09/36-331- ЕЛ.ТБ*

09/36-331- ЕЛ.ТБ* Інструкція з безпечного виконання робіт в електроустановках понад 1 кВ під наведеною напругою з урахуванням аварійного режиму (2-га редакція)

ІНСТРУКЦІЯ з безпечного виконання робіт в електроустановках понад 1 кВ під наведеною напругою з урахуванням аварійного режиму 2-га редакція Шифр: 09/36-331- ЕЛ.ТБ* Передмова 1. РОЗРОБЛЕНО   Спеціалізованою конструкторсько-технологічною службою «Енергоналадка»  2. ВИКОНАВЦІ  С.О. Шеляженко Б.О. Дядищев  3. УЗГОДЖЕНО АК «Київенерго»: Департаментом охорони праці М.С.Василяка Диспетчерською службою С.Л.Рибачук Електротехнічною службою О.М. Нестеренко  4. ЗАТВЕРДЖЕНО  Правлінням АК «Киіїевенерго» О.М.Ніколенко  5. ВВЕДЕНО   Введено замість Інструкції з безпечного виконання робіт в електроустановках понад 1 кВ під наведеною напругою шифр 09/36-33 1-ЕЛ.ТБ.-К. 1998.   ЗМІСТ 1. Галузь застосування 2. Нормативні посилання. 3. Визначення 4. Загальні положення 5. Вимоги безпеки при роботах під наведеною напругою 6.    Заходи безпеки по захисту від виносу 7.    Дії працівників в аварійних ситуаціях 8.    Додаток 1 9.    Додаток 2     1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 1.1. Інструкція розроблена відповідно до вимог Правил безпечної експлуатацій електроустановок далі - Правила і визначає додаткові заходи безпеки при роботах на струмовідних частинах електростанцій підстанцій і повітряних ліній електропередачі ПЛ понад 1 кВ що знаходяться під наведеною напругою а також у разі виносу потенціалу на місце робіт в аварійному режимі. 1.2. Знання цієї Інструкції обов'язкове для працівників підприємств та організацій АК "Київенерго" що виконують оперативне і оперативно-ремонтне обслуговування а також ремонтно-експлуатаційні і монтажні роботи в діючих електроустановках напругою понад 1 кВ. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2.1. В Інструкції використовуються посилання на такі нормативні документи : - Правила безпечної експлуатації електроустановок ДНАОП 1.1.10-1.01-97 . К.:1998. - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98 . К.: 1998. - ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность.Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов. Вказівка Міненерго України від 30.12.92 р. №Гр-79. Інструкція з проведення вимірювань наведеної напруги в електроустановках ГКД 34.03.201-94 К.: 1994. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании знергетического оборудования. М.: Энергоатомиздат 1987. Техника безопасности в энергетических установках. Справочное пособие.-М.: Энергоатомиздат 1988. 3. ВИЗНАЧЕННЯ 3.1. Повітряна лінія під наведеною напругою - ПЛ всіх класів напруги що проходять по всій довжині або на окремих ділянках загальною довжиною не менше 2 км на відстані від осі іншої ПЛ напругою 110 кВ - 100 м 330 кВ - 200 м. 3.2. В Інструкції розглянуті такі режими роботи відключеної електроустановки що знаходяться під наведеною напругою: нормальний - при найбільшому робочому струмовому навантаженні впливаючих ПЛ; аварійний - при несиметричному короткому замиканні на впливаючій ПЛ або на іншій лінії мережі із заземленою нейтраллю що приводить до виносу потенціалу на місце робіт . 3.3. В залежності від ступеню впливу електромагнітного поля електроустановки що знаходиться під наведеною напругою розподіляються на дві категорії: зона слабкої дії наведеної напруги - електроустановка або її частина комутаційні апарати розрядники конденсатори зв'язку тощо при відключенні і заземленні якої в РУ станцій підстанцій і на місці робіт значення наведеної напруги при найбільшому робочому навантаженні впливаючих ПЛ не перевищує 42 В; зона сильної дії наведеної напруги - те саме але значення наведеної напруги на місці робіт при застосуванні можливих засобів заземлення ПЛ на контур заземлюючого пристрою підстанції або опори на груповий заземлювач тощо перевищує 42 В. 3.4. В Інструкції прийняті такі гранично допустимі рівні напруги дотику і кроку ГОСТ 12.1.038-82 : у нормальному режимі - 42 В; в аварійному - при тривалості дії струму к.