ВДОП 5.2.30-5.12-97

ВДОП 5.2.30-5.12-97 Типова інструкція з охорони праці для землекопа

Нормативний документ з охорони праці Державний комітет зв'язку України УЗГОДЖЕНО УОЕ "УКРТЕЛЕКОМ" лист від 19.09.97 вих. № 27-6-100 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомітету зв'язку України від 04.11.97 N13 ВДОП 5.2.30-5.12 -97 ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЗЕМЛЕКОПА Київ 1. Загальні положення 1.1. Типова інструкція з охорони праці для землекопа встановлює вимоги безпеки яких необхідно дотримуватись при проведенні земляних робіт. 1.2. Типова інструкція є обов'язковою для всіх підприємств Державного комітету зв'язку України надалі - підприємства незалежно від їх організаційно-правової структури форми власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві наказом власника підприємства. 1.3. Залежно від виробничих умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство може розроблювати відповідну інструкцію чинність якій надається наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити спеціальні вимоги безпеки яких необхідно дотримуватися при проведенні земляних робіт на об'єктах даного підприємства. Вимоги такої інструкції не можуть протирічити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства. 1.4. Типова або розроблена на підприємстві інструкція видається під розпис всім хто проводить земляні роботи. Працівник повинен постійно мати інструкцію у себе або на робочому місці. 1.5. За порушення вимог типової або розробленої на підприємстві інструкції винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 1.6. Відповідальними за додержання землекопами правил безпеки при проведенні земляних робіт є керівники підрозділів підприємств до складу яких входять ці землекопи. 1.7. Керівники робіт зобов'язані особисто бути присутніми та забезпечувати виконання правил безпеки при: - відкопуванні траншей та котлованів в безпосередній близькості від місця проходження підземних комунікацій; - проведенні робіт на проїжджих частинах доріг вулиць тощо; - проведенні робіт на перехрещеннях залізничного полотна та трамвайної колії і при роботах на відстані до 1 5 м від них. 1.8. Повторний інструктаж з правил безпеки проводиться не рідше одного разу на три місяці а при зміні умов та характеру роботи чи при порушенні працівником правил безпеки проводиться позаплановий інструктаж. 1.9. Земляні роботи повинні проводитися тільки за затвердженими кресленнями. 2. Обов'язкові вимоги до землекопа 2.1. До проведення земляних робіт допускаються працівники не молодші 18 рокiв якi пройшли навчання безпечним методам працi перевірку знань з питань охорони праці з позитивним результатом та мають вiдповiдне посвiдчення. 2.2. Землекоп повинен знати: - типову або розроблену на підприємстві інструкцію з охорони праці для землекопів; - заходи надання першої допомоги потерпілим. 2.3. Землекоп зобов'язаний: - виконувати тільки ту роботу яка доручена безпосереднім керівником та проводити її справним інструментом використовуючи його тільки за прямим призначенням; - не виконувати розпоряджень що суперечать правилам безпеки. Одержавши таке розпорядження звернути увагу керівника що надав його на суперечність розпорядження правилам безпеки; - не допускати присутності сторонніх осіб на робочому місці; - надавати першу допомогу потерпілим та вживати заходів щодо усунення порушень правил безпеки; - негайно повідомляти безпосереднього керівника про порушення правил безпеки та випадки травматизму. 2.4. Роботу з пневмо- і електроінструментом мають право виконувати землекопи які навчені правилам користування ними та мають відповідне посвідчення. 2.5. При використанні пневмо- і електроінструмента землекопи крім цієї інструкції повинні керуватися "Типовою інструкцією з охорони праці при роботі з пневмоінструментом" і "Типовою інструкцією з охорони праці при роботі з електроінструментом". 2.6. До робіт з електроінструментом допускаються землекопи які мають кваліфікаційну групу з електробезпеки. 