НАОП 9.1.50-1.03-96

НАОП 9.1.50-1.03-96 Правила охорони праці для кухонь та їдалень установ охорони здоров'я

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ П Р А В И Л А ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ КУХОНЬ ТА ЇДАЛЕНЬ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я Київ 1997 ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від ДНАОП 9.1.50 - 1.00 - 96 П Р А В И Л А ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ КУХОНЬ ТА ЇДАЛЕНЬ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я Київ 1997 ПЕРЕДМОВА 1. РОЗРОБЛЕНО: Українським НДІ промислової медицини Українським центром державного санепіднагляду 2. ВНЕСЕНО: Українським НДІ промислової медицини Українським центром державного санепіднагляду 3. ВВЕДЕНО: Замість НАОП 9.1.50 - 1.03-59 “Правила техники безопасности и производственной санитарии в кухнях и столовых учреждений и предприятий системы Министерства здравоохранения СССР” от 8 июля 1959 г.” КАРТА ПАСПОРТ Правила ОП для кухонь та їдалень установ ОЗ А Правила ---------------- 01 Б кухні та їдальні ------------------------- 02 В Дата затвердження Дата введення ------------------------------------ -------------------------------------------- 03 04 Термін дії - не обмежений -------------------------------------- 05 Г Український НДІ промислової медицини Український центр --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06 державного санепіднагляду --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Д --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 Ж К ---------------------------------------------- ------------------------------------------- 08 09 Л --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ЗМІСТ с 1 Галузь застосування...............................................................................4 2 Загальні положення...............................................................................4 3 Приміщення...........................................................................................4 3.1 Загальні положення..........................................................................4 3.2 Площа приміщень.............................................................................5 3.3 Побутові приміщення.......................................................................5 3.4 Підлоги..............................................................................................6 3.5 Опалення і вентиляція.......................................................................6 3.6 Холодне і гаряче водопостачання.....................................................7 3.7 Каналізація.........................................................................................8 3.8 Освітлення..........................................................................................9 3.8.1 Природнє освітлення.................................................................9 3.8.2 Штучне освітлення.....................................................................9 3.9 Електротехнічне обладнання.............................................................10 3.10 Холодильне обладнання....................................................................12 4 Охорона праці при роботі в виробничих приміщеннях і складах.........12 5 Охорона праці при експлуатації технологічного і піднімально- транспортного обладнання....................................................................15 5.1 Технологічне обладнання...................................................................15 5.1.1 Механічне обладнання...............................................................15 5.1.1.1 Загальні вимоги..............................................................15 5.1.1.2 Картоплеочистні машини..............................................16 5.1.1.3 Овочерізальні машини...................................................16 5.1.1.4 Шинкувальні машини....................................................17 5.1.1.5 Смужні і дискувальні пили............................................17 5.1.1.6 М”ясорубки....................................................................17 5.1.1.7 Кутери.............................................................................18 5.1.1.8 Фаршемішалки................................................................18 5.1.1.9 Тістозмішувальні машини..............................................18 5.1.1.10 Універсальні приводи з комплектом машин ...............18 5.1.1.11 Збивальні машини..........................................................19 5.1.1.12 Машини для миття посуду.............................................19 5.1.1.13 Хліборізки.......................................................................19 5.1.1.14 Ковбасорізки і шинкорізки............................................20 5.1.2 Теплове обладнання....................................................................20 5.1.2.1 Загальні вимоги................................................................20 5.1.2.2 Харчоварочна апаратура з вогневим обігрівом............. 21 5.1.2.3 Газова харчоварочна апаратура.....................................22 5.1.2.4 Пароварочна апаратура.................................................23 5.1.3 Електротеплова апаратура.........................................................24 5.1.3.1 Загальні вимоги...............................................................24 3 5.1.3.2 Плити...............................................................................24 5.1.3.3 Котли і автоклави............................................................25 5.1.3.4 Кип”ятильники................................................................26 5.1.3.5 Марміти жаровні і сковороди........................................27 5.1.4 Піднімально транспортне обладнання......................................27 5.1.4.1 Загальні вимоги...............................................................27 5.1.4.2 Ліфти і нахилені під”йомники........................................ 28 5.1.4.3 Талі блоки поліспасти домкрати лебідки і тальфери........................................................... 28 5.1.4.4 Рольганги нахилені і гвинтові спуски........................... 29 Додаток 1. Площа приміщень.................................................................... 29 Додаток 2. Розрахункова температура і кратність обміну повітря.......... 33 Додаток 3. Мінімальні розміри яких потрібно додержуватися при розміщенні обладнання............................................................ 33 Додаток 4. Норми і якісні показники освітлення....................................... 35 4 ДНАОП 9.1.050 - 1.00 - 96 ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ КУХОНЬ ТА ЇДАЛЕНЬ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я Дата введення “ ” 199 р. 1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Цей нормативний акт поширюється на всі кухні і їдальні закладів охорони здоров”я. Нормативний акт встановлює вимоги до приміщень та обладнання кухонь і їдалень. Вимоги даного нормативного акту є обов”язковими. 2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1 Ні одна кухня чи їдальня що будуються чи реконструюються не можуть бути введені у експлуатацію чи переведені в інші будинки без санкції органів санепідслужби. 2.2 Керівники закладів зобов”язані: - забезпечити виконання усіх вимог данного нормативного акту а також усіх приписів і вказівок органів в Держнаглядохоронпраці і санепідслужби які передбачають створення задовільних умов праці і запобігання нещасних випадків які пов”язані з виробництвом; - принімати заходи до максимальної механізації трудоємких важких небезпечних і шкідливих робіт та запроваджувати у виробництво більш вдосконалених конструкцій огорож устроїв і пристроїв які направлені на покращення охорони праці; - організувати проведення інструктажу робочих по охороні праці при прийому і у подальшому не рідше ніж один раз на рік з реєструванням у спеціальнім журналі; - забезпечувати робітників спецодягом спецвзуттям і індівідуальними засобами захисту у відповідності до діючих нормативів; - забезпечити проходження робітниками обов”язкових медичних оглядів і обстеженю на бактеріоносійство у встановлені терміни а також профілактичних щеплень; - забезпечити об”єкти наглядною агітацією по охороні праці а робітників - інструкціями по охороні праці. 3 ПРИМІЩЕННЯ 3.1 Загальні положення 5 3.1.1 Обладнання приміщень кухонь їдалень складів адміністративно - побутових та інш. повинно задовольняти вимогам “Строительных норм и правил. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания” 1988 “Строительных норм и правил. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения” 1989 “Санитарных норм проектирования промышленных предприятий” СН 245-71 “Строительных норм и правил. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы” 1991. 3.1.2 Приміщення кухонь і їдалень повинні бути обладнані водо-провідом каналізацією центральним опаленням гарячим водопостачанням і припливно - витяжною вентиляцією з механічним спонукачем і підігрівом припливного повітря. У закладах з пічним опаленням потрібно передбачати у кухні місцевий пристрій для приготування гарячої води а вентиляція може бути обладнана без організованого припливу. У закладах які не мають водопровіду допускається подача води по кухні від шахтного колодця через напірний бак який розміщують на горіщі. 