з. 0 1 с - 500 В 0 2 с - 250 В 0 5 с - 100 В 0 7 с - 70 В 1 с - 50 В. 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1. Роботи на струмовідних частинах електроустановок понад 1кВ під наве деною напругою відносяться до категорії найбільш складних та небезпечних і повинні виконуватися з призначенням керівника робіт із числа керівників або спеціалістів які обслуговують цю електроустановку і мають групу з електробезпеки V. Окремі операції які повинні виконуватися під постійним керівництвом і наглядом керівника робіт треба вказувати у рядку наряду "Окремі вказівки". 4.2. До робіт на струмовідних частинах електроустановок під наведеною напругою повинні допускатися особи що пройшли спеціальне навчання методам безпечного виконання робіт в Учбовому центрі АК "Київенерго" з перевіркою знань і записом у посвідченні про надання права проведення таких робіт. Члени бригади за винятком водіїв машин і механізмів повинні мати групу з електробезпеки не нижче III. 4.3. У підрозділах АК "Київенерго" повинні бути визначені шляхом розрахунків електроустановки що знаходяться під наведеною напругою. Перелік таких електроустановок повинен затверджуватися головним інженером підприємства і переглядатися не менше ніж 1 раз у 3 роки а при змінах режиму або схеми електричної мережі та при введенні до експлуатації нових ТІ 110 кВ і вище - негайно. Працівники які обслуговують електроустановки повинні ознайомитися з переліком ПЛ та лінійним устаткуванням що знаходиться під наведеною напругою. При необхідності виконання вимірювань слід керуватися вимогами Інструкції з проведення вимірювань наведеної напруги в електроустановках. 4.4. Роботи повинні виконуватися згідно з технологічними картами із зазначенням умов виконання робіт та інших заходів що забезпечують безпечне виконання робіт. 4.5. Під час робіт в електроустановках під наведеною напругою повинен бути забезпечений постійний зв'язок бригади з диспетчером. 4.6. Досвід експлуатації свідчить що при роботах в електроустановках під наведеною напругою має місце втрата персоналом відчуття небезпеки тому що у нормальному режимі рівні наведеної напруги як правило незначні. Треба пам'ятати що в аварійному режимі значення напруги дотику і кроку досягають 10 кВ і більше і безпека робіт може бути забезпечена тільки за умови суворого дотримування вимог наведених у цій Інструкції. 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТАХ ПІД НАВЕДЕНОЮ НАПРУГОЮ Роботи на струмовідних частинах електроустановок понад 1 кВ що знаходяться у зоні слабкої дії наведеної напруги* повинні виконуватися з відключенням і заземленням їх в РУ станцій підстанцій з усіх сторін звідки може бути подана напруга. * Електроустановки що належать АК "Київенерго" відносяться до зони слабкої дії наведеної напруги розр.КЕН АК "Київенерго" шифр 09/32-331-ЕЛ.ТБД1997 р. . 5.1. Вимоги безпеки перед початком робіт 5.1.1. До початку робіт необхідно перевірити відповідність умов виконання робіт до вимог Правил. Забороняється приступати до роботи під час грози або її наближенні при швидкості вітру понад 10 м/с а також у темний час доби. При поганій видимості робочі місця проїзди та підходи до них повинні бути освітлені. 5.1.2. Перед початком робіт необхідно здійснити такі підготовчі операції: отримати дозвіл на підготовку робочого місця і допуск до роботи; перевірити у дії підйомну та висувну частини телескопічної вишки гідропідйомника поза охоронної зони ПЛ; підготувати робочу площадку. Перевірити стан електрозахисних засобів і пристосувань їх комплектність та терміни випробування; провести інструктаж і допуск бригади до роботи. 5.1.3. Роботи на лінійному устаткуванні станцій підстанцій повинні виконуватися із заземленням проводів спусків з боку ПЛ. Встановлення заземлень слід виконувати при включених заземлюючих ножах у бік лінії або з включенням заземлюючих ножів на обхідному роз'єднувачі якщо на ньому не виконуються роботи та переключення. 