3. Вимоги безпеки перед початком робіт 3.1. Оглянути робоче місце і проходи до нього. При цьому необхідно звернути увагу на те щоб: - вони не були захаращені сторонніми речами; - в зоні розташування підземних комунікацій були встановлені знаки які вказують місця розташування цих комунікацій; - переходи через готові траншеї були обладнані містками шириною не менше 0 6 м та з поруччями висотою 1 м. 3.2. Ретельно оглянути стан грунту. При цьому необхідно звернути увагу на те щоб: - на робочому місці не було підкопу грунту. В разі виявлення козирків та тріщин в бровках і на укосах траншей і котлованів зробити штучне завалювання грунту зверху в цих місцях; - під час заморозків очистити укоси від каміння щоб уникнути їх скочування в траншеї і котловани при відлизі. 3.3. Перед початком розробки огородити траншеї і котловани які розробляються в людних місцях та при наявності руху транспорту. На огорожах повинні бути попереджувальні написи та знаки а в нічний час - сигнальне освітлення. Місце встановлення огорож вказує керівник відповідальний виконавець робіт. 3.4. Перевірити наявність та справність необхідних інструментів засобів захисту запобіжних пристроїв драбин шляхом ретельного огляду. При цьому необхідно звернути увагу на те щоб: - рукоятки кувалд кирок були гладенько оброблені і розклинені металевими зайорженими клинами а рукоятки лопат - закріплені шурупами; - робочі кінці інструмента не мали вибоїн укосів інших пошкоджень та були загостреними; - ломи були прямi з вiдтягненими та загостреними кiнцями; - виконувались вимоги які вказані в інструкціях по п. 2.5. 3.5. Всі роботи землекопи повинні проводити в спецодязі костюм бавовняний спецвзутті чоботи кирзові черевики шкіряні у рукавицях та захисних касках і крім цього використовувати при роботах: - з електроінструментом - діелектричні рукавички і килим захисні окуляри та респіратор; - з пневмоінструментом - віброзахисні рукавиці респіратор та захисні окуляри; - на земляних спорудах з ухилом більше 30 градусів - запобіжний пояс та канат для страхування. 3.6. Перевірити повітря у траншеї котловані на присутність вибухонебезпечних газів за допомогою газоіндикатора. При відсутності цих газів перевірити на присутність вуглекислого газу за допомогою шахтного інтерферометра чи шляхом опускання на дно виїмки паяльного відра в якому знаходиться відкрите полум’я. 3.7. Переконатися в достатньому освітленні робочого місця та в разі необхідності застосовувати переносний електричний свiтильник напругою не бiльше 12 В який повинен бути оснащений запобiжною сiткою з рефлектором та гачком для пiдвiшування. Перевірити справність його дроту. Світильник повинен розташовуватися таким чином щоб не було сліпучої дії світлового потоку. 3.8. Перед початком розробки траншеї чи котловану вжити заходів по відведенню поверхневих вод. 3.9. При розробці траншей чи котлованів без кріплення одержати від керівника відповідального виконавця робіт згідно з проектом креслення поперечних профілів вибірки з розбивкою її на місцевості. 3.10. При проведенні земляних робіт поблизу діючих підземних комунікацій автодоріг або залізничної колії одержати від керівника відповідального виконавця робіт цільовий інструктаж з правил безпеки. 4. Вимоги безпеки при виконанні робіт 4.1. Верхнє покриття доріг та тротуарів повинно розбиратися від країв траншеї чи котловану з кожного боку на відстані не менше: - 0 1 м - при асфальтовому покритті; - 0 2 м - в разі бруківки. Розібрані покриття доріг та тротуарів повинні складатися на відстані не менше 0 5 м від краю траншеї чи котловану з боку протилежного боку відвалу грунту. 4.2. Грунт з траншеї чи котловану повинен відкидатися по один бік на відстань не менше 0 5 м від краю. При цьому повинно бути забезпечене пропускання дощових та стічних вод. 4.3. При викиданні грунту з траншеї чи котловану з перекиданням з уступів ширина останніх повинна бути не менше 0 7 м а висота - не більше 1 5 м. 4.4. Укоси і краї траншей та котлованів повинні очищатися від каміння а взимку додатково - від грудок мерзлої землі. 