3.1.3 Усі приміщення повинні додержуватися у чистоті. Дезинфекція приміщень повинна проводитись періодично у терміни які узгоджені з органами Санепідслужби. 3.1.4 Зберегання кухоної і виробничої білизни передбачається: чистого - в шафах брудного - у зачинених скринях. 3.1.5 Температура кратність обміну повітря освітленність повинні від-повідати вимогам Строительных норм и правил. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения 1989. 3.2 Площа приміщень Загальна площа кухні з допоміжними і складськими приміщеннями у лікарнях і пологових будинках при централізованому приготуванні їжі повинна прийматися в залежності від кількості ліжок. Площа приміщень повинна відповідати вимогам додатка 1. 3.3 Побутові приміщення 3.3.1 Кухні і їдальні повинні бути обладнані гардеробними душовими і убиральнями для персоналу у відповідності з вимогами Строительных норм и правил. СНиП 2.02.04-87. Административные и бытовые здания 1988 і додатку 1. 3.3.2 Зберігання одягу у гардеробних повинно передбачатися у зачине-них двійних шафах з відділенням для особистого і робочого одягу. При цьому у шафах повинні бути передбачені відділення для особистої білизни головних уборів взуття. Кількість шаф повинно дорівнювать кількості працюючих в усіх змінах. Шафи повинні мати жалюзі грати отвори на дверях чи інші пристрої для провітрювання. 3.3.3 Побутові приміщення для персоналу повинні бути обладнані: 6 - кімната персоналу для відпочинку і приймання їжі - умивальниками столами стільцями і ін; - умивальні - дзеркалами полицями для мила електрорушниками або паперовими рулоними рушниками чи індивідуальними салфетками; - гардеробні - шафами для одягу і лавами для переодягання; - душові - лавами вішалами дзеркалами. 3.3.4 При вхіді до убиральнь необхідно обладнювать шлюзи з зовніш-німи дверима які мають пристрої для самозачинення. Шлюзи у убиральнях обладнуються умивальниками і вішалами для спецодягу. Чоловічі убиральні обладнюються пісуарами із розрахунку один пісуар на кожний унітаз. 3.3.5 Вхіди в убиральні не повинні встроюватися безпосередньо з виробничих приміщень і кімнат персоналу для відпочинку і прийому їжі . 3.4 Підлоги 3.4.1 Матеріали які використовуються для підлог повинні забезпечити гладку неслизьку поверхню зручною для очистки задовольняти гігієнічним і експлуатаційним вимогам для конкретного приміщення. 3.4.2 На робочих місцях у виробничих і адміністративних приміщеннях підлоги повинні бути теплими з дошок покриті лінолеумом і інш. . Якщо підлога має метлахську плитку то поверх неї у робочих місць повинен бути встановлен дощатий настил який не має виступів і вибоїв. 3.4.3 У заготовчих відділеннях і миїчних підлога повинна мати нахил до трапів; стіки повинні проходити за межами робочих місць і транспортних потоків. 3.4.4 Приймачі і стічні жолоби які встановлюються на підлозі для відводу стоків а також лотки для прокладання трубопроводів повинні бути водонепроникливими зручними для очистки і перекритті щитками на одному рівні з “чистою” підлогою. 3.5 Опалення і вентиляція 3.5.1 Кухні і їдальні які обладнані центральним водяним опаленням повинні мати температуру води у подающих магістральних трубопроводах не більш ніж 95°. 3.5.2 Центральна система опалення повинна забезпечувати можливість регулювання подачі тепла у приміщення з різними тепловими режимами тепловиделенню і вологості повітря. 3.5.3 Прилади для опалювання повинні бути обладнані і розміщені з урахуванням можливості регулярної очистки їх поверхнь. 3.5.4 При наявності місцевого опалення пічі повинні бути обладнані колосниковими гратами на підлозі перед отвором для опалювання повинен бути укріплен лист з дахового заліза довжиною 0 7 м. і шириною на 0 3 м. у кожен бік більше отвору для опалення. 7 3.5.5 Їдальні зали для варки миїчні посуду заготовельні приміщення при кухні повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією з механічним спонукачем. 3.5.6 Розрахункова температура повітря у приміщенні і кратність його обміну повинні відповідати вимогам додатка 2. 3.5.7 Витяжну систему вентиляції з природним спонукачем необхідно проектувати виходячи з умов забезпечення розрахункового обміну повітря при зовнішній температурі + 5°С. 3.5.8 З метою попередження перегріву робітників кухні рекомендується передбачати обладнання повітряних душей з подачою свіжого повітря безпосередньо на робочі місця. 3.5.9 Над пічками обладнаються колообразні повітряводи з отворами у них для витяжки повітря; повітряводи підвішують під стелею відділення і перекривають площу яку займає пічь у плані на 0 5 м з кожного боку. 3.5.10 Джерела безпосереднього забруднення повітря газ пил повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією зонти ковпаки витяжні шафи . 3.5.11 Вентиляційні отвори для подачі повітря у приміщення повинні бути розміщені на висоті не менш ніж 2 5 м від рівня підлоги. 3.5.12 Швидкість виходу повітря з отворів повинна бути такою щоб не відчувалось різьких струменів повітря. 3.5.13 У всіх витяжних і припливних вентиляційних отворах повинні бути встановлені жалюзійні рухомі грати з шнурками для їх зачинення. 3.5.14 Незалежно від наявності механічної вентиляції всі приміщення повинні бути обладнані легко відчиняющимися фрамугами кватирками. 3.5.15 Машинне відділення аміачної холодильної установки повинно бути обладнано вентиляцією у відповідності до вимог Правил будови безпечної експлуатації аміачних холодильних установок НАОП 8.1.00.1.04-90 від 27.09.90 . 3.5.16 Машинне відділення фреонової холодильної установки повинно бути обладнано вентиляцією у відповідності до вимог безпеки на фреонових холодильних установках. 3.6 Холодне і гаряче водопостачання 3.6.1 Кухні і їдальні обладнуються внутрішнім водопровідом забез-печующим виробничі і господарчо-питні потреби у холодній і горячій воді а також на протипожежні цілі. 3.6.2 Якість води повинна відповідати санітарно-гігієнічним вимогам які обумовлені у діючому стандарті по питній воді ГОСТ 2874-81 . 3.6.3 Водопровід обладнується у відповідності до діючих Будівельних норм і правил. 3.6.4 Горяча вода повинна подаватися через змішувачі до усіх мийок за винятком мийок овочевого відділення раковин умивальників душевих кранів для промивки жироуловлювачів і варочних котлів. 8 3.6.5 При використанні шахтного колодцю останій обладнюють на від-стані не менш ніж 20 м від виробничих приміщень та не менш ніж 50 м забетонованих ям і збірників нечестот. Зруб колодця повинен бути виведен над поверхнею землі не нижче чим 0 8 м щільно зачинятися кришкою. Навкруги зрубу обладнують замок з глини шириною не менш ніж 1 м та глибиною 2 м. Біля колодцю обладнують мощені відкоси з укліном 0 1 м від колодця шириною 2 м. 3.6.6 Для забезпечення водою кухонь і їдалень у населенних пунктах лісозаготовельних бригадах і інш де немає водопроводу джерело водопостачання вибирається по узгодженню з місцевою санітарно-епідеміологічною службою. Підвоз проводиться у спеціалізованих цистернах оцинкованих бочках флягах бідонах на транспорті для перевезення харчових продуктів. Зберегання запасу води повинно проводитися у чистих бочках баках та іншій тарі з кришками що щильно зачиняються і запираються. 3.6.7 Тара у якій перевозять і зберігають воду а також напорні баки після звільнення від води ретельно вимивають і періодично оброблюють деззасобами які дозволені санітарно-епідеміологічною службою 0 5 % освітлений розчин хлорного вапна 0 5 % розчин хлораміну . 3.7 Каналізація 3.7.1 Кухні і їдальні повинні бути приєднані до каналізації. 3.7.2 Кухні і їдальні повинні бути обладнані двума системами каналізаційних труб: для виробничих стічних вод і для фекальних вод. Збір виробничих і побутових стічних вод повинен здійснюватися роздільними системами каналізації з самостійними випусками у централізовану мережу. Виробничі і миїчні вани приєднуються до каналізаційної мережі з повітряним розривом не менш ніж 20 мм від верху приймальної воронки. При обладнанні усієї внутрішньої каналізації повинні бути передбачені гідравлічні запори для запобігання проникнення запаху з каналізаційної мережі. 3.7.3 Стічні води які вміщують значну кількість жирових речовин до випуску у каналізаційну мережу повинні підлягати очисці від жиру у жироуловлювачах. Надходження фекальних вод у жироуловлювачі не дозволяється. 3.7.4 Жироуловлювачі встановлюються за межами будівлі на каналіза-ційних випусках до яких приєднані мийки кухоного посуду посуду для їжі і мийки риби та м”яса. 3.7.5 Стічний трубопровід від приймачів до жироуловлювачів повинен бути по можливості коротким і у доставній мірі забезпечен прочистками та ревізіями. 3.7.6 Встановлення жироуловлювачів обов”язкова у кухнях продуктив-ністью не менш ніж 4400 блюд на добу. 9 У лікарнях с кількістью ліжок на 1000 та більше жироуловлювачі роз-міщуються за межами будівлі. 3.7.7 Каналізаційні стоки від овочемиїчних і картофелеочистних машин які вміщують значну кількість піску і інших твердих домішків перед спуском у каналізаційну мережу підлягають відстою у пісколовках з гідравлічною засувкою на відвідних трубах. 3.7.8 Відвідні труби від санітарних приладів і приймачів які розміщені нижче рівня люку найближчого колодця для огляду повинні мати засувки. 3.7.9 Прокладка каналізаційних фекальних стояків з вставленням на них ревізій а також підвісних труб фекальної каналізації у кухнях і продовольчих складських приміщеннях не дозволяється. 