5.1.4. При роботі на відключеному колі багатоколової ПЛ з горизонтальним розташуванням кіл на опорах слід вивішувати червоні прапорці з боку кіл що залишились під напругою. Прапорці вивішують на висоті 2-3 м від рівня землі керівник робіт з членом бригади з групою III. Підніматись на опору з боку кола що перебуває під напругою а також переходити на ділянки траверс які підтримують це коло забороняється. 5.1.5. При роботах на ділянках перетину або зближення ПЛ з шосе та польовими дорогами для попередження воді'їв транспорту або для припинення його руху за узгодженням з Державтоінспекцією керівник робіт ловинен виставити на шосе чи дорозі сигнальників а також встановити попереджувальні знаки "Дорожні роботи" "Інша небезпека аварійно-небезпечна ділянка " та застережливі знаки. При необхідності на місце робіт треба викликати представника Державтоінспекції. Сигнальники повинні перебувати на відстані 100 м з обох боків від місця перетину або зближення ПЛ з дорогами і мати при собі вдень червоні прапорці а вночі - червоні ліхтарі. 5.2. Вимоги безпеки під час роботи 5.2.1. При роботах в електроустановках під наведеною напругою струмовідні частини повинні бути заземлені на кожному робочому місці з приєднанням заземлюючих провідників до заземлюючого пристрою станцій підстанцій та до контуру заземлення опори. Приєднувати переносне заземлення до металевих елементів залізобетонної опори дозволяється при наявності зв'язку їх з заземлюючим пристроєм. Дозволяється використовувати груповий заземлювач. Допускається використання одиночного стержневого заземлювача. Виняток становлять роботи на ШІ 110 кВ Північна-Ірпінь № 3 Північна-Білічі та Оболонь- Північна № 1 2 при заземленні яких на одиночний стержневий заземлювач величина наведеної напруги в нормальному режимі перевищує 42 В. 5.2.2. До роботи слід приступати тільки після вирівнювання потенціалів проводу сталевих монтажних канатів машин і механізмів шляхом заземлення іх на загальний заземлювач. Для цього необхідно спочатку приєднати канати до машин механізмів потім вирівняти їх потенціали шляхом заземлення на загальній із проводом заземлювач і тільки після цього кріпити до проводу. При використанні тягового механізму дозволяється заземляти його через монтажний канат а після подання на канат тяжіння - через відвідний блок. При цьому провід слід заземляти в останню чергу - після збирання такелажної схеми на рівні землі. 5.2.3. З моменту заземлення проводу заземлювач заземлюючі провідники монтажні канати машини і механізми слід вважати такими що знаходяться під напругою і торкатися до них із землі без застосування діелектричного взуття а також заходити до кабіни механізму і виходити з неї забороняється. 5.2.4. Під час роботи в електроустановках що знаходяться в зоні слабкої дії наведеної напруги суміщення робіт на ПЛ та лінійному обладнанні станцій підстанцій дозволяється в усіх випадках. 5.2.5. Для захисту персоналу від напруги кроку у разі виникнення аварійного режиму при наближенні до заземлювача на відстань менше ніж 3 м необхідно надягати діелектричне взуття. 5.2.6. Роботи пов'язані з дотиком до опущеного на землю проводу повинні проводитися із застосуванням електрозахисних засобів або з металевої площадки яка з'єднана з проводом для вирівнювання потенціалів. Забороняється входити на площадку або зходити з неї а також подавати металеві предмети стоячі на землі без використання діелектричного взуття. 5.2.7. Перед тим як розрізати провід його необхідно заземлити з обох боків від місця розриву на контур заземлення опори або - при виконанні таких робіт у прольоті - на загальний заземлювач на який повинні заземлюватися також сталеві канати машини та механізми. 