НАОП 1.8.10-5.21-92

НАОП 1.8.10-5.21-92 Типова інструкція з охорони праці при виконанні робіт щодо укладання та розбирання мішків з цукром

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УкрНДІЦП "Погоджено": Зав.відділу охорони праці ЦК профспілок працівників агропромислового комплексу України В. І.Левченко 21 лютого 1992р. "Затвердив" Голова правління концерну "Укрцукор" О.С.Заєць 30 травня 1992р. ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці при виконанні робіт по укладанню та розбиранню штабелів мішків з цукром-піском Інструкція вводиться з моменту її видання. 1. ВСТУП 1.1. "Типова інструкція з охорони праці при виконанні робіт по укладанню та розбиранню штабелів мішків з цукром-піском" визначає порядок укладання та розбирання штабелів мішків з цукром-піском масою 50 кг включає загальні вимоги безпеки і призначена для осіб які відповідають за безпечне виконання вказаних робіт а також осіб які виконують ці роботи. 1.2. Дія забезпечення безпечного виконання робіт по укладанню та розбиранню штабелів мішків з цукром-піском адміністрація підприємства /цукрового заводу комбінату/ повинна внести в інструкцію доповнення з урахуванням місцевих умов /розмірів і конструкції складських приміщень наявності засобів механізації прийнятих способів укладання та розбирання штабелів обладнаних точок відвантаження цукру-пісяу споживачу та організації роботи у складі/. 1.3. Доповнена інструкція повинна бути погоджена з службою по охороні праці затверджена головним інженером профспілковим комітетом заводу і введена в дію як виробнича наказом директора. 1.4. В разі виникнення додаткових вимог додержання яких необхідно для безпечного виконання робіт по укладанню та розбиранню штабелів мішків з цукром-піском адміністрація заводу зобов"язана вносити в інструкцію відповідні доповнення в установленому порядку. 1.5. З моменту введення цієї інструкції ОСТ 18-402-82 вважається недійсним. 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 2.1. До укладання та розбирання штабелів мішків з цукром-піском допускаються особи яким сповнилося 20 років і які пройшли медичний огляд інструктаж /ввідний і на робочому місці/ спеціальне навчання та перевірку знань у кваліфікаційній комісії в обсязі цієї інструкції. Інструктаж на робочому місці повинен проводити завідуючий складу або особа яка його заміщає. 2.2. В процесі укладання та розбирання штабелів мішків з цукром-піском працівники можуть підлягати впливу таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів як: рухомі машини і механізми; обвал штабелів; падіння мішків із штабелів і конвейерних стрічок; падіння людини з висоти /штабелів драбин механізмів/; підвищений рівень шуму; електрострум; недостатня освітленість робочої зони; небезпечність виникнення пожежі. 2.3. Для кожної секції складу слід розробити і затвердити в установленому порядку план укладання штабелів. В планах слід передбачати способи укладання та розбирання штабелів розміри штабелів в плані по основі та висоті наявність або відсутність виступів з урахуванням місцевих умов /розмірів складських приміщень наявності засобів механізації розміщення електричних щитів допоміжних приміщень проходів і обладнаних точок відвантаження цукру-піску/. 2.4. Згідно з розробленим планом в кожній секції складу повинна бути проведена розмітка підлоги з позначенням меж штабелів проходів і проїздів між ними. Укладання штабелів на проходах забороняється. 2.5. Допускається укладання мішкіів з цукром-піском на висоту до 46 рядів /8 5 м/ без уступів за таких умов: наявність спеціально навчених робітників /вантажників які мають досвід і професійні навики укладання високих штабелів/; наявність штабелеукладачів конструкція яких забезпечує подачу мішків на висоту не менше 9 м відстань не менше 1 5-2 м від краю штабеля; висота складу цукру-піску від рівня підлоги до затягання ферм не менше 9 м; міцність тканини мішків відповідно до ГОСТ 8516-83. У випадку невиконання вказаних умов мішки можна укладати у штабель із збереженням виступів через кожні 20 рядів по висоті за розміром на половину зв"язки по всьому периметру штабеля. 2.6. Для забезпечення пожежної безпеки відстань від мішків на верху штабеля до елементів електричного освітлення повинна бути не менше 0 5 м. 2.7. Склади для тарного способу зберігання цукру-піску повинні бути забезпечені засобами вогнегасіння. Кільність і номенклатура основних видів засобів вогнегасіння повинні визначатися нормами затвердженими Держбудом країни. Для зазначення місцезнаходження засобів вогнегасіння слід застосовувати вказівні .знаки за ГОСТ 12.4.026-76. Проходи /проїзди/ до місця знаходження засобів вогнегасіння повинні бути завжди вільними. 