3.7.10 У каналізованих місцях обладнується місцева каналізація для роз-дільного надходження промислових і побутових стічних вод від кухонь та їдалень. На території обладнується бетонована яма для прийому стічних вод з обов”язковим обладнанням гідравлічного запору. Бетонована яма і туалетна яка розміщена у дворі повинні знаходитися на відстані не менш ніж 25 м від виробничих приміщень. Порядок знешкодження і випуск стічних вод здійснюється по узгоджен-ню з місцевою санітарно-епідеміологічною службою і у відповідності діючих правил. 3.7.11 Викид у відкриті водойомища стічних вод без відповідного очищення а також обладнання поглинаючих колодців забороняється. 3.8 Освітлення 3.8.1 Природнє освітлення 3.8.1.1 Їдальні кухні кондитерські холодні доготовочні м”ясо-рибні овочеві заготовельні відділення миїчні посуду адміністративно-побутові приміщення повинні бути забезпечені природнім освітленням. 3.8.1.2 У гардеробних убиральнях умивальнях душових білизних кладових хліборізках буфетах коридорах миїчних і машинних відділеннях холодильних установок дозволяється другий світ чи штучне освітлення люмінісцентними лампами. 3.8.1.3 У охолоджувальних камерах природнє освітлення не дозво-ляється. 3.8.1.4 Природнє освітлення приміщень повинно відповідати вимогам діючих нормативних документів додаток 4 . 3.8.1.5 Забороняється загороджувати вікна шафами стелажами чи шта-белями. 3.8.1.6 У приміщеннях з розміщенням вікон з одного боку відстань від вікон до найбільш віддаленої точки повинно бути не більш як 8 м. 3.8.2 Штучне освітлення 10 3.8.2.1 Штучне освітлення повинно створювати на робочих місцях достатню освітленність робочої поверхні світловий потік по цій поверхні повинен бути рівномірно розподілен не повинно бути різких тіней і різкої різниці у яркості робочої поверхні і оточуваючого фону джерело світла не повинно приводити до сліплячої дії. 3.8.2.2 У кухнях штучне освітлення може бути і загальним чи комбіно-ваним загально з місцевим . Використання одного місцевого освітлення не допускається. 3.8.2.3 Загальне освітлення повинно створювати по всій площі освітлен-ність яке відповідає характеру виконуємим роботам. 3.8.2.4 У їдальнях коридорах і на драбиних маршах слід передбачати аварійне освітлення. 3.8.2.5 Світильники місцевого освітлювання з любими лампами повин-ні мати відбивачі з непросвічующого чи з густого світлорозсіющого матеріалу і розміщатися не вище рівня ока працюючого. 3.8.2.6 Штучне освітлення повинно відповідати вимогам додатка 4. 3.9 Електричне обладнання 3.9.1 Обладнання і експлуатація споруд і установок здійснюється у від-повідності до Строительных норм и правил. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения 1989 Правила техники безопасности при експлуатации электроустановок 2е переработанное и дополненное издание НАОП 1.1.10-1.01.85 . 3.9.2 Все електрообладнання яке використовуеться машини апарати вимірювальні прилади дроти кабелі і інш повинні відповідати вимогам Стандартів чи технічним вимогам. 3.9.3 Усі машини апарати прилади дроти і інше електрообладнання які використовується у відповідності конструкції вида використування засоба встановлення якості ізоляції і інш. повинні відповідати вимогам діючих нормативних документів. 3.9.4 Усі види електричного обладнання яке встановлене у їдальнях по-винно мати марку і паспорт з позначенням типу напруги потужності і сили струму. 3.9.5 Усі види електричного обладнання апаратури механізми і маши-ни які приводяться у дію електричною енергією а також металеві конструкції які несуть на собі електроустановки повинні бути обов”язково заземлені занулені у відповідності до вимог діючих нормативних документів. Експлуатація електричного обладнання без заземлення забороняється. 3.9.6 Інструментальна перевірка якості заземлення занулення прово-диться не рідше ніж один раз на рік. 3.9.7 Встановлення рубільників пускачів які приводять у дію силові установки рядом з вимикачами і рубільниками освітлення не дозволяється. 11 3.9.8 До електродвигунів припливно-витяжної вентиляції які керують-ся з іншого приміщення потрібно додатково встановлювать у камерах трьохполюсні рубильники які захищені кожухами. 3.9.9 У заготовчіх відділеннях миїчних холодильних камерах і санітар-них вузлах вимикачі встановлюються у тамбурах чи коридорах. 3.9.10 Чистка відділення пилу ремонт освітлювачів і електрообладнан-ня слід проводити тільки при вимкнутій напрузі. 3.9.11 Обслуговування виправлення і потічний ремонт електрооблад-нання повинно проводити електромонтерами. 3.9.12 Відкриті струмоведущі частини які доступні для людини повинні бути зачинені чи загорожені у всіх випадках коли напруга перевищує у приміщеннях: - без підвищеної небезпеки - 65 в; - з підвищеною небезпекою - 36 в; - особливо шкідливих - 12 в; 3.9.13 Загорожа повинна зніматися і відчинятися за допомогою ключів чи інструментів. 3.9.14 Для живлення освітлювачів загального освітлення повинна вико-ристовуватися напруга не більш ніж 250 в. 3.9.15 При наявності особливо несприятлевих умов тіснота незручне положення робітника зтикання з великими металевими добре заземленими поверхнями наприклад - робота у котлах для живлення ручних світильників не дозволяється напруга більш ніж 12 в. 3.9.16 У приміщеннях які предназначені для зберігання заготовки при-готування і варки їжі використання світильників з відкритими не захищеними ковпаками лампами розжарювання не дозволяється. 3.9.17 Ручна освітлювальна арматура незалежно від напруги для якої вона призначена повинна відповідати слідуючим вимогам: - корпус і рукоятка повинні бути зроблені з теплостійких і вологостійких ізолюючих матеріалів; - патрон повинен бути міцно закріплен до корпусу арматури і не повинен обертатися при загвинчувані чи вигвинчувані лампи; патрон повинен бути занурен у корпус на таку глубину щоб при вгвинчуванні лампи цоколь її був недосяжним для дотику; - лампа повинна бути надійно захищена від механічних дій і у випадку використання захисної сітки лампа повинна бути закріплена до частин арматури які виготовлені з ізолюючого матеріалу; сітка не повинна мати дверцят; - запобіжна сітка повинна бути закріплена на корпусі таким чином щоб зняття її вимогало використання спеціальних пристроїв; - використання патрону з ключем не дозволяється; - ввід дротів у корпус арматури повинен бути таким щоб виключити натяг зарядних дротів а також щоб виключити можливість злому чи перетирання дроту у місті вводу; 12 - рефлектори гаки чи дужки для підвішування повинні укріплюватися на ізольованих частинах арматури. 3.9.18 Освітлювальна арматура аварійного освітлення повинна мати від-мінний знак. 3.9.19 Рубільники які предназначені для включення та виключення струму і які мають робочі контакти звернені до працюючих повинні бути захищені негорючими кожухами без отворів і щилин. 3.9.20 Рубільники які предназначені для зняття напруги можуть бути встановлені відчинено лиш у тому випадку якщо вони недосяжні. 3.9.21 Категорично забороняється використування некаліброваних плавких вставок жучків . 3.10 Холодильне обладнання 3.10.1 При проектуванні монтажі і експлуатації холодильних установок слід користуватися діючими Правилами по техніці безпеки на аміачних холодильних установках Правилами техніки безпеки на холодильних установках які працюють на фреоні-12 а також Практичними вказівками по експлуатації аміачних холодильних установок. 3.10.2 Документи вказані у п.3.10.1 повинні бути вивішені неподалік від компресору. Додатково повинні бути вивішені вказівки по наданню первинної долікарняної допомоги номера телефонів швидкої допомоги і пожежної команди а у випадку автоматичних установок також номер телефону і адреса закладу який здійснює нагляд за даною установкою. 3.10.3 Камери для зберегання м”яса повинні бути обладнані стелажами з гігієнічним покриттям яке легко миється а при необхідності - підвесними балками з лудженими гаками чи з нержавіючої сталі. Охолоджені м”ясні туші полутуші четвертини підвішують на гаках таким чином щоб вони не дотикалися між собою з стінами та підлогою. Заморожене м”ясо сберігають на стелажах чи підтоварниках штабелями. 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ І СКЛАДАХ 4.1 Виробничі столи повинні бути на стійких стійках з міцнини воло-гонепроникливими гладкими кришками. Дозволяються столи висотою 0 9 м і шириною від 0 6 до 1 0 м. 4.2 Виробничі вани не повинні мати гострих вуглів мати гладкі повер-хні бути забезпечені кранами чи сітками і металевою пробкою на спускних отворах. Дозволяються вани з розмірами: висота не більш ніж 0 9 м ширина - від 0 55 до 0 8 м при робочій глубині не більш ніж 0 44 м. 4.3 Виробничі столи скрині шафи стелажі внутрішньо-цехові транс-портні устрої а також промислова мебля з зовні фарбується світлою масляною фарбою і додержуються у чистоті робочу поверхню столів 13 дозволяється покривати полімерними матеріалами що дозволені Міністерством охорони здоров”я для контакту з продуктами харчування. 4.4 Металевий посуд напічні казани кастрюлі соусники і інш. дозво-ляються до використання тільки справні з міцними днищами міцно закріпленими ручками і добре зачиняющими кришками. 4.5 Посуд для завантаження овочей у машини і вани повинні бути ем-кістно не більш ніж 10 кг. 4.6 Кухарські ножі повинні мати гладкі і міцно насаджені на клинок ручки; ножі і мусати розміщуються у спеціальних ножнах. Ножі підлягають періодичній заточці. Мусати для заточки ножів без вусиків на рукоятках до використання не дозволяється. 