювальника міжміського зв’язку встановлює вимоги безпеки яких необхідно дотримуватись при проведенні спаювальних робіт на кабельних лініях зв’язку. 1.2. Типова інструкція є обв’язковою для усіх підприємств зв’язку незалежно від організаційно-правової структури форми власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві зв’язку наказом власника підприємства. 1.3. Залежно від умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство зв’язку може розроблювати відповідну інструкцію якій надається чинності наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити вимоги безпеки яких необхідно дотримуватися на підприємстві при проведенні спаювальних робіт на кабельних лініях зв’язку. Вимоги такої інструкції не можуть протирічити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства. 1.4. Типова або розроблена на підприємстві інструкція надається під розпис всім хто проводить спаювальні роботи на кабельних лініях зв’язку. Працівник повинен постійно мати інструкцію у себе при проведенні спаювальних робіт на кабельних лініях зв’язку. 1.5. За порушення вимог типової або розробленої на підприємстві інструкції провинні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 1.6. Відповідальними за додержання кабельниками-спаювальниками правил безпеки при проведені спаювальних робіт є керівники підрозділів підприємств зв’язку цеху кабельної дільниці до яких входять ці кабельники-спаювальники. 1.7. Спаювальні роботи повинні виконувати тільки ті працівники яким ці роботи доручені безпосереднім керівником та проводити їх справним інструментом використовуючи його тільки за прямим призначенням. 1.8. Керівники робіт зобов’язані особисто бути присутніми та забезпечувати виконання правил безпеки при спаювальних роботах на дільницях з підвищеною небезпекою: - у зоні впливу і на лініях які зазнають впливу ліній електропередачі; - у кабельному колодязі і приміщенні вводу кабелів; - в електроустановках зі зняттям напруги без зняття напруги на струмопровідних частинах і поблизу них. Ці роботи виконувати тільки за наряд-допуском. 2. Обов’язкові вимоги до кабельників-спаювальників 2.1. До проведення спаювальних робіт на міжміських кабельних лініях зв’язку допускаються працівники не молодші 18 років які пройшли навчання безпечним методам праці перевірку знань правил безпеки з позитивним результатом і записом в посвідченні про перевірку знань про допуск до спаювальних робіт та набули практичний досвід роботи. 2.2. Працівники повинні знати: - заходи надання першої допомоги потерпілим; - типову або розроблену на підприємстві інструкцію з охорони праці для кабельника-спаювальника міжміського зв’язку. 2.3. Працівники які допущені до виконання спаювальних робіт повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди згідно переліку професій в терміни встановлені Мінздравом України за узгодженням з комітетом Держнаглядохоронпраці України. Напередодні робіт працівники повинні пройти медогляд у медичному закладі підприємства. 2.4. Спаювальні роботи на міжміських кабельних лініях зв’язку повинні виконуватись не менше як двома кабельниками-спаювальниками. 2.5. До спаювальних робіт з використанням газового пальника допускаються працівники які пройшли курс технічного навчання та перевірку знань правил техніки безпеки згідно з “Правилами безпеки в газовому господарстві”. 2.6. До монтажно-спаювальних робіт на кабелях по яких подається дистанційне живлення допускаються працівники які знають вимоги безпеки при монтажних роботах та мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІІ. 2.7. Спаювальні роботи на кабельних лініях зв’язку які зазнають впливу електрифікованих залізниць змінного струму повинні виконуватись не менше ніж двома працівниками один з яких повинен мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІV. 3. Вимоги безпеки перед початком робіт 3.1. Перед початком робіт керівник робіт з підвищеною небезпекою повинен провести з працівниками цільовий інструктаж з безпечного виконання робіт. 