5.2.8. Під час монтажу та заміни проводів тросів під наведеною напругою всі роботи пов'язані з дотиком до проводу машин та механізмів з землі повинні виконуватися із заземленням їх на місці робіт та застосуванням діелектричного взуття. Перед розкочуванням заземлювати провід безпосередньо біля барабану не вимагається. Розкочування слід проводити плавно без ривків не допускаючи підхльостування і наближення тягових канатів до проводів. Перед з'єднанням розкатаних проводів іх потенціали повинні бути вирівняні за допомогою шунтуючої перемички або шляхом заземлення їх на загальний заземлювач який встановлюється на місці робіт. 5.2.9. При виконанні монтажних робіт підйом та опускання проводу повинні проводитися із заземленням його на кожній опорі де здійснюються роботи. Натяжку та візування проводу слід виконувати із заземленням його на анкерній опорі через яку здійснюється натягування. 5.2.10. Перекладка проводу із розкочувальних роликів у затискачі повинна виконуватися після заземлення його на місці робіт або на сусідній опорі. Для проводу який лежить у металевих роликах або у підтримуючих зитискачах достатньо заземлити їх на контур заземлення опори а при наявності природного контакту між ними установка додаткового заземлення не потрібна. Суміжний анкерний прольот в якому перекладку вже закінчено слід вважати таким що знаходиться під напругою. 5.2.11. З'єднувати проводи у петлях анкерних опор дозволяється тільки після повного закінчення робіт у суміжних анкерних прольотах і зняття усіх заземлень. Лінія повинна бути заземлена в одному місці - на анкерній опорі де проводяться роботи із заземленням кінців з'єднувальних проводів на контур заземлення опори. Перед з'єднанням проводів їх слід закріпляти за проводи а на ПЛ 110 кВ - за натяжні ізолюючі підвіски але не ближче ніж за четвертий ізолятор від траверси . 5.2.12. При роботах із застосуванням телескопічних вишок та гідропідйомників робоча площадка механізму повинна бути з'єднана з проводом перемичкою з гнучкого мідного проводу за допомогою штанги а сам механізм заземлений на загальний з проводом заземлювач. Перетин перемички та заземлюючого провідника повинен задовольняти вимогам термічної стійкості і бути не менше ніж 25 мм2. Під час роботи необхідно постійно контролювати надійність і щільність контактів під час установки перемичок та захисних заземлень. Механізми повинні мати інвентарні заземлення на робочих площадках слід позначати місця для приєднання перемичок які повинні бути ретельно очищені від фарби іржі та забруднення. 5..3. Вимоги безпеки по закінченню робіт 5.3.1. Розбирати схему слід у зворотній послідовності а саме: -від'єднати від проводу ходовий кінець монтажного канату та пристосування і спустити вниз за допомогою нескінченного канату; зняти з проводу захисне заземлення -виконати демонтаж такелажної схеми і пристосувань на рівні землі і помістити у призначену для них тару; -оформити закінчення робіт. 5.3.2. По закінченню робіт на лінійному обладнанні станцій підстанцій зняття заземлень з проводів спусків з боку ПЛ слід виконувати при включених заземлюючих ножах у бік лінії   . Схема підготовки рабочого місця при роботах на ШІ під наведеною напругою І -переносне заземлення; 2 -заземлюючі про-відники; 3 -перемичка; 4 -контур заземлення опори. 6.ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАХИСТУ ВІД ВИНЕСЕНОГО ПОТЕНЦІАЛУ При певних умовах на проводах і тросах відключених ПЛ мережі із заземленою нейтраллю можлива поява небезпечних для життя потенціалів при заземленні їх в РУ станцій підстанцій і на місці робіт. Це відбувається внаслідок виносу потенціалу із заземлюючих пристроїв підстанцій на робоче місце при виникненні аварійного режиму - під час включення короткозамикача на підстанціях зі схемою "короткозамикач-відокремлювач" внаслідок короткого замикання через ушкодження підстанційного обладнання або при замиканні на землю на інших ПЛ що відходять від підстанції тощо Для захисту від ураження викликаного виносом потенціалу на місце робіт в аварійному режимі слід вживати таких додаткових заходів безпеки Див. Додаток 1 . 