4.5. При проведенні земляних робіт ланкою бригадою працівники повинні розташовуватися таким чином щоб не заважати один одному. 4.6. У грунтах природної вологості при відсутності грунтових вод та при роботі поблизу підземних споруд траншеї та котловани дозволяється розробляти з вертикальними стінками без кріплення на глибину не більше: - 1 00 м - в піщаних у тому числі гравійних грунтах; - 1 25 м - в супіщаних грунтах; - 1 50 м - в глинистих суглинистих та сухих лісовидних грунтах; - 2 00 м - в особливо щільних грунтах які вимагають для своєї розробки застосування ломів кирок клинів. 4.7. В зимовий час в усіх грунтах за винятком сухого піску відкопування траншей та котлованів на глибину промерзання допускається без кріплення. Нижче рівня промерзання стінки повинні кріпитися. Розробку сухих піщаних грунтів незалежно від їх промерзання належить виконувати з укосами чи з улаштуванням кріплення. За станом виїмки належить проводити постійне спостереження. 4.8. Траншеї і котловани розробка яких розпочата в умовах мерзлого грунту як з кріпленням так і без них при продовженні робіт в умовах плюсової температури повинні бути відповідно розкріпленими чи додатково укріпленими. 4.9. Кріплення вертикальних стінок траншей та котлованів глибиною до 3 м необхідно виконувати інвентарними щитами. В разі їх відсутності кріплення траншей і котлованів глибиною до 3 м необхідно виконувати на місці з додержанням таких правил: - для кріплення грунтів природної вологості крім піщаних застосовувати дошки товщиною не менше 40 мм а при підвищеній вологості - не менше 50 мм. Дошки належить класти за вертикальні стояки щільно до грунту і укріплювати пристроями для розпирання; - стояки кріплення встановлювати на відстані не більше 1 5 м один від одного; - відстань між пристроями для розпирання по вертикалі не повинна перевищувати 1 м; - над краями траншей та котлованів верхні дошки повинні виступати не менше ніж на 0 15 м; - вузли кріплення на які опираються полиці для перекидання грунту робити міцними; - полиці огороджувати бортовими дошками висотою не менше 0 15 м. 4.10. Роботи в траншеях і котлованах які розробляються з відповідними укосами без кріплення але грунт у яких по мірі його відкопування зволожується повинні проводитися при умові прийняття таких заходів обережності: - старанного огляду працівником чи керівником робіт виноробом на початок кожної зміни стану грунту та його штучного завалювання в місцях де виявлені козирки і тріщини в бровках і на укосах; - тимчасового припинення робіт у виїмці до осушення грунту при виникненні небезпеки обвалу; - місцевого зменшення крутизни укосу на ділянках де проведення робіт у виїмці є невідкладним; - заборони руху транспортних засобів та механізмів в межах призми завалювання. 4.11. В місцях перехрещення з діючими підземними комунікаціями відкопування траншей та котлованів повинно проводитися обережно за допомогою лопат найбільш досвідченими землекопами. Користуватися ударними інструментами дозволяється тільки при розламуванні дорожнього покриття. 4.12. Як при ручному відкопуванні так і при доробці зачищенні котлованів чи траншей відкопаних механізованим способом треба стежити за станом укосів і кріплення особливо в насипних та перезволожених грунтах . 4.13. Якщо при проведенні земляних робіт буде виявлена незазначена на кресленнях підземна комунікація роботи на відповідній ділянці повинні бути негайно припинені до виявлення характеру цієї комунікації та узгодження з її власником подальшого проведення робіт. 4.14. У випадку виявлення при проведенні земляних робіт невідомих предметів конструкцій речовин вибухівок часів війни тощо роботи повинні бути негайно припинені про це належить негайно повідомити керівника робіт виконроба а про вибухові речовини - місцеві органи МВС України. Роботи можна поновити тільки після усунення небезпеки. 