3.2. Перед монтажем кабелю необхідно: - забезпечити безпечний підхід до робочого місця; - вирівняти робоче місце кабельника-спаювальника; - над місцем монтажу котлованом колодязем встановити спеціальну палатку. Вхід в палатку повинен бути уздовж траси лінії з боку протилежного напрямку вітру. Кінці палатки по всьому периметру крім входу притиснути до поверхні грунту. Інструмент для спаювання кабелю та монтажні деталі розташувати усередині палатки колодязя на підстилці клейонці тощо . В зимових умовах для створення нормальної робочої температури не нижче +150С можна користуватися газовим пальником або паяльною лампою; - підготувати крім робочого інструменту захисні окуляри діелектричні рукавички діелектричні калоші килимки діелектричні переносні заземлення запобіжний пояс респіратор аптечку першої допомоги огороджувальні знаки вогнегасник; - огородити колодязі та котловани в яких виконуються спаювання кабелів. По обидва боки колодязів в яких проводяться роботи встановлювати огорожі - бар’єри. Якщо колодязь знаходиться на проїжджій частині дороги то огорожі встановлювати назустріч руху транспорту на відстані не менше 2 м від люку колодязя. Крім того на відстані 10 м від огорожі назустріч руху транспорту встановити попереджувальні знаки. При недостатній видимості додатково встановити світлові сигнали. 3.3. До початку робіт в колодязі кабельної каналізації необхідно: - за допомогою газоіндикатора перевірити присутність вибухонебезпечних та інших шкідливих газів при необхідності провентилювати колодязь вентилятором; - у разі наявності води снігу видалити їх та просушити колодязь; - встановити драбину; - обладнати освітлення вибухозахисною переносною електричною лампою напругою не вище 12 В . У колодязі в якому повинні проводитися роботи на час вентилювання відкрити не менше ніж по одному каналу з кожного боку. В суміжних колодязях відкрити ті ж самі канали але тільки в напрямку колодязя в якому повинні проводитися роботи. Люки суміжних колодязів повинні бути відкритими протягом усього часу проведення робіт. Вентилятори повинні забезпечувати повний обмін повітря у відкритому колодязі протягом 10-15 хвилин. Кінець шлангу вентилятора який опускається в колодязь не повинен доходити до дна колодязя на 0 2-0 25 м. 3.4. При виконанні монтажних робіт на схилах та під уступами котловани прикрити козирками. При цьому встановлення палаток над котлованами не дозволяється. 3.5. Перед початком робіт необхідно перевірити відсутність напруги на кабелі та розрядити його. 3.6. Для запобігання простудних захворювань при роботах які виконуються в котлованах або колодязях необхідно користуватися повстяними суконними підстилками і складними стільцями. 4. Вимоги безпеки при виконанні робіт 4.1. Вимоги безпеки при роботі з паяльною лампою. 4.1.1. Перед розпалюванням паяльної лампи перевірити її справність. 4.1.2. Розпалювати паяльну лампу треба на поверхнi землі на відстані не ближче 2 м від колодязя котловану . 4.1.3. Опускати запалену лампу в котлован колодязь чи подавати на гору належить у відрі. 4.1.4. Відро з запаленою паяльною лампою необхідно ставити на землю або рівну міцну основу. 4.1.5. При використаннi паяльної лампи дотримуватися таких вимог: - заливати лампу пальним потрібно не більш нiж на 3/4 ємності резервуару; - закручувати наливну пробку повністю; - полум’я гасити запірним вентилем; - при виявленнi несправностей пiдтiкання пального просочування газу крізь різьбу пальника деформація резервуара i т. ін. негайно припинити роботу з лампою. 4.1.6. При роботі з відкритим полум’ям ємності з легкозаймистою рідиною бензин ацетон повинні знаходитись зовні колодязя котловану . 4.2. Вимоги безпеки при роботі з газовим пальником. 4.2.1. Для монтажних робіт з використанням газу повиннi використовуватись справнi газовi пальники якi забезпечують рівне горіння синiм полум'ям без червоних чи жовтих вiдтiнкiв та повне згорання пального без перебоїв та кiптяви. 4.2.2. При приєднаннi чи вiд'єднаннi шланга вiд газового балона вентилi на шланзi i пальнику повиннi бути закритими. З'єднання шланга з балоном мiсткiстю в один лiтр повинно здiйснюватися накручуванням балона на шланг. Балон слiд тримати клапанною втулкою догори обертаючи його за дно. Місця з'єднання повиннi бути ущiльненi гумовими шайбами що перешкоджають витоку газу. 4.2.3. З'єднання пальника з балонами більшої мiсткостi повинне здiйснюватися через редуктор який регулює тиск газу. Тиск газу що подається в пальник не повинен перевищувати 16 кг/см2. Шланг з’єднується з балоном та редуктором за допомогою хомутів. 