ВБН В.2.2-ЦЗН-2002/ Мінпраці України

ВБН В.2.2-ЦЗН-2002/ Мінпраці України Будинки і споруди. Центри зайнятості населення базового рівня

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки i споруди Центри зайнятості населення базового рівня Заклади соціального призначення ВБН В.2.2-ЦЗН-2002 MIHICTEPCTBO ПРАЦІ I СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Київ – 2002 РОЗРОБЛЕНІ: ВАТ КиївЗНДІЕП канд. архіт. В.В.Куцевич – керівник докт. архіт. Л.М. Ковальський архітектор Б.М.Губов канд. техн. наук .Ф.Гершкович інженери І.М.Крапівін Б.Г.Польчук . ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України ПОГОДЖЕНІ: МОЗ України висновком державної санітарно-гігієнічної експертизи від 30.01.2002 р. №5.10/3191 Головним управлінням державної пожежної охорони МВС України листом від 18.02.2002 р. № 12/6/525 Держбудом України листом від 27.05.2002 р. №2/6-320 ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 45 від 15.01.2002 р. і вводяться у дію з 16.01.2002 р. ВСТУП Ці Норми відносяться до системи нормативних документів на громадські будинки та споруди базовим документом якої є ДБН В.2.2-9 "Громадські будинки та споруди. Основні положення". Будинки центрів зайнятості населення поділяють на: - державний Кримський республіканський обласні Київський та Севастопольський міські які здійснюють адміністративно-організаційні функції; - базового рівня міські районні міжрайонні районні у містах що працюють безпосередньо з населенням та роботодавцями із усього комплексу питань сприяння зайнятості. - ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки і споруди. ВБН В.2.2-ЦЗН-2002 Центри зайнятості населення базового рівня Заклади соціального призначення Вводяться вперше Ці Норми поширюються на проектування нових розширення та реконструкцію існуючих центрів зайнятості населення базового рівня далі – центри зайнятості які є закладами соціального призначення. Вимоги цих Норм є обов'язковими для організацій та установ які здійснюють проектну і будівельну діяльність на території України. Під час проектування будинків та приміщень центрів зайнятості поряд з положеннями цих Норм слід також виконувати вимоги чинних нормативних документів у галузі будівництва. Перелік нормативних документів на які є посилання наведено у додатку А 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Місткість будинків центрів зайнятості населення базового рівня визначається одночасною кількістю відвідувачів і чисельністю штатних працівників. Центри зайнятості населення базового рівня рекомендується проектувати місткістю на 30-50 80-90 160 250 300 та 400 відвідувачів з відповідною штатною чисельністю 10-15 25-30 50 70 100 та 150 працівників. 1.2 Центри зайнятості населення можуть розміщуватись в окремо розташованих будинках та вбудовано-прибудованих блоках до будинків іншого призначення у тому числі житлових за умови погодження з місцевими державними органами санепідемнагляду. При цьому повинна забезпечуватись взаємна планувальна ізоляція і автономне функціонування приміщень. У приміщеннях вбудованих у 1-й або 1-й і 2-й поверхи житлових будинків допускається розміщувати центри зайнятості населення базового рівня місткістю не більше ніж на 50 відвідувачів і 10-15 працівників. 1.3 Рівень відповідальності будинків центрів зайнятості – нормальний ІІ згідно з розділом 5 ГОСТ27751. 1.4 Одночасна кількість відвідувачів та чисельність працівників на яку розраховуються будинки центрів зайнятості населення встановлюється у завданні на проектування згідно із штатною чисельністю цих закладів. При цьому не враховується обслуговуючий персонал працівники підприємств громадського харчування гардеробники шофери та експлуатаційний персонал слюсарі столяри механіки електромонтери ліфтери прибиральниці підсобні робітники двірники опалювачі вахтери . 1.5 Необхідність влаштування споруд цивільної оборонну центрах зайнятості визначається завданням на проектування за погодженням із штабом цивільної оборони а їх проектування здійснюється згідно з вимогами ДБН В.2.2-5. 1.6 У будинках та приміщеннях центрів зайнятості повинні бути забезпечені умови перебування людей згідно з санітарно-гігієнічними параметрами внутрішнього середовища що встановлені у санітарних нормах і правилах які діють на території України: ДержСанПіН 173 ДСП 201 ДержСанПіН 239 НРБУ СанПіН 2605 СанПіН 3077 ДСП 3.3.6.037 ДСП 3.3.6.042 ДержСанПіН 3.3.2-007. 