НАОП 5.1.30-1.05-93

НАОП 5.1.30-1.05-93 Правила нормування робочого часу та відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України

ПРАВИЛА НОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ ЕКІПАЖІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАІНИ Затверджені наказом Міністерства транспорту України від 22 грудня 1993 р. № 508 Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 грудня 1993 р. за № 209 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ці Правила розроблені відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України із урахуванням вимог стандартів Міжнародної організації цивільної авіації ІКАО . 1.2. Дія цих Правил поширюється на користувачів повітряного простору України при виконанні всіх видів авіаційних робіт у народному господарстві чартерних та регулярних громадських повітряних перевезень. 1.3. Жоден експлуатант повітряного судна не має права покласти на екіпаж службові обов'язки виконання яких може призвести до порушення цих Правил а також з цієї причини кожен екіпаж має право не виконувати таке доручення. 1.4. Мінімальний склад льотного екіпажу встановлюється порадником з льотної експлуатації залежно від класу повітряного судна. 1.5. При допущенні льотного складу до роботи на умовах сумісництва необхідно керуватися чинним законодавством з цього питання. 1.6. При покладанні на члена екіпажу який перебуває на землі додаткових обов'язків до його основних експлуатант повинен вжити заходів для того щоб вони не суперечили встановленому при цьому часу відпочинку та не призводили до збільшення стомлювання в польоті. 1.7. Як експлуатант так і члени екіпажу повинні підтверджувати в будь-який час на вимогу органу державного регулювання діяльністю авіації України на території зарубіжної держави на вимогу відповідного органу передбаченого міжнародними правилами що їх діяльність здійснюється в межах норм які Встановлені цими Правилами. Для контролю подаються такі документи: формуляри літака та двигунів завдання на політ польотний лист бортовий журнал індивідуальна льотна книжка журнал лист обліку робочого часу додаток 1 2 до цих Правил . 2. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ПРАВИЛ У цих Правилах використовувані терміни мають таке значення: 2.1. Екіпаж повітряного судна це особи авіаційного персоналу яким у встановленому порядку доручено виконання певних обов'язків з керування і обслуговування повітряного судна при виконанні польотів ст.35 Повітряного кодексу України . 2.2. Експлуатант особа організація або підприємство що експлуатує повітряні судна або пропонує свої послуги в цій галузі ст.5 Повітряного кодексу України . 2.3. Робочий час Робочий час включає: 1 польотний час; 2 передпольотну підготовку; 3 час післяпольотної роботи включаючи час зміни екіпажу; 4 час очікування вильоту з незалежних від екіпажу причин в аеропортах на оперативних точках та в інших місцях в разі ненадання умов для відпочинку; 5 час знаходження на різних чергуваннях у резерві; 6 час естафети; 7 час який витрачає екіпаж на аналіз польотів учбово-тренажерну підготовку проходження медичного огляду та інші види робіт що передбачаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку дня та колективним договором; 8 час спеціальних перерв що надаються між польотами згідно з інструкціями по виконанню робіт залежно від їх виду з метою запобігання стомлювання і підтримки надійної працездатності членів екіпажів але як правило не більше 1 години; 9 час службового перельоту членів екіпажу як пасажирів для виконання польоту з іншого аеродрому. 2.4. Польотний час це загальний час з моменту початку руху повітряного судна за рахунок власної тяги з метою зльоту до моменту його зупинки після закінчення польоту. 