4.2.4. Балони з пропаном чи газовою сумішшю пропан-бутану повиннi розташовуватись на поверхнi грунту на вiдстанi 0 5-1 м вiд горловини колодязя так щоб на них не попадали сонячнi променi. 4.2.5. Під час вiдбору газу балони повинні: - знаходитись тiльки в вертикальному положеннi; - бути закріпленi огородженням від можливого падіння. 4.2.6. Щiльнiсть мiсць з'єднання шланга з балоном та газовим пальником перевiряти за допомогою мильної води. 4.2.7. Після закiнчення робіт слiд спочатку закрити вентиль який знаходиться на балоні. Вентиль на пальнику закривати тiльки пiсля припинення горіння пальника. Пiсля вiд'єднання балона від шланга на балон накручувати ковпак. 4.2.8. Балони з газом повиннi знаходитись в спеціально обладнаних для зберiгання мiсцях недоступних для сторонніх людей. 4.3. Вимоги безпеки при спаюванні кабелів у свинцевiй оболонцi. 4.3.1. Прошпарочну масу розiгрiвати у металевому чайнику з кришкою або вiдрi з носиком та кришкою. Розiгрiвання маси проводити на поверхнi землi не ближче 2 м вiд люка колодязя або котлована. При розiгрiванні прошпарочної маси користуватися брезентовими рукавицями та захисними окулярами. 4.3.2. Перемiшувати прошпарочну масу тiльки металевою ложкою. 4.3.3. Температуру прошпарочної маси вимірювати технiчним термометром із шкалою до 2500С. Не дозволяється перегрівання маси вище температури встановленої для неї правилами виконання робіт чи iнструкцiями на маси. Якщо прошпарочна маса загорiлася її необхiдно гасити пiском чи накрити брезентом. 4.3.4. Прошпарку паперових гільз ниток і т. ін. здійснювати в майстернi. 4.3.5. Запалену паяльну лампу подавати в колодязь в паяльному вiдрi тiльки пiсля ретельної вентиляцiї колодязя. Перед цим необхiдно перевiрити за допомогою газоiндикатора наявнiсть чи вiдсутнiсть вибухового газу. 4.3.6. Чайник з гарячою прошпарочною масою необхiдно опускати в колодязь у вiдрi. Можна брати чайник тiльки пiсля того як вiдро буде спущено на дно колодязя. 4.3.7. При прошпарцi кiнцiв кабелю пiд ними встановлювати коритця для збирання прошпарочної маси. Коритця встановлювати на спецiальних пiдставках пiд кiнцями кабелю чи пiдв'язувати до них дротяними хомутами. 4.3.8. При прошпарцi кiнцiв кабелю а також при монтажi свинцевої муфти повинен безперервно працювати вентилятор. Усi вiльнi канали повиннi бути закриті пробками а канали з кабелем заткнутi смоляними клоччями та замазанi технiчною замазкою. Після закiнчення робіт в колодязях перевiрити чи всi канали надiйно заткнутi. 4.3.9. Заливочну масу розiгрiвати виконуючи правила безпеки викладенi в п.п. 4.3.1-4.3.3. Якщо розігрiвається маса для заливки кiлькох великих муфт чи пупiновських ящикiв використовувати спецiальнi пересувнi котли з подвiйними стінками. 4.3.10. Щоб запобiгти розбризкуванню гарячої заливочної маси корпуси пупiновських ящикiв чавунних муфт i т.iн. які підлягають заливанню а також коритця для збору заливочної маси заздалегiдь висушити. 4.4. Вимоги безпеки при спаюванні кабелів у пластмасовій оболонці. 4.4.1. При зварюванні пластмасових оболонок кабелю виділяються шкідливі гази відсос яких необхiдно забезпечити безпосередньо у мiсцi зварювання за допомогою вентилятора чи електропилососа. 4.4.2. Вентилятор пилосос для вiдсосу шкiдливих газів вмикати до початку зварювання i вимикати не ранiш ніж через 5 хвилин пiсля закiнчення зварювання. 4.4.3. Пiд час зварювання кабелів у пластмасовiй оболонцi через кожнi 30 хвилин робити перерву для вентиляції колодязя у продовж 15-20 хвилин. 4.4.4. При неможливостi забезпечити потрiбний обмiн повiтря працівники повиннi виконувати зварювання пластмасових оболонок у шланговому протигазі з подаванням по шлангу чистого повiтря. 4.4.5. При зварюванні пластмасових оболонок кабелю зварювальним пістолетом його елетроживлення здійснювати від електромережі напругою 42 В. 4.4.6. Приєднання електрозварювального пiстолета до понижувального трансформатора повинно здiйснюватись шланговим проводом iз штепсельною вилкою. Корпус трансформатора i один iз виводiв вторинної обмотки заземлити. Понижувальний трансформатор повинен знаходитись зовнi кабельного колодязя котловану . 