2.8. Рух транспортних засобів біля складів для тарного способу зберігання цукру-піску треба організовувати по схемі затвердженій адміністрацією підприємства з установленням відповідних дорожніх знаків за ГОСТ 10807-78 а також знаків які прийняті на залізничному і водному транспорті. 2.9. Уклон залізничних шляхів біля складів допускається не більше 0 008. 2.10. Вагон який подається під назаятажування-розвантажування слід загальмувати двома башмакамн. Не можне використовувати для гальмування вагонів випадкові предмети /шпали підхладки ломи тощо/. 2.11. Для безпечного ведення робіт по укладанню та розбиранню штабелів мішків з цукром-піском склади для тарного способу зберігання цукру-піску треба забезпечити стрічковими конвейєрами пересувними скидальними каретками штабелеукладачами вагононавантажувачами лотками для спуску мішків із штабелів прийомними столами для зручного розбирання штабелів матеріалом для прокладок рейками для розмітки контуру штабелів під час укладення візирами приставними драбинами переносними малогабаритними конвейєрами ручними візками трапами козлами. 2.12. Несамохідні скидальні каретки повинні переміщатися зусиллями одного робітника. Переміщати каретку при рухомій стрічці конвейєра забороняється. 2.13. Система механізації яка використовується в складах цукру-піску повинна забезпечувати рівномірну подачу мішків на конвейєр штабелеукладача. 2.14. В окладі повинен бути журнал перевірки технічного стану механізмів. Всі неполадки та вжиті заходи для їх усунення повинні реєструватися в журналі при регулярних оглядах і перевірці устаткування особою яка відповідає за його експлуатацію. 2.15. Для упаковування цукру-піску треба застосовувати мішки із тканини вітчизняного виробництва які відповідають вимогам стандартів а також імпортні які відповідають вимогам передбаченим в укладених контрактах. 2.16. При укладанні високих штабелів слід використовувати мішки вітчизняного виробництва не нижче другої категорії міцність тканини яких відповідає ГОСТ 8516-83. Використовувати джутові імпортні мішки з-під цукру-піску для укладання у високі штабелі не дозволяється. З цією метою потрібно використовувати тільки нові мішки. 2.17. Всі мішки з-під цукру-піску які були у використанні і які повертаються для упаковування цукру-піску відлягають обов"язковому пранню без застосування хімічних засобів. 2.18. Для укладання в штабель слід використовувати мішки одного розміру і категорії. Із-за наявності на цукрових заводах в обороті мішків різних розмірів потрібно проводити їх сортування за категоріями та розмірами. 2.19. Мішки потрібно складати швом наверх в пачки по 10 штук. Кожну пачку перегинають навпіл і складасть в стопи. Пачки мішків в стопах розташовують так щоб усі сторони були прямі і рівні. Висота стопи /штабеля/ мішків при укладанні рушим способом не повинна черевищувати 2 5 м. 2.20. Штабелі мішків треба маркірувати. На нові мішки в табличках зазначається: назва фабрики-виготувача або товарний знак назва та розміри мішків дата випуску номер стандарту маса мішків їх кількість. На мішки з-під цукру-піску які були у використанні в табличках слід зазначити назву категорію розміри і кількість мішків. 2.21. Відстань між штабелями мішків для проходу людей повинна бути шириною не менше 1 5 м а для проїзду візка - не менше 2 5 м. Відстань між штабелями і стіною складу по периметру - не менше 0 7 м. 2.22. Роботу по підключенню та виключенню механізмів у складі для тарного способу зберігання цукру-піску повинен виконувати електромонтер або робітник /вантажник/ який пройшов навчання і атестацію та одержав допуск до обслуговування електрообладнання. 2.23. В кожній точці підключення та виключення електрообладнання у складах для тарного способу зберігання цукру-піску повинні бути діелектричні рукавиці з клеймом випробування. 2.24. Ддя забезпечення безпечної роботи при експлуатації устаткування машин і механізмів в складах для тарного способу зберігання цукру-піску слід застосовувати окремо або в поєднанні один з одним колективні засоби захисту дистанційне управління запобіжну сигналізацію блокіронку знаки безпеки відмітне фарбування небезпечних вузлів. 2.25. При укладанні штабелів мішків з цукром-піском в складських приміщеннях належить зберігати такі відстані: по периметру складів - не менше 0 7 м від стін або конструкцій що мають виступ; між штабелями і конвейєром - не менше 1 0 м; між штабелями - не менше 0 3 м. 2.26. Ширина проїзду для руху штабелеукладачів ваґононавантажувачів електронавантажувачів та інших механізмів повинна бути на 1 0 м більшою від максимальної ширини вказаного устаткування. 