2 ВИМОГИ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 2.1 Будинки центрів зайнятості належить розміщувати переважно у громадських центрах міст їх районів та промислових районів. У селищах міського типу та сільських поселеннях будинки центрів зайнятості населення розміщують як правило у громадських центрах цих населених пунктів. 2.2 Розміри земельних ділянок для будинків центрів зайнятості населення слід приймати згідно з вимогами розділу 6 ДБН 360. У разі проектування центрів зайнятості у складі будинків громадських центрів вбудовано-прибудованих блоків до будинків іншого призначення а також в умовах затисненої забудови та реконструкції розміри площі ділянки і площі забудови не регламентуються. 2.3 На земельних ділянках слід передбачати під'їзди та підходи до будинку майданчики для стоянки автомобілів зелені насадження відповідно до завдання на проектування. 2.4 Біля входів до будинку центрів зайнятості належить передбачати зону очікування та відпочинку відвідувачів обладнану лавами та інформаційними стендами щитами . 2.5 Мінімальну відстань між окремо розташованими будинками центрів зайнятості і будинками та спорудами іншого призначення у тому числі протипожежні розриви до автостоянок та автозаправних станцій комплексів необхідно приймати відповідно до вимог ДБН 360. Проїзди у будинках для пожежних автомобілів слід передбачати згідно з вимогами викладеними у 2.12 ДБН В.2.2-9. 2.6 Кількість місць для стоянки службового та спеціального автотранспорту визначається завданням на проектування або проектом. Кількість місць для автомобілів відвідувачів рекомендується приймати із розрахунку 0 4-0 5 машино-місця на одного працівника який проводить прийом приблизно на 10 % відвідувачів а для співробітників центру зайнятості населення – із розрахунку 1 машино-місця на 10 працюючих. Стоянки для відвідувачів та працівників центрів зайнятості допускається об'єднувати. 2.7 У будинках центрів зайнятості в разі відповідного обґрунтування допускається влаштування вбудованих гаражів-стоянок без обслуговування автомобілів з урахуванням вимог ВСН 01. З СКЛАД ТА ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ 3.1 Склад та площі приміщень центрів зайнятості населення визначаються завданням на проектування відповідно до цих Норм та технологічних вимог. 3.2 Приміщення будинків центрів зайнятості поділяють на дві функціональні групи: I - приміщення основного призначення; II - приміщення обслуговуючого та допоміжного призначення. Приміщення основного призначення 3.3 До І функціональної групи відносять приміщення для прийому та роботи з відвідувачами і робочі приміщення для працівників які виконують внутрішню роботу іншу поточну роботу не пов'язану з прийомом відвідувачів : - приміщення інформаційно-довідкового та консультативного призначення самостійного ознайомлення відвідувачів з інформацією зал та приміщення для роботи з відвідувачами ; - кабінети керівників; - робочі приміщення працівників які проводять прийом та виконують внутрішню роботу; - холи для відвідувачів. Всі ці приміщення повинні бути планувальне максимально наближені одне до одного. 3.4 Чисельність відвідувачів з урахуванням осіб які їх супроводжують обсяг інформаційних пристроїв та кількість робочих місць спеціалістів інформаційно-довідкової служби приймаються за завданням на проектування. 3.5 Площу приміщень інформаційно-довідкового та консультативного призначення залу та приміщень для роботи з відвідувачами холів для відвідувачів належить приймати із розрахунку не менше 2 0 м2 на кожного відвідувача з урахуванням додаткової площі інформаційних стендів довідкових установок для самостійного пошуку профінформації відвідувачами а також із розрахунку не менше 6 м2 на одного працівника для розміщення робочих місць спеціалістів обладнаних комп'ютерами відповідно до СНіП 2.09.04 та СН 512. До приміщень інформаційно-довідкового та консультативного призначення відноситься також приміщення диспетчера-консультанта площею не менше 12 м2 яке може передбачатись при вестибюлі для відвідувачів. У випадку коли робоче місце диспетчера-консультанта розміщується у залі для роботи з відвідувачами площа цього робочого місця приймається не меншою за 6 м2. 