4.7 Розділочні дошки повинні виготовлятися з дерева міцної породи бук дуб береза а також з полімерних матеріалів що дозволені до використання Міністерством охорони здоров”я і мати гладку робочу поверхню. 4.8 Для миття і очистки посуду від залишків їжі а також для прибиран-ня полиць стелажів і інш. повинні бути щітки йоржі дерев”яні лопатки. На підлозі у картоплеочистних машин на відстані від станини не менш ніж 0 5 м повинні бути зроблені бортики з бетону висотою 0 1 м. 4.9 Робоче місце для очистки очок обладнується спеціальним столом і стільцем з підлокітником. 4.10 Колоди для розрубу м”яса і кісток повинні бути з боків пофарбо-вані і мати гладку робочу поверхню. Висота колоди повинна бути не менш ніж 0 85 м. По закінченню роботи поверхню колод зачищають ножем і посипають сіллью боки - миють гарячою водою. При скошеній поверхні і появі глибоких зарубин поверхню колоди спилюють. 4.11 Для миття м”яса у тушах які підвішені на спеціальних вішалах під-водиться по шлангам холодна вода. Гаки по стелі підвішуються на висоті не більш ніж 2 м від підлоги. 4.12 Обробку мороженого м”яса і риби необхідно проводити після від-таювання. 4.13 Для обпалювання птиці дичини і голья обладнуються спеціальні обпалювальні горни. Використання паяльних ламп для опалювання птиці і дичини забороня-ється. 4.14 Для виямки овочей і риби з ван необхідно використовувати дротяні черпаки. 4.15 Для казанів з їдою необхідно мати стійки підставки. 4.16 Для відкриття консервних банок необхідно використовувати спеці-альні ключі чи пристрої. Відкриття банок ножами і іншими кухарськими інструментами забороняється. 4.17 Захаращування проходів робочих місць посудом порожньою та-рою і інш. не дозволяється. 14 4.18 Усі нерівності слизина щілини і вибої на підлозі необхідно негайно усувати. 4.19 При розташуванні складських приміщень у підвальних поверхах не-обхідно передбачати обладнання люків для спуску вантажів. Отвори люків повинні бути постійно зачинені міцними кришками при відчиненні якіх необхідно встановлювати огорожу. 4.20 Пандуси люків для завантажування встановлюються кутом до 30° і шириною не менш ніж 1 2 м. Вони повинні мати приймальні столики з гасниками швидкості. Для осіб які супроводжують вантаж люки повинні бути обладнані драбинами шириною не менш ніж 0 6 м. Стіл для прийому вантажу повинен мати висоту від 0 7 до 0 9 м з борта-ми висотою 0 1 м. Пандус з боків повинен мати борти висотою не менш ніж 0 1 м. 4.21 Укладання вантажу у штабелі вручну проводиться на висоту не більш ніж 2 м. 4.22 У складі повинні бути встановлені механізми і обладнання для під”йому і переміщення вантажу. 4.23 При накопичуванні бочок і інших циліндричних вантажів на терези обов”язково повинні використовуватися трампліни. 4.24 Тара для переносу вантажів повинна бути справною і відповідати характеру вантажу що переноситься. 4.25 Для відкриття тари повинні використовуватися цвяходери кліщі молотки і інші інструменти які для цього предназначені. 4.26 Переносні драбини повинні бути міцними і стійкими. Для роботи на жорстких і бетоних підлогах необхідно мати драбини у яких нижні кінці обладнані резовими наконечниками чи оббиті гумою. Для роботи на дерев”яних і земляних підлогах повинні використо-вуватися драбини нижні кінці яких мають стальні вістря шипи . 4.27 При неможливості закріпити драбину і роботі на гладкій підлозі паркет метлахська плитка і інш. у основи драбини повинен знаходитися робітник для страхування склизання драбини . 4.28 Розсувні драбини повинні мати міцне кріплення і гаки які дозво-ляють їм мимовільно розсуватися під час роботи. 4.29 Використовування замість драбин любих підставок ящиків бочок і інш. забороняється. 4.30 Керівництво вантажно-розвантажуальними роботами доручається досвідченому робітникові який повинен слідкувати за тим щоб вибір засоба навантажування розвантажування і переміщення вантажів відповідав вимогам максимальної безпечності. 4.31 Вантаж який дозволяється піднімати і переміщати жінкам при чер-гуванні з іншою роботою до 2 разів за годину повинен бути не більш ніж 10 кг при підніманні і переміщенні постійно на протязі зміни - не більш ніж 7 кг чоловікам - не більш ніж 30 кг. При більшій вазі вантажу повинні застосовуватися спеціальні пристрої для його під”йому і переміщення. 15 4.32 При розміщенні обладнання необхідно додержуватися мінімальних розмірів які наведені у додатку 3. 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДНІМАЛЬНО - ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 5.1 Технологічне обладнання 5.1.1 Механічне обладнання 5.1.1.1 Загальні вимоги 5.1.1.1.1 До роботи на механічному обладнанні допускаються особи що пройшли техмінімум по експлуатації і догляду за обладнанням і які мають про це посвідчення. 5.1.1.1.2 Особи що обслуговують машини повинні бути забезпечені ін-струкціями по їх експлуатації. 5.1.1.1.3 Біля машини чи у спеціально відведених місцях повинні бути вивішені плакати по охороні праці чи попереджувальні надписи. 5.1.1.1.4 Технічний нагляд за обладнанням здійснює робітник який має відповідну підготовку. В його обов”язки входить участь у огляді нагляді за експлуатацією і профілактичний ремонт машин. Технічний огляд машини повинен проводитись не рідше ніж через кожні 15 днів. 5.1.1.1.5 Результати огляду і відомості про проведений ремонт заносять-ся у спеціальний журнал. Кожна встановлена чи отремонтована машина повинна бути оглянута і випробована при холостому русі і під навантаженням. Про випробування складається акт і робиться відповідний запис у журнал. Після цього машину дозволяється експлуатувати. 5.1.1.1.6 При встановленні ремонті і переміщенні машини необхідно прийняти міри проти їх опрокидування чи самовільного руху. Робота на несправних машинах забороняється. 5.1.1.1.7 Електродвигуни і всі рухомі частини машин і механізмів вали ремені з шківами зубчаті колеса фрикціонні диски муфти ролики і інш. повинні бути огорожені. Робота на машинах без огорожі забороняється. 5.1.1.1.8 Перед пуском машин необхідно упевнитися що на ній не про-водяться ніякі роботи і попередити персонал що знаходиться поблизу про запуск машини. Необхідно перевірити чи нема у робочій камері і поблизу частин ма-шин що рухаються стороніх предметів. 5.1.1.1.9 При включенні електродвигуна привідний вал повинен оберта-тися у напряму який вказан стрілкою яка нанесена на машину. 5.1.1.1.10 Включення електродвигуна слід проводити до завантаження машини картоплечистки м”ясорубки і інш. продуктами. 16 5.1.1.1.11 Перевантаження робочої камери машини забороняється. 5.1.1.1.12 При роботі на машині необхідно контролювати нагрів елект-родвигуна редукторної коробки і корпусів підшипників нагрів дозволяється не більш ніж 60° . 5.1.1.1.13 Регулювання швидкості при роботі машини дозволяється тільки при наявності безсхідчастих регуляторів швидкості; у всіх інших випадках переключання швидкості повинно проводитися при вимкнутім приводі. 5.1.1.1.14 Залишати працюючі машини без нагляду забороняється. 5.1.1.1.15 У неробочий час усі машини і механізми повинні знаходитися у положенні яке виключає можливість їх пуску сторонніми особами для чого пускове обладнання повинно бути вимкнуто. 5.1.1.1.16 При аварії чи самовільній зупинці машини необхідно негайно зупинити привід машини. 5.1.1.1.17 Використання машини для виконання операцій які не перед-бачені інструкцією по експлуатації забороняється. 5.1.1.1.18 Ремонт машин повинен проводитися тільки кваліфікованим спеціалістом. 5.1.1.1.19 Чистку регулювання і ремонт машин дозволяється проводити тільки при вимкнутому двигуні і при повній його зупинці. 5.1.1.1.20 Забороняється розбирати і збирати машини з використанням інструменту який не відповідає відповідному призначенню. 5.1.1.1.21 Всі встановлені на технологічному обладнанні контрольно вимірювальні прилади повинні бути справними щорічно повірятися у органах Держстандарту. 5.1.1.2 Картоплеочистні машини 5.1.1.2.1 На картоплеочистній машині повинна бути встановлена ворон-ка для завантаження. Робити на картоплеочистній машині без воронки завантаження забороняється. 5.1.1.2.2 Для завантажування і розвантажування повинна використо-вуватися спеціальна тара ємкістью не більш ніж на 10 кг. 5.1.1.2.3 Під час роботи картоплеочистної машини опускати руки у ро-бочу камеру забороняється. 5.1.1.2.4 Клубні які заклинили слід виймати тільки після зупинення ма-шини. 5.1.1.2.5 Для знімання і встановлення диску для тертя повинні викорис-товуватися спеціальні гаки. 5.1.1.3 Овочерізальні машини 5.1.1.3.1 Для проштовхування продукта всередину бункера повинні використовуватися дерев”яні товкачі чи лопатки. 17 5.1.1.3.2 Якщо продукт заклинило необхідно зупинити привід відчи-нити зняти устрій для завантаження і виділити куски продукту які заклинили. 5.1.1.3.3 Забороняється відчиняти кришку машини знімати діски і мі-няти ножі і гребінки до повної зупинки приводу. 5.1.1.3.4 Перед встановленням колодок необхідно перевірити надійність кріплення ножів і гребінок. 5.1.1.4 Шинкувальні машини 5.1.1.4.1 Перед пуском машини необхідно перевірити кріплення ножів. Гвинти що виступають слід підвернути. 5.1.1.4.2 Завантаження продукту слід проводити тільки при встанов-ленному бункері завантаження. 5.1.1.4.3 Забороняється виконувати роботи біля машини при знятій огорожі а також відчиняти огорожу до повної зупинки електродвигуна. 5.1.1.4.4 Забороняється проштовхувати руками продукт під час роботи машини. 