2.27. При обслуговуванні штабеля висотою до 4 м слід застосовувати приставні драбини виготовлені відповідно до ГОСТ 12.2.012-75 а при обслуговуванні штабелів висотою більше 4м- трьохколінні висувні драбини за ГОСГГ 8556-72 і "Каталогом чертежей передвижных приспособлений для безопасного обслуживания и ремонта оборудования зданий й сооружений на предприятиях сахарной промышленности" /К. УкрНДІЦП 1960/. Використовувати штабелеукладачі для піднімання людей на штабель або спускання їх із штабеля забороняється. 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 3.1. Робітники які виконують роботи по укладанню та розбиранню штабелів повинні одягати засоби індивідуального захисту /бавовняний костюм для захисту від механічних пошкоджень і виробничого забруднення за ГОСТ 12.4.109-82 комбіновані бавовняні рукавиці з накладками із текстилю за ГОСТ 12.4.010-75; при виконанні робіт що зв"язані з перенесенням мішків на плечах робітникам складу слід користуватися наголовниками або наспинниками за ТУ 17УРСР 2245-71 і ТУ 17 УРСР 23-43-/2/ передбачені нормами. 3.2. Перед початком закладання штабеля підлогу слід покрити брезентом мішковиною папером або покласти дерев"яні стелажі. 3.3. Міцність дерев"яних стелажів які використовують для укладання штабелів повинна бути розрахована на навантаження від -максимальної кількості рядів у штабелі. Застосовувати стелажі з поламаними дошками виступаючими цвяхами забороняється. Стелажі на підлозі складу належить укладати щільно між собою. 3.4. Перед початком укладання штабелів мішків з цукром-піском завідуючий складу цукру-піску або особа яка його заміщає зобов"язані: визначити способи укладання та розбирання штабелів; провести розстановку робочої сили; пояснити працюючим безпечні способи укладання та розбирання штабелів і попередити їх про можливу небезпеку; перевірити справність інвентаря індавідуальних засобів захисту; забезпечиш працюючих під час укладання та розбирання штабелів необхідними механізмами пристроями /відповідно до переліку який приведений в п.2.11/. 3.5. Перед початком розбирання штабелів завідуючий складу або особа яка його заміщає повинні перевірити стан штабеля який надлежить розбирати і який стоїть поруч впевнитись що немає нахилу деформації стінок штабеля або витіку цукру-піску з мішків і тільки після цього дати дозвіл приступати до розбирання. 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО УКЛАДАННЮ ТА РОЗБИРАННЮ ШТАБЕЛІВ МІШКІВ З ЦУКРОМ-ПІСКОМ 4.1. Укладання та розбирання штабелів мішків з цукром-піском треба проводити під наглядом завідуючого складу або особи яка його заміщав. До того ж слід керуватися вимогами заводської інструкції яка складена з урахуванням місцевих умов і затверджена в установленому порядку. 4.2. Укладання мішків у штабель треба проводити з додержуванням їх перев"язки тобто мішки складені вздовж слід перев"язувати мішками які складені під кутом 90° до них /поперек/. 4.3. Мішки розміром 90x55 см за ГОСТ 8516-83 /нові і мішки які були у використанні непрані/ упаковані цукром-піском слід укладати в штабель наступними зв"язками: по п"ять шість вісім /варіант а б/ і п"ятнадцять /мал.1 2/. І-й ряд ІІ-й ряд Зв"язка по п"ять мішків І-й ряд II-й ряд Зв"язка по шість мішків І-й ряд ІІ-й ряд Зв"язка по вісім мішків варіант а Мал.І. Схеми укладання мішків у штабель. 1-й ряд ІІ-й ряд Зв"язка по вісім мішків варіант б 1-й ряд II-й ряд Зв"язка по п'ятнадцять мішків Мал.2. Схеми укладання мішків у штабель. Зв"язка по вісім /мал.1. варіант а/ рекомендується для уклдання в штабель упакованих цукром-піском мішків після прання а зв"язка по вісім /мал.2 варіант б/ - для укладання в штабель нових мішків. Краща перев"язка досягається при укладанні в штабель зв"язкою по п"ятнадцять нових і які були у використанні непраних мішків. 4.4. Розмір формованого штабаля залежить від кількості зв'язок укладених по довжині та ширині його основи. Для забезпечення стійкості штабеля кількість укладених зв'язок по п'ятнадцять мішків повинна бути не менше 4?4 і кількість зв"язок у штабелі укладених по п"ять шість вісім мішків - на менше 5x5. Залежно від місцевих умов /габаритів і планування складських приміщень прийнятої системи механізації/ допускається збільшення розмірів штабелів на 1-3 зв"язки. 4.5. Укладальний конвейєр штабелеукладача слід установлювати посередині штабеля з розрахунком щоб відстані під час перенесення мішків робітником на штабелі були рівними /мал.3/. Проводити подавання мішків штабелеукладачем на кут штабеля не допускається. 4.6. Укладання мішків у штабель на висоту до 36-го ряду слід проводити по одному ряду /настилом/. Укладання мішків на штабель вище 36 ряду треба проводити колонками. При укладанні настилом штабель формують починаючи з укладання крайніх мішків по його периметру і закінчують в середені штабаля /мал.3/. 