3.6 У залі для роботи з відвідувачами передбачаються такі зони: - довідково-інформаційна; - самостійного пошуку роботи; - профінформаційна; - реєстраційно-приймальна. Частина з них може функціонувати в окремих приміщеннях. Площу залу для роботи з відвідувачами центрів зайнятості розраховану виходячи з кількості відвідувачів та працівників у залі рекомендується приймати за таблицею 1. Таблиця 1 Типи центрів зайнятості одночасна кількість відвідувачів / чисельність працівників центру Площа залу для роботи з відвідувачами м2 кількість відвідувачів працівників центру зайнятості 20-30 5-7 50 10-15 100 25 150 40 180 50 240 70 Центр зайнятості на 30-50 відвідувачів / 10-15 працівників 75 Центр зайнятості на 80 відвідувачів / 25-30 працівників 150 Центр зайнятості на 160 відвідувачів/ 50 працівників 300 Центр зайнятості на 250 відвідувачів / 70 працівників 460 Центр зайнятості на 300 відвідувачів / 100 працівників 560 280x2 Центр зайнятості на 400 відвідувачів / 150 працівників 760 460+300 3.7 Площу кабінетів керівників центрів зайнятості їхніх заступників а також приймальних належить приймати згідно з таблицею 2 відповідно до вимог СНІП 2.09.041 . 1 Те саме стосується 3.8-3.13. Таблиця 2 Посада Площа приміщення м2 не менше якщо чисельність працівників До 50 50-100 понад 100 Керівник центру зайнятості 18 24 36 Заступник керівника 12 18 24 Приймальна 12 12 18 Примітка. Кабінети керівників та їхніх заступників передбачають як правило із загальною приймальною. 3.8 Площу кабінетів начальників відділів слід приймати не менше 12 м2. За кількості працівників відділу до 5 осіб робоче місце начальника може розміщуватись у приміщенні відділу. При цьому воно має бути виділено в окрему зону. 3.9 Площа робочого приміщення для одного співробітника повинна бути не меншою за 9 м2. 3.10 Площа робочого приміщення працівника що проводить індивідуальний прийом відвідувачів має бути не меншою 12 м2 в разі розміщення двох працівників в одній кімнаті – не меншою 18 м2. 3.11 Площу загальних робочих кімнат для декількох працівників належить визначати виходячи із кількості службовців різних категорій на основі диференційованих показників площі на одне робоче місце але не менше: 9 0 м2 – начальник відділу головний бухгалтер головний спеціаліст; 7 5 м2 – заступник начальника відділу заступник головного бухгалтера старший спеціаліст та ін.; 6 5 м2 – спеціаліст бухгалтер та ін.; 6 0 м2 – діловод друкарка оператор ПК. 3.12 Площу приміщення адміністратора комп'ютерної мережі належить приймати не менше 9 м2. 3.13 У приміщеннях основного призначення належить передбачати вбудовані шафи із розрахунку 0 2 м2 на 1 працівника площа вбудованих шаф включається до площі приміщень . 3.14 Пропорції приміщень основного призначення для прийому та роботи з відвідувачами в разі однобічного освітлення повинні бути не менше співвідношення 1:2 ширина до глибини . Приміщення обслуговуючого та допоміжного призначення 3.15 До II функціональної групи приміщень відносять: - вхідну групу; - приміщення для нарад та переговорів; - приміщення для психологічного розвантаження персоналу; - приміщення для громадського харчування; - приміщення для зберігання обробки та розмноження документів; - санітарно-побутові приміщення; - технічні. 3.16 Вхідна група приміщень для працівників вестибюль приміщення охорони може бути автономною чи об'єднаною з вестибюлем для відвідувачів. 3.17 Площу вестибюля для відвідувачів необхідно приймати із розрахунку не менше 0 17 м2 на одну людину одночасної місткості центру зайнятості. Площа об'єднаного вестибюля для відвідувачів та працівників або автономного вестибюля для працівників приймається із розрахунку 0 8 м2 на одного працівника центру зайнятості плюс 6 м2 див. додаток Б . 3.18 При вестибюлях та холах для відвідувачів слід передбачати санітарні вузли для відвідувачів у тому числі для інвалідів. Їх площу та обладнання необхідно приймати згідно з ДБН В.2.2-9 і ВСН 62. Рекомендований склад та площа санітарних вузлів для відвідувачів залежно від місткості центрів зайнятості наведені у додатку Б. Вимоги до влаштування санітарних вузлів для працівників центрів зайнятості населення – див. 3.29. 3.19 Площа приміщення охорони встановлюється завданням на проектування за погодженням з місцевими органами внутрішніх справ. 