ВДОП 5.2.10-2.03-96

ВДОП 5.2.10-2.03-96 Машини і устаткування для обробки письмової кореспонденції, посилок, бандеролей, мішків і пачок з пресою. Допустимі рівні шумових і вібраційних характеристик, методи їх контролю

  Державний комітет зв'язку України Нормативний документ про охорону працi   Затверджено наказом Державного комітету зв'язку України вiд N ВДОП 5.2.10.4 -96 Машини і устаткування для обробки письмової кореспонденції посилок бандеролей мішків і пачок з пресою. Допустимі рівні шумових і вібраційних характеристик методи їх контролю Київ Передмова 1. РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослiдним iнститутом зв'язку 2. ВНЕСЕНО Державним комітетом зв'язку України 3. ВВЕДЕНО замість "ОСТ 45.32-85. Машины и оборудование для обработки посылок бандеролей мешков и пачек с печатью. Допустимые уровни вибрационных и шумовых характеристик методика их контроля" та "ОСТ 45.33-85. Машины для обработки письменной корреспонденции. Допустимые уровни вибрационных и шумовых характеристик методика их контроля"   ЗМІСТ 1. Галузь застосування 2. Нормативні посилання 3. Загальнi положення 4. Допустимі значення шумових характеристик 5. Методика контролю шумових характеристик 5.1. Апаратура 5.2. Умови вимірювання 5.3. Підготовка до вимірювань 5.4. Проведення вимірювань 5.4. Оброблення та оформлення результатів 6. Допустимі значення вібраційних характеристик 7. Методи контролю вібраційних характеристик 8. Порядок внесення вимог до шумових та вібраційних характеристик в нормативну документацію на машини і устаткування Додаток 1. Протокол визначення шумових характеристик Додаток 2. Протокол вимірювання вібраційних характеристик   ВДОП Машини і устаткування для обробки письмової кореспонденції посилок бандеролей мішків і пачок з пресою. Допустимі рівні шумових і вібраційних характеристик методи їх контролю. Дата введення 1. Галузь застосування Цей нормативний документ поширюється на машини і устаткування для обробки письмової кореспонденції посилок бандеролей мішків і пачок з пресою що знов розробляються модернізуються або знаходяться у експлуатації. Нормативний документ встановлює: - допустимі логарифмічні рівні звукової потужності в октавних смугах частот і кориговані щодо характеристики А логарифмічні рівні звукової потужності; - еквівалентні логарифмічні рівні шуму у контрольних точках; - допустимі логарифмічні рівні віброшвидкості в октавних і третьоктавних смугах частот на робочих місцях стіл оператора сидіння оператора сортувальника підлога робочого майданчика тощо ; - періодичність і методики контролю шумових і вібраційних характеристик; - порядок внесення шумових і вібраційних характеристик в нормативну і технічну документацію. Вимоги нормативного документу є обов'язковими для усіх підприємств і організацій Державного комітету зв'язку України незалежно від їх організаційно-правової структури та форми власності які проектують виробляють модернізують або експлуатують машини і устаткування для обробки письмової кореспонденції посилок бандеролей мішків і пачок з пресою а також для інших підприємств і організацій які виконують ці роботи на замовлення підприємств і організацій Державного комітету зв'язку України. Нормативний документ відповідає: ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 23941-79 ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 12.1.028-80 ГОСТ 12.1.012-90 ГОСТ 12.4.012-83 ОСТ 45.32-85 ОСТ 45.33-85 "Відомчим нормам допустимого шуму для підприємств зв'язку" яким надано чинності наказом Міністра зв'язку СРСР від 16.01.84 N 19. Терміни застосовані у нормативному документі відповідають наведеним у ДСТУ 2325-93 ДСТУ 2300-93. 2. Нормативні посилання У цьому нормативному документі є посилання на такі нормативні документи: - ДСТУ 2708 "ДСЗЄВ. Повірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення"; - ДСТУ 2325 "Шум. Терміни та визначення"; - "ГОСТ 12.1.003. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"; - "ГОСТ 12.1.026. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод"; - "ГОСТ 12.1.028. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод"; - "ГОСТ 23941. Шум. Методы установления шумовых характеристик стационарных машин"; - "ГОСТ 17187. Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний"; - "ГОСТ 17168. Фильтры электронные октавные и 1/3-октавные. Общие технические требования и методы испытаний"; - "ГОСТ 12.1.012. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования"; - "ГОСТ 12.4.012. ССБТ. Вибрация. Средства измерений и средства контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования"; - "ГОСТ 19300. Средства измерения шероховатости поверхности профильным методом. Профилометры-профилографы контактные. Типы и основные параметры"; - "ГОСТ 9378. Образцы шероховатости поверхности сравнения . Общие технические условия". 3. Загальні положення 3.1. Вимірювання шумових і вібраційних характеристик машин та устаткування здійснюються в умовах конкретного виробництва тому що машини і обладнання на які поширюється цей нормативний акт комплектуються тільки на місці експлуатації підприємствах зв'язку . 3.2. Вимірювання здійснюються при виконанні реальної технологічної операції або типового технологічного процесу які характеризуються максимальними значеннями шуму та вібрації. Такими технологічними операціями є: - для установок для сортування бандеролей - сортування простих поштових бандеролей і постпакетів: стрічковий транспортер приводиться у рух із швидкістю 0 8 м/с і працює у режимі "Старт-Стоп"; - для комплексу проміжного накопичування посилок - вирівнювання нерегулярного потоку посилок що надходять із засобів зовнішнього транспорту по транспортним лініям перед їх сортуванням; - для комплексу живлення установок - живлення комплексу проміжного накопичування посилок при вирівнюванні нерегулярного потоку посилок що надходять із засобів зовнішнього транспорту по транспортним лініям перед їх сортуванням; - для комплексів набору періодичних видань стрічкових - робота комплексу у режимі розповсюдження згідно з назвами і подання до робочих місць набирачів стандартних пачок газет що надходять з ротації а також накопичування їх якщо надання перевищує відбір; - для посилочно-сортувальних комплексів - тактоване завантаження відправлень на транспортний орган конвейєра розповсюдження відправлень по адресним накопичувачам накопичування і тимчасове зберігання розсортованих відправлень в накопичувачах і автоматичне вивантажування відправлень з автоматизованих накопичувачів; - для машин обв'язувальних універсальних - обв'язування пачок газет журналів поліпропіленовим шпагатом з послідовним його закріпленням сталевою скріпкою; - для машин для обробки письмової кореспонденції - загальне сортування листів укладених у поштові конверти форматом 114х162 мм і поштових карток форматом 105х148 мм що мають відтиск трафарету у який відправник вписує цифровий поштовий індекс. 3.3. Контроль шумових і вібраційних характеристик необхідно проводити за умов контролю якості і технічного стану машин і устаткування для оцінки їх шумової та вібраційної безпеки: - при приймально-здавальних випробуваннях після встановлення у споживача; - після капітального ремонту; - після реконструкції виробництва; - при сертифікаційних випробуваннях на безпеку; - періодично не рідше одного разу на рік у тому числі характеристики локальної вібрації - не рідше двох разів на рік; - за вимогами контрольних органів. 4. Допустимі значення шумових характеристик 4.1. Машини і обладнання підприємств поштового зв'язку поділяються на: - джерела постійного шуму до яких відносяться установки для сортування бандеролей комплекси проміжного накопичування посилок комплекси живлення установок накопичувачі періодичних видань стрічкові машини для оброблення письмової кореспонденції; - джерела непостійного що коливається за часом шуму до яких відносяться установки для сортування посилок та пачок періодичних видань посилочно-сортувальні комплекси машини обв'язувальні універсальні. 