5.1.1.4.5 Перед підняттям робочого диску необхідно перевірити затя-гання болтів які кріплять корпус шинкувальної машини на вісі. 5.1.1.4.6 Забороняється при піднятому диску підсовувати під нього руки. 5.1.1.5 Смужні і дискувальні пили 5.1.1.5.1 Для запобігання розриву полотна пилки не слід її надмірно натягувати. Встановлювати полотно слід по середині ободу шківів. 5.1.1.5.2 Рух робочої частини полотна пилки повинно бути направлено зверху вниз. 5.1.1.5.3 Верхня пила що направляє встановлюється на найменшу висоту в залежності від товщини продукту що нарізається. 5.1.1.5.4 Робити необхідно при зачинених дверцятах корпусу машини. 5.1.1.5.5 При заскакуванні смуги пилки з шківів необхідно негайно зупинити машину. 5.1.1.5.6 Робочий не повинен наближати руку до полотна чи диску пил-ки ближче ніж на 10 см; рукава одягу повинні бути застібнуті. 5.1.1.5.7 Подавання продукту до полотна повинно проводитися рівно-мірно без зайвих зусиль. 5.1.1.5.8 Забороняється робити на дисковій пилці без захистного кожуха і окулярів. 5.1.1.6 М”ясорубки 5.1.1.6.1 Корпус м”ясорубки повинен бути надійно закріплен у патрубці редуктора. 18 5.1.1.6.2 Над горловиною м”ясорубок з діаметром отворів для завантаження більш ніж 45 мм повинно бути встановлено захистне кільце яке не допускає попадання рук до рухомих частин. 5.1.1.6.3 Проштовхувати м”ясо у горловину тарілки для завантаження необхідно дерев”яним товкачами. 5.1.1.6.4 Для виймання шнека ріжучого інструменту з робочої камери слід використовувати виштовхувачі чи спеціальні гаки. 5.1.1.7 Кутери 5.1.1.7.1 При роботі на кутері забороняється підсовувати руки під кри-шку робочої камери. 5.1.1.7.2 Завантажувати продукт у робочу камеру дозволяється тільки після повної зупинки машини. 5.1.1.7.3 При несправному блокуючому устрою який автоматично від-ключає електродвигун при піднятій кришці робота на машині забороняється. 5.1.1.8 Фаршемішалки 5.1.1.8.1 Не дозволяється робити на машині яка не має попереджуваль- ної огорожі на воронці для завантаження. 5.1.1.8.2 Забороняється проштовхувати продукт у робочу камеру. 5.1.1.8.3 Забороняється завантаження фаршу з вікна машини для виван-таження вручну під час роботи машини. 5.1.1.9 Тістозмішувальні машини 5.1.1.9.1 Робота на машині без щитка що огороджує чи з піднятим щит-ком забороняється. 5.1.1.9.2 До включення машини необхідно перевірити надійність кріп-лення діжі що міняється до платформи. 5.1.1.9.3 Завантаження продукту до діжі при роботі важиля що місить забороняється. 5.1.1.9.4 Накачування і скачування діжі що міняється з платформи слід проводити тільки у верхньому положенні важиля що місить. 5.1.1.10 Універсальні приводи з комплектом машин 5.1.1.10.1 При роботі на любій машині з універсальним приводом необ-хідно: - включати електродвигун приводу тільки після закріплення машини що міняється; - машина що міняється встановлюється у гніздо приводу до відказу без перекісу. 19 5.1.1.10.2 Забороняється знімати машину з приводу до повної зупинки електродвигуна. 5.1.1.10.3 При виключенні електродвигуна привідний вал повинен обер-татися у напрямі який вказан стрілкою що нанесена на редуктор. 5.1.1.10.4 Важкі машини що міняються картоплеочистні машини збивалки повинні встановлюватися у розібраному стані. 5.1.1.11 Збивальні машини 5.1.1.11.1 Взбивалка підключається до приводу без резервуару і робо-чого органу - збивателя. 5.1.1.11.2 Встановлені резервуар і робочий орган повинні бути надійно закріплені відповідно загвіздкою і встановочним гвинтом. 5.1.1.11.3 Робочий орган встановлюється таким чином щоб між ним і дном резервуару був зазор біля 5 мм. 5.1.1.11.4 Продукти які підлягають обробці завантажувати у машину необхідно тільки після її повного зібрання і опробування на холостому режимі роботи. 5.1.1.11.5 Додавання продуктів у резервуар під час роботи машини не дозволяється. 5.1.1.11.6 Для зупинки збивальної машини чи переключання швидкості необхідно вимкнути електродвигун приводу. 5.1.1.12 Машини для миття посуду 5.1.1.12.1 Перед пуском машини необхідно перевірити наявність води у баці електронагрівача. 5.1.1.12.2 Забороняється відчиняти дверцята миючої камери під час ро-боти машини. 5.1.1.12.3 Необхідно періодично проводити перевірку щільності з”єд-нання трубопроводів які підводять гарячу воду до машини. 5.1.1.12.4 Виймати лотки-фільтри і насадки душей дозволяється тільки при вимкненій машині і водонагрівача при закріпленому у верхньому положенні дверцятах машини. 5.1.1.12.5 Зливати воду з вани при включеній машині забороняється. 5.1.1.13 Хліборізка 5.1.1.13.1 Перед вмиканням машини необхідно перевірити справність механізмів шляхом обертання вручну маховичка регулятора товшини різання і надіжність закріплення рукоятки у верхньому положенні. 5.1.1.13.2 Не дозволяється укладати хліб при русі каретки що падає. 5.1.1.13.3 Робота на хліборізці без кінцевого вимикача забороняється. 5.1.1.13.4 Виймання часток хліба що застряли дозволяється тільки після зупинки машини. 20 5.1.1.13.5 Виділення залишків хліба з диску ножа необхідно спеціальним пристроєм. 5.1.1.13.6 Вимикати хліборізку при знятому верхньому кожусі не дозволяється. 5.1.1.13.7 Заточування диску що ріже слід проводити за допомогою прилада для точіння. Ножевий диск встановлюється у крайньому верхньому положенні противага закріплюється стопором. Обертання диску здійснюється за допомогою рукоятки. Стопор при цьому повинен бути вимкнутим. 5.1.1.14 Ковбасорізки і шинкорізки 5.1.1.14.1 Робота на ковбасорізці і шинкорізці з незачиненим щитком ріжучого інструменту забороняється. 5.1.1.14.2 Для очищення дискового ножа від залишків продукту не-обхідно використовувати дерев”яні скрибачки. Знімати залишки продукту з ножа руками забороняється. 5.1.1.14.3 Кріплення продукту повинно бути надійним. 5.1.1.14.4 Подавання продукту кареткою вручну повинно бути рівно-мірним. 5.1.2 Теплове обладнання 5.1.2.1 Загальні вимоги 5.1.2.1.1 До обслуговування теплового обладнання допускаються особи які пройшли техмінімум по уходу і експлуатації обладнання і які мають посвідчення. 5.1.2.1.2 Експлуатація обладнання яке працює під тиском з несправною арматурою манометром запобіжним і повітряним клапанами і інш. забороняється. На циферблаті манометра повинна бути нанесена червона риска граничного робочого тиску на якім може працювати апарат. 5.1.2.1.3 Запобіжна арматура підлягає перевірці: - манометри - не рідше чим один раз за 6 місяців організацією що його експлуатує щорічно манометр повинен бути перевірен органами Держстандарту ; - запобіжний клапан і продувочний кран - щоденно робітником що працює на обладнанні. 5.1.2.1.4 Для запобігання переливу рідкої їжі через край сосуд котел мармитниця і т. інш. повинен заповнюватися таким чином щоб рівень рідини у ньому був на 100 мм нижче верхньої кромки. 5.1.2.1.5 Під час експлуатації обладнання що працює під тиском до 0 5 аті необхідно слідкувати за показаннями манометра і роботою запобіж-ного клапану. При нормальній роботі клапан не повинен парувати при тиску до 0 5 аті. При тиску 0 5 аті він починає інтенсивно парувати щоб 21 тиск не піднімався вище 0 5 аті. У випадку коли клапан не спрацьовує при тиску пару вище ніж 0 55 аті необхідно негайно вимкнути обладнання зачинити газ вимкнути електрику зачинити паровий вентиль чи приглушити топку випустити пару з рубашки за допомогою продувного крану і визвати механіка. 5.1.2.1.6 Забороняється зоставляти обладнання під час його роботи без нагляду. 5.1.2.1.7 Забороняється ремонт теплового обладнання комунікацій а також ремонт регулювання і монтаж арматури без відома і згоди керівника чи механіка закладу. 5.1.2.1.8 Обладнання яке працює під тиском до 0 5 аті після капіталь-ного ремонту повинно пройти гідравлічні випробування на подвійному тиску з оформленням технічного акту. 5.1.2.1.9 Теплове обладнання яке працює під тиском вище 0 7 аті встановлюється і дотримується у відповідності до вимог Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском затвердженим Держнаглядохоронпраці України № 104 від 18.10.94 ДНАОП 0.00-1.07-94 . 5.1.2.2 Харчоварочна апаратура з вогневим обогрівом 5.1.2.2.1 У кухнях що проектуються і реконструюються для плит що працюють на твердому палеві доречно обладнювати топочне приміщення яке відокремлено від кухні перетинкою і яке має самостійний вихід. Для плит які працюють на вуглі і торфі обладнання такого приміщення обов”язкове. Плити не повинні доторкуватися до дерев”яних частин будівлі. Для запобігання возгорання необхідно робити розділки. 5.1.2.2.2 Січення борова і висота димаря вибираються з таким розра-хунком щоб розрідження за апаратом при повній нагрузці і відчиненим шибері було не нище чим 1 5 мм водяного стовпа. 5.1.2.2.3 Забороняється використовувати при розтопці керосин бензин і інші легко займающіся рідини. 5.1.2.2.4 Підготовка палива повинна проводитися за межами приміщення кухні. 5.1.2.2.5 Виділення попілу слід проводити після охолодження топки пе-ред розтопкою . 5.1.2.2.6 Забороняється охолоджувати топку чи настил плити водою. 5.1.2.2.7 Напорові повітряводи у апаратів що працюють з вентиляцій-ним дуттям повинні бути обладнані шибертами для регуліровки. 5.1.2.2.8 Підпір повітря у зольнику регулюється шибертом таким чином щоб топочні гази не поступали у приміщення. 5.1.2.2.9 Необхідно регулярно проводити перевірку справності обмуро-вки щільності щеберів у димоходах. Робити без шиберів не дозволяється. 