3.20 Кількість місць у приміщеннях залах для нарад належить приймати із розрахунку 75 % від кількості працівників плюс 15. Площу на одне місце у залі для нарад – не менше 0 8 м2. Ці зали використовуються також для проведення постійних семінарів з роботодавцями та безробітними. Якщо чисельність персоналу центру зайнятості більше 150 осіб можуть передбачатися зали для зборів. Коли місткість залу до 150 осіб площа приймається не менше 1 2 м2 на одне місце коли більше 150 місць – 1 1 м2. При залі для зборів передбачається приміщення для зберігання інвентарю площею 0 2 м2 на одне місце у залі але не менше 8 м2. 3.21 Площа приміщень психологічного розвантаження персоналу визначається завданням на проектування із розрахунку 0 9 м2 на одну людину згідно зі СНІП 2.09.04 але не менше 12 м2. У приміщеннях передбачається звукоізоляція та освітлення що регулюється. 3.22 Якщо чисельність працівників до 50 то у будинках центрів зайнятості належить передбачати кімнати для приймання їжі якщо кількість працівників від 50 до 200  – буфет якщо понад 200 – їдальню. Кількість місць у кімнаті для приймання їжі буфеті або їдальні належить приймати із розрахунку одне місце на чотирьох працівників. Площу кімнат для приймання їжі рекомендується визначати з розрахунку 0 8 м2 на кожного працівника але не менше 12 м2. Площу буфету та їдальні слід приймати згідно з нормативними документами на проектування підприємств громадського харчування. 3.23 Площа архіву діючих справ приміщення оперативної картотеки комп'ютерної інформації архіву довгострокового зберігання та обсяги зберігання визначаються завданням на проектування. Площа кожного з цих приміщень приймається не меншою 18 м2. 3.24 Приміщення копіювально-множних робіт передбачається на першому або на цокольному поверхах із влаштуванням автономної вентиляції. Площу приміщення для ксерокопіювання документів слід передбачати із розрахунку 9 м2 на один апарат і по 6 м2 на кожний наступний. 3.25 Площа комор матеріалів виробничого призначення у тому числі для зберігання бланків встановлюється завданням на проектування залежно від розрахункових обсягів оперативних запасів але не менше 9 м2. 3.26 Площу комори обладнання та інвентарю рекомендується приймати за табл. З. Таблиця З Приміщення Площа м2 не менше якщо розрахункова площа будинку тис. м3 до 0 5 від 0 5 до 1 понад 1 Комори обладнання та інвентарю 18 24 36 3.27 Для зберігання прибирального інвентарю повинно бути передбачено приміщення площею не менше 1 5 м2. 3.28 Санітарні вузли для працівників чоловіків та жінок як правило розміщують на кожному поверсі будинку. Допускається розташовувати санітарні вузли для чоловіків та жінок через один поверх якщо кількість працюючих на поверсі не більше 30 осіб. Кількість приладів слід приймати із розрахунку не менше одного унітаза на 20 жінок і не менше одного унітаза та одного пісуара на 50 чоловіків але не менше двох на будинок. Якщо кількість працівників до 10 осіб то можна передбачати один санвузол. Кількість умивальників має бути не менше одного на чотири санітарних прилади. 3.29 Склад технічних приміщень венткамера електрощитова тощо визначаються завданням на проектування а їх площі – проектом. 3.30 Рекомендований склад та площі приміщень центрів зайнятості населення базового рівня наведений у додатку Б. 4 ВИМОГИ ДО ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ВИРІШЕНЬ 4.1 Висота поверхів від підлоги до стелі де розташовані основні приміщення центрів зайнятості повинна бути не менше 3 0 м. У коридорах допускається зменшення висоти до 2 5 м. В разі розміщення окремих приміщень центрів зайнятості у вбудованій частині будинку іншого призначення висоту від підлоги до стелі допускається приймати рівною висоті приміщень цього будинку але не менше 2 5 м. 4.2 Вхідні вузли та комунікації повинні відповідати ДБН В.2.2-9. Один з основних входів до будинку має бути обладнаний пандусом або іншим пристроєм для інвалідів та маломобільних груп населення. Тамбури у будинку належить передбачати згідно з ВСН 62. 4.3 Вестибюль санітарні вузли розраховуються на працівників та відвідувачів у тому числі інвалідів. Загальна кількість працівників та відвідувачів співвідношення чоловіків та жінок встановлюється завданням на проектування. 