4.15. Зачищати траншею чи котлован слідом за екскаватором необхідно за межами небезпечної зони максимальний радіус повороту рукояті екскаватора плюс 5 м . 4.16. Розробляти грунт в зоні його електропрогріву дозволяється за вказівкою керівника робіт виконроба тільки після зняття напруги і вилучення з грунту теплоелектронагрівачів. 4.17. Дощаті кріплення в траншеях і котлованах належить розбирати знизу вгору по мірі засипки цих виїмок грунтом під керівництвом керівника робіт виконроба . Кількість дощок які одночасно виймаються по висоті не повинна перевищувати трьох а в сипучих і нестійких грунтах - однієї дошки. Перед вийманням дощок нижньої частини кріплення в її верхній частині повинні встановлюватися тимчасові нові пристрої для розпирання після чого дозволяється виймати старі пристрої для розпирання. В особливо небезпечних випадках інтенсивні пливуни багато води тощо допускається засипка траншей і котлованів без виймання кріплення. 4.18. Засипку траншей котлованів пазух між фундаментами та стінками траншей необхідно проводити з дозволу керівника робіт виконроба і під його наглядом. Перед цим належить переконатися у відсутності людей у виїмці. 4.19. При проведенні земляних робіт у жарку пору року треба їх виконувати ранком з 4.30 до 10.00 годин та ввечері з 17.30 до 22.00 годин або вночі з освітленням при семигодинній зміні. 5. Вимоги безпеки після закінчення роботи 5.1. Оглянути стан укосів стінок траншей і котлованів та вжити заходів щодо додаткового кріплення небезпечних місць щоб запобігти обвалів і завалювань грунту. 5.2. Очистити берму траншеї чи котловану від розробленого грунту. 5.3. Переконатися у відсутності на укосах траншей чи котлованів грудок брил грунту особливо взимку. При їх виявленні очистити укоси. 5.4. Обгородити чи закрити траншеї чи котловани. В темний час доби увімкнути сигнальне освітлення. 5.5. Привести до порядку робоче місце і проходи. 5.6. Забрати ручний і механізований інструмент і скласти його у відведеному для зберігання місці. 5.7. Спецодяг спецвзуття та індивідуальні засоби захисту очистити від пилу і забруднень. 5.8. Про всі неполадки під час роботи повідомити керівника робіт виконроба . 6. Дії персоналу які забороняються при земляних роботах 6.1. Розробляти грунт способом підкопу підбою . 6.2. Перебувати в траншеї чи котловані глибиною більше вказаної в п.4.6 в тому числі і в процесі розробки грунту якщо їх стінки не укріплені або не мають відповідних відкосів. 6.3. Пересуватися по укріпленим укосам виїмок та насипів глибинною висотою більше 3 м і крутизною укосів більше 1:1 а при вологій поверхні укосу - більше 1:2 без драбин. 6.4. Спускатися та підніматися по пристроям для розпирання якими кріпляться траншеї та котловани. 6.5. Проводити земляні роботи на неосвітлених чи затемнених робочих місцях. 6.6. Проводити будь-які роботи в траншеї яка розроблена траншеєкопачем до закріплення її стінок. 6.7. При механічному руйнуванні мерзлого грунту знаходитися в радіусі 50 м від місця роботи екскаватора бульдозера обладнаного розпушувачем. 6.8. Під час роботи бурових машин знаходитися на відстані менше ніж 2 м від будь-якої частини машини яка обертається. 6.9. Перебування на ділянках мерзлий грунт на яких прогрівається за допомогою електроструму. 6.10. При роботі з пневмо- і електроінструментом: - залишати без нагляду і передавати його хоча б на недовгий час iншим особам якi не мають права працювати з пневмо- чи електроiнструментом; - триматися за дріт електроінструмента; - охолоджувати корпус електроінструмента при його перегріванні снігом чи водою; - застосовувати автотрансформатор для живлення електроiнструмента; - натягувати та перегинати кабелi електроiнструмента. Не дозволяється також їх перехрещення з тросами кабелями та електрозварювальними дротами і з шлангами газорiзця; - направляти струмінь повітря під час продування шлангу пневмоінструмента на людей підлогу чи обладнання; - виправляти iнструмент на мiсцi проведення робiт; - припиняти подачу повiтря шляхом перелому повітряних шлангiв чи зав'язування їх вузлом; - крiпити шланги пневмоінструмента дротом; - кидати інструмент чи піддавати його ударам; - триматися за шланг чи вставний інструмент при перенесенні пневмоінструмента. 