4.7. Формування штабеля колонками слід починати з укладання крайніх колонок по його периметру. Мішки в колонках укладають з додержуванням перев"язки на висоту не більше 10 рядів для зв'язок "п"ятерик" "шестерик" і"восьмирик"' і на висоту 6 радів - "п"ятнадцять" /мал.4/. Після укладання крайніх колонок по периметру штабеля на прийняту висоту проводять укладання колонок в середині штабеля. 4.8. Для забезпечення стійкості штабеля мішків з цукром-піском укладання необхідно проводити із застосуванням прокладок. Прокладки із тканини шириною не менше 0 8 м і довжиною не менше 10 м слід укладати в усіх чотирьох кутах через кожні 10-12 рядів мішків по висоті. Довжина тканини на штабелі повинна перекривати не менше .двох зв"язок а довжина виступаючих кінців тканини повинна бути не менше 4-5 м. Після укладання 2-3 рядів мішків Мал. 3. Схема подавання мішків на штабель. Мал.4. Порядок укладання мішків з цукром-піском. зверху прокладок виступаючі кінці тканини загортають в середину штабеля /мал.5/. Допускається замість прокладок із тканини використовувати сухі чисті дошки. 4.9. В штабелях з довжиною сторін по основі більше 10 м потрібно додатково укладати прокладки в середині штабеля. 4.10. Щоб уникнути опуклості крайніх мішків укладання штабеля слід проводити із затяжною зовнішніх стінок до верху по висоті. Затяжку проводять за рахунок ущільнення мішків у зв"язках таким чином щоб штабель по висоті набирав форму піраміди. Розмір затяжки на кожний метр висоти штабеля повинен бути в межах 5 см /нахил 1:20/ 4.11. Для контролю потрібної затяжки штабеля під час його формування /збереження пірамідальної форми/ треба застосовувати спеціальний пристрій --візир /мал.6/. 4.12. Візири належить установлювати на кожному куту штабеля який укладають. Розмір затяжки контролюють візуально. При цьому кут що утворюється між вертикально установленим візиром і похило формованою стіною штабеля повинен бути в межах 3 градусів. 4.13. Необхідний кут затяжки потрібно попередньо установити візиром. Для цього треба натягти шнур між основою візиру і кронштейном що кріпиться на стояку висота якого повинна відповідати висоті штабеля що укладається. 4.14. Під час формування штабеля та укладання крайніх мішків укладальник повинен постійно контролювати нахил зовнішніх стінок забезпечуючи видимість першого нижнього ряду мішків з верхнього ряду штабеля який укладається. 4.15. Для забезпечення рівномірної усадки штабеля належить періодично змінювати місце подавання на нього мішків. 4.16. Установлення штабелеукладача /біля штабеля/ слід проводити так щоб вантажник постійно брав мішки в зоні яка віддалена від краю штабеля не менше ніж на 1 5-2 м. В зв"язку з цим застосовувати штабелеукладачі ШМ-2М ШМ-4 і АШМ-4 для укладання штабелів висотою більше 30 рядів забороняється. 4.17. Для забезпечення рівномірної усадки мішків укладання штабелів починаючи з 20-го ряду висоти слід здійснювати з перервами. Доцільно цроводити укладання штабелів у двох секціях складу побригадно. Кожна бригада повинна укладати свій штабель. Мал.5. Схема укладання прокладок із тканини у штабів. Мал.6. Ескіз візира. 4.18. В штабелях що укладаються без виступів після 30 ряду по висоті треба залишати нішу за розміром по ширші на одну зв'язку - при укладанні мішків зв"язкою "п"ятнадцять" або дві зв'язки - при укладанні "п'ятериком" "шестериком" або "восьмириком" /мал.7/. Ніша використовується для установлення приставних драбин і початку розбирання штабеля. 4.19. Якщо заводи забезпечені складськими приміщеннями в достатньому обсязі допускається здійснювати уклядання штабелів мішків з цукром-піском на висоту до 46 рядів з виступами. Виступ залишають через 26 рядів по висоті штабеля. Розмір виступу на половину укладаємої зв"язки по всьому периметру штабеля /мал.8 9/. Укладання штабелів з виступами допускається без застосування прокладок. 4.20. Розбирання деформованих штабелів належить проводити під наглядом завідуючого складу або особи яка його заміщає тільки після їх огляду та проведення спеціального інструктажу працюючим. 4.21. Розбирання штабеля слід проводити із дотримуванням укосу для забезпечення якого передування забивная мішків із штабеля повинно бути зворотним їх укладанню /мал. 4/. 4.22. В процесі розбирання необхідно стежити щоб посіійно зберігався укіс на штабелі. Розбирання штабеля після утворення стрімких прямовисних стінок не допускається. 4.23. Забороняється починати розбирання штабеля з нижніх рядів для прискорюваного падіння його верхніх рядів /шляхом обвалу/. 4.24. Переміщення мішків із згрудкованим цукром-піском по укосах на штабелі під час його розбирання треба проводити з особливою обережністю. Такі мішки змінюють напрямок руху і можуть травмувати працюючих які знаходяться унизу штабеля. 