4.2. Нормованими шумовими характеристиками машин і обладнання поштового зв'язку є: - для джерел постійного шуму - логарифмічний рівень шумової потужності та коригований логарифмічний рівень шумової потужності; - для джерел непостійного шуму - еквівалентний логарифмічний рівень шуму у контрольних точках. 4.3. Допустимі логарифмічні рівні шумової потужності в октавних смугах частот кориговані логарифмічні рівні шумової потужності та еквівалентні логарифмічні рівні шуму в контрольних точках слід приймати по таблиці 1. 5. Методика контролю шумових характеристик 5.1. Апаратура 5.1.1. Для визначення шумових характеристик застосовують шумоміри першого чи другого класу за ГОСТ 17187 з смуговими електричними фільтрами за ГОСТ 17168 чи шумовимірювальними трактами з характеристиками що відповідають цим стандартам ГОСТ 12.1.028 . Вимірювання еквівалентних рівнів шуму слід проводити інтегруючими шумомірами і шумоінтеграторами переліченими у довідковому додатку 1 ГОСТ 12.1.050.   Таблиця 1 Шумові характеристики обладнання       Тип обладнання         Логарифмічні рівні шумової потужності дБ в октавних смугах спектру з середньогеометричними частотами Гц   Коригований логариф-мічний рівень шумовоїпотуж- ності дБА     Еквіва-лентний логариф-мічний рівень шуму дБА   125     250   500   1000   2000   4000   8000 1. Установки для сортування бандеролей 84 86 86 85 85 82 75 90 - 2. Комплекси проміжного накопичування посилок 91 92 92 89 87 81 74 95 - 3. Комплекси живлення установок 87 88 90 89 87 84 79 93 -     4. Комплекси набору періодичних видань стрічкові:                   - накопичувач періодичних видань стрічковий; 89 88 88 92 88 87 81 72 - - установки для сортування посилок і пачок періодичних видань - - - - - - - - 75 5. Посилочно-сортувальні комплекси - - - - - - - - 75 6. Машини обв’язувальні універсальні  - - - - - - - - 75 7. Машини для обробки письмової кореспонденції 95 94 95 93 92 87 83 99 -   5.1.2. Апаратура що використовується для вимірювання повинна мати чинне свідоцтво про державну повірку відповідно до ДСТУ 2708. 5.1.3. Калібрування вимірювальних приладів та всього тракту слід виконувати до і після проведення вимірювань відповідно до інструкцій по експлуатації на прилади конкретного типу. Погрішність джерела шуму що застосовується для акустичного калібрування не повинна перевищувати +/- 0 5 дБ ГОСТ 12.1.028 . 5.2. Умови вимірювання Умови вимірювання повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.028 з таким уточненням п. 3.8 цього ГОСТ: якщо різниця L постійна і знаходиться у інтервалі від 3 до 10 дБ дБА для урахування фонового шуму потрібно з рівня шуму виміряного під час роботи джерела шуму вирахувати значення наведені у таблиці. 5.3. Підготовка до вимірювань 5.3.1. Підготовка до вимірювань повинна відповідати ГОСТ 12.1.028 з нижче наведеними доповненнями і уточненнями. 5.3.2. При визначені шумових характеристик комплексів живлення установок накопичувачів періодичних видань стрічкових машин обв'язувальних універсальних вимірювання проводяться в 5 точках відповідно до 4.7 ГОСТ 12.1.028. 5.3.3. При визначені шумових характеристик машин для обробки письмової кореспонденції установок для сортування бандеролей комплексів проміжного накопичування посилок посилочно-сортувальних комплексів установок для сортування посилок та пачок з періодичними виданнями вимірювання проводяться в 8 точках відповідно до 4.7 ГОСТ 12.1.026. 