5.1.2.2.10 При роботі апарата топочні дверцята повинні бути зачинени-ми піддувальні дверцята чи жалюзі - відчинені шибер відходящих газів 22 встановлюється таким чином щоб топочні гази не вибивалися у приміщення. 5.1.2.2.11 Шибер повинен бути відчинен до повного сгорання палива. 5.1.2.2.12 Топочні і продувальні дверцята повинні бути справними. Знят-тя дверцят забороняється. 5.1.2.2.13 Очистку плити від сажі верхнього нижнього газоходів і боро-ва слід проводити не рідше чим 2-3 рази за місяць. 5.1.2.2.14 Для палива вугілля торфу використовується спеціальна тара. 5.1.2.3 Газова харчоварочна апаратура 5.1.2.3.1 Експлуатація газової апаратури дозволяється тільки після її прийому органами Держнаглядохоронпраці. 5.1.2.3.2 До обслуговування газової апаратури допускаються особи що мають посвідчення про проходження спеціального техмінімуму по експлуатації газової харчової апаратури. Перевірка знань проводиться щорічно. 5.1.2.3.3 Газові апарати з розхідом газу 1 5 м3/годину і більше кип”я-тильники шафи плити з суцільною жарочною поверхнею повинні приєднуватися до особистих витяжних димоходів що утеплені і які забезпечують розрідження не менш ніж 1 0 - 1 5 мм водяного стовпу. 5.1.2.3.4 На кожному димоході повинен бути відключаючий шибер з от-ворами п”ять отворів з загальним диаметром 15 мм для забезпечення постійної вентиляції топочного простору газового апарату при зачиненим шибері. 5.1.2.3.5 Перед кожним апаратом на підводящій газовій лінії повинен бути встановлен кран. 5.1.2.3.6 Перед запаленням горілки необхідно провітрити приміщення і камеру апарату для горіння. 5.1.2.3.7 Провітрювання приміщення здійснюють за допомогою витяж-ної вентиляції а при її відсутності - відчиняють кватирки і двері. 5.1.2.3.8 Для вентиляції камери для горіння відчиняють дверцю камери на 10 мм при наявності газоходу відкривають шибер і включають димосос при штучній тязі . 5.1.2.3.9 Горілку запалюють від запальної свічки при її відсутності - за допомогою спеціального запальника. 5.1.2.3.10 Необхідно слідкувати за роботою горілок. 5.1.2.3.11 Забороняється оставляти працюючі апарати без нагляду. 5.1.2.3.12 При самовільному згасанні чи появі хлопків при запалюванні горілок необхідно перекрити газ перед апаратом перевірити камеру для горіння і визвати слюсаря - газовщика. 5.1.2.3.13 Полум”я не повинно відриватися від горілок. При появі від-риву полум”я від горілок зменшують кількість подаваємого вторинного повітря шляхом збільшення кількості подаваємого газу чи розрядженням. 23 5.1.2.3.14 Не дозволяється неповне згорання газу. Полум”я не повинно бути білим жовтим продовженим. Воно повинно бути коротким безшумним прозорим синьо-фіолетового відтінку з яскраво виділяющимся ядром. Таке полум”я отримується регуліровкою припливу повітря до горілки і у камеру для горіння за допомогою регуляторів первиного повітря і заслоном вториного повітря. 5.1.2.3.15 При наявності газової автоматики не дозволяється даже легко-го постукування по газопроводу поблизу апарату. 5.1.2.3.16 Периодично необхідно перевіряти роботу автоматики відпо-відним спеціалістом. 5.1.2.3.17 При наявності термомагнітного клапану автоматики безпеч-ність зажигання газу горілок повинна здійснюватись слідуючим чином: при натиску на кнопку клапану зажигається запальна свічка за допомогою запальника що переноситься потім від запальної свічки запалюють газові горілки. 5.1.2.3.18 Якщо запобіжний клапан клапани автоматики регулювання і автоматики безпеки не спрацювали необхідно відключати газ від апарата і визвати механіка. 5.1.2.3.19 Газогорілочне обладнання необхідно тримати у чистоті. Тех-нічне обслуговування газогорілочного обладнання автоматизованих апаратів здійснює спеціальна особа яка пройшла відповідну підготовку і має дозвіл органів Держнаглядохоронпраці. 5.1.2.3.20 Ключ від контактного манометру чи контактного термометра повинен знаходитись у особи яка відповідає за експлуатацію обладнання. Ця особа здійснює і установку стрілок контактного манометра термометр-ра на необхідну межу. 5.1.2.3.21 Термомагнітний клапан автоматики безпеки повинен спрацьо-вувати не пізніше ніж 30-45 секунд після загасання запальної свічки яка обігріває термопару. При неспрацьовуванні термомагнітного клапану за цей термін необхідно провести його наладку фахівцем. 5.1.2.3.22 При несправності газової комунікації апаратів чи автоматики а також при наявності запаху газу необхідно викликати слюсаря-газовника. 5.1.2.3.23 При наявності запаху газу у приміщенні забороняється вми-кати і вимикати електроосвітлення вентилятори і інші електричні прилади а також зажигати вогонь. 5.1.2.3.24 По закінченню роботи апаратів слід зачинити крани горілок загальний газовий кран і шибер апарату по закінченню роботи підприємства слід зачинити крім того загальний газовий кран перед лічильником. 5.1.2.4 Пароварочна апаратура 5.1.2.4.1 Під час роботи апаратів необхідно постійно слідкувати за тис-ком пару по манометру. 5.1.2.4.2 Парові і конденсатні трубопроводи повинні бути ізольовані. 24 5.1.2.4.3 Пароварочна апаратура на зворотніх лініях повинна мати кон-денсаційні горщики. 5.1.2.4.4 Для запобігання гідравлічних ударів необхідно постійно слід-кувати за роботою конденсаційного горщика. 5.1.2.4.5 Конденсаційний горщик повинен періодично випускати кон-денсат і не повинен парувати. Якщо конденсаційний горщик несправен- потрібно викликати механіка. 5.1.2.4.6 Забороняється робота на несправних апаратах з несправною за-побіжною арматурою. 5.1.3 Електротеплова апаратура 5.1.3.1 Загальні вимоги 5.1.3.1.1 Установка і експлуатація електротеплової апаратури повинна проводитися у відповідності до вимог діючих нормативних документів. 5.1.3.1.2 Кожен електронагрівний апарат повинен мати заводський па-спорт з вказівкою завода - виготовлювача номера апарата напруги струму споживаюча потужність а також інструкцію по експлуатації. 5.1.3.1.3 При встановлені і експлуатації апарату слід керуватися вказів-ками паспорта і інструкції. 5.1.3.1.4 Пускові пристрої повинні встановлюватися поблизу робочого міста і забезпечувати при цьому швидке і безпечне включення чи виключення апарату. 5.1.3.1.5 Електропроводка повинна бути виконана з додержанням дію-чих правил і захищена від можливих механічних пошкоджень. 5.1.3.1.6 Норма опору і ізоляції проводів повинна дорівнювати 1000 см на кожний вольт напруження у мережі. 5.1.3.1.7 Усі контакти повинні забезпечувати міцне з”єднання. 5.1.3.1.8 Перед включенням струму необхідно переконатися у наявності води у рубашці. Рівень води при вертикальному положенні казана повинен бути не нижче контрольного крану. 5.1.3.1.9 Електроварочна апаратура включається тільки після наповнення її продуктами які підлягають тепловій обробці і вимикається за 5-10 хвилин до вивантаження. 5.1.3.1.10 Забороняється зоставляти електроапаратуру під напругою без нагляду. 5.1.3.1.11 Забороняеться пересувати і мати включені електроприлади. 5.1.3.1.12 Забороняється допуск до розробки і ремонту електроапаратів осіб які не мають на це право. 5.1.3.1.13 Технічне обслуговування і поточний ремонт електроварочної апаратури повинен проводитися тільки електромеханіком. 5.1.3.2 Плити 25 5.1.3.2.1 Настил плити повинен бути рівним і гладким. Робити на плиті з деформованим настилом не дозволяється. 5.1.3.2.2 При укладці плиток необхідно зоставляти між ними щілину у 2-6 мм. 5.1.3.2.3 Плита повинна мати бортову поверхню і поручі. Бортова по-верхня не повинна зтинатися з горячими газами. 5.1.3.2.4 Поручі бажано робити охолоджуваними за допомогою спеціальних пристроїв. 5.1.3.2.5 Поручі повинні бути розміщені від бортів плити на відстані не менш ніж 10 см. 5.1.3.2.6 Ручки дверць теплових жарочних шаф і топок повинні бути добре ізольовані. 5.1.3.2.7 Перед початком роботи електроплити слід перевірити справ-ність терморегулятора і роботу перемикачів. 5.1.3.2.8 Забороняється тримати конфорки електроплит ненавантаже-ними при вмиканні на максимальну потужність. 5.1.3.2.9 Не слід перегрівати плиту для запобігання короблення настилу і пов”язаною з цим небезпечністью опіків при розплескувані рідини. 5.1.3.2.10 Охолодження розігрітих плит настилу чи конфорок водою за-бороняється. 5.1.3.2.11 Для запобігання вибивання топочних газів перед відчиненням топочної дверці у плитах з дуттям слід причинити шибер на напорному воздуховоді. 5.1.3.2.12 Забороняється вигрібати гарячий шлак з топки безпосередньо на підлогу. Шлак слід згрібати у металевий ящик. 5.1.3.2.13 Забороняється у плитах обладнаних водонагрівачами підні-мать температуру горячої води що виходить більш чим до 80°. У випадку підвищення температури необхідно збільшити відбір горячої води відключити дуття у плитах з дуттям чи зачинити піддувальні дверцята топки у плитах без дуття . 5.1.3.3 Котли і автоклави 5.1.3.3.1 Перед пуском котла необхідно перевірити рукою легкість під”йому у гнізді і обертання клапана-турбінки а також перевірити запобіжний клапан для чого рукою підняти його за рукоятку. Одночасно потрібно випустити повітря з рубашки котла через кран продувки. 5.1.3.3.2 Не дозволяється вмикання їжоварочного котла і автоклаву при незаповненій паровій рубашці. Рубашку слід заповнювати до рівня контрольного крану кип”яченої води. 5.1.3.3.3 За 5 хвилин до відчинення кришки їжоварочного котла необ-хідно зменшити підвід тепла до апарату: зачинити піддувальну і відчинити топочну дверцю при роботі на вуглі зачинити піддувальні дверці чи жалюзі прикрити витяжний шибер при роботі на дровах потім підняти клапан-турбінку за кільце дерев”яним стрижнем і випустити пару з котла. 