6.11. Застосовувати стаціонарні світильники як ручні переносні лампи. - проводити роботи на відкритому повітрі під час грози сильного снігопаду дощу туману при вітрі силою 6 балів та більше при температурі повітря вище + 35 С тощо. 6.13. Відпочивати приймати їжу на дні траншеї та котловану. 7. Дії в аварійних ситуаціях та нещасних випадках 7.1. При земляних роботах можливі такі аварійні ситуації: - виток небезпечного газу; - пошкодження схованих кабелів при яких можливе ураження працівника електричним струмом; - пошкодження схованих трубопроводів з можливим викидом небезпечних рідин парів газів та ураженням цими речовинами працівника; - ураження працівника електричним струмом; - “тепловий удар”; - випадкове утворення в траншеях та котлованах козирків з грунту; - поява в укосах ознак зрушення та зсуву грунту; - інші аварійні ситуації які безпосередньо не пов'язані з земляними роботами. 7.2. Кожний працівник який першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації повинен негайно припинити роботу і подати команду "Стоп". 7.3. Команду "Стоп" подану будь-яким працівником повинні негайно виконати усі працівники які почули її. 7.4. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити керівника робіт виконроба . 7.5. При виявленні в траншеях чи котлованах небезпечного газу роботи в них повинні бути негайно припинені а люди виведені з небезпечної зони. Про це належить негайно повідомити безпосереднього керівника відповідального виконавця робіт . Роботи можуть бути відновлені тільки після припинення поступання в зону робіт газу та надійного провітрювання вибірки вентилятором. 7.6. При ушкодженні якої-небудь підземної споруди що створює небезпеку для працівників необхідно негайно припинити роботу у цьому місці покинути небезпечну зону і повідомити про це безпосереднього керівника. 7.7. При ураженні працівника внаслідок ушкодження підземної споруди: - електричним струмом - звільнити потерпілого від дії електричного струму використовуючи діелектричні захисні засоби або інші ізолюючі предмети; - небезпечною рідиною паром або газом - потерпілого вивести винести в безпечне місце. 7.8. При ураженні працівника електричним струмом під час роботи з електроінструментом звільнити потерпілого від дії електричного струму: - негайно відключити електроінструмент. Перерубати або перерізати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою; - відокремити потерпілого від струмопровідних частин використовуючи діелектричні захисні засоби або інші ізолюючі предмети. 7.9. При тепловому ударі потерпілого необхідно віднести у прохолодне місце тінь і бризкати водою в обличчя. 7.10. При пораненні працівника накласти стерильний перев’язочний матеріал на рану перев’язати її бинтом. 7.11. При пораненнях падіннях тощо які виникли під час виконання робіт або в аварійних ситуаціях негайно надати потерпілому першу допомогу а при необхідності до потерпілого викликати лікаря або направити його до медичного закладу. 7.12. При випадкових утвореннях в траншеях і котлованах козирків з грунту необхідно негайно припинити роботу покинути небезпечну зону після чого козирки належить завалити зверху. 7.13. При появі в укосах ознак зрушення та зсуву грунту необхідно негайно припинити роботу і покинути небезпечну зону. При цьому належить перевірити за участю керівника робіт виконроба стан грунту і завалити зверху грунт в якому утворилися тріщини і навіси. Роботи можуть бути відновлені тільки після усунення небезпеки. 7.14. При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій не пов'язаних безпосередньо з земляними роботами діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Планом ліквідації аварій.