4.25. Робітники які зайняті розбиранням штабеля повинні постійно слідкувати за пересуванням кожного мішка по укосах. Дії робітників на штабелі повинні бути взаємно погоджені з діями робітників які працюють унизу на прийманні мішків. У вападку непередбаченого руху мішка із штабеля по укосах униз робітник на верху штабеля повинен в обов"язковому порядку по робітника який укладає мішки на конвейєр. Мал.7. Схема загльного вигляду штабеля мішків з цукром-піском висотою 46 рядів з приставною драбиною. Мал.8. Схема загального вигляду штабеля мішків з цукром-піском які укладені з виступами на бокових сторонах. Мал.9. Схема загального вигляду штабелю мішків з цукром-піском які укладені з виступами по всьому периметру. 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 5.1. Найбільш небезпечними аварійними ситуаціями є: нахил зовнішніх стінок штабеля або утворення опуклостей мішків; витік цукру-піску із мішка. 5.2. При виявленні деформованого штабеля який має опуклості нахил стінок розбирання його слід проводити з дотриманням укосів. 5.3. При виконанні робіт по укладанню та розбиранню штабелів мішків з цукром-піском можуть виникнути нещасні випадки зв"язані з травмуванням яке спричинилося падінням робітника з висоти /штабеля драбини механізмів/ обвалами штабелів падінням мішків із штабелів і конвейерних стрічок ураженням електричнім струмом опіками рухомими машинами і механізмами. 5.4. Під час механічного травмування /пораненні кровотечі/ треба негайно зупинити приплив крові до пораненого місця придавити відповідну артерію пальцем вище місця поранення а потім накласти тугу пов"язку і піднять кінцівку. Під час поранення /колотого розірваного різаного/ необхідно змазати шкіру навколо рани йодною настойкою і перев"язати її використовуючи індивідуальний перев"язочний пакет. При переломі кістки потерпілого необхідно покласти або посадити в зручне положення при якому він відчуває найменшу біль. Пошкоджена частина тіла повинна бути нерухомою. Відкритий перелом обробляють як звичайну рану. На місце закритого перелому накладають холодний компрес після чого фіксують частину тіла поблизу перелому так щоб уламки кісток удержувались в місці перелому в стані зіткнення. Для цього на місце перелому прикладають шини - плоскі вузькі предмети які потім перебинтовують і закріплять за допомогою мотузка або косинки. 5.5. Під час опіку І ступеня /почервоніння і припухлість шкіри/ треба змазати уражене місце розчином марганцевокислого калія або 2%-ним розчином питної соди присапати тальком. Під час опіку П ступеня /міхури наповненні прозорою рідиною/ міхури не розрізувати і не проколювати. Місце опіку змочити марганцевокислим калієм або чистим спиртом після чого накласти стерильну суху пов"язку щоб не розірвати міхурів. 5.6. Під час ураження електричним струмом потерпілого необхідно швидко звільнити від дії струму і негайно подати йому медичну допомогу викликати лікаря. Перша медична допомога потерпілому від дії електричного струму завершується під час проведення штучного дихання та масажу серця. Найбільш ефективним способом штучного дихання є дихання яке здійснюють способом "із рота в рот". Масаж серця проводять здавлюючи руками нижню половину грудної клітки так щоб вона зміщувалась у напрямку до хребта на 3-4 см ритмічно 60 разів на хвилину. Якщо допомогу потерпілому подає одна людина то їй належить одночасно робити масаж серця та штучне дихання. При цьому 15 здавлювань грудної клітки чергують з 3-ма штучними вдихами. Штучне дихання та масаж серця треба здійснювати де прибуття медичної допомоги. 6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 6.1. Прибрати робоче місце. 6.2. Скласти прилади обладнання якими користувалися під час роботи в установлених місцях. 6.3. Здати роботу завідуючому складу або особі яка його заміщає і яка відповідає за проведення робіт. 6.4. Відключити електроприводи навантажуівльно-розвантажувальних механізмів. 6.5. Перевірити технічний стан і справність навантажувально-розвантажувальних механізмів та зробити відповідну відмітку в Журналі. 6.6. Перевірити стан укладених у складі штабелів. На випадої виявлення деформації штабеля або порушення стійкості прийняти відповідні міри для забезпечення безпечності працкапчих: закрити проходи і установити запобіжні знаки безпеки. 