5.4. Проведення вимірювань 5.4.1. Вимірювання логарифмічних рівнів шумового тиску в октавних смугах частот і коригованих логарифмічних рівнів шуму установок для сортування бандеролей комплексів проміжного накопичування посилок комплексів живлення установок накопичувачів періодичних видань стрічкових машин для оброблення письмової кореспонденції - згідно з ГОСТ 12.1.028 з таким доповненням: вимірювання проводяться не менше трьох разів в кожній контрольній точці за результат виміру приймається середнє значення. 5.4.2. Вимірювання еквівалентних логарифмічних рівнів шуму установок для сортування посилок та пачок з періодичними виданнями посилочно-сортувальних комплексів машин обв'язувальних універсальних згідно з ГОСТ 12.1.026 з таким уточненням: діапазон рівнів шуму що підлягають вимірюванню поділяють на інтервали: від 38 до 42 від 43 до 47 від 48 до 52 від 53 до 57 від 58 до 62 від 63 до 67 від 68 до 72 від 73 до 77 від 78 до 82 від 83 до 87 від 88 до 92 від 93 до 97 дБА. 5.5. Оброблення та оформлення результатів 5.5.1. Оброблення результатів вимірювань шумових характеристик установок для сортування бандеролей комплексів проміжного накопичування посилок комплексів живлення установок накопичувачів періодичних видань стрічкових машин для оброблення письмової кореспонденції згідно з ГОСТ 12.1.028. 5.5.2. Оброблення результатів вимірювань шумових характеристик установок для сортування посилок та пачок з періодичними виданнями посилочно-сортувальних комплексів машин обв'язувальних універсальних згідно з ГОСТ 12.1.026. 5.4.5. Результати визначення шумових характеристик обладнання повинні бути записані в протокол вимірювань оформлений відповідно до додатку 1. 5.5.3. Результати визначення шумових характеристик обладнання повинні бути записані у протокол вимірювань оформлений відповідно до додатку 1. 6. Допустимі значення вібраційних характеристик 6.1. Вібраційними характеристиками що нормуються є логарифмічні рівні віброшвидкості дБ у діапазоні частот: - для локальної вібрації у вигляді октавних смуг з середньогеометричними частотами 8; 16; 31 5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц; - для загальної вібрації у вигляді октавних і третьоктавних смуг з середньогеометричними частотами 1 6; 2 0; 2 5; 3 15; 4 0; 5 0; 6 3; 8 0; 10 0; 12 5; 16; 20; 25; 31 5; 40; 50; 63; 80 Гц. 6.2. Логарифмічні рівні віброшвидкості при тривалості робочої зміни 8 годин не повинні перевищувати значень наведених у табл. 2 3. 6.3. Встановлені норми вібрації розповсюджуються на вертикальні та горизонтальні складові вібрації які оцінюються окремо. 7. Методи контролю вібраційних характеристик 7.1. Методи контролю вібраційних характеристик - згідно з ГОСТ 12.1.012 з нижче наведеними доповненнями. 7.2. Вимірювання вібраційних характеристик проводиться у точках координати яких вказані у НТД на машини устаткування відносно габаритів машин устаткування або безпосередньо на габаритних малюнках машин устаткування . 7.3. Вимірювання вібраційних характеристик необхідно проводити вібровимірювальною апаратурою з трьохкомпонентним віброперетворювачем. Як виняток допускається проводити вимірювання однокомпонентними віброперетворювачами. При застосуванні як перехідний елемент для орієнтації однокомпонентних віброперетворювачів кубика з легкого сплаву з різьбовим отвором у центрі кожної грані необхідно грані кубика орієнтувати у напрямку осей вибраної системи координат. 7.4. Шорсткість поверхні на яку встановлюють віброперетворювач перевіряють профілографами-профілометрами контактними згідно з ГОСТ 19300 або порівнюванням її зі зразками шорсткості поверхні згідно з ГОСТ 9378. 7.5. За результат вимірювань приймають значення вібраційної характеристики у напрямку осі максимальної вібрації п. 3 додатку 7 ГОСТ 12.1.012 . Результати вимірювань оформляють протоколом форма якого наведена у додатку 2.   