НАПБ 02.015-2006

НАПБ 02.015-2006 Положення про Головне управління (управління) Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. N 746 ПОРЯДОК одержання допуску посвідчення на право роботи пов'язаної з транспортуванням зберіганням застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами 1. Цей Порядок визначає умови одержання особами діяльність яких пов'язана з транспортуванням зберіганням застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними допуску посвідчення далі - допуск на право роботи із зазначеними препаратами і поширюється на всі галузі суспільного виробництва де застосовуються пестициди і агрохімікати. 2. До виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами не допускаються особи віком до 18 років вагітні матері що годують немовлят громадяни пенсійного віку особи які мають протипоказання за станом здоров'я а також особи зазначені у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці жінок визначеному МОЗ. 3. Допуск на право роботи пов'язаної з транспортуванням зберіганням застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами видається за формою згідно з додатком N 1: працівникам підприємств установ організацій робота яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням зберіганням застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами включаючи організаторів цих робіт керівниками зазначених підприємств установ організацій; іншим особам - станціями захисту рослин при яких діють курси семінари з питань виконання робіт пов'язаних з транспортуванням зберіганням застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами. 4. Обов'язковими умовами одержання особами допуску є проходження медичного огляду та навчання їх за програмою затвердженою Мінсільгосппродом за погодженням з МОЗ Мінекобезпеки Мінпраці та Держнаглядохоронпраці яке проводиться спеціалістами тих галузей де застосовуються пестициди і агрохімікати а також спеціалістами санітарно-епідеміологічної служби лікувальних та інших установ. Навчання проводиться один раз на три роки з видачею посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами додаток N 2 . 5. Працівники діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням зберіганням застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами проходять медичний огляд у місцевих лікувально-профілактичних установах і допускаються до роботи за наявності висновку медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я для виконання таких робіт. Висновок медичної комісії заноситься до медичної книжки встановленого зразка додаток N 3 . 6. Працівники підприємств установ організацій особи - суб'єкти підприємницької діяльності які організовують виконання робіт пов'язаних з транспортуванням зберіганням застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами повинні мати досвід у цій роботі спеціальну освіту чи пройти підготовку на відповідних курсах і семінарах при станціях захисту рослин в спеціальних навчальних закладах а також щорічно підвищувати свої знання на курсах і семінарах. Після проходження підготовки перепідготовки зазначеним особам видається посвідчення встановленого зразка додаток N 2 . Організатори виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами повинні також проходити медичний огляд мати медичну книжку і допуск. 7. Допуск видається за підписом керівника підприємства установи організації станції захисту рослин . 8. Організатор робіт з пестицидами і агрохімікатами видає працівникам підприємств установ і організацій які мають допуск наряд на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами додаток N 4 . Перед початком робіт їх організатори проводять інструктаж на робочих місцях з усіма працівниками щодо заходів безпеки під час роботи з пестицидами агрохімікатами щодо запобігання забрудненню залишками пестицидів і агрохімікатів продукції навколишнього природного середовища а також надання першої медичної допомоги у разі негативних явищ отруєння аварії тощо . 9. Допуск медичну книжку і наряд на види робіт особи що працюють з пестицидами і агрохімікатами повинні мати при собі під час виконання робіт і пред'являти їх на вимогу представників державного нагляду та відомчого контролю. 10. Проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами без допуску тягне за собою відповідальність передбачену законодавством. Додаток N 1 до Порядку одержання допуску посвідчення на право роботи пов'язаної з транспортуванням зберіганням застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами ДОПУСК ПОСВІДЧЕННЯ на право здійснення робіт з пестицидами і агрохімікатами Виданий прізвище ім'я по батькові Адреса Місце роботи на право здійснення робіт з пестицидами та агрохімікатами до 199 року Допуск посвідчення видано на підставі: 1. Висновку медичної комісії від 199 року. 2. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки від 199 р. реєстраційний N . Керівник підприємства установи організації станції захисту рослин підпис прізвище ініціали МП Дата видачі 199 р. реєстраційний N ПРОДОВЖЕНО до 199 року Допуск посвідчення продовжено на підставі: 1. Висновку медичної комісії від 199 року 2. Посвідчення про проведення спеціальної підготовки від 199 року реєстраційний N Керівник підприємства установи організації станції захисту рослин підпис прізвище ініціали МП Дата видачі 199 р. реєстраційний N Додаток N 2 до Порядку одержання допуску посвідчення на право роботи пов'язаної з транспортуванням зберіганням застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами ПОСВІДЧЕННЯ про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами Видане прізвище ім'я по батькові Адреса Місце роботи спеціальну підготовку з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами пройшов ла 199 року. Назва установи організації закладу на базі яких здійснена спеціальна підготовка Посвідчення дійсне до 199 року. Керівник установи організації закладу підпис МП Дата видачі 199 року Реєстраційний N Додаток N 3 до Порядку одержання допуску посвідчення на право роботи пов'язаної з транспортуванням зберіганням застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами МЕДИЧНА КНИЖКА особи яка працює з пестицидами і агрохімікатами Прізвище Ім'я по батькові Рік народження Місце роботи Посада З якого року працює з пестицидами і агрохімікатами Підпис володільця книжки Висновок медичної комісії Голова медичної комісії прізвище ім'я по батькові підпис МП Дата видачі книжки 199 р. Термін дії до 199 р. Додаток N 4 до Порядку одержання допуску посвідчення на право роботи пов'язаної з транспортуванням зберіганням застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами ЗАТВЕРДЖУЮ посада підпис керівника " " 199 р. НАРЯД на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами адреса місця виконання роботи найменування ділянки тощо Початок роботи г. хв. число місяць 199 р. Відповідальний керівник робіт посада прізвище ініціали з бригадою у складі чол. професія прізвище ініціали всіх працівників Доручається виконати конкретний зміст місце умови роботи Заходи безпеки Інструктаж з техніки безпеки провів посада прізвище ініціали дата підпис Наряд видав посада прізвище ініціали дата підпис Наряд і інструктаж отримав прізвище ініціали підпис дата час КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 18 вересня 1995 р. N 746 Київ Про затвердження Порядку одержання допуску посвідчення на право роботи пов'язаної з транспортуванням зберіганням застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами Відповідно до статті 11 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Затвердити Порядок одержання допуску посвідчення на право роботи пов'язаної з транспортуванням зберіганням застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами додається . Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО Інд.22