6.7. Виходячи з приміщення складу необхідно вимкнути електричні прилади і освітлення. ЗМІСТ 1. Вступ 2. Загальні вимоги безпеки 3. Вимоги безпеки перед початком роботи 4. Вимоги безпеки під чао виконання робіт по складанню та розбиранню штабелів мішків з цукром-піском 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 6. Вимоги безпеки після закінчення роботи ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ХАРЧОВІЙ І ПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ КОНЦЕРН ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТЇ УКРАЇНИ "УКРЦУКОР" УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УкрНДІЦП УЗГОДЖЕНО: Заступник голови Держнаглядохорогпраці ЗАТВЕРДЖУЮ: Перший заступник голови Правління концерну "Укрцукор" " " 1996р. Б.О.МЕЛЕНТЬЕВ " " 1996р. ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ ПО УКЛАДАННЮ ТА РОЗБИРАННЮ ШТАБЕЛІВ МІШКІВ З ЦУКРОМ-ПІСКОМ ДОПОВНЕННЯ №1 Директор УкрНДІЦП В.О. Штангеєв КИЇВ-1996 ВСТУП "Типова інструкція з охорони праці при виконанні робіт по укладенню та розбиранню штабелів з цукром-піском" визначає порядок укладання та розбирання штабелів мішків масою 50 кг включає загальні вимоги безпеки і призначення для осіб які відповідають за безпечне виконання вказаних робіт а також осіб які виконують ці роботи. Стандартами на цукор не допускається присутність в ньому механічних або інших сторонніх домішок. В той час згідно з ГОСТ 8516-78 допускається наявність в мішках кестриці від 0 15 до 0 3% ворсу від 2 до 4%. Таким чином цукор упакований в тканинні мішки може забруднюватися цими механічними домішками що викликає справедливі нарікання споживачів. І часто цукор який за показниками якості вимогами стандарту може бракуватися через наявність костриці і вореу а до цукрових заводів застосовують необгрунтовані штрафні санкції. В зв"язку з вишевикладеним а також з виходом України по торговлі цукром на світовий ринок для забезпечення його конкурентноздатності необхідна така тара для пакування цукру яка була б гігієнічна не забруднювала цукор сторонніми домішками була міцною зберігала якість і кількість цукру. Щоб уникнути цих недоліків цукровими заводами закупляються і використовуються поліпропіленові мішки для пакування в них цукру. Якість таких мішків часто не відповідає мінімальним технічним вимогам. З"явилися труднощі у відношені якості мішків і безпеці при роботі з ними особливо при штабелюванні. З цією метою УкрНДІЦПом разом з цукровими заводами були випробувані мішки з цукром виготовлених плівкових ниток виробництва Турції Японії Німеччини Голандії Австрії та інші. В результаті проведених випробувань поліпропіленових мішків був вибраний як оптимальний мішок з такими фізино-механічними які передбачені розробленими проектом державного стандарту України "Мішки для цукру.Технічні вимоги". По результатам випробувань і внесені доповнення до Типової інструкції з вимогами забезпечення безпеки праці при використанні поліпропіленових мішків для пакування цукру. 1. ВИМОГИ ДО ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ МІШКІВ. 1.1. По фізико-механічних показниках поліпропіленові мішки поинні відповідати слідуючим вимогам; 1.1.1. Розміри мішка: довжина -95±2 см: ширина -56±1 см; 1.1.2. Маса мішка не менше -110±3 г. 1.1.3. Розривне навантаження тканини Н/кгс/ не менше: по основі -686 /70/; по утку -696/71/; денного шва -392/40/. 1.2. Мішки повинні бути пошиті з тканини у вигляді рукава тканого з поліпропіленовий плівковими нитками не менше ніж через чотири нитки за основою та утком. 1.3. Допускається застосування мішків з мішками-укладниками з поліетиленової плівки мішків з поліпропіленової армованої тканини ламінованої поліетиленовою плівкою. 1.4. Кожна партія мішків повинна супроводжуватись сертифікатом якості гігієнічними висновком державної санітарно-гігієнічної експертизи. 2.ПАКУВАННЯ ЦУКРУ В МШКИ 2.1 Для запобігання просипання цукру через зашивальний шов поліпропіленових мішків довжина стібка шва повинна бути менше 7 мм. В зв"язку з тим що існуючі зашивальні машини класу 38Д не забезпечують довжину стібка меншу 7 мм зашивання поліпропіленових мішків на таких машинках слід проводити з підгином краю горловини мішка шириною не менше 5 см двохнитковим ланцюговим швом. 2.2.З метою максимального збереження якості цукру та забезпечення безпеки праці доцільно упаковувати поліпропіленові мішки з поліетиленовими укладками цукор який відправляеться безпосередньо споживачу а також цукор після зберігання в силосах. 2.3. Цукор упакований в поліпропіленові мішки поліпропіленові з поліетиленовими укладками призначений для зберігання в штабелях повинен мати вологість не більше 0 07% температуру не вищу 25 0С. В зв"язку з відсутністю на цукрових заводах охолоджуючих пристроїв необхідну температуру цукру можна досягти шляхом дозрівання в бункерах. 3.Укладання та розбирання штабелів цукру упакованного в поліпропіленові мішки. 