4.4 У будинках центрів зайнятості заввишки 3 поверхи і більше або якщо приміщення центрів зайнятості розміщені в будинках іншого призначення на 3 поверсі і вище необхідно передбачати пасажирські ліфти для відвідувачів та працівників центрів зайнятості. В разі коли приміщення центрів зайнятості розміщені у будинках нижче 3-го поверху влаштування ліфтів чи пандусів встановлюється завданням на проектування або проектом згідно з вимогами ДБН В.2.2-9 та ВСН 62 з урахуванням можливості відвідування центрів зайнятості інвалідами. Кількість ліфтів але не менше двох їх вантажопідйомність та габарити кабін визначаються розрахунком згідно з ГОСТ 22011 ДБН В.2.2-9 і ВСН 62. 4.5 Комунікаційні шляхи у зоні приміщень для прийому та роботи з відвідувачами див. 3.3 даних Норм повинні відповідати ВСН 62. Ширина коридорів у зоні приміщень для індивідуальної роботи та відпочинку працівників повинна бути не менше 1 4 м для нового будівництва і не менше 1 2 м у разі реконструкції будинків. 4.6 Об'ємно-планувальне вирішення повинно забезпечувати можливість безпечного пересування всередині будинку у тому числі для інвалідів. Не слід використовувати поодинокі сходинки висота порогів не повинна перевищувати 0 025 м. 4.7 Приміщення громадського харчування технічні служби складські приміщення за винятком приміщень з легкозаймистими речовинами горючими рідинами горючими газами та легкозаймистими матеріалами і ряд інших приміщень допоміжного призначення допускається розміщувати у підвальних та цокольних поверхах при додержанні відповідних вимог ДБН В.2.2-9 СНІП 2.01.02 та СанПіН 42-123-5777. 4.8 Санітарно-гігієнічні приміщення повинні розташовуватись у зручному взаємозв'язку з вестибюлем приміщеннями для роботи з відвідувачами залами для нарад та зборів робочими кабінетами на відстані не більше 75 м від найбільш віддаленого місця постійного перебування людей. 4.9 Захисні пристрої які запобігають можливості несанкціонованого проникнення до будинку та окремі приміщення передбачаються згідно із завданням на проектування. Захисна огорожа на вікнах приміщень повинна бути такою що відчиняється із середини приміщення або розсувається. У разі використання захисної огорожі на вікнах не повинні погіршуватися рівні природного освітлення приміщень. 4.10 У приміщеннях центрів зайнятості повинно бути забезпечено природне та штучне освітлення згідно з вимогами СНіП ІІ-4 і ДБН В.2.2-9. 4.11 Для природного освітлення окремих переважно зальних приміщень допускається верхнє освітлення а для його організації - використання зенітних ліхтарів та інших конструкцій виконаних із негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1 з можливістю їх дистанційного відчинення для провітрювання приміщень. Примітка. Горючість і групи будівельних матеріалів за горючістю визначаються відповідно до ДСТУ Б В.2.7.19. 4.12 Об'ємно-планувальне вирішення будинків повинно забезпечувати захист робочих приміщень від зовнішнього та внутрішнього шуму згідно з вимогами СНіП II-12. У разі розміщення центрів зайнятості на першому та другому поверхах житлових будинків або блокування з ними слід передбачати конструктивно-планувальні заходи щодо обмеження взаємопроникнення шумів. 4.13 Об'ємно-планувальні та інженерно-конструктивні вирішення будинків центрів зайнятості повинні забезпечувати економне використання енергоресурсів. Теплозахисні якості огороджувальних конструкцій повинні відповідати вимогам СНІП ІІ-З. 4.14 Конструктивні вирішення конструкції будинків та їх частин належить проектувати відповідно до об'ємно-планувального вирішення з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9 та згідно зі СНіП 2.01.07 СНіП 2.02.01 СНіП 2.03.01 СНіП ІІ-22 СНіП ІІ-23 СНіП 2.03.06 СНіП ІІ-25 ДБН В.1.1-5 СНіП ІІ-7 СНіП ІІ-З СНіП ІІ-12 СТ СЕВ 4867 ГОСТ 27751 а також СНіП 2.01.02 і вимог розділу 5 цих Норм. 4.15 Будівельні та опоряджувальні матеріали що використовуються повинні відповідати вимогам радіаційної безпеки згідно з ДБН В.1.4-1.01 ДБН В.1.4-2.01 а також вимогам МОЗ України. 