2.5. Час відпочинку це період часу протягом якого член екіпажу звільняється від виконання всіх службових обов'язків та функцій пов'язаних з його роботою. Час відпочинку екіпажу повітряного судна складається з: 1 часу передпольотного відпочинку який включає безперервний відрізок часу години дні відпочинку який надає адміністрація а екіпаж повинен додержуватися з обов'язковим відпочинком перед запланованим польотом з метою забезпечення необхідного рівня психофізіологічних функцій і надійної професійної діяльності в інтересах безпеки польоту що має відбутися; 2 часу післяпольотного відпочинку що включає безперервний відрізок часу години дні що встановлені графіком розпорядком чи спеціальним розпорядженням який повинен бути наданий екіпажу відразу після завершення по-льотного завдання для відновлення психофізіологічних функцій організму з метою профілактики розвитку стомлювання і захворювання в інтересах охорони здоров'я та забезпечення безпеки в наступних польотах; 3 часу перерви для відпочинку і харчування; 4 часу щотижневого відпочинку вихідні дні ; 5 часу щорічної відпустки. 2.6. Умови для відпочинку місця та приміщення для відпочинку досить зручні та ізольовані від пасажирів та інших членів екіпажу для забезпечення відпочинку членів екіпажу. 2.7. Відпочинок під час польоту період часу що надається одному чи декільком членам посиленого екіпажу в спеціально відведеному ізольованому від пасажирів місці для проведення реабілітаційних заходів з метою-підтримки необхідного рівня психофізіологічних функцій. 2.8. Час перебування у резерві час протягом якого члени екіпажу знаходяться у постійній готовності для виконання польотного завдання в пристосованих для відпочинку місцях. 2.9. Час естафети час протягом якого член екіпажу відповідно до розпорядку графіка роботи або розпорядження адміністрації перебуває за межами базового аеропорту місця постійного проживання чекаючи зміни з метою продовження польоту. 2.10. Базовий денний нічний час це інтервал часу від 06.00 до 22.00 від 22.00 до 06.00 години часового поясу постійного місця проживання або місця тимчасового проживання екіпажу якщо його строк складає понад 3 доби у тому числі три ночі поспіль . 2.11. Посилений екіпаж: це екіпаж до складу якого згідно з документом зараховані додаткові члени екіпажу з метою тимчасового підмінювання у польоті кожного члена основного екіпажу для їх відпочинку та підтримки надійної працездатності. 3. РОБОЧИЙ ЧАС ЕКІПАЖІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 3.1. Для пілотів штурманів бортінженерів бортмеханіків бортрадистів операторів бортпровідників тривалість робочого часу встановлюється відповідно до чинного законодавства України про працю. 3.2. Робота понад встановлену тривалість робочого часу є надурочною. Надурочні роботи можуть застосовуватися лише як виняток і для кожного члена екіпажу не повинні перевищувати норм визначених чинним законодавством України. 3.3. Початок закінчення та загальна тривалість щоденної змінної роботи. 3.3.1. Час початку та закінчення роботи кожного члена екіпажу загальна тривалість безперервної роботи екіпажів робочий час встановлюється власником або уповноваженим ним органом управління за погодженням з відповідними профспілковими комітетами відображається у графіках роботи екіпажів та в колективному договорі. Цей час протягом дня не повинен перевищувати величин вказаних у пп.3.3.2 3.3.6 в межах місяця місячної норми робочого часу передбаченої чинним законодавством України про працю. 3.3.2. Тривалість щоденного змінного робочого часу екіпажів повітряних суден які виконують регулярні та чартерні перевезення не повинна перевищувати норм наведених у табл. 1. 3.3.3. Для завершення рейсу в разі його затримання за згодою членів екіпажу тривалість щоденного робочого часу може бути збільшена в межах до 14 годин незалежно від початку часу роботи. В цьому випадку використання робочого часу тривалістю 14 годин дозволяється не більше двох разів на місяць. 3.3.4. У разі виконання польотів по аерофотозйомці на площинах обслуговуванню високоширотних експедицій проведення морських суден розведення криги та інші тривалість щоденного змінного робочого часу для членів екіпажів літаків 1 3 класів може встановлюватися до 13.5 годин. 3.3.5. При виконанні авіаційних робіт у народному господарстві авіаційно-хімічні роботи патрулювання ЛЕП трубопроводів геологорозвідка та інші тривалість щоденної змінної роботи членів екіпажів встановлюється залежно від виду робіт складності виконання польотів класу небезпечності ядохімі-каліїв що застосовуються і не може перевищувати: 1 для членів екіпажу який складається з одного пілота 10 годин; 2 для членів екіпажу який складається з двох і більше членів 12 годин. 3.3.6. Для льотного складу який зайнятий на авіаційних роботах у народному господарстві робочий день може бути поділений на частини з тією умовою щоб загальна тривалість робочого дня не перевищувала 10 годин. 3.3.7. Час перебування в резерві не повинен перевищувати 12 годин підряд при цьому екіпаж може виконувати будь-яке польотне завдання. 3.3.8. Польоти тривалістю щоденного змінного робочого часу членів екіпажів повітряних суден більше встановленої цими Правилами норми повинні виконуватися посиленими екіпажами. 3.4. Тривалість польотного часу 3.4.1. Для членів екіпажів повітряних суден встановлюються такі граничні добові місячні та річні норми польотного часу табл.2 3 4 . Таблиця І Початок роботи в інтервалі часу по базі години Гранично допустимий щоденний робочий час екіпажу години з 5.00 до 7.00 10 з 7.00 до 12.00 14 з 12.00 до 13. 00 13 з 13.00 до 14.00 12 з 14.00 до 15.00 11 з 15.00 до 16.00 10 з 16.00 до 17.00 9 з 17.00 до 5.00 8 3.4.2.На підприємствах в організаціях які виконують роботи по перевезенню пасажирів та вантажів у випадку виробничої необхідності за згодою членів екіпажу профспілкового комітету та з дозволу лікаря льотного загону польотний час за місяць може бути збільшений на 25 % від встановлених норм табл.2 у межах норм річного польотного часу. 3.4.3. Під час виконання учбових або тренувальних польотів в аеродромних умовах добова норма польотного часу на повітряних суднах 1 2 3 класів не повинна перевищувати 6 годин 25 посадок або заходів на посадку а при польотах на повітряних суднах 4 класу кількість посадок або заходів на посадку не повинна перевищувати 40. При виконанні маршрутних польотів добова норма польотного часу для льотного складу повітряних суден Як-18 Мі-2 Ка-26 повинна бути не більше 6 годин. 3.4.4. Виконання польотів на повітряних суднах із застосовуванням надзвичайно та високонебезпечних пестицидів якщо вони не обладнані системою кондиціювання й фільтрації повітря забороняється. 3.4.5. При роботі з препаратами різних класів небезпеки загальний польотний час за добу не повинен перевищувати норм вказаних у табл.5 6. При роботі з сумішними препаратами норма польотного часу визначається за препаратом найбільшого класу небезпеки. Таблиця 2 Норми польотного часу екіпажів повітряних суден які виконують роботи по перевезенню пасажирів та вантажів Тип літака Польотний час години Доба Місяць Рік Іл-86 Ан-124 Ан-225 8 60 600 Іл-62 Ан-74 Б-767 Б-737 Ту-154 Ту-134 Іл-76 Іл- 18 Як-40 Як-42 Ан-22 Ан-12 Ан-24 Ан-30 Ан-26 Ан-72 8 70 700 Л-410 УВПЄ Л-410 УВП Ан-28 6 60 600 Ан-2 8 80 800 Як-18 Як-18Т 6 80 800 Для бортпровідників на всіх типах повітряних суден: жінок 70 700 чоловіків 80 800 Примітка: для завершення рейсу у випадку його затримки польотний час за рішенням командира повітряного судна та за згодою екіпажу може бути збільшений в межах норм робочого часу вказаних в п. 3.3.2 цих Правил. Таблиця 3 Норми польотного часу на авіаційно-хімічних роботах у сільському та лісовому господарстві Тип повітряних суден та клас небезпечних речовин Польотний час години Доба Місяць Рік 3 надзвичайно та високонебезпечними пестицидами 1 2 клас Ан-2 5 80 800 Ан-2 з одним пілотом 4 70 700 Мі-2 Ка-26 4 70 700 3 помірно небезпечними пестицидами в поєднанні з добривами 3 клас Ан-2 7 80 800 Ан-2 з одним пілотом 5 70 700 Мі-2 Ка-26 5 70 700 3 мінеральними добривами та малонебезпечними пестицидами біопрепаратами при аеросівбі насіння 4 клас Ан-2 7 100 800 Ан-2 з одним пілотом 6 70 700 Мі-2 Ка-26 6 70 700 Ан-2 лісопатрульні польоти 8 80 800 Мі-2 Ка-26 лісопатрульні польоти 6 80 700 Мі-8 лісопатрульні польоти 7 80 700 Таблиця 4 Норми польотного часу екіпажів вертольотів та літаків під час виконання робіт у народному господарстві Тип повітряного судна Польотний час години Доба Місяць Рік Мі-2 Ка-26 6 70 700 Мі-б Мі-8 Мі-10К 7 70 700 Ан-30 8 70 700 Л-410 6 60 600 Ан-2 7 80 800 4. ЧАС ВІДПОЧИНКУ ЕКІПАЖІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 4.1. Відповідно до законодавства України про працю тривалість часу відпочинку повинна бути не менше подвійної тривалості попередній відпочинку роботи. Ці нормативи передпольотного та післяпольотного відпочинку є мінімально допустимі. 4.1.1. Час передпольотного відпочинку членів екіпажу при початку роботи в інтервалі з 5.00 до 17.00 годин базового часу повинен бути не менше 12 годин а в інтервалі з 17.00 до 5.00 не менше 24 годин. 4.1.2. Час передпольотного відпочинку членів екіпажу перед рейсами польотами тривалість робочого часу яких вище норм наведених у табл.1 пп. 3.3.5 3.3.6 повинен складати не менше 24 годин. 4.1.3. Час післяпольотного відпочинку членів екіпажу повинен бути не менше 12 годин якщо більше половини робочого часу припадає на період з 5.00 до 17.00 годин базового часу та не менше 24 годин якщо більше половини робочого часу припадає на період з 17.00 до 5.00 годин базового часу. 4.1.4. Час післяпольотного відпочинку після рейсу польоту тривалість робочого часу якого перевищувала норми наведені у табл.1 пп. 3.3.5 3.3.6 має бути не меншим подвійної тривалості попереднього робочого часу але не менше 24 годин. 4.1.5. Тривалість післяпольотного та передпольотного відпочинку членів екіпажів між рейсами польотами поза базовим аеропортом повинна дорівнювати величині робочого часу виконаного рейсу польоту але не менше 12 годин. При поверненні на базовий аеропорт членам екіпажу повинен надаватися не використаний час відпочинку. Час передпольотного та післяпольотного відпочинку екіпажу визначається на початку і по завершенню робочого тижня. У випадках виконання польоту екіпажем який знаходився у резерві його членам надається час відпочинку в розмірі не менше подвійної тривалості робочого часу з урахуванням перебування в резерві. 4.2. Членам екіпажу повітряного судна при проведенні авіаційних робіт надається перерва для відпочинку та харчування яка не включається в робочий час. Тривалість та час надання цієї перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. 4.3. Щотижневий та щорічний відпочинок членів екіпажів 4.3.1. Щотижневий безперервний відпочинок вихідні дні повинен надаватися в розмірі не менше 42 годин з урахуванням передпольотного або післяпольотного часу відпочинку. 4.3.2. Тривалість щорічної відпустки визначається відповідно до чинного законодавства та колективного договору підприємства. При тривалості відпустки більше 24 робочих днів на прохання членів екіпажу вона може бути поділена на частини. У виняткових випадках допускається перенесення відпустки на наступний робочий рік. 5. НОРМИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ ЕКІПАЖІВ ПРИ ВИКОНАННІ ТРАНСМЕРИДІАННИХ ПОЛЬОТІВ НА ЛІТАКАХ ЗЛІТНОЇ ВАГИ ПОНАД 250 ТОНН 5.1. Тривалість щоденного змінного робочого часу членів екіпажів повітряних суден не повинна перевищувати 10 годин при денній з 06.00 до 22.00 та 8 годин при нічній роботі з 22.00 до 06.00 годин базового часу. 5.2. Час передпольотного відпочинку якщо тривалість денного робочого часу залишається в межах вказаних в п. 5.1 повинен складати не менше 12 годин. 5.3. Час передпольотного відпочинку членів екіпажів перед рейсами польотами якщо тривалість нічного робочого часу залишається в межах вказаних в п. 5.1 повинен складати не менше 24 годин. 5.4. При виконанні польотів через океан або під час перетину 5 та більше часових поясів післяпольотний час відпочинку у проміжному аеропорту повинен становити 48 годин у базовому аеропорту не менше 72 годин. 5.5. При регулярній зайнятості члена екіпажу в складі посиленого екіпажу за рахунок чекання зміни на борту повітряного судна допускається з його згоди та з додержанням балансу робочого часу збільшення норми польотного часу до 100 % на місяць та до 50 % на рік. 6. ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ ЕКІПАЖІВ 6.1. Для членів екіпажів повітряних суден за погодженням з відповідним профспілковим комітетом льотного складу встановлюється підсумований облік робочого часу за обліковий період який визначається колективним договором. 6.2. Початком робочого часу члена екіпажу є його поява на робочому місці у час встановлений графіком роботи. Графіки роботи екіпажів повинні розроблятися відповідно до чинного розкладу повітряних суден плану роботи а також з урахуванням надання необхідного відпочинку та дотримання норм робочого часу що встановлюються цими Правилами. 6 3. Час передпольотної підготовки та післяпольотної роботи визначається нормуванням відповідно до норм праці і затверджується адміністрацією підприємства за погодженням з профспілковим комітетом. 6.4. Затримка вильоту з різних причин в разі надання членам екіпажу умов для відпочинку в аеропортах на оперативних точках та інших місцях вильоту зараховується як час відпочинку. 6 5. При польотах з посиленим екіпажем польотний час усім членам екіпажу зараховується повністю незалежно від обсягів зайнятості управлінням повітряним судном. 6 6. При виконанні польотів на різних типах повітряних суден а також різних видів робіт річні та місячні норми польотного часу визначаються пропорційно нальоту по типах повітряних суден та видів робіт. 6.7. Відповідальність за організацію обліку робочого часу екіпажів повітряних суден несуть командири льотних загонів окремих авіаескадрилій та керівники служб бортпровідників. Таблиця 5 Добові норми польотного часу на авіаційних роботах в сільському господарстві при переході від робіт з надзвичайно і високонебезпечними пестицидами до робіт з помірно- і малонебезпечними біопрепаратами аеросівбі та до транспортних польотів перельотів Добовий наліт з надзвичайно та високоне- безпечними пестицидами Типи повітряних суден Ан-2 з двома пілотами Ан-2 з одним пілотом Мі-2 Ка-26 Добовий наліт з помірно і малоне-безпечними пестицидами мінеральними добривами біопрепаратами аеросівбі Добовий наліт при транспортних польотах перельотах Добовий наліт з помірно і небезпечними пестицидами Добовий наліт з помірно і малонебезпечними пестицидами мінеральними добривами біопрепаратами аеросівбі та при транспортних польотах перельотах г. хв. г. хв. г. хв. годин хвилин годин хвилин 1 2 3 4 5 6 7 8 0 20 6 32 7 28 4 35 5 30 0 30 6 18 7 12 4 22 5 15 0 40 6 04 6 56 4 10 5 00 0 50 5 38 6 39 3 57 4 45 1 00 5 36 6 24 3 45 4 30 1 10 5 18 6 08 3 37 4 15 1 20 5 06 5 50 3 20 4 00 1 30 4 54 5 36 3 08 3 45 1 40 4 40 5 20 2 55 3 30 1 50 4 26 5 00 2 43 3 15 2 00 4 12 4 48 2 30 3 00 2 10 3 59 4 30 2 18 2 45 2 20 3 44 4 15 2 05 2 30 2 30 3 30 4 03 1 53 2 15 2 40 3 16 3 44 1 40 2 00 2 50 3 00 3 28 1 28 1 45 3 00 2 48 3 12 1 15 1 30 3 10 2 34 2 55 1 03 1 15 3 20 2 20 2 39 0 50 1 00 3 30 2 06 2 24 0 38 0 45 3 40 1 52 2 08 0 26 0 30 3 50 1 38 1 50 0 13 0 15 4 00 1 24 1 36 0 00 0 00 4 10 1 10 1 20 4 20 0 56 0 53 4 30 0 42 0 48 4 40 0 28 0 22 4 50 0 14 0 16 5 00 0 00 0 00 Таблиця 6 Добові норми польотного часу на авіаційних роботах в сільському господарстві при переході від робіт з помірнонебезпечними пестицидами до робіт з малонебезпечними пестицидами біопрепаратами аеросівбі та до транспортних польотів перельотів Добовий наліт з помірно небезпечними пестицидами Типи повітряних суден Ан-2 з двома пілотами Ан-2 з одним пілотом Мі-2 Ка-26 Добовий наліт з малонебезпечними пестици-дами мінеральними добривами біопрепаратами аеросівбі Добовий наліт при транспортних польо-тах перельотах Добовий наліт з малоне-безпечними пестицидами Добовий наліт з малоне-безпечними пестицидами мінеральними добривами біопрепаратами аеросівбі та при транспортних польових перельотах годин хвилин годин хвилин годин хвилин годин хвилин 1 2 3 4 5 6 7 8 0 20 6 40 7 37 5 36 0 30 6 30 7 25 5 24 0 40 6 20 7 14 5 12 0 50 6 10 7 00 5 00 1 00 6 00 6 50 4 48 1 10 5 50 6 40 4 36 1 20 5 40 6 30 4 24 1 30 5 30 6 17 4 12 1 40 5 20 6 06 4 00 1 50 5 10 5 54 3 48 2 00 5 00 5 43 3 36 2 10 4 50 5 30 3 24 2 20 4 40 5 20 3 12 2 30 4 30 5 10 3 00 2 40 4 20 4 58 2 48 2 50 4 10 4 46 2 36 3 00 4 00 4 35 2 24 3 10 3 50 4 23 2 12 3 20 3 40 4 12 2 00 3 30 3 30 4 06 1 48 3 40 3 20 3 50 1 36 3 50 3 10 3 38 1 24 4 00 3 00 3 26 1 12 4 10 2 50 3 15 1 00 4 20 2 40 3 00 0 48 4 30 2 30 2 52 0 36 4 40 2 20 2 40 0 24 4 50 2 10 2 30 0 12 5 00 2 00 2 18 0 00 5 10 2 50 2 06 5 20 1 40 1 55 5 30 1 30 1 43 5 40 1 20 1 32 5 50 1 10 1 20 6 00 1 00 1 10 6 10 0 50 0 58 6 20 0 40 0 46 6 30 0 30 0 35 6 40 0 20 0 24 6 50 0 10 0 12 7 00 0 00 0 00 Додаток 1 до Правил нормування робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України Рекомендована форма обліку робочого часу ЛИСТ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ ЗА МІСЯЦЬ 199 РОКУ Прізвище і. п-б Посада яку займає Робочий час година Числа місяця Всього робочого часу 1 2 3 4 ... 29 30 31 Польотний час Час роботи на землі у тому числі: 1 передпольотна підготовка; 2 післяпольотна робота; 3 стоянка у проміжному аеропорту згідно з розкладом; 4 затримка рейсу; 5 естафета; 6 резерв; 7 відрядження; 8 час роботи у підрозділі. Всього робочого часу: Особливі відмітки Підпис особи яка відповідає за планування та облік Розшифровка підпису Додаток 2 до Правил нормування робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України Рекомендована форма обліку робочого часу ЛИСТ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРИ РОБОТІ У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ У ВІДРИВІ ВІД БАЗОВОГО АЕРОПОРТУ МІСЯЦЬ 199 РОКУ Прізвище і. п-б Посада яку займає Робочий час година Числа місяця Всього робочого часу 1 2 3 4 ... 29 30 31 Польотний час Час роботи на землі у тому числі: 1 передпольотна підготовка; 2 післяпольотна робота; 3 час роботи двигуна на землі; 4 затримка вильоту очікування погоди організація роботи та ін. Всього робочого часу Особливі відмітки Командир повітряного судна Підпис Розшифровка підпису