3.1. Поліпропіленова тканина в порівнянні з льно-джуто-кенафною має низький коефіцієнт тертя особливо при стиканні з однородною тканиною. В зв"язку з цим укладання мішків з цукром в штабель ускладнене та деякій мірі небезпечне. Мішки вимагають професійного старанного укладання в штабелі. 3.2. Цукор запакований в поліпропіленові мішки та поліпропіленові мішки з поліпропіленовими укладками повинен укладатись в штабелі висотою не вище 36 рядків. 3.3. Персонал який занятий на укладанні штабелів мішків з цукром повинен бути фахово навчений та інструктований мати відповідний стаж та досвід в такій роботі. 3.4. Для забезпечення стійкості штабелю рекомендуються такі способи укладання поліпропіленових мішків та поліпропіленові мішки з поліпропіленовими укладками в штабеля; 3.4.1. Зв"язкою по п"ть або шість мішків /"п"ятириком" або "шестириком"/ з уступами по всьому периметру через 20 рядів по висоті штабелю Розмір уступу забезпечуеться за рахунок зменшення зв"язок по ширині та довжині штабелю на одиницю /мал.1 та 2/. Затягання стінок штабелю повинно забезпечуватися за рахунок ущільнення мішків при уклакданні. 3.4.2. Укладання в штабель мішків з цукром з застосуванням прокладок тканини чи дощок через кожні 10-12 рядів по висоті штабелю та рівномірного затягування стінок штабелю за рахунок ущільнення мішків при укладанні /мал.2/б/ та 3/. Рекомендовані зв"язки мішків: "п"ятнадцять" "шестирик" чи "п"ятирик"/мал.1/. 3.4.3. Укладання в штабель мішків з цукром-піском з збереженням пірамідальної форми штабелю. Пірамідальна форма штабелю повинна забезпечуватися за рахунок ущільнення та зменшення кількості рядів мішків починаючи з 15 та 25 рядів штабеля не уладати по основному ряду /мал.2/в/. Зменшення розмірів бокових сторін піраміди штабелю на 36 ряду мішків по високі повинно бути не менше 60-80 см. Даний спосіб укладання забезпечує стійкість штабелю без застосування прокладок. Рекомендована зв"язка мішків- "п"ятнадцать". 3.5. Розбирання штабелів цукру упакованого в поліпропіленові мішки необхідні проводити аналогічно тканинним мішкам з додержанням вимог безпеки відповідно Типової інструкції. 3.6. Для зручності та безпеки праці на початку розбирання штабели необхідно в ньому залишати ніщу в кінці укладання. На край утвореної ніші встановлюють довгий лоток кінець якого повинен опиратися на стіл. На верху штабелю 2-3 чоловіки проводять спуск мішків по лотку внизу штабелю 2 чоловіки приймають мішки на стіл та укладають їх на конвеєр чи інші засоби механізації. У випадках коли починають розбирати штабель без попередньо оставленої ніші її необхідно зробити на порчатку розбирання штабелю. Для цього 2-3 чоловіки підіймаються на штабель по приставній драбині і переміщують мішки вверх на краю штабелю утворюючи ніщу. Після цього довгий лоток встановлюють на край утвореного уступа і на стіл. Стадії і етапи розбирання штабелів приведені на мал.4. 3.7. Для розбирання штабелів рекомедуеться застосовувати штабелеукладачі типу ПМПЛЦ які забезпечені горізонтальною ділянкою укладального конвейера та зворотнім ходом крнвейерного полотна /мал.4/. 3.8. На більшості цукрових заводів джутові мішки опускають з штабелів по схилу з кантуванням що пояснюється меншою трудомісткістю такого методу роботи. Такий метод допускається застосовувати для розбирання штабелів з поліпропіленовими мішками /мал.4г/. 3.9. При всіх способах розбирання штабелів повинно проводитися під постійним збереженням схилу. Не допускаеться прводити розбирання з утворенням вертикальних стін мішків на штабелі. 3.10. За правильним додерженням схилів при розбиранні штабелів повинен постійно наглядати завідуючий складом чи його заступник бригадири та вантажники які приймають участь в роботі. 3.11.В разі укладання штабелів впритик розбирання штабелів повинно проводитись в зворотньому напрямі тобто першим повинен розбиратись штабель який укладали останнім і інші штабелі в такому порядку. 3.12. Укладання і розбирання мішків як тканинних так і поліпропіленових на краю штабеля повинен проводити навчений робітник-укладальник /на більшості заводів бригадир вантажників/ який відповідає за безпечний стан штабеля та безпечну організацїю праці на штабелі. Інші вантажники що працюють на штабелі повинні переносити мішки від штабелеукладчика і не підходячи 1-1 5м краю штабеля акуратно опускати їх з плеча на місце укладання. 3.13. Вантажники повинні бути проінструктовані безпечним методами рогботи на штабелі. Починаючи з 20-го ряду висоти штабеля укладальник повинен працювати з запобіжним поясом. Місце закріплення запобіжного пояса повинно забезпечувати переміщення укладальника по всьому периметру штабеля. 4.СПОСОБИ УКЛАДАННЯ МІШКІВ З ЦУКРОМ НА ПІДДОНИ. 