26 5.1.3.3.4 Тільки після того як тиск у котлі впав клапан-турбінка не обертається дозволяється відгвинчувати відкидні гвинти. 5.1.3.3.5 Відкидні гвинти які прижимають кришку їжоварочного котла слід ослабити додержуясь послідовності: задні середні передні. 5.1.3.3.6 У такій же послідовності відгвинчують гвинти остаточно і кри-шку відкидають на бік. 5.1.3.3.7 Топки котлів що вмазані повинні знаходитись за межами фронту обслуговування котлів.- 5.1.3.3.8 У котлів що вмазані кришки повинні мати устрої для відводу пару у каналізацію. 5.1.3.3.9 При використанні автоклаву піднімати у ньому тиск більш ніж вказано у інструкції забороняється. 5.1.3.3.10 При зачинені кришки автоклаву слід забезпечити рівномір-ність і плавність затягування відкидних гвинтів. 5.1.3.3.11 Перш ніж відчинити кришку працюючого автоклаву необ-хідно апарат перевести на режим тихого кипіння чи відключити відчинити у кришці пароповітряний кран. Коли тиск у автоклаві спаде до нуля слід ослабити відкідні гвинти. Ослаблення відкідних гвинтів слід проводити хрест-нахрест а потім у такій ж послідовності повністью їх відгвинтити. Відчинити кришку. Загвинчування гвинтів проводять хрест-нахрест. Піднімання кришки проводять обережно щоб запобігати опіку обличча і рук. 5.1.3.3.12 Автоклави повинні періодично оглядатися представниками органів Держнаглядохоронпраці з складанням акту про їх придатність до подальшої роботи. 5.1.3.3.13 Силами закладу проводиться огляд автоклаву через кожні 60 завантажень но не рідше одного разу за 4 місяця. Результати огляду повинні фіксуватися у журналі. 5.1.3.4 Кип”ятильники 5.1.3.4.1 Перед включанням кип”ятильника необхідно перевірити напов-нення його водою безперешкодність подачі води справність роботи поплавкового клапану а також чи відкрит вентиль на виході горячої води. 5.1.3.4.2 Експлуатація несправного кип”ятильника забороняється. 5.1.3.4.3 При зупинені подачі холодної води у кип”ятильник потрібно негайно його виключити. 5.1.3.4.4 Забороняється зачиняти сигнальну трубку кип”ятильника. 5.1.3.4.5 Необхідно регулярно відбирати кип”яток з збірника кип”ятиль-ника. 5.1.3.4.6 Забороняється при вибиранні кип”ятка вішати відро чи іншу йомкість на кран кип”ятильника. Їх встановлюють під краном на спеціальній підставці. 27 5.1.3.4.7 Необхідно постійно слідкувати за тим щоб крани кип”ятиль-ника були справними мали щільно пригнані дерев”яні ручки. Використання кип”ятильників з несправними ручками забороняється. 5.1.3.4.8 Залишати працюючий кип”ятильник без нагляду не дозволя-ється. 5.1.3.4.9 При появі ударів падіння значного шуму слід негайно виклю-чити кип”ятильник і визвати механіка. 5.1.3.5 Марміти жаровні сковороди 5.1.3.5.1 Перед включанням марміту слід впевнятися у тому що він має воду. Рівен води не повинен доходити до отвору переливної трубки. При зниженні потрібного рівня слід долити води. 5.1.3.5.2 При сильному паруванні вани чи появі течі слід припинити роботу і викликати механіка. 5.1.3.5.3 При загрузці марміту і вийманні з нього противней і сіток слід бути обережними. 5.1.3.5.4 При паруванні двухстіночних жаровен з теплоносієм слід впев-нитися у наявності теплоносія у рубашці. При витіканні теплоносія з рубашки слід припинити роботу апарату і викликати механіка. 5.1.3.5.5 Не дозволяється вмикати струм при відсутності жиру у чаші електросковороди. 5.1.3.5.6 При відкриванні кришки завантажувальної чаші під час роботи не слід її нахиляти до себе. 5.1.3.5.7 Перед перекиданням завантажувальної чаші слід вимкнути струм. 5.1.3.5.8 Перекидати сковороду при включених нагрівачах забороняєть- ся. 5.1.4 Піднімально-транспортне обладнання 5.1.4.1 Загальні вимоги 5.1.4.1.1 Обладнання і єксплуатування вантажопіднімальних кранів і ліфтів повинні відповідати діючим Правилам обладнання і безпечної експлуатації вантажопід”йомних кранів і Правилам обладнання і безпечної експлуатації ліфтів які затверджені Держнаглядохоронпраці наказ 28 від 16.12.93 ДНАОП 0.00-1.03-93 17.06.92 ДНАОП 0.00-01.02-92 . 5.1.4.1.2 Нагляд за піднімальниками піднімальними механізмами і до-поміжними пристроями покладається наказом адміністрації на працівника технічної адміністрації який має відповідну кваліфікацію і практичний досвід. 5.1.4.1.3 На підприємствах де відсутній представник технічної адмі-ністрації відповідальність покладається на електромеханіка чи другого робітника який призначається керівником закладу. 28 5.1.4.1.4 До керування піднімальними механізмами допускаються тільки особи які пройшли спеціальний курс навчання. Керування малими вантажними ліфтами і вантажними ліфтами без провідників може бути доручено навченому робітникові з осіб що користуються ліфтом. 5.1.4.2 Ліфти і нахилені піднімальники 5.1.4.2.1 До обслуговування ліфтів і піднімальників можуть бути допу-щені особи не молодше 18 років які сдали техмінімум по обладнанню і експлуатації ліфтів. 5.1.4.2.2 Лебідки нахилених піднімальників повинні мати автоматичні вимикающі пристрої верхнього і нижнього граничних положень вантажної площадки. 5.1.4.2.3 Адміністрація закладу повинна забезпечити ліфтерів і електро-механіка які здійснюють технічний нагляд за ліфтами відповідними інструкціями які затверджені керівником закладу. 5.1.4.3 Талі блоки поліспасти домкрати лебідки і тельфери 5.1.4.3.1 Талі блоки поліспасти домкрати лебідки вороти повинні відповідати вимогам Правил по обладнанню і експлуатації під”йомних кранів які затверджені Держнаглядохоронпраці наказ 28 від 16.12.93 ДНАОП 0.00-1.03-93 . 5.1.4.3.2 Конструкція талей повина забезпечити самогальмування і на-дійне утримання вантажу на любій висоті у випадках зупинення дії тягового зусилля. Крім того талі повинні мати пристрої які запобігають самовільному спадінню ланцюга і заклиненню його між зірочкою і обіймицею. 5.1.4.3.3 Ручні вантажопіднімальні талі повинні відповідати слідуючим вимогам: - таль повинна бути підвішена на надійних блоках чи на спеціально предназначених для цього гаках; - кільця під”йомного ланцюга повинні бути цільнокованими; - тріщін і зкосів на кільцях ланцюга і черв”яках не дозволяється; - ремонт кілець під”йомного ланцюга зваркою не дозволяється; - колесо не повинно мати відломані борти; - таль повинна мати направляючу провушину для ведучого ланцюга для запобігання заклинення; - на рухомих частинах талі не повинно бути бруду і іржі; - таль повинна бути добре змащена і мати вільний хід; - шаг ведучого ланцюгу повинен відповідати шагу зірочки; - на талі повинна бути вказана її вантажопід”йомність; - гаки талей блоків і тельферів не повинні мати деформованих відігнутих носків. 29 5.1.4.3.4 Гак піднімального механізму повинен бути встановлен над предметом який підлягає під”йому. Підтаскування вантажів гаком піднімального механізму забороняється. 5.1.4.3.5 Забороняється поправляти руками вантаж що висить. 5.1.4.3.6 Переміщення вантажів кранами і електроталями по горизонталі проводиться на висоті не менш ніж 0 5 м над предметами що зустрічаються на шляху. 5.1.4.3.7 Переміщення вантажу над площадками де проходять люди забороняється. 5.1.4.3.8 При закінченні чи перерві у роботі зоставляти вантаж у під-вішеному стані забороняється у електричних кранів і електроталей у цих випадках головний рубильник повинен бути вимкнут . 5.1.4.4 Рольганги нахилені і гвинтові спуски 5.1.4.4.1 Нахилені і гвинтові спуски повинні мати огорожу з боків по всій їх довжині. Огорожа повинна виключати можливість випадання вантажу. 5.1.4.4.2 На кінці нахилених спусків і рольгангів повинні бути вста-новлені гасники швидкості амортизатори зустрічні нахили і інш. . 5.1.4.4.3 Спуски встановлюють під кутом не більш 30° і закінчують пло-щадкою з зігнутого п”ятою і столиком для приймання висотою від 70 до 90 см. Схил повинен мати борти висотою 10 см. Люки і отвори у підлозі повинні мати міцну огорожу висотою не менш ніж 0 9 м. 5.1.4.4.4 Розгоняти вантаж по рольгангу забороняється. 5.1.4.4.5 Переміщувати вантаж по рольгангу дозволяється тільки при наявності на ньому усіх роликів. 5.1.4.4.6 Мілкоштучні вантажі і вантажі у м”якій тарі повинні перемі-щуватися на піддонах підкладках . Додаток 1 Площа приміщень Призначення приміщень Площа м2 Ємкість стаціонару ліжка 50 ! 100 ! 200 ! 400 ! 600 ! 800 ! 1000 1 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 Виробничі приміщення Цех заготівлі овочей - - 20 20 24 30 36 Цех заготівлі м”яса і птиці м”яса і риби * 10 15 16 16 16 20 30 Цех заготівлі риби - - - 8 8 10 15 30 1 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 Варочний цех 16 30 50 70 80 90 11 Холодна заготовочна 6 8 12 16 16 20 30 Цех мучних виробів - - 16 20 20 30 30 Миїчна кухоного посуду 6 6 10 12 16 20 24 Комора добового запасу продуктів 4 6 10 10 12 16 20 Експедиція: головного корпусу - - - 12 20 24 30 інфекційного корпусу 6 8 12 6 6 6 6 Складські приміщення охолоджувальні камери для зберігання: - м”яса 6 4 4 6 10 12 15 - риби 6 4 4 6 6 8 10 - молочних продуктів 6 6 6 6 10 12 14 - фруктів і овочей 6 6 6 6 6 8 10 - консервів і квашення 6 6 6 5 8 8 10 - відходів з окремим зовнішнім виходом 2 2 4 4 4 4 6 Приміщення холодильної установки 3 3 3 3 4 4 6 Комора сухих продуктів 2 4 5 8 12 10 20 Комора хліба - - - 6 10 12 15 Комора овочей 4 6 8 12 16 20 24 Навантажувальна 6 8 9 10 10 12 16 Тарна 4 4 5 6 10 12 14 Комора білизни 3 5 6 4 5 6 8 Приміщення комірника - - 6 6 6 6 6 Службові побутові приміщення Кімната завідуючого виробництвом - - 6 8 8 8 8 Кімната лікаря-дієтолога чи дієтсестри - 8 8 8 8 8 8 Гардеробні душові убиральні для персоналу з кімнатою особистої гігієни 8+5 10+5 12+5 24+5 36+5 48+5 63+5 Комора інвентарю для прибирання 2 2 2 2 2 2 2 Приміщення для збе- рігання і миття мар- мітних візків і тари які 31 1 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 використовуються для транспортування їжі 4 8 12 20 24 36 42 Кімната персоналу 8 8 8 8 8 8 8 * - м”ясо-рибний цех дозволяється при кількості ліжок 50-200 Площа приміщень у центральних лікарнях Призначення приміщення Площа м2 Ємкість стаціонару ліжка 600 ! 