5 ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ 5.1 Під час проектування центрів зайнятості необхідно передбачати протипожежні заходи згідно з вимогами СНіП 2.01.02 ДБН В.2.2-9 ДБН В.2.5-13 та інших нормативних документів нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки що діють на території України а також цих Норм. 5.2 Будинки центрів зайнятості можуть проектуватися І II III ІІІа ІІІб IV ІVа V ступенів вогнестійкості. Допускається розміщення приміщень центрів зайнятості в будинках іншого призначення не нижче III ступеня вогнестійкості див. 1.2 даних Норм . При цьому приміщення центрів зайнятості повинні відокремлюватися від приміщень іншого призначення протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу. Ступені вогнестійкості будинків та типи протипожежних перегородок та перекриттів визначаються згідно з СНіП 2.01.02. 5.3 Площу поверху між протипожежними стінами пожежного відсіку слід приймати залежно від ступеня вогнестійкості будинку і поверху на якому розміщуються у будинку приміщення центрів зайнятості згідно з вимогами ДБН В.2.2-9-99 таблиця 1 . 5.4 В усіх приміщеннях центрів зайнятості повинна передбачатися автоматична пожежна сигналізація за винятком приміщень з мокрими технологічними процесами а також венткамер насосних бойлерних та інших приміщень технічного призначення у яких відсутні горючі матеріали див. 6.18 даних Норм . 5.5 У будинках центрів зайнятості належить передбачати систему оповіщення людей про пожежу див. 6.17 даних Норм . 5.6 Приймально-контрольні прилади пожежної сигналізації розміщуються в окремому приміщенні де забезпечується цілодобове чергування яке має природне освітлення і розташовується на першому поверсі. Допускається суміщення такого приміщення з приміщенням охорони. 5.7 Влаштування зовнішнього протипожежного водопроводу належить виконувати згідно з вимогами СНіП 2.04.02 внутрішнього протипожежного водопроводу – згідно з вимогами СНіП 2.04.01. 5.8 Автоматичними установками пожежегасіння слід обладнувати приміщення архівів діючих справ приміщення оперативної картотеки комп'ютерної інформації архівів довгострокового зберігання справ комори зберігання канцприладдя та матеріалів що витрачаються комори обладнання та інвентарю площею більше 400 м2 а також зазначені приміщення розташовані в будинках заввишки 10 поверхів і більше незалежно від їх площі. У приміщеннях в яких розташовуються персональні ЕОМ та у дисплейних залах влаштування систем автоматичного пожежегасіння не обов'язкове згідно з НАПБ А.01.001. Ці приміщення слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м2 їх площі згідно з НАПБ А.01.001 та СН 512 зміна №1 27.02.89 . 5.9 Влаштування у приміщеннях центрів зайнятості систем протидимного захисту в разі пожежі належить виконувати згідно з вимогами СНІП 2.04.05. 6 ВИМОГИ ДО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ Водопостачання і каналізація 6.1 Будинки центрів зайнятості повинні бути обладнані системами холодного та гарячого водопостачання каналізації та водостоків а також протипожежним водопроводом які належить проектувати згідно з вимогами СНІП 2.04.01. 6.2 Якість води у системі централізованого водопостачання новина відповідати ДСП 383. Опалення та вентиляція 6.3 Системи опалення та вентиляція будинків центрів зайнятості населення повинні проектуватися з додержанням вимог СНіП 2.04.05 згідно з нормативами цього розділу а також відповідно до вимог з енергозбереження викладених у ДБН В.2.2-9. 6.4 Розрахункову температуру взимку і обмін повітря у приміщеннях належить приймати за табл. 4. Таблиця 4 Приміщення Температура взимку °С Кратність г-1 приплив витяг Вестибюль 16 2 - Робочі кімнати службовців 18 3 2 5 Санітарні вузли 16 - 10 Зал і кабінети для роботи з відвідувачами 18 3 2 5 Приміщення профорієнтації та профінформації 18 3 2 5 Холи для відвідувачів при кабінетах 18 3 2 5 Ксерокопіювальна 18 3 3 Зал нарад 18 За розрахунком але не менше ніж 20 м3/г на кожне місце Закінчення таблиці 4 Підсобне приміщення при залі 16 - 1 Кімната психологічного розвантаження персоналу 20 3 5 3 Кімната приймання їжі 18 2 2 Буфет 18 2 5 3 Підсобне приміщення буфету 16 2 5 3 Архів 18 - 2 Дитяча кімната 22 3 2 5 Комори 16 - 1 6.5 Робочі приміщення будинків повинні проектуватися з вікнами що відчиняються з можливістю подавання через них припливного повітря в теплий період року. 6.6 У будинках центрів зайнятості загальною площею 500 м2 і менше відповідно до завдання на проектування припустимо передбачати системи витяжної вентиляції будинку через санітарні вузли з гравітаційним спонуканням і припливом через вікна робочих приміщень. 