4.1. Поліпропіленові мішки можуть використовуватись для транспортерно-складських робіт з цукром на піддонах /цукроворафінатні заводи склади торгових організацій кондитерські фабрики та ін. 4.2. Мішки укладаються на піддони пакетамидвома способами: перший спосіб- укладаеться 5 мішків /зв"зка "п"ятирик"/ висотою 4 ряди /малю5а/; другий спосіб - укладається 4 мішки висотою 5 рядів. Мішки укладаються по краях піддону так що піддон по периметру щільно закритий мішками при цьому утворюється квадратна викладка а всередині залишаеться вільне місце яке нагадуе димар в цегляній кладці /мал.5б/. Всі стики між мішками одного ряду повинні перекриватись мішками ряду який лежить вище утворений таким чином стійкий пакет мішків на піддоні дає можливість укладання їх в штабель висотою 5-7 шт. 4.3. В обох випадках формування пакетів вимагає ретельного укладання мішків на піддонах а їх транспортування - рівну відремонтовану підлогу в сладі. 5.ПІДГОТОВКА ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ МІШКІВ З ЦУКРОМ. 5.1. Поліпропіленова тканина мішків здатна руйнуватись при силовому зіткненні з гострими кінцями /плоскими конічними поверхнямри/ проколюватись перетиратись. 5.2. Для запобігання розривання мішків та втрат готової продукції необхідно проводити підготовку ремонт та налогодження конвейєрного транспорту подачі мішків з пакувального відділення в склад готової продукції ліквідувати гострі ребра місця можливого затискання мішків між стрічкою та роликом стрічкою та бортовим обшиванням иконвейєра в місцях стикання конвейєрів на спусках поворотах з"ємних пристроях та інш. 5.3. Вагони що подаються під навантаженя поліпропіленовими мішками з цукром повинні бути ретельно підготовлені за необхідністю помиті підсушені будь-які гострі виступи на внутрішній поверхні вагону повинні бути ліквідовані. Вмступаючі конструктивні елементи дверей які можуть бути причиною розриву поліпропіленових мішків повинні бути обернуті мішковиною або іншим матеріалом.Перед навантаженням вагону мішками підлога повинна бути застелена папером плівкою або тканиною. 5.4. Вантаження полыпропіленових мішків з цукром в залызничному вагони необхідно проводити таким же способом як тканинних. 5.5. Мішки в міждверному просторі вагону повинні укладатися з перев"язуванням щоб уникнути їх застосування під час транспортування. 6.ЗАХОДИТИ ПО ЗНІМАННЮ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ З ПОВЕРХНІ МІШКІВ. 6.1.Поліпропіленова поверхня мішків здатна електризуватися і накопичувати статичну електрику. Для часкового знімання статичну електрику. 6.1.1. Розкривання тюків сортування мішків і підготовку їх до передачі в пакувальню проводити на спеціальному металевому столі з"єднаному заземлення. 6.1.2. Забезпечити робітників складу мішкотари пакувальні вантажників складу цукру бавовняними рукавицями і спеціальним взуттям. 6.1.3. Транспортні засоби які використовуються для перевезення мішків із складу мішкотари в упакуваню повинні бути заземлені. 6.1.4. Встановлювати на кінці металевого каркасу штабелеукладальників вагононавантажувачів поворотних пристроях магістральних конвейєрів та скидальних коробках рухому металеву пластинку довжиною 500 мм і шириною не менше 200 мм або три і більше ланцюги по ширині стрічки для зняття статичної електрики. Нижня частина пластини та ланцюгів повинна знаходитися на відстані 120 мм від поверхні стрічки. 6.1.5. При підготовці подвійної мішкотари з поліпропіленових або тканинних мішків з поліетиленовими укладками одягати на спеціальній металевій рамі надійно з"єднані з контуром заземлення. 6.1.6. Взяти до уваги що статична електрика може негативно виливати на електронну систему дозаторів цукру в зв"язку з чим в їх електричній схемі необхідно передбачати спеціальний їх захист. Заступник директора УкрНДІЦП Ю.В.ТОВСТЕНКО Завідуючий відділом охорони праці В.Ф.ЄФІМЕНКО а б В Мал. 1. ВИДИ ЗВ'ЯЗОК МІШКІВ а Зв'язка по 5 мішк!в - "п'ятирик"; б Зв'язка по 6 мішків - "шестерик"; Е Зв'язка по 15 мішків. Мал. 2. СХЕМИ УКЛАДАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ МІШКІВ З ЦУКРОМ В ШТАБЕЛЯ а штабель пірамідальної форми в уступом укладений зв'язкою "п'ятериком"; б штабель пірамідальної форми з прокладками і в тканини укладений зв'язкою по 15 мішків. в штабель пірамідальної форми укладений Зв'язкою по 15 мішків. Мал.3. УКЛАДАННЯ ДОЩАТИХ ПРОКЛАДОК НА ШТАБЕЛІ МІШКІВ З ЦУКРОМ. а б в г д Мал.4. СТАДІЇ І ЕТАПИ РОЗБИРАННЯ ШТАБЕЛІВ а влаштування уступу для установки лотка на штабелі; 6 заотосування лотка на початку розбирання штабеля; в застосування лотка на стадії розбирання штабеля; г метод переміщення мішків по схилу штабеля; д застосування штабелеукладача для розбирання штабеля. а б Мал. 5. СХЕМИ УКЛАДАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ МІШКІВ З ЦУКРОМ НА ПІДДОН. а зв'язкою "п'ятерик"; б зв'зкою по 4 мішки.