6.1. Під час робіт на ПЛ що відходять від ПС 110 кВ зі схемою "короткозамикач-відокремлювач" заземлювати струмовідні частини в РУ на контур заземлюючих пристроїв цих підстанцій забороняється. Лінія має бути заземленою з усіх боків звідки може бути подано напругу із встановленням заземлень між робочим місцем і РУ підстанцій або секціонувальними апаратами а також на місці робіт. При цьому заземлення слід встановлювати на опорах що мають заземлюючі пристрої а місце розположення заземлень на ПЛ вибирається довільно. 6.2. При виконанні робіт на ПЛ без заземлення струмовідних частин в РУ підстанцій відповідно до вимог п.6.1. - для запобігання помилковому або самочинному включенню комутаційних апаратів якими може бути подана напруга до місця робіт додатково до передбачених Правилами заходів безпеки на лінійному роз'єднувачі слід вмикати заземлюючі ножі у бік відокремлювача. 6.3. При роботах на ПЛ КЛ що відходять від ПС 35 кВ зі схемою "короткозамикач-відокремлювач" або від ПС 35-110 кВ з ізольованою нейтраллю з вимикачем на стороні високої напруги додаткові заходи безпеки по захисту від виносу потенціалу в аварійному режимі не вимагаються. 6 4. Роботи на ПЛ КЛ що відходять від станцій підстанцій із заземленою нейтраллю і вимикачем на стороні високої напруги слід виконувати з відключенням і заземленням струмовідних частин в РУ і на місці робіт відповідно до вимог Правил. Для захисту від винесеного потенціалу в аварійному режимі на місці робіт повинні бути вирівняні потенціали всіх елементів такелажної схеми а також виконані інші вимоги безпеки які застосовуються при роботах в електроустановках що знаходяться під наведеною напругою розд.5 . 6.5. Щоб запобігти виносу потенціалу при роботах на ПЛ рекомендується розземлювати на час робіт нейтралі трансформаторів на межуючих з місцем робіт ПС 110 кВ із заземленою нейтраллю. При цьому зміна режиму не повинна приводити до виділення ділянки мережі з ізольованою нейтраллю а співвідношення опорів нульової та прямої послідовностей не повинне перевищувати 3 тобто Хо/хі<3 . 6.6. Роботи на відключеному лінійному роз'єднувачі мережі із заземленою нейтраллю повинні виконуватись при увімкнутих заземлюючих ножах з обох сторін із установкою додаткових заземлень на проводи спусків з боку ПЛ відповідно до вимог Правил. При роботах на підстанційному обладнанні що знаходиться за лінійним роз'єднувачем додаткові заходи безпеки по захисту від винесеного потенціалу в аварійному режимі не вимагаються. Дозволяється одночасне виконання робіт на лінійних роз'єднувачах станцій підстанцій що обмежують ПЛ а також на відгалуженнях. Суміщення робіт на лінійних роз'єднувачах з роботами на лінії не рекомендується. 6.7. У зв'язку з відсутністю в Київських кабельних мережах електроустановок що знаходяться в зоні сильної дії наведеної напруги засоби захисту від виносу потенціалу при виконанні робіт на таких ПЛ і лінійному обладнанні станцій підстанцій у цій Інструкції не розглядаються. 7. ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 7.1. Для перевірки готовності персоналу до роботи в аварійних ситуаціях при допуску бригади до роботи повинні бути відпрацьовані його дії у- разі виникнення аварій та ситуацій які можуть привести до аварії і нещасних випадків а також засоби надання першої допомоги потерпілому. 7.2. При виникненні аварійних ситуацій відключення впливаючої ПЛ виникнення режиму який потребує зміни схеми мережі шляхом виконання переключень на впливаючих ПЛ винос потенціалу на місце робіт тощо по команді диспетчера роботи повинні бути призупинені а бригада виведена із зони робіт. До початку робіт слід вивести з роботи пристрої АПВ на впливаючих ПЛ. Виконувати ручне включення впливаючої ПЛ після її відключення а також інші аварійні переключення до виведення бригади з небезпечної зони забороняється. 