4.4.7. Для охолодження пiстолет вимикати через кожну годину безперервної роботи; при цьому спочатку вiдключити електроживлення а потiм подачу стисненого повiтря. 4.4.8. Для подачi повiтря в пiстолет використовують компресори пилососи або балони iз стисненим повiтрям. Для зварювання кабелiв з поліетиленовими оболонками використовувати балони з азотом. 4.4.9. При використаннi балонiв iз стисненим повiтрям чи азотом необхiдно дотримуватись правил безпеки згідно з “Правилами будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском” затверджені Держнаглядохоронпраці України наказ № 104 від 18.10.94 р. . 4.5. Вимоги безпеки при зварюванні оптичних кабелів. 4.5.1. Вiдходи оптичного волокна пiсля монтажних робiт необхiдно збирати в окремий ящик а пiсля закiнчення робiт звiльняти ящик в окремо вiдведеному мiсцi. 4.5.2. Для запобігання попадання залишкiв оптичного волокна на одяг роботу з оптичним волокном необхiдно виконувати у пластиковому фартусi. 4.5.3. Монтажний стiл та пiдлогу в монтажно-вимiрювальному автомобiлi пiсля закiнчення робiт обробити пилососом а потiм протерти вологою тканиною користуючись грубими гумовими рукавицями. 4.5.4. При роботі з приладом для зварювання оптичних волокон усi включення та виключення що вимагають розриву електричного ланцюга або з'єднання з високовольтними ланцюгами приладу виконувати при повнiстю знятiй напрузi. Перед початком робіт прилад повинен бути заземлений. 4.5.5. При налагоджувальних роботах необхiдно пам'ятати що трансформатор високовольтнi провiдники електроди у режимi зварювання знаходяться пiд високою напругою. 4.5.6. Дiльницi з волоконно-оптичним обладнанням потенцiйно небезпечнi для зору тому повиннi бути оснащені застережними написами ”Небезпечно для зору”. 4.5.7. При роботі з волоконно-оптичним обладнанням яке знаходиться без кожуха витримувати безпечну вiдстань 25 см вiд джерела випромiнювання. 4.5.8. При монтажних роботах не допускати прямого попадання в очi випромiнювання з оптичного тестера або iншого приладу або безпосередньо з оптичного волокна пiдключеного до джерела випромiнювання. 4.5.9. Розiгрiв та заливання гiдрофобним заповнювачем муфт проводити у спецодязi брезентових рукавицях та захисних окулярах використовуючи для заповнювача металевий посуд пристосований для зливу з кришкою та ручками для перенесення. 4.6. Вимоги безпеки при застосуванні клеючих сполук для зрощення кабелю. 4.6.1. Клеючi сполуки на основi епоксидних смол допускається застосовувати при виконаннi монтажних робіт на вiдкритому повітрi чи в добре вентильованих примiщеннях. Робоче місце на вiдкритому повiтрі повинно знаходитись з навiтряного боку. 4.6.2. Готувати клеючу сполуку слід в лабораторiї яка має витяжну шафу пiдвiд води та джерело нагрівання. 4.6.3. 3берiгати клеючi сполуки в герметично закритій посудині в прохолодному i темному мiсцi. 4.6.4. При роботі з клеючими сполуками уникати попадання їх на шкіру чи в органи дихання. 4.6.5. Працювати з епоксидними смолами та матеріалами на їх основi слiд в бавовняних халатах для захисту рук пiд час роботи користуватися гумовими рукавицями чи змащувати руки захисною пастою. 4.6.6. Після закiнчення робіт з клеючими сполуками ретельно вимити руки та обличчя водою з милом. 4.6.7. Мiсця забруднення рук сполуками епоксидного клею протерти ватним тампоном змоченим ацетоном пiсля чого руки вимити водою з милом. Пiсля миття шкіру висушити паперовим рушником одноразового користування а потiм змастити її м'якою жирною маззю на основi ланоліну вазеліну чи касторового масла. 4.6.8. При попаданнi смоли в очi треба негайно промити їх значною кiлькiстю води а потiм щойно приготовленим фiзiологiчним розчином водний одновідсотковий розчин повареної солi за допомогою ватного тампона. Пiсля цього потерпілий обов'язково повинен звернутися до лікаря. 4.6.9. При різних подразненнях шкiри при поганому самопочуттi пiд час i пiсля роботи а також у випадку появи набряклостi повiк очей необхiдно звернутись до лiкаря. 4.6.10. Працiвники у яких робота з епоксидними смолами викликає стiйкі подразнення шкіри аж до захворювання повиннi бути переведенi на iншу роботу. 