Таблиця 2                      Тип машини                                      Місце вимірювання Логарифмічні рівні віброшвидкості дБ у октавних смугах частот з середньогеометричними частотами Гц устаткування   2 0 4 0 8 0 16 31 5 63 125 250 500 1000 Установки На підлозі робочого майданчика 98 89 83 92 92 92         для сортування На сидінні оператора 92 85 93 92 92 92         бандеролей На столі оператора     96 108 104 96 86 77 62 60 Накопичувачі На підлозі робочого майданчика 91 87 91 91 90 77         періодичних На сидінні сортувальника 90 81 85 92 81 72         видань стрічкові На столі набиральника посилів     83 82 82 82 82 82 82 82 Установки для сортування На підлозі робочого майданчика 91 87 91 91 90 77         посилок та пачок періодичних видань На сидінні оператора 90 81 85 92 92 92         Посилочно-сорту- На підлозі робочого майданчика 96 99 93 92 92 92         вальні комплекси На сидінні оператора 100 99 93 92 92 92         Машини для На підлозі робочого майданчика 96 85 83 92 92 92         обробки письмової На сидінні оператора 94 87 83 92 91 90         кореспонденції На столі оператора     99 109 109 109 102 99 93 83   Таблиця 3                 Тип машини устаткування     Місце вимірювання   Логарифмічні рівні віброшвидкості дБ у третьоктавних смугах частот з середньогеометричними частотами у Гц 1 6 2 0 2 5 3 15 4 0 6 0 6 3 8 0 10 0 12 5 16 20 25 31 5 40 50 63 80   Установки для сортування На підлозі робочого майданчика 96 93 90 86 84 82 79 78 78 87 87 87 87 87 87 87 87 87 бандеролей На сидінні оператора 90 87 84 82 80 78 89 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87   Накопичувачі періодичних На підлозі робочого майданчика 89 86 83 84 82 80 87 85 85 86 86 86 85 85 85 73 73 73 видань стрічкові На сидінні сортувальника 88 85 82 79 76 74 81 80 80 87 87 87 77 77 77 68 68 68 Установки для сортування посилок і пачок На підлозі робочого майданчика 89 86 83 84 82 80 87 85 85 86 86 86 85 85 85 73 73 73 періодичних видань На сидінні оператора 88 85 82 79 76 74 81 80 80 87 87 87 77 77 77 68 68 68   Посилочно-сортувальні На підлозі робочого майданчика 94 91 88 96 93 91 89 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 комплекси На сидінні оператора 96 94 92 96 93 91 89 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 Машини для обробки письмової На підлозі робочого майданчика 94 91 88 82 80 78 79 78 78 87 87 87 87 87 87 87 87 87 кореспонденції На сидінні оператора 92 89 86 84 82 80 79 78 78 87 87 87 86 86 86 85 85 85       8. Порядок внесення вимог до шумових та вібраційних характеристик в нормативно-технічну документацію на машини і устаткування 8.1. В нормативно-технічній документації на машини і устаткування вимоги до шумових і вібраційних характеристик слід викладати у такій редакції: 8.2. У розділі "Вимоги безпеки" окремими пунктами вказують: - для джерел постійного шуму: "Логарифмічні рівні шумової потужності в октавних смугах частот та кориговані логарифмічні рівні шумової потужності не повинні перевищувати встановлених " наводиться позначення і назва цього нормативного акта ; - для джерел непостійного шуму: "Еквівалентні логарифмічні рівні шуму в контрольних точках не повинні перевищувати встановлених " наводиться позначення і назва цього нормативного акта . "Логарифмічні рівні віброшвидкості в октавних і третьоктавних смугах частот у напрямку осі максимальної вібрації не повинні перевищувати встановлених " наводиться позначення і назва цього нормативного акта . 8.3. У розділі "Методи контролю" окремими пунктами вказують: "Вимірювання шумових характеристик проводиться згідно з наводиться позначення і назва цього нормативного акта . Вимірювання проводяться у точках вказаних на малюнку...". Примітка. На малюнку вказуються координати точок вимірювань відносно габаритів машини або устаткування. "Вимірювання вібраційних характеристик проводиться згідно з наводиться позначення і назва цього нормативного акту . Вимірювання проводяться у точках вказаних на малюнку...". Примітка. На малюнку вказуються координати точок вимірювань відносно габаритів машини устаткування або безпосередньо на габаритному малюнку машини устаткування .   Додаток 1. Рекомендаційний           Номера точок вимірювань     Номер відліку     Рівні звукового тиску дБ в октавних смугах з середньогеометричними частотами в Гц   Рівні звуку і еквівалентні рівні звуку дБА 125 250 500 1000 2000 4000 8000 1 Рівні завад                   1                   2                   3                 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    Середнє значення                 2                       Протокол вимірювання шумових характеристик N від" " 199 р. 1. Позначення НТД та найменування прийнятого методу 2. Загальні дані місце проведення вимірювань дата підприємство цех виконавець замовник 3. Мета вимірювань 4. Дані про технологічне обладнання найменування тип підприємство-виробник заводський номер дата випуску розміри 5. Характеристика робочих місць спосіб обслуговування наявність або відсутність постійного робочого місця 6. Монтаж джерела шуму   що випробовується наявність або відсутність амортизаторів на окремому фундаменті плиті столі і т.п. 7. Режим роботи обладнання при випробуванні на холостому ходу під навантаженням і т.д. 8. Дані до простору що випробовується вид розміри об'єм обробка поверхонь шумопоглинаючі конструкції шляхи розповсюдження шуму атмосферні умови під час випробування 9. Розташування джерела шуму що випробовується над відбивною поверхнею висота над відбивною поверхнею відстань від інших площин і т.д. 10. Апаратура вид тип позначення стандарту заводський номер часова характеристика смуги частот дані про повірку 11. Кількість і розташування точок вимірювання ескіз або ін. 12. Вимірювання проводили прізвище І. по Б. посада найменування організації 13. Результати вимірювань.   Таблиця Рівні звукової потужності дБ в октавних  смугах з середньогеометричними частотами Гц Коригований рівень звукової потужності дБА 125 250 500 1000 2000 4000 8000                                     14. Обчислювання рівнів звукової потужності в октавних смугах частот та коригованого рівня звукової потужності.   Таблиця Тип машини устаткування Місце вимірювання Номер відліку Логарифмічні рівні віброшвидкості дБ у октавних смугах частот з середньогеометричними частотами Гц 2 0 4 0 8 0 16 31 5 63 125 250 500 1000                                                         15. Додаткові дані щодо проведення вимірювань характер шуму поправки до октавних рівнів звукового тиску рівнів звуку погрішність вимірювань і т.ін. 16. Висновок про відповідність вимірюваних характеристик допустимим значенням. Підписи осіб що провели вимірювання   Додаток 2 Рекомендаційний Тип машини устатку-   Місцевимірю-     Номер   Логарифмічні рівні віброшвидкості дБ у третьоктавних смугах частот з середньогеометричними частотами Гц   вання вання відліку 1 6 2 0 2 5 3 15 4 0 6 0 6 3 8 0 10 0 12 5 16 20 25 31 5 40 50 63 80                                                                                                                                          П Р О Т О К О Л вимірювання вібраційних характеристик від" " 199 N 1. Об'єкт випробування найменування тип 2. Підприємство-виробник 3. Заводський номер дата випуску 4. Монтаж джерела вібрації що випробовується наявність або відсутність амортизаторів на окремому фундаменті плиті столі і т.п. 5. Режим роботи обладнання при випробуванні на холостому ходу під навантаженням і т.д. 6. Місце проведення випробувань підприємство цех замовник виконавець 7. Мета випробувань 8. Випробування проводилися згідно з номер и назва документу 9. Апаратура вид тип позначення НТД заводський номер дані про повірку 10. Місце встановлення віброперетворювача спосіб кріплення 11. Система координатних осей напрямок вимірювань 12. Додаткові дані 13. Випробування провели посада прізвище І. по Б. 14. Результати вимірювань   Таблиця   Висновок про відповідність вимірюваних характеристик допустимим значенням Вимірювання провели: підпис Прізвище І. по Б.