800 ! 1000 1 2 ! 3 ! 4 Виробничі приміщення Цех заготівлі овочей 24 30 36 Цех заготівлі м”яса птиці 16 20 30 Цех заготівлі риби 8 10 15 Цех мучних виробів 20 30 30 Миїчна кухоного посуду 10 12 15 Експедиція: - головного корпусу 10 12 15 - інфекційного корпусу 4 6 6 Миїчна тари 8 10 12 Складські приміщення Охолоджувальні камери зберігання: - м”яса 10 12 15 - риби 6 8 10 - молочних продуктів 10 12 15 - фруктів і зелені 6 8 10 - відходів з окремим зовнішнім вихідом 4 4 6 Комори: - овочей 15 20 24 - хліба 10 12 12 - сухих продуктів 12 15 20 - квашення 8 8 10 - білизни 6 6 8 - інвентарю 5 6 8 Тарна 10 12 15 Навантажувальна 10 12 15 Приміщення комірника 6 6 6 32 1 2 ! 3 ! 4 Приміщення холодильної установки 6 6 6 Кімната завідуючого виробництвом 8 8 8 Кімната персоналу 8 8 8 Кімната особистої гігієни 5 5 5 Убиральні для персоналу У відповідності до СНіП 2. 08. 02-89 Гардеробна з душовою: - гардеробна 0 4 на 1 шафу - душова 0 3 на 1 Площа приміщень кухонь - догототовочних лікувальних корпусів Призначення приміщення Площа м2 Ємкість лікувального корпусу ліжка 100 ! 150 ! 200 ! 300 Комора добового запасу продуктів 6 8 10 10 Хліборізка 4 6 8 10 Доготовочна 10 12 15 20 Варочний зал 30 40 50 55 Миїчна кухоного посуду 6 8 10 12 Холодна заготівля 8 10 12 15 Кімната сестри і лікаря дієтичного харчування 8 8 8 8 Комора інвентарю для убирання 2 2 2 2 Гардеробні душові і убиральні для персоналу з кімнатою особистої гігієни 10+5 12+5 15+5 18+5 Приміщення для зберігання і миття мармітних візків 8 10 12 15 Кімната персоналу 8 8 8 8 33 Додаток 2 Розрахункова температура і кратність обміну повітря Приміщення Температура °С Кратність обміну повітря за 1 годину приплив ! витяжка Приміщення для миття стерілізації столового і кухоного посуду при буфетних і їдальнях палатних відділень 18 2 3 Буфетні їдальні для хворих роздаточні з підсобними приміщеннями у молочно-роздаточних продуктах 18 - 1 Додаток 3 Мінімальні розміри яких потрібно додержуватися при розміщенні обладнання 1 Склади: - ширина основного проходу проїзду - не менш ніж 1 5 м; - ширина допоміжних проходів - 0 7 м; - відстань від стін до обладнання і розміщуваної тари - 0 05 м. 2 Заготовельні відділення цехи - ширина основного проходу проїзду повинна дорівнювати ширині транспортних засобів збільшеного - не менш ніж на 1 м; - ширина допоміжних проходів - 1 м; - відстань між машинами - 0 75 м; - відстань між машиною і стіною - 0 4 м; - відстань між столами при двобоковій роботі і при наявності проходу - 1 5 м; - ширина фронт робочого місця- 1 25м; - відстань між окремими видами механічного обладнання - 0 1 м; - відстань від стін до механічного обладнання: у вікон - 0 02 м; безпосередньо у стін 0 05 м; 3 Горячий цех: 34 Плита повина бути встановлена таким чином щоб топка була обернута у протилежний бік від роздаточної. Необхідно передбачати вільний прохід до жарочних шаф і зручне розміщення робочих столів. - відстань між робочим фронтом плити робочими столами і стелажами - 1 3-1 8 м; - відстань від топки до стіни - 1 5-1 75м - відстань від плити до варочних котлів - 2 5 м; - відстань між вогневими плитами: - при відсутності робочого столу- 2 0 м; - при наявності робочого столу - 3 0 м; - відстань від плити до вікон роздаточноЇ: - при фронтальному приміщенні плити - 1 5 м; - при торцевому розміщенні плити - 1 7 м; - відстань між робочим фронтом варочних котлів і робочими столами - 1 25 м; - ширина робочого проходу між секціями варочних котлів - 1 5 м; - висота від підлоги до верхньої точки котлів що вмазані- 1 2-1 3 м; - відстань від робочих столів до роздаточного прилавку - не менш ніж 1 2 м; - відстань від ван до виробничих столів - 0 9 м; - відстань від підлоги по висоті полиць стелажів і шаф: до нижчої полиці - 0 25 м до верхньої полиці - 1 75 м. 4 Миїчні: - відстань від машини для мийки посуду до стіни з боку обслуговування - не менж ніж 1 0 м; - відстань між машиною і ванами для миття: при розміщені у ряд при роботі з двох боків - не менш ніж 1 5 м при роботі з одного боку - не менш ніж 1 0 м; - відстань між двома рядами ван: при роботі з двох боків - не менш ніж 1 3 м; при роботі з одного боку - не менш ніж 0 8 м; - відстань від стін до ван - 0 1 м; - відстань від робочих столів до ван - 0 1 м. 5 Зали для їжі: - ширина основного проходу - 1 2 м; - ширина бокових проходів - 0 75 м; - відстань від стін до столів до вугла столу при діагональному розміщенні квадратних столів до торцевого боку столу при паралельному розміщенні - 0 3 м; - 35 - відстань між окремими столами при: діагональному розміщенні - 0 5 м паралельному розміщенні - 1 5-1 75 м. 6 Роздаточна самообслуговування: При обладнанні роздаточної стійки у залі для їжі відстань між мармітами з боку їх обслуговування і робочими столами чи між мармітами і стіною повина бути - не менш ніж 0 9 м. З боку зали для їжі встановлюється барьер на відстань від мармі- тів - не менш ніж 0 7 м. Марміти встановлюються один біля одного без зазорів. При розміщенні мармітів на кухні відстань: між плитою і мармітами - не менш ніж 1 7 м між мармітами і робочими столами - не манш ніж 1 0 м. При організації секційної роздаточної самообслуговування відстань між паралельно розміщеними мармітами - не менш ніж 1 8 м. Додаток 4 Норми і якісні показники освітлення | Площ | Штучні освітллення |Природнє освітлення Виробричі приміщення ина Г- горизонт.В-вертик. нор мування:ос- вітленность іКПО -висо-та площини над підло- гою Освіт- лення АК цилін-дрич-на ос- вітле-ність АК Показник дис-ком-фор-ту не більш чим коефі-цієнт пуль-саціі % не більш чим КПО при верх- нім чи верх- нім і бічним ос- вітлен ням % при бочним освітленні у зоні з ! На ін- стійким! ших те- сніго- !ріторіях вим пок! риттям ! ! 1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 цехи:догото-вочні заготі- вельні гарячі холодні Г-0 8 200 - 60 15 3 0 8 1 0 Кондитерсь-ки цехи Г-0 8 300 - 10 15 3 0 8 1 0 Приміщення для різки хлі- бу миічні по- суду Г-0 8 200 - 60 20 2 0 4 0 5 Миічні тари Г-0 8 150 - 60 20 - - - Приміщення для персона- лу Г-0 8 150 - 60 20 - 0 4 0 5 Адміністра- тивні примі- щення Г-0 3 200 - 60 20 - 0 4 0 5 Зали для іжі ідалень буфе- тів Г-0 8 200 75 60 15 2 0 4 0 5 Роздатні Г-0 8 300 - 40 15 3 0 8 1 0 Завантажу- вальні комо-ри тари Г-0 8 75 - - - - - - Комори про- дуктів у горю чій упаковці Г-0 8 50 - - - - - - Комори ово- чей охолоджувальні камери підлога 20 - - - - - - Експедиція Г-0 8 100 - 60 - - - - Вестебюлі гардеробні підлога 75 - - - - - - Коридори і проходи -головні підлога 75 - - - - 0 1 0 1 -інші підлога 50 - - - - 0 1 0 1 Санітарно-по бутові примі- щення: -умивальні туалети підлога 75 - - - - 0 2 0 2 -душові гар- деробні підлога 50 - - - - 0 2 0 2 Електрощитові В-1 5 50* - - - - - - * Освітленність приведена для ламп розжарювання Зведення різноголосу по правилам охорони праці для кухонь та ідалень установ охорони здоров”я Назва ор ганізаціі № пункту Зауваження Прийняте рішення 1 2 3 4 Донець- ка обл СЕС №2976/12 від 19.11.96 розд.3 3.2.1 добавити санітарно-гігієнічні ви- моги до шахнихколодців накід- них баків дати розшифровку - що це за ”простинні види внутрішних во-допроводів і каналізаціі Прийнято. До- датково введені п.п.3.6.5. 3.6.6. 3.6.7. абзац вилучено. 3.3.3. доповнити вимогами п.8.2 СанП для підприємств суспільного хар- чування у частині обладнання умивалень милом єлектрорушни-ками або паперовими рушниками індивідуальниьи салфетками Прийнято.Зміне-на редакція 3.6.4. після “овочевого відділення” пос-тавити душку додати що гаряча вода до мийок подається через змішувачі Прийнято. Прийнято. Зміне- на редакція розд.3.7 доповнити вимогами до каналіза- ціі згідно п.п. 3.6.- 3.7 СанП а та- кож приєднання виробничих ми- ючих ван до каналізаційноі мережі через повітряні розриви Прийнято.Введе- ні п.п.3.7.2 3.7.10 3.7.11 розд.3.8 доповнить посиланням на додаток Останій може бути взятий з СанП для підприємств громодського харчування додаток 5 Прийнято.Зроб- лені посилання у п.п.3.8.1.4 3.8.1.6. Додатково введен додаток 4. розд.3.10. доповнити вимогами п.10.13 СанП Прийнято . у п. 3.10.3. 4.1.3. після “дозволяється покривати” добавити полімерними матеріа-лами що дозволені МОЗ для кон- Прийнято.Зміне-на редакція п.4.3 40 1 2 3 4 такту з продуктами харчування 4.1.7. добавити а також з полімерних матеріалів що дозволені до використання МОЗ Прийнято.Зміне- на редакція п.4.7. 4.2.10. доповнити вимогами доклад яки наведені у п.9.7. СанП Прийнято. Зміне-на редакція п.4.10. розділ 5. доповнити вимогами щорічної по- вірки КПВ що встановлено на технічному обладнанні Прийнято.Додат- ково введен пункт 5.1.1.1.21 Додаток 1 При кількості ліжок 50-100 дозво- ляється обладнання м”ясо-рибно-го цеху;”кондитерський цех”за-мінить на “цех мучних виробів” Прийнято.Зміне-на редакція Головний виконавець В.П.Вищипан