6.7 Окремі системи витяжної вентиляції необхідно передбачати для санітарних вузлів приміщень буфета і залу нарад. Окрему припливну систему належить передбачати для залу нарад. Електрообладнання 6.8 Електрообладнання у будинках центрів зайнятості належить проектувати згідно з вимогами ПУЕ ДНАОП 0.00-1.32 та ВСН 59. 6.9 Блискавкозахист будинків центрів зайнятості має бути виконаний з урахуванням наявності антен і трубостояків слабкострумової мережі згідно з вимогами РД 34.21.122. Системи зв'язку та сигналізації 6.10 Будинки центрів зайнятості повинні бути обладнані мережами єдиної національної системи зв'язку телевізійного та проводового мовлення. 6.11 Кількість абонентських пристроїв систем зв'язку та їх розміщення можливість застосування відомчих систем зв'язку повинні визначатись завданням на проектування з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9 ВСН 60 ДБН В.2.5-13 НАПБ А.01.001. 6.12 Абонентські розетки проводового мовлення встановлюються в адміністративних службових та господарських приміщеннях з постійним перебуванням працівників або відвідувачів. 6.13 Абонентські приєднувальні засоби телевізійного мовлення як правило встановлюються в адміністративних приміщеннях. 6.14 Будинки центрів зайнятості як правило обладнують локальними комп'ютерними мережами. 6.15 Засобами підключення до локальних комп’ютерних мереж обладнуються автоматизовані робочі місця службових та адміністративних приміщень центрів зайнятості. 6.16 Вимоги до влаштування локальних комп'ютерних мереж регламентуються нормативними актами державних інформаційних служб. 6.17 Приміщення з тимчасовим та постійним перебуванням працівників або відвідувачів центрів зайнятості населення повинні бути обладнані системами пріоритетного оповіщення у тому числі системами оповіщення людей про пожежу та керування евакуацією. 6.18 Засобами автоматичної пожежної сигналізації або автоматичного пожежегасіння повинні бути обладнані приміщення центрів зайнятості з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9 ДБН В.2.5-13 НАПБ Б.06.004. 6.19 Засобами автоматичної охоронної сигналізації як правило обладнують приміщення архівів. Інші приміщення обладнуються засобами охоронної сигналізації відповідно до завдання на проектування. Обсяг технічних засобів автоматичної охоронної сигналізації визначається згідно з вимогами територіальних органів державної служби охорони. ДОДАТОК А довідковий Перелік нормативних документів на які наведені посилання ДБН 360-92* Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН В.1.1-5-2000 Будинки та споруди на підроблюваних територіях та просідаючих ґрунтах ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони ДБНВ.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання СНіП II-3-79** Строительная теплотехника СНіП II-4-79 Естественное и искусственное освещение СНіП ІІ-7-81* Строительство в сейсмических районах СНіП II-12-77 Здания и сооружения. Защита от шума СНіП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции СНіП II-23-81* Стальные конструкции СНіП II-25-80 Деревянные конструкции СНіП 2.01.02-85* Противопожарные нормы СНіП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия СНіП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений СНіП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции СНіП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции СНіП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий СНіП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНіП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование СНіП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий ВСН 60-89 Устройство связи сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования ВСН 62-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. 2001 ПУЕ-86 Правила устройства электроустановок РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия ГОСТ 27751-88 СТ СЕВ 384-87 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету ДСТУБ В.2.7.19-95 ГОСТ 30244 Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість СТ СЕВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы ДержСанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами ДержСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань ДСП 383-96 Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання ДержСанПіН 3.3.2-007-98 Державні санітарні правила та норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.042-99 Мікроклімат виробничих приміщень НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи СанПіН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки СанПіН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки СанПіН 42- 123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания включая кондитерские цехи и предприятия вырабатывающие мягкое мороженое НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ Б.06.004-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації ДОДАТОК Б рекомендований Склад та площі приміщень центрів зайнятості населення базового рівня Таблиця Б.1 Найменування Площа приміщень м2 одночасна кількість відвідувачів чисельність працівників 30-50 10-15 80 25-30 160 50 250 70 300 90-100 400 130-150 Вестибюль 18 30 46 62 86 126 Кімната охорони пожежний пост 12 18 18 18 18 18 Приміщення диспетчера-консультанта 12 12 12 12 12 12 Санітарні вузли для відвідувачів при вестибюлі у тому числі інвалідів 11 4x2+3 7 4+3 7 4+3 11 4x2+3 17 7x2+3 20 7x2+6 Зал для роботи з відвідувачами одночасна кількість відвідувачів кількість працівників у залі 75 20-30 5-7 осіб 150 50 10-15 осіб 300 100 95 осіб 460 150 40 осіб 560 280x2 180 50 осіб 760 460+300 240 70 осіб Приміщення профорієнтації - 12 12 12 24 24 Приміщення профінформації 24-30 24 36 48 72 36x2 72 48x2 Кабінет керівника центру 18 18 24 24 24 36 Приймальна 12 12 12-18 12-18 18 24 Кабінет заступника керівника центру - 12 18 18 18 18 Кабінети начальників відділів - 24 12x2 36 12x3 42 12x2+18 72 12x3+18x2 72 12x3+18x2 Кабінети працівників які проводять прийом відвідувачів окрім залу для роботи з відвідувачами 18 18 36 18x2 54 18x3 90 18х5 126 18х7 Холи для відвідувачів при кабінетах - 16 32 48 60 80 Санвузли для відвідувачів при холах - 14 7x2 21 7x3 28 7x4 35 7x5 42 7x6 Приміщення короткочасного перебування дітей відвідувачів без приймання їжі - - 15 на 5 дітей 25 на 10 дітей 30 на 12 дітей 36-40 на 15 дітей Робочі кімнати працівників без прийому відвідувачів із розрахунку 6 5 м2 на одного працівника 14 на 2 працівн. 20 на З працівн. 32 на 5 працівн. 46 на 7 працівн. 70-100 на 10-15 працівн. 100-130 на 15-20 працівн. Бухгалтерія 12 18 24 24-30 32-36 36-42 Закінчення таблиці Б.1 Найменування Площа приміщень м2 одночасна кількість відвідувачів чисельність працівників Приміщення адміністратора комп'ютерної мережі 9 9 12 12-18 12-18 12-18 Приміщення для ксерокопіювання 9 9 15 15 21 21 Зал для нарад приміщення для проведення занять з безробітними та роботодавцями –* 30 на 30-35 місць 42 на 50 місць 54 на 65 місць 72 на 90 місць 100 на 125 місць Підсобне приміщення при залі - 8 10 12 18 24 Кімната психологічного розвантаження персоналу - 12 18 24 36 48 Кімната приймання їжі з обладнанням для приготування їжі 12 12 - - - - Буфет кількість посадочних місць - - 26 12 місць 34 18 місць 42 24 місця 54 30 місць Підсобне приміщення і мийна столового посуду буфету - - 10 5+5 14 8+6 16 10+6 18 12+6 Архів діючих справ приміщення оперативної картотеки комп'ютерної інформації 18 18-24 30 30 36 36 Архів довгострокового зберігання справ 18 24 30 30 36 36 Комора зберігання канцприладдя та матеріалів що витрачаються 9 9 9 12 15 18 Комора обладнання та інвентарю 12-18 24 24 36 36 42 Кімната обслуговуючого персоналу 6 9 12 12 16 18 Санітарні вузли для працівників та персоналу 3 6 9 12 16 18-20 Комора прибирального інвентарю 2 3 3 3 4 4 Разом: 324-336 578-584 931-937 1244-1262 1614-1654 2075-2123 * Для проведення занять тут використовується приміщення профінформації ЗМІСТ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4 2 ВИМОГИ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 5 З СКЛАД ТА ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ 6 4 ВИМОГИ ДО ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ВИРІШЕНЬ 11 5 ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ 13 6 ВИМОГИ ДО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ 14 ДОДАТОК А 17 Перелік нормативних документів на які наведені посилання 17 ДОДАТОК Б 19 Склад та площі приміщень центрів зайнятості населення базового рівня 19 Введено: «ИМЦ» г. Киев ул. М. Кривоноса 2а; т/ф. 249-34-04 С.2 ВБН В.2.2-ЦЗН-2002 15