4.6.11. Контроль за забезпеченням безпеки при роботах з епоксидними смолами та виконанням працiвниками усiх необхiдних правил особистої гiгiєни покладається на адмiнiстративно-технiчний персонал підприємства. 4.7. Вимоги безпеки при застосуванні бітумних компаундів при монтажі кабелів. 4.7.1. При розiгрiваннi бiтумних компаундiв необхiдно користуватися металевою посудиною з кришкою i носиком. 4.7.2. Розiгрiвати бiтумнi компаунди необхiдно на жаровні. При розiгрiваннi компаунд перемiшувати металевою мiшалкою або ложкою з дерев'яною ручкою. Попадання вологи в гарячу масу не допускається. Вимiрювати температуру розплавленого компаунду необхiдно технiчним термометром. 4.7.3. Бiтумний компаунд розiгрiвати на поверхнi землi не ближче 2 м вiд котловану колодязя . 4.7.4. При загораннi бітумного компаунду термiново припинити його розiгрiвання та закрити посудину кришкою. Розлитий палаючий компаунд гасити вогнегасником або сухим пiском. 4.7.5. При розiгрiванні перенесенні бітумного компаунду та заливанні муфти бiтумним компаундом користуватися брезентовими рукавицями i захисними окулярами. Рукава одягу зав'язувати на зап'ястях поверх рукавиць або застосувати рукавицi довжиною до лiктя. 4.7.6. Перевозити чи опускати у котлован подавати на гору посудину з розiгрiтим компаундом необхiдно в паяльному вiдрi. Відро і посудину необхiдно ставити на землю або на мiцну основу. 4.7.7. Заливати муфту компаундом необхiдно на мiсцi її встановлення. 4.7.8. Після роботи з кабелем заповненим гідрофобною сполукою протерти руки змоченою у бензинi тканиною ганчіркою а потiм ретельно промити водою з милом. 4.8. Вимоги безпеки при роботі з газами що знаходяться в балонах під високим тиском. 4.8.1. Для забезпечення роботи елементів систем пневматичного захисту кабелів зв’язку і проведення технологічних робіт використовуються балони в яких знаходяться під високим тиском такі гази як повітря азот вуглекислий газ хладон-22. 4.8.2. Балони що використовуються повинні мати тавро про останній огляд періодичність оглядів - 5 років справний вентиль не мати пошкоджень корпусу. 4.8.3. Балони з газами що знаходяться у приміщенні повинні знаходитися від радіаторів опалення та інших опалюючих приладів і печей на відстані не менш ніж 1 м а від джерел тепла з відкритим вогнем не менш ніж 5 м. 4.8.4. При необхідності переливання з одного балону в інший таких газів як хладон та вуглекислий газ необхідно використовувати ваги та керуватися нормами що вказані у таблиці: Тип газу Вага газу на 1 л ємності балону не більше кг Ємність балону що потрібна для 1 кг газу не менше л Хладон- 22 Вуглекислий газ 1 0 75 1 1 34 4.8.5. У випадку заморожування вентилю балона з вуглекислим газом використовувати воду для розморожування з температурою що не перевищує 250С. 4.8.6. Відкриття та закриття вентилів балонів проводити рукою або спеціальним ключем без використання подовжувача. 5. Дії персоналу які забороняються при монтажі кабелів 5.1. При монтажі кабелів забороняється: - виконувати без наряда-допуска роботи з підвищеною небезпекою; - спускатися в колодязь не перевіривши газоіндикатором відсутність в ньому вибухових або шкідливих газів; - при роботі в колодязі для освітлення користуватися переносними електричними лампами напругою вище 12 В; - розпалювати паяльну лампу розігрівати прошпарочну заливочну масу на відстані ближче 2 м від колодязя котловану ; - передавати запалену паяльну лампу посудину з розігрітою прошпарочною заливочною масою із рук в руки. - користуватися легкозаймистою рідиною бензином ацетоном неподалік від відкритого вогню; - палити в кабельних колодязях та біля них; - розігрівати закупорені банки із заливочною масою; - проводити розігрівання прошпарочної заливочної маси та заливання ними муфт без брезентових рукавиць та захисних окулярів; - застосовувати соляну кислоту як флюс; - готувати флюси для паяння паяльні пасти заливочні компаунди у приміщеннях не обладнаних витяжною вентиляцією. 