7.3. Перерва у роботі викликана аварійною ситуацією повинна бути оформлена у наряді. Повторний допуск на підготовлене робоче місце здійснюється керівником робіт після отримання дозволу чергового диспетчера. При інструктажі бригади повинні бути пояснені причини які викликали аварійну ситуацію і вказані додаткові заходи які треба виконати для безпечного виконання робіт. Перед поновленням робіт необхідно переконатися чи надійно встановлені заземлення перевірити наявність плакатів та огороджень після чого слід допустити бригаду до роботи. 7.4. При наданні медичної допомоги потерпілим на місці робіт належить дотримуватися вимог Інструкції про надання першої допомоги потерпілим у зв'язку з нещасними випадками при обслуговуванні енергетичного обладнання. Додаток 1   Встановлення заземлень при виконанні робіт на ПЛ що відходять від ПС 110 кВ із схемою "короткозамикач-відокремлювач": 1 - робоче місце ділянка робіт ; 2 - заземлення на місці робіт; 3 - заземлення між робочим місцем і РУ підстанції або секціонувальними апаратами; 4 - заземлюючі ножі; 5   - короткозамикач відокремлювач.       Додаток 2   ПАМ'ЯТКА керівникові робіт при роботах в електроустановках понад 1 кВ що знаходяться у зоні слабкої дії наведеної напруги І.Переконайся у відповідності умов виконання робіт згідно вимогам Правил. Виконання робіт при грозі або її наближенні при швидкості вітру понад 10 м/с а також в темний час доби або при зниженні видимості зверх допустимого забороняється. 2. Забезпеч виконання зазначених у наряді і технологічній карті заходів безпеки а також повноту і якість інструктажу та допуску бригади до роботи. При інструктажі повідом членів бригади про очікувані для кожного робочого місця величини наведеної напруги у нормальному та аварійному режимах а при відсутності таких даних - проведи необхідні виміри з оформленням протоколу. 3. Ви в е д и із зони проведення робіт осіб що не приймають безпосередньої участі у роботах і переконайся що всі члени бригади які виконують низові роботи одягли діелектричні боти. 4. Вирівняй потенціали проводу металевих монтажних канатів машин і механізмів шляхом заземлення їх на спільний заземлювач. При цьому провід слід заземляти в останню чергу - після збирання такелажної схеми на рівні землі. До встановлення заземлення піднімати на опору ходовий кінець тягового канату забороняється. При роботах пов'язаних із дотиком до проводу для вирівнювання потенціалів його необхідно заздалегідь з'єднати з робочою площадкою телескопічної вишки за допомогою інвентарної перемички із застосуванням ізолюючої штанги. 5. З моменту заземлення проводу заземлювач заземлюючі провідники монтажні канати машини і механізми слід вважати такими що знаходяться під напругою і торкатися до них із землі без застосування діелектричного взуття а також входити в кабіну механізму і виходити з неї забороняється. Необхідно пам'ятати що в нормальному режимі величина наведеної напруги на місці робіт може бути незначною а в аварійному - напруга дотику і кроку як правило досягає 10-ти кВ і більше. 6. При монтажі демонтажі такелажної схеми та під час робіт слідкуй щоб відстань до незаземлених струмовідних частин від людей а також інструментів і пристосувань що використовуються в роботі була не меншою за встановлену Правилами. 7. Для захисту персоналу від напруги кроку в аварійному режимі наближатися до заземлювача на відстань меншу за 3 м без використання діелектричного взуття забороняється. 8. Не дозволяй виконання робіт на опущеному до землі проводі без застосування металевої площадки з'єднаної з проводом для вирівнювання потенціалів або діелектричного взуття. 9. Перед розрізанням проводу вирівняй його потенціали по обидві сторони від місця розриву за допомогою шунтуючої перемички або шляхом заземлення кінців проводу на спільний заземлювач. ПАМ'ЯТАЙ! ТИ ВІДПОВІДАЄШ ЗА ВИКОНАННЯ ВКАЗАНИХ У НАРЯДІ І ТЕХНОЛОГІЧНІЙ КАРТІ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ І ЇХ ДОСТАТНІСТЬ ЗА ПОВНОТУ І ЯКІСТЬ ІНСТРУКТАЖУ БРИГАДИ А ТАКОЖ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ.