Інструкція з охорони праці під час розробки лісосік з використанням бензиномоторних пилок

  Затверджено Наказом Державного комітету лісового господарства України від “ 27 ” листопада 2001 року № 120   ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ЛІСОСІК З ВИКОРИСТАННЯМ БЕНЗИНОМОТОРНИХ ПИЛОК Інструкція схвалена та рекомендована до впровадження науково – технічною радою Держкомлісгоспу України 10 квітня 2001 року Інформаційні дані: Розробники інструкції: 1. О.А.Чуйко К.П.Дишко Держкомлісгосп України . 2. В.В.Данілов Укрцентркадриліс   ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ директора назва підприємства від № число місяць рік ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № при розробленні лісосік бензиномоторною пилкою І. Загальні положення   1.1. До роботи з використанням бензиномоторної пилки далі-бензопилки допускаються особи чоловічої статі не молодше 18 років які пройшли медичний огляд і не мають медичних протипоказань навчання з охорони праці мають посвідчення розкряжувальника а для вальників лісу документ про надання їм відповідної кваліфікації у навчальних закладах. 1.2. Працівник що приймається на роботу повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці пожежної безпеки інструктаж з надання першої долі карської допомоги при нещасних випадках бути проінформований під розпис з умовами праці правами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці. 1.3. До початку самостійної роботи працівник повинен пройти безпосередньо на робочому місці первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт та стажування протягом 2-15 змін залежно від стажу досвіду та характеру роботи під керівництвом досвідченого кваліфікованого працівника який призначається наказом по підприємству або розпорядженням по лісництву лісопункту . 1.4. У процесі стажування працівник повинен: 1.4.1. Поповнити знання щодо правил безпечної експлуатації бензопилок як вітчизняного так і зарубіжного виробництва технологічних інструкцій та інструкцій з охорони праці; 1.4.2. Оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях в нормальних і аварійних умовах; 1.4.3. Вивчити у виробничих умовах технологічні процеси обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог охорони праці. 1.5. Якщо в процесі стажування працівник не оволодів необхідними виробничими навичками та отримав незадовільну оцінку то стажування новим наказом чи розпорядженням може бути продовжене. 1.6. Після успішного закінчення стажування працівник допускається до самостійної роботи про що робиться запис в журналі інструктажів на робочому місці. 1.7. Працівник має право: 1.7.1. Відмовитися від дорученої роботи якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров’я або для життя людей які його оточують; 1.7.2. Розірвати трудовий договір за власним бажанням якщо роботодавець керівник не виконує законодавство про охорону праці умови колективного договору з цих питань. 1.8. При роботі бензопилкою на працівника можуть діяти такі фізичні небезпечні і шкідливі виробничі чинники: - падаюче дерево або завислі на ньому гілка сучок чи верхівка; - рухомі частини бензопилки пильний ланцюг ; - тріски та тирса деревини; - підвищена або знижена температура вогонь при загоранні пилки; - підвищений рівень шуму; - підвищений рівень вібрації; - загазованість шкідливими газами; - фізичні перевантаження статичної чи динамічної дії. 1.9. Працівники повинні працювати в належних за Типовими галузевими нормами спецодязі спецвзутті та інших засобах індивідуального захисту: - костюм бавовняний з водовідштовхуючою просочкою; - чоботи кирзові із захисним носком на схилах - також з підковами-рачками; -         рукавиці комбіновані противібраційні; -         каска з підшоломником та захисним щитком та протишумні навушники; На зовнішніх роботах взимку додатково: - куртка бавовняна на утепленій підкладці; - штани бавовняні на утепленій підкладці; -         валянки; -         зимній підшоломник. Спецодяг повинен бути відповідного розміру та зросту і не ускладнювати рухи. При виконанні робіт в умовах які мають інші шкідливі виробничі чинники працівнику видаються додаткові засоби індивідуального захисту. 1.10. Працівники зобов’язані: 1.10.1. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку; 1.10.2. Не з’являтись на роботі в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння покинути робочий об’єкт після відсторонення від роботи; 1.10.3. Виконувати тільки ту роботу по якій навчений та проінструктований; 1.10.4. При отриманні нової роботи зміні виробничих умов отримати від безпосереднього керівника робіт позаплановий інструктаж з охорони праці. Не освоївши безпечних прийомів та методів праці до роботи не приступати; 1.10.5. Бути уважним і акуратним під час роботи не відволікатися самому та не відволікати інших від виконання робіт; 1.10.6. Знати зміст сигналів які подаються оточуючими: трактористами кранівниками та водіями рухомих транспортних засобів відповідно реагувати на них; 1.10.7. Не проходити в місцях можливого падіння небезпечних та завислих дерев під піднятим вантажем чи поблизу нього не перебігати перед рухомими транспортними засобами; 1.10.8. Проходити в установленому порядку періодичні медичні огляди навчання та інструктажі з охорони праці. Роботодавець керівник має право притягнути працівника який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду навчання чи інструктажу до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати; 1.10.9. Співробітничати з власником у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці технологічних процесів особисто вживати заходів щодо усунення виробничих ситуацій які створюють загрозу життю людей або навколишньому природному середовищу не порушуючи при цьому вимог нормативних актів підприємства з охорони праці; 1.10.10. Виконувати вимоги цієї інструкції карти технологічного процесу; 1.10.11. Дотримуватися технологічної дисципліни; 1.10.12. Дбайливо ставитися до устаткування інструменту пристроїв матеріалів спецодягу та інших засобів індивідуального захисту. 1.11. Для попередження можливих випадків пожежі працівник повинен дотримуватися “Правил пожежної безпеки в Україні” і виконувати такі основні вимоги: 1.11.1. Не запалювати відкритий вогонь у пожежонебезпечних місцях; 1.11.2. Палити в спеціально відведених місцях; 1.11.3. Не сушити спецодяг спецвзуття та інші предмети в місцях де можливе їх займання; 1.11.4. Мастильні матеріали і паливо зберігати у спеціально відведеному місці. На цьому місці необхідно згребти до грунту підстилку і гілки. Місце зберігання повинно бути обкопане мінералізованою смугою шириною не менше 1 4 метра; 1.11.5. В пожежонебезпечний період забороняється розпалювати багаття в шпилькових молодняках на згарищах на ділянках пошкодженого лісу вітровалах буреломах на торфовищі на ділянках із залишеними порубковими залишками в місцях із сухою травою та листям а також під кронами дерев. В інших місцях розпалювання вогнища допускається на площадках обмежених мінералізованою смугою шириною па менше 0 5 метра. По тому як потреба у багатті відпала його потрібно засипати землею або залити водою до повного припинення горіння; 1.11.6. Забороняється кидати в лісі не загашені сірники та недопалки залишати в лісі просочені мастилом або бензином ганчірки заправляти пальним двигуни коли вони працюють або не охолоджені використовувати бензопилки з несправною паливною системою палити або користуватися відкритим вогнем під час заправлення; 1.11.7. Потрібно мати на ділянці засоби первинного пожежогасіння лопати сокири відра ; 1.11.8. Територія навкруги площадок для спалювання гілок повинна бути очищена від сухих дерев гілок звалених дерев та інших горючих предметів у радіусі 15-20 метрів і обмежена мінералізованою смугою шириною 1 4 метра а на ділянках в шпильковому лісі - шириною 2 6 метра; 1.11.9. Спалювання гілок проводити тільки в дощову або безвітряну погоду під наглядом спеціально виділених для цього осіб. 1.12. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій дотримуйтесь таких вимог: 1.12.1. Працюйте на справній з гострими зубцями ланцюга бензопилці при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт або ліквідуйте їх самі якщо це можливо і входить у ваші обв’язки; 1.12.2. Не залишайте працюючу бензопилку без нагляду не допускайте до роботи нею інших працівників. 1.12.3. Не переступайте через працюючу бензопилку. 1.13. Якщо стався нещасний випадок припиніть роботу надайте першу допомогу потерпілому негайно повідомте про те що сталося безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу. 1.14. Умійте надавати першу долікарську допомогу при: - кровотечах переломах; - опіках; - ударах; - ураженні електричним струмом; - обмороженнях; - укусах тварин комах або інших представників фауни. 1.15. Працівник повинен дотримуватися наступних правил особистої гігієни: 1.15.1. Не переодягатись на робочому місці; особисті речі та верхній одяг необхідно залишати в побутових приміщеннях; 1.15.2. Не мити руки маслом емульсією гасом; 1.15.3. Перед прийняттям їжі мити руки водою з милом; 1.15.4. Приймати їжу у спеціально відведених для цього місцях; 1.15.5. Під час роботи в зонах радіоактивного забруднення лісу не дозволяється використовувати для пиття воду з не перевірених водоймищ; 1.16. Помітивши порушення вимог інструкції іншими працівниками попередьте їх та повідомте про це безпосереднього керівника. 1.17. У випадку несправності бензопилки інструменту пристроїв інвентарю та інших несправностей повідомте безпосереднього керівника і до роботи приступайте тільки після їх усунення. 1.18. Якщо до початку роботи Ви почуваєте себе хворобливо повідомте про це безпосереднього керівника і зверніться в медичний заклад. 1.19. За порушення вимог інструкції з охорони праці працівник притягається до дисциплінарної адміністративної матеріальної або кримінальної відповідальності згідно з законодавством України. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Одягніть взуття спецодяг застебніть його на всі ґудзики так щоб не було звисаючих кінців. 2.2. Переносити бензопилку слід тільки згідно вимог інструкції по експлуатації. При цьому не дозволяється транспортувати пилку з працюючим двигуном на ланцюг повинен бути надітий захисний кожух шина повинна бути направлена назад мал.1 . 2.3. Заправлення бензопилки слід виконувати в місці зберігання паливно-мастильних матеріалів яке розташовуйте не ближче 10 метрів від місця відпочинку відкритого вогню знаходження технічних засобів людей. Заводити бензопилку на місці заправки забороняється. Перед заправленням бензопилки очистіть від тирси вихлопну трубу. 2.4. Для заправлення бензопилки використовуйте неетильований бензин. 2.5. Після заправлення обітріть сухою ганчіркою бак та інші частини бензопилки на які потрапило пальне ганчірку покладіть у спеціальний ящик. 2.6. Огляньте бензопилку і переконайтеся в справності та надійності кріплення всіх її частин в т.ч. правильність монтажу опорної шини натягу пильного ланцюга справність гальма ланцюга рукоятки подачі газу і вимикача. Повинна бути забезпечена легкість ходу рукоятки подачі газу і її блокування. 2.7. Заведіть бензопилку і перевірте її роботу. При заведенні бензопилку поставте на тверду рівну поверхню з таким розрахунком щоб зубці пильного ланцюга ні до чого не доторкалися. Запускати бензопилку тримаючи її в руках забороняється мал.2 .  2.8. Запускати бензопилку несправним стартером не дозволяється. 2.9. Працювати бензопилкою у якої пильний ланцюг рухається на малих обертах не дозволяється. 2.10. Про виявленні під час огляду і випробовування бензопилки несправності які неможливо усунути своїми силами повідомте безпосереднього керівника. Працювати несправною бензопилкою не дозволяється . 2.11. Перевірте справність звалювальних пристосувань лопатки клинків гідроклину звалювальної вилки тощо : 2.11.1. Держаки звалювальних вилок лопаток та іншого інструменту повинні бути гладкими міцними і надійно зв’язаними з металевими частинами; 2.11.2. Топорища сокир повинні бути виготовлені із міцної сухої деревини потовщені на кінці і обов’язково розклинені в сокирі. 3. Вимоги безпеки під час виконання підготовчих робіт 3.1. Підготовчі роботи виконуйте у відповідності до вимог інструкції з охорони праці та карти технологічного процесу. 3.2. Під час проведення підготовчих робіт на лісозаготівельній ділянці: 3.2.1. Зваліть небезпечні дерева на лісосіці і на відстані 50 метрів за межею лісосіки по її периметру повздовж лісовозних доріг та діючих трелювальних шляхів в радіусі 50 метрів від місць розміщення обігрівального приміщення верхніх складів місць розміщення техніки та паливно-мастильних матеріалів. Навкруги верхніх складів вирубайте також усі намічені до рубання дерева; До небезпечних дерев відносяться: з гнилизною сухі завислі буреломні вивернуті та переламані дерева нахилені з пошкодженою кореневою системою які можуть упасти від сильного вітру поштовху або удару. Звалювання дерев під час проведення підготовчих робіт проводьте з дотриманням вимог безпеки викладених в цій інструкції; 3.2.2. Перед початком звалювання небезпечних дерев випробуйте їх на міцність валочною вилкою або жердиною. Зніміть завислі гілки та верхівки; 3.2.3. Прибирання небезпечних дерев не проводьте коли їх більше 20% від усіх дерев на лісосіці. Такі ділянки розробляються по правилам розробки вітровально-буреломних лісосік; 3.2.4. Після вирубування небезпечних дерев проведіть розмітку магістральних і пасічних волоків та вантажних площадок; 3.2.5. Облаштуйте місця для обігрівання та відпочинку; 3.2.6. Встановіть знаки безпеки на стежках та дорогах які проходять через лісосіку; 3.2.7. Вирубку небезпечних дерев виконуйте в безсніговий період при глибині снігу до 30 см та при відсутності снігу та льоду на деревах.   4. Вимоги безпеки під час проведення лісосічних робіт 4.1. Всі лісосічні роботи виконуйте лише у відповідності з вимогами карти технологічного процесу розробки лісосіки. 4.2. При вимушених відхилення технологічного процесу від запланованого та звалюванні небезпечних дерев працюйте під безпосереднім керівництвом керівника лісосічних робіт. 4.3. При звалюванні дерев використовуйте звалювальну вилку або лопатку та синтетичні чи клинки з деревини твердолистяних порід. 4.4. Працюйте удвох під час розроблення вітровально-буреломних лісосік горільників проведенні несуцільних рубок робіт на схилах з крутістю більше 20° а також при звалюванні небезпечних дерев де неможливе використання клинків та звалювальної лопатки. 4.5. Вальнику та його помічнику до початку звалювання дерева необхідно: 4.5.1. Визначити напрямок звалювання дерева виходячи з розвитку його крони можливого однобічного вкриття її снігом нахилу дерева та напрямку вітру а при несуцільних рубках і з наявного просвіту між кронами інших дерев достатнього для падіння дерев без зависань. Оцінити небезпеку щодо можливого падіння зламаних гілок і верхівок із звалюваного та оточуючих дерев враховуючи при цьому що звалювання дерев на стіну лісу при суцільних рубках не дозволяється. Спочатку вирубаються небезпечні дерева потім дрібні і лише після цього грубі; 4.5.2. Вирубати врівень з землею чагарник навколо дерева який заважає процесу звалювання в радіусі щонайменше 70 см мал.3 ; 4.5.3. Підготувати дві відхідні доріжки для вальника та його помічника довжиною не менше 4 метрів під кутом 45-60° до осі дерева в протилежному вибраному напрямку його падіння мал.4 встановити переносний попереджувальний знак;   4.5.4. Перед початком звалювання небезпечних дерев попробувати їх на міцність звалювальною вилкою або жердиною. Зняти завислі гілки та верхівки; 4.5.5. При звалюванні переконайтесь у відсутності сторонніх людей у небезпечній зоні і подайте сигнал “УВАГА!” “СТЕРЕЖИСЬ!” або інший. 4.5.6. Не дозволяється: на гірських та горбистих лісосіках звалювання дерев обрубування гілок і розкряжування деревних стовбурів при швидкості вітру більше 8 5 м/с в рівнинній місцевості - тільки звалювання лісу при швидкості вітру 11 0 м/с і більше а одиночне звалювання при швидкості більше 4 5 м/с; 4.5.7. Лісосічні роботи необхідно припиняти під час зливового дощу грози сильного снігопаду туману - коли видимість становить менше 50 метрів. 4.6. Під час звалювання дерева: 4.6.1. Переходьте від дерева до дерева з бензопилкою яка працює лише на малих обертах двигуна - коли пильний ланцюг не рухається; 4.6.2. Дрібний ремонт бензопилки заміну пильного ланцюга чи його натягування поворот редуктора при переході від пиляння із однієї площини до іншої виконуйте при непрацюючому двигуні згідно інструкції по експлуатації; 4.6.3. Виймайте затиснуту в різі шину з пильним ланцюгом тільки після зупинки двигуна; 4.6.4. Кореневі лапи зі сторони підпилку спиляйте. Спилювання кореневих лап проводьте спочатку вертикально а потім горизонтально. Глибина підпилку рахується без їх врахування мал.5 ; 4.6.5. З метою запобігання відкиданню пильного агрегату і травмування працівника під час підпилювання спилювання та розпилювання деревини спочатку забезпечте надійне щеплення опорних зубців бензопилки з деревиною і лише після цього легким натиском вводьте агрегат в дерево; 4.6.6. Підпилки глибиною 1/3 - 1/4 діаметра дерева виконуйте з того боку на який намічено звалити дерево. Звалювання дерев товщиною понад 8 см без підпилку не дозволяється; 4.6.7. Нижня площина підпилку повинна бути перпендикулярна до осі дерева а верхній різ утворювати з нижньою площиною кут 25-35° для бензопилок типу “Дружба” і “Урал” для вітчизняної бензопилки “Мотор Січ” та пилок імпортного виробництва 45-55о мал.6 або бути паралельним нижній площині підпилу і знаходитись від неї на відстані 1/8 діаметра стовбура дерева в місці спилювання. Підпилювати дерева одним різом при їх діаметрі більше 12 сантиметрів не дозволяється. 4.6.8. При звалюванні дерев діаметром понад 1 метр підпилок виконуйте завжди двома паралельними різами. Щоб запобігти сколюванню дерева застосовуйте бандаж а при використанні безредукторних бензопилок також методи пиляння наведені в розділі 4.7; 4.6.9. Способи звалювання крупномірних дерев стосовно конкретних умов повинні бути вказані в карті технологічного процесу; 4.6.10. Випиляний під час підпилку кусок деревини до початку спилювання повністю відокремте від дерева і видаліть. Деревину підпилку паралельними різами видаліть за допомогою сокири; 4.6.11. Спилюйте дерево перпендикулярно його осі в межах площин підпилку - вище нижньої і не вище верхньої; 4.6.12. В процесі спилювання залишайте недопилок у здорових дерев діаметром з 13 до 20 см - 1см від 21 до 40 см - 2 см; від 40 до 60 см - 3 см; від 61 і більше - 4 см. При спилюванні дерев пошкоджених гнилістю або трухлявістю ширина недопилку повинна бути збільшена на 2 см. Звалювання дерев без недопилку не дозволяється; 4.6.13. У прямостоячих дерев недопилок повинен бути рівномірним по всій довжині а у тих які мають боковий нахил стовбура або однобічний розвиток крони по відношенню до напрямку звалювання недопилок повинен мати форму клина вершина якого направлена в бік нахилу дерева мал.7 8 ; 4.6.14. Під час падіння зваленого дерева вальник і його помічник відходять по підготовлених доріжках на відстань не менше 4-х метрів слідкуючи при цьому за його падінням та падаючими зламаними гілками; 4.6.15. Дерева що мають нахил більше 50 звалюйте в сторону їх природнього нахилу за винятком випадків звалювання дерев на лісосіках з крутизною схилу більше 150 на яких дерева звалюють вниз по схилу; 4.6.16. Звалювання дерев стовбури яких зрослися виконуйте у бік їх природнього нахилу. Звалюйте такі дерева окремо - по одному; 4.6.17. Звалювання дерев у темний час доби не дозволяється; 4.6.18. Па кам’янистих лавинонебезпечних схилах та діючих оповзнях звалювання дерев не дозволяється. 4.7. При роботі на безредукторних імпортних бензопилках типу “STIHL” ”Husqvarna” та вітчизняних “Мотор Січ” допускаються і інші відмінні від прийнятих для малообертових вітчизняних бензопилок способи звалювання передбачені технічною документацією на ці бензопилки: 4.7.1. При спилюванні невеликих дерев діаметром менше довжини шини використовуйте нижню або верхню частину шини мал.9 ;  4.7.2. Дерева діаметром менше подвійної довжини шини спилюються в слідуючій послідовності мал. 10 : - спочатку бензопилка нижнім боком шини щоб уникнути зворотного викиду вводиться в стовбур дерева мал. 10а ; - виконується пропил верхньою частиною шини в бік підпилку до досягнення необхідної ширини недопилку мал. 10б ; - після цього робиться поворот і спилювання продовжується нижнім боком шини мал.10в ; - під час спилювання необхідно постійно стежити щоб не пропиляти залишений недопилок і не спилювати його з другого боку; -         перед завершенням звалювального різу використовується звалювальний важіль вилка клин або інші звалювальні засоби.   4.7.3. При спилюванні дерев діаметр яких більше подвійної довжини шини: - бензопилка нижньою стороною шини щоб уникнути зворотного її викиду вводиться в центр підпилку і робиться пропил середини дерева мал.11а ; -         після цього спилювання проводиться поворотом бензопилки описаним вище з залишенням недопилку ширшим щоб компенсувати його пропил мал. 11б  4.7.4. Під час звалювання дерева з великим нахилом в бік обраного напрямку звалювання напрямку вітру однобічного розвитку крони чи вкриття її снігом виникає небезпека його падіння до закінчення спилювання. А це в свою чергу може призвести до падіння дерева не у тому напрямку або до його сколювання: 4.7.4.1. Звалювання таких дерев необхідно проводити в слідуючій послідовності мал. 12 : - виконується звичайний підпилок в бік обраного напрямку звалювання; - після цього робиться наскрізний пропил через усе дерево введенням бензопилки нижньою стороною шини; - верхнім боком шини частина стовбура пиляється в бік підпилу. Залишається недопилок. Після цього нижньою стороною шини робиться основний пропил стовбура в зворотному напрямку. Залишається невелика частина стовбура яка утримує дерево від падіння. Бензопилка виймається з пропилу; - при відсутності зустрічного вітру спилюється залишена частина стовбура. При звалюванні нахилених дерев необхідно забезпечити швидкий відхід від падаючого дерева; 4.7.4.2. Звалювання нахилених дерев способом виконання V-подібного підпилку мал. 13 : - робиться два направляючі підпилки під кутом один до одного з пересіченням у вершині кута що вказує на бажаний напрямок падіння напрямок нахилу дерева ; - переконайтесь що ця вершина кута знаходиться в середині краю стовбура; - після цього виконайте основний звалювальний пропил з залишенням клинковидного недопилка. Дерево при цьому методі падає повільно. 4.7.5. Звалювання дерев методом “в замок” мал. 14 : 4.7.5.1. Звалювання дерев цим методом проводиться слідуючим чином: - підпилок клиновидної форми виконується двома різами. Перший різ робиться під кутом 45-55о до горизонтальної площини. Другий різ перпендикулярно до осі стовбура вище нижнього краю першого різу на 1/10 діаметра дерева на висоті зрізання. Глибина підпилу 1/4-1/3 діаметра стовбура; - спилювання із залишенням недопилка в 2-4 см проводиться вище нижньої і нижче верхньої площ підпилу методами описаними вище. 4.8. Забороняється залишати недопиляні підрубні або завислі під час звалювання дерева. В разі зависання дерева звалювання в небезпечній зоні повинне бути призупинене до його зняття. 4.9. Стягуйте завислі дерева трактором лебідкою або за допомогою кінної тяги з віддалі що перевищує висоту завислого дерева. В залежності від конкретних умов стягування виконуйте поздовж осі завислого дерева або під невеликим кутом. Завислі на бокових нетовстих гілках дерева дозволяється також знімати за допомогою: - важеля - за рахунок переміщення комля дерева в сторону від себе; - коловорота - закріпленням за комель завислого дерева одного кінця канату вірьовки і намотуванням іншого кінця за допомогою важеля на стовбур ростучого дерева з віддалі від кінця завислого не менше 5 метрів при цьому робітники повинні стояти обличчям до дерева що стягується; - кондака - поворотом завислого дерева навколо його осі в напрямку “від себе”. Не дозволяється: - стягувати зависле дерево руками; - спилювати те дерево на яке спирається зависле та обрубувати гілки на які зависле дерево спирається; - відпилювати оцупки від комля завислого дерева; - збивати зависле дерево звалюванням на нього іншого дерева; - підрубувати коріння комель або пеньок завислого дерева; - залазити на зависле дерево ходити в зоні можливого його падіння або падіння того дерева на якому тримається зависле; - знімати зависле дерево трактором одночасно з набранням пачки дерев або стовбурів тримати при цьому відкритою кабіну трактора висовуватись з неї знаходитись при знятті дерева у вертикальній площині натягнутого каната; -         знімати зависле дерево захватом або маніпулятором безчокерного трактора. Додаткові вимоги безпеки при розробленні вітровально-буреломних лісосік та горільників. 4.10. Розроблення вітровально-буреломних лісосік та горільників виконуйте під безпосереднім керівництвом майстра або іншої посадової особи призначеної лісничим начальником лісопункту . 4.11. Бригада працівників зайнятих розробленням вітровально-буреломних лісосік і горільників повинна бути забезпечена бензопилками трактором з тросом довжиною не менше 35 метрів вірьовкою довжиною 10 метрів з трирожним крюком звалювальною вилкою багром дерев'яними та металевими клинцями чокерами довжиною 5 - 8 метрів із розрахунку - по одному чокеру на кожного члена бригади. 4.12. Забороняється розробляти вітровально-буреломні лісосіки горільники і проводити санітарну рубку без помічника вальника при глибині снігу більше як 30 см при швидкості вітру більше як 11 м/с а також наближатися до небезпечних дерев на відстань ближче 50 метрів та спилювати їх при наявності на кроні снігу чи ожеледі та при силі вітру понад 5 4 метрів за секунду. 4.13. При розробленні вітровально-буреломних лісосік і горільників вальник та його помічник зобов'язані: 4.13.1. Звалювати дерева в бік направлення вітровалу з урахуванням напрямку вітру рель'єфу місцевості ступеня захаращення лісосіки методів та засобів трелювання; 4.13.2. В першу чергу звалювати найбільш небезпечні дерева зломи та дрібні дерева; 4.13.3. Перед початком звалювання прибрати завислі гілки сучки та верхівки. Для їх стягування необхідно використовувати багор і вірьовку переважно з трирожним крюком. При неможливості стягнути завислий предмет основний звалювальний пропил дерева необхідно робити з боку протилежному зависанню. Якщо при пилянні дерева вальник та його помічник змушені знаходитись в зоні можливого падіння завислого предмета дерево необхідно спилювати в присутності керівника лісосічних робіт по сигналу якого працівники повинні негайно відійти в безпечне місце; 4.13.4. Розбирати завали вітровальних дерев тракторами або лебідками з віддалі не менше 35 метрів; 4.13.5. Перед звалюванням дерева із зламаною верхівкою випробувати жердиною міцність її з'єднання зі стовбуром. Не допускається звалювання невідокремленого злому без попередньої перевірки міцності з'єднання злому з комлевою частиною дерева; 4.13.6. Звалювання зламаного на висоті більше 1 метр від землі дерева верхівка якого знаходиться на землі і відокремити її не вдається проводити за допомогою трактора і троса довжиною не менше 35 метрів. Закріпіть канат трактора лебідки за комель такого дерева зробіть підпил без заходження під завислу частину дерева і пропил з оставлянням недопилку на 2 см більше звичайного. Приземляйте такі дерева трактором лебідкою під кутом 90° до осі зламаної верхівки в бік підпилку. 4.14. Дерева з пошкодженою кореневою системою які мають нахил слід звалювати в бік їх нахилу. 4.15. У вивернутих і лежачих на землі дерев стовбур відпилюйте від кореневої системи після закріплення кореневої брили спеціальними підпорками. Перший різ робіть зверху на глибину не менше 1/2 діаметра а другий знизу ближче до комля на віддалі 2-3 см від площини першого різу на схилах - стоячи при цьому з нагірного боку. Після відокремлення від стовбура кореневої брили трактором лебідкою поставте її в початкове положення пеньком доверху . Стовбур від невідокремленого злому на висоті 1 метра відпилюйте так само. В цьому випадку під стовбур дерева підкладіть підкладки. 4.16. Дерева які мають тріщини обв’яжіть вірьовкою не менш як у 5 витків для міцності забийте клинки між стовбуром і вірьовкою. Обв’язані дерева звалюйте звичайним методом. 4.17. Перед зняттям завислих дерев слід визначитись в кожному конкретному випадку щодо особливостей їх зависання і методів приземлення звалювання . Якщо зависле дерево повністю відломилось від комлевої частини стовбура і спирається на землю стягніть його трактором лебідкою кіньми. 4.18. Зігнуті дерева верхівки яких придавлені до землі снігом землею чи деревиною спилюйте після вивільнення їх верхівок за допомогою троса трактора чи ручної лебідки. 4.19. При затискуванні пильного апарату зупиніть бензопилку від’єднайте пильний апарат і зваліть дерево за допомогою трактора з тросом довжиною не менше 35метрів. Не дозволяється звалювати дерево другою бензопилкою так як пиляння з любого боку може призвести до його розколювання або до падіння в невизначеному напрямку. Якщо при падінні дерева бензопилка буде затиснута залишіть її і негайно відійдіть в небезпечну зону. Звалювання таких дерев необхідно виконувати з використанням троса трактора чи ручної лебідки з віддалі що перевищує їх висоту на вирубану територію чи в просвіт між деревами.  Вимоги безпеки під час обрізання сучків та гілок в подальшому-гілок зваленого дерева 4.20. Місце і час обрізання гілок визначається картою технологічного процесу розроблення лісосіки. Зрізання гілок на лісосіці проводьте на відстані не менше 50 метрів від місця звалювання або подівйної висоти ростучих на лісосіці дерев у випадку перевищення деревами 25 і 30 метрової висоти та на схилах крутизною понад 15о не менше 60 метрів. 4.21. Під час зрізання гілок: - переконайтеся у тому що ви стоїте стійко а бензопилка розміщена близько до тіла; - не переміщуйте ноги під час спилювання гілок з того боку з якого стоїте; - використовуйте стовбур дерева як підпорку для корпусу бензопилки; - не пиляйте кінцем шини і рухом пилки “на себе” з боку знаходження звалювальника; - ліва нога під час роботи повинна бути ведучою; - звертайте увагу на гілки які мають внутрішню напругу. Зрізуйте їх за два прийоми: спочатку підріжте напружені волокна після чого проводьте зрізування гілки врівень із стовбуром. При підрізанні напружених волокон не стійте в зоні можливого руху частин зрізуваної гілки. 4.22. Зрізання гілок здійснюйте в напрямку від комля до верхівки дерева знаходячись з лівого боку стовбура мал.15 : 4.22.1. Перша гілка спилюється знизу ланцюгом верхньої частини шини. Інколи якщо того вимагає діаметр гілки і ланцюг пилки може застрягнути в деревині необхідно використовувати нижню частину шини виконуючи різ зверху. Після спилювання гілки використовуйте стовбур дерева як підпору для бензопилки; 4.22.2. Під час спилювання другої гілки бензопилка упирається в стовбур. Нахиляючись ногами трохи в бік створюючи таким чином робочий простір для бензопилки спилюйте гілку верхньою частиною шини; 4.22.3. Третя гілка спилюється ланцюгом нижньої частини шини при цьому задня рукоятка бензопилки упирається в праве стегно; 4.22.4. Для спилювання четвертої гілки перемістіть бензопилку правим стегном не переступаючи ногами. Бензопилка спирається на стегно. Зрізування проводиться ланцюгом верхньої частини шини. Нижню частину використовуйте лише у випадку необхідності відокремлення особливо товстих гілок спилювання в цьому випадку проводиться вертикально зверху донизу; 4.22.5. Покладіть бензопилку на стовбур дерева і спилюйте п’яту гілку верхньою частиною шини; 4.22.6. Залишіть бензопилку на стовбурі і для зрізання шостої гілки використовуйте ланцюг нижньої частини шини. 4.23. Мінімальна віддаль між двома працівниками зайнятими обрізанням гілок повинна бути не менше 5 метрів. Не дозволяється зрізати гілки з одного дерева декількома працівниками. 4.24. Не дозволяється обрізувати гілки стоячи або сидячи на зваленому дереві та із дерева що знаходиться у нестійкому стані без прийняття необхідних заходів щодо його закріплення; в процесі переміщення дерев; на деревах які лежать в пачках або штабелях. 4.25. До початку обрізування гілок з дерев що лежать повздовж схилу в 20° і більше або поперек схилу в 15° і більше вжийте заходів щодо закріплення дерев а операцію виконуйте знаходячись з нагірного боку. 4.26. В місцях концентрованого обрізання гілок в міру їх накопичення прибирайте їх щоб не допускати захаращення робочого місця. 4.27. В темний час доби очищення дерев від гілок бензопилкою не дозволяється. 4.28. Під час обрізування гілок додержуйтесь правил опертя бензопилки на стовбур і ковзання по ньому. 4.29. Для уникнення викидання бензопилки не дозволяється зрізувати гілки кінцевим елементом пильного агрегату. 4.30. Щоб забезпечити стійке і безпечне положення під час обрізання гілок з верхньої та бокових частин стовбура дерева ступні ніг повинні знаходитись на відстані 30-40 см одна від другої і на 10-12 см від дерева. 4.31. Не дозволяється міняти положення ніг до закінчення циклу зрізання гілки якщо пильна шина не знаходиться на протилежному боці стовбура а корпус бензопилки не спирається на стовбур. 4.32. Не дозволяється перехилятися через стовбур під час обрізання гілок з протилежного боку стовбура. Для збереження рівноваги при незмінному положенні ніг спирайтеся коліном на стовбур дерева. 4.33. Нижні гілки на які спирається дерево зрізуйте з прийняттям заходів по недопущенню переміщення стовбура і падіння його на ноги. При цьому ноги повинні знаходитись від стовбура на віддалі не менше 30-40 см. 4.34. Спилювання гілок з боку знаходження працівнка здійснюється верхньою частиною шини рухом бензопилки "від себе". Товсті гілки допускається зпилювати нижньою частиною шини рухом бензопилки "зверху вниз". Не дозволяється зрізування таких гілок рухом бензопилки "на себе". 4.35. Щоб уникнути затискання пильного агрегату довгі гілки відпиляйте спочатку на віддалі 1-1.5 метри від основи а потім зріжте гілку урівень із стовбуром. 4.36. Не дозволяється використовувати масу тіла для додаткового тиснення на бензопилку. 4.37. Переміщення від одного дерева до іншого здійснюйте з включенням тормозного пристрою бензопилки який запобігає обертанню пильного ланцюга. Вимоги безпеки під час кряжування деревини 4.38. Місце кряжування дерев після їх звалювання і обрізування гілок визначається картою технологічного процесу розроблення лісосіки. 4.39. Кряжування деревини проводьте на відстані не ближче 50 метрів від місця звалювання. 4.40. Перед кряжуванням деревини підготовте робоче місце. Для цього слід вирубати врівень з землею і прибирати кущі гілки цурпалки деревини які заважають кряжуванню. 4.41. Небезпечні чинники при кряжуванні деревини: 4.41.1. Пильний ланцюг що обертається; 4.41.2. Стовбур який знаходиться в нестійкому положенні. 4.42. Перед тим як почати кряжування переконайтеся у стійкості положення стовбура. При необхідності вживіть заходи щодо забезпечення стійкості його положення; Якщо комель звисає не торкаючись землі під нього підкладіть шматки деревини щоб стовбур не розколовся при кряжуванні. 4.43. Кряжувати стоячи на стовбурі не дозволяється. 4.44. Не дозволяється кряжувати деревину в штабелях підставляти для опори ногу під деревину. 4.45. Для того щоб пильний ланцюг “не спадав” і “не рвався” початок і кінець пропилу виконуйте плавно без ривків. 4.46. Вивільнювати затиснутий пильний ланцюг слід при непрацюючому двигуні. 4.47. Переходьте від дерева до дерева при роботі двигуна на малих обертах коли пильний ланцюг не рухається. 4.48. Під час роботи стійте так щоб забезпечити стійкість і надійність робочого положення а тіло не знаходилось в площині руху пильного ланцюга. 4.49. Розпочинайте пиляння тільки після жорсткого встановлення в деревину зубчатої опори. Виймайте бензопилку із деревини тільки тоді коли пильний ланцюг обертається або її мотор зупинився. 4.50. Для кряжування стовбурів з внутрішньою напругою необхідно: 4.50.1. Стовбур з тиском по напрямку вниз. Спочатку зробіть надріз зверху на 1/3 діаметра дерева або поки шину не почне затискувати. Другим різом знизу вверх розкряжуйте дерево мал.16 ; 4.50.2. Стовбур з тиском по напрямку вверх. Кряжування виконайте в зворотній послідовності - надріз знизу а кряжування зверху мал.17 ; 4.50.3. Стовбур з боковим тиском. При кряжуванні таких дерев робоче місце розкряжувальника повинно знаходитись з внутрішнього боку напруженої частини дерева; 4.50.4. При затискуванні ріжучого інструменту в різі виключте двигун і після цього звільніть шину бензопилки. Загальні вимоги безпеки при роботі з бензопилкою на всіх операціях 4.51. При роботі з бензопилкою на всіх операціях додержуйтесь слідуючих загальних вимог безпеки: 4.51.1. При пилянні першим до деревини повинен дотикатися зубчатий упор потім приводьте в рух пильний ланцюг і лише після цього починайте пиляння; 4.51.2. Початок і кінець пиляння виконуйте плавно без ривків; 4.51.3. При розриві пильного ланцюга скиньте газ і зупиніть двигун; 5. Вимоги безпеки після закінчення роботи 5.1. Почистіть бензопилку від бруду і тирси зніміть пильний ланцюг поставте бензопилку та інший інструмент у спеціально відведене для цього місце. 5.2. Знятий пильний ланцюг витріть нагостріть і покладіть у ванну з машинним маслом. 5.3. Загасіть вогнище і обкопайте його мінералізованою смугою. 5.4. Вимийте руки і обличчя. 6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 6.1. До нещасних випадків із смертельним наслідком може призвести віддача бензопилки. При віддачі бензопилка несподівано і безконтрольно відкидається в бік працівника. Така віддача має місце коли пильний ланцюг в зоні верхнього кінця випадково потрапляє на дерево або другий твердий предмет. 6.2. Віддачу запобігайте таким чином: 6.2.1. Міцно тримайте бензопилку двома руками. Пиляння проводьте тільки на максимальній подачі пального; 6.2.2. Постійно слідкуйте за кінцем опорної шини проявляючи обережність при зрізанні невеликих міцних сучків; 6.2.3. Не пиляйте кінцем опорної шини сучків гілок низької порослі і відростків не зрізайте більше одного сучка одразу; 6.2.4. Не працюйте з сильним нахилом вперед і на висоті вище рівня плеча; 6.2.5. Додержуйтесь особливої обережності коли є необхідність завести шину в уже початий розпил; 6.2.6. “Впилювання” виконуйте не перпендикулярно а під кутом до стовбура і тільки тоді коли вже маєте досвід при роботі таким методом; 6.2.7. Слідкуйте за зміною положення стовбура і за зусиллями натиском які закривають щілину різу що може призвести до затискання шини; 6.2.8. Працюйте тільки з правильно загостреним і натягнутим ланцюгом. 6.3. Знижують ризик нещасного випадку швидкодіючі гальма пильного ланцюга безредукторної бензопилки які запобігають травмам коли віддачі уникнути не вдається. При спрацюванні гальм пильний ланцюг бензопилок миттєво зупиняється. 6.4. Коли загорілася бензопилка гасіть її ганчіркою або верхнім одягом енергійно збиваючи вогонь. 6.5. При виникненні загорання решток рослинності негайно приступіть до гасіння вогню. Для цього використовуйте воду засипайте вогонь землею збивайте його гілками. Після того як вогонь загасили обкопайте місце загорання смугою. 6.6. У разі необхідності надайте допомогу працівникові потерпілому при аварії нещасному випадку отруєнні або раптовому захворюванні згідно з “Інструкцією з надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках”. 6.7. Чітке дотримання правил безпеки праці при роботі з бензопилкою та вимог цієї інструкції понижують небезпеку травмування працівників.   Розроблено: Підпис посада прізвище та ініціали Узгоджено: Працівник служби ОП Підпис посада прізвище та ініціали Юристконсульт Підпис посада прізвище та ініціали Інженер лісозаготівель лісокористування Підпис посада прізвище та ініціали