5.2. При роботі з паяльною лампою додатково забороняється: - використовувати несправну паяльну лампу; - наливати чи виливати пальне та розбирати паяльну лампу поблизу відкритого вогню; - розпалювати паяльну лампу та водночас наливати пальне крізь ніпель пальника; - знімати пальник поки не буде спущено стиснене повітря; - спускати стиснене повiтря крізь наливний отвір лампи що горить; - вивертати заливну пробку на запаленій лампi; - пiдiгрiвати резервуар паяльної лампи; - наливати в паяльну лампу етилований бензин; 5.3. При роботі з газовим пальником додатково забороняється: - вносити балони в кабельні колодязі; - перевіряти щільність з’єднання за допомогою відкритого вогню; - працювати при наявностi хоча б незначних витоків газу; - залишати без нагляду запалений пальник. 5.4. При спаюванні кабелів у свинцевій оболонці додатково забороняється: - перемішувати розігріту масу дерев’яною палицею для запобігання розбризкування маси; - гасити водою масу що загорілася. 5.5. При роботі з пістолетом для спаювання забороняється: - охолоджувати обойму пiстолета снiгом або водою. 5.6. При зварюванні оптичних кабелів забороняється: - експлуатація зварювального приладу із знятим захисним кожухом блоку електродів; - обстеження торця оптичного волокна за допомогою збільшувальних приладів мікроскопа або збільшувального скла при включених оптичних передавальних приладах. 5.7. При застосуванні клеючих сполук для зрощення кабелю забороняється: - зберiгання харчів та прийняття їжі а також паління в робочому примiщенні де є клеючі сполуки. 5.8. При застосуванні бітумних компаундів при монтажі кабелів забороняється: - розігрівати закупорені банки із заливочною масою; - гасити водою бітумний компаунд що загорівся; - передавати паяльне відро чи посудину з розігрітим компаундом із рук в руки; - переміщати муфту яка залита розплавленим компаундом. 5.9. При роботі з газами що знаходяться в балонах під високим тиском забороняється: - для зберігання зазначених в розділі 4.8 газів використовувати балони з-під кисню; - використовувати гарячу воду вище 250С для розморожування вентилю балона з вуглекислим газом. 6. Дії в аварійних ситуаціях 6.1. При монтажі кабелів можливі такі аварійні ситуації: - виток небезпечного газу; - пошкодження схованих трубопроводів з можливим викидом небезпечної рідини пару газу; - загоряння легкозаймистої рідини бензину ацетилену прошпарочної або заливочної маси компаунду; - ураження працівника електричним струмом; - ураження працівника небезпечною рідиною паром газом; - інші аварійні ситуації які безпосередньо не пов’язані з монтажем кабелю. 6.2. Кожний працівник який першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації повинен негайно припинити роботу і подати команду “Стоп!”. 6.3. Команду “Стоп!” подану будь-яким працівником повинні негайно виконати усі працівники які почули її. 6.4. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт. 6.5. При виявленні в колодязі небезпечного газу метану пропану бутану і т.ін. негайно повідомити керівника робіт та працівників газової мережі відкрити сусідні колодязі та розкрити канали між ними. Доки не буде повної впевненості у відсутності газу і виключена можливість вибуху газу біля колодязя ні в якому разі не допускається розведення вогню. До роботи можна приступити лише після надійного провітрювання колодязя вентилятором. 6.6. У разі пошкодження схованих трубопроводів припинити роботу по можливості перекрити пошкоджені трубопроводи залишити небезпечну зону та повідомити службу газового господарства. 6.7. Під час загоряння легкозаймистих речовин прошпарочної або заливочної маси полум’я гасити вуглекислотним вогнегасником при його відсутності - землею або брезентом. 6.8. При ураженні працівника електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму: негайно відключити електроустановку; перерубати або перерізати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою; відокремити потерпілого від струмопровідних частин використовуючи діелектричні захисні засоби або інші ізолюючі предмети. 6.9. При ураженні працівника небезпечною рідиною паром або газом потерпілого вивести винести в безпечне місце. 6.10. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря а до його прибуття надавати потерпілому першу медичну допомогу. 6.11. При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій не пов’язаних безпосередньо з монтажем кабелю діяти відповідно до своїх обов’язків згідно плану ліквідації аварій. 2